Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog — De EU gaat weer slag slaan

Eind deze maand komt er een belangrijk voorstel ter tafel over hoe de Maastricht-criteria deels terzijde geschoven moeten worden zoals een Carnavalsvereniging. Het effect van deze maatregelen is in ieder geval dat de EU zich nog meer bevoegdheden gaat toe-eigenen.

Het Stability and Growth Pact (SGP, 1997) van de EU is een voortvloeisel van het Verdrag van Maastricht (1992). Dat verdrag wat de basis vormt van de eurozone, schrijft onder andere voor dat de schuldquote (overheidsschuld/BBP) niet meer dan 60% mag bedragen en dat het begrotingstekort niet meer dan 3% van het BBP mag bedragen. Het SGP gaf de EU in wezen meer mogelijkheden om gecoördineerd fiscale en budgettaire beslissingen te nemen en (zeer gelimiteerde) procedures te starten als een lidstaat zich niet aan de afspraken zou houden.

Het punt is echter dat er zo vaak een crisis is in de eurozone, dat de begrotingsregels keer op keer voor 12 maanden buiten werking worden gesteld. Zoals het er nu voorstaat, zullen pas in 2024 de Maastricht-criteria weer gaan gelden. Probleem is echter dat het vooruitzicht niet bepaald florissant is. Door het conflict in Oekraïne, de sancties en hogere energieprijzen en hogere inflatie, lijkt 2024 wat ambitieus om Maastricht weer te laten doen gelden. Wellicht daarom gaan er nu stemmen op voor een permanent EU crisisfonds…

Verder heeft de EU het Fit For 55 program waar het is vastgelegd om bepaalde groene doelen te halen tegen 2030. Hiervoor zijn echter overheidsinvesteringen en -subsidies nodig. Maar als de budgetregels zouden gelden, dan kunnen vele overheden niks doen op dit vlak waardoor de 2030 doelstelling niet behaald kan worden.

Dus daarom werkt Paole Gentiloni (foto) aan een plan om het SGP te wijzigen. Welke aanbevelingen zal het rapport te berde brengen eind deze maand? Allereerst iets wat jaren terug is beschreven door ondergetekende, ook op dit blog: groene schulden gaan niet of in mindere mate worden meegenomen in het berekenen van de schuldquote. Hierdoor zou een land zoals Italië, met een schuldquote van +/-155%, toch meer staatsschulden mogen uitgeven, zonder de Maastricht regels (nog meer) te overtreden.

Verder zal een ingebouwde regel komen te vervallen; dat overtreders van de schuldquoteregel ieder jaar de schuldquote met 1/20e moeten reduceren. Dat wordt als veel te rigide beschouwd. In plaats daarvan komt er per land een specifiek plan om de schulden af te bouwen. Dit lijkt eindelijk op een erkenning dat maatwerk nodig is, iets wat de euro niet/nauwelijks kan bieden op monetair vlak (dit is de reden dat de euro divergerend werkt in plaats van convergerend). Tezamen met dit op maat gemaakte schuldenreductieplan, moet er ook een hervormingsplan worden ingediend door de lidstaat in kwestie.

En met name dit laatste, is, op een indirecte manier, de overheveling van soevereiniteit van lidstaten naar Brussel. Immers, op fiscaal en economisch vlak, heeft de EU meer bevoegdheden om de agenda te bepalen EN af te dwingen. Dit is ongeveer het sjabloon wat gebruikt is voor het EUR 800 miljard tellende NextGen EU fonds.

Dit is een, voor de EU typische, manier om soevereiniteit naar zich toe te trekken. Wat dat betreft is het iedere keer feest bij de eurofielen als er een crisis is, want dan zijn er genoeg pressiemiddelen om de lidstaten te forceren soevereiniteit over te dragen. Iets wat ik reverse order tactic noem en hier eerder is beschreven. 

Nu liggen normaal Nederland en Duitsland enigszins dwars bij het verslappen van de Maastricht-criteria (saillant: en niet bij het afdwingbaar maken door de EU; ofwel de overdracht van soevereiniteit!). Zowel Kaag (surprise, surprise) en Rutte (notabene met Spanje!) hebben al hun bereidheid laten blijken die kant op te willen gaan. Ook in Duitsland heeft de nieuwe regering zich als veel meer pro-EU uitgesproken. De groene ambities zullen overigens ook hier een rol gaan spelen, want een deel van de Duitse coalitie wil de kerncentrales langer openhouden, iets wat Die Grünen niet zien zitten. Dus wellicht dat de ruimte voor extra groene leningen (die niet in de schuldquote zullen worden opgenomen), een ruilmiddel kunnen zijn binnen de Duitse politiek om de kerncentrales langer open te houden. Ofwel, de Duitsers gaan vast akkoord.

Het lijkt er dus op dat de nieuwe voorstellen Gentiloni een gedane zaak zijn. Enige die wat tegen zou kunnen spartelen, is Mevrouw Meloni. Ze heeft vaak genoeg aangegeven geen groot fan te zijn van de EU en zelfs uit de euro en EU te willen stappen, een standpunt wat ze later heeft gewijzigd overigens. Maar wat Meloni ook zou willen, de realiteit is dat Italië een probleem heeft met oplopende rentes op haar staatsschulden. Iets waar ze de hulp nodig heeft van de ECB (met het TPI programma). Verder zal ze de Italiaanse economie willen stimuleren, waar extra staatsschuld voor nodig zal zijn; iets waar de mogelijke uitzondering van groene schulden in Gentolini’s plan, haar een mogelijkheid toe geven. Dus naast wat getouwtrek, is de verwachting dat ook Italië akkoord zal gaan.

Het is pas later, wanneer een lidstaat zich, voor wat voor reden dan ook, niet aan de gemaakte afspraken houdt, en de EU dus hard mag ingrijpen, dat er problemen verwacht mogen worden. Iets waar de EU bureaucraten wel erg gemakkelijk overheen stappen. Komt vast goed, toch?      

Reaguursels

Inloggen

Groene schulden zijn net zoiets als groene stroom. Je ziet het verschil niet.

B.agger | 10-10-22 | 06:36

Wat iedereen steeds vergeet is hoe ontzettend veel voordeel de goedkope euro ons oplevert in de internationale handel. Dat hoor je nooit van de critici maar het grappige is dat een van de meeste stevige EU critici, Varoufakis, ziet hoe sterk met name Duitsland profiteert van het enorm voordelige handeloverschot. Alles wat aan Griekenland geleend werd, kwam dubbel en dwars terug in de Duitse staatskas. En overigens, Griekenland is er weer helemaal bovenop gekomen. Ook een verhaal wat je nooit meer hoort in anti EU kringen.

Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 23:56 | 1

Je hoort ook nooit of Nederland zijn geld al teruggekregen heeft.

Verbandmeester | 10-10-22 | 00:34

Uiteindelijk is een gezamenlijke munt alleen eerlijk als de landen financieel gezien meer er meer hetzelfde uit gaan zien. Aangezien de staatsschuld van Italië de komende 100 jaar niet omlaag zal gaan moet die van Nederland fors omhoog. Ook naar 150% BBP. We kunnen nu veel mooie dingen doen met dat geld en als alle EU staatsschulden straks in 1 grote pot gestopt worden dan zijn we dat geld gewoon kwijt.

W_F | 09-10-22 | 23:04 | 3

Je bedoelt: dan zijn we die schuld gewoon kwijt.

borgmonster | 10-10-22 | 00:46

Rutte kennende, zou dat naar Unilever en andere grote bedrijven gaan. Ben je daar echt voorstander van?

* Il Principe * | 10-10-22 | 01:40

Daar ben ik het volledig mee eens! (When you can't beat them, join them)

jhverhaegh | 10-10-22 | 03:41

Holy belony. Na het lezen van het merendeel vam de reacties hier, is mij e e n ding wel zeker: Ik ga, als 75 jarige, nog meemaken dat de democratie ten einde komt. Wat een blinde haat tegen EU! Dat het zo erg was wist ik niet.

Weethetallemaalniet | 09-10-22 | 23:00 | 7

Het is totaal absurd, maar wel te verwachten hier. Ze hebben echt geen flauw idee wat de voordelen zijn van EU lidmaatschap. Bijzonder kortzichtige navelstaarders. Angstige mensen ook.

Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 23:52

@Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 23:52: Maar wat zijn dan toch die volprezen voordelen? Niet de open grenzen voor personen. Niet de gelijke munt. Niet het overkoepelende bestuur. Niet het feit dat Nederland nettobetaler is. Niet het feit dat Nederland bijna alle autonomie kwijt is.
Dus zeg het maar, want ik zie die pluspunten namelijk ook niet.

Verbandmeester | 10-10-22 | 00:41

U mag desgewenst ook aan mij uitleggen wat het voordeel is van ons EU lidmaatschap.

Verbandmeester | 10-10-22 | 00:42
▼ 4 antwoorden verborgen

Er is één groot probleem Frankrijk. Dit land negeert alle afspraken in de EU. En het komt er mee weg: Omdat het Frankrijk is.

Haberdoebas | 09-10-22 | 22:23 | 1

Frankrijk IS de EU - en de EU is Frankrijk.

bisbisbis | 10-10-22 | 06:02

Als ik het verhaal kort samenvat ben je een partijtje voetbal aan het spelen met medespelers die iedere paar minuten - tijdens het spel- de regels willen aanpassen zodat de regels in hun voordeel werken.
Op de langere termijn leidt dat tot grote ruzie.

miff | 09-10-22 | 21:37 | 3

Mooie analogon. inherent aan de mensen in dergelijke bestuurs constructies. Bestuurders krijgen last van regeltjes (zelf opgesteld, door anderen opgesteld) en gaan naast voetballer ook scheidsrechter worden. Zolang financiën geen exacte wetenschap is blijft het een gerotzooi. Totdat het publiek het zat is en óf niet meer komt kijken, of het veld op stormt. Ik denk dat het grootste deel van het publiek al niet meer aan het kijken is.

nobodiesunmighty | 09-10-22 | 22:09

De bondscoaches zijn gedurende het spel continue aan het onderhandelen over de wel of niet geldende regels.
De voedballer én het publiek moeten het maar aanschouwen

boerk | 09-10-22 | 22:46

Ja, als je nu 15-5 achter staat, dan wordt de stand naar 0-0 gereset.

Timide_Aso | 10-10-22 | 06:17

Die Euro is ten dode opgeschreven. Noot voor mezelf: breng je bezittingen onder buiten de euro zone! De val is al begonnen maar dat is nog maar het begin, door al dat softe gedoe onderling is het over 30 jaar de nieuwe lire.

fatty | 09-10-22 | 21:22

Hoe maak je het beste jongetje van de klas kapot??? Dag Nederland

thesmul | 09-10-22 | 21:07

Voor mijn gevoel is ondenkbaar dat €1 op een dag maar $0,80 waard zal zijn door een misplaatse beleid van de ECB en de EU. Mijn verstand zegt dat juist heel goed mogelijk is dat €1 over 10 jaar nog maar $0,50 oplevert.

Ierse_Setter | 09-10-22 | 21:03 | 2

U bent te optimistisch. Maak er maar 0.15 van. Dit gaat richting het Weimar gebeuren begin voriginal eeuw. Ik heb de bankbiljetten van 50 miljoen gezien. Één heel brood kostte 1 miljoen Mark

thesmul | 09-10-22 | 21:10

@thesmul | 09-10-22 | 21:10: klopt, wij hebben zulke biljetten. 100 miljoen Reichsmark enzo. Op 1 briefje.
En dan niks waard zijn.

Bataafje | 09-10-22 | 23:38

Onder druk worden alles vloeibaar. Dus de Eu regeltjes ook. Het maakt niet eens uit hoeveel of welke regeltjes ze vrzinnen. Die veranderen toch weer als men dat nodig acht. De bail-in van banken werd Europees verplicht. Tot een Italiaanse bank failliet ging.

HoniSoit | 09-10-22 | 20:39

Weer wordt "groen" als excuus gebruikt om maatregelen door te drukken. Want "je bent toch niet tegen het milieu"? Het is precies het "Genosse, bist du gegen den Frieden?" in de DDR.

Trekhaas | 09-10-22 | 20:39

Die Meloni met haar praatjes. Uit de EU. Moet je doen en binnen no time ziet Noord-ItaIië er net zo uit als Zuid-Italie.

BobDobalina | 09-10-22 | 20:33 | 3

Gaat ook niet gebeuren. Daar is Meloni opportunistisch genoeg voor.

Spring Bruissteen | 09-10-22 | 20:36

Weer een levensgevaarlijk typetje erbij. Al dat popu volk maakt gebruik van het feit dat 50% een IQ heeft onder de 100. En dat gaat lukken.

Weethetallemaalniet | 09-10-22 | 23:03

Op de pof heet dat toch?

zeeman73 | 09-10-22 | 20:21

Alweer veel woorden om mensen te verwarren en ze niet het simpele beter te begrijpen verhaal te geven.

Is dat expres? Gewoon interessant willen doen? Het echt geloven omdat, euh...

Ik weet het niet. Maar op de keper gespeeld is het simpel.

Zodra OPEC+ minder aanbieden dan onze vraag dan wordt alles duurder. Ja. In een notendop is dat zo simpel.

Janken over de ECB en ander gewauwel lost niets op. Is onzin voor liberatarische sufferds.

Wie zijn schuldig?

Rutte? Biden? Macron? Truss?

Nee. Die kut-Rus in het Kremlin en die smerige kut-moslim in Saoedi-Arabië.

En natuurlijk lachen ze zichzelf slap over hoe wij over elkaar buitelen om hun agenda uit te voeren. Vooral de Russen zijn uitstekend in "nuttige idioten" vinden.

Maar aan het einde van het verhaal heeft Thierry gelijk. Waarom? Wij moeten inderdaad het KARTEL breken. Alleen dan het kartel waar hij fan van is. OPEC+.

Daar komen alle dure prijzen vandaan. Onze overheid kan meer doen, maar dat gaat ons ook bijten. Dus kies. Westerse liberale democratie of tirannen. Vertel maar.

Theodorus.Goldbach | 09-10-22 | 20:19 | 10

Theo... Je hebt gelijk. Maar je bent kansloos. Zie de reacties: "Nexit". De domheid regeert. Oostenrijk is een van de weinige plekken waar het tij (door e e n persoon) tijdelijk is gekeerd. Enfin 80 jaar vrede is best lang. Heb geen kinderen en dus geen kleinkinderen en daar ben ik blij om.

Weethetallemaalniet | 09-10-22 | 23:07

@Ichneumonidae | 09-10-22 | 20:55: dus die vrouwen in Oost Oekraine die systematisch worden verkracht door Russen, worden eigenlijk bevrijd van het Juk van Z.? Interessante kijk op het narratief heeft u.

Harris Pilton | 09-10-22 | 23:18

Het is natuurlijk geen proxy war. De Russen vechten zelf met hun halve leger in hun buurland, het westen is niet eens aanwezig met soldaten. En niet eens met de volle lading aan zware wapens zoals tanks en vliegtuigen. Je ziet het weer eens helemaal door de Russische bril.

Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 23:59
▼ 7 antwoorden verborgen

Voor de gratis roaming (die gewoon in de abonnementsprijs van uw mobiel is verhoogd) en het niet meer uw guldens voor marken te hoeven omwisselen voor uw vakantie moet je wat over hebben.
En dat is 10 jaar langer moeten doorwerken om vervolgens te merken dat uw pensioenpot is afgeroomd en torenhoge belastingen betalen wat direct naar de knoflooklanden word verscheept.
Maar die waarderen het echt zoals de portugese premier die ons voor fascisten uitschold toen we zachtjes vroegen wat hij met de tientallen miljarden ging doen die hij extra van ons vroeg.

2voor12 | 09-10-22 | 20:17 | 1

@2voor12
Voor bedrijven is de euro ook onhandig? Ik dacht dat dat zakendoen juist makkelijker maakt. Maar U bent beter geïnformeerd.

Weethetallemaalniet | 09-10-22 | 23:09

"Allemaal dure woorden om piramidespelletjes in het leven te kunnen blijven roepen en tevens om hun treiterbeleid te kunnen uitvoeren, zodat ze er zelf beter en rijker van worden en de boeren en burgers armer en armer.", zei mijn buurman een tijdje terug, toen hij in een dronken en sombere bui was.

ikhebgeenflauwidee | 09-10-22 | 20:12 | 2

Kinderen en dronken mensen ....

Mad Max | 09-10-22 | 21:34

@Mad Max | 09-10-22 | 21:34: gaan vaak aan de haal met de realiteit.

Harris Pilton | 09-10-22 | 23:21

Mijn vader leerde me altijd dat geld wat je niet hebt niet kan uitgeven. De praktijk heeft me geleerd dat politici heel goed geld wat een ander niet heeft kunnen uitgeven.

HaaiBaai | 09-10-22 | 20:03 | 2

Ben toch verdomd blij dat ik een huis gekocht heb met geld dat ik niet had. Anders had ik nu ruim 2 keer zoveel huur betaald als wat ik aan hypotheek betaal.

Spring Bruissteen | 09-10-22 | 20:08

Een wijs man. Het verklaart tevens waarom u en ik reaguurders zijn en momenteel geen kaviaar eten in een Brussels driesterrenrestaurant.

tectonicos | 09-10-22 | 20:09

Elke keer als ik iets hoor van de EU
Krijg ik van de rare beelden in mijn hoofd van hippies dansend rond een gekleurde boom.
En ze zingen cumbaja
Moet ik naar een dokter?

Jacktheflipper | 09-10-22 | 19:57

Sinds ik besloten heb om het op te geven onderdeel uit te maken van het verbeteren van de wereld, ga ik fluitend door het leven.
Leef als een Italiaan!

aflaatverkoper | 09-10-22 | 19:56 | 1

Vast energiecontract, ik krijg geld toe: thermo op 25 graden en ramen open! Of leef ik dan als een statushouder die net een huis heeft gescoord, zijn baan heeft opgezegd en lachend in de bijstand zit met allerlei toeslagen?

gestoptmetroken | 09-10-22 | 20:39

Ja boejuh, binnenkort is het weer de 11e van de 11e ;)

Smoelensmid | 09-10-22 | 19:48

Ik moest in de eerste alinea al goegellen qat Maastricht-criteria betekend. Ik sla even over. Tot straks aan de toog .

hero_of_heaven | 09-10-22 | 19:47

Crisis fonds werkt waarschijnlijk zo: het fonds begint met 0 euro. dan halen we er miljarden uit tijdens deze crisis. Als er dan later geen crisis meer is dan gaan we misschien het fonds weer aanvullen. Of dan gewoon zand erover en een nieuw crisis fonds verzinnen dat weer bij 0 euro begint.

W_F | 09-10-22 | 19:46

Ik word hier bang van. Dit gaat nooit goed.

Deksmaat | 09-10-22 | 19:41 | 2

Tip: lees het GeldBlog niet meer. Niets dan doemscenario's.

Spring Bruissteen | 09-10-22 | 20:11

@Spring Bruissteen | 09-10-22 | 20:11: het nieuwe zerohedge

BobDobalina | 09-10-22 | 20:32

Met die afbeelding bovenaan komt het wel allemaal heel erg dichtbij!

Dimitjuh | 09-10-22 | 19:41

Na de invoering van de USD zijn tot twee keer toe een setje staten failliet gegaan. Kan gewoon. Als je daar nou eens niets zo panisch over doet, kunnen die landen schulden op de harde manier saneren en leren banken eens af om eindeloos de geldpers aan te zwengelen.

Feynman | 09-10-22 | 19:34

Ze hadden de euro net zo goed de lire kunnen noemen, had wat ontwerpkosten gescheeld.

Mr_Natural | 09-10-22 | 19:26 | 2

De waarde van wc papier behoud meer zijn waarde en stabiliteit dan de Euro!

captain-caveman | 09-10-22 | 19:35

De Liro.

BrutusBosch | 09-10-22 | 19:46

Amusant. Die andere federatie, de Verenigde Staten van Amerika, kent een heus budgetplafond. Tot hier en niet verder! Tot het Capitool zegt, doe nog maar even wel. Het land dat de credit card heeft uitgevonden. En dan de war on cash in Nederlandje.

Maar afiijn, Brussel dus. Al dat mooie helikoptergeld verdwijnt in iemands zakken, moeilijke banken als Credit Suisse en Deutsche Bank voorop. En niet in de diepe broekzakken van de Italiaanse equivalenten van Henk en Ingrid.

Meer technisch: we citeren Dit lijkt eindelijk op een erkenning dat maatwerk nodig is, iets wat de euro niet/nauwelijks kan bieden op monetair vlak (dit is de reden dat de euro divergerend werkt in plaats van convergerend) Einde citaat.

De euro wilde de nieuwe dollar zijn, een streven dat Washington c.s. Brussel nooit zal willen vergeven. Maar dat opgeven van het devaluatiewapen en dan de geciteerde opmerking. Graag te zijner tijd een nadere toelichting.

Hetkanverkeren | 09-10-22 | 19:26 | 3

Dat Amerikaanse systeem is zo gek nog niet. Als die overheid teveel uitgeeft is het geld echt op en worden de salarissen van ambtenaren in november en december niet overgemaakt. In principe worden die salarissen ook niet alsnog overgemaakt als er wel weer geld is, tenzij daar een speciale regeling voor word afgesproken. Dat spoort iedereen wel meer aan om binnen het budget te blijven.

W_F | 09-10-22 | 19:51

@W_F | 09-10-22 | 19:51: Joe! Het plafond wordt gewoon opgehoogd. Spreek ik Italiaans of zo?! Geen Amerikaanse ambtenaar die zich zorgen hoeft te maken over zijn hypotheekrenteaftrek en zulks. Of zijn 401K.

Hetkanverkeren | 09-10-22 | 20:15

@Hetkanverkeren | 09-10-22 | 20:15: Tot nu toe werd het plafon steeds opgehoogd en werden ook niet betaalde salarissen met terugwerkende kracht voldaan, maar ambtenaren moesten daar wel degelijk een paar maanden op wachten. Er werden ook overheidsdiensten simpelweg gesloten of waren alleen beschikbaar in noodgevallen. Of rentambten die naar huis gestuurd werden uiteindelijk wel betaald kregen weet ik niet. Betaald verlof is niet erg gebruikelijk in Amerika.

W_F | 09-10-22 | 22:59

Mooi, binnenkort dan ook groene hypotheken voor verduurzaming die je bovenop je al veel te hoge hypotheek mag afsluiten?

Fark Mutte | 09-10-22 | 19:24 | 1

Nou nee. Ze willen schulden maken die niet meetellen voor de schuldquote, maar die wel ooit afbetaald moeten worden, .. door ons allen.
Ondertussen zal zo de Europese publieke solvabiliteit worden uitgehold, en als het mis gaat mogen de kosten daarvan worden betaald door .. ons allen.
Maar geen zorgen, zonder de regelmatige nieuwe 'instrumenten' gaat het binnenkort al mis, en mogen de kosten worden betaald door .. ons allen.

Harry.Langezwaal | 09-10-22 | 19:48

Ach, geld is ook maar een contruct.
*gaat de vaat doen*

rijfkoek | 09-10-22 | 19:21 | 2

U heeft economisme gestudeerd onder professor doctor J. Klaver?

Graaisnaaiert | 09-10-22 | 19:23

Een permanent crisisfonds. Is dat niet gewoon toegeven dat je permanent gewoon veel meer uitgeeft dan dat je binnenrkijgt?
Nou ja, zolang er nog debielen zijn die EU-schulden en eurobonds opkopen kan het printertje gewoon blijven draaien maar owee als de bubbel barst of die tegenwaarde nooit meer gaat ontstaan.
Vulkaan, mensen. Een financiele en maatschappelijke vulkaan. Doodeng.

Graaisnaaiert | 09-10-22 | 19:18

Ik zal het kort houden: we are fucked!

Wombats | 09-10-22 | 19:17

euro=noppes
we zijn allang failliet

SpookJohn | 09-10-22 | 19:14

Nee Sassen, dit komt niet goed. En dat weet u ook wel. Er zullen steeds meer landen, vooral de netto betalende soort en zij die er enigszins neutraal instaan, een rukje naar rechts maken naarmate de economische vooruitzichten slechter worden. Groene plannetjes gaan zeer binnenkort allemaal op de lange baan, óf ze worden met geweld doorgedrukt waarna een nog grotere ruk naar rechts volgt. Op den duur onhoudbaar, kunnen ze in Brussel brullen wat ze willen, als er niemand meer over is die ze serieus neemt is het ook een soort EUxit, maar dan collectief.

elfenstein | 09-10-22 | 19:11 | 1

Wij gaan waar de Duitsers gaan. Anders kunnen we het sowieso wel shaken.
Maar ik zie wel een oplossing en dat is het zuiden en oosten ( aka de handophouders ) de maakindustrie van de EU te laten worden ipv China en Zuidoost Azie. Houden we de poen lekker binnen, creeeren we reeele ipv virtuele waarde en worden wij de exporteur van de wereld. En dan wordt de komende 1,5 alsnog de onze ipv die van China en in mindere mate India. Maar ja, daar is lef en visie voor nodig en dat ontbreekt volledig bij die bange navelstaarders in de EC en het EP.

Graaisnaaiert | 09-10-22 | 19:22

De EU is echt TOP.

Cunts-en-kitsch | 09-10-22 | 19:09

En met de EU uitbreidingsdrang om elk corrupt oost Europese schurkenstaat op te nemen, zal Brussel nog meer centjes uit u komen persen of ze zetten gewoon weer de geld printer aan. We krijgen de inflatie zo nooit terug naar de 2-3%

Geertje W | 09-10-22 | 19:06 | 3

De noord-zuidverhoudingen gingen al mank. Net als lidstaten die niet eens aan de toelatingscriteria voldeden voor het lidmaatschap.
Daar horen we alvast niks meer over..

NiCeY | 09-10-22 | 19:10

@NiCeY | 09-10-22 | 19:10:
Komt zeer binnenkort allemaal goed. Als de poen op is gaan ze wel zoeken, dat doet iedereen die z'n portemonnaie kwijt is.

elfenstein | 09-10-22 | 19:12

Maar dat is ook niet de bedoeling, de bedoeling is totale controle en dat doe je door de bevolking armer te maken.

Normaliter worden beslissingen gemaakt op logica en data, dit is hier keer op keer niet het geval. Dit zou iedereen nu toch wel aan het denken moeten zetten.

swagmachine | 09-10-22 | 19:15

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl