Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Nout Wellink leest Geenstijl!

Slaapwandelend naar De Schuldenval!

Afgelopen week gaf Nout Wellink een interview bij Sven op 1. Ik heb er relatief weinig over terug gezien in de pers, maar hij deed weldegelijk een paar boude uitspraken over schulden, inflatie, groei en de houdbaarheid van de euro en de EU.

Het interview begon met zijn mening dat het CPB veel te positief was over de verwachte inflatie voor 2023. Nout denkt dat we in een nieuw tijdperk zijn gekomen waar een verhoogd inflatieniveau en inkomensdruk de nieuwe norm zal zijn. De Geldblog-lezer weet dit al want in ”Stagflatie dankzij opa’s en oma’s” en in “Inflatie is nu ineens een blijvertje”  werd al gewaarschuwd voor deze kentering in de inflatie- en groeitrend.

Overigens stelt Wellink dat het CPB er zo naast zit door groepsdenken, iets waar het IMF ooit onderzoek naar heeft gedaan. Hij stelt zelf ook daar in het verleden last van te hebben gehad. Maar de grote verklaring voor het verschil tussen zijn mening en die van zijn opvolger, Klaas Knot, komt vooral doordat Nout nu vrijuit kan praten. Ofwel, hij geeft ons het echte(ere) verhaal, iets wat Knot dus niet kan doen. En dat echte verhaal is dus enigszins alarmerend.

Zo stelt hij dat we slaapwandelend in een schuldenval terecht zijn gekomen. Een schuldenval is wanneer (in dit geval) een overheid steeds meer schulden moet aangaan om oude schulden af te lossen en dat de schulden steeds duurder worden door het toegenomen risico, wat de nieuwe schulden eigenlijk nog minder financieel draagbaar maken, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Iets wat beschreven is in “ECB wil van het gas af” op dit blog.

De schuldenval geldt niet voor Nederland want onze staatsschuld ligt beneden de 60% en laat een dalende trend zien, merkte Sven op, maar Nout stelde terecht vast dat Nederland als deel van Europa (hij bedoelt dan de eurozone of de gehele EU, dat is niet duidelijk) verder moet kijken dan haar eigen huishoudboekje. Ofwel, wij kunnen het beste jongetje van de klas zijn, maar als de grote jongens de boel verpesten, dan worden we gewoon meegesleurd in de ellende.

Daarop werd de focus dus op Italië gelegd door Sven, wat logisch is, maar Nout gaf wederom weer een schot voor de boeg voor de oplettende luisteraar: ja, Italië is een puinhoop, maar kernland Frankrijk is dat inmiddels ook! Macron heeft grote pakketten beloofd die gefinancierd worden met schulden terwijl de Franse schuldenquote al zo hoog is (schuldquote van 113% in 2021). “Europa” (ik haat deze term gezien Wellink niet refereert aan het continent Europa maar naar de EU/EMU) heeft in verdragen vastgelegd hoe met staatsschulden en overheidstekorten moet worden omgegaan, maar daar blijken veel landen zich niet aan te houden, zoals de Geldblog-lezer al heeft kunnen vaststellen in onder andere “Monetaire waanzin”.   

Zo zat Italië bij de introductie van de euro zo rond de 100% schuldquote (staatschuld/BBP) en beloofde het plechtig dit naar de Maastricht limiet van 60% terug te brengen. Nu gaat het land op weg naar 160% schuldquote… Nout stelt ook in deze context een onmogelijkheid vast; een land kan jaarlijks redelijkerwijs 3 procentpunt van haar schuldquote reduceren, dus als Italië dat zou doen, dan duurt het minimaal 30 jaar voor dat Italië aan de normen voldoet.

Hiermee stelt Wellink eigenlijk dus vast dat dit een onbegaanbare weg is. Dus wat moet er dan gebeuren? Op dit punt gaat het interview een beetje van de rails, zo lijkt het, maar Wellink draagt verschillende opties aan: Corona Noodfonds gebruiken voor verzachting van de pijn veroorzaakt door hogere energieprijzen (door Putin EN DE GROENE TRANSITIE, aldus Nout; en hij stelt dat steun naar bedrijven moet in plaats van consumenten want dat is minder inflatoir). Dit heeft u natuurlijk allang kunnen lezen in “De EU gaat weer slag slaan” en “Groene Inflatie” op dit blog.

De tweede oplossing is toch een vorm van mutualisatie van de schulden. Dit gebeurde ook na de burgeroorlog in de VS waar de torenhoge schulden van de verschillende staten samen werden gedragen. Echter, Nout merkte wel op dat dit kwam door een oorlog die niet had moeten plaatsvinden (er was geen wanbeleid, buiten die oorlog dan, en er was solidariteit want alle staten zagen de fout in), terwijl de situatie in de eurozone er één is waar lidstaten bewust slecht gehandeld hebben (en blijven handelen!). Dus dat gedrag zou beloond worden wanneer alle schulden op één hoop gegooid gaan worden. Hier merkt Wellink wederom op dat een dergelijke oplossing conditioneel is op structurele hervormingen, en daarmee hint hij op verdere machtsoverdracht van de lidstaten naar Brussel, want dat is de enige manier om hervormingen te kunnen afdwingen. Een variatie op het plan van Gentiloni.

De derde oplossing die Nout aandroeg was een stellige: schulden kwijtschelden. Hij stelde vast dat zelfs met de voorgaande oplossingen, het grote schuldenprobleem blijft bestaan en dat bepaalde landen een schuldsanering moeten doorstaan. Griekenland werd als voorbeeld aangedragen. Maar dit zou wel een pijnlijke periode inluiden voor de private sector. Maar als dit in plaats van Griekenland, voor Italië, Spanje en Frankrijk zou gelden, dan is het inderdaad geen wonder dat Wellink zo negatief is gestemd over de vooruitzichten van “Europa”…

En dat leidde mijn inziens tot een boude uitspraak dat de eurozone in existentiële crisis zou belanden als de politiek nu niet eindelijk ingrijpt! Bij iedere crisis worden de weeffouten van de eurozone maar al te duidelijk. Probleem voor de ECB, volgens Nout is dat zij voor prijsstabiliteit en stabiliteit van de financiële sector moet zorgen en dat die twee doelen door de weeffouten nu niet meer mogelijk lijken. Zo moet de ECB de rente verhogen, maar dat zou gelijk de financiële sector in de problemen doen geraken (pensioenfondsen, hypotheekgevers en daarmee de banken, etc.). Daarmee stevent de eurozone af op een crisis die wel eens haar einde kan betekenen; iets wat aan bod kwam op het Geldblog in “De Fed breekt de eurozone op”. De oplossing ligt dus niet bij de ECB, maar bij de politiek.

Social

Dat een zo’n goed ingevoerd persoon dit soort uitspraken doet is niet niks. Nog even en Nederland is een Plasterk rijker, maar dan op monetair vlak! Het laat de buitenstaanders zien dat er erg vaak goed weer gespeeld wordt binnen “Europa” en dat het (eindelijk) niet langer een wappie-onderwerp is om de houdbaarheid van de euro aan te kaarten. Sterker nog, Omtzigt heeft de eurocrisis noodscenario’s opgevraagd. Hopelijk heeft Nout ook door dat als er exits plaats moeten vinden, dat het juist de sterke landen moeten zijn die uitstappen en niet de zwakke. Het staat hem vrij de redactie op te bellen voor de details van een dergelijk plan.

Kortom, een insider luidt de alarmbel. Tijd om op te letten.      

Reaguursels

Inloggen

Wellink is toch die man die steeds maar heeft lopen slapen? Nou, weet met wie je jezelf vergelijkt dan!

Tiscali-2 | 24-10-22 | 07:16

Als er een land is dat op geleende tijd leeft (en geleend geld) dan is het Frankrijk wel. Italië ook wel, maar Frankrijk des te meer. Verbureaucratiseerd, gebrek aan innovatie, een samenleving die steeds minder samen leeft. Een recept voor een neerwaartse spiraal.

Heurtebise | 24-10-22 | 07:09

Las en lees de stukken van SvE altijd met veel plezier. Wat iemand ook schrijft of zegt, twee dingen blijven. 1. Als je een te zwakke munt hebt fnuikt dat je groei wegens afnemende innovatienoodzaak (euro maakt ons armer en dit proces intensiveert) en 2. Als andere landen teveel euro’s verbranden landt de rekening daarvan ook bij jou, linksom of rechtsom (dit ‘regelen’ impliceert gewoon dat het leegroven van je portemonnee gelegaliseerd wordt).

Zomaarwat | 24-10-22 | 05:34

Per saldo worden we misbruikt en staan onze politici en types als Wellink net te doen alsof ze iets zinnigs zeggen of doen. De EU is iets dat alleen in rechte bestaat. Dat de ambtenaartjes met het wetboek in de hand u daarmee keihard naaien, het geweldsmonopolie dient immers de rechtsstaat, wordt als volstrekt normaal bezien.

Is het niet. Belazeren en naaien blijft wat het is. Ook met een stapel verdragen in de rugzak van Vrouwe Justitia!

Zomaarwat | 24-10-22 | 05:07

Wellink een beetje kennende, heeft hij Geenstijl niet nodig om tot zijn analyses te komen. Zijn analyses zijn echt wel een stukje beter doordacht dan de schrijfsels die ik hier lees. Dus dat je op enkele punten tot dezelfde conclusie als hem bent gekomen, chapeau! Je bent blijkbaar op de goede weg.

welatenheterbijzitte | 24-10-22 | 00:53

Hoezo ‘eindelijk’? Het is al sinds de introductie van de euro 20 jaar geleden zo klaar als een klontje dat dit project tot mislukken gedoemd is. Maar ja, Franse discalculie op ‘Bercy’ moet ergens door bekostigd worden. De gilets jaunes passen ervoor, dus dan moeten Dld en NL dat maar doen. Die tekenen met hun kop vol misplaatst schuldgevoel toch wel bij het kruisje.

Paty | 24-10-22 | 00:44 | 1

Ik denk dat je de Fransen onderschat. Als er één land is dat profiteert van de EU (en EMU), dan is het wel Frankrijk. Naast rekenen kunnen zij ook strategisch denken. Wij, onze belangen van ons Nederlanders, zijn door onze elite smpelweg verkwanseld voor … ? Meedoen met Frankrijk en Duitsland en dan denken dat je óók serieus wordt genomen?

