achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Lieve Stad van Hoop: tientallen docenten verlaten school wegens geweld en agressieve ouders

Joe

31 mei 2021: Arie Slob gezellig op bezoek

31 mei 2021: Arie Slob gezellig op bezoek

Tientallen (!) docenten verlaten het IJburg College in de Lieve Stad van Hoop Amsterdam vanwege "de vele gewelddadige incidenten in een klimaat waarin leerlingen overal mee wegkomen". Drie kerncitaatjes uit dit moetleesstuk in Het Parool.

Huhwat

"Een berucht voorval dateert uit het voorjaar: een leidinggevende kreeg van een scheldende leerling een stoel naar z’n hoofd. Schorsing bleef achterwege. Docenten vertellen ook over leraressen die werden gewaarschuwd door leerlingen dat ze hen na schooltijd ‘te pakken’ zouden nemen.

In oktober 2020 werden leerlingen enkele minuten gegijzeld in de gymkleedkamer door een met een mes zwaaiende scholier. Toen de dader de straat op rende sloeg de docent alarm bij de leiding, in de veronderstelling dat de politie zou worden gebeld. Dat gebeurde pas na zeker een uur, nadat slachtoffers contact hadden gezocht met het thuisfront. Voor critici een bevestiging van het beleid om de politie zo veel mogelijk buiten de deur te houden. De docent belandde ziek thuis en heeft de school inmiddels verlaten."

Jamaarhoedan

"Er is brede kritiek op het beleid om in principe geen leerlingen te schorsen. “Iemand onderwijs ontzeggen is niet altijd de oplossing,” zegt een leraar. “De schoolleiding wil het bij voorkeur met maatwerk oplossen. Maar als je nooit ingrijpt, geef je een verkeerd signaal. Veel kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Die kunnen we niet bieden.”

Een docent kreeg meermaals de vraag van leerlingen welke sancties er staan op vechten. “Daar kon ik geen antwoord op geven, want er zijn geen richtlijnen.”

“Na een knokpartij volgt een gesprek en dan ben je er vanaf,” aldus een collega. “Dat zien die leerlingen, die weten dat ze ermee weg komen.”"

Wie zijn die mensen?

"De problemen zitten vooral in de onderbouw van het vmbo en deels bij de havo. De vwo-afdeling lijkt op zijn laatste benen te lopen. Voor komend jaar hebben zich nog geen vier basisscholieren aangemeld. Van de 56 leerlingen van de nabijgelegen Willibrordschool die na de zomer doorstromen naar het voortgezet onderwijs, gaan er slechts 6 naar het IJburg College. In 2018 telde de school meer dan 1400 leerlingen, inmiddels 870.

“Ook de havo-afdeling is de laatste jaren gekrompen,” zegt een docent. “De woningmarkt op IJburg is van invloed. Je hebt hier óf sociale huur óf hartstikke dure woningen. Dat doet iets met de populatie. De balans is weg, ook op school. Rijke witte ouders sturen hun kinderen elders naar school. Kinderen uit sociale huurwoningen komen hier en daar is de school niet op toegerust.”

Ongewild wordt het IJburg College steeds meer een school voor vooral vmbo’ers, vaak ook uit Zuidoost."

Nou jaaaa zeg

Maar als het niet de kinderen van rijke witte ouders zijn, wat voor kinderen zijn het dan wel?

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.