Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
67 topics
#geldblog

GeldBlog — Financiële markten kraken

picking up pennies in front of a steamroller.

De afgelopen weken gebeurde het onvermijdelijke, financiële markten lieten een veer. Onvermijdelijk, want de waarderingen en de snelheid waarmee koersen sinds de Covid-krach zich hebben ontwikkeld, waren ronduit waanzinnig. Eigenlijk is deze waanzinnige koersontwikkeling al sinds 2009 bezig. De hoofdreden hiervoor was de enorme liquiditeit die centrale banken in de markt pompten. Deze bleven echter vooral hangen in de financiële markten waardoor daar wel een flinke inflatie te zien was. Maar dat is nu dus anders. Na de zware klappen op de beurs, is het de vraag of we al het slechte gezien hebben of dat het nog erger wordt.

De voornoemde inflatie in financiële waarden had jarenlang nauwelijks invloed op het inflatiemandje van de statistiekbureaus. Maar sinds de lockdowns hebben overheden fiscaal bijgesprongen wat in combinatie met problemen in aanvoerlijnen en een veranderde samenstelling in consumptie, zijn prijsstijgingen wel degelijk doorgedrongen tot het inflatiemandje.

Hierdoor voelde de Fed zich genoodzaakt om het monetaire beleid te veranderen van ruimend naar verkrappend. Sindsdien zijn de rapen gaar, ondanks dat de Fed nog maar weinig heeft gedaan; ze zijn net begonnen met verkrappen. Maar ja, markten lopen altijd vooruit; ze prijzen immers de verwachtingen in en de verwachting is dat de Fed flink op de rem zal blijven trappen en dat de economie zal gaan lijden.

Zoals twee weken geleden ook beschreven, lijkt een recessie onvermijdelijk waardoor de koersen een zuidwaartse koers volgden. Crypto implodeerde, obligaties kregen langdurig klappen en de favoriete tech-aandelen (FAANG) kregen een brute afranseling. In FX (valuta) gebeuren er helemaal grootse dingen want de koers van de dollar sterkt aan, en de rest moet er aan geloven zelfs de Zwitserse frank (alleen de roebel doet het goed…). Maar de Japanse yen is de munt om in de gaten te houden zoals eerder beschreven is op dit blog. Daarmee samenhangend, laten ook de yuan en de euro zich niet onberoerd.

Lees verder

GeldBlog — Financieel populisme

3 voorbeelden

Met elke talkshow die op één of andere manier over het gevaar van populisme gaat, leek het een leuk idee om het over financieel populisme te hebben. Bij die talkshows verwarren ze nog wel eens een democratische wens met populisme dus de definitie van financieel populisme die ik hanteer is: een idee of maatregel die niet bedoeld is om het aangegeven probleem op te lossen, maar waar wel goedkoop mee gescoord kan worden, of een vaststelling die het goed doet bij de lezers maar financieel niet steekhoudend is. Er volgen nu 3 voorbeelden.

Het ABP kwam wederom in het nieuws. Nadat het al eerder heeft laten zien gedreven te zijn door politieke doeleinden en niet door rendement, heeft het ABP zich weer misdragen. De vorige keer moest Shell er aan geloven, nu zijn het de private equity huizen. Deze zijn goed fout; het zijn immers witte mannen met dure Wall Street pakken met van die bretels die daar werken. Oh ja, en ze hebben erg goede beleggingsresultaten behaald met het door het ABP ingelegde geld. Daarover moet ABP een bonus betalen (wordt ingehouden op de gemaakte winsten door de private equity huizen), wat van te voren is afgesproken. Nu met de grootte van ABP belegd vermogen in private equity, belopen deze bonussen in de miljarden (2,8 miljard), waar de pers lekker smeuïg over is gaan schrijven. Politici trekken aan de bel dat dit zo niet kan en de media haken er nog verder op in.

Lees verder

GeldBlog - Inflatie? Het kan nóg, nóg, nóg erger

De economische crisis gaat er komen. Vraag is hoe zwaar deze zal zijn. In plaats daarvan lijken economen zich vooral bezig te houden met de vraag OF er een recessie komt en zo ja wanneer: 1e kwartaal 2023, of 2e kwartaal, dat soort geneuzel. 

Economen zijn soms best een grappig volk. Zo verwachtte bijna geen enkele mainstreameconoom dat ruim monetair beleid (zeg maar lage rentes en Quantitative Easing) tot inflatie zou leiden. Dat sindsdien de prijzen van aandelen, obligaties, vastgoed, kunst, collectables, grondstoffen, edelmetalen en crypto bijna allemaal flink stegen, deed niks af aan hun dogmatische benadering van inflatie. Immers, inflatie wordt berekend op een “mandje” met goederen en diensten en voornoemd lijstje aan activa komt nauwelijks voor in dat mandje. Zo konden de mainstream-economen volhouden dat het monetaire beleid geen inflatie veroorzaakt.

Toen kwam corona kwamen de lockdowns die de vraagzijde flink raakten; in den beginne, althans. Al snel kwamen overheden met allerlei steunpakketten om alles en iedereen overeind te houden. Hoewel dit nodig was om een totale ineenstorting (systeemcrisis) te voorkomen, gingen veel overheden te lang door met dit beleid, omdat ze maar bleven vast houden aan de ineffectieve lockdownstrategie. Overigens draaiden sommige mainstream-economen toen, zoals Lawrence Summers:

Social

Het gevolg was dat consumenten en veel bedrijven hierdoor gewend raakten aan de steunpakketten. Bedrijven ontsloegen geen mensen en de mensen gingen door met consumeren alsof er niets aan de hand was. Deze consumptie werd wel anders, want deze werd door de lockdowns verlegd van diensten naar goederen. De goederensector kreeg hierdoor te maken met een plotse en flinke toename in de vraag. Dit terwijl de aanvoerlijnen faalden door de lockdowns. Links en rechts proberen deze bedrijven hun goederen te fabriceren en te leveren, waardoor er een grote vraag naar personeel ontstond (en een tekort aan materialen).

Normaal geen probleem, maar weinig mensen kwamen in beweging omdat ze toch wel steungeld kregen. De arbeidsmarkt verkrapte daardoor, wat opwaartse druk op de lonen veroorzaakte. Gelukkig voor deze bedrijven had de horeca het wel zwaar en besloot een gedeelte van het personeel over te lopen. Nu de horeca weer open is, blijkt veel personeel niet meer terug te willen komen, ondanks startersbonus en een hoger loon. Als het nieuwe consumptiepatroon niet verandert naar normaal (pre-lockdown), dan zal dit een blijvende opwaartse druk op salarissen veroorzaken. Temeer omdat de maakindustrie vaak een bepaalde skill set en opleidingsgraad nodig heeft, die schaars is. 

Maar hoe erg deze set-up ook is, het kan altijd erger: enter Poetin. Nog meer aanvoerproblemen, met name in energie en voedsel. En gezien dit een gevecht is tussen het Westen en China (met onder andere vazal Rusland), lijken deze problemen permanent te gaan worden. Gooi daarbij de (versnelde?) transitie naar Groen erbij en het inflatoire beeld is compleet. 

Lees verder

GeldBlog - IMF waarschuwt voor schuldencrisis

Het negatieve nieuws lijkt maar niet op te houden

Nu waren de wereldwijde schulden al langer een punt van zorg bij het IMF, maar het tempo van de toename in inflatie en publieke en private schulden, noopte het IMF om de noodklok te luiden. De schuldenberg heeft al een enorme stijging laten zien na de kredietcrisis, want zoals de lezer weet los je een schuldencrisis op met meer schulden. Ondanks dat het enkele jaren later wat beter ging, hebben centrale banken nauwelijks gas terug genomen. De VS heeft wat gedaan (taper tantrum), en de ECB heeft er aan gedacht, maar vlak voor COVID besloot de ECB weer te gaan stimuleren. Uiteindelijk was COVID daar en om een systeemcrisis te voorkomen, hebben centrale banken en overheden flink uitgepakt (nog flinker in het geval van de ECB). Het resultaat is dat de schulden met 50% zijn gestegen ten opzichte van 2015.

Dit heeft nog niet echt tot problemen geleid, want de centrale banken drukten de rentes over de gehele rentecurve, waardoor deze nieuwe schulden tegen (belachelijk) lage rentes zijn weggezet. Ofwel, de rentelasten zijn zodanig laag, dat ze de overheidsuitgaven niet overheersen, waardoor het dus allemaal draagbaar is.

Probleem is echter dat de schulden wel afgelost moeten worden. Aflossen is een dingetje wanneer de meeste overheden een begrotingstekort hebben, wat er op neerkomt dat zij geld moeten lenen om af te kunnen lossen (doorrollen van schulden). Maar dan komt er een eventueel ander probleem: de rente. 

Lees verder

GeldBlog - Einde van de dollar?

Wisselen we vanwege Oekraïne van wereldreservemunt? Dat weten we pas over tien tot twintig jaar

De positie van de dollar is al vaker aan bod gekomen op dit blog. Vaak naar aanleiding van de schrijfsels van Ray Dalio. Nu het conflict in de Oekraïne op monetair vlak het één en ander in beweging heeft gezet, wordt er steeds meer getwijfeld (zelfs door ex-Fed Zoltan Pozsar!) of de dollar haar status als wereldreservemunt kan behouden. 

Wat houdt deze status nu in en hoe kwam deze tot stand? In het geval van de dollar is dat 1944: Bretton Woods. Toen werd door 44 landen een nieuw monetair systeem uit de grond gestampt. Waar voor de oorlog veel munten een gouddekking hadden, werd dat nu in wezen afgeschaft. Voorstaan zou er een vaste wisselkoers zijn vis-à-vis de dollar en alleen de dollar kon worden ingewisseld voor (een vaste hoeveelheid) goud. Praktisch kwam het erop neer dat de wereldhandel vooral in dollars werd afgerekend. Wil een land importeren en exporteren, dan kan het in wezen niet om de dollar heen (het kan, maar erg onhandig en limiterend). De financieringsstromen die hiermee samenhangen zijn dan ook in dollars. 

Het land dat de wereldreservemunt uitgeeft, heeft dus een enorm voordeel: het kan zowat ongestraft geld printen om de import te betalen. Gezien iedereen dollars nodig heeft om transacties uit te voeren, zal bij een groeiende wereldhandel er dus meer vraag zijn naar dollars, waardoor het printen van dollars niet echt bestraft wordt. Bij andere munten, vooral die niet internationaal geaccepteerd worden, leidt printen tot geldontwaarding door inflatie en zal de wisselkoers vis-à-vis andere munten verzwakken (ceteris paribus), en een vicieuze cirkel veroorzaken. Niet voor de dollar dus (althans, niet in dezelfde mate).

Lees verder

Geldblog — Return of the PIIGS

De inflatie is niet dood en dat heeft vele experts (die sliepen) verrast. Wat ligt er nog in het verschiet, wat zijn de oorzaken en de verdere gevolgen?

Ik weet nog goed toen nog maar enkele jaren terug inflatie dood werd verklaard. Jarenlang ging de inflatie maar één kant op en dat was omlaag. Zo ver zelfs dat er deflatie was. Inflatieroepers zoals ondergetekende, werden weggezet als extremisten. Er was immers genoeg bewijs dat inflatie geen probleem meer was, zelfs niet met QE (Quantitative Easing; obligaties opkopen met geprint geld) en record-lage beleidsrentes. 

Het wijzen naar de inflatie van financiële waarden zoals aandelen, obligaties en vastgoed, werd weggewuifd net zoals de argumenten dat de beleidskeuzes op fiscaal en monetair vlak een inflatoire bom creëren en dat juist QE voor kunstmatig lage rentes op (staats-)schulden zorgt.

Nu het even anders uitpakt, komen deze experts met allerlei verklaringen (Putin!) om hun straatje schoon te vegen, maar hun argumenten snijden geen hout. Zo zei onze centrale bank president Klaas Knot dat de oorzaken van de huidige inflatie grotendeels buiten de controle ligt van de ECB. Het is wederom mooi om te zien waarom het geen goed idee is om op politieke gronden een centrale bank-president aan te stellen; als Rutte zijn veto niet had gebruikt bij de benoeming van Wellinks opvolger, dan had Lex Hoogduin nu aan het roer van de DNB gestaan en niet Knot. We waren beter af geweest met Hoogduin denk ik zo (alhoewel de macht van de DNB binnen de ECB beperkt is).

Lees verder

GeldBlog — Financiële crash afgewend door BoJ

Hommeles!

Afgelopen weken ging het even los in Japan; door stijgende rentes in de VS en Europa, kwam er druk op de Japanse centrale bank (BoJ) te staan. Het Japanse monetaire beleid loopt al jaren voor op die van de grote Westerse centrale banken zoals de Fed en de ECB. De BoJ is in wezen een soort monetaire proeftuin. Na QE op zowel obligaties alsmede aandelen, heeft de BoJ ook yield curve control ingevoerd (YCC). En het leek er even op dat het beleid de afgelopen week zou falen, iets dat zeer waarschijnlijk tot een financiële crash zou hebben geleid. Voor nu zijn we gered, maar voor hoe lang is de vraag.

Er is al eens eerder over yield curve control geschreven hier op dit blog. De BoJ heeft sinds 2016 dit beleid ingevoerd en de korte rente zo op de -0,1% gezet en de 10 jaars op 0%. Dus de Japanse centrale bank accepteert het niet als de rentes van die looptijden uit de pas lopen. Nu heeft ze dat met een bandbreedte toegelaten want de huidige 10 jaars staat al een tijdje boven de 0% (zo rond de 0,06%).

Lees verder

GeldBlog - CPB ziet communisme wel zitten

Ontwaakt, verworpenen der aarde

Onderweg in de auto was ik aan het luisteren naar BNR Nieuwsradio, waar voormalig PvdA-minister Wouter Bos een onderzoek aanhaalde van het CPB; de luisteraar die de standaard platitudes van een linkse politicus verwachtte, werd op zijn wenken bediend. Gelukkig was daar nog Corné van Zeijl (Actiam), die Bos en het CPB nog even op hun plek zette. Mooie aanleiding voor een column dus. Wat was er nu aan de hand? Wel, de maakbare-samenleving-economen van het CPB vlogen weer eens uit de bocht met een rapport. In een toelichting in het FD stelt het CPB dat met name de overheidsuitgaven zorgen voor nivellering en dat de sterkste schouders niet de zwaarste lasten dragen. Dat zijn nog eens boude uitspraken. Echter, de ene vaststelling is een open deur van heb ik jou daar en de tweede is gewoon niet waar.

De onderzoekers van het CPB vlogen het onderwerp wat anders aan dan normaal, want er werd niet alleen gekeken naar de inkomstenbelasting. Zoals de lezer van dit blog zal weten, heeft de wat welgesteldere belastingplichtige vaak één of meerdere bv's. Niks bijzonders, maar dergelijke constructies kunnen gebruikt worden om belasting uit te stellen. Zo kan de eigenaar van zijn eigen bv lenen, waardoor er nog geen belasting betaald hoeft te worden (het wordt immers niet als dividenduitkering gezien). Het CPB heeft daarom dit (en wat andere foefjes) meegenomen als inkomen om beter zicht te krijgen op wat er nu verdiend wordt, om het zo beter te kunnen afzetten tegen de betaalde en ontvangen belasting als percentage van het zodanig aangepaste inkomen. 

Lees verder

GeldBlog - Hongersnood, Oekraïne & de nieuwe wereldorde

de huidige omstandigheden geven maar weer eens aan dat de agrarische sector van strategisch belang is

HALLO JUMBO

Door de Russische inval bij buurland Oekraïne staan niet alleen de steden van laatstgenoemde in vuur en vlam maar ook de wereldhandel. En dit is nog maar het begin. Waar deze verstoring veelal economisch van aard is, is de verstoring in agri desastreus te noemen. Door het militaire conflict zullen er meer doden vallen buiten dan binnen de Oekraïne. Hopelijk trekken politici ook de juiste conclusies over deze situatie , de achterliggende dynamiek en de wereldwijde gevolgen.

Rusland is nu voor een groot gedeelte geïsoleerd, waardoor haar export flink wordt bemoeilijkt. Voor Oekraïne is het praktisch onmogelijk gemaakt om te exporteren door het Russische leger en de schade die het heeft aangericht. En dit heeft grote consequenties.  

Lees verder
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen