achtergrond

Geenstijl

Bassiehof – Over Sjoerd Sjoerdsma, de NCTV en Ongehoord Nederland

En een sneer van Dilan Yeşilgöz naar het magere mannetje

Sneer van minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz (VVD) naar D66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma eind maart. De D66’er had haar in februari bevraagd over twee uitzendingen van Ongehoord Nederland (ON) waarin de omvolkingstheorie werd besproken. Daarom had hij de minister verzocht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de zaak te laten onderzoeken.

Maar daar kan de NCTV weinig mee. Yeşilgöz schrijft: “Momenteel is er voor deze taken van de NCTV geen grondslag en is deze taak opgeschort waar het gaat om het bezien van online open bronnen zoals Twitter of Facebook. (-) Dit betekent dat er nu vanuit de NCTV geen direct zicht is op hoe er bijvoorbeeld door groepen rechts-extremisten online wordt gereageerd op uitingen in relatie tot de omvolkingstheorie naar aanleiding van de genoemde uitzendingen, en de NCTV niet in staat is voldoende te bezien wat dergelijke ontwikkelingen betekenen voor Nederland. Dit illustreert de gevolgen van het niet eigenstandig kunnen analyseren van online debatten en wat het betekent als deze mogelijkheid definitief zou wegvallen.”

Geheim agentje spelen mag niet meer

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt is de NCTV geen geheime dienst maar een afdeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Probleem is dat de NCTV desondanks wel graag geheim agentje speelt. Zo bleek in april 2021 dat de club politici, activisten, religieuze leiders, journalisten en burgers in het algemeen in de gaten hield. Dat is kwalijk omdat niemand de NCTV controleert. Echte inlichtingendiensten zoals de AIVD en de MIVD voelen tijdens hun werkzaamheden de hete adem van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in hun nek. Voor de NCTV gaat dat niet op en dat is niet netjes voor een club die met privacygevoelige informatie omgaat.

D66 wilde van speurfunctie NCTV af

Het was dan ook de Tweede Kamer die er in juni vorig jaar een stokje voor stak toen het kabinet die analyserende functie van de NCTV tóch bij wet wilde vastleggen. Een van de aanjagers was D66 Kamerlid Hanneke van der Werf die toen zei: “De NCTV werd betrapt met 100 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. De minister besloot dan maar een snelweg aan te leggen. Maar waarom eigenlijk?”

Die kritiek werkte: de NCTV mag niet langer rondneuzen, inmiddels gaat het kabinet dat ook per wet vastleggen.

Vanuit het standpunt van Yeşilgöz is de sneer naar Sjoerdsma begrijpelijk: een uitgeklede NCTV betekent minder macht voor haar ministerie terwijl Defensie de MIVD heeft en Binnenlandse Zaken de AIVD.

Sjoerdsma de halfbakken KGB’er

Opmerkelijker is dat de D66’er - die eerder gelijk een halfbakken KGB’er Kompromat tegen informateur Johan Remkes (VVD) verzon – de NCTV tegen een publieke omroep wil inzetten. Dat D66’ers weinig op hebben met ON bleek al toen Tjeerd de Groot een verslaggever van de omroep uitmaakte voor fascist (en daarna zijn excuses moest maken).

Maar het tekent vooral het opportunisme van Sjoerdsma dat hij de NCTV als een soort privé-geheime dienst wil gebruiken tegen ON (hij stelde zijn vragen in februari dit jaar) terwijl zijn eigen partij er dus in de zomer van 2022 voor heeft gepleit de NCTV juist dergelijke capaciteiten af te nemen. Zo rolt het magere mannetje.

Saneer de NPO

Eén en ander laat onverlet dat de NPO natuurlijk zo snel mogelijk gesaneerd dient te worden en zich voortaan beperkt tot het Journaal, Sport in Beeld en berichten voor de scheepvaart en landbouw. Wie hagiografieën over Sigrid Kaag wil uitzenden of reclame wil maken voor een omvolkingstheorie gaat dat maar lekker crowdfunden.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.