Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Khadija Arib vindt Nederlanders te onverschillig

We hadden onze bedenkingen bij haar benoeming als Kamervoorzitter. Zijn we gewoon eerlijk over. Zagen liever Bosma, wegens heerlijke ironie en streng doch rechtvaardige hamershand. Maar dat is water onder de brug, en we moeten al lang erkennen dat mevrouw Khadija Arib het uitstekend doet als voorzitter. Wat ook water onder de brug is, is de nationale kans die Nederland ooit had om migranten uit islamitische landen vanaf hun eerste naoorlogse instroom deugdelijk te integreren met de vrijheden van onze liberale democratie.

Maar we hebben het laten versloffen, we hebben te weinig basale eisen aan hun ontwikkeling van het-begint-met-taal, democratische waarden en westerse vrijheden gesteld. In latere jaren waren 'ze' vooral goed om in groten getale geronseld te worden om de sociaaldemocratische zelfverrijking van de Partijbonzen van de Arbeid, de partij van mevrouw Arib, mede mogelijk te maken. Het leidde ons naar het omgekeerde universum waarin we nu leven. Waarin kritiek op religieuze regressie als 'islamofobie' wordt afgedaan, wrok over voortschrijdend vrijheidsverlies als 'xenofobie' wordt betiteld, en het benoemen van sombere statistieken over bautenlaanders al veel te snel 'racisme' heet te zijn. Het leidde ons, kortom, naar de galgenretoriek van de identiteitspolitiek, waar menig intellectueel debat eindigt om te worden verhangen.

En ineens is daar de verlichte mevrouw Arib weer, die zich als vrijgevochten, succesvolle Marokkaans-Nederlandse vrouw geen zier aantrekt van dergelijke dichtgetikte debatconventies, en dientengevolge in haar Abel Herzberglezing een paar pijnlijke verdiensten van decennialange "progressieve politiek" en plein public op tafel legt. Over salafisme in de steden en shariahuwelijken in de moskee, over het misbruik van democratie om democratie te verwerpen, over parallelle samenlevingen en gebrekkige inburgering, over opgesloten meisjes en ellende achter de voordeur, over het gif van de verdeeldheid dat vloeit uit als tolerantie vermomde onverschilligheid waar we zo misplaatst mee pronken.

Niet de Nederlander is "racistisch" omdat hij niet om nieuwe migranten uit moslimlanden staat te springen, de oude migranten daarvandaan (en de religie die zij meebrachten) hebben zijn naïeve enthousiasme voor ongebreidelde open armen simpelweg getemd. En in tegenstelling tot veel van haar geloofsgenoten van de linkse kerk, schroomt Khadija Arib het niet om openlijk te benoemen dat buitenlanders óók gewoon gefaald hebben - en van Nederland daarvoor alle ruimte hebben gekregen. Arib heeft gelijk: we zijn te lang onverschillig geweest. In haar Herzberglezing probeert ze de ideologische impasse te doorbreken.

Arib pleit voor een uitgestoken hand en werkelijk begrip van de samenleving waarin je een plek wil veroveren. "Het is van groot belang om als nieuwkomer en de nieuwe generaties na  jou, de nieuwe samenleving te willen begrijpen, en je de heersende waarden eigen te maken." Nederland was te lang onverschillig, want wij dachten dat het wel los zou lopen. Vrijheid is, wanneer het moet concurreren met de gestaalde kaders van culturele en religieuze regressie, echter niet zo besmettelijk als we dachten dat het zou zijn. En nu zijn we in het nationale debat nauwelijks nog vrij om de knelpunten openlijk te benoemen en te bespreken, zonder daarbij een emmer pek over onszelf leeg te trekken. Daarom mogen we blij zijn met PvdA'ers, vrouwen en Marokkaanse Nederlanders zoals Arib, want zij gebruikt al die privileges om de groepsverkrachtende SJW-patrouilles te omzeilen ("Arib uses WOMANHOOD. It's super effective!") en precies datgene bespreekbaar te maken waar autochtonen, en zeker blanke mannen, voor in de ketel met pek gepleurd worden. Het is niet te hopen dat ook zij er om wordt verketterd, wanneer wij hier zeggen:

Mooi gesproken, mevrouw de voorzitter.

Reaguursels

Inloggen

Al met al was het een aardige tegel die zij uitsprak. Ten minste toen ze nog van het papier las. Haar spreekbeurt kon niet fout zijn omdat die onder de paraplu van Herzberg zaliger gebeurde. Kritiek op haar zou kritiek op Herzberg zijn en dat is uitgesloten omdat de man zo’n beetje de Jezus is qua vergeving voor de zonden van de Nederlanders ten tijde van de WO2 tegenover de joden. Met het beantwoorden van de vragen van de mensen in de zaal ging het vervolgens mis toen zij beweerde dat ondanks dat er vele Marokkanen zijn die de Nederlandse samenleving hebben omarmd en een voorspoedig leven leiden zij over één kam worden geschoren met de Marokkanen die niet deugen. Alle moslims zouden slecht zijn volgens uiterst rechts. Implicerend dat het niet slecht des ultra rechts is maar dat het een ieder betreft die zich kritisch uitlaat met argementen over de Marokkaan. Afgezien van het gegeven dat er inderdaad Nederlanders zijn die ongenuanceerd anti Marokkaan zijn is het toch vooral het volk in de linkse hoek die als zij de goedwillende Marokkaan zouden omarmen accepteren en beschermen tegen de vijandige Marokkaan (die het als een vermindering van hun invloed, macht en inkomen ziet wanneer de groep van Marokkanen kleiner wordt omdat zij niet meer afhankelijk zijn van die groep), zij hun verdienmodel zouden kwijtraken die valt of staat met de probleem Marokkaan.

forecastle | 19-09-17 | 16:50

Toen familie van mij na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika, Canada en Australië emigreerden gingen ze bepaald niet alleen. Een hele generatie liet het kapot ges choten Europa achter zich om overzees een bestaan op te bouwen. In het geval van mijn familieleden is dat allemaal prima gelukt. Maar dacht je nou werkelijk dat dit gelukt was als ze Nederlands waren blijven praten, op klompen waren blijven lopen en alleen maar bij Nederlandse winkels hadden gekocht? Dacht het niet he! En achtten de Nederlanders toen hun eigen cultuur superieur aan de culturen waarmee ze te maken kregen, gevoed door een verstikkende religieuze doctrine? Dacht het niet he! Deze Nederlanders hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken en iets van hun bestaan gemaakt. Door de taal te leren, de ontvangende cultuur en maatschappij te omarmen en op termijn te beschouwen als deel van jezelf. Daar is een bepaalde mate van sociale intelligentie, opvoeding en fatsoen voor nodig. En als het je allemaal niet lukt; hand in eigen boezem, knokken voor je kansen en niet janken en naar een ander wijzen. Daar ontbreekt het Marokkanen ten ene malen aan. Altijd weer dat extentialistische jank cultuurtje. Arib doet nu ook weer een duit in dat overvolle zakje. Turken hadden dat minder maar beginnen nu ook steeds meer te janke. Opgehitst door die DENK nihilisten. Het is de schuld van Nederland. Rot toch lekker op als het niet naar je zin is. Geluk maak jezelf.
T

Jacometti | 19-09-17 | 15:03

Dubbelpaspoortigen horen niet op sleutelposities te zitten.
Geeft uiteindelijk alleen maar rotzooi.
Zie de fuckup in 020 met de graaiende deradicalerings-doekiemonsters.
Bijvoorbeeld.

pennestront | 19-09-17 | 10:53

Vreemd dat geklaag over het Nederlands terwijl de meeste reacties van de Nederlanders hier stijf staan van de taalfouten.

MaarFeitelijk | 19-09-17 | 10:36

Nederlanders worden niet onverschillig geboren, ze zijn en worden onverschillig gemáákt door decennia ideologisch wanbeleid. En daar speelt de Partij van de Arib al zo'n 40 jaar een hoofdrol in.
Dit is gewoon de zoveelste PR-poging van het politiek-cultureel-mediale complex om de succesvolle Marokkaan(se) in de schijnwerpers te zetten.
Welnu, hoe is deze mevrouw met twee paspoorten en loyaliteiten daar beland waar zij zit terwijl de beter gekwalificeerde Bosma de hamer had moeten hanteren? Juist, door precies die opgelegde deugcultuur en oneigenlijke bevoordeling die Nederlandse burgers anno 2017 onverschillig heeft gemaakt voor alles wat er in Den Haag aan rampzaligs wordt geïmplementeerd, keer op keer.
Kennelijk heeft Van Rossem inzake de toegevoegde waarde van mevrouw Arib een ommezwaaitje gemaakt. Dat is zijn goed recht, maar best triest. We kijken alvast uit naar de bijdrage waarin hij stelt dat hij er wat Marcouch betreft toch een beetje naast zat, en het een beste kerel is.

De Vrijlansier | 19-09-17 | 09:35 | 1

Top comment!

loempiatje | 19-09-17 | 10:38

Nederlanders zijn te onverschillig. Zie de uitkomst van de verkiezingen. Ik vind het niet erg dat deze vrouw de vinger op de zere plek legt ondanks haar Marokkaanse afkomst. Gelukkig ben ik nog niet zo verzuurd dat ik een persoon niet individueel zou kunnen beoordelen. Volgens mij zegt ze: " Kom op Nederlanders, zie dat mijn volk klotemensen zijn en help me ze terug te dringen voor al onze bestwil! Ik kan het niet alleen, verdorie, ik wil hier ook fijn wonen zonder die rare lui met hun middeleeuwse onzin. Daar heb ik hard genoeg voor gewerkt!"
Zo ongeveer. En wie ben ik om haar daarin niet te willen steunen.

Accident_Prone | 19-09-17 | 08:18

GO h ! dat wist de rest van Nederland nog niet ,bedankt Arib tot nooit weer ziens .Als je tien jaar eerder gekomen was met het licht zien had het wat voorgesteld,nu is het een slappe uien wind in een storm.

gelukzoeker | 19-09-17 | 08:15

Waarom zit je dan nog bij die land en volksverraders van die antiearbeiderspartij Arib,?jij bent nog erger dan de rest van die partij want jij weet hoe verkeerd die partij is, en je blijft gewoon zitten ,terwijl jij ook wel weet dat Bosma tien keer geschikter is voor de voorzitters jop dan jij met dat gruwelijke middeleeuwse mongolen boek voor je neus.

gelukzoeker | 19-09-17 | 07:44

In vroege jaren waren 'ze' vooral goed om in groten getale geronseld te worden om ... als goedkope krachten totdat de automatisering het over zou nemen te voorzien. We/ze hadden Nederlanders naar Canada en Australie weggewerkt, want er waren teveel mensen en er was te weinig werk. En opeens toch niet. Zoals gebruikelijk kijken we niet op de lange termijn. Vooral niet wat de rotozooi betreft. De winsten zijn weer voor een kleine groep handige jongens, de problemen voor de rest van het land. Dat vindt de VVD geen probleem, die kjken dan weg, het komt vanzelf goed, schijnt, er staat alleen nooit bij voor wie en ten koste van wie.
De uitzuigbureaus zitten handenwrijvend te wachten op nieuwe oversteekbootmensen uit het zuiden. Dat worden leuke winstmarges... Hoe meer er komen, hoe lager de lonen kunnen, dat is logisch volgens de VVD. Problemen voor later? Ach.... er zijn genoeg Henk en Ingrids om het over te verdelen, die hebben dat spelletje toch niet door. Die blijven toch stemmen op de VVD.
'The table has tilted folks. The game is rigged and nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good honest hard-working people; white collar, blue collar it doesn’t matter what color shirt you have on. Good honest hard-working people continue, these are people of modest means, continue to elect these rich c*ck suckers who don’t give a fuck about you'
'You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers, people who are just smart enough to run the machines and do the paperwork. And just dumb enough to passively accept all these increasingly shitty jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street'
George Carlin. Daarom zijn 'ze' hier.
www.youtube.com/watch?v=rsL6mKxtOlQ

kloopindeslootjijook | 19-09-17 | 07:26

Nee. Nee dit is gewoon meer van hetzelfde: Praten, constateren, verstandige dingen denken en zeggen. Maar vergeten dat migratie in de geschiedenis zelden geweldloos werkte, alleen maar wanneer migrant en ontvangend land een noodlot deelden.

De ENIGE mogelijke uitkomsten zijn Fort Nederland of chaos.

omanders | 19-09-17 | 07:23

Arib legt de schuld natuurlijk bij Nederland en de Nederlanders. Verder hoor ik haar niet over de puinhoop die in andere Europese staten heerst. Hoe kunnen zoveel landen alles fout doen en de moslims niet.

bergsbeklimmer | 19-09-17 | 06:10

Ik heb het echt geprobeerd, maar serieus, als je 2 uur nodig hebt om je punt te maken dan haak ik af het maakt me niet uit wie je bent. En het helpt ook niet dat je af en toe compleet onverstaanbaar bent. Maar goed, ik begrijp dus dat wij Nederlanders het weer eens gedaan hebben volgens iemand die hier komt wonen? Na 'wij hebben geen cultuur' is het nu 'wij zijn te onverschillig'? En dit voegt precies wat toe aan ons land?

code7 | 19-09-17 | 02:32

Dus: ze moeten all + 1 miljoen weer een nieuwe kans krijgen, met weer nog meer geld, en er moeten nu handen uitgestoken worden, en wie gaat dat betalen, zoete lieve Gerritje?

Is dit nu wat uw oud-medewerker, ons aller geliefde Prof.dr. Hans bedoelde met Taqiyya?

Ik geloof dat ik wel klaar ben met handen uitsteken. We zijn al sinds de jaren '60 bezig met handen, en miljarden, uitsteken. En 50 jaar (slechts een halve eeuw, en volgens een zeker iemand met wit haar slechts een halve staatsschuld) later hebben we er no-go area's, circa bijna 1 miljoen niet-integreerbaren, circa 'heel veel' inproductieven, circa 'heel veel' ons hatenden, bij. Iedereen, van de VN tot Noord-Korea, weet dat 'de integratie' mislukt is. Je moet niet trekken aan een dood paard...

code7 | 19-09-17 | 02:04

Dus na bijna 20 jaar in de landelijke politiek is dit wat ze produceert.

koter | 19-09-17 | 00:36

Heeft deze dame morgen beveiliging nodig?

Chow | 19-09-17 | 00:35

Een zwaluw maakt nog geen zomer, GS was ook zo lyrisch over Van Der Laan. God/Allah wat heeft die man er een puinhoop van gemaakt op het radicaliseringsdossier. Ze zijn van de PvdA, nuff said, die partij brengt slechts het slechtste voort voor NL.
.
Die kunnen niet snel genoeg hun laatste 9 zetels inleveren en het licht definitief uit doen. Is er oooooit één partij in NL geweest die zoveel haalhazen heeft weten voort te brengen?

Veni_Vidi_Vici | 19-09-17 | 00:26
-weggejorist-
Rest In Privacy | 18-09-17 | 23:54

Wel appart dat een marokkaanse de nederlandse politicie gaat vertellen wat er allemaal beter had gekund met de integratie. Zie er trouwens weinig nieuwwaarde in. Het was toch al tientallen jaren geleden te zien dat de integratie op een mislukking zou uitlopen. Overigens zal dit ook wel bij mooie woorden blijven. Het grote probleem is dat niemand concrete daden durft te stellen, ook Arib niet denk ik.

watazooi | 18-09-17 | 23:42
-weggejorist-
Rest In Privacy | 18-09-17 | 23:03
-weggejorist-
Panos88 | 18-09-17 | 22:54 | 1

Onverschillig heeft ze wel gelijk in. Het intereseert me echt geen reet of mevrouw Arib of de rest van vrouwelijk Nederland uiteindelijk in de keuken eindigt met een burka. I

MogeWijEveOvergeve | 18-09-17 | 22:42
-weggejorist en opgerot-
Dirty-Harry44 | 18-09-17 | 22:37

Mooi geschreven @Van Rossem.
Één punt wel: Het was niet (puur) de PvdA die de gastarbeiders hierheen hebben geholpen. Waren het niet Hoogovens, DSM en Werkspoor die stonden te springen om deze mensen? En aanvankelijk was niet de bedoeling dat ze hier zouden blijven. Maar toen waren ze 'zielig' en mochten het toch en familie er achteraan. Ándere partijen, niet-links, hebben het allemaal toegelaten.

wingload | 18-09-17 | 22:20 | 5

Kan me nog herinneren in Gorinchem, de Vries en Robbé/ Betondak, die had genoeg gastarbeiders in dienst, zo rond de jaren '67. Wel begon het met Grieken (geen enkel probleem), toen Spanjaarden (geen enkel probleem) toen de Turken (probleem) Ook v/m Purac in Gorinchem had genoeg gastarbeiders in dienst.
Of de glasfabrieken in Leerdam, ze konden ze allemaal goed gebruiken voor weinig geld.

watmagjenogwel | 19-09-17 | 04:30

De Politicologica over PvdA gaat hier op in. De rechtse partijen haalden mensen op jaarcontracten hierheen om de fabrieken te vullen. Toen het economisch minder ging en de fabrieken ze niet meer mosten, heeft de PvdA ze allemaal laten blijven (want zielig) en ook nog hun families over laten halen. Als het aan rechts had gelegen waren de gastarbeiders naar huis gegaan, anders hadden ze ook niet hoeven werken op jaarcontracten.

aight.. | 19-09-17 | 06:59

Het was alleen de VVD, CDA en werkgevers. PvdA en sociale partijen waren er op tegen.

MaarFeitelijk | 19-09-17 | 10:38
▼ 2 antwoorden verborgen

Arib heeft het hart op de goede plek zitten.
Prima dame.

Desmoulins | 18-09-17 | 22:14 | 3

Deze mevrouw is allesbehalve fris.

Kruisruiker | 18-09-17 | 22:27

@kruisruiker,
Daar zal jij wel verstand van hebben.

watmagjenogwel | 19-09-17 | 04:19

Dandruff | 18-09-17 | 21:46
Wat is dat met jou en die dubbelposts??

Lood om oud ijzer | 18-09-17 | 22:10 | 4

Happy triggerfinger dan.. gewoon 1 keer klikken ongeduldige ;)

Lood om oud ijzer | 18-09-17 | 23:01
-weggejorist-
EefjeWentelteefje | 19-09-17 | 01:26

Er zit nog steeds een bug in het systeem van GS.
Ook mijn posts duiken om onverklaarbare redenen vaak dubbel op, terwijl ik toch echt maar 1 keer op de reaguur-knop heb gedrukt.
Heb GS hierover geprobeerd te mailen, maar mailadres kwam ook al als 'onbestelbaar' terug...

EefjeWentelteefje | 19-09-17 | 01:26
▼ 1 antwoord verborgen

"Het is van groot belang om als nieuwkomer en de nieuwe generaties na jou, de nieuwe samenleving te willen begrijpen"

En hier ligt de belangrijkste oorzaak van die "onverschilligheid" van de Nederlander. Hij/zij heeft al minstens 20 jaar zijn/haar buik vol van de massa-immigratie, en zou willen dat er eindelijk eens een einde kwam aan de stroom van "nieuwkomers" die hier, gelijk konijnen, voor "nieuwe generaties" gaan zorgen.

Zoals vroeger een partijgenoot van Arib - Ien Dales - eens heeft gezegd: Het is lastig soep koken als iemand er maar steeds koud water bijgooit (tegenwoordig spreken sommige mensen wel, een beetje highbrow, van 'homeopathische verdunning'', maar m.i. komt het op hetzelfde neer).

"... salafisme in de steden en shariahuwelijken in de moskee, over het misbruik van democratie om democratie te verwerpen, over parallelle samenlevingen en gebrekkige inburgering, over opgesloten meisjes en ellende achter de voordeur..."

Al die ellende heeft kunnen ontstaan omdat we in korte tijd - ca 40 jaar - van, zeg, 7 moslims in 1975 zijn gegaan naar ca 1.000.000 anno 2017, and counting. Als je vervolgens gewoon maar door blijft gaan jaarlijks duizenden en nog eens duizenden "vluchtelingen" verblijfsvergunningen te geven, en er tevens niet in slaagt afgewezenen en uitgeprocedeerden uit te zetten, zullen die problemen die Arib benoemt, dan afnemen of toenemen? Je hoeft geen Einstein te zijn om te zien waar eea toe leidt, en reden tot optimisme is dat niet. Dáár komt die onverschilligheid vandaan.

Dr_Johnson | 18-09-17 | 22:00 | 4

Heel juist. Hiermee kunnen we deze discussie dus sluiten. Dank u.

beau van rtl | 18-09-17 | 22:10

Normaalgesproken wordt een volk daar niet onverschillig van, maar juist het tegenovergestelde... ergo Nederlanders zijn van nature onverschillig.

Lood om oud ijzer | 18-09-17 | 22:27

Gelijk heb je.

Knoeperd | 18-09-17 | 23:51
▼ 1 antwoord verborgen

Schrijver Van Rossum kleunt met zijn loftuiting op pvdarib in mijn ogen nu eens flink mis

bart2653 | 18-09-17 | 21:45

Hoe komt het dat Marokkanen, de vijfde generatie nota bene, nog STEEDS geen correct Nederlands spreekt?
Maar hiervoor in de plaats een agressief aandoend straattaal dialect, wat ze blijkbaar allemaal, van Amsterdam tot Den Haag tot Rotterdam tot Nijmegen spreken?


En we weten allemaal dat ze stilzwijgend al de aanslagen in Europa door terroristen goedkeuren.
De vijand is onder ons, let op wat er gebeurt als de controle van de staat wegvalt, dus geen politie meer en geen uitkeringen meer op tijd betaald? Totale plunderingen en geweld tegen ons.
En ze steunen stuk voor stuk elkaar.
Dit gaat nog een grote dobber worden voor de tot muis gefeminiseerde Nederlandse man.

King of the Oneliner | 18-09-17 | 21:42 | 3

moet zijn: spreken -onderwerp is Marokkanen in de zin ja, je kan je teksten namelijk niet meer redigeren als ze geplaatst zijn, dus

King of the Oneliner | 18-09-17 | 21:46

Wie kan wel correct Nederlands spreken? Dat ABN van het Polygoonjournaal lukt vrijwel niemand.

Jostifiel | 18-09-17 | 23:27

Hoe komt het dat Marokkanen, de vijfde generatie nota bene, nog STEEDS geen correct Nederlands spreekt?

King of the Oneliner | 18-09-17 | 21:42 | reageer

5de generatie? Gast we zitten net bij de 3de. Als er iemand gebrekkig Nederlands spreekt is het Arib wel. Kan deze dame vaak moeilijk verstaan. Zal heus een aardige dame zijn maar had nooit kamervoorzitster mogen worden... haar taalbeheersing is hiervoor te min.

koter | 19-09-17 | 00:40

Ik vond het een goede lezing.
Ze benoemt een hoop problemen die taboe zijn in de linkse Kerk. En passant klaagt ze ook de islamitische extremisten en de Marokkaanse onwil te integreren aan.

En ja, op GS weten wij dat allemaal al heel lang.
Maar de PvdA-achterban weet dat niet; die zit nog steeds met winterpenen in de oren "lalala" te zingen. Marokkanen zijn ook niet bepaald gewend om op hun eigen falen aangesproken te worden. Arib deed dat al vaker, en is daarom al veel langer persona non grata, oa bij de die schaamluis Azarkan op de balzakjes van Erdogan bij Denk. Aangezien kritiek op je eigen achterban altijd moeilijker is dan kritiek op de achterban van een ander waardeer ik dit zeer van Arib.


Dat betekent niet dat ik het er helemaal mee eens was; wat mij betreft was vooral de linkse politiek "onverschillig". In het dagelijks leven kregen immigranten zoveel handreikingen van gewone mensen zoals buren en collegae, zelfs toen de problemen onbeheersbaars werden. Ik ken daarnaast mensen die als vrijwilliger taallessen gaven aan immigranten, sommigen al in de jaren '70, anderen nog steeds.
Ga hen niet "onverschillig" noemen; ik betwijfel of Marokkanen in Marokko hetzelfde zouden doen voor bijvoorbeeld immigrerende Nigerianen.
En noem de klokkenluiders die al 50 jaar de problemen aankaarten ook niet "onverschillig"; vaak krijgen zij scheepsladingen vol linkse stront over zich heen ("nazi").

Maar verder was het een goed verhaal.

Dandruff | 18-09-17 | 21:41 | 1

Ze doet een Vanderlaantje, bedoel je?

code7 | 19-09-17 | 02:07

Zo fantastisch bekleedt ze haar functie niet. Ze heeft zich al diverse malen partijdig getoond.

De Geus | 18-09-17 | 21:41
-weggejorist-
beau van rtl | 18-09-17 | 21:31 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

..."Het is van groot belang om als nieuwkomer en de nieuwe generaties na jou, de nieuwe samenleving te willen begrijpen, en je de heersende waarden eigen te maken."... Ach zo... Dus daarom zien we met de (vrij)dag méér mannetjes in lange gewaden en baarden met mutsjes en sloffies door Neerlands straten kuieren, en reageren gehoofddoekte vrouwen, met elkaar op weg om hun kinderen van school op te halen, op mijn opmerking dat ze hier ook Nederlands mogen spreken, dat hier géén verbod op rust, 1) of ze water zien branden, of 2) beginnen ze te lachen omdat ze dit 'grappig' vinden.

Zenzeo | 18-09-17 | 21:28

Ik denk dat mw. Arib op het item onverschilligheid en nonchalance van Nederlanders een dik punt scoort. Het begint bijv. al op de lagere scholen en zet zich voort in het gehele onderwijs. Zoiets als: "het hoeft niet allemaal zo precies, als het er maar een beetje op lijkt". En met zo'n vorming in de buidel zet zich dat voort en dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Ach moet kunnen. Doe niet zo moeilijk.
En dat is een houding die je maar beter kunt afleren.
Want het heeft in bredere zin kwalijk gevolgen. En wat het falen van immigranten betreft, er wonen hier al 4 tot 5 generaties buitenlanders die er 4 of 5 generaties nog steeds niets van gebakken hebben en nog steeds niet zijn geïntegreerd. Er is geen schaamte die zoveel stommiteit corrigeren kan.

Memek | 18-09-17 | 21:22 | 2
-weggejorist-
EefjeWentelteefje | 19-09-17 | 01:30

Mevrouw Arib slaat de spijker op z'n kop. En jij ook.

In de jaren 1980-1990: op school voor allochtone kindertjes speciale lessen "in eigen taal en cultuur".
Nee dat verzin je niet. Als er nou echt één manier is om te zorgen dat deze kinderen al direct een onoverbrugbare achterstand oplopen, was dat het wel.
Toch, wie er iets van durfde te zeggen - zoals bijvoorbeeld: het allereerste dat je moet leren in een vreemd land om daadwerkelijk aan de bak te kunnen komen, is de TAAL!!! - dan werd je direct weggezet als 'racist'.
Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren.

EefjeWentelteefje | 19-09-17 | 01:30

Als Van Rossem ervoor gaat zitten mag de rest van 'journalistiek' Nederland zijn veters nog niet vastmaken!

Lood om oud ijzer | 18-09-17 | 21:21

Zou dit niet de as zijn waarover de PvdA z'n weg terug naar de burger probeert te vinden?

denhaagvandaag | 18-09-17 | 21:21

Hoeveel voorstellen en moties zal Mw Arib in de afgelopen 18 jaar als Pvda- kamerlid hebben ondersteund die hebben geleid tot deze door haar geschetste problemen? Dat moeten honderden zijn geweest.

J.Slavink | 18-09-17 | 21:09 | 1

+1

code7 | 19-09-17 | 02:22

Op zich zegt ze wat zinnige dingen, maar haar conclusie deel ik niet. Er is nooit instemming van de Nederlandse bevolking geweest deze mensen uit een ons vijandig gezinde ideologie zo massaal en permanent naar Nederland te halen. Niets te discussie en dialoog, remigratie is de enige oplossing. Ik wil geen onderdelen van hun verschrikkelijke cultuur hier laten inbedden. En argumenten dat er intussen generaties hier geboren en geworteld zijn , doen er niet toe. Het eerste argument gold ook niet toen dat volk hier naartoe kwam en het tweede argument kan ik moeilijk serieus nemen, de binding met Nederland reikt meestal niet verder dan de uitkering.

Franker | 18-09-17 | 21:06 | 4

@ad1982,

Welnee; PvdA was al sinds 1968 overgenomen door "nieuw links" dat massa-immigratie gebruikte om stemvee te importeren. Mede om die reden ontstond DS'70, als afsplitsing van de PvdA. Alleen SP was rond 1982 even kritisch, maar dat heeft maar heel kort geduurd; ook ivm de racisme-beschuldiging vanuit andere linkse partijen.

Bovendien is de kern van het immigratieprobleem niet de immigratie.
Er zijn in de loop der eeuwen heel wat groepen geïmmigreerd waar we nooit last van hadden; Joden, Fransen, Chinezen, etc.
Kern van het immigratieprobleem is de Multikul, en bijbehorende Politiek Correcte censuur. En het onbespreekbaar maken van alle problemen rond immigratie is echt de schuld van "links". Het is de Linkse Kerk die consequent intimidatie en grof geweld gebruikte tegen iedereen die het maar waagde te proberen onderwerpen aan te kaarten als;
- grenzen aan de immigratie;
- kosten van de immigratie;
- problemen rond de immigratie,
- etc.
Als dit en vele andere zaken altijd bespreekbaar waren geweest dan hadden we nu geen immigratieproblematiek, en waarschijnlijk zelfs nauwelijks moslims in NL.
Links heeft de discussie decennialang verziekt met het aanzetten tot aanslagen zoals in Kedichem, op Aad Kosto en natuurlijk op Fortuyn.

Dandruff | 18-09-17 | 22:38

Spijker op kop Franker en Dandruff

Knoeperd | 18-09-17 | 23:53

De immigratie is door VVD en CDA gepromoot om de arbeidsmarkt onder druk te houden. PvdA en vakbonden waren er zeer op tegen.

MaarFeitelijk | 19-09-17 | 10:35
▼ 1 antwoord verborgen

Als de PvdA 15 jaar geleden nou eens naar Fortuyn had geluisterd, ipv hem om te laten leggen, dan was deze lezing niet nodig geweest.

Tohuwabohu | 18-09-17 | 20:59

Ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is wie er nu verantwoordelijk is voor de compleet mislukte integratie, de toenemende polarisatie, het elkaar uitschelden voor nazi en fascist en de capitulatie van onze staat op verzoek van de EU. Dat is niet mevrouw Arib maar de PVDA. Geen enkele andere partij heeft dit land zo vreselijk veel schade toegebracht. Kopstukken als Melker en Kok die Fortuyn hebben gedemoniseerd en indirect verantwoordelijk zijn voor zijn dood, evenals die van Van Gogh. De integratie van Arib zou helemaal geslaagd zijn als zij overstapt naar een andere partij, kan me niet schelen welke.

ILF2 | 18-09-17 | 20:57

Zo lang er nog miljarden aan subsidies worden gegeven aan een woud aan projecten en stichtingen van moslim-aard zullen ze zich niet aanpassen. Dat kost hen namelijk geld! Veel geld. Stop met dat pamperen.

070 | 18-09-17 | 20:56

Het zijn niet Marokkaanse vrouwen die vandaag de dag een probleem vormen. Het zijn die Marokkaanse kutjong 2e en 3e generatie die onverbeterbaar zijn. Die die kutislam blijven aanhangen en zich onhebbelijk daarmee maken. Volgens mij zouden de meeste meiden meteen afscheid nemen van de islam als er geen restricties op zouden staan vanuit die kutjong.

Rest In Privacy | 18-09-17 | 20:55 | 3

Marokkaanse kutjong hangen geen islam aan, komen niet in moskee. Hebben alleen van islam meegekregen dat wij autochtonen allen inferieur zijn. En daar hebben ze, gelet op onze weerstand, gelijk in.

skoftig | 18-09-17 | 20:59

Het gaat inderdaad om neuken. Waarom zouden ze vrijwillig hun vrouwen afstaan aan blanke mannen met meer geld als ze ook nog eens het goddelijke gelijk krijgen van een boek? Goede deal voor die gasten.

Teleo | 18-09-17 | 21:05

Het zijn die 'vrouwen' die jongen als de konijnen...

code7 | 19-09-17 | 02:20

Bedroevend is het om te lezen dat bij enkele reaguurders de moslimhaat zo diep geworteld is.

botbot | 18-09-17 | 20:54 | 8

botbot: één klap op je bek en de wortels gaan plots diep.

bodemloos | 18-09-17 | 21:31

De goeden moeten altijd onder de kwaden lijden en er zijn een paar goeden en heel veel kwaden. Dat kan er volgens mij toch wel ietsiepietsie mee te maken hebben of leeft u onder een steen.

beau van rtl | 18-09-17 | 21:35

We moeten van het salafisme af ik zie ook tot mijn grote wede en verbijstering dat haat imams met het grootste gemak kunnen preken en hun haat tot groot genoegen van de moskee bestuurders over hun gelovige uit kunnen storten.
Onder het mom van vrijheid van godsdienst moet dat allemaal maar kunnen.
De kinderen die amper vijf jaar zijn verplicht op een streng islamitische school een om hoofddoekje dragen.
Tegen het vergif wat dagelijks deze kinderen te horen krijgen is optreden vrijwel onmogelijk,immers vrijheid van,.....

botbot | 18-09-17 | 22:02
▼ 5 antwoorden verborgen

Hiddema heeft een positieve invloed op haar. Naar verluidt mogen ze elkaar zeer graag.

namensmijnhond | 18-09-17 | 20:50

Onthoud dat ze nog steeds in dienst is van de marokkaanse koning en er regelmatig verslag moet uitbrengen. Marokko, een land dat actief haar paspoorthouders in het buitenland verplicht tot het afwijzen van de waarden van het westerse land waar ze verblijven.

2voor12 | 18-09-17 | 20:47 | 3

Als koning Mo het wil, trekt ze zonder blikken of blozen zo weer een hoofddoek over haar zwarte pruik. Wat ik u brom.

Ommezwaai | 18-09-17 | 20:56

Dat regelmatig verslag moet uitbrengen; heb je daar bewijs voor anders ruikt dit naar laster

Cable | 18-09-17 | 20:57

Ik zal even aan mijn vriendin vragen wanneer ze voor het laatst verslag heeft uitgebracht bij de Marokkaanse koning. En waarom ze de waarden van Nederland niet afwijst.

AD1982 | 18-09-17 | 21:32

Mevrouw Arib richt zich tot de Nederlanders, en ze bedoelt het vast goed, maar hoe zit het eigenlijk met de onverschilligheid onder onze islamitische mede-Nederlanders?
Geweld achter de deur, uithuwelijken, moslim-internaten, dictator-erdogan-fans en andere islamitische dubbel paspoortende Nederlandse politici die de democratie misbruiken om verworven vrijheden teniet te doen, hoge criminaliteit- en fraude cijfers onder islamitische allochtonen in ons land, enzovoort ... wat doen en deden onze islamitische Nederlanders ertegen? Ze geven er niets of nauwelijks om.

En dan komt ze Nederlanders 'onverschilligheid' verwijten?

gaffelbaard | 18-09-17 | 20:46

Natuurlijk is het weer de schuld van de Nederlanders.

Nilfisk | 18-09-17 | 20:46

Volgens mij waren JanMaat, Fortuyn en PVV als die jaren niet onverschillig maar werd hun standpunten en inzichten toch vooral door de PvdA gedemoniseerd. Kan mij geen PvdArib herinneren die deze inzichten ondersteunde. In haar betoog concludeert ze dat het aan de plotselinge werkeloosheid lag van de hard werkende Marokkaanse fabrieksarbeiders. Het is echter anders. Het was de PvdA die stelde dat deze gast-arbeiders mochten blijven en recht hadden op uitkeringen. Nou, dat trucje hadden ze snel geleerd inclusief de betaalde gezinshereniging. Punt 2 is dat ze de islamitische problematiek wegwuift als een salafistisch probleem. Dat is tegenwoordigde grote truc om de islam als lammetje voor te doen.

Premier Trutte | 18-09-17 | 20:45 | 3

En daarmee waren destijds en nu dus een groot aantal Nederlandse stemgerechtigden niet onverschillig maar worden enerzijds genegeerd (de stemmers op genoemde partijen) en onwetend gehouden ( MSM ).

GKJP | 18-09-17 | 21:22

Precies wat je zegt. De PvdA probeert wat stemmen te heroveren alsof ze ineens het licht hebben gezien nadat ze het land jarenlang in het donker hebben gezet.

Premier Trutte | 18-09-17 | 22:01

Doet me denken aan het 'we moeten weer de (arbeiders)wijken in' dat de PvdA al sinds de opkomst van de Centrumdemocraten vlak voor en na verkiezingen prevelt, zonder ooit de grote groene olifant in het land te willen benoemen.

Knoeperd | 19-09-17 | 00:03

Ik denk dat Kadija Arib de volgende burgemeester van Amsterdam wordt.

beau van rtl | 18-09-17 | 20:44 | 3

Halsema wordt ook genoemd. Blij dat ik niet in Amsterdam woon.

AD1982 | 18-09-17 | 21:35

Maakt niet uit man. Amsterdam bestaat alleen nog maar in naam.

beau van rtl | 18-09-17 | 21:40

Amsterdam zou een onafhankelijke stadsstaat moeten worden. Schuttinkje er omheen en klaar is kees. Als het een beetje snel gebeurd is Kurt Russell nog kwiek genoeg voor 'Escape from Amsterdam'.

Knoeperd | 19-09-17 | 00:05

Als het te laat is cq doel bereikt is komt links met oplossingen. Beetje Max Verstappen die na de race de bandenspanning wat verhoogt.

ZureJoop | 18-09-17 | 20:44

Neem al het positieve terug over dit mens.
In haar eerste week als voorzitter heeft ze 3 medewerkers ontlagen en vervangen door PVDAers.
Heb een paar mooie linkjes maar die worden niet geplaatst.

Kruisruiker | 18-09-17 | 20:40 | 3

URL niet plaatsen na een harde return, dus gewoon tussen een stuk tekst in.

Slipsnifter | 18-09-17 | 20:45

Bedankt

Kruisruiker | 18-09-17 | 20:48

At your service.

Slipsnifter | 18-09-17 | 20:59

Taqiyya, takia of takiya geldt in de islamitische traditie als een toegestane gedragsregel om de niet-moslims te belazeren waar ze bijstaan, met een lach en een smoes en een misleidend gebaar.

demaup | 18-09-17 | 20:37

Ze kan zelf niet eens goed Nederlands spreken, dus lekker die grote mond dichthouden over wat wij als Nederlander allemaal MOETEN van deze riffer.

Persoonlijk ben ik er helemaal klaar mee, en als ik weer zo'n agressieve naffer in het onmiskenbare neder-marokkaans hoor praten, krijg ik de onweerstaanbare neiging om er op los te timmeren, maar doe het niet, vanwege baan en gezin etc.

King of the Oneliner | 18-09-17 | 20:34 | 1

Dwaas geklets en beledigingen van een warhoofd en pantoffelheld

MaarFeitelijk | 19-09-17 | 10:34

Misschien dat ze eens wat beter Nederlands kan gaan spreken, dat mens is onverstaanbaar.
Verder: Khadija Arib vindt Nederlanders te onverschillig
I don't care.

Is dit nog nieuws? | 18-09-17 | 20:27

Weet het gewone volk al lang dit soort dingen.
Het moet gewoon ophouden met dat gezeik, aanpassen en meedoen of oprotten, zo simpel kan het zijn.

puntjeopdei | 18-09-17 | 20:25 | 1

Inderdaad. en als mevrouw Arib, gestening Word. dan zal ik me zeker laconiek gedragen:)

satpiet | 18-09-17 | 20:43

Eerst maar eens die verfoeilijke koran van de voorzitters tafel,daarna gaan we wel eens verder kijken voordat ik Arib geloof,liegen mag tenslotte van haar middeleeuwse rover hoofdman en pedo.

gelukzoeker | 18-09-17 | 20:25

Mevrouw Arib heeft 18 jaar (!) in de PvdA fractie dit beleid in grote fractiediscipline maximaal politiek correct uitgedragen. Een van de langstzittende kamerleden. Zelf is zij als PvdA voor de ontstane situatie zwaar verantwoordelijk. Heeft deze mede veroorzaakt en kritische geluiden genegeerd. En nu maar doen alsof het over anderen gaat.

J.Slavink | 18-09-17 | 20:24

Deze mevrouw is geciviliseerd. Dat is een hele mooie eigenschap. Haar eigen volk zal haar dit niet in dank afnemen. Ik twijfel dan ook niet aan haar beweegredenen.

Accident_Prone | 18-09-17 | 20:22 | 3

Als kamervoorzitter je negatief uitlaten over Nederlanders ('onverschillig') is geen 'mooie boodschap'. En ook niet 'geciviliseerd'.

gaffelbaard | 18-09-17 | 20:28

Wij (autochtone hollanders) zijn wel degelijk onverschillig!!!
Het begon met het kwartje van Kok en het eindigt nu met EU en er ligt veeel tussen...
Oekraine, mh17, tot 3x(!!!) rutte.....

Niet 1 demonstratie, platgooien snelwegen of iets anders naar Frans voorbeeld.

Kortom ze heeft volkomen gelijk over ons, haarscherpe analyse!

Rest In Privacy | 18-09-17 | 20:36

@Ball Lovert
Ik denk dat je twee zaken door elkaar haalt. De voorbeelden die je noemt geven wel aan dat de PvdA (Kok was pvda) en de VVD niet naar het volk willen luisteren en het volk hun eigen zin door de strot rammen. Maar dat betekent nog niet dat het volk onverschillig is.

gaffelbaard | 18-09-17 | 20:51

Een hoop open deuren en als oplossing een handreiking.
Ja, het is opmerkelijk dat dit eens een keer uit de pen/mond van een PvdA-er komt, maar verder helemaal niks nieuws onder de zon. En nog geen begin van een oplossing.

Harry Turtle | 18-09-17 | 20:21

Dat mens staat stijf van de make-up, ze draait morgen wel weer in de wind.

redthehadue | 18-09-17 | 20:17

Prima hoor, maar zodra er waarheden uit de mond van een PvdA-er komen moet je gaan oppassen voor je portemonnee. Want de 'oplossing' is altijd weer meer subsidie, meer hulpverleners (liefst met PvdA-partijkaart), meer leuke projectjes, en meer ambtenarren (geen typ- of spelfout).

Kiwi45 | 18-09-17 | 20:16

Ik adviseer haar naar een andere partij over te stappen. PVV? Of wellicht voelt mevrouw zich meer thuis bij het FvD?
Alleen word je dan niet toegejuicht, zoals nu.

Carmelita | 18-09-17 | 20:13
-weggejorist-
Mark_D_NL | 18-09-17 | 20:12

Gemakkelijk gesproken, mevrouw de voorzitter.

De problemen constateren - tja, dat kan tegenwoordig iedereen. En waar het precies misgegaan is, daar is zelfs de grootste domlinkser inmiddels achter. Niets nieuws onder de zon, dit verhaal.

Een symboolpolitica als Arib heeft gemakkelijk praten. Ze hoeft zelf geen beleid te ontwikkelen en kan dus niet op haar nietszeggende abstracties afgerekend worden. Het zou schokkender zijn als relaas dit uit de pen kwam van een echte PvdA-bestuurder met echte macht en verantwoordelijkheid. Die ook de mogelijkheid zou hebben om dit wollige verhaal in hard beleid om te zetten.
Maar die PvdA'ers uit het veld houden er zoals bekend heel andere opvattingen op na. En brengen heel andere ideeën in de praktijk dan die waarover Arib zo verheven orakelt.

Daarbij: wie tussen de regels leest, merkt dat het wel meevalt met het alt-right-gehalte van Arib's lezing. Er wordt gevraagd om handreikingen vanuit de politiek. We moeten dit, we moeten dat. We moeten een uitgestoken hand bieden en begrip tonen. Kortom: het oude maakbaarheidsdenken in een nieuw, hip jasje. Trap er niet in.

En zelfs, al zou zich hier - o wonder - een waarachtige mentaliteitsverandering voltrekken, dan betekent dat niet automatisch een politieke beleidswijziging. Over de oplossingen voor de door haar geschetste problematiek hoor je Arib niet, of alleen in vage, idealistische termen. Gevreesd moet worden dat alles bij het oude blijft. Hoe vaak hebben we niet gedacht, bij elke nieuwe bloedige aanslag, dat nu alles anders wordt, dat we niet op de zelfde weg kunnen doorgaan?

Noem me gerust een azijnzeiker, maar ik ben niet overtuigd. Daden zeggen meer dan woorden. Begin eens met het sluiten van alle salafistische moskeeën. En met het dichtgooien van de grenzen, in Orban-stijl. Dan praten we verder.

Leipniz | 18-09-17 | 20:12

De tata was niet onverschillig omdat ze dachten dat het wel los zou lopen. De tata was onverschillig omdat hun mening niet werd gevraagd door hun eigen ruling elite, of ze het wel chill vonden dat hordes Mohammedanen en iets later de helft van de Suriprof bevolking bij hun in de straat kwam wonen.

Als je niets in te brengen hebt word je vanzelf laconiek. Zie de reacties van tata's op de toenemende privacy inbreuken en de EU. Het kan de gemiddelde tata geen barst schelen. Ja als je met ze met de neus op de feiten drukt. Maar in de beleving van de gemiddelde tata dendert de multiculti globalistische 1984 maatschappij door - zonder dat ze een halt aan kunnen roepen.

En ze hebben het nog goed. Nog wel. Daar gaat snel verandering in komen, en dat voelen vooral de tata's uit de lagere kasten aan hun water. Vandaar hun negatievere reacties op den vreemdeling. De tata's uit de middelste en hogere kasten voelen die pijn niet. Vandaar de verkiezingsuitslag van 15-3. Zij kunnen nog 2x per jaar (ex weekendtrips) op vakantie en hebben een appeltje voor de dorst in de vorm van een pensioen. Nog wel. Daar gaat natuurlijk ook verandering in komen. Maar ze voelen nog geen pijn en kunnen wegkijken. Los van dat het ronduit gevaarlijk is om ervoor uit te komen dat je massa immigratie en de EU bagger vindt, als tata uit de middelste en hogere kasten.

M.a.w. er gaat pas veranderen wanneer de tata's uit de middelste kasten een armoedeval kennen. De hogere kasten zullen nooit ergens last van hebben en alleen maar rijker worden, maar dat is zeker niet weggelegd voor de middelste kasten. En die gaan op een dag muiten. Het is maar te hopen voor deze groep tata's dat het dan al niet te laat is en ze een onderdrukte, vervolgde minderheid in eigen land zijn bij de tijd dat ze ook maar denken aan een opstand.

Graaf_van_Hogendorp | 18-09-17 | 20:10 | 2

Kortom??
Nu in opstand komen ofzo? Wat bedoel je?

Kruisruiker | 18-09-17 | 20:13

Hear Hear. En zo zal het gaan.

Teleo | 18-09-17 | 20:16

Als Arib alleen is vervloekt ze haar geloof en schuifelt ze zuchtend over het koord boven het ravijn.

Hensmunter69 | 18-09-17 | 20:09

100 keer liever deze mevrouw als die 3 griezels van Denk.
Dank u.

Kruisruiker | 18-09-17 | 20:09 | 1

Begin denk net leuk te vinden,drie leuke knakkers bij elkaar,geintje hoor moet om mijn hart denken wil ik nog eff meegaan.

gelukzoeker | 18-09-17 | 20:33

Onverschillig? Mijn grootouders woonden begin jaren 70 opmde rand van de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Iedereen en zijn ouwe moer had door dat het ophokken van Turken tot niks zou leiden. Maar de boven ons gestelden wisten het beter.
Vervolgens vluchtte iedereen die maar enigszins de mogelijkheid had de geimporteerde ellende. Inmiddels is bijna heel Zuid gekoloniseerd, behalve de Kaap die wordt overgenomen door hipstervolk.
Onverschillg? Voorgelogen, geridiculiseerd, gedemoniseerd. Wat een gotspe.
De immigratie is verkocht als een oplossing voor een werkgelegenheidsprobleem, waar in werkelijkheid de werkgevers profiteerden van lage lonen en de kosten ervan afwentelden op de maatschappij. En dan nog eens met nadruk: op de zwaksten in de maatschappij, immers zij zaten met de valse concurrentie van goedkope arbeid, met concurrentie op de woningmarkt en schaarste gevolgd door eigen risico in gezondheidszorg.
Na 50 jaar van demonisering van de blanke autochtoon door protofascistische kranten als Trouw nu een schaamlapinterview met mevrouw Arib. Ik geloof er niks van. De journalist van dienst heeft haar vast verkeerd verstaan. Zo duidelijk spreekt ze nu ook weer niet.

Glasgow Argus | 18-09-17 | 20:07 | 3

Ik denk dat de bevolking zo vaak voorgelogen, geridiculiseerd, genaaid, uitgeknepen, belazerd en gedemoniseerd is dat het ze geen flikker meer kan schelen.
En bij de volgende verkiezingen stemmen ze weer vrolijk op dezelfde mensen die ze hebben voorgelogen, geridiculiseerd, genaaid, uitgeknepen, belazerd en gedemoniseerd.
Want zo hoort het, volgens het NOS journaal, DWDD en Nieuwzuur.

Slipsnifter | 18-09-17 | 20:12

Exact, mijn ouders woonden eerst ook in Afrikaanderwijk, de verschuivingen zijn heel herkenbaar.

basweetutwel | 18-09-17 | 20:15

Klopt. De Nederlanders uit de Afrikaanderwijk, en ook vele andere Nederlanders, zijn niet onverschillig geweest. Ze zijn, onder andere en vooral door de PvdA, monddood gemaakt en uitgescholden voor 'xenofoob', 'rechts', 'extreem-rechts', 'populist'. En nu ineens die zelfde Nederlanders verwijten dat ze 'onverschillig' zijn? Tsssss....

gaffelbaard | 18-09-17 | 20:34

Nederlanders zijn inderdaad overschillig. Elk land krijgt de leiders die het verdient

mensen zijn apathisch. Hebben geen drive om verder te kijken dan de goedkope bullshit die ze voorgeschoteld krijgen. Laten zich paaien de dagelijkse non-issue. O god het demissionair kabinet dreigt te vallen om een 1% lerarensalarisverhoging.

Ir. Wilhelmus | 18-09-17 | 20:06 | 2

Als EU zou ik aandringen op dubbele verhoging van leraren Duits en Frans en leraren Engels minder te geven.

Teleo | 18-09-17 | 20:12

Teleo | 18-09-17 | 20:12
Duits?! Dat land, die cultuur, die taal is zich met een soortement van Totalen Krieg aan 't afschaffen. Geen enkel doel om die taal nog te leren, Heine kunnen we net zo makkelijk in uitstekende vertalingen genieten.

Maarten VB | 18-09-17 | 21:53

Ayaan.

bisbisbis | 18-09-17 | 20:06

Toch blijft het een moslim...

GKJP | 18-09-17 | 20:04

Zoals ik al eerder heb geraguurd:
'Wil je in Nederlandse overheids dienst treden, dan lever je dat andere paspoort in'
Net als in Australie, waar een kamerlid met ook een Nieuw Zeelands paspoort, op kon stappen, en terecht.
Je kiest ergens voor.

Kanarie_Geil | 18-09-17 | 20:00 | 5

gerergaruut

Slipsnifter | 18-09-17 | 20:02

Helemaal mee eens.

gato | 18-09-17 | 21:00

precies!

loempiatje | 19-09-17 | 10:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat me wel opvalt in het publiek tijdens die lezing is een hoog gehalte blanke Nederlanders en dan vooral babyboomers.

basweetutwel | 18-09-17 | 20:00

Potverdikkeme! Probeer de integrale tekst van de lezing (link pdf-versie online) hier posten maar mijn bijdrage wordt niet geplaatst... weet iemand hoe een url te plaatsen in dit reaguurdersboek?

pissebed | 18-09-17 | 19:59 | 3

URL niet plaatsen na een harde return, dus gewoon tussen een stuk tekst in.

Slipsnifter | 18-09-17 | 20:00

Merci Slipsnifter!

pissebed | 19-09-17 | 12:16

Ik heb haar altijd al wel gemogen en snapte de ophef niet zo. Ze is een betere voorzitter dan die VVD'er hoe heet ze, dinges, die ene huilie huilie. Eigenlijk net zo prettig als Verbeet.

vanBarchum | 18-09-17 | 19:58 | 2

LOL..... Verbeet en prettig.....

Slipsnifter | 18-09-17 | 19:59

Inderdaad, Verbeet deed het ook zeer goed. Wel vreemd dat de praktische ervaring met scholieren haar het overwicht bracht in de 2e Kamer

MaarFeitelijk | 19-09-17 | 10:32

Goed gezegd door haar. Maar Bosma had ik beter gevonden als voorzitter.

van heinde en verre | 18-09-17 | 19:56

Och, dat moslimsgedoe blijft toch voornamelijk een probleem van armen en vrouwen.

Teleo | 18-09-17 | 19:55

Die roept hiermee een schijtstorm over zich af
nestbevuilen wordt binnen de moslimgemeente niet bepaald met enthousiasme onthaald

Tobi | 18-09-17 | 19:53 | 4

Ik denk dat zij principes heeft en staat voor wat ze zegt. Wat jij denkt interesseert haar misschien (hopelijk) niks.

TheseDays00 | 18-09-17 | 20:05

Aan genoeg geld heb je in de praktijk vrij weinig
wanneer een hondsdolle booslim weet waar je huis woont

Tobi | 18-09-17 | 20:05

Lol

Dan weet jij niet wat je in de praktijk voor geld kunt kopen.

Teleo | 18-09-17 | 20:08
▼ 1 antwoord verborgen

Daar heeft ze dus helemaal gelijk in.
Ik probeer wel eens een gesprekje aan te knopen met een collega of kennis over politiek en de toekomst van nederland, maar het lijkt ze geen donder te interesseren.
Of ze zijn bang om "iets verkeerds" te zeggen, dat kan ook.
Hoe dan ook; met zo'n bevolking heb je als land bij voorbaat verloren.

Slipsnifter | 18-09-17 | 19:53

Als je je hand toesteekt, hakken ze die er af. Nee dus.

Als het erop aankomt zal zij net als al die andere Mo aanhangers tegen ons zijn.

Bergbloempje | 18-09-17 | 19:51

Het positieve is dat ze de problemen benoemt, en de bal ook in beide hoeken durft te leggen.
Maar nu de oplossingen benoemen beste voorzitter, met het probleem benoemen ben je er nog niet...

Wijze uit het Oosten | 18-09-17 | 19:51

Ja, ZIJ mag het zeggen moslim EN vrouw. Doe je dit als blanke man, dan mag je beveiliging in gaan huren.

IslamPislam | 18-09-17 | 19:50

Als ze slim is stopt ze met het benoemen zoals het is.
Volgens mij is dit politieke zelfmoord binnen een partij als de PVDA.

Kruisruiker | 18-09-17 | 19:46

De uitzondering die de regel bevestigd?

Winter_is_coming | 18-09-17 | 19:46

Ik sta niet onverschillig tegenover dubbele paspoorten. Ik heb gevoegelijk ook helemaal niets te schaften met input van zulks. Eerst bewust kiezen voor dit land, afscheid nemen van religieuze doctrine die haaks staat op onze waarden en dan praten we verder.

Parel van het Zuiden | 18-09-17 | 19:45

Top wijf!

echt_links | 18-09-17 | 19:43 | 1

Oh ja een tob wijf? Ze heeft al jaren de tijd gehad om naar de PVV over te stappen en haar geplamuurde muil een gooi in de goede richting open te trekken, nu het einde verhaal is met haar verraderspartij heeft zij plots het licht gezien ,waardelozer je zelf bij het grofvuil zetten bestaat bijna niet.Hoe heeft zij eigenlijk al die jaren tegen dat niet te harden moslim schurft boek voor haar neus zitten aankijken vraag ik mij nu af?

gelukzoeker | 19-09-17 | 08:00

Voorbeeld van een verlichte moslim. Helaas zijn die er veel te weinig.

Bill Cosby | 18-09-17 | 19:41 | 3

Dit is een slimmerik met ambitie.
Bij de meeste moslims ontbreken deze 2 eigenschappen helaas.

Kruisruiker | 18-09-17 | 19:53

Als je ze maar genoeg geld geeft, (Arib, Ali B, etc.), verwesteren ze vanzelf.

Slipsnifter | 18-09-17 | 20:04

Als zij niet alles aan elkaar gelogen heeft natuurlijk om ons nog meer te verwarren,liegen mag en moet om de islam te verspreiden van de grote rover en pedo mo.

gelukzoeker | 19-09-17 | 08:11

Gelijk heeft ze, maar dat had ze al een tijdje kunnen hebben ware het niet dat er een verstikkende politieke correctheid heerst in met name haar eigen PVDA. Maat goed: door te zwijgen maak je carrière, zal ze gedacht hebben en kijk: dat was waar. Toch maar mooi een tweede termijn als voorzitter. Net als een two-term president acht ze zich nu vrij te spreken. Nou. Bravo. Volgende open deur.

Alexis de T. | 18-09-17 | 19:41

Waar ligt nu haar echte loyaliteit, NL of marokko?

Kanarie_Geil | 18-09-17 | 19:40 | 2

U heeft de hele lezing in 7 minuten gezien? Nee he. Gaat u ook niet doen denk ik.

Chow | 19-09-17 | 00:18

Duidelijk bij NL, kunt u zo zien.

MaarFeitelijk | 19-09-17 | 10:30

Volgend jaar zal ik die lezing wel doen.

de Voorzittert | 18-09-17 | 19:38 | 2

Geen enkele x de letters PVDA in de mond nemen, HAAR partij en de grootste veroorzaker van al deze zaken die mevrouw, inmiddels op een onverkiesbare plek in haar partij, en dan zijn ze allemaal ineens kritischer, gaat veralgemeniseren en afschuiven op "ons", de maatschappij. Nee hoor, niks nieuws onder de zon en zeker geen moed van deze pvda-ster

bart2653 | 18-09-17 | 21:26

acht bart 123, de veroorzaker van de arbeidsimmigratie zijn VVD en CDA voorlopers geweest. Vakbonden en Sociale partijen waren er zeer op tegen

MaarFeitelijk | 19-09-17 | 10:30

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl