achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten — De teflon was op

Het kabinet viel over gezinshereniging van vreemden, wij missen gezinsvorming van kennissen

U heeft het misschien in alle tumult gemist, maar er ging 's ochtends nog even snel 34 miljard in een controversieel klimaatfonds. Rutte mag op het winkeltje passen, wat de vorige keer uitmondde in coronamaatregelen. Ik zou graag goed geïnformeerd willen stemmen in november, dus zouden deze doofpotkabinetten netjes alle informatieverzoeken tijdens het zomerreces willen beantwoorden?

We zitten vast in een cyclus van een maanden campagne, een jaartje formeren, een anderhalf jaar proberen beleid uit te werken, gevolgd door een kabinetscrisis en een nieuwe verkiezingscampagne. Tussendoor nog excuses en hersteloperaties. Rutte is vooral demissionair, een politieke toestand waarbij Rutte zich senang bij voelt, want je kan niet twee keer aftreden met hetzelfde kabinet.

VVD & CDA wilden weer asielzoekers met een A-status en een B-status. Oorlogsvluchtelingen moeten na de tijdelijke oorlog weer terug, vluchtelingen vanwege geloof, geaardheid of andere voortdurende problematiek krijgen wel een aanpak gericht op permanent verblijf. D66 en CU wilden liever gelijkheid en gezinshereniging voor iedereen. Allemaal loze woorden zonder woningen om ze waar te maken.

Ik verwacht dat het draagvlak onder elk willekeurig asielsysteem vergroot kan worden door een C-status in te voeren. Asielzoekers die meerdere keren zijn veroordeeld voor een delict, uitsluiten van geldelijke giften en alleen nog bed, bad en brood in een gesloten setting. Criminelen zijn uitgesloten van een verblijfsvergunning, zoals we allang wettelijk met elkaar hebben afgesproken.

Als je vluchtelingen met open armen wilt ontvangen in een veilige haven, moet je hard werken om de haven veilig te houden. De rotte appels moeten ertussenuit. Niet alleen de oorlogsmisdadigers, maar vooral de stelselmatige daders uit veilige landen. Die bezetten niet alleen plekken bestemd voor vluchtelingen, die zorgen met hun wangedrag ook nog eens voor overlast en vluchtelingenhaat.

Deze asielcrisis heeft een lange aanloop gehad. Toen vluchtelingen een deel van de woningen nodig hadden, werkten quota's voor gemeenten redelijk. Henk en Ingrid staan een jaartje langer op de wachtlijst, dat is nog te slikken, want iedereen komt aan de beurt. Je kon nog kiezen waar je woonde, om mantelzorg voor ouders, gratis opvang voor kleinkinderen en andere sociale cohesie te behouden.

Daarna kwamen we in een fase dat alle sociale huurwoningen naar statushouders moesten, zelfs een urgentieverklaring helpt niet meer, er kwam te weinig vrij. Dit gaf een inhumaan gebrek aan perspectief, dat relatie- en gezinsvorming blokkeert. Vandaag zitten we in de terminale fase dat er meer woningen naar nieuwkomers moeten, dan er sociale huurwoningen vrijkomen.

Gemeenten kopen van alles op om te verbouwen tot tijdelijke woonruimte. De asielcrisis breidt zich uit tot de complete koopmarkt. Bestemmingsplannen gaan de prullenbak in, alles mag. Het is spijtig dat woningzoekenden deze vrijheid decennialang niet kregen. Huiselijk geweld stopt pas als de ouders uit elkaar kunnen, kinderen zijn hierin opgegroeid en staan nog op de wachtlijst voor mentale zorg.

We zitten nu in de situatie dat we voor niemand meer gaan bouwen. Stikstof blokkeert op 97% van ons grondgebied verdere vergunningverlening (PDF p4). Die blokkade duurt nu een paar jaar, dus gaan we nu al een paar jaar aan woningbouw missen. Daar komt dankzij deze val van het kabinet, komende verkiezingen en formatieproces rustig anderhalf jaar bij. Kan de bouw in 2030 herstarten!?

We moeten eens nadenken wat echt belangrijk is. Moeten we echt voorkomen dat er bramen en brandnetels gaan groeien in natuurgebieden, of is het belangrijker dat er woonruimte komt voor burgers en statushouders? Mag de natuur tientallen miljarden kosten en iedereen dakloos maken, of moeten we toegeven dat Nederland te dicht bevolkt is om deze botanische tuin in stand te houden?

Helaas heeft onze natuur niet alleen een uitdaging met stikstof, ook waterkwaliteit is een dingetje. Het klimaatfonds is niet eenmalig tientallen miljarden, het einde is niet in zicht. De week was ook de heetste dag ter wereld, onze natuur zal ook moeten dealen met klimaatverandering. Als de doelen van de Habitatrichtlijn niet meer kunnen worden behaald, dan mag je een natuurgebied opheffen.

Bureaucraten die we nooit hebben gekend en nooit hebben gekozen, hebben in een ver verleden allerlei internationale verdragen opgesteld, die ooit onder genot van een hapje en een drankje zijn getekend door politici die waren bedwelmd door idealen, vermoeidheid en alcohol. Ik denk dat we inmiddels kunnen stellen dat zulke verdragen elke werkbare oplossing volledig blokkeren.

Deze papieren massa blijkt namelijk al strijdig met zichzelf. Zo lijkt de habitatrichtlijn ons niet in staat te stellen voldoende te bouwen om het vluchtelingenverdrag na te komen. Het lukt al helemaal niet om genoeg woningen te bouwen voor al onze ingezetenen, zoals voorgeschreven in onze grondwet, de Europese rechten voor de Mens en de Universele rechten voor de Mens.

Dat het Kabinet de verbouwing van haar eigen Binnenhof mag stilleggen, is een symbool van deze impasse. Ik denk niet dat veel mensen zich gerealiseerd hebben, dat we ook niet meer in stadscentra woontorens mogen neerzetten omdat zelfs die binnen 25 kilometer van een natura2000gebied liggen waar de kritische depositiewaarde zelfs na ruimen van de hele veestapel gehaald wordt (PDF p4).

Zelfs zonder boeren, burgers en buitenlui ontbreekt elke oplossing.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.