achtergrond

Geenstijl

@hoekstra

GeldBlog - COP28 en gevaarlijke wensdenkers

deel 2

Vorige week werd in deel 1 de eerste aanzet gegeven om de economische effecten in kaart te brengen van een verbod op fossiele energie vanaf 2050 zoals deze op de COP28 werd voorgesteld door een meerderheid van de 70.000 bezorgde bezoekers (en hun aanhang thuis), waaronder dus Wopke Hoekstra, die al jaar een dag bekend staat als een milieubeschermer. Deze week het tweede deel over de economische effecten.

Vorige week werd enerzijds het punt aangestipt dat de groene omwenteling tot een enorme vraag (en gezien het gelimiteerde aanbod: enorme concurrentie) naar bepaalde grondstoffen zal leiden en anderzijds dat bepaalde landen zich niet of niet zo streng zullen houden aan een verbod op fossiele brandstoffen, waardoor het Westen zich genoodzaakt zal voelen om invoerbelastingen te heffen (met ander woorden: handelsoorlog)..

Door toenemende schaarste, wijzigende belastingen en een escalerende handelsoorlog, moeten hele handelsketens dus opnieuw opgebouwd worden, iets dat enorm complex is en erg veel tijd en geld zal gaan kosten. Alle wensdenkers lijken deze realiteit te negeren. Toch doorzetten met een verbod op fossiel, zal leiden tot nog meer dislocaties in de economie, nog minder aanbod en nog hogere prijzen; de mensen in het Westen krijgen dus “minder voor duurder”.

Op zijn best leidt het verbod op fossiel tot groene stagflatie, maar een groene depressie is waarschijnlijker omdat de groene energie niet in de huidige energievraag (en dus BBP) kan voorzien.

Nu zijn er economen die wel het realisme hebben om te stellen dat een verbod op fossiele brandstoffen alleen kan plaatsvinden als we minder consumeren (met andere woorden, een lager BBP), de de-growth economen. In wezen zal het aanbod van groene energie bepalen hoeveel welvaart er mogelijk is en gezien bovenstaande zal dat dus een stuk minder zijn dan we gewend zijn. We zullen dus moeten ontgroeien, volgens deze economische school.

Zelensky vereert Nederland met Eigen Tweet

Zie de mens

Ja dit hielden we even goed in de gaten en we zijn dus niet heel erg te spreken over onze rangschikking in deze kerkgang. We waren namelijk pas als zesde aan de beurt na Litouwen, Canada, Engeland, Duitsland en Australië. Nou, vrij naar Micha Wertheim; als we dat geweten hadden had die hele oorlog niet gehoeven. Zelensky schrijft: "I am grateful for the leadership of the Netherlands in making key decisions of the Allies in support of Ukraine, in particular on the creation of an aviation coalition. We agreed to start a training mission for Ukrainian pilots on F-16 aircraft in August this year." De training waar hij naar verwijst betreft dus die Nederlandse F-16's die in Roemenië worden geparkeerd.

Maar dan even over over die bizarre tweet van Zelensky gisteren. We zagen dit natuurlijk al aankomen nadat de Oekraïense MinBuz volstrekt ongekalibreerd de wereld in hielp dat de NAVO hun politieke en economische eisenpakket had laten vallen zodat Oekraïne zo snel mogelijk lid kon worden. Dat was, zoals we al schreven, uiteraard gewoon niet waar. En vervolgens kwam Zelensky er zelf nog eens overheen door het gore lef van de NAVO eisen te stellen aan de uitnodiging tot lidmaatschap "ongekend en absurd" te noemen: "It’s unprecedented and absurd when time frame is not set neither for the invitation nor for Ukraine's membership. While at the same time vague wording about "conditions" is added even for inviting Ukraine. It seems there is no readiness neither to invite Ukraine to NATO nor to make it a member of the Alliance. "

Ja dan heb je het gewoon even niet helemaal begrepen als het Swaziland van Europa dat in oorlog verkeert met een buurland voor wie NAVO-lidmaatschap zo'n beetje dé reden is om nooit vrede te willen.

GAST doe eens ff normaal man, gek

GAST doe eens ff normaal man, gek

Ook Wopke Hoekstra gaat wieberen

CDA-leider keert niet terug als CDA-leider

Kijkt u vandaag nog eens goed naar Wopke Hoekstra. Want DIE ZIEN WE NOOIT MEER. TERUG. De man die de ooit eens zo brede volkspartij van nieuw elan moest voorzien, haakt af als lijsttrekker van het CDA. Naar eigen zeggen omdat hij meer "een bestuurder" alsdan "een politicus" was. Wij herinneren ons Wopke vooral van het woord "sensibiliseren" en een Superdry-shirt, en wensen de heer Hoekstra een mooie toekomst als burgemeester van Achtkarspelen, RvB-voorzitter bij Achmea, interim-directeur bij Deloitte & erelid van de Friese Kaatsbond. In de comments mag u zich aansluiten bij resp. #TeamBoswijk, #TeamBoomsma, #TeamMona of #TeamPieter.
UPDATE: PIETER HEERMA (?) OOK WEG

Vervolg #DEBAT (met een wegdommelende Rutte)

HILARISCHE VIDEO

En dan nu aan het woord: Vak K. Ze hebben even 20 minuten pauze gehad om heel veel koffie in te slaan, 88 Red Bulletjes te drinken, een snuif te nemen en/of een klets koud water in het gezicht te smijten. Want Rutte doet wel alsof er allemaal niks aan is en heel erg saaaaaai, het was weldegelijk hard tegen hard, met een ernstig verdeelde coalitie, met het CDA dat voet bij stuk hield (soort van) en ChristenUnie die met knuppels begon te gooien. LIVESTREAM

Bassiehof — Wopke Hoekstra moet nu wel even doorpakken

Want er is ruimte om het leed voor de boeren te verzachten

Het kan niet anders of de rest van de coalitie probeert nu het CDA-smaldeel in kabinet en Kamer te sensibiliseren. Opdat Mark Rutte de lieve vrede binnen zijn regeringsploeg kan bewaren. D66 heeft inmiddels zulke grote woorden gebruikt en zich een onbuigzame drammende partner getoond dat we kunnen concluderen dat minister-president Mark Rutte is teruggebracht tot een trekpop, het touwtje dat uit zijn achterste hangt in handen van D66-leidster Sigrid Kaag.

En toch is er hoop. Iets wat we al eerder concludeerden na de woorden van Johan Remkes eerder deze maand die zei dat hij hoopt dat het kabinet nog gaat sleutelen aan de stikstofplannen.

Want wat CDA-leider Wopke Hoekstra betreft is de einddatum van 2030 qua halvering van de stikstofuitstoot niet heilig. Wat goed nieuws is, al wisten we dat al. Want fractievoorzitter Pieter Heerma zei in juni al dat er met die datum geschoven kan worden. Een standpunt dat ook binnen de VVD hoorbaar is.

2035 kan gewoon ook. Dan maar even schuiven met de agenda.

Wopke weer met fakkel bij voordeur Rutte IV

Weekenddraadje!

Joe, Den Haag. Hou er toch gewoon mee op. Het was niks, het is niks, en het wordt niks. Dit ruggengraatloze gezwatel in vijf tweets van Hoekstra is exact waarom er een VERTROUWENSCRISIS in Nederland is. Den Haag stoot teveel ONZIN uit, en het is één groot BlaBla2000-gebied waar dingen welles/nietes heilig zijn. Nederland is niet gepolariseerd, JOELLIE zijn gepolitiseerd. Den Haag heeft werkelijk geen idee wat er in Nederland leeft en neuzelt over niet bestaande modelproblemen terwijl er een bibberkoude hongerwinter voor de deur staat. Er moet een ambtenarenreductie komen van 50, 60, 70 tot 90%. We moeten ministeries en overheidsgebouwen vorderen voor de huisvesting van daklozen en starters. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Verhuur dat hele soepzootje aan de VN en haal die Finse spits.

Stikstofminister Van der Wal na ministerraad over PR-bommetje Hoekstra: 'Raakt me als mens'

Chips nootjes coalitiegerommel

Aan de ene kant: die nieuwe bestuurscultuur begint wel een beetje vorm te krijgen met ministers die (in een geregisseerd interview met het AD i.c.m. een """long"""read van 1310 holle en nietszeggende woorden) zeggen wat ze vinden, en andere ministers die daarna dan zeggen wat zij daar weer van vinden. Maar aan de andere kant: als je als minister op zo'n precair onderwerp op zo'n ontiegelijk amateuristische wijze begint en de rest van de ploeg de letterlijke en electorale rommel op mag ruimen, dan is het een beetje raar om de "als mens" kaart te trekken en te praten over "steun vanuit het team". En onderaan de streep: het piept en knarst in de coalitie van vier partijen die er de vorige keer ook al zo'n puinzooi van hebben gemaakt en nooit samen in een nieuw kabinet hadden moeten gaan zitten. Wij bestellen extra popcorn (bij de boer op het land, kan dat eigenlijk?, red.)
NU LIVE: Persco Rutte
UPDATE: Hoekstra heeft geen spijt

MinBuZa koopt belhokjes voor 7,6 MILJOEN

Uw belastinggeld wordt uitgegeven aan operette Rijstraat

Nederland ambtenarenland slaat al jaren een pleefiguur vanwege mensonterende toestanden op de ministeries. Lange rijen ambtenaren die uren buiten moeten wachten tot er eindelijk een werkplekje in de kantoortuin vrijkomt, en als ze dan eenmaal een bureau gevonden hebben, kunnen ze niet eens even rustig bellen met het World Economic Forum en/of de Bilderbergconferentie wegens geen privacy. Maar daar is nu iets op gevonden. Het ministerie heeft 60 belhokjes à 127.000 euro per stuk aangeschaft. 127.000 euro! Daar kan Hugo de Jonge zo twee flexwoningen voor Eritrese liaison officers voor bouwen bouwen bouwen. Volbloed Telegraafquote in de T.: ""Alles wat mis is met onze huisvesting wordt vereenzelvigd in deze kolderieke belcabines”, meldt een lid van de Vereniging van de Dienst Buitenlandse Zaken (VDBZ), die deel uitmaakt van de ondernemingsraad. „Enkele problemen: ze zijn ten koste gegaan van toch al schaarse werkplekken. Ze zijn niet gebruikersvriendelijk noch geluidsdicht. Het grootste probleem: ze zijn duur. Absurd duur. Deze cellen zijn de kafkaëske kers op de troosteloze taart die ons gebouw is."" Woedende Kamerbelcabinevragen aan Wopke Hoekstra in 3, 2, 1...

GeldBlog — De klappen van afgelopen week

Soms zijn er van die periodes waarin de bloeddruk gevaarlijke hoogtes bereikt. Zo ook deze week

Zo kwam onze centrale bank president Knot uitleggen wat er allemaal fout is aan ons belastingstelsel. Nu is er veel fout aan ons belastingstelsel en de oplossingen die Knot voorstaat lossen deze nauwelijks op, maar dat is niet waardoor mijn bloeddruk steeg. Nee, de oorzaak van mijn hypertensie lag in het feit dat al zijn opmerkingen waren gericht op onderwerpen buiten zijn beleidsgebied, terwijl op het punt van inflatie, wat zijn enige beleidsgebied is, hij doodleuk geen enkele verantwoording nam voor de ontspoorde situatie. Het lag aan van alles, maar niet of nauwelijks aan het ECB beleid (waar Knot iedere keer braafjes zijn handtekening onder zet). Dat becommentariëren van andere beleidsgebieden en tegelijkertijd zijn eigen straatje schoonvegen heeft hij al meerdere keren gedaan zoals die keer dat hij huisbezitters de nek om wilde draaien en hij opeens vond dat de groene ambities van Timmermans tot het mandaat van de ECB behoren. De uitspraken die hij doet over zijn eigen en andere beleidsgebieden delen eenzelfde oorzaak: Knot is een door de politiek aangestuurd persoon en dus verre van onafhankelijk. Knot voert een politieke agenda uit, niks meer, niks minder. Heeft u overigens aan Rutte te danken want die stak een stokje voor de benoeming van Lex Hoogduin en schoof de politiek beïnvloedbare Knot naar voren. Weer Rutte dus. De bloeddruk was na deze Knot uitspraken dermate hoog, dat de eerste spatader in mijn leven een realiteit is geworden.

VIDEO. Omtzigt sloopt Hoekstra over sancties

Schorsing!

Als je als ouder ergens een komma verkeerd zet bij de aanvraag van je toeslagen, komt de Belastingdienst je tot aan de hel kapotprocederen. Maar als je als Russische oligarch je bezittingen via een fiscaal gunstige constructie op de Zuidas hebt gestald, dan gebeurt er helemaal niets. Nederland heeft tot nu toe ongeveer 27 roebel (nog checken, red.) van Russisch geboefte geconfisqueerd, terwijl andere landen al miljarden afpakten. Onze minister van Buitenlandse Zaken, die jarenlang werkte voor de consultants van McKinsey en zelf niet eens WIST dat hij aandelen had in een bedrijf dat was gevestigd op de Maagdeneilanden, weet eigenlijk niet precies hoe dat kan. Nou ja, hij had wel wat te melden over 'departementale verkokering' en dingen die 'gezwaluwstaart' moeten worden. Tijd voor de Omtzigtman om samen met zijn hulpje Jessias minister Hoekstra met een mond vol tanden en zijn broek op de enkels te zetten. Het Zelenski Kamerdebat is nu geschorst omdat Hoekstra helemaal NIKS kan. Na de breek verder. 
UPDATE: Eindelijk is daar dan Kamerbrief, waarin het kabinet toegeeft dat het inderdaad nogal pet gaat allemaal. Zometeen gaat het debat dan eindelijk verder.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.