Zomaarwat | 24-10-22 | 05:42

Nout Wellink is een pedante l*l die vooral aan zijn eigen carriere denkt. Hij zegt nu misschien de juiste dingen maar dan vooral omdat hij de juiste mensen napraat. Voor echt inzicht moet je toch echt bij anderen zijn. Maar zo moeilijk is het allemaal niet: politici en boven ons gestelden spelen hun machtsspelletjes en wat dat voor de man in de straat betekent is volstrekt irrelevant. Mijn advies voor uw toekomst: zorg dat je wat met je handen kunt waar anderen iets aan hebben en zorg dat je uit de buurt van de grote steden bent als de boel klapt.

Sr Semtex | 24-10-22 | 00:27

Het gaat nog zover komen... dat de brave belastingbetaler in Nederland en Duitsland mag opdraaien voor de rotzooi uit Italie, Frankrijk en Spanje. Álles om de EU te redden, nietwaar? Maar het erge is: die drie landen weten al minstens 15 jaar jaar waarop hun monetair beleid op uitdraait en ze gaan er vrolijk mee door. Too big to fail. Nóg erger is dat de NL regering dit óók al jaren weet, maar het gedoe puur en alleen uit eigenbelang gewoon laat gebeuren. Je moet maar durven: een land in ellende sturen omdat je zelf graag je lobbievriendjes tevreden wil stellen in ruil voor een leuk baantje later. Bah.

Gladiator Fap | 23-10-22 | 23:58
-weggejorist-
Zie Andere Kant | 23-10-22 | 23:51

Al bij de voorloper van de Euro de zg ECU zeiden al heel wat deskundigen dat de deelnemers van het "mandje" valuta's teveel verschilden van karakter om de ECU ( dus later de €) succesvol te maken

thesmul | 23-10-22 | 23:35

Tja, een monetaire unie is geen stabiel evenwicht. Na een jaar of 20 a 30 jaar heb je 2 oplossingen: een militaire unie of klappen.

En de eersten die vertrekken zijn de besten. Engeland zal historisch gelijk krijgen.

Na Gouden Standaard, Bretton Woods is nu de EU aan de beurt.

MacVulpen | 23-10-22 | 22:43 | 3

Een militaire unie als "oplossing" voor een economisch probleem? Dat is zo ongeveer hetzelfde als een politieke oplossing voor een wetenschappelijk probleem... Met dat laatste hebben we de laatste twee jaar méér dan genoeg ervaring opgedaan. Hint: het werkt niet. Dan krijg je dictatoriale dingetjes. Niet doen dus.

Gladiator Fap | 24-10-22 | 00:01

@Gladiator Fap | 24-10-22 | 00:01: vrees dat vulpen gelijk heeft. Zonder (militaire) dwang kan dit niet voortduren. Dat dat onwenselijk want niet democratisch is, lijkt me evident. Het gaat hier echter om een feitelijke, aan de historie ontleende, constatering. Geen moralistisch wensenlijstje. Hasta la Vista, Baby!

Paty | 24-10-22 | 00:48

@Paty | 24-10-22 | 00:48: feitelijke constateringen uit de historie bieden geen garantie voor de toekomst

nieuwe_Deen | 24-10-22 | 04:39

Sassen van Elsloo stelt:".. Zo moet de ECB de rente verhogen, maar dat zou gelijk de financiële sector in de problemen doen geraken (pensioenfondsen, hypotheekgevers en daarmee de banken, etc.)..."

In een artikelen in het NRC staat:".. Grote pensioenfondsen als ABP, PMT en PME verwachten de pensioenen volgend jaar opnieuw te kunnen verhogen, melden ze in hun kwartaalberichten. Een paar maanden terug waarschuwden grote fondsen nog dat het onzeker was dat de pensioenen in 2023 omhoog zouden kunnen, maar door de gestegen rente zijn de vooruitzichten nu veel beter....".

www.nrc.nl/nieuws/2022/10/19/grote-pe...

Hoe rijm ik dit?

Febofiel | 23-10-22 | 22:34 | 3

De inflatie is veel hoger dan de rente, het uitgekeerde bedrag hoger zijn, je koopt er minder voor.

donkieshot | 23-10-22 | 23:00

Hoge rente is juist enorm gunstig voor pensioenfondsen. Sassen praat peop. .

BobDobalina | 24-10-22 | 01:10

Ding Flof Bibs...

Toon Emmils | 23-10-22 | 22:31 | 1

Ding Flof Bips, dan weet je al dat het gedoemd is om te mislukken eigenlijk.
Gelukkig hebben we de beelden nog: youtu.be/QmdELW2W_Ys

BrulSpin | 23-10-22 | 22:53

Na ons de zondvloed of zo iets.

HaaiBaai | 23-10-22 | 22:16

De hamvraag is welke pen het meest geschikt is om nullen op de eurobiljetten toe te voegen, en wat uiteindelijk de koers wordt om euro's weer terug te converteren naar guldens.

lekgoot | 23-10-22 | 22:14

We zitten er te diep in. Als de euro flopt is dat slecht voor Europa. Op het wereldtoneel is Europa dan voor eens en altijd afgeschreven en zullen we ten alle tijden naar de pijpen van de wereldheersers moeten dansen. Ik hoop dat ik dat nooit mee ga maken.

Gizmo579 | 23-10-22 | 22:08 | 2

Of enkel kappen met de monetaire unie en enkel militair en qua handel samenwerken.

sioux_ | 23-10-22 | 23:19

Het was al sinds 2008 bekend dat in 1999 feitelijk slechts Finland, Duitsland, Nederland en Luxemburg daadwerkelijk klaar waren om de euro in te voeren. Oostenrijk werd wel beschouwd als twijfelgeval, van de overige oorspronkelijke deelnemers (Ierland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland) stond toen al vast dat ze op dat moment nooit de euro hadden mogen invoeren. Echter, de invoering van de euro zonder Frankrijk was politiek onmogelijk. De rest is geschiedenis. Dat een man als Wellink deze uitspraken doet is zeer opmerkelijk en zorgelijk.

Rhenium | 23-10-22 | 21:59

Ean wat doe je als particulier? Verkoop je je vastgoed of koop je juist bij? Koop je goud of laat je het geld op de bank? Benieuwd naar wat de rest uur der denkt dat slim is:

lamlul007 | 23-10-22 | 21:50 | 6

En nog vergeten: Hou wat contant geld aan in één of meerdere vreemde valuta, bijvoorbeeld USD, CHF, NOK, CAD, DKK.

Rhenium | 23-10-22 | 22:06

@BobDobalina | 23-10-22 | 21:55: tweede appartement voor de verhuur verkopen of langer verhuren. Als zowel stenen als geld instorten is het vermogen weg dus neig naar verkopen en iets meer ‘solide’ terugkopen.

lamlul007 | 23-10-22 | 22:09

Investeren in dividend aandelen in het VK en de VS.

Geertje W | 24-10-22 | 00:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Hou er mee op. Ik was een roepende in de woestijn toen ik zei dat je geen gezamenlijke munt moest beginnen zonder de zaken tussen de landen onderling fiscaal te harmoniseren. Inmiddels zijn mijn protesterende familieleden, vrienden en kennissen allemaal om. Voor ons land is het 't beste als de euro zo snel mogelijk wordt opgedoekt, verder geen scenario's. We hebben genoeg gebloed voor de landen zonder begrotingsdiscipline. Ieder voor zich en god voor ons allen. En Timmerfrans gaat maar GFT-containers legen, heeft ie toch nog zijn Green Deal.

goedverstaander | 23-10-22 | 21:29 | 4

@Kaas de Vies | 23-10-22 | 21:36: Ik kan zelf denken. Had u dat over Timmerfrans ook al geopperd?

goedverstaander | 23-10-22 | 21:38

@goedverstaander | 23-10-22 | 21:38: al die roependen in de woestijn altijd. Ga zelf de politiek in als je iets wil proberen te veranderen. Echt. Straks hebben we alleen een leger cynische kapiteins aan de wal, meer niet.

YesMan! | 23-10-22 | 21:49

@YesMan! | 23-10-22 | 21:49: Oh. Sorry voor het hebben van een mening. Ik wist niet dat dat dat was afgeschaft. My bad.

goedverstaander | 24-10-22 | 06:19
▼ 1 antwoord verborgen

In de volgende artikel wordt ook gewaarschuwd dat een EU schuldenunie oftewel Eurobonds, nederland alleen al tientallen miljarden euro's gaat kosten,
opiniez.com/2022/10/20/nederland-mag-...

steekmug | 23-10-22 | 21:24 | 2

Alles wat er wordt bedacht kost nettobetaler Nederland extra geld. Dat kan toch ook niet anders?

goedverstaander | 23-10-22 | 21:32

Nu pas?

Kaas de Vies | 23-10-22 | 21:37

Als Puerto Rico nou eens de 51'ste staat van Amerika wordt dan kan als het aan mij ligt Nederland de 52'ste(5+2=7!) staat worden inclusief omschakeling naar de US dollar en heeft Amerika een mooie basis in Europa en wij visumvrij werken in Amerika en de $.
Daarom, youtu.be/JAgpNdbnHLw
En daarom, youtu.be/5uPoDNEn3I0

steekmug | 23-10-22 | 21:13 | 3

Of Nederland de stap van vazal naar 52e staat kan maken acht ik niet aannemelijk.

Portemonnee van de A | 23-10-22 | 21:21

@Portemonnee van de A | 23-10-22 | 21:21: Was het ook niet aannemelijk dat u vorig jaar dacht we dit jaar veel meer voor energie moeten betalen?
En dat Duitsland al akkoord gegaan is jongstleden met de Eurobonds( schuldentranferunie)?

steekmug | 23-10-22 | 21:29

En dan ook de VS moraal gaan voeren wat betreft arbeidscontracten (min of meer geen vakantie, niet doorbetaald bij ziekte, ontslag zonder reden op staande voet), ziektekosten, uitbuiting van armen, etc?? Nee dank je.

Gregovic | 23-10-22 | 22:55

Als noob op ECB nivo. Kan het zijn dat als ECB geld leent aan Euro landen en het de ECB dan ook vrij staat schulden kwijt te schelden?
Internationale geld handel begrijp ik het probleem wel, met betrouwbaarheid van terug betalen etc.
Maar hoe zit dat in de Eurozone, als zoiets zou gebeuren?

Santtulainen | 23-10-22 | 20:51 | 1

Ja dat kan. Er is 10 jaar lang geld bijgedrukt door het opkopen van obligaties door ECB, en er was niets aan de hand. Er komt 1 energiecrisis waardoor de inflatie stijgt en iedereen is in paniek. Er is geen onderliggende waarde van de euro behalve het vertrouwen in de landen. Er is geen reden dat het vertrouwen weg zou moeten gaan. Die inflatie is weg in een oogwenk, tenzij we rare dingen gaan doen als de rente verhogen wat bij dit type inflatie heel raar is.

YesMan! | 23-10-22 | 21:55

Ik denk toch echt dat het EU project oneindig lang in de lucht blijft. Ze laten dat niet klappen.

swagmachine | 23-10-22 | 20:47 | 1

Je hebt vrienden zolang je geld hebt in de politiek. De schreeuw om solidariteit zal komen uit de zuidelijke landen, de noordelijke zullen t.z.t. weigeren na eerst wat gepruttel. Simpel gesteld, Duitsers passen ervoor om voor de financiële wanorde in Italië, Frankrijk etc. te betalen. Hoe kwetsbaar het systeem was heeft Griekenland wel laten zien, hun schulden waren een fractie van wat de huidige zijn.

Iedereen wist dat het opkopen van zuidelijke staatsschulden door een geldpers aan te zetten niet kon werken. Die pers hield de boel in het gareel, dat is over.

donkieshot | 23-10-22 | 21:02

“Dat kan ook in 1 zin: Binnen een verenigde EU is hard werken en sparen dom.
skoftig | 23-10-22 | 19:38”

Landen verzwakken economisch dus, dat lijkt de bedoeling van Brussel. Tevens om een door ongebreidelde immigratie sociaal verzwakt landenstelsel om te vormen tot 1 machtsblok.

Veel sterke (lees rijke) ondernemers zijn momenteel bezig om met complete families te emigreren naar bv zwitserland en de VS. We worden een soort DDR, als je rijk genoeg bent probeer je de EU nu nog te ontvluchten, als je niet rijk genoeg bent komt er een soort van financiële en fiscale muur om de EU te liggen die de lagere en middenklasse niet kan trotseren en je dus gedwongen bent om als fiscale slaaf van je eigen regering en brussel binnen de Eu te blijven voortploeteren.

Tee Of Cup | 23-10-22 | 20:46 | 10

@BobDobalina | 23-10-22 | 21:10: Internationale ziekteverzekering is betaalbaar. In Bulgarije zijn prima klinieken. Sociale voorzieningen daar moet je niet op rekenen. Goed om te horen dat de belasting slechts 10% is.

donkieshot | 23-10-22 | 21:22

@BobDobalina | 23-10-22 | 21:14: Dat bijzondere wereldbeeld, u weet dat uw eigen politici er succesvol aan meedoen om belasting te ontwijken?
Het moet toch niet zo zijn dat goed ondernemen of bezit als vies wordt gezien. Uiteraard ben ik ernstig voor een vangnet voor ouderen, zieken, etc.

donkieshot | 23-10-22 | 21:25

Er moeten mensen blijven werken. En we weten allemaal dat dat overwegend de facto slavenarbeid is, want je mag veel minder dan de helft zelf houden. Over die moderne slavernij hoor je weinig, Beetje omfloerst gebabbel over nivelleren. Mist the point,

Zomaarwat | 24-10-22 | 04:57
▼ 7 antwoorden verborgen

Muntunie=fiscale unie =politieke unie. Was waar, is waar en blijft waar. Daar was de Euro ook voor bedoeld, als breekijzer om die politieke unie op zijn plek te wrikken. Tenzij de landen met een verantwoord financieel beleid tot in lengte van dagen willen gaan betalen voor de landen met een onverantwoord financieel beleid gaat de Euro er natuurlijk een keer aan. Het lijkt me aannemelijk dat er voor die tijd een enorme druk komt richting die politieke unie en het laten betalen van de verantwoorde landen. Als de Euro dan uiteindelijk desondanks klapt is de vraag of de EU er mede aan gaat of dat die overeind blijft.
Verder lijkt het me vreemd dat Wellink zijn inzichten pas recentelijk heeft opgedaan. Ook toen hij president van de Nederlandse bank was kende hij deze scenario's al. Groepsdenken, leuk eufemisme voor "ik wist het wel, maar was te laf er iets van te zeggen".

Blauwpetje | 23-10-22 | 20:37 | 2

Cynisch is natuurlijk, dat diezelfde landen in een fiscale en politieke unie NOG STEEDS onverantwoordelijk met hun geld om blijven gaan. Tuurlijk worden ze dan door 't hogere management teruggefloten en uiteraard zal dat de lokale economie volledig in elkaar storten, waardoor de voormalig rijke landen alsnog de poeplap kunnen trekken en/of dealen met inmmigratie.

ReyNemaattori | 23-10-22 | 21:24

@ReyNemaattori | 23-10-22 | 21:24: Aardig en droevig voorbeeld komt uit Italië. Nederland brengt elk jaar haar huishoudboekje naar Europa voor inzage, zoals afgesproken. Italië heeft dit nog nooit gedaan!

donkieshot | 23-10-22 | 21:26

Oplossing 2 is geen oplossing. Meer macht naar Brussel gaat voor de hoofdrolspelers geen oplossing leveren want Frankrijk weet precies hoe laat het is als ze die hervormingen op anderen af zouden moeten willen dwingen en dat zullen ze zelf dus nooit toestaan. Oplossing 2 kan alleen werken in een wereld waar "Brussel" en het Europees Parlement volledig politiek los zouden staan van de politiek van de lidstaten en dan voornamelijk Frankrijk en Duitsland. Dat is niet de wereld waar we in leven. De EU gaat imploderen en hoe sneller dat gebeurt hoe beter voor Nederland.

Gregovic | 23-10-22 | 20:37

Zou de heer Wellink daadwerkelijk GeenStijl lezen om zijn mening over monetaire zaken te vormen?
Als dat ook maar één seconde uw gedachte was, dan bent u af.

guldenmiddenweg | 23-10-22 | 20:35 | 3

Geenstijl komt ook regelmatig in de knipselkrant van Rutte (bleek uit WoB verzoeken) dus misschien krijgt Wellink die ook? Economie gaat 100% over het gedrag van messen, en daar horen lezers van Geenstijl ook bij. Sinds het referendum over toetreding van Oekraine kent Brussel Geenstijl ook maar al te goed.

W_F | 23-10-22 | 20:43

Te vormen lijkt.me sterk, maar ik zou me wel breed laten informeren en dus ook geenstijl lezen.
Dat doen er in de tweede kamer ook allerlei, en t3recht. Heel soms hoor ik eigen of andermans scherpe reaguursels terug in debatten.

Shoarmamasutra | 23-10-22 | 20:45

Als hij leest: Dag Mr. Wellink, als u Draghi ziet, vraag alstublieft of hij even wil bukken, neem een aanloop en geef m dan een enorme schop onder z'n hol. Met de groeten van hier.

donkieshot | 23-10-22 | 22:37

4e oplossing: Nederland gaat ook tot 160% lenen zodat wat er ook met de gezamenlijke munt gebeurd, wij dezelfde voor en nadelen hebben als de andere euro landen. Net als Italië kunnen we dat geld mooi gebruiken om onze economie en koopkracht te verbeteren, belastingen te verlagen, en ook onze pensioenleeftijd aan te passen aan dat van andere euro landen.

W_F | 23-10-22 | 20:34 | 3

Zoiets lijkt me ook het beste om eruit te trekken wat er nog inzit.

Bunk-T | 23-10-22 | 20:40

Ik wil wel eens zien wat er gebeurd als de Italianen, Fransen en Spanjaarden voor ons moeten gaan betalen, ik hou mijn hart vast.

Rdock | 23-10-22 | 21:11

In de privat sector is NL al koploper met 283% privat debt, een wereldwijd record, waar je trouwens nooit iemand over hoort.

zwellevertje | 23-10-22 | 22:20

John Mauldin (2014):
„ France deserves (and will soon get) its own full letter. But while you are waiting, let me highlight a few thoughts. First, let's look at this chart from the IMF, examining the debt prospects of six countries (The entire study was of 18 countries.) The dotted lines are three paths that the debt-to-GDP ratio can follow. The top line is the trajectory without any actions by the individual governments. The middle dotted line is what the debt trajectory would look like with mild reforms to entitlements, and the bottom line is the debt trajectory if very draconian measures are taken. See if you can spot the hidden lion by guessing which country's debt situation looks most like France's.
Yes, the country most like France is Greece. Yes, THAT Greece. The one that just defaulted. The one that everyone agrees is dysfunctional. Also notice that if Greece were to follow the suggested draconian path, it could stabilize its debt. And then notice that if France were to make the same level of draconian cuts, its debt-to-GDP ratio would merely rise to almost 200% within 25 years. Oops.“

www.mauldineconomics.com/frontlinetho...

theo-is-dood | 23-10-22 | 20:34

Nout is een bijzonder aardige man, dronk altijd cola.

pibasso | 23-10-22 | 20:27

Kaag heeft een mastertitel in economie en politiek van het Midden Oosten. De economie in het Midden Oosten draait volledig op en door corruptie. Dat is dus waar Kaag verstand van heeft.

Eugen Sandow | 23-10-22 | 20:25 | 1

Vergeet niet dat ze ook heel goed van een mug een olifant kan maken, wat ze in het Midden-Oosten dingen opblazen noemen, maar ze daar ook letterlijk heel goed in zijn.

brie-de-penis | 23-10-22 | 20:37
-weggejorist-
Wijze uit het Oosten | 23-10-22 | 20:22 | 1

www.mauldineconomics.com/frontlinetho...

John Mauldin schreef in 2014 al over de onhoudbaarheid van de Franse staatsschuld.

Macron probeert al jaren om de Franse pensioenleeftijd van 60 naar 62 te krijgen. En dan moet u ook beseffen dat alle Franse pensioenen uit de lopende begroting worden betaald. Er is dus géén spaarsysteem zoals ABP of PGGM.

theo-is-dood | 23-10-22 | 20:17 | 6

@VanRechts | 23-10-22 | 20:30:
Reuters: „ French retirement spending threatens deficit targets, pension panel says“

theo-is-dood | 23-10-22 | 21:41

In Frankrijk krijg je pas pensioen op een bepaalde leeftijd EN als je tenminste 40 jaar gewerkt hebt, daar kan NL met al z'n vutters nog een puntje aan zuigen, ik denk dat er geen een ambtenaar is die 40 jaar "gewerkt" heeft.

zwellevertje | 23-10-22 | 22:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Door de hoge inflatie lost de schuld bijna vanzelf op en komt er ook nog eens extra veel belasting binnen want alles wordt wel duurder maar de eerste schijf blijft gewoon op €68.000 euro staan. O.a. door de vele loonsverhogingen komt er extra veel belasting binnen.

MargauxGrandCru | 23-10-22 | 20:10 | 4

Maar door de verhogingen van rentepercentages worden de aflossingen op staatsschulden een stuk hoger. En dat zijn wel 'echte' aflossingen die dienen te geschieden.

UpdateAvailable | 23-10-22 | 20:24

Hoe lost de schuld bijna vanzelf weer op als de euro zakt ten opzichte van de dollar (dure energie en grondstoffen)? Hoe lost de schuld bijna vanzelf weer op als lonen niet meestijgen met de inflatie en er minder wordt geconsumeerd? Hoe lost de schuld bijna vanzelf weer op als de economie niet net zo hard groeit als de inflatie?

guldenmiddenweg | 23-10-22 | 20:24

Schuld zorgt dat de geldhoeveelheid moet groeien en creëert inflatie.

Neuth | 23-10-22 | 20:28
▼ 1 antwoord verborgen

Maar moet ik als particulier met wat spaargeld nu doen? Een dollar-rekening openen, Amerikaanse aandelen, onroerend goed?

langelat | 23-10-22 | 20:08 | 10

Aandelen munitiefabriek

Shoarmamasutra | 23-10-22 | 20:55

@Wayfaring stranger | 23-10-22 | 20:24:
Xe.com

En via N26 , Klarna of Revolut?

theo-is-dood | 23-10-22 | 21:19
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik zie weer een foto van de voor mij grootste Generaal die de wereld ooit heeft gekend, George Patton.... van economie en geld heb ik weinig verstand.

Ik volg en lees veel over hem, al een dikke 30 jaar en dankzij internet nog veel meer te weten gekomen.

Deze man wilde NA afloop van de 2e WO rond mei 1945, met de rest van het Duitse leger + de geallieerden, meteen doorstoten naar Moskou om die vreselijke communisten van Stalin terug te schoppen naar de Middeleeuwen (of zoiets), maar zijn baas Generaal Eisenhower stopte hem en ontnam hem het commando.... in december 45 kwam Patton om het leven onder (nog steeds) verdachte omstandigheden, met een vrachtwagen.
Adolf Hitler was maar voor 1 man echt bang en dat was Generaal Patton.

Wat had Patton gelijk, west Europa (mijn generatie dus) heeft tot 1990 onder de dreiging van het Oostblok moeten leven en Berlijn deelden ze door 2, net als de rest van dat land.. lees ook onderstaande eens, wel scrollen bij een foto, het gaat dan gewoon door qua tekst : historianet.nl/oorlog/grote-namen-uit...

Keyboardspeler | 23-10-22 | 20:06 | 12

@Hiesjes | 23-10-22 | 20:09: En die is er helaas ook gekomen, die was nog erger dan Stalin, namelijk Chroetsjov.... lees maar eens op internet wat hij ons flikte met zijn raketten op Cuba en de rol van JF Kennedy.

Keyboardspeler | 23-10-22 | 20:42

„ PROLOGUE

Many in the intelligence community feel that the first American counter-fire shot in what became The Cold War occurred even before World War II was over — specifically when Major General Reinhard Gehlen contacted Allen W. Dulles. (Or Dulles contacted Gehlen; the details remain, more than half a century later, highly classified.)

Gehlen was the German intelligence officer who ran Abwehr Ost, which dealt with the Soviet Union. Dulles was the U.S. Office of Strategic Service’s man in neutral Switzerland.

Realizing Nazi defeat was inevitable, Gehlen feared both Soviet ambitions for Europe and specifically what the victorious Russians would do to his officers, his men, and their families.

Gehlen struck a deal with Dulles. He would turn over to the OSS all his intelligence and assets. These included the identities of Soviet spies who had infiltrated the Manhattan Project and of Abwehr Ost agents inside the Kremlin. In exchange, Dulles would place Gehlen, his officers and men and their families — who faced certain torture and death at the hands of the Soviets — un www.webgriffin.com/excerpts/topsecret.... der American protection.„

Dulles werd later de baas van de CIA. Deze had al tijdens WO2 contact met Gehlen, hoofd Duitse militaire inlichtingendienst. Die twee waren het al in 1943 over eens dat de Sovjet-Unie de grote vijand was

theo-is-dood | 23-10-22 | 22:15

@theo-is-dood | 23-10-22 | 22:15: Kijk, dat is nieuw voor mij en het zou mij niks verbazen als Patton hier ook wat van wist medio 1945, maar ja.....

Keyboardspeler | 24-10-22 | 00:13
▼ 9 antwoorden verborgen

Waarom zou een vrouw geen goede minister van financiën zijn? Hulde aan Kaag.

thanseeuwen | 23-10-22 | 20:05 | 5

Nederland heeft nauwelijks nog eigen monetaire instrumenten, alles ligt bij de ECB. Kaag is minster huishoudboekje, geen volwaardige minister van financiën.

Blauwpetje | 23-10-22 | 20:22

@skoftig | 23-10-22 | 20:21:
Ik begrijp dat u liever een man van het volk op die functie ziet: Dion Jean Gilbert Graus (Heerlen, 19 maart 1967) is een Nederlands politicus. Namens de Partij voor de Vrijheid (PVV) is hij sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar zet hij zich voornamelijk in voor het dierenwelzijn.

theo-is-dood | 23-10-22 | 20:24

Carola Schouten had t best gekund, die heeft zo vaak begrotingen moeten redden vroeger. Maar Kaag is veel te politiek

Shoarmamasutra | 23-10-22 | 20:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Mastodonten als Wellink die als het te laat is mooie praatjes gaan verkondigen zijn de lucht die ze inademen niet waard.

gestoptmetroken | 23-10-22 | 20:04

Nood scenario's is 1 woord Pieter, of bedoelde u Nout scenario's?

Mr_Natural | 23-10-22 | 20:04

Zeer interessant en alarmerend deze analyse.

Whisky | 23-10-22 | 20:01

Gooi de sleutel van de ECB in de Mainz en we zijn van al die opgekochte schulden af, en start een nieuwe ECB met schone lei
De ECB kent geen schuldeisers , ze heeft slechts geld geprint dus weg met die schulden dus.
Geld is maar geld
Het wordt pas wat als jij cappuccino koopt van mij en ik koop machina latte van jou: dan krijg je economie wat getaxt kan worden en wat werkgelegenheid oplevert.
Het aan de gang houden van de economie en dus consumptie en productie op gang houden is het enige wat telt.

Rene strijland260746 | 23-10-22 | 20:00 | 5

@Deflatiemonster | 23-10-22 | 20:20: ? Inderdaad kan je het in stenen stoppen. Vandaar dat een woning ook niet meer te betalen is voor mensen met een modaal salaris. Maar u denkt dus dat als je gekleurde briefjes print dat die meer waard zijn dan het papier waarvan ze gemaakt zijn? Perceptie. Print er nu eens Donald duck op en ga er dan een huis mee kopen.

Zapata10 | 23-10-22 | 20:37

@Zapata10 | 23-10-22 | 20:37: Kennelijk komt de grap niet helemaal over. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mensen in Den Haag rondlopen die er echt van overtuigd zijn dat dit gaat werken.

Deflatiemonster | 23-10-22 | 21:11
▼ 2 antwoorden verborgen

"Hier merkt Wellink wederom op dat een dergelijke oplossing conditioneel is op structurele hervormingen, en daarmee hint hij op verdere machtsoverdracht van de lidstaten naar Brussel, want dat is de enige manier om hervormingen te kunnen afdwingen"

Dit was vanaf het begin al het uiteindelijke doel. Je zou het een weeffout kunnen noemen, of een van de vele manieren die de EU kan uitspelen om uiteindelijk te winnen. In de verte lacht een premier.

Duwbak_Linda | 23-10-22 | 20:00 | 1

En als het zover is, zullen ze no taxation without representation wel vergeten.

3bibu | 23-10-22 | 20:36

Gelukkig hebben wij een kei van een minister van financiën die alles begrijpt van begrotingsbeleid, monetair beleid en de interactie daartussen dus alles sal reg kom..

therealbraindump | 23-10-22 | 19:57 | 1

En de voorraden met wapentuig in Oekraïne varen er ook wel bij...

Ommezwaai | 23-10-22 | 20:04

Grootste probleem is ondertussen dat de EU gekte al lang niet meer gaat over realistisch denken en het creëren van een gezamenlijk sterkere toekomst. Er is te weinig controle en gevolgtrekking op het niet naleven van de afspraken.
Dat de EU een dood paard is op termijn was me al vroeg duidelijk. De vergaande afspraken die er nu liggen zal er voor zorgen dat de voormalige lidstaten na het breken van de EU lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Verder van huis dan we ooit zijn geweest na het Duitse 1 Europa debakel.

Andersdenkend | 23-10-22 | 19:55 | 1

De EU is nog wel iets anders als de Eurozone

theo-is-dood | 23-10-22 | 21:37

Ik zie opeens overal om me heen bordjes Te Koop op huizen verschijnen. In Bergen (NH) staan ineens 70 huizen te koop tegen 30 een paar weken geleden. Dat is vast niet toevallig.

Octavio | 23-10-22 | 19:53 | 4

Een AZC gekomen?

klaas24 | 23-10-22 | 20:53

Cashen op de top. Maar die is al voorbij.

goedverstaander | 23-10-22 | 21:18
▼ 1 antwoord verborgen

Gelet op het gesmijt met tientallen miljarden (klimaat, woningbouw, energiecompensatie etc.) en met Kaag 'aan het roer' kan ik me nauwelijks voorstellen dat de Nederlandse financiën er erg lekker voorstaan. En dat de schuldenlast aan het dalen is. Ongerelateerd, maar laatst was ook in het nieuws dat DNB op omvallen staat.

UpdateAvailable | 23-10-22 | 19:53 | 1

Omvallen? Linkje?

theo-is-dood | 23-10-22 | 20:26

prachtige duiding, zeer helder, mijn dank daarvoor!

mainman | 23-10-22 | 19:51

Na ons de zondvloed!

Hadena | 23-10-22 | 19:47

Nout Wellink.

Een van de nagels aan onze financiële doodskist.

Maar reken je niet rijk hoor Sassen... ik hoor dat je alles overschrijft van mijn reaguursels tussen 2012 en 2015.... je weet wel die "verloren" reaguursels, waarin ik dit ook al schreef.

God wat ben ik daar extra rijk van geworden van mijn voorspellingen, jij ook?

Kaas de Vies | 23-10-22 | 19:40 | 7

man, wat ben je nu voor een claimend iemand. ik schrijf er al sinds 2010 over, dus ga ergens anders lopen claimen dat je alles al wist maar allen in reaguursels kwijt kon.

Sassen | 23-10-22 | 21:45

Ik maak mee meer druk om de toekomst van mijn kinderen dan over het copyright van uw reaguursels. Denk dat velen deze redenatie met mij delen.

Gladiator Fap | 24-10-22 | 00:07
▼ 4 antwoorden verborgen

Dat kan ook in 1 zin: Binnen een verenigde EU is hard werken en sparen dom.

skoftig | 23-10-22 | 19:38

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl