Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
100 topics
#bassiehof

Bassiehof — Dit was de week van de geheimhouding

Met Laurens Dassen (VOLT), Sigrids Staatsgeheim, de Bijlmerramp en ISIS-bruiden

Steve Flops

Ironisch dat de ene sekteleider de andere sekteleider wil bestrijden. Zaterdag werd bekend dat VOLT-voorman Laurens Dassen afgelopen week een select gezelschap fractievoorzitters bijeen had geroepen om te spreken over Forum voor Democratie (FvD). Net zoals FvD is VOLT een soort sekte. Een groep gelovigen met allerlei woeste idealen die verder weinig klaar weet te spelen.

De achterkamertjespolitiek van Laurens Dassen

Volgens de website van VOLT werkt Dassen in het parlement ‘aan een meer transparante Kamer’. Toch kwamen dinsdag op zijn initiatief fractievoorzitters van de coalitie en enkele van de oppositie in het geheim bijeen in een achterkamertje van de Nationale Vergaderzaal om te beraadslagen over Boreale Baudet en de rest van zijn partij.

Niet uitgenodigd voor dit beraad waren in ieder geval fractievoorzitters Geert Wilders (PVV), Lilian Marijnissen (SP), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21) en Caroline van der Plas (BBB).

Dat is dan wel helder: wat VOLT betreft zijn alle fractievoorzitters gelijk, maar sommige fractievoorzitters zijn meer gelijk dan andere fractievoorzitters. Terwijl je juist van VOLT met al die hoogdravende teksten over democratie zou verwachten dat deze partij voor volstrekte openheid en transparantie zou gaan. Niet dus, Dassen kiest voor een schimmige vorm van politiek bedrijven. Daardoor staat de junior-fractievoorzitter nu in een kwade reuk.

Lees verder

Bassiehof — Kabinet houdt kosten ophalen 40 ISIS-vrouwen en kinderen geheim

Caroline van der Plas stelde slechts een terechte vraag

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) maakte dinsdag 1 november bekend dat het kabinet 12 van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen middels een ‘speciale operatie’ uit het noorden van Syrië heeft overgebracht naar Nederland (dat is één kind minder dan in september uitlekte, onduidelijk waarom).

JA21-voorman Joost Eerdmans vroeg dezelfde dag nog een debat aan (waarvan vooralsnog onduidelijk is of dat er wel of niet komt) over de kwestie. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas vroeg tijdens die debat-aanvraag of Yesilgöz alvast een overzicht van de kosten van die speciale operatie zou kunnen sturen.

Kosten niet openbaar

Afgelopen vrijdag gooide Yesilgöz het antwoord op het verzoek van de BBB’ster over de parlementaire schutting. Wat blijkt, de bewindsvrouw gaat die kosten niet openbaar maken:

“Operationele redenen staan in de weg van openbaarmaking van sommige kosten. Daar komt bij dat het niet past om in het stelsel van begroten en verantwoorden over kosten op individueel casusniveau verantwoording af te leggen. Dit speelt rond overbrenging naar Nederland van uitreizigers of hun kinderen temeer nu er een groot aantal diensten, ressorterend onder verschillende ministeries, betrokken zijn.”

Vreemd, de overheid heeft 12 van terreur verdachte vrouwen en hun kroost uit een nog steeds gevaarlijk Noord-Syrië met een speciale operatie opgehaald maar wil niet zeggen wat deze heeft gekost. Want het is zeker dat het niet gratis was.

Lees verder

Bassiehof — Ockje Tellegen, kent u die naam?

Hoe onze politici langzamerhand kapotgaan

Recente ANP-foto Ockje: februari 2022

Grote kans dat u de naam – anders dan de politieke junkies - niet kent. Klassieke backbencher, tien jaar lang VVD Kamerlid maar nu weg: Ockje Tellegen. Eind veertig, burn-out. En dat was dan je politieke carrière (Al gaf ze Sylvana Simons ooit een historische schrobbering).

In een zeer openhartige verklaring nam ze afgelopen week afstand van haar zetel.

Ook fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand stapt – tijdelijk - op. Ouwehand ging eerder met ziekteverlof tussen november 2015 en oktober 2016 wegens een burn-out. Dit keer herkende ze de signalen op tijd.

Een deel van de Tweede Kamer gaat langzamerhand kapot. Zie ook Omtzigt, Pieter die zijn geestelijke instorting ternauwernood overleefde.

Ondertussen zijn er 150 Kamerleden. Kunt u al hun namen opnoemen? Nee dus. Er is iets aan de hand met de verdeling van de werkballast in het parlement. Sommige Kamerleden rennen zich de benen uit het lijf, anderen doen bijkans letterlijk niets anderszins dan zich bezighouden met Postcodebeleid, Trottoirwetgeving of Netflix.

In 2019 vroeg en kreeg toenmalig D66-voorman Rob Jetten 15 miljoen euro voor de ondersteuning van Kamerleden.

Het is onduidelijk wat er met dat geld gebeurd is. Ockje Tellegen is in ieder geval drie jaar later alsnog omgevallen. “Ik kies voor mijn eigen welzijn. Omdat ik voel dat mijn lijf niet zal ophouden pijn te doen, tot ik doe wat nodig is/wat het nodig heeft.”

Nederland zou iets zuiniger op de bewoners van de Nationale Vergaderzaal mogen zijn. Doe iets met die 15 miljoen euro.

Bassiehof — Nederland heeft meer Johan Remkes’ nodig

Kijk ook: Buitenhof 12:10 uur, D66-1

Symbool van de stikstofproblematiek is de kaart van afgelopen zomer waarop staat aangegeven waar de reductie moet plaatsvinden. Met als dieptepunt het lieflijke Vlieland waar boer noch auto’s verkeren maar de uitstoot wel met 95 procent omlaag moest. Hét zinnebeeld van een beleid dat leidt tot woede bij boeren, burgers en buitenlui.

Het was het bestuurlijke duizend dingen doekje Johan Remkes die – althans voorlopig – voor enige rust in de discussie heeft gezorgd.

Ontegenzeggelijk heeft hij geprobeerd die kloof tussen boeren, burgers en buitenlui kleiner te maken. En er voor gezorgd dat het bewuste kaartje van tafel is. Bovendien heeft Remkes het polariserende D66 in de persoon van oud-melkboer Tjeerd de Groot terecht gewezen met de opmerking dat de veestapel moet worden gehalveerd.

Pièce de résistance zijn natuurlijk de twee ijkmomenten die Remkes in zijn adviezen heeft ingebouwd. In 2025 en 2028 wordt opnieuw gewogen of de stikdoelen voor 2030 haalbaar zijn. Daarmee is die bijkans heilige eis van 2030 van de baan. Wopke Hoekstra kan tevreden zijn.

Het is bovendien een klassieke Haagse vinding: op die paar vierkante kilometers gaat de voorkeur uiteindelijk altijd uit naar het compromis en niet het schuttersputje. Het huidige kabinet kan de kwestie in ieder geval doorschuiven naar de opvolger(s) in 2025 en 2028.

Lees verder

Bassiehof – De dag dat Gideon van Meijeren (FvD) iets verstandigs zei

Want wie is hier nou de snackbar; kabinet of Kamer?

Dat met name Forum voor Democratie recentelijk verantwoordelijk is voor totaalophef in de Nationale Vergaderzaal wil niet zeggen dat er helemaal niets zinnigs uit de fractie komt. Dat bleek donderdag tijdens het debat over het voorstel van ‘de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon’.

Aanleiding was de tribunalen-opmerking van FvD’er Pepijn van Houwelingen in de richting van D66’er Sjoerd Sjoerdsma, inmiddels alweer bijna een jaar geleden.

‘Dat snapt een kind van 4’

Drie Kamerleden wierpen tijdens het debat zinnige zaken op. SP'er Renske Leijten hield een mooi zo-ingewikkeld-is-het-niet-betoog. Fractievoorzitter Laurens Dassen van VOLT vatte de hele zaak eenvoudig samen met een: “Het moet voor mensen in het land, voor mensen die ook vandaag weer van buiten hier naar binnen kijken, toch ongelofelijk zijn: een parlement dat praat over het feit dat zij elkaar als collega's niet mogen bedreigen. Dat snapt een kind van 4.” Duidelijk verhaal van de VOLT’er: een dergelijk zinnetje toevoegen aan het Reglement is volstrekt onzinnig, in geval van twijfel kan een Kamerlid of Kamervoorzitter de Kamer vragen een uitspraak te doen.

Wie begrip voor die rol van Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) toonde was niemand minder dan FvD Kamerlid Gideon van Meijeren die zei: “U heeft veel ruimte om het Reglement van Orde naar eigen inzicht uit te leggen en zelfstandig te besluiten wanneer er wel of niet moet worden ingegrepen, voorzitter. Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk, is er altijd een grijs gebied, zal daar altijd discussie over zijn, en lijkt het soms misschien wel alsof u het nooit goed kunt doen.”

Lees verder

Bassiehof — Thierry Baudet is het probleem niet,

Vera Bergkamp wel

Spektakel, jazeker. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet had Tweede Kamer en kabinet woensdagavond bij de ballen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Zijn vrouw zou op het punt staan te bevallen, van Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) mocht hij daarom tijdens zijn eerste termijn eerder spreken dan gepland. Bergkamp ging er met boter en suiker in.

Want vervolgens insinueerde de FvD'er impliciet dat minister van Financiën, vicepremier en D66-leidster Sigrid Kaag mogelijkerwijs eventueel misschien was gerekruteerd door westerse inlichtingendiensten omdat ze filosofie had gestudeerd aan St Antony’s College in het Britse Oxford. Die universiteit is volgens Baudet ‘weinig meer dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten’.

"Het bewijs van de verbondenheid van de geheime diensten, marxisme en de mondiale deep state", voegde Baudet daar nog aan toe. Dat de inlichtingendiensten daar rekrute(e)r(d)en is overigens geen geheim, dat Kaag daar studeerde staat op haar eigen CV.

Kaag bracht overigens één jaar door op de opleiding, Baudet-vertrouweling John Laughland zat er maar liefst vier jaar. Valt eveneens op te maken uit zijn eigen CV.

Zou het kunnen dat Laughland mogelijkerwijs eventueel misschien een spion is en bovendien een dubbelspion? Gerekruteerd op deze Britse Marxistisch globalistische universiteit, inmiddels beschikkend over een groot netwerk in het Rusland van Poetin én vertrouweling van Thierry Baudet? Enfin, Bassiehof stelt alleen maar vragen.

Insinueren, zo makkelijk is het.

Lees verder

Bassiehof – Zo probeert D66 de Eerste Kamerverkiezingen te beïnvloeden

RvS en Omtzigt waarschuwen: Stem uit buitenland gaat zwaarder wegen

De Tweede Kamer stemde donderdag over de Wet kiescollege niet-ingezetenen. Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen niet stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Aangezien de leden van Provinciale Staten vervolgens de Eerste Kamer kiezen, hebben deze niet-ingezetenen geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. 

Het kabinet wil dit veranderen door niet-ingezetenen de mogelijkheid te geven de leden van een speciaal kiescollege te kiezen. Dat kiescollege heeft dan als enige taak het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

Lees verder

Bassiehof – Inzake de sadist Mark Rutte

En het sadisme van D66, CDA en ChristenUnie

Minister-president Mark Rutte bracht zich vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie danig in de problemen. Een NOS-verslaggever wees Rutte op de toenemende armoede om vervolgens te vragen: “Hoe kunt u dan toch volhouden dat er dit jaar niks extra’s te doen is?”

Waarop de premier antwoordde: “Nou dat houden we ook niet vol, alleen we zeggen nog niet wat we wel of niet doen, want dat komt bij Prinsjesdag.”

Dat viel in slechte aarde bij de verzamelde parlementair verslaggevers die vervolgens voor hun doen ongekend kritisch Rutte beschuldigden van een Prinsjesdag poppenkast.

De koopkrachtplannen voor 2023 heeft het kabinet al een kleine twee weken geleden gelekt. En die zijn nog niet eens zo gek (behalve dan dat zzp’ers zoals Bassiehof extra worden genaaid).

Maar dat is pas 2023. Terwijl de mensen nú al de gevolgen voelen van de energiecrisis, kinderen op school flauwvallen omdat ze niets te eten hebben. Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van de elektriciteits- en gasnetbeheerders, waarschuwt dat er in het zwartste scenario deze winter één miljoen huishoudens worden afgesloten omdat ze de energierekening niet kunnen betalen.

Maar er zit dus toch iets in het vat voor dit jaar, aldus Rutte. Maar wát wil hij niet zeggen tot de derde dinsdag van deze maand. Daarmee honderdduizenden gezinnen in onzekerheid achterlatend.  

Dat is geen Prinsjesdag poppenkast. Dat zwijgen is een vorm van sadisme.

Met de goedkeuring van D66, CDA en ChristenUnie.

Bassiehof — Inzake de bizarre D66-aanval op Pieter Omtzigt

Hoe D66 de Omtzigtmachine probeert te verneuken

Gecoördineerde actie van D66 Kamerleden Joost ‘Viswijf’ Sneller en Steven van Weyenberg op Pieter Omtzigt. Eerst de achtergrond.

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) heeft zich afgemeld voor de Algemene Politieke Beschouwingen wegens verplichtingen in het buitenland. Daar vindt Pieter Omtzigt wat van.

Die Sneller gooit vervolgens een vileine tweet dat Omtzigt zelf ook afwezig is bij een commissiedebat, gevolgd door Van Weyenberg. Ondertussen maakt oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) korte metten met het duo: kennen de Kamerleden wel het verschil tussen een Tweede Kamerlid en minister?

Nu de inhoud: wat gaat Omtzigt eigenlijk doen? Hij gaat naar een bijeenkomst in Parijs van de Raad van Europa om te spreken over het kindertoeslagenschandaal.

Nederlands delegatieleider is senator Petra Stienen. Die is van D66. Maar ze kan die bijeenkomst niet bijwonen, melden bronnen mij binnen de Raad van Europa. En daarom wordt ze vervangen door Pieter Omtzigt.     

Den Haag op zijn vuilst. Ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken.

Die laatste quote is niet van mij maar van voormalig D66-leider Alexander Pechtold.

Lees verder
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl