Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vliegvouchers: vvd-minister Van Nieuwenhuizen helpt @KLM bij het ontduiken van de wet

Cash is afgeschaft door corona, vouchers zijn het nieuwe geld. Vouchers voor cancelconcerten, vouchers voor sneuvelfestivals en vouchers voor geannuleerde vluchten. Wat als je geen vouchers wilt? Je hebt recht op je geld, maar de vvd blokkeert de burger.

Zo ver is het dus al gekomen: de GeenStijl Ombudsman is van de IC gehaald, en heeft gebeld met de vriendelijke ANWB-jassen van de Consumentenbond en de connaisseurs van EU-reglementen bij D'66.  We hebben zelfs gebeld met - brrrr - voorlichters van het ministerie van IenM, en geprobeerd om *iemand* bij KLM iets menselijks te laten zeggen. Want dit verhaal begint bij KLM.

Een poging tot restitutie en de vervelende manier waarop KLM met klanten om gaat, leidde tot de ontdekking dat de vvd-minister van Vouchers & Vliegtuigen het consumentenrecht eenzijdig heeft uitgeschakeld. Dus toen gingen we een rondje bellen. Onderaan dit artikel staat welke middelen je zelf kunt proberen om verhaal, je recht en je geld te halen bij bedrijven die denken dat ze too big to fail zijn, en daarom alles kunnen maken tegen hun eigen klanten. KLM is natuurlijk niet de enige die in het coronaschuitje zit, en als bedrijven en ministers zelf een beetje gaan bepalen wat wel en niet mag, betalen de burger én de rechtsstaat altijd de rekening. 

De reis begint met een annulering
Het semi-staatsluchtvaartbedrijf vermeldt tot op de dag van vandaag op haar eigen website dat tickethouders van wie de vlucht door KLM is geannuleerd, recht hebben op restitutie van het aankoopbedrag. Probeer je dat, dan wordt er geen restitutie verstrekt maar ontvang je vouchers. KLM doet dat met een beroep op begrip voor de situatie vanwege Covid-19. Consumenten hebben echter het (in de EU geregelde) recht om hun geld terug te krijgen. Dat is vastgelegd in EC 261/2004, relevante artikelen 5.1.A en 8.1.A daarvan zijn onderaan in dit topic geciteerd.

Wie zich beklaagt bij KLM over de ongewenste voucher, wordt doorverwezen naar een website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waar de eerste zin luidt: "De ILT accepteert dat luchtvaartmaatschappijen de ticketprijs niet terugbetalen aan passagiers maar een voucher verstrekken bij annulering van een vlucht.” KLM, dat 2 tot 4 miljard euro aan "garanties en leningen" krijgt van de Staat (dus van de belastingbetaler), weigert om de betaling voor niet geleverde diensten terug te storten en verschuilt zich daarbij achter de toezichthouder die hen juist zou moeten opdragen het recht te volgen. De individuele consument moet linksom via staatssteun én rechtsom via vouchers leningen verstrekken aan een bedrijf dat je gewoon uitlacht als je er wat van zegt. Met dank aan de minister van Infrastructuur en Milieu, vvd'er Cora van Nieuwenhuizen.

Van Nieuwenhuizen heeft de toezichthouder namelijk opgedragen om niet te handhaven als luchtvaartmaatschappijen geen geld terugstorten, en verwijst de burger naar een (dure, tijdrovende) gang naar de rechter, alwaar zij een juridisch verzwakte positie hebben omdat de minister haar toezichthouder in een Kamerbrief van 30 maart unilateraal heeft opgedragen om de wet te schenden en de inspectie niet te laten ingrijpen als passagiers een voucher krijgen in plaats van terugbetaling van hun vliegticket.

Vvd-minister: 'Recht halen? Joh dan ga je toch lekker naar de rechter'
Vooral over dat laatste is de Consumentenbond verbolgen. Op 31 maart schreef de bond al in een brief aan de minister dat ze het "opmerkelijk" vonden dat ze niet zijn uitgenodigd voor overleg over dit besluit, "omdat consumenten nadrukkelijk partij zijn in deze kwestie." De bond schrijft aan de minister dat "de consument het risico loopt dat zijn voucher waardeloos is indien de betreffende luchtvaartmaatschappij failliet zou gaan. Dit is onder de gegeven marktomstandigheden geen ondenkbaar scenario." De bond eiste daarom voor consumenten hetzelfde als voor KLM: garantstelling. Daarop stelden Kamerleden Jan Paternotte en Rutger Schonis (beiden D66) vragen aan Van Nieuwenhuizen, waarop werkelijk ontluisterende antwoorden terug kwamen: de vvd heeft handhaving van het consumentenrecht actief ontmoedigd bij de ILT, maar "Als een passagier toch vasthoudt aan terugbetaling van het ticketbedrag en de luchtvaartmaatschappij weigert dit, dan is er de mogelijkheid voor de passagier om (eventueel met hulp van een claimbureau) een rechtszaak te starten." (pdf met vragen en antwoorden hierrr).

Kort en goed: een vvd-minister verbiedt haar toezichthouder om het consumentenrecht te handhaven bij een groot bedrijf, en zegt tegen gedupeerde burgers dat ze maar lekker een lang, traag en duur rechtsproces moeten starten als ze het er niet mee eens zijn. KLM gebruikt vervolgens de Inspectie om zich achter te verschuilen om je betaling voor niet geleverde diensten nog 12 maanden onrechtmatig vast te houden. Wat vindt de Consumentenbond daar eigenlijk van?

Consumentenbond BOOS: "Kortzichtige houding"

GeenStijl belde met mevrouw Joyce Donat van de Consumentenbond, waar "al meer dan 500 klachten" zijn binnen gekomen en die zelf ook uiterst verontwaardigd reageerden - uiteraard op hun eigen, uiterst beschaafde manier. Maar zonder meel in de mond:

"Een minister die consumenten naar de rechter stuurt, dat is de wereld op z’n kop. Temeer omdat de minister de juridische positie van burgers eerst zelf verzwakt door de ILT toe te staan niet te handhaven. Onderwijl lobbyt ze op Europees niveau om het restitutierecht aangepast te krijgen in het voordeel van KLM. Terwijl er legio geldige redenen zijn om geen voucher te accepteren: leeftijd, gezondheid, of je eigen financiële situatie in deze moeilijke tijden", aldus Donat namens de Consumentenbond. "De regering staat wel garant voor KLM, maar niet voor de consument. Als je terugbetaling wilt, word je door KLM van hot naar her gestuurd, tot Franstalige webpagina’s aan toe, en KLM voelt zich daarin gesteund door de minister."

Donat noemt de houding van het kabinet en de vliegbranche 'kortzichtig': "De minister wil dat we vouchers accepteren, en we snappen heus wel dat massale restitutie tot problemen leidt. We willen geen failliete boedel. Maar consumenten worden nu het bos ingestuurd met een voucher die niks waard is bij faillissement. Je hebt de steun van consumenten nodig om de branch overeind te houden. Vouchers zijn niet klantvriendelijk, vaak zijn ze ook niet dekkend voor alle kosten, en tickets worden vermoedelijk duurder als de luchtwegen heropenen. Maak de vouchers meer waard, je moet mensen verleiden, want je vraagt nogal een gunst. Dit beleid is slecht voor consumentenvertrouwen, en daarmee voor de luchtvaartbranche, als mensen nu denken: 'Ik boek maar niet te ver vooruit, want straks zit ik met een waardeloze voucher van een airline die is omgevallen'. Zo kom je er ook niet bovenop." 

Bonusdetail: in haar antwoorden op de Kamervragen van D66 pleit Van Nieuwenhuizen ook voor een "Europees garantiefonds" (welja, nog eentje er bij, voelt zeker in dit geval als kalf & put). De Consumentenbond geeft echter aan dat zij daar zelf, samen met anderen waaronder de ANWB, al eerder voor gepleit heeft bij het ministerie, maar "daar ging de minister destijds niet in mee." Nu poneert ze het als een eigen voorstel. Waarvan akte.

Woordvoerders van ministeries: Je kan net zo goed niet bellen...
GeenStijl zocht ook contact met het ministerie van IenM, en kreeg Roel Vincken aan de lijn. Op onze vraag wat de minister er van vindt dat ze eenzijdig het consumentenrecht uitschakelt, krijgen we te horen dat het een 'suggestieve vraag' is. “Passagiersrechten blijven gewoon geldig”, aldus Vincken. Joyce Donat, desgevraagd naar deze uitspraak: “Dat is natuurlijk niet waar. Het consumentenrecht wordt wel degelijk aangetast!”

“Wat je eigenlijk vraagt is naar een loket waar de burger zich kan melden?”, speelt voorlichter Vincken de vermoorde onschuld. Dat loket zou gewoon de klantenservice van KLM moeten zijn. Daar kaatst hij de bal terug naartoe, als we aangeven dat er nog altijd een restitutieformulier voor contante terugbetaling op te vinden is: “Ja, dan zouden we ze kunnen bellen en zeggen 'Jongens, dat is niet helemaal goed zoals jullie dat hebben neergezet'.” Nogmaals gevraagd naar het koud stellen van het consumentenrecht, krijgen we het antwoord dat hij daar per sms op terug zal komen. Wat we krijgen is een onvolledig citaat uit de beantwoording van de Kamervragen, en op de laatste wedervraag is tot op heden geen antwoord gekomen:

gelekte app-gesprekken!!1!

De Eurofiele vrienden van D'66

Aangezien D'66, als connaisseurs van de EU, precies wisten naar welke consumentenrechten ze moesten vragen bij de vvd-minister van Voucherfraude & Rechtsverstoring, hebben we ook nog even contact gezocht met Jan Paternotte om te vragen wat hij van de antwoorden van Tante Cora vond. Op Twitter laat hij duidelijk weten dat 'reizigers geen bank zijn' en dat mensen een vrije keuze moeten hebben tussen vouchers of geld terug, zónder tussenkomst van een rechter. We spraken ook nog kort met zijn woordvoerder, Jelger Zee. 

Zee geeft aan de Europese Commissie ook vindt dat mensen hun geld terug moeten krijgen. Eurocommissaris Adina Valean (Transport) gaf begin april inderdaad al te kennen dat passagiers geen vouchers hoeven te accepteren. Desalniettemin is minister Van Nieuwenhuizen namens KLM 'de luchtvaartindustrie' bij EU-lidstaten aan het lobbyen om steun te krijgen voor deze 'burgerleningen' aan vliegtuigmaatschappijen. “Het staat als een paal boven water dat wij dit niet goed vinden. De vlucht gaat niet door, dan moet je gewoon je geld terug kunnen krijgen. Instemmen met vouchers, prima, maar je moet gewoon kunnen kiezen voor je geld", bevestigt Zee de tweets van Paternotte. En ja, dit is inderdaad een moment waarop de EU zich écht nuttig kan maken, door handhaving van het Europees consumentenrecht af te dwingen bij Van Nieuwenhuizen. We geloven er alleen niet in dat zulks echt zal gebeuren, want KLM heeft legers advocaten en zelfs een minister tot haar beschikking, en Gewone Burgers hebben helemaal geen lobby in technocratisch Brussel.

Social

Ook aan KLM zelf stelden we natuurlijk wat vragen

KLM had - goh - helemaal niemand op de afdeling persvoorlichting beschikbaar om aan de telefoon te komen, hun klantenservice is een ondoordringbaar woud van webformulieren en hersendode social media muppets, en een anoniem iemand vroeg per mail of we onze vragen gewoon even konden mailen. Prima, maar we hadden geen tijd meer om het antwoord af te wachten want deze krant moest naar de drukker. Wel hebben ze in de tussentijd hun voorwaardenpagina nog een snelle update gegeven, maar gelukkig hadden we op 9 mei al een kopietje opgeslagen.

Hieronder in ieder geval de vragen die we gesteld hebben, want die vatten dit hele verhaal wel aardig samen:

1. Waarom betaalt KLM klanten die geen vouchers accepteren niet terug, ondanks het feit dat burgers het recht op restitutie hebben?
2. Waarom verschuilt KLM zich achter de toezichthouder om het consumentenrecht te kunnen negeren?
3. Vouchers zijn in principe een lening van individuele burgers aan KLM, omdat het een voorschot is op een later te claimen waarde (in de vorm van een vliegreis, of, na 12 maanden, alsnog cash geld). KLM ontvangt echter al miljarden aan steungelden, leningen en garanties van de Rijksoverheid (en dus betaald vanuit algemene belastingmiddelen). Waarom behoeft KLM daarnaast ook nog leningen van individuele burgers?
4. Als burgers gedwongen leningen moeten verstrekken aan KLM, waarom ontvangen zij daar dan geen rente op? Een vliegticket van 2000 euro zou bijvoorbeeld als voucher ook 2500 euro waard kunnen zijn. Dat zou het consumentenvertrouwen (ook bij mensen die nog geen tickets geboekt hebben) kunnen verstevigen, en daarmee het voortbestaan van KLM op langere termijn kansrijker kunnen maken. De Consumentenbond adviseert dit bijvoorbeeld. Hoe kijkt KLM hier tegenaan?
5. Als KLM onverhoopt failliet gaat (en laten we dat niet hopen), dan is de burger zijn geld definitief kwijt. Hoe legt KLM dit uit aan haar bestaande klanten, en denkt KLM niet dat het toekomstige klanten zal afschrikken?
6. KLM vraagt om begrip voor de Covid-situatie. Kan KLM ook begrip opbrengen voor individuele burgers die door Covid-19 in (financiële) problemen terecht gekomen zijn, en derhalve niet geholpen zijn met vouchers die pas na 12 maanden recht geven op cash restitutie?

Maar wat kun je nou zelf doen?

Het is al met al geen fraai plaatje. KLM bedelt met de linkerhand om een miljardenbailout bij Wopke Hoekstra en berooft met de rechterhand haar eigen klanten, negeert vervolgens alle vragen en verschuilt zich achter een vvd-minister die de individuele rechtspositie van burgers ondermijnt door toezichthouders de opdracht te geven om weg te kijken. En ondertussen die fopman Pieter Elbers van KLM pas na aanhoudende druk buigen inzake zijn bonus. We hopen heus wel dat nationaal luchtvaarticoon KLM de coronacrisis overleeft. Behalve dan de "klantenservice", maar die is feitelijk toch al kapot. Behalve voor de eigen baas dan - van harte met je vijftigste hoor, Pieter, en deze prachtige metafoor voor privatizing gains, socializing losses waar het "neoliberale" kapitalisme zo'n slechte naam door gekregen heeft.

Burgers worden gedwongen om particuliere leningen te verstrekken aan luchtvaartmaatschappijen, want dat is wat vouchers basically zijn - alleen dan zonder rentebaten of meerwaarde. Het is gewoon geparkeerd geld, dat niet van hun is, waar je zelf niets aan hebt zolang je niet kan of wil vliegen, en waarvan de waarde verdampt tot nul wanneer de airline omvalt, want in het geval van KLM sowieso niet gebeurt zonder dat Wopke Hoekstra eerst miljarden in het toch al door de Fransen zo verzwakte bedrijf pompt. 

Samen naar de rechter dan maar?
Wat te doen? Je kan dus naar de rechter. Kost duur, #duurtlang, ain't nobody got time for that. Tenzij je het misschien collectief aanpakt, en bij voldoende animo willen wij als GeenStijl die kar wellicht wel trekken. Niet omdat we zelf nog ongewenste leningen bij KLM open hebben staan, maar om het principe van individueel recht, dat niet zomaar door ministers van partijen die al jarenlang de rechtsstaat uithollen mag worden afgepakt. En omdat de kapper op de hoek en de kroeg op het plein ook geen vouchers mogen uitgeven voor niet-geleverde diensten in tijden van corona. Waarom dan ook geen #KLMRefund?

Individueel actie ondernemen kan sowieso altijd. Als je met een creditcard betaald hebt, kun je via die route proberen je geld terug te krijgen. ICS-cards heeft bijvoorbeeld een "betwistingsformulier" online staan. Beroep je op de EU-artikelen hieronder, want ook zij betalen niet zomaar terug. Amex doet sowieso moeilijker, want die werken samen met de Sky Team-maatschappijen, waar KLM ook toe behoort. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft uitleg online, en een anti-voucher voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om je terugbetalingseisen kracht bij te zetten. En voor de avonturiers: je kan je zelfs melden bij het US Department of Transportation, want in de VS hebben ze écht geen geduld met bedrijven waar de klant geen koning is.
Update: We werden ook gewezen op initiatief "Stop de Voucher". Niet door ons gecheckt, dus niet zomaar geld naar overmaken.

Oei, KLM. AD en Tele zijn ook niet blij

Relevante EU rechtsartikelen waar voucherweigeraars zich op kunnen beroepen

Article 5
Cancellation
1. In case of cancellation of a flight, the passengers concerned shall:
(a) be offered assistance by the operating air carrier in accordance with Article 8

Article 8
Right to reimbursement or re-routing
1. Where reference is made to this Article, passengers shall be offered the choice between:
(a) - reimbursement within seven days, by the means provided for in Article 7(3), of the full cost of the ticket at the price at which it was bought, for the part or parts of the journey not made, and for the part or parts already made if the flight is no longer serving any purpose in relation to the passenger's original travel plan, together with, when relevant, - a return flight to the first point of departure, at the earliest opportunity.

Bron? Bron.

Woensdag meer...

Social

UPDATE dinsdag 12 mei: Eurocommissaris handhaaft restitutierecht

BRUSSEL - De Europese Commissie wil er op gaan toezien dat luchtvaartmaatschappijen hun reizigers financieel compenseren als een vlucht vanwege de coronacrisis is geannuleerd. Reizigers moeten volgens Brussel de keuze houden om een voucher te accepteren of hun geld terug te eisen.

Door de coronacrisis zijn vrijwel alle lijnvluchten en vakantiecharters geannuleerd. Gedupeerde reizigers krijgen een voucher aangeboden ter waarde van het oorspronkelijke ticket en eventueel aangeschafte losse diensten, om zo de liquiditeit van luchtvaartmaatschappijen op niveau te houden.

Hoewel de meeste reizigers dat accepteren zijn de vouchers niet gedekt, mocht de luchtvaartmaatschappij die ze uitgaf failliet gaan. Bovendien hebben zij volgens Europese wetgeving recht op teruggave van hun geld. Luchtvaartmaatschappijen zijn daar niet happig op, aangezien zij het geld niet in huis hebben om al hun reizigers terug te betalen.

Consumentenorganisaties en claimbureaus trokken aan de bel, en kregen dinsdag van eurocommissaris Adina Valean (Transport) opnieuw gelijk. Ze kondigde aan streng te gaan handhaven op de regel dat reizigers financieel gecompenseerd moeten worden als zij daarom vragen.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl

Reaguursels

Inloggen

Mijn vlucht werd geannuleerd. KLM gebeld (max 10 minuten wachttijd), aardige dame aan de lijn en niet eens keuze voor een voucher. Kreeg geld binnen 2 weken teruggestort op mijn rekening. Zou wellicht aan frequent flyer status kunnen liggen.
Keuze voucher of geld terug zou natuurlijk voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

oxigan | 12-05-20 | 16:23 | 1

De service is echt werkelijk heel goed bij KLM. U bent er zelf werkzaam?

Rest In Privacy | 12-05-20 | 17:27

Of je het nou links of rechtsom doet, het Noorden zal altijd voor het zuiden blijven betalen. Ooh wacht, het ging hier om KLM en niet over geboekte vakanties waar aanbetalingen omgezet worden in vouchers. Ofschoon, *kuch* ik vind vouchers kut, helemaal kut. En ohja ook misdadig. Ik heb er ook niet mee betaald. Dat deed ik met keiharde echteGuldens, pardon Euries! en die wil ik dan ook gewoon terug.

mr_awesome | 12-05-20 | 14:37

Zijn er nog vliegtuigmaatschappijen die hier niet aan mee doen? En geen overheidssteun vragen en/of geld retouneren? Ik wil KLM om die reden(en) gewoon boycotten. Dan vlieg ik wel met een ander. Tenzij de hele branche gewoon door en door rot is.

upbeat | 12-05-20 | 13:43 | 1

De hele branche is door en door rot, en het zou een verademing zijn als KLM over de kop ging helaas gaat dat niet gebeuren

Johnroe | 12-05-20 | 16:34

Hetzelfde geldt voor voor KLM-dochter Transavia; ook deze maatschappij geeft geen geld terug, maar een voucher. Nog kwalijker is het dat ik een annuleringsverzekering had afgesloten bij Chubb, Transavia's eigen voorkeurverzekeraar, en ook zij weigeren uit te betalen, waardoor ik ook nog eens 25 euro aan een waardeloze verzekering kwijt ben. Om te zeggen dat ik me genaaid voel is een understatement. Overigens is nutteloze van Nieuwenhuizen heel erg fout bezig. Dit kan gewoon niet. Het is wederrechtelijk. Maar zij vindt het ook normaal om tegen mensen die gebruik moeten maken van het OV te vertellen dat zij dat alleen mogen als de reis noodzakelijk is. Toch vreemd aangezien de dienst openbaar is, en vrijwel iedereen die regelmatig met het OV reist een kortingskaart heeft gekocht. Ook daar is geen sprake van een gedeeltelijke restitutie. Wereldvreemde Cora heeft zelf uiteraard een dienstauto met chauffeur. Bah!

Toos Bevergeil | 12-05-20 | 13:21

Gij wilde vliegen, gij zult vliegen! Hoorde trouwebs gisteren dat mensen nog gewoon naar Engeland kunnen vliegen -en terug- zonder dat ze ook maar een enkele controle of vraag krijgen. Weird? No, just peculiar.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 11:49

Vouchers vervallen bij een faillissement en een gedeeltelijk doorstart. Doorstart.... Maar wel bijzonder om te zien hoe een vervuilende, overlastgevende en zwaar gesubsidieerde industrie zo bevoordeeld wordt met onze belastingcenten. Schiet die blauwe vogel uit de lucht en laat die luxe reisjes maar in het buitenland opstijgen. Hebben we het hier meetbaar rustiger.

Mart6037 | 12-05-20 | 11:30

En als ze iedereen wel terug zouden betalen dan zijn ze bij 20% al failliet. Dan krijgt 80% dus helemaal niks.

very-ferry | 12-05-20 | 11:25 | 1

En bij faillissement na uitdelen vouchers hebben banken en overheden de centjes nog en maat KLM een vliegende doorstart.

Mart6037 | 12-05-20 | 11:33

Zeg van Rossem !!
Doe dan ook eens wat !!
Reken een Tientje (10 Euro) en ga namens de "voucher" houders een rechtzaak starten ...…. word GS beter van en wij ook .....
Alleen praten er over doet toch niks ...…

nietoptimistisch | 12-05-20 | 10:13 | 1

Misschien is het wijs om eerst alles te lezen en daarna te reageren.

Rollins | 12-05-20 | 10:48

Bizar, ik had een afspraak in Engeland in mei en die was eenmalig. Wat heb ik nou aan een voucher voor een vlucht op een ander tijdstip? Die afspraak is weg en de reden om de vliegen ook, dus ik wil mijn geld terug.

Natte Washand | 12-05-20 | 10:06 | 2

Dat geldt ook voor mij. AlItalia ticket voor kennis gekocht van Johannesburg naar Amsterdam vv op 30 mrt jl. Vlucht kon niet doorgaan. Nog steeds niets gehoord. Geen doorkomen aan.

Pleegzuster B | 12-05-20 | 10:51

naar de rechter dus

very-ferry | 12-05-20 | 13:01

Het is niet zo moeilijk v. nieuwenhuizen krijgt over paar jaar goedbetaalde baan bij klm. En tja vvd die boeven en dieven zijn er alleen en nogmaals alleen maar voor de internationals en het groot kapitaal. Hier u antwoord

roeperdepoeper53 | 12-05-20 | 10:06 | 3

U vergeet Wobke Hoekstra (CDA)

Rest In Privacy | 12-05-20 | 10:34

En straks toch weer de grootste partij. Wat is er toch mis met dit land?

EenGoedBegin | 12-05-20 | 12:51

@EenGoedBegin | 12-05-20 | 12:51: Nederlanders zijn geestelijk gestoorde chimpansees. of nog erger de "het maakt toch niets uit of ik ga stemmen" debielen

Johnroe | 12-05-20 | 16:39

Wat ik bijzonder vind is dat men altijd zegt dat Europese wetgeving boven de landelijke staat. Maar als het consumenten recht een Europese wet is vastgelegd, kan Nederland hier niets tegenin brengen = onwetmatig.
Inderdaad, er solliciteert weer een minister naar een baantje bij een positie.

boerk | 12-05-20 | 09:22

Het is zoals met de bank. je geld voor het KLM ticket is al lang opgemaakt om lonen , fuel , lease etc van te betalen op wat nu aan de grond staat.

Er is verder geen cashflow, (behalve een vrachtvlucht af en toe.) Ze kunnen pas overwegen om je terug te gaan betalen, of je voucher uit te voeren als het terug business as usual is. Reken er maar niet op dat dat voor september het geval gaat zijn.

Je mag een gokje wagen op hoeveel % van de luchtvaart maatschapijen het einde van 2020 halen. Er gaan er heel wat failliet draaien als ze niet genationaliseerd worden. Want als ze failliet gaan, kwikt heel de business om.

Lt-Kol Kilgore | 12-05-20 | 09:21 | 2

Cashflow kwam uit aandelen, dat was de grote pot. Die is nu leeg en er komt niets meer in.
Ik denk dat naast de staat ook het koningshuis aandelen KLM hebben.
Lijkt net zo te gaan als met Shell & dividendbelasting

boerk | 12-05-20 | 09:24

De kisten (ook van klm) vliegen gewoon af en aan. Het gross staat stil maar cashflow is er nog hoor.

Batshitbusman | 12-05-20 | 11:39

'Dan ga je toch lekker naar de rechter'
Mooie truc is dat he.
Want ze weten dat burgers dan afhaken omdat ze het intimiderend vinden. De overheid kan eindeloos door procederen, voor burgers werkt dat niet zo.
Misschien leuk voor een afdeling van de overheid om z'n scores te halen (en de bonus voor de manager) maar het enige dat het doet is de samenleving frustreren en het vertrouwen in de overheid laten verliezen.

Dus het is gewoon een manier om er iets doorheen te drukken, het heeft niets met eerlijk of niet eerlijk, of relevant of niet relevant te maken. En daar zou de overheid nu juist wel mee te maken moeten hebben.

kloopindeslootjijook | 12-05-20 | 09:15 | 1

Die truc is zo smerig.. tot de burger volgend jaar ineens ergens anders boekt en KLM lekker de tering laat krijgen.

mr.money | 12-05-20 | 09:35

Zou het toch mooi vinden als nu iedereen zijn geld terug gaat halen bij die minister. Desnoods met minder geoorloofde methoden. Gewoon: jij geeft mij m'n geld en dan krijg jij mijn voucher. Mag je zelf zien wat je er mee doet. Kijken of de minister het dan nog een goed idee vind om burgers hun rechten af te pakken.

Cyrax1301 | 12-05-20 | 08:37 | 3

Zou wat zijn als je je belasting en je brandstofaccijnzen gaat betalen in vouchers. Maar dat kan dan weer niet, vreemd genoeg.

kloopindeslootjijook | 12-05-20 | 09:17

Wat denk je dat er met garantiefonds reizen of reiverzekeraars gaat gebeuren als iedereen zijn zuur verdiende centjes gaat terug vragen ? Uw geld is al lang verdampt, hetgeen u betaald hebt bestaat alleen nog op papier, u moet er een service voor terugkrijgen, maar wie u die gaat bezorgen ? Desalwelteplus wens ik u een prettige vakantie.

Lt-Kol Kilgore | 12-05-20 | 09:24

Rutte had daar nog een goede tip over: "wij zijn met meer". Gebruik die wijsheid, zou ik zeggen.

Opslag Medium | 12-05-20 | 10:16

Bijkomend aspect: hoe volkomen ondoelmatig de burgerrechtsspraak is. Iedereen die dat wil, en daar heb je niet eens zo heel erg diepe zakken voor nodig, kan treiteren en traineren tot in lengte van dagen. Daar varen heel veel juristen financieel wel bij. We hebben nu een minister van Rechtsbescherming (deze www.gelderlander.nl/nijmegen/minister... ), maar wat nodig is, is een grondige herziening van de civiele rechtsprocedures.

Dat kunnen we dus maar beter niet aan de ambtenarij, of uitsluitend juristen, over laten. De laatste poging resulteerde in het ophogen van de griffiekosten tot al gauw zo'n 1.000 euro voor een zaak. Waar we als burger voor betalen zou een rechtsspraak moeten zijn, waarin onder borging van alle kwalitatieve randvoorwaarden (lees rechten en plichten) het doen van een controleerbare uitspraak is. Dat kan alleen bij heldere wetgeving trouwens en veel daarvan geeft momenteel nog veel te veel ruimte voor de sofisterij waarin advocaten excelleren.

Niet dat ik dat op termijn ga zien veranderen, het gaat vooralsnog alleen maar de andere kant op: uitholling van de rechtsstaat. Met hoofdzakelijk de individuele burger als de pineut.

Tot slot: het blazoen van Cora van Nieuwenhuizen was al voor haar huidige aantreden als minister zwaar geschonden op het departement Economische Zaken. Ze is daar dus niet voor niets neer gezet. En er gaat niets verloren aan de KLM. Dat schip van bijleggen gaat failliet, maar alle benodigde infrastructuur (en vakkennis/vaardigheden) blijven bestaan. Wel zijn een aantal grootaandeelhouders, waaronder de Staat en tenminste één particulier aanmerkelijk belang (maar dat kan ik niet bewijzen), hun centjes kwijt. Dat heet ondernemersrisico en laat dat nou de achterliggende gedachte zijn van de hogere risico-opslag bij dividend, ten opzichte van bijvoorbeeld de rente op een obligatie.

Wat dan resteert is de zeer bijzondere wereld van de luchtvaartverdragen, voor een leek als ondergetekende een ondoorgrondelijk spelletje. Tot slot wens ik alle gedupeerden succes, zonder nou echt over te lopen van medelijden trouwens.

En uiteraard nog een goedemorgen deze morgen.

PS: die EU uitspraak later vandaag en het je al dan niet druk hoeven maken over reputatieschade. We gaan het zien.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 08:18 | 1

Willy “werkt “ 2 x per maand bij KLM op de Boeing 737 om zijn vlieguren bij te houden anders verliest hij zijn vliegbrevet. Het koningshuis dus.. net zoals zijn neef prins bril grootse belangen heeft in Zandvoort en daar ook alles voor elkaar krijgt met belasting geld.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 12:46

KLM hoort gewoon geld terug te geven, punt. Geldt ook voor sportscholen etc., als je niet kan leveren dan kan een klant gewoon opzeggen binnen de daarvoor geldende regels.

Watching the Wheels | 12-05-20 | 07:48 | 1

Dus al die miljarden steun gaan vooral naar de belachelijke brandstofcontracten die dat tuig aan de top heeft gesloten en het liefste wilden ze nog een extra bonus ook als ze de overheid zo gek konden krijgen om het te betalen en dan zou er geen geld zijn voor het terugbetalen van geld aan klanten?

Watching the Wheels | 12-05-20 | 07:51

nationaliseren of curatele of prepack doorstart. Aandelen horen toch niets meer waard te zijn nu. Maar niet van 2 kanten belastinggeld in de duurste luchtvaartmaatschappij stoppen. Maar ja, dan zullen de geldschieters en pensioenfondsen gaan klagen.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 07:46 | 3

Begrijp niet dat andere aandeelhouders dan de overheid daar hun geld in laten zitten. Ze keerden al jarenlang geen dividend uit en in de toekomst is het natuurlijk nog moeilijker.

Watching the Wheels | 12-05-20 | 07:54

Denk dus eerder dat pensioenfondsen weer eens het geld van hun deelnemers aan het verkwanselen zijn, zoals bij de vorige crisis bij Fannie Mae en Freddie Mac (hypotheekverstrekkers in de VS) en bij Fortis gebeurd is. Bij Fortis stapten ze nog in, terwijl het feitelijk al failliet was. Steun aan die Amerikaanse subprime hypotheken was ook politiek.

Watching the Wheels | 12-05-20 | 07:58

Aandelen in dit overrated bedrijf had je jaren geleden al moeten dumpen.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 08:19

De vvd: slechter kunnen we het niet maken.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 07:42 | 1

Wacht maar gisterenavond op de NPO de overheden pakken de regie terug, betekent binnenkort een groot Europees rijk en U hebt niks te zeggen.
Democratie word dictatuur

likdoorn | 12-05-20 | 08:31

KLM is ook nog eens gestopt met het verstrekken van de maandelijkse vervoerscijfers. Onbegrijpelijk. 2-4 miljard staatssteun én we hebben 14% belang in Air France - KLM.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 07:38

Zo lekker kort stukkie over die klote KLM. Denk aan je hart!

AliBhaBha | 12-05-20 | 07:24

Heb ik ooit wat verkeerd gezegd door de Roverheid maffia te noemen, waarbij wordt opgemerkt dat je beter de niet door de roverheid erkende maffia kunt hebben vanwege het feit dat je van die nog bescherming krijgt.

watmagjenogwel | 12-05-20 | 04:52

Als 'hoofdboeker'heb ik rechtstreeks tickets,16,geboekt bij KLM-online;kreeg nu voor alle tickets de 'vouchermethode' aangereikt.Wat moet ik met die hoeveelheid vouchers??! Om al die partijen weer op een lijn datum te krijgen voor nieuwe vluchten!!!
#Voucherclaim die ik graag mee.

hetzwijns | 12-05-20 | 04:51

En in eene weet je het: Ja gaat je eigen vouchers drukken.
Goeden dag belastingdienst heeft u terug van een voucher Bonaire?

NatNiks | 12-05-20 | 01:54 | 1

Vouchers worden het nieuwe geld.

sprietatoom | 12-05-20 | 02:40

Straks worden die vouchers in Airmiles omgezet. 1-to-1. Met geldigheid van 1 maand. Bye, bye, mijn 2000 euro :(

Aipon | 12-05-20 | 01:33

Kan de bonus voor de heer Elbers omgezet worden in vouchers?

etwaboy | 12-05-20 | 01:28

Geef geen steun aan KLM , laat gewoon failliet gaan !

Kim-Jung-Un | 12-05-20 | 01:14 | 3

Dat wordt een dure grap voor de Nederlandse economie....
Klinkt lekker, maar is echt geen oplossing.

MisterMr | 12-05-20 | 11:17

@MisterMr | 12-05-20 | 11:17:
OK, dan ben jij nu aan de beurt, jouw oplossing ? Schermen met “de economie” is al jaren zo achterbaks, maar ja, het werkt al jaren, dat dan weer wel....

the namster | 12-05-20 | 11:53

@MisterMr | 12-05-20 | 11:17: Echt wel, nieuwe NL mij beginnen, alles overnemen voor een habbekrats , igg minder dan de steun die ze nu krijgen, en bij overheidsbesluit ; alleen Nederlanders in de nieuwe MIJ. Noem het FokkerII ofzo. Oh ; en ook GEEN koninklijke titel meer in de naam !

Kim-Jung-Un | 12-05-20 | 13:19

Wat denkt van rossem dat er gebeurt als iedereen morgen zijn geld van de bank haalt.
Euro's zijn ook vouchers

Dommelsch | 12-05-20 | 00:42 | 1

Precies dat!

hatsaflats! | 12-05-20 | 11:05

Maak reserve-koningin Claudia de Breij blij en vraag het geld terug. Een Europees restitutiefonds (NL nettobetaler) of extra staatssteun; leg de rekening van jouw gekocht product bij een ander(belastingbetaler) neer. Ik heb echt het idee dat veel mensen dit economisch nog een verkoudheid vinden. Het komt wel goed ofzo. Tijd om dat te veranderen.
Volgens hoogleraar Vervoer en Beauty Patty Brard zetten luchtvaartmaatschappijen nog steeds vluchten in hun schema, die zij niet uitvoeren en het ook niet van plan waren. Mensen krijgen dan vouchers. Dat is wel kwalijk.
Gaat Won Yip trouwens morgen open?

arlen | 12-05-20 | 00:21 | 1

Nog een fucking fonds. Zelfs Marx zou zich onder zijn baard gaan kriebelen.

Frau Merkel | 12-05-20 | 01:47

Ik was met Kenya Air naar Kaapstad. Zou 4 april weer terugreizen, vanaf Nairobi met KLM. Werd geannulleerd, 20 maart ofzo. Heb toen een one-way 27 maart bij KLM gekocht, via Joh'burg, directe vlucht zat vol. Werd ook geannuleerd. Kreeg een voucher voor 600eur. Toen werd er door de verzekeringen, KLM en de overheid een aantal repatriëringsvluchten gedaan, vanuit Joh'burg en CT. Ben 11 april thuisgekomen, na een vlucht van 20 uur, normaal 11 uur. Moest wel tekenen om 900eur zelf te betqlen. Heb de factuur nog steeds niet gekregen.
Mag ik bij betaling die 600eur nu inhouden? Moeilijk, moeilijk.

hotnot | 12-05-20 | 00:12 | 2

Voucher= KLM. 900= overheid.

arlen | 12-05-20 | 00:23

Heel simpel, gewoon verrekenen. Als de overheid willekeurig mag boekhouden mag jij het ook.

Frau Merkel | 12-05-20 | 01:46

O, en kan iemand even tegen Cora zeggen dat haar sollicitatie naar een goedbetaald KLM-baantje misschien net een tikje te opzichtig is?

obominotie | 12-05-20 | 00:11

Waar gejank over de overheid op GS vaak muggezifterige zure stukjes zijn, van mensen die niet begrijpen dat een overheid keuzes moet maken en regels een oorsprong en een doel hebben, daar is dit natuurlijk wel schandelijk. Wat de minister en toezichthouder doen is belachelijk. En als je je als bedrijf daar ook nog achter gaat verschuilen om klanten te kunnen benadelen, dan ben je gewoon een kudtbedrijf.

Het brein erachter | 12-05-20 | 00:06

Ok, dan zal ik mijn belastingaanslag ook met een voucher voldoen.

obominotie | 12-05-20 | 00:03

Goh, Unilever had toch ook een lijntje met de vvd, kom, wie was het ook al weer... Berbaar? Weet jij het nog? Wie kreeg er ‘s ochtends vroeg een SMS dat de afschaffing van de dividendbelasting niet meer door hoefde te gaan? Ik heb er geen actieve herinnering aan ...

Analia von Solmsch | 11-05-20 | 23:59

Beste Bart, ik heb iets meer dan 2000 euro uitstaan aan tickets bij KLM. Ik ben best bereid om hier wat procenten van af te staan ten behoeve van een class action rechtszaak. Ik hoor graag waar ik me aan kan melden.

Dwarreltje | 11-05-20 | 23:53

Italiaanse burgemeesters geven ook vouchers uit met euro tekens erop, we doen het gewoon hier ook, de euro is al gestorven, moet alleen nog begraven worden.

g[E]ulden | 11-05-20 | 23:50

In het rijtje van noemenswaardige faillissementen in NL; de VOC, RSV, DAF, Fokker, V&D, Imtech, Ogem, NDSM, Kroymans, DSB Bank, Texeira de Mattos zou de KLM zeker niet misstaan. Met een beetje fantasie kun je daar de hele financiële wereld ook aan toevoegen plus de mores van de vaderlandse politiek, die laatste is meer dan failliet.

Broadsquire | 11-05-20 | 23:47 | 1

Ogem was natuurlijk heerlijke hand=boven=het=hoofd=justitie. Het was het grootste faillissement in de vaderlandse geschiedenis totdat Imtech ging. Bij Ogem was sprake van aantoonbaar wanbeleid en fraude. Het volk schreeuwde dan ook om een rechtszaak. En die kwam er heel slim. Een vana de bestuurders werd veroordeeld tot het betalen van 500 gulden omdat hij een bestuurlid had beledigd. Of zoiets... haha Dat werd met pretoogjes contant betaald onder het genot van op de huid gegrilde zalm met witte wijn in restaurant Parkheuvel. De bijna 20.000 werklozen hadden die dag geen blikje tonijn te eten.

Premier Trutte | 12-05-20 | 01:17

Hoezeer ik ook chauvinistisch ben ingesteld, KLM is echt ruk.
Ik had een vlucht staan met KLM en ik had een vlucht staan met BA.

KLM inderdaad een voucher, BA ruim voor vertrek, een dag na de aangekondigde lockdown, was het geld van deze (intercontinentale) vlucht al teruggeboekt.

Kijk, KLM, zo hoort het, dat is klantenservice en de reden waarom ik in de toekomst voor BA zal kiezen.
Of Emirates, omdat daar de service fantastisch is.

Maya de Blij | 11-05-20 | 23:40 | 6

@Maya de Blij | 11-05-20 | 23:48: Ja en in Dubai 20 euro voor een biertje. Uitzuigers.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 00:46

Klinkt lekker decadent allemaal.

Zeiss | 12-05-20 | 06:38

@LesGrossman | 11-05-20 | 23:43: Ik lees ook dat Emirates niet meer is wat het ooit is geweest ,maar heb zelf geen ervaring . Waar ik wel ervaring mee had voordat ik met pensioen ging ,was KLM en die was altijd reteduur met z'n tickets naar Kaapstad . Service aan boord was normaal ,Service via helpdesk is weer reteslecht .

Koning BongoBongo | 12-05-20 | 10:28
▼ 3 antwoorden verborgen

Als dat half Franse staatsbedrijf met de lange arm van Parijs nog niet failliet is (financieel technisch gesproken allang), de politieke moraal is welzeker failliet.

Broadsquire | 11-05-20 | 23:39 | 1

Reken maar dat er geen harde activa meer in zitten. Alles gefinancierd met, inderdaad, lucht.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 04:50

Dit illustreert maar weer eens een paar dingen die ik al jaren roep:
- Nederland is geen rechtsstaat.
- De burger is er voor de overheid, niet andersom.
- De EU is er voor het grootkapitaal, niet voor de Europese burger,

Tapu | 11-05-20 | 23:39 | 1

Ga je geld zonder staatssteun terugvragen. Kansloos.

arlen | 12-05-20 | 00:26

Los van dit incident: die Van Nieuwenhuizen is een heel onaangenaam, naar, fout, onbetrouwbaar, opportunistisch, narcistisch, on-empatisch wezen. Symbool voor hoe de VVD in elkaar steekt.

IJsbrekert | 11-05-20 | 23:32 | 1

Inderdaad,ze is tevens de meest duurst betaalde grondstewardess ooit bij KLM

Rest In Privacy | 11-05-20 | 23:41

Overigens, zit er dik in dat je zometeen alleen nog mag vliegen als je gevaccineerd bent met een brouwseltje van Gates of Hell. Zal wel lekker rustig worden op Schiphol dan. Milieu-hippies ook weer blij.

Rest In Privacy | 11-05-20 | 23:32

Je kunt het KLM moeilijk kwalijk nemen dat ze voucher uitdelen ipv cash. Ze bloeden veel miljoentjes per dag momenteel. Cora daarentegen kun je wel verwijten dat ze (zonder daar.wnig recht toe heeft) wegens corona de wet even opzij zet. Bah.

Recreatiedictator | 11-05-20 | 23:31 | 1

Ik vind de rol van de minister ook echt alle perken te buiten gaan. En van een commercieel bedrijf, kan je verwachten dat ze gebruik maken van een mogelijkheid, gewoon omdat het kan. Maar KLM kan ondanks niet handhaven van de toezichthouder ook gewoon zelf haar verantwoordelijkheid nemen, en zich nog steeds aan de wet houden.

Het brein erachter | 12-05-20 | 00:10

Zijn er geen bedrijven die vouchers opkopen voor zeg 65% van de waarde, en weer doorverkopen voor 85 % van de waarde?

Sinterbikske | 11-05-20 | 23:21 | 4

@Is dit nog nieuws? | 11-05-20 | 23:26:
Moeten toch overdraagbaar te maken zijn? Het liefst koop ik er zo snel mogelijk bitcoins voor, voor de halving.

Sinterbikske | 11-05-20 | 23:32

Helemaal niet nodig. Voor de reisorganisator heeft het voucher zelfs 100% rendement. Ook als ze failliet gaan en daarna doorstarten en de opdrachten/boekingen voor een schappelijk bedragje overnemen van de curator. Want je verdubbelt de prijs het volgend jaar voor dezelfde reis. De klant betaalt zo nog een keer voor zijn reis. wil de klant dat niet, dan betaalt een nieuwe klant dat wel. Schaarste hè.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 04:58
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb mijn vouchers van Lufthansa maar geaccepteerd. Echter geeft Lufthansa wel 50 EUR "cadeau"bij elke geboekte vlucht. Een rechtszaak aanspannen is het niet waard, dat gaat (te) lang duren want het kan gerekt worden totdat ze omvallen.

fair=fair | 11-05-20 | 23:13 | 1

Tot ze omvallen? Aanspannen die zaak dus!

Frau Merkel | 12-05-20 | 01:51

Van Rossem, je zit hier gewoon je persoonlijke frustratie te ventileren. De ergernis dat jij, met je mediabereik en je grote gelijk, dat niet krijgt is je teveel geworden. En dan meteen ook full speed; andere mensen inschakelen, bewijs leveren, medestanders zoeken, volkssentiment inroepen. En je hebt gelijk hoor en ik weet dat het je ook niet gaat om de euro's. Maar deze exercitie heeft wel een rancuneus ondertoontje.
Bedrijven, zeker de grotere, zijn zowel pre-corona, durante-corona en ongetwijfeld ook post-corona, bezig om te kijken hoe zij de zaken in hun voordeel kunnen draaien en KLM doet niet anders (wat hun niet vrij pleit overigens). Maar nu opeens is het een prangend probleem voor GS. Het is toch niet de consumentenbond hier, of het viva-forum?

rederijker | 11-05-20 | 23:12 | 7

@Prozac | 11-05-20 | 23:56: Goh. Maak daar maar honderden miljarden van als je de EU en de euro meetelt. Alles gaat naar Frankrijk omdat Duitsland verblind is door schuldgevoel en Nederland het domme jochie dat achter Duitsland aanloopt.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:04

Tja vergeleken bij KLM stelt Van Rossem echt niet zoveel voor in de orde van grootte. Dus waarom neem je het hem dan kwalijk en geef je KLM een aai over de bol? Ik heb niets geboekt maar het irriteert zelfs mij dat een dergelijk groot bedrijf (met steun van de minister) hun aars afvegen met de wet die er is om consumenten te beschermen en niet om ze te dwingen nog een jaar klant te blijven.

mr.money | 12-05-20 | 09:31
▼ 4 antwoorden verborgen

Nadat klm alsnog, onder druk van de publieke opinie (mede aangewakkerd door de messcherpe journalistiek hierboven), netjes haar gedupeerde klanten schadeloos heeft gesteld mag deze nederlandsche nogwel koninklijke (pfffrt) luchtvaartmaatschappij samen met haar irritant franssprekende zusje wat mij betreft verdiend hard op haar muil gaan en in de peilloze diepte van een financieel zwart gat vallen en daar blijven tot wij allen met godgegeven vleugels als engeltjes naar het koninkrijk gods mogen vliegen. Wat een kutstreek van klm bedoel ik maar.

suscrofa | 11-05-20 | 23:05

KLM heeft een prachtige historie. Maar het is geen onderneming. Het is de NPO in de lucht. Een staatsbedrijf van vroeger.
Er is maar één oolossing: verwelkom ze in het heden. Bewijs maar dat je je staande kunt houden.
Als KLM blijft janken over Ryanair, dan kun je het beter failliet laten gaan. Want dan is het een bodemloze put.

Lentehaas | 11-05-20 | 23:01 | 3

Zo hebben we Fokker ook verloren en zijn kleine zuinige toestellen voor max. 120 passagiers zeer gewild. Die komen nu oa. uit Brazilië had Fokker ook gewoon nog kunnen bouwen met technologie van ASML en productie bij VDL.

Trumme | 11-05-20 | 23:05

@Trumme | 11-05-20 | 23:05: geen diee waarom je ASML erbij sleept, maar de inbreng van ASML bij vleugtuig ontwerp is miniem.

Losstaande daarvan, er zit nu al zoveel geld van de overheid (u en ik) dat ik zou zeggen - of loskopen van dat *franse staatsbedrijf* AirFrance of failliet laten verklaren, en na onderhandeling de boedel en mensen overnemen en met een soort van door de staat opgericht en gecontroleerd investeringsfonds een nieuwe start maken onder een nieuwe naam.

AirFrance zal overigens KLM waarschijnlijk nooit laten gaan, want dan wordt het een geduchte concurrent

litebyte | 11-05-20 | 23:11

@litebyte | 11-05-20 | 23:11: Airfrance laat KLM pas los als ze haar heeft leeggezogen. Ik denk niet dat KLM nog veel activa heeft, maar Airfrance rekent natuurlijk op de hijgerige NL minister die er eerst nog NL belastingcenten in stopt voordat het alsnog failliet gaat. KLM is niks meer dan een etiket mensen. Alles is gefinancierd met lucht.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:11

Toch leuk dat 66 opkomt voor reizigers/consumenten/burgers. Maar..... wacht! Zou Rob Jetten nog wat reisjes per klimaatdram airlines uit hebben staan?

Nuuk | 11-05-20 | 23:01

Zolang er in het Coronacafé met vouchers kan worden afgerekend, maak ik me nergens druk over. Wanneer gaan de deuren open?

Rest In Privacy | 11-05-20 | 22:57 | 4

Ik moet helaas overslaan vannacht. Morgen vroeg op. Maar als er met vouchers betaald kan worden, dan zeg ik: neem dat eerste rondje maar van mij. Goede nacht allen.

Sinterbikske | 11-05-20 | 23:30

Is alleen voor mensen die geen poep praten, dus altijd dicht voor jou.

Kim-Jung-Un | 12-05-20 | 01:15
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom doet die Rob Jetten niets. Dat was toch zo'n frequent flyer bij KLM ?

LucaBrasi | 11-05-20 | 22:56 | 1

Rob ziet z’n kansen iedere afnemen. Zeker nu Ollongkreng terug is.

Trumme | 11-05-20 | 23:06

Prima, laten we KLM lekker failliet gaan, kun je je aansluiten bij de schuldeisers. Als dit geen overmacht is weet ik het ook niet meer.

Blasfemie | 11-05-20 | 22:55
-weggejorist-
frank4444 | 11-05-20 | 22:55 | 2

Er was trouwens nog een dingetje met de ACM, de regering, geboekte vakanties, en de neuzelaar van de ANVR die vandaag op Radio 1 te horen was. Dit ging om mensen die een reis voor later in het jaar hebben geboekt, en nu gevraagd worden om een aanbetaling te doen. Wat moet je? Goeie kans dat die reis niet doorgaat. Maar de man van de ANVR stelde doodleuk: "Je bent een contract aangegaan en je moet dus gewoon betalen, tenzij de reis geannuleerd wordt". Dat laatste doen de reisbureaus uiteraard nog niet. Maar als je betaalt en de reis gaat niet door, dan is er een goede kans dat dat reisbureau tegen die tijd de reissom niet meer kan vergoeden.

De ACM zegt daarover: als er een goede kans is dat de reis niet doorgaat, dan hoef je die aanbetaling niet te doen. Dat kan zijn omdat er niet gereisd mag worden, maar ook als er een goede kans is dat de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet gaat. De ACM weigert echter om reisbureaus aan te pakken die hun klanten - soms per deurwaarder - tot betalen manen. Ook hier verzaakt de ACM haar taak.

Zelf dacht ik: waarom betalen die reizigers hun aanbetaling dan niet d.m.v. een zelf uitgegeven voucher? Dat is maar eerlijk...

Over die vouchers gesproken: jullie hebben 100% gelijk dat een voucher een gedwongen lening aan de luchtvaartmaatschappij is, met hoog risico en nul rendement. En in het kader van leningen heb ik nog wel een (kamer)vraag: betaalt KLM voor hun leningen ook 4%, zoals het MKB voor hun overbruggingskrediet moet betalen? Of krijgen zij toch net even wat gunstiger voorwaarden. Ik denk het laatste.

Muxje | 11-05-20 | 22:55 | 2

Dat moet te WOBben zijn. Oh, wacht..

Frau Merkel | 11-05-20 | 23:04

Bij zo'n aanbetaling zou ik het advies van de minister volgen: als ze geld willen hebben, gaan ze maar naar de rechter...

Het brein erachter | 12-05-20 | 00:14

Mag het café open? Ik ga wel lopend. Geen vliegvouchers noodzakelijk.

knutsel_ | 11-05-20 | 22:54

Ik heb ook nog 4 vouchers liggen maar kan straks bij Transvertragia gewoon nog een keer hetzelfde bedrag bijlappen want dat vliegen gaat peperduur worden. Precies wat de klimaatgekkies voor ogen hadden.

Trumme | 11-05-20 | 22:54 | 1

Niet precies wat ze voor ogen hadden, als airlined passagiers afstand moetel laten houden krijg je meer vluchten met minder passagiers per vlucht.
En voor het klimaat willen ze juist minder vluchten.

Edwin_su | 12-05-20 | 05:29

Er zijn toch zoveel meer mogelijkheden dan alleen de gang naar de rechter. Er zijn toch wat acties geweest om staatssecretarissen en ministers weg te krijgen? Dat werkte prima. KLM heeft een webcare team. Geef ze wat te doen! Maak een paar leuke plaatjes en kant en klare teksten en los op faecesboek, instantgrijs, twatter, toktok. De medewerkers zijn bekend en hebben hart voor hun bedrijf. De hoogste baas wil zo graag een deel van KLM thuis hebben dat hij zijn bonus per se wil meenemen. Het sujet heeft een linkedin account. Regel een kleine poepstorm. Iedereen zit toch thuis en kan prima wat knopjes drukken. De beurswaarde gaat nog harder onderuit dan wanneer er een fransoos de leiding heeft.
Om het af te maken hebben de Belgen een mooi staaltje laten zien: www.youtube.com/watch?v=efLCvx0TxrM

Frau Merkel | 11-05-20 | 22:51

Het wordt vanzelf een keer oorlog. Maar tot die tijd moet het steeds een beetje slechter gaan. Way tot go KLM, schend het vertrouwen, naai me een sigaar uit eigen doos aan mijn oor. Alles van waarde is weerloos. Het kaartenhuis dondert ineen.

Joostmochtnietsweten | 11-05-20 | 22:51 | 6

@Frau Merkel | 11-05-20 | 23:06:

Geen grote paniek hier, maar het is een feit dat de economie om zeep wordt geholpen.

sprietatoom | 11-05-20 | 23:10

@Trumme | 11-05-20 | 23:08:
Alle kans dat het uitgedoofd is voordat er een vaccin is. Dan is dat vaccin overbodig. Dat hebben we eerder meegemaakt.

Lentehaas | 11-05-20 | 23:19

Ik heb het niet over het virus en de gezondheidsrisico's die dat virus al dan niet teweeg brengt. Ik heb het over de fragiliteit van ons complete systeem. We baseren waarde op vertrouwen. Dit artikel gaat over het niet willen hebben van KLM-vouchers omdat KLM weleens waardeloos kan geraken bij een faillissement. Het vertrouwen in de voucher is laag, dus de waarde van die voucher is laag. Geld is ook maar een voucher in feite. De waarde van de voucher die we Euro en Dollar noemen staat op instorten, want deze hangt aaneen van leugens en gebroken beloften. Wat gebeurt er als uw loonstrookje of spaargeld straks waardeloos blijkt? Een maand geleden ging men hamsteren en onze premier wuifde het lachend weg: er is genoeg eten voor iedereen. Wat hij niet doorzag is dat niet de voedselvoorziening, maar de munt om het mee te betalen het knelpunt in de komende crisis gaat zijn. Leuk hoor die volle Appie, als uw geld om boodschappen te doen zijn waarde heeft verspeeld.
Op welke termijn deze ineenstorting komt valt uiteraard moeilijk te voorspellen. Misschien weten de technocraten het wankelend kaartenhuis nog een stukje hoger te stapelen. Ze stapelen immers al heel lang. Maar het is niet eindeloos. De afrekening komt, en hoe langer het duurt hoe rauwer het wordt. Rellen, anarchie of (Burger)oorlog is dan het potentiële gevolg.

Joostmochtnietsweten | 12-05-20 | 07:24
▼ 3 antwoorden verborgen

De wet?
Die is afgeschaft.
In verband met de coronacrisis.

de honden blaffen... | 11-05-20 | 22:50

Niet handhaven komt neer op een soort surseance van betaling voor KLM, maar dan met vooral de voordelen en niet de nadelen.

W_F | 11-05-20 | 22:46

Wet is wet. Dan moeten ze maar een nieuw spoedwetje maken. Onwettelijk mag nooit een overheidsantwoord zijn, en handhaven is hun plicht.

mark1487 | 11-05-20 | 22:46 | 3

Kan niet EU consumenten wetgeving.

Trumme | 11-05-20 | 22:51

Leg jij het ook even aan de VVD uit? Vee succes

Joostmochtnietsweten | 11-05-20 | 22:51

Dat moet je eens tegen dat belastingtuig zeggen, die lappen de wet ook aan hun laars.

watmagjenogwel | 12-05-20 | 06:28
-weggejorist-
frank4444 | 11-05-20 | 22:44 | 2

Iemand hier weleens geprobeerd geld te krijgen van een bedrijf wat in surseance verkeert? Nou precies dat. Allemaal beetje pijn lijden. Corona kost iedereen geld, heel veel geld.

kokkie klaphaak | 11-05-20 | 22:41 | 8

@Frau Merkel | 11-05-20 | 23:07: de Duitsers zaten al in een crisis vóór corona. 2/3 kwartaal nul groei laatste kwartaal ‘19 in de min.

Trumme | 11-05-20 | 23:11

@kokkie klaphaak | 11-05-20 | 23:06: Nee hoor: op het laatste moment failliet gaan, schulden onbetaald laten, doorstarten en voila, nieuwe airline. Gebeurt dagelijks.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:19

@kokkie klaphaak | 11-05-20 | 23:06: Maaaaar, die airline bestaat wel bij de gratie Gods..... ja u raad het al: De Consument.

watmagjenogwel | 12-05-20 | 06:26
▼ 5 antwoorden verborgen

Niet alleen KLM, ook Etihad wil mij voor € 3000 aan vouchers verstrekken. Echt kut. Wat heb je nou eindelijk aan de EU ?? Dit zal ook wel weer niets worden.

MarkyS | 11-05-20 | 22:40 | 4

De komende drie jaar wordt het vakantie in eigen tuin. De crisis gaat er überhaupt zo hard in hakken dat je toch geen rooie cent hebt om van op vakantie te gaan. Niet dat uw centen straks überhaupt nog iets waard zijn als uw valuta failliet gaat in de systeemcrisis van 2021.

Joostmochtnietsweten | 11-05-20 | 23:09

Same here, TUI. Hele grote reisorganisatie. Geld terug gevraagd, voucher gekregen voor een jaar. Volgend jaar zelfde reis, zelfde periode: twee keer zo duur! Mag je nog een keer betalen.
Hahaha wij naaien de klant en die naait zichzelf dan nog een keer. Echt joh. Zo dom zijn ze. Wel veel rendement gemaakt met mijn aandelen TUI, meer dan bij de bank in elk geval. Hahaha.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 04:44
▼ 1 antwoord verborgen

Witte zwaan blijkt stelende zwarte raaf bij nader inzien.

De Briemusketier | 11-05-20 | 22:38 | 3

Dat!

Crossing_The_Rubicon | 11-05-20 | 22:47

Daar moet Cortés wel wat mee kunnen.

W_F | 11-05-20 | 22:49

Goh. De romantiek van de witte zwaan is al een paar decennia lucht, in de reclame.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:23

Ik heb ook een mooie lopen nij Roompot vakanties. Wilde een huisje boeken om een weekje thuis te werken. In de buurt want geen auto, even een tuintje, saunaatje. Kon gewoon online boeken maar voor de zekerheid eerst nog even gebeld of ze open zijn en of de wifi goed genoeg is om thuis te werken. Ja hoor, we zijn open en wifi is goed. Ik geboekt. 2 dagen voor vertrek, enkele koffers ingepakt, bericht dat het park tijdelijk moet sluiten. Ik bellen, blijkt dat het park al gesloten was toen ik ze belde. Park zou tot 1 mei dicht zijn, maar dat werd t/m 1 mei. Mijn dag van aankomst. Dan kom ik toch een dag of een week later? Nee dat kon niet. Meteen gezegd dat ik geen voucher wilde, kreeg ik toch. Meerdere malen gebeld, gemaild, klacht ingediend. Maar Roompot blijft bij haar standpunt. En omdat ik zo speciaal ben is mijn voucher 13 maanden geldig, dus pas over 14 maanden geld terug. Park is sinds 8 mei weer open, huisjes met sauna zijn er niet en andere al 2 keer zo duur. Tegen de tijd dat ik weer tegen een zelfde prijs een zelfde huisje kan boeken, als ik dat nog zou willen, zit het thuiswerken er voor mij waarschijnlijk op en zou ik een week vrij moeten nemen om vlak bij huis vakantie te gaan vieren.

Kan het geld nu wel missen maar wil uit principe zo'n smerig leugenachtig bedrijf niet steunen. Laat het er dan ook nog niet bij zitten.

Garry_de_Graaf | 11-05-20 | 22:37 | 7

Mensen verwachten altijd dat er bij een klantenservice iets gedaan wordt wat zij willen. De klantenservice is een service om klanten te woord te staan, en te zorgen dat het bedrijf zo min mogelijk nadeel heeft. Heeft verder weinig met de belangen van klanten te maken. Toch blijven mensen hierover klagen, bijzonder.

Het brein erachter | 12-05-20 | 00:20

Roompot is allang geen vakantiepark meer, maar een beleggingsobject van heel rijke mensen. Afgelopen decennia waren veel parken opgekocht. Intussen is de dienstverlening aan de toerist (waar hij voor komt) bar slecht. Onderhoud van bijv Kamperland sterk verwaarloosd. In zomer 2019, hoogseizoen. Vreselijk slecht restaurant aan de Roompot Marina (al vele jaren, ook tijdens de uitbreidingen van Roompot) en het zwemparadijs: gesloten. Maximale winst, fck de klant.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 04:39
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik kijk hier op mijn scherm tegen twee prachtige KLM-blauwe vouchers aan. Totale waarde 3619 euro. Toen schrok ik wakker. Er worden nog helemaal geen vouchers verstrekt. Het is alleen nog maar een toezegging. Lees en huiver:

'Your voucher request was successfully submitted. You'll receive a confirmation of your request via e-mail shortly.
Because of the high volume of requests, it can take multiple weeks for
us to process your request and check your eligibility. Once we processed it, we’ll inform you again via e-mail.
Make sure to write down your request ID before closing this window.
Request ID Booking code XXXXXXXXXXXXXX View/print
Need help?
Most likely, we've answered your question in our up-to-date overview of frequently asked questions.
Go to frequently asked questions >'

Laten we vooral VVD stemmen in maart. Kuifmans en Berbaar cs, ga jullie schamen. Het nieuwe normaal. Tief op.

Crossing_The_Rubicon | 11-05-20 | 22:33 | 8

@Trumme | 11-05-20 | 22:59: zoek maar op die reis, is nu al tweemaal zo duur. Zo houden ze hun balans in eh, balans.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:25

Same here, heb aantal vouchers nog niet eens ontvangen. Wel lastig verhaal, het gaat om paar honderd euro waar ik zelf geen rechtszaak over ga beginnen. Collectief misschien wel interessant. Ben al tijd Platinum maar dat maakt ze kennelijk ook geen reet uit. Ik denk ik de toekomst wel even twee keer nadenk over welke partij mijn geld krijgt.

hetgeleteken | 12-05-20 | 10:13
▼ 5 antwoorden verborgen

Maar Mark zegt: " we doen het samen, we doen het met elkaar, met 17 miljoen Nederlanders krijgen we het voor elkaar" . Toch?

strawdog | 11-05-20 | 22:31 | 2

Als Mark R iets zegt is het altijd het tegengestelde. "Ieder voor zich en God voor mij" moet je lezen.

poisonivy | 11-05-20 | 22:50

Ja laten we ons vastklampen aan "Mark", marketymark. Hij heeft een indrukwekkende en lange leugenstaat, zeker voor de voornaamste burger van het land (heel knap, met recht een van de beste politici). En hij heeft in ruim tien jaar alle belastingen voor de mensen omhoog gegooid. Razend knap hoe hij hiermee wegkomt. Mensen laten zich zo makkelijk belazeren. Volg Mark, laat je leegzuigen.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:31

Schrik opeens wakker. Net weer een percentage van de bouwsom overgemaakt. De aannemer heeft problemen met de afbouw ivm de PFAS .
Of ik niet een voucher wil accepteren voor het tegoed. Bij zijn volgende bouwproject kan ik hem dan inwisselen voor een mooie nog te bouwen torenflat.

strawdog | 11-05-20 | 22:28 | 1

Ook die pfas is iets wat het kabinet heeft bedacht. Andere partij stemmen.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:33
-weggejorist-
frank4444 | 11-05-20 | 22:28 | 1

Geld terug is zo 2019....

Rest In Privacy | 11-05-20 | 22:26 | 13

@Sinterbikske | 11-05-20 | 23:08: hij liegt. Transavia boekt geen geld terug. Ik heb al 2x een mail gehad dat er vouchers komen en ik kan alvast om boeken voor de mei vacantie tussen november en maart vlgd jaar. Alleen dan is er op Ibiza geen ruk te doen het tuig.

Trumme | 11-05-20 | 23:15

@Trumme | 11-05-20 | 23:15: Het stond gewoon weer op mijn rekening. Het exacte bedrag dat ik had betaald.

Rest In Privacy | 12-05-20 | 00:46
▼ 10 antwoorden verborgen

KLM - Air France: Voulez vous voucher avec nous, ce soir?

De Briemusketier | 11-05-20 | 22:25 | 2

Grappig!

Canis.bonus.es | 11-05-20 | 22:27

Goeie!

wilderst | 11-05-20 | 22:36

Doe de link onder KOPIETJE eens fixen. Bvd.

Frau Merkel | 11-05-20 | 22:25 | 1

En geen vieze PDF, alstublieft dankuwel.

Frau Merkel | 11-05-20 | 22:46

Rare tegels. Wanneer er geen KLM is, denkt u dan dat er nog een Schiphol is? En beseft u wat voor verlies dat is en of dat geen invloed zou hebben op uw bankrekening? Afgezien daarvan mag u dan ook nog naar België of Duitsland rijden om te kunnen vliegen. Maar nee, laten we vooral kortzichtig aan onze rekening courant denken dan aan het grotere economische verband? Enig idee hoeveel werkgelegenheid hiermee nog eens verloren gaat? Moet ons land stuk omdat u geen voucher wilt?

Jan, Leiden | 11-05-20 | 22:24 | 8

En dan wordt ook nog vergeten: wie is er grootaandeelhouder van Air France KLM? De staat, dus in feite ook u en ik? Ook maar even afschrijven richting staatsschuld?

Jan, Leiden | 12-05-20 | 00:34

@Jan, Leiden | 12-05-20 | 00:34: Kabinet heeft KLM allang weggegeven aan Frankrijk door de samenwerking met Airfrance. Absoluut niks nieuws dat Frankrijk alles krijgt wat het wil. Emopolitiek van uw belastingcenten.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:37

Ik reed altijd al naar België en Duitsland vanwege de klantvriendelijkheid. Werkgelegenheid die verloren gaat? Uit sentiment mag u zoiets best zeggen. Corona maakt duidelijk dat u als klant niks te vertellen heeft. Men pakt uw geld aan geeft er niets voor terug behalve een middelvinger. Misschien had dat gewerkt als men een betere reputatie had richting de consument. Pak die voucher, volgend jaar is hij de helft waard ? Daarnaast is het geld achter dit stuk papier volgend jaar er ook niet, net als nu. Succes enne niet de economie stukken maken met je geld terug vragen. Deze bedrijven doen echt hun best voor u.

grom | 12-05-20 | 09:04
▼ 5 antwoorden verborgen

"VVD 12 zetels erbij". Men wil gewoon belazerd worden. Nederlanders zijn ook al idioten geworden. Zit er iets in het drinkwater?

poisonivy | 11-05-20 | 22:22 | 4

VVD is gewoon heel goed in "Mark"eting. Rutte is met recht een van de beste politici van de afgelopen tien jaar: ontelbare leugens, razend populair nu dankzij de media, en voortdurend de belastingen verhoogd. De beste populist is al minpres, mensen.

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:50
▼ 1 antwoord verborgen

Schokkend dat veel mensen nog steeds de impact van deze crisis niet begrijpen en in het pre-corona consumentenrol blijven zitten. Wat zullen die zichzelf tegen komen komende jaren.

JanP999 | 11-05-20 | 22:22 | 6

Uiteraard.. Ik zal zeker niet zeggen dat ik die pre-corona consumentenrol kan waarderen. Dat wil echter niet zeggen dat de consument zonder enig voorbehoud beroofd mag worden.
Niet leveren is geld terug, zo simpel is het.

Buiten dat... waarom zou dit selectief alleen voor KLM en de daaromheen hangende schavuiten gelden? Als mijn bedrijf iets aan u verkoopt, niet levert en een nietszeggende voucher uitschrijft is de wereld te klein; als KLM dat doet is het ok? Nee he?

DatInternetDingetje | 11-05-20 | 22:35

@JanP999 | 11-05-20 | 22:34: Dus als ik het goed begrijp ben je straks werkloos en krijg je je ticket voor de vakantie ook niet terug? Alsof het je dan nog een fuck kan schelen dat de KLM omvalt...

knutsel_ | 11-05-20 | 22:37

@JanP999 | 11-05-20 | 22:34: Kan ik ook proletarisch gaan winkelen, want corona en geld op. Uw logica om wetten dan maar te omzeilen volg ik niet helemaal.

poisonivy | 11-05-20 | 22:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Begrijp ik nu goed dat KLM staatssteun nodig is (dus belastinggeld) nodig is om een deel van de belastingbetalers zijn niet gebruikte vliegtickets te kunnen terugbetalen. Dat de schouwburgsector zijn subsidies moet gebruiken om kaartjes van niet genoten voorstellingen te refunden. Ik heb een simpel voorstel: gewoon bij de volgende belastingaangifte deze. Niet genoten uitgaven 100% in mindering brengen of bij de terugave. En dan in mindering bij de noodfondsen en subsidies. Klaar simpel opgelost.

strawdog | 11-05-20 | 22:21

Briefgeld is ook ’n voucher. Waar het om gaat is of er tegenwaarde is en of dat gegarandeerd is. Voorts zie ik het probleem niet. KLM is een mooi Nederlands bedrijf, het slippertje met de Fransozen daargelaten, dus ’n beetje nationalisme en support mag best wel. Kortom, bewaar die voucher en ga later op dezelfde vacantie welke u al reeds voor ogen had.

Sw.Dwaallicht | 11-05-20 | 22:21 | 6

@Sw.Dwaallicht | 11-05-20 | 22:29: U boekt een ticket om naar een evenement te gaan.
Vliegreis geannuleerd
Evenement was eenmalig, dus je het daar niets meer te zoeken.

En nu?

In geval van pakketbedrijven moet je eerst kijken welke dienst je afneemt. Sommige van die bedrijven geven je netjes je geld terug als ze niet op tijd leveren. Dat geldt uiteraard niet voor de goedkope, niet tijd-kritische diensten.

DatInternetDingetje | 11-05-20 | 22:38

@Sw.Dwaallicht | 11-05-20 | 22:29: Sowieso, als een pakketservice je belooft over veertien maanden een keer je pakket te leveren... De vergelijking loop een beetje mank.

knutsel_ | 11-05-20 | 22:42

DatInternetDingetje, ik ben het eens met uw argument. Ik moet wel dit meegeven, men loopt ergens altijd risico. Zo heb ik ooit een kostbare vliegticket moeten afschrijven omdat ik de benodigde visa niet tijdig kreeg, gewoon gevalletje pech gehad zeg maar.

Knutsel, ok deal: de Overheid/KLM dient criteria op te geven voor het te verwachte vertragingstijdspad. Lukt ze dit niet binnen het opgegeven tijdspad dan geld retour. Maar ik snap dat het erg vervelend is allemaal, zowel voor het bedrijf alsmede voor de klanten.

Sw.Dwaallicht | 12-05-20 | 01:11
▼ 3 antwoorden verborgen

Hou gewoon allemaal op met dat gevlieg; het is én slecht voor het milieu én je verspreidt er virussen mee.

Gewone_mevrouw | 11-05-20 | 22:20

Het is niet alleen KLM die dit soort fratsen uithaalt.
Ook de veredelde reisbureau's doen dit. Die verschuilen zich vervolgens achter KLM, want die hebben ze al betaald, dus tsja... eerder kan je geen geld terug geven.. toch?

Juridisch volslagen onzin, je hebt een contract met iemand, die levert je een dienst. Als de dienst niet geleverd wordt is de contractpartij verantwoordelijk en moet zorgen voor (volledige restitutie)

@VanRossum: Dat met het aanpassen vd voorwaarden kan ze opbreken op het moment dat ze die nieuwe voorwaarden willen toepassen op oude tickets. Je sluit het contract onder de op dat moment geldende voorwaarden. Bij eenzijdige aanpassing ben je juridisch ook af.

DatInternetDingetje | 11-05-20 | 22:18

Waar ik dus echt moe van wordt is dat 'onze nationale trots' geneuzel. Gaat anders niet op voor menig (staats) bedrijf wat de afgelopen jaren in de uitverkoop is gedaan. Onze hele infrastructuur is verjwanseld aan het buitenland dus die klm kan er ook wel bij.

AntonJansen | 11-05-20 | 22:18 | 4

Het is een prima manier om van de kudtfransozen af te komen. Opkopen die boel!

Frau Merkel | 11-05-20 | 22:28

Ja, juist! Eerst het bedrijf in de boeken sterk laten devalueren, tegelijkertijd maximaal claimen bij de Fransen i.v.m. alliantie waarna inpakken en wegwezen met achterlating van een schade vergoeding conform de huidige waarde. Overigens, welke halve zool heeft KLM aan de Fransozen uitgehuwelijkt?

Sw.Dwaallicht | 11-05-20 | 22:38

@Sw.Dwaallicht | 11-05-20 | 22:38: Ik snap niet wat er mis is met failliet laten gaan. Opkopen is belastinggeld verspillen. Bedrijven"dokters" kopen altijd uit faillissement. Eerst die schulden weg en dan de curator uit de brand helpen om zijn kosten nog wat te dekken. Zo gaat dat al tig jaar. En KLM, dat is alleen nog maar een sticker. Alles is gefinancierd (met lucht).

Cepalislam500mg | 12-05-20 | 05:45
▼ 1 antwoord verborgen

Gaat toch al jaren zo, als het slecht gaat mag de burger de portemonnee trekken en als het goed gaat dan krijgen bedrijven belastingvoordelen.

Terra | 11-05-20 | 22:17 | 1

Verliezen worden gesocialiseerd, winsten geprivatiseerd.

Heiner | 11-05-20 | 23:25

Als er een collectieve rechtsgang gestart word doe ik mee
Laat maar weten

nietoptimistisch | 11-05-20 | 22:13 | 1

MeToo

Crossing_The_Rubicon | 11-05-20 | 22:41

Als je de wereld over wilt vliegen kun je kiezen voor KLM. Maar ook voor heel veel andere maatschappijen. Mag ik een tip geven: Finnair, zeker voor vluchten oostwaarts! Dus KLM kan zijn arrogantie en grote bek via de minister diep in haar reedt steken, want zo'n nationale trots is dat half Franse bedrijf nu ook weer niet.
En qua service tijdens haar vluchten is het nu echt niet het neusje van de zalm.
Vorig jaar met KLM naar Atlanta en terug met Delta Airlines. De heenweg armoedige service, de terugweg een verademing, dat was een enorm verschil.
Calvé pindakaas is lekker, maar een ander merk is ook heel goed te douwen, en
dat scheelt een hoop geld.

Broadsquire | 11-05-20 | 22:12 | 5

In goede Pindakaas zit geen gehard plantaardig vet, Calve pindakaas is dus niet lekker, alleen duur.

Slystar | 12-05-20 | 08:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Dank voor het graafwerk in het voucher wezen, goede analyse.

Zwizalletju | 11-05-20 | 22:12 | 4

Ah nu wel duidelijker

Canis.bonus.es | 11-05-20 | 22:15

Fascinerend ;)

Canis.bonus.es | 11-05-20 | 22:20
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
frank4444 | 11-05-20 | 22:12 | 3

Een ding scheelt, die tent gaat toch niet failliet.

BozePaarseMan | 11-05-20 | 22:09

Hier in het dorp van 6000 inwoners hadden we 3 frietzaken. Toen kwamen er 2 shoarmazaken bij. Die waren later open en daar kon je ook friet en snacks krijgen. Maar ook shoarma en pizza, een leuke afwisseling. Later kwam er ook een spare-rib zaak met een heel vriendelijke mooie meid achter de toonbank, die ook nog eens snel kon werken.

De frietzaken kregen het heel zwaar. Op een gegeven moment ging er 1 failliet. Het was de oudste zaak van het dorp, die van vader op zoon was gegaan. Er stond altijd een vadsig en chagerijnig wijf achter de toonbank en de friet was er het duurste. Maar dat kwam volgens de eigenaar omdat hij de beste friet had.

Inmiddels blijkt dat er ook een 2e frietzaak op omvallen staat. Er is namelijk niet veel vraag meer naar friet en snacks met al die concurrentie. En het blijkt ook nog eens dat je er dik van wordt.

Had de gemeente van ons geld de 1e omgevallen frietzaak moeten redden van de ondergang?

wilderst | 11-05-20 | 22:09 | 6

@BozePaarseMan | 11-05-20 | 22:14: Aandelen in de frietzaak waren niet nodig, er waren immers genoeg frietzaken aan de Schipholstraat. De Schipholstraat zou de gemeente nooit laten vallen, hoewel ze er wel veel drempels en wegversmallingen ingelegd hebben.

wilderst | 11-05-20 | 22:24

Natuurlijk niet! Had de tent patat verkocht dan was het een ander verhaal.

Frau Merkel | 11-05-20 | 22:29

Friettenten verkopen sowieso friet, en ook al noem je vettent dan patatzaak, dan is wat je verkoopt toch gewoon friet.

Het brein erachter | 12-05-20 | 00:41
▼ 3 antwoorden verborgen

Je hebt voor iets betaald wat nog niet geleverd is. Vervolgens kan fr ontvanger je niet leveren maar betaald je niet terug omfat hij dan failliet gaat. Lijkt mij een zeer ongezond bedrijf wat draait op gebakken lucht.

Center parcs werkt overigens ook met vouchers. Na 1,5 uur in de wacht gehangen te hebben krijg je te horen dat je niet JOUW poen terug krijgt.

AntonJansen | 11-05-20 | 22:07

Je bent best een goeie journalist Rossie.

knutsel_ | 11-05-20 | 22:05 | 1

Inderdaad. En hij zou ook geen slecht Tweede Kamerlid zijn.

Spring Bruissteen | 11-05-20 | 22:13

Ik wil ook even aandacht voor eigenaars van caravans. We hebben het altijd maar over de elite die met die milieuvervuilende Boeings de wereld overvliegen.

Ik betaal verzekering en stallingsgeld voor mijn sleurhut, terwijl ik door overheidsmaatregelen dat ding niet kan gebruiken. Grenzen dicht, campings dicht. Er moet toch wel een advocaat zijn die hier een massaclaim bij Rutte kan indienen. Wie meldt zich, Spong, roethof, Knoops, Hiddema

Spoorzoekernl | 11-05-20 | 22:05 | 2

Wil ook graag een claim indienen. Voor alle extra reistijd in mijn leven vanwege al die kudtcaravans op de weg.

pielemuisje | 11-05-20 | 22:10

Met een beetje geluk wordt Lelystad airport één grote camping.

W_F | 11-05-20 | 22:22

Hoeveel belasting zit er eigenlijk in het vliegticket? Oa BTW. Heeft het daar ook iets mee te maken? Mag de KLM die ook houden?

Hadena | 11-05-20 | 22:04

Geld terug moet gewoon mogelijk zijn. Ik heb tickets voor Lufthansa/ United Airlines voor komende zomer. Als Duitsland en de USA niet unlocken dan wil ik ook graag mijn geld terug. Of een natura-voucher. Voor exact dezelfde vlucht op een later vrij te kiezen tijdstip, zonder bijbetaling.

Eduard van Druten | 11-05-20 | 22:03 | 2

Bij KLM is dat dus niet zonder meer mogelijk. Ik krijg voor 2 tickets naar Canada een voucher als Canada het luchtruim nog niet heeft geopend. Als ik mijn reis dan exact 1 jaar uitstel kosten mijn nieuwe tickets ruim twee keer zoveel. De vouchers zijn overigens 1 jaar geldig.. Stel nou dat ik omboek, wat gebeurt er dan als er tegen die tijd een tweede/derde/tigste Corona-golf is? Krijg ik dan weer een voucher?

Exodus | 11-05-20 | 22:43

Bij United krijg je een voucher, e-credit. Refund kun je aanvragen, vanaf februari volgend jaar, no joke.

Recreatiedictator | 11-05-20 | 23:25

Ach ja, geld bij printen gaat al jaren goed in Europa. Waarom zouden vouchers bij printen niet goed gaan ? Let op vouchers zijn achtergestelde leningen. Als ze over de kop gaan, is de consument de pineut. Zie V&D, Free record shops etc.
Eigenlijk moet er staan. Let op geld uitlenen kost geld. In het verleden gevlogen vluchten bieden geen garantie voor de toekomst.

Moet er niet zo'n zinnetje bij als let zoals

HaaiBaai | 11-05-20 | 22:02

Vliegmaatschappijen zat die de plek van KLM direct willen innemen.
Dus al gaat die half Franse maatschappij, die vanuit Parijs als de lange arm van Turkije, de politiek in Nederland beïnvloedt naar de kloten, ik zal er niet lang verdrietig om kunnen zijn. Dan vlieg ik voortaan met Lufthansa of Finnair naar Osaka, prima vluchten gehad, vooral Finnair, en nog goedkoper ook, dat is die 1,5 uur extra reistijd zeker waard.
Nederlandse scheepsbouwers, u weet wel van de Nederlandse economie, zijn al jaren aan het vechten voor de gigantische order voor nieuwe onderzeeërs. Maar Parijs wil die orders en gebruikt Air France/KLM als afpersmiddel.
Het huwelijk tussen dat failliete Frankrijk en dat suffe Nederland is mij wel een failliete KLM waard.

Broadsquire | 11-05-20 | 21:59 | 1

Als de Nederlandse defensie enig verstand heeft kopen ze niet in Frankrijk. Ze gaan dus in Frankrijk kopen.

Frau Merkel | 11-05-20 | 22:32

De vraag waar iedereen op zit te wachten: Wanneer gaat Lelystad Airport eigenlijk open??!

marcoplarco | 11-05-20 | 21:57 | 1

Als de investeerders een nieuwe bestemming voor de failliete inboedel gaat zoeken.

W_F | 11-05-20 | 22:14

Waarom zo moeilijk? Niet de minister maar de Tweede Kamer is uiteindelijk de baas in dit land. Zij moet dus in actie komen. Waarom laten mensen als Klaver,
Asscher en Marijnissen deze kans op profilering aan zich voorbij gaan? Mooi hoor: Klaver die strijdt voor vliegpassagiers of ben ik nou te optimistisch?

Amsterdamsko | 11-05-20 | 21:56 | 2

Nee, Klaver strijdt alleen tegen "institutioneel racisme" bij de belastingdienst.

sprietatoom | 11-05-20 | 21:59
-weggejorist-
Capo-dei-capi | 11-05-20 | 22:11

Het zou mij niet verbazen als KLM failliet gaat aan vouchers. Wie gaat er nu een vlucht reserveren met een flinke kans dat je met een voucher blijft zitten die je niet kan inleveren bij een andere maatschappij die wel vliegt? Waarom zou je de komende jaren uberhaupt nog reserveren als alle vliegtuigen half leeg zijn?

W_F | 11-05-20 | 21:54 | 1

KLM gaat niet failliet AAN vouchers, maar MET vouchers. Die vouchers verliezen hun waarde, de rest van KLM's failliete boedel wordt per opbod verkocht, een handig luchtvaartzakenmannetje koopt de boel en begint Hollandse Nieuwe. Vrij van schulden en plichten van vouchers.

marcoplarco | 11-05-20 | 21:59

En weet je wat nog leuker is? De belastingdienst ziet een voucher natuurlijk als lening en gaat er dan van uit dat je rente ontvangt. En daarover moet je belasting betalen. Oftewel je voucher is ook nog eens vermogen...

Hadena | 11-05-20 | 21:54 | 4

@hadena, hoe dan?

Canis.bonus.es | 11-05-20 | 22:19

@Canis.bonus.es | 11-05-20 | 22:19: U dacht dat de Belastingdienst deze gouden kans om de burgers te naaien laat lopen? Dat regelen ze wel.

Frau Merkel | 11-05-20 | 22:33
▼ 1 antwoord verborgen

Aan een nationale luchtvaart maatschappij heb je net zo weinig als aan een nationale overheid. Met dat verschil dat er bij de KLM wel hoogvliegers werken.

Prachtig gezicht al die geparkeerde kisten. Bijna net zo mooi als de luchten van de laatste weken. Strak blauw is niet lelijk.

En v.w.b. Lelystad, geweldig zo'n leegstaand vliegveld.

InSight | 11-05-20 | 21:54 | 2

Geen medelijden met investeerders in Lelystad. Ik heb ze jaren geleden al gewaarschuwd dat ze geen cent terug zien en al helemaal geen rendement. Misschien kunnen we die opslagloodsen (voor vrachtvliegtuigen die er helemaal niet zouden komen) gebruiken als binnen camping of zo.

W_F | 11-05-20 | 22:02

@W_F | 11-05-20 | 22:02: Kamperen op een ongebruikt vliegveld is helemaal niet verkeerd.

Heiner | 11-05-20 | 23:30

Stadsschouwburg Asd: voorstelling gaat niet door. Na weken een mail: of je kan het geven aan de schouwburg als steun, of je kan een tegoedbon krijgen. In arren moede aanvankelijk een bon gevraagd. Maar volgende dag toch gebeld: 'Ik wil eigenlijk mijn geld terug.' 'Ja, maar dat had u niet gezegd, u zei dat u een bon wilde.' 'Vrouwmens, ik wil mijn geld terug, nu.' Barst maar met je schouwburg in de toekomst. En met de Klm vlieg ik nooit, een rampzalig overblijfsel van vroeger, maar trutje van Nieuwenhuijzen wil natuurlijk een commissariaatje als ze minister af is, of permanent gratis eerste klas vliegen.

dathoujetoch | 11-05-20 | 21:52 | 1

Gaat haar niet lukken KLM heeft geen eerste klas.

JayJay | 11-05-20 | 22:18

Ik heb ook vouchers gekregen van de KLM nadat zij m'n vluchten gecanceld hadden. Ik had gevraagd om restitutie, maar helaas. Wat ik wel schandalig vind is dat de kosten die ik heb gemaakt om stoelen te reserveren niet zijn meegenomen in de vouchers. Dat geld steken ze gewoon in eigen zak.

Johnny_Hoogerland | 11-05-20 | 21:51 | 2

Dat is volledig tegen de wet in. Ook instapvoorrang, extra bagage geld, etcetera.

Hadena | 11-05-20 | 21:56

Dan ga je de stoelen toch even halen bij KLM? Gewoon naar binnen lopen en de waarde aan goederen naar buiten halen.

Frau Merkel | 11-05-20 | 22:34

Spannend. Stel je eens voor dat er twee schuldeisers zijn die naar de rechter stappen om het faillissement van KLM aan te vragen...

schedewindje | 11-05-20 | 21:51 | 4

Dan betalen ze natuurlijk wel. Maar met het aantal schuldeisers en tientallen rechtszaken per dag vergeten ze dat een keer en zijn ze de lul, met name omdat op dat moment hun boekhouding afgerond moet worden en curatoren, belastingdiensten en eventuele overname partijen gaan kijken of het wel allemaal pluis is wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan.

W_F | 11-05-20 | 22:42

Als geenstijl nou eens een advocaat zoekt die setjes aanvragen bundelt voor een leuk prijsje? Tientallen faillisementsaanvragen en er gaat iets geregeld worden

histor | 11-05-20 | 22:44
▼ 1 antwoord verborgen

Het gaat om het principe mensen. Wetten kunnen niet even aan de kant gezet worden omdat dat beter uitkomt. Punt.

Super Vaagstra | 11-05-20 | 21:50

Cortés komt vast ook nog met iets vlijmscherps.

paridae | 11-05-20 | 21:50

Vlieg dan ook geen KLM, dure en slechte maatschappij.

i-Wonder | 11-05-20 | 21:50 | 4

Eens (duur) oneens (slecht). Meeste van mijn buitenlandse klanten reizen liever met KLM dan hun eigen luchtvaartmijen vanuit Zuid-Amerika en heel Europa.

JayJay | 11-05-20 | 22:16

@JayJay | 11-05-20 | 22:16: yup eensch, een hoop buitenlanders altijd in die KLM vliegtuigen

clockandhammergame | 11-05-20 | 22:37

@clockandhammergame | 11-05-20 | 22:37: omdat ze naar veel bestemmingen vliegen (direct) m.n. in de VS en Azie war je anders 1 of 2 stop overs voor moet maken om er te komen.

litebyte | 11-05-20 | 23:14
▼ 1 antwoord verborgen

Nou bij een volgende vakantie de KLM maar niet meer steunen. In Duitsland kun je altijd nog met de luftwaffe ik bedoel de lufthansa.....

Bekk1964 | 11-05-20 | 21:49

Mocht KLM failleit gaan - dan zou je onder een nieuwe naam (New KLM) een doorstart kunnen maken, al dan niet met staatssteun.

Ben je hoogstwaarschijnlijk wel het belangrijkste van KLM kwijt, dat zijn alle landingsrechten - afspraken met landen mbt vliegroutes (want die komen dan te liggen bij het Franse staatsbedrijf Air France.)

litebyte | 11-05-20 | 21:46 | 4

Wat doet jou denken dat Air France het wel overleeft?
Oh wacht, oneindig chauvinistisch rijksinfuus, betaald uit EU potjes. Excuus!

marcoplarco | 11-05-20 | 22:03

@Graaier | 11-05-20 | 21:59: Met Air France vliegen, succes. Dat is wel de laatste maatschappij waar ik mee wil vliegen. Alleen die luchthaven CDG al. Wat een armoe.

clockandhammergame | 11-05-20 | 22:39
▼ 1 antwoord verborgen

Ook een bijzondere.
Annuleringsverzekering dekt dit wel bij sommigen (zie polis) maar omdat je een voucher krijgt keren ze niet uit want geen schade.... ok....

Kaas de Vies | 11-05-20 | 21:46 | 1

Raar verhaal. Annuleringsverzekering is voor als JIJ annuleert (ziekte, sterfgeval in de famiie etc.), niet voor als ZIJ annuleren....
Dan valt het hooguit onder je reisverzekering, en als dat al het geval is, dan heb je een overbodige verzekering afgesloten....

libertat | 12-05-20 | 11:10
-weggejorist-
SaintNickje | 11-05-20 | 21:44 | 1

Anders gaan ze failliet, en dan kost het nog veel meer.

zeeman73 | 11-05-20 | 21:43 | 7

inderdaad heb ook ticket tegoed. steunen toch die club. blijf mij elke keer weer trots voelen als ik met die blauwe kist vlieg.

enfant_terrible | 11-05-20 | 22:13

Ja en, dan koopt iemand anders (de staat) de failliete boedel en start door. Geen probleem.

sprietatoom | 11-05-20 | 22:31
▼ 4 antwoorden verborgen

Denk dat het behoud van KLM als1 van de fundamenten van de economie met vouchers overeind houden belangrijker is dan het failliet gaan ervan. Denk ook eens aan onze economie, zonder economie is de bankrekening ook immers snel leeg? Wat een gezeur zeg, op degenen na doe het geld nu echt nodig hebben.

Jan, Leiden | 11-05-20 | 21:42 | 1

Hoi Jan, ik heb KLM vervangen voor EU. Ik weet het niet hoor wat je zegt...

grom | 12-05-20 | 09:13

Transavia is ook reuze vlot met het sturen van de voucher die ik niet wens.

ademende aarde | 11-05-20 | 21:38 | 6

@Stormageddon | 11-05-20 | 22:07:

De Fransen hebben ons goed in de tang. Als de staat slim is, weken ze KLM weer los van Air France. Maar dat is dus even spannend met Transavia.

sprietatoom | 11-05-20 | 22:25

@Spring Bruissteen | 11-05-20 | 22:05:

Het zal toch niet ?

sprietatoom | 11-05-20 | 22:26

@Spring Bruissteen | 11-05-20 | 22:05:

Inderdaad, nou dan kan de verzekering hotel + vlucht terugbetalen, geen gezeur met vouchers.

sprietatoom | 11-05-20 | 22:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik volg de twitter al even, maar hoeveel energie kun je stoppen in een voucher krijgen. Kennelijk ontstaan er acute liquiditeitsproblemen als iedereen zijn geld terugkrijgt, wat ik me goed kan voorstellen.

Tuurlijk heb je recht op je geld, snap ook dat KLM er graag nog even op blijft zitten.

Bvdb | 11-05-20 | 21:38 | 1

Laat ze dan maar een lening afsluiten. De ECB weet bij god niet meer wat ze met al die bijgedrukte miljarden moeten doen dus dat kan nooit een probleem zijn.

W_F | 11-05-20 | 21:50

Ik geef 10% van de waarde voor iedere voucher. Komt u maar

andrew1972 | 11-05-20 | 21:37 | 3

Hoop ik voor u dat ze overdraagbaar zijn.

JayJay | 11-05-20 | 22:01

Ik neem dat risico

andrew1972 | 12-05-20 | 08:58

@andrew1972 | 12-05-20 | 08:58:
Je wéét gewoon dat ze niet overdraagbaar zijn. Dat kun je gewoon in de voorwaarden van je reisagent c.q. airliner opzoeken...

libertat | 12-05-20 | 11:08

De EU schijnt nu om te zijn wat betreft vouchers, maar alleen als de lidstaten (en dus niet Europa als geheel) garant staat. Benieuwd wat de minister daar van vindt.

fredflange | 11-05-20 | 21:35 | 1

T is niet haar geld helaas...

Canis.bonus.es | 11-05-20 | 21:54

Je kunt altijd nog met de boot naar New York. De QM2 vaart 14-8 weer. En anders is er altijd wel een vrachtschip waar je mee kan als passagier. Of je dan ook aan land mag, dat is afwachten...

Stormageddon | 11-05-20 | 21:35 | 2

Waarom wil je naar New York, hoog aantal coronalijders daar.

dathoujetoch | 11-05-20 | 21:54

@dathoujetoch | 11-05-20 | 21:54:
Ik niet, maar de schrijver dezes, Van Rossem, had tickets voor NY dit voorjaar. En gezien dit topic, blijkbaar KLM tickets. En tja, je kan dus ook met de boot. Deed Greta immers ook, toen er nog geen Corona was. Hoeft niet eens zon gammel zeilbootje te zijn, maar een stevige ijzeren schuit op stookolie kan ook. Met 3 maaltijden per dag.

Stormageddon | 11-05-20 | 22:00

Uiteindelijk krijg je gewoon je geld nadat de voucher verloopt. Tenzij ze failliet gaan. Maar dat zou apart zijn gezien de geldinjecties.

sjef-van-iekel | 11-05-20 | 21:32 | 5

@Haberdoebas | 11-05-20 | 21:37: In 1800 wordt de VOC opgeheven; de Staten-Generaal willen het octrooi niet meer verlengen. De Nederlandse staat stelt zich verantwoordelijk voor de enorme schuld van 219 miljoen gulden, eenderde van de totale staatsschuld. `De belastingbetaler draait er uiteindelijk voor op,’

BrutusBosch | 11-05-20 | 21:46

@BrutusBosch | 11-05-20 | 21:46:
Niet nadat de gezonde en winstgevende delen zijn ondergebracht in een nieuwe Handelsmaatschappij en de reserves zijn weggesluisd naar wat later de ABN-AMRO is geworden. (Die 208 jaar later zelf door de staat “moet” worden gered. De belastingbetaler betaalt in 2 eeuwen 2 keer voor het faillissement van de VOC.)

Stormageddon | 11-05-20 | 21:56

En 'dus' zal de overheid dit als argument gebruiken oeverloos door te gaan met geldinjecties die door u en mij worden opgebracht "want beschermen van de burger die zijn geld anders niet terug krijgt".
En dan moetn we dáár weer dankbaar voor zijn. Of zo...

Wering | 11-05-20 | 22:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Mbt de opstelling van deze minister, kan dit niet via de nationale ombudsman?

Canis.bonus.es | 11-05-20 | 21:31

Iedereen die vliegt of wil vliegen moet zich sowieso kapotstuk schamen. Vind je Nederland niet mooi ofzo? Landverraders.

beldewouten | 11-05-20 | 21:30 | 4

Nederland is hartstikke mooi! Vooral vanuit de lucht.

NoMoreMrNiceGuy | 11-05-20 | 21:43

Eehm, sommigen wilden juist naar Nederland. Trouwens vanuit het buitenland zal het nog wel lastiger zijn om geld terug te krijgen.

Hadena | 11-05-20 | 22:11

Het is zover zwemmen naar Zuid Amerika voor m'n werk.

clockandhammergame | 11-05-20 | 22:44
▼ 1 antwoord verborgen

Dit vind ik eindelijk weer eens een echt goed stuk. Oh, en vvd, nog bedankt voor het kopen van die aandelen KLM van ons geld een tijdje terug. Als jullie een maandje of wat gewacht hadden, hadden jullie voor hetzelfde bedrag het hele bedrijf kunnen kopen.

hustler01 | 11-05-20 | 21:29 | 1

Dat was us Wopke van het CDA, lood om oud ijzer dus. Maar ja dat belang in KLM van de staat dat verklaart wel deze insteek. We gaan naar een failliete samenleving.

Holein1 | 11-05-20 | 21:47

Haha, ja laat je nog maar eens lekker in de bek schijten door Rutte en co, stelletje masochisten . Je krijgt tenminste wel waar voor je tien extra zeteltjes.

zwellevertje | 11-05-20 | 21:28

Goed wie wil met mij KLM failliet laten verklaren?

Ik heb hier totaal geen moeite mee.
En alle bestuurders uiteraard aansprakelijk stellen.

Kaas de Vies | 11-05-20 | 21:26 | 8

@bisbisbis | 11-05-20 | 21:30: ja, ik heb er niet echt verstand van. Maar ik leer graag bij dus houd je niet in. Relevante steunvorderingen, ik hang aan je lippen.

hustler01 | 11-05-20 | 21:33
▼ 5 antwoorden verborgen

Goed stuk Rossum.

Ik zei toch dat de KLM een blok aan het been zou worden voor de overheid. En een geldverslindend project. En gedoemd is failliet te gaan.

wilderst | 11-05-20 | 21:26 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Oké, ik snap wat van Rossem zegt. De manier waarop is ook allemaal niet fraai. Andere kant vraag ik me af wat het met positie van KLM doet als klanten wel massaal hun geld kunnen terugeisen en dit ook gaan doen. M.a.w. als het bedrijf daardoor ook/alsnog failliet zal gaan heb je als klant ook niets, zelfs geen voucher.

pielemuisje | 11-05-20 | 21:26 | 4

Bedrijf > Volk? Zoiets? Het wordt tijd dat er eens een paar multinationals gewoon keihard kapot gaan als ze al hun verantwoordelijkheden af blijken te schuiven op de klant. En eventuele helper-ministers met hen.
Ik ben consument, geen altruist.

Pieter_Auper | 11-05-20 | 21:45

Nee. Mijn vraag is wat het massaal en succesvol terugeisen van geld zal doen met KLM. Als het bedrijf daardoor omvalt (lijkt me niet geheel ondenkbeeldig) heb je als klant sowieso niets

pielemuisje | 11-05-20 | 21:57

@pielemuisje | 11-05-20 | 21:57: Scheelt toekomstig geleuter.
KLM vaker op de afgrond gestaan.
Waar komt KLM-AirFrance anders vandaan.....

Is dit nog nieuws? | 11-05-20 | 23:30
▼ 1 antwoord verborgen

Toch wel lekker dat ik altijd op de bonnefooi reis en niets reserveer. Vrienden van mij hadden met kinderen geboekt en kregen voor €4.000,- aan vouchers nou lekker dan zeg. Je weet niet wanneer je ze kunt gaan gebruiken en als de KLM alsnog omvalt ben je je centjes kwijt. Ongezien de typhus aan die totaal corrupte i-lockdown. Nog steeds blij met Mark 'Bejaardenruimer' Rutte mensuh???

Roadsurfer | 11-05-20 | 21:24 | 5

@Bvdb | 11-05-20 | 21:39:
Gaat wel, je kunt gewoon vanaf Schiphol vertrekken, weliswaar met een beperkte dienstverlening.

VW, alles ist vorbei | 11-05-20 | 21:58

@Bvdb | 11-05-20 | 21:39: Vorige week zondag gewoon vertrokken naar Aberdeen vanaf Schiphol hoor. Wel rete stil en alle winkels dicht dus kon geen rookwaar kopen en mocht ik een slof in de ASDA kopen in Aberdeen.... godallemachtig, dat wordt stoppen.

clockandhammergame | 11-05-20 | 22:49
▼ 2 antwoorden verborgen

Je krijgt een dienst die je betaald hebt niet geleverd.
Dus gewoon het geld terug nu ze het nog hebben.
Dan maar een paar maanden eerder failliet.

HoerieHarry | 11-05-20 | 21:24 | 1

Dit!

Canis.bonus.es | 11-05-20 | 21:42

Had een mooi item voor Zondag met Lubach geweest.

bitterpete | 11-05-20 | 21:22

HALLO.

EVEN OPLETTEN.

Dat de overheid het overtreden van de wet gedoogt betekent niet dat je alsnog levering i.c. teruggave kan afdwingen.

De overheid is namelijk geen contractpartij.

Moeilijker dan dit is het niet.

Kaas de Vies | 11-05-20 | 21:21 | 5

@ Kaas de Vies
U bedoelt "Dat de overheid het overtreden van de wet gedoogt betekent niet dat je NIET alsnog levering i.c. teruggave kan afdwingen.", neem ik aan?

Spring Bruissteen | 11-05-20 | 21:57

@Spring Bruissteen | 11-05-20 | 21:57:
Ja zo.
Sorry iets te veel gezopen in het vliegveld.

Kaas de Vies | 11-05-20 | 22:00

@Kaas de Vies | 11-05-20 | 22:00:
Toch geen sunset swans hoop ik?

Spring Bruissteen | 11-05-20 | 22:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Tui verwijst naar SGR bij faillissement. Die hebben nooit genoeg geld in huis. Tegelijkertijd krijgen reizigers bij TUI Duitsland wel geld terug.

joker3 | 11-05-20 | 21:21 | 1

De Duitse staat heeft daar een berg geld in gepompt.
Dus KLM mag hier ook wel gewoon uitbetalen.

Pimp my Voortuin | 11-05-20 | 22:34

Zo'n tegoedbon is gewoon een lening zonder condities.
In plaats van het terug te geven gebruik de KLM het om de cashflow op peil te houden. En als er dan weer gevlogen mag worden dan is de gedupeerde cliënt gedwongen om weer met KLM te vliegen, zelfs als er betere en goedkopere alternatieven zijn. Is ie dubbel gedupeerd.

Osdorpertje | 11-05-20 | 21:21

Krijg je ook een voucher voor een afgelaste voorstelling van Claudia de Brey of Freek de Jonge? Ik vraag dit voor een suïcidale vriend.

NoMoreMrNiceGuy | 11-05-20 | 21:20 | 1

Lol.

Muuke | 11-05-20 | 21:26

Ik ontving van easyJet op 16 maart het bericht dat mijn terugvlucht uit Glasgow op 1 april geannuleerd was. 'Dat geld zie ik niet meer terug, zeker niet van de heenvlucht', dacht ik direct. Niets was minder waar. Effe wat dingen aanklikken op de website en restitutie was letterlijk binnen een minuut geregeld. Op 20 maart was het betaalde bedrag alweer terug op mijn rekening. Qua concurrentie mag het niet zo zijn dat de ene maatschappij wel lapt en de andere niet. Want dan komt de maatschappij die de centen inpikt veel minder slecht uit de crisis dan de toko die zich netjes aan de regels houdt.

The_iron_boar | 11-05-20 | 21:20 | 2

Dat is nog maar de vraag. Voor veel potentiële klanten zal dit meegenomen worden bij de beslissing waar de volgende vliegreis te boeken.

witwas | 11-05-20 | 21:37

Dan heb je mazzel gehad. Ryanair heeft de zaken al teruggedraaid nadat ze eerder hadden beloofd geld terug te storten, hoorde ik. Nu wordt je naar een wazige website verwezen als je toch je geld wilt. Daar aangekomen moet je weer gaan mailen en daar gaat de nodige tijd overheen, als je het al terugkrijgt. Easyjet doet dit nu ook al. Daarom dus altijd boeken met de creditcard.
Een truuk die ook al vaak is toegepast is een terugvlucht annuleren en de ander door laten gaan. Scheelt alweer voor hen. Ratten zijn het. Of je vangt staatssteun en geeft aan klanten de optie. Maar niet van twee kanten poen binnenharken.

Deflatiemonster | 11-05-20 | 22:01

De staat, als grootaandeelhouder van de KLM en AirFrance/KLM beschermt natuurlijk haar eigen belang.

BrutusBosch | 11-05-20 | 21:19

Ach @Van Rossem moet blij zijn met de KLM. Die geeft na een jaar tenminste nog de waarde van de voucher in contanten. Ik heb voor €3600 aan tickets bij Lufthansa open staan en die weigeren elke refund uit te betalen.

Grote Joop | 11-05-20 | 21:19 | 1

Ik heb ook een voucher van de Luftwaffen ontvangen. Ik spaar ze. KLM, TUI, GOL en LATAM. Ik hoop dat ik de tijd van leven heb om ze te gaan verzilveren.

Pimp my Voortuin | 11-05-20 | 22:40

Het zijn waardebonnen. Men noemt ze "vouchers" omdat men lui is, en om die dingen meer te laten lijken dan ze zijn.

Vuurwezel | 11-05-20 | 21:19

Ochja. Ik heb nog een kleine 100 euro tegoed van de muziekmonopolisten van Mojo. Ik kan het missen, maar ik haal uit principe m'n centen terug. Ik ga graag naar een concert, ik betaal er graag voor, maar sinds een biertje in de kabelkubus door de vijf euro is en je altijd onhandige aantallen consumptiemunten moet kopen waarbij je altijd overhoudt, zijn ze ieder greintje sympathie verloren.

Gaan ze ook nog lopen mailen of ik alsjeblieft m'n ticketaanschaf in een gift om wil zetten... LOL!

Rest In Privacy | 11-05-20 | 21:19 | 1

Overgebleven muntjes zijn ze ook wettelijk verplicht om weer in te nemen voor cash. Staan ook altijd stands op festivals daarvoor.

Herr Inspector | 11-05-20 | 22:12

Ik ga dit jaar de belastingdienst niet betalen, maar ik geef ze een voucher, dan hebben ze recht op een nieuwe belastingaanslag als ik het weer kan betalen.

litebyte | 11-05-20 | 21:18 | 3

Heel goed en geestig plan. Moeten we allemaal doen.

Muuke | 11-05-20 | 21:29

U hebt een dubbel paspoort?

aardv@rk | 11-05-20 | 21:32

Dat onthou ik even, daar kan je ze goed mee om de oren slaan. Meten met 2 maten e.d.

clockandhammergame | 11-05-20 | 22:54

Alleen tokkies boeken vroeg. Beetje weldenkend mens boekt een weekje, max., van te voren. Het scheelt nauwelijk iets. Dus het is ook wel een beetje je eigen schuld. En vouchers zijn toch niet slecht. Misschien moet je wat bij betalen, maar KLM neemt ook een groot risico met jouw vroege boeking. Dus dat mag geen probleem zijn.

Mark_D_NL | 11-05-20 | 21:18 | 4

U bent 12 en heeft alleen met een legovliegtuig gevlogen. Wat een onzin.

Kaas de Vies | 11-05-20 | 21:37
▼ 1 antwoord verborgen

Die directeur van de toezichthouder kan straks een goedbetaald baantje verwachten bij de KLM. Directeur relatiebeheer en klantencontact of zo.

Osdorpertje | 11-05-20 | 21:17 | 1

Die directeur van de "toezichthouder" heeft dat zeer dik overbetaalde baantje al. Het is Cora van den Nieuwenhuizen die straks met haar huisvrouwtjes-kwaliteiten een dikbetaald directeurschap bij KLM tegemoet kan zien.

Grachus | 11-05-20 | 22:33

https://www.klm.com/travel/cw_nl/customer_support/customer_support/legal_information/terms_conditions/emd.htm
4. De inwisselbare voucher is geldig voor een directe vergoeding naar uw bankrekening van het te vergoeden bedrag dat op de voucher staat vermeld.

Gaat het hierover?

Is dit nog nieuws? | 11-05-20 | 21:16 | 2

Lezen.... lezen... lezen

litebyte | 11-05-20 | 21:21

10. De niet-inwisselbare voucher is vanaf de datum van uitgifte 12 maanden geldig en kan worden gebruikt om een KLM- of Air France-ticket te kopen voor reizen met KLM, Air France, Delta Air Lines en/of Kenya Airways.

Pimp my Voortuin | 11-05-20 | 22:42

Lekker dwarsliggen in plaats van mee te werken is totaal ongewesnt. De verwende burger kan best even wachten. Dat de USA een voorbeeld zou zijn is totaal achterhaald. Het is in drie jaar tijd een apenland geworden waar de consument en burger voortdurend door pres. Bonkers en zijn croonies op het hoofd worden gepoept. Zou men de energie maar de zorg voor de burger besteden in plaats van zo'n garantieregel te laten bestaan.

MaarFeitelijk | 11-05-20 | 21:15 | 1

Misschien de kosten verhalen op paniekzaaiers?

Is dit nog nieuws? | 11-05-20 | 21:18

KLM bood in de eerste weken van Corona ook de mogelijkheid tot het kosteloos annuleren. Veel mensen hapten op het aanbod van restitutie. Daarmee annuleerde KLM niet, maar de klant. En dus coupon van een jaar, geen geld en geen rechten. Slim gespeeld.

georgeboot | 11-05-20 | 21:14

Krijgt Shell al staatssteun? Ik bedoel, die zijn wel ook errug zielig. Als je dan naar de rechter wilt stappen steekt Sander Dekker daar wel een sokje voor. Mensenrechten zijn er nu alleen nog exclusief voor illegale migranten en multinationals. Lapt u even bij?

Piet Karbiet | 11-05-20 | 21:14

Een campagne starten en je geld terugeisen. En simpelweg nooit meer boeken bij KLM of diens partners. Te zot voor woorden deze gang van zaken. Dit bedrijf verdient gewoon een faillissement. En het liefst nog voordat ons belastinggeld erin mee gaat.

sander3488 | 11-05-20 | 21:14 | 3

Lekker stoer waar iedere burger en zijn moeder compensatie verwacht moet een ander het bedrijf maar naar de kloten laten gaan.
Het wordt inmiddels tijd om de thuiszittende werknemers maar eens drie weken verlof te laten inleveren. Na drie maanden gratis vakantie is het wel genoeg. De lease-auto's kunnen ook in de opslag. De NS-jaarkaarten kunnen ook op pauze.

MaarFeitelijk | 11-05-20 | 21:18

@maarfeitelijk Als KLM van mening is dat ze boven de wet staan en hun klanten kunnen schofferen dan vraag je er om dat de klant met de voeten stemt. Wat mij betreft gaan ze heel snel failliet. Een bedrijf dat zich zo opstelt heeft sowieso geen toekomst.

witwas | 11-05-20 | 21:43

@MaarFeitelijk | 11-05-20 | 21:18: zo dan! Voor het eerst ben ik het met u eens. Kappen met dat eisen en denk eens in het landsbelang. Als je dat ticket kon kopen heb je nog geld genoeg om het even uit te zingen. Kun je dat niet, dan had je dat ticket niet moeten kopen.

Dat gezegd hebbende, koop Nederlandse waar en stop met eisen en de schouders er onder.

Lochos | 11-05-20 | 22:58

Maak je geen zorgen de KLM gaat zowieso failliet.. nadat we genaaid zij door Airfrance.. denk niet dit is een grap let maar op mijn worden net zoals half Nederland failliet zal gaan..

aardv@rk | 11-05-20 | 21:13 | 3

Woorden*

aardv@rk | 11-05-20 | 21:14

Ik ben er ook bang voor. En tegelijkertijd hoop ik dat het zo loopt. Laat dit soort bedrijven maar lekker bloeden. Op langere termijn is iedereen daarmee gered.

sander3488 | 11-05-20 | 21:15

KLM gaat nooit failliet, daar is al keer op keer op keer door de regeringen geld in gepompt
en dat zal blijven gebeuren, desnoods met centjes van de pensioenfondsen=beproefde methode.

TijdelijkOptimist | 11-05-20 | 22:22

Veegt

ik.zou.haar.doen | 11-05-20 | 21:11

Het wc papier is op. Politiek weegt nu de reedt af met het wetboek

ik.zou.haar.doen | 11-05-20 | 21:10 | 1

Jij zou haar doen? Cora? ieieieieiewwwwwww

Odin | 11-05-20 | 21:12

KLM gaat dit met of zonder steun toch niet meer redden. Dus je geld zie je nooit meer terug.

Mark_D_NL | 11-05-20 | 21:10

Zoveel airlines werken nu met vouchers ter compensatie, is echt niet iets alleen van AF/KLM.

Rest In Privacy | 11-05-20 | 21:10 | 1

Krijgen die staatssteun van Nederland? Hmm...

Is dit nog nieuws? | 11-05-20 | 21:13

Aldus Cora vam Nieuwenhuizen, de kersverse directeur van KLM.

Maar ach, alle coronamaatregelen ten aanzien van samenkomst zijn ongrondwettelijk, dan kan niet restitueren ook, toch?

Krijgtheenenweer | 11-05-20 | 21:10
-weggejorist-
Ommezwaai | 11-05-20 | 21:07

Hiervoor naar de rechter gaan is a) niet duur en b) je hebt als consument geen verzwakte positie. Het duurt alleen wel takke lang voordat je wint.

beldewouten | 11-05-20 | 21:07 | 3

Vvd-minister: 'Recht halen? Joh dan ga je toch lekker naar de rechter'
.
Draai het eens om als de Belastingdienst of het CJIB nog geld van u krijgt:
"Kom je mijn geld halen? Joh dan ga je toch lekker naar de rechter.."
Eens kijken hoe zulks uitpakt.

Ommezwaai | 11-05-20 | 21:12

@Ommezwaai | 11-05-20 | 21:12: Tja, dat hebben we met zijn allen al een tijdje bij wet geregeld. Eerst lappen, dan zeiken. Maar in dit geval is de gang naar de rechter gewoon vrij, heeft de minister namelijk niks mee te maken.

beldewouten | 11-05-20 | 21:19
-weggejorist-
Zeikerd | 11-05-20 | 21:03

Kunnen we KLM niet gewoon overslaan en het geld rechtstreeks overmaken naar Airfrance?
Scheelt een hoop rompslomp.

Is dit nog nieuws? | 11-05-20 | 21:02 | 1

Air France leent 4 miljard van de Franse staat en krijgt (!) 3 milj. KLM leent 2-4 miljard van de Nederlandse staat.

Rest In Privacy | 11-05-20 | 23:39

Het topic waarvan je wist dat het komen zou gaan.

@Van Rossem, Amex is een ideale creditcard voor dit soort gevallen (ervaring, geen aandelen)

kapotte_stofzuiger | 11-05-20 | 21:01 | 4

Ik begreep uit de voorwaarden dat Amex bij claimen dan wel een eigen risico van 100 euries vraagt. Goed, zal ze morgen eens bellen.

basweetutwel | 11-05-20 | 21:43

Heb hem niet meer , maar die waren idd heel coulant .

Zwizalletju | 11-05-20 | 22:13

Altijd 1 bij me, ze zijn duur en ze worden maar mondjesmaat geaccepteerd maar de verzekering is goed geregeld.

clockandhammergame | 11-05-20 | 23:01
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland