Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

VVD verhangt ook de laatste boer van Nederland

Grondwaterpeil omhoog = moord

Maar echt typisch VVD weer dit. Amper een week na het VVD-congres waar minister-president Mark Rutte uitsprak dat "boeren bij Nederland horen" en dat "Platteland en Randstad" ONELOVE REGENBOOG FOEKIE FOEKIE zijn, en histories onlosmakelijk verbonden blablabla, komt het kabinet vandaag met het DOODVONNIS voor de boerenstand. Een hoger grondwaterpeil. Hetwelk betekent dat alle trekkers op rupsbanden moeten worden gezet, dat de maisoogst een week duurt in plaats van een dag, dat koeien en schapen kreupel worden door koude voeten, dat alles - van aardappels tot tulpen - verrot waar je bijstaat en dat we in Nederland anno 2023 niks meer te vreten en te exporteren hebben. Er is deze week veel te doen over "antioverheidsextremisme". Maar dit is niks anders alsdan giftig "antinederlandextremisme", van de overheid. Hadden we maar kolonels ofzoo.

Je lult. Druiloor

Social
Social

Nou. Zeau "riant" dus

Reaguursels

Inloggen

Paasvuur is ook al door de randstad naar de kloten geholpen

Sjakkie van de Hoek | 24-11-22 | 18:16

Miljardenschade aan bebouwing tgv. Velaging grondwaterstand en de daaruit voortvloeiende verzakkingen. Nog veel grotere schade tgv. de kwel van brak water, doordat het grondwaterpeil structureel te laag staat. Meer fan half Nederland vol raaigras omdat er niets anders meer wil groeien. Enorme vermindering van de soortenrijkdom van de fauna, vanwege alleen raaigras te eten. En dst allemaal im 50.000 boeren van een schamel inkomentje van EUR 50.000 te voorzien. De schade door boeten is veel groter dan de opbrengsten. Sluiten die handel dus, en snel een beetje.

bdn01 | 24-11-22 | 15:18 | 1

Nee. Hoger water betekent dat het areaal akkerbouw afneemt, omdat de teeltomstandigheden verslechteren. Meer water geeft meer gras en dus een grotere soortenrijkdom, maar ook meer vee, want u graast niet.

nsprokkel | 24-11-22 | 18:29

Ik dacht dat grondwater een grote zorg was, nu blijkt het gewoon naar boven te kunnen worden gepompt. Een crisis minder! Geen verzakte huizen, alleen verzakte tractoren en koeien. Dat is te overzien.

Giotto | 24-11-22 | 14:03 | 1

Wanneer het grondwaterpeil omhoog gaat, dan gaat ook de onderwaartse druk onder de huizen omhoog. Dan gaan de muren scheuren.
Ik wacht op de volgende parlementaire enquete.

Haberdoebas | 24-11-22 | 14:29

Ronde Venen zouden onder water moeten worden gezet. Zou al een hoop schelen, onder andere voor de verdroging van de Veluwe. Maar ja, daar wonen rijke mensen.

Lijkvocht | 24-11-22 | 13:52

Mooi, dan kunnen we de oudhollandse mangrovewouden weer in ere herstellen.

lekgoot | 24-11-22 | 13:02

Want Nederland is één grote polder, met overal dezelfde waterstand? Waarom zou dat bij de grenzen ophouden? Wellicht moeten we aan Brussel vragen om voor de hele EU, één centrale grondwaterstand te reguleren......

EenGoedBegin | 24-11-22 | 12:40

Grondwaterpeil verhogen is pure noodzaak. Altijd al een doorn in het oog geweest, wat wegsluizen van water, het inklinken van de grond met de daaruit voortvloeiende problemen. Veel eenvoudiger en goedkoper is het om het boerenland op te hogen, het vee heeft droge hoeven, de gewassen rotten niet weg en de grond blijft gezond en de huizen zakken niet weg. Maar ja, aan oplossingen valt niets te verdienen he...

Graaisnaaiert | 24-11-22 | 11:51 | 1

Geen idee hoe hoog het grondwater dan wel moet komen te staan, maar hier lijkt mij drainage ruim onder de bouwvoor ( diepte grond bewerking) toch een makkelijke en betaalbare oplossing

deathchant | 24-11-22 | 12:36

Beetje apart want het grootste waterreservoir het IJsselmeer zou al meer volume krijgen om droge periodes te overbruggen. Dan krijg je sowieso een hoger grondwaterpeil in de omgeving en bij afwatering richting het IJsselmeer. Als ik nu in mijn omgeving kijk wordt er juist meer water afgevoerd omdat stukken van een afwatering zelfs droogvalt. Niet overal want 1 gemaal ergens anders draait minder waardoor een groot gedeelte van een weiland al onder water staat. Toevallig wel grenzend aan een natura 2000 gebied. Daar ligt ook een oude afgesloten rivierarm. Ik ben voor de boeren maar die oude rivierarm heeft erg veel te lijden van blauwalg wat rechtstreeks een gevolg is van overbemesting.
Al in het vroege voorjaar na wat warmer weer steekt het gelijk de kop op. Schadelijk voor andere organismen. Dus daar mag het wel wat tandjes minder in de wei.

dijkbewaker | 24-11-22 | 11:44

Dat gedoe met hoeveel een boer wel niet waard is. Een ambtenaar is op zijn 65ste, met afbetaalde woning, vakantiehuisje, waardevaste pensioenpot en z'n appeltje voor de dorst ook miljoenen waard. Een boerenfamilie heeft daar allicht generaties lang voor moeten werken en het platteland leefbaar gehouden, die hebben wel toegevoegde waarde. We ruimen het verkeerde vee.

Blauwpetje | 24-11-22 | 11:43

www.rtvoost.nl/nieuws/2010038/stelsel...

Kanaal Almelo-de Haandrik. Als je nu wil weten waarom dit drama heeft plaatsgevonden, dan is dit het. De PVV (ja die) heeft jaren lang een speerpunt gemaakt van dit probleem, waarvan de oorzaak dus ligt in het waterpeil.

je mag raden wat er gebeurt als overal het waterpeil te laag wordt gehouden.

Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 11:39 | 3

Nog even volhouden . Dan zijn ook de laatste houten funderingspalen in Amsterdam verrot. Daarna het grondwaterpeil rap omhoog. Ringdijk Schiphol doorsteken. Stikstofprobleem is opgelost .

strawdog | 24-11-22 | 11:55

Er is veel grondwater opgepomt vanwege de er droge zomers waar m.n. Oost Nederland veel last van heeft gehad. Er is nu weer voldoende water dus niks aan het handje...

Blonde Nel | 24-11-22 | 11:58

Gelukkig hebben onze politici een hoop oplossingen en daar zoeken ze driftig problemen bij. Gaaf land.

Blauwpetje | 24-11-22 | 11:37

Bouw voor die boeren een afschermende bak waarbinnen de boer de gewenste waterpeil kan regelen. Zeg maar een soort pierebadje voor de akkerbouw en/of veelteelt en alles daarbuiten kan dan genieten van een hogere grondwaterpeil. Wel even zorgen dat de rand van het pierenbadje hoger ligt dan de omgeving. Zo, ook weer opgelost. waar kan ik de Nobelprijs in ontvangst nemen?

Rest In Privacy | 24-11-22 | 11:27 | 1

je bedoelt een polder? (Als we die niet eerst volgebouwd zouden hebben met huizen)

Gregovic | 24-11-22 | 13:24

We moeten oppassen voor rechts-extremistische boeren, de focus ligt teveel op jihadisme.

thanseeuwen | 24-11-22 | 11:10

Alweer een stap in het omkatten van boerenland naar bouwgrond ?

Vesta | 24-11-22 | 11:09

Zeldzaam dom artikel.
Blijkbaar vindt GS de private winst van boeren belangrijker dan de miljarden die we met z'n allen mogen dragen aan zettingsschade.

wapster | 24-11-22 | 10:56 | 3

Feiten doen er minder toe dan stemmingmakerij. Want dan wordt het beeld anders: Enorme schade aan huizen door verzakking van funderingen en dan hebben we het nog niet gehad over het drinkwater en de lange termijn vruchtbaarheid van de boden, laat staan de schade door droogte.

Kortom, boerenwinsten op korte termijn gaan boven deze schadeposten, die iemand en u mag raden wie, uiteindelijk mag gaan betalen. .

Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 11:21

De waterwegen, rioleringen, kanalen, slootjes etc. zorgen ervoor dat Nederland geen grote ongeorganiseerde modderpoel is.

Wie wilt u dat kwalijk nemen? De gebruiker of de maker? Het is een domme klucht om boeren als grote profiteur aan te wijzen op een systeem.
Logica nul.

donkieshot | 24-11-22 | 13:29

De Hofvijver dan ook een paar meter hoger, lijkt me prima plan.

Tjemig | 24-11-22 | 10:43

Amsterdamse gevels, gebouw op houten palen , stonden tientallen jaren geleden al op omvallen. Oorzaak bodemdaling en een lage grondwaterstand.
En nu is het opeens een probleem met ontsnappend co2 .
Morgen worden de plannen gepresenteerd en dan kijken we weer verder.

Schipperke | 24-11-22 | 10:38

BBB gaat heel groot worden.

Jan de Vries | 24-11-22 | 10:30 | 1

Ben geen boer maar ga wel op ze stemmen.

Blonde Nel | 24-11-22 | 11:56

Het eerste slachtoffer van de verhoging van het grondwaterpeil zijn niet de boeren, maar de Natura2000 gebieden.

Grachus | 24-11-22 | 10:26 | 2

Nee daar doen ze het voor. Plas/dras 'natuur' is de laatste jaren grootschalig aangelegd. Daarom stikken we van de ganzen die de boel onderschijten en zomers van de muggen.

HD50 | 24-11-22 | 11:06

@HD50 | 24-11-22 | 11:06: Dat geldt voor Friesland en het Westen. Voor de droge arme gronden van Drenthe en de Veluwe geldt dat juist niet. En het hele stikstofcircus is juist begonnen om die 'arme heideplantjes'.

Grachus | 24-11-22 | 17:32

Ik ben tegen boeren pesten en kots dan ook op dit kabinet, maar de grondwaterstand verlagen blijkt desastreus uit te pakken voor woningen die verzakken. Een normale belangenafweging om woningen te beschermen snapt iedereen die er objectief naar kan kijken best.

Devils_son | 24-11-22 | 10:25
-weggejorist-
Puntjes-maker | 24-11-22 | 10:22

De boeren zijn voor de grootstedelijke mensen aangewezen als de bedreiging van het milieu en mensen en de producten die mensen in steden gebruiken niet. Je brood is milieushadelijk om te produceren maar je i-phone niet. Een koe is slecht maar nieuwe steden bouwen voor miljoenen mensen bouwen voelt dan weer niet als milieubelasting. Omdat die groep kiezers in staat is om dat zo te voelen. Progressieven zijn een plaag geworden.

adhd-je | 24-11-22 | 10:10

Om een land te beschermen tegen visieloosheid, corruptie, machtsmisbruik, verlies van realisme en ondemocratische taferelen zou er een maximum termijn moeten komen voor minister presidenten. Volgens mij is ondertussen ergens tussen 50-80% Rutte meer dan zat, een democratisch proces kunnen we het niet noemen. Afzetten is niet mogelijk gezien de wettelijke termijn. Akelig gedoe

kovariant | 24-11-22 | 09:56

Beetje tendentieus en nodeloos kwetsend dit. Iedereen, en z'n moeder, weet van de problematische grondwaterstanden in de droge zomers.
Kiezen uit twee kwaden: welke wilt u?

Ik kan me voorstellen dat (bijvoorbeeld) behoud van dijken (door hogere grondwaterstanden) belangrijker is dan rupsbanden.

Zijn jullie alle nuance verloren?

Oh wacht, ik zit op GS. Laat maar.

klevert | 24-11-22 | 09:55 | 5

Ik kan me voorstellen dat (bijvoorbeeld) behoud van dijken (door hogere grondwaterstanden) belangrijker is dan rupsbanden. Zeg jij hiermee dat door de hogere grondwaterstanden het dijkonderhoud belangrijker wordt? Ja dat lijkt mij ook. Maar wat heeft dat te maken met het boerenbedrijf. Dat zijn toch twee verschillende onderwerpen. Anyway, nog niet zo lang geleden vond Natuurmonumenten het belangrijk om de grondwaterstand te verhogen in een natuurgebied met tot gevolg dat de kruipruimten onder de aanpalende huizen onderliepen. Gevolg, grondwaterpeil weer naar beneden. Of te wel... En verder kaart Pritt de hypocrisie aan die Rutte etaleert aangaande de boeren en het boerenland.

forecastle | 24-11-22 | 10:19

Is de grondwaterstand in de laatste jaren verkaagd? Of is er een steeds groter gebied versteend, waardoor er geen regenwater meer in de grond komt?

Humsico | 24-11-22 | 10:22

@Humsico | 24-11-22 | 10:22: Ook dat, of misschien wel vooral dat. Daarbij komt dat op die versteende vlakte meer en meer mensen wonen die allemaal water nodig hebben om te kunnen leven.

forecastle | 24-11-22 | 10:35
▼ 2 antwoorden verborgen

Dus we gaan binnenkort al de meelwormen van D666 vreten. Lekker.

Milovsky | 24-11-22 | 09:49

Terug naar de originele natuur in Nederland, steek de dijken maar door.

Schipperke | 24-11-22 | 09:44 | 1

Je hebt een punt, maar ik heb al een bad in huis, daar heb ik genoeg aan als ik in het water wil liggen/zitten.

oh no | 24-11-22 | 10:38

Ik wil graag weten hoeveel de CO2- en stikstof-uitstoot hoger worden in Nederland door immigratie.

Upendo | 24-11-22 | 09:32 | 6

Je kunt helpen dit probleem op te lossen door te emigreren.

Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 11:42

Ik zou zeggen, doen!

donkieshot | 24-11-22 | 13:31
▼ 3 antwoorden verborgen

De toekomst kan ook zomaar anders worden dan voorspeld. Hoe, dat weten we nog niet. Men dacht ook dat er geen grote oorlog meer in Europa zou komen en dat Rusland langzaam mee zou gaan doen met het Westen. Maar je kunt je er vanwege de onvoorspelbaarheid ook niet echt op voorbereiden. De boeren worden nu weggepest maar wie weet hebben we ze nog hard nodig in de toekomst.

Hadena | 24-11-22 | 09:24 | 3

Nee joh, in de toekomst stoppen we met eten, ze kunnen morgen al weg, net als diesel.

Veepert | 24-11-22 | 09:35

Een typische D66 streek en Rutte die er slaafs achteraan loopt. Alles moet kapot wat niet in Kaag haar straatje past.

davesl1210 | 24-11-22 | 09:19 | 12

Wat typisch is om dit beleid toe te schrijven aan D66. Het is gewoon VVD beleid. Al jaren de grootste partij en van Rutte is al langer bekend dat hij geen echte standpunten inneemt.

StiekemeBunzing | 24-11-22 | 10:35

Deels mee eens. Om een waterschap te politiceren lijkt mij uit de tijd.
Een berekening maken mbt de sterkte van een dijk gaat niet meer als 60 jaar geleden.

donkieshot | 24-11-22 | 13:37
▼ 9 antwoorden verborgen

Trekkers met rupsbanden is ook beter voor het Malieveld dan he

SailingDuck | 24-11-22 | 09:09

Er is in 2004 een studie verricht naar het effect van grondwaterverhoging:
core.ac.uk/download/pdf/29287675.pdf
Conclusie destijds al: een achteruitgang in ten minste een inkomen van 200 euro
per hectare voor een bedrijf van gemiddelde grootte.

Als boeren een holding company zouden opzetten in Canada en de aandelen van hun eigen bedrijven in NL daarin onderbrengen, dan waren ze beschermd tegen dit soort overheidsmaatregelen via het CETA verdrag.

ChatBot | 24-11-22 | 09:09 | 5

@ChatBot | 24-11-22 | 09:21: zijn er al hoop die zich hebben laten uitkopen
En naar Canda zijn vertrokken om daar opnieuw te beginnen

Therrie | 24-11-22 | 09:25

Zie reactie Rooie Kater | 24-11-22 | 08:24 & theo-is-dood | 24-11-22 | 08:59
Die 200 eurootjes is niets vergeleken met de schade die door lage grondwaterstanden wordt veroorzaakt.
En dan hebben we het nog niet eens over de infrastructuur die in - voornamelijk - de laagveengebieden continu verzakt en hersteld dient te worden.

guldenmiddenweg | 24-11-22 | 09:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Stop de subsidies voor boeren;
Laat boeren ook gewoon OZB-belasting betalen en stop belastingvoordelen;
Stop het verlagen van grondwaterpeil waardoor de kosten voor de rest van de samenleving toenemen;

guldenmiddenweg | 24-11-22 | 09:08 | 9

@guldenmiddenweg | 24-11-22 | 10:32: nederlandse boeren krijgen maatschappelijk bekeken weinig subsidies. Voor de grote subsidiestromen in Nederland moet u bij de duurzame energie zijn, ook te vinden op de rvo site overigens.

therealbraindump | 24-11-22 | 10:36
▼ 6 antwoorden verborgen

Links of rechtsom de boeren moeten kapot en wij als burger moeten op termijn vreten wat het buitenland ons geeft.

Hoe kan ik nu nog serieus denken dat de regering er ziet voor het volk.

Fedde71 | 24-11-22 | 09:06 | 2

Als schiphol maar blijft bestaan toch

Therrie | 24-11-22 | 09:27

Correctie: wat het buitenland ons -wil- geven. In geval van schaarste zullen die waarschijnlijk wel gewoon voor eigen bevolking eerst gaan.

oh no | 24-11-22 | 10:41

Grondwaterpeil omhoog is juist goed, zeker met al die droge zomers tegenwoordig. Misschien heb je dan wat minder vaak irrigatie verboden uit grondwater voor die boeren. En verzakkende huizen door te lage grondwaterstanden is een groot probleem aan het worden, zeker in landelijke gebieden. Ben het dus niet met je eens Pritt.

pane | 24-11-22 | 09:05 | 1

Ja, men kan langer sproeien, zou ook weer winst daar moeten opleveren. Maar nu wordt er zonder melding ook veel water onttrokken, en dat vergeten sommige boeren voor het gemak omdat niemand dat wil gaan controleren.

leukhe1 | 24-11-22 | 09:39

Farmaceuten, zijn dat ook boeren?

Mr_Natural | 24-11-22 | 09:05 | 1

Ze boeren wel goed. Zeker de laatste jaren.

keestelpro | 24-11-22 | 09:11

Ik denk dat Baudet ongelijk heeft, het zijn geen reptielen, het zijn amfibieën.

small_town_dude | 24-11-22 | 08:59 | 2

Juist. Of beter: weekdieren. Ruggengraatloze glibberige wezens.

keestelpro | 24-11-22 | 09:04

“ 400.000 rotte funderingen en niemand is verantwoordelijk
Door te lage grondwaterstand worden houten palen onder huizen aangetast en zaken stalen funderingen weg.

Saskia Buitelaar
26 april 2012
Naar schatting 400.000 Nederlandse huishoudens dreigen de dupe te worden van rotte en wegzakkende funderingen. Voornaamste oorzaak: te lage grondwaterstand. De verantwoordelijkheid daarvoor is niet geregeld.”

En net als bij de mestfraude gaan de belangen van een paar duizend veehouders vóór de belangen van honderdduizenden woningbezitters.

theo-is-dood | 24-11-22 | 08:59 | 7

@ffnietnu | 24-11-22 | 09:14:
Nou ja verzilting en inklinking zijn echt wel problemen die aandacht behoeven. Maar wonderbaarlijk hoe alles altijd net weer ten nadele van platteland uitpakt. Nu ook weer wordt het gepresenteerd alsof het alles of niets is. En dat niets is natuurlijk weer voor ons hè. Met hun (ja hunnie, ja!) hysterische bericht over anti-overheidsextremisme.

Duwbak_Linda | 24-11-22 | 09:27

De halve Randstad is rot en zakt weg (herinnert u zich nog de ingestorte kade in A-Dam die ze provisorisch hersteld hebben naar opzichtig wegkeken bij de oorzaak?) maar zoals gebruikelijk gaan we pas geschokt reageren als de huizen echt in elkaar donderen.

_pacman_ | 24-11-22 | 09:38

De mestfraude uit de jaren ‘80 wordt er weer bijgehaald, wat ook nog s gedaan werd door intermediairs etc.
Laten we in de grote steden eerst de verstening ns tegengaan. Voor dat het water uit landelijk gebied de steden ingetrokken is, dat duurt even. Groen ipv stenen helpt sneller.

Humsico | 24-11-22 | 10:30
▼ 4 antwoorden verborgen

De zeewaterstand mag wat mij betreft ook weer op natuurlijk niveau in Den Haag.
Verder wat @Beste_Landgenoten zegt.
Maar dan precies andersom.

keestelpro | 24-11-22 | 08:58 | 8
▼ 5 antwoorden verborgen

Altijd leuk, boertje spelen in de panelen.

Komjehiervaker | 24-11-22 | 08:58

Als ze zo door gaan gaat Noord- en Oost- en Zuid-Nederland zich afscheiden van de zichzelf zo geweldig vindende wijsneuzen in de Randstad.

Ze klagen wel over anti-overheidsdenken buiten de randstad, maar dat zou kunnen komen door windmolens, asielzoekerscentra, groninger gas, hoe er met boeren wordt omgegaan met de stikstof, terwijl mensen in de randstad wel de energie, gas en eten van het platteland krijgen, hun afval daar dumpen en nog neerbuigend gaan doen over niet-Randstedelijke dialecten ook nog. Alsof ze zelf geen rare tongval hebben.

Kijk eens hoeveel C02 er in China en India en omgeving wordt geproduceerd. Hoe groot het continent Afrika is, hoe groot Rusland is.

Azië produceert 53% van de CO2, Europa 17%, waarvan 1/3 door Rusland.

https://ourworldindata,org/co2-emissions

AdvocatusDiaboli | 24-11-22 | 08:57 | 6

En relatief? Dus per inwoner? En dan ook nog eens te bedenken dat wij alle goedkope spulletjes in Azië laten maken en dat de uitstoot daarvan meetelt voor de Aziatische landen?
Aantal inwoners Europa: 746,4 miljoen (2018)
Aantal inwoners Azië: 4,561 miljard (2018)
Rusland is ongeveer net zo groot als Noord-Afrika overigens.

guldenmiddenweg | 24-11-22 | 09:41

Maar we moeten toch iets doen? Iets doen is toch beter dan niets doen? We kunnen toch het goede voorbeeld geven?

Allemaal lulkoek. Wanneer dikke Frans een plan opvat om 1000 miljard te 'investeren' om opwarming van de aarde met 0.000001c tegen te gaan dan klopt er iets niet.
Sterker nog, die kokosnoot heeft blijkbaar kortsluiting en medicatie is op korte termijn wenselijk. Bescherm die man tegen zijn eigen onzin.

Zet je middelen daar in waar ze de meeste impact hebben. Pik de tien grootste vervuilende gebieden en/of industrieën in de wereld en ga daar d.m.v. allianties, investeringen op politiek, wetenschappelijk en bedrijfsmatig gebied een verschil maken.
Niet alleen stop je de verkwisting van (belasting) gelden, maar je laat ook zien dat je in staat bent om met enig realisme dat te doen wat wellicht wel kan helpen.

Aan deugkneuzen en activisten heb je in de regel niet veel, uitzonderingen daargelaten.
Grote problemen worden niet opgelost door politici. Als de geschiedenis ons iets heeft geleerd is dat politici voornamelijk uitblinken in de boel te verkloten.

donkieshot | 24-11-22 | 10:01
▼ 3 antwoorden verborgen

" In 1848 werd grondwettelijk vastgelegd dat de waterschappen verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer." bron: www.denieuwen200.nl/actueel/de-histor...
Rutte mag dus zich hier helemaal niet mee bemoeien.

Tordis | 24-11-22 | 08:56 | 5

@sjef-van-iekel | 24-11-22 | 09:10: Klopt helemaal, die opkomst is dramatisch laag. Maar dat betekent dat de uitkomst dus heel anders gaat zijn als iedereen gewoon even zijn burgerplicht doet.

Verbandmeester | 24-11-22 | 12:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Puur opzet om de boeren kapot te maken, iets anders is het niet.

Zoelense Hobbyboer | 24-11-22 | 08:55 | 6

@theo-is-dood | 24-11-22 | 09:01:
Ja maar is dat dan de schuld van de boeren?
Het is al zo lang ik me kan herinneren heel simpel: in de zomer kurkdroge grond, in de winter (zoals nu) staat het grondwater letterlijk tot aan de oppervlakte. Met wat beter watermanagement zou je in periodes van overvloed water op kunnen sparen voor periodes van schaarste.
Maar als mijn bullshitmeter uit slaat zéker als het om regelgeving vanuit Den Haag / Brussel komt ben ik niet zo bereidwillig meer om helemaal mee te gaan in het gegoochel met allerlei cijfertjes, grafieken, tabellen, diagrammen. Zo luizen 'ze' ons er altijd in. Men kijkt niet meer om zich heen en gebruikt het gezonde verstand maar verdwaalt in de hypnotiserende berekeningen en prognoses van wat er allemaal niet zou kunnen gebeuren als.... etc etc
Wetenschap en wijsheid gaan niet langer hand en hand.
Het lijken elkaars tegenhanger geworden.

keestelpro | 24-11-22 | 09:24

@keestelpro | 24-11-22 | 09:24:

@keestelpro | 24-11-22 | 09:14:
Bovenste gedeelte van mijn tegel (@08:45) is feit.
Het kan gewoon en gebeurd, al zal er lokaal wel wat aanpassing nodig zijn

AldNuut | 24-11-22 | 09:30

Wie is hiervoor verantwoordelijk? De maker van een auto stuur je geen wegenbelasting!

Klinkt wel leuk, toegegeven. Of op z'n maximaïs, het is een beetje dom geredeneerd.

donkieshot | 24-11-22 | 14:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Even over de export.
“We kunnen boeren missen als kiespijn”
“We komen niet zonder eten, want het overgrote deel is voor export”
Ok.
Meer dan 100 miljard, een aanzienlijk deel van onze economie.
Het verjagen vd boeren gaat dus heel wat omzet kosten.
En dan zijn er mensen die “Europa” fantastisch vinden, want goed voor NL.
Europa als grootste afnemer van onze producten.
Welke nieuwe bron van inkomsten heeft het kabinet in gedachten?
Want de bevolking groeit wel (import) maar de economie zal krimpen.
Dus wat bedoelen ze met “economische groei door bevolkingsgroei”, een oeroud vastgerot economisch model.

Ruimedenker | 24-11-22 | 08:54 | 3

Dan verplaatst de productie zich gewoon.
Mensen gaan niet opeens minder eten omdat wij hier minder gaan maken.
Sterker nog, de wereldbevolking groeit als een gek.

AdvocatusDiaboli | 24-11-22 | 08:59

Onderschat niet wat al die klankschaaltherapeuten en lifestyle influencers in het laatje brengen, DenkerT!

MickeyGouda | 24-11-22 | 09:08

Hebben we niet al sinds 1200 of zo waterschappen omdat als de politiek zich echt gaat bemoeien met ons waterbeleid het helemaal mis gaat? Zie dit idee?

Tordis | 24-11-22 | 08:54

Het zijn de klimaatlobby's die bepalen. Partijen zoals VVD66, CU, CDA, PvdAGL voeren braaf uit. Daarom best logisch dat mensen zich gaan afkeren van de overheid en heil zoeken in 'complotdenken'.

First Contact | 24-11-22 | 08:52 | 6

@Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 09:00: Gek genoeg is een meerderheid van die 17 miljoen het niet eens met wat dit kabinet doet.
Dit voor een compleet en helder beeld (ik help even).

donkieshot | 24-11-22 | 09:38

@donkieshot | 24-11-22 | 09:38:
ja en je kunt je afvragen waarom, want het is niet in hun belang dat de boeren zo enorm in de watten gelegd worden. Je mag namelijk raden wie gaan opdraaien voor de kosten van al die boeren-eisen. Dat zijn die andere 17 miljoen Nederlanders.

Maar goed, we zijn heel gevoelig voor zielige verhalen over arme boeren die in het zweets huns aanschijns ons brood verbouwen, dat is de laatste tijd wel duidelijk geworden en boeren weten heel effectief het romantische beeld op te roepen van Boer Zoekt Vrouw achtige landelijke taferelen. De werkelijkheid is anders: Winst en vervuiling ten koste van gezondheid en milieu. En dan houd ik het enorme dierenleed maar even buiten deze vergelijking.

Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 11:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Als je in de herfst al het regenwater van je land wegvoert, dan is er in de zomer geen water om over je droge land te sproeien.

koeberg | 24-11-22 | 08:51

‘Het water staat niet hoog genoeg’
Zulke grapjes maak je niet !

Ambiorix | 24-11-22 | 08:46

Dit artikel klopt niet helemaal.
Enerzijds uiteraard omdat er boven de lijn 020 - 026 geen normale mensen wonen en er nooit wat gebeurd behalve een uitpuilend opvanggebeuren en af en toe de grond wat last heeft van parkinsonsiaanse tremors..

Afgelopen zomer was het warm en droog, met een voorspelling dat het langer dan 4 weken ging duren.
Daarop heeft Waterschap Friesland in Mei besloten het grondwaterpeil gefaseerd met 15 centimeter te verhogen, dat heeft goed gewerkt, het was droog maar geen tot weinig afsterving. Boeren tevreden, waterschap tevreden, de provincie lag er mooi groen bij, geen Sahel tafrelen.

Tsaar Pinokkio trekt alles naar zichzelf en de randstad, bemoei je met je eigen dingen, zoals belasting harken en tassendrager van Kaag zijn

AldNuut | 24-11-22 | 08:45

Grondwater was toch laag vanwege het klimaat? Minder regen enzo?! Nu blijkt het gewoon geregeld te kunnen worden.

Crankhead | 24-11-22 | 08:45 | 1

Natuurlijk kun je het regelen. Dat kon altijd al. Zelfs voordat de stoommachine uitgevonden was. Met de komst van trekkers zijn de boeren in het najaar meer water gaan afvoeren om het grondwaterpijl te verlagen. Dan blijft de trekker niet in de modder steken. Dat was met korte, relatief natte zomers geen probleem. Maar nu hebben we een aantal lange, droge zomers gehad. En dan is een tekort aan grondwater wel een probleem.

koeberg | 24-11-22 | 08:58

Deze overheid maakt je anti-overheid. Wie deze overheid nog vertrouwd is hopeloos naïef.

ikworstelengadouchen | 24-11-22 | 08:43 | 1

Of hopeloos verkeerd bezig.

ffnietnu | 24-11-22 | 08:51

Leugenaar en verrader zijn is een vak. Tijd dat ál die traditionele partijen uit de 2e Kamer worden geveegd? Ze willen helemaal geen innovatie bij boeren anders zet je niet letterlijk hun land onder water lijkt mij?

Jan, Leiden | 24-11-22 | 08:42 | 1

U heeft de laatste veertig jaar nooit een krant gelezen? De landbouw heeft een beslissende stem in de besturen van de waterschappen. En daarom wegen de belangen van één polderboer zwaarder dan die van tienduizenden woningbezitters met wegrottende funderingen.

theo-is-dood | 24-11-22 | 08:53

Toch zal de grond nog eens heel hard nodig zijn als de hongersnood zal toeslaan, U lacht???, nee hoor, er zijn maar enkele geo-hobbeltjes nodig/distri-collaps. De winkelschappen in de randstad zijn dan in 4 dagen leeg en dan begint de echte ellende. We hebben daar niet meer het rustige volk zitten uit 43/44.

hagelkruis | 24-11-22 | 08:41 | 6

Inderdaad, er zijn delen van het volk die je vertellen dat het normaal is een AK in de meterkast te hebben. Daar sta je dan, als blanke, bij de boer om je trouwring voor een paar eieren en aardappelen te ruilen, komt je buurman in een jurk met een AK aan zetten. "Maar buurman, u was altijd zo aardig ! De kinderen konden zo goed met elkaar overweg ! Was maak je me nou?"

Sneerpoets | 24-11-22 | 08:53

@Verbandmeester | 24-11-22 | 08:52: qua voedsel kan Nederland wel degelijk zelfvoorzienend zijn.

Google eens op:
'Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden' uit 2013 van de WUR.

Bootvisser | 24-11-22 | 10:00

@Bootvisser | 24-11-22 | 10:00: Een deel van het verhaal klopt wel, maar dan moeten we dus ook voor lief nemen dat er een hoop producten niet leverbaar zijn. Bedankt voor de tip, dit weekend ga ik het lezen.

Verbandmeester | 24-11-22 | 12:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Aan de andere kant is het een fopspeen van dit kabinet, want agrarische grond bouwrijp maken betekent dat het water weg moet.
We worden dus weer eens in de maling genomen.
Laat het kabinet maar een garanderen dat boerenland aan de natuur gegeven wordt en niet volgebouwd voor DHL koeriers.

Ruimedenker | 24-11-22 | 08:40 | 1

Humor, u wilt een belofte van de rutte poppenkast. Een lege stinkende huls die als je deze tegen een oor houdt een harde en krankzinnige lach je wakker schud.

ffnietnu | 24-11-22 | 08:55

Dit probleem is naast stikstof natuurlijk ook al jaren bekend. Nu t mestoverschot nog.

Weerduivel | 24-11-22 | 08:39 | 2

Zware straffen geëist in grote zaak mestfraude: ‘De doodstraf voor Bergs Advies’
www.volkskrant.nl/a-b71cae7a
Ook dit gebeurt. En dat is maar het topje van de ijsberg. Je zou denken die klagende boeren, ze zouden zich dan toch minstens aan de regels voor de mest afvoer houden. Maar nee. Iedere euro die met fraude geritseld kan worden is er eentje.

Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 08:42

Boeren moeten eindelijk eens ophouden met zeiken, de hand ophouden en klagen. Ze worden riant uitgekocht als het echt zo ver komt. Er zijn jaren en jaren aan gebiedsprocessen besteed waarbij rekening gehouden wordt met alle inwoners van het platteland en hun belangen maar de boeren beginnen doodleuk weer bij nul en eisen uitsluitend dat hun belangen gehonoreerd worden. Provincie bestuurders zijn er totaal klaar mee. Elke kans op overleg wordt door de boeren gesaboteerd. En dan janken in de media, waar sommige media erg gevoelig voor zijn. In een provincie als pak hem beet Overijssel wonen een paar duizend boeren, die het grootste deel van het land bezitten en meer dan één miljoen andere Nederlanders. Die laatsten hebben ook rechten, zoals schoon drinkwater bijvoorbeeld. Dat lijkt in de discussie totaal ondergeschikt te zijn aan de belangen van de boeren.

En nee, ze zorgen niet voor ons eten, dat kan met een veel lagere productie gerealiseerd worden.

Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 08:39 | 14

@Jan, Leiden | 24-11-22 | 09:21:
Dat gebeurd nu dus al met tonnen tegelijk. En dat bedoel ik dus.
Maar gewoon lekker tegen die boeren aan trappen zonder enige diepgang in je redenering schijnt trendy te zijn.
Bij sommige politieke stromingen.

J-van-de-Bontekoe | 24-11-22 | 09:25

Mee eens, en dat riante uitkopen?
Boeren moeten juist schade gaan betalen over de schade die ze hebben aangericht sinds de jaren 50 aan watervervuiling, grondvervuiling em milieuschade.

meneer Q | 24-11-22 | 11:40

Ben je nou nog niet gestopt met het nuttigen van boerenproducten?

voldemort | 24-11-22 | 13:47
▼ 11 antwoorden verborgen

Juist, weer een nieuwe stok om mee te slaan. Het kabinet komt met het idee, de NOS volgt slaafzaam en later koppen goedgekeurde experts de bal binnen tijdens talkshows.

Nog even en de oorlog in Oekraïne is ook de schuld van boeren.

HerzlichWillkommen | 24-11-22 | 08:38

Het ergste is nog dat ze al die waanzin doen met mijn belastingcenten.

Forwaards | 24-11-22 | 08:38

Waren wij maar zo milieuvriendelijk, schoon en klimaatneutraal als de Randstad.

Duwbak_Linda | 24-11-22 | 08:37 | 2

De Rotterdamse haven, een baken van weelderige natuur.

donkieshot | 24-11-22 | 08:40

@donkieshot | 24-11-22 | 08:40:
Telkens weer valt het kwartje de andere kant op. Soms lijkt het wel of wij missiegebied zijn. Achterlijk achtergebleven gebied vol zeurende wetenschap ontkenners die maar niet lekker mee willen doen met de huidige tijd.

Duwbak_Linda | 24-11-22 | 08:48

Wat ik nou niet zo goed begrijp…. Je hebt 8 miljard mensen die moeten iedere dag eten. Daarvoor is x voedingsmiddelen nodig. Op het moment dat je ergens productie weghaalt moet er ergens anders productie bij, anders 8 miljard mensen met grotere groep grotere eetlust. Dus die productie hier weg= productie elders. Stikstof nu is vanwege high- tech hier laat zeggen 100, als productie verplaatst naar land minder high-tech uitstoot > 100 dus netto meer vervuiling op aarde…

Reageerhier | 24-11-22 | 08:37 | 6

Stikstofuitstoot is een lokaal probleem, niet globaal. Het gaat hier om milieu, niet om klimaat.

koeberg | 24-11-22 | 09:01

Het zit vast op afspraken uit het verleden waarin is bepaald dat op heel specifieke stukjes aarde minder stikstof mag worden uitgestoten. Van deze specifieke stukjes aarde liggen er disproportioneel veel in Nederland. Het is in de basis geen stikstofprobleem maar een juridisch probleem. Het enige wat we nodig hebben is een regering die de moed heeft om deze afspraken in Europa te heronderhandelen. Daar zijn goede redenen voor, want naast de ellende voor de boeren is er ook de ellende op o.a. de huizenmarkt, bouwvakkers zonder werk en de transportsector.

Lambik1 | 24-11-22 | 09:02

@Lambik1 | 24-11-22 | 09:02: Volwassen mensen die zien dat een eerder gemaakte afspraak niet werkt, die maken nieuwe afspraken met de extra kennis die is opgedaan.

Wanneer wordt Den Haag volwassen? Of moeten volwassenen de kids er eerst uitjagen?

marcoplarco | 24-11-22 | 09:38
▼ 3 antwoorden verborgen

ik hoop alleen niet dat telefoonnummer 1813 vaak gebeld gaat worden, maar ik ben er wel bang voor

small_town_dude | 24-11-22 | 08:37

Grondwaterpeil kan omhoog als er minder beton in het land is.
Tegelwippen in de tuinen.
Natte dijken zijn sterker dan droge dijken.
Maarrr eea kan prima samen met boeren.

Ruimedenker | 24-11-22 | 08:35 | 1

onzin, onder de wijken zit gewoon grondwater, vaak hoger dan in het polderland. Gewoon het peil 25cm omhoog en geen gezeur. De machines hebben daar echt geen last van.

AntiZanicz | 24-11-22 | 09:31

De gifbeker moet helemaal leeg.

druif | 24-11-22 | 08:34

Is ook hard nodig, dat grondwaterpeil omhoog. En de boeren weer janken want minder winst.

Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 08:33 | 12

minder gratis impliciete subsidie

AntiZanicz | 24-11-22 | 09:29

@Weerduivel | 24-11-22 | 08:41: Bij een rivierdelta hoort een boel import en dit wordt vaak met waardevermeerdering doorgevoerd. Het meest wat Nederland exporteert blijft in de EUregio, +- 500 km. Dat noemen ze in andere landen streekproducten

Humsico | 24-11-22 | 10:33

@Beste_Landgenoten | 24-11-22 | 08:40: Feiten zijn dat er in de steden steeds meer stenen komen, hierdoor wordt water gelijk afgevoerd via grachten etc. Bij meer groen zou het water de grond in zakken en zo de boel op peil houden. Het plan nu behelst het irrigeren van de grond via sloten grachten en kanalen. Omgekeerde wereld

Humsico | 24-11-22 | 10:37
▼ 9 antwoorden verborgen

Als die boeren uiteindelijk uitgekocht zijn, wie gaat dan het land (akkers/ weiden) beheren? Of laten ze het meteen over aan de elementen?

small_town_dude | 24-11-22 | 08:30 | 7

De heer Vollenbroek laat hem daar zakken.

Normpje | 24-11-22 | 08:35

De natte droom van de liberale wappies: 1 grote stadstaat! Leker het land volproppen met asieldieren en uitkeringtrekkende agressieveljngen; want cultuur. En de mini tuintjes van die ghettos noemen we cultuur, want zo werkt het bij die wappies.

ffnietnu | 24-11-22 | 08:40

Daar worden wolven losgelaten. Die zijn heel belangrijk.

J.Cash | 24-11-22 | 08:41
▼ 4 antwoorden verborgen

Mantramode: “We hebben het goed, we hebben het goed, we hebben het goed,…”

B2 | 24-11-22 | 08:27 | 3

You will own nothing!

Acidstain | 24-11-22 | 08:32

And you will be happy

B2 | 24-11-22 | 08:37

“We zijn een rijk land, we zijn een rijk land”
“We hebben de beste zorg”.

J.Cash | 24-11-22 | 08:42

Zomers worden warmer met minder regen, oogsten mislukken door de droogte, huisfunderingen rotten weg doordat de paalkoppen in de zomer droog komen te staan. Dat laatste kan zomaar om een miljoen woningen gaan, 100.000 euro per woning om te herstellen is 100 miljard. Gaat Sjaak van der Tak dat uit z'n portemonnee toveren omdat de boeren dat grondwaterpeil graag zo laag hebben? Het is niet zo gek dat er een nieuwe balans gevonden moet worden in dat grondwaterpeil, namelijk door te beginnen dat in het begin van het jaar er meer watervoorraad in de grond zit. De boeren zijn niet heilig in dit land, we moeten hier samen een oplossing in vinden...

Rooie Kater | 24-11-22 | 08:24 | 4

Het grondwaterpeil is al jarenlang laag he. Hoeveel van die 100mrd is er de afgelopen jaren al uitgegeven?
En heb je ook naar de andere kant van de balans gekeken of denk je echt dat het verhogen van het grondwaterpeil gratis is?

Lambik1 | 24-11-22 | 09:08
▼ 1 antwoord verborgen

Meest absurde. Boeren worden uitgekocht. Prijs is die van landbouwgrond. Daarna huizen bouwen en de grond voor een factor 10 verkopen.

HaaiBaai | 24-11-22 | 08:23 | 5

@haaibaai. Google eens het woord “meerwaardeclausule”. De boeren profiteren gewoon mee bij een waardestijging door een wijziging bestemmingsplan

theo-is-dood | 24-11-22 | 09:04

@Rooie Kater | 24-11-22 | 08:27:
Die 10% klopt van geen kant als je naar de bevolkingsprognose van de komende 80 jaar kijkt. Maar gelukkig schets jij zelf natuurlijk geen verkeerd beeld

Lambik1 | 24-11-22 | 09:10

er wordt helemaal niet op die gronden gebouwd. het gaat om het stoppen van de vervuiling van de omgeving. Een fabriek die boel verziekt moet je gewoon sluiten maar een boer moet geld mee krijgen.

AntiZanicz | 24-11-22 | 09:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Boeren pesten. De zoveelste groep. Naruurlijk niet uit de zelfbenoemde slachtoffercategorieën.

Een afkoopsom voor de boederij en apparatuur en land? Plus 20%.

En hoe genereert deze boer(in) dan toekomstig inkomen?

O, dat wordt vele malen duurder.

Dan maar de overheidsterreur verder opvoeren. Met voorbedachte rade, want u denkt toch niet dat ze dit gisteren hebben bedacht.

Zomaarwat | 24-11-22 | 08:22 | 1

de boeren pesten de maatschappij en verkankeren de bodem

AntiZanicz | 24-11-22 | 09:27

Ik dacht dat we waterschapsverkiezingen hadden voor zulke zaken.

Papa Jones | 24-11-22 | 08:22 | 4

@Dr. Blechtrummel | 24-11-22 | 08:42:
Elbert

Lambik1 | 24-11-22 | 09:11

het probleem is dat de boeren veel te veel zeggenschap hebben uit een vermeend idee van groter belang. Ook is het schadelijk voor de rest van de polderbewoners.

AntiZanicz | 24-11-22 | 09:26

@AntiZanicz | 24-11-22 | 09:26: het probleem is dat het niemand interesseert wie er in het waterschap zit, dus niemand stemt. Zaniken, dat lukt wel

Humsico | 24-11-22 | 10:43
▼ 1 antwoord verborgen

De boeren en de stad ging altijd best samen. Totdat de stad over begon te lopen en niet meer Nederlands maar Arabisch werd nu het platteland vol AZC's met 'voordelen' van dien.

Ray Skak | 24-11-22 | 08:21 | 2

En de stedelingen aan waterstijgingsmanie lijden en niet de dijken verhogen maar boeren wegpesten en biomassacentrales en windmolens bouwen.

Kortom: knettergek en gevaarlijk zijn geworden.

Zomaarwat | 24-11-22 | 08:25

100.000 Eskimo's en Marsianen komen ons omvolken - en telkens, en nog steeds horen we bij elkaar.

HogeNood | 24-11-22 | 08:20

"Hadden we maar kolonels ofzoo"

Hallo!

Kaas de Vies | 24-11-22 | 08:16 | 3

Ons leger is zodanig gedecimeerd dat majoor nu de hoogste rang is.

En die zit op HR.

Zomaarwat | 24-11-22 | 08:28

Ik wil Kaas!

UnderTheDevil | 24-11-22 | 08:43

Belasting omhoog om boeren uit te kopen.Belasting omhoog om huizen te bouwen voor asieleisers.Belasting omhoog voor alle toeslagen en uitkeringen.enz.
Mogelijk gemaakt dankzij liegende politici.

van stampij | 24-11-22 | 08:16 | 5

Mede mogelijk gemaakt door de stemmers op kartelpartijen.

At_Dawn_They_Sleep | 24-11-22 | 08:33

Belasting omhoog voor elke scheet die dwars zit in Den Haag.
Oplossingen kunnen ze tegenwoordig niet meer opbrengen, geld daarentegen is er blijkbaar eindeloos in Nederland.

tis_wat | 24-11-22 | 08:37

vreemd is dat sameringen in andere braqnches gewoon door de branche gedragen worden maar dat de boeren vooral door de burgerij betaald moeten worden. Beesten ziek? Gratis andere van ons. Iets mis met het gewas, wij betalen weer. STOP DAARMEE.

Is er ooit een slager of fotowinkel gecompenseerd?

AntiZanicz | 24-11-22 | 09:25
▼ 2 antwoorden verborgen

En wil je een debat bijwonen, dan sturen ze de ME. Ik begrijp werkelijk niet wat hier gebeurt. Democratie prediken maar dictatuur handhaven.

vanBarchum | 24-11-22 | 08:14 | 1

Voornamelijk het buitenland de maat nemen. En inderdaad intern de boel zelf niet op orde hebben, daar zijn we al eeuwen goed in.

tis_wat | 24-11-22 | 08:35

Volledig mee eens, hier in het Oosten sterven de bossen omdat boeren de hele grondwaterstand verlagen/wegpompen.

meneer Q | 24-11-22 | 08:14 | 7

@donkieshot | 24-11-22 | 08:38:
— 400.000 rotte funderingen en niemand is verantwoordelijk
Door te lage grondwaterstand worden houten palen onder huizen aangetast en zaken stalen funderingen weg.

Saskia Buitelaar
26 april 2012
Naar schatting 400.000 Nederlandse huishoudens dreigen de dupe te worden van rotte en wegzakkende funderingen. Voornaamste oorzaak: te lage grondwaterstand. De verantwoordelijkheid daarvoor is niet geregeld.— uit Binnenl Bestuur

theo-is-dood | 24-11-22 | 09:05

het is onbegrijpelijk dat er nog opgepompt mag worden voor sproeien. Dat hele regenen is ook veel te simpel, driekwart van het water gaat verloren aan de lucht in plaats van bij de plant te komen.

AntiZanicz | 24-11-22 | 09:23

@AntiZanicz | 24-11-22 | 09:23: Ik heb al veel larie gelezen, maar deze spant de kroon. U had moeite met natuurkunde begrijp ik?

marcoplarco | 24-11-22 | 09:33
▼ 4 antwoorden verborgen

Uitkopen met geld van extra belastingen, volgooien met ramsj-bouw voor asieleisers en werkweigeraars en over 20 jaar gaan we in ‘andere tijden’ terugkijken wanneer NL de boer de nek om heeft gedraaid ten faveure van de deugdroom.

_pacman_ | 24-11-22 | 08:14

Sinds wanneer hebben we grondwaterstand verlaagd?
Iemand inzicht in de geschiedenis?

Kaas de Vies | 24-11-22 | 08:13 | 7

Op aandrang van in de gratis in de waterschappen oververtegenwoordigde boeren is in decennia de grondwaterstand verlaagd. Nu zitten de gewone burgers met de gebakken peren. Terugdraaien is nu logisch en hard nodig. OM zo het landschap te herstellen en de funderingen zo mogelijk te redden.
Trekkertjes komen helemaal niet vast te zitten wanneer het grondwater weer een stuk omhoog komt. Het is geschift dat het water onder een meter onder maaiveld wordt gehouden of nog lager.

AntiZanicz | 24-11-22 | 09:21

@AntiZanicz | 24-11-22 | 09:21: Als ik het goed begrijp is het dus volgens jou zo'n beetje de schuld van de boeren dat driekwart van de randstad onder zeeniveau ligt?

zwellevertje | 24-11-22 | 09:58

@AntiZanicz | 24-11-22 | 09:21: Het is grote onzin dat boeren het water onder een meter willen houden. Dan verdrogen de gewassen eerder. Het land onder water zetten (wat dus ook echt gebeurt) dáár hebben ze last van. En u ook op den duur want uw boodschapjes worden dan nóg duurder

J.Dokstijl | 24-11-22 | 10:43
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl