Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - DNB doet wat frappante uitspraken

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank haar jaarverslag gepubliceerd en daar stonden wat frappante feiten, aannames en aanbevelingen in over huisbezit, impact coronacrisis, staatsfinanciën de redenen voor de lage rente en zo voorts. Tijd voor een kleine bloemlezing.

Knot heeft al in interviews laten weten dat de DNB de huiseigenaren zwaarder wil laten belasten door het eigen huis naar Box 3 te verplaatsten. “Het zou betekenen dat huizenbezitters vermogensbelasting moeten betalen over het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld. Huurders die vermogen opbouwen door te sparen of te beleggen, betalen die belasting ook, redeneert DNB.” Dit is natuurlijk een uiterst scheve vergelijking gezien belegd vermogen snel in cash kan worden omgezet en een huis niet. Verder zou het huizenkopers juist stimuleren zoveel mogelijk schuld op het huis te nemen en zou het huiseigenaren forceren schuld op de overwaarde te nemen om zo aan de vermogensbelasting te kunnen voldoen. Dit terwijl de DNB (terecht) waarschuwt voor te hoge schulden. Iets waar in dit blog eerder over geschreven is.

Nog zoiets is de bemoeienis van onze centrale bank met het Parijsakkoord (DNB2025 strategische ambitie MVO). De dagen dat een centrale bank zich bezig hield met de inflatie (en dus de rente) zijn nu alleen nog maar een warme herinnering, want het klimaat behoort ineens ook tot het mandaat van de ECB en DNB. Knot zag daar eind 2019 nog weinig heil in, maar tussen de regels door lezend is het duidelijk dat de DNB (aangestuurd door de ECB) ook een rol voor haar ziet weggelegd in dit dossier. Wellicht dat Knot niet de Omtzigt van de centrale bank wereld wil worden en nu langzaam overstag gaat (zijn Duitse evenknie Weidmann deed het ook al).

Maar deze misson creep van centrale banken (wereldwijd fenomeen) is erg zorgelijk. De link met financiële stabiliteit kan namelijk zowat altijd gemaakt worden. Zo hebben de gezondheid van mensen (productiviteit) en de daarmee samenhangende gezondheidskosten (overheidsfinanciën) uiteindelijk ook een impact op de financiële stabiliteit. Betekent dit dat de ECB-DNB tandem zich daar in de toekomst ook mee gaat bemoeien?  Zo kunnen er nog wel tientallen voorbeelden bedacht worden, maar het moge duidelijk zijn dat centrale banken, net als overheden, zich een steeds groter mandaat toe-eigenen.

Wat ook opvalt is dat het jaarverslag van de DNB soms wat tegenstrijdig aanvoelt. Dit heeft soms te maken met het feit dat niet alle centrale banken van de eurozone op één lijn liggen met de ECB (zo ook de DNB), en/of dat er binnen de DNB de nodige meningsverschillen zijn. Maar soms is het gewoon duidelijk dat de DNB in een spagaat zit. Zo wil zij veilige banken in Nederland en in de EU. In die context ziet zij het idee van een bad bank wel zitten (alle foute leningen overhevelen naar een nieuw op te richten bank, bad bank, om zo de huidige banken gezonder te maken), maar dan wel onder de conditie dat de private schuldhouders en aandeelhouders opdraaien voor de eventuele schade.

Private schulden mogen namelijk niet meer publieke schulden worden aldus de DNB (en velen anderen). Maar zoals we al eerder gezien hebben, is dit puur wensdenken; als er één bank valt, dan kan er wellicht nog aan deze conditie gehouden worden, maar bij meerdere banken gaat deze ballon zeker niet op. De verwevenheid van nationale banken onderling en tussen de nationale banken en nationale overheden is dermate hoog, dat de DNB zich af zou moeten vragen of verdere bankintegratie het systeemrisico juist vergroot in plaats van verkleint. Moet je als drenkeling je mededrenkeling, die een blok lood aan zijn voeten heeft hangen, blijven vast houden en zo samen glorieus ten onder gaan? Of is het beter om de realiteit onder ogen te zien en los te laten?

Verder valt het risico van omvallende banken nauw samen met de economische en financiële gezondheid van de individuele eurozone lidstaten. Maar als er naar de onderstaande grafiek gekeken wordt uit het DNB jaarverslag, dan is Maastricht ver te zoeken. De economische en financiële stabiliteit  van de financiële sector hangt samen met de soliditeit van de eurozone als geheel. De Maastricht criteria waren bedoeld om de verschillende lidstaten naar elkaar toe te laten groeien en te laten floreren door goed economisch en financieel beleid af te dwingen.

Maar daar is dus niks van terug te zien. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden (zie de euro gaat vallen). Italië had al belachelijk veel staatsschulden wat nu door (o.a.) de Corona maatregelen verder is opgelopen naar 160% van het BBP door een begrotingstekort van rond de 11 procent! En het einde is nog niet in zicht. Dus de ongelijkheid in relatieve staatsschulden en begrotingstekorten zal alleen maar toenemen. Dit (zwakke landen maakt zwakke banken en vice versa) lijkt nou niet de beste omstandigheid om te pleiten voor verdere bankintegratie, iets wat de DNB wel doet. Ze zou op zijn minst moeten pleiten dat eerst voldaan moet worden aan de Maastricht criteria en dan pas gewerkt moet worden aan verdere bankintegratie. Dit doet zij echter niet.    

De DNB stelt wel dat na de pandemie er weer gekeken moet worden naar het afbouwen van schulden in Nederland. Als Knot dat al vindt voor Nederland, dan kunt u zich voorstellen wat dat betekent voor Italië, Griekenland, België, Frankrijk, en zo verder. Echter, de DNB stipt (terecht) ook aan dat het afbouwen erg moeilijk zal zijn door de voornoemde verwevenheid tussen banken en overheden en omdat de ECB inmiddels een derde (!) van alle eurozone staatsschulden in bezit heeft (wat schuldkwijting juridisch onmogelijk maakt).

Tussen de regels door lijkt de DNB in te zien dat het in een onmogelijke situatie verkeert. Schulden afbouwen moet eigenlijk, maar kan niet zonder grote negatieve economische (en politieke) gevolgen. Ook hier heeft TINA (there is no alternative) haar intrede gedaan. Op naar meer en meer schulden, meer overheid en meer centraal geleid beleid. Op naar Road to Serfdom.   

Reaguursels

Inloggen

De huiseigenaar als melkkoe, en maar blijven plukken. Dievenbende

Nederlanddraaitdoor | 29-03-21 | 16:52

Knot is een politicus en een vriendje van Rutte. Een huiseigenaar betaalt huurwaardeforfait. Waarom betaalt een huurder geen hypotheekwaardeforfait? Over gelijkschakeling gesproken. De overheid zou ook het leven van de huurder lichter kunnen maken. En Knot de overheid heeft geen recht op het geld van de burger. De burger heeft recht op de vruchten van zijn arbeid. Het recht van de overheid is slechts een afgeleide. Hypotheekrente aftrek is geen subsidie. Als mijn vrouw tijdens het afvallen zegt dat ze slechts twee koekjes eet in plaats van vier of acht, lach ik haar uit. Net zoals ik dat met Knot doe. Idiote redeneringen verdienen niet beter. De gemeente maakt koopgrond duur. Mijn hypotheek wordt daardoor hoger. De aftrek "komt terecht bij de centrale overheid". Niet bij de gemeente. Misschien kan Knot daar wat aan doen. Waarom zit hij naast Timmerfranz? Was hij liever politicus geweest?

Sierstrip | 29-03-21 | 11:59

Zuid-Europese landen:

- maken met socialistisch beleid hoge schulden
- heffen weinig belasting: kennen een bizar grote zwartgeldeconomie

In de markt wordt dit niet bestraft want:

- Zuid-Europese landen krijgen keer op keer handouts
- Zuid-Europese landen profiteren van ultralaag rentebeleid

De ECB is een instrument van Zuid-Europa om Noord-Europa te melken. Niet meer en niet minder. En vroeg of laat gaat het mis want ze gaan nooit maar dan ook nooit hervormen (waarom zouden ze?) en ook onze reserves raken eens op.

Wat krijgen wij eigenlijk?

drs. Levi Samsonov | 29-03-21 | 11:00 | 1

Wij zitten in een situatie waarin bedrijven enorme handouts krijgen. De burger is de sjaak.

* Il Principe * | 29-03-21 | 11:10

Welke wiet gebruiker van DNB verzint dit, dus van af nu een huis kopen met schuld tot het eind , schuld hebben loont weer. Bij verkoop aflossen hypotheek.

Ik dacht dat we van dat denken net af waren gestapt.

Banenenrepubliek | 29-03-21 | 10:28

Spijt dat ik op de lees verder knop gedrukt heb. Zie ik die Timmermans ineens...

RamondeM | 29-03-21 | 09:34

Hoe staat het eigenlijk met de scheiding tussen de politiek en de centrale bank? Huizenmarkt, belastingen en groene dromen zijn toch een kwestie van politiek? Zorgwekkend. De financiële stabiliteit gaat er echt niet op vooruit met een onevenwichtig en onrendabel (zon en wind) en dubbel ( benodigde backup) energiesysteem. Wie een huis koopt neemt risico, en staat vaker op zaterdag reparaties te doen, terwijl huurders vaak voor elke scheet een hele serie betaalde krachten activeren. Het klinkt alsof de regering op zoek is naar extra heffingsmogelijkheden om alle zeperds en verspilling te kunnen blijven betalen. Tot uw en mijn geld op is.

Harry.Langezwaal | 29-03-21 | 09:26 | 1

@Harry.Langezwaal | 29-03-21 | 09:26 |
"(...) , terwijl huurders vaak voor elke scheet een hele serie betaalde krachten activeren."

Sociaal huurder hier. Ik zal u even uit de droom helpen. Dit was ooit zo ja, maar heden ten dage mag je daar gewoon een betaald abonnement voor afsluiten bij de Woningbouwvereniging, anders kun je fluiten naar je reparatie. Hetzelfde geldt voor het ontstoppen van het riool. Dat zat vroeger inbegrepen bij de huurprijs, maar ook daar mag je tegenwoordig een betaald abootje voor nemen, anders betaal je de ontstop zelf maar. En, in tegenstelling tot een huiseigenaar die alleen maar minder gaat betalen in de loop der jaren, gaan mijn maandelijkse huurlasten ieder jaar ongevraagd omhoog zonder dat ik daar iets voor terug krijg, terwijl u als huizenbezitter wèl iets bezit. Verder doet de woningbouw hier alleen nog aan onderhoud als het echt niet meer anders kan, voor de rest mag je in een afgetrapte buurt wonen. En voordat u begint; niet iedereen die hard werkt kan zich een koopwoning veroorloven, zeker niet met de huidige gang van zaken.

Sjefke7807 | 29-03-21 | 10:06

AEX 700. Petje op.

van Oeffelen | 29-03-21 | 09:15

Lekker betrouwbaar constant beleid ook. Eerst mensen stimuleren om zoveel mogelijk van hun hypotheekschuld af te lossen en ze vervolgens voor het navolgen van die oproep gaan belasten... je zou er bijna Agenda2030 in uitvoering in zien “You’ll own nothing and be happy about it”. Of ben ik dan een Wappie?

Mark zit te Dutten | 29-03-21 | 09:00 | 5

Het merendeel van dergelijke "studies" is zwetspraat, gebaseerd op modellen en aannames. Je zou eens échte wetenschap op dergelijke vakgebieden (bedrijfskunde, economie, enz.) moeten loslaten. D'r blijft niks heel van het hele conglomeraat van aannames. Fantastico-zwets.

nobodiesunmighty | 29-03-21 | 09:23

Om nog maar te zwijgen over het opdrijven van de huizenprijzen door overheidsbeleid (massaimmigratie, stikstofbeleid). En dan vervolgens lekker extra belasting heffen over dat debiel opgepompte "vermogen".

snakedogman | 29-03-21 | 10:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit verhaal zingt al lang rond de overheidstekorten lopen op en de waarde van woningen is enorm toegenomen.
Mijn woonland staat aan de rechterkant in de kolom, OZB bestaat hier niet en gemeentelijke lasten nihiel.
Een zeer kleine maar goed toegankelijke overheid volledig gedigitaliseerd.
Nederland staat al twintig jaar stil alleen geld wordt rondgepompt.
De mensen die echt wat kunnen zoeken hun heil elders.

polderaar | 29-03-21 | 08:44 | 3

Dat klinkt als estland?

Trenjeska | 29-03-21 | 09:18

Doei! Weglopen is wel het meest makkelijk.

pibasso | 29-03-21 | 09:28

@pibasso | 29-03-21 | 09:28: "... is wel het makkelijkst." Zodra u het woord "meest" tikt dient u zich altijd af te vragen of dit wel juist is.

Rhenium | 29-03-21 | 12:47

Leuke foto Klaas. Met Paulus de obese Boskabouter.

wapster | 29-03-21 | 08:25 | 1

Als die twee nu eens flink geknot werden op hun maandelijkse graaibedrag zeg maar tot modaal.

likdoorn | 29-03-21 | 09:02

Wat doet die Turkse geitenboer rechts op de foto?

Cor Netto | 29-03-21 | 07:56 | 1

Humor!

RobbievanD | 29-03-21 | 08:55

Je moet toegeven dat ambtenaren heel creatief zijn in het vinden van nieuwe manieren om meer belasting te heffen.

loser | 29-03-21 | 07:17

@Alexander je hebt een aantal fouten in je beredenering. Je zegt: "Verder zou het huizenkopers juist stimuleren zoveel mogelijk schuld op het huis te nemen".

Dit is kolder omdat als je meer hypotheekschuld neemt dat weer spaargeld oplevert. Het saldo is dan altijd 0.

In de huidige wetgeving heb je wel die vluchtroute omdat het huis niet in box 3 zit. Je kunt op deze manier de waarde van je huis uit het zocht van fiscus houden. Vooral eigenaren van hele dure huizen hebben hier voordeel bij.

Mans5 | 29-03-21 | 07:10 | 1

nee, want je wil geld vrij spelen om daadwerkelijk rendement mee te maken en niet alleen fictief

Sassen | 29-03-21 | 12:31
-weggejorist-
ratelaar | 29-03-21 | 07:04

Net op RTL 4 nieuws een van de eerste onderwerpen: 'Het vertrouwen in de regering was toegenomen of dit lag aan de Corona crisis was niet zeker'' ......... Goed dat ik in mijn stoel zat en niet om kon vallen van het lachen.

Koning BongoBongo | 29-03-21 | 06:52 | 2

Ik mag toch hopen dat het niet waar is, anders zijn we reddeloos verloren...

Ikdoemisschienmee | 29-03-21 | 08:37

echt ongeloofelijk

Sassen | 29-03-21 | 12:31

Na de afbraak van pensioen nu dus het belasten van het afgeloste huis. Alles zal wel weer onder regie van de zelfbenoemde belastingverlager Rutte worden ingevoerd. Het zijn vooral de ouderen die nog de ouderwetse liniaire hypotheek hadden; dure hypotheek met relatief weinig aftrek want je loste maandelijks af en betaalde ook nog eens een hoge rente. Die pakken ze dus. En als ze komen te overlijden zit de overheid nog eens als een gier op de erfenis te pikken.

jochum1980 | 29-03-21 | 06:52 | 1

Met een hoge rente is je aftrek ook hoger. En de aftrek was tot 15 jaar gelden sowieso hoger.

Dr_Prepper | 29-03-21 | 08:10

Dit heeft verder niets te maken met een beleid dat een centrale bank behoort te voeren: dit is puur politiek; zie ook alle opmerkingen over milieu en duurzaamheid. Dit leest als een beleidsstuk van Groen Links.

Revolución | 29-03-21 | 02:20

De burger moet verder leeggezogen worden. Knot, Rutte, en die knakker van het CBS. Houdt ze in de gaten. Rutte ook al met dat opgeven van het vetorecht.

Mart6037 | 29-03-21 | 01:10 | 1

Dat is ook wat de burger wil: leeggezogen worden, want: "ze hebben meer vertrouwen in de regering".

nobodiesunmighty | 29-03-21 | 09:55

Wetenschappers vroegen zich af waar de mistige dagen in ons land zijn gebleven omdat ze de afgelopen 3 decennia sterk zijn afgenomen.
Nou die mistdagen zijn vervangen door hersenmist kan ik nu wel stellen en Covid versnelt dat ook nog eens.
Wat een gekte om het financiële systeem in stand te houden tot de laatste adem.

steekmug | 29-03-21 | 00:51

Misschien ben ik een soort Einstein, maar ik denk het niet, en dat dit heel simpel te voorzien was geweest:

De hypotheekrente aftrek is sterk verminderd, door verplicht aflossen. Dus je moet vermogen opbouwen. Als je dacht dat de overheid dat vermogen ongemoeid zou laten, dan was je wel heel naïef.

En natuurlijk is dat advies aan de overheid ingestoken door de overheid zelf. Die kan zijn handen nu in onschuld wassen, want advies van "deskundigen."

Koning_van_de_BBQ | 29-03-21 | 00:46 | 1

maar je hoeft het niet te doen he. Het hoeft niet..

dorstig! | 29-03-21 | 08:49

Huurverlagingen zijn natuurlijk geen optie............ Dat zijn tenslotte de bedragen die zo hard stijgen.

emwee | 28-03-21 | 23:51


Ieder volk krijgt de overheid die het verdient

<waarop men stemt>

Ervaringsdeskundige | 28-03-21 | 23:49

Wederom is de oplossing vanuit de overheid: Meer overheid. Wanneer houdt dit nou een keer op? De woningmarkt problematiek los je op door je bevolkingsgroei te managen. Dat doen we nu totaal niet. Dat los je echt niet op met nóg meer belasting. En daarbij, als je inderdaad netjes je hypotheek hebt afbetaald word je nu dus KEIHARD gepakt met de woning in Box 3. Echt ontzettend schandalig dit.

Old_Spice | 28-03-21 | 23:30 | 4

@* Il Principe * | 28-03-21 | 23:49: covid-19 heeft aangetoond dat het ict werk uitstekend remote kan worden gedaan. Er is dus geen enkele reden om nog ict Indiërs hier naartoe te halen en de alhier werkzamen kunnen terug gestuurd worden. Voor Oost Europeanen geldt voor een deel hetzelfde, daarnaast kan een deel van hun werk door Nederlanders worden gedaan, stel maar eens eisen aan uitkeringstrekkers.
Daarnaast worden massa huizen bezet gehouden door volk wat zonder enige pijn voor ons land kan terug emigreren met behoud van uitkering, hoeft er minder nieuw gebouwd te worden en dat scheelt ook weer Oost Europese bouwvakkers.

Franker | 29-03-21 | 08:24

@Franker | 29-03-21 | 08:24:
Hahaha, die mensen zitten hier omdat ze goedkoper zijn dan de lokale bevolking. Rechtse partijen zetten de grenzen wagenwijd open om de lonen te drukken. Doen ze al 60 jaar. Lees de wikipediapagina's eens over "wervingsovereenkomsten" en zoek dan eens op welke partijen ze tekenen. Al dat gezeik hier over linkse partijen, terwijl rechts alles op alles doet om bedrijven te paaien ten koste van de eigen bevolking.

* Il Principe * | 29-03-21 | 08:42

Ze gaan door op de oude manier omdat ze geen andere manier weten. En dat gaat door tot het financieel vastloopt nadat vele burgers zijn verarmd (Nadat het geld van anderen op is).

Harry.Langezwaal | 29-03-21 | 09:37
▼ 1 antwoord verborgen

Het piramidespel gaat op zijn einde lopen. Je kunt niet decennialang fictief geld bij blijven drukken. Geld moet een bepaalde waarde vertegenwoordigen die daadwerkelijk ergens is terug te vinden.

Het is de reële economie versus de blabla-economie.
De reële economie is de boer die tarwe verbouwt; de bakker die daar brood van bakt; de transporteur die het naar de supermarkt; en zo nog talloze sectoren. Inclusief diensten, zoals het organiseren van concerten of vakanties in Griekenland.
De blabla economie dat zijn politieke baantjesmachines, (semi-) overheden met dikke managementslagen en subsidiesectoren. Financieel voegen ze niks toe aan de economie; ze halen geld uit de reële economie en verdelen dat onderling.

Dat valt te verdedigen als het gaat om belangrijke sectoren zoals zorg, onderwijs, veiligheid en infrastructuur. Maar niet als het gaat om subsidiesectoren zoals immigratie, diversiteit, EU, NPO en windmolenparken.
Bovendien geldt ook voor zorg, onderwijs en veiligheid dat er niet meer managementslagen dan mensen op de werkvloer moeten zijn. Dat is echter wel de klacht van zorgmedewerkers, leraren, politiemensen etc. Juist die managementslagen kosten belachelijk veel, zonder wat toe te voegen.
Een gezond bedrijf heeft meer mensen op de werkvloer dan in het management om de producten goedkoop te houden ivm concurrentie. Bij de overheid hoeft dat niet want belasting.
Schatkist nu al leeg? Gewoon een extra belasting op vlees invoeren.

Nijpels wil in NL 1.000 miljard aan een energietransitie uitgeven.
Timmerfrans wil op EU-niveau hetzelfde bedrag uitgeven. Aangezien er maar een paar nettobetalers in de EU zijn zal ook dat bedrag voor een groot deel door ons opgehoest worden. Maar dat geld is er niet, dat bestaat niet.
En ondertussen moeten we ook nog blanco cheques tekenen voor de schuldeneconomie, corona herstelfondsen en de problematische vergrijzing in Zuid Europa.

Dat piramidespel kan niet eeuwig goed gaan. We zien in veel westerse landen de blabla economie uit haar voegen groeien, terwijl degenen die het geld verdienen steeds meer moeite hebben om rond te komen. Covid19 heeft dat nog eens versterkt.
Daarbij komt er een forse vergrijzingsgolf aan; grote groepen mensen die niet meer willen of kunnen werken. Die gaan niks meer bijdragen aan de economie, die gaan geld kosten. Niet dat iemand ze dat kwalijk neemt; maar daar moet de economie wel aan worden aangepast. We moeten krimpen, punt.

En dat krimpen geldt vooral de blabla economie die niks oplevert. Maar dat wordt geen eenvoudige opgave; we zullen de interim-manager diversiteits-fluctuaties bij Human Resource Management moeten vertellen dat hij beter kan gaan lassen. Daar zitten natuurlijk niet veel mensen op te wachten.
Toch zal de wal het schip moeten keren.

Dandruff | 28-03-21 | 23:26 | 2

Ik heb dit met een gevoel van instemming zitten lezen; dat zal je misschien verbazen. En overigens was het andere onderwerp waar ik je nog een antwoord schuldig was al dicht toen ik je reactie las en ik denk niet dat je er hier een antwoord op wilt en bovendien heb ik het offline druk. Dus laat ik dat maar zo.

cugel | 29-03-21 | 02:28

Hear hear

DezeNicknameBestaat | 29-03-21 | 09:36

tis simpel. gewoon afschaffen hypotheekrenteaftrek. vervolgens vermogensbelasting direct heffen ipv met belachelijke fictieve rendementen. Dus 0.5% over vermogen of 1%. De hoogte is een politieke keuze.

Vermogensbelasting heffen over het totale vermogen, dus huizen+beleggingen + spaargeld, met een belasting-vrije voet van bijvoorbeeld 300.000. Hoogte belastingvrije voet is politieke keuze.

Wat mij betreft is het niet verkeerd dat de rijken een grotere duit in het zakje doen. Dus bijvoorbeeld 0.5% vermogensbelasting tussen 3 ton en 1 miljoen, daarboven 1%, en vanaf 2 miljoen 1.5%

Heffen over daadwerkelijk rendement is belachelijk, oneerlijk, en totaal onuitvoerbaar.

Ir. Wilhelmus | 28-03-21 | 23:25 | 8

Heffen over daadwerkelijk rendement is belachelijk, oneerlijk, en totaal onuitvoerbaar?!

Volgens mij snap je het dan niet echt als Ir zijnde?

Heffen over daadwerkelijk rendement is juist een flink stuk reëler dan mensen met een fictief rendement belasten, en straks nog wel verdeeld in de schijven alsof de mensen allemaal precies zoveel % tot zoveel vermogen in geld, en investeringen hebben staan? Maatwerk is hier nodig zoals het ongeveer voor 2001 gelde en dat zou je ook nog automatisch kunnen regelen: Totaal vermogen van geld en investeringen zijn in jaar 01 opgegeven, in jaar 02 geef je weer het totale vermogen, het verschil tussen jaar 01 en 02 is je bruto rendement, daar haal je weer je inleg vanaf en dat is dan je netto rendement op je vermogen en daar kan je dan dan makkelijk rendement belasting over betallen tot die 30%

Eerlijk, transparanter, en onderbouwd door de jaaropgaves die je krijgt van de financiële instellingen.

En dan nog, niet eerlijk om te heffen over het daadwerkelijk rendement: Zij van de Belastingdienst heffen toch ook geen inkomstenbelasting over een fictief bruto jaarsalaris?... :"-)

Wanneer je spreek over huizen dan kan ik daar wel wat bij denken, huizen worden nu ook belast dus okay, de eerste woning zou nooit belast mogen worden door de landelijke overheid want er is bij de inkomsten en uitgaven al belasting en BTW over afgedragen, dat we een gemeentelijke belasting wordt geheven kan ik ook nog inkomen: De rioleringen, wegen, parkjes moeten ook nog betaald worden.

En nee de rijken moeten niet meer belast worden, want kijk in Amsterdam, mensen hebben daar een gewone rijtjes woning, die nu weggaan voor 1.000.000,- en moeten nu een extra villabelasting betalen ondanks ze niet van plan zijn om te verkopen, willen niet weg, en het geld zit nog in stenen. (Want wie is dan rijk?)

Geld op de bank kan je opnemen, aandelen kan je verkopen, het goud kan je onder het matras vandaan halen wanneer je het er hebt liggen. De stenen in je huis kan je alleen verkopen wanneer je duurder terug koopt, duurder gaat huren, of een zo'n belachelijk dure "op eet" product aangaat met alleen winst voor de financiële instelling/bank/hypotheekverstrekker waar je mee in zee gaat. (Afgelopen zaterdag nog bij Radar/Kassa kunnen zien: Huis overwaarde 300.000: Wil je een 100.000 opnemen ter vrije besteding dan kost je dat een 200.000 van de overwaarde. Ze noemen dat niet voor niks een "mee eet" hypotheek.)

Nee simpel is het niet! Maar daar krijgen de regenten ook een hele goede boterham voor betaald om iets wat niet simpel is goed te regelen, en niet alleen goed voor zichzelf te zorgen.

Vermogensbelasting is al een maffiose vorm van diefstal, maakt het niet mooier dan het is, en zeker niet duurder voor de normale man/arbeider.

BadPatNL | 29-03-21 | 11:49

we hebben al progressieve belastingen en u wilt progressief op progressief. erg eerlijk...

Sassen | 29-03-21 | 12:40

belasting op werkelijk rendement.... krijg ik ook geld van de belastingdienst als ik verlies maak?

Als ik inzet op een belegging met een hoog risico, en daarop 40% rendement maak, moet ik dan daarvan 30% afdragen? Vind ik een beetje oneerlijk.

Ir. Wilhelmus | 29-03-21 | 14:48
▼ 5 antwoorden verborgen

Zijn ze bij de DNB bang dat ze geen subsidie meer krijgen met hun gelul over klimaatdoelen, inclusiviteit, duurzaamheid en CO2-voetafdruk?

Guusje Nadorst | 28-03-21 | 22:57

You’ll Own Nothing and Be Happy! – The Great Reset

hoi. | 28-03-21 | 22:54

Gewone werkende mensen sparen voor hun oude dag of voor als het even tegen zit, politici bouwen 2% pensioen per jaar op , gewone werkers 1,75% , politici hebben recht op een bovenmatig wachtgeld, over een paar dagen komen er weer tientallen van deze uitkeringstrekkers bij, zij hoeven geen spaarpotje te hebben om de komende jaren door te komen , zij hebben recht op gratis geld, het zou redelijk zijn de waarde van dit wachtgeldrecht forfaitair als vermogen, een paar ton, te belasten.,echter het corrupte tuig zal nooit met een dergelijke wetgeving instemmen, eerder hun eigen "schadeloosstelling" verhogen.

vranac | 28-03-21 | 22:50 | 1

Pensioen op bouw 27.20 per jaar dat je werkt, naar tuurlijk moet je meer inleggen dan je krijgt dat is Nederland

Banenenrepubliek | 29-03-21 | 10:21

Onze machthebbers willen ons allemaal in de schuld hebben.
Dat ze zelf de zaakjes op orde hebben is omdat ze zelf de wetten bepalen en alleen naleven als het hun uitkomt. Dus als je als ouder zonder belasting een schenking wilt doen op hun huis, betalen de kinderen later wel weer belasting over dat deel. En zo wordt men constant genaaid in Nederland. Ze lokken de menigte als een school visjes naar een kant en BAM, hebbes.
Ik vind dat we af moeten van schulden.

ET007 | 28-03-21 | 22:20 | 4

Ik vind het eerlijk gezegd wel fijn dat je je in de schulden kunt steken om een huis te kopen. Als ik het zou moeten sparen voordat ik een huis koop, kan ik sparen tot mijn tachtigste.

* Il Principe * | 28-03-21 | 22:26

@ET007 | 28-03-21 | 22:22: de overwaarde is gewoon het tekort op de gemeentebegroting gedeeld door de OZB stijging per gemiddeld huis. Echt overal..

Epistulae_Morales | 28-03-21 | 22:55

@* Il Principe * | 28-03-21 | 22:26: volkomen gelijk. En je krijgt nog een lekkere subsidie ook in de vorm van een korting op je IB.

Epistulae_Morales | 28-03-21 | 22:56
▼ 1 antwoord verborgen

Dus iedereen gaat de overwaarde van z'n huis pakken en een verbouwing van de badkamer doen met massief gouden kranen.

threebees | 28-03-21 | 22:10

Belasting op bezit is het allerkutste idee ooit ever. Wat een onzin. Stelletje communisten.

Timide_Aso | 28-03-21 | 21:55

Rest emigratie naar bijvoorbeeld Portugal. Het is leven is daar goedkoper, meer zonuren en geen box 3 heffing.

BrutusBosch | 28-03-21 | 21:55 | 1

10 jaar geen IB en VB bij emigratie en aankoop woning van 5 ton.

van Oeffelen | 28-03-21 | 22:11

Die 600 miljard aan kosten voor migratie voor de komende 30 jaar moet toch ergens vandaan komen?

BASinnic | 28-03-21 | 21:52

Bezit is diefstal. Wen er maar aan.

Koonkluk Huis | 28-03-21 | 21:49 | 2

Nee, dan liever een revolte.

revolte | 28-03-21 | 21:52

@revolte | 28-03-21 | 21:52:
Inderdaad, wordt hoog tijd dat er een paar koppen gaan rollen (wink wink nudge nudge).

TinusVlugOpDeKut | 28-03-21 | 23:50

Als je stenen kapot gaat belasten zal dat zijn weerklank gaan krijgen in onderhoud. Net zoals in ieder communistisch land krijgen we verpauperde huizen om over het stopzetten van verduurzaming van die huizen nog te zwijgen. DNB, blijf bij je leest.

revolte | 28-03-21 | 21:49 | 1

Nee, want die stenen blijven particulier bezit. En particulieren zijn geneigd hun stenen goed te onderhouden en te investeren.

DeCynischeAmbtenaar | 29-03-21 | 08:50

Op naar de totalitaire socialistische heilstaat waar recht op eigendom en de regie hebben over je eigen leven wereldvreemde concepten zijn, en waar de overheid de totale regie heeft over mensen zoals een boer dat heeft over vee.
Ik denk dat oost Europese landen hier veel sterker uit zal komen op den duur.

unshift | 28-03-21 | 21:43 | 6

@* Il Principe * | 28-03-21 | 21:49: Jij bent zelf gestoord links dus natuurlijk vind je het beeld die ik heb raar want het gaat tegen jouw politieke religie in. Geen verrassing daar. De enige oplossing voor Nederland en het westen is scheiden. Een soort Build-Back-Better van nieuwe staten, het liefst met zo min mogelijk oorlog als dat kan waar linkse-kerk-leden zoals jou in een eigen land kunnen leven, apart van rationele niet-linksen die zich niet vastklampen aan ideologieën of slecht ideeën zoals gelovigen aan hun geloven.

unshift | 28-03-21 | 22:05

@Masteryu | 28-03-21 | 22:20:
Behalve dan dat unshift een rijkere oligarchie wil en ik een minder rijke.

* Il Principe * | 29-03-21 | 09:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Knot moet eens gaan doen waar we hem riant voor betalen, namelijk er voor zorgen dat we kunnen vertrouwen op de financiele instellingen.
Dat is bepaald niet hetzelfde als het dom volgen van het ECB-beleid dat onze spaarcenten en pensioenen waardeloos maakt.
En daaronder valt ook niet het doen van onzinnige belastingvoorstellen die ons alleen maar dieper in de schulden drukken.
Klaas is al net zo'n prutser als zijn illustere voorganger Wellink.

Schmalz | 28-03-21 | 21:41

Dus iedereen met een afbetaald huis moet tot zijn 120e door blijven werken om de belastingen te betalen, in plaats van een paar jaar eerder met pensioen te gaan. Jongeren hoeven niet meer naar school want is is toch geen baan voor hen.

W_F | 28-03-21 | 21:33

Prima, dan verkoop ik mijn huis en jas ik alles er door heen. Ik ga net zo lang in een luxe resort zitten totdat de boel op is. Ik heb mijn hele leven spaarzaam geleefd om straks zonder hypotheek te zijn en nog een leuke oude dag te hebben maar als dat niet kan dan maar tijdje boven mijn stand leven en arm als een kerkrat de kist in.

osolemio | 28-03-21 | 21:25 | 1

Mijn oma had in de jaren negentig al spijt van haar spaarzame leven. Ze moest in het oude van dagen huis haar centjes opleven terwijl in de kamers naast haar de niet productieven uit hetzelfde dorp gratis verzorgd werden.

DezeNicknameBestaat | 29-03-21 | 09:43

Ik las er van de week al een artikel over op Wynia’s website aangaande de kolder die de DNB in kop heeft. “Absurde nadruk op klimaat in jaarverslag De Nederlandsche Bank”

Basil Fawlty | 28-03-21 | 21:23 | 7

@Basil Fawlty | 29-03-21 | 00:41: van Oef heeft veel te maken gehad met de FSA, Bafin, Finma en de MAS. Allemaal ambtenaar-achtige types, maar wel bespeelbaar en zeker te domineren met een overschot aan kennis en contacten.

van Oeffelen | 29-03-21 | 09:18

@Basil Fawlty | 29-03-21 | 00:41: en met de jurken van de Tadawul overigens. Ging prima.

van Oeffelen | 29-03-21 | 09:20

@van Oeffelen | 29-03-21 | 09:18:
Dan heb je mazzel gehad want de DNB en AFM zijn typische arrogante kruideniers en regelneukers en daar helpen kennis en contacten niet. Knot, zijn voorganger, en ook die AFM madamme zijn technocraten en hebben/hadden nog nooit een private bank van binnen gezien. Daarom maakten/maken ze daar op Westeinde en op de Vijzelgracht ook veel fouten (oa DSB en ABN/AMRO) en dat falen wentelen ze weer af dmv van heel veel nieuwe onzinnige regeltjes bovenop de oude regels. Geen wonder dat de DNB en AFM qua personeel maar blijven groeien. Bureaucratie op en top.
Overigens BaFin zit nu ook in zwaar ivm wirecard.

Basil Fawlty | 29-03-21 | 12:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik ben blij dat ik in een land woon waar ze de Euro slechts als een tweede munt hebben.
Het enige dat helpt is dat de ECB alle staatsschuld in de EU opkoopt en ze wegstreept. De enige bindende voorwaarde is dat Overheden geen geld meer mogen lenen. We kunnen dan weer met een schone lei beginnen. De belastingen gaan omlaag.

Het nadeel is dat er dan wel heel erg veel geld op de markt komt en dat er niet meer in staatsobligaties kan worden belegd. De pensioenfondsen kunnen dan beursgenoteerde bedrijven op gaan kopen.

Haberdoebas | 28-03-21 | 21:21 | 1

Een ander klein nadeel is dat het wegstrepen van staatsleningen neerkomt op een default en dat de pensioenfondsen dan ook hun geld kwijt zijn.

Glasgow Argus | 28-03-21 | 21:40

Binnen nu en pak weg 15 jaar onstaat er een snoeiharde splijt in de maatschappij. Ervers van boomer huizen en ervers van vrijwel niks.

Veel koersen dan af om voor hun 50ste geen of nauwelijks hypotheekschulden meer te hebben.

Dit verschil zal gesaldeerd gaan worden middels belastingen.

Remi A. | 28-03-21 | 21:21 | 3

Sterke observatie. Ondanks dat ik zelf aan de goede kant van de streep sta, vind ik dit een uiterst onrechtvaardige situatie. U ziet het nu al, het is momenteel nauwelijks mogelijk de huizenmarkt te betreden als starter. De wereld onder de dertigers wordt nu ook verdeeld in zij die net op tijd waren en zij die te laat waren en of een torenhoge hypotheek hebben, of moeten huren tot ze een ons wegen.

DeWeerman | 28-03-21 | 21:58

@DeWeerman | 28-03-21 | 21:58: Oneens. Er zijn zat huizen te koop buiten de steden. Tevens kan iedereen starten als ze bereid zijn klein te beginnen, in een flat bijvoorbeeld. Het hele idee van huizenbezit is dat je doorstroomt. Je begint met een flat, door de overwaarde en groei in inkomen (omdat je jong bent) kan je doorstromen naar een grotere woning. Zo werkt het en zo werkt het nog steeds. Maar de dertigers van nu willen allemaal midden in de stad een huis met een tuin. Ja zo werkt het niet natuurlijk.

Old_Spice | 28-03-21 | 23:21

@Old_Spice | 28-03-21 | 23:21: Het is u totaal ontgaan dat er in NL minder huizen worden gebouwd ivt de bevolkingsgroei? Omdat u hier en daar een Te Koop bordje ziet, wil dat nog niet zeggen dat het niet totaal mis is qua woningnood.

Als ik in Ethiopie naar de markt ga zie ik daar ook gewoon eten te koop.

DezeNicknameBestaat | 29-03-21 | 09:47

Brussel heeft het al zo goed gedaan. Ik denk dat nog meer EU zal helpen.

Deflatiemonster | 28-03-21 | 21:21

Maarre.. vannacht uurtje korter weekend, dus hup, naar bed, slaap inhalen, morgen weer aan den arbeit! 'Trusten, u weet waarvoor u het doet !
translate.google.com/translate?sl=nl&...

Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:18

Private schulden mogen namelijk niet meer publieke schulden worden aldus de DNB,
Yow, hoe zit dat dan met de staatsteun ten behoeve van de Coronapandemie aan beursgenoteerde bedrijven (hoi KLM!). Of word de staatssteun incasso uitgesmeerd over 100 jaar?
En alle kleine ondernemers die steun ontvingen?
Ik ruik een kwijtschelding.

steekmug | 28-03-21 | 21:18 | 3

Oh ja, KLM. Mooi om aandelen te kopen, die toko gaat nooit failliet.

Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:20

@Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:20: Dat dacht Wopke Hoekstra ook. Hij kocht voor een miljard aandelen AF KLM op een tientje. Is nu de helft van over.

Glasgow Argus | 28-03-21 | 21:38

En alle bedrijven die in NL staatssteun ontvingen en waarvan de buitenlandse moederbedrijven extra bonussen en dividend uitkeren...

snakedogman | 29-03-21 | 10:39

Knot is een beetje gek geworden een eigen huis zou helemaal niet belast mogen worden, dat de waarde zo hard stijgt komt door het falende beleid van de overheid.
Wonen is een eerste levensbehoefte! Knot hou je bij je taak.

MargauxGrandCru | 28-03-21 | 21:18 | 1

De waarde stijgt op papier, als straks het mileu beleid moet worden gevolgd zitten alle huizen met een 100.000.00 schuld exstra

Banenenrepubliek | 29-03-21 | 10:32

Er zijn veel gepensioneerden met een relatief laag maandelijks pensioen maar wel met een (bijna) afbetaald huis dat inmiddels tonnen waard wat ze nooit hebben voorzien. Die komen straks dan op veel hogere lasten te zitten die ze niet kunnen opbrengen. Waardoor ze het huis moeten verkopen. De variant op: 'Ik moet naar een kleinere woning omzien, want mijn gezin wordt te groot'. Bekend uit de jaren zestig toen huurwoningen voor de lagere inkomens onbetaalbaar waren.

Koonkluk Huis | 28-03-21 | 21:18 | 1

Een kleinere woning die ook boel veel kost. Dus cirkel.

Lorejas | 28-03-21 | 21:22

Nog even en dan neemt de overheid 100% van ons salaris, betaald gas/water/licht/zorg/onderwijs/OV voor ons en geeft iedere burger een kleine toelage per maand voor voedsel, plus eens per 3 maanden voor kledij. Zo zijn we allemaal hetzelfde!

Graftak | 28-03-21 | 21:17 | 3

In 2030

You will own nothing.
You will be happy.

(Build Back Better)

Francieux | 28-03-21 | 21:21

Het leven heeft dan geen betekenis of uitdagingen meer als veredelde koe op de socialistische boerderij.

unshift | 28-03-21 | 21:46

Timmerfrans heeft aan zijn dikke kop te zien, financieel erg weinig hoeven in te leveren het afgelopen jaar.
Terwijl veel van zijn landgenoten en de rest van Europa moesten toezien hoe hun bedrijf of baan naar de kloten ging, heeft dit volgevreten gluiperige hok zijn kans schoon gezien, om in alle coronahectiek, onopvallend zijn klimaat wurgwetjes er door te drukken.

tsjajaja | 28-03-21 | 21:15

Er is een oplossing voor:
www.geopoliticalmonitor.com/wp-conten...

Wie zeurt er nog over geld overmaken naar Italie want "oh jee Corona", of geld naar Erdogan want "oh jee vluchtelingen", of geld naar Afrika want "oh jee honger" of geen cent meer naar Griekenland want "boekhouding op orde" of pensioenfondsen naar de EU want "whatever".

Betalen mensen. En anders uw kinderen wel.

Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:11

U moet en zal in submissie belast en gebeukt worden.

En zich maar afvragen waarom er zo weinig vertrouwen meer in de overheid of politiek is... man, man, man...

Odin | 28-03-21 | 21:08

Tegen die tijd dat al deze proefballonnetjes waarheid zouden zijn geworden, en vooral dat gaan belasten van die fictieve overwaarde van het huis, hebben wij hier al besloten om ontslag te nemen met de riante regelingen die we beiden in betreffende Cao's hebben staan. We verkopen ons huis, cashen verder alles wat we kunnen, en we gaan naar Vegas om alles op zwart te zetten. (Always bet on black.) Of we blijven daar riant onze levens voortzetten, of we komen berooid terug en gaan de steun en criminaliteit in. Misdaad en leugen komen, met werken en duurzaam zijn kom je er niet in Nederland...

BadPatNL | 28-03-21 | 21:02 | 3

Zet de helft op zwart en de helft op rood. Just to be sure :)

goedverstaander | 28-03-21 | 21:06

Er moeten eerst een miljoen huizen worden bijgebouwd zodat kopers niet zulke idiote bedragen hoeven te betalen. Dan wordt het gebruik van de aftrekposten vanzelf minder.

Rennieflox | 28-03-21 | 21:02 | 6

@Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:12: U snapt het!

BadPatNL | 28-03-21 | 21:14

@Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:05:

Ik heb nog wel 16 hectare (160.000m2) te koop. Als er een bouwbestemming op komt wil ik wel verkopen voor 75 euro per m2.

MargauxGrandCru | 28-03-21 | 21:23

@Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:05:
-Op land, het kan van bestemming veranderen. Heel eenvoudig.
-Het levert geld en economische activiteit op,
-De koper betaalt de woning.
-De koper gaat in de woning wonen.
Het zou aardig zijn als de grote woningbouwcorporaties eens buiten spel gehouden zouden worden zodat de bevolking een lappie grond kan kopen, daar een huisje op kunnen bouwen wat ze zelf mooi vinden, en zelf (graag) opdraaien voor onderhoud.

DezeNicknameBestaat | 29-03-21 | 09:53
▼ 3 antwoorden verborgen

Na alle reacties gelezen te hebben begrijp ik eindelijk waar dit over gaat. De afbetaalde huizen van babyboomers mogen niet als 'vermogen' bij een erfenis naar hun kinderen gaan van de EU. Dus worden al die huizenbezitters de komende jaren kapotbelast zodat ze of betalen of verkopen vóór hun dood.
Wat een verrassing, zag geen mens aankomen.

Mensdier | 28-03-21 | 21:01 | 1

'You will own nothing'.
Het is niet alsof ze het proberen te verbergen ofzo.

DezeNicknameBestaat | 29-03-21 | 09:54

DNB doet me denken aan FNV wat een soort woke/divers/links activistenclubje is geworden.

Diederik_Ezel | 28-03-21 | 21:00

Wat vindt de Amsterdamse gemeenteraad eigenlijk van dit optreden van Halsema? Daar zitten toch de ex krakers en demonstranten van GL.

Trumme | 28-03-21 | 20:58 | 2

Halsema met haar woning zover mogelijk buiten het centrum van de stad?

Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:00

Ik vind dat Road to Serfdom in cartoons (vanaf pag. 64) wel geweldig hoor. Soort van 1984 voor de Donald Duck. En het gebeurt opnieuw, hier en nu, voor onze ogen.

All_yall | 28-03-21 | 20:57 | 5

@All_yall | 28-03-21 | 21:05: Alstu. Gaat niet verder dan 19(?) verder ken ik de cartoon niet, maar is zeker interessant, dank u dus.

Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:13

De cartoons maken ook duidelijk hoeveel overeenkomsten de dominante hedendaagse cultuur van radicaal links eigenlijk heeft met fascisme.

unshift | 28-03-21 | 22:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Met andere woorden: uw belastingcenten gaan naar Zuid-Europa...

Wijze uit het Oosten | 28-03-21 | 20:56 | 4

Haha blackrock is zo ongeveer alles ongelooflijk .

Bjorn19851111 | 28-03-21 | 21:11
▼ 1 antwoord verborgen

"De toekomst van Europa bespreken met Timmermans...". Want could possibly go wrong, vraag je jezelf af. In heel Europa keert de kiezer het socialisme grotendeels de rug toe dus waarom nog een volgevreten regent uit PvdA huize nog op die plek?

Grijskijkert | 28-03-21 | 20:56

Verkoop je huis, geld onder de matras. Als het World Economic Forum met Rutte, Kaag en al die andere hotemetoten zijn zin krijgt dat is het straks afgelopen met uw bezit.

goedverstaander | 28-03-21 | 20:55 | 2

Koop fysiek zilver of goud, maar bewaar onder geen voorwaarde geld. Dat is straks het papier net waard waarop het gedrukt is.

Norman N. Warden | 29-03-21 | 00:23

@Norman N. Warden | 29-03-21 | 00:23: Of Bitcoin.

DezeNicknameBestaat | 29-03-21 | 10:00

De eigenaar van het huis zal die belasting in rekening brengen bij de huurders, dus huurders gaan indirect ook vermogensbelasting betalen over hun huurhuis.

W_F | 28-03-21 | 20:55 | 1

Terwijl die niet profiteren van eventuele verkoop.

Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 20:57

De omschrijving van "Box 3" is volgens de belasting: "Berekening belasting over inkomen uit vermogen over 2021".

Als mijn woning een overwaarde van 200.000 euro zou hebben, wat is dan precies mijn inkomen over dit vermogen?

Daarnaast zou je het verder kunnen trekken naar bv eigen auto bezit. Waarom de waarde van de auto niet belasten in box 3? Waarom eigenlijk niet elke vorm van bezit belasten in box 3?

WellusNietus | 28-03-21 | 20:54 | 4

De _huidge_ omschrijving. Dat kan binnenkort (eventueel met terugwerkende kracht) anders zijn.

W_F | 28-03-21 | 21:06

"You will own nothing, but you will be happy" komt zo wel in een ander daglicht te staan.

steekmug | 28-03-21 | 21:28
▼ 1 antwoord verborgen

De definitie van ‘bad loans’ gaat straks veranderen. Gaat heel geleidelijk, maar plotseling is het daar. ‘Bad’ betekent straks niet duurzaam.

postmodernismisdead | 28-03-21 | 20:54

Koop bitcoin.

Harris Pilton | 28-03-21 | 20:52 | 11

@Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 21:01: Dan volg je m’n advies niet en koop je w.c. papier. :)

Harris Pilton | 28-03-21 | 21:17

@Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 20:57: Misschien moet je eens kijken hoe Bitcoin werkt en wat de drijvende kracht achter de prijsstijging is.
Tipje van de sluier: De slimmere en grotere Amerikaanse bedrijven stoppen hun geld momenteel in BTC omdat ze de komende 4 jaar 15% inflatie per jaar verwachten.
Nog een tipje van de sluier: Je kunt zo veel of weinig BTC kopen als je wilt, dus je 0% renderende spaarrekening waar je 4.687 euro op hebt staan, vertaalt zich bijv. naar 0,1 BTC.

DezeNicknameBestaat | 29-03-21 | 10:06
▼ 8 antwoorden verborgen

Build back better !!1!1!

pacmann | 28-03-21 | 20:50

Hoe zit het nou eigenlijk met de dekkingsgraad van banken?
Stel dat die 5% is.
Dan moeten ze voor een uitgegeven hypotheek van €300.000 een bedrag van €15.000 in kas hebben?

En dan krijgt degene met die €15.000 op de rekening 0,01% rente (=€15) op jaarbasis.
De hypotheeklener betaalt 3% hypotheekrente (=€9000) op jaarbasis aan de bank.
Zit het zo? Dan snap ik wel dat de rente op spaargeld absoluut niet omhoog kan.

Leptob | 28-03-21 | 20:49 | 2

Ja maar risico-opslag en zo. In een land waarin het aantal defaults op hypotheken trouwens onvoorstelbaar laag is.

Muxje | 28-03-21 | 20:56

Klopt ongeveer, maar de 15.000 euro kan de bank lenen van een andere bank, die daar dan maar 750 euro voor in kas hoeft te houden.

W_F | 28-03-21 | 21:17

Knot is een landverrader.

funkyd | 28-03-21 | 20:49 | 1

Nederland is er van vergeven. The Great Reset, Build Back Better!

goedverstaander | 28-03-21 | 20:56

OK. Op de eerste plaats is hier tijdens de verkiezingscampagnes geen woord over gezegd (maar dat gold natuurlijk ook voor het vetorecht in de EU). Conclusie 1: verkiezingen gaan nergens over. En dan moeten we het even hebben over de waarde van een huis. Dat is zo hoog omdat de a) de rente laag is, b) er niet gebouwd wordt want stikstof en PFAS en zo, c) er een bak migranten hier een woning moeten hebben... Kortom helemaal niets waar de burger iets aan kan doen, want beleid van NL of EU. Conclusie 2: De waarde van een huis is wat de overheid de waarde van een huis wil laten zijn. De enige reden waarom de belastingen in NL sky high zijn, is dat die enigzins werd gecompenseerd door de hypotheekrente aftrek. Die hebben we echter al beperkt, dus nu gaan we u belasten op een huis wat door die overheid in prijs kunstmatig omhoog gedreven is. Conclusie 3: Bukken laaf, bukken! En nu we het er toch even over hebben: volgende keer gewoon lijst 1, plek 1 aankruisen hoor!

PepijnvanLanden | 28-03-21 | 20:48

Ze hebben voor de komende 20 jaar 600 miljard nodig voor onze multiculti samenleving. Ik werk wel wat langer. . . .

shimanski | 28-03-21 | 20:48 | 1

Ik ben juist eerder gestopt vanwege de genoemde redenen.

Ing. eslapen | 28-03-21 | 20:55

Het is heel simpel:
Betalen. Neuk de burger.
Welkom nieuwe instroom!

Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 20:48

“Huurders die vermogen opbouwen door te sparen of te beleggen, betalen die belasting ook, redeneert DNB”

Dus je pakt een door een door verrot, compleet gestoord en zwaar crimineel systeem, namelijk vermogens belasting. Belasting over fictief vermogen terwijl je feitelijk door inflatie en negatieve rente verlies maakt. Vervolgens zeg je, kijk daar hebben we dat systeem ook, dus moeten we dat op die andere plek ook toepassen.

Dit soort mensen, inclusief de ECB hebben beleid dat niets minder is dan crimineel, een vorm van massaoplichting (vermogensbelasting en gemaakte inflatie). Ze horen vervolgd te worden en voor jaren de bak in de gaan.

Vermogensbelasting moet in zijn geheel worden afgeschaft, ook voor huurder/ spaarders. Het moet niet ook op het vermogen van huizen geplaats worden.

Werkelijk vermogensrendement-belasting is nog daar aan toe. Dus je betaald belasting over de WERKELIJKE (ja ik weet het, gek wat ik hier zeg) winst die je maakt, en dat is dus NA aftrek van de door de ECB GEMAAKTE inflatie.

In feite dus gewoon inkomens/ winstbelasting. Dan verander je een verrot crimineel systeem in een normaal functionerend systeem, in plaats van de criminele activiteiten verder uit te breiden.

Het past natuurlijk helemaal in de slaveneconomie waar “build back better” voor moet zorgen. “Own nothing and be our slave”.

De vraag is vooral wanneer mensen dit gaan inzien en zich ertegen gaan verzetten. De uitslag van de laatste verkiezingen heeft me weinig vertrouwen in mijn mede Nederlander gegeven.

DerUnterMensch | 28-03-21 | 20:48 | 6

"Belasting over fictief vermogen"
Ik bedoel natuurlijk, belasting over fictieve winst.

DerUnterMensch | 28-03-21 | 21:01

Werkelijk vermogensrendement-belasting is nog daar aan toe. Dus je betaald belasting over de WERKELIJKE (ja ik weet het, gek wat ik hier zeg) winst.

Niet zo gek hoor, wat je aangeeft, het is eigenlijk wel zo'n beetje het systeem van het afromen van privévermogen wat er nog van voor 2001 bestond....

BadPatNL | 28-03-21 | 21:11
▼ 3 antwoorden verborgen

Afschaffen van vermogensbelasting is een snellere en betere route. Vermogen is toch te volatiel om nog te kunnen achterhalen, bovendien ontbreekt het rendement op vermogen om te mogen belasten. We zouden eerder stevige stappen moeten zetten in het opheffen van diverse belastingafdracht. Nederland is veel te winstgevend, en dat wordt als grondslag gebruikt voor aflaten naar Brussel & Knoflooklanden. We zouden iets tactischer moeten gaan denken en veel harder investeren in onze eigen toekomst.

Feynman | 28-03-21 | 20:47

Tegen welke molen is Knot aangelopen? Je hebt je werkende leven lang elke cent opzij gezet om tijdens je pensioenperiode nog een beetje te kunnen leven - pensioen dat sinds 2008 niet meer is geïndexeerd - je hebt je huis daardoor gedeeltelijk of helemaal vrij, om daarna kaalgeplukt te worden? En dan naar een huurhuis waarvan je de huur niet zal kunnen opbrengen? In wat voor land leven we eigenlijk?

L.E. Raar | 28-03-21 | 20:46

Dan ook het onderhoud aftrekbaar maken

shimanski | 28-03-21 | 20:46

Knot zit niet in de politiek en moet ophouden met zijn ideeën.
We worden zo beKnot

shimanski | 28-03-21 | 20:44

En een paar jaar geleden moest ik me huis afbetalen met spaargeld. En nu mag ik dan weer belast worden.. volgens mij moeten ze het scheefhuren eens flink gaan belasten.

MeneerGuggenheimer | 28-03-21 | 20:41 | 4

Nee, de overheid moet gewoon eens heel veel minder gaan belasten.

Scheefhuur extra belasten is ook krom, omdat veel mensen daar niet voor kiezen. Je gaat ergens wonen, en een paar jaar later krijg je loonsverhoging of vind je een betere baan en hop; je huur moet omhoog?
Waanzin. Alsof mensen met deze huizenmarkt überhaupt *kunnen* verhuizen.
Nog los van andere persoonlijke omstandigheden als schoolgaande kinderen, baan van je partner, etc.

Dandruff | 28-03-21 | 20:52

Scheefhuur? Omdat je x percentage nou eenmaal moet (!) betalen om ergens te wonen? Misschien de instroom van gratis woniers uit de rest van de wereld maar eens belasten...

Is dit nog nieuws? | 28-03-21 | 20:55

Zo blijf je schuiven; wat dacht je dat ze van je spaargeld afblijven. Of dit nu in je huis zit of door het sparen terwijl je huurt! Je hebt al belasting betaald over je spaargeld. En dat wordt nu nóg een keer belast. Je betaald al inkomstenbelasting en daarnaast nog accijns, energiebelasting en daarover ook nog eens BTW. Dat is al 3x belasting betalen voor elke euro die je wilt uitgeven. Als je uitrekent hoeveel dat is... Voordat je mag sparen betaal je dus inkomstenbelasting. Wat je overhoud dat kun je sparen (beleggen/schulden aflossen). Gewoon KAPPEN met nóg meer belasting. En ga nu niet hetzelfde spelletje als die politici spelen, een tientje bij 1 persoon weghalen en dat 10tje verdelen over 10 andere mensen. Zodat die politicus 10 stemmen er bij krijgt komende verkiezing.

upbeat | 28-03-21 | 21:19
▼ 1 antwoord verborgen

Ik word doodziek van al dat overheidsvolk (en erger nog mensen uit het publiek) wat de ene heffing na de andere tax op ons af wil vuren. Een bloemlezing: eigen huis, vlees, zout, suiker, vet, gas, zuivel, rekeningrijden, stikstof, CO2 en ga zo.maar door.

Kijkend naar de argumentatie van Knot zou je ook kunnen zeggen dat huur fiscaal vriendelijker behandeld moet worden om de boel gelijk te trekken, om te beginnen weg met die uiterst schadelijke verhuurdersheffing.

Compensatie middels de inkomstenbelasting wordt dan wel eens geroepen, maar kun je vergeten want de geldhonger van de overheid is onbeperkt. Nooit, nooit is het genoeg.

5611 | 28-03-21 | 20:40 | 2

Natuurlijk is er nooit genoeg. De EU, de publieke omroep, de immigranten, de Palestijnen - ze kosten ons steeds meer geld, en dat vinden we allemaal toch prima? Nou, om al die prima dingen te financieren moeten we steeds meer geld inleveren. Je wilt toch niet dat de EU, de publieke omroep, de immigranten en de Palestijnen het ineens met minder geld moeten doen? Nou dan. Hier met je portemonnee!

MAD1950 | 28-03-21 | 20:51

Wat denk je wat ze uitvoeren? Agenda 2030, maar blijf vooral denken dat het complotdenkers zijn.

davidhasseltoff | 29-03-21 | 00:28

Snel maar wat meer cryptos inslaan. De geldpersen draaien overal overuren

Erageftw | 28-03-21 | 20:39

Macro-econoom Kees de Kort is duidelijk over Klaas Knot;
https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10436297/opinie-klaas-knot-is-een-milieugekkie

Ed41 | 28-03-21 | 20:36

Huis in box 3 lijkt me volkomen gerechtvaardigd. Nooit begrepen waarom het vermogen dat is gecreëerd door een mede door de overheid gefinancierde aankoop van een huis niet zou mogen worden belast.

BobDobalina | 28-03-21 | 20:34 | 22

@Plaktong | 28-03-21 | 20:47: omdat het de neiging heeft zich te concentreren. En heel veel geld op 1 plek is gevaarlijk. Want geld koopt invloed. En macht corrumpeert. Da's altijd zo. Vermogensbelasting dempt de aanwas.

H. Caulfield | 28-03-21 | 23:14

Een huis kopen is risico aangaan en exstra kosten krijgen, en consumptie uitstellen , laten we dat VOC gedrag maar eens aanpakken ?

Banenenrepubliek | 29-03-21 | 10:37
▼ 19 antwoorden verborgen

Italianen zijn veel rijker dan Nederlanders qua huizenbezit. Wij gaan dus belasting erover betalen wat meteen naar dat knoflookland overgeboekt gaat worden omdat het daar wél lange leve de lol is.
Ben helemaal klaar met de EU en Knot idem. Vreselijke vent.

Dirk III | 28-03-21 | 20:34

Gefeliciteerd aan mijzelf voor het volhouden tot alinea 4. Helaas kreeg ik een breincrash na het zien van die enge foto. Soit, de boodschap blijft hetzelfde: geld is het kwaad van de wereld. En totdat geld weg is als machtsmiddel en Tijd ervoor in de plaats is gekomen -als ruilmiddel- zal de gehele mensheid ellende lijden. Proost.

Mensdier | 28-03-21 | 20:34

Geen woord dat wordt gerept over het feit dat 1 op de 8 huizen inmiddels worden verhuurd door particulieren. In eerste instantie kan dat weinig kwaad zou je denken. Probleem ontstaat wanneer er een hele bedrijf met tig mensen in dienst deze huizen beheert van enkele rijke mensen en dit niet als 'omzet' wordt gezien maar nog steeds als prive bezit.

Suncatcher | 28-03-21 | 20:34 | 4

Daarom wordt nu ook gekeken om een betere definitie te krijgen van normaal vermogensbeheer. Er zal wel een plafond komen voor het maximaal aantal objecten in de verhuur.

Plaktong | 28-03-21 | 20:57

Er wordt op de aangifte gevraagd of je inkomen hebt over een tweede huis.

Mr.Crowley | 28-03-21 | 21:17

Prins Bernhard heeft maar 349 panden in Amsterdam. Gun hem wat! Hij moet ook de winter door komen op het honger salaris die wij hem betalen (straks via box3 belasting op eigen woning).

unshift | 28-03-21 | 21:54
▼ 1 antwoord verborgen

We betalen toch al OZB? Dit betekent trouwens dat je wellicht de hypotheekrente niet meer af mag trekken van je inkomen, maar de gehele hypotheeksom aftrekt in Box 3. Met de lage rentestand kan dat wel eens voordelig uitpakken.

Maar goed, dat zullen ze wel repareren. En uiteindelijk "budgettair neutraal" invoeren door ergens anders een belasting te verlagen, maar uiteraard niet genoeg om te compenseren. Voor voorbeelden: zie alle belastingen ooit die "budgettair neutraal" zijn ingevoerd.

Muxje | 28-03-21 | 20:33 | 2

OZB is een gemeentelijke heffing, geen inkomstenbelastingpost.

Glasgow Argus | 28-03-21 | 20:39

@Glasgow Argus | 28-03-21 | 20:39: Is ook zo, maar uiteindelijk vestzak-broekzak. Wat de gemeenten zelf ophalen hoeven ze niet van het rijk te vragen. En zoals iemand al opmerkte, we betalen ook al huurwaardeforfait.

Muxje | 28-03-21 | 20:41

Zullen we eerst Target 2 balanceren en dan spreken we daarna wel over de andere fantastische plannetjes met die PVDA kabouter.

Pimp my Voortuin | 28-03-21 | 20:32 | 1

TARGET2 is een vendorloan systeem om Duitse producten te verkopen aan failliete Italianen, Fransen en Grieken.

Glasgow Argus | 28-03-21 | 20:40

Jut en Jul

MorgenEenAnder | 28-03-21 | 20:30

Het gezonde eten van Franske spat van de foto af.

dedwarsligger | 28-03-21 | 20:30 | 1

De volgevreten proleet der proleten!

eerstneukendanpraten | 28-03-21 | 20:32
-weggejorist-
oude-ijzervreter | 28-03-21 | 20:30

DNB moet toch gewoon zorgen dat de inflatie rond de 2% blijft en verder niks? Laat ze dat eerst maar eens gaan doen voordat ze zich met andere dingen bemoeien.

Sr Semtex | 28-03-21 | 20:28

Mijn huis is een paar ton waard maar volledig afbetaald en dat wel anderhalf keer als je de rente en aflossingen bij elkaar optelt. De politieke partij die huizenbezitters met overwaarde nóg meer belasting wil laten betalen (de wet Hillen is ook al afgeschaft) pleegt politieke zelfmoord maar ik zie BIJ1 en GroenLinks dit zeker nog wel doen...

eerstneukendanpraten | 28-03-21 | 20:28 | 14

Dat dacht men bij het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek ook... de mensen stemmen toch wel VVD.

snakedogman | 29-03-21 | 10:40

@* Il Principe * | 28-03-21 | 21:54: Waarom krankzinnig? Dus alleen het feit dat men jaloers is dat iemand geld krijgt waarvoor hij niet zelf heeft hoeven werken/presteren rechtvaardigd erfbelasting? Dat inkomen uit werk belast wordt is veel logischer. De onderneming of de ondernemer die het salaris betaald trekt deze kosten van de winst af zodat er geen belasting over betaald wordt. En dus wordt het bij de werknemer belast.

JayJay | 29-03-21 | 10:45

@JayJay | 29-03-21 | 10:45:
Het rechtvaardigt net zo goed het belasten van IB als erfbelasting. Ik snap niet zo goed waarom je IB wel rechtvaardig vindt en erfbelasting niet.

* Il Principe * | 29-03-21 | 11:13
▼ 11 antwoorden verborgen

Build back better! Alle VVD stemmers hier praten wel anders als hun huis wordt afgepakt toch de WEF

Oromis | 28-03-21 | 20:27 | 1

You will own nothing, and be happy.
Bezit is al lang niet meer heilig in dit land.

Abject | 28-03-21 | 20:24 | 1

Gek dan, dan de meeste mensen die weinig tot niets bezitten allerminst een gelukkige indruk maken. Maar wellicht wordt men gelukkig van het bezitten van het vermogen om in nietszeggende (en flagrant onjuiste) tegeltjeswijsheden te geloven.

nobele wilde | 29-03-21 | 12:01

Wat was het oude Nederlandse geld toch mooi.
Dat briefje van 50 gulden had ook veel meer waarde dan het briefje van 50 euro nu. Je kon er bier mee bestellen op terrassen en etentjes afrekenen. Echt een mooie tijd was dat.

keestelpro | 28-03-21 | 20:21 | 7

De eerste briefjes van 25 & 1000 gulden waren respectievelijk geel en rood. Vandaar de benamingen in de volksmond, al klopten die benamingen natuurlijk later niet meer.

Mbovenka | 28-03-21 | 22:40
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl