Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - Fed breekt eurozone op

De Federal Reserve heeft besloten dat het welletjes is. Nou ja, een beetje dan. Maar dit kleine beetje kan genoeg zijn om de eurozone in een crisis te storten.

De Fed bleef lang volhouden dat de toenemende inflatie transitory was, oftewel tijdelijk van aard. Vele experts waarschuwden dat dat maar ten dele het geval is. Toch bleef de Fed volharden, want de prijsstijgingen waren met name veroorzaakt door aanvoerproblemen die weer veroorzaakt waren door coronamaatregelen, zoals lockdowns. Omat deze exogene shocks niks met monetair beleid te maken hebben, hoeft het monetair beleid ook niet gewijzigd worden, was de logica. Zodra de aanvoerlijnen weer op orde zijn, zal de inflatie terugkeren naar een normaal niveau.

Maar zoals El-Erian (obligatiekoning) al eens opmerkte, het gevoerde monetaire beleid moest überhaupt al worden teruggedraaid. Waarom ruim monetair beleid (simpel gezegd: veel geld printen) voeren als dit het probleem van haperende aanvoerlijnen niet oplost? Verder had de Fed ook de kop in het zand gestoken, want indirect helpt het de overheid om de tekorten te financieren, waardoor de overheid alles en iedereen stimmies kon geven. Dit waren dus directe cash-stortingen op de bankrekeningen van personen. Zo bezien, is dit dus een indirecte versie van het befaamde helikoptergeld (een helikopter dropt geld boven de bevolking).

Maar die stimmies zorgden er wel voor dat de normale reactie van mensen in tijden van crisis, sparen, teniet werd gedaan. Ineens kwam er een consumptie-explosie, die tezamen met de problemen in de aanvoerlijnen dus tot inflatie heeft geleid. Het inflatieprobleem kwam dus van zowel de aanbod- als van de vraagzijde. 

De inflatiecijfers beleven dus ook maar verrassen; elke keer vielen deze hoger uit dan verwacht. De laatste print liet 6,8% zien, het hoogste niveau sinds 1982 (het jaar dat Thatcher dreigde mijn woonwijk te bombarderen in Argentinië, maar dat is een verhaal voor een andere keer).  

Powell, aka Jerommeke, moest dus wel gaan ingrijpen, want inflatie kan op een gegeven moment een eigen leven gaan leiden. Ook al zouden de aanvoerproblemen worden opgelost, kunnen er andere dynamieken plaatsvinden die de prijzen verder doen stijgen. Zo moeten veel bedrijven nog de kostenstijgingen doorberekenen (vaste contracten, psychologische prijsniveaus, hedges die doorgerold moeten worden op hogere prijsniveaus etc. zorgen voor een vertraging). 

Ook beginnen de werknemers zich te roeren, want met een dergelijk hoge en plots stijgende inflatie verliest de inflatieverwachting haar verankering. Consumenten en bedrijven kunnen best een tijdelijke periode van prijsstijgingen hebben, zonder zelf in beweging te komen (door hogere salarissen of hogere verkoopprijzen). Maar wanneer inflatie langer duurt en/of plots stijgt met grote sprongen, zoals nu het geval is, faalt de verankering. Prijzen stijgen, waardoor salarissen stijgen, waardoor prijzen weer stijgen, en zo verder. Dit is een zelfperpetuerend systeem bekend onder de naam "loon-prijs-spiraal". 

Nu de aanvoerproblemen langer voortduren dan verwacht, is die verankering aan het falen waardoor de Fed wel moest ingrijpen. Dat doet ze door de opkopen sneller af te bouwen (Fed balans wordt dus niet eens verkleind, maar er komt minder bij) en door aan te kondigen dat de rente meerdere malen verhoogd zal worden. 

De ECB was ook een groot aanhanger van het transitory verhaal en is dat nog steeds. Daar heeft Lagarde overigens wel een punt, want er was in wat er in Amerika plaatsvond, gebeurde hier in de eurozone minder. Amerikaanse consumentenbestedingen, uitgaven aan duurzame goederen en lonen lieten allemaal niveaus zien ver boven de pre-coronaperiode. In de eurozone was daar geen sprake van. Ook had de importinflatie in de eurozone meer impact dan in de VS. Ofwel, de inflatie in de eurozone was nog meer exogeen dan in de VS, aldus de ECB. Maar ook hier kan het argument gemaakt worden dat het effect van het ECB-beleid op de vraagzijde grotendeels werd genegeerd. 

Daarnaast zit de eurozone ook in een energiecrisis. Enerzijds doordat de zomer niet ideaal was voor wind- en zonneparken (en hydro), waardoor er meer gas gebruikt moest worden. Hierdoor ging de eurozone (althans gedeelte daarvan) de winter in met uiterst lage gasvoorraden. De problemen worden verergerd doordat Nordstream 2 nog niet online is (vanwege geopolitieke redenen), de problemen in Oekraïne, en door het feit dat Duitsland dit jaar nog 4 gigawatt aan stroomcapaciteit dichtgooit om milieuredenen. Duitsland gaat ook 4 gigawatt aan capaciteit permanent uitschakelen in 2022 en de Franse kernreactoren hebben al zo lang geen onderhoud gehad dat ze nu in de problemen geraken en offline gehaald moeten worden. 

Nu is de energiecrisis veelal een aanbodschok, maar wel eentje die de EU bijna geheel aan zichzelf te danken heeft (o.a. groene omwenteling). Daarnaast is het plots opengooien van de economie en het financieel ondersteunen van bedrijven in nood, wel degelijk inflatoir via de vraagzijde. Wellicht dat het mogelijke besluit tot volledige lockdown daar mee te maken heeft (ten tijde van dit schrijven was dit nog niet bekend). 

Social

Hoe dan ook, Lagarde zat in een spagaat, want waar de Fed en andere centrale banken, zoals bijvoorbeeld de BOE, nu eindelijk ingrijpen, durft de ECB niet verder te gaan dan haar corona-opkoopprogramma af te bouwen en een deel van de afbouw te compenseren door een bestaand opkoopprogramma meer te laten opkopen. Netto betekent dit dat de ECB in 2022 ook gaat taperen (minder staatsobligaties opkopen; dus ECB balans zal nog steeds groeien). Maar de ECB is hier minder agressief in en laat duidelijk blijken dat ze niet geheel gecommitteerd is aan deze koers, want als omstandigheden daarom vragen zal zij terugkeren naar het opkopen van staatsobligaties. Maar het ECB-rentebeleid is waar de ECB echt afwijkt van de andere centrale banken, want Lagarde zegt geen renteverhogingen te verwachten de komende tijd (jaren). 

De reden hiervoor is dat het ECB opkoop- en rentebeleid met name geënt was op de zwakkere eurolanden. Deze landen hebben hoge schuldquota, grote begrotingstekorten en slechtlopende economieën. Zonder het ECB opkoopprogramma zouden de rentes van deze landen flink oplopen. Dit zou de snel tot een liquiditeits- en solvabiliteitscrisis kunnen leiden. Dit zou dus een herhaling (of als u het mij vraagt: een voortzetting) van de eurocrisis zijn.

De ECB is dus zwaar gelimiteerd in haar bewegingsruimte door de zwakke eurolanden die niet zonder de ECB kunnen overleven. Maar de Fed gaat wel ingrijpen. Als de ECB verder niks zou besluiten te doen, dan kan de koers van de euro onder druk komen te staan. Iets wat de importinflatie geen goed zal doen en wat de ECB zal forceren om de rente wel te verhogen. Maar dan kan iedereen duidelijk zien hoe zwak een groot gedeelte van de eurozone is. Lagarde zit dus in een onmogelijke situatie. Het zijn dus niet alleen inflatie, de zwakke eurolanden en de financiële markt die de druk op de ECB opvoeren, maar ook de Fed. Als Powell zijn koers voortzet, wordt Lagarde als het ware gevierendeeld. Als de Fed doorgaat met de gekozen koers, dan kan de eurozone zwaar onder vuur komen te liggen en moet de euro zelfs vrezen voor haar leven.       

Reaguursels

Inloggen

Bij het IMF Lagarde uitgekotst door fout op fout te maken, en bleek totaal geen skills te bezitten.
Behalve mooie praatjes, dat dan weer wel.
Het was dan ook een totale verassing dat ze toch bij de ECB erin gerommeld werd.
Onduidelijk door wie, misschien Mario Draghi, him self

bigstone | 20-12-21 | 12:44

Ongebreideld geld bijdrukken met lage rente past bij de Islamisering van Europa. Zoals Erdogan zei in voorrland Turkije: "Rente verlagen is islamitisch voorschrift".

Mickdestok | 20-12-21 | 12:30

Als Secreet Kech inderdaad Minister van Financiën zou worden wordt Nederland nóg sneller de Eurobonds ingerommeld. Uiteraard zonder enige voorwaarden richting siëstalanden.

De leugen regeert | 20-12-21 | 11:17

"Als Powell zijn koers voortzet, wordt Lagarde als het ware gevierendeeld.".
Dat zou mooi zijn. En ook de 66-stemmers komen er binnenkort wel achter dat ook hun woning niet meer te betalen is en de oudere 66-stemmers zien het aan hun pensioen.
Iedere populistische boeren*l kon 25 jaar geleden tijdens de aanloop naar de Euro al voorspellen dat dit op deze manier zou aflopen.
Ook hier weer een gigantische overdracht van vermogen en koopkracht van gewone mensen naar de "geldelites".
En denkt u met aandelen het beter te doen? Een heleboel bedrijven zitten tot over hun oren in het krediet. Kijk maar eens wat die aandelenkoersen gaan doen als de rente onvermijdelijk stijgt.

discriminazie | 20-12-21 | 11:10 | 2

Ik verwacht dat vooral groeiaandelen een flinke klap kunnen oplopen omdat die het gevoeligst zijn voor renteverhoging (de hoge financieringslasten en het feit dat de baten ver in de toekomst liggen versterken elkaar).

Daarom is het niet onverstandig om alvast te gaan bijdraaien naar waarde en dividend, oftewel de wat saaiere delen van de economie (nutsbedrijven, basisvoorzieningen etc.).

Joris Beltsin | 20-12-21 | 11:19

We wilden die euro niet eens
Meerderheid was tegen

Therrie | 20-12-21 | 13:21

De Euro is totaal mislukt maar om de EU niet uit elkaar te laten vallen wordt hij kunstmatig in leven gehouden.

Tegen elke prijs.

Wattman | 20-12-21 | 10:12

En dit zag niemand aankomen ?
Dit is bewust gecreëerd natuurlijk.
You will own nothing, weet u wel

Het leven is zwaar | 20-12-21 | 09:54

Door het politieke idee om heel snel de energie voorzieningen te vergroenen en nieuwe kolencentrales en gasvelden te sluiten en bij de klimaattafels geen specialist te betrekken vraagt men om problemen.
Het helicoptergeld komt alleen bij beleggers terecht waardoor de aandelen handel losgezongen is van de werkelijke waarde.
Hier in Oost-Europa is fiscaal niet zo gestimuleerd.
Rutte ( Sinterklaas)4 gaat gewoon door met rondstrooien van enorme bedragen, de inflatie is blijvend.

polderaar | 20-12-21 | 09:50

Een etterende wond kun je beter maar snel behandelen, ook al doet het pijn.

Thuinman | 20-12-21 | 09:40

En iedereen wist dat dit er een keer aan zat te komen, dat de EU zicht met het slappe begrotingsbeleid (knoflook landen , Frankrijk, ..) en de maar oplopende staatsschulden, waarvoor dit ruime beleid was opgezet, niet te handhaven was (sustainable).
En dat er een keer iemand moet bloeden (noord europa).
EU stak altijd de kop in het zand want "na mij de zondvloed".

boerk | 20-12-21 | 09:24

Nu maar hopen dat het de EU opblaast en we verder kunnen in een soort EEG.

Zoelense Hobbyboer | 20-12-21 | 09:20

De EU weet dat ze de meeste macht kan vergaren tijdens een crisis. Dus weet ze dat een monetaire crisis de mogelijkheid biedt om de ECB en Brussel meer macht te geven. Never waste a good crises is de leidraad van de EU. En als de crisis niet komt, dan organiseren ze die zelf. Daarom draaien de geldpersen door tot het niet meer nodig is. En dat moment is het moment dat er extra macht gepakt moet worden. Rutte en de nederlandhaters van D66 zullen het met genoegen gadeslaan.

Graaier | 20-12-21 | 09:07

Edelstenen , vreemde valuta , kunst of andere waardevolle zaken als nieuwjaarsaankoop zou geen slecht idee zijn .

likmegaties | 20-12-21 | 05:59

Keurig Jip+Janneke uitleg.

Weethetallemaalniet | 20-12-21 | 05:20

Goed verhaal; dit is iets dat de Nederlandse MSM compleet negeert: "Inflatie wordt veroorzaakt door de hoge energieprijzen; Rusland & Saoedi-Arabië" , niets over het wanbeleid van de ECB dat geheel politiek gemotiveerd is ipv van het centrale bank princiepe van onafhankelijk voor prijsstabiliteit zorgen.

Ondertussen daalt de EURo-USD koers:
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_ex...
Veel van de goederen die we importeren in Europa zijn in dollars geprijst. Naast de inflatie ansich in dollars gaan we daarboven op een inflatie a.g.v. de dalende EURO krijgen: doordat het rentebeleid niet meeloopt met de rest van de wereld. Dit om Italie en Griekenland te redden.

De pensioen ontwaarden daardoor nu 5%-6% per jaar en door de 0% rente zijn er geen beleggingsopbrengsten om de pensioen te indexeren voor deze inflatie. In reele termen halveren de schulden van Italie en Griekenland op deze manier in zo'n 10-20 jaar, net als uw pensioen: dat is straks niet veel meer waard gemeten in Euros van 2040: een biertje of een kop koffie op een teras kost dan €6,-

Revolución | 20-12-21 | 00:51 | 3

Maar het is wel zo dat dit zelfde wanbeleid al sinds de financiële crisis is gevoerd en tien jaar lang geen enkele invloed had op de CPI-inflatie (het werkte wel al die tijd gestaag door in de prijzen van assets). Dus dat de krapte aan de aanbodkant een rol heeft gespeeld lijkt me toch ook wel aannemelijk.

Joris Beltsin | 20-12-21 | 01:04

@Joris Beltsin | 20-12-21 | 01:04:
U wist dit waarschijnlijk wel maar evengoed een interessant artikeltje hier:
indeflatie.nl/cpi-mandje-cbs/

kindapaas | 20-12-21 | 10:36

@kindapaas | 20-12-21 | 10:36:
Er is inderdaad veel aan te merken op de CPI, waaronder de incompleetheid, functiepuntencompensatie (een nieuwe telefoon heeft meer functies dan een oude en zou daarom goedkoper zijn) maar ook de aanname dat consumenten duurdere producten automatisch vervangen door goedkopere alternatieven (vreemde redenering). Maar in feite boeit het me persoonlijk niet wat het CBS als mandje definieert en kijk ik naar mijn eigen persoonlijke inflatie. Als vastgoedbelegger moet ik in 5 jaar tijd het dubbele neerleggen voor eenzelfde woning en is mijn geld dus met de helft verminderd. Als consument zie ik echter de afgelopen 5 jaar slechts een lichte stijging van mijn jaarlijkse uitgaven per jaar, zeker geen verdubbeling. Het komende jaar zal ook daar de erosie toeslaan, dat is zeker. Maar ik denk dat zonder de corona-aanbodschok dit laatste niet het geval was geweest en ik persoonlijk dan weer gewoon een paar procent inflatie had gehad en geen 10%.

Joris Beltsin | 20-12-21 | 11:03

"en moet de euro zelfs vrezen voor haar leven. "
HUP FED! HUP FED!

_kees_ | 19-12-21 | 23:41 | 1

En dan? Terug naar de gulden? En dan weer alles 2 keer zo duur worden, net als toen we de omgekeerde weg bewandelden.

Peerkeoud | 20-12-21 | 09:51

Als die inflatie dus grotendeels gedreven wordt door de energieprijs, of beter de gasprijs, dan zou je toch denken dat het Brusselse politici er alles aan gelegen is die Nord Stream 2 erdoorheen te jassen. Als daarmee de scherpe randjes van de inflatiestijging af gaan, kan Brussel weer wat hoger van de toren blazen en kunnen de knoflooklanden lekker aan het cashinfuus blijven hangen. Zonder dat dat rentespook steeds komt buurten, want we weten allemaal, rente +1% => Ouzo failliet.
Ik snap er dan ook echt geen reet van dat de misplaatste Putin-fobie en Oekraïne-flirt blijkbaar zwaarder weegt dan deze mogelijke crisis…

Miyagi | 19-12-21 | 23:09 | 5

@Pietie | 19-12-21 | 23:24:
Net zo onbegrijpelijk overigens als dat Nederland met een penibele gasvoorraad nog snel midden in de winter een kolencentrale buiten werking stelt in verband met door de rechter aangescherpte CO2-doelen.

Joris Beltsin | 19-12-21 | 23:29

@Pietie | 19-12-21 | 23:24: Ja handig in de winter.. hadden ze even goed 10 maanden kunnen uitstellen.. juist komende 2 maanden is dat ding nodig

tek | 20-12-21 | 10:13

Vriend Amerika wil geen pijpleiding.

Wattman | 20-12-21 | 10:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Begreep dat het Kaagmens minister van financiën gaat worden. Kunnen we toch rustig slapen gaan..

Schriever | 19-12-21 | 22:41 | 1

Inslapen bedoel je.

Tjemig | 20-12-21 | 00:19

Ja dit krijg je als de EU haar gang laat gang. Geen controle niets. Afspraken omtrent de Euro worden niet nagekomen. Nederland doet er niets aan, kan er ook weinig aan doen, want dit stukje soevereiniteit hebben we al tijden geleden verkwanselt. Intussen is de ECB drukker met het bepalen hoe de bankbiljetten inclusiever kunnen worden dan hoe ze normaal monetair beleid kunnen voeren.

Old_Spice | 19-12-21 | 22:36

Het lijkt er op dat het Build Back Better plan van de geriatrische Joe Biden het eerste slachtoffer wordt van de inflatie. Zelfs de NOS bericht er over, dus dan is het waar:
nos.nl/artikel/2410203-bidens-build-b...

goedverstaander | 19-12-21 | 21:48 | 1

Goed nieuws. Het beleid van rucksichtslose monetaire verruiming moet overal stoppen. De westerse wereld brengt haar zelf een gigantische klap toe. Misschien toch maar emigreren naar Australië of Nieuw-Zeeland?

Old_Spice | 19-12-21 | 22:41

Niet een nieuwe currency maar het invoeren van een central bank digital currency CBDC zal de volgende zet zijn in het plan van de new world oder :)

Pel de pinda | 19-12-21 | 21:35 | 1

Oder wass?

Sliptong | 19-12-21 | 22:14

@ Sassen van Elsloo
Leuk blog. Verheug me er op zondagavond altijd op. Meestal leerzaam, altijd onderhoudend.
Ook de reaguurders trouwens, veel zinnige opmerkingen.
Bedankt!

Hiram | 19-12-21 | 21:34 | 1

Sluit ik me helemaal bij aan. SvE volgt de actualiteit ook mooi, kunnen we de val van de euro op de voet volgen.

ThePozz | 19-12-21 | 22:32

Dus, Q1 2022 een ‘cyber’ aanval op de banken -> bankrun -> shutdown ->nieuwe currency?

Justin_Case | 19-12-21 | 21:25

Is dit een boodschap van algemeen nut?

van Oeffelen | 19-12-21 | 21:17 | 9

@Miyagi | 19-12-21 | 22:42:
De mededelingen over wat er allemaal op zijn aankomende culinaire lunch in goed gezelschap staat zijn daarentegen wel lezenswaardig. Het wordt vooral koddig als ie vervolgens onverminderd blijft doorreaguren tijdens zijn aangekondigde lunch - in goed gezelschap.

Joris Beltsin | 19-12-21 | 23:33

@Joris Beltsin | 19-12-21 | 23:33: nee.

van Oeffelen | 20-12-21 | 09:13

@van Oeffelen | 20-12-21 | 09:13:
Wel. Is hartstikke koddig hoe u dan door de mand valt.

Joris Beltsin | 20-12-21 | 11:06
▼ 6 antwoorden verborgen

Mijn cao heeft als punt 2 automatische apc per Januari en per juli ( automatische prijs compensatie) ben ik dan een geluksvogel of heeft de rest van werkend Nederland dit in vroegere onderhandelingen weg gegeven voor een bot?

echtehollander 1 | 19-12-21 | 21:09 | 2

1,1 Miljoen Nederlanders zijn ZZP'ers (cijfers 2020) en hebben helemaal geen CAO.

Blauwpetje | 19-12-21 | 21:19

We doen het nog altijd beter dan oom Erdogan, zullen we maar denken.

nieuwe_Deen | 19-12-21 | 21:09 | 4

Erdogan kan anders Turkije zo de euro inloodsen, want de enige reden waarom Turkije buiten de eurozone gehouden kon worden was dat zij een hogere rente hadden dan ons.

Alexander des Burgus | 19-12-21 | 21:26

@Alexander des Burgus | 19-12-21 | 21:26: Als je de man op de straat in Istanbul nu laat kiezen tussen 20 lira of 1 euro dan gaat hij voor dat laatste. Dus eigenlijk is die euro er al.

goedverstaander | 19-12-21 | 21:30

@goedverstaander | 19-12-21 | 21:17: Valt wel mee toch? Iets van 345% inflatie sinds 2005, da's iets van 22% per jaar, vergeleken met de oude Lira op 38% gemiddeld sinds 1960 - 2001, toch een enorme verbetering.

Als de yeni yeni Lirası een zelfde vooruitgang boekt, is hun inflatie vergelijkbaar met 't Westen....

ReyNemaattori | 19-12-21 | 23:14
▼ 1 antwoord verborgen

Wel frappant dat een economische krimp van 6 procent als dramatisch wordt gezien en noopt tot zwaar ingrijpen. Misschien een idee om een inflatie van 6 procent ook zo te behandelen, nu de gevolgen voor de loonslaaf net zo erg kunnen zijn.

BobDobalina | 19-12-21 | 21:07 | 5

Als inflatie slecht zou zijn voor de rijken zou er geen inflatie zijn.

klaas24 | 19-12-21 | 21:57

@BobDobalina | 19-12-21 | 21:54:
De economie maar monetair blijven stimuleren terwijl het probleem bestaat uit capaciteitsuitval is sowieso ongerijmd. Kennelijk moet koste wat kost worden voorkomen dat de economie gaat haperen omdat de gevolgen voor het nog immer instabiele financiële systeem niet te overzien zijn. Rentes zullen daarom zeker niet substantieel gaan stijgen. Lonen hopelijk ook niet.

Joris Beltsin | 19-12-21 | 22:40

@klaas24 | 19-12-21 | 21:57: Als de inflatie goed is voor de mensen met schulden, zou de inflatie torenhoog zijn.

Sierstrip | 20-12-21 | 09:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Om de briljante econoom Milton Friedman maar eens te parafraseren: “Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon (...).”.

profX | 19-12-21 | 21:06 | 2

'Inflation is taxation without legislation', om nog maar eentje van Friedman te noemen.

goedverstaander | 19-12-21 | 21:08

Behalve de nasleep van de Evergiven en de pesterijen van Poetin is er in Europa nog een reden voor inflatie: de hele droge Juni, Juli en de eerste helft van Augustus. Daarop volgde een zeer natte herfst die tot de dag van vandaag duurt. Dit heeft voor enorme karige oogsten geleid waardoor het voedsel ook stukken duurder geworden is. Deze tellen mee in de inflatiecijfers.

Haberdoebas | 19-12-21 | 21:01 | 1

Twee derde van de inflatie is energie gedreven, las ik ergens. Met een energietransitie die net zo dom wordt uitgevoerd als de ambities groot zijn, zitten we er nog wel een paar decennia aan vast.

Joris Beltsin | 19-12-21 | 21:06

Dit zal natuurlijk de drang naar een fiscale unie enorm vergroten en ook onder tijdsdruk zetten. De Euro uit elkaar laten vallen lijkt me het laatste dat de Brusselse bureaucraten willen, want de Euro is er juist om de EU in tact te houden en te dwingen tot, via een fiscale unie, uiteindelijk een politieke unie. Het zou wel ironisch zijn als het inflatoire monetaire beleid, bedoeld om de Euro te redden, een belangrijke bijdrage aan haar ondergang wordt.

Blauwpetje | 19-12-21 | 20:58 | 2

Dreams do come true. Het zal vast een zware tijd worden maar ik heb het er wel voor over.

goedverstaander | 19-12-21 | 21:04

Ironisch ja, maar realistisch zeker.

HD50 | 20-12-21 | 05:36

Inflatie in Estland, Letland en Litouwen ligt al rond de 9%.
Gaat naar de 9,5%. Dat is echt niet gezond. Schadelijk voor een samenleving zelfs en toch echt voor groot deel het gevolg van ECB beleid.

Bataafje | 19-12-21 | 20:58

Chronologisch overzicht / samenvatting van de reacties van de Amerikaanse - Biden regering na (v.n.l. Republikeinse) aanhoudende kritiek op - en het waarschuwen voor de daar razendsnel stijgende hoge inflatie :

1. Wees gerust, er zal geen inflatie komen.

2. Wees gerust , er is nu geen inflatie.

3. Wees gerust, deze inflatie is slechts tijdelijk.

4. Wees gerust , deze inflatie is goed voor de economie.

Bijna te idioot om waarheid te zijn.

Maar toch.

Dr.Mabuse | 19-12-21 | 20:45 | 6

@Dr.Mabuse | 19-12-21 | 21:09: Wel bijzonder dat sinds de democratische Biden aan de macht is, je daar niets over hoort in de Media.
Het is net als links, sociaal geaccepteerd zoals rechts dat niet is.

yokiamy | 19-12-21 | 21:51

@yokiamy | 19-12-21 | 21:51:

De reguliere pers en media waren al voordat , en zeker vanaf dag 1 dat Trump aantrad , fel anti Trump en fel pro Biden.

En na het aantreden van Biden nog meer en sterker.

Die selectieve berichtgeving en bizarre en oneerlijke houding ontkent inmiddels bijna niemand meer.

Het is gewoon een feit / publiek geheim.

Die positie hebben ze heel lang volgehouden / kunnen volhouden maar er komen (eindelijk) steeds meer barstjes in die bizarre opstelling.

Want inmiddels is het echt totaal onhoudbaar geworden om het huidige zwalkende en ronduit falende beleid een hand boven het hoofd te blijven houden en te blijven negeren.

De officiële en paniekerige oproep aan de media / pers vanuit de regering een paar weken terug, om toch vooral Biden en zijn regering te ontzien was en is tekenend.

En ook intens gênant.

Zelfs CNN en soortgelijke pro- Democraten en Biden media giganten proberen nog iets van een soort geloofwaardigheid te redden en keren heel langzaam en schoorvoetend deze president de rug toe.

Het werd tijd.

En ze kunnen ook niet anders.

Dr.Mabuse | 19-12-21 | 22:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Die Lagarde is echt een ontzettend griezelig mens.

grapjasz | 19-12-21 | 20:37 | 6

@* Il Principe * | 19-12-21 | 20:50: ik ook niet. Au contraire.

dathoujetoch | 19-12-21 | 21:10

Alfred lagarde?

Shoarmamasutra | 19-12-21 | 21:27

Lagarde bewijst dat de afstand tussen de Brusselse politiek en de ECB net zo groot is als de afstand tussen de Turkse centrale bank en Erdoğan. Lagarde verhoogt de rente niet, omdat lidstaten anders nu flink moet gaan bezuinigen en men spontaan uit de EU wilt stappen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Rutte IV. Die trekken volgens het coalitieakkoord nu de portemonnee doordat ze erop vertrouwen dat Lagarde de rente niet verhoogt. Als Lagarde dit opeens wel gaat doen, dan kan Rutte IV zomaar vallen

Alexander des Burgus | 19-12-21 | 21:45
▼ 3 antwoorden verborgen

Bij een enorme binnenlandse markt (zoals de EU is) maakt het niet zo gek veel uit wat men in andere landen/werelddelen uitspookt.
In de USA denkt men niet anders. Er bestaat daar maar 1 munteenheid en dat is de dollar. Hier de euro.

Ichneumonidae | 19-12-21 | 20:29 | 2

Afgezien dat de Europese economie nog voor een groot deel op olie en gas draait, wat op de binnenlandse markt nauwelijks voor handen is.

W_F | 19-12-21 | 20:43

@W_F | 19-12-21 | 20:43:
En afgezien dat beide in dollars worden afgerekend en we voor de binnenlandse vraag en zelfs voor de export weer afhankelijk zijn van de import uit China is er verder niet veel aan de hand...

Joris Beltsin | 19-12-21 | 20:47

De FED breekt helemaal niet de eurozone op.

Het wanbeleid van de EU en de ECB breken de eurozone op.

En prima!

Dit was ook al duidelijk tijdens de Euro-crisis, maar toen hielp de FED wel, en nu niet.

Kaas de Vies | 19-12-21 | 20:23 | 3

Zo is dat. Inderdaad niet de druppel die de emmer doet overlopen de schuld gaan geven.

helodia | 19-12-21 | 20:26

De ECB heeft haar kerntaak verwaarloosd, namelijk prudent monetair beleid voeren en zorgen dat de Euro een sterke munt blijft. Daarentegen excelleert de ECB tegenwoordig op andere politieke beleidsterreinen zoals duurzaamheid en inclusie & diversiteit.

therealbraindump | 19-12-21 | 20:30
-weggejorist-
BrutusBosch | 19-12-21 | 20:22 | 1

Ed van Thijn deaud....
Een reliek uit de tijd dat ik als provinciaal nog opkeek naar Amsterdam.
En om niet weggejorist te worden; dat de financieele markten nog overzichtelijk waren :)

SterF... | 19-12-21 | 20:19 | 17

No Olympics was sterker dan Ed.

Rest In Privacy | 19-12-21 | 20:55
▼ 14 antwoorden verborgen

De knoflookgordel kan de tyfus krijgen. Omhoog met die rente.

Rest In Privacy | 19-12-21 | 20:18 | 5

@W_F | 19-12-21 | 20:47: de noord-Europese belangen worden niet goed vertegenwoordigd in het bestuur van de ECB omdat de stem van ieder lid even zwaar weegt, de tegenhanger van Klaas Knot uit Cyprus heeft evenveel in de melk te brokkelen als de Duitse bundesbank president. Zolang de ECB strikt monetaire beslissingen neemt hoeft dit niet erg te zijn zolang er maar geen politieke beslissingen worden gemaakt, en dat laatste is sinds whatever it takes wel het geval.

therealbraindump | 19-12-21 | 20:54

@therealbraindump | 19-12-21 | 20:54:

Hetzelfde principe als in de VN waar dictaturen de meerderheid vormen. En dus worden Westerse landen vaker en harder veroordeeld dan genocide plegers zoals destijds Pakistan, Soedan, Irak, etc.

Ook de verdeling van door het Westen betaalde subsidiefuncties zoals voor het voorzitterschap van mensen- en vrouwen- rechtencommissies worden "eerlijk verdeeld". Zodat notoire schenders van die rechten (Libië, Iran, Saoedi Arabië, etc) ook vroeg of laat die commissies voorzitten.

Democratie is niet altijd de beste oplossing. Zeker niet als de besluiten worden genomen door anderen dan die de besluiten betalen.

Dandruff | 19-12-21 | 21:31

@Dandruff | 19-12-21 | 21:31: het westen en Nederland specifiek is soms kinderlijk naïef. Er zijn in het verleden dus politici geweest die akkoord zijn gegaan de huidige stemverhouding van het ECB bestuur. En ja de VN, laat maar zitten Dandruff..

therealbraindump | 19-12-21 | 22:04
▼ 2 antwoorden verborgen

Binnenkort zwaait CdA'er Flopke af met een inflatie van 5,5% en binnen een jaar (Koolmees op fin?) gaan we richting 8 of meer als na-ijleffect. Dat laat Flopke ons na. Denk daaraan bij de gemeenteraadsverliezingen.

dathoujetoch | 19-12-21 | 20:17 | 3

Ik denk dat in Nederland alleen KLM blij is met de getalenteerde Flopke.

Joris Beltsin | 19-12-21 | 20:21

Toch maar weer PvdA ministers van Financiën. De bekende paradox

Shoarmamasutra | 19-12-21 | 21:30

Kaag op fin

rifraf | 19-12-21 | 21:40

Een gezonde rente is tussen de 3 en 5%, alleen al om te voorkomen dat onrendabele investeringen gedaan worden.

smdyasc | 19-12-21 | 20:16

De AOW staat onder druk. De nieuwe cijfers staan al op de site van SVB. Bij mij staat de stijging van de AOW ongeveer gelijk met de stijging van de zorgkosten basispremie DSW me5 hoogste eigen risico en dan hou ik nog dertig euro over.
Heeft niet zoveel met bovenstaand verhaal te maken. Maar moest het even kwijt.

Moestuinier | 19-12-21 | 20:13 | 3

Tja , ik denk dat ik mijn folders nog tot mijn dood moet uitventen. Hard en met plezier gewerkt 45 jaar lang en nu rondkomen van een kleine 1500 eurootjes per maand.

Koning BongoBongo | 19-12-21 | 21:13

Je hebt 45 jaar gewerkt, nooit een cent uitkering gehad, braaf belasting betaald, avondschool en kinderoppas ook zelf betaald want er waren destijds geen toeslagen voor, kinderen opgevoed tot brave hardwerkende burgers die op hun beurt veel belasting betalen, je past op kleinkinderen en doet vrijwilligerswerk? Doet er allemaal niet toe. Je bent de oorzaak van woningnood, klimaatcrisis, overbelaste zorg en alle ellende op de wereld en nu volkomen overbodig en jouw schuld dat we in een lockdown zitten. Hoezo pensioen indexeren of AOW verhogen?. Genadebrood zal je eten.

Mallenmoe | 19-12-21 | 21:35

@Koning BongoBongo | 19-12-21 | 21:13: Inderdaad en dan zeggen jongeren die nu jonge kinderen hebben, dat die ouderen, de boomers het goed hebben.
Dat gemier in de media over boomers is ook alleen maar om nog meer te polariseren. Minder geld uit te betalen aan de zogenaamde boomers.
Folders uitdelen, maakt wel dat je gezonder door het leven gaat, want beweging en meer calorie verbranden….. succes.

Moestuinier | 19-12-21 | 21:48

Fijn dat we straks Kaag met een master of Arts en Philosophy als minister van financien hebben, geruststellend ook...

Smoelensmid | 19-12-21 | 20:13 | 2

Ja eindelijk iemand die van wanten weet en die met twee voeten in de maatschappij staat ,hand in hand met Henk en Ingrid.

Koning BongoBongo | 19-12-21 | 21:26

Dat wordt dus creatief boekhouden

Thuinman | 20-12-21 | 09:47

Ik

Dutchbeaurouge | 19-12-21 | 20:13 | 5

Ik. Wilde eigenlijk iets meer zeggen. Mijn triggerhappy duim was me voor.

Dutchbeaurouge | 19-12-21 | 20:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Edje

miko | 19-12-21 | 20:12

Tita Tijntje is ook niet meer lees ik net.

miko | 19-12-21 | 20:11

Goh, het zal er toch aan liggen dat ongebreideld geld bijdrukken en dat aan de overheid geven het geld minder waard maakt?

Misschien dat de politici hun economielessen op de middelbare school eens over moeten doen.

Maar goed, mijn hypotheekschuld wordt ook minder waard en mijn huis wordt wel een miljoen waard. Mijn spaargeld wordt ook minder waard, maar dat heb ik toch niet want ik moet in tegenstelling tot Shell wel mijn belastingen betalen.

Rest In Privacy | 19-12-21 | 20:11 | 1

Als je inkomen niet minstens meestijgt met de inflatie heb je er niks aan. Daarnaast zal inflatie ook een negatieve invloed hebben op de waarde van je huis. Rente gaat omhoog, meeste mensen moeten lenen om huis te kopen, kunnen er dus steeds minder, dus waardedaling huis.
Count your blessings. Al geloof ik eerlijk gezegd niet zo in een enorme inflatie. Nu vrij hoog, maar ws ook niet blijvend.

Ichneumonidae | 19-12-21 | 20:15

Misschien wat voorbarig maar ik zie momenteel al wat huizen in de randstad die binnen een maand een neerwaartse bijstelling van 10% op hun initiële en overigens idiote vraagprijs hebben. Het lijkt erop dat we de top bereikt hebben.

Joris Beltsin | 19-12-21 | 20:09 | 7

vreemd want dat lees je nergens, behalve hier.

AntiZanicz | 19-12-21 | 23:09

In welk prijssegment ziet u die correcties?

Thuinman | 20-12-21 | 09:48

@Thuinman | 20-12-21 | 09:48:
Het lage segment. Ik verhuur zelf een appartementen en aan de onderkant van mijn portfolio heb ik flatjes die ik 5 jaar geleden voor 150k per stuk kocht en die inmiddels tot 300k zijn doorgegroeid. In de laatste maand zie ik de vraagprijs van een paar van deze flatjes in hetzelfde gebouw neerwaarts gecorrigeerd worden tot 275k. Dus vraagprijs was 300k en na een maand wordt dat 275k. Of dit een makelaarstruc is, weet ik niet. Deze observaties doe ik in Haarlem.

Joris Beltsin | 20-12-21 | 11:10
▼ 4 antwoorden verborgen

De structurele onevenwichtigheden in de eurozone zijn eerst via de monetaire-as gemaskeerd, whatever it takes. De trukendoos van de ECB is nu leeg en dus is nu de begroting-as aan de beurt. En laat nu net de midden linkse regering in Duitsland streven naar een federale EU, precies wat Macron ook altijd al heeft gewild om de structurele binnenlandse problemen van Frankrijk te deponeren op het bordje van Noord Europa. Daarbij is Rutte 4 onder de bezielende leiding van Rutte ook voor een EU verdragswijziging dus er is maar 1 conclusie mogelijk, Eurobonds komen eraan en de Nederlandse- en Duitse belastingbetalers gaan garant staan voor de onhoudbare mediterrane schulden. Wat een prachtig vooruitzicht..

therealbraindump | 19-12-21 | 20:08 | 8

De euro wordt dan minder waard t.o.v. de Dollar toch?
(ik heb er geen barst verstand van)

ChalinaRosa | 19-12-21 | 20:33
▼ 5 antwoorden verborgen

De korte rente kan je best vastprikken. Maar de lange rente gaat je echt niet lukken bij een inflatie van 6% en hoger. Het wordt chaos.

squadra | 19-12-21 | 20:08 | 1

Onzin. Dat kan altijd. rond 1980 was de hypotheekrente 10% en die kon je nog steeds voor zoveel jaar vastleggen.

_kees_ | 19-12-21 | 23:52
-weggejorist-
Beste_Landgenoten | 19-12-21 | 20:05 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Lang en mooi verhaal. Maar ja, ik moet vooral aan mijzelf denken. Hoe hoger de inflatie. Hoe kleiner mijn hypotheek relatief gezien wordt. Hoe mooi zou het zijn wanneer over een tijdje drie nullen bij op de bankbiljetten komen te staan? Dan los ik mijn hypotheek uit mijn binnenzak af.

Leptob | 19-12-21 | 20:04 | 5

Je inkomen stijgt niet. Daarom doet de overheid dit. Je houdt minder over en de overheid dus meer. Daar gaat het om. Alles is voor Bassie.

Rest In Privacy | 19-12-21 | 20:15

Op dit onderwerp is het hetzelfde als met de toeslagen affaire. Mensen met veel vermogen in waarde objecten merken veel minder van de inflatie dan de lagere inkomens (en dus weinig vermogen). De VVD/D66'er zal er voorlopig niet wakker van liggen, de lagere inkomens merken het direct.

Grachus | 19-12-21 | 20:21

Die hypotheek wordt wel aangepast. Er zijn zoveel kleine letters. Net zo goed als de rentevastheid. Het is echt een illusie dat het laag blijft terwijl de markt al flink omhoog is gegaan.

AntiZanicz | 19-12-21 | 23:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Als dat laatste nou eens bewaarheid kon worden.

Grachus | 19-12-21 | 20:03

Punt is, dit is wel de allerbeste kans om het huis te verkopen en tegen nog lage rente iets kleiners terug te kopen. Rente gaat straks omhoog, prijzen dalen, dus voorbij het moment. Kan over paar maanden alweer gedaan zijn. Hmmm.

Beste_Landgenoten | 19-12-21 | 20:03 | 11

Als u het zo zeker weet zou u beter iets huren of een jaartje of wat bij pa en ma. Ook handig met koken. Wel een privé entree en wat ruimte vinden.

AntiZanicz | 19-12-21 | 23:07

Ik zie het probleem niet, rente staat nog 18 jaar vast, gebrek aan huizen is echt niet in een paar jaar opgelost met deze open grenzen. Terwijl het onderpand mee stijgt met welke inflatie ze dan ook uit de zak kloppen bij de ECB blijft, die schuld 't zelfde...

ReyNemaattori | 19-12-21 | 23:27
▼ 8 antwoorden verborgen

Fantastisch geregeld. Wat is de euro toch een succesverhaal. De arme zuidelijke landen blijven ons dus in gijzeling houden en we kunnen geen kant op. Nou, geen kant op: gewoon blijven betalen en als het even kan een beetje meer.

goedverstaander | 19-12-21 | 20:02 | 7

De EU is veel groter dan USA, ook veel stabieler en er zijn geen mafketels aan het roer geweest. De USA gaat eerder stuk dan de EU (en China). Het begint al flink te kraken in de staten.

AntiZanicz | 19-12-21 | 23:05

@AntiZanicz | 19-12-21 | 23:05: Geen mafketels? Wat dacht je van een zekere Adolf? De helft van de EU heeft nog niet zo lang geleden ernstig te lijden gehad van Marxistische experimenten. Wat dacht je van de familiclans Papandreu en Mitsotakis in Griekenland. Betinno Craxi in Italie?
Stabieler zou het dus niet willen noemen.
De EU is wel groter in inwoneraantal en economie dan de VS.

Haberdoebas | 20-12-21 | 08:24
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Ichneumonidae | 19-12-21 | 20:01 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl