Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BOOS! DNB wil huisbezit zwaarder belasten

GeldBlog headdeskt zich een bult

Paar dagen terug kwam onze centrale bank met het voorstel om huisbezit verder te belasten. Het idee is om het verschil tussen een huis huren of kopen te verkleinen. Klinkt wellicht als iets wat gedaan moet worden. Sterker nog, het is iets waar zeker wat aan gedaan moet worden! Maar zoals alle bureaucraten het betamen, komen de experts bij de DNB met plannen om de symptomen aan te pakken in plaats van de oorzaken. Op zich passend in het huidige tijdsbeeld want centrale banken de wereld over hebben hun onafhankelijkheid (van de politiek) verspeeld en zich daarmee vereenzelvigd met het probleemoplossend onvermogen van de overheid.  

In het schrijfsel van de DNB, wordt de krapte in de huurmarkt aangedragen waardoor de huren van starters relatief hoog zijn ten opzichte van de hypotheeklasten van startende kopers. Verder blijven de hypotheeklasten redelijk constant terwijl huren ieder jaar stijgen. Verder is (tegenwoordig) een groot gedeelte van de hypotheeklasten aflossing; huiseigenaren sparen dus en dat is iets wat huurders dus niet (via hun huurbetaling) doen. Uiteindelijk leidt dit tot een scheefgroei en is dit, volgens de DNB, schadelijk voor de welvaart.

Ieder weldenkend mens zou zeggen dat de oorzaken aangepakt dienen te worden. Dat betekent dat bouwen moet worden vergemakkelijkt. Vergunningen moeten snel en goedkoop afgegeven worden. Procedures voor instemming moeten worden verkort en gemeentes moeten hun landposities niet uitbuiten. Verder moeten bouwregels (PFAS, etc.) opzij worden gezet (mensen in oude meuk laten wonen is een stuk milieu onvriendelijker denk ik zo, om van de negatieve effecten op welvaart in brede zin maar te zwijgen).

Starterswoning, 2030 (niet ingekleurd)

Huursubsidies moeten ook worden afgeschaft want het enige waar die voor zorgen is dat de markt juist verstard. Om het Planbureau voor de Leefomgeving te quoten: “Huishoudens maken afwegingen in hun woonconsumptie die niet overeenkomen met hun eigenlijke voorkeuren, met onder andere lange wachtlijsten, goedkoop én duur scheefwonen, financiële risico’s bij huishoudens en macro-economisch welvaartsverlies tot gevolg. Overheidsbeleid dat stuurt op de uitgaven voor wonen en overige consumptie is hieraan voor een belangrijk deel debet. Onder experts op het terrein van de woningmarkt bestaat een brede consensus dat deze problemen deels kunnen verminderen door het aan huishoudens aanbieden van meer mogelijkheden om zich vrij over de woningmarkt te bewegen”. De lezer weet dat de echte boodschap van dit soort rapporten van overheidsinstellingen over overheidsbeleid vaak tussen de regels te vinden is. Vrij vertaald staat er dat overheidsingrijpen in de woningmarkt juist voor alle ellende heeft gezorgd.

Nu heeft de DNB natuurlijk een punt dat de koper de hypotheekrenteaftrek heeft. De HRA was altijd al een slecht idee omdat dit de prijsvorming in de huizenmarkt verstoort. De HRA had er nooit moeten zijn. Wat mij overigens wel enorm irriteert, is dat de overheid eigenlijk steeds beloofde de HRA nooit te zullen afschaffen, iets wat zij nu wel doet. Mensen maken beslissingen gebaseerd op die beloftes en komen dan van de koude kermis thuis. Zelfs de belofte van het tempo waarin de HRA wordt afgebouwd is, wederom, gebroken. De overheid bewijst maar weer eens een uiterst onbetrouwbare zakenpartner te zijn.

Maar in plaats van dat de overheid haar lesje leert, heeft het nu de startersbonus bedacht. Iets wat alleen maar zorgt voor een prijsstijging van de starterswoningen en daarmee het voordeel voor starters teniet doet en een grote groep potentiële starters uit de koopmarkt duwt naar de oververhitte huurmarkt, iets wat de DNB in haar artikel niet aankaart.  

Overigens heeft de huiseigenaar niet alleen maar fiscaal voordeel; het eigenwoningforfait moet immers ook betaald worden. Verder wordt er voor het gemak vergeten dat een huiseigenaar ook een vermogensrisico neemt; immers, de huizenprijzen kunnen ook dalen. Dit is een risico wat huurders niet hebben en verklaart ook waarom verhuurders altijd meer vragen in huur dan en vergelijkbaar object zou kosten in hypotheeklasten.

Dus de oplossing is het aanbod van de gevraagde huur- en koopwoningen (dus niet door de overheid bepaalde smaakjes) te vergroten en de prijs verstorende werking van overheidsbeleid stop te zetten. Dat laatste is dus door het volledig afschaffen van de verstorende regelgeving en andere vormen van staatsbemoeienis.

Ommen (Overijssel) 2050

De DNB stapt hier geheel om heen en beschouwt het als een gegeven (vast een politiek besluit) en gaat dan doodleuk zeggen dat gelijkheid tussen huren en kopen bereikt kan worden door huisbezit zwaarder te belasten. Eigenwoningforfait kan omhoog of alles kan naar Box 3 worden overgeheveld. Nog buiten het feit dat belasting op bezit (iets wat is betaald met geld waar al belasting over is betaald) een schande is (zie hier), stelt de DNB eigenlijk voor om het leven van de huiseigenaar even zuur te maken als voor die van de huurder.

Het pakt dus symptomen aan en niet de oorzaken. Verder zal huisbezit duurder maken er voor zorgen dat meer mensen zullen huren in plaats van kopen, waardoor er nog meer potentiële huurders op de oververhitte huurmarkt komen! Het ECB plan maakt het door haar aangekaarte probleem daarmee nog groter.

En het meest saillante aan deze voorstellen is dat de DNB, als proxy van de ECB, zelf schuldig is aan de enorme prijsstijgingen in vastgoed door de rente kunstmatig laag te houden! Haar eigen rol laat zij onbesproken (weer een politieke keuze natuurlijk).  Dus de DNB zou eerst de ECB-balk in haar eigen oog moeten zien voor zij over de splinter in het oog van de huiseigenaar begint.

Al met al heeft de DNB dus een politiek gedreven stuk geschreven (schande), pakt het symptomen in plaats van oorzaken aan (schande), wil de belastingdruk verhogen (schande), maakt het probleem juist groter door de huurmarkt nog krapper te maken (schande) en laat het haar enorme eigen rol onbesproken (schande). U raadt het: ik ben BOOS. Ik stel voor om bureaucraten als achtste plaag toe te voegen aan de lijst van Bijbelse plagen.     

Een eigen huis...

Reaguursels

Inloggen

Mooi, ik ben dus niet de enige die dit proefballonnetje van DNB een onzalig plan vond.

BadPatNL | 11-01-21 | 15:30 | 1

Nog maar eens een keer gelezen, en ook nu niks tegen in te brengen. Mooi stukje, beste Alexander.

BadPatNL | 11-01-21 | 16:02

Maar de verhuurder.... dat is toch een koper.... en als het duurder wordt voor de koper dan.... hmmmm ik zie een vicieuze cirkel ontstaan.

unshift | 11-01-21 | 12:08

Trek je nationale jasje uit en hou het simpel.

Internationaal wordt er crisigeld bij gedrukt. Het geld klotst als het ware tegen de plinten.
Uit een van mijn eerste economielessen op de MULO:
- Als de liquiditeit (geld in omloop) toeneemt dan wordt dit belegd in aandelen en vastgoed. Hierdoor stijgen de prijzen van aandelen en vastgoed.
- Aandeelhouders willen na aftrek van belastingen, vaste kosten en koersverschillen een minimum rendement van 3% en een opslag om risico´s af te dekken.

Moraal van dit verhaal:
- vastgoed (woonhuizen, enz.) worden niet goedkoper;
- huurprijzen kunnen niet omlaag.

Sociale huurwoningen worden gesubsidieerd met toeslagen, huurverlaging in het sociale segment is voor de huurder en de belastingbetaler een vestzak, broekzak verhaal. (Nog grotere discrepantie tussen sociale en particuliere huur leidt tot maatschappelijke spanningen en een vlucht naar politiek rechts. Omdat de particuliere huurder geen subsidierecht heeft en daarnaast via de belastingen de toeslagen van anderen mee betaald.)

BraadWorstLul | 11-01-21 | 12:03

DNB mag zich hier inderdaad niet mee bemoeien, maar de oplossing van de problemen op de woonmarkt begint NIET bij het luisteren naar de vrije markt. Die vrije markt is volstrekt verziekt door diezelfde DNB.

Begin eens met die volstrekt debiele, véél te hoge hypotheken.

van heinde en verre | 11-01-21 | 11:34

Waar je meestal niks over hoort, is dat veel huurders voor elke scheet de verhuurder bellen.
Daar zit iemand aan de telefoon die wordt betaald, die geeft de melding door aan iemand die wordt betaald, die stuurt iemand om te kijken die wordt betaald, dan wordt iemand ingeschakeld om iets te doen die wordt betaald, dan wordt de rekening betaald door iemand die wordt betaald, die rekening wordt in de financiële administratie verwerkt door iemand die wordt betaald, en die financiële administratie wordt gecontroleerd door iemand die wordt betaald. Alles natuurlijk inclusief premies, belastingen en BTW. En dan zit er in de huur ook nog een component voor risico verhuurder, verhuurdersheffing, en onvoorzien. Daarom is huren duurder dan kopen.
Ondertussen staat de woningeigenaar in het weekeinde 'op een laddertje' om zelf reparaties te doen, om zijn huis betaalbaar te houden.

Harry.Langezwaal | 11-01-21 | 11:27 | 1

Vergeet dan ook niet er bij te vertellen dat de mensen die, al is het voor elke scheet of met iets serieus, bellen ook vier van het kastje naar de muur worden gestuurd of anders aan het.lijnte worden gehouden door de woningcorporaties... Sinds 2014 in het bezit van mijn eerste koophuis en erg content dat ik van de verhuur af ben.

BadPatNL | 11-01-21 | 17:28

Klaas Knot blijkt een echte socialist te zijn.
Ik dacht al, wat doet hij als prive persoon bij dat Vara programma met Van Nieuwkerk, twee weken geleden...

Nuchternederland | 11-01-21 | 11:25 | 1

Ja, en het enige wat nog meer opviel was dat die kneus van Metallica hield. Gelijk alles wat ik nog van ze in huis had bij het restafval gepleurd. ;-)

BadPatNL | 11-01-21 | 17:30

Pfff. tis zo simpel, maak je huis kopen/bezit duurder, willen meer mensen huren, gaan de huren nog verder omhoog.

louis6227 | 11-01-21 | 11:12 | 2

In de vrije huursector is dat zo. Veel mensen zijn echter afhankelijk van het gereguleerde deel van de huurmarkt, en daarin wil geen mens investeren als gevolg van de huurprijsmaximering inclusief de bekende risico's m.b.t. politieke ingrepen in de 'markt' die al lang geen markt meer is maar een flipperkast.

Harry.Langezwaal | 11-01-21 | 11:51

@Harry.Langezwaal | 11-01-21 | 11:51: Tsja, maar het is juist de vrije sector, die DNB relatief goedkoper wil maken t.o.v. Koopwoningen. De gereguleerde sector is al absoluut goedkoper dan koopwoningen.

louis6227 | 11-01-21 | 13:50

Sinds wanneer meent de DNB zich met inkomenspolitiek te moeten bemoeien? Bovendien betaalt een huizenbezitter zich blauw aan overdrachtsbelasting en ozb en zijn de onderhoudskosten helemaal voor hem of haar zelf!

Rationa | 11-01-21 | 10:27

Het zou mooi zijn als de overheid zich zou realiseren dat de huisbezittende families werkelijk de hoeksteen van de samenleving zijn. Zij zijn degenen die ook geregelde inkomens hebben en dús ook geregeld belastingen betalen. Zij zijn degenen die kapitaal opbouwen, hetgeen ook weer zijn weg terug vind in de economie. Zij zijn degenen die met de winst van het ene huis niet alleen een nieuw huis kopen, maar ook een nieuwe auto, die later weer als occasion op de markt komt. Zij zijn degenen waarbij banken geld verdienen, waardoor ze het risico bij de minder bedeelden onder ons kunnen hebben. etc. etc. etc. Maar geheel naar communistisch model, moet álles gedeeld worden. Niets mag eigen bezit zijn, want eigen bezit betekent stabiliteit en stabiliteit heet macht. Al die zogenaamde "groene" concepten, waarbij "sharing" een rol speelt, streaming diensten waarbij je geen Blu-ray meer in de kast hebt, huurwoningen, huurauto's, carsharing, zelfs kinderen in de kleuterschool die allemaal worden verteld dat delen het grootste goed is... hebben allemaal één ding gemeen: je bent volledig afhankelijk van wat de ander jou toebedeeld op basis van arbitraire punten. De interessante vraag is dan: wie is die ander en op basis van welke ideologische standpunten krijg jij wat precies toebedeeld? Als het antwoord in alle gevallen luidt: "de staat", ben je dus in het Communisme aangeland. En we weten allemaal hoe dat afliep...

Gladiator Fap | 11-01-21 | 10:23 | 2

Uitstekende analyse!
@Kuifje, doe jij ff ctrl+c / ctrl+v in een mailtje naar Mark?

Timide_Aso | 11-01-21 | 11:00

Perfect verwoord!

Nuchternederland | 11-01-21 | 11:26

Dat past goed in de communistische plan van de WEF: "In 2031 you'll own nothing and you'll be happy." (because we say you'll be happy, and if you claim otherwise then you'll be sent to the left's Gulag)

unshift | 11-01-21 | 09:35

Volgende keer ga ik meezingen met een stel onnozelen: ‘Jij bent welkom’

Dr.Platypus | 11-01-21 | 09:18

Bedoel je bureaucraten toevoegen aan de vertaling van de achtste plaag? De achtste plaag waren sprinkhanen wat vrij vertaald natuurlijk bureaucraten zijn die alles kaalvreten door belastingen, heffingen en boetes. Overigens, Egypte werd volgens het oude testament door 10 plagen getroffen, te weten
1. Bloed in water
2. Kikkers
3. Luizen/muggen
4. Steekvliegen
5. Verpest
6. Zweren
7. Hagel
8. Sprinkhanen
9. Duisternis
10. Dood van de eerstgeborenen

Barre_de_k | 11-01-21 | 09:16

Hoogleraar Boelhouwer (TNO) heeft berekend dat Nederland voor 6% bebouwd is. Als er 1% méér bebouwing bijkomt is de woningnood opgelost. Bijkomend voordeel is dat deze ruimte van de immer klagende boeren moet komen en daar minder compensatie naar toe hoeft. Grondverwerving door de centrale overheid en bouwen. Als je het over laat aan gemeenten knallen de grondprijzen omhoog en kan er alleen nog duur gebouwd worden. Denk aan Utrecht (links bestuur) en de nieuwbouw Haarzicht-Vleuten. Sombere eengezinswoningen vanaf 600K. Grondverkopen zijn dè manier om de gemeentelijke begroting te sluiten.

P. Breidel | 11-01-21 | 09:11 | 10

Breidel, ons landje was 23 jaar geleden al ‘druk’, 20 jaar geleden ‘vol’. Er is geen overvraag maar een te lage rente. Over 4 maanden stapt de markt flink naar beneden. Dan je zin?

Pieterman | 11-01-21 | 10:13

Mijn huis is van binnen ook maar voor 0.1% bewoond, in 99,9% van mijn huis staat of zit niemand. Dat kan vast veel voller.

Nuchternederland | 11-01-21 | 11:28

@P. Breidel | 11-01-21 | 09:46: Ja, nu nog wel he?! Maar na dat ene procentje kont er een paar jaar later nog een procentje bij. En dan staat, wij maken het dan niet meer mee, over een 100 jaar wel voor >75% vol met gebouwen en snelwegen.... Dr.Platypus en Timide_Aso hebben beiden een punt, de vraag moet omlaag door de ongebreidelde instroom voor 99% in te perken. Nu brutto 100.000 - 120.000 inwoners extra per jaar zorgt er voor dat dit straks netto met een factor per jaar vermedigvuldigt wordt.

BadPatNL | 11-01-21 | 17:41
▼ 7 antwoorden verborgen

Ja hoor pak iedereen maar aan. Huurprijzen blijven stijgen en dan ga je de woningeigenaren het ook heel moeilijk maken. Dan maak je het kopen helemaal onmogelijk. Met als gevolg dat de hele huizenmarkt weer in stort. De enige die daar dan weer baat bij heeft zijn de verhurende partijen. Dan koopt zo'n prins Bril weer alle huizen voor een knaak en gaan de huurprijzen nog verder omhoog. Hoe wil je anders aan een huis komen. Bewaar maar een goede kartonnen dozen of haal nog een tent, nu je het nog kan. Dat wordt het wonen anno 2030.

upbeat | 11-01-21 | 09:09 | 2

Ik voorzie ook een toekomst voor ' trailer park people' hier in NL.

DeCynischeAmbtenaar | 11-01-21 | 09:20

Aan de geldhonger van de Staat der Nederlanden komt geen einde, de coronacrisis zal nieuwe belastingen en belastingverhogingen op bestaande stimuleren.

DeCynischeAmbtenaar | 11-01-21 | 09:04

Als mensen nou eens stoppen met fokken en immigreren dan wordt het een stuk rustiger... kwestie van vraag en aanbod op de huizenmarkt. Wil een bank jou geen hypotheek verstrekken omdat je gewoon te weinig (wit) geld binnenkrijgt per maand dan moet je misschien eens wat harder gaan werken of gewoon stoppen met zwart werken en wel wit gaan werken.

pdvd | 11-01-21 | 09:01 | 3

Hoezo simplistische tegel:
1)mensen moeten minder fokken en immigreren. Om een bevolking op peil te houden moet elk gezin 2 kinderen op de wereld zetten. Immigreren betekent afname van bevolkingsgroei. En de werknemers halen buitenlanders binnen. Je bent vergeten waarom er nu zoveel problemen zijn met islamieten: werkgevers haalden goedkope werknemers hier naar toe. En ruim 30 jaar later mag de maatschappij de ellende oplossen.
Vraag en aanbod: jij gelooft dat als er minder mensen een woning zoeken, dat de prijzen naar beneden gaan. Kijk eens naar de leegstand aan winkel en kantoorpanden. Die prijzen gaan echt niet naar beneden. En een goede leestip betreffende inkomen is het boek: fantoomgroei. Geef aan dat al ruim 15 jaar de lonen niet stijgen. De rest wel. En jouw visie betreffende zwart werk mag misschien in jouw zeer directe omgeving van toepassing zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid voor de rest van Nederland.

loser | 11-01-21 | 09:34

@loser | 11-01-21 | 09:34:
Think again. Werkgevers haalden inderdaad de eerste 'islamieten' hiernaartoe en wel in de orde van grootte van tienduizenden. Die hebben zich dan volgens uw redenering in twee generaties naar een miljoen voortgeplant. Dat kan niet hè! Stel dat de eerste gastarbeiders zich elke generatie verdubbeld had door autonome groei (wat al een demografisch unicum zou zijn) dan waren er nu nog maximaal rond de 100.000. Die andere 900.000 moeten toch echt anders verklaard worden.

Joris Beltsin | 11-01-21 | 10:26

@Joris Beltsin | 11-01-21 | 10:26: wie heeft het over het feit dat zij zich hebben voort gepland naar 1 miljoen ?! Ik niet. Ik stelde alleen maar een feit dat als je je oorspronkelijke bevolking op niveau wilt houden, dat elk gezin minstens 2 kinderen moet voortbrengen. Voordeel daarvan is dat zij geen intergratieproblemen hebben en die kinderen zijn geworteld in dit land en cultuur. Terwijl hij met een simplistiche oplossing komt van minder mensen door geen nageslacht te produceren. En als je je eigen bevolking op niveau houdt, dan hoeft je ook geen mensen te importeren. En waarschijnlijk denk je: die 1e groep mensen waren nodig om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Maar als je voor die werkzaamheden een normaal salaris zou krijgen, dan had je genoeg aan je eigen bevolking en niet mensen van buitenaf. Maar ja: werkgevers zijn net politici: korte termijnvisie en laat de ellende door anderen oplossen. Hun hoofdmotivatie is om de lonen zo laag mogelijk te houden. Kortom: na 60 jaar heeft de werkende man nog steeds een droge boterham te makken en zijn niet in staat om een normaal leven op te bouwen. Door bijvoorbeeld een huis te kopen.

loser | 11-01-21 | 11:16

Vergeet ook niet dat het voor iedereen met een inkomen onder de 2000 Euro per maand (in de meeste gevallen flexibel dus onzeker) natuurlijk onmogelijk is om een huis te kopen in Nederland. Huren kan misschien vanaf 1200 Euro per maand, ook flexibel. Flexibel werken en flexibel wonen, felxibel schulden opbouwen en langzaam krankzinnig worden is hoe een paar miljoen mensen leven. Dit allemaal terwijl zij verdrongen worden door werknemers die het voor veel minder doen omdat in het land van herkomst het eigen huizen bezit op 95 % of hoger ligt en zij niets hebben te vrezen.

LinkeLotje | 11-01-21 | 08:11 | 1

Klopt, je kunt daar niet tegen concurreren.

DeCynischeAmbtenaar | 11-01-21 | 09:05

Belasting betalen over bezit slaat sowieso nergens op.
Ik vind de gemeentelijke belastingen op basis van de WOZ waarde al heel bedenkelijk. Omdat ik een mooi huis heb schijt ik meer en gebruik meer water en daarom moet ik meer rioolheffing etc. betalen? En de WOZ waarde is ook nog eens gekoppeld aan de debiele huizenmarkt. Wat boeit mij het wat mijn huis waard is zolang ik het niet wil verkopen?
Maar goed, de overheid heeft nou eenmaal geld nodig voor zorg, onderwijs en goede wegen etc., dat snap ik.
Dus áls je dan een belasting wilt invoeren (die enigszins te verdedigen is), schrap dan al die WOZ-afhankelijke zooi, ook geen vermogensbelasting als bezit als je er woont, maar hef alleen wat winstbelasting over het deel overwaarde. En verreken dat ook a.u.b. met de inflatie tussen aankoop- en verkoopdatum.

Timide_Aso | 11-01-21 | 08:09 | 7

@muggetje | 11-01-21 | 09:27: Misschien moet je maar langer thuis zitten genieten van je eigendom. Je investeer in een huis dus ook in je badkamer en toilet. En vervolgens ga je krenterig bij je baas douchen en schijten. Hoezo belachelijk.

loser | 11-01-21 | 09:40

@Timide_Aso | 11-01-21 | 09:18: Helemaal mee eens: daarom verduurzaam ik mijn huis ook niet. Is een investering die pas op de lange termijn terugverdiend wordt, maar wel direct gevolgen heeft voor de belastingen.

Willy_Wuiles | 11-01-21 | 09:41

@Willy_Wuiles | 11-01-21 | 09:41: daar had ik nog niet eens over nagedacht, maar dat is inderdaad ook erg krom! Helemaal omdat dat niet strookt met de "duurzaamheidsambitie" van diezelfde overheid. Geeft wel aan dat er in vele gevallen totaal niet goed over belastingen wordt nagedacht. Het is gewoon de meest simpele manier van geld binnenharken. Pas als dat niet lukt gaan ze kijken of ze misschien ergens kunnen optimaliseren / bezuinigen. Een kleinere overheid komt pas als allerlaatste als oplossing in zicht.

Ik stel voor:
- afschaffen Eerste Kamer, in plaats daarvan referendums invoeren;
- afschaffen heel de toeslagentak van de belastingdienst i.c.m. zeer grote versimpeling van het belastingstelsel, waardoor er ook veel minder mensen bij de belastingdienst zelf hoeven te werken;
- bijvoorbeeld door het invoeren van een vlaktax;
- [graag aanvullen]

Timide_Aso | 11-01-21 | 09:49
▼ 4 antwoorden verborgen

Na het lezen van de comments, denk ik dat de eerste stap de export van voedingstoffen naar Afrika stil gelegd moet worden. Wat een leven.. de hele dag links en rechts ketsen met subsidie.

kleybeuker | 11-01-21 | 07:42

Het hele falen van het communisme komt dus doordat de overheid simpelweg niet tot in haarvaten van de samenleving beleid kan voeren. Als er teveel overheidsbemoeienis is worden dingen inefficiënt en duur.
De arrogantie van bestuurders ook hier zichtbaar. Ik zou graag samen met alle burgers gecompenseerd worden voor de enorme bedragen die we maar de baken hebben moeten overmaken om ze overeind te houden. ‘To big to fail’ heette het in de kredietkrisies. Wat ze er niet bij zeiden was dat het om de ego’s ging van de mensen en niet de instituten.
Falen dat is waarin wordt excelleert. Kan men tóch iets goed!

ratelaar | 11-01-21 | 07:30

Dit werd al benoemd door critici bij het afschaffen van de aflossingsvrije hypotheek, dat de overheid het vermogen na aflossing zal gaan belasten. Was natuurlijk niet waar etc , maar onze overheid laat zich wederom het ware gezicht zien.
Afschaffen rente aftrek (die was veilig bij VVD)
Afschaffen aflossingsvrije hypotheek
En dan nu als vermogen belasten.
Naast dat er over dat vermogen al loonbelasting is betaald, leges voor bouwplannen, btw over alle bouw activiteiten, jaarlijks al woz wordt berekend, er al een eigen woning forfait als "belasting" bestaat, en belasting bij overdracht in de vorm van overdrachtsbelasting (alsof de staat aandeelhouder is ofzo), en dan nu ook nog als eigen vermogen.
Is zou het alleen prima vinden als de staat ook het vermogen als negatief erkend, ofwel geld bij legt als het huis wordt verkocht met verlies. Maar dat zal wel niet.
Roverheid, dit "advies" gaat na de verkiezingen gewoon overgenomen worden met als reden dat alles binnen de EU "gelijk" moet worden getrokken.

boerk | 11-01-21 | 07:11

Met de wetenschap dat voor miljoenen mensen een einddoel is om naar 0031 te verhuizen (feestneuzen) in combinatie met een uiterst zwak bestuur (NL) die de macht aan een derde parij (EU) heeft gegeven waarbij u slechts een statistiek bent... En dan dit bovenstaande emo geleuter? Vanavond weer lekker voor de tv hangen lijkt me beter, succes ermee.

Pedronegro | 11-01-21 | 07:01

Ik dacht dat het werkstukje van een paar talentloze stagaires afkomstig was die per ongeluk zonder toezicht en begeleiding dit broddelwerk hebben kunnen publiceren. Ze zijn waarschijnlijk van hetzelfde klasje die Wobke heeft ingefluisterd dat het een goed idee is om de hogere inkomens ‘ tijdelijk’ even extra zwaar te gaan belasten om de lagere inkomens in deze crisis te helpen. Nee, nivelleren is echt geen feestje. Het is een welzijns en welvaart sloper.

Nathal | 11-01-21 | 06:51 | 1

Lijkt mij o.b.v. dit topic dat de huizenbezitter, m.n. degenen die lang(er) in één huis met één keer een hypotheek te hebben afgesloten én fiks afgelost hebben, dubbel de pineut zijn:
-geen starterbonus
-wel huizencrisis 2010-2015
-nu de l*l om een groot deel van de pot "U bent welkom in Nederland met gratis uitkering, huis, studie etc" te vullen.

HRA is fijn maar ook idioot: eigenlijk moet men alleen een hypotheek afsluiten die men ook zónder HRA kan betalen.
Maar ja dat is mijn mening: de HRA heb ik altijd gebruikt om 1x per jaar met wat extra spaargeld een extra aflossing te doen en zo binnen 20 jaar (bijna om) hypotheek af te lossen.

Met als dank dit zieke plan van de DNB.

Mwah, dadelijk maar eens even bellen met de hypotheekman.........

MK27 | 11-01-21 | 07:19

Net als dat we geen klimaatprobleem hebben, bestaat er ook geen woningprobleem. Er is in de wereld en om te beginnen in Nederland een overbevolkingsprobleem. We vragen meer van Nederland en de wereld dan zij kunnen bieden. We hebben een mensenprobleem.

Jan de Vries | 11-01-21 | 02:50 | 3

Tuurlijk joh.

donkieshot | 11-01-21 | 04:44

Je hebt 100% gelijk! De overbevolking is het probleem waar alle andere problemen mee beginnen. De wereld is geschikt voor 4 a 4,5 miljard mensen.

stukkie_touw | 11-01-21 | 06:58

Inderdaad: een mensenprobleem. Mensen die de grenzen van de wet op zoeken om de huren maximaal te verhogen en zo min mogelijk doen om die huurverhoging te rechtvaardigen.

loser | 11-01-21 | 09:48

Sorry, mijn aandacht gaat alleen nog maar richting de vijfhonderden nieuwe inwoners van Nederland uit. De rest interesseert mij niet zoveel meer

davidhasseltoff | 11-01-21 | 01:55 | 1

Je kan ook 500 jonge dames per week uit Venezuela en Brazilie laten overkomen. Die zijn meer verwant aan onze levensstijl dan woestijnbewoners die een 14e eeuwse ideologie volgen. Waarom juist die laatste week op week door onze strot geduwd blijven worden blijft voor mij verbazingwekkend. Wake up.

padbuffel | 11-01-21 | 02:15

Nu snap ik de naam KNOT. Financieel afknotten .

Mart6037 | 11-01-21 | 01:13

Bijstand en werkeloosheid kan nog wel eens heel aantrekkelijk worden, dit is ook de motor van de immigratie, een levenslang gratis verblijf.
Warmtepomp bijvoorbeeld, daar moet een normaal denkend mens niet aan denken, onbetaalbaar en werkt niet zonder bijstoken, kun je ook wel verwachten als zo'n Ed Nijpels, onbenul, dit aanbeveelt.
In onze gemeente worden warmtepompen incl. zonnepanelen geplaatst in de sociale woningbouw. Dus men woont met een uitkering en maximale huursubsidie al zowat gratis, en krijgt er bovendien nog eens een pakket gratis energie bij. Daar moet iemand met een eigen huis al zijn verschil in loon of pensioen t.o.v. een uitkering straks instoppen.

verwonderd | 11-01-21 | 00:38 | 4

Alles omzetten naar fysieke goud en dan gaan huren en in de bijstand.

boerk | 11-01-21 | 07:14

Denkt u dat dit gratis is? Mensen betalen €50/mnd voor 6 zonnepanelen. Armen verbruikten al nauwelijks (dikke trui etc) en worden hiermee geconfronteerd met een verhoging van €50 op energie zonder hier echt van te profiteren. Ik ken deze gevallen.
Warmtepompen kunnen wel degelijk helpen, mits goed gedimensioneerd (maatwerk). Draait hier ook zo'n ding wat me op jaar basis niets kost (incl onderhoud en afschrijving) en ja, je moet af en toe wat bij stoken voor tapwater , maar dat hoeft alleen bij afname (doorstroom verwarmer).

boerk | 11-01-21 | 07:19

@boerk | 11-01-21 | 07:19: 50 euro per maand meer huur is 47 euro per maand meer huurtoeslag.

Badd Pritt | 11-01-21 | 07:42
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
wapster | 11-01-21 | 00:25 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Weelde herdistribueren is een hot item. Dit DNB plan is een prima voorbeeld.

Laat die DNB lui maar even een paar jaar rondkomen van modaal of 2x modaal. Kijken of ze zichzelf rijk vinden dan.

sjef-van-iekel | 11-01-21 | 00:08

Verschrikkelijk idée dit. De stijgende huizenprijzen komen voor een groot deel door overliquiditeit en lage rentestand en zijn rechtstreeks het gevolg van het beleid van de ECB, de baas van de Nederlandsche Bank. Ondertussen kunnen velen met kleine en bevroren pensioenen deze belasting waarschijnlijk helemaal niet veroorloven en moeten hierop dus iets verzinnen. Dat wordt dus of verhuizen of proberen de overwaarde zo laag mogelijk te houden. Een bancaire hypotheek is waarschijnlijk lastig voor ouderen met lage inkomsten maar een familiehypotheek of een eigen bv’tje die hypotheek verstrekt zou uitkomst kunnen bieden. Maar reken er maar op dat de BD minutieus naar de gekozen constructies zal kijken en mogelijk zal proberen te bewijzen dat deze zijn opgezet om belasting te ontwijken en dat mag niet. Financieel adviseurs, fiscaal juristen, advocaten en notarissen zullen het in elk geval druk krijgen wanneer dit doorgaat. Leuker kunnen we het niet maken was het toch?

Shamwari | 10-01-21 | 23:58 | 6

Jij legt deschuld bij het ECB, maar hoe verklaart je dan dat huizenprijzen net over de grens, met name Duitsland, voor vergelijkbare huizen enorm lager liggen. Vooral Nederlands beleid heeft de Nederlandse huizenprijs omhoog gestuwd.

Zeurders | 11-01-21 | 00:58

@de honden blaffen... | 11-01-21 | 00:20: de stijgende huizenprijzen komen door wanbeleid. Te veel mensen importeren, te weinig huizen bouwen.

opblaasschaap | 11-01-21 | 06:43

@Zeurders | 11-01-21 | 00:58: Dat leg ik graag even uit. Het afgelopen decennium en met name het afgelopen jaar is door de ECB en andere centrale banken veel geld in omloop gebracht. Daarbij houden de centrale banken de rente laag. Mensen met een voor de bank zeker inkomen zoals ambtenaren kunnen daardoor extra veel lenen hetgeen een stuwend effect heeft op de huizenprijzen. Daarnaast is er in Nederland in tegenstelling tot de Duitse periferie een groot tekort aan huizen hetgeen eveneens een prijsopdrijvend effect heeft. Ook dat is een groot probleem maar dat komt niet direct door het beleid van de Nederlandsche Bank.
In een andere post werd al aangegeven dat het zo jammer is dat GS gestopt is met Das Kapital. Daar zullen destijds wel goede redenen voor geweest zijn maar ik mis het wel. Heropenen van Das Kapital zou voor mij een aanleiding kunnen zijn om een kroontje te kopen.

Shamwari | 11-01-21 | 11:22
▼ 3 antwoorden verborgen

''You will own nothing, and you will be happy.'' komt toch wel dichtbij zo. Toch maar geen complot dan?

Jiet Panssen | 10-01-21 | 23:58 | 1

I will make you happy, give me your money.

de honden blaffen... | 11-01-21 | 00:21

Hmmm, iemand die op z'n werk geen donder te vertellen heeft en als een bange schijtert acteert doet zich thuis voor als een dictator. Vergelijk Klaas Knot bij de ECB en hier te lande even gaat voorschrijven hoe het moet. Blijf bij je leest schoenmakertje.

Sintjuttemuts | 10-01-21 | 23:54

Ik ben niet voor meer bouwen. Het land is al zo vol. ER moeten gewoon minder mensen komen (import beperken, en dweilen zeg maar). Die bescheiden moeten gaan wonen. Net zoals in Parijs bijv: kleine appartementjes.

Poes Fiep | 10-01-21 | 23:49 | 1

Waarom denk je dat ze de tiny house movement zo promoten op de tv. Wij moeten het leuk gaan vinden om met partner op 18 vierkante meters te leven. Met kinderen krijg je tot max 24. Kijk eens hoe handig, de kast is ook een trap en het zo snel klaar met schoonmaken.

Miss Silly | 11-01-21 | 01:21

Grote grap is natuurlijk dat de VVD (in de persoon van Stef Blok) in 2016 met een vergaande flexibilisering de huren eerst fors heeft opgepompt en huisjesmelkers als Van Haga en onze Vastgoedprins schatrijk heeft gemaakt. Particuliere verhuurders mochten voortaan huurcontracten van een of twee jaar aanbieden waarna eenzijdig en zonder opgaaf van redenen de huurder op straat gezet mocht worden. Bijna de helft van alle particuliere huurwoningen wordt inmiddels in de markt gezet met een tijdelijk contract. Dat houdt in dat de huurder geen huurrechten opbouwt en de verhuurder niet gebonden is aan maximale huurverhogingen. In 2020 kreeg een nieuwe huurder *9,5 procent* voor zijn kiezen.

O ja, en weet dat Kafka Ollongren van zusterfiliaal D66 werkt aan een wetsvoorstel om het stapelen van tijdelijke contracten mogelijk te maken zonder dat er recht ontstaat op een vast huurcontract.

wapster | 10-01-21 | 23:48

O ja, de verhuurdersheffing was een idee van VVD'er Blok. Dat werkt super! Not!

gozoman | 10-01-21 | 23:48 | 4

@wapster | 10-01-21 | 23:55:
Dat laatste feit kan alleen plaatsvinden als het volk accepteert dat het door waanzinnigen geregeerd wordt.

de honden blaffen... | 11-01-21 | 00:26
▼ 1 antwoord verborgen

Bouwgrond moet massaal worden vrijgegeven. Gemeenten moeten dit niet meer gebruiken om dure projecten mee te financieren. Daar moeten ze andere bronnen voor zoeken. Hypotheken op basis van twee inkomens moeten worden afgeschaft. Dat is ook beter voor de opvoeding.
Buy to let moet worden verboden. Wonen is een burgerrecht en geen gratie van huisjesmelkers die prijzen enorm opdrijven, zowel voor huurders als in de koopmarkt waar ze starters wegdrukken.
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven willen alleen dure woningen bouwen, maar daar die is voor het grootste deel van de markt niet te betalen. De overheid moet hier dus in ingrijpen en desnoods zelf massaal bouwen voor een tot twee keer modaal. Want als één ding duidelijk is geworden is dat marktwerking bij niet werkt.

gozoman | 10-01-21 | 23:46 | 6

@Pieterman | 10-01-21 | 23:47: Ik woon in Thailand en heb in mijn regio een Nederlander ontmoet, 72 jaar oud, die terug wil naar Nederland. Hij wil wonen in Groningen, in de buurt van zijn zoon. Hij heeft de grootste moeite om een sociale huurwoning te vinden en nu probeert zijn zoon een appartement te kopen voor ca. 150.000 EUR die zijn vader dan kan huren. Is ook niet makkelijk.

Dus ik denk dat “plaats zat” onzin is.

DolfWeerwolf | 11-01-21 | 00:07

@wapster | 10-01-21 | 23:56: Onteigenen dan, of eerste recht aankoop door gemeenten gebruiken. Er is een noodsituatie! De profiteurs die gronden aankopen in de hoop dat het bouwgrond wordt hebben dan maar pech.

gozoman | 11-01-21 | 18:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Mag ik dan als tegenprestatie mijn hypotheek eenmalig opnieuw afsluiten? Dat compenseert de uiterst grove onbetrouwbaarheid van de overheid die deze club kennelijk verder aanmoedigt.

Pieterman | 10-01-21 | 23:45

Leuk al dat klagen maar wat kunnen we ertegen doen?

Geenjoris | 10-01-21 | 23:29 | 1

Belasting ontduiken tot je het zelf onbeschoft vindt worden.

The_Master_Bear | 10-01-21 | 23:33

DNB idee is ongeveer dit: 'Sommige mensen hebben Corona. Anderen niet. Als we iedereen besmetten, dan zijn we wat meer gelijk'. Je begrijpt, dat is heel sociaal gedacht!

Granity | 10-01-21 | 23:25 | 4

Ik pleit toch eerder voor groepsimmuniteit in box 3.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:34

Joris die heb je al voor je woonhuis.

Pieterman | 10-01-21 | 23:46

@The_Master_Bear | 10-01-21 | 23:31: Nou ja, de theorie van het socialisme is toch meer dat de dwerg klein is gebleven door oneerlijke kansen en dat door dat recht te trekken de dwerg kan groeien. Dat het in de praktijk inderdaad vaak neerkomt op benen afhakken ben ik wel met je eens.

rederijker | 11-01-21 | 00:15
▼ 1 antwoord verborgen

Je werkt waarvan de helft naar de belasting gaat en daarmee koop je een huis met overdrachtsbelasting dat je betaalt met je inkomen waarover je al belasting hebt betaald en dan betaal je huurwaardeforfait-belasting van het inkomen waarover je al belasting betaald hebt en dan moet je nog eens extra belasting betalen over het huis waarover je al zoveel belasting betaald hebt.

Gelukkig kan ik nu geen belasting meer betalen. Want het is geld op aan belasting.

Rest In Privacy | 10-01-21 | 23:13 | 2

En mocht je nog een klein beetje hebben overhouden en kom je te overlijden. Dan mogen je nabestaanden nog een keer erfbelasting betalen.

simpel_vruchtje | 10-01-21 | 23:18

Dat geldt bij erven aan niet-nageslacht ook.

Pieterman | 10-01-21 | 23:47

typisch dat in de ogen van de staat ieder onrecht alleen rechtgetrokken kan worden door nog meer geld aan de staat te geven. Wat schieten de slachtoffers, de huurders, er mee op als huiseigenaren meer belasting op hun woning gaan betalen ? Die huren worden daardoor niet minder. Ze moeten dan genoegen nemen met het leedvermaak dat anderen extra worden geplukt.

wlodek | 10-01-21 | 23:11 | 1

Verbazingwekkend genoeg, is dit voor de meeste PvdA/SP stemmers ook voldoende.
Iedereen gelijk. Ik hoef niet meer, als een ander maar niet wél meer heeft.

The_Master_Bear | 10-01-21 | 23:23

"gemeentes moeten hun landposities niet uitbuiten"

En dan weet je: er zit er weer eentje een partij uit z'n nek te lullen.

wapster | 10-01-21 | 23:09 | 2

Leg eens uit dan.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:46

Ten eerste heeft de schrijver geen enkel benul hoe grondprijzen tot stand komen (residueel) en ten tweede vallen de grondposities van gemeenten compleet in het niet bij die van projectontwikkelaars als BPD, AM, Vorm, Heijmans etc.

wapster | 11-01-21 | 00:00

@Alexander Sassen van Elsloo. Je vergeet nog een belangrijk feit. Tijdens Balkenende 1 is besloten dat de WOZ zou worden afgeschaft. Zowel het gebruikersdeel (betalen eigenaren EN huurders) en eigenaardeel (betalen eigenaren). Het gebruikersdeel werd afgeschaft maar later het eigenaardeel niet. Want toen zat de PvdA inmiddels in de regering. Gevolg: alleen huiseigenaren betalen gemeentelijke belastingen (WOZ). Huiseigenaren draaien op voor kosten die gemeenten voor IEDEREEN maakt.

beniknouzoslim | 10-01-21 | 23:07 | 4

IK geloof niet dat dat laatste klopt. Het is wel zo dat huurders geen OZB meer betalen, maar het is niet zo dat woningeigenaren daardoor meer OZB zijn gaan betalen. Het wegvallen van de huurders-ozb wordt gecompenseerd door extra uitkering van het rijk aan de gemeente.

Poes Fiep | 10-01-21 | 23:45

@Poes Fiep | 10-01-21 | 23:45:
Dat klopt ook maar indirect wordt de Rijksbelastingen toch door dezelfde groep netto-betalers opgebracht. En huurders zullen dat minder vaak zijn, denk o.a. de huurtoeslagen.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:52

De OZB wordt gewoon meegenomen bij het bepalen van de huurprijs.

rederijker | 11-01-21 | 00:02
▼ 1 antwoord verborgen

Spijker op z’n kop. Mooi volledige analyse, complimenten. Hieruit blijkt wel weer dat gestudeerde economen ongelofelijke idiote voorstellen kunnen presenteren. Net zoals virologen en juristen. Wij moeten onze bek houden, want geen verstand van.

mok | 10-01-21 | 23:01

DNB moet toezicht houden op de financiele instellingen in NL. Tijdens de kredietcrisis van 2008 bleek al dat ze deze taak geheel verzaakte. Herinner je nog die kwakende aardappel Wellink die alleen maar riep dat hij nergens wat aan kon doen.
Daarna zijn ze een bijkantoortje van de ECB geworden, niet bepaald in het voordeel van ons land.
Als je je belangrijkste taak zo verzaakt, houd dan in elk geval verder je mond over andere zaken waar je niks mee te maken hebt.

Schmalz | 10-01-21 | 22:57 | 1

Let maar op, ze gaan zich vast ook nog met het klimaat en de energietransitie bemoeien.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:01

Mijn koophuis is niet van mij, maar van de bank totdat ik het heb afgelost. Daarna is het wel enigzins van mij, terwijl de overheid en de gemeente me uitmelken omdat ik een huis bezit. Wat gek, ik begrijp er niks van.

Nivelleermarionet | 10-01-21 | 22:56 | 1

U bent volgens de redenering van DNB in feite huur verschuldigd aan de overheid voor de woning die uw eigendom is. Het huurwaardeforfait was ook al op die logica gebaseerd en was ook al niet te begrijpen.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:06

Waar betalen we de kosten van de ondersteuning bedrijven, en bodemloze put KLM van, plus ondersteuning zuidelijke landen?

Box drie de woning. Vergeten wordt de kosten van onderhoud en andere kosten.
Inflatiecijfer kunstmatig laag houden, door gemeentelijke belastingen en zorgkosten hierin niet mee te nemen.
Ik zie binnenkort gebeuren, dat gepensioneerden met een twee keer modaal inkomen geen aow ontvangen.
De heffingskorting ouderen is aan het verdwijnen.

De regering schraapt, met niet alleen een kaasschaaf, maar ook met een bot mes. De koopkracht is altijd hetzelfde.

En dan moeten wij geloven dat Rutte volgens de EU een vrek is.

Ik denk dat ik ook maar een camper koop en mijn huis verkoop, net zoals de bitcoin family.

Moestuinier | 10-01-21 | 22:53

Het voorstel pakt inderdaad het probleem niet aan en is slechts een graai-actie.
.
Het fundamentele probleem is dan een woning een schaars goed is, maar ook een eerste levensbehoefte. Deze markt ervan moet daarom *gereguleerd* worden om niet ten prooi te vallen aan speculanten.
.
Oplossing 1: Verlicht de schaarste, minder mensen
Veel meer bouwen is tegenwoordig geen echte optie dus stop met de *wekelijkse* import van 500 mensen die allemaal een nieuw huis nodig hebben.
.
Oplossing 2: Voorkom speculatie door regulering
Huizen (en huren) zijn nu giga duur omdat ze massaal opgekocht worden door investeerders, die door de schaarste de prijs maximaal op kunnen drijven. Verbeid eenvoudigweg het bezit van meer dan X( bv 2 ) woningen in schaarste gebieden, tenzij je een woningcooperatie bent zonder winstoogmerk met een sociale doelstelling, gereguleerd uiteraard.
.
Bij alleen 2 zullen de huizenprijzen al sterk gaan zakken...

hotmint | 10-01-21 | 22:48 | 2

Dus jij denkt dat regulatie de oplossing is? Nee, het is het probleem.

Spie | 10-01-21 | 23:03

Regulering is oorzaak van schaarste in de markt en zeker niet de oplossing.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:10

Ik heb niet alle comments gelezen, maar met het oversluiten met de lage rentestand, en in combi met de HRA, bespaart het rijk toch aardig wat centjes? Beetje vestzak - broekzak idee?

photto | 10-01-21 | 22:46 | 2

Eerder rupsje nooit genoeg. Als een huis met hypotheek naar box 3 verhuist gaat de belasting in box 1 nog verder omhoog en in box 3 gebeurt niks (en een huis zonder hypotheek verhuizen naar box 3 is uiteraard helemaal extra kassa).

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:20

Ik heb als ik eind zestig ben een woning die zo goed als is afgelost. En dat doet dit plannetje te niet. Ik had net zo goed niet kunnen aflossen en net zo goed geen pensioen kunnen opbouwen. Dat scheelt me (wat zal het zijn) 700 Euro bruto per maand.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:37

Nou, voor 17 maart zullen we hier geen politicus over horen, want dat kost zetels. Als we straks dik financieel genaaid worden is dat na 17 Maart als je de eerste vier jaar weer machteloos langs de kantlijn staat toe te kijken hoe onze politici met alle mooie beloften schaterlachend hun reet afvegen.

me163komet | 10-01-21 | 22:40

Rutte, Knot en van Mulligen (CBS). U bent nat voordat u er erg in hebt.
Rente moet omlaag want de inflatie blijft laag ( CBS). Alles wordt duurder, maar de inflatie blijft laag?
De werkende middenklasse wordt wederom aan alle kanten genaaid door deze heren. Up yours!!!!

Mart6037 | 10-01-21 | 22:22

We hebben gewoon te veel mensen in een klein land. Met 100.000 erbij waarvan de meesten niets zinvols kunnen bijdragen aan onze samenleving. Dat houdt geen land lang vol. Dat kan niet.

zeeman73 | 10-01-21 | 22:18 | 5

Ongelooflijk dat deze hoofdoorzaak onvermeld blijft. Ieder normaal mens snapt dat als je jarenlang 100.000 migranten, netto per jaar, toelaat in 1 van de dichtbevolkte landen ter wereld dat dit het wonen duurder maakt. Maar hee, je kunt ook meer belasting heffen. Gewoon, omdat het kan. Lost het probleem niet op maar daar is de overheid blijkbaar ook niet voor.

Ride_On | 10-01-21 | 22:57

Ja, en ondertussen komen er maar mensen bij van buiten NL, is het niet te vol en worden windmolens zonder problemen op korte afstand van woonwijken gesitueerd.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:38

Er is een partij die zegt dit anders te willen gaan doen maar die is gedoemd tot eeuwige oppositie.

Veepert | 11-01-21 | 09:04
▼ 2 antwoorden verborgen

Zo doorzichtig dit. Wordt van meet af aan gecoördineerd en tbv uitvoering worden strategisch organisatisch of organen welke buiten de politiek staan ingezet.
Deze strategie wordt keer op keer gebruikt. Als je het een keer ziet, gaat het je opvallen. In dit geval is eerst gezorgd dat iedereen verplicht zijn huis af moet lossen, met zogenaamde goede bedoeling. Vervolgens mag je na decades een gigantische maandlast te hebben gedragen de staatskas gaan spekken.

Kernkop68 | 10-01-21 | 22:17

Zit "Vikings" voor de tweede keer te bekijken. Neem aan, ook wel wat gelezen, dat t redelijk waarheidsgetrouw is. Bottom line was eigenlijk het verbeteren van de kwaliteit van leven van de autochtone bevolking en zo mogelijk een basis bieden voor de uitbreiding van die bevolking., desnoods buiten de toenmalige landsgrenzen.
Wat zijn we toch ver gezonken, we halen miljoenen Invasiërs binnen, t minste probleem dat ze veroorzaken is eigenlijk de druk op de huur- en woningprijzen. Ik zie helaas nog veel "Bloodeagles" aankomen.

Wassila | 10-01-21 | 22:17

Maak je geen zorgen.
De vrije markt lost alles op.
De onzichtbare hand wordt nooit een onzichtbare middelvinger.
Zeggen ze dan bij de VVD.

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 22:16 | 1

Goed idee. Laten we de immigratie eens door de vrije markt bepalen.
Na 17 maart is alles weer vergeten en vergeven. Tot die tijd kunt u het beste de staatspropaganda van de NPO negeren. Daarna ook overigens.

The_Master_Bear | 10-01-21 | 22:37

Gratis tip! Als ze nou de gederfde belastinginkomsten van bedrijven zoals shell en unilever van de afgelopen 20 jaar eens gaan innen en daar huizen van bouwen is het probleem opgelost.

Rest In Privacy | 10-01-21 | 22:14 | 2

Wow. Om hoeveel gaat dat dan ongeveer?

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 22:17

Zo voor de verkiezingen? Klinkt als iets dat Rutte gaat afschieten en daarmee zorgt dat de VVD de grootste blijft.

zwarte_weduwe | 10-01-21 | 22:11 | 4

Om het daarna alsnog doodleuk in te voeren. Verkiezingsbeloften heten tenslotte niet voor niets verkiezingsbeloften.

citywok | 10-01-21 | 22:41

Verrek... da's 'n goeie...

momusopus | 11-01-21 | 01:12
▼ 1 antwoord verborgen

Wacht maar tot de staat in samenwerking met de banken al uw bezittingen heeft geconfisqueerd en U met voedselbonnen naar de staatswinkels mag om uw wekelijkse voedsel pakket af te halen.
Woont U te groot word er een kleinere unit voor U gezocht en word de vrijgekomen woning toegewezen aan het COA.

likdoorn | 10-01-21 | 22:10 | 3

Dat zeg jij nou zo.... maar hoeveel ouderen -of weduwen- wonen nog steeds in het oude afbetaalde huis, aangeschaft toen zij nog kinderen hadden, een veel te groot huis voor een of twee personen. Ze zouden daar best wel uit willen naar wat kleiners .... maar... voor de prijs die je voor je oude huis krijgt koop je nog amper zo'n kleine aanleunwoning met keuken en bed in de woonkamer terug, en dus blijven ze noodgedwongen in dat veel te grote huis zitten.
Nou heb ik het vermoeden dat het kabinet Rutte 4 daar straks wel een oplossing voor heeft; de zogenaamde "financiele prikkel" ; je gaat mensen die klem zitten in hun onverkoopbare huis -mits met veel verlies- op zodanige wijze geld afhandig maken via extra belastingen dat zij gedwongen worden hun te grote huis onvoordelig te verkopen. Gemeenten zullen hier grif aan meewerken want daar kunnen dan de statushouders met hun familie (na gezinshereniging) in ondergebracht worden, uiteraard met een flinke huursubsidie. Let maat op, bejaarden uit hun huis treiteren wordt straks het nieuwe normaal om de woningnood op te lossen.

me163komet | 10-01-21 | 22:52

@me163komet | 10-01-21 | 22:52:
Dat getreiter bestaat voor dat soort huizen al uit extra heffingen op het gastarief en een niet terug te verdienen energietransitie.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:26

@me163komet | 10-01-21 | 22:52: Ik zie op Centrumeiland te IJburg woningen vereisen van vier hoog zonder lift (iets met duurzaam). Wat denk je wat mensen willen hebben op moment ze ouder worden .... alles gelijkvloers.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:40

Ik werk nu zo’n 35 jaar, vele economische ups en downs meegemaakt maar je komt in Nederland nooit echt een stap naar voren anders dan door je eigen carrière. Maar de cao salaris stijgingen, zelf in de beste jaren, worden altijd weer geabsorbeerd door nieuwe lastenverhogingen zoals meebetalen aan de kinderwens & opvang van de buren, immigratie van mensen die blijkbaar hun eigen broek niet op kunnen houden, etc. Leuk dat we zo sociaal zijn maar als brave gemiddelde burger is je koopkracht van je 21ste tot je pensioen constant. Geen millimeter beweging. En nu doet de DNB weer een duit in het zakje om ons hypotheek stelsel EU proof te maken. Pfff

EG61 | 10-01-21 | 22:09 | 4

De laatsten die nog geprofiteerd hebben van de opbouw zijn de boomers. Nu zit er inderdaad geen millimeter beweging in.

knutsel_ | 10-01-21 | 22:25

Van met je handen werken worden de meeste mensen niet rijk. 'T is niet anders.

EEnzame SchizofrEEN | 10-01-21 | 22:49

Mijn ervaring is dat je tot je 35ste omhoog gaat qua salaris. Daarna vlak je af en volg je de inflatie. En dat geldt voor iedereen tenzij je in een andere positie komt waar een andere loonschaal bij hoort.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:42
▼ 1 antwoord verborgen

En weer een Nederlands instituut dat naar de gallemiezen is. Hoe haal je het als DNB in je hoofd om een dergelijk rapport naar buiten te brengen terwijl jezelf mede verantwoordelijk bent voor de volledig overspannen huizenmarkt door het absurde rentebeleid? Werkelijk schaamteloos.

therealbraindump | 10-01-21 | 22:07 | 1

Dat de dnb zo’n rapport uitbrengt? Dat moet een opzetje zijn! Aan de hand van dit “zwaarwegende advies”, gaat men tijdens de formatie het wonen in koophuizen nog duurder maken. Hoog vanuit algemene zaken is om zo’n soort rapport gevraagd, zo zie ik het.

Dr. Worstenbroodje | 11-01-21 | 11:37

Mooie foto van Ommen Overijsel 2040/ Berlijn aan de Maas ( Rob Jetten ofzo)
Vallen de puzzel stukjes al samen, of leven we hier nog steeds met ons kop in ons hol?
Wie verteld mij welke agenda er hier wordt uitgevoerd in het jaar 2021?
Bedrijven door CO2, Boeren door stikstof en Burgers door grond ( Tiny house / huur huis) worden door overheid en slinkse NGO's gekortwiekt.
De "Top down / Bottom up" agenda 21 van totale controle over alles ( en nog wat) komt akelig dicht bij zo.
Maar ik zal het natuurlijk wel weer helemaal verkeerd hebben, want het zit zo: ....

Datgingniegoed | 10-01-21 | 22:05

De krapte op de huizenmarkt wordt niet veroorzaakt doordat huurhuizen niet duur genoeg zijn of omdat koopwoningen te weinig belast worden maar doordat de regering in de waan van de dag er alles aan doet om woningbouw te frustreren. Met PFAS normen dat als er een molecuul per kubieke meter wordt gevonden dat er niet gebouwd mag worden. Dat ieder stukje groen maar wordt uitgeroepen tot beschermd natuurgebied. Dat als een koe een scheet laat de CO2 normen worden overschreden en dat er ter compensatie alweer een nieuwbouwproject niet door mag gaan.
Al die internationale verdragen die Nederland heeft getekend om het vingertje naar anderen te kunnen wijzen beginnen zich nu tegen ons te keren. (Iedere keer als milieudeskundige Johan Vollenbroek een rechtszaak tegen de staat aanspant om een woonwijk te verbieden rinkelt bij hem de kassa).
Een gezonde markt wordt bepaald door vraag en aanbod waarbij het aanbod in Nederland kunstmatig gefrustreerd wordt terwijl de vraag blijft groeien. En dat probleem los je niet op met extra belastingen.

Osdorpertje | 10-01-21 | 22:02 | 3

U dacht dat het ging om een probleem op te lossen?
Het gaat om extra belasting te innen, niet extra belasting om iets te bereiken.

Damoos | 10-01-21 | 22:07

Er zou helemaal niet meer gebouwd moeten worden. Er zijn veel te veel mensen in dit land en er komen er nog veel te veel bij. Mensen zouden recht moeten hebben op een fatsoenlijke woning én een groene omgeving. Maar er moet en zal meer volk hier binnen komen.

Ride_On | 10-01-21 | 23:04

Nee, de oorzaak is het feit dat de kiezers al tientallen jaren onafgebroken op die kartelpartijen stemmen. Daarom verdienen ze het ook en wel zonder glijmiddel.

Spie | 10-01-21 | 23:12

stelletje geldwolven daar bij de DNB, meer, meer, meer. Dat mag wel blijkbaar.

langzullenweleven | 10-01-21 | 22:00

Het beste is in Nederland om geen geld te hebben. Kijk maar naar het programma Vier handen op één buik. Tienermoeder zonder geld. Maar kan wel naar een andere/nieuwe woning. Of de andere kant van Nederland. Dat zijn mensen die lachen ons allemaal uit. En wij maar belasting betalen. De eerste voorlopige aanslag van dit jaar van €1580.- is al overgemaakt naar de belastingdienst. Kreeg gelukkig wel €1.- korting omdat ik het in één keer had overgemaakt.

simpel_vruchtje | 10-01-21 | 21:57 | 7

@kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 22:28: Je kunt geld prima laten renderen.... koop een woning en verhuur het. 6,5% rente, beter dan die 4% die je moet betalen.... Oh nee, wacht....

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:44

@simpel_vruchtje | 10-01-21 | 22:51: Daar dacht een dochter van een kennis ook zo over. Die had de prio bij haar bedrijf (op zich geen raar punt). Vervolgens werd ze door de snelheid dat de woningen stegen overvallen en liep volledig achter de feiten aan.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:45
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik pak er even wat (on)zinnen uit. 1) Maar zoals alle bureaucraten het betamen, komen de experts bij de DNB met plannen om de symptomen aan te pakken in plaats van de oorzaken. 2) Ieder weldenkend mens zou zeggen dat de oorzaken aangepakt dienen te worden. Dat betekent dat bouwen moet worden vergemakkelijkt. 3) Dus de oplossing is het aanbod van de gevraagde huur- en koopwoningen te vergroten. 4) Het pakt dus symptomen aan en niet de oorzaken. 5) Al met al heeft de DNB dus een politiek gedreven stuk geschreven (schande), pakt het symptomen in plaats van oorzaken aan (schande),

Ok Alexander, oorzaak en gevolg. Die zogenaamde “woningcrisis” is een symptoom (een gevolg van) en de oorzaak noem je helemaal niet!

Ruler | 10-01-21 | 21:55

Het échte probleem is natuurlijk het huizentekort.
Hier in mijn gebied gaat de helft van de sociale huurwoningen naar statushouders.

Bedenk even wat een sociale huurwoning is: betrekkelijk veel ruimte voor een kunstmatig (gesubsidieerde) lage prijs.
Daar bovenop komen de huurders ook nog in aanmerking voor huursubsidie.

Omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn, en een groot deel ook nog eens naar statushouders gaat, zijn (werkende) nederlanders veroordeeld tot pandjesbazen. Deze pandjesbazen kunnen de hoofdprijs vragen voor klein bemeten 1-of 2-kamerappartementen. De prijs hiervan is boven de 740 euro (huursubsidiegrens).

Maar je moet toch wát, dus huur je maar zo'n veel te klein en veel te duur appartement, maar dubbel lullig: je mist ook nog eens de huursubsidie.

Eigenlijk totaal discriminerend dat slechts een deel van de doelgroep kan profiteren van sociale huur plús huursubsidie, puur omdat er een enorm tekort is aan sociale huurwoningen. Gezien gelijke rechten en behandeling zouden zowel sociale huurprijzen als huursubsidie afgeschaft moeten worden.

Een manier om als werkende nederlander alsnog voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen is overigens: drie jaar er een ongelooflijke teringzooi van maken en stoppen met werken. Dan helpt onze debiele linkse overheid je wel aan een betaalbaar huis.

Papa Jones | 10-01-21 | 21:55 | 7

@Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:50: In de vrije sector worden vaak huureisen gesteld. Minimaal 50-60K bijvoorbeeld, bij een huur van 1.100 euro, bij een makelaar.

Maar die pandjesbazen die kleine hokjes verhuren voor 800 euro... die vragen geen bewijs. Je moet wél een contract tekenen, voor minimaal een jaar. Dus ja, als je volgens het nibud geen 800 euro huur kan betalen., en qua inkomen recht hebt op een sociale huurwoning... doe je dat tóch bij een pandjesbaas, je moet toch wát als je al jarenlang nummer op plek 3000-4000 staat, elke keer dat je op een sociale huurwoning reageert.

Papa Jones | 11-01-21 | 01:12

@Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:50: Had ik maar een 4-kamer gekocht destijds... ik dacht, als ik koop, dan wordt het echt een huis met een tuin. Eerst maar eens een paar keer promotie maken. Heb eerst 5 jaar een flatwoning gehuurd. Was achteraf heel jammer, met die stijgende huizenprijzen.

Maar goed, dat was 1999 dat ik ging huren, toen waren er amper wachtlijsten voor flatjes.
Nu is dat ook al enorm opgelopen. Wat ik zeg, je bent nummer 4000 als je net begint en reageert op een flatwoning (ik heb het niet over mezelf, woon nog steeds in mijn eigen huis).

Papa Jones | 11-01-21 | 01:20

@Papa Jones | 11-01-21 | 01:20: Ik zat in de situatie dat ik dacht..... hoe lang blijf ik in Amsterdam wonen. Het werd pas 2006 voordat ik mijn eerste woning kocht. Hoeveel geld ik daardoor niet door het toilet hebt gespoeld.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 09:32
▼ 4 antwoorden verborgen

En eindigde.
Zo'n actie werkt alleen maar collectief.
Maar dan moet ook iedereen meedoen.

de honden blaffen... | 10-01-21 | 22:52

Welkom in de socialistische heilstaat EU.
Iedereen éven arm.

Ik heb gvd 30 jaar krom gelegen en al mijn zuurverdiende spaarcenten in een huis gestopt. Nu komt pauper sjonnie, die 1 keer klaagt dat hij geen zware shag meer kan kopen van zijn uitkering, omdat de huur zo duur is en onze socialistische overhead kowtowt meteen voor de non-valeurs.

Er zijn verschillen in welvaart en daar is een focking goede reden voor.

The_Master_Bear | 10-01-21 | 21:54 | 1

Hier idem dito. Ik moet nog 20 jaar voor mijn pensioen (met de kennis nu). En bovenop leg ik daarnaast bruto 500€/mnd aan pensioen in. Ik sta er net zo in. Ik had net zo goed ruimer kunnen leven.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:52
-weggejorist-
Il_Padrino14 | 10-01-21 | 21:53 | 1

Daarom is geld investeren in bakstenen 100% verlies, je betaald belasting totdat je investering weg is.

g[E]ulden | 10-01-21 | 21:52 | 3

Net als bij huren eigenlijk. Alleen heb je dan niets te zeggen over je woning.

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 22:34

Da's nogal overdreven. Na 50 jaar over een huis jaarlijks 1,2% belasting te hebben betaald heb je nog 55% over als het huis niet in waarde zou zijn gestegen. De werkelijke prijsstijging over 50 jaar is natuurlijk gigantisch veel meer, zodat je vrijwel zeker bent een flink rendement te maken op de investering.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 22:59

Klaas Knot is hardstikke gek en een verkapte communist. Afserveren.

Leffe Blonde | 10-01-21 | 21:50

Meer geboorte dan sterfte, meer immigratie dan sterfte en niet bijbouwen met het aantal mensen groeicijfer is volgens mij het probleem. Tevens is het gek dat een starter met modaal inkomen geen modaal huis kan kopen.

Ik zeg op naar minder mensen.

timmey | 10-01-21 | 21:47

Zelden zo'n imbeciel stuk gezien van een instituut dat ik vroeger zeer respecteerd. Ongelooflijk hoever ze hier gezakt zijn en halen ze het in hun hoofd om zich hiermee te bemoeien.
DNB: bemoei je er niet mee, en _als_ je je ermee bemoeid: kom dan met realistische voorstellen/pak de oorzaak aan (!). Er zijn -toevallig- ook mensen op geenstijl die voor banken werken en achterover slaan van de stupiditeit van jullie stuk.

niemandindestad | 10-01-21 | 21:45 | 1

Knot is debet aan de lagr rente dus aan de hoge huizenprijzen. Dus bek houden of rente verhogen.

Uw Verzekeringsadvis | 10-01-21 | 21:51

Dus een koophuis wordt duurder gemaakt, waardoor meer mensen moeten blijven huren waardoor er plotseling meer huurhuizen beschikbaar komen de de huren dalen? Ik begin nu te begrijpen waarom een aantal banken in de vorige crisis failliet gingen, rekenen is niet hun sterkste kant.

W_F | 10-01-21 | 21:45 | 1

Hoeft ook niet. Als je maar lekker pervers kan cashen elk jaar.

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 22:37


De overheid is een onbetrouwbare partner.

Ervaringsdeskundige | 10-01-21 | 21:45 | 2

Het is een grote schande dat er eigenlijk sinds de oorlog woningnood is. Bewust in stand gehouden waarvan de huisjesmelkers, huurbazen enorm van geprofiteerd hebben. En dan nog de ongebreidelde immigratie, waar niet over gepraat kan worden. Welke echte journalist kaart dit nu eens aan bij ons opperhoofd?

Ruud5 | 10-01-21 | 22:00

Dat is nog eufemistisch uitgedrukt. De overheid is de meest onbetrouwbare partner die men zich kan wensen. Een partner die je je grootste vijand nog niet gunt. Het is elitair tuig van de richel.

padbuffel | 10-01-21 | 22:01

Ironisch, een overheid die afgeeft op huisjesmelkers maar zichzelf klaar maakt om de grootste huisjesmelker van allemaal te worden. Dit plan is niet nieuw en zingt al veel langer in politieke kringen rond en van Sassen heeft het juist gezien dat de DNB hier een voorzetje geeft zodat de politiek kan scoren. Die continue proefballontjes over belastingherzieningen van de inkomensboxen is om moedeloos van te worden. Enige vermogensplanning op de lange termijn is vrijwel onmogelijk geworden en dat terwijl een betrouwbare overheid dat termijnperspectief zou moeten geven. Juist waar het om het eigen huis gaat, de samenstelling van het (pensioen)vermogen of de verdeling tussen privé en BV. Mensen hebben daar afgewogen besluiten gemaakt en kunnen die niet zomaar terugdraaien omdat de overheid weer eens een ander plannetje heeft uitgekookt. De enige zekerheid lijkt te bestaan uit de verwachting dat vermogenden op termijn linksom of rechtsom flink genaaid gaan worden. Want dat is solidair en fair.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 21:43 | 1

Als genoeg mensen bijna niks (of eerder 'te weinig') hebben, gaan ze vanzelf akkoord met het aanpakken van die paar die iets meer hebben. Verdeel en heers is wat ze zo in Den Haag broeden.

Deflatiemonster | 10-01-21 | 21:53

Belastingdruk verhogen om falend beleid te verbloemen. Ongelofelijk. Wat een stakkers!

inCol | 10-01-21 | 21:43

En voor de zoveelste keer mag de burger opdraaien voor het volstrekte gebrek aan visie, het ontbreken van enige strategie, de jammerlijke middelmatigheid van onze bestuurders en de verbijsterende apathie van onze overheden.
-
Bouwen. Minder mensen. Ga. aan. je. werk.

bisbisbis | 10-01-21 | 21:43

Beetje oftopic alle crypto dalen nu als een gek. Is de bitcoin bubbel dan echt gebarsten?

koffie_beker | 10-01-21 | 21:42 | 6

Allemaal alvast aan het cashen om hun huisbezitbelasting te kunnen betalen?

DeAapUitDeMouw | 10-01-21 | 21:51

@Joris Beltsin | 10-01-21 | 21:47: Als je om 21:30 een bitcoin had gekocht, heb je nu al $2.000 meerwaarde.
Had je het afgelopen jaar gekocht, dan had je nu gemiddeld $26.000 meerwaarde.

EEnzame SchizofrEEN | 10-01-21 | 23:02

@EEnzame SchizofrEEN | 10-01-21 | 23:02:
Heb in februari jl. BTC gekocht rond $5k en het tijdstip ben ik vergeten maar ik heb hoofdzakelijk meerwaarde. Of beter meerprijs want de waarde kan ik maar niet ontdekken.

Joris Beltsin | 10-01-21 | 23:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Laat ze maar beginnen om de verstorende werking van speculanten zoals de oranjes aan te pakken.

watazooi | 10-01-21 | 21:42 | 1

Dat DNB plan is dus een begin om prins bril te breken.

grapo | 10-01-21 | 21:44

Nederland wordt uiteindelijk toch een shithole land met al die immigratie uit (Islamitische) derdewereldlanden. Het is een proces dat we niet meer kunnen stoppen.

Ik weet nog dat ik een slechte periode had qua inkomen en dus kans maakte op sociale huurwoningen. Ik heb tientallen bezichtigingen gehad en bijna altijd was ik de enige blanke. De rest waren allemaal hoofddoekjes, Afrikanen en ex-gedetineerden en GGZ patienten die terug de samenleving in mogen en dus met spoed een woning nodig hebben.

Het bizarre is dat ik reageerde op woningen in goede wijken. Kun je nagaan hoe deze wijken er in de toekomst uit gaan zien als je ze volstopt met bovengenoemde mensen.

Bapple | 10-01-21 | 21:42 | 1

Als je de grafiekjes bekijkt van de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling word je vrij moedeloos ja. Elke week weer een klein dorp erbij. Iets later de rest van de familie uit de woestijn. En dan als een malle fokken als konijnen. Omvolking, langzaam doch gestaag.

citywok | 10-01-21 | 21:52

“De HRA was altijd al een slecht idee omdat dit de prijsvorming in de huizenmarkt verstoort.

Dit is zo’n domme uitspraak he.... een belasting, mits op gelijke gronden geheven, verstoort toch ook prijsvorming niet? Als je soms wel en soms niet BTW heft, dan klopt het.. Maar iedereen heeft recht op HRA, en die is afhankelijk van de voorwaarde eerste woning, gedurende max 30 jaar. Het is daarnaast een kickback voor een idioot hoge IB in dit land. Dus het macro economisch effect is dat kapitaal in dit land blijft, geïnvesteerd in onroerend goed.
Het maakt huizen misschien wel duurder, maar dan moet je de echte oorzaak daarvan aanpakken en dat is schaarste.

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 21:42 | 2

Het was vlak na de 2e wereldoorlog dat ze vonden dat de kleine man ook een huisje kon kopen.
Maar wat gebeurde er?
Grote jongens met veel geld kochten meerdere huizen en kregen meer hypotheekrenteaftrek terug elke maand dan dat het salaris van die kleine man groot was. En hun huizen werden elk jaar meer waard dan de inflatie groot was.

Toen kwamen de tweeverdieners (hoera vrouwen mogen ook werken) en dat joeg de prijzen op.
We betalen in FTE gezien meer voor en huis dan vroeger. Er gaat dus iets helemaal fout.
En eenverdieners hebben het nakijken. Die krijgen voor hun FTE niet de helft van een huis van een stel tweeverdieners. Misschien een kwart.

Dat hadden ze natuurlijk van te voren kunnen bedenken. En ergens onderweg kunnen aanpassen.
En als ze niet helemaal dom zijn op ministeries hebben ze dat ook van te voren bedacht.
En daar wordt het eng.

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 22:04

Aardig verhaal maar ik mis het belangrijkste, dat ongebreidelde immigratie woning schaarste veroorzaakt. Tevens stijging van CO2 uitstoot en N2. Dus huizenprijzen en huren opjaagt.
Dat gegeven moeten we kennelijk maar aanvaarden

verwonderd | 10-01-21 | 21:42 | 5

@Epistulae_Morales | 10-01-21 | 21:48: Onzin. Immigratie is wel degelijk ongebreideld. In 2019 268.000. Dat zijn totaal bizarre aantallen. De gemiddelde huishoudensgrootte daalt ook en heeft inderdaad ook een effect maar dat komt totaal niet in de buurt bij het effect van massaimmigratie.

Antiquerulant | 10-01-21 | 22:32

@zeurduif | 10-01-21 | 22:16:
Ja terechte opmerking maar een geheel ander belangrijk punt, mag je natuurlijk geen fraude noemen van de rechter, maar 2 aparte uitkeringen leveren meer op, dus onze berekende {M}-(N)ederlanders doen dit per eerste gelegenheid, buiten dit natuurlijk uit.

verwonderd | 10-01-21 | 22:55
▼ 2 antwoorden verborgen

In Griekenland zie je veel "onafgebouwde" woningen. Meestal een bovenste etage die nooit af komt. Scheelt in de belastingen.

Rest In Privacy | 10-01-21 | 21:41 | 3

Meer een kwestie van verder bouwen bij meer geld, of noodzaak (kinderen/opa en oma)

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 21:50

Als je dat hier doet, komt een boa je vertellen dat, als je je huis niet afbouwt de woonbestemming van het pand vervalt.

tsjajaja | 10-01-21 | 21:55

@Epistulae_Morales | 10-01-21 | 21:50: Nee, nee, je zit fout. Er staan prima afgebouwde woningen, maar er zit een ijzer los. Puur vanwege belastingen. Bekende regel.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:56

Ieder weldenkend mens ...
Tja, daar zeg je zoiets.
Denk dat ik maar bij mijn vriendinnetje ga wonen.

DenBeert | 10-01-21 | 21:40

Wat ook opmerkelijk is.
Dit moeten ze al 20-40 jaar hebben zien aankomen.
Waarom kiezen ze hiervoor?

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 21:40 | 4

@citywok | 10-01-21 | 21:48: \
kan inderdaad niet anders.
Die wachtlijsten voor huurwoningen waren 30 jaar geleden al hopeloos en onwerkbaar lang. Het maakt in de grote steden eigenlijk al niet meer uit of je 10 of 15 jaar inschrijfduur hebt. Wat moet je daar nou mee. Onwerkbaar.
En daar doen ze dus al 30 jaar niets aan.

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 21:51

De bevolkings groei neemt al 20-30 jaar af.. NB dat is niet de bevolking in totaal.. de snelheid van toename neemt af. Zonder immigratie zou die al negatief zijn geweest, dus een afname en dan is het een kwestie van tijd dat de bevolking ook afneemt. Dat geeft veel grotere problemen dan een overbevolking...

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 21:56

@Epistulae_Morales | 10-01-21 | 21:56:
Na ons de zondvloed.
Maar het is een leugen dat een krimp niet kan. Het komt alleen slecht uit voor partijen die overproductie kwijt moeten.

Deflatiemonster | 10-01-21 | 21:59
▼ 1 antwoord verborgen

Pak de AFM eerst eens aan met hun regentijd voor hypotheken en Knot kan beter zijn mond open trekken bij de ECB boeven.

Uw Verzekeringsadvis | 10-01-21 | 21:40

Een huis bezitten is niet te goedkoop (Het is al te duur eigenlijk). Huren in Nederland is VEEL en VEEL en VEEEEEELLLL te duur.

Gregovic | 10-01-21 | 21:39 | 6

@timmey | 10-01-21 | 21:49: Hoeft natuurlijk niet zo'n probleem te zijn als de lonen evenredig zouden zijn. Maar ja.

knutsel_ | 10-01-21 | 21:58

Klopt. Ik ken huizen die elk jaar hun originele opleverprijs opbrengen aan huur.... als die huren nu gewoon eens verlaagd worden, dan moet de vrije sector toch ook meedalen?

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 22:02
▼ 3 antwoorden verborgen

"DNB wil huisbezit zwaarder belasten"
The Great Reset, our world in 2030: "You'll own nothing, and you'll be happy."
Zou Klaas Groen dit plannetje ook besproken hebben bij het WEF vorig jaar?
twitter.com/KlaasKnot/status/12204311...

#enpassant | 10-01-21 | 21:39 | 2

Agenda 2030 mensen, agenda 2030

DeAapUitDeMouw | 10-01-21 | 21:45

Mijn volgende huis koop ik vrij en dan nee, ik een hypotheek op een zwembad

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 22:03

Maar jij of je erven betalen toch belasting, wanneer zij de winst uit verkoop van de woning realiseren? Tot die tijd zit de speculatieve waarde vast in stenen?

3Xniks | 10-01-21 | 21:36 | 1

Precies en tot die tijd verdienen alleen de banken en makelaars eraan.

Rennieflox | 10-01-21 | 21:47

Als er al een probleem zou zijn kan je ook de huren bij wet verlagen. Er hoeft dan ook minder huursubsidie te worden uitgekeerd, winwin.

revolte | 10-01-21 | 21:34

Alle huizen boven de 200k afbreken, en vervangen door flatjes. Vervolgens alle bezit boven de 25 k in contanten strafbaar stellen op straffe van 10 jaar staatspension. Huis verkocht ? Winst overmaken naar een knoflookland van uw keuze. Zo blijft u baas over de winst

Het leven is zwaar | 10-01-21 | 21:30 | 3

Property is natuurlijk ook gewoon Theft. /exit leftist mode\

grapo | 10-01-21 | 21:42

Mijn flatje is meer dan 200k. Huizen onder de 200k vind je niet in de randstad, vrees ik.

SkepticalRealist | 10-01-21 | 22:07

ze moeten wel. De overheid is een onverzadigbare geldverslurp machine. Reikhalzend kijkt ze naar de weinigen die er nog wel redelijk warmpjes bij zitten, en die een eigen huis en wat geld hebben.

BELASTEN dus. Want de overheid heeft nooit genoeg. En maar kansloze migranten binnenhalen. En maar miljarden aan de EU betalen.

De komende jaren zal de belasting alleen maar omhoog gaan om het hele circus te blijven betalen.

Ir. Wilhelmus | 10-01-21 | 21:29 | 4

@Ommezwaai | 10-01-21 | 21:34:
exact. daarom moeten de belastingen wel omhoog. en een groot deel zal gemaskeerd gaan worden door een flinke geldpers.

Ir. Wilhelmus | 10-01-21 | 21:37

@Ommezwaai | 10-01-21 | 21:34:
Die 54 miljard aanwas van staatsschuld vorig jaar zullen opa & oma in elk geval niet gaan betalen. En Achmed en Fatima, hun nagekomen neven & nichten en exponentieel fokgedrag al helemaal niet.

citywok | 10-01-21 | 21:44

Stem dan PVV. Programma niet op alle punten haalbaar, maar wel realistisch.

Leffe Blonde | 10-01-21 | 22:15
▼ 1 antwoord verborgen

Een startersbonus ... welke bankenlobby heeft dat bedacht.

Dus straks gaan er 50 mensen met een startersbonus reageren op een huis.
Dat gaat heel even schelen voor de verkoper van nu, want die krijgt er iets meer voor. Maar daarna...

Weer zo'n maatregel die maar heel even iets doet (en dat is wat de banken willen, snel winst maken), dan gaan de prijzen weer omhoog en staat de boel weer ramvast.

Nog ramvaster, wan die startersbonus kun je maar lastig weer afschaffen, net zoals de hra, anders kunnen mensen er helemaal niet meer bij.

De enige oplossing is meer huizen bouwen
Huizen zijn om in te wonen, dus hou ook eens op met die rare investeerders en pandjes sjacheraars die de prijs oppompen.
En in gelul kan je niet wonen

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 21:29 | 4

@Trumme | 10-01-21 | 21:34:
Dan mag je toch gewoon zeggen dat het klootzakken zijn daar op het Binnenhof en in de top van de Ministeries die dit allemaal laten gebeuren?

Dwarsdenker | 10-01-21 | 21:44

@Trumme | 10-01-21 | 21:34: i.p.v. dat ze ze nu laten bouwen door die immigranten...
maar ja. Dat mag dan weer niet.

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 22:06
▼ 1 antwoord verborgen

Hoelang zeg ik hier nu al dat je al die toeslagen moet afschaffen? 10 jaar? Weet je hoeveel miljarden dat opbrengt? Zoveel om iedereen een basis inkomen te geven. Kom je ook nooit meer in de problemen over een kinderbijslag of zo. Weg met al die toeslagen en subsidies.

Rest In Privacy | 10-01-21 | 21:29 | 4

Een basisinkomen voor iedereen de natte droom van Joop den Uijl.

Trumme | 10-01-21 | 21:36
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom hebben de DNB nog?

smdyasc | 10-01-21 | 21:29 | 1

goeie vraag. voor als de gulden weer terug komt?

Ir. Wilhelmus | 10-01-21 | 21:30

Als je hypotheek met huurlasten vergelijkt, dan moet je ook de onderhoudskosten meerekenen. Bijvoorbeeld voor keuken, badkamer, dak, en dergelijke. Daar hoor ik nooit iemand over.

Antigoog | 10-01-21 | 21:28 | 8

5% per jaar..
en 95% van de moderne huizenbezitter met 7-10x salaris aan hypotheeklast heft er ook geen geld voor.. want.. kope kope kope..

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 22:08

@Trumme | 10-01-21 | 21:37: Dat heeft niets te maken met het wel of niet krijgen van huurtoeslag, en alles met het wel of niet hebben van een goede huisbaas. Ik heb een slechte huisbaas, die uitsluitend reageert op aanschrijvingen van bouw- en woningtoezicht.

Rhenium | 11-01-21 | 00:01

Die reserves die je opbouwt binnen een VvE moet je officieel ook opgeven. Daar wordt ook belasting over betaald.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 00:58
▼ 5 antwoorden verborgen

Hoofdoorzaak van de overspannen woningmarkt is de immigratie. Daarbij worden er momenteel heel wat weilanden en bijbehorende boerderijen opgekocht voor duurzame projecten... enorme hoeveelheden stukken grond zijn allemaal geconfisqueerd door banken, investeerders en grote bouwbedrijven... bizar gewoon. Ik ben al een tijdje op zoek naar een vrijstaand huis met minimaal een half hectare grond... meermaals al meegemaakt dat de aangrenzende weilanden in bezit waren van de bank en investeerders... denk je rustig ergens je droomplek gevonden te hebben en met een paar jaar is rondom je kavel alles volgebouwd met woningen, zonnepaneel parken of windmolens... het kan zomaar gebeuren. Het is onwerkelijk hoe overbevolkt ons landje wel niet is.

Hollandse_blauwe | 10-01-21 | 21:28 | 3

In mijn boreale woonplaats worden gronden massaal opgekocht door energie-cowboys. Het is namelijk de bedoeling dat daar zonnepanelen worden neergezet, vanwege de subsidie...

eerstneukendanpraten | 10-01-21 | 21:31

@eerstneukendanpraten | 10-01-21 | 21:31: Als zie energie bedrijven huizen mochten bouwen op die grond dan zouden ze er echt geen zonnepanelen op zetten. Het probleem is dat gemeenten veel te weinig bouwkavels uitgeven.

W_F | 10-01-21 | 21:59

Nee hoofdoorzaak is kleine gezinnen, scheiding en eenpersoonshuishoudens. Echt..
30% van de huwelijken strandt.. 70% daarvan strandt in een tweede woning die nodig is.
Dat zijn 84.000 huwelijken (2019) en 28.000 woningen nodig door scheiding. En dat los van dat eenpersoonshuishoudens die al jaren stijgen.....

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 22:15

Er zijn gewoon teveel mensen in Nederland. En de wereld in general. Stop massa-immigratie als start. Geboortebeperking promoten. Kijk eens hoeveel problemen opgelost worden daarmee. Milieu, huizenprijzen, werkloosheid, zorg etc etc.

shoarma4belgium | 10-01-21 | 21:28 | 4

Afrika gaat tussen 2000 en 2050 van 700 miljoen naar 1.7 miljard inwoners.
Succes.

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 21:48

Precies!

Veepert | 10-01-21 | 21:49

Mee eens. En daardoor is Nederland niet geschikt voor windenergie, PFAS perikelen en weet ik veel wat.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 01:00
▼ 1 antwoord verborgen

De overheid is een rupsje nooit genoeg. Socialisme kost heel veel geld. Dat geld krijgen we niet meer cadeau uit de gasbaten.

Raazaba | 10-01-21 | 21:26

Natuurlijk is de oplossing meer woningen bouwen, maar daar ligt niet de expertise van DNB. Voor hen is het kleine aanbod een gegeven. En wat kun je dán nog aan het geschetste probleem doen?

Diewijfvandielange | 10-01-21 | 21:26 | 1

Lijkt een beetje op deze discussie hier: www.geenstijl.nl/5156771/wrr-niet-zeu.... De WRR geeft een advies over integratie, en beschouwt voor dat rapport de immigratie als een gegeven. Kan best zijn dat het het beste is om de immigratie naar nul te brengen, maar voor het geval dat niet gebeurt, moet je toch iets doen om integratieproblemen te voorkomen. Dan kun je wel boos worden omdat ze niet zeggen dat de immigratie moet worden aangepakt, maar dat is domweg niet het onderwerp van het rapport.

Diewijfvandielange | 10-01-21 | 21:26

Ik loop zo'n 5 decennia mee. Al die tijd wordt er gedweild met de kraan wijd open. Kijkende naar het stemgedrag over deze periode trek ik, tot mijn grote ergenis, de conclusie dat de (niet uitgesloten) 'meerderheid' het geweldig vindt. Mompelt iets over democratie en begint vervolgens hard te lachen.

padbuffel | 10-01-21 | 21:26 | 2

Helemaal mee eens! Maar ze blijven op die kartelpartijen stemmen en verwachten al tientallen jaren dat dat tot een veranderde politiek leidt. De kiezers zijn gewoon grenzellos dom en in maart zal dat weer blijken, let maar op.

Spie | 10-01-21 | 23:26

@Spie | 10-01-21 | 23:26:
Daar zal je zeker gelijk in krijgen @Spie. Het enige zure lachje dat ik nog kan produceren, als de welbekende boer met kiespijn, komt vanwege het niet hebben van kinderen. Na mij de zondvloed. Al doet het mij dagelijks pijn dat ons land, waar ik ooit zo trots op was, zo naar de kloten wordt geholpen.

padbuffel | 10-01-21 | 23:32

Er zijn veel te weinig huizen in Nederland. (Of er is te veel immigratie.) Dat los je niet alleen maar financieel op. Huren hoger, lager, Hypotheek hoger, lager. enz. Er is een fysiek probleem dat we niet alle mensen in die huizen kunnen bergen. De puinhoop van 10 jaar Rutte. (Een van de)

Rest In Privacy | 10-01-21 | 21:25 | 3

Er zijn te veel eenpersoonshuishoudens. Als die gaan samenwonen is er een woningoverschot.

tipo | 10-01-21 | 21:41

@tipo | 10-01-21 | 21:41: Die eenpersoonshuishoudens wonen meestal niet in een gezinswoning. Samen wonen op 60 m2. Met kinderen. Nou, dankjewel Rutte.

Rest In Privacy | 10-01-21 | 22:34

@tipo | 10-01-21 | 21:41: Ik ken eengeval van een stel dat ging samenwonen. Beiden een eigen huis waarvan een de woning net niet onder water stond. Na twee jaar lag het nest onder de boom. Die ene die bijna quite speelde kan nu geen woning meer kopen. Dat is een puntje om in overweging te nemen.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 01:02

Ik ga niet met vakantie al jaren niet ik los af , want ik moet voor een oudedag zorgen dat kan alleen met lagere lasten .
Sparen niet wordt ik meer belast dan er binnen komt.
Bank product gaat niet regels veranderen steeds weer.
Pensioen wordt lager en AOW misschien af geschaft , onzerheid daar moet de DNB wat aan doen , geen idee wat er speelt in hun land

Ronn | 10-01-21 | 21:22 | 1

Onzerheid =onzekerheid

Ronn | 10-01-21 | 21:23

Ik schat zo in dat binnen een aantal jaren door velen erkend wordt dat je minstens 2/3 van het oppervlak van Nederland op termijn kan afschrijven vanwege de zeespiegelstijging. Dan wordt het pas echt dringen....

Wassila | 10-01-21 | 21:19 | 7

Zo snel gaat dat niet hoor. Stijging van 26 tot 82 cm komende eeuw.

nieuwe_Deen | 10-01-21 | 22:04

@nieuwe_Deen | 10-01-21 | 22:04: Die cijfers worden van jaar tot jaar bijgesteld... Was ooit 10 cm tot eind 2021.. Maak er maar 2,6 tot 8,2 meter van. Op zn minst.

Wassila | 10-01-21 | 22:32
▼ 4 antwoorden verborgen

Er zou geen tekort zijn als de immigratie werd beteugeld....

PepijnvanLanden | 10-01-21 | 21:17 | 1

En corona z'n gang laat gaan.

D.Onderop | 10-01-21 | 21:21

Tuurlijk, blijven melken, denk je een beetje baat te hebben door in je huis te investeren en daarmee energiekosten terug te verdienen, wordt je weer via een nieuwe belasting genaaid. Vrij besteedbaar inkomen neemt alleen maar meer af... verwacht dat alles veel duurder gaat worden op moment dat Covid 19 onder controle is....

Hollandse_blauwe | 10-01-21 | 21:17

Ach, binnen 10 jaar is mijn 2e huis op een mooie locatie een feit. Cash betaald in een klimaat en fiscaal vriendelijke omgeving. Huis in NL maximaal belast met hypotheek. Werken vanuit de BV. Geld op buitenlandse priverekening. Zodra het te gek wordt stop ik met betalen. Bank mag het huis verkopen. Ik vertrek naar mijn 2e huis. Staat op naam van ltd. Succes NL.

JdV030 | 10-01-21 | 21:17 | 5

@Is dit nog nieuws? | 10-01-21 | 21:19:

Is niet illegaal.

Finland | 10-01-21 | 21:28

Geen belasting betalen, ergens wonen waar de zorg niet best is. Meteen naar Nederland terug komen als er iets is en dan de beste medische zorg eisen. Zo ken ik er ook een paar. Heel sociaal allemaal..

MeneerGuggenheimer | 11-01-21 | 06:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Zal wel een onderdeel uitmaken van de great reset.

Jeroen65 | 10-01-21 | 21:15

Weet je wat een goede oplossing is?
Meer belastingen!
Kijk maar hoe dat gegaan is in het verleden.

Die box 3 heffing werd al in de vorige crisis genoemd. Er heeft weer een ambtenaar in opdracht zijn lade moeten opruimen in de nieuwjaarsschoonmaak.

Deflatiemonster | 10-01-21 | 21:15

Inderdaad een grote schande. Het grote probleem is dat er een enorm woningtekort is doordat er te weinig huizen zijn en worden gebouwd.

Diederik_Ezel | 10-01-21 | 21:13 | 5

@Is dit nog nieuws? | 10-01-21 | 21:18: We hebben al een jaar geen files. Verzin effe een ander voorbeeld.

Hedieho | 10-01-21 | 21:34

@MooseNL | 10-01-21 | 21:17: als ik af en toe richting het noorden rij dan zie ik onderweg nog plek zat. Maar je moet wel gaan bouwen zoals Ezel zegt. Maarja, stikstof heh...

DeAapUitDeMouw | 10-01-21 | 21:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Geen partij durft dit in zijn verkiezingsprogramma te zetten, zou je denken. Maar de geesten worden door dit soort proefballonnen rijp gemaakt. Zo ging het met de AOW-leeftijd, hypotheekrenteaftrek en andere in beton gegoten zekerheden. Reken maar dat dit binnen 5 jaar geregeld is.

gestoptmetroken | 10-01-21 | 21:13 | 2

Niet als u juist stemt.

MooseNL | 10-01-21 | 21:17

DNB is niet een onafhankelijke organisatie maar een verlengstuk van de linkse politieke partijen. Nivelleren is een feest zei ooit de PVDA voorzitter Spekman. Als DNB invloed kan uitoefenen op de Nederlandse politiek door pro actief voorstellen te lanceren die ook nog eens zeer slecht zijn voor welvaart en welzijn dan is dit land echt ten dode opgeschreven.

ILF2 | 10-01-21 | 21:12 | 1

Precies en dat moet die omhoog gevallen ambtenaar Knot zo onderhand ook wel door hebben.

Uw Verzekeringsadvis | 10-01-21 | 21:44

Lijkt me beter iets aan de bevolkingsgroei te doen zoals eerdere reaguurders ook al hebben opgemerkt.
Maar zal niet politiek correct zijn

ArieR68 | 10-01-21 | 21:11

Uw boosheid verklaart tevens uw belabberde taalgebruik? "...dat de markt juist verstard.", "...het leven van de huiseigenaar even zuur te maken als voor die van de huurder.", om maar eens wat voorbeelden te noemen. Enige redactie voor publicatie lijkt me geen overbodige luxe.
En wat de HRA betreft: met de huidige lage rentestand is de impact van de afbouw van de HRA nou niet echt dramatisch te noemen.

Spring Bruissteen | 10-01-21 | 21:11 | 1

Lage rente en de prijzen gaan omhoog en vice versa. De aflossing wordt er zeker niet minder om.

Deflatiemonster | 10-01-21 | 21:16

Dit dus,

2021 moeten 27.000 vergunninghouders huisvesting krijgen. Reden voor de piek: de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is druk bezig met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Dat gaat veel sneller dan gemeenten woningen kunnen regelen, zeker op een krappe woningmarkt.

Voor 2020 was de afspraak ongeveer 12.000 mensen een woning zouden krijgen. Dat was al lastig, maar het probleem wordt alleen maar groter, blijkt uit de brief van het kabinet. Er wordt gesproken over een 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'.
www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/art...

D.Onderop | 10-01-21 | 21:11 | 5

@Deflatiemonster | 10-01-21 | 21:19: Hahahaha! En zo is het! Veel mensen zijn gewoon te dom om zelf na te denken. Wat ik ook merk is dat mensen echt een kei zijn in ontkennen. Ze ontkennen het gewoon ook al weten ze diep van binnen wel beter.

Dirk III | 10-01-21 | 21:28

Het is niet te bevatten. Stop dit 3 jaar en de meeste problemen zijn weg. Iedereen blij. Maar nee, gewoon doorgaan op dezelfde voet want deugen.

Dirk III | 10-01-21 | 21:29
▼ 2 antwoorden verborgen

U moet en zal uitgewrongen worden. Al die miljarden om weg te geven aan Europese projecten en het kunstmatig hoog houden van de Euro moeten uit u geperst worden. Oh, u wilt niet meer? Dan knevelt de Belastingdienst u gewoon....

Odin | 10-01-21 | 21:11

Wederom een beleidsvoorstel van de categorie “sommigen hebben een beroerte, dat is niet eerlijk. Laten we iedereen een beroerte geven.”

Betere leefstijl en zorg laten we even buiten beschouwing. Degenen die dit hebben gepresenteerd verdienen een negatief beoordelingsgesprekje. Of ontslag. In ieder geval hebben ze bewezen symptomen aan te zien als oorzaken. Zoals de laatste tijd wel vaker als het om overheidsbeleid gaat.

Martin007 | 10-01-21 | 21:11

Scheef wonen is nog zo'n frame waar velen in stinken. Het is een gevolg van het ontbreken van een huizenmarkt en elke heffing die ze er weer bovenop gooien, gaat ten koste van het spaargeld en dus de kosten koper. Wat wil Brussel ook alweer? Die LTV moet omlaag. Succes ermee!

Deflatiemonster | 10-01-21 | 21:10

Zit even te neuzen op de site van de Staatsmafia:
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...
Er zijn dus categorieën van dat forfait, te weten:
-<€12.500
-€12.500-25.000
-€25.000-50.000
-€50.000-75.000
-€75.000-iets meer dan een meloen
-meer dan een meloen
Waar kan ik zo'n bezemkast in een krimpregio op de kop tikken zodat ik in die eerste 4 van de 6 (!!) categorieën val? Welke staatsmongool bedenkt zulk beleid? Zal wel weer een overblijfsel zijn van de zakkenvullende periodes van de babyboomers.

citywok | 10-01-21 | 21:10 | 2

Verzinnen is één, dit soort zaken kan deze regering dan wel weer aanmoedigen, handhaven en uitvoeren.

Ommezwaai | 10-01-21 | 21:22

Als je meerdere onderwerpen gaat naslaan op beleid dan zul je jezelf nog vaak voor de kop slaan.

Cunts-en-kitsch | 10-01-21 | 21:25

De aloude welstandscommissie. Klaas Knot is één van de duurste ambtenaartjes die we genieten als burger. Ik ga Geert Wilders stemmen: die pleit niet voor niets voor de invoering van een Constitutioneel Hof. De forfaitaire actieve kiezerswinst kan ik natellen. Heb ik niet eens een hand voor nodig.

Ik kan het op mijn plasser. Daar naaide ik vroeger zelf ook wel eens een mens mee.

Het recht op huisvesting, dat tegenwoordig alleen nog geldt voor al dan niet statushouders, niet te verwarren met een burgerservicenummer, is geborgd in ik weet niet hoeveel internationale handvesten. Veder verwijs ik u graag naar het artikel vandaag in de Volkskrant, of was het de NRC, over Stef Blok en hoe Volkshuisvesting nu officieel onder dubbelpaspoortiër jonkfreule Ollongren valt.

Persoonlijke bijsluiter: toen ik nog naar hartelust kon werken, heb ik tienduizenden euro's boetevrij op mijn hypotheek afgelost. Al was het maar omdat ik de roof van onze pensioenpotten al in 1987 aan zag komen. En met die Box 3 deze stap de laatste jaren met zeer lede ogen eigenlijk ook al.

Eten, drinken, een dak boven je hoofd. Nederland: she sells sanctuary.

Ik ga Sigrid Kaag stemmen: wellicht vind ik in Palestina beter emplooi.

Rest In Privacy | 10-01-21 | 21:09

Huurwaarde forfait.
Onroerendezaakbelasting.
En dan nu woningbezitbelasting.
Binnenkort woninguitstootheffingen.
Grondbeslagheffing.
De mogelijkheden zijn legio.

de honden blaffen... | 10-01-21 | 21:09 | 3

En dan moet u nog een energielabel kunnen overleggen.....

Ommezwaai | 10-01-21 | 21:19

De mogelijkheden zijn lego

U vergeet nog de overdrachtsbelasting bij aanschaf en de successierechten bij overlijden.

Dank u sinterklaasje.

Knufter | 10-01-21 | 21:23

We gaan straks eerst met het gasvrij maken van woningen. We pakken als eerste een paar wijken met veel oude corporatiewoningen en wat minder bespraakte bewoners (fabrieksarbeiders). Die gaan we vragen wat we er van vinden dat de woning van het gas gaat. Dat is dan de participatie en dat je kunt zeggen dat de bevolking het een goed idee. Dan wordt uitgevoerd, is het bij de corporaties nog onbekend wie de rekening gaat betalen maar zijn de woningeigenaren bij de volgende ronde de Sjaak. Dat is wat er nu gebeurd.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 01:07

De grap is dat huurtoeslagen gewoon noodzakelijk zijn omdat mensen niet van hun inkomen kunnen leven zonder de toeslag. Feit is dus dat de huren te hoog zijn. (kan trouwens nog een itempje worden, als we aan de kinderopvang affaire denken)
De kosten van levensonderhoud zijn dus gewoon te hoog en worden dus nog hoger, want dit geluid wordt wel opgevangen.

Mr.Crowley | 10-01-21 | 21:07 | 7

Het netto inkomen is te laag, vanwege de exorbitante belastingen en premies.
Daarom is er een heel circus aan toeslagen opgebouwd.

de honden blaffen... | 10-01-21 | 21:26

Stipt u een raak punt aan. Toen de aristocraten van de woningcoöperaties, zich door malafide bankiers, uit de opbrengsten van de huurders werd gezwendeld, was de oplossing om dit op toekomstige huurders af te wentelen.

Nu de markt overgoten is met QE, en de centen tegen de plinten klotsen, niet bij de burger maar die hoeft nagenoeg geen rente te betalen over de hypotheek. Zijn de prijzen van huizen, zich op een niveau gaan begeven, dat niet reëel is.

Iemand verwonderd dat de burger, op basis van de huidige huizenwaarde, juist nu wordt belast?

netniet | 10-01-21 | 21:28

@de honden blaffen... | 10-01-21 | 21:26:
De inkomens zijn niet te laag, de kosten van levensonderhoud zijn te hoog.
rekent u even mee?
Huur 700 Euro.
Gas en elektra, 150 Euro
Gemeentelijke lasten 100 Euro
Zorg premie 110 Euro

Meer dan 1000 Euro en dan moet u nog eten, kleding en andere huishoudelijke artikelen kopen
Dan hebt u nog transport naar uw werk nodig.

Er blijft niet veel over. Wasmachines, computer en internet, telefoon moeten ook nog aangeschaft worden.
Hier vind u uw inkomen wat u minimaal moet hebben volgens de staat:
www.uwv.nl/particulieren/bedragen/det...
Ze hebben het precies afgepast en nu komt de DNB nog. Mensen met iets meer inkomen gaan nu gepakt worden.

Mr.Crowley | 10-01-21 | 22:17
▼ 4 antwoorden verborgen

Roverheid. Dieven zijn het. Dus als ik iets overhoud van mijn zuurverdiende centen mag ik dat weer afleveren aan Rutte en co om de lege staatskas weer te spekken om onze nieuwe Nederlanders een huis plus inboedel, toeslagen en een miele te kunnen geven. Flikker op.

NorthStar | 10-01-21 | 21:04 | 2

Vergeet niet dat er jaarlijks miljarden moeten worden overgemaakt om de diverse EU begrotingen sluiten te krijgen.

Hersenletsel | 10-01-21 | 21:09

Haha u weet toch, dit is Nederland. Al werk je je een bult, je eindigt toch wel met een schuld.

voorbips | 10-01-21 | 21:11

De huizenprijzen zijn mede zo hoog omdat overheid, makelaars en banken er aan verdienen om huizen tegen hoge prijzen van hand te laten verwisselen.
Huurprijzen zijn hoog wegens schaarste in de markt, wederom door falend beleid van de overheid.
Bijbouwen, bijbouwen en bijbouwen en ophouden met allerhande subsidies en regelingen en de markt herstelt vanzelf.

De verwarde man | 10-01-21 | 21:04 | 2

Vergeet de gemeente niet grondwaarde is bijna de helft van mijn woning waarde

Ronn | 10-01-21 | 21:28

En dank zij dezelfde Knot DNB die niks te zeggen heeft bij de ECB staat de rente laag en daarom de koopprijzen hoog.

Uw Verzekeringsadvis | 10-01-21 | 21:49

We zijn gewoon een overbevolkt land; oppervlakte grond Nederland ca 35.000 km2. Spanje 506.000 km2. Deel de oppervlakte van Spanje door die van Nederland, uitkomst ca 14. Dus als Spanje doet wat wij doen mogen daar 14x47 miljoen (aantal inwoners Spanje) = 568 miljoen mensen wonen.
Als de hele wereld doet wat Nederland doet om je op een wereldbevolking uit van ca 100 miljard mensen. Kom er eens uit Groen Links.....

Wassila | 10-01-21 | 21:03 | 8

@Wassila | 10-01-21 | 21:26:
We moeten uitgaan van een bevolkingsdichtheid gelijk aan die van Nederland.

Mr.Crowley | 10-01-21 | 21:39

@Wassila | 10-01-21 | 21:26: Spanje 14 keer zo groot als NL, dus daar passen 14 keer 17 miljoen mensen = 238 miljoen. Dat is de juiste redenering.

Of je draait het om: NL 14 keer zo klein als Spanje, dus dat is dan 47 miljoen gedeeld door 14 = 3,3 miljoen in NL of zoiets.

Maar door een ander landschap, bergen enzo, valt dat eigenlijk niet zo te berekenen.

SkepticalRealist | 10-01-21 | 22:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Vroeger had je belasting. Dat was om collectieve kosten te betalen.

Nou is er een soort herverdelingsysteem. De kosten zijn bijzaak.

Knufter | 10-01-21 | 21:03

Alternatieve oplossing:
- schaf de verhuurdersheffing en de btw op nieuwbouwwoningen en woningbouwgrond af.
Probleem opgelost.

tipo | 10-01-21 | 21:03 | 1

U weet toch wel dat de prijs dan hetzelfde blijft, het voordeel (de winst) verdwijnt in ieder geval niet in uw portemonnee.

Hersenletsel | 10-01-21 | 21:12

Past prima in agenda 2030 dit. Het in bezit hebben van zaken moet worden ontmoedigd en het afnemen van "services" moeten worden aangemoedigd. Daarom worden de oorzaken niet weggenomen en wordt er ook niet massaal gebouwd. Want dan blijft het woningbezit en de daaraan gekoppelde vermogenspositie in stand. Voordat iedereen nu massaal wappie begint te t
roepen, dit is gewoon beleid waar ook de Nederlandse banken aan willen bijdragen. Een bank als de Rabobank ziet dit zelfs aan een van haar speerpunten: www.sharenl.nl/nieuws/in-rabobank-mag...

Mark zit te Dutten | 10-01-21 | 21:02 | 2

Tegelijkertijd moet het bezit worden aangemoedigd, waardoor er een verhuurderheffing is. De agenda is gewoon winstmaximalisatie van de overheid die tegengestelde doelen altijd oplost met meer belasting aan de ene en de andere kant. En zo een een fatale spiraal belandt, waarin de overheid de mensen overwoekert.

tipo | 10-01-21 | 21:05

Tegen die tijd zal je ook voldoende social credits moeten hebben om überhaupt bepaalde services te mogen afnemen.

Hersenletsel | 10-01-21 | 21:14

"Ieder weldenkend mens zou zeggen dat de oorzaken aangepakt dienen te worden. Dat betekent dat bouwen moet worden vergemakkelijkt."

Ik zal dit even verbeteren.

"Ieder weldenkend mens zou zeggen dat de oorzaken aangepakt dienen te worden. Dat betekent dat de immigratie moet worden aangepakt."

Was niet zo moeilijk, hè? In een land waar vrouwen al sinds 1973 minder dan 2 kinderen gemiddeld krijgen maar dat nog steeds een groeiende bevolking kent.

omanders | 10-01-21 | 21:01 | 5

@voorbips | 10-01-21 | 21:15: Ja werknemers. Ik werk in bedrijven waar inmiddels een meerderheid aan niet-Nederlanders werkt. Vraag je maar eens af, waar is de "company language" nog geen Engels?

En het totaal krankzinnige is, ze nemen nauwelijks Nederlandse Turken aan, maar hele bergen Turken uit Turkije. Het voordeel daarvan is dat het meest hoogopgeleide seculiere Turken zijn die de Erdogan waanzin proberen te ontvluchten. Brazilianen, Indiërs, hele bergen Indiërs, Egyptenaren, Chinezen, Koreanen, Zuid-Afrikanen, Bulgaren (heel veel), Grieken, Ieren, had ik al Indiërs gezegd?

En wat ik ervan geleerd heb? Diversity is weakness.

omanders | 10-01-21 | 21:40

@omanders | 10-01-21 | 21:40: het bijbelse verhaal over de toren van Babel was een waarschuwing, geen handleiding.

Barre_de_k | 11-01-21 | 09:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Prachtig om te zien hoe het overheidsbeleid er een tyfuszooi van maakt hier in Nederland.
Echt alles wat tegenzit komt door hun ondoordachte regels.
Niets gaat goed en alles pakt nadelig uit voor de geboren en getogen Nederlanders.
Sta daar maar eens bij stil. Best knap wel zo'n track-record. Alles is een clusterfuck!

Dirk III | 10-01-21 | 21:00 | 1

Precies. Mensen zeggen nogal eens, "Niet zeuren, het gaat hier allemaal zo goed." maar als je goed kijkt gaat eigenlijk alles fout.

Mali | 10-01-21 | 21:06
-weggejorist-
lieveman | 10-01-21 | 21:00 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Effectief is dit een soort van erfpacht voor heel Nederland. De DNB zit in 020, waar zouden ze dit idee nu vandaan hebben?

Pierrepoint | 10-01-21 | 20:59 | 1

Private bank met een winstoogmerk

Dirk III | 10-01-21 | 21:04

Dus niet de huren verlagen, maar bij elkaar gespaard bezit belasten. Belachelijke maatregel. Net als het eigen woning forfait: je lost je huis af en moet dan netto belasting betalen omdat huurders ‘ook kosten moeten maken (huur)’. Nivelleren is een extreem-links feestje.

Rechtsdraaiend | 10-01-21 | 20:59

Als de -deels- afgeloste woning straks in box 3 komt dan ga voor een gemiddelde woning (5 ton) dus 500 euro per maand aan belasting betalen. Naast de OZB aan de gemeente en alle kosten voor onderhoud et cetera. Daar heb je dan een leven lang voor gewerkt en afgelost.
Beter zit je in een sociale woning. Allemaal gratis onderhouden, voorzien van de nieuwste energie-besparende middelen en gesubsidieerd en niet belast.
Allemaal geen bezit meer.
In Brussel vergeten ze echter dat iemand die niets meer te verliezen heeft ook alles op de waagschaal durft te stellen.

du Roi Soleil | 10-01-21 | 20:57 | 5

Dat hele Box 3 verhaal moet ook nodig op de schop. Gewoon naar een belasting op vermogensaanwas. Kunnen ze in veel andere landen ook. En daar betaal je dus alleen belasting over het verschil tussen het aankoop- en verkoopbedrag, en alleen als je het geld niet in een ander huis steekt. In dat geval kan ik wel leven met zo'n maatregel.

Muxje | 10-01-21 | 21:01

@Muxje | 10-01-21 | 21:01: verschil tussen aan en verkoop? Koop ik een goedkoop huis waar ik aan verbouwen moet om te update ,wordt dat voor meer verkocht , en ook nog meer belasting over mijn geld dat ik spaarde voor de verbouwing....

Ronn | 10-01-21 | 21:31

@Ronn | 10-01-21 | 21:31: Nou en? De kosten die u maakt gaan weer af van uw vermogensopbouw. Daardoor betaalt u minder belasting. Cirkeltje is weer rond.

nieuwe_Deen | 10-01-21 | 22:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Meer geld.
Voor de banken. Goed zo. Niks geen regels. Lekker VVD stemmen mensen.

Is dit nog nieuws? | 10-01-21 | 20:55

Het is toch wel een soort knap, hoe men steeds nieuwe manieren vindt om de eigen bevolking uit te knijpen ten gunste van ruifeters binnen de landsgrenzen of daarbuiten.

MickeyGouda | 10-01-21 | 20:55

Ja, dus we hebben de woningmarkt al gefucked met talloze regels en dan plempen we er nog weer een nieuw setje regels tegen aan om er nog een grotere puinhoop van te maken.

UpdateAvailable | 10-01-21 | 20:52

Bla, bla, bla. De druk op de huurprijzen- en prijzen van koopwoningen- wordt voornamelijk veroorzaakt door de bevolkingsgroei, voornamelijk op conto van immigratie. Zonder die immigratie zouden we nu ongeveer 12 miljoen inwoners hebben gehad en zouden huurprijzen en prijzen van woningen een non-issue zijn.

Wassila | 10-01-21 | 20:52 | 4

Zonder die immigratie hadden starters gewoon in sociale huurwoningen kunnen wonen om daarna door te stromen naar een koophuis. Dat was 25 jaar geleden nog normaal.

osolemio | 10-01-21 | 21:00

@osolemio | 10-01-21 | 21:00: nou... toen hadden we ook al massa-immigratie en stond ik ook 10 jaar op de lijst waarna ik besloot een krot te kopen, strippen en weer helemaal op te bouwen om de markt op de komen. Huren was toen al heel lastig.

Dirk III | 10-01-21 | 21:06

@Dirk III | 10-01-21 | 21:06: Je hebt gelijk. Tijd vliegt, 35 jaar geleden ging het nog wel. Als starter had je zelfs in Amsterdam toen nog redelijk snel een HAT eenheid, van dat soort huisjes kunnen jongeren tegenwoordig alleen nog maar dromen,

osolemio | 10-01-21 | 21:47
▼ 1 antwoord verborgen

Huisprijzen zijn door falend woonbeleid tot idioot niveau opgedreven, kunnen ze namelijk straks nog meer belasting heffen over stenen die je niet vreten kunt, maar ja dat moet omdat het niet eerlijk is dat huurders het slechter hebben. Dus moet iedereen arm zijn. Hup allemaal zwarte tanden. Onze nieuwe medelanders hebben daar geen last van, die wonen allemaal in een sociale huurwoning waar u, gezien het aantal bijstandsklanten ook voor mag betalen.

osolemio | 10-01-21 | 20:52

Als de DNB haar zin krijgt betaal je straks op een afgelost huis meer belasting dan dat je bij een volledig niet-afgelost huis aan rente betaalt! Bizar en totaal ondenkbaar tot aan 2010, toen ook de VVD het neo-communistische gedachtengoed van Picketty omarmde.
Met de extreem lage of negatieve rente en de erg hoge vermogensrendementsheffing is het zowat onmogelijk geworden om nog vermogen op te bouwen. De enige manier is nog via het eigen huis. Dat is de EU natuurlijk een doorn in het oog. Het doel van de 21-ste eeuw is dat particulieren geen vermogen meer hebben. Geld heeft geen waarde an-sich, het zijn een soort tokens met beperkte houdbaarheid geworden waarmee betalingen gedaan kunnen worden. Zo wordt iedereen totaal afhankelijk van de overheid.

du Roi Soleil | 10-01-21 | 20:51 | 3

Banken vinden het ook niet zo leuk als de hypotheek afgelost wordt.

Is dit nog nieuws? | 10-01-21 | 21:17

@Is dit nog nieuws? | 10-01-21 | 21:17: Ja, maar anderzijds hebben ze liever niet dat er erfpacht op de woning rust. De onderliggende waarde van het onderpand is stabiel en dat betekent minder risico. Immers, dat kapitaal van de banken is ook ergens geleend. Om die reden ben ik het niet met je eens.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 01:11

Nederlanders worden hoorndol van al die proefballonnetjes. Tijdens de vorige crisis, tien jaar terug, was het adagium dat je moest aflossen en dat het land te weinig woningbezit kende vgl met andere Europese landen. Nu is het weer deze tamtam. Ik hou nergens mijn pootje op, blijf dan ook met je poten van mijn zorgvuldig opgebouwde bezit. Dank.

kapoerewiet | 10-01-21 | 20:50

Wilde de PVV de regie over bouwlocaties niet weer bij het rijk leggen? Lijkt me een prima idee. Gemeentes worden daar nauw bij betrokken, maar hebben niet meer het laatste woord daarover, en worden vooral heeeel ver weg gehouden van de uitgifte van de grond en/of de gunning van de bouwprojecten.

Bouwgrond vrijmaken dus. Heel erg veel. En het liefst ook heel erg veel in 1 keer, zodat de prijs redelijk blijft. Vraag ook niet te veel voor de grond, €250/m2 is toch wel het plafond. Laat vooral ook particulieren meedoen. En stel een anti-speculatiebeding in: het is in in eerste plaats voor eigen bewoning, al kan er ook ruimte zijn voor investeerders om huurwoningen te realiseren, want die hebben we ook nodig. Maak in dat geval ook afspraken over de huren.

Muxje | 10-01-21 | 20:49 | 5

@Is dit nog nieuws? | 10-01-21 | 21:17:
Dat zou wat zijn... Zou Maxima eigenlijk ook zo'n flut inburgeringscursus hebben gedaan?

Ommezwaai | 10-01-21 | 21:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Zalig zijn degenen die niet of nauwelijks belasting betalen. Daarmee is alles wel gezegd.

roevka | 10-01-21 | 20:48 | 1

Grote bedrijven, criminelen en ambtenaren?

padbuffel | 10-01-21 | 20:55

Een huis voor eigen bewoning is geen belegging, want het rendement kun je niet zomaar besteden. Bij verkoop moet de overwaarde in de meeste gevallen gebruikt worden om de nieuwe woning (die ook duurder is) te financieren. Het is dus eigenlijk consumptie. Wat de DNB hier voorstelt is gewoon een opportunistische manier om meer belasting te heffen en te nivelleren.

Eierkopf | 10-01-21 | 20:48 | 4

@Ommezwaai | 10-01-21 | 21:05: Van Rutte ("[Nederland is] in de kern diep socialistisch") verwacht ik weinig weerstand inderdaad. Het is ook lekker makkelijk om het geld op te halen bij de braveriken met een afbetaalde hypotheek, in plaats van problemen bij de wortel aan te pakken.

Eierkopf | 10-01-21 | 21:22

@Eierkopf | 10-01-21 | 21:22:
Daar is Rutte een meester in, problemen laten rotten totdat het gaat stinken. Dan moet ie alleen nog een verantwoordelijke met z'n neus kunnen aanwijzen en die gaat dan vervolgens voor de stadsbus.

Ommezwaai | 10-01-21 | 21:28
▼ 1 antwoord verborgen

Ieder weldenkend mens zou begrijpen dat niet te weinig bouwen de oorzaak is, maar teveel mensen in dit land. Zelfs in 2020 komt de bevolkingsgroei naar verwachting uit op 63 duizend personen. Dat is de helft van de groei in 2019, toen er 126 duizend inwoners bij kwamen. In 2063 zal Nederland naar verwachting de 20 miljoen inwoners passeren. Dat zijn er 5 teveel naar mijn mening. Niet alleen huizen zijn dan (nog steeds) een probleem, alle leefruimte en infrastructuur is dan een probleem. DNB zou moeten pleiten voor bevolkingspolitiek.

mmdust | 10-01-21 | 20:47

Je kunt eenmalig aanbouwen, bij voorkeur in de randstad, en dan de bevolkingsomvang stabiliseren. Als je alleen maar bijbouwt zonder het laatste, dan zit je elke vijf jaar in een crisis.

Nederlans is vol. Niet in absolute zin, maar nu kun je nog recreëren in de natuur en in eigen land op vakantie. Files verdubbelen met een % extra auto’s. Gaan we de A2 dan weer verbreden? Als we zeggen, iedereen is vegetariër, dan hebben we 33% minder lanbouwgrond nodig. Kun je die 33% volplempen met huizen. Heb je dat bereikt, wat ‘offer’ je dan op?

Dat er eenmalig tegemoet wordt gekomen aan de nieuwe bevolkingsomvang oke, maar onder voorwaarde dat we ook een bevolkingacap instellen.

Overigens ben ik voorstander van een kwalitatief leven ipv een kwantitatief leven. Ik zie de koek (Nederland) liefste verdeeld worden over minder nakomelingen, maar nakomelingen die wel ruimte, schone lucht, schone water, schone grond, recreatieruimte hebben EN waarbij er ruimte is voor echte natuur en wildleven.

De palingstand offeren in de Maas om 37MW electriciteit op te wekken is waanzin. Dat zijn 34.000 huishoudens. Dan kunnen we beter toewerken naar een samenleving met 34.000 huishoudens minder

Japan en Z-Korea zijn gidslanden

Dr.Platypus | 10-01-21 | 20:47 | 3

Die landen zijn groter dan NL.....

Is dit nog nieuws? | 10-01-21 | 20:57

‘ Ik zie de koek (Nederland) liefste verdeeld worden over minder nakomelingen, maar nakomelingen ’

En weet je wie dat gat gaan aanvullen mbt nakomelingen?... Niet Gerard of Kees... naïeveling...

overVecht | 10-01-21 | 21:53

Niks naïefs aan. Jayden, Traxx e.d. zullen het idd zijn ipv Cees e.d. Bovendien kun je ook kinderbijslag stopzetten.

Dr.Platypus | 11-01-21 | 08:28

Ik voelde dezelfde ergernis toen ik over dit voorstel vanuit DNB las. Dit artikel verwoordt uitstekend wat er mis mee is.
De politiek moet:
- meer bouwen
- de rente verhogen
- beleggingspanden zwaarder belasten (overdrachtsbelasting verhoging is een goede 1e step)
- aankoop van vastgoed door buitenlandse investeerders verbieden

Frits_Binkestein | 10-01-21 | 20:46 | 3

Meer bouwen? Begin eens met de bevolkingsomvang te stabiliseren. Anders blijf je bouwen.

Dr.Platypus | 10-01-21 | 20:49

De enige werkzamen financiële prikkels:
- Afschaffen kinderbijslag, heffing van €10.000,- vanaf het derde kind (en daar dan geen uitzondering voor maken bij alle zielige minima).

- Kosten naturalisatie Nederlanderschap verhogen naar zo'n €100.000,- Daarbij geen uitzonderingen maken voor 'vluchtelingen'.

Festen | 10-01-21 | 20:54

@Dr.Platypus | 10-01-21 | 20:49:
Gezien de instroom van gelukzoekende handophouders, moeten er minstens 1.000 woningen in de maand bijkomen....

Ommezwaai | 10-01-21 | 21:03

Als de hypotheek rente vervolgens wordt verlaagd naar 0%, dan worden alle starterswoningen onbetaalbaar, als ze al betaalbaar waren.
Verrekte ECB met zijn negatieve rente. Mijmeren aan de goede tijd dat je met je spaarrente iets kon doen.

Southpark | 10-01-21 | 20:46

Dus ze doen niets om de huurders te beschermen. Hoi D666! Vervolgens loopt het met die markt volledig uit de klauwen en om dat weer te compenseren gaan ze de huizenbezitters dus weer zwaarder belasten.
Ze kunnen ook g*d eens stoppen met het binnenlaten van Ali en zijn 40 rovers dag na dag na dag zodat er wat ademruimte komt.
Ze kunnen ook het beleid van D66 kaltstellen en de huurbazen aanpakken en huren vastzetten.
Er zijn zoveel mogelijkheden maar neeeeeee.
De Nederlandse overheid kiest voor de makkelijkste weg.
Gewoon wéér een belasting bedenken en geld pakken wat niet van hen is.
Sterf VVD, Sterf D66, Sterf GL, Sterf PvdA, sterf allemaal alsjeblief. Ben zo klaar met het feit dat je nooit ergens op kan bouwen hier. De overheid is on-be-trouw-baar.

Dirk III | 10-01-21 | 20:46 | 1

Zo is het.

IkwilJinekwel | 10-01-21 | 21:04

Hoeveel particuliere verhuurders verhuren de huurwoning wel niet op papier tot de huurtoeslaggrens en de rest van het huurbedrag mondeling afgesproken en maandelijks contant uitbetaald?
Zodat de huurder huurtoeslag krijgt en de verhuurder zijn zwarte centen...
En nou eens bij een hypotheek proberen ene gedeelte wit andere contant zwart.

steekmug | 10-01-21 | 20:46 | 1

Wordt al aan gewerkt door de afschaffing van contantgeld op termijn.

Kukooo1 | 10-01-21 | 21:20

Nu komt de ware Rutte weer uit de mouw... Deze salonsocialist zal dit verhaal wel via De Nederlandse Bank hebben laten lopen. Met de verkiezingen in het zicht zijn dit soort maatregelen niet goed voor de zetels en dus maar even een andere club voor z'n karretje gespannen.

Ommezwaai | 10-01-21 | 20:45 | 1

Natuurlijk, dit soort ballonnetjes worden elke keer opgelaten door de media en in dit geval de dnb. Het zijn verlengstukken van de onbetrouwbare overheid.

IkwilJinekwel | 10-01-21 | 21:06

Wat is dat voor luxe starterswoning anno 2030? Prachtige vrije ligging, en dan dat ongerepte perceel er omheen.... denk dat veel starters anno 2021 ervoor zullen tekenen.

kapoerewiet | 10-01-21 | 20:45

Mensen, er komt ooit een tijd dat je je eigen huis op kan vreten voor je in aanmerking komt voor AOW, de signalen zijn er nu al en reken maar dat er de komende jaren gezocht gaat worden om de leger en leger wordende staatsruif te vullen.

zwellevertje | 10-01-21 | 20:45 | 6

@FrankVeer | 10-01-21 | 20:53: Nee, houd je hypotheek altijd zo lang mogelijk aan tegen een zo hoog mogelijk bedrag. Anders word je een willoze pion van de overheid, omdat je vermogen niet transportabel is.

UpdateAvailable | 10-01-21 | 20:55

@Ronn | 10-01-21 | 21:36: Rente aftrek is op dit moment irrelevant. Door de extreem lage rente (of zich is dit HET moment om de HRA versneld af te bouwen. Maar daar dan wel eerlijk over zijn) doet die aftrek eigenlijk niet zo veel.
Maar goed. De rente blijft zo laag, want anders flikkert Italië om, en is de Euro-zône failliet. Dus vooral niet aflossen. Geld in stenen is niet liquide. En uiteindelijk is er maar 1 die echt rijker wordt van een afgelost huis: De belastingdienst zodra je komt te overlijden.

TheEgg | 10-01-21 | 22:44
▼ 3 antwoorden verborgen

De mens is geen trekker meer maar een settler. Het idee dat mensen makkelijk van de ene naar het andere huis verhuizen moet geen verplichting zijn maar een keuze. Er wordt veel te makkelijk gepraat dat middeninkomens maar naar de vrije sector moeten verhuizen ipv in hun sociale huurwoning blijven zitten welke overigens al de sociale huurprijs voorbij is gegaan en hoogstwaarschijnlijk ook niet terug zal vallen tot onder die sociale huurgrens.

Sinclair | 10-01-21 | 20:44 | 1

Precies, mensen hechten aan hun buurtje, de kinderen zitten er op school, hebben er vriendjes, de ouders hun verenigingen en vrienden. Dan wil je niet naar een andere wijk of dorp omdat je inkomen over de grens is gegaan. Mensen zijn dan nog eerder bereid om minder te gaan werken om weer onder die grens te komen.
Ik ben ook allergisch voor het woord "woonconsumptie", alsof dat het enige is wat een huis is.

meneerjan | 10-01-21 | 22:30

Met andere woorden: ga je eigen huis huren van de overheid.
Met de groeten van de DNB.

Gerf | 10-01-21 | 20:44 | 1

Straks krijgen we negatieve hypotheekrenteaftrek.
Heeft Rutte toch weer een belofte ingelost, dat de hypotheekrenteaftrek blijft bestaan.

Knufter | 10-01-21 | 20:45

Als de rente weer naar een normaal peil gaat dan zijn de lasten van een koopwoning niet meer op te brengen.
Degene die dan een nieuwe hypotheek moet nemen is dan de lul.

ZZP-er | 10-01-21 | 20:40 | 5

@Knufter | 10-01-21 | 20:45: Ik zou willen dat de gemeente dat ook eens inziet. Met die belachelijke woz-waardestijging ieder jaar.

knutsel_ | 10-01-21 | 21:15

Ik niet, dan heb ik de keet vrij.

pibasso | 10-01-21 | 21:42

Degene die een woning wil verkopen is dan ook de lul.

Mr. Happy | 11-01-21 | 13:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Dus huren verlagen, asielzoekers remmen en niet meer op de 1e plek voor een sociale huurwoning zetten is geen fijne optie voor de DNB, want dan komt er minder geld hun kant op en dat laatste is wel het belangrijkste, het zal ze echt geen fuck uitmaken waar het vandaan komt.

Dezenaamhier | 10-01-21 | 20:38 | 1

Deze toko heeft een winstoogmerk. Het is een private club. Denk daar allen aan!
Het feit dat het Nederlandsche in de naam heeft... betekent niet dat het van de overheid is of komt. Ze werken samen, dat is het enige.

Dirk III | 10-01-21 | 20:50

Ik betaal al onroerend goed belasting voor bezit.

professorinopleiding | 10-01-21 | 20:37

Het enige wat hier verder wordt onderbouwd is wantrouwen naar instituties. Hoe dom kunnen ze zijn. Ze krijgen geen grote reset. Ze krijgen een volstrekt ongecontroleerde chaos. Heej, is an sich best een prestatie als je dat zelf voor mekaar kunt krijgen.

Even wat anders, een vraag: als je ergens in woont, kun je dat dan ook wettelijk NIET beschouwen als woning? Dus een truc om er onderuit te komen, net zoals bedrijven dat doen. Dus, ik woon in een brievenbus en betaal belasting aan de planeet Mars en woon in sterrenstelsel Omega 2B (onbekend bij de belastingdienst, aangezien geen verdrag)?

nobodiesunmighty | 10-01-21 | 20:37 | 5

aha... dat is interessant. Mijn ouders zijn deaud. Ik verzamel wat plastic en een kartonnen doos = mijn woning. Postadres, wat zal ik zeggen, Huize Den Bosch? Misschien ga ik die doos wel verhuren voor de huurprijs van een paleis...

nobodiesunmighty | 10-01-21 | 21:05

@EEnzame SchizofrEEN | 10-01-21 | 21:44: En voor Amsterdam: Als hoofdbewoner moet u ervoor zorgen dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.

Geen financiële gevolgen
Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Goed om te weten:

U mag maxi­maal 2 per­so­nen een brief­adres ge­ven op uw adres. Be­hal­ve als het om een ge­zin gaat. Een ge­zin telt als 1 per­soon.
U kunt een boe­te krij­gen als u be­wust of on­be­wust bij­draagt aan on­juis­te in­for­ma­tie in de BRP.

EEnzame SchizofrEEN | 10-01-21 | 21:50
▼ 2 antwoorden verborgen

My Self Reliance. Nu dat is een YouTube pagina die ik al jaren volg. Vanuit het niets een huisje, buitenkeuken en sauna bouwen zonder of met zo weinig powertools mogelijk. Of anders, hij doet zo'n beetje alles bouwen zonder elektronisch gereedschap.

Zwezerik | 10-01-21 | 20:37 | 2

Dat is nog luxe. Primitive Technology werkt met klei.

gebruikesrnaam | 10-01-21 | 20:40

Dat kan in sommige landen, hier niet. Zodra je in NL ademhaalt ben je al belastingplichtig. En als je zelf een huis wilt bouwen duiken de overheidshyena's zich lachend&huilend overal op. (gemeente / waterschap / provincie / rijk / NPO / afvalstoffen / water / energie / enwatdiesmeerzijetc).

2021 sla ik ff over | 10-01-21 | 21:29

Lasten eigen huis zijn al voldoende hoog.
De huren zijn veel te hoog. Dus meer goedkope huurwoningen.

ZZP-er | 10-01-21 | 20:36 | 1

Gewoon het D66 beleid stoppen. Die zijn verantwoordelijk voor deze ellende.
Daarnaast het linkse beleid heel de wereld hier op te vangen nu eens echt afkappen. Het sloopt het hele land.

Dirk III | 10-01-21 | 20:51

Is het niet veel handiger en goedkoper om alle salarissen maandelijks rechtstreeks over te maken naar NL86INGB0002445588?

NeedIsaymore? | 10-01-21 | 20:36

De onnatuurlijke aangroei van mensen in NL wordt niet genoemd. Behalve de verslechtering van het milieu heeft eea ook gevolgen voor het woongenot. Remigratie stimuleren is geen optie?

salonsocialist | 10-01-21 | 20:36 | 3

Kunstmatig schaarste creëren. Daardoor kunnen prijzen maar 1 kant op. Dat is nu eenmaal een economische wet.

padbuffel | 10-01-21 | 20:45

dan krijg je nog meer immigratie omdat men weet dat er goede remigratieregeling is. Overigens komt de meeste immigratie uit Oost-Europa dus een Nexit zou een eerste stap zijn.

UpdateAvailable | 10-01-21 | 20:47

Overbevolking noemen als oorzaak schijnt gevoelig te liggen.

Keutels | 10-01-21 | 20:59

Het uiteindelijke doel van deze marxisten is bezit onmogelijk maken.

Iedereen even arm, iedereen even gewillig, grote broer weet het goed.

Rest In Privacy | 10-01-21 | 20:33 | 3

Het is belangrijk om de villasubsidie van de VVD-vrindjes sofort te stoppen. Daarnaast is het logisch om huisbezit gewoon in box 3 te doen. Er is geen reden alleen mensen met ander bezit te belasten en te dwingen huiseigenaren te subsidiëren..

AntiZanicz | 10-01-21 | 21:54

Nee, het bezit van huizen wordt voorbehouden aan een club met veel geld, zoals Bernhard (die gast met die bril als een schuifpui) die uiteindelijk al het vastgoed in bezit hebben en bepalen wie er mag wonen, hoe lang en tegen welke prijs. Een huis bezitten is er voor u en mij niet meer bij.
Compleet bezopen. Ik werk me dagelijks het snot voor de ogen om mijn huis te kunnen betalen en straks is dat helemaal betaald en dus mijn eigendom. Starters kunnen ook een huis kopen, alleen niet een van 4 ton. Maar dat kon ik toen ook niet.
Als het huis straks van mij is, mag ik zeker ook belasting erover betalen, alsof het een rendement oplevert. Wat natuurlijk niet zo is. Het is werkelijk van de zotte dat dit soort debiele plannen worden geopperd door DNB.

Bakkeleures | 11-01-21 | 07:53

Zo worden we langzamerhand allemaal gedwongen om in een 'tinyhouse' te gaan wonen. Eigenlijk gewoon een stacaravan of woonwagen dus maar geef het een hippe naam en mensen denken dat ze er op vooruit gaan.

keestelpro | 10-01-21 | 20:31 | 9

De bestaande woningen zijn zelden tiny

AntiZanicz | 10-01-21 | 21:52

@2021 sla ik ff over | 10-01-21 | 21:11: Wat denk je van die prefab bouwers in het Oosten des lands die twee architecten 58 ontwerpen heeft laten maken. Dat betekent dat een deel van de architecten broodloos thuis komt te zitten.

Atlantis-95 | 11-01-21 | 01:17

@Atlantis-95 | 11-01-21 | 01:17: Tja ik kan daar geen grap over maken. Waarom gingen zij daar in mee, was het goed voor hun cv.? Broodloos is het nieuwe triest.

2021 sla ik ff over | 11-01-21 | 01:33
▼ 6 antwoorden verborgen

De huren verlagen ligt iets teveel voor de hand? Oh, zo werkt het niet bij rupsje nooit genoeg. De nieuwe aanwas moet tenslotte wel gefinancierd blijven worden. Tot u er dood bij neervalt. En dan mag u nogmaals belasting betalen mocht u nog enig bezit over hebben.

padbuffel | 10-01-21 | 20:31 | 5

Het eerste wat er moet gebeuren is die idiote verhuurdersheffing afschaffen en huren en huurtoeslag evenredig verlagen. Maar het is natuurlijk makkelijker om te bedenken om het goedkopere alternatief zwaarder te belasten. Vieze, smerige ratten!

5611 | 10-01-21 | 21:18

@* Il Principe * | 10-01-21 | 20:35:
D66 nieuw kroonjuweel om dit te doen, niet de VDD in dit geval, gemakshalve vergeten?

smdyasc | 10-01-21 | 21:26

@smdyasc | 10-01-21 | 21:26:
Lood om oud ijzer in dit geval, ze zitten niet voor niets in dezelfde fractie van het EU-parlement. Voor zover ik het me kan herinneren was het toen een maatregel van minister Blok. Maar ik kan er met wat details naast zitten.

* Il Principe * | 10-01-21 | 21:57
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl