Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bankblog - ECB print zich naar de hemel

In de gewone pers valt weinig te lezen over de ingrepen van de ECB. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de materie ter ver weg staat van de lezer, dat de biljoenen euro's niet meer in te beelden zijn en dat men geheel niet doordrongen is van het gevaar van een dergelijk monetair beleid. Het onderwerp verdient de aandacht van de pers, maar blijkbaar zijn standbeelden, straatnamen, gapers, een stofzuigende Gordon (Gordon is overigens een goede naam voor een zakloze kruimeldief), Jort Kelder, knielers, een vermiste Glee-actrice, een Ferrari in het IJ en dergelijke onderwerpen het nieuwe brood en spelen. 

De reden van het ECB-ingrijpen was natuurlijk de economische crisis die is veroorzaakt door Covid-19 en de lockdowns. Dit is althans de gangbare verklaring, maar die klopt niet helemaal. Zoals in de afbeelding hieronder is afgebeeld, heeft de ECB al eind vorig jaar haar opkoopprogramma weer opgestart. 

Het feit dat dit gebeurde terwijl economisch (op het eerste gezicht) alles op rolletjes liep, is al zorgwekkend. Blijkbaar was er ergens in het financiële systeem toch gevaar en moesten de spreekwoordelijke geldpersen weer worden aangezet. Het tweede markante feit is dat de ECB haar noodsteun eigenlijk nooit heeft afgebouwd. In de afbeelding zijn de netto aankopen te zien en, op een paar miniblipjes na, zijn deze altijd boven de nul geweest. Wellicht dat de economische groei sinds 2014 grotendeels gebaseerd is op lucht; alsof de economie een onderdeel uitmaakt van een financiële Matrix waar iedereen voor de blauwe pil heeft gekozen.  

Kijkend naar de monetaire stimulatie sinds de Covid-19-uitbraak mag worden vastgesteld dat zowel de grootte als het tempo enorm zijn toegenomen. Wat normaal een kwestie van een jaar was, wordt nu in enkele maanden gedaan. 

De grafiek laat alleen maar QE en PEPP zien, maar de ECB doet meer dan dat. In tegenstelling tot de Fed heeft de ECB de liquiditeit in de markt nu juist verhoogd via LTRO (zie afbeelding hieronder).

Zoals al eerder is uitgelegd in dit bankblog, heeft de ECB via LTRO een bailout van de banken bewerkstelligd, maar dat zodanig gedaan dat het ook past in het straatje van overheden. Zij hebben immers besloten om de fiscale teugels flink te laten vieren (overheidstekorten lopen flink op door meer uitgaven en minder inkomsten) en hebben dus kopers nodig voor de nieuwe staatsobligaties. Deze eurozone- en EU-staatsobligaties worden nu vooral opgekocht door de ECB. Met de LTRO zorgt de ECB ervoor dat dit met een omweg (via de banken) gebeurt. Daarentegen zijn de PEPP en OMT programma's stukken duidelijker omdat er direct waarneembaar is wat de ECB met het nieuw "geprinte" geld heeft gedaan. Uiteindelijk gaat het om het totale plaatje. Daarvoor moet er naar de ECB-balans worden gekeken.  

Zoals in de afbeelding hierboven te zien is, heeft de ECB een balansgrootte van inmiddels 53% van het BBP (grafiek is iets ouder waardoor er nog onder de 50% staat), ofwel meer dan EUR 6 biljoen (>EUR 6.000.000.000.000 wat gelijk staat aan EUR 17.544 per hoofd van de bevolking). De verwachting is dat deze snelle stijging van de ECB-balans nog voortgezet zal worden. Het PEPP-programma van EUR 750 miljard zal dan ook snel leeg geraken. Het is dus bijna een zekerheid dat het PEPP-programma (of welke andere naam ze het ook geven) zal worden uitgebreid om de toename in staatsschulden op te vangen. 

Dat de ECB bijna 30 procent van de staatsschuld (van de lidstaten) in bezit heeft, is al waanzinnig te noemen. Het druist namelijk helemaal in tegen de gemaakte afspraken ten tijde van de creatie van de euro. Waarborgen zoals het Verdrag van Maastricht en het Bundesverfassungsgericht blijken keer op keer een wassen neus. Alle maatregelen om een Weimar-achtige situatie te voorkomen, worden behendig omzeild door de EU-bureaucraten. De situatie in Japan, waar de centrale bank al boven de 60% van BBP en 50% van alle Japanse staatsobligaties zit, ligt dus in het verschiet voor de eurozone. Daarnaast zal de ECB wellicht nog meer bedrijfsobligaties opkopen en zelfs aandelen (via ETF's wellicht) gaan overwegen.  

Zeker als we de in dit bankblog al besproken Green New Deal meenemen, waar alle OECD-politici zo weg van lijken te zijn, moet de geldprinter verder worden opgevoerd en moeten de waarborgen definitief worden gevloerd. De uiterst politiek onafhankelijke  Christine Lagarde heeft de mond vol van groene plannen waar de ECB voor dient te vechten. Hoezo, mission creep? In combinatie met allerlei regels (zoals bijvoorbeeld dat groene schulden niet of maar deels meetellen in de schuldratio's) zal de ECB de schuldcreatie verder stimuleren.

Hiermee stevent de eurozone af op een Japans scenario, met een economie vol zombiebedrijven. De eurozone is al aardig op weg wat dit betreft (zie grafiek hierboven). Het kapitaal gaat vooral naar bedrijven die dit niet "verdienen" (niet de beste rendementen leveren). De arbeidsproductiviteitsgroei zal hierdoor verder onder druk komen te staan. Dit klinkt saai, maar als er meer schulden worden gemaakt, dan kunnen deze alleen betaald worden als óf de productiviteit groeit, óf de gewerkte uren groeien (door meer uren, hogere arbeidsparticipatie en een grotere beroepsbevolking) óf door inflatie, óf door kwijtschelding). Als we inderdaad Japan achterna gaan, dan kunnen we de eerste twee mogelijkheden meteen wegstrepen. Wat overblijft is inflatie of kwijting.

Betreffende inflatie is het probleem dat de huidige setting juist eerst deflatoir werkt. Er is teveel capaciteit en te weinig productiviteitsgroei om inflatie in de gewone economie te veroorzaken. In de financiële sector valt genoeg inflatie te zien en de alsmaar stijgende prijzen aldaar lokken weer nieuwe kopers uit en zo verder. Deze waanzin kan niet eeuwig duren. Uiteindelijk komt de rekening en of dit nu is in de vorm van (hyper-)inflatie, een nieuw monetair stelsel, massale schuldenkwijting en zo verder, de pijn zal hoe dan ook groot zijn. De effecten hiervan op de maatschappij als geheel zullen dan ook niet gering zijn.

Je hier tegen verzekeren is erg moeilijk. Persoonlijk ben ik een voorstander van goud (sinds 2007 al), maar zelfs dat is omgeven met mitsen en maren en biedt bescherming tegen monetaire voodoo, niet tegen sociale en politieke onrust. De ECB ziet het blijkbaar anders en denkt zich (en ons) uit de problemen te kunnen printen. Was het maar zo simpel.          

Reaguursels

Inloggen

Eind derde kwartaal 2019 dreigde de Amerikaanse REPO markt vast te lopen. Vermoedelijk heeft de ECB al vast meegedaan met de FED, die de REPO markt bijna genationaliseerd heeft, gezien de bedragen waarmee is geïntervenieerd. Zonder bijdrukken en opkopen gaat het fout, en bij uit de Euro stappen gaat het ook fout. We zitten nu vermoedelijk ergens tussen ten halve gekeerd en ten hele gedwaald.

Harry.Langezwaal | 13-07-20 | 10:33

Dat een Weimar achtige situatie weer op de loer ligt is een ramp in de ogen van de American led liberal order. Het na-oorlogse systeem, opgetuigd om onder het mom van vrede vooral de Amerikaanse hegemonie te bewerkstelligen, staat op omvallen. De transatlantische ontkoppeling is al gaande en de muliti-polariteiten nemen stelling in. Zal Europa opnieuw het toneel gaan worden waar de oorlog gaat beginnen? Het vreemde is dat alleen een krachtige EU tegen zowel de druk uit het Oosten als die uit het Westen bestand is. De huidige verdeel en heers politiek van vooral Amerika is een groter gevaar dan de druk van de Russen of de Chinezen. De Duitsers en de Fransen beginnen dit in te zien. De Engelsen zijn al weg, die hebben de Angelsaksische kant weer gekozen. Geopolitiek ontstaan er 3 assen. Rusland/China, Europa en Amerika. En daar doorheen fietst het neoliberale gedachtengoed om er één verenigde staten van de wereld van te maken.
Chaos dus!

Rest In Privacy | 13-07-20 | 08:48 | 1

Ja precies, een neoliberale droom terwijl op de aankomende realiteit niet voldoende wordt geanticipeerd. Verwende en naïeve Europese politici?

Harry.Langezwaal | 13-07-20 | 11:37

Het is niet zozeer bijdrukken, wat natuurlijk direct zichtbaar zou zijn in de lonen en inflatie, het is het vestzakbroekzak schuld systeem wat alleen een grote overheid kan doen. EU/USA/JP/China hebben een centrale bank die gewoon de schuld verhoogd als de overheid wat wil uitgeven, aangezien de rente zo goed als nul is kan dit voorlopig zonder enig probleem.

Weet je wie de kosten dragen van deze waanzin ? De spaarders, die vangen namelijk geen cent rente meer. Vroeger was 4% voor 1 jaar vast de regel, tegenwoordig mag je blij zijn dat je niet hoeft bij te betalen voor een spaarrekening. Kortom er wordt op grote schaal gejat bij de bevolking met de beleid, de kosten zijn er wel degelijk maar niet zichtbaar voor de leek.

Aangezien er dus wel betaald wordt, door de spaarder, kan dit huidige systeem zolang door tot de massa wakker wordt.

GerMonster | 13-07-20 | 04:17

"Alle maatregelen om een Weimar-achtige situatie te voorkomen, worden behendig omzeild door de EU-bureaucraten."
Opmerkelijke bewering. Als ik het goed begrijp staat er dus dat niet getracht wordt een Weimar-achtige situatie te voorkomen?!

Spring Bruissteen | 12-07-20 | 22:01

Vraagje, hoeveel extra euro's (al dan niet giraal) zijn er bij gedrukt sinds de invoering van de euro? Ik weet dat er een paar extra landjes zijn toegevoegd sindsdien, dus misschien delen door het aantal gebruikers.
Eventueel in een ander blogje?

Cadaver | 12-07-20 | 19:05

Het gaat pas echt duidelijk zijn als Henk en Ingrid ondervinden dat er niks meer uit de flappentap komt ofwel heel beperkt .
De rakkers uit Brussel hebben daartegen hun schaapjes al lang op den droge .

likmegaties | 12-07-20 | 18:47 | 1

Er zal altijd wel iets uit de flappentap komen maar je zal er steeds minder mee kunnen kopen.

petersteenkamp | 12-07-20 | 22:05

Met bijgedrukt geld is het zo, dat degene die het nieuwe geld als eerste uitgeeft in de reele economie, iets van reele waarde in handen krijgt, en dat wordt betaald met meer inflatie voor iedereen zodat iedereen een beetje armer wordt.

Ik ben niet per se tegen geld bijdrukken: als de reele economie groeit (bijvoorbeeld door bevolkingsgroei of groei van de gemiddelde arbeidsproductiviteit) dan is het goed als er een vergelijkbare hoeveelheid extra geld in omloop komt. Maar de voordelen van nieuw geld moet dan wel gelijkmatig verspreid worden; niet alleen de voordelen voor Zuid Europa en de inflatie voor iedereen. Als de ECB Italiaanse staatsschuld opkoopt, dan graag ook Nederlandse staatsschuld naar rato van de omvang van de economie.

petersteenkamp | 12-07-20 | 18:22

Nou Alexander.. wat was dan het alternatief?
Gewoon geen overheidssteun en alles laten klappen? Wees eens een vent en leg dan dat alternatief, en de economische impact, ook een uit voor de kijkbuiskinderen...

Epistulae_Morales | 12-07-20 | 18:13

Zorgwekkend bericht, maar er is redding ..... toch. Ze kunnen en zullen eerst, uiteraard via de achterdeur (o.a. de rente), de Nederlandse pensioenpotten leegroven. O.a. daarmee wordt het betaald.

HoniSoit | 12-07-20 | 16:54 | 1

“Thus fixing the problem once and for all”

Vrij naar Futurama

DolfWeerwolf | 12-07-20 | 17:04

Wat de inflatie betreft is de situatie nu al rot: de inflatie is een stuk hoger dan de rente op de spaarrekening.
Iedereen die leeft van een salaris, en dat is bijna iedereen, wordt hierdoor benadeeld. Alleen de zeer rijken profiteren ervan.
Hoe hoger de inflatie, hoe rotter het wordt. Het kan daarbij al heel erg rot worden vóórdat sprake is van hyperinflatie, daarvan is pas sprake bij een maandelijkse inflatie van 50%. In geval van hyperinflatie zal zowat de gehele economie plat gaan.
De economie is sowieso een weeskind. Alle energie wordt in financiële hocus pocus gestoken.

Peter_K | 12-07-20 | 16:24


Brussels Times: www.brusselstimes.com/opinion/120168/...

-“Slogans like “helping the poor to escape from poverty” have been used to secure the backing of international investors like BRED and Triodos, the Dutch “ethical bank.” In reality, unscrupulous microcredit is driving Cambodians further into misery. ”-

theo-is-dood | 12-07-20 | 16:16 | 2

Zou Máxima hier van op de hoogte zijn?

IkwilJinekwel | 12-07-20 | 16:24

@IkwilJinekwel | 12-07-20 | 16:24: Ons koningshuis is een van de ergste graaiers in dit land, en Maxima is aardig geïntegreerd. Het zal haar een worst wezen, al zal ze desgevraagd haar leedwezen uiteraard uitspreken.

Peter_K | 12-07-20 | 16:28

Vanaf deze week de half jaar/kwartaalcijfers. Ben benieuwd. Cijfers zullen (behalve Tech) wel slecht zijn, maar de vraag is natuurlijk wat de outlook is.
Het kan overigens inderdaad geen kwaad een deel van de portefeuille in te richten met fysiek goud, zolang de schuldenproblematiek nog speelt. Centrale Banken zijn de laatste jaren weer goud gaan kopen en zullen dat nog wel blijven doen, zodat per saldo de goudprijs wel blijft stijgen.

Korenwolf | 12-07-20 | 15:50 | 2

Er is geen Outlook te maken zolang het virus nog rondwaart en men niet weet welke maatregelen, lockdowns etc. overheden gaan nemen.

IkwilJinekwel | 12-07-20 | 16:16

Goud is hoog als olie laag is, en geld wordt bijgedrukt.
Dubbel feest dus.
Wel is 99% van het goud ook fiat, dus ik zou idd fysiek goud kopen.

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 02:11

Daarom investeer ik al ruim 25 jaar in grond.
En van de huuropbrengst koop ik meer grond.
Grond...... het product dat niet bijgedrukt kan worden.

Het leven is zwaar | 12-07-20 | 15:21 | 7

Tot er met de aangroei van steeds meer kansenpareltjes een burgeroorlog uitbreekt .

likmegaties | 12-07-20 | 16:55

Pas op voor de nieuwe belastingregels voor box 3 per 2022. Ze komen ook jou geld halen.

postmodernismisdead | 12-07-20 | 16:58

Mark Twain: ‘Buy land, they don’t make that anymore.’

Alquest | 12-07-20 | 18:43
▼ 4 antwoorden verborgen

Moeten we niet ineens allemaal kritiek gaan leveren. Dit is waar we zelf tijdens de laatste ECB verkiezingen voor gestemd hebben. Oh wacht...

Fijn_dat_je_er_bent | 12-07-20 | 15:11

De link onder LTRO geeft niet de beoogde pagina denk ik verder weer een goed stukje. Ik dacht zelf nog 5 jaar voor de euro.

Het brein erachter | 12-07-20 | 14:59

Hoeveel miljard zou de ECB ons al gekost hebben, nog los van de te lage instapwaarde van de florijn?

Rest In Privacy | 12-07-20 | 14:45 | 2

De te lage instapwaarde van de gulden is gedeeltelijk gecompenseerd doordat allerlei schulden (waaronder de staatsschuld, die van ons allemaal is) ook minder waard werden.

petersteenkamp | 12-07-20 | 17:39

In 2009 was een Nederlandse gulden buiten de Euro net zo veel minder waard geworden. In 2020 hetzelfde. Lood om oud ijzer. Verschil id dat de gulden hel wat minder gewild zou zijn dan de Euro vanwege het kleinere fiat. 483 miljoen belastingbetalers zijn interessanter dan 17 miljoen..

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 02:15

Ik las in de NRC (van mijn moeder!) dat door de ingezakte olieprijs Saoedi-Arabië geen geld meer heeft om de export van wahabisme te financiëren. Dat maakte me blij totdat ik besefte dat er ik niets van geloof.

LuckyGuy | 12-07-20 | 14:16 | 2

Zolang de olie prijs boven $8 blijft verdienen ze er nog aan. En dat zal nog wel even zo blijven omdat alle andere oliebronnen in de wereld een hogere kostprijs hebben. Het is natuurlijk wel de vraag of ze de export van wahabisme belangrijker vinden dan hun eigen inkomen end at maakt mij dan weer blij.

W_F | 12-07-20 | 14:34

LuckyGuy, even een impertinente vraag van een mede-reaguurster die haar oprecht graag las: is de nick een eerbetoon aan LuckyGirl of gewoon toeval?

MickeyGouda | 12-07-20 | 15:36

".... en dat men geheel niet doordrongen is van het gevaar van een dergelijk monetair beleid"

Vreemde opmerking. Er is toch geen enkel gevaar?
Voor de al wat ouderen: Onze kinderen gaan toch alles terugbetalen
Voor degenen die Europa als geweldig zien en die nog (lang) geen 50 zijn:
Wij gaan dit zelf allemaal terugbetalen en wat wij niet terugbetalen doen onze kinderen en kleinkindern.

De grootste voorstanders van de EU zijn de (relatief) jongeren in de EU. En ze blijven voor de Eu terwijl deze hun toekomst aan het vernietigen is door hen met enorme schulden op te zadelen.

Echt, Engeland kan het grootste feest in de geschiedenis houden als ze echt los van de EU zijn want het zal voorkomen dat ze meegesleept worden in de financiele ondergang van de EU

ZomaarEen | 12-07-20 | 14:04 | 4

Maar Nederland vergrijsd, dus komt die schuld dan terecht bij de 'nieuwe' Nederlanders?

Atheist-Priest | 12-07-20 | 20:45

Exact. De vraag is alleen of er dan nog een economie is waaruit belasting geheven kan worden waarmee dat terugbetaald kan worden. Volgens Alexander is her schijnbaar beter die economie nu al om zeep te helpen door geen geld te lenen om hem in leven te houden.

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 02:18

En de pond devalueert ook niet mee met de Euro he?... en GB heeft belang bij een EU economie die GB producten niet kan betalen he?

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 02:20
▼ 1 antwoord verborgen

Controlled demolition.

Nehemia | 12-07-20 | 13:55 | 1

De fijne groene duurzame mensenrechtenbank Triodos is verwikkeld in een schandaal in Cambodja:l”The unfolding microcredit scandal in Cambodia involves two well-respected European banks, BRED in France and Triodos Bank in the Netherlands.”
Zie The Brussels Times

Benieuwd of de T dit oppakt

theo-is-dood | 12-07-20 | 16:13

Als "we" het zouden laten klappen is het alternatief dat landen als Griekenland failliet zouden gaan ( Italie ben ik niet bang voor, die frauderen zich er wel doorheen en zijn veel te groot om de EU-duimschroeven bij aan te draaien) met alle gevolgen van dien. En zo'n gevolg zou zijn dat de assets voor een habbekrats verkocht worden aan China, Rusland of Arabieren. Dan heb je dus havens, watervoorziening, luchthavens en elektriciteitsopwekking in vijandige handen op EU-bodem. Is wel het laatste wat je wil.
Wat dan wel? Sja, ik weet het ook niet, tenminste niet wat politiek haalbaar is. We zijn er met boter en suiker ingerold, Hotel California-stijl.

Graaisnaaiert | 12-07-20 | 13:54 | 6

Wat dan wel? Laten we de opties eens bekijken:
1. Landen betalen hun schulden af. Hahaha, gaat niet gebeuren.
2. De zaak "laten klappen". Alleen maar verliezers --> gaat niet gebeuren.
3. Hoge maar enigszins beheersbare inflatie (b.v. 5%). Dan worden schulden rap minder waard. Is niet uitgesloten.
4. Een grote reset waarbij de landenschulden worden verdampt door vers bijgedrukt ECB-geld. Leidt tot waardevermindering van alle overige euro's Wanneer de nood hoog genoeg is en optie 3 niet werkt dan is dit de enige weg uit deze puinhoop. Iedereen met vermogen verliest dan waarde, maar dat vinden veel politici prima (zelf hebben ze uiteraard vooraf hun schaapjes op het droge gebracht).

duProgue | 12-07-20 | 14:20

Op een ander platform heeft de schrijver van dit bankblog eens de suggestie gedaan om niet te wachten tot bv Italië het niet meer aankan. Maar om pro-actief zelf nu alvast uit de euro te gaan. Dat is niet simpel, en zeker duur, maar dan heb je wel zelf de touwtjes in handen, ipv dan het ongecontroleerd klapt.

Het brein erachter | 12-07-20 | 15:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Er is iets geks gebeurd. Stel dat je een diepe kuil graaft, dan blijft de uitgegraven grond toch in gelijk volume op de ontstane hoop liggen? Dus als je graaft en graaft en dieper en dieper en de uitgegraven grond verdwijnt weer net zo snel. Waar blijft dat dan? Het lijkt wel of er een giga roofpartij zich voor onze ogen afspeelt. Het geld is verkwanseld en niet geinvesteerd,

squadra | 12-07-20 | 13:53 | 1

Ik word altijd nerveus als de overheid weer geld gaat uitdelen. Op de een of andere manier heb ik nooit recht op een grijpstuiver, maar ben wel degene die uiteindelijk altijd mag bloeden als de roverheid weer geld nodig heeft.

Huursubsidie, kinderbijslag en zorgtoeslag van mij mogen ze de hele handel afschaffen. Geef elke Nederlander maar een vast bedrag mogen ze zelf weten of ze kinderen nemen, een duur huurhuis nemen of op wintersport gaan en hun benen breken.

zeertegendradig | 12-07-20 | 14:45

'Ja maar inflatie is goed voor m'n hypotheekschuld' hoor ik zo af en toe om mij heen.
En op de NPO al ze dan eens een zeldzame poging doen om het onderwerp onbeperkt bijprinten aan te stippen.
Ja maar een beetje jammer van je pensioen.
En als je loon niet mee stijgt met de reele inflatie ga je er per saldo gewoon op achteruit.
.
Maar hoe is het nu met Dre en Bridget?

Harry Turtle | 12-07-20 | 13:42 | 2

Gaat goed hoorde ik laatst.

squadra | 12-07-20 | 13:54

Precies, en je mag hopen dat je pensioen groter is dan je hypotheekschuld anders heb je nog een ander probleem.

W_F | 12-07-20 | 14:37

Money for nothin' and chicks for free.

Rest In Privacy | 12-07-20 | 13:33 | 2

That little faggot got his own jet airplane, that little faggot he's a millionaire. O wacht, dat mag je ook niet meer zeggen.

Watching the Wheels | 12-07-20 | 13:50

@Watching the Wheels | 12-07-20 | 13:50: Wat een schijttijd is dit toch.

Rest In Privacy | 12-07-20 | 14:06

Ik heb alle vertrouwen in Christine Lagarde. Ze is erg goed met cijfers, haar hobby is numerologie dus dat zit wel goed.
Bovendien kunnen criminelen straks hun briefjes van €1000 eindelijk gewoon in de winkel kwijt, geld dat nu tussen twee muren blijft liggen.
Ik ben even wat kunst kopen.

LuckyGuy | 12-07-20 | 13:26 | 3

Christine Lagarde is door Franse rechter veroordeelt wegens corruptie.
Fijne jour nog.

joppo0 | 12-07-20 | 13:33

Als filatelist heb ik de periode van de Weimar-inflatiepostzegels altijd heel interessant gevonden.

Je kunt bij wijze van spreken van week tot week en uiteindelijk van dag tot dag de zich uitbreidende chaos volgen in de emissies. In eerste instantie met nog een redelijk stabiele maar reeds torenhoge muntontwaarding (postzegels van 500 Mark waren er al in december 1922).
Daarna gingen in het najaar van 1923 alle remmen los. De 100.000 Mark werd aangetikt in september, vervolgens hield de drukkerij de geldontwaarding niet meer bij en moesten bestaande zegels worden overgedrukt met de nieuwe waarden. Begin oktober bereikte men zodoende al de grens van 2 miljoen op een enkele postzegel.
Binnen een maand escaleerde de inflatie verder, en begin november 1923 stond de teller op 1 miljard. De bovengrens werd uiteindelijk bereikt met een zegel van 50 miljard (!), eind november.
Op 1 december werd uiteindelijk de oplossing gevonden door een compleet nieuw muntstelsel te introduceren, en de situatie normaliseerde, met normale waarden van 3 tot 100 Pfennig voor nieuwe emissies.

Ik heb een aantal enveloppes in mijn bezit van oktober-november 1923 waarvan bijna het complete oppervalk bedekt is met postzegels. De ontwaarding ging zo snel dat enkele zegels niet meer voldeden voor de steeds veranderende posttarieven en halve vellen gebruikt moesten worden, op voor-en achterkant.

Voor de verzamelaar is dit natuurlijk heel interessante materie en sommige uitgaven zijn ook behoorlijk kostbaar, vooral die die slechts hele korte tijd in omloop geweest zijn. Met dien verstande dat de zegels echt in omloop moeten geweest zijn, dus voorzien van geverifieerde echte poststempels. Ongebruikt materiaal is evenveel waard als behangpapier, omdat enorme aantallen ongebruikte vellen achterbleven na de inflatieperiode.

Niemand schrijft meer brieven, dus bij de komende crisis zal ons deze amusante chaos bespaard blijven - maar de echte tragedies op de achtergrond kunnen 1 op 1 worden overgenomen van Weimar: het verdampen van spaargeld en het compleet stilvallen van de economie.

Fun fact: een van de meer zeldzame Weimar overdrukken (1 miljard op 100 Mark van 7 november 1923) is bekend onder de naam "Hitlerputschmarke" of "Hitlerprovisorium", omdat Hitler's poging tot staatsgreep met de emissie van die zegel samenviel. Hetgeen met de postzegel verder niets van doen heeft.

Leipniz | 12-07-20 | 13:26 | 11

@Nehemia | 12-07-20 | 14:27:
Ongestempeld: vrijwel niets waard.
Gestempeld: volgens de catalogus 1,80 euro en alleen als de stempel echt is.
Dus eigenlijk alleen leuk als curiosum.

Leipniz | 12-07-20 | 14:34

@Peter Emile | 12-07-20 | 14:27: Mijn vaste goud leverancier. Zilveren munten van 1 OZ zijn op dit moment heel moeilijk te krijgen.
www.goudwisselkantoor.nl/

Rest In Privacy | 12-07-20 | 15:19
▼ 8 antwoorden verborgen

1 ding is zeker: het aanzetten van de geldpersen is altijd een opstap naar het vestigen van een dictatuur. Je hoort ook steeds vaker dat het kapitalisme gefaald heeft en dat het goed voor de economie is dat het weer onder de vleugels van de overheid komt.

Ik kan je nu al aangeven hoe het scenario verder gaat verlopen. Begin 2021 worden de Nederlanders opgeschikt door de meest scherpe belastingstijgingen die men ooit heeft meegemaakt. Niet zo gek ook, want bijna alle overheidsinstanties zijn financieel total loss door het opdrogen van belastinginkomsten en de grote uitgaven ten gevolge van NOW1, NOW2, TOZO en al die andere mooie regelingen.

Daarom is er meer behoefte aan "eerlijkheid" en 'de sterkste schouders die de lasten gaan dragen". Dat gaat er op neer komen dat uw spaarsaldi > 100.000 euro en pensioen assets geconfisceerd gaan worden.

UpdateAvailable | 12-07-20 | 13:17 | 9

@Panelli | 12-07-20 | 14:18: Edele metalen zijn de beste investering en (zeldzame) grondstoffen. Cryptocurrency blijft een risico maar er wordt ook veel geld mee verdiend. Je geld op de bank wordt alleen maar minder waard.

Nehemia | 12-07-20 | 14:32

@Panelli | 12-07-20 | 14:18: Dure luxe producten kopen. Een eiken houten eettafel gaat de rest van je leven mee.

Grachus | 13-07-20 | 01:09
▼ 6 antwoorden verborgen

Het is niet onverstandig om geld te zien als iets zonder vaste waarde, zeker op de lange termijn. Het is een ruilmiddel wat op de korte terrein redelijk veilig is maar zodra je het over (pensioen)sparen hebt moet je geld zie als iets waar je de dingen die je spaart in omzet op het moment dat je het uit wilt geven. De beste investeringen zijn investeringen in (toekomstige) verlaging van vaste lasten, met name woonlasten, energie, (beregenings)water, autobrandstof, etc. Dus afgeloste koopwoning, zonnepanelen, thuis accu, warmtepomp, grondbron, elektrisch vervoer, en verzekeringen zo veel mogelijk vervangen door eigen financiële buffers. De waarde van geld zal je een zorg zijn als je het in de toekomst veel minder nodig hebt.

W_F | 12-07-20 | 13:16 | 6

@Harry Turtle | 12-07-20 | 13:30:
Dat zit er dik in, ja.
Mooi is dat toch hè - eerst mensen dwingen om hun hypotheek af te lossen, en als dat gebeurd is, ook nog eens belasting heffen op het onderpand.

Broeva, haro!

EefjeWentelteefje | 12-07-20 | 14:10

@Harry Turtle | 12-07-20 | 13:30:
Mensen gaan harder rekenen wat voordeliger is, kopen of huren.

Mr.Crowley | 12-07-20 | 14:13

@EefjeWentelteefje | 12-07-20 | 14:10: De stapsgewijze afbouw van de Hillen-aftrek is inderdaad een van de meest schaamteloze voorbeelden van zwalkend beleid en de onberekenbaarheid van de Staat. Toch blijf ik wel een fan van deze nerd, die de open deuren over aflossen lekker droog intrapt: www.youtube.com/watch?feature=youtu.b...

En overigens: “Dinges heeft gelijk!”

mpdeklerk | 13-07-20 | 00:45
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat kan zo niet doorgaan, zeggen de experts. Theoretisch echter kan dat best.
Kijk naar Japan. Het domste jongetje van de klas worden heeft bovendien zijn voordelen..

Rest In Privacy | 12-07-20 | 13:13 | 2

Japan is een sterke natie met een indrukwekkende monocultuur. Niet een bijeengeraapt zooitje knoflookiërs en calvinisten aangevuld met horden barbaren uit Noord-Afrika en Midden-Oosten.

UpdateAvailable | 12-07-20 | 13:21

In Japan werkt dit systeem nu al een jaar of 20 en een uitweg is er niet.

Miezerig | 12-07-20 | 13:13 | 4
-weggejorist-
Rest In Privacy | 12-07-20 | 13:18

Een structureel probleem al 20 jaar voor je uitschuiven en verder laten opblazen, valt niet binnen mijn definitie van een werkend systeem.

jemagookniksmeer | 12-07-20 | 14:25

Japan is bijna over zijn vergrijzingspiek heen en gaat qua bevolkingsopbouw weer een meer aangename periode tegemoet.

Grachus | 13-07-20 | 01:11
▼ 1 antwoord verborgen

Gratis geld om het zuiden overeind te houden ten koste van de Noord-Europese reserves. De rest is ruis.

_pacman_ | 12-07-20 | 13:12 | 4

@jemagookniksmeer | 12-07-20 | 14:26: Dat is dan de opmaat voor verkiezingswinsten voor euro-sceptische partijen in die landen, die geld moeten dokken. Toegeven aan de wensen van Brussel komt dan als een boomerang terug in het gezicht van de heersende partijen.

ches | 12-07-20 | 22:18

oplossing: allemaal naar Italië verhuizen en mee graaien uit de potten van de Hollanders die zo dom zijn om te -blijven- betalen.... If you can't beat them, join them...

surffee11 | 13-07-20 | 10:24
▼ 1 antwoord verborgen

"Deze eurozone- en EU-staatsobligaties worden nu vooral opgekocht door de ECB. Met de LTRO zorgt de ECB ervoor dat dit met een omweg (via de banken) gebeurt. Daarentegen zijn de PEPP en OMT programma's stukken duidelijker omdat er direct waarneembaar is wat de ECB met het nieuw "geprinte" geld heeft gedaan. Uiteindelijk gaat het om het totale plaatje. Daarvoor moet er naar de ECB-balans worden gekeken."
Het zal wel aan mij liggen, maar een normaal mens kan hier toch geen touw meer aan vastknopen ?

Motleycrew | 12-07-20 | 13:11 | 6

Banken kopen staatsobligaties waardoor je niet ziet dat de ECB er eigenlijk achter zit. OMT daar zie je wat en wanneer de ECB zelf stastsschulden opkoopt.

Sassen | 12-07-20 | 13:50

In het verdrag van Maastricht is het direct opkopen van staatsschuld door de ECB verboden. Nu leent de ECB geld aan banken, die daarmee de staatsschulden opkopen en doorverkopen aan de ECB. Kleine omweg, maar eigenlijk gewoon tegen de door onszelf ingestelde regels.

Het brein erachter | 12-07-20 | 15:12

Dat is ook de bedoeling. Er zijn heel veel potjes en fondsjes waar ons geld in zit/zat. Het valt niet meer te overzien.

LieberLiber | 12-07-20 | 21:36
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat doe je als je je burgers voor de zoveelste bailout wilt laten betalen zonder dat ze er erg in hebben? Juist. Trek de stekker eruit. Onder druk wordt alles vloeibaar en kan de printer onder het mom van talloze steunpakketten en noodmaatregelen (waar niemand nu tegen kan zijn) weer draaien als nooit tevoren. Iedereen staat erbij en kijkt ernaar.

Claude_Vieaul | 12-07-20 | 13:06

Hugo Chavez printte ook altijd zo veel geld bij. Omdat hij zo veel van zijn volk hield. En kijk nu eens hoe fantastisch het in het socialistische Venezuela gaat.
En Robert Mugabe printte ook altijd zo veel geld bij. Maar hij deed het om het zelf uit te geven. En kijk, iedereen in Zimbabwe heeft bankbiljetten met 13 nullen er op.
En de Weimar republiek printte ook altijd zo veel geld bij, en als de Duitsers het doen moet het wel een goed ding zijn, dat geld bij printen.

Osdorpertje | 12-07-20 | 13:06 | 1

Nederland, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk uit de EU en samen met Scandinavië een nieuwe Unie beginnen, gebaseerd op de oude EEG. De honderden miljoenen die we nog tegoed hebben van de EU kunnen ze in hun reet steken. Het is te schandalig voor woorden dat een klein land als Nederland moet bloeden voor al die nietsnutten in Zuid Europa. Wat ook idioot is, is dat Polen miljarden ontvangt van de EU en een lagere staatsschuld heeft dan Nederland. Dat heeft niets met economie te maken maar slechts met geopolitiek.

ILF2 | 12-07-20 | 13:04 | 1

En u dacht dat die geopolitici het systeem dat zij hebben opgezet om zichzelf in het zadel te houden gaat veranderen? Zelfs niet als WO3 er overeen gaat.

Valse_nootjes | 12-07-20 | 13:15

Zoals gebruikelijk weer een lang verhaal vol met verwijzingen en grafiekjes. Kern van het verhaal: de geldpersen laten draaien is slecht. Dat dit de mening van Sassen van Elsloo is, is hier inmiddels ruimschoots bekend.

Spring Bruissteen | 12-07-20 | 13:02 | 7

@Dandruff | 12-07-20 | 14:38:
Of het huidige beleid van geld bijdrukken uiteindelijk een goede keuze zal blijken weet niemand. Het gaat erom dat er verschillende inzichten bestaan over dit onderwerp. Zie ook de info over de MMT waar kapotte_stofzuiger naar verwijst. De vergelijking met de Weimarrepubliek en ook Venezuela loopt nogal mank. Enerzijds omdat de onderliggende economieën niet vergelijkbaar zijn en anderzijds omdat het huidige monetaire beleid intelligenter gevoerd wordt, mede door lessen uit het verleden. Daarnaast is het de vraag hoe lang en in welke mate dit beleid doorgevoerd zal worden. Dus zo zwart wit als u het stelt is het niet. Verder beweer ik niet dat de mening van Sassen van Elsloo pertinent onjuist is, het is alleen een nogal eenzijdig verhaal dat hier bovendien uitentreuren opgehangen wordt.

Spring Bruissteen | 12-07-20 | 20:37

@Spring Bruissteen | 12-07-20 | 20:37:
Wanneer gaat het QE beleid afgebouwd worden dan? Als het economisch crescendo gaat zoals bv 2014-2019???

Harry Turtle | 12-07-20 | 21:55

@Harry Turtle | 12-07-20 | 21:55:
Ik ben de ECB niet, dus ik kan uw vraag niet beantwoorden.
Wel lijkt het me duidelijk dat de covid-19 pandemie de afbouw niet zal bespoedigen.

Spring Bruissteen | 12-07-20 | 22:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Ah, dus dáárom moet iedereen verplicht meebetalen aan de energietransitie om het klimaat te redden... Of haal ik nu dingen door elkaar?

Rest In Privacy | 12-07-20 | 12:58 | 6

Ik denk bij het woord groen aan gif, niet aan natuur.

LuckyGuy | 12-07-20 | 13:53

@Sassen | 12-07-20 | 13:51:
Uiteraard, was natuurlijk al een soort wanhoopspoging voordat Corona er overheen kwam.

Harry Turtle | 12-07-20 | 14:05

@LuckyGuy | 12-07-20 | 13:53: Ik denk bij groen aan windturbines, zonnepaneelweides en biomassacentrales. Inderdaad geen natuur.

Nehemia | 12-07-20 | 14:50
▼ 3 antwoorden verborgen

Helaas bestaat de overweldigende meerderheid van kiezers uit imbecielen zoals vvd-stemmers, cda-stemmer, d66-stemmers etc, en die willen kost wat kost in de EU zitten zodra de boel klapt.

obominotie | 12-07-20 | 12:54 | 1

Als de boel ***MAG*** klappen, dan was het allang geklapt. Als je dat sinds de Grieks en Italiaanse crisis nu nog niet begrijpt, reageer dan niet! Overigens de VS 'functioneert' net zo - kwestie van net iets minder geld bijdrukken dan die godvergeten bedriegende kloodtzakken in Washington.

Wat wel kan gebeuren is dat de huidige tech bubble instort - als je de koersen volgt dan weet je dat het een kwestie van tijd is dat het fors naar beneden flikkert.

litebyte | 12-07-20 | 13:03

Ik hou mijn schulden in euro en mijn vermogen in bitcoin. Fuck het financiele systeem

Voorbeeldige burger | 12-07-20 | 12:54 | 2

#MeToo :-)

SimpeleZiel | 12-07-20 | 13:01

Voorbeeld burger.

W_F | 12-07-20 | 13:50

Medewerkers van de ECB zijn gevrijwaard van elke criminele vervolging.

www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecbl...

The ECB enjoys privileges and immunities in order to ensure its independence and proper functioning. This status can be compared to the extraterritorial status of embassies and consulates.....

M13 | 12-07-20 | 12:53 | 1

Die boefjes voelden al nattigheid.

Uw Verzekeringsadvis | 12-07-20 | 12:56

En nog is het niet genoeg.

Deflatiemonster | 12-07-20 | 12:49

Ik gok op hyperinflatie. Die opeens heel snel plaats vindt, in de echte economie, in de supermarkt, opdat gewone mensen er door overvallen worden, en het niet zien aankomen. De prijzen stijgen enorm, de lonen niet, de pensioenen niet. Alles wat volgepompt is met geld door de ECB, kan het stootje wel hebben.

Rest In Privacy | 12-07-20 | 12:47 | 3

Klinkt meer als stagflatie

BobDobalina | 12-07-20 | 12:51

Hyperinflatie kun je alleen hebben wanneer de lonen en pensioenen ook razendsnel stijgen.

Rest In Privacy | 12-07-20 | 12:51

En het vervolg ? Mensen die niet meer hun basisbehoeften kunnen betalen. Oproer en plunderingen waar het BLM feestje peanuts bij was.

ThePozz | 12-07-20 | 12:53

De aandelen stijgen nog steeds, wat natuurlijk bizar is wanneer u bekijkt hoe de economie er werkelijk voor staat. Volgens mij is de enige reden van dit centralebankenspelletje het proberen vast te houden van waarde van aandelen. Om te voorkomen dat ze allemaal verkocht zouden worden. Ergens gaat dat een keer mis. Wellicht is de hoop dat dit nog 4 jaar uitgesteld kan worden. (Of 8 jaar, 12, 16, 20?).

nieuwe_Deen | 12-07-20 | 12:45 | 5

@W_F | 12-07-20 | 12:52: Maar er wordt nu zoveel bijgedrukt dat Jan Modaal het al niet meer kan betalen. En dan? Revolutie? Burgeroorlog?

nieuwe_Deen | 12-07-20 | 13:24

@Valse_nootjes | 12-07-20 | 14:10: Daar bedoel ik mee dat alle zeggenschap over nationale zaken zullen worden afgenomen en men alleen nog mag beslissen over trapveldjes of het herbestraten van de Kerkstraat.

BekiekUtMoar | 12-07-20 | 19:17
▼ 2 antwoorden verborgen

D’r uit.

swassannuf | 12-07-20 | 12:44

Al dit gegoochel met grote getallen is iets wat zich in een imaginaire "economie" afspeelt. Banken schuiven nulletjes naar overheden en die schuiven het wat heen en weer naar andere banken en overheden. Mensen zien er imaginaire nulletjes van op hun bankrekening verschijnen en daar raakt het de reeele economie pas omdat ze dingen "kopen" waar daadwerkelijk arbeid en grondstoffen aan ten grondslag liggen. Maar dat is zo'n klein percentage van al die grote bedragen dat het eigenlijk een beetje lachwekkend is. Ik realiseer me dat we in essentie naar een groot getallenspel zitten te kijken en dat we elke week met chips, nootjes en bier een superkorte en versimpelde samenvatting zitten te lezen van wat in essentie gewoon een grote spelshow a la wie is de mol is. ZOlang het licht en de kachel nog branden en de chips, nootjes en bier betaalbaar zijn, valt het vooralsnog wel even mee. Voor het geval de hemel wel valt, zorg dat je zoveel mogelijk kunt en zo weinig mogelijk hebt.

PolarWolf | 12-07-20 | 12:43 | 10
▼ 7 antwoorden verborgen

Linkje onder LTRO leidt naar een site over data-analyse. Sluikreclame?

Spring Bruissteen | 12-07-20 | 12:42 | 2

copy-paste foutje denk ik.... had ook een linkje naar porno geweest kunnen zijn

nieuwe_Deen | 12-07-20 | 13:46

Er rest Nederland maar 1 ding.
Maak meer schulden dan al de knoflooklanden bij elkaar.
Uit de EU kan ook, maar dan verdwijnen de miljarden die in de pensioenpotten zitten.

pejoar | 12-07-20 | 12:37 | 5
-weggejorist-
Rest In Privacy | 12-07-20 | 12:48

@Adriel | 12-07-20 | 12:48:
Wel eens van de omkeerregel gehoord? Pensioenaanspraken worden niet belast, pensioenuitkeringen wel.

Spring Bruissteen | 12-07-20 | 12:52
-weggejorist-
Rest In Privacy | 12-07-20 | 13:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Is er een overzicht van welke landen de ECB de staatsobligaties opkoopt?

WachTMeesteR | 12-07-20 | 12:34 | 3

Ik kan vast verklappen dat het niet Nederland is. En dat de ECB ook veel meer betaald dan de marktprijs, omdat deze lander er anders niet zo veel mee opschieten. Het is dus een subsidie omdat de ECB deze schudden nooit meer voor de aankoopprijs van de hand kan doen. Dus een EU die direct euro landen steunt op kosten van andere euro landen, wat haaks staat op de afspraken waar we ooit samen op begonnen zijn. Dat lijkt mij dus reden genoeg om er nu uit te stappen, want ook als we dit nog wel kunnen overzien is dit niet de laatste keer dat de EU de deal veranderd.

W_F | 12-07-20 | 13:07

Zou de ECB een website hebben denkt u?

theo-is-dood | 12-07-20 | 13:08

Tot 2019: Meeste Duitse en Franse. Maar men liep tegen een limiet aan. Men wilde niet meer dan een derde van de staatsobligaties kopen, anders wordt de marktwerking verstoord. (Ha ha, alsof dat nog niet het geval was). Dus ofwel moest men genoegen gaan nemen met minder dan de "safe" bonds, ofwel moest men accepteren dat de markt verstoord werd. Men heeft gekozen voor dat eerste. Het opkoopprogramma kan nu weer doorrrrrr.

nieuwe_Deen | 12-07-20 | 14:16

De meeste mensen hebben een woningverzekering, een autoverzekering, een ziekenkostenverzekering.
Zodat als er eens wat gebeurt, je niet meteen failliet gaat.
De hoeveelheid Nederlanders die een verzekering (of noem het maar plan B) hebben tegen de overheid/banken is echter bedroevend klein.

OudeNederlander | 12-07-20 | 12:33 | 4

@Ommezwaai | 12-07-20 | 12:39:
Kruger, Maple Leaf, of Eagle. Niet de allerbeste verzekeringen, maar in ieder geval waardevaste uitkeringen.

kapotte_stofzuiger | 12-07-20 | 13:10

Plan B kan zijn om een buitenlandse, te trouwen wier familie nog wat assets heeft zoals landbouwgrond. En hopen tegen de tijd dat de nood aan de man komt, dat er nog gevlogen mag worden.

UpdateAvailable | 12-07-20 | 13:26
▼ 1 antwoord verborgen

Het is het tegenovergestelde. Juist het niet kwijten van schulden leidt tot veel pijn.

ECB dient om de schuldenberg steeds verder te laten groeien tot in de hemel met als resultaat een schuldenproletariaat in dienst van de financiële oligarchie.
De oplossing: scheld een groot deel van de schulden kwijt. Dat is vrijheid en geen slavernij.
Nu met covid-19 zijn de schulden accuut onbetaalbaar geworden. De oplossing is niet nog meer geld uitlenen door banken en daarmee de schulden nog verder te laten groeien.
De oplossing is schulden kwijtschelden. Onbetaalbare schulden, een ondraaglijke schuldenlast leiden tot opstanden. Laat dat nou net zijn wat we nu meemaken.

Rest In Privacy | 12-07-20 | 12:33 | 17

Schulden kwijtschelden gebeurt nu al, alleen heet dat reddingsoperaties en gaat dat alleen om multinationals en prestigeprojectjes. Subsidiekapitalisme dus. U en ik moeten gewoon dokken en als het misgaat zitten we de rest van ons leven beneden de armoedegrens. Maakt u zich geen illusies, wij zijn wel varkens, maar sommige varkens zijn net wat meer varken dan wij.

Graaisnaaiert | 12-07-20 | 13:49

@Van Duyvenbode | 12-07-20 | 12:58: In een markteconomie wordt niet onteigend (zonder redelijke vergoeding). Ook volgens ons Europees verdrag voor de rechten van de mens, art 1 (!) mag dat niet. Wat mogelijk wel gaat gebeuren is dat de schulden van landen deels worden weggepoetst door vers bijgedrukt geld van de ECB. Daarmee worden dan alle andere euros een beetje minder waard en wordt de pijn over velen gespreid. Als de ECB daar dan ook nog eens moeilike constructies en een lijst aan nieuwe afko's voor bedenkt dan heeft het gros van de inwoners het niet door.

duProgue | 12-07-20 | 13:55

@duProgue | 12-07-20 | 13:55: M.b.t. onteigening: eens. Ik had het anders moeten zeggen, namelijk zo: banken hebben het privilege van geldcreatie. Geld creëren zij middels het verstrekken van leningen. Maar met zo'n systeem heb je eigenlijk meteen al een financiële oligarchie: een kleine groep spelers trekt aan de touwtjes en die er belang bij heeft steeds meer krediet te creëren en daarmee dus ook schuld.
In het begin van de historische cyclus van krediet en schuld is dit een gunstig systeem, want dankzij de gemakkelijke beschikbaarheid van krediet wordt de productie aangejaagd. Maar aan het eind van het liedje zijn de schulden zo groot geworden dat deze een last worden om de nek van de productieve economie. In deze fase zitten we nu.

Rest In Privacy | 13-07-20 | 09:39
▼ 14 antwoorden verborgen

Gap, Carnival (cruisemaatschappij), Mariott (hotels), Delta (luchtvaart) en Avis (autoverhuur) gaan allemaal failliet. Uw banken en uw pensioenfondsen (die in bedrijfsobligaties hebben belegd) gaan immense bedragen afschrijven. De burger en belastingbetaler betaalt linksom of rechtsom. Klik:
www.bloomberg.com/news/articles/2020-...

theo-is-dood | 12-07-20 | 12:33 | 4

Delta? Werkt de KLM mee samen, dus gaat er binnnekort nog meer overheidsgeld naar de KLM. Carnival, Mariott (ach, kan misschien de Koepelkerk in Amsterdam worden teruggebouwd) en Avis boeien me minder. Eens kijken of die Amerikaanse overheid ook zo gretig is met inflatoire steun aan wankele bedrijven.

dathoujetoch | 12-07-20 | 12:47

@dathoujetoch | 12-07-20 | 12:47: Hertz is al in mei failliet gegaan. Maar dat wist u al: www.vanityfair.com/news/2020/06/bankr...

"Then, in a class of absurdity by itself, is what’s happening at Hertz, the nation’s second-largest car-rental agency. On May 22, Hertz filed for bankruptcy protection, after the combination of nearly $19 billion of debt and some 700,000 idle rental cars in the midst of a global pandemic left its business in financial tatters. It is one of the largest bankruptcies to result from the pandemic. On May 26, Carl Icahn, Hertz’s largest shareholder—with a nearly 39% stake in the company—sold his 55.3 million shares for an average price of 72 cents a share, generating some $40 million of proceeds and perfecting a loss for him of around $1.8 billion on his Hertz investment. At the time of his stock sale, Icahn said he had faith in Hertz but that the COVID-19 pandemic had resulted in an “extremely rapid and substantial decrease in travel” that caused Hertz “major financial difficulties.” Nothing unusual yet: a company weighed down by way too much debt and an exogenous event that ruptures its business files for bankruptcy, followed by its billionaire largest shareholder getting what he can for his soon-to-be-worthless stock."

theo-is-dood | 12-07-20 | 13:12
▼ 1 antwoord verborgen

Een ECB dir alle schulden opkoopt maakt het geheel wel overzichtelijk. Straks is er nog één schuldeiser over in de EU. En die is dan per definitie de baas in de EU. Makkelijker kunnen we het niet maken.

SchimmelSchwanz | 12-07-20 | 12:31

De enige uitweg is uit de EU en liefst de EU plus instituties opheffen en schulden annuleren.

Ik ben géén expert, maar ik meen dat het internationaal recht iets dergelijks toestaat, zodat een land zelf de eigen schulden kan annuleren.

Wat mij ook steeds duidelijker wordt, is dat er supranationale spelers zijn die het huidige systeem bewust hebben gecreëerd om welvaart af te romen voor eigen gewin.

En wat ook duidelijk is, is dat het verval al lang is begonnen maar dat met man en macht wordt geprobeerd de eerste dominosteen niet te laten vallen - iets dat niet gaat lukken...

De Droit | 12-07-20 | 12:29 | 1

Uit de EU in de EU
We spellen allemaal het zelfde spelletje, en het spel raakt te opgerekt voor de oude afspraken.
De vernieuwing van de regels zullen wel wat rimpelingen brengen of als er spelers zijn die weigeren mee te doen.
Afwachten wat er besloten wordt.

Rest In Privacy | 12-07-20 | 12:48

Ik heb koppijn.

Poesman | 12-07-20 | 12:25 | 1

Neem een pilletje.
Alles met een rode kleur is een goede optie

chicago river | 12-07-20 | 12:29

Waarom zou je een voorstander zijn van goud? Even fiduciair als om het even welke graadmeter voor waarde.

Ichneumonidae | 12-07-20 | 12:25 | 6

@chicago river | 12-07-20 | 12:33: Is Kalkie dan nog onder ons? Zie hem of haar nooit meer in deze panelen.
Dattie mij, als je dat bedoelt, 'indiaans' noemt, is overigens niet zonder reden.

Ichneumonidae | 12-07-20 | 13:05

Omdat goud al een jaar of 5000 het meest gewilde, gewaardeerde en waardevaste item is op deze aarde, wellicht? Overigens heb ik zelf liever een stuk grond, kun je altijd nog je eigen vreten regelen.

Graaisnaaiert | 12-07-20 | 13:47

Het verschil is dat goud al duizenden jaren een goede graadmeter is voor waarde. Ik heb er meer vertrouwen in dat een ounce goud over x jaar nog waarde heeft dan dat die bitjes in de bankencomputers dan enigszins waardevast blijken te zijn.

duProgue | 12-07-20 | 14:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Interessant artikel. De vraag die bij mij opborrelt is hoe lang het gaat duren voor het systeem in elkaar stort.

Talleyrand | 12-07-20 | 12:25 | 4

Meestal gaat dat jarenlang heel erg langzaam, en dan opeens heel erg snel. Meestal in een weekend.

theo-is-dood | 12-07-20 | 12:34

@kwark001 | 12-07-20 | 12:26: Een interessant blog in dit verband is Investor Amnesia: investoramnesia.com

De schrijver trekt historische paralellen. De ondertitel van het blog luidt: " We've been here before". Dat is een mooie samenvatting. De schrijver - Jamie Catherwood - laat zien dat de aandelenmarkten eerder hoge pieken lieten zien, terwijl het onderliggend economisch nieuws zeer slecht is. Precies zoals we dat de laatste twee maanden op de AEX meemaken.

theo-is-dood | 12-07-20 | 12:43

@theo-is-dood | 12-07-20 | 12:34: precies dat. Het kan straks gebeuren of over 30 jaar. Moeten we ons daarom permanent zorgen maken of gewoon ons lot accepteren.

BobDobalina | 12-07-20 | 12:46
▼ 1 antwoord verborgen

money printer go brrr.

dedeurdichtlasser | 12-07-20 | 12:24

Ongezien niet eens met de strekking van het stuk, ik ga op de auteur af, dat is voor mij al genoeg. Op een dag als deze, met racisme en zwartwit en weet ik veel, kan ik dit er niet ook nogeens bijhebben. Het wordt me teveel. Ik ga heel hard TV kijken. (niet NPO).

dathoujetoch | 12-07-20 | 12:24

Aan de andere kant van de grote plas, doet de Fed hetzelfde. Als de ECB dit niet zou doen, zou de euro waarschijnlijk een dure munt worden. Kan je wel makkelijk dingen kopen, maar je spullen niet meer verkopen, buiten de eurozone.
Maar veel mensen vinden het best, hebben niet al te lang terug extra geld geleend op hun huis, en zitten nu bibberend te kijken dat de rente niet omhoog schiet.
Dat de pensioenen door het putje gaan, ook hun eigen pensioen, deert ze minder.

Dan stuur je zo'n stukje door op de familie whatsapp, krijg je als antwoord terug:
"Maar die Sassen van Elsloo is ook een hele foute man, hedgefonds medewerker.
Die man deugt niet, dus zal z'n verhaal ook wel niet eerlijk zijn".

hotnot | 12-07-20 | 12:23 | 4

@theo-is-dood | 12-07-20 | 12:45: Weet ik niet. Was antwoord van m'n broer.
Ik denk dattie zelfs niet weet wat Argumentum Ad Hominem betekent.

hotnot | 12-07-20 | 12:50

@hotnot | 12-07-20 | 12:50:Hier het antwoord aan uw broer. Hedgefund eigenaar Carl Icahn gokte mis op HERTZ. Dat kostte hem 1,8 miljard $$.
" On May 26, Carl Icahn, Hertz’s largest shareholder—with a nearly 39% stake in the company—sold his 55.3 million shares for an average price of 72 cents a share, generating some $40 million of proceeds and perfecting a loss for him of around $1.8 billion on his Hertz investment. At the time of his stock sale, Icahn said he had faith in Hertz but that the COVID-19 pandemic had resulted in an “extremely rapid and substantial decrease in travel” that caused Hertz “major financial difficulties.” Nothing unusual yet: a company weighed down by way too much debt and an exogenous event that ruptures its business files for bankruptcy, followed by its billionaire largest shareholder getting what he can for his soon-to-be-worthless stock."

Bron: Vanity Fair: www.vanityfair.com/news/2020/06/bankr...

theo-is-dood | 12-07-20 | 13:15

Erger, ik werkte voor een bank en adviseerde hedge funds

Sassen | 12-07-20 | 13:58
▼ 1 antwoord verborgen

Goud, bitcoin, bakstenen voor als het fout gaat.
Maar het blikje gaat eerst nog heel veel verder down the road geschopt worden.

Harry Turtle | 12-07-20 | 12:22 | 7

Investeer in grond. Da's veilig. Maar dan wel buiten de EU want we gaan hier nog hele rare dingen meemaken de komende decennia.

Graaisnaaiert | 12-07-20 | 13:44

Goud niet meer aan te komen, Bitcoin (jammer genoeg) nog teveel gekoppeld aan S&P 500, stenen overpriced in NL. Mocht je nog meer tips hebben hoor ik ze graag. Als je alleen maar schulden hebt is een hyperinflatie niet ergmasr ik lig 's nachts wakker vanwege m'n spaarrekening

nr.100.000? | 12-07-20 | 16:53
▼ 4 antwoorden verborgen

Als situatie als in Japan betekent dat we ook de criminaliteit op straat naar ongeveer 0 terug dringen ben ik voor.

Blasfemie | 12-07-20 | 12:21 | 2

Beste land ter wereld.

dirkdoorsnee | 12-07-20 | 12:31

Hangt wellicht eerder samen met een streng immigratiebeleid als ik dat mag zeggen op deze dag.

BobDobalina | 12-07-20 | 12:52

Wat een grote teringzooi is het toch, dit gaat een keer helemaal fout

tsjajaja | 12-07-20 | 12:21 | 5

Het gaat inderdaad een keer echt helemaal fout. Regeringsleiders en bankpresidenten hebben heus niet alle wijsheid in pacht. Het is allemaal vooruitschuiven van noodzakelijke ingrepen en saneringen maar daar durft men niet aan. Na mij de zondvloed. Het is te hopen dat de hoofdverantwoordelijken (enige honderden) de dans niet ontspringen en ter verantwoording zullen worden geroepen in een soort van processen van Neurenberg 2.0. We staan aan de vooravond van een volledige instorting van het economisch systeem met anarchie, oorlog en vreselijke armoede tot gevolg.

Stratum | 12-07-20 | 13:24

@kapotte_stofzuiger | 12-07-20 | 13:04:
Jij leeft waarschijnlijk al je hele leven van graties geld, dus dan begrijp ik dat je niet ziet dat er wat helemaal scheef loopt. Maar ooit moet een werkend iemand dit gaan betalen.

tsjajaja | 12-07-20 | 15:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Mijn aandacht ging volledig uit naar de nieuwe make-up van Caroline Tensen.

Baron Clappique | 12-07-20 | 12:20

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland