achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Raar. NOS doet tegen NOS alsof NOS niks wist van grensoverschrijdend gedrag verslaggever NOS

Joehoe, Rudy Bouma! Een doofpot die open moet, en je hoeft er niet eens het gebouw voor uit!

Toch vreemd. Bij de NOS (een nieuwsorganisatie) doen ze nu alsof bij de NOS nooit iets bekend was van het 'grensoverschrijdende gedrag' van verslaggever Martijn van der Z. Tenminste, die indruk krijg je als de samenvatting leest (na de breek) van de 13.15-vergadering van donderdag 15 april, die op ongepaste wijze in handen van GeenStijl is gekomen. Daaruit blijkt dat Marcel Gelauff zelfs tegen zijn werknemers beweert dat er bij de NOS geen plaats is voor ongewenst gedrag. Of er tijdens de vergadering enkele slachtoffers van Van der Zande aanwezig waren, en of Gelauff vooral heeft benadrukt dat het allemaal 'goed moet worden uitgezocht voor Martijn', staat weer niet in deze samenvatting, dus we weten ook niet of dat zo is. Maar ja. Misschien lezen we dat binnenkort wel op nos.nl/herstel.

Samenvatting 13.15-vergadering NOS 15/4

Beste allemaal,

*Dit is de samenvatting van een bijzondere 13.15-vergadering met een grote groep collega’s. We zijn als NOS Nieuws gisteren in een nare achtbaan beland. In de bijeenkomst hebben we gepraat over hoe we omgaan met de berichten over grensoverschrijdend gedrag door een van onze collega’s. Over hoe en wanneer we daarover intern en extern communiceren. En over wat dit allemaal met ons doet. *

*Het is ontzettend belangrijk dat we elkaar een veilige werkomgeving bieden. Marcel benadrukt dat daarin geen plek is voor ongewenst gedrag. Een veilige balans tussen openheid en vertrouwelijkheid is al jaren een essentieel onderdeel van het NOS-personeelsbeleid. *(HAHAHAHAHA, GS)

*De situatie waar we gisteren mee te maken hebben gekregen onderstreept de noodzaak daarvan eens te meer. En de hoofdredactie benadrukt het grote belang van kunnen praten over dingen die je veiligheid aantasten of die je het plezier in het werk ontnemen. *

*Kernwoord in dit soort situaties is ook zorgvuldigheid. Dat betekent, als het om dit concrete geval gaat, dat het tijd kost om tot helderheid te komen over wat er precies allemaal intern en extern is gebeurd, wat de rol van onze collega precies is geweest, welke houding de NOS daar als werkgever én nieuwsorganisatie in moet innemen, en hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen. *

Al direct gisterochtend vroeg zijn de gesprekken gestart met chefs, directie, P&Oen de collega in kwestie (niet met eventuele slachtoffers, GS)*. En er komen nog meer gesprekken aan over wat mensen hebben gehoord, meegemaakt of denken. Het is nog te vroeg voor harde conclusies. De hoofdredactie vraagt tijd en vertrouwen om daar zorgvuldig naartoe te werken. Het is, zoals we gisteren in een bericht op social verwoordden en zoals iedereen zal begrijpen, een precair en gevoelig onderwerp - in de eerste plaats voor alle betrokkenen, maar ook voor iedereen bij de NOS. Daar zijn we ons zeer van bewust. *

*In de 13.15 vandaag praten we over dit alles door. Er zijn vragen over of we gisteren als NOS meer hadden moeten communiceren dan ‘alleen’ via social. Marcel legt uit hoe dat gisteren meermaals door de hoofdredactie is afgewogen, maar hoe de noodzaak van zorgvuldigheid ertoe heeft geleid dat niet te doen. Gaan we dan helemaal niets (journalistieks) publiceren? Dat is niet gezegd, maar het was gisteren te vroeg voor meer dan de tweet en het in heel algemene bewoordingen te woord staan van andere media. *

*Collega’s hebben ook veel vragen en dragen suggesties aan voor het vervolg. Zoals: Extern onderzoek, ook vandaag iets algemeens aan de buitenwereld laten weten (gaan we doen), en duidelijk maken wat de vervolgstappen zijn. Ook bespreken we de behoefte van veel collega’s om gisteren al íets van interne communicatie te krijgen. Die roep begrijpen we als hoofdredactie. Het was een enorme worsteling, maar had inderdaad ook anders gekund. Bovenal geldt dat we in een situatie zijn beland waarin we niet binnen 24 uur conclusies en oplossingen hebben. Een gesprek zoals dit de 13.15 helpt daarbij, en de suggesties die daarin zijn gedaan nemen we allemaal mee. *

*Wist de NOS al voor gisteren van de verhalen op en rond de opleiding journalistiek in Tilburg, wordt gevraagd. Het antwoord daarop is nee. Na het interne ‘statement’ van de school gisteren hebben we contact gezocht met de directie. *

*Hoe nu verder? Voor de korte termijn: *

*Onderzoeken wat er is gebeurd. Gesprekken voeren met collega’s. Inventariseren wat er vervolgens nodig is. Extern advies inwinnen. *

*Bij wie kan je terecht? *

*Bij je chef
Bij de hoofdredactie
Bij P&O
Bij de vertrouwenspersonen (intern of extern) *

Tot slot: Deze precaire kwestie heeft echt onze volle aandacht. Weet de hoofdredactie alsjeblieft te vinden voor vragen of als je iets kwijt wil. We zijn zo open mogelijk, en tegelijkertijd vragen we ook de tijd om dit alles goed en zorgvuldig te doen. We zoeken onze weg, en hebben nu nog niet alle antwoorden.

Interne mail

*Beste collega, *

*In verschillende berichten heb je kennis kunnen nemen van beschuldigingen aan het adres van een NOS-collega van seksueel overschrijdend gedrag. Vanmiddag is hier in de 13.15 uur-bijeenkomst op de Nieuwsvloer ook uitgebreid bij stilgestaan. *

*De NOS neemt deze berichten uiterst serieus en geeft ze de volle aandacht. Tegelijkertijd vraagt dit om zorgvuldigheid in het belang van de direct betrokkenen. Dat betekent dat we de tijd willen nemen om ons in verschillende gesprekken een helder beeld te verschaffen. Daar is inmiddels mee gestart. Ook hier past de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een lid van de hoofdredactie Nieuws, samen met het hoofd Personeelszaken.  *

*Feit is dat we als NOS willen staan voor een veilige werkomgeving. Om die reden hebben we geregeld dat zaken die daar inbreuk op maken vanzelfsprekend besproken kunnen worden met (direct) leidinggevenden, chefs en eventueel met onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor dit geval, en in z’n algemeenheid. *

*De vertrouwenspersonen van de NOS zijn: *

[al jaren aan het wegkijken]

Is wel zo

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Soep van de Week - Dood aan de digitale nomaden!

Ik interviewde Kevin van Vliet, correspondent in Zuid-Afrika (a.s. zaterdagavond te lezen op GeenStijl) en we hadden het over de digital nomads die als sprinkhanen neerstrijken in Kaapstad.

@Arthur van Amerongen | 07-02-24 | 21:00 | 126 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.