Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ongeacht wat Rutte III beweert. Het referendum brengt wél wat er van verwacht wordt

Een van de gekste zinnetjes van het regeerakkoord van Rutte III, is deze: "Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht." Die zin slaat namelijk nergens op.

Die zin wordt gevolgd door de bewering dat er "controverse" was over de (digitale) manier waarop GeenPeil de handtekeningen voor het Oekraïnereferendum heeft opgehaald. Dat is een aperte onwaarheid: wij hadden daar op voorhand keurige zwart op wit afspraken over gemaakt met de Kiesraad. Ook waren er geen 'verschillende interpretaties van de uitslag'. De kiezers wilden met ruime meerderheid de Nederlandse handtekening onder het associatieverdrag met Oekraïne uitgummen, en vervolgens ging het kabinet daar zelf interpretaties aan geven. De alinea in het regeerakkoord is, derhalve, kolder. Evenals de bewering dat het referendum niet 'heeft gebracht wat er van werd verwacht'. 

Het is niet aan de politiek om dat te interpreteren, dat is aan de kiezer. En wat er door die kiezer verwacht wordt van een referendum, daar hebben politicologen blogs, studies & rapporten vol over geschreven. We kunnen Stuk Rood Vlees wat dat betreft warm aanbevelen. Een referendum versterkt de democratie, verkleint de kloof en is niet per definitie een instrument voor nee-stemmers. Kortom. Het referendum kent een paar unieke functies. Op SRV verscheen afgelopen week ook een artikel van Martin Rosema, een van de Zeven Samurai die eind maart in de Senaat het kabinetsbesluit tot het vernielen van het referendum fileerde. Zijn slimme sneertje hierboven deed ons grinniken. Nu is zijn positie-pleidooi in leesbare gewonemensentaal op SRV gezet, en die willen we nog even apart uitlichten & aanbevelen. Want, zo kopt het stuk van Rosema voor onze instemmend knikkende hoofdjes, de motivering voor het afschaffen referendum rammelt aan alle kanten. Is wel zo.

Reaguursels

Inloggen

Ongewenste demoncratie

Jacktheflipper | 09-04-18 | 18:53
-weggejorist-
Appsole | 09-04-18 | 17:06

Rutte moet weg,
zo snel mogelijk.
Deze gender is type - cluster B.

poëpjes | 09-04-18 | 11:16

Uiteindelijk zorgt gewoon je eigen buurman/vrouw voor deze misère door eindeloos op lui als Rob Jetten c.s. te stemmen, ik zou eenieder willen aanraden om vooral tegen hén tekeer te gaan.

Kepler | 09-04-18 | 10:28

Een raadgevend referendum is verkwisting van overheidsgeld.

van Oeffelen | 09-04-18 | 09:15 | 2

Een raadgevend referendum past bij een eerlijke en open democratie.

scorpio777 | 09-04-18 | 09:57

Slechts wanneer de gevraagde en verstrekte goede raad als ongewenst in de wind wordt geslagen. Dat is heel duur en het wegwerpen van de laatste Rolo.

Een raadgevend referendum waarvan de uitkomst zou worden gerespecteerd door de vraagsteller is een mooier middel dan een bindend referendum waarbij er minder dialoog- onderhandel mogelijkheid tussen vollek en regeering overblijft na het tellen van de stemmen.
Zou de schurkenstaat die al niet eens in staat is om een gegeven goede raad op te volgen (3X!) ooit beginnen aan een bindend referendum voor het echie?

hallevvezool | 09-04-18 | 14:49

Het ophalen van (digitale) handtekeningen is natuurlijk 100 x gemakkelijker dan voor internet, toen men langs de deuren moest. Dus daarmee is een referendum snel aangevraagd. Verder leidt een referendum altijd tot een grove versimpeling van de standpunten en de kwestie. Deze wordt teruggebracht tot meestal een vooral emotioneel argument, zeker over orgaandonatie zal dat het geval zijn, want de helft van de mensen leest niet goed of begrijpt slecht (is dus te dom, ja gewoon te dom) om te zien dat het NIET gaat over of de overheid zomaar obver je organen mag besluiten maar of de default keuze (bij afwezigheid van bewuste keuze) kan worden omgekeerd naar "ja". Referenda over ingewikkelde zaken en wetten, waar vele mensen jaren aan hebben geschaafd en gepolderd worden op die manier door vooral nee-stemmers weggestemd op basis van meestal totaal niet terzake doende argumenten, zelfs een groot deel van de nee-stemmers wordt sowieso gedreven door anti-overheid sentiment, paranoia en achterdocht.

Beste_Landgenoten | 09-04-18 | 09:00 | 9

“Het ophalen van (digitale) handtekeningen is natuurlijk 100x gemakkelijker dan voor internet, toen men langs de deuren moest.” Tja, maar dan moet je zelf het platform opzetten, het printen en inleveren en de promotie ervan regelen. Zonder de promotie ben je al zo’n 10.000 euro lichter. Promotie is ook nog wel een ding.
Je lijkt te suggereren dat het nu heel eenvoudig is, maar dat is zeer zeker niet waar. We zitten nu op gemiddeld één referendum per jaar. Wanneer de bevolking iets meer vertrouwd wordt (als het referendum zou blijven bestaan) met referendums zou dat zeker nog wat kunnen stijgen. Maar het is zeker ook niet zo dat dat je straks random over alle wetten maar referendums gaat krijgen. Daarvoor is de drempen nog altijd veel te zwaar. In zoverre is de huidige drempel dus prima.
Als hij te zwaar is (de bedoelde intentie) dan heeft een referendum ook geen effect omdat het in de praktijk te moeilijk wordt om referendums af te dwingen.

“Verder leidt een referendum altijd tot een grove versimpeling van de standpunten en de kwestie.” Dat is niet per definitie waar, ja bij de huidige referendums is het alleen een voor of tegen vraag, maar het is zeker mogelijk om vooraf een aantal mogelijke uitkomsten te bepalen en ook die in een referendum voor te leggen. Daarbij is het ook bij de Wiv heel duidelijk welke thema’s belangrijk zijn (ook al kiest de overheid er dan waarschijnlijk voor om die thema’s te negeren).

“Deze wordt teruggebracht tot meestal een vooral emotioneel argument” Spreek voor jezelf. Ik geloof dat in de praktijk men echt wel naar de inhoud kijkt, en zover er al emotionele keuzen worden gemaakt zal dat zowel voor ja en voor nee zijn. Dat heft zich dan dus weer op. Daarbij is politiek voor een deel natuurlijk ook emotie/ mening. Dat het dus een beetje mee weegt is helemaal niet slecht.

“want de helft van de mensen leest niet goed of begrijpt slecht (is dus te dom, ja gewoon te dom) om te zien dat het NIET gaat over of de overheid zomaar obver je organen mag besluiten maar of de default keuze (bij afwezigheid van bewuste keuze) kan worden omgekeerd naar "ja"”
Nou geloof ik dit niet zo, maar als die mensen zo dom zijn als jij zegt, zijn ze ook te dom om de inhoud van de brief te begrijpen waarin ze die donor-vraag wordt voorgelegd, en snappen ze ook dan de consequentie dus niet van het niet antwoorden op die brief. Als jij gelijk zou hebben, zou dit dus een perfecte reden zijn om tegen de donorwet te stemmen. Waardoor de domheid van die mensen dus toch zou resulteren in de juiste uitkomst.

“Referenda over ingewikkelde zaken en wetten, waar vele mensen jaren aan hebben geschaafd en gepolderd worden op die manier door vooral nee-stemmers weggestemd op basis van meestal totaal niet terzake doende argumenten”
Als dat redenen zijn voor mensen om ertegen te zijn, doen ze er dus wel toe. Dat er jaren aan geschaafd is maakt het verder nog geen goede wet. En als er goed voor ‘gepolderd’ was zou iedereen het er dus wel mee eens moeten zijn en de uitkomst van het referendum dus een ‘ja’ opleveren. Zou het dus een ‘nee’ bewijst dit al dat dat niet het geval is.

“zelfs een groot deel van de nee-stemmers wordt sowieso gedreven door anti-overheid sentiment, paranoia en achterdocht.” Daar is geen bewijs voor het is dus een beetje een domme aanname. Daarbij heb je naast mensen die anti-overheid zijn ook heel veel makke schapen die de overheid blindelings volgen, beetje eenzijdig en dom om die dan weer niet mee te nemen in de beredenering. Misschien zijn de domme mensen die bij een referendum gaan stemmen niet het probleem, maar is het probleem de domme mensen die vanwege allerlei domme redenen tegen referendums zijn wel het probleem.

Van die domme mensen die denken dat het organiseren van een referendum nu een heel eenvoudig is, mensen die denken dat referendums altijd zorgen voor een versimpeling van de standpunten, mensen die denken dat andere (vooral mensen waar ze het zelf niet mee eens zijn) met emotie stemmen, mensen die denken dat veel andere mensen te dom zijn, mensen die denken dat als een overheid lang over een wet heeft gedaan hij wel goed moet zijn, van die mensen die denken dat er alleen vanuit een soort anti-overheid sentiment nee gestemd wordt. Misschien is dat wel het echte probleem.

DerUnterMensch | 09-04-18 | 12:34

Of een "Blijf met gore rotpoten van andere mensen af"
kan worden omgekeerd naar een "ja lepel maar uit dat bouwpakket".

"waar vele mensen jaren aan hebben geschaafd en gepolderd"
En niet zomaar mensen, neenee, het zijn de boven ons gestelde mensen.
Door uzelf of uw buurman zelfgekozen. "Die mensen zijn daar dus voor opgeleid" "dat zijn hoger opgeleiden" "deskundigen" "hebben altijd de volledige voorgestelde verdragtekst gelezen alvorens in de mediaas iets hoogdravends te roepen over domvolk".

Ja dom hè, al die emotionele mensen?
Hoogste tijd voor glaasje prik en een portie beukenootjes.

hallevvezool | 09-04-18 | 15:05

Uhm, het is echt niet zo makkelijk om 300000 handtekeningen te krijgen. Ik zou u willen uitdagen om samen met mij een keer te gaan werven, u mag het onderwerp kiezen ik zal mij volledig ervoor inzetten, al is het de EU. De drempel is hoog voor een referendum en de tijd is beperkt. Probeer het maar eens.

O2Neutraal | 10-04-18 | 10:59
▼ 6 antwoorden verborgen

zo.n beetje alles wat uit die mond van Rutte komt heeft een totaal ander doel.. voorkauwen op wat al is beslist. Zodat iedereen vol in de verdediging schiet op die woorden en ondertussen het kruit verspeelt. Het gaat erom dat Rutte allang heeft besloten dat een referendum raadgevend en al helemaal corrigerend er niet gaat komen, dat is namenlijk niet in het belang van de EU en het belang van de Nl laten opdraaien voor de kosten van de EU is Rutte zijn taak en rol in een Liberaal EU.. hij voelt zich als een vis in de wateren, zo glad als een aal.

fikkieblijf! | 09-04-18 | 08:55

“Ongeacht wat Rutte III beweert. Het referendum brengt wél wat er van verwacht wordt” Nee, niet wat de regering er van verwachte.

1. Wat werd verwacht: De verwachting was dat de wet zou helpen bij het creëren van een beetje meer schijndemocratie. Een wet waar de overheid naar kon verwijzen als ze onpopulaire wetgeving erdoor duwde. “Dan hou je er toch een referendum over”. Zo heeft Frans Timmermans ook verzocht om het Oekraïne te organiseren. De wet was echter zo opgesteld dat het daadwerkelijk kunnen organiseren van een referendum vrijwel onmogelijk moest zijn. Een geniaal middel dus om onder een deken van schijndemocratie, de burger de mond te snoeren.

2. Het werkelijke resultaat van de wet: Doordat die klote burger slimmer is dan de overheid (waarmee direct wordt bewezen dat de onderwerpen niet te ingewikkeld zijn voor de burger) kregen ze het via een omweg toch voor elkaar referendums te organiseren. Deze referendums legden juist het lage democratische gehalte (overheid vertegenwoordigt niet de meerderheid) bloot. De overheid deed namelijk geen of minimale aanpassingen die nog altijd niet op de meerderheid van de bevolking konden rekenen en had duidelijk weinig met de mening van de burger. Wat ze al deden was om een excuus te hebben om zo zetelverlies te minimaliseren.

3. Conclusie, in plaats van dat de wet het beoogde resultaat had om een extra laagje schijndemocratie te creëren om de burger zijn mond mee te kunnen snoeren, zorgde het juist ervoor dat de burger actief mondiger kon worden, en het laag democratische gehalte van ons politiek systeem (dan wel de huidige politieke realiteit) bloot legde. Daarmee voldeed de wet dus niet aan de bij de overheid aanwezige verwachtingen.

DerUnterMensch | 09-04-18 | 08:48

De "Magnificent Seven" maakten gehakt van de motivering van het kabinet. De teneur was dat zij vonden dat het raadgevend referendum geen eerlijke kans heeft gehad. Voor mij wordt de stemming over de WIV de lakmoesproef voor het nut van het bestaan van de 1e kamer. Negeert men het vernietigende oordeel van de deskundigen en volgt en men slaafs de stalorders, of neemt men zoals het eigen hoort te zijn eigenstandig een positie in.

Luchtbakfietser | 09-04-18 | 08:09 | 2

intrekkingswet ipv WIV

Luchtbakfietser | 09-04-18 | 08:13

Mee eens. En als ze zich niet aan hun eigen wetten houden door wetjes snel in te trekken zijn ze geen knip voor de neus waard (en andere wetten hebben dan ook meteen minder waarde).

Watching the Wheels | 09-04-18 | 08:30

Als je in het machtssysteem zit dan liggen de goedbetaalde banen voor het oprapen en als ze er niet zijn worden wel gecreëerd.
Alles wat dit systeem kan bedreigen, zoals een referendum is natuurlijk niet gewenst.

Dutch_Holland | 09-04-18 | 08:05 | 1

+1, dit is het probleem. Het is al zo oud als de experimenten met democratie bij de Grieken. Er zijn ook oplossingen voor. Het begint in alle gevallen met eerlijke en onafhankelijke nieuwsgaring en berichtgeving.

O2Neutraal | 09-04-18 | 08:37

Rutte verwacht dat het referendum hem steunt in zijn beleid bijv. over Oekraïne.
Het volk steunt hem niet
Dus brengt het referendum niet wat hij ervan verwacht.
Jokt hij eindelijk een keer niet is het weer niet goed.

langzullenweleven | 09-04-18 | 07:27

Met al die aandacht voor D66 zie je VVD-stemmers snel de handjes in onschuld proberen te wassen. Niets is minder waar natuurlijk. VVD premier, VVD geleide regering en vanzelfsprekend is de VVD ook D66 (VVD+D66=ALDE).
.
Naast de substantiele bijdrage aan de afbraak van Nederlander van de VVD in voorgaande regeringen dus.

Parel van het Zuiden | 09-04-18 | 06:18 | 1

De vvd is inderdaad net zo schuldig, ze offeren 66. Baantjes voor de 66 mensen en de vvd blijft lekker doorgaan. De kruik gaat net zolang te water tot ze barst.

O2Neutraal | 09-04-18 | 08:38

Het gepeupel zal de verwachtingen der elite nooit waarmaken, dat was vroeger en dat is nu. Maar de wissel is omgezet door internet, (a)social media. de kentering zit er aan te komen dat het gepeupel gaat winnen simpel doordat de elite de snelheid van het internet niet aankan.

INH.30CL | 09-04-18 | 02:15 | 2

Zie daar de werkelijke reden voor #sleepnet.

Parel van het Zuiden | 09-04-18 | 06:09

Daarom de op censuur lijkende paardenmiddelen die beter passen bij het gehate China en Rusland. Wat een gaaf land.

O2Neutraal | 09-04-18 | 08:40

Ukraine was, is, en zal er nooit bij mogen komen. Het is een verloren land met verloren despoten, en zal, net als bijv. Afrika, in duizend x duizend jaren nooit “wat” gaan worden.

Katoentje | 09-04-18 | 02:12 | 1

Als je Oekraine maar in die hoek blijft drukken en nooit op niveau zal gaan samenwerken zal het inderdaad die hellhole blijven en word je argument vanzelf bevestigd.

Beste_Landgenoten | 09-04-18 | 09:02

D'66 die het referendum inruilt voor een sleepwet. Er hebben er wat zitten te draaien.
En te slapen.

Oprisp | 09-04-18 | 01:03 | 1

Er zullen wel wat baantjes volgen, voor henzelf en hun vrindjes en familie wellicht zelfs. Het heeft allemaal een prijs. Jammer dat de burger deze betaalt.

O2Neutraal | 09-04-18 | 08:42

Man die knakker praat een partij onzin. En niemand die hem daar op wijst. Ja en amen.

Dagdief | 09-04-18 | 00:32 | 3

Rosema was een vd zeven deskundigen die juist heel veel zinnigs zei over het referendum, vandaar dat GS hem nu hier weer a/h woord laat.

Zwizalletju | 09-04-18 | 04:48
-weggejorist-
Rest In Privacy | 09-04-18 | 07:49

@Dagdief | 09-04-18 | 00:32
Met grote interesse wacht ik nu op je inhoudelijke weerlegging.

Doe eens?

Rest In Privacy | 09-04-18 | 08:12

De motivatie voor afschaffing is helemaal duidelijk: de uitkomst kan wel eens ongewenst zijn.
Die motivatie is volstrekt logisch en redelijk. Antidemocratisch, maar wel logisch en met redenen te onderbouwen. Bijvoorbeeld volgens fe methode Erdogan: de tram ging de verkeerde kant op, dus stap je wat eerder uit.

frank87 | 09-04-18 | 00:00

Deze regering, bestaande uit principeloze plucheklevers en eurofiele volksverlakkers heeft niets met democratie te maken. Dat blijkt wel op de manier hoe ze hun nepnieuws over het raadgevend referendum verspreiden. Als iedere Nederlander de verrotte moraal van deze zogenaamd boven ons gestelden als voorbeeldfunctie voor zijn dagelijks functioneren zou nemen, brak morgen de anarchie uit.

B.Spiritus | 08-04-18 | 23:51

Je kunt de verwijzing naar wetenschappelijk denken ook weglaten.
Want het gaat om eenvoudige waarheidsvinding.
Echte wetenschap is ook waarheidsvinding.
Maar waarheidsvinding bestaat ook buiten de wetenschap; het is niet exclusief wetenschappelijk.
Waarheidsvinding kan van iedereen zijn.

marjen | 08-04-18 | 23:03 | 1

Truth is not what you want it to be; it is what it is, and you must bend to its power or live a lie.

JdelaT | 09-04-18 | 08:20

In NL is er geen democratie, maar een particratie.

Da's heel wat anders. Daarom heb je hier geen gekozen MP, CdK, burgemeester, sheriff en andere mongolen.

Om het voor de onnozelaars hier samen te vatten. Je kunt net zo goed een Downer (sorry, mentaal uitgedaagde) als MP hebben als lachebekje Rutte.

Ichneumonidae | 08-04-18 | 22:54 | 2

Lol. Dank u voor het tevoorschijn toveren van een glimlach.

knutsel_ | 08-04-18 | 22:56

Je vergeet de ongekozen Brusselse elite en het ongekozen staatshoofd.

i-Wonder | 08-04-18 | 23:13

Luie regenten haten het referendum, omdat elk referendum zorgt voor verdieping en verbreding in politiek opzicht. Referenda betekenen: werk aan de winkel. Luie regenten hebben het liefst een ongeïnteresseerd volk, dat zelf nergens om maalt en het vuile werk overlaat aan 'zij die er verstand van hebben'. Waarom hebben de regenten zo'n bloedhekel aan Pieter Omtzigt? Antwoord: zijn werklust steekt te scherp af tegen hun luiwammes-swamp. Bij de regenten van '66 lijkt het alsof ze oikofoben van het vuilste water zijn, dat een mens zich politiek kan voorstellen. Elk referendum verhoogt hoe dan ook de betrokkenheid van de burger bij het politieke gebeuren. Nu zien we het opperhoofd en de Finse vrieskenau van '66 met een ongekende burgerhaat zich ergeren aan elke vernieuwd oppoetsen van de parel uit hun eigen kroon, terwijl het hoofd van KeesVee steeds schever wegzakt voor de camera. Ze zijn moe, de regenten, ze zijn lui. Ze willen met rust gelaten worden.
Jan Salie.
Onder een Jan Salie verstaat men een drogen, vervelenden, zoeten vent; een sukkel, iemand zonder energie. In 't algemeen ‘iemand, die alle energie en lust mist om iets goeds tot stand te brengen of iets kwaads te keeren. De naam is ontleend aan den flauwzoeten smaak van saliemelk’;

Eeuwig..Op..Vakantie | 08-04-18 | 22:44

Als je de uislag naast je neerlegt brengt een referendum nooit wat er van verwacht wordt. Dus mijn verwachtingen over enig resultaat van dit referendum is heel laag.

Hiesjes | 08-04-18 | 22:41 | 1

Des te meer reden om te tekenen en anderen in uw omgeving ook daartoe op te roepen zodat het referendum er komt. En daarna zien we wel verder. First things first. Alle zeilen bij zetten want anders krijgt deze fopregering haar zin en zegt 'zie je wel, er is geen animo voor een referendum'. De 10.000 handtekeningen zijn allang binnen maar de grootste uitdaging: 300.000 handtekeningen, komt nog. En dan gaat het er om spannen: heeft de 1e kamer het gore lef om de afschaffingswet aan te nemen terwijl de 300.000 handtekeningen worden verzameld - en daarmee de bevolking midden in het gezicht te spuwen !!- of niet.

Lupuslupus | 08-04-18 | 22:57

Meeste stemmen gelden!!!
Jippiejaheeee!!
Orban heeft gewonnen!!!
Over de Italiaanse verkiezingen laatst werd geen woord gerept alsof het helemaal niks voorstelt.
Vijf sterren en de rechts populisten hebben gewonnen.
Beide anti EU. Er is een ommekeer gaande toch wel. Jammer genoeg nog niet hier maar wie weet wat de toekomst ons brengt.

klinkklaar | 08-04-18 | 22:36 | 3

Het gaat veel te langzaam.

Lupuslupus | 08-04-18 | 23:00

Daar ben ik het jammergenoeg geheel met je eens.

klinkklaar | 08-04-18 | 23:14

Met huilebalken zoals bij de NPO hier schiet het helaas niet op. Vanmorgen nog Orbán horen vergelijken als een kruising tussen Putin en Berlusconi. Ik kan mij die Orbán en de mensen die op hem stemmen heel goed voorstellen. Zie wat die (islam)import Europa heeft gebracht, alleen maar ellende. Hup Orbán en Hongarije!

Butters | 08-04-18 | 23:43

Voortaan vraag ik Rutte wat ik moet stemmen want een humeurige Rutte, dat moeten we niet willen.

Jan Dribbel | 08-04-18 | 22:22 | 1

O is Rutte humeurig? Is eindelijk die grijns van zn gezicht verdwenen? Nou dat mag in de krant.

Lupuslupus | 08-04-18 | 22:35

"Het referendum heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht."
De kiezers stemden niet wat wij wilden, in plaats van ons te steunen keerden zij zich tegen ons (besluit), dus zijn wij gedwongen de uitslag te negeren. Misschien hebben wij het niet goed genoeg uitgelegd.
Nee Rutte, zo werkt het niet. Soms maken politici fouten en beslissen iets waar het volk niet achter staat, en dan moet er gecorrigeerd worden.
Europese grondwet.
Oekraïne de EU in sluizen.
Sleepwet om de privacy van onschuldige burgers te ondermijnen.
Doneren wordt onvrijwillig oogsten.
Iedereen maakt foute beslissingen en in goed overleg nemen we een stapje terug en proberen iets anders. Behalve in de politiek, daar is het onmogelijk om je fouten te herstellen en blijf je doorgaan in de ingeslagen weg. “Want dat hebben wij zo afgesproken”

Osdorpertje | 08-04-18 | 22:19

jullie verbazen je er nog steeds over dat Rutte blijft liegen om daarna naar Brussel te gaan? Naïevelingen zijn jullie!

Tikkie Terug | 08-04-18 | 22:12 | 2

Natuurlijk weten al degenen die geen Rutte-adepten zijn, hoe die EU-haas loopt.

Lupuslupus | 08-04-18 | 22:32

Hij krijgt geen politieke functie in Brussel, maar word lobbyist of de baas van een NGO met een door de EU gegeven monopolie en/of budget, voor een veelvoud van die miezerige vergader vergoedingen van EU politici.

W_F | 08-04-18 | 23:33

Het is ontzettend duidelijk, de regering verwachtte een "JA" stem en kreeg "NEE", dus het referendum bracht niet wat de regering verwachtte.
Tot zover heb ik Rutte in dit geval nog niet op een onwaarheid betrapt.

Dezenaamhier | 08-04-18 | 22:11 | 1

Rutte zègt niet '... bracht niet wat de regering verwachtte'. Hij laat zich daar niet over uit. Hij kan net zo goed Brussel bedoelen. Rutte is niet eerlijk naar de bevolking toe en dat is hij nooit geweest ook. Kan hij ook niet als slaaf van Brussel. Hij hoort bij alles wat hij zegt en doet 'his masters voice' op de achtergrond.

Lupuslupus | 08-04-18 | 22:30

De politieke elite lult maar wat zonder hart ziel en passie.

frisenfruitig | 08-04-18 | 21:52

De Brusselse ongekozen Eurocraten haten democratie. Corrupte zooi. Ze hebben bij de VVD en D66 aangedrongen het referendum af te schaffen. Mark en Alexander gehoorzaamden slaafs. Een stomme fout.

Fijnstoffer | 08-04-18 | 21:41

Tegenwoordig heb je 4 partijen nodig om een coalitie te vormen, met partijen die elkaar helemaal niet mogen. Er is nul vertrouwen en daarom wordt een compleet dichtgetimmerd akkoord onderhandeld. Partijen weten waar ze 4 jaar lang aan toe zijn en alleen daarom gaan ze akkoord met deelname aan het kabinet.
Dat wil zeggen: als niet een derde partij (lees: de burger) dat akkoord op punten in de war gooit. Dan is 1 partij (de partij die die wet wilde) de dupe en dat leidt tot ontevredenheid in het kabinet. Dat kan niet en daarom willen ze ervan af.

koeberg | 08-04-18 | 21:37 | 1

Hoe werkt dit voor de huidige coalitiepartijen:
VVD: Rutte staat in zijn hemd in Brussel wanneer het een EU-wet betreft.
D66: dit is de partij waar de meeste klappen vallen
CDA: minachting voor democratie zit in het diepst van hun ziel
ChristenUnie: ehh geen idee. Ik houd me sowieso nooit bezig met de ChristenUnie.

koeberg | 08-04-18 | 21:45

De geschiedenis herhaalt zich. De aanpassingen als gevolg van het sleepnetreferendum zijn het levende bewijs dat inlegvelletjes werken. Iedereen wordt blij van de aanpassingen, vooral de bijna 50% van de stemmers die vonden dat ze teveel privacy hadden. Gelukkig helpt de regering hen graag van hun beklemmende privacyoverschot af. De sleepwet zal nog een onvoorziene bijwerking krijgen. Nóg meer overbelaste rechercheurs, nóg meer zaken die blijven liggen. Oh wacht, Rutte belde. Hij zegt dat het CBS het probleem van de tsunami aan onopgeloste zaken zal relativeren. Pfoew, wat een geruststelling. Ingrid en gekke Henkie kunnen rustig gaan slapen.

Nivelleermarionet | 08-04-18 | 21:31 | 3

En worden we nu wel of niet gesleept, ondanks ons NEE. Blijft vaag denk ik.

marjen | 08-04-18 | 21:44

Zie het als een nieuwe uitdaging.... je hele hebben en houwen encrypted tot ze er geen snotje meer van begrijpen. Maak er een volkssport van. Ik ben er al druk mee gangs.

Oepsie1234 | 08-04-18 | 21:54

Er zal wel gesleept worden, echter de informatie is dermate groot dat de AIVD er ook niet meer uit komt. Dat kopstuk van de AIVD is ook niet zo'n groot licht, weet het verschil niet eens tussen een bit en een byte.

poisonivy | 08-04-18 | 22:19

De parlementaire democratie is de grootste fopspeen die je als bevolking kan overkomen. De meeste Nederlanders vinden het een pracht systeem dat ze om de vier jaar verleid worden d.m.v. list en bedrog. Nadat u uw stem aan deze louche politici heeft gegeven veranderen de meeste beloftes als sneeuw voor de zon en u wordt uw hok weer ingetrapt en mag er pas weer uitkomen als de volgende ronde zich aandient. Politiek is vies, smerig, achterbaks en goor vertelde Pechtold ons onlangs nog en hij kan het weten als expert in louche zaken.

von Amsberg | 08-04-18 | 21:29 | 3

En dan komt de eeuwige vraag:"Weet u een beter systeem?" Tot dusver ontbreekt het antwoord, tenzij u een islamitische theocratie wilt.

marjen | 08-04-18 | 21:33

marjen | 08-04-18 | 21:33
Als je hier de coments een beetje leest zijn er genoed die hier hun zeggenschap graag zouden geven aan een autocratie.

miko | 08-04-18 | 23:12

Ja, Putin is geweldig.

Rest In Privacy | 08-04-18 | 23:15

Rutte en de rest van de bende mogen verwachten wat ze willen, maar de tijd dat mensen doelbewust niet of slecht geïnformeerd zijn is voorbij.
De regenten lijken er nog steeds vanuit te gaan dat alles wat er op de NPO en dode bomen verschijnt, als zoete koek geslikt wordt.
Nou, niet dus.
De gemiddelde Tokkie weet inmiddels meer van wat er in de samenleving leeft dan de meeste pipo's die het pluche bezetten.

Jackanders | 08-04-18 | 21:21

Wat is er niet te begrijpen aan referenda als in CH?

Angst. Stel je voor dat het volk zich gewoon uitspreekt, terwijl we ook intellectuelen als Rutte, Pechtold, Grapperhaus en andere gedegenereerde imbecielen hebben? Vragen. Enneh, sorry voor het pleonasme.

Ichneumonidae | 08-04-18 | 21:15 | 9

CH volgt de EU in bijna alles en is ook lid van Schengen, dus open grenzen.

Rest In Privacy | 08-04-18 | 23:16

Het laatste referendum in Zwitserland was over de afschaffing van het kijk en luistergeld. Dit is verworpen, de Zwitsers waarderen hun non-profit omroep waarschijnlijk op de juiste wijze. Het 2e gelijktiijdig gehouden referendum betrof het recht van de federale regering om BTW te heffen uit te breiden. Dit is verworpen door de Zwitsers. Je ziet, een makkelijk onderwerp en een wat moeilijker onderwerp, maar de Zwitsers hebben wel de mogelijkheid om "mee te regeren" op basis van actuele onderwerpen en niet uitsluitend op keuzes van poppetjes met een partij afkorting.

Rest In Privacy | 09-04-18 | 01:32

Zijn vader van Grapperhaus, staatsecretaris van Min. van Financien in kabinet de Jong. Hij voerde de BTW en het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting. De Christenen waren fel tegen, stelde Blok voor, maar hij bleef toch aan.

gato | 09-04-18 | 09:04
▼ 6 antwoorden verborgen

Kan (p)Rutte en zijn kompanen nu eens duidelijk maken wat er nu precies zo schortte aan het Oekraine referendum? De kreet "het heeft niet gebracht wat er van verwacht werd" is zo leeg en hol, dus maak dat nu maar eerst eens goed duidelijk en omdat het anders voor de "domme" kiezer niet te begrijpen valt, in Jip en Janneke taal! Wat waren dan die verwachtingen?
Bijv. "ik baal er van dat die kudt kiezers niet willen doen wat ik wil", kijk dat is tenminste duidelijk.

LaatmaarLu? | 08-04-18 | 21:12 | 1

Het idee van de referendumwet is dat bij een tegen de kamer de wet heroverweegt en waar de grootste pijnpunten zitten aanpast. Bij de Wiv kan dat. Het associatieverdrag met Oekraïne was het resultaat van internationale onderhandelingen. Rutte is wel met zijn ziel onder zijn arm gaan praten met de leiders van andere lidstaten, maar werd (uiteraard) in zijn gezicht uitgelachen. Dus de referendumwet heeft niet gebracht wat Rutte ervan verwachtte.

koeberg | 08-04-18 | 21:21
-weggejorist-
Rest In Privacy | 08-04-18 | 21:08

Rutte heeft helemaal gelijk. Het referendum heeft niet gebracht wat ervan verwacht werd. Den Haag verwachtte namelijk dat het onmogelijk zou blijken - behalve voor een handjevol "geaccepteerde" grote organisaties - om de kiesdrempel te halen, zodat het referendum vervolgens afgeschaft kon worden omdat "er toch geen belangstelling voor is". En ja, het elektronisch verzamelen van de benodigde handtekeningen heeft een hele vervelende streep door die verwachting gezet.

Muxje | 08-04-18 | 21:06

Deze regering heeft niet gebracht wat er van verwacht werd.

rijk | 08-04-18 | 21:03 | 1

En dat al na vijfenhalve maand. Is toch een prestatie.

koeberg | 08-04-18 | 21:25

Wat hadden ze dan verwacht? Dat belasting betalende burgers net zo snel op ja zouden klikken als belasting uitgevende politici? Als politici alleen zichzelf kunnen overtuigen dan is het gewoon een domme wet. Als daardoor 95% van de voorstellen niet door gaat dan is 95% van de voorstellen gewoon bagger. Het referendum verbieden en lekker op ja blijven klikken maakt de 95% niet minder bagger.

W_F | 08-04-18 | 20:54

We kunnen hier nog 20 referenda houden, uiteindelijk gebeurd t zoals Brussel het graag ziet gebeuren.
NL de Calimero van de EU, betalen en je bek houden.
Binnen 15 jaar hebben we Oekraïne, Turkije,Albanië en Moldavië erbij.
Lid van de muntunie worden ze niet,daar zijn te zwak en te instabiel voor en West-Europa kan weer dokken.

Ruimedenker | 08-04-18 | 20:43 | 1

Nee maar er komen er de komende jaren wel 3 of 4 bij de muntunie erbij.
Allen netto-ontvangers.

Trumme | 08-04-18 | 21:04

Brussel is woedend dat hier tegen het Oekraineverdrag is gestemd. en daar moeten die stoute brutale NLers voor boeten. En wie kan dat beter uitvoeren dan de laffe slaven van het EU Politburo: Demofoben66.

telelezer | 08-04-18 | 20:41 | 2

d66 = alde = vvd. Nederlands beleid wordt in Brussel geschreven en de D66 voert dat gewillig uit..

Mark_D_NL | 08-04-18 | 20:49

Zo woedend dat we 0,0% kans maken om uit de EU gezet te worden. Het grootste deel van het Oekraineverdrag was in 2016 al in werking. Waar blijft onze door Rutte beloofde geweldige economische groet door dit verdrag (politici die hier de Oekrainse belasting gelden in een bv'tje stallen niet mee gerekend) ?

W_F | 08-04-18 | 21:00

Beter maken ze tegelijk met deze intrekking alsnog voor alle wetten automatisch een (raadgevend) referendum mogelijk en laten ze ons allemaal elke 1e woensdag (gehaktdag) van de 1e, 4e,7e en 10e maand stemmen. Elk kwartaal discussie met het volk over de belangrijkste wetten van kwartaal. Dat gebazel over een "tussenstap" klinkt als een inlegvelletje.

027 | 08-04-18 | 20:41

Dank GS, voor weer een interessante website die ik nog niet kende :D

Geil Kippetje | 08-04-18 | 20:40

Rutte heeft zichzelf opgesteld aan het hoofd van een criminele overheid, zo'n organisatie kan geen inspraak of referenda verdragen.
Daarom zet deze gladde schurk alles in op de hoop dat het Nederlandse volk zich zo machteloos hopeloos en passief zal voelen dat het de moede hoofden in de schoot legt, wat het linkse tuig en de door hen geïmporteerde stormtroepen ook doen.

Natuurlijk brengt geen enkele vorm van democratie wat Rutte Pechtold Ollongren en hun EU "daarvan verwachten".

Jan Passant mk2 | 08-04-18 | 20:39

Ook GeenPeil als politiek wapen was niet verkeerd. Alleen J. Dijkgraaf was een blunder. Rooie van Leeuwen was beter geweest. Altijd de stem naar GeenPeil of afwijkend naar.... prima idee was dat. Hup Bart.

Normpje | 08-04-18 | 20:37 | 4

Mark_D_NL | 08-04-18 | 20:56

The Post Offline. Geld betalen voor dode bomen.

OverdaanDerOnderheid | 08-04-18 | 21:01

Als we ruim voor de verkiezingen al "raadgevend" hadden kunnen stemmen via GeenPeil dan was het denk ik beter afgelopen. Het was gewoon te laat/vroeg.

W_F | 08-04-18 | 21:05

Het was goed gedaan Jan R. heeft genoeg, meer dan genoeg stemmen opgehaald, maar toen kwam die stomme Dijkgraaf. Jammer dat het toen allemaal zo gelopen is, ik mis Jan.

gato | 09-04-18 | 09:11
▼ 1 antwoord verborgen

Rutte is al ver over de houdbaarheidsdatum heen, wordt tijd dat hij opkrast en er iemand anders komt. Kan hij de geschiedenisboeken in als "De grootste leugenaar aller tijden van het universum & omstreken".

poisonivy | 08-04-18 | 20:28 | 11

@ Jan. Waar!!
Als ik zo kon liegen als Rutte zou ik allang niet meer monogaam zijn.Zucht.

Ruimedenker | 08-04-18 | 20:53

50 procent aproval rate bij Fox betekent niet dat het hele land er zo over denkt. Ik zag een cijfer van 42 procent, nogal laag vergeleken met Obama. Maar ja, die had ook miljoenen stemmen meer dan Donald. Zelfs Mitch R. scoorde beter.

Rest In Privacy | 08-04-18 | 21:05

@Kuifje... Alleen FOX? Is goed hoor kluifje. Van blooomberg tot The Hill and The Gaurdian allemaal.

Mark_D_NL | 08-04-18 | 21:28
▼ 8 antwoorden verborgen

Blijft toch knap, hoe je na wat goochelen met woorden een volstrekt andere betekenis kunt creëren.
“ Verschillende interpretaties”= volledig negeren, of net doen alsof je iets respecteerd en er vervolgens niets mee doen. Één ding is zeker; “de meeste stemmen gelden”heeft een nieuwe betekenis gekregen.

Ruimedenker | 08-04-18 | 20:26

Zowel de heer Rosema als de heer Nijman lezen helemaal over de slag om de arm heen die in het regeerakkoord toch expliciet staat vermeld: "als tussenstap" (op weg naar een correctief referendum, waarvan we al lang en breed weten dat VVD en CDA dat einddoel helemaal niet zien zitten).

De laatste twee zinnetjes uit het citaat, die zijn pas echt gek. Een pas op de plaats maken, door een flinke stap terug te doen. Dat is pas kolder.

OverdaanDerOnderheid | 08-04-18 | 20:24 | 1

De tweederde meerderheid die vereist is voor de grondwetswijziging die voor het correctieve referendum nodig is, bleek in september 2017 in de Tweede Kamer niet aanwezig. Dus dat het raadgevend referendum word afgeschaft t.b.v de opmaat naar een correctief referendum zoals Pechtold droogjes beweerd is een keiharde leugen.

Rest In Privacy | 09-04-18 | 01:42

Stel je eens voor dat de zetelverdeling aan interpretatie onderhevig zou zijn, want een stem voor de ene partij in plaats van de andere, 'wat zou men daar toch mee bedoelen?'

Een referendum is niet ingewikkelder dan dat. Nee is simpelweg nee. Daarmee bedoelt men niet 'ja, mits' of 'nee, tenzij'. Als je dat wil, stel dan een andere vraag en kijk wat er dan uitkomt.

aight.. | 08-04-18 | 20:24

De Eu heeft niet gebracht wat we er van verwacht hadden !

Juncker heeft niet gebracht wat we er van verwacht hadden !

Brussel heeft niet gebracht wat we er van verwacht hadden !

Oekraïne heeft niet gebracht wat we er van verwacht hadden !

Bulgarije heeft niet gebracht wat we er van verwacht hadden !

De europese commissie heeft niet gebracht wat we er van verwacht hadden !

Etc.

Tee Of Cup | 08-04-18 | 20:22 | 1

De uitslag van de verkiezingen heeft niet gebracht wat we ervan verwacht hadden.
Dus laten we de verkiezingen afschaffen en alle beslissingen aan Brussel overlaten. Want Brussel brengt wat we ervan verwacht hadden.

marjen | 08-04-18 | 21:15

Vanuit het gezichtspunt van het zittende politieke establishment klopt het dat het raadgevend referendum niet heeft gebracht wat men ervan had verwacht, hier is geen woord van gelogen.

therealbraindump | 08-04-18 | 20:20

Het referendum in Nederland brengt 100% waar het voor is bedoeld.
Bij elk referendum werd de regering gecorrigeerd.
Dat is precies waar het referendum voor is bedoeld.

Als de bevolking bij elk referendum het regeringsstandpunt zou kiezen, DAN kun je zeggen dat 'het referendum niet werkt'.

In Nederland werkt het referendum tot nu toe perfect.
Geen reden om het af te schaffen,

Q.Bert | 08-04-18 | 20:20 | 3

+1

Baski | 08-04-18 | 21:42

+2

knutsel_ | 08-04-18 | 23:03

Het referendum heeft gebracht dat de politici scherp moeten blijven, ze lopen nu de kans ter verantwoording te worden geroepen door de bevolking over hun voorstellen.
Het referendum vergroot ook de kwaliteit van de wet, immers men zal op den duur toch open moeten staan voor inbreng van de mening van de bevolking.
Daarnaast vergroot het de kwaliteit van het debat, het gaat niet meer om welke partij, maar het gaat nu een keer over een actueel onderwerp, over de inhoud.
Het brengt ook de legitimiteit ter sprake, bij het voortdurend negeren van de uitslagen zal de legitimiteit van de regering steeds meer in twijfel worden getrokken. Bij het accepteren van de uitslagen zal het voor rust zorgen voor de "verliezers", immers, er is alles aan gedaan en er is breed over gediscussieerd, en uiteindelijk gelden de meeste stemmen. Acceptatie van een referendum houdt ook acceptatie van de uitslag in.

Rest In Privacy | 09-04-18 | 01:48

Het is héél simpel:
-
Geen Peil won.
-
En zoiets gaan wij niet nóg een keer laten gebeuren.

bisbisbis | 08-04-18 | 20:20

Komende verkiezingen een partij die niks niks wil, en beloofd niet deel te nemen aan wat voor bestuurlijke of polletieke activiteit dan ook, en ze hebben ongezien mijn stem.

De Briemusketier | 08-04-18 | 20:19

Als je pas op de plaats wilt maken laat je de toestand voorlopig even zoals die is.

Buerman | 08-04-18 | 20:18

Nee hoor, het referendum brengt niet wat er van verwacht wordt. Dat is namelijk het legitimiseren van de overheid. Dat de overheid continu anti-democratische beslissingen maakt brengt dit in gevaar. Mensen die het zwijgen worden opgelegd stemmen automatisch toe. Zo kan VVD en consorten hun campagne van corruptie doorzetten zonder weerstand.

StarFox | 08-04-18 | 20:17

Maar niet wat mijn vriend Mark er van verwachtte. Geweldige MP, we mogen trots zijn op hem, maar qua referendum-standpunt ben ik het niet met hem eens. Laat duizend referenda bloeien!!

Rest In Privacy | 08-04-18 | 20:17 | 2

Ik hoop echt dat dit sarcasme is, want anders heb je nu voor mij echt volkomen afgedaan.
Jij zat er sowieso al niet ver naast, maar nu echt helemaal.

Baski | 08-04-18 | 21:41

Ik doe graag voor jou af en ik ben een fan van Mark.

Rest In Privacy | 08-04-18 | 23:18

27 juni 2014 werd er een associatieverdrag door de EU met Oekraïne getekend.
17 juli 2014 werd MH17 als 17de toestel uit de lucht geschoten.

Blinde Europese expansie met failliete landen die nooit nettobetaler worden maar wel bestaat uit corruptie, oorlog en een verscheurd land.

Binnen die discussie is helaas te weinig naar voren gekomen wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen Oekraïne en Rusland allemaal is misgegaan. Aan het oostfront zijn tien keer zo veel gesneuvelden als hier in het Westen. Kijk een docu over Stalin in Oekraïne en je begrijpt dat eenheid in een land met grote groep ethnische Russen en grote gebieden met een Russische meerderheid een lastig verhaal is. Er zijn daar over en weer dingen gebeurd die nog totaal niet vergeten zijn. en.wikipedia.org/wiki/Holodomor 7 tot 10 miljoen Oekraïners vermoord ruim tien jaar voordat de Nazi`s langskwamen.

Diverse verkiezingen voor presidenten gingen niet om sociaal versus liberaal, groen versus banen of geloof versus vrijheid. De ene kandidaat was pro-Russisch, de ander pro-Europa en een kandidaat voor eenheid of vrede ontbrak. Het land is verscheurd doordat er aan twee kanten aan getrokken werd.

Oorlogen met vele burgerslachtoffers volgden, met als dieptepunt MH17. In de zoektocht naar het fatale schot werd vergeten dat & waarom er door meerdere partijen geschoten werd. Dit is niet een foutje tijdens een training geweest, dit was een actief oorlogsgebied.

En dan noemen we de kiezer te dom voor een referendum.

Feynman | 08-04-18 | 20:17 | 10

Kuifje,
Ook hier presteren bedrijven ondermaats. Maar het gaat erom dat het toelaten van vrij ondernemerschap en privaat bezit een grotere garantie bieden op welvaart. Dat principe helpt Oost Europa. Dat principe helpt Rusland meer dan het communisme. Rusland herbergt veel waardevolle delfstoffen, dus ik zie wel toekomst voor Rusland.

marjen | 08-04-18 | 21:22

Feynman, Polen exporteert vooral naar Duitsland. Verder was de economische groei de afgelopen jaren behoorlijk, verschillende jaren lag de groei boven de 3 procent. Voor 2018 wordt een groei van 4 procent verwacht, dat is gewoon prima. Verder weinig werkloosheid, een lage inflatie en een lopende rekening die in evenwicht is. Oftewel, mooie macro-economische cijfers. Veel beter dan die van Rusland bijvoorbeeld. Maar ja, Rusland is dan ook geen lid van de EU.

Rest In Privacy | 08-04-18 | 21:27

Kuifje-in-Afrika | 08-04-18 | 21:27
Griekenland en Italië zijn beidden ook lid van dat eu clubje. en die hebben ook van die fantastische macro-economische cijfers. Toch?
-n-
Pole drijft op eu geld... weg eu geld weg Polen en hun groei. Dan moeten ze weer de hand ophouden bij Rusland. Zonder grote broer redden die polen niet. Waarom denk je dat er in NL 500.000 Polen werken? Omdat het zo goed gaat in Polen...? En de pensioenen zijn ook een lachertje in Polen. Een groot deel van de ouderen in Polen leeft in pure armoede. Weer een eu club landje dat zijn ouderen laat stikken. Duitsland en Nederland idem.

Mark_D_NL | 08-04-18 | 21:40
▼ 7 antwoorden verborgen

Naarmate referenda verdwijnen neemt mijn belangstelling voor het resterende politieke circus evenredig af. En met mijn belangstelling, die van honderdduizenden Nederlanders en daarmee de legitimiteit van de politici die het wel zonder de burger af denken te kunnen. Dat is niet mijn probleem, dacht ik zo.

De Briemusketier | 08-04-18 | 20:14

Het enige wat ik van referenda verwacht is het bewijs dat onze democratie een illusie is, en we zijn hard op weg. Tekenen dus.

MogeWijEveOvergeve | 08-04-18 | 20:13

Raar volkje zijn we eigenlijk. We laten ons keer op keer door een stelletje kinderen in het pak doen, die laten we een tekening maken en sorrie zeggen waarna ze langdurig betaald op vakantie mogen en als ze terugkomen krijgen ze een baantje voor 750.000 per jaar waarin ze verder met hun pik danwel kudt mogen gaan zitten hannesen. Vreemde jongens die schapen.

Breinbrouwsels | 08-04-18 | 20:12

We kunnen toch niet geregeerd worden door trial and error?

smdyasc | 08-04-18 | 20:11 | 1

Dat doen ze al. En als 't fout gaat krijgen ze ook nog eens een zakje Smartie's.

Breinbrouwsels | 08-04-18 | 20:13

Die opmerking over vermeende controverse inzake de inzameling van handtekeningen moeten jullie als lasterlijk voor de rechter brengen, kun je niet verliezen. Kun je minimaal een inlegvel uit slepen. Nu staan jullie voor eeuwig valselijk beschuldigd in een regeerakkoord. Pik je dat?

sockpuppet | 08-04-18 | 20:11 | 1

Die opmerking lijkt me eerder voor de eigen achterban bedoeld dan vs GS
hun kudde neemt klakkeloos over wat vanuit het torentje wordt geroepen
Ja! Ja! controverse! roepen de VVD66 kiezers buiten
weten zij veel

Tobi | 08-04-18 | 20:55

Och, hij heeft wel gelijk.
Niet gebracht, bla bla ..... men dacht dat de bevolking uit makke schapen bestond die zouden knikken als politici iets riepen.
Controversie, uiteraard het handtekeningen circus was bedacht om een enorme drempel op te werpen. Dat bleek geen drempel maar een stofje.

MarcS | 08-04-18 | 20:08

GeenStijl be like 3 artikelen per dag posten over referenda en D66. Wat een pulp.

Snoer zoekt touw... | 08-04-18 | 20:08 | 3

Doe als ik, kijk op Twitter waar ze over pennen. Niet leuk, overslaan.
Net als vroeger toen er nog een knop op jouw tv zat.

MarcS | 08-04-18 | 20:10

Met snoer gaat het niveau omhoog hier.
Spijt van je kroontje? Kost wat hè en dan nog pulp voorgeschoteld krijgen.
Binnenkort in dit theater...... Arnoooon Grünberg.

Ruimedenker | 08-04-18 | 20:19

Lijkt me niks mee Snoer zt.
Gewoon laten zien waar je als blogje voor staat en de bezoekers trekken uiteindelijk wel hun conclusie.
Meer van dit...........

Berbaar | 08-04-18 | 20:27

Het feit dat we partijen hebben die wetten maken, die niet brengen wat ze er van verwachten, is zo'n ontzettende ene uitspraak, dat we ernstig moeten twijfelen aan het functioneren van de democratie en de rechtsstaat. Dit soort partijen kiezen voor vier jaar is veel te lang, er moeten correctiemomenten ingebouwd worden.

smdyasc | 08-04-18 | 20:08

Ik vermoed dat ze niet hadden verwacht dat "dom rechts" tot zulke correcte acties in staat was. Hun eigen wanen hadden ben bedrogen.
'Rechts' is juist vaak staatsrechtelijk correcter dan het anarchistische links.
Hulde voor al die lui achter de schermen die hebben gezorgd voor zeer correcte procedures.

marjen | 08-04-18 | 20:07

Één grote gore leugenaar. Zodra hij ademt, liegt hij.

Deksmaat | 08-04-18 | 20:06 | 1

Tja, wat een verrassing, weer een leugen van onze MP Pinokkio. Doe iets melden als hij de waarheid eens zou gaan vertellen, scheelt een hoop moeite.

J-van-de-Bontekoe | 09-04-18 | 09:49

vvx, x66, pvda, cxa=maffia

Ars Vivendi | 08-04-18 | 20:04 | 1

Bilderberg+capo di capi

rechtsdwalendeautist | 08-04-18 | 20:56

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl