Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Stagflatie dankzij opa's en oma's

De toekomst is grijs

De huidige situatie is misschien wel een voorbode van hoe het er in de wereld er op weg naar 2040 aan toe zal gaan. De achterliggende drijvende krachten zijn wat anders, maar het effect zou hetzelfde kunnen zijn. Zo is er nu enerzijds een aanbodtekort (in sommige productcategorieën) en anderzijds is de vraag zeer plots gestegen door het aflopen van de zware lockdownmaatregelen. Dit heeft vele dislocaties in de markt teweeggebracht die nu goed terug te zien zijn in de inflatiecijfers. Maar waar nu corona de drijvende kracht achter dit fenomeen is, zal dat op weg naar 2040 juist de vergrijzing zijn. De schaarste zal zich dan met name in de arbeidsmarkt manifesteren en leiden tot hogere prijzen en beperkt aanbod, stagflatie dus. 

De huidige omstandigheden waarin het aanbod is afgeknepen en de vraag gestimuleerd, heeft tot allerlei uitwassen geleid. Er zijn tekorten aan bouwvakkers, timmermannen timmermensen, loodgieters, installateurs, doctoren doktoren, verplegend personeel, ICT-specialisten, leraren, ijsmeesters (ondanks Global Warming), jeugdzorg-personeel, vrachtwagenchauffeurs en zo verder. De inflatie is hierdoor gestegen en dit, terwijl de lonen nog nauwelijks van hun plek zijn gekomen; dat zullen we de komende 12 maanden wel te zien gaan krijgen in de CAO-onderhandelingen. De stijgende prijzen gaan uiteindelijk een drukkend effect hebben op de volumes die afgezet gaan worden. Dan is er sprake van stagflatie, zoals eerder beschreven op dit blog.  

Social

Nou gaat bovenstaande situatie niet al te lang duren, maar dat zou op weg naar 2040 wel eens anders kunnen zijn. Door de vergrijzing gaan er steeds meer vaklui uit de arbeidsmarkt treden, terwijl het vergrijsde deel steeds groter wordt ten opzichte van de arbeidspopulatie; het aantal werknemers neemt af terwijl het aantal pensionado's toeneemt. Het aantal productieve mensen neemt dus af terwijl de vraag op een hoog niveau kan blijven liggen (of de totale vraag aan producten en diensten per werknemer kan stijgen). Zo is er nog meer zorg nodig, nog meer automatisering, nog meer geschikte woningen, en zo verder. Dit alles moet dan geleverd worden door een kleinere groep werkenden.

Nu heeft Nederland het beter (minder slecht) voor elkaar dan bijvoorbeeld Frankrijk, waar men een pay-as-you-go systeem heeft; de kans is groter dat het beoogde pensioen er niet is. Het is dus maar de vraag of de Franse pensionado's wel het geld zullen hebben om in hun behoeften te voorzien. De behoefte is er dan wel, maar het geld niet, waardoor de behoefte zich niet vertaalt in vraag. In dat soort landen zal er eerder een langdurige recessie ontstaan door enerzijds hogere belastingen op de werkenden en anderzijds stijgende overheidsuitgaven. 

Nederland zou deze dans echter (gedeeltelijk) kunnen ontspringen, maar dat betekent niet dat de bloemetjes buiten gezet kunnen worden. Allereerst zullen de salarissen gaan stijgen door de toenemende tekorten aan geschikt personeel. Maar dit personeel krijgt te maken met wel erg veel werk en zal dus niet aan alle vraag kunnen voldoen. Prijzen zullen stijgen, terwijl het aanbod beperkt blijft. De weg naar 2040 zou dus gekenmerkt kunnen worden door stagflatie.    

Er zijn grofweg 5 oplossingen voor dit probleem:

1) langer door werken tot bijvoorbeeld 70 jaar   

2) meer uren werken (dus minder deeltijd en langere werkdagen)

3) de productiviteit moet omhoog

4) aantal geboortes moet omhoog

5) meer immigratie

Punt 1 en 2 behoeven niet veel uitleg; de oudjes moeten hun pensioen uitstellen en de werkenden moet meer uren draaien. Maar er zijn limieten. Zo zijn in sommige beroepsgroepen mensen fysiek echt op waardoor langer doorwerken geen mogelijkheid is. Ook ontstaan er problemen als mensen meer uren/minder deeltijd gaan werken, want het opvangen van de kinderen en/of verlenen van mantelzorg moet er dan bij inschieten; iets wat dus weer extra druk geeft op de zorg en de opvang. 

Punt 3 is de beste optie; er moet gezorgd worden dat de productiviteit van de overgebleven arbeidskrachten flink omhoog gaat. Dit kan worden bewerkstelligd door hogere automatiseringsgraad, robotisering, gebruik van kunstmatige intelligentie, aanwenden van goedkopere energiebronnen en nog meer van zulks. Dit zal zeker helpen maar het zal niet elk arbeidstekort kunnen opvangen en sommige van deze ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, terwijl op gebied van energie de Green Deal juist tot hogere energieprijzen zal leiden. De vraag is dus in hoeverre een periode van stagflatie kan worden vermeden. 

Punt 4 komt er op neer dat er meer kinderen geboren moeten worden. Deze kunnen na een uiterst intensief traject dat wel 24+ jaren duurt (+9 maanden) worden ingezet om de arbeidstekorten aan te vullen. Maar ja, dan zitten we al in 2046 en het opvoeden en trainen van al deze koters zorgt voor nog meer druk op opvang en scholen. Verder, en dit geldt ook voor punt 5, is het alleen maar een verlegging van het probleem, want uiteindelijk zullen deze kinderen ook met pensioen gaan en weer een vergrijzingsprobleem opleveren. Maar wellicht hebben we tegen die tijd oneindige goedkope energie en Star Trek replicators en kunnen we de natte droom van D66 waarmaken door overal in het heelal de moraalridder uit te hangen omdat we niet meer hoeven te werken voor ons natje en droogje (mits je social credit score voldoende is natuurlijk). 

Punt 5 is al gebezigd door menig politicus en dan vooral op EU-niveau. Het idee om tandartsen en wetenschappers te importeren uit Afrika en het Midden-Oosten (die ook nog hogere reproductiecijfers hebben) die hier de arbeidstekorten kunnen opvangen is natuurlijk onzinnig. De meeste immigranten die hier naar toe komen zijn weliswaar jong, maar niet of slecht opgeleid, hebben een sterk verschillende cultuur en een groot gedeelte komt helaas niet verder dan een uitkering. Het netto effect van dit soort (laagopgeleide) immigratie (extra BBP door extra arbeid minus kosten voor zorg, uitkeringen, integratie, etc.) zal eerder negatief dan positief zijn. 

Immigratie kan wel wat oplossen, maar dan moet er specifiek op kennis en kunde geselecteerd worden, net als een bedrijf dit zou doen. Zo zou Nederland die overbelaste (zowel wat betreft werkuren alsmede belastingheffing) Franse hoogopgeleide werknemers kunnen "importeren". Vergrijzing is echter een wereldwijd fenomeen (alleen Afrika ontspringt de dans echt) waardoor het importeren van dit soort werknemers niet goedkoop zal zijn vanwege toenemende vraag. Verder betekent dit ook een brain drain voor de landen die zij achterlaten, wat de ongelijkheid alleen maar zal doen toenemen. Ik troost mijzelf maar met de gedachte dat ik na mijn 75ste elke ochtend een croissantje en een baguette krijg aangeboden door een Melissa Theuriau lookalike. Keeps me going, zeg maar.

Reaguursels

Inloggen

De olifant in de kamer: We leven te lang nadat we productief zijn geweest.

Aisie | 15-11-21 | 12:05

Niet zo somber, kijk vooral naar de kansen. We hebben heel veel Syrische apothekers, heel veel Afghaanse tolken, binnenkort heel veel Malinese tolken, heel veel Poolse plukkers en aspergestekers tevens stukadoors, heel veel vml. Oostblok vrachtwagenchauffeurs (evt. onder buitenlands kenteken vanwege de Eurootjes), heel veel influencers (studie niet nodig), heel veel rappers (studie onbekend), heel veel explosieven specialisten die zelfs nu al tot ver over de grenzen faam hebben verworven, heel veel Miele experts, heel heel heel veel nog ongesorteerde van alles en nog wat (dagelijks verse aanvoer) die nu al voor heel veel extra banen zorgen bij o.a. de uitkeringsinstanties, COA en buschauffeurs. Geld zat sinds we het niet meer hoeven te drukken (vies en ingewikkeld geknoei met inkt) maar een pennenstreek al voldoende is. Waar ligt nou het probleem zou ik zeggen?

Waar-is-niets | 15-11-21 | 09:40

Er wordt hier en daar gezegd dat in de technische beroepen de lonen de laag zouden zijn. Geklets. Het is niet het loon, maar de belasting op arbeid die te hoog is. Uiteraard geldt dat niet alleen voor de technische beroepen.
Ik heb sinds ik met pensioen ben op mijn 66 en een half geen dag zonder technisch gerelateerd werk gezeten. Mijn laatste werkgever weet mij elke keer weer te vinden voor haar nieuwbouwschepen. Waar het op neer komt is dat ik plezier heb in het werk, maar ook werk om de belastingaanslagen te kunnen betalen. Iets met kip en ei.

forecastle | 15-11-21 | 09:39

Gewoon doen zoals in Spanje, bank of winkel gesloten, eruit met behoud van salaris. Ook al ben je 55 jaar, de regering betaalt wel, dus wij eigenlijk.

gato | 15-11-21 | 08:37

Optie 6: stagflatie accepteren, soberder leven. Zouden veel mensen zomaar eens gelukkig van kunnen worden

MentalW | 15-11-21 | 08:22 | 1

Yes, hiero! Heerlijk, niets meer kopen, alleen als het nodig is voor vervanging.

DeCynischeAmbtenaar | 15-11-21 | 11:27

Als je groei kunt managen, kun je ook krimp managen. Maar ja, daar heb je wel visie voor nodig. En voor visie moet je naar de oogarts volgens een bekende plucheplakker.

PieterPassant | 15-11-21 | 08:18

Als niemand meer betaald voor creativiteit en originaliteit en wel betaald voor systeemdingen, dan loopt het zeker vast. Al die grootverdieners naar huis de WW in.

pipo8399 | 15-11-21 | 07:04

Immigranten zijn niet alleen aanbieders van arbeid (hopelijk) maar ook consumenten van arbeid. Immigranten willen ook wonen, reizen, eten, medische zorg ontvangen, woning verwarmen enzovoort. Dit kost allemaal arbeid. Als immigranten meer arbeid consumeren dan produceren, gesubsidieerd door de sociale dienst, dan verergert dat de tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar.

DutchLion33 | 15-11-21 | 05:22 | 1

Dit is er een om op een tegeltje te zetten. Hulde!

discriminazie | 15-11-21 | 10:42

Punt 1: Prima om meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van ouderen. Hoeft niet full time gewerkt te worden,maar hier valt wel wat te halen. Vooral wanner mensen gezonder gaan eten en leven, kunnen ze nog wel meer betekenen dan nu op hogere leeftijd
Punt 2: Tegenovergestelde trend is juist aan de gang. The great resignation. Mensen zien niet in waarom ze full-time moeten werken voor een ander, terwijl ze hun tijd veel meer willen gebruiken om iets voor hunzelf te bereiken.
Punt 3:Productiviteit kan nog zoveel omhoog. Eerst alle bullshit banen schrappen, dat levert enorm veel op. Daarnaast ook technologie. Zo zullen de oudere chauffeurs worden vervangen door zelfrijdende auto's
Punt 4: Lijkt me sowieso beter als de bevolking zichzelf in stand kan houden.
Punt 5: Kan een oplossing zijn, maar alleen als we immigranten echt selecteren op dat ze iets toevoegen op onze arbeidsmarkt. Hier kunnen we linkse politici in ieder geval niet mee vertrouwen met hun naieve mensbeeld.

Fijn_dat_je_er_bent | 15-11-21 | 04:01

Over punt (5): De immigranten die we hier krijgen waren in het land van herkomst waarschijnlijk al de meest kansloze van dat land. Dus het waren waarschijnlijk al de armste, domste, laagst opgeleide, dus dat gaat inderdaad nooit werken; die verpauperen je land alleen maar. Punt (5) zou alleen werken als je hoog opgeleide afrikanen hier naartoe haalt, of ze een studie laat doen. In het laatste geval mogen ze hier alleen maar blijven als ze die studie succesvol afronden utieraard.

Expert Homo | 15-11-21 | 00:51

Er wordt vaak vergeten dat die zgn babyboomers die met hun 65-ste met pensioen gegaan zijn heel veel onbetaald vrijwilligerswerk doen. Deze groep sterft langzaam uit. Wie gaan al deze vrijwillige baantjes overnemen?

johnelec | 14-11-21 | 23:30

Melissa Theuriau. Wow! Onwaarschijnlijk mooie vrouw!

Pje911 | 14-11-21 | 23:07

Mensen zat, maar ze doen onzinnig werk: overheid, adviessector, subsiedielurkers, etc.

Monkey Cabbage | 14-11-21 | 22:31

Frankrijk zal als oplossing voor haar problemen, soidariteiti vragen <eisen> van die Noordelijke landen die wel op hun huishoudboekje gelet hebben.

......... en ze zullen zoals gewoonlijk wel hun zin krijgen.


Ervaringsdeskundige | 14-11-21 | 21:08

Het leven is kort, enjoy it while it lasts. Ieder voor zich en god voor ons allen zo was het, zo is het en zo zal het altijd blijven! Na mij de zondvloed. Wie aan het einde van deze eeuw nog leeft zoekt het maar uit. Geluk is geen keuze.

PIS-Alchimis | 14-11-21 | 20:48

Dat de productiviteit in NL gaat toenemen is een sprookje. De productiviteitsgroei stagneert al jaren omdat de sectoren waar de grootste vooruitgang geboekt kan worden (landbouw en industrie) gestaag zijn uitgekleed en we in toenemende mate een dienstverlenende economie hebben gemaakt waarbij de overheid - direct of indirect - een van de grootste werkgevers is. Een economie die steeds meer bestaat uit professionele kinderoppassers, coaches en consultants die geen zak aan echte economische waarde toevoegen maar vooral elkaar aan het werk houden. Dat alles in organisaties die geen prikkel hebben om de productiviteit te verbeteren en, als dat per ongeluk wel gebeurt, de uitgespaarde capaciteit linea recta in extra staf- en managementfuncties omzetten en zo nog meer bullshitjobs creëren. In een dergelijke sectoren is de output per uur een constante geworden.

Joris Beltsin | 14-11-21 | 20:47

Er zijn te veel onzinstudies (en onzinbanen). De man die mijn CV repareerde recent vertelde dat ze geen personeel kunnen krijgen omdat mensen geen vak meer willen leren. Dus de technische school moet terug.

Poes Fiep | 14-11-21 | 20:35 | 3

Of de financiële waardering moet omhoog...

* Il Principe * | 14-11-21 | 20:43

De studie moet vooral leuk zijn in een leuke studentenstad, “iets met mensen” en dan hebben we de studiekeuze van de huidige jeugd wel ongeveer in beeld (51% is vrouw, op zoek naar een man met goed verdienvermogen, kort rokje, lang haar, panty).

Analia von Solmsch | 14-11-21 | 22:43

@* Il Principe * | 14-11-21 | 20:43:
Die begint al te beginnen.
Niet voor de werknemers, maar voor de werkers die weten wat werken is en zichzelf zzp'er zijn gaan noemen

Cadaver | 14-11-21 | 22:57

Vergeet de inflatiedruk van de energietransitie niet. Binnen enkele decennia zouden we de hele basisinfrastructuur voor de energieopwekking en -distributie moeten upgraden, daarbovenop bedrijfsprocessen binnenste buiten keren en uiteraard ook nog even 8 miljoen woningen ingrijpend aanpassen. Transitie-idioten zoals Nijpels juichen nu vooral dat de energiesector veel banen zal creëren. Nog los van deze drogredenering van de oorlogseconomie is dit een gotspe. Met dat geringe niveau aan bouwactiviteiten dat we nu hebben is er al een groot tekort aan vaklui, installateurs, werktuigbouwkundigen, ingenieurs etc. omdat de jongste generatie zich liever met media, communicatie, lifestyle management, social work of andere fopstudie ledig houdt. Een energietransitie uitvoeren met een dergelijk kneuzenfestival gaat zeker niet goed komen en voordat het fout gaat eerst gruwelijk de kosten omhoog jagen.

Joris Beltsin | 14-11-21 | 20:19

Bij punt 3 ontbreekt het grote probleem van de manager die om die hoek komt kijken en de zaak stagneert.

aflaatverkoper | 14-11-21 | 20:15

Stagflatie is op lange termijn een mogelijkheid, maar de huidige combinatie van krappe arbeidsmarkt en grote vraag naar producten en diensten (gestimuleerd door krankzinnige huizenprijzen -> verzilvering overwaarde) zal zich m.i. eerder vertalen in een loon-prijsspiraal, die de prijsinflatie nog verder zal opstuwen. Gevoegd bij de hoge energie- en brandstofprijzen een heel vervelend scenario voor de koopkracht van o.a. gepensioneerden en uitkeringsafhankelijken (ruimte voor indexering is er nauwelijks), dat nog veel maatschappelijke onrust kan gaan veroorzaken.

GnottoBlotto | 14-11-21 | 20:11 | 1

Er is zat ruimte voor indexatie, de huidige rekenrente is een politieke keuze.

* Il Principe * | 14-11-21 | 20:44

Bevolkingsgroei is probleem nr. 1. Het is dwaasheid om immigranten binnen te halen omdat er niet genoeg mensen zouden zijn om bejaarden te verzorgen. Alsof die immigranten ook geen bejaarden zouden worden, en de bevolking niet nog meer zou groeien. Idem voor het fokken van kinderen. Exponentiële groei kunnen we niet gebruiken.

Het basisprobleem is dat voor een goede levensstandaard economische groei kennelijk onmisbaar is. Tot nu toe ging die ook gepaard met bevolkingsgroei, maar dat kan niet onbeperkt doorgaan, zoals Malthus al doorhad. Hij kon in zijn tijd niet weten dat er toen nog een enorme rek in het systeem zat door de ontwikkeling van wetenschap en techniek, met als resultaat de hele industriële revolutie. Ook nu is er in principe nog rek in het systeem, door nieuwe technische ontwikkelingen, automatisering, en zoals hier al eerder genoemd is, het ombuigen van economisch nutteloze arbeid door managers, communicatiedeskundigen, genderspecialisten en meer van dat soort parasitaire fopstudiefiguren, naar nuttig werk, ook al betaalt dat wat minder dan wat de "hoogopgeleiden" nu verdienen. Schaf dus de ondersteuning voor al die nepstudies af en stimuleer exacte vakken en technisch onderwijs.

Hiermee kunnen we het in ieder geval nog een tijd langer volhouden, al kan dit ook niet onbeperkt doorgaan. Hoe dat afloopt weet ik ook niet. Een stagnerende of krimpende economie? Wie weet komt dan die grote meteoriet ons uit ons lijden verlossen. Ergens wel een grappig idee, nog steeds lui die o zo bang zijn voor een klimaatcrisis die maar niet wil komen, en dan krijgen ze opeens een dodelijk brok steen op hun kop.

Argyronauta | 14-11-21 | 19:42

Mwaah, gaat wel meevallen. In Japan werken veel 80-jarigen ook nog. Er zijn straks meer dan een miljoen Nederlanders zonder pensioen en een veelvoud met een te klein pensioen, daarvan zal een deel ook gewoon door moeten werken. Als je dan door gebreken niks meer kunt, kun je altijd nog politicus worden.

Ben7943 | 14-11-21 | 19:36

Migratie op grote schaal vermindert ook nog eens de noodzaak voor met name Afrikanen om de geboortecijfers te verlagen, omdat het feitelijk export is van een overschot aan mensen die weinig toekomst hebben in eigen land. Vermindering van de bevolkingsdruk is dus ook belangrijk voor Afrikaanse landen.

Rhenium | 14-11-21 | 19:15

Hier word uitgegaan van een groei model. Misschien moeten we dat maar eens achter ons laten en na gaan denken over een krimp m odel. De race to the top is eigenlijk een race to the bottom

Munnie-talks | 14-11-21 | 19:06

Meer ICT is meer overhead en minder productie

Nichtsneues | 14-11-21 | 19:00

Interessant stuk, ik mis alleen wat onderbouwing en harde cijfers.
Ik bedoel, er komen per week duizend nieuwe Nederlanders, dus probleem opgelost toch?

Misschien is herwaardering de beste oplossing, en mensen belonen om aan het werk te gaan. Zolang uit de staatsruif vreten bijna net zoveel oplevert als werken, wordt dit probleem enkel groter en neemt de immigratie alleen maar toe.

yokiamy | 14-11-21 | 18:50 | 1

Als je het stuk hebt gelezen, dan kan je aannemen dat de huidige immigratie juist een belasting is voor de samenleving in plaats van een verrijking.

De Blauwe Baviaan | 14-11-21 | 19:28

In 2040 ben ik 80. Weliswaar geen opa (voor zover ik weet heb ik geen kinderen) maar dan toch een ouwe lul. En zoals wij vroeger zongen staan ouwe lullen alleen maar in de weg, dus die moeten weg. Ik ga mij zo langzamerhand schuldig voelen dat er een kans bestaat dat ik over 20 jaar nog leef maar terzijnertijd zou dan het pilletje van D66 voor de jongere generaties uitkomst kunnen bieden. Succes ermee jongelui!

Vuurspuger | 14-11-21 | 18:47
-weggejorist-
mel96 | 14-11-21 | 18:37 | 2

Er zijn grofweg 5 oplossingen voor dit probleem:

1) langer door werken tot bijvoorbeeld 70 jaar
2) meer uren werken (dus minder deeltijd en langere werkdagen)
3) de productiviteit moet omhoog
4) aantal geboortes moet omhoog
5) meer immigratie

Neee!!! We moeten door de. zure appel heen.
En op naar 12 miljoen mensen in het jaar 2100.

Dat heet visie.

Remi A. | 14-11-21 | 18:28 | 5

6) Afschaffen van overbodig werk : ambtenaren die iets nuttigs doen ipv er beleid over schrijven bv

Zorc | 14-11-21 | 19:43

Mee eens. Maar dit is een taboe. Ik was ooit lid van de club van 10 miljoen. En toen die club een keer wilde deelnemen aan een dag over duurzaamheid oid, haakten de groene partijen, die daar ook zouden gaan deelnemen, af. Milieudefensie voorop. Vanaf dat moment stem ik niet meer groen.

Poes Fiep | 14-11-21 | 20:32

@Poes Fiep | 14-11-21 | 20:32: Groot gelijk. Pure intimidatie van die groene partijen.

Dr. Worstenbroodje | 14-11-21 | 22:09
▼ 2 antwoorden verborgen

De oudjes zijn het probleem niet, de jongere(n) hebben voor het grootste deel alleen maar pretstudies gedaan als communicatie, bedrijfskunde, management, public relations, sociologie, reclame, pedagogie, etc etc tot -godbetere- vrijtijdsbesteding aan toe.
Maar 'harde' opleidingen als wiskundige, natuurkundige, werktuigkundige, ingenieur (ir in oud geld) e.d. zijn door velen als te moeilijk gezien, en hebben/hadden geen sexy appeal. Om over opleidingen waar je geleerd wordt/werd je handen te gebruiken maar helemaal te zwijgen, die zijn al uit de gratie sinds 40 jaar ofzo.

HoezoNickname | 14-11-21 | 18:22 | 4
-weggejorist-
mel96 | 14-11-21 | 18:40

Dit, dus.
Gewoon: de Ambachtsschool terug.
Dit is de Ambachtsschool in het dorrup waar ik een groot deel van mijn jeugd doorbracht:

www.plaats.nl/var/10/full/10891.jpg

En dit is wat ze ermee gedaan hebben:

www.plaats.nl/var/26/full/26313.jpg

In de afgelopen decennia heb ik in 020, waar ik nu woon, nog nooit een jochie of een laat-puber zelf zijn lekke fietsband zien repareren. Kunnen ze niet meer, wíllen ze ook niet meer, want vastgeplakt aan hun mobieltjes en Playstations. En als ze wat ouder worden, willen ze rapper of communicatie-adviseur worden.

Peter Emile | 14-11-21 | 18:53

@Peter Emile | 14-11-21 | 18:53: klopt ze hebben een fiets met een blauwe band, all in tarief een berichtje en hij wordt opgehaald zo werkt dat bij SWAP fiets .. wie heeft er nu nog een fiets tegenwoordig we leven toch in de tijd van acces en niet meer van de stuff orientated Baby Boomers .. Great Reset weet je nog , die is allang begonnen en de jeugd doet het voor.......

Smoelensmid | 14-11-21 | 19:28
▼ 1 antwoord verborgen

6) mensen die geboren worden gaan weer een vakopleiding volgen. Leerplicht _met_ wiskunde+scheikunde+natuurkunde+programmeren verplichten tot 20 jaar.

W_F | 14-11-21 | 18:22

Punt 6. Ga mensen opleiden voor de banen waarin voldoende werk is, dus weer een LTS en huishoudschool waar je voor verzorgende wordt opgeleid. Deze banen moeten financieel veel beter beloond gaan worden dan de gecreëerde bullshitbanen (hallo, inclusiviteitsmanager in de energie industrie!).
Punt 7. Alleen migranten tijdelijk toelaten die na een korte training direct aan de slag kunnen en geen aanspraak kunnen maken op een eeuwig verblijf, Ik denk hierbij aan Fillippijnse verpleegsters en verzorgenden, Werkt prima in de UK en dan hoeven die dames niet meer aan de slag in de Emiraten, waar het bar en boos is voor hen. Uiteraard worden ook zij fatsoenlijk betaald.
Punt 8. Direct stop op import mensen die niks te bieden hebben en hier alleen zijn om te profiteren. Geen bed bad brood als je bent uitgeprocedeerd, maar meteen wegwezen na eerste afwijzing. Agema had gelijk toen zij zei dat geld dat niet aan kansloze profiteurs verspild wordt, ook naar bv zorg kan gaan. Het gaat om miljarden.
Punt 9. laat mensen met een beperking en uitkeringsgerechtigden een opleiding doen die motiveert i.p.v. hen af te schepen met een participatiebaan in de groenvoorziening. Overigens is daar niks mis mee maar maak ook daar een echte baan van. Er zal altijd een groep overblijven die niet wil of kan werken maar er zijn ook veel mensen afgeschreven door het bedrijfsleven die echt wel willen maar vanwege leeftijd staan ze gedwongen aan de zijlijn. Zes maanden in een participatiewetbaantje elk jaar zonder uitzicht op vast werk is gewoon wreed.
Punt zoveel. Stop met miljarden subsidies wegpissen aan vage stichtingen op milieu-, inclusie en diversiteitskul. Als activisten zo bevlogen zijn dat ze daarvoor willen strijden dan doen ze dat maar onbezoldigd, Het geld wat daarmee uitgespaard wordt kan naar mantelzorgers zodat die ook eens gewaardeerd worden door de maatschappij.

Toos Bevergeil | 14-11-21 | 18:16 | 4

Een aanvulling op punt 9, of zullen we er punt 10 van maken? De arbeidsmarkt verduurzamen. Arbeid wordt schaars, een luxe die wij niet hadden, in tegendeel. Dus moet er beter worden omgegaan met de werkenden dan er lange tijd met ons is omgegaan. Dat betekend dat een D66 kroonjuweel (flexwerk) word vervangen door een ander kroonjuweel werk verduurzamen. Weg met de we gooien na een klus de dagloners (eufemistisch ZZP'ers genoemd) weer weg, en allen die ouder zijn dan pakweg 50-55 tot hun 67e zo snel mogelijk de bijstand in. Dat is niet meer van deze tijd, kijkt u mee VVD, CDA en D66? Dat betekend een andere generatie managers, met een veel betere mentaliteit. Mijn motto wordt nu dan ook, "alle yuppen moeten weg, alle yuppen moeten weg, yuppen managers staan alleen maar in de weg".

Vuurspuger | 14-11-21 | 19:33

Woord voor woord helemaal mee ééns!

Wering | 14-11-21 | 19:34
▼ 1 antwoord verborgen

Ja joh, de pensioe uitkeringen voor eeuwig bevriezen. De inflatie laten oplopen en dan kunnen de oudjes inderdaad niets anders meer doen dan buiten op een bankje zitten.

Moestuinier | 14-11-21 | 18:13 | 2

Of gewoon weer aan het werk! Bij een pensioenuitkering zit nimmer de belofte om rond te komen.

De Blauwe Baviaan | 14-11-21 | 20:15
-weggejorist-
AtotenmetZ | 15-11-21 | 01:30

Als de oudjes een bezwaar zijn dan mag je mij een dodelijke injectie geven zodra ik mijn neus in het ziekenhuis laat zien. Ik heb het wel gezien hier.

cugel | 14-11-21 | 18:04

Meer van hetzelfde werkt altijd prima. Als het maar groeit. Toch?

squadra | 14-11-21 | 18:00

Ruim voor die tijd is de euro en de EU al uit elkaar gespat, niet toevallig na een crisis die samenviel met een nucleaire oorlog tussen Israël en Iran. Dan is het hebben van een eigen (moes)tuin handig. Chaos, oorlog en 1 grote puinhoop is al wat ons rest.
Allerbelangrijkste dan: het hebben van een wapen.
Want als A voedsel heeft, B water en C medicijnen dan heeft D met het wapen aan het einde van de dag voedsel, water en medicijnen.

FW Ta-183 Huckebein | 14-11-21 | 17:56 | 3

En wie hebben er de meeste wapens in onze ¨wijken?¨

squadra | 14-11-21 | 18:03

Helt geld is op dus oorlogen zijn ook te duur. Een nieuwe munt kiezen zie ik echter nog wel gebeuren, samen met China, die dan gewoon de baas is in de wereld.

W_F | 14-11-21 | 18:27

ik vreet helemaal niets meer uit eigen tuin na een kernoorlogje in een apenland Ook geen wild of paddenstoelen.

Dr.Utker | 14-11-21 | 18:45

Bij een werkgever hebben wij, plus- minus 38 werknemers, een half jaar gewerkt zonder manager. Ervoor was het kut.
Dat half jaar was goud.
Je werk doen met alle kennis die je had en als je het even niet meer wist even vragen aan een oudere collega die het wel weet/wist, al het werk kwam op tijd af. Bestellingen voor materiaal deed jij zelf en werd op tijd geleverd op het adres wat jij opgaf. Zo deden alle collega's het ook.
Dat half jaar haalden we een omzet van meer dan 100%.
En toen kwam er een nieuwe manager.

Gokmaar | 14-11-21 | 17:54

Punt 7 tm 999. Stuur Rutte en z'n companen weg

sgaapje | 14-11-21 | 17:51

Je bent punt 6 vergeten. Een lagere levenstandaard, met lagere levensverwachting en lagere kosten.

heldheino | 14-11-21 | 17:49

Laat de 50+ die uitgevallen zijn meedoen. Die zijn gemotiveerd, betaal ze goed en bied contracten aan. Stop met dat uitzendcircus. Bied werknemers perspectief

sgaapje | 14-11-21 | 17:47

2040, dan ben ik 90, misschien dat ik dan wel een krantenwijk moet nemen.

bergsbeklimmer | 14-11-21 | 17:44 | 1

Kranten bestaan dan niet meer. U moet Youtube videootjes gaan maken voor uw doelgroep, doorspekt met reclame voor incontinentieluiers.

nieuwe_Deen | 14-11-21 | 18:03

Ik mis de pil van Drion als optie.

Lubbberrtt | 14-11-21 | 17:43

Geweldig verhaal. En als het puntje straks bij het paaltje komt, komt het puntje toch niet bij het paaltje. Doemscenario's. Mensen bang maken. Het leukste wat er is.

Leptob | 14-11-21 | 17:42

Puntje 6. Alle capabele mensen in tegenover gestelde richting verhuizen als waarvan gelukszoekers vandaan komen. Dan heb je daar binnen de kortste keer een fijne samenleving en kan het hier verder sudderen met de instroom en opgetuigde niet functionerende wensmaatschappij

Mark van Leeuwen | 14-11-21 | 17:42 | 3

Goed idee. Wanneer vertrekt u?

nieuwe_Deen | 14-11-21 | 17:50

@Mark van Leeuwen | 14-11-21 | 18:47: ik ken meerdere mensen die dit gedaan hebben. Serieus een goed idee!

nieuwe_Deen | 14-11-21 | 19:03

Waar halen we nu straks al die honderdduizenden communicatiemedewerkers vandaan?

Ridde Rogter | 14-11-21 | 17:40

Rutte, lees je even mee? Kun je nog tenminste iets goeds doen met dat verrotte leven van je. Met name punt 5.

appeltjesgroeneweide | 14-11-21 | 17:39 | 1

Rutte mag ook wel eens opschieten met punt 4.

W_F | 14-11-21 | 18:34
-weggejorist-
-PR- | 14-11-21 | 17:39

Ah, dus goed gegokt door de harde lijn te volgen en zoveel als mogenlijk te kunnen ipv vanaf mijn twintigste alleen maar voor managment te gaan. Ik verbaas me er ook over dat twintig minners het ook heel normaal vinden om met bijvoorbeeld een lekke band gelijk naar een fietsenmaker te gaan

Mark van Leeuwen | 14-11-21 | 17:37 | 2

Dit. Nederland begint zoetjes aan een maatschappij te worden waarbij iedereen twee linkerhanden heeft. Gouden business om a la Ned Flanders (Simpsons) een winkel voor linkshandigen te openen.

-PR- | 14-11-21 | 17:40

Jammer alleen dat handjeswerk nog steeds belabberd gewaardeerd wordt, en dat leidinggeven nog steeds overbetaald en overgewaardeerd wordt. Maar in Amerika zie je al een beetje een omslag: jongeren die niet kiezen voor een universiteit (en studieschulden) maar een vak leren en daarmee een prima salaris verdienen. In mijn eigen omgeving zie ik handige lui die bij de baas niet veel verdienen en dus met wat vrienden zelf een bouwploegje vormen, en die lopen behoorlijk binnen op het moment.

Muxje | 14-11-21 | 17:49

Vanmorgen zat EdNijpels zelfvoldaan te beweren dat wij een fantastisch ambtenarenapparaat hebben, topmensen. Niemand die hem de vraag stelde of dat ook ging over de toeslagambtenaren, de belastingambtenaren of de amtenaren op VWS die 5,1 miljard hebben zoekgemaakt. Dat soort Dorknopers omscholen en ze met de handen laten werken. Het is allemaal niet zo moeilijk.

dathoujetoch | 14-11-21 | 17:37 | 2

Edje. Brokkenmaker en blunderaar. Voorvechter van pedofilie. Alleen echt groot in baantjes verzamelen. Waar hij natuurlijk blunderde: SENA, DSB. Toch hoge koninklijke onderscheidingen. Want ja, wereldnatuurfonds...
Kortom Edje is totaal irrelevant.

squadra | 14-11-21 | 18:13

We hebben veel te veel ambtenaren

Therrie | 14-11-21 | 19:18

Punt 4 zou ook door corona wel eens 'dingetje' kunnen worden.

starbuck280 | 14-11-21 | 17:35

Punt 7
Minder opleidingen voor coaches, adviseurs, public relation, woordvoerders enz, enz

shimanski | 14-11-21 | 17:33

2040? Hoop dan in mijn 4de jeugd te zitten.

Rest In Privacy | 14-11-21 | 17:33

Oplossing 6: automatiseren en robotiseren. Machines taken van mensen laten overnemen.

BoerKoekoek | 14-11-21 | 17:33

Als we nou eens de minder gewenste immigranten vervangen door mensen die wél een zinnige bijdrage aan de maatschappij leveren?

HankHill | 14-11-21 | 17:33

2040... welnee man, 't is nu al aan de gang..

BL!ZZ | 14-11-21 | 17:32

Wie niet steelt of erft zal werken tot die sterft

Frans_van_Arkel | 14-11-21 | 17:31 | 1

Tot die wat sterft?

The Green*Machine | 14-11-21 | 19:14

Begin eerst een mensen op te leiden die iets kúnnen: lassen, draaien, frezen, stofferen, verzorgen, repareren en storingszoeken. En zorg ervoor dat die mensen weer trots op hun werk worden, ipv aan een stropdas uit te moeten leggen dat ze niet 1,3% sneller kunnen werken, omdat ze dat al tien keer eerder hebben moeten doen.

Coffee Party | 14-11-21 | 17:31 | 1

Zit in een booming business bedrijf, door allerlei redenen machines sneller gezet... nu veel uitval bij medewerkers... dit is niet okay

BL!ZZ | 14-11-21 | 17:40

Ps: snijden in het ambtenarenapparaat en al die zogenaamde beeldscherm management functies totdat je het gaat merken. Vooral bij ambtenaren waarschijnlijk bij 80% wegsnijden. Dan heb je mensen genoeg. Tenminste als je ze aan het echte werk krijgt. Komen dan veelal toch uit verkapte melkertluizenbaantjes.

Mart6037 | 14-11-21 | 17:28

De staat bedriegt de wet is logen.
Zelfzuchtig gaat de rijkaard voort

Shoarmamasutra | 14-11-21 | 17:26

Sneller dood gaan en u zult gelukkig zijn.

BrutusBosch | 14-11-21 | 17:24

Selecteren op kennis, bezit en arbeidsmoraal. Net als net na de oorlog door Australië en Canada. Klaplopers hebben we zelf al genoeg.

Mart6037 | 14-11-21 | 17:24

Punt 6:

Minder management lagen en minder woke-studies.

klaas24 | 14-11-21 | 17:20 | 1

Zo eenvoudig kan het zijn inderdaad.

ChalinaRosa | 14-11-21 | 17:53

Oplossing 6. Veel minder (kantoor)ambtenaren en geen absurde verhogingen meer voor het kantoorambtenarenvolk, en die vrij gekomen capaciteit inzetten in banen die wel toegevoegde waarde opleveren.

rman | 14-11-21 | 17:20 | 1

Hear hear

Mart6037 | 14-11-21 | 17:29

Als we nu eens de universiteiten gratis maken, dan komen er vanzelf nog meer buitenlandse studenten hier werken. Moeten we wel eens wat gaan investeren ipv het hoger onderwijs als kostenpost zien zoals Rutte lijkt te doen.

* Il Principe * | 14-11-21 | 17:18

Opties 4 & 5 absoluut niet
doe ons een plezier zeg
Langer doorwerken is voor velen vrijwel zeker geen probleem
24/7 op de golfbaan gaat ook snel vervelen

Tobi | 14-11-21 | 17:17

U vergeet nog een punt.
Niet zo lang doorstuderen maar een vak leren en jonger beginnen met werken.

Kapitein Sjaak Mus | 14-11-21 | 17:16 | 1

Precies. Een 'hoogopgeleide' anno nu studeert tot en met plm. 25 jaar. Ook zonder daarna een jaartje backpacken en/of vrijwilligerswerk in Afrika of zo, scheelt dit aan de voorkant van een loopbaan al zomaar 6 tot 7 jaren arbeidsproductiviteit met de huidige zestigers (generatie plm. 1960 geboren) die na havo of mbo op zijn 16-17-18e jaar fulltime (dus echt 40 uur per week!) ging werken.

En die generatie van 1960 moet nu al doorwerken tot 67 jaar (50 jaar werken), dus die 6-7-8 gemiste arbeidsjaren aan de voorkant, gaan de jongeren echt niet inhalen door straks tot 68 of 69 (i.p.v. 67 jaar) te blijven werken.

Bovendien: qua pensioen zal het nog flink jammeren worden: een fiks aantal jaren minder werken dan de huidige zestigers en dan ook maar 28 tot hooguit 32 uur per week willen werken? Dat scheelt nogal: 50 jaar lang 38/40 uur per week werken of pensioen opbouwen over 40 jaar lang 28 uur per week werken....

Wering | 14-11-21 | 19:30

Misschien geen populaire opinie hier, maar immigratie is een prima oplossing. Specifiek: immigratie van capabele arbeidskrachten die na een korte opleiding hier aan de slag kunnen. Kortom: grenzen open voor mensen die iets kunnen. Het enige nadeel is dat we zo wel de beste mensen uit de landen van oorsprong wegpikken. Ja, die mensen gaan ook met pensioen, we moeten er dus niet zoveel binnen halen als er boomers uitstromen, en zo de curve afvlakken en de landing wat verzachten.

Muxje | 14-11-21 | 17:15 | 2

Die gaan maar wat graag voor 15 a 20 euro per uur voor een baas werken hier natuurlijk.

Dacht het niet.

sjef-van-iekel | 14-11-21 | 17:19

Zoals Canada doet. Prima.

neolib | 14-11-21 | 17:23

Heb net een huis gekocht. Laat maar komen die inflatie.

* Il Principe * | 14-11-21 | 17:14 | 1

Gefeliciteerd. Maar ik denk niet dat het veel zal helpen.

nieuwe_Deen | 14-11-21 | 17:54

Ik voorzie dat een deel van de huidige generatie (40-50 jaar oud) zal doorwerken tot ze niet meer kunnen omdat ze geen pensioen en eigen woning hebben geregeld. Die groep is groter dan je denkt.

Atlantis-95 | 14-11-21 | 17:11 | 4

Heb nooit vertrouwen in pensioenbedrijven gehad... verplicht helaas... heb daarnaast zelf nog wat geregeld... ben bang dat de roverheid zijn klauwen ook nog daar naar uithaalt

BL!ZZ | 14-11-21 | 17:47

@sjef-van-iekel | 14-11-21 | 17:21:
Iedere gepensioneerde heeft zelf, en vl zijn werkgever, bij elkaar gespaard . En je hebt vast wel eens gehoord van de dekkinsgraad. Is die 100% dan er genoeg geld in kas. Ga je met pensioen dan zit er voor jou je volledige pensioen in de pot. Gemiddeld uiteraard; voor iedereen 22a23 jaar. Dus de verhouding werkenden/gepensioneerden is volkomen irrelevant. Als morgen mijn pensioenfonds stopt dan blijven alle gepensioneerden hun pensioen
houden. Ook alle opgebouwde rechten blijven.

neolib | 14-11-21 | 18:02

Ja veel zijn noodgedwongen zzp
En dan nog inflatie doet de rest

Therrie | 14-11-21 | 19:20
▼ 1 antwoord verborgen

In de IT zijn er voor weinig werkgevers die meer willen betalen. en het schijnt in de zorg niet beter te gaan dus misschien moeten werkgevers eens gaan kijken of ze wel voldoende over hebben om personeel te motiveren het werk te doen?

MikeOchslong | 14-11-21 | 17:09 | 2

Mogelijk zelfs dat werkgevers moeten gaan beseffen dat werk-gever zijn gaat verdwijnen, omdat de werk-nemers dat werk niet meer willen?

nobodiesunmighty | 14-11-21 | 18:37
-weggejorist-
mel96 | 14-11-21 | 18:48

Ik ga voor oplossing 6: herwaardering ‘essentiële’ beroepen t.o.v. bullshitbanen. Het zou mij niets verbazen wanneer 15-20% van alle werkgelegenheid hieronder valt.

AnitaDik | 14-11-21 | 17:09 | 1

Vroeger kon men zomaar ergens beginnen. Toen kwamen de opleidingen en specialisatie en nu kan iedereen pakketbezorger worden en redelijk goed verdienen.

Die pakketbezorger of boodschappenbezorger is eigenlijk ook een bullshitbaan. En dat zijn duizenden mensen die liever in een busje zitten dan een jarenlange opleiding te doen voor een specialisme.

sjef-van-iekel | 14-11-21 | 17:26

Laten we de economie nou eens laten krimpen. Gewoon, omdat het kan. En om alle economen en semi-economen, die geloven in de hypothese van de eeuwige groei, eens voor aap te zetten.
Als we inkrimpen, worden we gelukkiger, want allerlei problemen verdwijnen.
Just tray!

Schadenfreude | 14-11-21 | 17:05 | 2

Try?

dathoujetoch | 14-11-21 | 17:14

Nee, er komt net een tray met lekker cookies aan

Tobi | 14-11-21 | 17:18

Ik heb een veel beter voorstel om de productiviteit te verhogen. Al die onzinnige onnodige arbeidslagen (managers, intermediair, laag op laag op laag administratie, etc) afschaffen en die mensen iets nuttigs laten doen

Gregovic | 14-11-21 | 17:03 | 1

Realistisch gezien zitten ze al aan de top van hun potentiële nuttigheid.

nieuwe_Deen | 14-11-21 | 17:55

Als maar meer meer meer. Meer kinderen. Meer mensen. De aarde piept en kraakt

YoMoms | 14-11-21 | 17:02

Immigratie is een doodlopende weg. Ook die mensen gaan met pensioen en moeten dan bediend worden (nog meer immigratie?). Tenzij je ze na gedane arbeid vriendelijk verzoekt om op te krassen voordat ze een beroep doen op het sociale systeem.

Jan_Pietersen | 14-11-21 | 17:01

Alle vijf de voorgestelde oplossingen zijn pure kwats. Doorwerken tot je helemaal dood omvalt om de economie van de rijken te redden is slavernij. Meer uren werken > idem, we zijn hier geen werkdrones he? Productiviteit omhoog > idem als voorgaande, nog meer druk d'r op, dat zal ze leren ey? Geboortes omhoog > bye ijsbeertjes plus minder mogelijkheden voor 1, 2, en 3. Immigratie omhoog > die mag u zelf invullen wat daar zoal mis bij kan gaan.
Alle genoemde oplossingen leggen het probleem bij de werkende klasse terwijl het echte probleem veroorzaakt wordt door een decadente en op hol geslagen bovenlaag van corrupte politici, almachtige lobby, criminele banken en steeds grotere monopoliebedrijven die niet meer te controleren of in toom te houden zijn. Verbeter de wereld, werk je kapot, het is een concept, het is geprobeerd maar uiteindelijk faalt het altijd.

elfenstein | 14-11-21 | 17:00 | 1

En zo is het. Meer werken voor de pensioenen van ambtenaren? Echt niet.

Toos Bevergeil | 14-11-21 | 18:00

Als het de ongevaccineerden weer eens niet zijn, dan zijn het wel de bejaarden, kort samengevat? Dit artikeltje biedt geen enkele oplossing. Inflatie te danken aan Hoekstra. Ondanks praatjes, gaat per 1 januari de belasting op gas gewoon omhoog. Er is sprake van groei, geen stagflatie. Dat was een jaren zeventig riedeltje.

dathoujetoch | 14-11-21 | 16:59

Oplossing 6 is al gekozen en wordt in praktijk gebracht. Namelijk, net zoveel geld drukken als nodig is om alle gaten te dichten. Probleem opgelost.

Magnum Force | 14-11-21 | 16:59 | 2

Tot het de turkse lira wordt en dat gaat niet lang meer duren
Dat bij drukjen van geld is een lapmiddel omdat ze weigeren toe te geven dat de EU een mislukking is

Therrie | 14-11-21 | 19:23

Dan is er de A.I. die ons werk doet. Of we zijn allemaal overleden aan de 50e boosterprik.

polletjepiekhaar | 14-11-21 | 16:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl