Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

DECONSTRUCTIE! NRC-verhaal over Omtzigt is volledig ingestort, krant blijft wrijven in vlek

NRC op de fakenewsradar

We gaan gewoon door over Omtzigt & NRC want die leugenachtige fopkrant blijft haar eigen kuil maar dieper graven. We hebben er boven een goed glas bier nog eens redactioneel over geborreld, maar de uitkomst is bij alle benaderingen hetzelfde: NRC gaat nat.

De gewezen kwaliteitscourant (RIP) blijft het eigen verhaal echter propageren, vandaag in een slap vingerwijzend witwasverhaal. Wij waren ook benaderd voor dat artikel, getiteld 'Wie van Omtzigt hield doet dat nog steeds' (ja, die kop is ook weer een frame), maar hebben niet gereageerd omdat we er niet op vertrouwden dat we goed en in een eerlijke context geciteerd zouden worden. Dat bleek een terecht gevoel: cruciale citaten van Pieter Klein zijn uit het artikel weggelaten, zoals ook een ingezonden brief die het verhaal van Heck en Kouwenhoven weerspreekt door de krant wordt genegeerd. Youp - ook al jaren niet lollig meer - mag Omtzigt nog even een "idioot" noemen die moet "opzouten" (niet gelachen, dus geen link). Maar: geen woord van de NRC Ombudsman. Zou zijn artikel soms door Zetbaasje Vandermeersch uit de krant zijn gehouden, zoals dat wel vaker gaat in de cultuur van de angst aan het Rokin? Ohnee hij is toevallig op verkansie, toevallig.

Het doet er ook niet zo veel toe. We weten zo ook al dat het verhaal stinkt. Talloze aanwezigen hebben verklaard zich niet te herkennen in het verhaal van Wilmer Heck en Andreas Kouwenhoven. Ontlastende wederhoor is uit het originele artikel weggelaten, brieven die het artikel weerspreken worden niet geplaatst en kritische citaten van aanwezigen worden uit de krant gehouden. NRC heeft de audio van het voorgesprek van Omtzigt in bezit, maar weigert de tape vrij te geven op basis van vooringenomen aannames van Wilmer Heck ("Ook het transcript zal voor sommigen niet genoeg zijn", wtf mogen we dat ff lekker zelf bepalen alsjeblieft dankjewel?) . We hebben alleen drie minuten (van de ±20) die al maanden voordat het NRC-artikel werd gepubliceerd door maker Jeroen van Rijsbergen aan diverse mensen rondgestuurd zijn, en die drie minuten blijken juist zeer ontlastend voor Omtzigt. Geef ons de andere 17, NRC!

Want een week na de contextloze karaktermoord op het enige echte oppositie-Kamerlid van Nederland is er van het artikel helemaal niets overeind gebleven. Zelfs dat gewraakte SMS'je van Omtzigt eigenlijk niet, blijkt uit context die college-organisator Marieke de Hoon en moderator Hella Hueck gaven. En dat allemaal omdat Wilmer "Ik ben absoluut geen MH17-deskundige" Heck de context niet snapt of wil snappen, en liever het Rode Gevaar opklopt. NRC (niet in de zaal) beweert iets wat zonder uitzondering door alle aanwezigen die zich uitspreken wordt weersproken. Voor de liefhebbers van feiten, belangrijke details en context hebben we alles nog eens op een rij gezet na de breek. Als NRC niet rectificeert en de Ombudsman zwijgt, moeten wij het maar doen. Niet omdat we van Omtzigt houden (doen we trouwens wel een beetje). But because what's right is right. En de arrogantie van dat narcistische stink-NRC echt niet te hachelen is.

De feiten. Op een rij. Ga maar na en oordeel zelf

- NRC schreef een week geleden dat Omtzigt in mei 2017 een "nepgetuige" voorafgaand aan een bijeenkomst (met een college en een deskundigenpanel over juridische gevolgen van MH17) zou hebben "geïnstrueerd" om theorieën over MH17 in te brengen bij een panelavond (video) van de VU over de aanslag, waar onderzoekers, journalisten en nabestaanden aanwezig waren. Daarmee zou hij (verwarring zaaiende) Kremlinlezingen over MH17 in het onderzoek hebben willen fietsen, concludeert NRC. 

- De krant beroept zich op één bron, Jeroen van Rijsbergen, waarvan auteur Wilmer Heck al langer wist dat het een complotgekkie is. NRC zat zelf niet in de zaal bij de MH17-bijeenkomst in mei.

- Panellid Omtzigt heeft de tolk van de "nepgetuige" (een Oekraïense asielzoeker die inmiddels is uitgewezen) een sms gestuurd waarin hij hem souffleert om een korte opmerking te delen met de zaal over wat hij zag of weet over die fatale 17 juli. Dit omdat de man eigenlijk een relaas van een half uur wilde houden - onmogelijk bij zo'n lezing.

- De tolk gebruikt de inspreekminuut om te zeggen dat de Oekraïener op die dag vliegtuigen in de lucht zag, en dat het JIT niet naar hem wil luisteren. De man zegt niet dat een Oekraïense jager MH17 uit de lucht haalde, hij zegt dat hij op die dag óók andere vliegtuigen in de lucht zag. Geheel in lijn met andere getuigenverklaringen en reconstructies. Stond in 2015 ook gewoon in NRC. Overigens zag niet hij, maar zijn vrouw die vliegtuigen - vandaar dat "nepgetuige". Mogelijk probeerde de man zijn asielkansen te verbeteren door zichzelf als getuige te melden, maar dat is gissen. Alleen zijn tolk kwam aan het woord, de man zelf niet.

- Omtzigt antwoordt de man dat hij zich bij het JIT moet melden met zijn verhaal. Niet meer, niet minder. In de zaal wordt nauwelijks gereageerd, de avond wordt gewoon vervolgd na het 'incident'. Nabestaande Thomas Schansman is de volgende vraagsteller en die negeert de Oekraïner volledig. Video-fragmentje:

Context is king in deze kwestie

Na publicatie, 11 november, komen de reacties snel los. Met name mensen die niet of nauwelijks van MH17 op de hoogte zijn (zoals AJ Boekestijn, Eus, en Bert Wagendorp en Stephan Sanders in de Volkskrant) schatten de situatie volstrekt verkeerd in en vallen Omtzigt hard aan. Opstappen, moet-ie. Vanwege dat sms'je. Maar wat des te meer opvalt is dat velen die wél diep in het MH17-dossier zitten, en/of aanwezig waren op de bewuste avond, stuk voor stuk het artikel verwerpen. Feiten:

- Hella Hueck was discussieleidster. Hueck zegt dat ze voor publicatie door NRC is gebeld, maar dat haar reactie niet in het artikel is opgenomen. Na publicatie spreekt ze zich openlijk uit tegen de inhoud, met name de suggestie dat Omtzigt iemand "instructies" zou hebben gegeven om verwarrende (Russische) (complot-) theorieën over MH17 in te brengen.

- Hueck krijgt bijval van organisator Marieke de Hoon, die zich aan de VU verdiept in de rechtsvervolging van MH17. Ook RTL-adjunct Pieter Klein (aanwezig op de bijeenkomst) voelt de tegennatuurlijk noodzaak om voor Omtzigt op de bres te springen. MH17 burgeronderzoekers als Max van der Werff en Marcel van den Berg, beiden ook op de bewuste avond in de zaal, verwerpen de NRC-beschuldigingen eveneens. Van der Werff verklaart dat hij de "nepgetuige" al eerder sprak, en dat de man niets toe te voegen had, mede omdat niet hij zelf, maar zijn vrouw de zaken zag waar hij over sprak.

- NRC verzuimt op enige wijze toe te lichten wat voor (negatieve) invloed het gebrabbel van de Oekraïense "nepgetuige" op het narratief over of onderzoek naar MH17 heeft gehad. De bijeenkomst was een half jaar geleden en zorgde voor nul reuring of wantrouwen. Er was een gekkie op een lezing en die kreeg de microfoon - dat gebeurt altijd, overal, in elk zaaltje waar sprekers en inspraak bijeen komen. Het stuurt, verandert of verbuigt helemaal niets aan het MH17-narratief. 

- Ook weet NRC het zware verwijt van door Omtzigt ingebrachte "Russische invloeden" niet hard te maken. Het is alleen maar suggestief, waarbij de NRC-redacteuren ook nog een ander citaat van Omtzigt (uit een ander interview) uit verband trekken en verdraaien tot de suggestie ontstaat dat Omtzigt (Russische) complotten aanhangt. Dat adresseerden we al in ons eerste topic over deze politieke moordzaak: NRC construeerde een fake context waarin ze Omtzigt konden framen, maar het houdt geen steek.

- NRC brengt haar kanonnen in stelling: Frits Abrahams duwt Omtzigt in de "ultrarechtse" hoek, Bas Heijne pusht het verhaal op twitter, een profiel van het Kamerlid schildert hem in de hoek van GeenStijl (en dat is vanuit NRC gezien geen compliment) en een anoniem hoofdredactioneel eist op hoge poten 's mans vertrek uit de Kamer. Vol gas op fake news, allemaal. Waarom?

- Omtzigt zelf reageert in eerste instantie (te) summier met 1 tweet, waarin hij erkent 'onzorgvuldig te hebben gehandeld': "In mijn gedrevenheid op dit dossier om vragen beantwoord te krijgen heb ik op deze bijeenkomst onzorgvuldig gehandeld. Dat betreur ik." NRC en haar vazallen interpreteren dat als een volmondige bekentenis én excuses, maar in de context die andere aanwezigen schetsen (dus die waarin Omtzigt alleen wilde helpen om het college niet te laten ontregelen), is zijn sms echt niets anders dan een goedbedoelde ingreep die hij desondanks niet had moeten plegen en waarvoor hij zijn terecht zijn 'betreurnis' uitspreekt. Al het andere is een frame waar NRC hem in duwt.

-  Omtzigt schrijft op Facebook: "Toen de man daarna de zaal wilde toespreken, heb ik overleg gevoerd met Hella Hueck (die de avond modereerde) en Marieke de Hoon (die het referaat gaf), ook om ervoor te zorgen dat zij niet verrast zouden zijn als de man met zijn tolk zou opstaan bij de vragenronde. De man wilde graag een half uur spreken, maar de maximum spreektijd zou een minuut zijn. Hij vroeg zich daarom af wat hij dan uit zijn lange verhaal zou vertellen. Ik heb toen een SMS gestuurd met wat de hoofdpunten volgens mij waren van zijn eerdere betoog richting mij." Ineens is er een context die NRC niet gaf: overleg en afstemming tussen organisatie en panel, op basis van een gesprek dat Omtzigt vooraf uit beleefdheid en interesse voerde met een Oekraïense man die zich als getuige omschreef.

- NRC kende die context wel, want dat was vóór publicatie door Hella Hueck aan NRC verteld. Haar wederhoor stond niet in het artikel, waarop zij zich dus achteraf genoodzaakt zag om te reageren. Op twitter blijven Heck en Kouwenhoven volhouden dat hun artikel echter volledig klopt, waarbij ze verdachtmakingen van critici niet schuwen.

- Tegenover Max van der Werff verklaart de "nepgetuige" in een kort interviewtje dat er geen sprake was van een samenzwering of instructies.

- Drie minuten audio duiken op via het MH17-blog van Marcel van den Berg, die er al een paar maanden over beschikte. Het levert nog meer context op: In de audio is duidelijk te horen dat Omtzigt uitspraken van de Oekraïner tegenspreekt. Dit stuk audio ligt in lijn met de Facebook-verklaring van Omtzigt. Wat er op de rest te horen is, weten we niet en Heck en Kouwenhoven blijven volhouden dat hun versie van het verhaal er door gesteund wordt. Ze weigeren echter de audio te openbaren en beroepen zich daarbij op bronbescherming maar we weten al dat de audio van Jeroen van Rijsbergen komt, dus vooralsnog is hun claim onbewezen en zelfs ongeloofwaardig. 

- De NRC'ers beweren ze dat wijzelf de audio suggestief geknipt hebben, maar dat is een leugen: we hebben niet meer dan die drie minuten. Als we alle audio hadden, zouden we alles publiceren, óók als Omtzigt daarmee toch ontmaskerd wordt als de samenzweerder die NRC van hem probeert te maken. Op dit moment is er echter geen enkele grond om dat NRC-narratief te geloven.

- OVV-baas Tjibbe Joustra gaat over de schreef door te beweren dat het sms-incident 'schadelijk' kan zijn voor het MH17-onderzoek, want "het geeft ruimte voor andere theorieën over de toedracht van de ramp." De VVD'er zegt daarmee iets heel raars, want niemand deelde die avond 'andere theorieën' over de gebeurtenissen. Bovendien hoort de OVV zich onafhankelijk op te stellen terwijl dit een politie citaat is waarmee Omtzigt verder beschadigd wordt. Het smaakt naar een agenda en/of rancune jegens het kritische Kamerlid. Vergis je niet in hoeveel mensen (politiek) profijt hebben van een in geloofwaardigheid geschade Pieter Omtzigt.

- Op vrijdagmiddag twittert Erik Denters, een hoofddocent aan de VU en aanwezige op de MH17-bijeenkomst, een brief die hij aan NRC heeft gezonden. Hij zegt dat de krant nepnieuws verspreidt over Omtzigt en zijn brief daarover negeert. De brief gaat richting de duizend retweets:

Social

En dan valt NRC echt door de mand

- In respons op de brief, klimt Marieke de Hoon ook weer in haar twitteraccount, om de zaak nog eens uitgebreid te herzien. Conclusie van haar twitterdraad: "Dat dit opruiend gedrag was of zelfs in opdracht van de Russen, is voor mij gezien de context wel een heel merkwaardige spin van de situatie hoe ik het heb beleefd." Wederom: context is king.

- Ook Pieter Klein roert zich nogmaals. Hij zegt dat hij is gebeld door NRC, maar dat de krant een 'cruciaal punt' uit zijn reactie heeft weggelaten. De beller was dus Thijs Niemantsverdriet, die vandaag het witwasstuk du jour heeft geschreven. Het wederom weglaten van een inhoudelijke reactie - nu dus al de derde keer: Hueck, Denters en Klein - is dodelijk voor het broddelwerk van Heck en Kouwenhoven.

- Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf probeert, net als wij en Marcel van den Berg (naar wij weten) in contact te komen met Jeroen van Rijsbergen, enige bron van NRC en aanstichter van deze ellende. Vooralsnog krijgt niemand hem te pakken. Zijn blogs zijn offline, zijn twitteraccount zit op slot. Hier nog 1 cache-bericht over de VU-avond.

Resumerend: NRC heeft nul bewijs

NRC was niet op de VU-bijeenkomst en heeft maanden later een onhandige sms van Omtzigt in handen gekregen. De vorm waarin ze die openbaren, suggereert collusion met de Russen, een samenzwering en "instructies" om complotten over MH17 te voeden. Het past in lijn met een serie (zwakke) artikelen over Russische invloeden in Nederland(se zaken). Zodra de sms van Omtzigt in context gezet wordt door diverse getuigen die wél aanwezig waren op de avond, blijkt de verklaring van Omtzigt beduidend geloofwaardiger dan het contextloze verhaal van NRC, dat bovendien niet MH17, maar vermeende 'Russische inmenging' als hoofdonderwerp had en dat is geschreven door twee redacteuren die het MH17-dossier niet beheersen. Wij zitten daar wel goed in, evenals Pieter Klein, Marcel van den Berg en Marieke de Hoon. 

De modus operandi van Omtzigt in deze zaak ligt in lijn van wat we van hem gewend zijn. Ook 'kleine stemmen' hun geluid laten horen, feit van fictie proberen te scheiden en kritische vragen formuleren op basis van beschikbare kennis. In dit geval lijkt de audio (althans de drie minuten die we hebben) te ondersteunen dat Omtzigt deze getuige niet erg serieus neemt en hem derhalve, omdat hij wel zijn betoog wil doen in de zaal, souffleert om die inspraak kort te houden. Daarover is overleg geweest met Huek en De Hoon, bevestigen zij beiden. Omtzigt verwijst de man in zijn antwoord rechtstreeks en zonder omhalen naar het JIT, zoals op de video van de bijeenkomst is te zien en horen. De bijeenkomst gaat daarna onverstoord verder en ook achteraf heeft niemand geklaagd dat het onderzoek in de wielen is gereden, of zelfs maar dat iemand dat probeerde.

Totdat NRC dat beweert - in een artikel dat inmiddels door iedereen die wél aanwezig was tot op het bot is uitgekleed. Het is hallucinant dat NRC voet bij stuk houdt. Mogelijk voelen ze zich gesteund door enkele wolven in hun bos, zoals de immer slecht geïnformeerde AJ Boekestijn, de ter MH17-zake onkundige Eus, Wagendorp of Sanders, of de activistische lasteraar (en voormalig PvdA-voorzitter) Michiel van Hulten. Maar wij kijken naar context, en de afzenders daarvan, en kunnen niet anders dan concluderen dat 1 stom sms'je zelfs geen storm in een glas water waard is - laat staan deze hetze tegen een ietwat monomaan edoch kundig-kritisch Kamerlid, die een kleine struikelstap maakte over zijn goede bedoelingen en daarvoor door NRC voor de nepnieuwstrein wordt gegooid.

En dat zit ons, goudeerlijke bloggers, zo hoog & dwars dat we dus dit soort lappen liefhebberstekst er uit moeten rammen om een politicus, godbetert nog van CDA-huize ook, te verdedigen tegen dit laffe vuile spel. Want dat is het. Als wij Omtzigt waren - en als Omtzigt de waarheid spreekt - zouden we om een Nepnieuws Complot Rectificatie vragen.

Update 20 november: In dit topic werd de suggestie gewekt dat het een debatavond over MH17 betrof. Dat was het nadrukkelijk niet, laat de organisatie ons weten. Het ging om een college/referaat over rechtsvervolging, ondersteund door een deskundigenpanel om vragen uit de zaal te beantwoorden. Daaronder Jeroen Akkermans voor de nieuws- en onderzoeksfeiten, en Pieter Omtzigt voor politieke context over wat de regering kan, mag en wil in deze zaak. Er is nooit sprake geweest van een debat (en er zijn dus ook geen politieke statements ingebracht of bediscussieerd). Woorden als 'debat' en 'debatleider' zijn derhalve vervangen in dit artikel - het ging die avond in mei primair om kennisdeling.

TL;DR en kortom: Audio or it didn't happen

Social

Reaguursels

Inloggen

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 19:52

Leuk... Maar ik denk niet dat daar enige tijd aan besteed gaat worden op @redactie. Jammer. Want dat is een gemiste kans. Meningen over feiten zijn een groot goed. Maar dit? Tja. Het zal min of meer kloppen maar de belangrijke vragen worden niet gesteld. Wat blijft dan over?

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 19:55 | 2

Laag, lager, laagst. En laatste. Vergeefse poging om dit glasheldere en onthullende journalistieke huzarenstukje onderuit te halen. Nieuwe vragen en onderzoekjes als die Beste_Landgenoten oproept zijn er wel 100 van te verzinnen, dus dit is een goedkoop 1-2tje.

duh! | 19-11-17 | 21:37

Maar wel relevant volgens mij. Is het niet interessant om te weten waarom een Donbass-Rus zich meldt bij Omtzigt om een onzin verhaal te willen vertellen op een lezing, met als reden dat hij asiel zou willen krijgen? Ik begrijp ook het verband niet tussen die twee, eerlijk gezegd. Werd hij vervolgd daar, als inwoner van dat gebied of liep zijn leven gevaar? Of was het asielverhaal een smoes om gehoord te worden? Ik zou wel een intervieu met die Alexandr willen zien. Wat heeft de man te vertellen, hoe komt hij aan zijn info of is het hem ook allemaal maar ingefluisterd en dan niet door zijn vrouw (die niks wilde zeggen, ook vreemd) maar door iemand anders?

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 22:37

TralalaPompompom | 19-11-17 | 19:41

U komt uit Rusland?

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 19:44 | 1

Nee, ik heb 25 jaar bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal gewerkt.
Misschien heeft u daardoor de indruk dat ik uit Rusland kom.
Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen, maar dan is het wel het Rusland van voor het Poetin tijdperk. Dat is ongeveer de geest die heden ten dage bij de TK heerst. Daarom zeiken ze Poetin ook zo af. Een revanchistisch sfeertje heerst er inderdaad.

TralalaPompompom | 19-11-17 | 21:14

Zo'n enorme lap tekst, maar nergens dat Omtzigt al wist dat deze man al bij het JIT was geweest? Die ene regel paste er net niet bij, of komt dat GeenStijl gewoon niet zo goed uit?

Artin | 19-11-17 | 19:33 | 7

Ik noem het 't TRUMP syndroom... Je weet wel wat er mis is maar als je dat toegeeft kost het geld. En ja...

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 19:53

Zeg jongens, het is niet dat als je maar hard genoeg off topic blijft schreeuwen en herhalen dat je dan de discussie wint hoor. En de trollentrucjes (DKS, die in een nieuwe tegel reageert op posts uit eerdere draden om maar duidelijk bovenaan te staan) en Beste_Landgenoten (die maar vaak achter elkaar reageert om hem onwelgevoegelijke commentaren achter de ‘verborgen’ comments te krijgen) zijn ook behoorlijk doorzichtig.

duh! | 19-11-17 | 21:27

duh! | 19-11-17 | 21:27
Is niet off-topic. Er meldt zich en vage Rus bij een lezing over MH-17. Dat is al interessant geneog, zeker omdat het gaat om informatie die conflicteert met de feiten van die dag.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 22:39
▼ 4 antwoorden verborgen

duh! | 19-11-17 | 17:29

Nee dombo. Dat er hier keer op keer tig 'reaguurders' (meestal Zwitsals) de lezing van het Kremlin herhalen terwijl het al OH ZO duidelijk is dat dit stierenstront is zegt alles en dat is dus ook het debat.

Ook moet GeenStijl zich afvragen of ze willen trollen en gewoon lekker lastig zijn (wat prima is en gewenst) of dat ze een statement willen maken naar Rusland. Want Rusland zit vuistdiep in de agitprop en Rusland (of althans het Kremlin jargon) zit er diep in hier. Vooral hier maar eigenlijk overal.

Dit moet stoppen.

Daarna mag je nog steeds Rutte een lul vinden. De EU haten. Trump een held vinden etc. Maar inmenging van Russen in ons debat was niet goed toen het extreemlinks was in de jaren 50, 60, 70. En het is nu nog steeds niet goed. Dus denk NA!

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 17:48 | 3

Mijn God: Russen, Kremlin, Rusland Rusland Rusland. Het houdt niet op! Daar hebben we het hier in deze draad helemaal niet over meneertje. Ik snap wel dat het er steeds weer op probeert te krijgen maar het is zó zwak. Sterkte!

duh! | 19-11-17 | 17:58

De slet kan zeker niet goed lezen..
Gister zei ik al dat je wel erg achterlijk moet zijn om te geloven dat Rusland als geste even Oekraine is ingereden met een jncomplete BUK- installatie om vervolgens een duidelijk te herkennen verkeersvliegtuig uit de lucht te schieten. De slet is zeker CIA ofzo en denkt dat we hier net zo achterlijk zijn als zij..

TralalaPompompom | 19-11-17 | 19:41

TralalaPompompom | 19-11-17 | 19:41

".... Gister zei ik al dat je wel erg achterlijk moet zijn om te geloven dat Rusland als geste even Oekraine is ingereden...."

Niet als geste, als hulp aan de op verlies stande rebellen wegens de aanvallen van de UA luchtmacht.

"... met een jncomplete BUK- installatie...."

Inderdaad, want de hele set viel een beetje op nietwaar? Of was niet binnen een dag beschikbaar, of weet ik het.

"... om vervolgens een duidelijk te herkennen verkeersvliegtuig...."

Dat zou je zeggen, maar het vliegt buiten zichthoogte, dus op radar. Mogelijk heeft een andere Rus bij een vliegveld in Oekraine staan posten en een toestel zien opstijgen, dat doorgegeven aan de BUK.. etc

"... uit de lucht te schieten...."

Precies. Uit de lucht te schieten
----------------------------
Wat is hier zo raar aan?

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 20:07

Misschien moet GeenStijl eens een onderzoekje doen over hun bezoekers. Gewoon een leuk artikel met wat 'polls'.

Met wat directe vragen.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 17:44

Kijk naar café Werltschmerz met Karel van Wolveren waar het een en ander wordt uitgelegd over MH17. Journalistiek is een vak.
Sommige journalisten zijn nep journalisten. Geschiedenis hebben ze nooit gehad en aan waarheidsbevinding hebben ze een hekel want daar moet je jezelf voor inspannen.

Ronald89 | 19-11-17 | 17:30

Sja, en dit is dus waarom ik niet vind dat journalisten extra beschermd moeten worden voor de wet. Helaas zijn er meer slechte van goede journalisten in ons land. En die paupers moeten niet beschermd worden. Deze propagandist moet aan de figuurlijke boom opgeknoopt worden. Misselijkmakend.

Ares | 19-11-17 | 17:26

duh! | 19-11-17 | 14:43+

Dit dus: "Wat een misdaad om iemand aan het woord te laten die het JIT, de club met potentiële betrokkene Oekraïne aan boord, afgekeurd heeft! "

Het is 100% uitgesloten dat Oekraine MH17 heeft neergehaald. Het had niet eens gekund. Dit is dus Russisch nepnieuws aan het werk. Het feit dat jij twijfelt zegt alles. Lieve meneer. Ga uw feiten lezen en zet uw gedachten op een rijtje.

Wat dat betreft siert het Pieter wel. Hij heeft in ieder geval het debat op scherp gezet en dat siert hem ENORM!

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 17:01 | 9

Is wel gebeurd. Langs de frontlijn stonden maar liefst drie complete Oekraiense BUK- installaties op iets te wachten. Op Russische hoogvliegende lange- afstand bommenwerpers?

TralalaPompompom | 19-11-17 | 19:56

toetssteen | 19-11-17 | 18:42
Eeven een paar feiten dan. De MH-17 vloog niet laag, maar hoog, 10+ kilometer. Een zeer normale hoogte voor een airliner. En dan lees ik dat Rusland die BUK's niet meer had. Nou, duidelijk wel. Dit is voor het eerst dat ik lees dat Rusland ze verkocht zou hebben aan Oekraine. Daar wil ik wel een linkje van zien, bewijs of een goed argument. Volgens mij is dit niet waar. Ook dat niet over de Zwarte Zee vliegen is nonsens, het was gewoon de korste route over Donbass. Kijk het maar f na op de kaart @toetssteen.

Maar goed van jou lees ik wel vaker dit soort dingen die niet kloppen.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 20:13

Maar dit is nu precies wat ik bedoel. Er zijn hjier reaguurders die doen alsof het nog steeds juli 2014 is. We zijn 3 jaar en vele, vele bewijzen verder van de Russische BUK als oorzaak. Wie gaat er nu nog de discussie overdoen?

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 20:15
▼ 6 antwoorden verborgen

Ow ja, Slet. Hier nog een draadje uit het vorige topic. Met mijn reactie (de laatste) die je waarschijnlijk niet hebt gelezen

"Als je dat echt gelooft dan ben je het met mij eens dat er een diepgaand onderzoek moet worden gepleegd naar 'politieke invloed' want de pers dient onafhankelijk te zijn. En zeker incluis amateur-'bloggers' en hun Russische connecties. Ik denk dat het tijd is om de strop rond nep-nieuws aan te trekken en eventjes te kijken waar VvMU agitprop en dus landverraad wordt. Mee eens?
Ik kijk het met vertrouwen te gemoed en en verwacht dat er flink wat koppen van pro-Russiche trollen gaan rollen. En terecht."
De Koreaanse Slet | 17-11-17 | 18:22

Oh men, deze intens domme VVD-trol met zijn grote muil, die immer de plank misslaat met zijn voorspellingen, waarmee hij dé risee onder de reaguurders is geworden, beschuldigt hier en passant ook nog even GS danwel @VanRossem van het hebben van Russische connecties.

Hij is dan ook geen gewone trol maar een smeerlap van het zuiverste water.
Zet u dat maar in de krant, meneer. (desnoods in de NRC, daar past hij goed bij)
En het is tegemoet en niet te gemoed, faalhaas.
Marie Curieux | 17-11-17 | 18:58 | reageer

Ik ruik angstzweet Marie. Wat heb jij te verbergen? Je moet een onafhankelijk onderzoek naar (buitenlandse) invloed op onze vrije pers en zeker amateurbloggertjes toch juist toejuichen lijkt me. Toch?
De Koreaanse Slet | 17-11-17 | 19:43

De Koreaanse Slet | 17-11-17 | 19:43
Dat zal de stank van je eigen angstzweet wel zijn, reaguurdertje, met je Trump en Poetin-obsessie.
Meneer Curieux zat gisteren even mee te lezen en zei: "Marie, weet je aan wie die Koreaanse mafkees me doet denken? Aan Jeroen de Kreek. Obsessief reageren, wild om zich heen slaan, mensen belasteren, last van grootheidswaanzin."
Verdomd, toen zag ik het ook. Fijne dag nog, Jeroen!
Marie Curieux | 18-11-17 | 12:22

Marie Curieux | 19-11-17 | 15:56 | 1

Ik hoor enkel bla bla bla geen argumenten. Geen feiten. Niets gewoon. Jij bent af.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 17:02

* het ergens moet hij zijn
* ale =alle.

Marie Curieux | 19-11-17 | 15:52 | 1

"Vragen zoals waarom komt dit nu pas naar buiten en wie heeft er belang bij om Omtzigt met zo'n futiliteit te beschadigen, worden door beide niet gesteld. "

Dat is gewoon niet van belang in eerste instantie. Niet elk verhaal dat in de pers komt heeft de opzet iemand te beschadigen. Dat deed Omtzigt zelf wel. Ik verzet me tegen de denkwijze dat alles is ingegeven door de wens iemand "kalt zu stellen", ik geloof niet dat het zo werkt, in elk geval loopt NRC niet aan de leiband van het CDA. Dat zou de eerste keer in het bestaan van die krant zijn.

Ik blijft het ondanks alle goede bedoelingen Omtzigt uit de wind te willen houden (je kunt alles ten slotte duiden zoals je het graag wil zien) niet fraai dat hij DEED alsof hij de man nooit had gesproken en hem ter plekke doorverwees naar het JIT, de indruk wekkende dat de man iets van belang zou kunnen bijdragen. Dat laatste is onzin en het kwalijke blijf ik vinden, dat hij wist dat de man al door het JIT was afgewezen. Ik vind dat Omtzigt de indruk wekte dat de man mogelijk een belangwekkend verhaal had. Hij had hem ter plekke kunnen afserveren met de woorden

"Meneer X, het JIT, daar bent u al geweest en u hoeft niet te doen alsof u daar nog niet gehoord bent. Als u verder niks serieus heeft bij te dragen mag u weer gaan zitten."

Dat was juist geweest, nu deed hij mee met de tolk met de indruk wekken dat het verhaal van de man nieuw was, of van belang.

En schuif me niet van alles in de schoenen, ik lees dit allemaal, vind het allemaal prachtig maar vorm ook mijn eigen meninjg op basis van wat ik zie en lees.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 16:12

Toch wel amusant om te zien dat die Koreaanse Slet wanhopige pogingen doet om na de zoveelste miskleun,zijn vege virtuele lijf (zal irl niet anders zijn) te redden na eerst het vorige topic te hebben ondergekotst met valse beschuldigingen, zowel aan het adres van Omtzigt, aan GS en @VanRossem in het bijzonder. Zoals altijd is er geen moment van zelfreflectie bij dit heerschap te bekennen en, zoals steeds weer blijkt, heeft hij het topic niet gelezen of wel maar is er iets mis met zijn leesvaardigheid w.b. begrijpend kunnen lezen, om maar te zwijgen over dat er iets mis is met zijn moreel kompas.
Shit, toch gezegd.

Nog één keer: Omtzigt heeft toegegeven onzorgvuldig gehandeld te hebben. Daarmee bedoelde hij dat hij die smsjes niet had moeten versturen omdat hij daarmee kwaadwillenden een alibi verschaft heeft om hem in een kwaad daglicht te stellen. Kwaadwillenden die als enig doel hebben om de enige politicus die zich heeft vastgebeten in het MH17 dossier zo te beschadigen dat hij van dit dossier afgehaald zou worden. Weer een lastpost minder die de onderste steen boven wil hebben.
Dat is het enige foutje dat Omtzigt heeft gemaakt. Dat was een beetje dom ja. Echter, als je het topic leest en de context waarom Omtzigt die smsjes heeft gestuurd dan was dat niet omdat hij Russische sympathieën heeft maar omdat hij vond dat a: iedereen het recht heeft om een vraag te kunnen stellen tijdens deze bijeenkomst, b: uit het korte voorgesprek met deze Oekraïense man was gebleken dat-ie een niet coherent verhaal van een half uur wilde vertellen. Dat kon niet, dus heeft Omtzigt, na verleg met Hueck, voorzitter die avond, de man geholpen om de vraag duidelijk te formuleren. Een beetje dom ja, maar geen doodzonde als je de context leest. Dan wordt het juist allemaal begrijpelijker. Er was vanuit Omtzigt geen kwade opzet in het spel. Wel bij die NRC journalisten die een half jaar na dato opeens met dit onzinnige maar zeer kwaadaardige verhaal naar buiten komen.

Bij elk mens die in het bezit is van een goed werkend moreel kompas gaan er lampjes branden. Behalve bij de Slet en nog wat andere ranzige types zoals @beste-landgenoten. Ik lees al heel wat jaartjes mee, nog nooit die @beste-landgenoten gezien en nu is het bij elk topic over deze kwestie aanwezig om Omtzigt van alles in zijn schoenen te schuiven. Dat valt helemaal niet op hoor. Wat hij en de slet gemeen hebben is dat ze het topic niet lezen maar alleen hun best doen om Omtzigt te beschadigen.
Vragen zoals waarom komt dit nu pas naar buiten en wie heeft er belang bij om Omtzigt met zo'n futiliteit te beschadigen, worden door beide niet gesteld.

W.b. die laatste vraag: de gretige en kwaadaardige reacties van o.m. Berghuis, Weisglas, Boekestijn en Joustra (allen VVDers) wijzen toch wel sterk in die richting.
Dit alles is echter niet besteed aan de Koreaanse Slet en die andere trol. Ook niet de verklaringen van ale aan de weg timmerende mensen, w.o. adjunct hoofdredacteur Pieter Klein van RTL nieuws, die bij deze bijeenkomst aanwezig waren.
Dat zijn volgens Slet allemaal gevaarlijke mensen die Russische sympathieën hebben dan wel domme mensen die in Russische agitprop zijn getrapt.
En dat van een sukkel die zelf allerlei nepnieuws verspreidende media op hun woord gelooft. Denk nog even aan de topics over Brexit, zou nooit gebeuren volgens deze ziener, Trump zou nooit president worden en aan alle topics over het Oekraïne-referendum. En als Trump of Putin niet worden genoemd, sleept hij ze er zelf wel bij, deze CNN adept.

Afijn, paarlen voor de zwijnen voor mensen met een betonnen plaat voor hun harses, dus ik ga er mee stoppen.
Marie Curieux | 19-11-17 | 15:49 | 1

Wat zijn de paarlen, wie zijn de zwijnen?

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 16:16

Muxje | 19-11-17 | 13:34

Het gaat dus wel ergens over. Het gaat erover dat Russisch nepnieuws en zeker inzake MH17 diep geworteld is in ons landelijk debat. Het is geen leugen dat overal in de westerse wereld de Russen vuistdiep in extreemlinkse en extreemrechtse clubjes zitten. Neem een Thierry Baudet. Die gaat gewoon helemaal mee in het Kremlin verhaal over alles. En ja zelfs Omtzigt bleek dus niet vrij van blunderen inzake MH17 en dan geven we hem het voordeel van de twijfel.

Dat is trouwens ook het hele punt. Dat is overigens ook de doelstelling van de Russen. Verdeel en heers. Daar moeten we voor waken.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 13:54 | 6

Precies. Zero-sum game. En hij wint ook nog eens.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 16:54

@ Beste_Landgenoten
@ De Koreaanse slet
Toe maar weer: Poetin voor, Poetin na etc etc. Off topic!!

duh! | 19-11-17 | 17:29

duh! | 19-11-17 | 17:29
Zeer on-topic. Poetin is de spil in dit verhaal MH-17.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 18:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Dandruff | 19-11-17 | 13:24

Ja ja ja. Dus.

Ik weet dondersgoed dat Pieter naar eer en geweten heeft gehandeld. Althans daar ben ik voor 99% van overtuigd.

Dit is echter het punt niet. Het punt is dat hij zich onverstandig heeft opgesteld inzake Russisch nepnieuws. Laten we voor het gemak zeggen dat hij ook kots en kotsmisselijk wordt van figuren zoals Joost Niemoller en Jeroen van D.? Hij geeft ze toch een platform. Hij geeft ze een podium.

Niet alleen dat hij laat zelfs een Oekrainse pro-Russische asielzoeker een lulverhaal doen terwijl hij wist/had moeten weten dat dit zo was. Hij heeft het evident gecoacht en gefaciliteerd met welke intentie is vooralsnog onduidelijk.

Misschien deed Pieter wel een meesterzet om nepnieuws te bestrijden?

Misschien was Pieter dom en onzorgvuldig?

Misschien gelooft Pieter niet in de officiële versie? (Aluhoedjes)

Misschien staat Pieter op de loonlijst van de Russen?

We weten het niet. En dit soort acties roepen dat soort vragen op. Dat moet dus uitgezocht worden. Op zijn minst om de goede naam van Omtzigt te herstellen. En uiteraard zie ik enorm graag alles wat gaat vallen vallen. Het moge vrij duidelijk zijn dat ik een patriot ben en geen ruimte heb voor landverraders.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 13:42 | 1

@dks,

Je hebt nog steeds het stuk niet gelezen, en ook de bronnen niet bekeken.
Iedereen had spreekrecht.
Dus ook die gast die een half uur lang in het Russisch wilde oreren.
Waar niemand op zat te wachten, ook Omtzigt en de organisatie niet.
Daarom spraken zij af dat Omtzigt het verhaal van die Rus;
- in zou korten;
- daarna af zou kappen ("ga ermee naar het JIT").

Heel logisch allemaal.
Is ook bovendien ruimschoots beschreven in alle artikelen over dit onderwerp.
Inclusief het artikel hierboven, en de diverse bronvermeldingen.
Waarom moet ik dat dan ook nog eens 25 keer opschrijven?

Dandruff | 19-11-17 | 14:16

Muxje | 19-11-17 | 13:21

Allemaal leuk en aardig en ik geloof Pieter en zijn verdedigers op hun blauwe ogen.

Dit neemt echter niet weg het volgende:

Pieter was onzorgvuldig en heeft zich laten bepotelen door notoire aluhoedjes.
Pieter heeft op zijn minst niet voorkomen dat een Russische spion zand in een ogen van de nabestaanden kon spuwen.
Pieter heeft deze persoon op voorhand gesproken en wist dat deze al door het JIT geëlimineerd was als ‘geruige’ omdat hij poep praat. Ik heb begrepen dat deze asielzoeker al afgewezen was door de Duitsers en inmiddels naar Rusland is verkast.

Alles is dus een terechte tik op de vingers voor Pieter. Op zijn minst. Want wees eerlijk als Alexander Pechtold of Mark Rutte zo dom bezig was geweest dan was het devies pek en veren.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 13:29 | 1

“Pieter heeft op zijn minst niet voorkomen dat een Russische spion zand in een ogen van de nabestaanden kon spuwen.
Pieter heeft deze persoon op voorhand gesproken en wist dat deze al door het JIT geëlimineerd was als ‘geruige’”:
Wat een misdaad om iemand aan het woord te laten die het JIT, de club met potentiële betrokkene Oekraïne aan boord, afgekeurd heeft! Het moet niet gekker worden dat dat als het Politbureau iets heeft verboden een vrij Kamerlid in het vrije Westen een andere mening überhaupt wil laten horen ergens. Russische praktijken!
Waar is overigens aangetoond dat deze getuige een Russische spion was? Waarschijnlijk weer één van de vele Russische beren die jij achter iedere boom ziet staan. En dat dan brengen als de waarheid, je bent geen haar beter dan de NRC!

duh! | 19-11-17 | 14:43

Omtzigt is de achilleshiel van dit kabinet en is bewust 'kalltgesteld'. Deze case is ligt al een half jaar. Een beschadigde Omtzigt is ESSENTIEEL om het kabinet de 4 jaar te overleven. Hij is de 76e stem. En die hebben ze niet onder controle. Tijdens de formatie is dit ongetwijfeld aan de orde gekomen. Niet voor niets heeft Omtzigt geen kabinetspost. Dan had deze truc niet gewerkt zonder schade voor Rutte 3.

Het netwerk van NRC, corrupte bobo's (Joustra) en afhankelijke journalisten (Boekestijn) is bewust ingezet uit puur machtsbehoud van het zittende kabinet.
GeenStijl is te naief als het om macht gaat.

van heinde en verre | 19-11-17 | 12:59 | 3

En hier gaan we weer. Pieter is dom en onzorgvuldig geweest. Dat zegt hij zelf. Dat is het einde van het verhaal inzake Omtzigt. Blijft over waar hij die onzin vandaan heeft. Hoe zat het contact tussen hem en die aluhoedjes. Wat is de link tussen die aluhoedjes en Rusland?

Kijk er lopen tientallen, honderden zo niet duizenden mensen in Nederland rond die inzake MH17 maar ook andere zaken nepnieuws uit Rusland niet alleen geloven maar ook propageren. Kan, mag. Maar dat stinkt.

Zijn deze mensen dom en naïef? Kan.
Zijn deze mensen gestoord? Lijkt het meest aannemelijk.
Worden deze mensen betaald door de Russen? Ook dat kan. En dat is een serieuze zaak.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 13:06

Alle kamerleden in de coalitie zijn de 76e stem. Ik betwijfel ten zeerste of Omtzigt als de meest risicovolle dissident werd gezien. En het lijkt me sterk dat men hem juist op deze manier onder controle zou proberen te krijgen. Juist Oppositiekeizer Omtzigt is iemand die, als je hem te veel duwt, met opgeheven hoofd en met zijn zetel vertrekt, om weer te gaan doen waar hij goed in is.

Muxje | 19-11-17 | 13:09

Muxje | 19-11-17 | 13:09

Dat sowieso.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 13:13

Zwaar, zeer zwaar onder de indruk, ik buig mijn nederige hoofd, wat een goede, feitelijk onderbouwde uithaal naar de NRC. Grote klasse van een zeer onderschat blog, I still love GeenStijl.

Rest In Privacy | 19-11-17 | 12:40 | 4

@De Koreaanse Slet 12:47: De kwestie van de kaltstellung van een gewaardeerd, gedreven en bekwaam kamerlid is voor mij gewichtig genoeg. Bovendien zijn de meeste mensen prima in staat om meer dan 1 kwestie tegelijkertijd te volgen.

Muxje | 19-11-17 | 13:04

Er is geen sprake kaltstellung Muxje. Dat impliceert een complot of ten minste opzet. Er is daar totaal geen sprake van.

De kern van het NRC relaas is dat Russisch nepnieuws veel invloed heeft en dat zelfs Omtzigt er in is gestonken. Het hoeft daar niet over te twijfelen want dat zegt Omtzigt zelf ook. Hij heeft contact gehad met deze ‘aluhoedjes’ en met deze Russische spion en heeft een podium gegeven en gefaciliteerd. Dit is op zijn minst dom. Hij heeft hierdoor zijn eigen reputatie geheel zelf te grabbel gegooid en dat is enorm onhandig. Dat zegt hij zelf.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 13:11

@De Koreaanse Slet 13:11: In een complot geloof ik niet, wel zag ik dat men met ongekend enthousiasme op deze zaak is gedoken. Een soort #metoo-effect. Uiteindelijk denk ik dat het om een wat overijverige journalist en redacteur gaat die meenden groot uit te moeten pakken over iets dat uiteindelijk nergens over bleek te gaan.

Muxje | 19-11-17 | 13:34
▼ 1 antwoord verborgen

Mooi overzicht maar één ding ontbreekt: het politieke perspectief. Ministers en partijwoordvoerders komen altijd onder vuur als de geloofwaardigheid op het spel staat. Vaak ook door een fout, omissie of blunder. Je kunt je bij Omtzigt afvragen waarom hij zelfs maar de kleinste steuntje in de rug gaf aan een getuige die iets aandraagt dat direct impliceert dat het JIT onderzoek een reusachtige omissie heeft begaan en/of geloofwaardigheid Oekraïne als partner aantast. En dan kom je bij het ontbrekende stukje: hoe denkt Omtzigt zelf over de rol van Oekraïne, de SBU en de volledigheid van het JIT onderzoek? En Pieter draait daar een beetje om heen, krijg je toch de indruk, want: politiek?

Een minister zou voor zulke onduidelijkheid, blunder of niet, wel eens af moeten treden omdat daar vooral de geloofwaardigheid op het spel staat (en vaak niet zozeer een "feit"). Voor een woordvoerder ligt het iets anders en het tijdelijk neerleggen is dan ook redelijk proportioneel te noemen.

Het opklopverhaal van NRC is hiermee niet te verdedigen. Maar het bovenstaande dient aan te tonen dat het politiek wel degelijk meer was dan een "storm in glas water" en dat kun je niet zomaar wegwuiven met Ruslandfobie.

GeenAccount | 19-11-17 | 12:09 | 18

".... Het kostte jou 2,5 uur nadenken...."

Misschien was ik gewoon ff de deur uit?

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 21:01

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 21:01,

Ik heb het natuurlijk over tussen 12.00 en 14.40 uur.
Toen bleef je gewoon reageren, op diverse draadjes.
Los daarvan

Dandruff | 19-11-17 | 21:06

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 21:01,

Ik heb het natuurlijk over tussen 12.00 en 14.40 uur.
Toen bleef je gewoon reageren, op diverse draadjes.
Los daarvan

Dandruff | 19-11-17 | 21:06
▼ 15 antwoorden verborgen

Wat hebben tapes en radarbeelden en fotorolletjes gemeen?
Ja, ze raken zoek, zeker, maar alleen als ze politiek onwelgevallig bewijs bevatten.

squadra | 19-11-17 | 11:58

NRC abbo maar eens opzeggen. Is nu een spreekbuis voor Putin geworden.

ReligionSucks | 19-11-17 | 11:28

Als een politicus een fout maakt, als is het maar een kleine uitglijer van bijvoorbeeld Pechthold, dan wordt dat hier klink uitgemeten en opgeblazen. Iedereen vindt dat prima.

Nu is het echter Pieter Omtzigt, de lieveling van GS en nu is de werelod te klein als een ander medium, de NRC, hem aanpakt op een uitglijer. Opeens heeft nu de krant het gedaan, was het een opzetje, een hetze, kaltstellen. Er wordt wel wat met twee maten gemeten valt mij op.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 11:14 | 11

@ Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 11:49
Ja joh, mensen hebben altijd strategische doelen met iets, ze proberen altijd hun mening ergens over door te drukken bij alles wat ze doen. Misschien in jouw wereld, maar een oprecht Kamerlid kan in zijn ijver en moeite om de waarheid te achterhalen en ergens een goed en genuanceerd beeld van te krijgen wellicht ook zonder zo’n agenda iets doen?! Ik houd het iig voor plausibel!

duh! | 19-11-17 | 15:07

duh! | 19-11-17 | 15:07
Ik hoop dat je gelijk hebt. Het zou zomaar kunnen, als ik OMtzigt hoo

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 16:24

... r spreken lijkt hij integer. Maar ik heb ook de indruk dat hij iets te vlug op het paard springt als er iets volgens hem niet helemaal in de haak is. Daarmee vaak de suggestie wekkend dat er essentiele zaken worden achtergehouden.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 16:25
▼ 8 antwoorden verborgen

Ik heb het woord "kaltstellen" nu iets te vaak gelezen.

Als iemand kaltstelt is het Pieter zelf. Hij is de domoor geweest die zichzelf de das omdoet met dit overduidelijke toneelstukje. Pjieter bedonderde de boel, om iemand te laten kletsen die daar gewoon nijet hoorde te zijn, en vage Rus met een uit tweede hand kletsverhaal.

Daar heeft noch de NRC, noch Rutte, noch het OM, noch wie dan ook waar de reaguurders zo'n hekel aan hebben (links, vrouwen, zwarten, lesbo's, feministen) iets mee te maken, behalve de klunzigheid van Omtzigt zelf.

Zo erg is het nu ook weer niet, het is geen doodzonde, hij is geen smeerlap hij is geen corrupte partijslaaf, hij is verder best oke, maar Pietfer heeft toch echt zelf zijn problemen veroorzaakt hier., De krant krijgt een scoop in handen en publiceert daarover, zoals elke krant zou moeten doen.

Daarna mag het publiek oordelen.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 11:02 | 18

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 12:12,

Welke "alternatieve waarheid" dan?
Waaruit blijkt dat volgens jou?
En je hebt hem dat "vaker zien doen"?
Noem eens een concreet voorbeeld?

Je lijkt NRC wel met je suggestieve, maar op niks gebaseerde beschuldigingen.

Dandruff | 19-11-17 | 12:25

N.B. Beste_Langenoten = NRC

rijk | 19-11-17 | 12:38

rijk | 19-11-17 | 12:38
Ik heb m wel voor mijn neus liggen vandaag, dat wel. En lees een stuk over het opkomende anti-liberalisme in Hongarije, Polen en van oudsher natuurlijk Rusland, onder aanvoering van "denker" Alexander Dugin. Een mannetje dat fascisme, nationalisme en anti-liberalisme tot een stinkend sausje bijelkaar veegt. Allemaal angst van de middenklasse die zijn / haar positie bedreigd weet. E|n nee, ik BEN niet NRC. Noch VVD.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 13:21
▼ 15 antwoorden verborgen

Maar het is - in tegenstelling tot al het bovenstaande - heel erg simpel: Kijk zelf naar de video van de publiekslezing en luister zelf naar de tape over het voorgesprek. Alle ruis eromheen vergeet je en kom dan zelf tot een oordeel. Voor mij is het helder.

1. Omtzig spreekt voorafgaand met een "getuige" die duidelijk een onzinverhaal heeft, over vliegtuigen.
2. Die vliegtuigen blijkt alleen zijn vrouw te hebben gezien.
3. En misschien ook niet op de dag zelf.
4. De man staat in contact met vrienden bij de rebellen.
5. Omtzigt laat hem desondanks aan het woord, dicteert zelfs zijn punten.
6. Tijdens de lezing acteert Pieter of hij de man nooit eerder zag.
7 Tijdens de lezing acteert hij alsof hij hem naar het JIT stuurt.

Het is dus een opzetje. Zodat Pieter een man aan het woord kan laten die onzin verkoopt over dingen die hij niet gezien heeft, maar die eigenlijk Pieters eigen twijfel over de toedracht steunen en dfaarbij kan Pieter zelf in de luwte blijven. Hij zegt het immers niet zelf.

Wat kan in jezusnaam het doel zijn van die actie? Waarom laat Omtzigt zich in met zok'n mafkees, waarom bij die lezing en waarom in die context. Hij kan op zijn vingers natellen dat dit alleen maar onnodige verwaaring schept en afbreuk kan doen aan de geloofwaardigheid van het onderzoek van JIT en OM.

Of is dat nou precies Omtzigts bedoeling?

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 10:55 | 26

Dandruff | 19-11-17 | 21:03
Goed, je hebt een sterke aversie tegen de elite, mag ik het zo samenvatten? Je ziet de rechterlijke macht als verlengstuk van de politiek, in dit geval Rutte? Ja dan valt er verder weinig te bespreken denk ik, je gaat uit van een heel ander inzicht dan ik. Je hebt het over schijnprocessen tegen Janmaat. Dat zal waar zijn, na vele jaren veranderen de mores en de inzichten. Rechters zijn ook een product van hun eigen tijdsgewricht, wat ook goed en juist is, ze dienen de wet ook te toetsen aan wat leeft in een samenleving. Destijds was dat anders dan nu. Maar ik geloof allerminst dat rechters aan de leiband van de politiek lopen, totaal niet.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 22:32

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 22:32,

Je weerlegt niet mijn punten.
Waarom zamelt de overheid 5.000 valse aangiftes in tegen een dissident?
De "mores en inzichten" zijn dus helemaal niet veranderd.

Die "mores en inzichten" zouden bovendien helemaal niet ter zake mogen doen in een normaal rechtssysteem in een heuse rechtsstaat. Draaide de Trias Politica niet om de scheiding der machten, en onafhankelijke rechtsspraak?
In plaats van om het kaltstellen van de oppositie?
300 schijnprocessen tegen één politicus is belachelijk. Zeker gezien de populariteit van massamoordenaars als Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot destijds bij vooral politici van CPN, PSP, PPR, en SP, en in mindere mate PvdA en D'66.

En nu lopen diezelfde partijen achter de genocideplannen van hamas, hezbollah, isis en denk aan. En lachen we dus om een partijleider op Curaçao die oproept Nederlanders te verbranden.
Maar alleen Wilders wordt aangeklaagd.

Dandruff | 20-11-17 | 17:51

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 22:32,

Je weerlegt niet mijn punten.
Waarom zamelt de overheid 5.000 valse aangiftes in tegen een dissident?
De "mores en inzichten" zijn dus helemaal niet veranderd.

Die "mores en inzichten" zouden bovendien helemaal niet ter zake mogen doen in een normaal rechtssysteem in een heuse rechtsstaat. Draaide de Trias Politica niet om de scheiding der machten, en onafhankelijke rechtsspraak?
In plaats van om het kaltstellen van de oppositie?
300 schijnprocessen tegen één politicus is belachelijk. Zeker gezien de populariteit van massamoordenaars als Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot destijds bij vooral politici van CPN, PSP, PPR, en SP, en in mindere mate PvdA en D'66.

En nu lopen diezelfde partijen achter de genocideplannen van hamas, hezbollah, isis en denk aan. En lachen we dus om een partijleider op Curaçao die oproept Nederlanders te verbranden.
Maar alleen Wilders wordt aangeklaagd.

Dandruff | 20-11-17 | 17:51
▼ 23 antwoorden verborgen

Het doel van het gewraakte artikel is voor ieder weldenkend mens wel duidelijk.
De hoek waaruit de opdrachtgevers komen denk ik ook wel.
Met dat in het achterhoofd, en het Nederlandse systeem kennende, vraag ik mij af wat de gevolgen op de langere termijn zullen zijn voor iedereen met een maatschappelijk relevante functie, die hebben meegeholpen om dit verhaal te debunken.
We zullen zien.

jemagookniksmeer | 19-11-17 | 10:50

Datgene wat in de NRC staat over Pieter Omtzigt is Nepnieuws.
De exploderende flessen Exota van Marcel van Dam met zijn Koning Klant.. Het was Nepnieuws.
En de Russen steunden Pax Christi.
Ollongren, NRC, VARA, VPRO. Zij allen zijn bang voor het echte nieuws. Niet voor het Nepnieuws.
De 43 miljoen volgers van Trump weten dat hij samen met Poetin en XI vorige week in Vietnam was om de strijdbijl van 50 jaar geleden te begraven. In Nederland hadden we het over Zwarte Piet, de 99% van Leo Lucassen en de grote zwijgende meerderheid van de Catalanen.

Orakel1958 | 19-11-17 | 10:27

De eigenaar van nrc en consorten moeten inmiddels wel zwemmen in de roebels vanwege het blíjven verspreiden van nepnieuws.

van stampij | 19-11-17 | 09:48

Ik geniet van dit soort content op de zondagmorgen. Dank aan van Rossem. Grote faal voor Buma en zijn partij. Had wat steviger 'Pieter' omarmt. Hij is nu aangeschoten wild, onterecht, en wordt door het CDA (tijdelijk) kaltgestellt. Het CDA zal er niet van wakker liggen maar Buma's reacties op de referenda en zijn gestuntel met Pieter hebben mij er toe aangezet het lidmaatschap van het CDA op te zeggen. Zal het CDA geen flikker uitmaken, maar voor mij wel van belang. Goede zondag.

JosephKluns | 19-11-17 | 09:27

Ok, dus nepnieuws komt dan uit wat kennelijk ultralinks is. Want als Omtzigt ultra rechts wordt genoemd door NRC dan moet het NRC in de tegenovergestelde hoek staan. Zeker gezien de feiten in bovenstaand artikel.
Na het lezen van bovenstaande vraag ik me af: De waarschuwing tegen nepnieuws van van Ollongren; bedoeld ze daarmee wat het NRC publiceert, anti-Rusland nieuws? Of worden onwelgevallige feiten die het officiele overheidsstandpunt weerspreken bedoeld?
Nu staan beide wel los van elkaar. Maar als het op Rusland aankomt dat is de trend toch wel dat die per definitie verdacht zijn. Andere standpunten zijn (gebasseerd op) nepnieuws.
Al met al mooi artikel van Rossem.

ratelaar | 19-11-17 | 07:33 | 1

Ik denk dat ollongren misbruik heeft gemaakt van deze uitglijder van omtzigt.Plus dat omtzigt bewust kaltgestelt moest worden van rutte cs want soms wel erg lastig voor ruttE.

Ben5570 | 19-11-17 | 10:31

Het is vechten tegen de bierkaai hier. Maar laten we hopen dat er tenminste 1 of 2 reaguurders zijn die snappen dat Pieter er in geluisd is op zijn minst. 1 of 2. Willen die zich melden a.u.b.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 05:16 | 3

Hoe dan ook. Ik moet de honden uitlaten dus ik zie het wel.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 05:17

Present!

JosephKluns | 19-11-17 | 09:28

Goh, moet je Omtzigt niet volledig fileren omdat ie niet helemaal doordacht een sms-je te sturen of Past ie in je steeg?

WayneGretzky*99* | 19-11-17 | 11:12

Ook deze vraag is mooi.

“Cui Bono?”

Nou de Russen. Terwijl wij elkaar de tent uitvechten zijn zij de lachende derde. Want vergis u niet. Het zijn de Russen die u voeden met desinformatie en het waren de Russen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van MH17.

De kanker van (Russische) desinformatie is diep diep gezakt in het publieke debat en derhalve vind ik dat we eens goed moeten gaan onderzoeken wie wie is en of wat zij zeggen wel klopt. Ik stel ook voor om dit over het gehele spectrum te gooien. Dan kunnen we afrekenen met nepnieuws. Dus ook de journalisten van het NRC moeten zich verantwoorden evenals Pieter Omtzigt en sowieso banale figuren zoals Joost Niemoller en Jeroen van D.

Dan kunnen we het debat sluiten. Blijkt er geen sprake van Russische invloed of staatsinvloed op de berichtgeving dan is dat zo. Deal?

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 02:49 | 1

Dat gaat hem niet worden, want de politiek barst zelf van het nepnieuws voor de nederlandse burger.Denk aan lastenverlichting, koopkrachtverbetering, 1000 euro van rutte, democratie, stemmen, referendum, goed draaiende economie, ollongren, oww wacht... enz.

Ben5570 | 19-11-17 | 10:35

CDA kan Omtzigt niet missen als stemmentrekker.

Wat een methode om hem te laten struikelen. Al die corrupte VVD-ers en dan dit.

Moestuinier | 19-11-17 | 02:30 | 1

Niemand valt Omtzigt af. Was hij dom? Volgens eigen zeggen wel. Was hij corrupt? Geen idee.

Maar dat is het hele punt niet!!!

Het gaat om de valse getuigenis en hoe zelfs Pieter daar in stonk! Dat is het hele punt.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 02:37

Heb al geschreven dat ik het een puik stuk werk van @VanRossem vindt.

Wil nog wel Pieter Klein, Hella Hueck, Marieke de Hoon en alle andere mensen bedanken die in het verweer zijn gekomen tegen de smerige karaktermoord op Omtzigt van de NRC, vooral van Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. En ik wil ook Jeroen Akkermans, journalist bij RTL nieuws, bedanken.
Die is @VanRossem vergeten te noemen bij het stukje van mensen die wel goed in het MH17 dossier zitten. Akkermans heeft veel onderzoek gedaan naar MH17 en veel WOB-verzoeken gedaan om achter de waarheid te komen. Ook hij was aanwezig tijdens die bijeenkomst in mei en was het niet eens met de inhoud van de stukken in de NRC.

Ik vermoed zo maar dat Kees Berghuis, vml chef politieke redactie bij RTL Nieuws, nu persvoorlieger bij de VVD, heeft zitten knarsetanden bij de uitlatingen van zijn vml RTL-collega's.
Kees Berghuis, die meteen alle tweets van de NRC over Omzigt, ging retweeten. En laten we de andere vaak prominente VVD-ers niet vergeten. Die hadden ook hun oordeel al klaar, zonder wederhoor van Omtzigt en andere mensen af te wachten. Berghuis heeft zijn tweets weer snel verwijderd na het tegengas van o.a. Pieter Klein, maar het is niet onopgemerkt gebleven. En dan de opmerking van - OVV-baas Tjibbe Joustra, ook een VVD-er (dat deze man is benoemd voor deze functie heb ik altijd al kwalij gevonden) die gaat idd ver over de schreef.
Ik hoop dat iemand kamervragen over die opmerking stelt.

Enfin, dit alles riekt er sterk naar dat deze actie om Omtzigt kalt te stellen door de VVD is geïnitieerd. Ik ben overigens niet de enige die dat denkt.
Nou dat is voorlopig niet gelukt met dit staaltje riooljournalistiek van de NRC. Omtzigt heeft deze portefeuille tijdelijk overgedragen tot de gemoederen bedaard zijn en zich dan weer met volle overgave met dit dossier gaan bezig houden.

En nee, ik denk ook niet dat de onderste steen voorlopig boven zal komen. Deze zaak stinkt zo ontzettend dat Rutte en consorten wel op het deksel van deze rioolput blijven zitten. Maar Omtzigt is de broodnodige luis in de pels.

Nu slapOn.

Marie Curieux | 19-11-17 | 02:10 | 5

Lees anders het artikel even DKS, als je dan wat meer op de inhoud kan reageren lijkt het in ieder geval niet alsof je alleen maar zit te trollen.

CaptainMorgan | 19-11-17 | 04:05

Gelezen hoor. En dat veel mensen Omtzigt verdedigen is 'eerbaar'. Maar dat is het hele punt niet. Het punt is dat hij zich er in heeft geluisd.

Deze hele discussie gaat niet om of Pieter dom was. Of dat hij corrupt is. Beide is mogelijk. Het gaat erom dat ene Aleksanr A. een nepverhaal blaat en dat Pieter daar in mee gaat. Dat is het probleem.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 05:11

@ DKS
Je komt er gewoon niet met Pieter dit, Rusland dat. Het gaat hier om de riooljournalistiek van de NRC inmiddels. Je hebt kennelijk wat gemist bij het begrijpend lezen of leest inderdaad de artikelen niet en draait gewoon je riedeltje af. Totaal off topic, jammer!

duh! | 19-11-17 | 10:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Hebben jullie er wel eens over nagedacht dat Omtzigt zichzelf wil kaltstellen nu het CDA in de regering zit?

Fluvver | 18-11-17 | 23:59 | 5

Ik denk dat we niet moeten vergeten dat de CDA Omtzigt ook al 2x op wen overkiesbare plaats (wou) zette(n). En pas na mega-voorkeurstemmen hem hoog inzette (ze moesten wel). Dus binnen zijn eigen partij hebben ze het ook niet per se zo op hem. En coalitiegenoten als steenzitter Rutte zeker ook niet.

Hemmenaar7 | 19-11-17 | 02:02

Nee. Wat een bizarre ideeën hebben jullie. Omtzigt is overijverig en heeft gigantische geldingsdrang. Dan maak je dus ook kapitale fouten. En zie hier. Dat is het resultaat.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 02:39

Goede! Een save escape. Nu kan ie het dossier overdragen zonder dat er vragen werden gesteld.

Hem | 19-11-17 | 13:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed stuk man.
Iets anders, in dat linkje met de cache van die Van Rijsbergen, komt wel een heel ander bepaald iemand zijnde kamerlid naar voren die het allemaal hook line sinker slikt met suiker.
Ik zeg niet wie voor de zuiverheid maar het begint met een t met jerry b in de middel en het eindigt op audet.
Haha Baudet gaat er helemaal in want liefde is alles en je leeft maar één keer.

LibertasSimplex | 18-11-17 | 23:56

Er zijn complotgekkies die beweren dat Rusland als blijk van waardering voor de O. Oekraïense rebellen met een BUK (weliswaar zonder ondersteunende voertuigen) O. Oekraïne zijn binnengereden en zonder reden een passagiersvliegtuig uit de lucht hebben geschoten.
Tja.... wie gelooft nou zoiets onzinnigs?

TralalaPompompom | 18-11-17 | 23:22 | 2

Er zijn geen complotgekkies die zulks beweren.

De feiten zijn duidelijk. Rusland is Oekraine binnengevallen. Eerst de Krim toen Donbas en toen Oekraine ging terugvechten en overmacht kreeg kwamen ze met een BUK. Alles stiekem uiteraard. Want zo rollen de Russen. Daar is vrijwel iedereen het over eens behalve aluhoedjes en de Russen.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 01:52

Je kunt dat ook allemaal doen zonder die opzet te hebben. Het was een oud-Russische clusterfuck.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 16:34

Vanavond zag ik bij de Jumbo een courant liggen op een koffietafel.
Het was de NRC.
Ik heb het artikel gelezen en met wat ik wist over deze zaak vond ik dat de leugens elkaar opvolgden.
En nog erger, even verderop, twee pagina's over/van Gloria Wekker die weer eens moest afgeven over de boze (witte) blanke man.
Wat een treurigheid, twee pagina's Gloria Wekker.

Jan Dribbel | 18-11-17 | 23:02

Wederom klasse @Van Rossem, het hele wangedrocht van de NRC gefileerd.
Het enige wat duidelijk is, is dat Omtzigt kaltgestellt moest worden. In ieder geval wat de MH17 betreft.

Von Mutzenbacher | 18-11-17 | 23:01 | 2

Klasse? Mijn aars. Rook en spiegels bedoel je.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 01:53

Hoe was het onderweg naar Dokkum?

Is dit nog nieuws? | 19-11-17 | 09:59

Goed gedaan geenstijl mooi verhaal plus zeer veel bijbehorende informatie (well done). Het NRC is de nieuwe buzzfeed news van Nederland. Slecht onderbouwde opiniestukjes plus zwaar politiek overwogen verhalen gebaseerd op verdraaide feiten. De omtzigtGate heeft een blijvende inpakt op hun betrouwbaarheid en onafhankelijkheid als krant. They have lost the right to bitch about fake news

_Big_Buddha_ | 18-11-17 | 23:01

Tjonge, longread zeg

Resumerend: hoe het zogenaamde Libertas van het NRC na steeds meer knipwerk voor weglaten en suggestieve aannames voor Russische invloeden hun eigen Dwangbuis werd?

Jan, Leiden | 18-11-17 | 22:52

Ik dacht dat dat kattenbakblaadje hier allang NSBHandelsblad heette?
Nu nog meer reden.

watergeus | 18-11-17 | 22:52

Er was iets met nepnieuws en een niet nader genoemde site die nepnieuws brengt. Na de Omtzigt laster capmpagne verdenkt ik de NRC site!

ScumbaggusMaximus | 18-11-17 | 22:50 | 1

campagne. Stop de klok

ScumbaggusMaximus | 18-11-17 | 22:51

Chapeau Nijman. Bis bis ende bravo!

_Fly66_ | 18-11-17 | 22:44

Als ik Omtzigt was bestond er ineens een "Groep Omtzigt" in de kamer. De coalitie heeft nu - met Omtzigt! - 76 zetels.

omanders | 18-11-17 | 22:35

Dixit Gert Ysebaert, topman van het Vlaams Mediahuis, de nieuwe eigenaar van de TMG groep:
-
‘Ik denk niet dat de plaats van GeenStijl binnen ons concern is. WE ZIJN TOCH VOORAL BEZIG MET PROFESSIONELE JOURNALISTIEK'
-
Waarvan akte.

bisbisbis | 18-11-17 | 22:16 | 1

Vergis je niet. Journalistiek is keuzes maken. Bv de keuze om zelf nieuws te maken of iemand kapot te maken. De waarheid daar kunnen de pro's niets mee want mèh.

ScumbaggusMaximus | 18-11-17 | 22:52

Gadverredamme, ik stuur NRC opnieuw een email waarin ik mijn niet-bestaande abbonement opzeg.

ColdWally | 18-11-17 | 22:16 | 5

Wow. Dat is pas echt zielig.

De Koreaanse Slet | 19-11-17 | 01:54

... Zegt de man die Rutte briefjes wil sturen om Omtzigt te wippen.

Stormageddon | 19-11-17 | 02:08

Zeur niet vent en onderneem actie ipv de stinkende luie reaguurder uit te hangen.

ColdWally | 19-11-17 | 03:30
▼ 2 antwoorden verborgen

@ Van Rossem
Topstuk, chapeau! Als de NRC niet al gefileerd was dan is ze het nu wel. Benieuwd wie er nog durft te beweren dat hun smaadcampagne hout snijdt, en op basis van welke argumenten en feiten dan.

duh! | 18-11-17 | 22:13

En opnieuw ontmaskert GS onrecht, bijt het zich vast en laat niet los dan nadat de onderste steen boven komt.
Geweldige inzet van GS / Van Rossem! Wat rest is een vaal, vals NRC-kliekje c.s.; een konkelend en zieltogend belangenclubje dat slechts in eigen gelijk gelooft. Gelukkig bestaat Geenstijl.

krelus | 18-11-17 | 22:07

Youp van 't Heck

LibertasSimplex | 18-11-17 | 22:05 | 1

gnuif

LibertasSimplex | 18-11-17 | 22:09

Alle gekheid op een stokje: je kunt als medium dat hele MH17gebeuren uitmelken tot op het bot, maar te weten komen hoe het nou echt zat ga je nooit. Er is veel te veel tijd geweest om bewijs onder de tafel te werken om welke verhaal dan ook te bewijzen dan wel te ontkrachten, en ik heb het ernstige vermoeden dat degenen die weten hoe het echt zit allang een tuin op hun buik hebben (behalve de hoofdverantwoordelijken). Dat baseer ik overigens uitsluitend op mijn algemene kennis van hoe veiligheidsdiensten werken, want ik ben op iets anders afgestudeerd. Maar je leest en ziet nog wel eens wat op de internetz.

Prof. v.d. Neuq | 18-11-17 | 22:04 | 2

Ja, dat zou weleens heel goed kunnen. Alle reden om uitkomst JIT en het proces dat er in Den Haag op volgt, hoe pijnlijk ook (in het bijzonder voor de nabestaanden) straks met een grote korrel zout te nemen. Als je ziet wat een desinformatie nu door een groot deel van de natie serieus genomen wordt doet je dat het ergste vrezen.
Het zou weleens goed zo kunnen zijn dat waar het nu om gaat, straaljagers die zijn gezien in de buurt van de rampplek vlak na de ramp alles verklaren over de toedracht. Militaire vliegtuigen van Oekraïne waren in de buurt van de mh17 (op lagere hoogte?) of zochten er zelfs bewust dekking bij. Pro-Russische separatisten (al dan niet onkundig met dit wapentuig of onwetend van mh17) of zelfs Russen drukten op de knop van de Buk misten hun militaire doel en weg was de mh17.
Dit is in mijn ogen de enige plausibele theorie waarin beide zijden in het conflict in Oekraïne (dat zijn Oekraïne, gesteund door het Westen en pro-Russische separatisten, gesteund door Rusland) er alle belang bij hebben om niet de gehele waarheid boven tafel te laten komen. Beide partijen moeten daar met al hun radar, satelliet- en veiligheidsdienst macht zeker toe in staat geacht worden, sterker nog ze móeten de gehele waarheid kunnen onthullen. Maar dat gebeurt al jaren niet: het keiharde, onomstotelijke op onweerlegbare feiten gebaseerde bewijs blijft uit..

duh! | 18-11-17 | 22:35

duh! | 18-11-17 | 22:35
Maar dat is alleen een goede aanname als er ook daadwerkelijk waarnemingen zijn die gestaafd kunnen worden. Voor zover bekend waren er dus GEEN Oekraiense vliegtuigen in de buurt.

Een van de sterkste aanwijzingen hiervoor is dat Rusland die groot belang zou hebben bij een dergelijk bewijs, geen enkel bewijs heeft kunnen geven van die hypothese. Ze hadden het zeker gedaan als hun radar dat had opgepikt. Maar nee, niks. Op een heel slecht in elkaar gezette fake vlak na de ramp. (Die helaas ook nog door veel reaguurders klakkeloos voor waar werd geslikt destijds.)

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 16:40

Goed stuk en fijn dat jullie de tijd en moeite hebben genomen om het nog een keer onder de aandacht te brengen. Pieter Omtzigt verdient deze steun.

osolemio | 18-11-17 | 22:03

Youp van 't Hek, we kochten vroeger een hele serie van zijn pockets, en toen veranderde iets aan Youp, toen werd Youp een fout deugmens en toen zijn die pockets razendsnel het huis uit geflikkerd. Nooit meer Youperdepoep, want je bent een schijtmens geworden.
Poetin, Trump en Brexit kankeraars, aangemoedigd door NPO, Rutte en D'66, in de hoop dat ze daar hun eigen blazoen mee kunnen oppoetsen.
The higher the climb, the deeper the fall.

Memek | 18-11-17 | 21:51

Ik wil toch nog eens de zeer bedenkelijke(eigenlijk onmogelijke)rol van Tja, Joustra benadrukken in zijn hoedanigheid van vz. OVV;hoe kan die man worden getackeld van/op dit dossier; Mi zeer gemakkelijk;kijk naar zijn taakomschrijving OVV en in bijzonder zijn erg politieke reactie;is onmogelijk geworden als vz.; opzouten maar wie kan deze 'kat(in de zak)' de bel aanbinden?

hetzwijns | 18-11-17 | 21:49

Petje af GS, onafhankelijke journalistiek op eenzame hoogte. Keep it on, nog nieuws over van J., overigens ;-)

Ijsbrandtsz | 18-11-17 | 21:44

Helder. Thanks. Die Omtzigt gaat voor de waarheid. Daarom vinden ze hem dom en naief. En pakken ze hem. Zoals potenrammers latente heaumeaus zijn.

Dat denk ik. Als ze een motief hebben omdat ze bij de macht op schoot zitten dan is het nog veel erger dan ik dacht. Gvd.

Bedankt geenstijl hartje

Kladderadatsch | 18-11-17 | 21:38

Eigenlijk kun je dit broddelwerk van het NRC niet anders betitelen als bijzonder slecht uitgevoerde karaktermoord. Omtzicht staat nog redelijk overeind en de aanzwellende menigte die hem komt steunen laten het verhaal van het NRC met donderend geraas in elkaar storten.

Zoals zo vaak roept deze gang van zaken hele nare vragen op over de kwalteit van 's lands nieuwsvoorziening: Want waarom ga je als journalistieke held die deze afzichtelijke waarheid boven tafel heeft gebracht ineens alle luiken dichtgooien? Waarom zouden zoveel mensen zonder of zelfs met mogelijk tegengestelde belangen het zo massaal en snel voor Omtzicht opnemen? Heb je werk dan wel goed gedaan?

Voort de krant die nog niet zo lang geleden zo'n grote broek aantrok over journalistieke integriteit: Hoe kan het dat je een stuk afdrukt dat zo brisant is dat het een kamerlid binnen twee dagen monddood maakt, maar zelf geen week overeind kan blijven?

Zou die Belg maandag bij DWDD gaan zitten? Of past dat ineens niet in het schema?

En zouden we een stel kisten bij die kwaliteitskranten in de hal mogen zetten, zodat ze iets hebben om hun principes in te begraven? Hoeven we dat gelul ook niet meer aan te horen.

pietvanvliet | 18-11-17 | 21:34 | 3

Haha U begrijpt er geen reedt van.
Omzigt is al kaltgestellt en er is helegaar geen aanzwellende menigte die hem komt steunen.
Kijk eens verder dan de panelen.

Berbaar | 18-11-17 | 21:57

Berbaar | 18-11-17 | 21:57

Ik -en velen met mij- denk dat de Peter-fanbase hem dit slippertje wel vergeeft. En als iéts duidelijk is geworden sinds deze affaire aan het licht kwam, is het wel dat deze fanbase groot en divers is. Ik zelf ben blij dat Omzigt zich (nog) intensiever met zijn specialiteit bezig kan houden: belasting en pensioenen.

de IJsman | 18-11-17 | 22:35

@de IJsman | 18-11-17 | 22:35
Natuurlijk vergeven we dit Pieter, hij is een prima kamerlid.
Was trouwens min of meer ook de strekking van het NRC artikel.

Berbaar | 18-11-17 | 23:54

Wow, wederom een staande ovatie voor @VanRossem. Geweldig stuk!
Roeren waar het stinkt, daar ben je erg goed in!
Heb nu geen tijd om erop in te gaan. Later meer.

Oh ja, laat dit hét topic voor de zaterdagavond zijn. Het stuk is te belangrijk om naar de tweede plek te verhuizen en moet gelezen worden.

Marie Curieux | 18-11-17 | 21:30

Goed bezig Geenstijl! Verder denk ik dat de hele politiek zowat een farce is geworden, ook allemaal in de zak van Brussel en van Soros legacy.gscdn.nl/archives/images/soros...

godeliefje | 18-11-17 | 21:27 | 1

erg goed om dit document er weer eens in te slingeren.

Pimp my Voortuin | 18-11-17 | 23:07

Omtzigt heeft toegegeven dat hij fout zat, dus zeg nou niet dat de NRC het allemaal verzonnen heeft. Dat Omtzigt zoveel krediet heeft, komt door de open manier waarop hij zijn parlementaire werk doet. Niet die geacteerde optredens die je vaak bij anderen in de Kamer ziet. Dat maakt hem in de huidige politiek wel kwetsbaar. Maar feit blijft dat de NRC dit wel terecht naar boven heeft gehaald.

Mannes | 18-11-17 | 21:20 | 2

Precies. NRC is fout omdat het NRC is, is niet genoeg.

DrumPiet | 18-11-17 | 21:44

@mannes,

Omtzigt heft toegegeven dat dat SMS-je achteraf geen goed idee was.
Dat is echter iets anders dan waar NRC hem valselijk van beschuldigt.

Verhaal is eigenlijk simpel.
- NRC, niet aanwezig, roept A.
- Alle aanwezigen roepen "B".
- Filmbeelden bevestigen wat alle aanwezigen eerder zeiden.

Wie zou er dan gelijk hebben?
Jij en drumpiet praten complotdenkers na. Zwijgen zou je beter passen.

Dandruff | 18-11-17 | 22:27

Kijk van Rossum, daarom houd ik zo van GeenStijl. Keihard toeslaan wanneer het nodig is. Jullie kunnen het wel dus.

Graaf van Egmont | 18-11-17 | 21:09 | 2

Tsja maar wat gaat het opleveren?
Nul, niks, nada.

Berbaar | 18-11-17 | 21:54

Puik stukje journalistiek inderdaad. Zolang GS de baggertopics hiermee compenseert blijf ik hier lezen en mn onzeggelijke bek lostrekken. Omdat het kan.

Prof. v.d. Neuq | 18-11-17 | 21:59

Het was vanaf het begin zonneklaar dat Pieter het woordvoerderschap van MH-17 moest worden ontnomen. Buma mocht alleen meedoen van Rutte bij een nieuw kabinet als Pieter uitgeschakeld zou worden. Dat daar de truc met de nrc voor werd bedacht is maar bijzaak. Iedereen is straks dat nrc stukje vergeten, maar Pieter is de komende 3 jaar geen nagel aan rutte’s doodskist meer. Als Pieter niet de consequenties trekt uit zijn ‘terugplaatsing’, door te vertrekken bij het cda, dan is hij wellicht medeplichtig aan dit toneelstukje. Zijn beloning zal dan bv een post in de regering kunnen zijn, zodra de eerste cda-er post vrijkomt. Als dat inderdaad zo zal gaan, dan wacht hem slechts hoon.

Boy Cot | 18-11-17 | 21:08 | 2

Dit is nou typisch komplotdenken. Een paar vage verbanden tot waarheid verheffen. Het hangt van de onzinnige aannames aan elkaar. De zwakste schakel is natuurlijk dat de NRC klakkeloos print wat Buma dicteert. Als je werkelijk denkt dat het zo gaat in dit land heb je niet begrepen dat er een wereld van verschil is tussen landen waar het echt zo gaat (Rusland?) en ons eigen land.. Dan weet je dus niet hoeveel geluk je hebt hier te wonen.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 11:07

@Boy Cot | 18-11-17 | 21:08
Interessante stelling, heel plausibel.

ben kokhals | 19-11-17 | 19:37

Mooie analyse en samenvatting hoor! Meener de Belg moet op zijn vakantie adres inmiddels peentjes zweten, en stiekem al bezig zijn om een intrekkingsartikel voor te bereiden, kan niet anders, want van het origineel klopt steeds minder en wat ze er later nog over uitstorten en niet vermelden kun je helemaal geen journalistiek meer vinden.

Zwizalletju | 18-11-17 | 21:01

De laging van Inception is er niets bij want wat door dit media-politiek 1-2tje vooral zal blijven hangen is het feit dat getuigen die straaljagers hebben gezien liegen en Russchiche trollen zijn. In die combinatie dus waarbij het enige juiste scenario dus wel het BUK verhaal moet zijn dat al was vastgesteld voordat deze false flag moordpartij plaatshad. Lastige factoren als onmogelijke kogelgaten, rijdende BUK foto's met onmogelijke schaduw, stuk of 10 lokaloos die wel degelijk straaljagers hebben gezien maar door het JIT stelselmatig uitgesloten zijn van verhoor, etc etc etc etc etc etc, zijn daarbij slechts smetjes op een verder foutloos onderzoek.

HdJ | 18-11-17 | 20:59 | 2

Een klein smetje vond ik ook de puur vijandige houding van de Nederlandse regering t.o.v. de O. Oekraïense rebellen. Die haat was dermate intens dat men weigerde om te assisteren bij het bergen van de slachtoffers. Dat was zogenaamd te gevaarlijk. Van meet af aan speelden er geo politieke krachten een hoofdrol die een onderzoek naar waarheidsvinding onmogelijk maakten.

TralalaPompompom | 18-11-17 | 21:14

Blijf jij lekker spannende films kijken joh.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 11:08

rehabiliteren!

Biff Everwood | 18-11-17 | 20:58
-weggejorist-
DonBasco | 18-11-17 | 20:57

Youp was nooit grappig.

DonBasco | 18-11-17 | 20:57

Interessant betoog, maar er blijft me iets dwars zitten. Als Omtzigt dus werkelijk de vermoorde onschuld is, waarom erkent hij dan onzorgvuldig te hebben gehandeld en bijt hij niet harder van zich af? Waarom trekt hij zijn handen af van het MH17-dossier en blijft hij bij het CDA? Is lidmaatschap van het CDA voor hem zo'n principekwestie dat hij liever daar blijft en zijn mond houdt en de onzalige Rutte III coalitie steunt dan die spreekwoordelijke onderste steen boven te krijgen? Welke principes heeft het CDA eigenlijk die ze niet graag inruilt voor "(regerings)verantwoordelijkheid nemen"? Één van de meest walgelijke zinnetjes uit de Nederlandse politiek, wat nu ook weer door Pechtold en z'n Draaiers66 wordt gebruikt als zinledig excuus om je principes in de uitverkoop te gooien.

Wol | 18-11-17 | 20:56 | 2

Damage control. Tegen deze valse beschuldigingen kan je je bijna niet verweren dus is de minst slechte optie om op deze manier wind uit de tegenstander zijn zeilen te halen.

CaptainMorgan | 19-11-17 | 03:44

CaptainMorgan | 19-11-17 | 03:44
Maar in feite maakt hij daarmee zijn eigen positie toch erger? Als iemand je van fraude beschuldigt en je hebt het niet gedaan, is het toegeven daarvan geen bescherming van je reputatie, lijkt me? Hij had ook in de aanval kunnen gaan, wetend dat het verhaal van geen kanten deugt, de NRC desnoods zelfs kunnen aanklagen voor smaad of laster en eisen dat ze rectificeren, waarmee hij in één klap naamsbekendheid heeft en gratis PR.

En gezien zijn unieke positie om de coalitie ten val te brengen kan hij dit ook gebruiken of misbruiken om over te stappen, een eigen partij te beginnen of het CDA onder druk te zetten. Zou hij misschien een dealtje met Buma hebben gesloten en in ruil voor toegeven van "schuld", zwijgen over MH17 iets anders terug hebben gekregen in heden of toekomst? Of als we hem een nobeler karakter toeschrijven: juist een deal dat er meer informatie over MH17 zal worden vrijgegeven?

Anders snap ik echt werkelijk niet waarom hij dit over z'n kant zou laten gaan.

Wol | 19-11-17 | 10:40
-weggejorist-
EefjeWentelteefje | 18-11-17 | 20:52 | 2

Dank voor dit uitgebreide proza, kan weer op de stapel verbale munitie voor als er weer eens een NRC-verkopert het ook maar waagt om mij te benaderen voor een nieuw abo.

EefjeWentelteefje | 18-11-17 | 20:52 | 1

Nou daar zullen die werkstudentjes a raison van een paar euro per uur wakker van liggen.

Berbaar | 18-11-17 | 21:50

In de oppositie was alles geoorloofd om de coalitie te schaden, nu is alles geoorloofd om de coalitie te lijmen.
Jammer, maar Omtzigt is van een breekijzer het cement van de onderste steen verworden. Afgebroken sleutel die het sleutelgat blokkeert.

Ben-Bataaf | 18-11-17 | 20:48

Of dat Malcolm gestopt is met drinken.

miko | 18-11-17 | 20:45

Waarom wordt de lezing van het JITT niet gezien als een complottheorie?
Dat verhaal steunt merendeels op "bevindingen" van die dubieuze club Bellingcat.

TralalaPompompom | 18-11-17 | 20:41 | 1

Wat is er dubieus aan Bellingcat?

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 16:41

Ach ja. Dat filmpje met Alexander VS Omzigt heb ik bij het vorige MH-17 topic al geplaatst. Kan je zelf oordelen in plaats van het van horen en zeggen te vernemen.

Is dit nog nieuws? | 18-11-17 | 20:41

Waarom is Omtzigt niet mans genoeg om dit zelf te melden?

Erlembaldo | 18-11-17 | 20:36 | 4

Omzigt heeft reeds gemeld wat hij moest/wilde melden.
Te weten "ik was een beetje dom" dat was het eindschot.
De rest is mosterd na de maaltijd, boeit geen hond.

Berbaar | 18-11-17 | 21:52

@Erlembardo,

Omtzigt heeft dit toch al lang gemeld? www.facebook.com/pieter.omtzigt/posts...
En Omtzigts verhaal wordt bovendien bevestigd door alle betrokkenen die, anders dan NRC, wèl aanwezig waren die avond.

Vond je de column te lang om helemaal te lezen?

Dandruff | 18-11-17 | 22:38

Waarom? Omdat Omtzigt heel goed beseft dat hij tever is gegaan natuurlijk. Hij heeft zijn hand overspeeld, hij weet dat hij over het randje speelde met die nep getuige en weet ook dat als hij nog vaker dit soort onzin steunt hij zijn positie definitief kwijt is. En terecht.

Beste_Landgenoten | 19-11-17 | 11:10
▼ 1 antwoord verborgen

Mooi overzicht.

CoffeePatch | 18-11-17 | 20:34

Sterk stuk proza van Rossem. Mooi overzicht van alle gebeurtenissen en deze walgelijke NRC nepbom op puike wijze ontmanteld. Ik heb de stellig overtuiging dat Pieter Omtzigt sterk terugkomt na de vele steunbetuigingen. Youp mag naar het bejaardentehuis met zijn oridinaire gescheld. Dat kunstje kennen we nou wel. Zo goedkoop scoren.

Baardvansinterklaas | 18-11-17 | 20:33

Complimenten @redactie trouwens, de MSM zal tandenknarsend toekijken hoe dat 'extreem rechtse haatblog' zo'n doorwrocht staaltje onderzoeksjournalistiek weet op te leveren.

En DKS is opeens in geen velden of wegen te bekennen, hoe opvallend. Typte zich de vingers kapot om Omtzigt neer te sabelen als Poetin-vriendje, en blijkt -niet voor het eerst- plat op de bek te gaan met z'n arrogante geblaat.

raskol | 18-11-17 | 20:28 | 7

@Berbaar,

Heb je dit jaar eigenlijk al één inhoudelijke reactie gegeven?
Of stel je dat wéér een jaartje uit?

Dandruff | 18-11-17 | 23:55

@Berbaar | 18-11-17 | 23:50
Niet mee huilen is een stuk geloofwaardiger, en overtuigender, als je met sterke argumenten komt.

Verras ons eens. Voor de verandering.

Rest In Privacy | 19-11-17 | 01:07

Het nut van reaguursels als van DKS en Berbaar zit hem in de reactie op hun ongefundeerde onzin: er wordt nog meer werk gemaakt van onderbouwen, redeneren en bewijzen. Ik ben blij dat ze er zijn om iedereen scherp te houden. Al is dat door hun waanideeën bijna niet meer nodig, het onderuit halen van welk standpunt dan ook is bij hun in goede handen juist door hun ervoor op de bres te laten springen. Oja, en vergeet Bosbomen niet, die kan er ook wat van.

CaptainMorgan | 19-11-17 | 03:40
▼ 4 antwoorden verborgen

Omzichtig gedoe allemaal.

Rest In Privacy | 18-11-17 | 20:28

Jammer dat er geen krant is die het LEF en KWALITEIT heeft om middels een puik stukje onderzoeksjournalistiek uit te zoeken van wie Omtzigt (poltiek) kapot moet.

Die onderste steen zal ook wel niet boven komen.

litebyte | 18-11-17 | 20:21 | 1

Hear hear

duh! | 18-11-17 | 22:47

Ach er zijn belangrijkere zaken. Feyenoord gaat weer punten laten liggen,ook mooi.
Nu NAC nog.

miko | 18-11-17 | 20:21

Ik blijf erbij, dat NRC het dit kabinet Rutte III 'makkelijker' wilde maken, door 'n kritisch kamerlid als Omtzigt in de MH17-kwestie monddood te maken, maar juist 't omgekeerde tot stand heeft gebracht.
Los van hoe die onderzoeken naar de toedracht bij die vliegramp gaan aflopen.
Het is psychologisch 'uitermate dom', om 'n kamerlid van je eigen coalitie rancuneus, bokkig en wrokkig te maken.
Ik snap wel, dat Rutte 'onder-geen-beding' deze kritische Omtzigt in zijn kabinet wilde opnemen (als staatssecretaris in 'n dood spoor of zo), om op die manier 'kalt' te stellen. Want dan komt Omtzigt ook weer heel veel geheime informatie te weten.
Maar dat Rutte vervolgens deze Omtzigt wil afvoeren, door hem dérangerend naar 'n doodlopend zijspoor te dirigeren, dat is nog veel dommer.
Is Rutte dan zo dom (?), néé. Rutte wéét, dat dit kabinet heel snel gaat breken. En dat hij na die kabinetscrises zijn heil wil zoeken in een Europees baantje.
En dat hij alleen maar vóórselecteert op de onvermijdelijke breuk, waarbij de stoelendans er vooral om zal gaan, dat de VVD niets te verwijten valt.
En dan wordt Omtzigt 'n mooi zondebokje voor de breuk en de val van het kabinet.
Heus, die tegenovergestelde partijen D'66 en CU kunnen elkaars bloed wel drinken. Dat blijft niet goed gaan. Daarom wil Rutte in snel tempo zijn 'kroonjuwelen' redden, door afschaffing van de dividendbelasting, en door afschaffing van 't referendum. Daarna is 't wachten tot de bom barst.
En Rutte hoopt erop, als afscheidscadeau voor de VVD, dat Omtzigt de schuld kan worden gegeven van de kabinetscrises.
En als Omtzigt slim is, dan geeft hij zijn opvolgende woordvoerder op het onderwerp van de MH17 de goede springstof, zodat niet hij, maar iemand anders de kwestie van de MH17 kan laten ontploffen in 't gezicht van Rutte.

Der Paulie | 18-11-17 | 20:19 | 2

Wat opmerkingen:

Rutte is een muppet van het corporatisme. Hij zal dan ook weer terug gaan waar hij vandaan komt, Unlilever. Opvolger van Hans de Boer is in de toekomst overigens ook mogelijk, want daar spreekt hij nu al voor.
Ik vraag me af of dat kapotmaken van Omtzigt dan ook wel werkelijk uit de coalitie komt. dat ze hem van dat dossier afwillen is evident. Wie weet wilde hij dat zelf ook wel.
Deze BV-Nederland coalitie blijft tot het einde, dat is wat ze van die zelfde BV-Nederland als opdracht mee hebben gekregen.

We zijn pas net bezig, maar we hebben al leugens (Kajsa Ollongren m.b.t. nepnieuws websites) of smerige corrupte spelletjes zoals van Rutte (dividendsbelasting) het draait gewoon allemaal door.

litebyte | 18-11-17 | 20:54

Rake analyse dit. Ik ben nog cynischer en denk dat het Rutte zelfs niets kan schelen als de VVD volledig in elkaar stort na zijn vertrek richting EU. Wanneer loopt Tusk's termijn ook alweer af?

TheFirstYelle | 18-11-17 | 22:20

Ik blijf erbij, dat NRC het dit kabinet Rutte III 'makkelijker' wilde maken, door 'n kritisch kamerlid als Omtzigt in de MH17-kwestie monddood te maken, maar juist 't omgekeerde tot stand heeft gebracht.
Los van hoe die onderzoeken naar de toedracht bij die vliegramp gaan aflopen.
Het is psychologisch 'uitermate dom', om 'n kamerlid van je eigen coalitie rancuneus, bokkig en wrokkig te maken.
Ik snap wel, dat Rutte 'onder-geen-beding' deze kritische Omtzigt in zijn kabinet wilde opnemen (als staatssecretaris in 'n dood spoor of zo), om op die manier 'kalt' te stellen. Want dan komt Omtzigt ook weer heel veel geheime informatie te weten.
Maar dat Rutte vervolgens deze Omtzigt wil afvoeren, door hem dérangerend naar 'n doodlopend zijspoor te dirigeren, dat is nog veel dommer.
Is Rutte dan zo dom (?), néé. Rutte wéét, dat dit kabinet heel snel gaat breken. En dat hij na die kabinetscrises zijn heil wil zoeken in een Europees baantje.
En dat hij alleen maar vóórselecteert op de onvermijdelijke breuk, waarbij de stoelendans er vooral om zal gaan, dat de VVD niets te verwijten valt.
En dan wordt Omtzigt 'n mooi zondebokje voor de breuk en de val van het kabinet.
Heus, die tegenovergestelde partijen D'66 en CU kunnen elkaars bloed wel drinken. Dat blijft niet goed gaan. Daarom wil Rutte in snel tempo zijn 'kroonjuwelen' redden, door afschaffing van de dividendbelasting, en door afschaffing van 't referendum. Daarna is 't wachten tot de bom barst.
En Rutte hoopt erop, als afscheidscadeau voor de VVD, dat Omtzigt de schuld kan worden gegeven van de kabinetscrises.
En als Omtzigt slim is, dan geeft hij zijn opvolgende woordvoerder op het onderwerp van de MH17 de goede springstof, zodat niet hij, maar iemand anders de kwestie van de MH17 kan laten ontploffen in 't gezicht van Rutte.

Der Paulie | 18-11-17 | 20:18 | 1

Dus jij zegt dat Kajsa Ollongren dan dadelijk onze MinPres wordt?

godeliefje | 19-11-17 | 01:20

Wilmer Heck. Extreem gekleurd en niet onafhankelijk juichaapje van de EU in de beste Chris Ostendorf-traditie.

Heeft er dus alle belang bij om een onafhankelijk en kritisch parlementslid dat de heersende machtsopvatting 'EU goed, Rusland slecht' niet voor zoete koek slikt, verdacht te maken, te beschadigen en uit te schakelen in zijn rol als controleur van de macht.

Het NRC is een kutkrant.

raskol | 18-11-17 | 20:17 | 1

Dat zal wel dat de NRC een kutkrant is.
Wanneer je wil weten of een verhaal klopt of niet, moet je de bron bevragen. De uitkomst daarvan is geen theekransje waar gewoon poen aan wordt verdiend, want hoernalisten hebben ook een hypotheek, maar informatie waar je een mening uit kan destilleren die hout snijdt.

Dus: bevraag Omtzicht, en doe dat goed, achterhaal de waarheid en werkelijkheid.
Laat me maar horen of het gelukt is.

Versnelling | 18-11-17 | 20:24

Omtzigt erkent 'onzorgvuldig te hebben gehandeld’. Daarmee is de kous af en lijkt het me niet zo handig om in de vlek te blijven wrijven. Maar goed, dat moeten jullie zelf weten.

Bosbomen | 18-11-17 | 20:15 | 2

Llees het nog een keer na, en correct me wanneer ik fout ben, maar hij zegt niet wat hij onzorgvuldig heeft gedaan?
--
,,In mijn gedrevenheid op dit dossier om vragen beantwoord te krijgen heb ik op deze bijeenkomst onzorgvuldig gehandeld. Dat betreur ik.''
--
Hij heeft iets onzorgvuldig gedaan, op een bijeenkomst. Maar wat...

Mark_D_NL | 18-11-17 | 20:22

U leest ook in de rest van uw leven chocoladeletters?

Jos Tiebent | 18-11-17 | 20:26

Dus dit heeft zich in mei afgespeeld en wordt pas in november, ná de kabinetsformatie, bekend gemaakt. Dit lijkt toch sterk op een opzetje om een kritisch Kamerlid de mond te snoeren. Of kan de NRC uitleggen waarom ze hier zo lang mee gewacht hebben?

spanarchist | 18-11-17 | 20:14

Niks TL;DR. Hulde voor blijven roeren waar het stinkt!

atheïstisch stemvee | 18-11-17 | 20:12

Dus dat nep nieuws is een bestaand dingetje? Goh .......
En andere partijen dan de Russen bedienen zich ervan? Goh ......
Ik vind dit zo mooi GS, ik lees niets liever, omdat ik dat morele vingertje zo zat ben. Ook in de panelen zitten er een paar die alleen maar kunnen framen.
WAT, jij bent het met Putin eens dat het vandaag zaterdag is? Vertrek dan naar Rusland!11elf!!!!

MarcS | 18-11-17 | 20:11 | 1

U refereert aan iemand met het Koreaans syndroom de La Tourette?

Bijtendehond | 18-11-17 | 23:42

Puik werk, Van Rossem (ik zou je doen)

solcama | 18-11-17 | 20:10
-weggejorist-
Mark_D_NL | 18-11-17 | 20:10

Laten we ons geen illusies maken, de ware toedracht van MH17 en het politieke belang om de onderste steen vooral de onderste steen te laten blijven, komen mijn kleinkinderen pas te weten over ruim 25 jaar. Of zoveel eerder als de EU uit elkaar spat door burgeroorlogen.

JanvandeBiertent | 18-11-17 | 20:10

Vooropgezet plan,nu zijn ze van die lastpak af.
De waarheid zal je nu nooit meer horen

Roger-Rabbit | 18-11-17 | 20:08

Omtzigt heeft een gesprek gevoerd met het CDA. Je hebt geen idee wat daar is gezegd. Dat verklaart mogelijk de summiere reactie. Toen hij door GSTV werd geinterviewd stond daar geen gebroken man. Geen man die in zijn zelfvertrouwen was aangetast. Geen man die klappen had gehad. Maar daar stond een man die staat voor dingen. Het leek alsof hij dacht: "Well played, you might have won this battle, but not the war" (sorry voor Engels, maar het klinkt beter dan in het Nederlands). Het was natuurlijk duidelijk dat men zich afvroeg hoe dat zou gaan als Omtzigt in het kabinet zou zitten i.p.v. de oppositie. Hij zei zelf: "Het is mijn taak om het kabinet te controleren, of dat nou vanuit het kabinet is, of vanuit de oppositie maakt geen verschil".

Dus, hij wil niet vrijwillig zijn mond houden, dus moet hem het zwijgen worden opgelegd. En het NRC werkt daar gretig aan mee.

@redactie Is het een idee om te graven en te zoeken naar de reden dat het NRC dit kabinet ondersteunt met het verspreiden van nepnieuws? Wat de connecties zijn tussen journalisten en politici? Wat het NRC krijgt in ruil voor deze publicaties? Ik bedoel... het is niet alleen dit, maar ook het hele Ollongren verhaal en Grapperhaus krijgt ook alle ruimte daar shit te spugen die kant noch wal slaat. Of sla ik dan weer door in complotdenken enzo?

@Nijman Ik kan met recht zeggen dat ik jou en je collega's oprecht zie als DE helden van de vrije samenleving. De voorvechters voor alles wat ons lief is. Ik hoop dat jullie dit nog jaren doorzetten. De overwinning zal er komen en jullie zullen de standbeelden krijgen waar jullie recht op hebben. Restecp!

Hem | 18-11-17 | 20:07 | 1

Ik wacht even met reageren tot DKS weer uit de kroeg, de goot of zijn nest komt gekropen.

Stormageddon | 18-11-17 | 20:06 | 3

Tijd voor een 'told you so'?

Hem | 18-11-17 | 20:08

DKS staat nog vast in de file bij Joure.

HaatbaardKnipper | 18-11-17 | 20:08

Staan die bussen met 'demonstranten' nog steeds vast? Fryslân +veel

Winter_is_coming | 18-11-17 | 20:10

kan maar een leuk ding uit het artikel halen dat is dat ze die Oekraïner terug hebben gestuurd.

miko | 18-11-17 | 20:06

Het bereik van NRC is iets van 130.000 dode bomen per dag. Weet iemand hoeveel unieke bezoekers GS dagelijks heeft?

Winter_is_coming | 18-11-17 | 20:05 | 2

Oh iets van 2 miljoen zie ik net. Dus 10x groter. GS, niet netjes om een klein zieltogend krantje zo te bashen om een misstap. Met die oplages is er geen geld voor goede journalistiek

Winter_is_coming | 18-11-17 | 20:08

unieke ip nummers bedoel je?
Moet je eens opletten wat mevrouw Ollongren uit de hoed gaat toveren op 31 december.

Versnelling | 18-11-17 | 20:36

Het wordt tijd dat Pieter Omtzigt gewoon aangifte doet.

NRC toonde afbeelding Kremlin, Kremlin komt in het artikel niet voor.

NRC toont een rood Kremlin, als in het rode gevaar, het echte Kremlin is wit.

NRC duidde "andere vliegtuigen" gelijk met ontkenning BUK-theorie, dit hebben noch de getuige, noch zijn vrouw, noch Omtzigt gezegd. Ook niet bedoelt. Uit de aanwezigheid van laagvliegende gevechtsvliegtuigen volgt niet een schot Air2Air op MH17 op grote hoogte. Het geeft misschien wel een reden waarom er met een BUK geschoten is. Die tweede reden ontbreekt in NRC.

NRC komt met Russische connectie, terwijl de getuige uit Oekraïne komt. De enige keer dat Russisch voorkomt in het artikel, is de gesproken taal. Dat maakt hem net zo Russisch als een Vlaming Nederlander.

Zijn asiel zou geweigerd zijn, wat heeft dat te maken met Omtzigt?!?

Zijn bedrijfspand zou bij strijdende partijen in gebruik zijn, dat geldt voor de halve Donbass, totdat de muren niet meer recht op staan. Wat heeft dat te maken met Omtzigt?

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het artikel is een hitjob, die zo snel mogelijk het feitenmateriaal verlaat. Die 17 minuten missende audio doen denken aan de missende Zapruder frames.

Evenals de missende beelden van John Kerry. Zou toch fijn zijn als we niet alleen vermoeden dat de afvuurlocatie die The Telegraph vond de juiste is, maar dan van een bondgenoot ook het bewijs van kregen.

Feynman | 18-11-17 | 20:01 | 1

Mooi. De eerste keer dat ik iemand zie verwijzen naar overeenkomsten met het "Warren Report" Dit soort zaken gebeuren dus. Maar het lijkt zo onwaarschijnlijk, dat niemand 'er aan' wil. Hole in One door van Rossem. GS is nagenoeg nog het enig geloofwaardige medium.

Pierre Lebon | 18-11-17 | 21:41

Schokkend ook dat andere media, zoals de NOS, zo kritiekloos meegaan in het frame van de NRC. Ik heb nu wel meer sympathie gekregen voor Ollongren's standpunt dat nepnieuws in Nederland een dingetje is. Maar het komt niet van de Russen.

SamKoeman | 18-11-17 | 19:59

Ik denk dat Omtzigt niet veel meer zegt omdat Buma en Rutte hem dat hebben verboden!

BosrandDirk | 18-11-17 | 19:59 | 2

Hij zou het Buma Rutte behoorlijk lastig kunnen maken met zijn veto zeteltje.

HaatbaardKnipper | 18-11-17 | 20:10

Welnee baardmans voor bijna ieder kabinetsstandpunt is er wel een andere partij te porren uiteindelijk.

Berbaar | 18-11-17 | 21:35

Ik heb dus exact hetzelfde schaam mezelf een beetje om het op te nemen voor een CDA'er maar meneer Omtzigt heb ik werkelijk waar het gevoel bij dat hij het niet wegwuift en weglacht he meneer Rutte , dus jammer dat hem op deze manier de mond geprobeerd te snoeren . Maar gelukkig stapt meneer Omtzigt niet op en enkel als woordvoerder af van het MH17 dossier dus ik hoop dat hij door blijft gaan zoals hij de gehele tijd heeft gedaan want ik geloof op de 1 of andere manier in hem wat dit aangaande . Maar wel een heel mooi stuk dit goed samengevat .

stoneytony | 18-11-17 | 19:59

Ome Rutte kan het gepeupel die duidelijkheid willen over mh17 afwimpelen met non antwoorden en een prachtig parkje met miniboompjes en een beeld van een blinde kunstenaar. De bijtertjes onder hen worden keer op keer het bos ingestuurd met een nieuw non antwoord. Omzigt had ie wat meer moeite mee blijkbaar dus Omzigt is even koud gezet. Net zo lang tot alle radarbeelden per ongeluk gewist zijn, het veld van de brokstukken bebouwd met EU projecten en het bekende fotorolletje foutief belicht. NRC zal ongetwijfeld als dank wat verborgen subsidie krijgen of mag ipv de oplage verhogende 26.350 kranten er zo maar 29.652 neer mogen leggen op de Haagse leestafel. Want dat krantje draait goed joh.

Dagdief | 18-11-17 | 19:58 | 3

Een van mijn favoriete kanalen op youtube is real stories. Diverse van hun documentaires zijn bekroond met emmy's en bafta awards. Onlangs kwam er één voorbij en die ging over psychopathie, bijzonder interessant. De meeste mensen denken dan aan de enekele criminele uitwas, die breed uitgemeten wordt in de pers. Er is vastgesteld dat circa 1% van de bevolking in meer of mindere mate voldoet aan het beeld van psychopathie en dat zij overwertegenwoordigd zijn in bedrijfsleven en politiek.Ik moest gelijk denken aan Pechtold met zijn inhumane hetze jegens Geert Wilders de voorbije jaren en eveneens aan Rutte. Het is een vreselijk harteloze man, die zich moeiteloos wentelt in leugens en holle frasen. Als hij geconfronteerd wordt met oneigelijk gedragdan weigert hij verantwoording af te leggen en het feit dat hij in zijn volwassen leven nooit in staat is geweest zijn leven in een relatie te delen is eigenlijk ook best wel tekenend.

netniet | 18-11-17 | 20:07

Als je wat inhoudelijks mee wil delen over iemand, schrijf dan zijn naam goed.
Het is OmTzicht.
De rest van jouw betoog doet er dan ook niet meer echt toe. doesit.

Versnelling | 18-11-17 | 20:28

Versnelling | 18-11-17 | 20:28

We proberen het nog een keer.

Omtzigt. Pieter Omtzigt.

SDI | 18-11-17 | 21:20

Omzigt doet er verstandig aan heel even geduld te hebben, dan te dreigen uit de fractie te stappen als Buma fractievoorzitter blijft. En zo zonder moeite de nieuwe fractieleider van het CDA te worden.

Henri-Bardouin | 18-11-17 | 19:57 | 3

Gristenen zijn altijd gezagstrouw meen ik wel eens begrepen te hebben. De Relrefo is een zeldzaam dier in Den Haag als het er op aankomt toch?

HaatbaardKnipper | 18-11-17 | 20:14

@ HaatbaardKnipper | 18-11-17 | 20:14
Volgens mij is Omtzigt katholiek.
Maar sowieso: heb jij ooit één woord over Jezus gelezen? Die kon heel aardig rellen, hoor.

Lewis | 18-11-17 | 20:22

Omtzigt is niet achterbaks, die gaat niet verder opklimmen binnen de CDA-hierarchie. Sterker nog, als hij niet zo populair is hadden ze hem allang geloosd, want lastig.

Graaisnaaiert | 18-11-17 | 20:34

Erg lang verhaal Van Rossem. Maar deze keer zij het je vergeven. Het meest complete overzicht van deze struikelpoging.
Nu maar hopen dat 'what doesn't kill you makes you stronger!' Ook voor Omtzigt geldt.

Winter_is_coming | 18-11-17 | 19:56 | 2

Het is Van Rossem ALTIJD vergeven.
Ik vreet zijn lange verhalen.

Lewis | 18-11-17 | 20:19

Het verhaal is exact zo lang als nodig. Een zin van de hand van van Rossem: "Zo nu ongeveer halverwege stop ik maar terwijl ik nog veel meer informatie heb en het geheel zo totaal onduidelijk is.", is wellicht ook wat vreemd.

netniet | 18-11-17 | 20:48

Pieter Omtzigt is een hardwerkende politicus. Een unicum. Maar deze aanval van de NRC is te veel eer. Hij is niet belangrijk omdat hij bij de CDA zit. Hij is loyaal stemvee.

ristretto | 18-11-17 | 19:56 | 2

Stiekem blijft iedereen hopen dat Pieter Omzigt overstapt naar een partij die zijn geweten en het belang van Nederland beter dient dan het CDA, zeker nu ze in de regering zitten.

smdyasc | 18-11-17 | 19:59

Zolang Pieter dat niet doet blijft hij een machteloos figuur.

ristretto | 18-11-17 | 20:22

Kwestie van (gebrek aan) journalistieke integriteit. Dit stukje kan zo worden opgenomen in de lesboeken van de journalistiekopleidingen.

zef732 | 18-11-17 | 19:56

Als ik ombudsman van de NRC was geweest, zou ik ook fluks een vakantie boeken. Dit is niet meer goed te praten.

Abu Bachouca | 18-11-17 | 19:55 | 1

Je kunt niet uitsluiten dat de bewuste ombudsman onvrijwillig op vakantie is en de mogelijkheid dat de ombudsman überhaupt op vakantie is, kan natuurlijk ook gewoon nepnieuws zijn.

netniet | 18-11-17 | 20:01

Tijd voor Kajsa Ollongren om meteen in eigen vlees te snijden naar aanleiding van dit echte onweerlegbare voorbeeld van nepnieuws door het kwaadaardige NRC. Zij dient onverwijld korte metten te maken met de onverantwoordelijke misleidingen en leugens van deze staatskrant. Neem aan dat het OM al begonnen is met een onderzoek.

smdyasc | 18-11-17 | 19:52 | 2

Blijf dromen, mijn beste smdyasc. De door jou genoemde pot zit zelf ook vuistdiep in de Kiev spelletjes van Pechtold en Kees V .

JanvandeBiertent | 18-11-17 | 20:05

Denk je zelf dat deze Eurofiele mannenhaatster uit het Deug66 partijkartel consequent is als het niet uitkomt?

HaatbaardKnipper | 18-11-17 | 20:18

Na de introductie van het nepparlement kregen we al gauw het nepnieuws om de oren. Nu is men daarin zo doorgeslagen dat het opvalt. Maar ze kunnen niet anders meer. Dus moet Rusland de vijand zijn, het volk de loopgraaf met voetvolk en Omtzigt zo'n hinderlijke zwarte duivel op de Maasbrug die er desnoods met en door het kapot maken van principes vanaf moet worden gegooid. Liefst met zwarte Piet, zei Kasja nog; toen ze de verbinding met de nrc-redactie verbrak.

hoochee | 18-11-17 | 19:51

Dus NRC heeft in opdracht van de Russen Pieter Omtzigt het zwijgen opgelegd ? Zowee.

netniet | 18-11-17 | 19:49

Wat een amateuristische poging om Omtzigt te laten struikelen. Het ergste vind ik dat het nog bijna lijkt te lukken ook. Zo werken die ratten...

balustrade | 18-11-17 | 19:49 | 4

@ Berbaar
“Als je met dergelijke materie van doen hebt moet je niet het kleinste foutje maken.”
Maar mensen maken kleine foutjes, en dat is ze te vergeven. Maar niet in deze wereld met NRC-kots waar je over uitglijdt.

duh! | 18-11-17 | 23:01

Niet zemelen, Pieter heeft een deukje opgelopen en dat is alles.
Prima kamerlid en die gaat en kan gewoon weer verder, terecht.
Heeft wel zijn kansen verkloot op iets meer dan kamerlid maar ach als hij gewoon netjes de fractie discipline volgt dan is er vast wel iets leuks in het verschiet.

Berbaar | 18-11-17 | 23:40

@ Berbaar | 18-11-17 | 23:40
Tuurlijk, niets aan de hand en het beste Nederlandse Kamerlid is niet beschadigd en van een heel belangrijk dossier weg om een niemendalletje, gewipt door een ‘kwaliteitskrant’. Mens, ga toch de NRC lezen!

duh! | 19-11-17 | 00:03
▼ 1 antwoord verborgen

Geweldig weer, Van Rossem. Puik werk.

En ook mooi dat GeenStijl Omtzigt, een CDA'er toch, zo op waarde schat. Kom daar in het deugkamp maar eens om.

Lewis | 18-11-17 | 19:48 | 1

Of: reaguurders schatten kwaliteit hoog in ongeacht politieke kleur. En in de kamer zijn er van de 150/niet veel die als kwaliteit worden bestempeld.

Winter_is_coming | 18-11-17 | 19:58

Omtzigt oppositie? Is ons kabinet dan eindelijk gevallen?

Geert Linkers | 18-11-17 | 19:46

Omzigt moet het spreken onmogelijk worden gemaakt daarom deze actie van de NRC

elevator | 18-11-17 | 19:42

"NRC, de steen door het raam van de geest"

Jan Passant mk2 | 18-11-17 | 19:39

Juist omdat Omtzigt zwijgt in alle talen, krijg ik toch een heel apart gevoel van binnen, om vrij te citeren naar een bekend volkszanggroepje.

Isnogaanhettype..... | 18-11-17 | 19:37 | 5

De enige echte Corry? Van de enige echte Corry en de Rekels?

HaatbaardKnipper | 18-11-17 | 20:24

Cui bono?
Zowel van de karaktermoord op Omtzigt,
Als van het drama (EN de nasleep) van MH17.

Hemmenaar7 | 19-11-17 | 02:09

Ik denk dat we niet moeten vergeten dat de CDA Omtzigt ook al 2x op wen overkiesbare plaats (wou) zette(n). En pas na mega-voorkeurstemmen hem hoog inzette (ze moesten wel). Dus binnen zijn eigen partij hebben ze het ook niet per se zo op hem. En coalitiegenoten als steenzitter Rutte zeker ook niet.

Hemmenaar7 | 19-11-17 | 02:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Nijman begint zich stiekem als totaalheld te ontpoppen.

Rollins | 18-11-17 | 19:34 | 1

Zo onderhand wordt het schadelijk voor de carrière om nog met het NRC gezien te worden. Sinds de overname door het roodverpolitiekte Belgische Mediaconsortium was al duidelijk dat het met het NRC niet meer goed zou komen.

Takki Yah | 19-11-17 | 15:43

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl