achtergrond

Geenstijl

Bassiehof — Urgendatuig, tanks en Tjeerd66


Draagvlak is belangrijk, 3 voorbeelden

SGP’er Chris Stoffer diende woensdag tijdens een debat over de Europese klimaatwet een motie in waarin hij het kabinet oproept te onderzoeken of het ook wat minder kan met allerlei belangenclubs zoals Urgenda die naar de rechter stappen en daarmee enorme invloed op het landsbeleid uitoefenen. Dat kan volgens de SGP’er door bijvoorbeeld eisen te stellen aan wie zij precies vertegenwoordigen, hoe groot hun achterban is.  

Interessant punt van de mannenbroeder. Want hoe staat het met de representativiteit van bijvoorbeeld Urgenda? De originele Urgenda-zaak werd in 2013 met een kleine 900 mede-eisers aangespannen (Ter vergelijking: in 2021 stemden 215.249 kiezers op de SGP). Grootste geldschieter is de dubieuze Postcodeloterij die de afgelopen jaren 8,8 miljoen euro naar Urgenda heeft overgeboekt.

Stak Stoffer een emmer kittens in brand?

Of zoals Stoffer het zegt: “Wij controleren het kabinet en niet clubs als Urgenda, gesponsord en gesubsidieerd door de Postcodeloterij.” Met name Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) reageerden alsof Stoffer zojuist voor hun ogen een emmer kittens in brand had gestoken. Hun volstrekt hysterische reactie moet u maar even terugkijken.

En daar komt het onderwerp van deze kolom om de hoek kijken: draagvlak. Niks mis mee dat het kabinet wordt gedwongen aan de door zichzelf gestelde klimaatdoelen te voldoen maar dat is aan de Tweede Kamer. En niet aan Marjan Minnesma van Urgenda (met haar opruiende Willem Engel-gedrag).

Patriots, tanks en F16’s voor Kiev

Een GroenLinkser en een PvdA’er die wel het belang van draagvlak inzien zijn Kati Piri en Tom van der Lee, bleek donderdag tijdens een overleg met minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) over de Nederlandse wapenleveranties aan Oekraïne. Het roodgroene duo wees de minister er op ‘dat mensen thuis geen idee meer hebben van wat Nederland nastreeft met de steun in deze oorlog’.

Piri en Van der Lee hekelden het feit dat de coalitie nogal op de troepen vooruitloopt. Zo zei premier Mark Rutte bij een persconferentie in Washington dat Nederland Patriot-raketten zou gaan leveren. Ollongren vertelde op tv bij Nieuwsuur (en Rutte in een Duitse krant) over de mogelijke levering van tanks. En D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma laat voortdurend in de media weten dat Nederland zo snel mogelijk F-16’s moet leveren. Maar die eenzijdige benadering werkt dus niet in het publieke- en politieke debat. Resultaat: PvdA en GroenLinks die tot nu toe het Oekraïnebeleid steunden trappen op de rem.

Dat was niet gebeurd als de coalitie wat meer oog had gehad voor draagvlak. Wat bovendien niet meehelpt qua draagvlak is dat het er op lijkt dat Ollongren donderdag diezelfde Tweede Kamer heeft voorgelogen (of de Duitsers liegen, dat kan ook. Qua draagvlak maakt dat niet uit).

De (bereidwillige) boer en de grote bek van Tjeerd66

Nu we het toch over D66’ers en draagvlak hebben. Tjeerd de Groot, een soort Sjoerd Sjoerdsma qua drammen maar dan kaal en brilloos. Hij scheidde vrijdag voorafgaand aan een optreden bij Op1 wat tweets af. Zo valt hij hier coalitiegenoot(!) Derk Boswijk (CDA) aan en hier gooit hij een dreigend “Dan wordt het onteigenen” op de boeren in het geval het doel van de vrijwillige uitkoop van 3000 boerenbedrijven niet wordt gehaald.

Dat gaat over de kwestie van de piekbelasters. Het kabinet krijgt de lijst maar niet rond. Ondanks deze vertraging houdt het kabinet vast aan de deadline van november waardoor een boel boeren voorlopig in de piepzak zitten.

Pijnlijk, in november vorig jaar waren er al 700 boeren die aangaven uitgekocht te willen worden. Maar omdat De Groot en de zijnen er een potje van maken stokt dat proces. Ook hier komt het weer neer op draagvlak. Zelfs de boer die uitgekocht wíl worden krijgt een grote bek van Tjeerd66.

Tijd voor een draagvlakmeting

Het zoeken en vinden van draagvlak maakt het leven van politici, bestuurders en burgers prettig. In een democratie beslist idealiter de meerderheid met een serieus oog over minderheden. Maar in het geval van Urgenda leggen Minnesma en haar nog geen 900 mede-eisers met hulp van de rechter de rest van Nederland hun wil op. De coalitie die voortdurend naar bondgenoten moet zoeken heeft afgelopen week medestanders PvdA en GroenLinks in het Oekraïne-dossier van zich weten te vervreemden. En Tjeerd de Groot weet zich met zijn dogmatische gedram bij werkelijk iedereen onpopulair te maken.

Tijd voor een draagvlakmeting. Gelukkig is het bijna 15 maart.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.