Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof - Eerste en Tweede Kamer hadden moord Anne Faber wellicht kunnen voorkomen

foei... ANP

De Haagse raderen draaien traag. In de zomer van 2010 lag er een wet in de Tweede Kamer die er voor moest zorgen dat types als de verdachte van de moord op Anne Faber TBS zouden kunnen krijgen ook als ze zich niet psychisch wilden laten onderzoeken. Die werd eind 2012 aangenomen en ligt sinds begin 2013 voor in de de Eerste Kamer. 

Diezelfde Eerste Kamer besloot in februari 2015 die wet én de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, 'gelet op hun samenhang,' gezamenlijk te behandelen. Die laatste werd begin dit jaar aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer buigt zich volgend jaar opnieuw over dit pakket aan wetten. Dat meldde Eerste Kamer-voorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) vrijdagavond (timing is alles, nietwaar?) in een brief aan de TweedeKamer waar vragen waren gerezen.  

"Ik vertrouw erop daarmee het mogelijke misverstand weg te nemen dat de behandeling van het wetsvoorstel 'al jarenlang stilligt'", schreef ze ook nog.

Formeel deugt het allemaal, bijnaam van de senaat is niet voor niets Chambre de réflexion maar qua rechtvaardigheidsgevoel hebben u en ik en Anne Faber en haar nabestaanden daar geen fuck aan.

Bovendien is dat TBS-systeem niet zaligmakend. Vier dagen voor de verdwijning van Anne Faber verkrachtte een TBS'er op ONBEGELEID VERLOF IN HET PARK NAAST DE GRONINGSE VAN MESDAG-KLINIEK WAAR HIJ VERBLEEF EEN 22-JARIGE VROUW. Sorry voor de kapitalen maar ik word nogal boos als ik zo'n berichtje moet tikken. 

Helemaal omdat de kliniek het incident ook nog eens wilde stilhouden. (PVV-kamerlid Gidi Markuszower was overigens de enige die aan de parlementaire bel trok).

Enfin, volgend jaar wordt dus een wet van kracht die TBS-maatregelen makkelijker moet maken. Maar ook TBS'ers gaan op proefverlof net zoals nonTBS'er Michael P. - noem het een schaduw-TBS'er, hij zat tenslotte wel in een forensische kliniek - naar buiten mocht. Met alle gevolgen van dien.

Het meest schrijnende van de hele kwestie is echter deze alinea in de uitspraak van de rechtbank inzake de eerdere dubbele verkrachting door Michael P.

"Gelet op het feit dat deskundigen geen oordeel hebben kunnen geven over de toerekeningsvatbaarheid van verdachte, kunnen de feiten in volle omvang aan verdachte worden toegerekend. Met name vanwege het ernstige en gruwelijke karakter van de verkrachtingen, in samenhang bezien met de verklaringen van [medeverdachte] en [getuige3] dat verdachte trots was op de verkrachtingen en blij was dat een droom was uitgekomen, is de rechtbank van oordeel dat de samenleving zo lang mogelijk tegen verdachte moet worden beschermd."

'Zo lang mogelijk' had levenslang moeten zijn.

Regel dat, Den Haag. Voorkom deze drama's. Roep een halt toe aan een ziek justitieel systeem dat onschuldige burgers blootstelt aan maniakken.

BAS PATERNOTTE

Reaguursels

Inloggen

Wanneer onze bestuurders iets 'snel' regelen, dan hebben ze op slag veel te veel vrije tijd.

Rest In Privacy | 16-10-17 | 13:43

Jammer dat de huidige levenslang veroordeelden mogelijkerwijs niet altijd levenslang veroordeeld blijven. Want zielig.

Helemaal niet zielig. Verknipt is verknipt. Levenslang verknipt.

Moestuinier | 16-10-17 | 11:38

Er is niet alleen maar één dader die ‘t gedaan heeft. En dit is ook geen incident; dit is wat structureel in 't systeem fout zit. Er zit in dit systeem ‘n weeffout. De mede-mogelijk-makers zijn:
1e-de politici die wetten maken;
2e-de rechters die de wetten uitvoeren;
3e-de psychiaters die geen conclusies willen trekken;
4e-de begeleiders van resocialisatiecentra, die het 'n succes vinden, als hun cliënt weer terug in de proeftuin van de maatschappij wordt losgelaten;
5e-burgers die vertrouwen stellen/afschuiven naar deskundigen. Heuh (?), zijn de gewone burgers ook mede-mogelijk-makers (?), jazeker. Ookal zijn deskundigen zijn nog veel meer verantwoordelijk te houden voor ‘t gezamenlijk in hun kring doorschuiven van ‘de verantwoordelijkheid' over het uitgangspunt, dat gewone mensen in de maatschappij niet blootgesteld mogen worden aan geestelijke griezels en engerds, die met hun seksuele afwijking echt niet meer te repareren zijn. Laks stemmende burgers zijn geestelijk lui. Deskundigen zijn professioneel lui (en professioneel geslepen, hun straatje schoon te vegen).

Der Paulie | 16-10-17 | 02:10 | 1

Bas: Roep een halt toe aan een ziek justitieel systeem dat onschuldige burgers blootstelt aan maniakken.
Laten we het omdraaien. Maniakken die worden blootgestelt aan onschuldige burgers. Het zieke systeem volgt toch wel.
Een type als PeterRRRRRdeVries had een punt met Joran, remember?

Ernst Oosters8389 | 15-10-17 | 23:07

Is de directeur van de gekkeninstelling die hem vrij liet al opgespoord en berecht (... door het volk)?

Oepsie1234 | 15-10-17 | 21:50

Verkrachters blijven met ‘n enorm hoog herhalend gedrag een blijvend gevaar. Dat is geen ophitsing, maar gewoon wat de grote cijfers zeggen; ruim 80% doet ‘t ''gewoon'' weer opnieuw; met ‘t voornemen, hun verkrachting ‘en perfecte moord’, de volgende keer 'slimmer' aan te pakken. Dat weten wij. Daar moet iets aan gedaan worden als de politici, de officieren van Justitie, de rechters, de psychiaters en resocialisatiemedewerkers ‘t allemaal niét willen doen. Allemaal willen de deskundigen hun verantwoordelijkheid afschuiven. Allemaal. Dat betekent dus, dat het volgende voorval, de volgende ramp alweer in de steigers staat. Wij weten dat dit geen incident is; dit is niet eenmalig. Wij weten, dat de volgende 'Anne Faber' nu nog naar school gaat, en werk zoekt, en droomt van haar vriendje. Wij weten, dat die volgende Anne Faber ook weer verkracht en vermoord gaat worden in Nederland, omdat de deskundigen zeggen, niet anders te kunnen (en oh, wat willen ze dat graag zeggen); dat ze op hun handen zitten; ''onze handen zijn gebonden aan ...(vul maar in)...'' Sorry nieuwe Anne, sorry lieve ouders en vrienden van de bestaande Anne en de nieuwe Anne's. Sorry, maar al die deskundigen zitten liever niets te doen; ze laten jou gewoon verkrachten en vermoorden. Ik ben erg pessimistisch. Er gaan nieuwe slachtoffers als Anne vallen. Het kalf. De put. Dempen. Maar in Nederland zorgen deskundigen er zelfs voor, dat de put niet gedempt wordt. Dan blijven ze nodig, om achteraf ‘dit incident’ als incident te duiden. Maar het is structureel. De deskundigen zijn meer bezig met het in stand houden van hun positie van deskundige regenten. En dan is hun grootste geheim, dat het ‘probleem’ eigenlijk niet te goed mag worden opgelost, want, en dát is hun parasitaire cynisme, dan blijven zij ook nodig.

Der Paulie | 15-10-17 | 21:40

Ik plemp 'm toch nog maar even want deze aflevering van Cafe Weltschmerz verdient veel meer aandacht. De verdwijning van de rechtstaat.
- www.youtube.com/watch?v=T3dk4T9K96k

Von Mutzenbacher | 15-10-17 | 19:05 | 1

Ik heb het bekeken. Dat is inderdaad niet mis! Thanks!

Francieux | 15-10-17 | 22:18

Is er iemand met een achtergrond in de Nederlandse rechtsgeschiedenis die kan uitleggen waarom iemand geen cumulatieve straffen opgelegd kan krijgen. Hij verkrachtte 2 meiden. Met een beetje goede wil kan je dan toch 2 maal 16 jaar (ik meen de maximum straf voor zijn daden). Dat had al wat gescheeld.

faz | 15-10-17 | 19:01 | 2

Nederland kent een beperkt cumulatiestelsel in vrijheidsstraffen. Er kan in één straf het verenigd bedrag van alle hoogste straffen op de begane misdrijven worden opgelegd. Maar dit mag nooit hoger zijn dan een derde boven het zwaarste maximum staande op een van de begane feiten. Artikel 57 WvS (meerdaadse samenloop). De toenmalige wetgever vond een onbeperkte cumulatie van straffen tot 'een te grote hardheid' leiden. Overigens heeft kamerlid Helder van de PVV nog vrij recent een initiatief ingediend om oa dit plafond te schrappen.

Francieux | 15-10-17 | 22:44

@Francieux | 15-10-17 | 22:44
Veel dank voor je reactie.

faz | 15-10-17 | 22:49

Van Rutte en consorten hoef je weinig te verwachten. Gewoon zelf regelen.....

Oepsie1234 | 15-10-17 | 18:47 | 1

helemaal mee eens.

Rico den Hollander | 15-10-17 | 20:18

Onze overheid heeft bloed aan zijn handen.

Bataaf | 15-10-17 | 18:21

Dus omdat er genoeg gevaarlijk gestoorden rondlopen die (nog) niet bekend zijn bij politie en justitie, wil jij alle personen die wel bekend zijn ook maar los laten lopen want je houdt het toch niet tegen. Logica hoor. Echt bravo. Jij werkt vast in de GGZ.

Rheia | 15-10-17 | 17:09 | 1

Was voor @jezusisonzin | 15-10-17 | 12:55 bedoeld

Rheia | 15-10-17 | 17:09

Volgens het rapport "ontucht voor de rechter deel 2" van de nationaal rapporteur mensenhandel uit 2016 worden er voor ontucht/zedenmisdrijven vrijwel nooit zware straffen opgelegd (ook niet geeist trouwens). Tegen 43% van de kindermisbruikers werd géén gevangenisstraf geeist

BenZen | 15-10-17 | 16:46 | 1

Vervolg, iets te snel verstuurd
En werd die gevangenisstraf ook niet gegeven. Tegen 53% werd een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist en gegeven. Het maakte noch in de eis, noch in het vonnis verschil of er sprake was van recidive. Overigens stamt het rapport uit 2016. Uit het rapport blijkt ook dat de motivatie van de rechter voor de opgelegde straf volstrekt onduidelijk is.
Het lijkt er op dat rechtbanken niet zo goed weten wat ze met zedendelicten aanmoeten, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het ze geen zak interesseert. Ik zou er voor zijn als zedendelicten onder een aparte categorie binnen de rechtspraak zouden komen te vallen en dat er bij bewezen zedendelicten altijd een gedwongen TBS wordt opgelegd én dat de gevangenisstraf pas ingaat als de TBS beëindigd is.

BenZen | 15-10-17 | 17:01

Lastig... Alles willen voorkomen is de weg naar totalitarisme. Als zelfs de kans op dood of schade een misdaad wordt, of een reden iemand te doden, castreren of voor onbepaalde tijd op te sluiten, eindigt elke vrijheid. Nuchter en uitgeslapen in een auto stappen is dan ook een poging tot doodslag, want je kunt niet garanderen dat je niemand zult aanrijden. Een permanente avondklok is dan een morele plicht, want het is aantoonbaar veiliger en zorgt voor minder doden, schade en gewonden dan vrij mogen rondlopen.

Dat gezegd hebbende, wellicht als je aangetoond hebt niet met die vrijheid te kunnen omgaan, doordat je een moord of verkrachting hebt gepleegd, jouw recht om niet in een totalitaire preventiestaat te leven min of meer verspeeld is.

Ik ben (bijna) nooit voorstander geweest van doodstraf, gedwongen behandeling of lijfstraffen die permanente schade toebrengen. Om twee redenen: je kunt het niet terugdraaien of stoppen als een veroordeling onterecht blijkt (en dat komt regelmatig voor) en uit puur eigenbelang. Ik kan immers niet garanderen dat ik of mijn dierbaren nooit een moord of zelfs verkrachting zouden plegen, of daar onterecht van beschuldigd en voor veroordeeld zullen worden. En dan gaat gedood worden, gecastreerd of pillen door je strot geduwd krijgen me nogal ver...

Wil niet klinken als een (voormalig) D66'er, maar straffen moeten wel proportioneel zijn. En gezien de vaak kwaadaardige instelling van overheden moeten we ze niet teveel middelen geven je te onderdrukken of bedreigen. Veel gevallen van straf vind ik vanuit mijn liberale instelling volkomen onterecht. Ik ben het niet eens dat mensen worden gestraft voor het gebruik van drugs bijvoorbeeld. Zeker niet zolang de gevaarlijkste, tabak en alcohol, wel legaal zijn (en hopelijk blijven). En ik heb liever dat een crimineel in de bak zichzelf suf blowt of platdrogeert met opiaten, dan geagiteerd gaat zoeken naar slachtoffers binnen of buiten die instelling.

Ook ben ik het niet eens om iemand een willekeurige tijd in een kooi of cel te gooien, zeker niet voor een geweldloos misdrijf zoals fraude of diefstal. Dan lijkt me het een stuk goedkoper voor de maatschappij als de dader de schade moet compenseren en alle onrechtmatige winst inleveren, nadat de overheid het schadebedrag heeft voorgeschoten aan het slachtoffer. Mits de dader ook in staat is dit terug te betalen aan de belastingbetaler uiteindelijk.

Van mijn part krijgt geweld waar geen grote kans op recidive is, inclusief "gewone" verkrachting, een fysieke straf. Simpelweg een pak rammel geven met stokslagen of iets dergelijks. Letterlijk leed toevoegen, zonder permanente (fysieke) schade aan te richten, is bij een simpel geval van uitgaansgeweld, aanranding, poging tot doodslag, etcetera, voldoende om het leed van het slachtoffer letterlijk te laten voelen door de dader. Daarnaast mag de dader voor de therapie en andere schade betalen van het slachtoffer. Kost ook niet bakken met geld om mensen een willekeurig aantal jaren achter een deur vast te zetten, als dat eigenlijk geen enkel ander doel heeft dan "leed toevoegen". Want hoe vertaal je een verkrachting of een uit de hand gelopen kroeggevecht in een "juist" aantal jaren in de bak op kosten van de belastingbetalers, inclusief het slachtoffer? In het geval van Michael P. was zelfs 16 jaar duidelijk niet genoeg geweest. Dan was er wellicht een ander slachtoffer gevallen.

Gevangenisstraf zie ik eigenlijk maar in twee gevallen als "nuttig". Ten eerste als iemand een moord heeft gepleegd. Dus doelbewust een ander heeft gedood. Spijt achteraf doet dan niet ter zake. Je zou zo iemand gerust een deel van zijn\haar leven kunnen "afnemen", net zoals het slachtoffer de rest van z'n leven kwijt is. Als je het dan "inhumaan" vindt om echt levenslang te geven aan iemand die spijt betuigt, kun je bijvoorbeeld stellen dat de gevangenisstraf gelijk moet staan aan de helft van diens overgebleven levensverwachting, of van de levensverwachting van het slachtoffer als die was blijven leven. Blijft een willekeurige beslissing natuurlijk.

Tweede en belangrijker reden om iemand op te sluiten is bij gevaar voor de samenleving. Iemand zoals dader Michael P., die geen spijt toont, zelfs geen begrip dat zijn eerdere daad onacceptabel was en dus sowieso al een hoog risico op recidive heeft, kun je gewoon opsluiten voor onbepaalde tijd. Net zoals je iemand die dreigt met geweld of oproept tot geweld moet kunnen opsluiten tot die het dreigement intrekt. Geen spijt of begrip van de misdaad is geen vrijlating. En als er gegronde reden is om aan de oprechtheid van spijt te twijfelen, kun je zo iemand opgesloten houden. Pleegt die na vrijlating een tweede ernstig geweldsmisdrijf, is het kans verkeken en levenslang.

TBS is wat mij betreft totaal overbodig. Het werkt niet of nauwelijks en wordt vooral opgelegd in gevallen waar eigenlijk de opsluiting zelf de maatschappij beschermt tegen herhaling. Daarbij dan een peperduur team therapeuten inzetten voor iemand die sowieso beter achter slot en grendel kan blijven lijkt me overbodig. Wil de dader zelf vrijwillig behandeld worden, zal dat net als bij elke Nederlander gewoon via de zorgverzekering en reguliere psychiatrie kunnen lopen.

Ben ook zeker geen voorstander van een overheid die onder dwang aan je lijf, hersenen, gevoel of gedachten mag sleutelen. Ook niet uit naam van "de veiligheid". Zeker als opsluiten tot er eventueel verbetering zichtbaar is of men zich vrijwillig laat behandelen in ruil voor kans op vrijlating ook een alternatief is. En zeker niet dat de medische dossiers van elke verdachte (dus niet veroordeelde) bekeken mogen worden door het OM. Dat lijkt me een erg riskante ontwikkeling, nog afgezien dat onschuldige mensen dan geen behandeling meer durven te zoeken, die mogelijk zelfs misdaad had kunnen voorkomen. Want als je onschuldig blijkt, ligt nog altijd je medisch dossier ergens op straat of zit in iemands hoofd die daar niets mee te maken heeft.

Wol | 15-10-17 | 15:41 | 6

Memek | 15-10-17 | 16:54
Ok, dan is er een derde reden voor mij om tegen doodstraf te zijn: als het niet noodzakelijk is een ander mens te doden, zelfs al is het een onmens, doe ik het liever niet. Lang opsluiten en bij ernstige kans op recidive desnoods levenslang, lijkt me voldoende. Als je niet per se in een leven na de dood gelooft is een doodstraf in feite ook een enkeltje eeuwige rust. Het staat zulke figuren uiteraard vrij om er zelf voor de kiezen. Ik hou ze niet tegen en laat ze ook niet vrij om het te voorkomen.

Wol | 15-10-17 | 17:17

Wol | 15-10-17 | 17:17
Leven na de dood is voor mij een sprookje en daar geloof ik niet in.
Mijn beschouwing van de doodstraf, waar ik overigens een duidelijk voorstander van ben, is niet meer en minder dan vergelding en botweg opgeruimd ermee, de ultieme afrekening. Niks van doen van afschrikken, al zou dat meegenomen zijn, en niks van doen met middeleeuwen of barbaren. Dit soort elementen hebben elk recht op verder leven in een geordende en geciviliseerde samenleving, als of niet achter tralies of in TBS omgeving, verloren. Schroot naar de schroothoop, ongeschikt voor hergebruik.
En hoewel de centen mij niet interesseren, goedkoper dan levenslang.
Samenvattend, voor mij zijn er afdoende argumenten om de doodtraf uit te voeren en Panhuis had hem van mij gekregen, binnen 24 uur na de uitspraak.

Memek | 15-10-17 | 18:21

Memek | 15-10-17 | 18:21
Tot we erachter komen dat we wel een onschuldig persoon aan de hoogste boom hebben gehangen of de dader een familielid of vriend blijkt te zijn. Of, God\toeval verhoede, we het zelf zijn.

Maar ik kan me het gevoel wel voorstellen hoor. En ja, mits het niet allemaal heel high tech gebeurt met drie soorten chemische injecties en men niet jaren in voorarrest blijft tot de procedures bij het hoogste gerechtshof zijn afgerond wellicht ook goedkoper. Maar zonder mogelijkheid van hoger beroep het risico op onschuldige slachtoffers wel weer groter.

Toch zou ik dan liever een verzekeringspremie betalen als onschuldige burger, waarmee ik mijn doodstraf en dat van mijn eventuele kinderen en partner kan afkopen in ruil voor het zelf via die premie betalen van de kosten van levenslang... De kans is erg klein, het gevolg van dat niet doen erg groot.

Wol | 15-10-17 | 20:46
▼ 3 antwoorden verborgen

Geen medewerking psych. onderzoek is m. i. reden voor afwijzing vervroegde invrijheidstelling i.v.m. goed gedrag ! Toch ?

A333aan | 15-10-17 | 15:28

Niet zo hysterisch allemaal, doe we in andere gevallen ook niet.
Het systeem an sich is redelijk ok, er zal best nog wat aan verbeterd kunnen worden daar niet van en ik ga er van uit dat daar nu aan gewerkt wordt,
er liggen dus al wat wetswijzigingen klaar.
De TBS maatregel is bedoeld om zieke geesten in te sluiten, te behandelen en om te observeren of de behandeling aanslaat en terugkeer in de maatschappij mogelijk is.
Blijven ze link onbetrouwbaar kun je ze iig vasthouden, wat met gevangenisstraf niet kan.
Hier hebben we levenslang voor, maar dat staat onder druk vanuit de EU,
aangezien Nederland het enige Europese land is waar levenslang ook echt levenslang is dringt men aan op afschaffen van de levenslange gevangenisstraf.
Even los van het feit dat je niet iedereen na een verkrachting levenslang gaat opsluiten, maar je kunt wel een TBS uitschrijven.
We leven in een vrije democratische rechtstaat, doordat we (redelijk) vrij zijn zullen er altijd dit soort zaken voorkomen.
Timmer je alles dicht met draconische straffen leveren we onze vrijheid in tegen een klein beetje meer veiligheid, marginaal, gekken hou je toch.
Maar intussen woon je dan wel in een totalitaire observatiesstaat met strafkampen, klapperende guillotines en stalinistische terreur waarbij iedereen elkaar in de gaten houdt,
daar bedank ik voor, we hebben reeds gezien waar dat toe leidt.

Dit in het algemeen

In deze specifieke casus echter is er wel heel wat gebeurt wat je achter de oren doet krabben.
De rechter had direct TBS moeten geven gezien de aard van de misdaad, het gedrag en de trots van de verdachte etc.
Vervolgens is z'n strafeis verminderd en wordt hij bijzonder snel in een behandel afdeling geplaatst om dan ook nog proefverlof e.d. te krijgen.

Verder weet ik dat die klinieken de laatste jaren zijn kapot bezuinigd, is er geen geld voor goed opgeleid en ervaren personeel, wordt er lichtgewicht personeel ingezet, dit is de regering ABSOLUUT aan te rekenen.
Alsof je militairen met pijl en boog en ondeugdelijke mortieren een oorlogsgebied instuurt... ho wacht even..

Paar jaar geleden een collega gesproken die een tijdje op zo'n kliniek had gewerkt,
wist niet hoe snel hij ander werk moest zoeken en is blij het er heelhuids te hebben afgebracht.
En dat was een ervaren goed opgeleide man, maar de werkcondities waren bizar slecht en gevaarlijk en het verdiende ook nog geen donder.
Kreeg met een veilige en relatief rustige ambulante baan uiteindelijk nog beter betaald ook.
Kinderen en hypotheek motten ook betaald worden nietwaar,
maar men denkt blijkbaar dat MBO meiskes in deeltijd dit soort werk ook kunnen doen....
Nog peanuts als je ziet wat voor heftig werk ze doen en hoe zwaar de opleidingen zijn en dan vinden ze het gek dat er geen personeel te vinden is.
Maak je borst maar nat, daardoor doen maar weinig mensen die opleidingen nog en vergrijst wat er nu nog zit.
Kan nog leuk worden over een paar jaar, er is nu al bijna geen personeel meer te vinden.

vander F | 15-10-17 | 15:14 | 1

vander F | 15-10-17 | 15:14
Ha vander F! Om het even persoonlijk op te vatten, ik voel me niet hysterisch.
Zou zweren dat ik het ook niet ben. En zou ik het uitschot der maatschappij verwensen naar een geïsoleerde plek, dan mag het zo iets zijn als het voormalige detentie-eiland Pianosa - het Alcatraz van Italië.

Verder, je geeft eigenlijk haarfijn aan hoezeer de middelen en professionele mensen om dit 'softe' re-integratiebeleid goed uit te voeren zijn wegbezuinigd.
Daarop inhalen gaat nog meer tijd vergen dan de wet aanscherpen - en die nood is heel wezenlijk gebleken.

Waarbij wat mijn betreft onhysterisch de bewegingsruimte van tuig zolang extra mag ingeperkt - you did the crime, pay your and our time.

Kudtkip | 15-10-17 | 15:56

Levenslang, is dat niet simpelweg een uitgestelde doodstraf? Stel eens dat deze uitgestelde doodstraf dan eens niet wordt uitgesteld maar direct wordt voltrokken. Dan bespaar je zegge 500 euro per dag. In het geval van Michael P, met nog 50 jaar voor de boeg, heb je het over een grosso modo van 9 miljoen euri'tjes. Uit te keren aan de diverse slachtoffers en nabestaanden, in plaats van aan de hele trein van daderhulpverleners. Inhumaan? Absoluut, bijna net zo inhumaan als moordenaars op ons loslaten.

jacobh-59 | 15-10-17 | 15:09 | 1

De doodstraf is onherroepelijk.
Er worden nogal wat jurische fouten gemaakt, doordat justitie kapotbezuinigd is.
Bovendien, wie zegt mij dat de dood een straf is?
Islamieten kunnen neuqen met 72 maaghden na hun verschijden bijv.

Kanarie_Geil | 15-10-17 | 17:21

Waar ik me over verbaas is vooral dat we in dit land nog geen burgermilities hebben die deze heerschappen alsnog begeleid naar de plek op deze aarde die ze verdienen: bungelend aan een boom met uitzicht op plaats delict.

Ik ben de Nederlandse natte-winden politiek zo verschrikkelijk zat als het om dit soort zieke geesten gaat, werkelijk geen woorden voor. Dito voor de rechters: ze hebben de keus om de maatschappij voor dit soort levensgevaarlijke individuen te beschermen en doen het niet. Degene die deze klootzak ooit gepardonneerd heeft leest dit hopelijk ook, en aan hem: gefeliciteerd klootzak, hoop dat je nu blij bent? Doe ons en lol en ga met pensioen of hang jezelf op of zo.

God verhoede, als dit ooit zou gebeuren met een van mijn kinderen ga ik echt niet wachten op de zalvende woorden van zo'n toga-zwamlul-met-lulkoek-argumenten.

Homer P. Simpson | 15-10-17 | 14:56 | 2

Bij de geboorte van mijn zoon al meteen met mezelf de afspraak gemaakt. Als iemand hem ooit iets aandoet is papa de komende 20 jaar offline. Er van uitgaand dat je dan wél een noemenswaardige straf krijgt.. Het recht gaat je in zo'n geval geen genoegdoening geven, dat staat vast.

mr.money | 15-10-17 | 15:42

Had het niet beter kunnen verwoorden, helemaal eensch!

Koffieleut | 15-10-17 | 21:54

Tja veel rechters zien sexsueel psychisch gestoorden ook meer als collega s ,dus daar zou ik maar niet teveel op rekenen,je moet ook wel een stoornis hebben om rechter te willen zijn,anders dan dat het behoorlijk roebel s schuift en het ziekelijke machtsgevoel.

gelukzoeker | 15-10-17 | 14:51

Ik snap Bas zijn punt. Iemand die een bloedproef weigert krijgt standaard de maximale straf. Iemand die nergens aan meewerkt kan een heleboel ontlopen, dat zou niet zo moeten zijn. Niet meewerken prima, maar dan ook de maximale straf. Dan is dat weigeren zo afgelopen.

Barbara Drijfzand | 15-10-17 | 14:47

De Nieuwe Kleren van de Rechter.
Een fijn boek om te lezen.

Kanarie_Geil | 15-10-17 | 14:46 | 1

De schrijver van dat boekje is Prof mr. Rinus Otte, als we dan vervolgens de uitspraak in hoger beroep van Michael Panhuis bekijken dan zien dat de voorzitter was Mr. M Otte. Jawel Rinus die zal officieel wel Marinus heten.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

Nou maar hopen dat dit impliceert dat Rinus Otte dit weekend zich zeer bezwaard voelt met de gevolgen van zijn uitspraak. Of we gaan over tot de orde van de dag en mr Rinus Otte is alleen weer met zichzelf bezig zoals heel Den Haag.

Beroep = Boerenlul | 15-10-17 | 16:29

Wat men ziet en verafschuwt in de rechtspraak is mede een uitvloeisel van wat er in de samenleving als geheel speelt.
Ouders die kinderen niet meer corrigerend straffen of verbieden (want dat kan tegenwoordig niet meer, dat help toch niet, ze doen het toch, hoor ik ze zeggen), scholen waar geen discipline heerst en een maatschappij die schijt heeft aan regels en wetten.
Binnen zo'n samenspel van afkalving zaai je een onkruid waarin een beleid en mentaliteit van zachte heelmeesters die rottende wonden achterlaten, past.

Memek | 15-10-17 | 14:31 | 1

Kan je constateringen alleen maar voor de volle 100% onderschrijven ik als eens kind nu middelbare volwassene schreeuwde moord en brand als ik iets geflikt had, stripverhaal jatten bij V&D of zo tot strafregels schrijven op het politiebureau, knal voor m'n harsensenz. enz. en geloof mij ik heb er geen "mishandelingstrauma" aan overgehouden, zou het zelf anders doen zei ik altijd en was ook zo maar anders in de zin van praten met je kinderen als zij iets flikken, proberen te achterhalen waarom zij iets flikten maar wel degelijk straffen wat ook gebeurde en dat is wat ouders tegenwoordig niet doen, niet praten niet hun kinderen confrinteren met de harde voor het kind onaangename werkelijkheid, als in ze voor schut laten staan voor bijv. de hele klas, of bij de winkel waar zij pikten excuses aanbieden en van hun zakgeld het art. wat zij pikten laten betalen enz. Niu is de algehele consensus dat kinderen eerst wat fout moeten doen voor je ze corrigeert, het gegeven voorkomen is beter dan genezen, lees gewoonweg goed opvoeden wat voorkomt dat zij constant de fout ingaan is uit de mode, jammer ik ben de de relatief harde hand van mijn vader en moeder niet slechter geworden, wel beter omdat het besef mijn en dijn bij mij al ver voor mijn volwassenheid als vanzelfsprekend in mijn geheugen geworteld zat.

R_PRT | 15-10-17 | 17:11

@Bergbloempje | 15-10-17 | 14:00 Fantastisch antwoord en een heel goede dubbele bodem. Ik mag dit wel. De mensen die Mark dom vinden behoren wellicht tot die 70%. Grote kans want het is zo simpel om VVD,CDA,PvdA,GL,D'66 te stemmen bijv. omdat je niet durft te uiten dat je anders stemt. Immers, collega's enz. zullen je vol raken. Weg promotie. Pas na mijn pensioen ben ook ik meer open geworden op dat punt. Eigenbelang dus. Ga nu niet zeggen dat stemmingen super geheim zijn. Hoe komen De Hond c.s. anders aan hun prognose zelfs vlak voor het sluiten van de kantoren.

gnor | 15-10-17 | 14:10

Wat een beetje onderbelicht blijft is dat 70% van NL voor dit beleid gekozen heeft. Want jullie hebben gestemd op de partijen die dit mogelijk hebben gemaakt. Dus nu kunnen jullie lekker heksen jagen. maar doe eens je hand in eigen boezem steken.... Wees eens eerlijk... Zijn jullie allemaal niet de moordenaar van Anne? Even slikken, snap ik, maar het wel zo.

Mark_D_NL | 15-10-17 | 13:48 | 7

@Bergbloempje,

Los van het feit dat ik PVV gestemd heb, zoals relatief veel GS-reaguurders.
Dat iemand PVV stemt betekent niet dat hij/zij het met *alle* PVV standpunten eens is. Bij stemmers op PvdA, VVD etc geldt uiteraard hetzelfde. Met name tijdens 2 verschillende EU-referenda bleek dat het volk heel anders stemt dan de kartelpartijen. Ook menig enquête over onderwerpen als immigratie, islam en EU laten zien dat er een flinke kloof is; bij Kamerverkiezingen stemt men echter over 1001 andere dingen dan die kwesties.

Daarnaast heeft geen enkele kartelpartij letterlijk het vrijlaten van gevaarlijke gekken bepleit, zelfs D'66 niet. Mensen worden dus ook nog eens misleidt; zie hoe VVD en CDA rond verkiezingstijd ineens pretenderen EU-kritisch en "tough on crime" te zijn.

Tot slot, deze hele kwestie wordt veroorzaakt door een structureel falende rechterlijke macht. Daar heeft de regering maar weinig invloed op; zelfs met een droomregering PVV + FvD kunnen rechters nog steeds gevaarlijke gekken laten lopen. Misschien zou die regering wel kunnen regelen dat falende rechters kunnen worden vervolgd of ontslagen, net als falende vrachtwagenchauffeurs die ongewild een dodelijk ongeval veroorzaken. Maar een dergelijke wetswijziging gaat jaren duren.

Dandruff | 15-10-17 | 14:31

Nee, gewoon nee. Het echte probleem is dat de meeste "redelijke" partijen zo middle-of-the-road zijn dat ze zichzelf gijzelen als het hierom gaat.
Voor de duidelijkheid: de PVV en SP is geen redelijke partijen maar de hersenspinsels van simpele geesten die niet kunnen rekenen en slecht waren in economie op school vroeger.

Homer P. Simpson | 15-10-17 | 14:58

Ik behoor tot die 30% die zich niet aangesproken voelt door jou heb dit keer niet meer gestemd omdat ik vooraf wist, had ik de blaffende De Hond niet voor nodig, wat de uitkomst zou zijn, ik heb letterlijk de gedachte gehad om te emigreren naar een buurland toen het erop ging lijken dat men de PvdA wilde laten aanschuiven nadat de megalomane GL puber al duimende de aftocht moest blazen, stemmen op de PVV was voor mij geen optie, dus daarom maar niet stemmen ook wetende dat er inhoudelijk niets aan dit soort wantoestanden gedaan wordt, wel veel geroeptoeter vanuit de slapende politiek maar daden ho maar.
Ik sta m.b.t. het straffen van criminelen deels achter het Amerikaanse rechtssysteem m.b.t. de volgende punten, hals-misdrijven ook zo bestraffen, 3x fout is wat mij betreft voorgoed de cel in en dan ook tot de dood erop volgt, hopelijk in de vorm van zelfmoord. Eigenrichting en zelfverdediging door het slachtoffer die daarmee zijn leven wil redden moet vrijgesteld worden van rechtsvervolging er mag geen ., in de weg staan waarmee de advocaten van daders slachtoffers kunnen laten vervolgen. Bij elke rechtszaak moet het belang v/h slachtoffer e/o familie (als het slachtoffer overleden is) voorop staan NOOIT het belang v/d dader die verliest grotendeels zijn/haar rechten m.u.v. het recht op juridische bijstand en that's it. Recht op resocialisatie, recht op bezoek, geriefelijke cel, aangepast eten, scholing, aangepaste gezondheidszorg etc. moet verdiend worden!!!.

R_PRT | 15-10-17 | 17:32
▼ 4 antwoorden verborgen

wat een beetje onderbelicht blijft is dat deze veroordeelde nog in detentie tijd zat.. die 2/3 was nog niet volbracht. Zijn resocialisatie mocht hij in detentietijd volgen..
Gevangenissen sluiten en een deel verhuren aan EU landen die met volle gevangenissen kampen..
Echt de Nederlandse burger is niet alleen de pinpas van de EU maar tevens een open inrichting!

fikkieblijf! | 15-10-17 | 13:43

Voor het fenomeen proefverlof kreeg ik afgelopen week een idee, wat ik hier wil toetsen. TBS of niet, er wordt een risico genomen met de samenleving, die dus als proeftuin wordt gebruikt.

Mensen die EHBO-training volgen, of zoals bij rampenoefeningen, werken met lotusslachtoffers.
Het idee: richt een gekaderd gebied in als proefsamenleving, maar dan met getrainde acteurs die zich ook nog goed kunnen verdedigen als dat nodig blijkt.
Zo kun je testen of iemand mogelijk wel klaar is om in de echte wereld mee te draaien.

Het verdient uiteraard uitwerking, maar is het wat?

Kudtkip | 15-10-17 | 13:20 | 12

Bergbloempje | 15-10-17 | 14:00
Sja, uitdagen met vooronderstellingen - weinig intelligent.
Maar goed, als het per se wil weten?
PVV - Fleur Agema, al 3 x op rij.
Los hiervan bevalt het me prima hoe menig ander PVV-er vingers op zere plekken weten te leggen. Zo ook in dit topic. Zie even de link hierboven van Gidi Markuszower.
Voorts: mauwen over andermans gedachten zonder zelf iets constructiefs in te brengen: het is te leren. Of op z'n minst te proberen.

Kudtkip | 15-10-17 | 14:38

Kudtkip | 15-10-17 | 14:30
Zo beschouwde ik de hele tegel al: komend van een oplossingsdenker die ervaring heeft in het werken met mensen en ontwikkeling. Ik ondersteun sowieso jouw punt dat sommigen -zo niet velen- niet meer te 'redden' zijn. Doch zie ik die velorenen niet als volwassenen, maar als verknipte volgens-de-wet-volwassen peuters/kleuters, die mi van de maatschappij moeten worden weggehouden door ze levenslang in de peuter/kleuterfase afhankelijk te laten zijn (opgesloten blijven in fase 1 of 2, eeuwige herhaling van de basis, is direct een straf). Autoriteit vs vrijheid, afhankelijkheid vs verantwoordelijkheid.
Inderdaad is het allemaal zinloos geroep in de leegte genaamd internet. Zolang het volk de huidige macht accepteert, verandert er niets zomaar ten goede. Het was een mooie uitwisseling van ontwikkelingsmogelijkheden, dat wel.

A.U.EnLeven | 15-10-17 | 14:58

A.U.EnLeven | 15-10-17 | 14:58
Insgelijks.
En warempel, je zit nog juist ook; ik werk inderdaad met mensen en ontwikkeling. Met kleine menskes: 4 dagen in de week op een basisschool in de tussentijdse opvang. Daardoor beaam ik dat er vanuit de opvoeding al veel te veel ruimte wordt gelaten om kinderen zich net zo te laten gelden als volwassenen. Niet bij alle kinderen overigens, er zijn er genoeg die wel snappen in welke fase ze zelf zitten.
De rest die bepaalde grenzen willen testen, krijgen ze van mij mee.
Alles draait tenslotte om het gevoel van rechtvaardigheid onderling.

Zelf wat uitvreten? Ik heb het óf al gezien, of kom er nog wel achter - mauwen over wat een ander deed mág, maar ik verwijs altijd terug naar eigen gedrag.
Flik je brutaliteit jegens mij direct? Verbaal en met een duidelijke blik leren ze het rap af. Althans, de meesten.
Helaas, ik zie in deze mini-maatschappijtjes nu al bepaalde tronies en hun gedrag, waarover flinke zorgen te maken zijn. Zelfs mijn meerdere benoemde afgelopen week een van hen als verloren jongen, gaat nooit meer goed komen.
D'as erg. Ik heb de bevoegdheden niet om daarop in te grijpen, maar laat het toch niet los. Hoe aan te pakken, dat het vruchtbaar is, vooral voor dat gozertje zelf om beter te functioneren (of niet, maar ten minste niet tot last van anderen) - lastig.
Afijn, genoeg dagboek zo.

Fijne zondag nog.

Kudtkip | 15-10-17 | 15:30
▼ 9 antwoorden verborgen

Veel tik grammatica en spelfouten de laatste tijd Geenstijl, ben ik niet gewend ("en ligt sinds begin 2013 voor in de de Eerste Kamer")

Oerke | 15-10-17 | 13:17

Zojuist in buitenhof een oud president van een gerechtshof die nog even probeerde de mogelijke schuld van dit drama in de laatste fase probeerde neer te leggen. Naar mijn mening werken ze met en beroepen ze zich op een honderd jaar oude wet waarmee ze moeten werken.
Als de AOW leeftijd verhoogt moet worden kan alles bijna met een hamerslag geregeld worden maar een aanvullende wet ligt al een paar jaar in de eerste kamer blijkbaar vinden de plucheklevers daar het niet belangrijk genoeg.
Het lijkt erop dat er in sommige zaken er eens flink de bezem door moet te beginnen met mensen die voor rechter SPELEN niet meer aan te stellen voor het leven maar gewoon net als ieder ander verantwoording moeten laten afleggen voor hun functioneren (geschikt/ongeschikt)
Misschien moeten we bij deze zware zaken gewoon net als in de USA een jury hebben die met de rechter mee beslist en zo spoedig mogelijk de wet herzien.

likdoorn | 15-10-17 | 13:16 | 2

Juist de AOW werd zomaar verhoogd! Het veranderen van het zieke justitieel apparaat en achterlijke rechters op herhaling sturen moet ook mogelijk zijn! De ouders van de slachtoffers moeten m.i de staat en de rechtelijke macht aanklagen voor al het gepruts!

Lexus01 | 15-10-17 | 13:55

Hoef je niet te knipogen n/h Amerikaanse systeem, veel van de EU landen kent al volledige tot gedeeltelijke juryrechtspraak en of 'juryINspraak'

R_PRT | 15-10-17 | 17:44

Behalve als het geld op gaat leveren, dan behandelen ze een wet wat sneller.
Het is maar waar de prioriteiten liggen.
Onze veiligheid is niet (meer) belangrijk.

mynameistrouble2 | 15-10-17 | 13:16 | 1

Yes. Denk dat het sowieso kut is: een malloot die je tanden uit je bek rost: wat dienstverlening, Fraude: paar jaar zitten. Deze eikel die men liet rondlopen, dat had natuurlijk nooit moeten gebeuren, maar volgende keer gebeurt het gewoon weer, en weer. Maw.: dat hele zgn. rechtssysteem is zo krom als een hoepel die krom is.

Wienerschnitzel mit | 15-10-17 | 13:34

Inderdaad, die uitspraak van de rechtbank, huiveringwekkend, bijna profetisch voor vervolgvergrijpen. Zonder op de stoel van het Hof te gaan zitten ben ik toch wel heel benieuwd hoe men uiteindelijk tot 5 jaar strafvermindering en die semi-open inrichting is gekomen.
En al helemaal misselijkmakend is het hoe klinieken omgaan met daden gepleegd door hun patienten ( ditto voor AZC's trouwens ), wil je dat er voor dat soort instellingen draagvlak is - als alternatief voor levenslang opsluiten en de sleutel weggooien - zul je gewoon heel duidelijk moeten communiceren wat er gebeurt, wat er misgaat en waar verbeterpunten liggen, wat zwakke plekken in het systeem zijn, wanneer je wel en wanneer niet tot proefverlof/reintegratie in de maatschappij over gaat en waarom je levensgevaarlijke gekken met jeugdige vrouwelijke begeleiders op pad stuurt... Gewoon, alles waar iemand met zijn gezonde boerenverstand niet bijkan, ga dat nou maar eens uitleggen waarom daarvoor gekozen is.

Graaisnaaiert | 15-10-17 | 13:00 | 1

Als er 1x per jaar in Nederland een apparaat disfunctioneert waardoor iemand komt te overlijden, zeg een medisch apparaat in een ziekenhuis, waarom lezen wij daar dan niets over?
In de massa is het al moeilijk een systeemfout danwel menselijke afwijking te onderscheiden, laat staan hoe moeilijk het is de massa -die niet relevant is ( cq die geen verantwoordelijke, nabestaande of overledene is)- te betrekken of in te lichten. Het voelt niet goed nee, maar als alle beerputten direct zouden worden opengetrokken hadden wij al lang oorlog gehad. De machthebbers hebben nu eenmaal de overtuiging (vanuit ervaring..?) dat het volk te dom is om gecompliceerde systemen als de bureaucratische non-democratie (en oorzaak-gevolg) te begrijpen.

A.U.EnLeven | 15-10-17 | 13:13

Ja hierin wordt zeer treffend uitgelegd hoe moeilijk het is als studente aangifte van verkrachting te doen. De dames worden naar huis gestuurd met een brochure waarin onder andere staat dat hun aangifte kan leiden tot studievertraging niet van de dader maar van het slachtoffer!

Beroep = Boerenlul | 15-10-17 | 13:18

Jammer dat het geluid zo slecht is, ga even kijken.

Watching the Wheels | 15-10-17 | 13:51

Precies, minder blauw op straat, het ontmoedigen van aangiftes, en zie de Nederlanse samenleving wordt steeds veiliger.
We zijn aan de ratten overgeleverd, door rutje met zijn kutvvd.

Kanarie_Geil | 15-10-17 | 14:23

Als deze idioot 20 jaar had gekregen en daar 16 jaar van had uitgezeten had hij dit ook gedaan als hij vrijkwam en als hij TBS had gehad had hij waarschijnlijk ook de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om een vrouw aan te randen en te doden. Het probleem zit hem niet in de lenget van de gevangenisstraf of het wel of niet krijgen van TBS. Het probleem zit hem in het feit dat we in ons rechtssysteem niet willen erkennen dat iemand gewoon niet meer vrij zou mogen komen omdat diegene altijd een gevaar voor de samenleving zal blijven.

Bytemaster | 15-10-17 | 12:57 | 2

U snapt het. Als ik die uitspraak van de rechtbank zo lees - alinea Paternotte - weet je gewoon 100% zeker dat er meer volgt, zodat dit figuur weer vrij rondloopt. En waarom het Hof die conclusie - die u, ik en de rest van belastingbetalend Nederland als leken meteen trekken - niet heeft getrokken, daar hebben ze m.i. wel wat maatschappelijk uit te leggen.

Graaisnaaiert | 15-10-17 | 13:03

Ja, inderdaad. Volgens mij had TBS bij deze duivel ook niet geholpen.

gz | 15-10-17 | 14:19

De staat calculeert in dat kleine aantallen slachtoffers mogen vallen als daar tegenover honderden verkrachters vast kunnen wennen aan terugkeer in de maatschappij. Dan mag het een keer misgaan dus. Collateral damage. Waste.

Rest In Privacy | 15-10-17 | 12:55 | 1

Ja klopt. Maar je mag wel eisen van je regering dat ze er alles aan gedaan hebben om het risico zo klein mogelijk te maken en dat kan nog veel beter dan nu het geval is.

Simon_GS | 15-10-17 | 13:13

"De Haagse raderen draaien traag"

Kalf, put en dempen. En oja: geld. Dat laatste innen we natuurlijk wel maar geven het liever uit aan mooie salarissen en leuke dingen dan waar het voor bedoeld is. Want waarom zou deze industrie anders in elkaar zitten dan Defensie wat recent ook aantoonbaar verrot is? Zij hebben beiden de zelfde overheid als koers

Mark van Leeuwen | 15-10-17 | 12:51

Wij burgers zijn vogelvrij in deze nep-democratie waar geen Recht is maar onrecht en incompetentie regeert.

frisenfruitig | 15-10-17 | 12:49

Ik zeg het maar gewoon even open en bloot: voer de doodstraf weer in voor mensen zonder ziel als Michael Panhuis. Genezing is niet mogelijk en iedereen die in contact komt met zo iemand die een zuivere uiting is van wat ik de verpersoonlijking van de duivel noem, loopt groot gevaar op welke manier dan ook. We moeten geen geld verspillen aan figuren die alleen maar ellende toevoegen aan deze wereld. En iedereen behoeden voor contact met zo'n monster. Doodstraf is de beste oplossing hiervoor. Mijn mening.

Rheia | 15-10-17 | 12:40 | 2

Wat als achteraf blijkt, dat iemand toch onschuldig was? Is de laatste jaren toch vaker voorgekomen.

Psychopaten zoals dit figuur, maar ook terroristen laten zich niet tegenhouden door wat voor wetgeving dan ook.

De simpele conclusie is, dat als je een prettige samenleving wilt hebben, deze figuren vooraf niet tegen te houden zijn. Of je wil natuurlijk in een door DDR staat willen leven met een Stasi die alles en iedereen in de gaten houdt.

Zeer waarschijnlijk had deze persoon wel tegen gehouden kunnen worden met strengere wetgeving. Maar deze persoon was al bekend bij justitie. Er lopen er genoeg rond die net zo maf zijn, maar (nog) niet bekend zijn.

jezusisonzin | 15-10-17 | 12:55

Reactie op jezusisonzin, dat onschuldigen gestraft worden is helaas onvermijdelijk en zal alleen maar vaker voorkomen gezien de toename van identiteitsfraude net als het volledig voorkomen dat psychopathische narcistische moordenaars via manipulatie altijd een weg weten te vinden anderen leed aan te doen. je zegt het goed 'waarschijnlijk had hij tegen gehouden kunnen worden enz enz'. Ondanks recente voorgaande vergelijkbare gebeurtenissen de laatste 3 jaar heeft zeker de 1e kamer zitten slapen en invoering van het wetvoorstel m.b.t. gedwongen TBS getraineerd / bewust laten liggen?, blame de politiek, blame de klniek waar deze, toen nog'" slechts" verkrachter, moordenaar een luxe leventje had incl. sex met een begeleidster zonder noemenswaardige controle, blame justitie en rechters die niet standaard een regel inbouwen dat een kliniek of TBS instelling automatisch elk jaar een recosialisatier met ins en outs over gedrag binnen/buiten overleggen t.b.v. dossiervorming zodat ook voorkomen kan worden dat behandelaars met een god complex vroegtijdig op de vingers getikt kunnen worden.

Het lijkt mij niet al te ingewikkeld om al te starten met controles, recidive kans berekeningen tussentijds, flitscontroles tijdens begeleid en onbegeleid verlof enz. en dan niet volgens het pappen en nathouden principe van de rijksoverheid, een soort bonussysteem voor allerlei verworvenheden tijden de resocialisatie, voor vrijlating maar harde lijn controles door gespecialiseerde teams

R_PRT | 15-10-17 | 18:39

Het ironische wil dat hoe meer mensen hun ongenoegen hierover laten blijken, door bijvoorbeeld de petitie te ondertekenen, des te meer de politiek de hakken in het zand drijft om het tegenovergestelde te willen doen.
Men schijnt er binnen politieke kringen een boosaardig genoegen in te scheppen 'het volk' zoveel mogelijk te frustreren. Ik heb de indruk dat ze zich rot lachen. Zo bijvoorbeeld een Pechtold die lolt over het gebrek aan munitie bij de militairen ('pang pang'), en nu weer over het gebrek aan geld in de ouderenzorg: 'ik heb wel een oplossing, voltooid leven'.
Zie de reacties op referenda en verkiezingen. Het allerbelangrijkste bij politici is ons te laten weten en voelen wie er de baas is. Anne Faber is niet de eerste die door zo'n psycho is vermoord tijdens proefverlof, dit is iets dat we al jaren, zo niet decennialang met lede ogen aanzien, maar de politiek heeft vierkant schijt aan wat wij vinden, en ieder gemor van 'het gepeupel' beantwoorden zij met minachting en desinteresse. Anne Faber is het zoveelste offer in hun streven het laatste woord te willen hebben, en ik heb geen illusies over de zoveelste wet die op de samenleving zal worden losgelaten. Hoe dan ook moeten wij voelen dat wat wij vinden, niet ter zake doet, slechts 'emoties' zijn, wij begrijpen het niet, en zij weten zooooveel meer over alles dan wij. Zij zullen het vast 'beter moeten gaan uitleggen' en zo, alles om maar niet tegemoet te komen aan de wensen van de burger.
'Jij wilt dit? Dan doe ik precies het tegenovergestelde'. Welk onderwerp je ook aanhaalt, open grenzen, criminaliteit, immigratie, de zorg, bij alles kiest men voor de positie die hen lijnrecht tegenover ons plaatst. Geen gezonde instelling maar zo zit vooral Nederland op dit moment in elkaar. Hoe meer men op Fortuyn, PVV of FvD stemt, des te gemener de gevestigde orde zich zal opstellen naar ons toe, en men schroomt er niet voor onze kinderen hier op het altaar te offeren. Buigen zal je.

Rest In Privacy | 15-10-17 | 12:38 | 4

@jezusisonzin,

Welke "waan van de dag"?
Dat gevaarlijke mensen opgesloten moeten worden?
Zelfs bijna 2% van de kartelpolitici pleit na elke moord die voorkomen had kunnen worden voor "maatregelen". Alleen nemen ze die niet.
En jij kunt wel vinden dat we niet de daders, maar de slachtoffers de schuld moeten geven, maar anders dan jij denkt is daar zelfs in de kartelpartijen nauwelijks een meerderheid voor.

Dan jouw lasterlijke leugens. Ik heb jou al vaak gevraagd om één voorbeeld te geven van een uitspraak van Wilders, die volgens jou iets verder gaat dan tientallen uitspraken van PvdA, D'66, VVD en GL.
Jij hebt daar nooit op geantwoord.
Je weet dus dat je liegt.
Ook van FvD kun je geen één voorbeeld geven waar zij de *fatsoenlijke* partijen overtreffen in radicale uitspraken als "Wilders mollen", "etnisch monopolie overlast", "poldertaliban" of "Marokkanen vernederen". Om over de ontelbare godwins, bedoeld om dissidenten te laten liquideren, nog maar te zwijgen.

Je bent niet zo extreem dom als je altijd hebt beweerd.
En dat is geen compliment; want dat maakt jou een kwaadaardige leugenaar.

Dandruff | 15-10-17 | 13:24

@jezusisonzin
Even samengevat: In de PVV, FvD en de SP zitten mensen die ontevreden zijn met hun leven, en anderen daarom de schuld geven. In tegenstelling tot De Politici (?) reageren deze partijen op de waan van de dag.
Deze partijen kenmerken zich door horkerig en aso gedrag Muv de SP, maar daar is ook wat mee.
Voelt u zich wel goed? Heeft u last gekregen van het Francisco van Jole syndroom? Of bent u het misschien zelf?

Roadblock | 15-10-17 | 16:30

'jezusisonzin' kraamt vooral zelf onzin uit. Weer maak je er een politiek verhaal van terwijl ik betoog dat de politiek, die jij blijkbaar op handen draagt omdat ze, zoals jij zegt, niet 'reageren op de waan van de dag' alles in het werk stellen om 'het volk' zoveel mogelijk te frustreren. Ik zie niet dat jij dit ontkent. Wel zie ik dat jij o.a. vergeet dat deze - door jou blijkbaar op handen gedragen - politici, die niet reageren op de waan van de dag, van de week hebben besloten dat er geen genders meer zijn en dat je dat dus niet meer mag opschrijven. Als dat geen waan van de dag is, buigen naar SJW-gedram, dan weet ik het niet meer. Of zijn de 'waan van de dag' enkel onderwerpen waar jij geen boodschap aan hebt, zoals gepamper van criminelen en tuig.
'Horkerig en aso gedrag', hoe categoriseer jij dan vervolgens hoe Rutte en die politici - die jij duidelijk op handen draagt en onvoorwaardelijk gelooft - omgingen met MH17? En dat referendum? Dat was zeker georganiseerd en gesteund door horken en aso's. En militairen die op oefening 'pang pang' moeten roepen, en Pechtold lacht erom. Dat is geen horkering en aso gedrag? Militairen die met rotzooi moeten werken en de politiek trekt zich er geen bal van aan als er dooien vallen, zijn dit die verlichte geesten die jij zo op een voetstuk zet? Makkelijk wereldbeeld heb jij, gewoon maar wat schelden aan de zijlijn, over horkerig en aso gesproken.

Rest In Privacy | 15-10-17 | 18:33
▼ 1 antwoord verborgen

De rechtspraak moet eens stoppen met de theorie dat opsluiten altijd een straf is. Zo'n vent is zelf ook beter af in een gezellige kliniek.

frank87 | 15-10-17 | 12:38

Providing life-time top-class imprisonment is rather expensive, even for one inhuman being.
It has to be more cost-effective solution...

wezen | 15-10-17 | 12:38

Helaas gaat het niet alleen om het risico bij 'resocialiserende' sociopaten (sowieso een contradictio in terminis). De hedendaagse jurisprudentie lijkt ieder jaar minder het verband te leggen tussen geweldsmisdrijven (uitgaansweekend, straatterreur) en een daarbij passende straf. Geweld ontwricht, en het schijnt niemand in de hogere bestuurlijke en justitiële echelons op te vallen dat er in de aanpak van dat maatschappelijke fenomeen zelf iets moet veranderen.

De Vrijlansier | 15-10-17 | 12:36

Het bestaan van de Eerste Kamer staat al jaren ter discussie. Af en toe laait deze discussie weer op als overduidelijk wordt dat het nauwelijks iets toevoegt aan de huidige democratie in Nederland. Onderwerpen in de Tweede Kamer welke zijn aangenomen hebben meestal al een lange weg gehad door de enorme versnippering van partijen. Deze wetten en maatregelen zijn al van onder naar boven bekeken. Bij de huidige (en toekomstige) versnippering van partijen heeft de Eerste Kamer totaal geen nut meer. Keer op keer wordt getoond dat de Eerste Kamer kansloos achter de feiten aanloopt. Bestaande uit rimpelsauriërs met legio (belangrijker) nevenfuncties ligt daar de prioriteit op het vaststellen van het koekje bij de koffie. Zaken welke op de rol staan worden afgedaan volgens partij afspraken. Een heel enkele keer ontwaakt er een lid tijdens de behandeling uit een diep coma en kan iets tegenhouden cq. vertragen door het terug te laten sturen naar de Tweede Kamer. Inmiddels zijn we dan een generatie verder voor de afhandeling van een wet/maatregel.
De pijlen zijn nu gericht op Den Dolder. Het sukkelige vrouwtje die beentjes niet bij elkaar kon houden zal ongetwijfeld geslachtofferd worden en de echt verantwoordelijken boeken nog maar eens een extra vakantie wegens stress van de afgelopen weken. Hoe kansloos de huidige wetgeving ook is mbt dit soort zaken, justitie moet het er maar mee doen. Keer op keer maken rechters en het OM er een potje van bij dit soort gevoelige zaken. Geblunder kost gewoon mensenlevens. Experimenteren met mensenlevens kan en mag gewoon niet.We gaan tenslotte ook geen maximum snelheid bij scholen op 70 km/u uit proberen. De pijlen zijn nu gericht op Den Dolder, maar hetzelfde verhaal geldt voor alle justitiële instellingen in Nederland. Drugsgebruik is er in hoge mate en wordt min of meer getolereerd, onkundige medewerkers, waarbij het vaker voorkomt dat het vrouwelijk deel van het socio-team de gedetineerde een leuk kwartiertjes bezorgt. Kansloze psychiaters. Hadden ze wel talent binnen deze (onbeschermde) beroepsgroep, zouden ze wel een vette praktijk hebben en BN-ers voor hun wekelijkse motivatie-uurtje begeleiden. De leiding van dergelijke instellingen is over het algemeen totaal niet in staat deze instelling goed te runnen. Ook hier heerst de cultuur van wegkijken, doen of de neus bloedt en als het lukt alles buiten de media houden. Niemand die verantwoordelijkheid wil of zal nemen. Ik geloof stellig dat de meeste van de echte "gewone" medewerkers in justitiële instellingen hun werk goed proberen te doen. Maar net als in Nederlandse leger houdt het al snel op als je niets mag, niets kan en is geen geld voor.

Ruikbaard | 15-10-17 | 12:34

In Buitenhof gaan ze het ook weer downplayen en verklaren dat het zogenaamd niet te voorkomen zou zijn geweest dat Anne Faber werd vermoord, wedden? Een oud-rechter van de Hoge Raad die als nevenfunctie lid Raad van Advies "Eurinfra" heeft, dus dan weet je het wel. VVD'er van het Montesquieu Instituut moet het even rechtpraten? www.npo.nl/live/

Watching the Wheels | 15-10-17 | 12:32 | 2

Nee dus, conclusie was dat de wet aangepast moet worden om de rechter meer mogelijkheden te geven als de verdachte niet mee wil werken aan onderzoek.

Simon_GS | 15-10-17 | 12:52

@Simon_GS | 15-10-17 | 12:52
Het zijn allemaal mooie woorden, er komt niks van terecht. Ze spelen met de cijfers en leiden justitie als een bedrijf met targets. Als het op papier maar klopt. Zo'n moord op zo'n meisje met zoveel aandacht is alleen maar "onhandig" voor die lui, ze willen verder met hun core business (roven van de harde werkers en uitdelen aan hun vriendjes). Sinds Balkenende is de complete controle op de maatschappij afgebroken door cda/vvd/pvda, wat terug te zien is in voedselschandalen, maar ook in aantallen aangiften, zie youtu.be/T3dk4T9K96k?t=360 het is een kliek van elkaar dekkende lieden met allerlei groepsbelangetjes. Ze hebben lak aan de belangen van de bevolking.

Watching the Wheels | 15-10-17 | 14:59

Goh, zou onze Lachende Leugenaar geen geitenpaadje kunnen vinden om hier op korte termijn wat aan te kunnen doen? Als het in zijn belang is lukt het wel zo is gebleken.
Eerste en tweede kamer en regering verschuilen zich altijd achter procedures en protocollen en de noodzakelijke zorgvuldigheid betrachten etc.
Mijn ervaring is, dat onder druk alles vloeibaar wordt.
Kan niet, bestaat dan plotseling niet meer.
373000 boze kiezers die actie eisen is duidelijk politieke druk. Waar blijft die noodwet?

Roadblock | 15-10-17 | 12:32 | 1

Die lachende leugenaar is zo mogelijk nog erger dan Panhuis. Alleen uit zich dat op een andere manier op een veel grotere schaal. Verder net zo zielloos.

Rheia | 15-10-17 | 12:43

de VVD zat aan de knoppen, Teeven had een goede reputatie als crimefighter maar ze waren verblind en verdoofd door de macht? Ik weet het niet maar er is niets maar dan ook helemaal niets gedaan.

Rico den Hollander | 15-10-17 | 12:30 | 1

Jawel, onder Teeven zijn de eerste funeste bezuinigingen binnen justitie doorgevoerd en werden voor het eerst EU-regels (wetten?) gebruikt om het Nederlands recht voor geld te ondermijnen. Formuliertjes moest personeel in de bak invullen om per delinquent en activiteit geld te krijgen van de EU. Geld en macht van de EU, en het 'gelijk willen trekken' van verschillende landen, daar gaat dit om. Ten koste van veel, zo blijkt.

A.U.EnLeven | 15-10-17 | 12:38

Dat is nog eens PVV taal

K.A. Leneet | 15-10-17 | 12:29

Bassie hou nou eens op met die Michael P. ongein,
Michael heet P A N H U I S

beniknouzoslim | 15-10-17 | 12:27 | 3

Wat is de meerwaarde, als hij toch al vast zit?
Wat nou als jouw vader, broer of zoon morgen verdachte is. Sta je dan ook te springen om daar dagelijks mee geconfronteerd te worden?

Dandruff | 15-10-17 | 12:39

@Dandruff | 15-10-17 | 12:39
Hij binnen enkele jaren weer vrij, want zo werkt het toch. Wel handig om te weten hoe hij weet en hoe hij eruit ziet in dat geval, want er komt nog wel een volgend slachtoffer van dezelfde man met dit systeem, daar kun je zeker van zijn.

Watching the Wheels | 15-10-17 | 15:06

Hij is binnen enkele jaren weer vrij ... handig om te weten hoe hij heet ... (sorry voor de fouten, moet me niet boos maken om het systeem).

Watching the Wheels | 15-10-17 | 15:08

Iemand die zware misdaden pleegt heeft w.m.b. alle recht op privacy verspeelt.

Mo het varken | 15-10-17 | 12:25

De reden is waarom de verscherpte wetgeving nog niet door de 1e kamer is, dat er nogal inbreuken zitten op de privacy.

Wel grappig dat dit stuk nu wordt geschreven. Een tijdje geleden ging een stuk over de inbreuk op de privacy en was men daarop ook tegen.

Deze auteur is niet consequent in zijn stellingname. Dus minimaal een stemmer op D’66. Alle principes overboord gooien als er iets gebeurd.

Iedereen die tegen de sleepwet is maar ook vindt, dat de wetgeving mbt de TBS strenger dient te worden heeft een ruggengraat van rubber. Lekker meebuigen met de waan van de dag.

jezusisonzin | 15-10-17 | 12:23 | 3

Beetje flauw want er zijn natuurlijk best waarborgen in te bouwen op welke groepen dit van toepassing is. Moordenaars en verkrachters hebben geen recht op privacy waar dat gedegen onderzoek in de weg staat.

Simon_GS | 15-10-17 | 12:29

@jezusisonzin,

Volgens jouw redenering mag iemand die geen vlees eet ook geen foto's van wortels bekijken, "want ruggengraat van rubber".
Dat slaat echt nergens op. Beide zaken staan volkomen los van elkaar.

Het loslaten van *bekende* tijdbommen voorkom je niet door onbekende mensen zonder aanleiding te gaan bespioneren. Dat zijn twee totaal verschillende zaken. De enige overeenkomst is dat de sleepwet, net als onze rechterlijke macht, tot méér loslopende gekken zal leiden. In de praktijk zal het bespioneren van miljoenen mensen die niks misdaan hebben immers ten koste gaan van de mankracht om de duizenden gevaarlijke gekken aan te pakken. De sleepwet is daarmee misschien nog wel gevaarlijker dan onze rechterlijke macht.

Dandruff | 15-10-17 | 12:34

Lees het stuk van Feynman van gisteren nog eens: het heeft geen zin met een net te slepen als je niets doet met de vissen die je al gevangen hebt,

knutsel_ | 15-10-17 | 12:39

En de massa blijft maar stemmen op de CDA, VVD, D66 en PvdA deze zijn schuldig aan de drama's in de zorg, defensie en justitie.

Mo het varken | 15-10-17 | 12:22 | 1

Daarom.... allemaal schreeuwen maar wie stemmen al jaren in die 2e Kamer bankjes, juist. Dus eigenlijk ligt de schuld van dit Drama bij zeg 70% van de Nederlandse stemmers... De Nederlandse stemmer heeft bloed aan de handen.

Mark_D_NL | 15-10-17 | 12:27

Ze hadden ook helemaal geen tijd om deze wet te behandelen omdat er allerlei veel belangrijkere belasting nood-wetten en associatie verdragen even snel doorgedrukt moesten worden. Stel je voor dat iemand meer dan 24 uur lang gebruik kan maken van een gat in de belastingwetgeving, dat moeten we niet echt willen met z'n allen.

W_F | 15-10-17 | 12:22

Wat als ze jou verplicht 30 jaar met een nietszeggende psych opzadelen? Onomstotelijke feiten zoals deze psycho begaan heeft ja , maar wanneer gaan ze reaguurders behandelen tot de dood erop volgt. Vanwege gedesillusioneerde verwrongen mening t.a.v. Alles wat krom is. Dit soort wetsaanpassingen zullen doorschieten naar hun voordeel.

rattenvanger XL | 15-10-17 | 12:22

Stel je toch eens voor.
Dat ik op mijn werk een dossier ruim 8 jaar laat liggen.
Zomer 2010 ontvangen; eind 2012 naar een collega gestuurd, 2013 terug gehad; even in de la; 2015 een beetje aanpassen en ter goedkeuring naar een collega; begin 2017 krijg ik hem terug.
Vervolgens beloof ik om dat dossier in 2018 te gaan behandelen.

En dan durven spreken over "het *misverstand* dat dat dossier al jaren stilligt"...
Bizar.

Dandruff | 15-10-17 | 12:21 | 3

hoho, dan ben je er nog niet.. in 2018 behandelen en dan volgen er nog wat meningsverschillen in de bijlages en dus verder naar 2019 om misschien in 2025 deze wet in te laten gaan.. tegen die tijd loopt M.P. (nee, niet onze Minister President maar M.P. die psychopaat die destijds nog geen 20 jaar, vrouwen en jonge meisjes met bierflesjes bewerkt, verkracht, en daarnaast wat overvallen pleegt en wat jaren later tijdens zijn detentie uiteindelijk moordt), weer vrolijk rond te dromen..
Kijk wetten wijzigen heeft tijd nodig, behalve als het heel veel geld in de staatskas brengt dan kan een wet met terugwerkende kracht zelfs worden toegepast.. zie de extra heffing op vakantietoeslag..

Overigens, een aanpassing die de staat geld gaat kosten zoveel mogelijk rekken en traineren (waar kennen we dat ook alweer van)brengt per saldo jaren al een flinke bezuiniging op...
Het kost wat mensenlevens.. maar ach, we zijn met meer..

RIP Anne

fikkieblijf! | 15-10-17 | 12:42

Riep ik ook al in een ander onderwerp.
Mevrouw de voorzitter van de eerste kamer wist niet hoe gauw ze haar straatje moest schoonvegen.
Nee hoor, het was echt niet blijven liggen want: Wijs, wijs.
Ik zou wel eens statistieken willen zien van de gemiddelde doorlooptijd van een wet of wetswijziging in de eerste kamer.
Ik denk dat ik van mijn stoel zou afpleuren van verbazing.
Ik herhaal nog een keer: Geen wonder dat 1e kamerleden er tig bijbanen/commissariaten bij kunnen hebben.

Roadblock | 15-10-17 | 12:46

@Fikkieblijft,

En dan weten we nog niet eens hoe lang het ontwerpen van die wet geduurd heeft. In 2010 was hij klaar, maar wanner zouden ze daar mee zijn begonnen?

@Roadblock,

Het treurige is dat ik niet van mijn stoel ga vallen van verbazing. Al zou de looptijd per wet gemiddeld 10, zelfs 20 jaar zijn. Dan zou ik nog denken "logisch, ze weten niks, ze kunnen niks, en ze willen ook niks".
En wat al die "bijbaantjes" betreft, dat stelt ook niks voor. Hooguit 2 tot 6 keer per jaar op een vergadering aanwezig zijn, en incasseren maar. Hoeven ze daar niet eens wat zinnigs te zeggen. Wat dat betreft zal Rosenmüller zich behoorlijk genaaid gevoeld hebben, toen hij hoorde dat zijn baantje bij Pavem bestond uit een middag per week met allochtone vrouwen praten, voor slechts 70.000 per jaar. nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Rosenm%C3%...

Dandruff | 15-10-17 | 13:08

Ooit was er TBR. Ter beschikking regering. Nou snap ik waarom ze daar TBS (staat) van hebben gemaakt. Zo is er niemand is verantwoordelijk.

squadra | 15-10-17 | 12:17 | 1

Het wordt tijd voor TBW. Ter beschikking wetenschap.

Demoncraten666 | 15-10-17 | 12:40

Een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn veroordeling. Dus zijn advocaat zal hem zeker verteld hebben dat als hij niet meewerkt de kans klein is dat hij TBS krijgt. Als je dan rechters hebt die dat klaarblijkelijk niet inzien ondanks zo’n walgelijke buitensporige vernederende misdaad op kinderen alleen door een psychopaat gepleegt kan worden, dan zouden die en de OvJ zichzelf eens moeten laten onderzoeken door een psychiater.

Spare Rib | 15-10-17 | 12:14 | 1

klopt, niet goed te praten.. nog gestoorder is een rechtsstaat die zelf met een hoger beroep een lagere straf afdwingt in het belang van deze verkrachter en geweldenaar.. dat is pas gestoord!!

fikkieblijf! | 15-10-17 | 12:44

In de Eerste Kamer ligt al jaren een wet, die goedgekeurd is door de Tweede kamer.
Goh, wat werkt die.. eerste kamer.. hard.

gato | 15-10-17 | 12:14

Gaaf land hebben we toch. Oh, wacht....

brutus68 | 15-10-17 | 12:14

Eerst vandaag maar eens een fatsoenlijk rechts parlement kiezen in Oostenrijk en dan volgend jaar de Brexit en zo gaan we langzamerhand de goede kant op.

beau van rtl | 15-10-17 | 12:08

Ik hoop dat men zich dit stuk aantrekt, want Geenstijl.

boccelullus | 15-10-17 | 12:06 | 1

Ik heb meer met geld, Anne r.i.p maar eh. Naaikabinet 3 gaat zonder slag of stoot gewoon verder met decimeren van burgers. Ik zie dat het onder een vergrootglas ligt deze tbs-weigeraar. Hoe slaan we spijkers met koppen? Demonstreren? Petitie? 1x per vier jaar voorgelogen worden? Tref ze waar het pijn doet.; geld, schaamte. Maar hoe?

rattenvanger XL | 15-10-17 | 12:13

Die mafkezen met een kronkel in hun kop zijn niet te genezen meestal zijn ze al meerdere malen veroordeeld en deze figuren moet je levenslang afzonderen van de samenleving .

Jetstream | 15-10-17 | 12:04

(Serie)moordenaars krijgen in NL (praktisch) nooit levenslang (mensenrechten). Familie en vrienden van de vermoorde slachtoffers krijgen wel levenslang (mensenrechten?).

maar toch | 15-10-17 | 12:02 | 4

Er zijn best veel levenslanggestraften, en in Nederland is levenslang ook levenslang. Slechts zelden wordt er gratie verleend.

Echter, de mensenrechtenlobby vindt levenslang onmenselijk: er moet uitzicht op vrijlating zijn anders zou de straf ondraaglijk zijn. Oh hadden vorige regeringen maar opt-out-voorwaarden gesteld, zoals Denen en Britten gewoon zijn....

Guido | 15-10-17 | 12:21

Nou de laatste vijftien jaar is er meer levenslang opgelegd (31x) dan in alle jaren daarvoor (vanaf 1945, 24x).

RenHoek | 15-10-17 | 12:24

Daarbij... op één terminaal geval na is er nooit gratie verleend na 1970 voor levenslang gestraften.

RenHoek | 15-10-17 | 12:25
▼ 1 antwoord verborgen

Levenslang of als je als maatschappij nog iets van zo'n verkrachter denkt te kunnen maken, begeleidt hem dan zo strikt dat de maatschappij geen risico loopt. Dat is het zwakke van het huidige systeem, het zijn gokkers.

Watching the Wheels | 15-10-17 | 12:02 | 2

Dat gezwets van Neelie (vvd-baantjesinfuus) en Freriks (npo-baantjesinfuus) bij Pauw die stellen dat het inherent aan het goede "humane" systeem zou zijn en dat er niets aan te doen zou zijn. Al die lui die zo begripsvol zijn, zijn feitelijk zelf een klein beetje medeschuldig, omdat ze een klimaat creëren waardoor er geen draagvlak kan ontstaan om het beter aan te pakken. En ze wonen zelf vaak in het buitenland en komen dus alleen terug voor het promoten van de slimste mens (vvd) of het downplayen van zo'n moord.

Watching the Wheels | 15-10-17 | 12:09

Het is nog veel erger. Er wordt bewust geaccepteerd dat x % na terugkeer weer een slachtoffer maakt. Daar moeten we dan als maatschappij maar vanuit het perspectief van de terugkeer in de samenleving mee leren leven.
Men zou deze terugkeerders in hun eerste paar jaar standaard in de woonomgeving van diegenen, die zulke beslissingen maken moeten laten wonen.
Eens kijken hoe men er over denkt als de eigen familieleden de risico's lopen.

Roadblock | 15-10-17 | 12:22

Beetje zwak in het betoog is, is dat TBS als een oplossing voor al dit soort problemen wordt gezien. In feite is de TBS een open-einde maatregel waarmee onverbeterlijke gevallen voorgoed uit de maatschappij worden gehouden. Analoog aan deze redenering zou je kunnen zeggen als de voorwaardelijke invrijheidstelling niet zou bestaan, zou Anne Faber ook nog leven.

RenHoek | 15-10-17 | 12:00

was de uitspraak van de 1e rechter gevolgd.. 16 jaar dan had Anne nog geleefd!
RIP Anne..

fikkieblijf! | 15-10-17 | 11:58 | 2

Had niet heel Nederland de afgelopen 30 jaar op o.a. e vvd, pvda of d66 gestemd dan had Anne ook nog geleefd.
--
Voor de belofte van 1000 euro gingen mensen stemmen op de VVD. Wie zijn hier nou de domme sukkels. De losers, die voor een fooi hun stem verkopen.
--
En nu de mensen die JULLEI zelf hebben gekozen de schuld geven... Compleet geschift die Nederlanders.

Mark_D_NL | 15-10-17 | 13:44

Je bedoelt vast dan had hij ANNE niet kunnen vermoorden, het gvd je kind (Anne) vriendin of vrouw maar zijn zelfs als niet bekende van het slachtoffer en familie kan ik mij totaal niet voorstellen wat zij allemaal hebben doorstaan en nog moeten doorstaat als de rechtzaak m.b.t. moord plaatsvind en de advocaat van Panhuis als een vals serpent probeert loopholes t.v.v. een lagere straf te vinden

R_PRT | 15-10-17 | 18:48

@ bas pasternoste... nog gruwelijker aan deze hele zaak is dat de rechter trachtte hem voor 16 jaar (2/3) behind bars te krijgen..

Het was onze eigenste o.v.J. die een hoger beroep aanging om als resultaat te krijgen dat de straf terug werd gebracht naar 11 jaar ZONDER TBS!!

lachen man, al die compleet gestoorde verkrachters en psychopaten zullen in de toekomst gaan wijzen naar deze vorm van 'gerechtigheid'. Geen onderzoek en als er wel een rechter is die tracht het leed zoveel mogelijk uit te stellen voor toekomstige slachtoffers, dan wijs je met je advocaat (onder toevoeging) naar deze uitspraak..

Onze eigen rechtsstaat komt op voor de belangen en 'rechten', de kromme belangen, van psychopaten en zwaar criminelen.. per saldo, op kosten van deze samenleving figuurlijk zowel letterlijk te nemen!

fikkieblijf! | 15-10-17 | 11:57 | 1

Waar staat dat het OM in beroep is gegaan tegen die zestien jaar, buiten een regionaal krantje? Het OM had vijftien jaar geëist, die tekenen echt geen beroep aan omdat de rechter - gemotiveerd - een jaartje méér geeft.

Guido | 15-10-17 | 12:23

Ik denk dat pas als de burgers zelf een stuk of tien van deze tbs'ers laten "verdwijnen" de staat iets zal ondernemen. dan raken ze immers hun duurbetaalde "cliënten" kwijt. Het werkt alleen als de staat er minder van word, dan pas worden ze wakker. Tot nu toe hadden tig agenten, behandelaars, rechters en alle anderen hier werk van en liggen met volle buikje te genieten van hun stukje vlees dat hiermee betaald is EN DAAROM TYP IK DIT OOK BOOS!!!

LifeCatcher | 15-10-17 | 11:57 | 1

Begrijp volledig je boosheid

R_PRT | 15-10-17 | 18:49

Als het aan Geenstijl en de horde ligt hadden Wilco Viets en Herman du Bois de doodstraf gekregen.

Skunk57 | 15-10-17 | 11:56 | 4

Wat een nonsens.

boccelullus | 15-10-17 | 12:08

@ Dandruff; Levenslang hebben wij al. Daarvoor pleiten is niet helemaal niet nodig.
Kennelijk kom jij nog niet zo lang op GS, je had anders exact geweten waarvoor "niemand" pleit.

Skunk57 | 15-10-17 | 13:20

@Skunk,

Holle woorden.
Welke GS-columnist pleit er dan voor de doodstraf?
Je noemt er geen een, want je kunt er geen één noemen.
En in de reacties hier zie ik ook geen meerderheid voor de doodstraf.

En dat levenslang bestaat weet ik, dat heb ik hier de afgelopen week weer tientallen keren herhaald. Aan die maximumstraf heb je echter niks als die niet of nauwelijks wordt opgelegd. Er zijn in dit land taakstraffen opgelegd aan daders van doodslag (!) en zelfs aan medeplichtigen aan moord (!!). Moord levert gemiddeld 14 jaar op;
- min 1/3 wegens "goed gedrag", ook al ben je onhandelbaar;
- is 9,6 jaar, min voorarrest = 7 tot 9 jaar.
Zeg 8 jaar en dan een jaar voor vrijlating al op onbegeleid verlof...
Dat lijkt in niks op levenslang.

Dandruff | 15-10-17 | 13:40
▼ 1 antwoord verborgen

De rechters hadden een langere straf kunnen opleggen. Niet levenslang, dat klopt, en dat zou wel moeten kunnen, maar de lage straf voor Panhuis was meer een kwestie van "wil niet" dan een kwestie van "kan niet" bij de rechters: www.saltmines.nl/2017/10/15/deze-rech...

Russells Teapot | 15-10-17 | 11:56

Heer Paternotte uw stuk is ons uit het hart gegrepen. Rest de vraag welke politieke, zielenknijpende en gerechtelijke verantwoordelijken nu eens een schop onder hun derrière krijgen. Waarschijnlijk wordt het echter de tuinman van de kliniek als omgevingsdeskundige, omdat hij beter op had moeten letten wat er zoal achter de struiken gebeurde.

Een vrije paling | 15-10-17 | 11:50

Het systeem van TBS is een goed idee om de samenleving te beschermen. Maar het kunnen omzeilen van TBS + korte straffen + voorwaardelijke invrijheidsstelling blijkt een dodelijke combi.
Daarbij is de risico inschatting voor beëindigen van de TBS niet 100% en zal dat ook nooit worden. Psychiaters of rechters bedrijven geen exacte wetenschap. Genoeg dwalingen die dat laten zien.

Vula | 15-10-17 | 11:47 | 3

Het tweede punt wat je zegt klopt, het eerste is met wetgeving te regelen en had in dit geval een mensenleven kunnen redden.

Simon_GS | 15-10-17 | 11:50

Simon_GS | 15-10-17 | 11:50
Je kunt alles met wetgeving regelen maar als die wetgeving niet of slechts ten dele toegepast wordt dan schieten we met nog meer wetgeving aangaande hetzelfde weinig mee op.

Zoals ook dit tragische geval welk inderdaad voorkomen had kunnen worden.
De wet bied immers al de ruimte om afhankelijk va de ernst van het misdrijf, bij weigering mee te werken aan psychologisch onderzoek alsnog TBS op te leggen.

normanius | 15-10-17 | 12:19

normanius | 15-10-17 | 12:19
klopt maar ik snap dat rechters het moeilijk vinden op de stoel van de psychiater te gaan zitten. Daarom moeten er meer stimulans in de wet worden ingebouwd om mee te werken aan onderzoek en behandeling. Nu is het tegenovergestelde het geval: weigering leidt tot strafvermindering.

Simon_GS | 15-10-17 | 12:25

Inmiddels meer dan 370.000 handtekeningen. Wie weet haalt men de half miljoen.

omanders | 15-10-17 | 11:47 | 4

U doet net of het niets is, maar herinnert u zich de demonstraties tegen de kruisraketten nog? Dat waren net zoveel mensen, en die werden als enorm succes gezien.

Opslag Medium | 15-10-17 | 13:58

Opslag Medium | 15-10-17 | 13:58 Juist ja, 1981. Er is ook niets veranderd sinds die tijd, dat scheelt.

A.U.EnLeven | 15-10-17 | 14:19

Veel te weinig ook 500K is niet genoeg in dit geval met Anne als voorbeeld en alle inmiddels vergeten namen uit het recente verleden moeten alle NLérs zich letterlijk doodschamen als zij de petitie niet mede ondertekenen met als motto 'GENOEG IS GENOEG'

R_PRT | 15-10-17 | 18:53
▼ 1 antwoord verborgen

Als de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en CDA geen cordon sanitaire hadden gevormd tegen de PVV en de PVV niet zouden boycotten, had Anne Faber nu nog geleefd. Laat dat even tot u door dringen.

Rheia | 15-10-17 | 11:47 | 3

Wow, ding ding ding... winnaar van de kort door de bocht prijs!

Rest In Privacy | 15-10-17 | 12:06

Kort door de bocht, maar daarom niet minder waar. Politieke koe-handel is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de wetgeving.
Het aanpakken van daders en verhogen van de pak-kans heeft geen enkele prioriteid in de huidige politiek, maar bij de volgende verkiezingen zijn ze wel heel verbaast als een nieuwe one-issue partij ineens een 67 zetels haalt, en koe-handel ineens niet meer bestaat.

W_F | 15-10-17 | 12:16

Onzin, Wilders is maar wat blij met het CS, hoeft hij nergens verantwoording voor te nemen en keurig afgekeken van de SP om dan na een verkiezing huilie huilie te doen.

R_PRT | 15-10-17 | 18:56

De kliniek in Den Dolder moet onderzocht worden, maar daar komt al een grondig onderzoek. Daar ligt het probleem, bij die klinieken zelf, hoe er (verkeerd) beoordeeld en ingeschat wordt.

gz | 15-10-17 | 11:45 | 5

Deels waar, daar psychopathie geen officiële psychische diagnose is. En louter in praktijk wordt gebruikt omdat het wél wetenschappelijk is bewezen als hersenafwijking, die in manifeste vorm te meten is door gevarieerd antisociaal gewelddadig gedrag icm naricstisch-manipulatieve langdurige schijt-houding in contact. Ga dat maar eens onderscheiden van de gewone psychoot, antisociale, of schizofreen (die niet evenredig destructief hoeven handelen).

A.U.EnLeven | 15-10-17 | 12:06
-weggejorist-
nietziendeblind | 15-10-17 | 12:48

Ze gaan zichzelf onderzoeken had men al aangegeven

R_PRT | 15-10-17 | 18:57
▼ 2 antwoorden verborgen

... "is de rechtbank van oordeel dat de samenleving zo lang mogelijk tegen verdachte moet worden beschermd" ... als iemand weigert om zich te laten onderzoeken of behandelen zou dit zeker regel moeten zijn en strafverzwarend moeten werken en nu lijkt juist het tegenovergestelde het geval. Advocaten proberen hun cliënten zo snel mogelijk vrij te krijgen en hebben NIET het publiek belang voor ogen. Zorg dan dat de wet zodanig is ingericht dat deze het publiek belang dient: dus veel later (of nooit) vrij wie zich niet wil laten behandelen!

Simon_GS | 15-10-17 | 11:44

Bassie kopt weer eens een bal in een open doel. En probeert de heksenjacht open te houden.

Mark_D_NL | 15-10-17 | 11:44 | 8

Je hebt e.a. ter kennis genomen en nu weer verder met ander nieuws. Dit is een reactie/ instelling waar ik beroerd van word. Jouw instelling is zeer gewenst in Den Haag en Brussel, de politici kunnen doen en laten wat ze willen want nadat alles is jou bekend is wil jij direct weer verder. Waarmee?
Heksenjacht?. Neen, een monsterjacht. Bassie duidt hier de problemen en wat daarbij vooral duidelijk wordt is dat de politici wederom de waarheid/feiten proberen onder te schoffelen. Hierop, de tbs en zijn problemen, moet continu geattendeerd worden, onder druk word immers alles vloeibaar. Veel mensen hebben moeite met de huidige regeling, zie alleen al de petitie!. Maar jij moet weer verder..

ruisvoorn | 15-10-17 | 12:08

Ach, het is maar een storm in een glas water.

boccelullus | 15-10-17 | 12:11

@ruisvoorn
Zeker spreek ik niet voor een ander, maar denk er even over na dat sommige mensen al meer kennis hebben dan dat internet ze leert (ter kennis nemen doe je niet door een week internet te volgen). En die mensen kunnen dit soort simplificaties van 'een probleem duiden' of 'aan de kaart brengen' als volkomen hysterisch zien. 500.000 mensen is niets op de gehele bevolking. Het verleden uitschrijven in 1 artikel is onmogelijk. Het zeggen 'Regel dat, Den Haag' is gewoon onzinnig, in dit geval. Niet in de laatste plaats omdat DH juist heeft aangetoond zaken niet te regelen mbt dit onderwerp.

A.U.EnLeven | 15-10-17 | 12:18
▼ 5 antwoorden verborgen

Niet meewerken aan TBS = lekker blowen, en jezelf sufneuqen in een inrichting.
Op kosten van u Nederlandse burger.
Terk hard u portomonnee, want de spruitjes worden flink duurder.

Kanarie_Geil | 15-10-17 | 11:43

Zero fucks were given by Den Hague. Het volk kan nog zo boos worden, het interesseert ze geen ene reet in DH! Zolang er maar geld bespaart kan worden (dat direct overgeheveld kan worden naar de asieleisers).

halfvolle glas | 15-10-17 | 11:42

De verstandige rechters van de rechtbank veroordeelden Panhuis in eerste aanleg tot de maximale celstraf, namelijk zestien jaar. Ik begrijp dat hij daartegen in beroep ging, natuurlijk! Maar dat ook het Openbaar Ministerie in beroep ging, omdat ze de straf te hoog vonden... onbegrijpelijk!

Rhenium | 15-10-17 | 11:41 | 3

De maximale straf voor doodslag is 15 jaar. De staf was dus heel hoog voor verkrachting of de maximale staf voor doodslag is te laag.

Vula | 15-10-17 | 11:51

Rhenium heeft gelijk vind ik. Ik snap niet dat je als OM een misdrijf onderzoekt, bewezen acht en het tot een veroordeling komt. je als OM opeens gaat zeggen....'Ja dat was meer dan dat wij in geachten hadden... weg gaan in beroep". Ik dacht dat het OM er niet was voor de behartiging van de belangen van de dader. maar kennelijk heb ik het mis.

RenHoek | 15-10-17 | 12:18

De straf was -niet- heel hoog voor de verkrachting gegeven de gruwelijke aard ervan en de houding van de dader. Daarvoor hoort een straftoemeting tegen het maximum.
En hoewel peren en appels allebei een fruitsoort zijn, is het vergelijken van verkrachting en doodslag op een schaal van slecht geen goed idee.

Glasgow Argus | 15-10-17 | 12:21

Wordt het niet tijd dat we een petitie gaan starten om te bewerkstelligen dat de verantwoordelijke (directie)leden van de inrichting in Den Dolder worden heen gezonden? Het is nu toch wel gebleken dat zij volstrekt incompetent voor hun taak zijn. Of maken we ons meer druk over een gender neutrale aanhef van een brief?(D66).

Long tall Ernie | 15-10-17 | 11:39 | 3

Nou ik maak mij minstens zo druk om de gebrekkige wetgeving.

Simon_GS | 15-10-17 | 11:46

Shit goes downhill. Waarom kan het zo'n pestbende zijn in die inrichtingen? Het systeem deugt van onder tot boven niet. Daar zouden onze tweede kamerleden wat aan moeten doen. Maar die maken zich drukker om hun beeldvorming. Dit is niet de eerste keer. Men verandert de naam van de instelling en gaat gewoon verder. Laat het maar eens een rechter zijn kop kosten. Dan kijken ze in de toekomst wel 10 x uit. Ik ben het met Joost Eerdmans eens.

Roadblock | 15-10-17 | 11:58

Graag zou ik namen willen weten van de betrokkenen. Name and Shame....

Bergbloempje | 15-10-17 | 14:23

Welk punt wil dhr. Paternotte nu eigenlijk maken? Wat moet Den Haag regelen? Moet opleggen TBS makkelijker worden, terwijl zijn conclusie is dat het niet zaligmakend is? Moet de Eerste Kamer minder traag worden? Moeten rechters altijd de mogelijkheid hebben om bij twijfel levenslang op te leggen? Moet Den Haag alle risico's bij voorbaat uitsluiten. Moet onbegeleid proefverlof, en dus TBS, afgeschaft worden? Veel vragen na dit stukje.

atheïstisch stemvee | 15-10-17 | 11:38 | 2

Misschien wel allemaal tegelijk. Zijn bedoeling is te voorkomen dat het weer zo'n geval wordt van Glas, Plas. Als de discussie actueel blijft (370000), en dus de politieke druk, dan zullen de boven ons gestelden met oplossingen moeten komen. Daar worden ze vet voor betaald.

Roadblock | 15-10-17 | 12:03

Dit kun je niet oplossen. Gedetineerden komen -behandeld of onbehandeld- vroeg of laat weer vrij. Kunt hoogstens langere celstraffen opleggen. Dan duurt het wat langer tot ze weer in de maatschappij komen. Maar ook dat heeft enkele nadelen.

atheïstisch stemvee | 15-10-17 | 12:17

Het huidige rechtssysteem is een soort gijzeldrama, waarbij het volk onderworpen wordt aan een systeem wat mank voortkruipt tussen het idealisme en pragmatisme van een dwalende elite. Strafsystemen worden benaderd vanuit de bedoeling dat het de redding moet zijn van een verdachte. Echter men heeft vergeten dat er ook een limiet, een grens... laten we zeggen een point of no return is. Die grens, waardoor straffen niet langer als redding van de dader, maar als redding voor de maatschappij moeten worden gezien. Die grens is zo ver ver gelegd, begraven in het systeem dat zij alleen bereikt wordt in dusdanige incidentele gevallen dat haar toepassing eerder theoretisch is dan praktisch. Die grens moet dichterbij en bij het bereiken van dit kantelpunt, moeten de straffen dan ook opgelegd worden zonder nog acht te slaan op de gestrafte. Die regels van onmenselijkheid zoals zei zijn verwoord in internationaal recht kunnen de prullenmand in. Niets mee te maken. Dus vaker straffen van 30 jaar of langer, waarbij vervroegde vrijlating in geen enkel geval bespreekbaar is. ( dus ook niet bij zwangerschappen, overlijden familieleden, etc.) Feitelijk is het leven van de gestrafte in de vrije maatschappij niet meer van toepassing. Hij/zij zal er namelijk niet in terugkeren, behalve dan op een zeer oude leeftijd, waarbij het risico op recidive gewoon minder is geworden door het ontbreken van lichamelijke (en geestelijke) kracht.

Statler en Waldorf | 15-10-17 | 11:36

'nakkelijk' = 'makkelijk'

m@rkus | 15-10-17 | 11:36

Juist om het uitermate subjectieve 'rechtvaardigheidsgevoel' van u en mij te beteugelen, en om lynchmobs en andere onderbuik-gedreven acties van zogenaamde 'gezonde burgers' te voorkomen, hebben we een set van regels en wetten gemaakt, en daar omheen een hele kermis opgetuigd die we 'rechtsstaat' noemen. U en ik zijn daar niet altijd blij mee, en onrustbarende uitzonderingen als Michael P zijn altijd weer olie op het vuur van mensen die vanachter hun toetsenbord nakkelijk 'doodstraf! Castratie!' roepen, maar juist het feit dat af-en-toe in onze rechtsstaat dit soort tragedies mondjesmaat voor KUNNEN komen, het feit dat we gedoemd zijn tot kwetsbaarheid, juist dit, toont onze beschaving. En tenslotte is de foto bij het artikel van een tenenkrommende smakeloosheid. Zou degene die de drone bediende, hopend op sensationele en geld opleverende beelden van een in ontbinding verkerend slachtoffer, gemasturbeerd hebben tijdens het maken van de beelden? Bah.

m@rkus | 15-10-17 | 11:34 | 3

Ik denk dat de subjectiviteitschaal doorgeslagen is naar een koud, formalistisch niveau, waarbij alleen de meest deugzame, begripsvolle, vergevingsgezinde personen nog enige bevrediging in vinden. Persoonlijk gezegd. Ik denk dat in de huidige situatie mensen, burgers het recht hebben om zelf het recht te halen. Onze overheidsinstanties komen hun verplichtingen niet na. Het zal niet lang duren of je zal een cumulatie gaan zien in geweld. Geboren uit wraak en zelfverdediging. Mensen staan alleen, zijn gefrustreerd, boos. Dat gaat gewoon een keer flink fout.

Statler en Waldorf | 15-10-17 | 11:43

"het feit dat we gedoemd zijn tot kwetsbaarheid, juist dit, toont onze beschaving" Niet helemaal. Het feit dat wij enige kwetsbaarheid accepteren als de prijs die wij betalen voor een rechtsstaat, dat toont onze beschaving. Verder ben ik het geheel eens met dat sentiment, maar wil er wel bij vermelden dat er een moment is waar rehabilitatie en het vertrouwen in de goedheid van de mens een beetje te veel op de voorgrond is gekomen ten opzicht van preventie. Je kan een verkrachter niet eeuwig opsluiten, maar je kan een recidivist ook niet wegsturen met een fopstraf... en als er zulke twijfel is over de geestelijke gesteldheid van een veroordeelde, dan moet onderzoek daarnaar een voorwaarde voor vrijlating zijn, in plaats van een optionele activiteit afhankelijk van zijn medewerking.

Muxje | 15-10-17 | 11:46

Muxje | 15-10-17 | 11:46
Dat is inderdaad beter geformuleerd. Dank.

m@rkus | 15-10-17 | 11:58

En toch blijf ik erbij dat de slappe kiezers die steevast stemmen op de gutmenschen partijen de hoofdschuldigen zijn.
Hun zijn het die dit landje naar de verdommenis hebben geholpen al zullen ze dat natuurlijk nooit toegeven.
Sterker nog,ze schuiven alles af op een Wilders en een Baudet want die zaaien volgens de gutmenschen enkel maar haat in deze bruisende gutmenschen samenleving.

komtdatschot | 15-10-17 | 11:34 | 1

Met alle respect maar is onzin, ik heb dit jaar BEWUST niet gestemd maar begrijp heel goed waarom anderen het wel hebben gedaan die bleven hoop houden dat het nu toch echt deels of in ieder geval een ietsiepietsie anders zou worden op veel vlakken. Gezien het voorspelbare gedrag van ons demissionair kabinet valt er weinig veranderd gedrag van spec. die partijen die recent of onder Bakellende regeerden en nu weer met dezelfde normen en waarden retoriek komen, bij monde van gladakker Buma en Co.
Al jaren heb ik inmiddels door dat de zogenaamd door ons, 2017 niet meer door mij, gekozen politici feitelijk net zo erg zijn als de niet te behandelen recidivisten die ook elke keer dat zij vrijgelaten worden nooit meer dezelfde fouten te zullen maken. De geitenwollensokkenbrigades geloven hen, zo is het ook met kiezers zij kunnen zich niet voorstellen dat degene die zij nu gekozen hebben straks in een nwe regering weer meteen terugvallen in oud fout gedrag van voor de verkiezingen, 'mark my words' dat is exact wat de weer beduvelde kiezers binnen 100 dagen zullen gaan merken. Daarom heb ik geen wroeging dat ik deze keer niet op de VVD of andere partij heb gestemd, hetzelfde zal ik doen bij de GR verkiezingen 2018 thuisblijven of als het een warme lentedag is genieten van die dag buiten NL

R_PRT | 15-10-17 | 19:21

Klopt Bassie. TBS is niet zaligmakend. Als de ex-directeur van zowel de Mesdag als het het PBC beweert dat 60 procent van de TBS-ers onbehandelbaar is heeft het weinig zin om overdadig met TBS te strooien. Wat u zegt: zo lang mogelijk zou levenslang moeten zijn.

Het doel van TBS is uiteindelijke terugkeer in de samenleving. 100 - 60 = 40 procent waarbij nog iets aan het gedrag te sleutelen valt. Het probleem is dat het ongewenste gedrag niet voor 100 procent te voorspellen valt. Dat betekent dat het nog steeds onverantwoord is om ze na hun straf los te laten op de maatschappij.

Ik denk dat we aan één kliniek (of je het nou TBS noemt of wat anders) genoeg hebben. Het huidige aantal TBS-ers is iets meer dan 1300. 60 procent onbehandelbaar betekent dat van die 1300 circa 780 rechtstreeks langdurig de gevangenis in kan, en aangezien behandelen geen zin heeft mag dit wat mij betreft levenslang zijn. De resterende 40 procent kan aan gesleuteld worden, maar dan nog niet zomaar losgelaten op de maatschappij. Eén gek kan je dochter aan stukken scheuren. Da's één teveel.

knutsel_ | 15-10-17 | 11:34 | 2

Levenslang mag niet van de EU, dus ik stel voor om die 'roofdieren' na hun gevangenisstraf te droppen in het EU parlement

Fatwabuster | 15-10-17 | 11:51

Lol, maar dat zit toch al vol met sociopaten?

knutsel_ | 15-10-17 | 12:04

Dus hij wil zelf niet meewerken aan een TBS behandeling, het hof oordeelt dat hij zo lang mogelijk buiten de samenleving gehouden moet worden.
Dat zelfde hof is zelfreinigend en corrigeert zichzelf gelukkig, want de eerdere uitspraak was niet goed. Dus er volgt strafvermindering en wegens goed gedrag (hoe hebben ze dat meetbaar gemaakt? niet meewerken aan TBS = goed gedrag).
En meneer zit na een paar jaartjes in feestpaleis Altrecht.
-
Tot zover is de gedachtegang en logica al niet te volgen van het justitieel apparaat. Dan komt de rol om de hoek kijken van de politici, die tussen de recessen door keihard werken. En ach, om in D66 termen te blijven "en nu voorruit". Duurt het minimaal zeven jaar voordat er eens boter bij de vis komt.
Veel mensen die harder worden afgerekenkend op hun handelen kunnen dit niet begrijpen (en ja, die zijn qua opleidingsniveau en intellect ver voorbij een veilingmeesterje als Pechthold).
-
Daarbij ook aardig om het stuk van Roderick Veelo op de collega's van tpo.nl eens te lezen. Hij verwijst even naar de resultaten van TBS en geen TBS en de terugval. Cijfers om je over te schamen en dan kan er maar één conclusie zijn, ons justitieel apparaat is ondeudelijk.
Wij zijn op dat gebied een ontwikkelingsland en hebben dringend hulp nodig (niet uit ZWEDEN!). We hebben ook niet de daadkracht en een in dat opzicht functionerend overheidsorgaanom er adequaat wat aan te doen.

bananabanana | 15-10-17 | 11:33

Toch nog even door de spellingscontrole heen, maar dan is het een puik stukkie!

Isnogaanhettype..... | 15-10-17 | 11:33

Ik pleit al jaren voor hoofdelijke aansprakelijkheid van politici. Begin daarmee dan is het snel afgelopen met dit soort praktijken en we kunnen makkelijk met minder "politici" toe. Partijenstelsel is ook uit de tijd. Dat bewijst toch de huidige samenstelling van de regering. En het ergste daarvan is dat een substantieel deel van de kiezers buitenspel wordt gezet door een onterecht cordon sanitaire. Tijd voor verbetering van het systeem. Kerntaken van de overheid: Onderwijs, zorg en veiligheid. Verder niets. De huidige bureaucratie werkt de onveiligheid van ons allemaal in de hand. En wie wil je daar nu op aanspreken? De politiek? Die wassen hun handen in onschuld op uw kosten.

SlimmeBelg | 15-10-17 | 11:33

Gaat over De Kijvelanden in Portugaal. Begin dit jaar heeft een client een 25-jarige medewerker doodgestoken met een schaar.

Vula | 15-10-17 | 11:36

Bedankt voor de link. Heb het boek aangeschaft.

Roadblock | 15-10-17 | 11:52

net =niet

botbot | 15-10-17 | 11:28

Wet of niet ieder weldenkend mens kan toch wel nagaan dat je zo'n onbehandelde idioot net zo maar los kan laten.
Geen enkelband of niets.

botbot | 15-10-17 | 11:27

Mensen met een verhoogde kans op het begaan van een gruwelijke misdaad horen gewoon niet in de samenleving, net zo min als een auto met af en toe falende remmen op de weg hoort. Het lijkt mij dat er inmiddels wel genoeg statistiek verzamend is om de kans op recidive in te schatten bij psychopaten, zolang die kans significant hoger is dan bij "normale" mensen werk je gewoon mee aan misdaad als je zo iemand vrij laat.

geenspam | 15-10-17 | 11:26 | 1

Kun je nagaan wat er gebeurt als je panhuis in een wagen met 'falende' remmen de weg op stuurt.

R_PRT | 15-10-17 | 19:26

'Den Haag' is psychopatisch nalatig, op vele gebieden. Die hele politieke kliek moet eens goed wakker geschud worden. Alleen in partijpolitiek en slap geouwehoer zijn ze onnavolgbaar uitstekend.

Fijnstoffer | 15-10-17 | 11:24

Types als- niet Types las.
Lezen jullie je boel niet door?

Roadblock | 15-10-17 | 11:23

En daarom ben ik soms voor de doodstraf.

eerstneukendanpraten | 15-10-17 | 11:22 | 7

@boccelullus Ik vind dat altijd maar een raar argument. Alsof jarenlange opsluiting terwijl je onschuldig bent geen lijdensweg is. Zou ik persoonlijk een kogel prefereren.

knutsel_ | 15-10-17 | 12:50

knutsel_ | 15-10-17 | 12:50
Dan heb je altijd nog de keus jezelf van kant te maken. Bij voltooid leven of uitzichtloos lijden door levenslange gevangenisstraf wellicht zelf de keus voor euthanasie. En je loopt zelf ook, en jouw dierbaren een gering maar niet irreëel risico dat je een moordenaar wordt, of onterecht voor verkrachting wordt veroordeeld. Dan is de mogelijkheid dat terug te draaien toch wel prettig.

Wol | 15-10-17 | 14:43

@knutsel: wellicht biedt het wetsvoorstel Voltooid leven een oplossingsrichting

Winter_is_coming | 15-10-17 | 14:56
▼ 4 antwoorden verborgen

Zijn dezelfde hersenloze zelfbenoemde eliten die ook de grenzen wagenwijd openzetten.
Who cares? Zitten hoog en droog en breekt de pleuris uit zitten ze uit in hun vakantie héél ver van hier.
Het is en blijft het domme volk dat deze clows de macht blijft geven.

pannekoekgezicht | 15-10-17 | 11:18

De officier van justitie die in beroep ging tegen het vonnis van de rechter moet aangeklaagd worden wegens dood door schuld .

blauwe zander | 15-10-17 | 11:18

Zelden zo eens geweest met een observatie!

ZwartGat 2.0 | 15-10-17 | 11:18

TBS is niet het echte probleem. Dat is het zieke rechtssysteem wel!

‘Niemand hoeft mee te werken aan zijn/haar eigen veroordeling’. Het is een zinnetje dat ik aantrof in beschouwingen over de zaak ‘Anna Faber’. De zin verwees naar de verdachte die in een eerdere zedenzaak weigerde om mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. De reden voor de weigering was het ontlopen van het risico dat bij een TBS een langere detentie kan volgen.
Het is een vaststaande praktijk in de rechtsgang dat het bewijs van een misdaad door het Openbaar Ministerie verzameld moet worden en dat dit bewijs door de rechter wordt beoordeeld. Een verdachte mag zwijgen, tegen werken, desinformatie geven, misleiden, valse getuigenissen organiseren en bewijs verdonkeremanen. De verdachte speelt vaak het spel: ‘pak me maar als je kan’, een crimineel spel.
Volgens een artikel in de NRC weigert ongeveer de helft van de voor een psychiatrisch onderzoek in aanmerking komenden om daar aan mee te werken. De weigering wordt als een recht gezien. Niemand hoeft mee te werken aan zijn/haar eigen veroordeling. In de rechtspraktijk heeft dat heel wat meer consequenties dan alleen het ontlopen van de TBS. Door niet mee te werken kan het werk van het OM zodanig bemoeilijkt worden dat er geen vervolging plaatsvindt of dat de rechter wegens gebrek aan overtuigend bewijs tot vrijspraak over gaat. Bij het vervolgen van leden van de mocromaffia gebeurde dat een aantal keren.
Niet meewerken kan het gevolg zijn van de angst dat met ‘praten’ de erecode van ‘zwijgen’ wordt overtreden en wraakacties het gevolg zullen zijn. Criminele wetten krijgen op deze manier veel invloed op de rechtsgang en bieden bescherming aan criminaliteit.
De opvatting dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden staat op gespannen voet met het recht om niet mee te werken. Dat recht leidt tot een groeiend aantal geharde daders die op alle mogelijke manieren, na te zijn gepakt, aan veroordeling proberen te ontkomen. De norm dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden vervaagt door dat recht.
Bij alle nu gaande discussies over het vaker toepassen van TBS, ook als de verdachte niet meewerkt, blijft de discussie over het recht om te zwijgen achterwege alsof dit een onomstotelijk recht is. Het is de discussie die eigenlijk gevoerd zou moeten worden. Het niet meewerken kan als een criminele daad worden gezien. Bij een belemmerde rechtsgang is het de samenleving die uiteindelijk schade lijdt.
Niet meewerken zou als zodanig strafbaar kunnen worden gesteld en in voorkomende gevallen tot strafverhoging moeten leiden. Niet meewerken is asociaal en strijdig met de norm dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden. En verantwoordelijkheid nemen voor je daden zou een van de uitgangspunten van het strafrecht dienen te zijn. Een verdachte heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. Van plichten kan hij niet ontslagen worden.
Het recht op niet meewerken kan worden gezien als te veel toegeven aan de dader en het laten uitmelken van rechten. Dat is strijdig met de belangen van de samenleving en van slachtoffers. Het recht om niet mee te werken is wellicht een hoogstandje in het juridisch denken, maar kan gezien worden als een uiting van beschaving die de beschaving aantast en onwenselijk gedrag in de hand werkt.

Abu Bachouca | 15-10-17 | 11:17 | 6

HoogToontje | 15-10-17 | 12:26
Ik snap het niet. Wie meewerkt is dus dom omdat hij/zij de staat macht geeft. Wat voor macht eigenlijk?
Degene die niet meewerkt is slim omdat hij de macht van de staat beperkt.
Dat lijkt me geen houdbaar standpunt. Ik pleit voor een andere visie. Ga uit van iemands verantwoordelijkheid en behandel hem overeenkomstig de mate waarin hij die verantwoordelijkheid neemt. Dat principe lijkt in het huidige rechtssysteem te ontbreken.

Abu Bachouca | 15-10-17 | 13:16

Abu Bachouca | 15-10-17 | 13:16
Stel nou eens dat het OM jou foutief als dader van de moord op Anne Faber bestempelde, en je dus ook aanklaagde. Het lijkt me dan logisch dat jij het recht hebt op verweer, niet? Het halve idee van een rechtszaak is het bepalen van schuld, dus kan je juridisch gezien niet zeggen dat de ene verdachten zich wel mag verweren en de andere niet. Juridisch gezien is P. slechts verdachte, net als dat jij dat zou zijn. Neem je dit weg, kan de staat aanklagen wie ze maar wil.

robotpie | 15-10-17 | 13:39

Als u een verkeersboete niet betaalt - of een andere schuld aan de overheid vertikt te betalen - wordt u gegijzeld, net zolang totdat u wel betaald heeft. En dat gaat om poen, waar niemand een boterhammetje minder om eet als die rekening niet wordt betaald. Ik vind dat bij zware gevallen waarbij de verdachte niet meewerkt en waarbij de rechter niet echt een psychiatrisch rapport kan afdwingen hij/zij/restgenders gewoon de verdachte in gijzeling kan nemen totdat er wel aan zo'n onderzoek wordt meegewerkt. En laat dat dan maar voor een periode van minimaal een jaar zijn, op een gegeven moment breekt zo iemand wel of wordt er door zijn omgeving op hem ingepraat om maar wel te mee te werken, want gijzeling = uitzichtloos... En dan moet de straf nog komen, gijzeling = geen voorarrest dus ook geen aftrek van...

Graaisnaaiert | 15-10-17 | 13:46
▼ 3 antwoorden verborgen

BV Nederland is een proeftuin voor psychisch gestoorde gevaarlijke monsters..... dit is al jaren zo en de politiek heeft blijkbaar niet de wil om hier iets aan te veranderen en dat maakt ze medeplichtig aan onder meer de beestachtige moord op Anne Faber!

Fatwabuster | 15-10-17 | 11:16 | 2

Het volk ook niet. 350.000 mensen tekenen een petitie. 16.650.000 mensen niet. Het is allemaal gerommel in de marge. Politiek komt niet verder dan: “bestaande wetgeving geeft al ruimte tot...”. En dat zal ook nu het geval zijn. Anne Faber-zaak leidt hoogstens tot een tik op de vingers van de sensuele Altrecht begeleidster.

de Voorzittert | 15-10-17 | 11:45

Men verdient er zijn geld mee.

LifeCatcher | 15-10-17 | 11:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl