Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Stagflatie en dan crisis: nu of later

Voor ons de zondvloed?

De term stagflatie wordt steeds vaker gebezigd. Niet zo verbazingwekkend, gezien de groeiontwikkelingen en de stijgende inflatie. De experts zijn echter niet alleen verdeeld over de kans op deze situatie, maar ook over de definitie van stagflatie. Naar mijn mening is stagflatie een soort interbellum, een tussenfase. Hoe er door centrale banken en overheden wordt gereageerd, bepaalt welk scenario gaat volgen: inflatie & groei of een flinke recessie. 

De twee mogelijke resultaten sluiten elkaar niet uit, het gaat er meer om welke fase er DIRECT na deze stagflatieperiode komt. Uiteindelijk komt die economische crisis er namelijk toch wel (enige variabele is de grootte van deze crisis). 

Eerst moet de term stagflatie nader worden toegelicht. De ene econoom zegt dat groei negatief moet zijn en inflatie positief, anderen spreken al over stagflatie als de inflatie toeneemt terwijl de economische groei afvlakt. Ik kan mij het meest vinden in de laatste benadering; de periode waar de inflatiecurve omhoog afbuigt terwijl de economische groei juist naar beneden afbuigt. 

Dat deze definitie nu wel erg toepasselijk is, mag geen wonder heten. Door de lockdowns zijn vele aanvoerlijnen totaal verstoord geraakt, terwijl door de plotselinge en gesynchroniseerde opening van de wereldeconomie, de vraag flink toenam. Prijzen zijn hierdoor gaan stijgen. Doordat enerzijds minder aanbod beschikbaar kwam, en anderzijds de vraag uiteindelijk wat afvlakte door de gestegen prijzen, is de economische groei gaan afvlakken en zit de wereld nu in een stagflatiefase.  

Bij stagflatie gaat het dus om een aanbodzijde probleem als drijvende kracht terwijl bij klassieke (bestedings-)inflatie het juist gaat om een te hoge vraag versus beschikbare goederen en diensten. In 1973 vond er een soortgelijke gebeurtenis plaats omdat OPEC de olieprijzen plots deed stijgen door het aanbod flink te verminderen. Samen met fiscale verruiming in de VS (sociale zekerheid, Vietnam oorlog) die daarvoor had plaatsgevonden (en het dichtgooien van het goudloket in 1971) leidde dat uiteindelijk tot stagflatie. Nixon probeerde via het bevriezen van de lonen & prijzen van goederen de boel tot bedaren te brengen (iets waarin prijscontroles altijd maar dan ook altijd falen). De lezer zal de parallel van deze Nixon-maatregelen met de huidige maatregelen van bijvoorbeeld Frankrijk niet ontgaan zijn. Uiteindelijk (en na nog een oliecrisis in 1979) was hard monetair ingrepen nodig (Volcker zette de rente op 20%!) en ging de VS door twee recessies in 1980 en 1981. 

Vraag is dus hoe overheden en centrale bankiers gaan reageren op deze stagflatiefase. Enerzijds kan er voor gekozen worden om de staatsuitgaven in te dammen en het monetaire beleid minder ruim te maken. Het effect hiervan is dat de vraag flink wordt afgeknepen, waardoor vraag en aanbod weer in balans komen. Hierdoor dalen (of stabiliseren) de prijzen. Het betekent echter wel dat in de eerste aanleg men een recessie voor de kiezen krijgt. Door bepaalde economen wordt dit gezien als een noodzakelijke catharsis om de excessen te corrigeren, waarna er gestaag weer aan economische groei gewerkt kan worden. 

Vandaag de dag denken centrale bankiers toch echt anders, althans: ze durven deze oude route niet te nemen, want dan stort de beurs en de economie in. Al vóór de dotcom-bubbel is er steeds voor gekozen om de economie & beurzen niet of nauwelijks te laten corrigeren. Hierdoor zijn de misstanden alleen maar groter geworden. In 2008-2012 is de wereld door het oog van de naald gekropen, maar er is maar weinig lering getrokken uit die periode. In plaats daarvan heeft men vooral meer van hetzelfde gedaan (meer schulden om een schuldencrisis op te lossen). Nu staat de boel dermate op scherp, dat er zelfs gevreesd wordt voor een systeemcrisis, waardoor de catharsisroute nu wellicht als onmogelijk geacht wordt (nogmaals, denkt u zich eens een rente van 20% in…). 

Door met name centrale banken zijn wij in deze situatie geraakt. De beste analogie is die van goed/slecht bosbeheer. Bij goed bosbeheer laat men de kleine bosbranden toe. Deze zorgen ervoor dat er meer open plekken komen waardoor bomen groter en gezonder kunnen worden (met dik vuurbestendig schors), en het zorgt ervoor dat er niet zoveel vuurversnellers (oud hout, kleine boompjes, struiken, etc.) aanwezig zijn. Slecht bosbeheer vindt plaats als elke kleine bosbrand te vuur en te zwaard wordt bestreden; het brandbare materiaal stapelt zich op totdat er een dermate grote brand uitbreekt, dat blussen niks meer kan uithalen. 

Ik verwacht dat regeringen en centrale banken het narratief van "tijdelijk" (transitory) zullen blijven gebruiken omdat ze een dergelijke systeemcrisis vrezen. Dat betekent dus dat de centrale banken zeer ruim beleid blijven voeren ondanks hogere inflatie en dat overheden met fiscale maatregelen de boel zullen proberen recht te trekken. Inflatie zal stijgen maar ook de economie zal door alle impulsen (erratische) groei laten zien (met name als de aanvoerlijnen weer werken). Maar het enige wat ze daarmee bereiken is uitstel, terwijl er meer en meer brandhout op de stapel terecht komt. Uiteindelijk gaat het toch mis (en dan kunnen we met z’n allen weer over deflatie gaan schrijven). Maar voor politici en centrale bankiers is dat nog een ver van hun bed show; après nous, le déluge. Een ark, iemand?

Reaguursels

Inloggen

Op het gevaar af dat ik als communist wordt versleten: de aanhoudende geldcreatie gaat direct ten koste van (daadwerkelijke) arbeiders in de wereld - lonen lopen altijd achter op de (echte) inflatie en in het bijzonder mensen met lage lonen worden relatief hard geraakt omdat hier geen vet op de botten zit.

Monkey Cabbage | 18-10-21 | 09:57

Stagflatie kan gepaard gaan met deflatie, zie hiervoor de Japanse economie die al 20 jaar alleen maar kleiner wordt. Maar ik verwacht dit niet in de Eurozone. In deze zal inflatie alleen maar toenemen, met dank aan de geldprinter van ECB, ongeacht of het een recessie wordt of stagflatie.

DeCynischeAmbtenaar | 18-10-21 | 09:45

Goh is dit nu wat die Klaus Wattenstaafje steeds verkondigt?
"You shall own nothing and will be happy"
Een kartonnen doos geïsoleerd met miljoenen waarde loze euro biljetten om de kou buiten te houden.

captain-caveman | 18-10-21 | 09:03

Ach ja de illusie van alle zogenaamde zelfstandige burgers met hun bezittingen. Als het er op aan komt bent u van de overheid, de kiezers en de wetgeving. Als de crisis maar groot genoeg is, een pandemie, klimaatrampspoed of economische afgronden, maakt men gewoon wetten en regels waaraan u Zult Moeten Voldoen, aangemoedigd door een bange menigte die altijd klaarstaat om u er Op Te Wijzen dat uw gedrag anders gevaarlijk en verstorend is voor hun, hun kinderen en uzelf. Let wel dat de Nederlandse grondwet weinig biedt om aan vast te houden als individualist.

GeenAccount | 18-10-21 | 07:25 | 1

Veel erger is natuurlijk dat de grondwet al met voeten getreden wordt lang voor het zover is. Het wel of niet aannemen van mensen puur om huidskleur of geslacht ("diversiteitsbeleid") is een schending van grondwetsartikel 1. En niet alleen schendt de overheid de grondwet; zij verplicht bedrijven tot racistisch en seksistisch aannamebeleid.
En iedereen vindt het best.

Ondertussen leidde nepnieuws van oa Ollongren over "Russisch nepnieuws" tot steeds verder gaande censuur op sociale media. Deels vrijwillig, deels ook afgedwongen; een schending van grondwetsartikel 7. De MSM doen natuurlijk al decennialang aan censuur op ruim een dozijn gevoelige onderwerpen.
En iedereen vindt het weer best.

Ondertussen blijkt uit de talloze schijnprocessen tegen de oppositie en uit het vrijuit gaan van doodsbedreigers zoals Akwasi en van Riessen wel dat we ook geen rechtsstaat meer zijn. De toeslagenaffaire bevestigde dat nog eens, inclusief de kwalijke rol van rechters, ambtelijke top, diverse ministers, de ombudsman en de raad van state.
Dossiers zijn sindsdien verstopt, vernietigd of zwartgelakt, maar er wordt niemand gestraft.

Dandruff | 18-10-21 | 09:09

Is het niet zo dat als de huren hoger worden , de mensen meer koopwoningen willen dus de prijs oploopt.
Voor huurwoningen het zelfde verhaal meer aanbod van mensen, is schaarste dan lopen de huren om hoog.

Er is maar 1schuldige de overheid.
Je kan natuurlijk mee doen om je vol schuld tepompen , denk er om dat dit huidige beleid niks zegt over de toekomst.
Kort gelden moesten de schulden naar beneden, nu denkt iedereen dat het slimmer is om een berg schuld te hebben. Stort de markt in ben je de pineut, gaat de rente om hoog ben je de pineut. Wie weet dat schuld in de toekomst ook niet exstra belast wordt voordeel uit vreemd vermogen of zo.

Banenenrepubliek | 18-10-21 | 06:51 | 1

De mensen die een jaar geleden een huis hebben gekocht mogen straks met de eerste woning in box3 anders ook al flink meebetalen, schulden of niet die overwaarde moet belast worden. Vorig jaar nog tot aan je strot in een hypotheek gestort? Dit jaar is je woning van 400.000 naar 450.000 gestegen en volgend jaar is het 500.000 euro "waard".

Tegen die tijd dat de eerste woning in box3 zit is je rijtjeswoning misschien wel 750.000 euro waard, weet jij veel, en heb je misschien nog "maar" een hypotheek van 375.000 ... Kassa voor BV Nederland en zijn Belastingdienst!

BadPatNL | 18-10-21 | 11:58

Even een serieuze vraag, Ik heb door een meevaller 100k gekregen en sta op het punt om dit LS in een etf te stoppen (VWRL), Aflossen op de hypotheek zie ik niet zitten omdat misschien het eigen huis misschien naar box 3 gaat en mijn hypotheekrente heel laag is. Zou dit nu precies het verkeerde moment zijn hiervoor?

van Hil | 18-10-21 | 03:47 | 3

Zal ik je wat zeggen? Heb geen idee. Want als het inklapt... Er zijn geen scenario's. Maar ik denk met je mee. 1. Vergeet de etf's want dat doet je sigarenboer ook al. 2. Doe 20k cash in een zak voor als niks meer werkt. 3. Los 25 K af. (Is ca 300/jaar tax als box 3, maar je slaapt wat beter). 4 koop voor 20 K ca een halve BTC. 5 en laat de rest op de bank of aandelen Unilever of zo. Misschien nog wat zilveren muntjes. En o ja,... Iedere avond even knielen bij je bedje dat je een eigen huis hebt. Zorg wellicht voor een safe room waar je wat water, eten en stookvooriening hebt.

bastemeijer | 18-10-21 | 05:25

@bastemeijer | 18-10-21 | 05:25: Als niets meer werkt zal cash weinig uitrichten. Koop dan goud of een blokje land ergens. Of die ETF met die zak 20k. Of gebruikt het voor een luxere saferoom, Of investeer het in eigen onderwijs maar dan iets nuttigs, zwaar medisch of technisch.

GeenAccount | 18-10-21 | 07:36

Investeer ook wat in de digitale wereld, deze wordt steeds groter mooier beter, dit itt de echte wereld. Pas wel op voor onzin coins en spreid je beleggingen.

voorbips | 18-10-21 | 08:27

Velen inversteren in stenen omdat er op de spaarrekening niets te halen valt.

Belastingsdienst belast vanaf 1 januari 2021 31% over het fictieve rendement op je vermogen T-E-R-W-I-J-L het werkelijke redenment op spaarrekeningen 0% of negatief is.

Het is diefstal als geld op spaarekening op rendement belast wordt die men niet maakt.

Tegelijktijd maakt de woningnood viezerikken van inversteerders. De ECB en dus de politiek hebben een hele dikke vinger in die 0% rente die ten grondslag ligt aan bijna alle ellende.

We zijn de economien van zuid-europa aan het ondersteunen omdat deze alleen nog maar kunnen lenen tegen een rente van rond de de 0% (ook wel gratis geld genoemd).

Dit is een doodlopende weg ..........

Ervaringsdeskundige | 18-10-21 | 02:00

Pond sterling is weer aan het stijgen tov Euro. Zegt toch wat.

bigstone | 17-10-21 | 23:45 | 1

6% rente is de enige gezonde en stabiele rente stand. Zolang we die niet hebben, is er een verkeer beleid.

bigstone | 17-10-21 | 23:42 | 1

Voor 10 jaar vast ja. Met 7% zou je geld elke 10 jaar verdubbelen. In koopkracht halveert je geld met de huidige rente elke 10 jaar. En negatieve rente is natuurlijk komplete idioterie. Maar we zijn er langzaam ingeluisd. En de inflatie loopt op en op. Dat noemen ze dubbel whammie.

squadra | 18-10-21 | 10:27

Maakt allemaal geen reet uit. Al ons geld gaat toch naar de overheid want de EU is een totaalstaatinrichting. Je verdient in je hele leven miljoenen. En je houdt er op het einde net je huis aan over.

Rest In Privacy | 17-10-21 | 23:16 | 2

Dat, is binnen kort ook over. Die raak je ook kwijt met de nieuwe belasting.

bigstone | 17-10-21 | 23:38

Excessen corrigeren = rekening bij de middenklasse leggen en doen alsof de wereld anders ten onder gegaan was. En men pikt het ook nog.

Deflatiemonster | 17-10-21 | 23:15

20% rente, liever vandaag dan morgen.

Sjiek | 17-10-21 | 22:32 | 1

Bij hyperinflatie maakt die 20% rente ook niks meer uit
20% van niks blijft niks

captain-caveman | 18-10-21 | 09:00

De rente blijft 0, wat er ook gebeurt. De centrale banken hebben al aangegeven periodes van inflatie boven 2% toe te staan, werken nu met een zgn gemiddelde. Dus de burger gaat het betalen, want betaalt meer maar krijgt geen rente (ook niet op het pensioen).

De oliecrisis heeft de burger ook betaald, met als bonus de islamisering zoals destijds vastgelegd in de Resolutie van Straatsburg.

De bankencrisis? De burger betaalde.

wilderst | 17-10-21 | 22:15 | 3

TINA.

van Oeffelen | 17-10-21 | 22:22

Wat is uw definitie van "betalen" en wie anders dan "de burger" zou daar uberhaupt toe in staat zijn?

PolarWolf | 17-10-21 | 23:56

Klaas knot zat in wnl temijmeren dat de rente in de toekomst, na afkoop programma banken naar max 2% zou gaan .

Banenenrepubliek | 18-10-21 | 06:31

Ik, 61 jaar, heb alles vrij. Geen hypotheek meer, nul schulden. Dacht goed bezig te zijn. Nu lijkt dat het beter is om schulden te hebben. Wat een wereld.

Normpje | 17-10-21 | 21:59 | 16

@Old_Spice | 18-10-21 | 11:35:

In het VK zijn de fiscale aftrekregelingen voor huiseigenaren al zo'n 20 jaar geleden komen te vervallen en van het door jou geschetste scenario was geen sprake.

In Nederland zal het verschil tussen eigenwoningforfait en box 3-heffing op jaarbasis gemakkelijk te overbruggen zijn en zo niet, komt de markt in beweging.

En als je je gehele leven inricht op basis van een belastingvoordeeltje waarvan je weet dat het een aflopende zaak is, ben je overigens oliedom.

de IJsman | 18-10-21 | 18:21

@de IJsman | 18-10-21 | 18:21:

edit: op jaarbasis *voor de meeste mensen* gemakkelijk te overbruggen zijn

de IJsman | 18-10-21 | 18:22

@de IJsman | 18-10-21 | 18:22:

Never mind, dat verhaal over eigenwoningforfait klopt niet. Desalniettemin: geen medelijden met mensen zondet woonlasten.

de IJsman | 18-10-21 | 18:27
▼ 13 antwoorden verborgen

Ben benieuwd welke nucleaire wapens de ECB nu gaat gebruiken om haar hoofddoel 'inflatie net iets onder de 2%' na te streven. Uit het verleden is al wel gebleken dat ze daar 'whatever it takes' voor over hebben.

Wim_Kut | 17-10-21 | 21:54

Als er een great reset komt, dan weten we nu al wie er beter van gaat worden. En dat zijn niet de gewone mensen. Die zijn te onwetend en te verdeeld.

AdvocatusDiaboli | 17-10-21 | 21:51 | 2

En te lui.

van Oeffelen | 17-10-21 | 22:23

En ze moeten nog veel verdeelder worden. Wordt druk aan gewerkt.

ChalinaRosa | 17-10-21 | 23:39

Fijn die euro, even labiel als de EU zelf.

Nichtsneues | 17-10-21 | 21:51 | 6

@* Il Principe * | 17-10-21 | 23:23: Wat lul je nou? Hoogtepunt van de EUR/USD was 1/1,60. Nu staat ie op 1/1,20. Dat vind ik wel een significante daling. Je kan ook zien dat de trend neerwaarts is voor de Euro sinds 2008.

Old_Spice | 18-10-21 | 11:39
▼ 3 antwoorden verborgen

De echte oorzaken zijn vast te vinden in de financiële wereld zelf. Waar alleen geschoven wordt met geld, investeerders actief zijn op jacht naar winst, maar die niets zelf maken. Ze maken geen eten, ze bouwen geen huizen, repareren geen auto's, maken geen mensen beter, zorgen niet voor de veiligheid. Ze tappen alleen af, zoveel mogelijk. Daar wordt heel veel geld gemaakt en dat geeft altijd invloed.

Di financiële wereld zou in dienst moeten staan van de bevolking en de reële economie. Maar het lijkt eerder andersom. Zolang dat zo blijft, blijven burgers last houden van onzichtbare lintwormen en andere parasieten en is hun levensstandaard lager dan mogelijk is.

AdvocatusDiaboli | 17-10-21 | 21:46

Klimaat, gender, racisme .., allemaal non problemen als de schuldballon knapt en dat gebeurt.
De millenials weten niet wat hen overkomt. Een onmaakbare samenleving en geen eerlijke rechten. Inconceivable !!!!

Nichtsneues | 17-10-21 | 21:45

Gewoon leven op de pof, zoveel mogelijk schulden, en al je tegoeden in vastgoed (met Hypotheken uiteraard) of evt crypto.

Henk de Vries2074 | 17-10-21 | 21:43 | 1

Precies. Je hebt een nominaal hypotheek bedrag, zonder inflatie correctie. Dus als jouw pleuro niets meer waard is, is je huis zo afbetaald.

Kaal-dik-en-lelijk | 17-10-21 | 22:01

Naar verwachting is de staatsschuld van Nederland rond de 60% van het bbp - in 2019 (pre-corona) was dit nog ong. 49%. Wat dat betreft hebben wij het als Nederland dus niet onaardig gedaan (60% is niet problematisch), al vind ik nu wel dat ingrijpen (bezuinigen) geboden is.

De schuldenpositie van de Nederlandse huishoudens vind ik daarentegen wel zorgwekkend. De eigen woning is voor velen het voornaamste vermogensobject en men gaat er bij de aankoop en het afsluiten van de hypothecaire lening gemakshalve van uit dat het object van zekerheid in waarde zal stijgen. Ronduit gevaarlijk. Een verstandig huiseigenaar sluit geen 'tophypotheek' af en houdt er een ambitieus aflossingsschema op na, zeker wanneer de woning in een oververhitte markt is aangekocht.

de IJsman | 17-10-21 | 21:40 | 7

Laat me raden u heeft geen eigen huis. Even 6000 belasting per jaar erbij dat is pure diefstal. En een huis van 500000 stelt niet meer zoveel voor hoor.

Roeieber | 18-10-21 | 00:01

@Roeieber | 18-10-21 | 00:01:

Onjuist; ik heb wel een eigen huis en zou dus door de mij voorgestelde regeling worden geraakt; ik ben echter niet te belazerd om belasting te betalen, omdat ik vind dat we het behoorlijk goed hebben in dit land.

de IJsman | 18-10-21 | 07:56

@de IJsman | 18-10-21 | 07:56:

Belangrijkste vraag is niet of iedereen het kan betalen (nee), maar of het wenselijk is.

De meeste problemen in dit land worden veroorzaakt door een te grote en vooral te rijke overheid. De voor sommigen zelfs dodelijke toeslagenaffaire bijvoorbeeld is het gevolg van miljarden belasting teveel heffen en dat daarna weer deels teruggeven middels tientallen verschillende inkomensafhankelijke subsidies. Een overbodig rondpompsysteem dat naast extreem duur vooral extreem fraudegevoelig is. Het systeem is zo gecompliceerd geworden dat zelfs de belastingdienst daar niet meer uitkwam.

Onze te rijke overheid heeft ook allerlei baantjesmachines gecreëerd voor de elite. Dat leidde tot overbodige managementslagen die geen idee en zelfs geen enkele interesse hebben in wat er op de werkvloer gebeurt. Want het zijn carrièretijgers, geen vakmensen.
Voor de toeslagenaffaire werd al 12 jaar gewaarschuwd, voor de val van Kabel al 1 jaar. Maar de ambtelijke top boeide het niet. Over personeelsproblemen in onderwijs, zorg en bij de politie wordt al jaren geschreven maar er verandert niks en de werkvloer krijgt er steeds meer onzintaken bij. Goed personeel wordt zo weggejaagd.

We hebben 100 generaals en een enorm ministerie, maar onze jongens moeten op missie helmen lenen. Het motierongeluk in Mali werd veroorzaakt door granaten die ruim 10 jaar eerder al waren afgekeurd. Door gebrek aan beter werden ze toch meegenomen, eerst naar Afghanistan en daarna naar Mali.

Al die ellende heb je niet als minimaal een deel van de top afkomstig is van de werkvloer, en als die top klein maar betrokken is, en iemand eindverantwoordelijk is.

Dandruff | 18-10-21 | 08:46
▼ 4 antwoorden verborgen

De rente kan niet meer omhoog. Landen kunnen dan hun staatsschulden niet betalen, burgers hun huizen niet. Inflatie is al langere tijd gaande in de vorm van hoge huizenprijzen, opgeblazen beurskoersen, idiote kunstprijzen, dure landbouwgrond. Nu komt de inflatie aan bij de grond en delfstoffen, en gaat de prijs hiervan, vooral door speculatie door het dak.
Enige mogelijkheid is deze alles-bubbel langzaam te laten leeglopen, maar wie gaat de verliezen nemen? Waarschijnlijk niet de financiele instellingen en hun rijke beleggers. Eerder zullen de verliezen worden afgewenteld op de overheden en de burgers.
Dus voor de komende jaren flinke verarming als je aan de verkeerde kant van de streep staat.

zeeman73 | 17-10-21 | 21:35 | 1

De ECB heeft deze situatie nodig, die hebben de knoflooklanden schulden opgekocht en ons meegetrokken

P. Breidel | 17-10-21 | 21:42

Goede site zeg alles komt samen en wordt eindelijk helder. Ultrawappiestuff.

zeeman73 | 17-10-21 | 22:18

COVID maatregelen/lockdowns en jab mandates zullen wel niets te maken hebben met het instorten van de economie, toch?

superduperadmin | 17-10-21 | 21:28 | 1

nee

fabeltjesland | 17-10-21 | 22:00

De enige econoom die ooit de toekomst goed voorspeld heeft is Soros en die had dus vervolgens 40 miljard dollar op de bank.

BlolB | 17-10-21 | 21:26

“ 'The Big Short' Michael Burry Buys Farmland Hand Over Fist
Sep. 04, 2021
Zie : Seeking Alpha

theo-is-dood | 17-10-21 | 21:25

ik heb net een huis gekocht (en verkocht). Rente vastgezet voor 10 jaar. Dus laat de inflatie maar waaien. De schuld verdampt en ik kan weer een volgende stap maken. Wel jammer voor de mensen die deze kans hebben gemist en zich niet tot de nek in de schulden hebben durven steken.

Tosti_Haarlem | 17-10-21 | 21:14 | 4

Ik hoop dat je geldverstrekker niet in geldnood komt. Dan is de hypotheekschuld direct opeisbaar. Je ziet nu ook energiemaatschappijen die vaste contracten open breken. Wees maar voorzichtig voor wat je wenst

Shieldje | 17-10-21 | 21:43

@Shieldje | 17-10-21 | 21:43: hoe kom je daarbij? De vordering wordt volgens mij bij een faillissement gewoon verkocht waarbij de eerdere voorwaarden blijven gelden (of de vordering is al lang daarvoor verkocht in een securitisation)

BobDobalina | 17-10-21 | 22:04
▼ 1 antwoord verborgen

De overheid verandert alles in stront. Het is onbegrijpelijk dat er al zo lang stelselmatig naar een megacrisis wordt gestreefd.

Na ons de zondvloed? Die zondvloed komt eerder dan we denken. Het al 40 jaar voorspelbare probleem van vergrijzing gaat komende jaren grote delen van Europa treffen. Een steeds kleinere groep mensen moet een steeds grotere groep mensen onderhouden. Terwijl we daarnaast "verplicht" worden om grote groepen analfabete criminelen en terroristen op te vangen en gratis huisvesting, zorg en levenslange uitkeringen te geven.
Ondertussen wordt onze jeugd opgeleid tot fopfuncties in allerlei overbodige managementslagen, terwijl veel nuttige bedrijfssectoren nu al met enorme personeelstekorten kampen.

En daar bovenop komt straks dus een crisis veroorzaakt door decennialang wanbeleid.

Dandruff | 17-10-21 | 21:10 | 8

@Dandruff | 17-10-21 | 22:27: goed betoog.
overheden kunnen juist wel meer geld uitgeven dan men verdient: vanwege de euro (het "klopt" misschien niet maar het werkt tot nu toe wel). De $ is speciaal, alle andere valuta's kunnen het voor hen jammer genoeg niet... meeste hebben ook minder dat soort problemen als in de EU.... maar bijna overal is het hommeles. Ondertussen wprden steeds grotere groepen burgers ongehoorzaam

oblix | 17-10-21 | 23:42

@W_F | 17-10-21 | 22:14: ik snap er al jaren niets van, het moet er allemaal uit-kunnen en ogenschijnlijk is dat ook zo, heb toch wel opgelet destijds aan de EUR.

oblix | 17-10-21 | 23:43

@Frans_van_Arkel | 17-10-21 | 21:48: De tijdelijke bubbel van de vergrijzing is al zo lang bekend. Daar is 50 jaar geleden vast al een plan voor gemaakt.

ChalinaRosa | 18-10-21 | 00:06
▼ 5 antwoorden verborgen

Volgens mijn Amerikaanse bronnen neemt de inflatie daar al flink af, en lijkt de hoge inflatie een tijdelijk verschijnsel te zijn geweest.

Rest In Privacy | 17-10-21 | 21:06 | 4

@BobDobalina | 17-10-21 | 21:14: Tijdelijk is een rekbaar begrip en voorspellen is idd moeilijk, vooral van de toekomst.

Diederik_Ezel | 17-10-21 | 21:18

Hangt ook af van de gebruikte definitie van inflatie. In NL bijvoorbeeld worden huren/hypotheeklasten vaak niet meegerekend, terwijl die toch een groot deel van het inkomen opslokken. Een belastingverhoging valt ook niet onder inflatie, maar leidt daar wel toe als fabrikanten ter compensatie hun prijzen verhogen.

Dandruff | 17-10-21 | 21:25

Dat is RTLZ taal. Maar laten we het hopen. Tijdelijk kan ook anderhalf jaar zijn.

van Oeffelen | 17-10-21 | 21:29
▼ 1 antwoord verborgen

Er is maar één iemand die dit op kan lossen en dat is crisismanager Ankie Broekers Knol.

thanseeuwen | 17-10-21 | 21:01 | 2

Helemaal eens! De meest 1980-ish gedreven persoonlijkheid. Jammerlijk weinig welkom ergens. Maar wel een goede verpersoonlijking van 30 jaar terug stijl in het nu.

Denkhetnjet | 17-10-21 | 21:07

Sander Dekker. Vergeet Sander Dekker niet. Dossierbijtertje.

Lorejas | 17-10-21 | 21:23

Waarom zou de rente op 20% komen? Stop de monetaire verruiming, en bouw langzaam af naar 5% rente. Op die manier laat je ook langzaam lucht uit de markt wat door tragere maar wel gezonde economische groei wordt opgevangen.

Old_Spice | 17-10-21 | 21:01

Mooi dat Klaas Knot nog even olie op het woningmarkt vuur gooit. Ik zie een groeiende vraag naar kartonnen dozen.

W_F | 17-10-21 | 21:01 | 15

Knot vanochtend op NPO: Ja, de overheid moet dan ook wel substantieel de inkomstenbelasting verlagen voor iedereen zodat de "wat" hogere box3 belasting wordt gecompenseerd door de verlaagde inkomstenbelasting op arbeid. Het is het hele pakket anders moeten ze het niet doen en staan wij er niet meer achter.

De overheid inschattende: We vergrijzen, financiële crisis, corona, klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, zorgcrisis, dus we verhogen het tarief voor de AOW-ers naar 22,5%, de schijf tot €68.508 naar 38,5%, en de schijf vanaf €68.508 gaat naar 50,0% En we moeten de eerste woningen gaan belasten in box3, want vermogen, ook al kunt er zonder flinke kosten en/of verlies niet bij.

Mensen nu in de leeftijd van 40-95 hebben een flink deel, of ondertussen alles wel af kunnen lossen op de hypotheek. Een gemiddelde rijtjeswoning kost nu een 400K? Dan gaat het snel want over een jaar of vijf, wanneer alles een beetje geregeld kan zijn wat DNB zou graag wil zien, dan kosten die woningen misschien wel een 500K?

500K overwaarde in box3 betekend met de cijfertjes van 2021, voor een echtpaar, een aanslag van:

€500.000 - €100.000 = €400.000

Schijf 1 box3 = €50.000 67% = €33.500 x 0,03% = €10
Schijf 1 box3 = €50.000 33% = €16.500 x 5,69% = €938
Schijf 2 box3 = €350.000 21% = €73.500 x 0,03% = €22
Schijf 2 box3 = €350.000 79% = €276.500 x 5,69% = €15.732
Voordeel in box3 totaal: €16.702
U betaald over dit voordeel 31% belasting = €5.177

Het valt eigenlijk allemaal best mee, het is maar een €431,64 extra belasting per maand! (En dan hebben we het nog geen eens over de rest van het spaargeld.)

Wat leven we toch in een ontzettend gaaf land!

BadPatNL | 17-10-21 | 22:42

Dat juist Klaas Knot iets zegt over de oververhitte huizenmarkt in NL is een gotspe. Knot draait ook al een tijdje mee in het ECB bestuur en is daarmee mede verantwoordelijk voor het rampzalige rente- en inkoopbeleid van de ECB, je reinste monetaire financiering die de middengroepen van de samenleving, de kurk waar de maatschappij uiteindelijk op drijft, zal verarmen. Centrale bankiers zoals Knot hebben m.i. geen recht van spreken meer omdat zij de eigen kerntaak hebben verwaarloosd.

therealbraindump | 18-10-21 | 08:10

Die maakte het er gisteren niet beter op, de rente blijft zeker 4 jaar op nul, huizen zijn er niet, bedankt Knot voor de onrust.

gato | 18-10-21 | 10:22
▼ 12 antwoorden verborgen

Ik kan het met minder woorden ook zeggen: dit kan nooit goed gaan. Elke boerenlul kan dit beamen.

Maggiderin | 17-10-21 | 21:00

20%...

Je zou voor de grap eens naar de historische rente van de hypotheekmarkt in Nederland kijken. Tot, zeg 2009, was alles onder de 6% historisch laag. Daarvoor het het veelvuldig boven de 10% gestaan. Toen mijn ouders in 1976 hun huis kochten hadden ze geloof ik 14% te pakken.

Het idee dat geld in toenemende mate gratis is sinds 2009 is zo enorm slecht. Geld lenen hoort geld te kosten en zo'n 4% zou ik haast een gezond percentage willen noemen. Die ongebreidelde geldcreatie sinds 2009 is er eigenlijk alleen maar om het systeem van groei in stand te houden. En helaas doen politici door dat "gratis geld" idee ook denken dat ze ook oneindig geld aan welvaartswaanzin moeten uitgeven. De overhaaste energietransitie is enkel mogelijk door dat nagenoeg gratis geld. Zelfde geld voor alle corona maatregelen zo oneindig doortrekken... dat kan alleen maar door het nagenoeg gratis geld. Indien de overheid gewoon een 4% over geleend geld zou moeten betalen dan zouden er andere keuzes gemaakt zijn/worden bij een "pandemie" van de orde die we nu zien.

oh no | 17-10-21 | 21:00 | 3

In 1976 was de BTW ook maar 16%. Dat scheelt een hoop koopkracht.

W_F | 17-10-21 | 21:03

Een beetje rente doet wonderen voor de discipline en heel erg domme ideeën krijgen geen financiering meer (helaas sommige domme ideeën nog wel).
Ik denk ook dat de wal het schip van de groene waanzin eerder had gekeerd met hogere rente.

Pje911 | 17-10-21 | 22:15

@Pje911 | 17-10-21 | 22:15: Ja, de ironie wil dat de rente niet omhoog kan omdat meerdere Eurolanden anders hun schulden niet meer kunnen betalen, en de Euro valt. Ondertussen worden allerlei onevenwichtigheden opgebouwd.
Tegelijkertijd rekenen politici zich rijk want 'investeren' in groene plannen is goedkoop.
Wat kan er nou mis gaan?

Harry.Langezwaal | 17-10-21 | 23:07

Heb net een huis gekocht. Wat mij betreft mag de rente naar 10%

* Il Principe * | 17-10-21 | 20:57 | 8

@* Il Principe * | 17-10-21 | 21:11:

Tien jaar is krap; knap als dat lukt, hoor. Niet vergeten van het leven te genieten, he? ;-)

de IJsman | 17-10-21 | 22:01

Gefeliciteerd met de aankoop van de nieuwe woning btw.

de IJsman | 17-10-21 | 22:02

@* Il Principe * | 17-10-21 | 21:41:
in de winter echter maar minimaal. Je kan je huiskamer verwarmen met een airco. Dat is goedkope warmte.

geheelvergeter | 17-10-21 | 22:11
▼ 5 antwoorden verborgen

Financial Times: “
Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of FT.com T&Cs and Copyright Policy. Email licensing@ft.com to buy additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service. More information can be found at www.ft.com/tour.
www.ft.com/content/88293f53-9bf5-49fe...

The $1tn spending bill that passed the US Senate on Tuesday was once considered the kind of legislation that would be catnip on Capitol Hill: full of infrastructure funds aimed at building roads, bridges and tunnels in constituencies across the country.”

Joe Biden gaat één Biljoen dollar aan infrastructuur uitgeven in de komende jaren. Het kan niet anders of dit onvoorstelbare bedrag moet worden geleend. De staatsschuld blijft daarmee in de VS oplopen. In die situatie is de VS erbij gebaat dat de rente niet gaat oplopen.

theo-is-dood | 17-10-21 | 20:55 | 2

Je hebt helemaal gelijk: al de grote leners, en die zijn machtig, zullen de rente laag willen houden.

cugel | 17-10-21 | 21:03

@cugel | 17-10-21 | 21:03:
Italië staatsschuld: Daarmee bedraagt de staatschuld in totaal 2.643,8 miljard euro, aldus de nationale bank van Italië.
De schuld bedraagt ongeveer 160% van het BBP. (Nederland 59%)

theo-is-dood | 17-10-21 | 21:13

De vraag is niet of we door een meteoriet worden getroffen maar wanneer. Dat gevoel heb ik altijd bij de ‘alles gaat naar de klote’-roepers. Tuurlijk, het ‘systeem’ wordt steeds idioter. Giga schulden en over de top waardering van aandelen. Maar tot nu toe weten ze de knal aardig goed uit te stellen. Ten kosten van spaarders, pensionado’s en starters op de woningmarkt, dat wel. Ik hoop dat de jonge generatie het niet meer pikt en hogere salarissen gaat eisen. Komen we vanzelf in een inflatie terecht.

BobDobalina | 17-10-21 | 20:54 | 3

Dat met die woningmarkt heeft er niets mee te maken m.i. Er is een tekort aan woningen (300.000). Er komen in NL ieder jaar 100.000 mensen bij door immigratie. De bouwers kunnen max. 70.000 huizen per jaar bij bouwen. Meer lukt niet, o.a. door capaciteit, maar ook door tekorten aan bouwmaterialen zoals beton voor heipalen, etc. Simpel rekensommetje leert dan dat de tekorten op de huizenmarkt niet afneemt, maar toe zal nemen. Dus meer vraag en minder aanbod. = huizenprijzen omhoog.

Boeddha18 | 18-10-21 | 10:07

Waar komt de wereldwijde vaccinatie- of controle-dwang vandaan. Waarom wil men de bevolking onderwerpen?
De Soros-(on)gelovigen roepen veel, maar Soros en consorten zijn kapitalisten. Hoe meer poppetjes hoe meer winst. Reduceren van bevolking tast hun verdienste aan.
Een pandemie is er ook niet. De wereldbevolking neemt elke dag toe.

Anderhalf jaar geleden heb ik al getegeld.
Er is iets met dit virus wat we niet mogen weten. Of er is iets aan de hand waarvoor dit virus wordt ingezet.
Heb toen reeds geopperd dat het financiële stelsel op 120 ten honderd zit qua houdbaarheid.

Is de gecontroleerde samenleving een wanhoopspoging van de boven ons gestelden?
Om de grote klap proberen te dempen?

Voorkomen gaan ze hem niet!
Financiële wetten zijn bijna natuurwetten!

reservebelgië | 17-10-21 | 20:53 | 13

@theo-is-dood | 17-10-21 | 21:16: Je probeert het in het belachelijke te trekken.
Let wel: ik beweer niet dat het een samenzwering is. Er zijn echter een aantal zaken die samenkomen, waar machthebbers handig gebruik van maken.
Dat kan je negeren of je kan er met een open blik naar kijken.
Ik doe dat laatste.

T. Rammel(l)an(d)t | 17-10-21 | 21:41

@T. Rammel(l)an(d)t | 17-10-21 | 21:41:
Het zou wel eens nog surrealistischer kunnen zijn. De titanic vaart richting de ijsberg, In de controlekamer weten ze het. In wanhoop sturen ze usefull idiots de brug op.
Maar ze weten beneden ook dat een koersverandering niet gaat helpen.
Het crisisoverleg gaat dus over het thema, de klap komt. Gaan we hem opvangen? Gaan we hem dempen?
Maar in Godesnaam HOE?
Nearer O God to me. Het orkest speelt. Het volk danst.
youtu.be/vLu_4vrd_NY

Voor het café vanavond.

reservebelgië | 17-10-21 | 22:02
▼ 10 antwoorden verborgen

Toch wil ik graag opmerken dat inflatie enkel de toename van de hoeveelheid geld is en dat prijsstijging en gevolg daarvan is. Het zijn echter twee verschillende dingen.

Afrikanerhart | 17-10-21 | 20:52 | 2

Niet juist, prijsstijging van een mandje goederen en diensten is de inflatie. Hoeveelheid geld is inderdaad wat anders. De verkeersvergelijking van Fisher laat zien hoe het in elkaar haakt. Ook voor niet economen best begrijpelijk. Googlet U maar.

H. Drievuldigheid | 17-10-21 | 21:09

Volgens Fischer niet.

workingantique | 17-10-21 | 21:10

Doe maar later.

TonAlias | 17-10-21 | 20:50

Eerst heette het bankblog, toen geldblog, straks alleen nog blog?

van Oeffelen | 17-10-21 | 20:47

Wat een negativiteit en eigenlijk ook open deuren. Natuurlijk stort de economie een keer in. Maar dat kan net zo goed met de hele maatschappij gebeuren. De geschiedenis leert dat vroeg of laat elke economie, land, of volk instort. Oorlogen zijn dan of oorzaak of gevolg. En na ineenstorting klimt men weer uit het dal of ontstaat een nieuwe samenleving (bijvoorbeeld als een volk verdreven wordt).

Hadena | 17-10-21 | 20:47 | 2

Nou, jij bent lekker positief.

ZZP-er | 17-10-21 | 20:53

Yep, de enige vraag is wanneer het gebeurt. Niet of het gebeurt. Het koppelen van een datum aan de voorspelling kunnen en willen ze niet. Maar als het moment komt dat de boel weer eens in elkaar lazert, kunnen ze weer jaren teren op hun bijzondere voorspellende gaven.

Graaier | 17-10-21 | 21:14

Maar er. Dan is nadenken over een nieuw begin na zo'n systeem crisis niet zo'n vreemd verhaal. Zullen we dat De Grote Herstart noemen?

Laten we met een aantal toplieden uit de politiek en bedrijven eens nadenken over de situatie na zo'n crisis. Wat gaan we doen. Wat gaan we niet meer doen. Hoe kunnen we de zaak beter en sterker weer opbouwen? Alles zinvolle vragen. Vandaag nog mee beginnen.

Beste_Landgenoten | 17-10-21 | 20:44 | 4

Ik meen als financieel ondeskundige dat het WEF daar al jaren kattebelletjes over de wereld instuurt.
In 2030 schijnt eea zijn beslag moeten krijgen.

Prikklok, voerbak en een pasje en u bent een gelukkig mens.

Tot zover mijn samenvatting van wat de panelen hier over tonen.

Milton_Styx | 17-10-21 | 20:50

"Laten we met een aantal toplieden uit de politiek..."
Hou maar op...

T. Rammel(l)an(d)t | 17-10-21 | 20:51

Laat de politiek alstublieft niet meer meedenken. We weten wat daarvan komt.
Nu graag oplossingen.

ZZP-er | 17-10-21 | 20:55
▼ 1 antwoord verborgen

In alle gevallen gaat er geld stromen, van weinig naar meer. Zoiets als tegen de stroom op, de grote groep wordt armen een kleine groep wordt rijker. Wat in het verleden gebeurde gebeurd nu ook, met garantie !

Henkie | 17-10-21 | 20:44 | 1

Zie: investoramnesia.com/about/

“ In 2018 I began writing a short series of articles on financial history that aimed to place current market events in historical context. To my surprise, they were well-received. From there I began posting my Financial History: Sunday Reads newsletter, which now hits some 14,000 inboxes each week.”

theo-is-dood | 17-10-21 | 21:03

Je zou zeggen dat er meer mensen bij de top dit kunnen zien en er dus iets aan doen voor het uit de hand loopt. Hebben we niet duizenden economen met allemaal hetzelfde studiemateriaal van de wereldgeschiedenis?

cugel | 17-10-21 | 20:41

The Great Reset is in de maak. Het is alleen wachten tot de economische boel in elkaar ploft.

Biermeister | 17-10-21 | 20:40

Goed artikel, dank. Er ontbreekt alleen een link naar videos van Willem Middelkoop en Madelon Vos, om er maar een paar te noemen. De kans op een totaal nieuw systeem is vrij groot.

Omtzigtig | 17-10-21 | 20:36 | 5

Willem roept als 15 jaar dat het mis gaat en je in goud moet stappen.

Astroturfer | 17-10-21 | 21:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Bitcoin gaat lekker.

Ron_Paul | 17-10-21 | 20:35 | 5

@oh no | 17-10-21 | 20:51: Jouw euro's zijn één grote ponzi. Er moeten er steeds meer bijgedrukt worden om de boel draaiend te houden.

T. Rammel(l)an(d)t | 17-10-21 | 20:53

Bitcoin gaat gepaard met een hoop CO2-productie. Wat we nu dus juist niet kunnen gebruiken.

Energie wordt het nieuwe goud. Daar moet op de 1 of andere manier een munt van worden gemaakt: solarcoin of zo. Een munt die energie oplevert ipv kost.

Rest In Privacy | 17-10-21 | 21:00
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl