achtergrond

Geenstijl

@FvD

Video. Martin Bosma sloopt Freek Jansen en z'n GARE Trouw aan mijn volk-afscheidsbrief

Gaat MET WACHTGELD in België maaltijdboxen verkopen – Gideon naar Heino

Freek Jansen geeft z'n zetel dus op voor Peppie en daar hoort een afscheidsbrief bij maar Martin Bosma heeft geen zin om die volledig voor te lezen. Want WTF is dit allemaal: "Voor altijd zal ik trots blijven dat de ideologische, zuivere lijn van Forum voor Democratie, mede door mijn inspanningen, behouden is gebleven en dat de Grote Trek naar het Midden, zo eigen aan het parlementarisme en de vuige wedijver om de gunst van journaille en andere agenten van de hegemoon, bij onze bijzondere, unieke club tot staan is gebracht. Inderdaad: velen antwoordden aan de lokroep van de Ring. Mijn trouw blijft zowel aan de achterban van Forum voor Democratie als aan mijn volk: aan onze geschiedenis, onze schoonheid; aan onze uitvindingen en veroveringen; onze veldtochten en plunderingen; aan de verwezenlijking van ons geboorterecht, oftewel: het herstel van de natuurlijke orde - en aan de existentiële strijd om ons voortbestaan temidden van het springtij der wereldvolkeren."

FvD-campagneavond in Zwolle afgelast na aanslag op Baudet in Groningen

Rest van de partijen gaat wel door met campagnevoeren

Nou gefeliciteerd meppende idioot. De campagneavond van FvD in Zwolle gaat niet door. Vanwege de gezondheid en veiligheid van Thierry Baudet heeft zijn partij besloten de avond af te gelasten en dat is begrijpelijk, logisch en diep triest. Een volle zaal mensen naar huis omdat een of andere mafklapper denkt dat hij de democratie een dienst bewijst door haar een klap te verkopen. Lekker dan. 
UPDATE: Baudet ontslagen uit het ziekenhuis

Hugo de Jonge gaat ronselen stemmen door Gerrit Hiemstra harder straffen

Want de wet geldt ook voor weermannen

Daadkrachtig optreden van Hugo de Jonge. De minister van Bedankt voor je Stem en Binnenlandse Zaken zag gisteravond Gerrit Hiemstra bezig op X en besloot direct een wetsvoorstel naar de Raad van State te sturen. Er komt wat de CDA' er betreft een hogere straf op het ronselen van volmachtstemmen. Die gaat van een maand celstraf naar een half jaar en ook het online oproepen van mensen om hun volmacht af te geven wordt strafbaar. Of zoals De Jonge het zegt in zijn perscommuniqué: "Op dit moment is de wettelijke delictsomschrijving gebaseerd op de klassieke vorm van ronselen: huis-aan-huis en in persoon volmachten verzamelen. (-) Met dit wetsvoorstel vallen straks andere vormen van ronselen daar ook onder, zoals het eenmalig toespreken van een groep mensen met de oproep om volmachtstemmen af te geven, of het plaatsen van een bericht met die strekking op sociale media." Dat gaat dus over Gerrit.

Nee Ralf, dus niet over jou

Nu ja, natuurlijk wel een beetje.

Bassiehof – Zo draaide FvD twee keer op abortus

Punt van discussie

Interessant debat afgelopen donderdagavond over abortus. Er ligt een wetsvoorstel van PvdA, GroenLinks en VVD onder leiding van D66 voor om de bedenktermijn van vijf dagen af te schaffen. De laatste tijd hebben debatten in de Tweede Kamer de neiging te ontsporen, in grote lijnen lijnen verliep het deze keer aller redelijkst. Op een enkele uitbarsting na dan. PvdA-leidster Lilianne Ploumen legde nog vóór de vergadering al wat druk op het debat door een weliswaar bizar voorstel van Forum voor Democratie (FvD) 'onversneden vrouwenhaat' te noemen. Ook liet Nilüfer Gündoğan van VOLT zich enigszins gaan met een warrig verhaal over The Voice of Holland en nare mails die PvdA-collega Attje Kuiken zou hebben ontvangen, de link met het wetsvoorstel ontbrak volledig.

FvD'er Pepijn van Houwelingen bleek eens te meer de slimste van de FvD-fractie te zijn. Niet alleen omdat hij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een terugkeerregeling heeft bedongen toen hij de Tweede Kamer inging (onder auspiciën van zijn formeel toenmalige baas Hugo de Jonge, ook wel bekend van het WEF) maar omdat hij zijn argumenten - los van dat bizarre verplichte echo-voorstel, een vorm van sadisme zoals collega Jan Dijkgraaf terecht opmerkte - onderbouwd onder woorden wist te brengen.

Abortus is binnen de FvD-fractie een punt van discussie volgens Van Houwelingen: "We hebben hier ook lang over gediscussieerd in de fractie deze week. Voor ons is het ook een dilemma, zoals voor velen hier in de Kamer. Ik sta hier bij wijze van spreken niet voor niets in een grijs pak. Het zijn grijstinten. We zijn hier niet heel absoluut in zoals de SGP wellicht is, van: het mag nooit. We zitten eigenlijk voor ons gevoel nog ergens een beetje tussenin te zweven. Voor ons is dat ook moeilijk. Dit zijn de gedachten die wij daar nu over hebben. (-) Aan de ene kant heb je natuurlijk het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, aan de andere kant heb je het ongeboren leven. Dat is het dilemma. Daar wordt natuurlijk enorm over gediscussieerd, in allerlei landen en hier nu ook."

Helaas voor Van Houwelingen werd zijn genuanceerde standpunt die avond meteen onderuit gehaald door een mild hysterische tweet van zijn partijleider:

Hoeveel leden heeft FvD nou echt?

Saai en enorm genuanceerd cijfertopic maar wat je begint moet je ook afmaken

In de afgelopen weken hebben we tientallen mails ontvangen van mensen die hun paspoort van Forumland door de shredder hebben gehaald, maar bij wie nog wel lidmaatschapsgeld werd afgeschreven. Dat is vervelend en irritant op individueel niveau voor ex-leden van FvD, maar de opvallende aantallen deden het vermoeden naar subsidiefraude rijzen: partijsubsidies worden verdeeld op basis van opgegeven ledenaantallen. Omdat er vaker twijfel was over de werkelijke lidmaatschapscijfers, hebben we afgelopen week wat vragen gesteld aan Binnenlandse Zaken en zijn we zelf ook op zoek gegaan naar achterliggende documenten. Niet meteen boos worden en "kartelstutters!!1!" gaan gillen, lieve Forummers, het ziet er namelijk (vooralsnog) best goed uit!

Eerst het semi-slechte nieuws. Voor The Great Reset van de ledenadministratie, ging het administratief niet zo goed. Forum gaf over 2019 een ledenaantal op van 26.225 voor de grotemensenpartij en 3.502 voor de Jansen-Jügend. Daar nam BZK geen genoegen mee, want de subsidie voor 2019 is uiteindelijk vastgesteld op veel lagere ledentallen die de accountant heeft goedgekeurd: 19.426, respectievelijk 759. Een stuk minder dus. Had FvD de opgegeven leden dan niet? In dat jaar waren ze immers nog volop in opkomst en opmars, waren er nog geen bruinrechtse boreaaltjes via screenshots naar buiten getreden en was ook Baudet nog één bonk strijdvaardige Build Back Better. Nou, vermoedelijk had FvD die leden wel, maar kon dat niet onderbouwen vanwege ontbrekende incassobestanden. 

Dat werd veroorzaakt door 'batch incasso's' die Henk Otten deed, terwijl de meting moet geschieden op basis van individuele wilsverklaringen van partijleden. Otten wilde na zijn gedwongen vertrek die bestanden - naar verluidt - niet delen en in de uiteindelijk door een accountant goedgekeurde verklaring (pdf, via) is te lezen dat FvD "in lijn met instructies van het ministerie" gekozen heeft voor voor een ledentelling die verifieerbaar is. Lager, dus.

FvD blijft lidmaatschapsgeld afboeken bij ex-leden

PowNed-achtige toestanden!!1!

Het Forum voor Democratie blijft contributie afboeken bij voormalige partijleden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. GeenStijl heeft meerdere bronnen die dit bevestigen en natuurlijk hebben we daar, zoals het een FvD-kwestie betaamt, screenshots bij ter ondersteuning ende bewijs. Een van onze bronnen heeft na de onterechte incasso contact opgenomen met het partijbureau en kreeg te horen dat hij nooit is uitgeschreven. "Vreemd, want daar kreeg ik vorig jaar wel gewoon bevestiging van", aldus de bij GS met naam bekende bron, die daar aan ons ook het bewijs bij leverde.

We hebben de screenshots in dit topic ongeblurd ter inzage gekregen, voordat ze zijn geanonimiseerd door ons. We weten derhalve dat het meerdere personen betreft. Enkele mensen hebben wij direct gesproken.

**Partijsubsidie gebaseerd op ledenaantal
**Het ten onrechte incasseren van lidmaatschapsgeld bij voormalige leden die (al meer dan een jaar geleden) zijn vertrokken, is niet alleen vervelend voor die mensen. Even storneren die 25 piek en je bent klaar (hoewel een enkeling daar al te laat voor is). Maar in Dit Land is de pot met te verdelen partijsubsidie direct gekoppeld aan het ledenaantal. Bij FvD ging dat vorig jaar om bijna een half miljoen euro

Partijleider Thierry Baudet claimt nog altijd bij herhaling de grootste ledenpartij van Nederland te leiden maar GeenStijl weet van interne bronnen dat het ledental vermoedelijk veel lager ligt dan de partij zelf beweert, en het is al langer bekend dat de administratie een totale (ICT-) puinhoop is, met in december nog "duizenden onverwerkte opzeggingen" openstaand. Er wordt ook door Binnenlandse Zaken al sinds 2018 getwijfeld aan de ledentelling, omdat Forum verzuimde om de vereiste documenten aan te leveren, of simpelweg ondeugdelijke jaarrekeningen indiende.

We wilden FvD benaderen voor een reactie, totdat we beseften dat zij nog niet op 5G zitten, en onze wasmachine nog niet kan bellen. Ben je zelf een voormalig FvD-lid en is er ten onrechte 25 piek bij je geïncasseerd? Horen we graag, op redactie@geenstijl.nl.

OMG! 5G-wappies neutraliseren 200 5G-masten met Magische Neutraliseer Kubus

Pak aan NWO Great Reset Davos Gates!!!1

Hallo bluepilled normies en schapen van de MSM. Jullie geloven natuurlijk blind dat De Griep Covid ineens is verdwenen door '''vaccinaties''' maar de échte werkelijkheid is dat alle 5G in Nederland gewoon stuk is en daarom is er dus geen virus meer. Want: Echte Patriotten, Burgerstrijders, Wappies en overige DDS-reaguurders hebben maarliefst 200 5G-masten 'geneutraliseerd'. OMG! ECHT? Ja, echt. Hoe dan? Door massaal te covidvaccineren zodat ze magnetisch worden en dan een menselijke magnetisch ring kunnen leggen om 5G-masten? Door slechts één knipoog van Lichtwerker Baudet in de richting van 5G-masten? Hebben ze magnetische Viola Holt over een 5G-mast laten zakken? Neen. Door gebruik te maken van een Magische Neutraliseer Kubus. Geen idee hoe het precies werkt, maar alles wat je in die kubus legt wordt uitgelezen door een BioStabil met Zesde Oog en dan verzendt de kubus tot een reikwijdte van zeker 40 meter positiviteit en neutraliseersignalen, mits je GPS-coördinaten meegeeft aan die kubus want kubussen zijn ook maar kubussen. Het mooie is: wij hebben ook zo'n kubus en we zijn as we speak bezig met het neutraliseren van neutraliseerkubussen, via chemtrails, zodat wij straks ongezien de New New World Order worden en de rest van ons leven onbeperkt GRATIS!!!! Netflix kunnen kijken. Wordt dan wel na de sportzomer ja. Tegen oogkleppers die zeggen: 'Dit is allemaal onzin, is geen wetenschappelijk bewijs voor' zeggen wij: DOE ZELF ONDERZOEK! VERDIEP JE EENS! OP BITCHUTE! EN FACEBOOK! En trouwens wetenschap is ook maar een mening, plus, als wij eenmaal NNWO zijn komt er een TrIbUnAaL en gaat iedereen op de brandstapel. MUHAHAHAHAHA! *snort* En dan nu: Egypte met aansluitend veldtocht tegen Rusland, daarna het perfide albion voorgoed onderwe oh, hallo zuster. Tablet graag, niet weer een spuit, merci.

FvD Brabant splitst zich af van FvD Brabant

Helder!

De fractie van Forum voor Democratie in Brabant, die eerst onafhankelijk van het landelijke Forum voor Democratie door zou gaan als de fractie van Forum voor Democratie in Brabant, wordt toch opgesplitst. Een deel van de fractie van Forum voor Democratie in Brabant die onafhankelijk van het landelijke Forum voor Democratie door zou gaan, wordt nu Forum voor Democratie in Brabant, maar dan toch niet onafhankelijk van het landelijke Forum voor Democratie, en een ander deel van de fractie van Forum voor Democratie in Brabant die onafhankelijk van het landelijke Forum voor Democratie door zou gaan, wordt nu JA21 in Brabant, verbonden aan het landelijke JA21. Beide fracties blijven het College van Gedeputeerde staten in Brabant steunen. Dat zal het partijkartel leren!

Kudtmuziek DJ Jopie verziekt boreale opmars

Reconstructie van Het Diner

Tussen de palmbomen op de vliering van een bedrijfspand, waar Boney M en Queen uit een Bluetoothspeaker schallen waar Mahler de toon van de muziek had moeten bepalen ("Ziek hard", appt iemand aan iemand anders), dat is waar het Forum haar decorum verloor en vervolgens wekenlang radeloos van rampspoed tot referendum doolde. Iemand had nog Rammstein geopperd als middenweg - ook stevig, Duits en omineus, maar wat liberaler en vrijzinniger desalniettemin - maar er zat helaas te weinig alcohol in de dessertwijn om de ontspoorde avond terug op de rails te krijgen. Bovendien begon het schreeuwen al tijdens de kreeft en toen moest het Parool van zaterdag nog worden opgediend terwijl Joost "DJ Jopie" Eerdmans überhaupt niet op de menukaart had hoeven staan van Thierry Baudet. Hij werd niet terug naar de keuken gestuurd. In plaats daarvan werd een zetel bijgezet voor Freek Jansen. En nu zitten ze tussen servet en tafellaken van de partijpolitiek, met haar ziel onder hun arm, een berg afwas en een after dinner dip van electorale proporties. "Gefeliciteerd Freek en Thierry, de droom is uiteengespat.

Baudet weg als voorzitter FvD, Eerdmans beschikbaar als lijsttrekker

Ontwikkelingen, ze volgen elkaar op

En nog meer nieuws uit de modderschuit van de Renaissancevloot. RTL Nieuws meldt (tweet) dat Thierry Baudet alsnog weggaat als partijvoorzitter. En tegelijkertijd zegt Joost Eerdmans (bekend van drie dagen helemaal niets zeggen over de nazi-verheerlijking van zijn partijgenoten) dat hij best wel de nieuwe leider van FvD wil zijn. Ook de FvD Overijssel roert zich, met een statement dat zo mogelijk nog onbegrijpelijker is dan gordijnspeech van gisteren. Quo usque tandem vadis, FvD?
UPDATE: Statement op site FvD. Door partijbestuur is besloten *"om jongerenvereniging JFVD tot nader order niet langer te erkennen als officiële neveninstelling van FVD." *Vertrek Baudet wordt bevestigd. *"Vandaag heeft Baudet dan ook zijn voorzitterschap van het partijbestuur neergelegd. Vice-voorzitter Lennart van der Linden neemt de rol van partijvoorzitter voorlopig op zich. De komende tijd wordt gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie."
*UPDATE: Hee. Het afscheid van Freek Jansen staat nog niet op de site, maar wordt wel gemeld in de persverklaring. 
UPDATE: Staat nu ook op de site. *"Zijn besluit nam Baudet nadat JFVD-voorzitter en kandidaat-kamerlid #7, Freek Jansen eerder die dag ook al aan het partijbestuur te kennen had gegeven dat hij zijn plek op de kieslijst beschikbaar stelde. Het partijbestuur heeft dat geaccepteerd. Jansen is daarmee niet langer kandidaat kamerlid."
*ONDERTUSSEN BIJ 50PLUS: Complete fractie stopt na de verkiezingen (niet zo gek, want ze gaan toch 0 zetels halen, red.). 
UPDATE: Beeld van Van Haga. "De partij is niet in chaos" alsof er geen Amerikanen in Bagdad zijn.
UPDATE: Nu live persco Baudet
BAUDET: "Ik ben nog niet klaar met de politiek, ik ben nog niet klaar met Forum en ik ben nog niet klaar met Nederland."

Lijsttrekkersverkiezing

Wie moet de nieuwe lijsttrekker van FvD worden?

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.