Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Migratiedeal: Leiders bereiken akkoord, binnenkort kinderen in kooien op EU-grondgebied

Social

Nou jommes, om 04:45 lokale eindtijd waren ze eruit hoor. Of zélfs de Italiaanse delegatie was door hun coke heen en tekenden dus maar gewoon maar gewoon bij het kruisje. De gehele conclusie vindt u hier (PDF), en geldt als een politieke intentieverklaring langs de grote lijnen. Spannend wel, want (zie punt 6) we krijgen binnenkort onze eigen kids in cages op Europese bodem, in speciale sorteercentra waar Frans Timmermans "echte vluchtelingen" van economische migranten gaat scheiden. En verder nog wat gespierde taal over extra boots on the ground aan de buitengrenzen en langs populaire routes uit de omvolkingsbrochure 2018, alsook harder optreden tegen mensensmokkel al durft niemand te zeggen dat je dan vooral die NGO-taxi's moet verbieden.

Ook is voorgenomen om "Turkije-achtige" deals met (Noord-) Afrikaanse landen te gaan maken, wat neerkomt op een zak geld om hunnie for the love of god in hun eigen culturele sphere te houden. Inderdaad, dit maakt de EU dan ook aan de zuidgrens kwetsbaar voor Erdoganeske afpersing, maar het is even niet anders, blijkbaar.

Maar nu wordt het interessant, want Merkel. Italië is op het laatste moment akkoord gegaan omdat “Italy is not alone anymore”, aldus PM Conte. "The plan also included a declaration that asylum seekers landing in Italy will be regarded as arriving “in Europe” — essentially a rhetorical message that responsibility for them will be shared, though exactly how was not fully spelled out." En dat staat dus volledig haaks op wat Merkels dreigende coalitiegenoot Seehofer op EU niveau geregeld wilde zien, namelijk de herinvoering van de Dublinverordening, die hem in Duitsland in staat stelt migranten die de EU niet in eerste instantie via Duitsland betraden, terug te sturen naar waarschijnlijk Italië of Griekenland. Het is nu de vraag hoezeer Seehofer onder de indruk is van dit nieuwe akkoord, en of hij de regering overeind zal blijven houden of 'em laat klappen. De Grieken lijken er overigens geen probleem mee te hebben als Duitsland retourneert naar zender. Want het gaat daar blijkbaar heel goed of zo?

Social

Reaguursels

Inloggen

En wat gebeurd er nu eigenlijk met het NGO-schip dat onder Nederlandse vlag voer, maar niet als Nederlands schip staat geregistreerd. Het is als een auto met een vals kenteken. Je zou verwachten dat het schip in beslag wordt genomen en de kapitein wordt aangeklaagd.

Angelica | 30-06-18 | 08:50

Mau777 dank, ik ga morgen lezen.

Is dit nog nieuws? | 29-06-18 | 22:19 | 1

Graag gedaan, Is dit nog nieuws, :) En : niet vergeten delen met familie, vrienden & kennissen ! Deze EUrocratische oplichters moeten aan de publieke schandpaal vooraleer ze het hele continent volkomen om zeep helpen !!! Prettige dag verder !

Mau777 | 30-06-18 | 13:58

Ik mis Khadaffi...

Dutch-Super-Evil | 29-06-18 | 22:00

Iets met Duitsers en kampen... dubbelzinnig idee om je hachje te redden. Zal wel aan mij leggen. Het volgende? Een armada op de Middelandse Zee?

Langsdeweg | 29-06-18 | 18:50

Deze hele EU Immigratie top werd puur voor de show opgevoerd, in werkelijkheid hebben de heren & dames EUrocraten GEEN ENKELE intentie om een halt toe te roepen aan de massale influx van derde wereld migranten, aangezien ZIJ deze influx ZELF in uitgebreid detail hebben georganiseerd !

Het onomstotelijke bewijs voor mijn claim, zit vervat in twee OFFICIELE EU documenten :

Het eerste document, is het INTERN EU document A6-0251/2009 opgesteld in 2009 (dus ZES jaar voor die zogenaamde "vluchtelingencrisis" uitbrak !!!) - en daarin staat LETTERLIJK :

"dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt ommigratie langs legale weg mogelijk te maken"

Ja, je leest het goed : ZESTIG miljoen immigranten (!) en men heeft het UITSLUITEND over migranten uit het Midden-Oosten en Africa, NIET over Westerse immigranten....(!)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0251+0+DOC+PDF+V0//NL

Wie wil beweren dat dit EUrocratisch plannetje "intussen achterhaald" is, moet het TWEEDE document maar es goed lezen....(!)

Op 2 mei 2018 - dus TWEE MAANDEN GELEDEN (!), ondertekenden "onze" Eurocratische "leiders" een NIEUW immigratieverdrag in Marrakesh, gedurende een meeting met de leiders van de Afrikaanse landen, waarin ze plechtig beloven aan die Afrikaanse leiders om LEGALE massa-immigratie voor (specifiek !) "Afrikaanse jongeren & vrouwen" uitgebreid te faciliteren EN intussen ook "de xenophobie en het racisme" van de locale Europese bevolking te "bestrijden" .....(!)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf

Dit NIEUWE immigratie verdrag kreeg nauwelijks of geen aandacht in "onze" Europese mainstream pers, wat VEEL zegt over de "neutraliteit" van diezelfde pers.
Het is ook opvallend, dat wie momenteel probeert te refereren naar deze twee EU documenten op de forums van diezelfde pers, METEEN wordt weggecensureerd....(!)

Ik herhaal : dit zijn OFFICIELE EU documenten, geen "opinies", geen "fake news", geen subjectieve krantenartikels (...) - en die 2 EU documenten tonen OVERDUIDELIJK aan dat deze hele EU top ENKEL werd opgevoerd om onderlinge "plooien" glad te strijken EN intussen het Europese publiek zand in de ogen te strooien !!!

De Europese bevolking wordt gewoon verraden en verkocht door haar eigen politieke "leiders" en wie dat niet wil geloven, moet dringend es deze 2 documenten zeer aandachtig lezen.

Ik wil bij deze graag iedereen vragen, om beide officiele EU documenten uitgebreid te delen met familie, vrienden & kennissen - het Europese Publiek heeft het RECHT correct geinformeerd te worden over deze massieve EUrocratische zwendel waarvan wij allen het slachtoffer zijn !!!

Mau777 | 29-06-18 | 17:40 | 8

Graag gedaan, beste Ofzo. :) Ja, het is inderdaad ronduit verbijsterend dat men deze hele vaudeville zit op te voeren voor het Publek, terwijl men intussen HEEL GOED weet wat de WERKELIJKE planning & agenda inhouden..... DIE graad van verraad "grenst" niet eens meer aan het criminele, het IS crimineel EN verachtelijk EN landverraad.....(!). Er zijn revoluties gevoerd over VEEL minder.....
Het enige probleem is, dat het wijdere Publiek zich gewoon niet eens bewust is van het bestaan van die doorslaggevende documenten....en je krijgt de links nauwelijks gepubliceerd..... Aan iedere democratisch ingesteld Europese Burger, dus nu de taak om daar snel iets aan te doen !!!

Die 2 EU links en het oorzakelijk verband tussen de twee, moeten gewoon viraal gaan, NU en voor het te laat is.....

Dus : delen, delen delen - op websites, forums, blogs & met iedereen die werkelijk nog iets geeft om onze Europese culturen & Westerse Beschaving !

Mau777 | 29-06-18 | 20:53

@Mau777, ik heb je linkjes nog niet gelezen, ga ik morgen doen als ik nuchter ben. Wel wil ik even dit kwijt:
Ik ben het eens met de termen als landverraad voor dit gedrag maar zij zien het heel anders. Voor hun is dit hetzelfde als rookgedrag beinvloeden en dergelijke.
Ze zouden kunnen inzetten op kinderen krijgen maar ze hebben een andere doelstelling, ze willen dat de hele wereld zich gaat vermengen. Islam, voor jou en mij een groot probleem zien zij als iets tijdelijks en lang niet zo gevaarlijk. Het probleem in Italie is meer dat de invoer van nieuw volk niet eerlijk verloopt en dat doet het ook niet.
Het hele immigratiebeleid word bekeken door westerse ogen. Wij hebben de kerk opzij kunnen zetten, er is interpretatie mogelijk van het geloof, het christelijke geloof predikt geen geweld, hoe je leeft is belangrijker dan hoe hoe je sterft en er is in vergelijking een kortere tijdspanne om dingen te bereiken. Ook hier geldt dat berouw na de zonde komt want in een moslimcultuur liggen dingen heul anders. Helaas zit de bevolking dan op de blaren.
Als je dit combineerd met een nogal utopisch gedachtengoed gebaseerd op onze europese levensstijl dan krijg je pas echt problemen. Hoe groen links denkt is hoe de EU denkt... Dan krijg je uitspraken als "Landgrenzen zijn door mensen verzonnen en eigenlijk onlogisch want de wereld is van iedereen."
Enfin, de hoop is dat import zich aan ons aanpast en dit zonder eisen van onze kant, import moet uit zichzelf gaan inzien dan onze manier van leven beter is. Dat wij eigenlijk niet zoveel nieuwew import nodig hebben door robots en andere vernieuwingen is irrelevant, dat wij kunnen inzetten op kinderen maken is contraproductief. Wij moeten en zullen 1 wereldbevolking gaan hebben, als Rusland of China niet wil meewerken komt er oorlog en die gaan wij winnen ook. Tegen China word een probleem maar toch. Ik ken de Russische wapens en die zijn verrekte lastig maar daar komt een oplossing voor, de Chinezen ben ik nog niet zeker van want die zijn slim en zetten in op meer dan oorlog voeren alleen.
Ik ga morgen je linkjes lezen zoals gezegd maar zonder oorlog gaan wij de EU niet tegenhouden. Oorlogen moeten betaald worden en waar islam eensgezind en standvastig samenklonterd doen westerlingen dit niet dus die oorlog word in ieder gval niet door ons begonnen. Sowieso worden alle leiders "koud gesteld" aan autochtone kant.
Proost! Ben zo blij dat ik geen kinderen heb, kon ze niet betalen en besef langzaamaan waarom...
-Toevoeging- Jij denkt aan zomaar immigranten maar de EU denkt hoogopgeleiden binnen te kunnen halen of van mensen te kunnen maken. Dit gaat falen maar zoals gezegd gaan de hoge heren niet op de blaren zitten....

BootleggersSmurf | 30-06-18 | 01:56

Beste BootleggersSmurf, bedankt voor je heel interessante reactie !
Je schreef : "Ik ben het eens met de termen als landverraad voor dit gedrag maar zij zien het heel anders. Voor hun is dit hetzelfde als rookgedrag beinvloeden en dergelijke.
Ze zouden kunnen inzetten op kinderen krijgen maar ze hebben een andere doelstelling, ze willen dat de hele wereld zich gaat vermengen. Islam, voor jou en mij een groot probleem zien zij als iets tijdelijks en lang niet zo gevaarlijk"
Wel, ik vermoed dat we te maken hebben met een gevaarlijke combinatie van VIJF verschillende "motivaties" & oorrzaken :
A) Ondanks alle geleuter over "democratie' & "democratische partijen" , hier in Europa (maar ook in het gros van de Westerse landen), bevatte het Westerse "democratische model" 1 zeer specifiek zelf-ondermijnend element : Corporate sponsoring......
Een Westerse politieke partij /politicus kan nauwelijks iets betekenen ZONDER "geldschieters" - hoe MEER geld een politieke partij/politicus krijgt toegestopt, hoe groter hun budget om uitgebreid propaganda te voeren tijdens verkiezingen (...) en dat te blijven doen tijdens actieve deelname aan het Bestuur.
Je ziet hetzelfde fenomeen ook zeer duidelijk in de States - tijdens de laatste verkiezingen aldaar was ik geabonneerd op het campagne-nieuws van zowel Saunders, Clinton als Trump - en alle drie de campagnes stelden ronduit : "Wij willen MEER sponsoring dan de anderen, want DAT maakt het verschil tussen winnen of verliezen".....(!)

Dat klopt natuurlijk niet helemaal, maar het is duidelijk dat de partij met de ruimste financiele middelen, automatisch de meeste ruimte krijgt om het kiezerspubliek te bewerken.....

Dit gegeven, leidt AUTOMATISCH tot MASSIEVE corruptie, gezien de Multinationals (en andere belanghebbenden) hier natuurlijk UITGEBREID gebruik van maken om zowel partijen als politici te KOPEN....!!!
Het gevolg is, dat zowel deze partijen als hun politici, gewoon NIET meer de belangen van hun eigen bevolking verdedigen, maar simpelweg de agenda van hun SPONSORS uitvoeren - want DAT betekent : nog MEER centen en nog MEER politieke macht voor hun "club".....

Corporate sponsoring van politieke partijen ondergraaft dus het democratische proces COMPLEET.

B) Neo-christelijke & christelijke invloeden.....
Zoals je zelf terecht aanvoert : DE voedingsbodem voor een "utopische wereldvisie".....
Ondanks de oppervlakkige neergang van de christelijke kerken, zit het christelijke "mea culpa" nog STEEDS zwaatr ingebakken in het collectief onderbewustzijn.
Sociologen beschreven reeds lang geleden het verschil tussen een SCHAAMTE-cultuur (zoals Japan, bvb.) en een SCHULD-cultuur - Westerse landen zijn nog steeds "schuld-culturen".....
Dat leidt tot irrationeel "emo-gedrag" & rethoriek......volslagen losgeslagen van enige realiteit.....
We zien dan ook hoe de Eurocratische Pers dat psychologisch/sociologischgegeven volop gebruikt on het Publiek te bewerken.....
Foto's van 3 dode babies worden uitgebreid in de Publieke Smoel geduwd, terwijl men er "gemakshalve" NIET de lijken van de 60 verzopen volwassen mannen bij publiceert, die generen immers GEEN "schuldgevoel" en "solidariteit"..... (...)

C) Neo-Communisten : na de val van de Berlijnse muur & de Sovjetunie, dacht zowat iedereen dat het nu wel afgelopen was met die hele communistische cult hier in het "Vrije Westen" - de communistische partijen hier desintegreerden immers grotendeels......
Maar, DAT bleek een zware misrekening, de "ex-communisten" & hun kids (....), verschoven hun activiteit/invloed volkomen naar de SOCIALISTISCHE partijen (die sowieso al kwalificeren als "communisme Light"...) EN onze Westerse Universitaire & Sociale instellingen. Die werden tot in het extreme volkomem geinfiltreerd door Marxistische Clonen, die daardoor op HUN beurt uitgebreid de kans kregen om hele generaties studenten te brainwashen met in essentie radicale globalistische communistische rethoriek......
Gevolg : het ontstaan van intersectioneel (pseudo)"feminisme", Identity-politics en een regelrechte tsunami van SJW-clonen......die op hun beurt dan weer institutioneel ALLES begonnen te bepalen....ectcetera.......

D) Het toestaan van "etnisch" getinte partijen met een islamitische agenda, in naam van de "multiculturele verrijking" - dus partijen die compleet ANDERE "waarden" vertegenwoordigen dan ons Westers seculier humanisme, MAAR zich WEL op datzelfde Westers seculier humanisme mogen beroepen om hun middeleeuwse crap & dubieuze "normen" uitgebreid door onze strot te mogen duwen....

E) Het systematisch afbreken van Nationale Soevereigne Macht, ten voordele van instanties zoald de VN (grotendeels bestaande uit leden met ANTI-democratische regeringen/culturen) EN de Corporatistische EUrocratie (een creatie van de Multinationals/Banken)......

Voeg deze Vijf elementen samen en je hebt een regelrecht rampscenario, GEEN democratie en een Europese bevolking die voortaan officieel beschouwd word als "volslagen irrelevant" ..... (en DAT geld ook voor HUN culturen......).

En hun kinderen.....want is het niet OPVALLEND hoe onze overheden (die nu klagen over de zogenaamde "vergrijzing" ... )al jarenlang een agenda van systematische GEBOORTEBEPERKING hebben zitten faciliteren en daar NOG STEEDS een punt van maken (zie Ierland nu, waar men uitgebreid pro-abortuswetten heeft zitten lobbyen recent....).
Recent zag ik artikels waarin linkse "opiniemakers" ronduit zaten te beweren dat wij beter NOG WAT MINDER kinderen zouden produceren hier, want "dat is beter voor het milieu".....(....)

Je schreef : "Jij denkt aan zomaar immigranten maar de EU denkt hoogopgeleiden binnen te kunnen halen of van mensen te kunnen maken. Dit gaat falen maar zoals gezegd gaan de hoge heren niet op de blaren zitten."

Ik denk eerlijk gezegd niet dat de Heren & Dames EUrocraten bijzonder geinteresseerd zijn in "hoog opgeleidde immigranten", vooral gezien het feit dat toen de EU Junta in 2009 al zei dat "60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken", het vrij duidelijk is, dat ze daarbij GEEN hoogopgeleidde werknemers in gedachten hadden - anders zouden ze die 60 millioen werknemers niet specifiek (....) willen importeren uit de meest achterlijke & onderontwikkelde landen op de planeet.....(...)

Men zou "immigratie" uitnodigingen & advertenties publiceren in de pers van landen met een hoge graad van algemene ontwikkeling - maar DAT doet men nu net niet - in plaats daarvan, haalt men de jungle naar hier......

Met toeters, bellen en VEEL "emo-propaganda".......

Prettige dag verder, beste BootleggersSmurf ! :)

Mau777 | 30-06-18 | 15:44
▼ 5 antwoorden verborgen

laat ik nu toch een kriebelende neus hebben en denken dat niet alles in de openbaarheid is gebracht...

fikkieblijf! | 29-06-18 | 15:48 | 1

Inderdaad.....Zie mijn post boven......

Mau777 | 29-06-18 | 17:42

weinig tot niets veranderd dus,
ze gaan de migranten van de vluchtelingen scheiden in de regio...alleen die regio is nog niets gevraagd maar kan vast gaan rekenenen wat de EU daar voor gaat dokken..
en voor de migranten en vluchtelingen die zelfstandig (in bootjes dus) |Fort Jeuropa binnenvaren worden in kampen opgeslagen alwaar ze voet aan wal zetten..

nu nog de vraag, wat met al die veerdiensten die de zelfstandig reizenden bootjesdagmensen oppikken en afleveren in bijvoorbeeld malta of spanje??

en dan moet er nog verdeeld worden en teruggestuurd... waarheen die laatste en die eerste.

het gaat weer bergen met geld kosten en we weten nu al wie dat gaan doen..

fikkieblijf! | 29-06-18 | 15:46

De EU kan dit wel willen, maar als die noord Afrikaanse landen dat niet willen is het nog steeds helaas pindakaas.

Is dit nog nieuws? | 29-06-18 | 15:45 | 1

Oh en ter aanvulling: zit er ook zo'n anti Erdogan chantage clausule in?

Is dit nog nieuws? | 29-06-18 | 16:05

wat een non-event. Niks geregeld. Halfslachtige poging tot het ordenen ipv beheersen migratiestroom. Als de CSU hiervoor tekent zijn ze dus echt geen knip voor de neus waard.

Rest In Privacy | 29-06-18 | 14:56 | 1

en die harde eis van de Italianen..

fikkieblijf! | 29-06-18 | 15:47

De oplossing komt sinds mensenheugenis neer op hekken bouwen en eruit rammen. Dat zal voorlopig nog wel even zo blijven.

Alsulinkskijkt | 29-06-18 | 14:11

Afschaffen sociale staat zoals in oost europa. Zij creeren het probleem, komen met een achterlijke oplossing waardoor beleid gevoerd kan worden. Hegelische manier van besturen.

sickstyle | 29-06-18 | 14:04

Een groots politiek optreden, een Oscar waardig. Zitten wat dingetjes in, mits ook echt uitgevoerd (!) die een verbetering kunnen zijn, maar grotendeels voorgekookte oude wijn in nieuwe zakken. Rutte op Teletekst "we moeten de NGO's beschermen tegen mensensmokkelaars"? Nee, je weet dat het mensensmokkelaars ZIJN. De enige bescherming die zij nodig hebben is een megaboete, verbeurdverklaring van hun schepen of als die boodschap nog niet overkomt, celstraf.

Verder is die PDF een interessante lofzang op meer, meer, meer EU of "Europa" zoals het te pas en te onpas blijft herhalen. Alles zit erin: omkopen van buurlanden en dubieuze dictators om hun werk eens te gaan doen en hun eigen grenzen te controleren, meer "cybersecurity" (lees: nieuws bestrijden als nepnieuws waarschijnlijk en Rusland overal de schuld van geven), een extra Raad voor Innovatie (meer bureaucratie en meer geld), meer vermijden van "belastingontwijking", meer subsidies voor "digitale belasting" (?), subsidies voor MKB (= allemaal meer lasten voor u als burger direct of indirect en meer geld naar onrendabele bedrijven), meer EU-defensie (=supermachtpretenties met dito gevolgen als die van de VS, Rusland of China), enzovoorts. Afgemaakt met een toefje zinloos MH17-eisen dat Rusland haar verantwoordelijk neemt (veel succes ermee).

Ook Trump-bashen over vrijhandel zit erin. Tikje hypocriet voor een organisatie als de EU die in feite een soort kartel vormt dat vrijhandel effectief buiten de deur houdt met al haar harmoniserende microregeltjes en eisen dat je je eerst als land ook op politiek gebied moet onderwerpen voordat je met haar vrij mag handelen. Maar wel klagen als de ander handel met hen bemoeilijkt om die muren te slopen.

Dan nog een klein gifpilletje erin over "bestrijden van content die haatzaait en oproept tot terreur". Drie keer raden welk deel van die zin het meest zal worden opgepikt en op wie het gericht zal zijn... Mijn gok is zomaar niet op Al Qaeda, IS(IS), Hamas of andere werkelijke terreurgroepen en gevaarlijke extremisten.

Ook gaan we kennelijk volgens Teletekst asielzoekers (of ook migranten?) verdelen op vrijwillige basis en we weten zogenaamd nog niet waar de detentiekampen voor binnenkomers (die er überhaupt niet horen te zijn) zullen komen. Ik voel al aankomen dat de logische keuze ergens in NL of Zweden zal zijn. Daar parkeer je immers mensen uit Afrika die in Italië of Spanje zijn aangeland. Logisch toch? En dan gaat de media lekker weeklagen over hoe inhumaan het is en mogen ze alsnog blijven. Maar wellicht ben ik te cynisch.

Wat betreft de echte oplossing: tegenhouden, terugsturen, oppakken en afstraffen. Gewoon met een vloot op de zeegrens met Libië en andere landen patrouilleren, kustwacht waarschuwen als je iets ziet aankomen, (NGO-)schepen in beslag nemen en terugslepen wat er wel door dreigt te komen, herhaal zo vaak nodig. Stel sancties in tegen landen die niet meewerken (niets belonen) door importheffingen, inreisverbod voor al hun burgers en heffingen op elke geldstroom naar het land toe, tot ze buigen. Wat er toch binnenkomt, op plaats van binnenkomst opsluiten onder karige omstandigheden zonder enige luxe, tot men vertrekt.

Vluchtelingen vang je op in de regio. Hooguit kan een land, mits de bevolking instemt, liefst per referendum, een plukje ophalen in verhouding tot hun bevolkingsgrootte. Geen EU voor nodig, laat staan een supermacht.

Wol | 29-06-18 | 13:59 | 2

@Wol | 29-06-18 | 13:59 |
*zak met "plusjes" open trekt en naar boven gooien doet*

Sjefke7807 | 29-06-18 | 14:46

Goed stuk!! Twee opmerkingen: "Maar wellicht ben ik te cynisch'' mag eruit.
En ''Vluchtelingen vang je op in de regio'': ''Vluchtelingen'' in de zin van het Vluchtelingenverdrag zijn er niet. Zo goed als niet. Allemaal leugens.

Permakwets | 29-06-18 | 18:54

Elk bootje terugduwen naar waar het het ruime sop koos en in no time zijn die vertreklanden niet meer interessant voor illegale grensoverschrijders en is alle dure poppenkast in die landen overbodig.

theo1610 | 29-06-18 | 13:09

Dit is geen oplossing,zolang die NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) mogen blijven aanmeren in Europese havens.

Rest In Privacy | 29-06-18 | 12:59 | 1

Oplossingen komen niet voort uit een pervers politiek systeem dat is gebaseerd op narcisme en zelfverrijking..

Ton8695 | 29-06-18 | 13:15

Afrikaanse droom. Iemand staat aan de waterkant. Zie, zeven vette koeien komen omhoog uit het water. Zij grazen op de vette weide. Maar daarna, zie, zeven magere koeien komen omhoog uit het water. En zie: de zeven magere koeien vreten de vette koeien op en ... ze blijven nadien nog even mager!! Bovenstaande gelijkenis toont precies het dilemma. Er zijn vast en zeker migranten, die bijdragen aan de algehele welvaart, die hard werken en die zich voorbeeldig aanpassen binnen de geboden omstandigheden. Maar helaas, er zijn ook migranten, die als sprinkhanen de sprong wagen. Die alleen maar pot verteren, qat kauwen en 'Inshallah' murmelen. Net zoals zij en hun voorouders dat deden in de armoede zooi waar ze voorheen verbleven. Nu gaat de EU kampen op de Afrikaanse kust inrichten, waar potentieel vette koeien gescheiden worden van de aantoonbaar magere koeien. Gun mensen die iets in hun mars hebben een kans, maar weer degenen die alleen maar de hand ophouden en niet meer bereid zijn te doen dan dat. Dat laatste is overigens een direct en duister gevolg van ch/gristelijke zendingsdrang: het westerse kolonialisme is ontstaan bij zendelingen, die overtuigd waren van de chr./gr. suprematie boven de plaatselijke religies. Mutti Merkel is een telg uit zo'n levensgevaarlijke chr./gr. zendingsdrangdespotie.

Eeuwig..Op..Vakantie | 29-06-18 | 12:49 | 1

Dit achterlijk excuuss werkt niet. Zie youtube video 'Immigration, World Poverty and Gumballs'. Je neemt de beste weg die juist hun land hadden kunnen verbeteren. Geen enkele migratie is de oplossing en tevens inzetten en het subsideren van kinderen kweken, ja dat betekent inderdaad feminisme in de knie schieten.

sickstyle | 29-06-18 | 14:07

In dit artikel stat dat de EU al sinds 2016 doet wat men nu (opnieuw) als 'intentie' heeft 'afgesproken'...
nos.nl/nieuwsuur/artikel/2204866-alle...

O.a.: "... De EU maakt sinds juni 2016 afspraken met Afrikaanse landen om de stroom migranten te beperken. Een van de actiepunten van de EU was het opzetten van een fonds, bedoeld om de grondoorzaken van migratie - armoede en conflict - aan te pakken.

Intussen zijn 117 ontwikkelingsprogramma's goedgekeurd voor in totaal 1,9 miljard euro. Dit komt nog bovenop de bestaande ontwikkelingshulp die EU en lidstaten bieden aan Afrika.

In ruil voor de investeringen moeten de Afrikaanse landen de grenzen beter controleren en meehelpen uitgeprocedeerde migranten terugnemen...."

Wering | 29-06-18 | 12:44 | 1

Vergeet niet, EU stukken wijzen op het feit dat Noord Afrikaanse landen uitendelijk zullen aansluiten bij de Schengen zone.

sickstyle | 29-06-18 | 14:08

Pssst. Geheimpje horen? Roemenië roept al jaren dat ze graag bereid zijn om vluchtelingen en zelfs gelukseisers op te nemen. Wel onder voorwaarde dat de EU betaalt. Lukt niet. Want de EU wil niet betalen en wat erger is: de welvaartseisers weigeren glashard zich per luxe limousine naar een volmaakt veilig, maar arm land als Roemenië te laten brengen. Niks te halen daar. Geen geloek. Wai niet gaan. Wai Nedderland of UK.

Nivelleermarionet | 29-06-18 | 12:07

Nu maar afwachten hoe één en ander verder uitgewerkt gaat worden en of migranten werkelijk doeltreffend buiten Europa worden gehouden zoals in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Ook maar afwachten of migranten dezelfde juridische steun op staatskosten krijgen als in Nederland, waarin kennelijk elke keer weer geprocedeerd kan worden om uitzetting te voorkomen. Tenslotte ook nog afwachten of uitgeprocedeerde migranten ook naar hun landen van herkomst uitgezet kunnen worden wat nu ook al moeilijk gaat. Gaan de niet uitzetbaren de gesloten kampen overbevolken? Komt er op EU-niveau een gesubsidieerde vluchtelingenorganisatie zoals Vluchtelingenwerk Nederland?

AndreP | 29-06-18 | 11:57

Ik heb deze gister al eens geplaatst. Afgezien van de welbekende filibusters, deflect pogingen en het al even obligate "maar niemand wil toch een nazi zijn?" heb ik geen enkel bevredigend antwoord op mijn vragen gekregen. Zeker niet van de ons welbekende trololollen die het ons allemaal zo goed weten te vertellen. Dus bij deze de herkansing. Leg het mij maar eens uit. Waarom moeten de inheemse Europeanen het zich allemaal maar laten aanleunen? Waarom hebben die geen recht op zelfbeschikking of een land dat hen het best vertegenwoordigt qua cultuur, tradities en identiteit? Nou?

In de herhaling (sorry Joris van dienst!):
We zijn geen e.n.k.e.l.e. "responsibility and solidarity" schuldig aan alles dat hier maar op de bonnefooi komt binnen dobberen. He-le-maal n.í.e.t.s. Stamp dat nou eens in die botte Brusselse koppen van jullie! Europa is geen zoete inval waar heel de wereld maar naar believen kan komen binnen waaien en van alles eisen (huisvesting, oitkierung, alles gratiesch) omdat men vindt dat men daar recht op heeft. Ga gloeiende gloeiende je eigen land eens opbouwen! Met die slordig 100 miljard(!) in een kleine 70 jaar had er toch wel íets van de grond kunnen komen daar in Afrika? Aan het geld heeft het in ieder geval niet gelegen. Elk volk ter wereld heeft het onvervreemdbare recht zélf te bepalen wie er wel en niet het land in komt. Heeft het volste recht de eigen unieke identiteit en soevereiniteit te behouden. Waarom moet de Europeaan dan maar lijdzaam toezien hoe hij de bietenbrug op gaat omdat er elders zo nodig gedeugd moet worden? Heeft de inheemse Europeaan soms géén recht op zelfbeschikking? Op een land waar hij/zij/anders zich thuis voelt met gelijkgestemde mensen die de cultuur, tradities en identiteit delen? Zo nee, waarom niet?

Hieronder gaarne échte antwoorden en redenen waarom deze moeder aller Clusterf*cks maar mag voortduren.

Sjefke7807 | 29-06-18 | 11:56 | 4

Je hebt natuurlijk gelijk, Sjef, en het feit dat de EU leiders gisteren en vorige week zondag hebben overlegd over beleidsmaatregelen die de tsunami's kunnen keren - hoe voorzichtig "met één teen in het water" en weinig effectief voorlopig nog - lijkt er wel op te wijzen dat er "iets" aan het kantelen is. De makke is dat er nog teveel linksistische deugers op invloedrijke posities zitten (of dat nou in de Tweede Kamer, de overheid, de gemeentebesturen, de journalistiek, het onderwijs, etc is) die die voorzichtige voornemens meteen afbranden (zie bv weer de voorspelbare reactie van Han vd Horst op de Joop), en er maar op blijven hameren dat "wij" die "responsibility and solidarity" wel degelijk verschuldigd zijn. Ter illustratie koppiepeest ik een gedeelte uit een column van één van de meest rabiate "weg-met-onsers" die er in Nederland rondlopen (maar ik noem geen namen):

"Maar wie echt begaan is met het lot van de vluchtelingen, vangt ze gewoon op in Europa. Vluchtelingen verdrinken omdat wij ze het steeds moeilijker maken Europa te bereiken. En ze blijven die risico’s nemen omdat hun eigen land kapot wordt gemaakt door moordenaars die zich door het Westen laten bewapenen, of door multinationals als Shell, dat corrupte regimes in zijn zak heeft, die hun eigen bevolking onderdrukken.

Weet u wat mooi zou zijn? Als Afrikaanse leiders zich zouden verenigen en alle Westerlingen het continent af zouden schoppen, zoals Soekarno met de Nederlanders deed. De olie en grondstoffen kunnen ook door Afrikaanse bedrijven uit de bodem worden gehaald en worden verwerkt. Het geld dat daarmee wordt verdiend, komt ten goede aan de Afrikanen zelf. Geen Westerse mogendheden meer om landen te destabiliseren, geen schrijnende armoede meer die oorlogen tussen rebellen en corrupte regimes veroorzaakt. Geen vernederende en onrechtvaardige herstelbetalingen meer aan Frankrijk.

En ook geen wanhopige vluchtelingen meer die in Europa willen meeprofiteren van de zaken die door het Westen uit hun land zijn weggeroofd."

Zolang er zó gedacht wordt, zal de massa-immigratie voortduren.

Dr_Johnson | 29-06-18 | 14:19

@Dr_Johnson | 29-06-18 | 14:19 |
Dank voor uw goed onderbouwde tegel @Dr_Johnson. U staat niet voor niets onder mijn "favorieten". Ik kan alleen maar beamen wat u daar plempT. Column zegt u. Nou dan vallen de twee kandidaten die ik in gedachten had af: DKS of B_L. Verder lees ik slechts de Telegraaf omdat mijn buurvrouw die leest en ze de oude kranten bij mij in de bus duwt. Dus andere columnisten dan Tante Nausicaa, Leon de Winter en Rob Hoogland ken ik niet.

De column gaat al gelijk de fout in met het woord "vluchtelingen". Het zijn m.i.g.r.a.n.t.e.n. Ja, heel k*t dat het in land van herkomst een bende is. Maar dat geeft je niet het recht aan je stutten te trekken, het land van een ander volk binnen te lopen en te zeggen; "Zo, nu verwacht ik dat jullie voor mij gaan zorgen tot aan mijn dood." Als u of ik bv naar Australië willen migreren hebben we relevante papieren m.b.t. kennis/vaardigheden nodig, een VOG, bij gebrek aan Engels op niveau op éigen kosten cursus volgen én een zak met eigen geld mee brengen. En dan nóg is het de vraag of je binnen mag.

Verder ben ik het slechts op één vlak met de verder blaartrekkend slechte column eens: Dat "het westen" zich inderdaad he-le-maal terug trekt uit Afrika. Geen hulp, geen ontwikkelingshulp, geen ondersteuning meer in wat voor vorm dan ook. Én alles terug naar Afrika dat nu hier zit. Zoek het maar uit en bouw zelf iets op. Maar: mocht dat niet lukken dan ook geen énkele aanspraak op hulp of geld. Als 'wij' dan de duivel en het kwaad zijn, prima. Maar dan dop je ook lekker je eigen boontjes. En als je dat niet kan vanwege religieuze achterlijkheid of wat voor andere reden dan ook; jammer-de-bammer maar helaas. Zie Zimbabwe en Zuid-Afrika als 'lichtend voorbeeld'.

Sjefke7807 | 29-06-18 | 15:01

Er moet slechts EEN ding weggejorist worden en dat zijn de ''vluchtelingen''.

Permakwets | 29-06-18 | 18:57
▼ 1 antwoord verborgen

Ondertussen worden de echte problemen in de EU alleen maar groter. Zeker als na de Brexit blijkt dat de UK goed zaken gaat doen met de rest van wereld. Zitten wij opgescheept met de leegtrekkers van Shell en Unilever.
Het net spant zich om de EU. Trump die ons laat vallen in alle opzichten. Poetin die erom lacht en Erdowie die de Eu dik laat betalen.

Rest In Privacy | 29-06-18 | 11:27 | 1

De EU heeft een andere politieke wind nodig. Weg met de vastgeroeste zichzelf benoemde graaiende politieke bende. De EU komt geïsoleerd en desolaat over en kan kennelijk alleen maar de portemonnee trekken voor de hele wereld behalve voor de eigen bevolking.

Maar het probleem gaat zichzelf oplossen de 80 miljard die maandelijks worden gepompt in de economie (door de ECB) word per september versneld afgebouwd. Gevolg zal zijn oplopende rentes economische teruggang en bezuinigingen. Een cocktail voor een explosie.... Het gaat gewoon zonder enige twijfel vanzelf gebeuren.

ja-ja-nee-nee | 29-06-18 | 13:20

"kinderen in kooien in Europa"
Globale elite is mexikinderen zat en wil aan kinderen zitten die uit midden oosten/afrika komen?

Dit soort kinderen verdwijnen het snelst en gemakkelijkst

niemand specifiek | 29-06-18 | 11:26 | 1

Kinderen in kooien in Europa, het witwassen van Afrikaanse migranten.

lacucaracha | 29-06-18 | 11:39

Niks scheiden van vluchtelingen en migranten. Een limiet stellen aan het totaal aantal mensen wat per jaar naar Europa mag komen. En bij het selecteren rekening houden met de mentale capaciteiten van de mensen en hoe ze in de Europese samenleving passen: Dat heet eerst de niet-moslims en de mensen met capaciteiten / vaardigheden die hier kunnen bijdragen.

kortebroek | 29-06-18 | 11:26

Ben toch benieuwd wat die Duitse plofkip gaat doen met de 600.000 die geen verblijfsvergunning krijgen in de heimat.

Ko Ranzig | 29-06-18 | 11:23 | 1

Die gaan vrijwillig terug, toch? Oh, wacht...

Goldfinger | 29-06-18 | 11:25

Ergens is op een Bilderbergconferentie de afspraak gemaakt dat massale migratie vanuit Afrika naar Europa goed is. Dus dat gebeurt, want zo werkt democratie.

Rest In Privacy | 29-06-18 | 11:11

Het enige wat mij nu op dit moment interesseert; wat gaat een zekere Seehofer zeggen en doen?

starbuck280 | 29-06-18 | 11:06 | 2

Glas.plas.was.

EA 827 | 29-06-18 | 11:08

Ik gok op een 'nein'.

Al-Dente | 29-06-18 | 11:28

NGO's financieel ter verantwoording roepen. Dus laten betalen voor de ellende aangericht in Europa. Tevens niet welkome economische vluchtelingen weer terug laten vervoeren. Wanneer deze operatie voltooid is NGO's verplicht opheffen en financiële middelen n beslag nemen. Voor info over NGO's boek van Linda Polman lezen "de Crisis Karavaan". Verbod op de z.g. Goede doelen Loterijen die NGO's spekken zoals postcode loterij etc.

Windbuil | 29-06-18 | 10:57 | 2

Dat zou ik ook wel willen: de rekening voor de aangerichte schade neerleggen bij de Goedmensen. Ik zie het echter niet gebeuren. Wat wel kan is al die veerboten gewoon aan de ketting leggen. Wie weet kun je er nog gevangenisboten van maken.

JvanDeventer | 29-06-18 | 11:05

Kettingen zijn door te knippen, een gat in de romp van een schip zou effectiever zijn. Als ze dat voor de kust van Egypte, Libanon of Tunesie zouden doen, dan is het weg te schrijven onder 'het plaatsen van toeristisch aantrekkelijke duikvoorziening'. De beste manier om een land te helpen, is immers om het land zelf te voorzien van extra inkomstenbronnen. Ik zie een win-win.

1337eater | 29-06-18 | 11:30

Ik ben al met al niet ontevreden over de 28 punten.
Belangrijkste: NGO's moeten oprotten, en de Libische kustwacht krijgt een stevig fundament en mandaat. Daarnaast is het ook verder prettig geregeld:
Komt er bijvoorbeeld op neer dat we vanaf nu types als "We are here" naar EU sorteercentra kunnen sturen in afwachting van hun uiteindelijke repatriatie. Ook lieden die plotseling in ter Apel op de stoep staan gaan naar een van de grote sorteercentra, ergens in de Balkan, op op de Spaanse hoogvlakte. Daar woont toch geen hond. Bij definitieve afwijzing gaan ze dan naar een kamp in Niger, vanwaar ze verder kunnen reizen.
Lieden die wel mogen blijven ( de "echte") komen mischien tot hun verbazing en verbijstering in Latvia terecht, where nobody knows your name. Niks Vetpotten van Westeuropa.
Klinkt mij als een mooie droom in de oren.

BenPakdee | 29-06-18 | 10:56 | 1

Teletekst p106 xegt dat ze schepen van ngo's op de mid.zee willen gaan beschermen anders... o o o o

Mathijs2017 | 29-06-18 | 12:36

Is dit nu het 'beste akkoord' voor Merkel's baan, of is dit het beste akkoord voor Europa en zijn bevolking?

Foolonthehill | 29-06-18 | 10:55 | 1

De grote vraag is wie heeft er belang bij dat Merkel aan het roer blijft, de Duitse bevolking in ieder geval niet.

lacucaracha | 29-06-18 | 10:58

genocide
wij worden totaal en compleet weggevaagd

blabla9899 | 29-06-18 | 10:54

Forty-two MPs of the anti-mass migration Alternative for Germany (AfD) have put their names behind an initiative to bring criminal charges of people trafficking against German migrant transport NGOs which they say “must be stopped”.

http://www.breitbart.com/london/2018/06/28/german-populist-mps-levy-criminal-human-trafficking-charges-migrant-transport-ngos/

Methylfenidaat | 29-06-18 | 10:49

Het probleem dat Duitsland heeft gecreëerd is nu een Europees probleem.
Een van de manieren van Duitsland om er vanaf te komen, en hun kanselier te redden.
Duitsland en macht, het heeft door de eeuwen heen al zoveel ellende veroorzaakt.

Memek | 29-06-18 | 10:49

Men wil gewoon nog steeds niet erkennen dat de overgrote meerderheid geen vluchteling is. Vluchtelingenkampen in Afrika gaat dus helemaal niets oplossen. Die immigranten komen niet voor een veilig vluchtelingenkamp, maar voor de westerse verzorgingsstaat. De Australische methode is de enige juiste. Ontmoediging van economische migratie en echte vluchtelingen opvangen in de regio.

Bytemaster | 29-06-18 | 10:45 | 2

Maar dat is veel te voor de handliggend!

lacucaracha | 29-06-18 | 10:48

Oooww, Australië.... Eén van de weinige landen ter wereld waar je zelfs als blanke met een goede opleiding en bankrekening echt niet zomaar binnenkomt. Die snappen het tenminste.

Goldfinger | 29-06-18 | 11:24

Er is maar één correct antwoord: https://youtu.be/q8itF62yIJg

Mastermattie | 29-06-18 | 10:43 | 1

@Mastermattie | 29-06-18 | 10:43 |
Die is echt goud. Deze man snapt het helemaal. Heerlijk hoe hij haar compleet de hoek in lult met steekhoudende argumenten. De BBC reporter die daar zit is gewoon een onvervalste linkse drammer die de linkse agenda van de maakbare "Unicorns and rainbows out of your @$$" droomwereld zit te pushen. De eens zo goede BBC is nauwelijks nog een schim van haar voormalige zelf.

Sjefke7807 | 29-06-18 | 12:11

O man wat een krachteloos gewauwel weer. Het is allang bekend dat de naffers niet willen meewerken aan "sorteercentra". Koop gvd een paar eilanden. Of betaal Spanje een godsvermogen en maak van hun Noordafrikaanse enclave zo'n centrum. Maar maak vooral werk van afschrikking, zoals de Australiers. Geen formele asielaanvraag voor een europees land = geen entree. NGO schepen overal aanmeren verbieden behalve in die sorteercentra of veilige Afrikaanse havens. Wat een farce. Ze denken helemaal niet in oplossingen. Als je het echt wil dan is er nog zoveel winst te behalen qua beperken instroom

Gen. Maximus | 29-06-18 | 10:37 | 1

De Europese Unie heeft een doel, het islamiseren van onze culturen en het om zeep brengen van onze democratie.

FreeVogelaar | 29-06-18 | 10:44

Bestaat er ook iets van Orban fan merchandise? Shirtje met zijn portret erop? Vlaggetje misschien?

GeneralDirector | 29-06-18 | 10:34

Dat er onderling gepraat en gepolderd wordt is niet makkelijk maar wel goed. Alleen simpele Fonsen zoals Wilders die niet de Fähigkeit hebben met anderen te overleggen, praten en deals sluiten zouden hier natuurlijk nooit uitkomen. Van Oef, humanistische opleiding Cum Laude en 5 talig, heeft dit al lang zien aankomen. Dictatortje spelen is zooo makkelijk en zoo jaren 70. Dit is lastig en vergt nogal wat van de betrokken personen. Waar we wel voor moeten oppassen is verkwisting, onnodige bureaucratie en geld naar linkse hobbies waar geen reet uitkomt.

van Oeffelen | 29-06-18 | 10:33 | 1

Onderling in gesprek gaan is inderdaad noodzaak, maar men durft de daadwerkelijke problemen gewoon niet te benoemen en voor problemen die je niet benoemt zullen ook geen oplossingen volgen.

Bytemaster | 29-06-18 | 10:47

De weg naar de hel is altijd geplaveid met goede bedoelingen, niet waar Merkel?

Memek | 29-06-18 | 10:31 | 1

Het is allemaal zo dubbel, als Europese ouders spelen met het leven van hun kind krijgen je te maken met de kinderbescherming, maar niet als migrantenouders, die worden juist beloond met een verblijfsvergunning.

FreeVogelaar | 29-06-18 | 10:39

Op NOS Teletekst staat letterlijk:

De regeringsleiders hebben onder meer afgesproken de ngo's te beschermen die met schepen op de Middellandse Zee varen om migranten op te pikken. "We moeten ze beschermen tegen de verkeerde intenties van de mensensmokkelaars".

Echt, what the flying fuck is dit voor bullshitverhaal. Denken ze echt dat we achterlijk zijn en niet door hebben wat voor smerig spelletjes die ngo's al jaren spelen? Dit noem ik nou FAKE NEWS.

Akiron | 29-06-18 | 10:23 | 3

Wat de EU aan teksten over ons heen stort is grotendeels FAKE News!

Rdock | 29-06-18 | 10:27

Die massa immigratie is heel bewust gecreëerd, met het doel om Europa kustmatig te verarmen, want ze vinden de lonen in Europa veel te hoog. En een multimiljonair als die George Soros speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

FreeVogelaar | 29-06-18 | 10:33

"De regeringsleiders hebben onder meer afgesproken de ngo's te beschermen die met schepen op de Middellandse Zee varen om migranten op te pikken."

Dan zijn we verloren. Als die hele EU nog niet eens zoiets relatief simpels kan aanpakken als die NGO mensensmokkelschepen verbeurd verklaren zodra ze een EU haven met gelukszoekers binnenlopen, dan ontbreekt het ze in Brussel kennelijk nog steeds aan een "sense of urgency", en zal er in de praktijk weinig veranderen. De aantallen migranten per jaar zullen blijven wat het was: zoiets als het weer, daar heb je geen invloed op, het overkomt je, het ene jaar valt het mee, het andere jaar is het opeens weer 2015. En Europa zal doorgaan met ten onder gaan, langzaam maar onafwendbaar.

Dr_Johnson | 29-06-18 | 10:59

Laatst zat ik met een vriend te praten die ook kritisch is op de zogeheten vluchtelingenproblematiek en daaraan gerelateerde problemen m.b.t. naastenliefde etc. Hij zei dat hij het toch ook lastig vond hoe om te gaan met vluchtelingen enzo. Ik zei tegen hem, het is helemaal niet lastig, maar de spraakverwarring houdt het moeilijk. Nagenoeg iedereen wil een echte vluchteling wil helpen, (zo'n 7% van de mensen die binnenkomen) een economische migrant niet. (83% dus) Durf gewoon te benoemen wat het is en het is glashelder. Ik wil alleen vluchtelingen helpen, het liefst in eigen regio, heb ik zelf indertijd ook gedaan tijdens de Balkan-oorlog met vluchtelingen uit Kosovo in Albanië. Economische migranten zijn geen vluchtelingen. Die wil alleen naïef links binnenhalen. Ik wil ze niet. Mijn vluchtelingenstandpunt kan ik glashelder verwoorden. Ik denk dat die visie voor de meesten geldt, maar dat mensen zich laten meeslepen in versluierend taalgebruik waardoor het zogenaamd moeilijk wordt en mensen geframed kunnen worden

Rest In Privacy | 29-06-18 | 10:22 | 7

Tsja, ik heb het er af en toe met vrienden en collega's over, en mij valt op dat ze zonder uitzondering vinden dat Europa - en Nederland - op slot moet voor de zg economische migranten, maar dat we ten allen tijde "vluchtelingen" moeten blijven toelaten. Mensen die dat vinden, en dat zijn er nogal wat, vinden dat m.i. om voor zichzelf te bewijzen dat hun hartje op de juiste plek zit, dat ze "fatsoenlijk" en "weldenkend" zijn.

Maar toen ik laatst een vriendin vroeg: "Nou ja, goed, alleen "echte" vluchtelingen. Maar stel dat er jaarlijks 147.000 bonafide, echte, vluchtelingen Nederland binnenkomen, dan kun je dat toch ook niet verstouwen?" Daarop wordt dan altijd geantwoord: nee, dat kan ook niet. Dat is teveel.

Maar als je dan vervolgens vraagt: maar hoeveel wil je er dan toelaten? En volgens welke criteria? En wat gaan we dan doen als aantal X overschreden wordt? Dan blijven die mensen eigenlijk altijd het antwoord schuldig, of ze gaan vaag doen: ach, zover is het nog lang niet. Tegen die tijd zal de integratie vast veel beter verlopen. Tegen die tijd zal het uitzetten van uitgeprocedeerden en illegalen vast beter lukken.

Nou, ik geloof dat allemaal niet. Eerst moeten wat mij betreft de buitengrenzen helemaal dicht; opvang in de regio, en gelukszoekers terug naar huis. Daarna zien we wel eens verder. De EU kan niet maar vol blijven lopen met nooddruftige derdewereldlanders waar we niks aan hebben en die alleen maar geld kosten en bovendien uit culturen komen die uiterst slecht compatibel zijn gebleken met de westerse normen en waarden.

Dr_Johnson | 29-06-18 | 10:47

@zorgeloos-type | 29-06-18 | 10:36
Ik denk niet dat geboren en getogen Amsterdammers daar veelal gestemd hebben op den linkse kloek. Het zijn meer de Marketingkutjes.

maSs | 29-06-18 | 11:19

93% inderdaad natuurlijk. Ben ook al geinfecteerd met downplayen....

Rest In Privacy | 29-06-18 | 15:25
▼ 4 antwoorden verborgen

Hoor net, er zijn 28 maatregelen genomen, waar zijn ze, mogen we niet zien, wat er besproken is, of zijn er helemaal geen 28 maatregelen.
Ik zit te wachten, kom eens met lijstje.

gato | 29-06-18 | 10:21 | 6

@gato | 29-06-18 | 10:29
Italië is nergens ingetrapt, maar wordt financieel gechanteerd door de EU als ze niet meewerken aan. Aangezien de financiële positie van Italië niet al te rooskleurig is is dit trappen voor open doel. Géén migranten opnemen is korten.

lacucaracha | 29-06-18 | 10:38

Italië... dat wordt net als met Turkije en Griekenland.... zij krijgen miljarden ondersteuning via de EU voor opvang en distributie - dit kun je als land niet aan je neus voorbij laten gaan.
Maar voor de Nederlandse burger wordt het kostenplaatje voor migratie en migranten die hier en daar ginder verblijven alsmaar hoger.

sociaal_econoom | 29-06-18 | 11:05

@sociaal_econoom | 29-06-18 | 11:05
Je bedoelt die betalingsachterstand van 3 miljard aan Turkije?

maSs | 29-06-18 | 11:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Zie de bui al hangen... het merendeel wil naar Duitsland en Nederland.
Vooral NL is populair omdat hier alles van A tot Z voor hen wordt geregeld... de opvang, de woning, extra aandacht, begeleiding en zorg met automatisch recht op een bijstandsuitkering... plus mogen ze hun naaste familieleden naar hier halen.
Het is rechtvaardig als deze migranten (voor 95% afkomstig uit moslimgebieden) evenredig worden verdeeld over de 27 EU-lidstaten en niet allemaal naar Duitsland en Nederland.
Als klein en dichtbevolkt land kunnen wij dit misschien nog 10 jaar volhouden... maar dan barsten we uit elkaar met een gigantische woningnood, dichtgeslibde wegen, veel onvrede, veel spanningen en veel mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering met grote financiële tekorten.
Waarbij rijke en werkende Nederlanders dit land willen en zullen ontvluchten...
dit is wat ons te wachten staat. De schuld ligt niet bij de migranten, want wij zouden ook naar NL komen... de schuld ligt 100% bij onze maffe overheid en Brussel.

sociaal_econoom | 29-06-18 | 10:21 | 1

Maar de werkende mens roept al jaren dat het zo niet kan. Dus uiteindelijk moet de linksmens hetzelf maar oplossen. Die denken toch dat ze kunnen leven van de wind.

Rdock | 29-06-18 | 10:29

De EU en het handhaven van afspraken, houd maar op... Vage intentieverklaringen opstellen in crisisachtige situaties zonder de bevolking te raadplegen, dat is de specialiteit van Juncker, Mercron en co.

therealbraindump | 29-06-18 | 10:21

En wederom weer een korte termijn oplossing. Een sorteercentrum terwijl het merendeel na afwijzing gewoon de weg opgaat en het land door zwerft naar een ander land puur uit koppigheid en ongeloof (want het kan toch niet dat ik ben afgewezen, als ik zeg dat ik gevaar loop dan moet ik toch wel worden opgenomen als vluchteling, ik heb mezelf in een klote positie gezet en nu moeten jullie mij helpen toch) en zo door Europa zwerft en uiteindelijk in een kamp in een park van Parijs, of de metro in Barcelona of bij de we are here club terecht komt.

Vervolgens gaat geld naar landen waar of geen duidelijke regering is (ik bedoel wie wil je geld geven in Libië??) en waarbij geen controle wordt gedaan op wat ermee gebeurd. Gevolg over 2 jaar dan zien we zielige kinderen in kampen onder erbarmelijke omstandigheden en jankende mensen van 'kijk nou toch we moeten ze helpen, ze zitten in een tent in de woestijn met zn allen op één kluit' en dan begint de hele rit weer van voor af aan.

Weer een anti gezichtverlies oplossing van een op lange termijn desastreus gevolg voor je economie. Want ook nu weer moet er tig euro worden vrijgemaakt voor landen die niet eens bij ons in de buurt liggen, dat bovenop het hele europa slurp model als je land het beter doet als de rest en de kosten van al die vluchtelingen als ze hier zijn want de werkstatistieken liegen er niet om.

Blauwe Wafel | 29-06-18 | 10:19

“Op de langere termijn hopen de leiders ook buiten de EU van deze gecontroleerde centra te kunnen opzetten voor vluchtelingen”. Waarom niet direct, maar op de langere termijn? Dit probleem speelt ook maar pas 3 jaar. En waarom “hopen”, in plaats van gewoon zekerheden afdwingen door duidelijke afspraken met landen in de regio hierover te maken? Wat een farce, ze hebben het nog steeds niet begrepen. Dit is puur zoeken naar Europese oplossingen om de Europese Unie in stand te houden.

JackStick | 29-06-18 | 10:18

Binnen een paar weken worden twee aangespoelde Afrikaanse kinderlijkjes in Italië en Griekenland gevonden, perfect gemodelleerd voor de persfotografen. Heel SJW gaat weer full throttle met spandoeken vlaggen en de polletiek gaat weer voor de lieve goede vrede en nuanceert de bedachte voorstellen naar pleerolniveau. We are the World wordt opnieuw uitgebracht met rapper sjors en famkelouise met Ali b in de videoclip.

Jos Tiebent | 29-06-18 | 10:17

Waarom is geboortebeperking niet bespreekbaar? Zouden die Afrikanen zelf nou echt willen dat er na elke beurt een kind uit floept? 15 per vrouw en door naar de volgende. En ja, ik vind het geen probleem om voor ons zelf ook een beperking in te stellen.

Repetitive Beats | 29-06-18 | 10:16 | 2

Geboortebeperking, mijn idee, maar bij Moslims, Hindoes en Katholieken is het streng verboden!

Mijn klomp breekt | 29-06-18 | 10:19

Mijn klomp breekt ook van jouw uitspraak, klompje. Geboortebeperking is absoluut toegestaan binnen de islam, evenals tegenwoordig bij de katholieken. Het zijn alleen achterlijke imams, m.n. in Afrika die oproepen tot jongetjes maken voor de Jihad.

BenPakdee | 29-06-18 | 10:40

Vluchtelingen me reedt. Echte vluchtelingen gaan terug indien veilig. Deze gaan never en nooit meer terug.

Vout | 29-06-18 | 10:15

Opvangcentra inrichten op het Europese continent, maar het grondgebied verhuren aan Tunesië of zo. Zo is het juridisch Tunesisch grondgebied, zodat de gelukszoekers geen EU-rechten opbouwen. Vergelijk Hong-Kong tot 1997, toen het verhuurd was aan het VK.

lulleficatie | 29-06-18 | 10:13

De hele EU is niks meer dan een zeer kwaadaardig kankergezwel !

HardwerkendeBlanke | 29-06-18 | 10:09 | 1

En dat breid zich snel uit als je het niet adequaat bestrijd, dus met wortel en tak weg snijden.

FreeVogelaar | 29-06-18 | 10:14

Als een ding duidelijk is, dan is het wel dat Europa heel goed is in het maken van onderscheid tussen vluchtelingen en economische parasieten.
De huidige gang van zaken heeft dat bewezen (u weet wel die 93%)
En als je de leiding over dit gedoe aan Timmerschwanz geeft dan halen we de 95% parasieten binnenkort makkelijk.
EU is Merkel, Merkel is de EU, dat is voor de zoveelste keer bewezen.
Blijkbaar zijn er met uitzondering van Orban, geen leiders in Europa te vinden die in staat zijn hun belangen te verdedigen.

Memek | 29-06-18 | 10:09 | 2

Regeren betekend liegen en de bevolking bedriegen, dat moeten we inmiddels toch wel weten. Ze zitten met massa aan gelukzoekers in hun maag, werkelijke vluchtelingen is maar een klein percentage. Maar natuurlijk niet als je naar al die linkse aan het belastinginfuus hangende stichtingen luistert, want dan is iedereen vluchteling.

FreeVogelaar | 29-06-18 | 10:20

De retoriek veranderd ook continue nu wordt er niet meer gesproken over vluchtelingen maar over migranten in het algemeen. Europa moet kapot geniet er nog even van.

lacucaracha | 29-06-18 | 10:21

Wat is er gvd zo moeilijk aan het bewaken van je landsgrenzen om te voorkomen dat er illegalen binnenkomen??? Het woord 'illegaal' zegt het al: je hebt geen recht om hier te zijn en geen recht op het grootste deel van de voorzieningen van dat land. Als je het verschil met 'legaal' wilt houden doe je iets aan de toestroom van illegalen. Wat is je paspoort nog waard als een illegaal evenveel rechten heeft als een legaal? Waarvoor betaal je nog belasting?

Waarom wordt er vanuit gegaan dat wij de problemen van die andere landen moeten oplossen? En begrijp me niet verkeerd: als die landen normaal gesproken redelijk functioneren en tijdelijk een crisis hebben, best. Maar de landen waar die lui vandaan komen zijn ALTIJD in crisis. Dat verandert niet. Dat verandert nooit, tenzij je zelf orde op zaken gaat stellen in die landen.

Braboblanke | 29-06-18 | 10:05 | 5

Mensen vragen een visum aan, werk visum of voor een vakantie, omdat het land van bezoem wil nagaan of jij wel voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn "voor en door de maatschappij" waar jij je grote voet tussen wilt zetten. Voldoe je niet, dan kom je er niet (legaal) binnen. Illegaal betekend daarmee dat je geen toestemming hebt om aan de maatschappij deel te nemen. Einde discussie.

boerk | 29-06-18 | 10:11

lacucaracha | 29-06-18 | 10:07
Dat weten wij, maar de hardwerkende belastingplichtigen weten dat niet. Die stemmen op de VVD, uit angst voor het verdwijnen van de hypotheek aftrek.

FreeVogelaar | 29-06-18 | 10:24

@FreeVogelaar | 29-06-18 | 10:24
Korte termijn 'visie' noem ik dat, ikke ikke mentaliteit. Wat er met je kinderen of land interesseert 90% geen ene mallemoer maar wel allemaal blind achter de klimaat gezeik aanlopen, de hypocrisie.

lacucaracha | 29-06-18 | 10:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ben benieuwd hoe deze plannen gaan vallen bij mensenrechtenclubs, de asielindustrie en ultralinks. Hun adagium "we kunnen ze maar beter alvast binnen hebben" lijkt nu toch echt in gevaar te komen.

Luchtbakfietser | 29-06-18 | 10:03 | 1

Vast niet. Die gaan ongetwijfeld de centra leiden of steunen.

Als daar door de EU miljarden ingepompt worden, is het aantrekkelijk voor NGO's en hulporganisaties om je daar tussen te wurmen en op die manier een centje mee te pikken.

Al-Dente | 29-06-18 | 10:19

Dwaallicht Sargentini is teleurgesteld omdat dit geen oplossingen biedt aan de vluchtelingen. Ik blijf het ongebegrijpelijk vinden, politici die denken dat ze niet de belangen van hun eigen burgers maar van mensen uit een ander werelddeel moet behartigen.

DebraCadabra | 29-06-18 | 10:02 | 1

Minstens zo vreemd dat mensen daar op stemmen. Maar er zijn enorm veel mensen die geloven in "de hele wereld één land, onder leiding van één wereldwijde Groen Links regering".

JvanDeventer | 29-06-18 | 10:09

Europa is verwend met de Middellandse Zee als natuurlijke hindernis tegen invasies uit Afrika. In plaats van zich daarover te verheugen en er gebruik van te maken om de grenzen te verdedigen gaat de EU zitten vergaderen.
Maar de oplossing dringt zich gewoon op:
1) niets doen en laten verzuipen (goedkoop en makkelijk);
2) torpederen (nogal duur, ook arbeidsintensief);
3) terug naar Libië slepen en 100 m voor de kust de boot lek schieten (duurste oplossing).
Maar de EU is nooit goed in voor de hand liggende oplossingen.

JvanDeventer | 29-06-18 | 10:02 | 1

4. Libische kustwacht een paar van onze ( oudere) Europese schepen cadeaus doen en voor elke vluchteling die ze terug halen belonen.
5. NGO verplichte de dichtstbijzijnde haven ( Libië) aan te lopen, anders maken ze zich strafbaar.

Dit zal natuurlijk nooit gebeuren want dat gaat de asiel zorgers bakken met geld kosten, om snel rijk te worden ga ik ook wat met asielzoekers doen, weet alleen nog niet wat. Computer cursus voor 1200 euro/week bv.

jan huppeldepup | 29-06-18 | 10:14

Deze top is natuurlijk ook weer een prachtig voorbeeld van gesprekjes waarvan de uitkomst al vast staat. Immers, als je er met het gestrektje been in gaat, dan word je in de media al afgebrand en min of meer gecommandeerd je aan te passen aan de norm. Dus "Leiders bereiken akkoord" is dus weer zo'n kop van tja... dat wisten we toch al!

mood | 29-06-18 | 10:00

Ich bin ein Merkel. #Youtoo?

Poessiepiloot | 29-06-18 | 10:00

"... waar Frans Timmermans "echte vluchtelingen" van economische migranten gaat scheiden". In eerste instantie las ik: "... waar Frans Timmermans "echte vluchtelingen" van economische migranten gaat MAKEN", en het verbaasde me niks.

Makro777 | 29-06-18 | 10:00 | 1

Das een goeie. Scherp gezien @makro

kindapaas | 29-06-18 | 10:05

Zo. Op naar de volgende migratiecrisis. Prettige vakantie allemaal en tot september (ps, niet te hard rijden in Frankrijk, N wegen naar 80 km/uur v.a. 1 juli).

Rest In Privacy | 29-06-18 | 09:58 | 1

En ze staan verdacht opgesteld en de bon komt thuis, of je moet gelijk mee, met motoragenten en cash betalen.
Vraag geen legitimatie, want ze worden zo kwaad en rood als een tomaat.

gato | 29-06-18 | 10:25

Als ik Afrikaan was probeerde ik ook te migreren. Migranten hebben groot gelijk. Zolang het mogelijk is de stap te wagen zullen mensen dat doen. De migratiecrisis, inclusief de verdrinkingen die daarbij horen, is dan ook helemaal te wijten aan Merkel. Je beloont mensen voor Russische roulette.

Aan de andere kant: blind gaan betalen aan landen om migratie tegen te houden is minstens so immoreel. Dat geld gaat terecht komen bij wie nu de mensensmokkelaars zijn. Nooit bij de zwaksten. Erdogan gaat er een nieuw paleisje van bouwen. Dictators gaan er vliegtuigen van kopen.

Het juiste antwoord is herkolonisatie van landen die d'r echt zonder witte hulp niet uit komen. Voor hun eigen bestwil, natuurlijk. Gewoon netjes wegen aanleggen en ziekenhuizen bouwen en de rioolwaterzuivering op orde brengen enz.

Maar ja dat is dan weer racistisch....

Knufter | 29-06-18 | 09:58 | 3

Als ik witte hulp lees, zie ik bergen cocaïne naar die landen gaan. De propaganda-indoctrinatie zit al dieper dan een ieder beseft. Jammer.

A.U.EnLeven | 29-06-18 | 10:07

Of ze kooen nog wat extra tanks om hun dictatuur kracht bij te zetten.

boerk | 29-06-18 | 10:14

Niet als Chinezen dat doen.
Geen woord van protest, van wie dan ook, als China wat wegen aanlegt, een ziekenhuis bouwt, de zittende macht een paar knaken toeschuift en ondertussen het land leegrooft van aanwezige grondstoffen. Neo-kolonisatie FouYoungHaineger style en het Westen zag dat het goed was.

JanvandeBiertent | 29-06-18 | 10:16

Europa wordt geleid door een groep leeghoofden. Eenmaal hier krijg je die asieleisers niet meer weg.

ogeon | 29-06-18 | 09:58

Duidelijker wordt het niet. "Afrika is onze buur", schrijven de landen in de slotverklaring (.pdf), "en dit moet tot uitdrukking komen in meer uitwisseling en contact tussen mensen uit alle lagen van de bevolking op beide continenten". Subtiel dat wel.

lacucaracha | 29-06-18 | 09:57 | 2

Ik heb ook een buur. Die komt steeds op m'n landje. Lig ik al jaren mee in de clinch. Misschien moet Merkel de Rijdende Rechter eens bellen.

Knufter | 29-06-18 | 09:59

@Knufter | 29-06-18 | 09:59
Afrika is geen buur en ligt mijlenver van Europa af in alle aspecten.

lacucaracha | 29-06-18 | 10:04

OT/ Komt er nog een hittegolf-des-doods-topic met extra gratis bikini pics? Da's ook belangrijk!

de visser | 29-06-18 | 09:55

Gevaarlijke zinssnede: ‘On EU territory’. De EU gaat nu een territorium claimen. We zijn weer een klein ‘planmäßig’ stapje dichter bij de Verenigde Staten van Europa waarin Nederland een nietszeggend winstgewest zal zijn.

Irnerius | 29-06-18 | 09:54

Haaha nu kan de omvolking pas echt beginnen.

lacucaracha | 29-06-18 | 09:54

De oplossingen van de EU worden altijd een probleem dat dan weer een nieuwe oplossing vergt van de EU. Zo houden ze zichzelf belangrijk en relevant.

Zeddegeizot | 29-06-18 | 09:52

Het beste is opvang in hun eigen regio en in Noord-Afrika met hulp en financiële steun van Europa (de EU). Zodra ze in Europa in sorteercentra terecht komen dan gaan ze niet meer terug. Het overgrote deel wil naar Duitsland en Nederland ... naar Oost-Europa en het katholieke Polen daar willen migranten uit moslimgebieden niet naar toe.
Vooral NL is populair want hier krijgen ze gratis opvang en verblijf in een AZC met iedere dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld. Vervolgens krijgen ze als statushouder gratis een ingerichte woning met extra aandacht, extra zorg en begeleiding plus een bijstandsuitkering. Alles wordt van A tot Z voor hen geregeld en betaald, men wordt hier in de watten gelegd... omdat onze overheid en de NPO ze geen asielzoeker maar ''vluchteling'' noemen. Ze mogen hun naaste familieleden op onze kosten naar NL laten komen die dan ook alle voorzieningen gratis krijgen. De cijfers wijzen uit dat 75% langdurig afhankelijk blijft van een bijstandsuitkering - dit is de overheid en de gemeente haar eigen schuld omdat zij klaar staan met al deze gratis voorzieningen... de migranten denken dat het normaal is dat je in NL levenslang alles gratis kunt krijgen.

sociaal_econoom | 29-06-18 | 09:51 | 1

Dit verhaal wordt voor ons land onbetaalbaar en onbeheersbaar.
De woningnood wordt met de dag erger en onze wegen slibben steeds meer dicht. Door ons ruimhartig en royaal migratiesysteem zitten we over 5 jaar op 19 miljoen inwoners met veel mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering waarvan 90% afkomstig is uit moslimgebieden.
Den Haag moet zich afvragen - hoe is Nederland over 5, 10 of 20 jaar?
Zie het volgende beeld voor me.... veel migranten vanuit moslimlanden en Afrika die naar hier komen en steeds meer (rijke en werkende) Nederlanders die dit land willen en zullen ontvluchten.
Den Haag en Brussel hebben het prima voor elkaar - je hoeft geen helderziende te zijn om dit te kunnen voorspellen.

sociaal_econoom | 29-06-18 | 10:04

Ja, de EU komt met oplossingen voor de problemen die ze zelf veroorzaakt hebben. Dan weet je dat er een clusterfuck van epische dimensies gaat komen.

de visser | 29-06-18 | 09:51

Vluchtelingen opvangen in eigen regio. Daar bepalen 'vluchteling/geen vluchteling'.
Indien 'vluchteling';door naar Europees-land die dat wil met toepassing en handhaving van streng integratiebeleid (incl. bijdrage aan maatschappij). Indien geen 'vluchteling'; retour afzender.
N.B. NGO=van NON-profit naar profit. Is dus verdienmodel geworden.

Rest In Privacy | 29-06-18 | 09:50 | 3

In de praktijk zijn de echte vluchtelingen, politieke vluchtelingen. Bij een natuurramp biedt je tijdelijk hulp en opvang zodat mensen weer terug kunnen, dus ook geen vluchteling. Bij een oorlogssituatie biedt je tijdelijk hulp en onderdak tot de oorlog voorbij is (met behulp van internationaal overleg en evt tegenacties).
De echte vluchteling is over het algemeen een politiek vluchteling. En let eens op waar de politieke vluchtelingen in veel gevallen van weg vluchten: van het leven onder de islam.

Braboblanke | 29-06-18 | 10:14

@Braboblanke
En daar van en met behoud van uitkering jaarlijks een paar weekjes op vakantie gaan, die “politieke vluchtelingen”?

JanvandeBiertent | 29-06-18 | 10:21

@Jan
Dat zijn dus geen vluchtelingen. Als dat wordt geconstateerd, status intrekken en uitzetten. Wil het land niet meewerken, sancties. Bij politieke vluchtelingen denk ik aan mensen zoals Afshin Ellian.

Braboblanke | 29-06-18 | 11:47

De Turkije deal heeft ook gewerkt. Dus ga ik er van uit dat we nu eindelijk verlost worden van de instroom van tuig dat door onze regering tot nu nooit effectief terug gestuurd is. Dan blijven we nog zitten met een hele grote groep "we are here" tuig, maar gelukkig kunnen we die sinds kort kwijt in Amsterdam. Dus nu hoeven we alleen nog maar roadblocks rondom de A10 te gaan plaatsen om dat wat de politici tot nu toe verpest hebben aan ons land nu eindelijk eens te gaan stoppen.

zorgeloos-type | 29-06-18 | 09:49 | 1

Heeft gewerkt ja. Nu nog even die 3 miljard schuld betalen.

maSs | 29-06-18 | 11:10

In Afrika weten ze inmiddels toch al wel dat iedereen elkaar moet vervolgen om allemaal naar Europa te mogen voor gratis geld? Zo zorgt de EU dus zogenaamd voor vrede *in Europa*.

OverdaanDerOnderheid | 29-06-18 | 09:48

Democratie in handen van de huidige bestuurders van de EU is verworden tot een dictatuur die de burgers van de EU landen gijzelt. weer een papieren oplossing die alleen als gevolg heeft dat er nog meer gaan komen. Terugsturen lukt niet dus dat selecteren heeft geen enkele zin.
Het was te verwachten als Rutte zich er mee gaat bemoeien. Wat vist die man naar een dik betaalde baan bij de EU.

Therapietje | 29-06-18 | 09:47

Ik snap die zogenaamde "migratie" wel. Het gemiddelde inkomen in bijvoorbeeld Nigeria is € 90,- per maand. De familie van Youssef betaalt met liefde zijn overtocht naar Europa. Youssef wast namelijk borden in Parijs en verdient daar € 1.300,- mee, uiteraard zwart. Youssef maakt daarvan iedere maand netjes € 900,- over naar zijn familie in Nigeria en daar kunnen 10 complete families zorgeloos van leven. Dit verdienmodel is inmiddels zo populair dat alleen de meest rigide maatregelen (hand afhakken, kielhalen, in bad met Sylvana) de migratie naar het beloofde land zullen stoppen.

eerstneukendanpraten | 29-06-18 | 09:47 | 4

Behoudens dat er weinig Nigerianen zijn die Youssef heten, voor driekwart een reaguursel dat hout snijdt.
Hulde!

DrumPiet | 29-06-18 | 10:02

Ben alleen dan wel benieuwd waar Youssef van leeft voor 400 euro in de maand. In Parijs.

maSs | 29-06-18 | 11:09

Werken? Als bordenwasser?
In Mali is een maandsalaris 37,-
De geldophaler wordt hier volledig verzorgd met huis, zorg, opleiding, etc.
Alleen al aan zakgeld krijgt hij hier maandelijks het tienvoudige.
Waarom werken?

Wering | 29-06-18 | 11:14
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe f*cking moeilijk kan het trouwens zijn om de ingezette Italiaanse politiek, breed binnen Europa uit te voeren (bootjes weigeren, gezellig onder begeleiding retour naar donker Afrika).

De NGO's vertrekken nu uit Middellands Zeegebied:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/27/bijna-alle-hulporganisaties-nu-weg-uit-de-middellandse-zee-a1608181

NV_2017 | 29-06-18 | 09:46

Dit is een hoopgevende trendbreuk, het heeft even geduurd maar de realiteitszin lijkt nu zelfs bij Merkel te zijn ingedaald. Ik vrees alleen voor de door Italie gepropageerde herverdeling van gelukzoekers. Ik voel de bui al hangen, Nederland zal zeker tot de "coalition of the willing" gaan behoren.

Zitten wij binnenkort met tienduizenden "we are here"-figuren opgescheept.

Luchtbakfietser | 29-06-18 | 09:44 | 4

@ kweetooknietbeter
Ik vrees dat je wel eens gelijk kan hebben. Een beetje depri? Lekker naar buiten wat daglicht oppikken en het Europese immigratie-wanbeleid proberen van je af te zetten

Luchtbakfietser | 29-06-18 | 09:59

Dit is géén trendbreuk, dit is het startschot voor een verdere afbraak van de Europese volkeren en culturen.

lacucaracha | 29-06-18 | 10:00

kweethetooknietbeter | 29-06-18 | 09:52
Soms moet je GS mijden, je wordt er inderdaad, depressief van, van dit soort berichtgeving. En toch blijven we komen, om je vervolgens weer te ergeren!

vluchtelingallergie | 29-06-18 | 10:07
▼ 1 antwoord verborgen

Daarom hebben ze allemaal de pest in Trump, leuk of niet, die neemt gewoon een besluit.
Wat ze nu brouwen lijkt weer helemaal nergens op. We kunnen nog aardig wat "migratie-toppen" verwachten met heel veel non-resultaten.

Mijn klomp breekt | 29-06-18 | 09:43

Leuk zo'n deal, nu kunnen de Europese leiders de problemen weer een stukje naar voren duwen. Als hun plannen doorgaan komt er een massale volksverhuizing van zuidelijk Afrika naar noordelijk Afrika. Europa heeft namelijk een signaal gegeven dat asielaanvraag kansvol is. Dus opeens is iedereen gemarteld, is homoseksueel, wordt politiek vervolgd enzovoort. Eenmaal hier, dan volgt de familie. Ik denk dat de opstelling zoals de V.S. die heeft, de enige manier is om ons stoepje schoon te houden.

donkeyman | 29-06-18 | 09:43

"Tackling the migration problem at its core requires a partnership with Africa aiming at a substantial socio-economic transformation of the African continent building upon the principles and objectives as defined by the African countries in their Agenda 2063"

Goh, ze houden er al rekening mee dat dat out-of-Africa probleem tot 2063 doorgaat.

Al-Dente | 29-06-18 | 09:42

Brussel heeft de oplossing al. Ze gaan een hele lange muur bouwen van zeker 3 meter hoog op de bodem van de Middellandse zee.

Premier Trutte | 29-06-18 | 09:42

De ommezwaai is gemaakt. Nu moeten ze in kleine stapjes terug de brug over. Want o jee, wat 'populisten' vijf jaar terug al riepen, blijkt opeens de oplossing. Helemaal schrijnend wordt het als het werkt, en onze dobbervrienden niet meer en masse verzuipen. Dan zal blijken dat de zogenaamd humane opstelling, op vreselijke wijze heeft bijgedragen aan deze jarenlange ellende.

De betaling aan de N. Afrikaanse landen voor 'vluchtelingen' is niets anders dan een chantage middel. Iedereen weet dat dit geld niet aan deze migranten gegeven gaat worden. Maar als de Naffers weigeren hun eigen kanslozen terug te nemen, gaat deze geldkraan dicht. En zo wordt ook het EU uitzettingsbeleid succesvoller.

Kortom: hoe verkoop je een populistische oplossing in een humaan jasje. En spin je ook nog dat de EU daadkrachtig optreedt.

Dr_Prepper | 29-06-18 | 09:42

Een intentieverhaaltje is toch een soort houd-je-bek-lolly voor het volk.

Wie is die linkse meneer? *betere brood en spelen zoekt*

einStina | 29-06-18 | 09:42

Ah, een Merkel-oplossing.
Ik had het al eerder voorspeld: een boel mooie woorden, moeilijke en vage afspraken, alle politici kunnen hun meerwaarde en inbreng verantwoorden aan de achterban, en aan het einde van de rit verandert er helemaal niets.
En dat is ook logisch, want het zijn nog steeds hetzelfde poppetje dat aan het roer staat.

jemagookniksmeer | 29-06-18 | 09:42

Het is dus een typische technocratische "oplossing" waarbij de praktische uitvoerbaarheid maar even voor lief genomen wordt.

Overigens waag ik te betwijfelen of Orban's mening werkelijk zo breed binnen Europa gedeeld wordt. In Nederland zijn er nog belachelijk weinig mensen anti-immigratie (behalve op wat rechtse sites zoals GS en Elsevier). Ook gelet op de enorme opmars van GL die toch min of meer als adagium hebben "de wereld is van iedereen".

NV_2017 | 29-06-18 | 09:40 | 1

uitvoerbaarheid = onuitvoerbaarheid

NV_2017 | 29-06-18 | 09:41

Maar in feite voltrekt alles zich volgens plan. Dankzij de rubberbootjes-emotie kan het plan zich sneller voltrekken met instemming met een compromis dat juist een vooropgezet einddoel is. In Casablanca is getekend voor een grotere en reguliere migrantenstroom van Afrika naar Europa. Daarom moet vanuit Afrika bepaald worden samen met het verhuisbedrijf Brussel wie er mogen komen. (allemaal, maar hoe crimineler en potenter hoe beter) Om die actie te bekostigen is geld nodig. Dus moet er met de smoes 'ontwikkelingsgeld' poen naar Afrika zodat er accommodaties, materiaal, personeel en organisatie heen kan samen met een delegatie communicatie/propaganda. Want het moet wel een blij (fantasie)verhaal gaan worden natuurlijk. Nou, Silvana, houd je maar vast. Het zal niet meer tot december beperkt blijven dat de boten met zwarte Pieten in Nederland aankomen. En wedden dat je staat te zwaaien op de kade!

Premier Trutte | 29-06-18 | 09:37

Het probleem is dat je de mensen alsnog gaat opvangen in Europa en daar pas gaat selecteren. Als inderdaad 93% van de migranten economische 'vluchteling' is, hoe gaat dat dan met het terugsturen? Nu lukt dat al niet eens; zal straks ook niet lukken. Daarnaast kan iedere afgewezen asielzoeker natuurlijk tot in den treuren in beroep gaan tegen zijn afwijzing. Gevolg: kampen raken vol, autoriteiten worden het zat en zetten alsnog de poorten open...... met alle gevolgen van dien.

Dit nog even los van de vraag waar in Europa die kampen moeten komen. Iedereen snapt immers wel dat - zo land het terugsturen van illegalen een probleem blijft - je een probleem op je nek neemt waar geen oplossing voor is.

Tenslotte gaat het weer over opvang IN Europa. Kortom: de NGO vloot zal zich gesterkt voelen om de aanvoerlijnen goed gevuld te houden en de mensensmokkelaars zien hun inkomstenbron door de EU blijvend gegarandeerd worden.

Kortom: ik hoop dat Seehofer zijn poot stijf houdt!

hxl | 29-06-18 | 09:35 | 3

Onder deze noemer kan de omvolking gewoon doorgaan. De EU geeft de bezorgde critici een doekje voor het bloeden en verbazingwekkend trappen velen hier in zonder te zien dat er in essentie geen reet veranderd. Ik vind het vooral jammer dat Italie en Oostenrijk gezwicht zijn voor deze deal.

Linkse allergie | 29-06-18 | 09:38

NGO's zijn bezig hun vertikale berdijfskolom uit te breiden met hulp in centra (kijk eens hoe onmenselijk die kampen, in plaats van dat de migranten in lege fabrieksgebouwen in Italie, of in Parijs onder de radar verdwijnen): down stream het verdienmodel uitbreiden van de NGO's!

TheseDays00 | 29-06-18 | 09:39

Nee, die houdt zijn poot niet stijf, want pluche. En pluche is belangrijker dan principes. Maar misschien zie ik het te somber in.

kweethetooknietbeter | 29-06-18 | 09:40

Over die sorteercentra: als het nu al niet lukt om uitgeprocedeerden weer weg te krijgen (nergens in Europa) waarom denkt men dat na selectie van 93% deze knapen wél terug te sturen zijn? Oftewel overvolle centra, loslaten in de maatschappij en we zijn weer exact waar we waren. Maar dan met reteduur sorteercentra

Winter_is_coming | 29-06-18 | 09:32 | 2

inderdaad en ongetwijfeld weer de nodige hulporganisaties die met mensenrechten en dure advocaten gaan lopen schermen om deze mensen toch zo snel mogelijk uit die detentiecentra vrij te laten. Kortom: nieuwe wijn in oude zakken, per saldo verandert er niets, de stroom emigranten blijft op peil, ze worden alleen anders gesorteerd en gelabeld.

FrankVeer | 29-06-18 | 09:35

Ach, de boel lekker vol laten stromen. Een heel leger advocaten en de rest van de asielindustrie draait er prima op. Als het te gek wordt dan een jankverhaal in de media gevolgd door een generaalpardonnetje en we gaan gewoon lekker verder. Het idee dat dit moet STOPPEN en dat er genoeg problemen in Europa zijn zonder dat er nog meer binnenkomt schijnt niet bij ze op te komen.

osolemio | 29-06-18 | 09:49

Ja, maar dat is de schuld van Trump natuurlijk. Die is er mee begonnen. Eerst maar eens de reactie van onze correspondent Erik Mouthaan afwachten.

beau van rtl | 29-06-18 | 09:32 | 1

Dit is Peter de Vries zijn territorium (hebben ze netjes de wereld verdeeld).

TheseDays00 | 29-06-18 | 09:41

Zet dronkelap Juncker op straat en geef Victor Orban zijn baan, die man zegt zinnige dingen.

kempenaer | 29-06-18 | 09:30

"It looks like Merkel has also given in now and said we can talk about opening refugee centers in African states but have to talk to the states in question."

Ik lees dit overal. Het komt niemand bij de EU in de botte kop op het verzonde verstand te gebruiken en te accepteren dat we al 'genoeg' problemen van onszelf hebben, en dat men moet 'stoppen' met het opnemen van de halve wereld omdat we zulk goed volk zijn.

De grenzen hadden allang al dichtgemoeten. Maar dat plan van de EU, moet en zal doorgaan. Ook hier, talk to the states in question. Oftewel procedures na procedures wat jaren kan gaan duren VOORDAT er een adequaat plan voor komt. En intussen staat de kraan BLIJVEND open met tientallen vluchtelingen waarvan 80% niks met vluchteling meer te maken heeft.

Komop mensen, doe de ogen eens open. Bestorm den haag, bestorm de EU gezamelijk daar in Brussel, en laat eens wat van ons horen.

Klutskwijt | 29-06-18 | 09:29 | 3

Er is maar één echte manier om dit te stoppen: niet meer op VVD, CDA en zeker niet op D66 stemmen. Stem op PVV of FvD.

Lychnari | 29-06-18 | 09:44

Lychnar. Geef mij nu eens 1 goede reden om op het FvD te stemmen. Stom gelul. Denk toch eens na man.

beau van rtl | 29-06-18 | 09:48

@Lychnari | 29-06-18 | 09:44

Ja jongen, stemmen helpt, HAHA. Droom verder!

Klutskwijt | 29-06-18 | 11:17

Natuurlijk volgens er altijd deals, want de Euro. Ik had wel eens willen zien of men akkoord was gegaan als elk land nog gewoon zijn eigen munt had. Nu zijn de meeste EU-landen te afhankelijk van de EU en de Euro, gelijk een coke-verslaafde aan de coke-dealer en zijn coke.

kweethetooknietbeter | 29-06-18 | 09:28

Een intentieverklaring is geen contract. Dus er verandert helemaal niks. Dat Griekenland er geen probleem mee heeft is logisch (alles stroomt door/moet doen wat geldbaas Merkel zegt). Voor Italie is het afwachten, onder tafel kan zijn afgesproken dat al die NGO-smokkelboten aan de ketting worden gelegd (iemand opgevallen dat die Duitse 'kapitein' nu pas is opgepakt?). Seehofer is de sjaak: er zijn lieve woorden gesproken en op een fantasietoekomst kun je de regering niet laten klappen.
Dus.... ik vermoed dat het wel even verder uit de hand gaat lopen en dat ovet 6 maanden de volgende gelukszoekercrisis op tafel ligt.

Winter_is_coming | 29-06-18 | 09:28 | 2

Precies. Als ik naar bank ga om 45 miljoen euro te lenen en ik geef een intentieverklaring dat ik écht álles terug zal betalen mét rente!!1!1 Hoeveel denk je dat ik mee zal krijgen. Maar ja, deze mensen leven van belastinggeld en dat kan altijd omhoog. Het is schandalig. Hoe gaan we het doen met al die sorteercentra in Europa? Hoe gaan we die 93% procent, waarvan we op dit moment niet eens weten waar ze zijn, terugsturen? Daarnaast, landen als Tunesië, Libië etc kunnen er een mooi zakcentje aan over houden. Goed idee dit!

LaCroix | 29-06-18 | 09:42

6 maanden? Dit soort 'deals' is het startsein voor een nieuwe migrantenstroom.
Dat geblaat is enkel om de priester naar het volk uit te hangen en de EU-gelovigen een bot toe te werpen. Ik schreef een paar maanden geleden al dat er deze zomer weer een nieuwe stroom komt, was al mijlenver te ruiken door alle gestoorde leugens en verdraaiingen (propaganda) in de nationale politiek en media. Over 6 maanden zijn wij er allang weer voor aan het betalen, middels 23%-belastingen en hogere benzineprijzen; terwijl we door media weer worden doodgegooid met zieligheidsverhalen en jankcolumns van deugvolk, en dan door middel van de sleepwet iedere onwelgevallige mening kundig zal worden weggewerkt. De omslag naar negatieve spiraal is ingezet in 2015, die gaat door tot het (helaas) fysiek teveel schade gaat opleveren.
Al dat politieke gezwam, alle politieke organisaties.. lullen enkel om zakken te vullen. Het is gelul, propaganda. Maar mensen zijn te goedgelovig en bang.

A.U.EnLeven | 29-06-18 | 10:03

De politiek-gelovigen geloven er vast zelf in; dat tot midden in de nacht deals sluiten met anderstaligen daadwerkelijk verandering zal brengen. Het was volle maan. Huilende weerwolven. Onrustige slaap, dromen. Meer dan een droom is het niet. De realiteit zal iedereen wakker schudden.
Geld is het kwaad van de wereld. Totdat elk land stopt met gratis geld (overleving in luxe) bieden aan mensen uit andere landen, zal ongebreidelde instroom en doorstroom van migranten (legale mensenhandel) doorgaan. Mensen zijn gewoonweg niet in staat een legitiem onderscheid te maken tussen een vluchteling of gelukzoeker, omdat machthebbers hier in Europa beiden zien als een inferieur van het leven in Europa. Dus het blijft gepamper en gratis geld, en het blijft erger worden. Kan helaas maar tot één uitkomst leiden. Waarin een ieder verliest. Achterlijke tijd.

A.U.EnLeven | 29-06-18 | 09:26

Wat er dus is afgesproken; er komt geen immigrant minder, ze gaan alleen "beter geselecteerd" worden en verplicht verdeeld worden over de landen die nog bij de EU horen. Het is een zoethoudertje, de zoveelste drol verpakt in glanzend papier, om politieke en maatschappelijke tegenstand hopelijk weer een tijdje de wind uit de zeilen te nemen. Dit was zo voorspelbaar dat het intens triest is. De EU gaat uitmaken wat "echt" en "niet echt" is, de EU gaat uitmaken hoeveel er binnen mogen en waar die gedumpt gaan worden. De EU trekt gewoon meer macht en pressiemiddelen naar zich toe. Deze zogenaamde "vluchtelingen" zijn intussen de inzet geworden van een politiek spel, ze worden schaamteloos daarvoor ge- en misbruikt door de hoge heren en dames. Humaniteit? Laat me niet lachen. Ze laten die mensen met evenveel plezier creperen als dat politiek opportuun is.

Dutchbeaurouge | 29-06-18 | 09:26

Ik vind de gehele deal nogal schimmig. Hiermee voorkom je niet dat NGO's mensen ophalen die onderweg toevallig hun paspoort verliezen. Kortom, in de EU opvangcentra zal het binnen no-time vol zitten met mensen die hun paspoort kwijt zijn en waar dus de identiteit niet van vast te stellen is en van mensen die tijdelijk homoseksueel zijn. Het extra geld geven aan de Noord Afrikaanse landen maakt ons nogal chantabel lijkt me. De enige oplossing is de veerdiensten verbieden aan te meren in Europese havens. Houd dit een aantal weken vol en het probleem is opgelost. Kunnen we dan met het geld dat we overhouden een luchtbrug instellen om alles wat hier om economische redenen zit terug te sturen. Mogen ze wat mij betreft ook nog business class vliegen.

Linkse allergie | 29-06-18 | 09:26 | 1

Elke maand een nationaal uitzwaaidagevenement op Schiphol? Gezellig!

Winter_is_coming | 29-06-18 | 09:34

Er is eigenlijk niets afgesproken behalve voortzetting van falend beleid en dat het nog meer geld gaat kosten. Er zullen niet minder bootjes deze kant opkomen, terugsturen is ook niet aan de orde, de ngo’s kunnen rustig doorgaan met hun mensensmokkel. Ik zou zeggen tegen Seehofer, ‘Trap er niet in’.

Ofzo2 | 29-06-18 | 09:25

Ach, plek zat in Amsterdam. Je kunt er zelfs met je bootje komen.

Premier Trutte | 29-06-18 | 09:25

Als het ff niet uitkomt zijn EU verdragen als pleepapier. Echter alle plannen van Wilders en Baudet worden met het argument ‘dat kan niet volgens onze internationale verdragen’. Mi was dit toch de kernvoorwaarde in het Schengenverdrag. Nu kunnen we niet meer alleen door Erdogan gechanteerd worden, maar ook door onze zwakke broeders Italië en Griekenland. Tja...

Wim_Kut | 29-06-18 | 09:24 | 2

Italië en Griekenland hebben gelijk dat ze niet op willen draaien voor het "kom maar allemaal hier heen" verhaal van Merkel. Die zitten nu met al dat volk dat ook nog eens steeds crimineler word. Zuid-Italië is een oorlogsgebied geworden waar je als autochtoon niet meer veilig bent.

2voor12 | 29-06-18 | 09:27

Dit is niet het schuld van Italië noch van Griekenland. Dit is het schuld van de EU leiders die toen in Dublin hebben besloten om alle aanvragen in het EU land van binnenkomst af te handelen. Deze regel is zo krom, en onrechtvaardig, als de banaan van André van Duin.

Lychnari | 29-06-18 | 09:47

Die boerenknol mag ze houden. Altijd eng als moreel superieuren zo ontzettend veel wreder zijn dan jij, trap nog een kip van haar ei af

Bokito ergo sum | 29-06-18 | 09:24

Dit is echt te stom voor woorden. Het had moeten gaan over het stoppen van deze ellende en niet over het verdelen van de ellende.

osolemio | 29-06-18 | 09:22 | 2

Er is maar één echte manier om dit te stoppen: niet meer op VVD, CDA en zeker niet op D66 stemmen. Stem op PVV of FvD.

Lychnari | 29-06-18 | 09:48

FvD. Jaa, dan komt het wel goed. Gek.

beau van rtl | 29-06-18 | 09:50

Dus Duisterland heeft ook al verloren op het WK-migrantensport. Een soort diefje met verlos in die zin dat iedereen van die dieven verlost wil worden.

Premier Trutte | 29-06-18 | 09:22

Pechtold reageerde net positief op BNR; dus kan het alleen maar een deal zijn die slecht is voor Nederland

hxl | 29-06-18 | 09:22

Umja, dit lijkt wel vooruitgang.
Het daadwerkelijk naleven wat de regels door selectie aan een soortment van poort.
Ik mis alleen nog het stukje terugsturen.
En het in het gevang zetten en berechten van vaak ook Nederlandse *mensensmokkelaars*. (Zo noemen ze zichzelf niet...)

hotmint | 29-06-18 | 09:22

Typisch weer een EU oplossing; geen weloverwogen structurele oplossing maar vooral met geld in het rond gaan strooien en geen vinger op de pijnlijke plek leggen. En dan vooral van andermans belastingsgeld natuurlijk.

zwellevertje | 29-06-18 | 09:21 | 1

Met geld alles sussen, blijf je aan het blussen!

vluchtelingallergie | 29-06-18 | 09:44

Ze willen niet dat je het geld brengt, ze willen het gewoon zelf ophalen, levert namelijk veel meer op.

vluchtelingallergie | 29-06-18 | 09:21

Orban: 'We have to do what the people want.'
Tja, dan zit je goed fout bij de EU.

Mr_Natural | 29-06-18 | 09:20

Begin met het aan de ketting leggen van de schepen van de criminele smokkelende NGO's die de handophouders letterlijk van het libische strand ophalen.
En vervolg deze NGO's en ontneem ze hun ANBI status.

2voor12 | 29-06-18 | 09:19

Misschien kunnende postsorteerders van post.nl, nu de briefpost per dag verder wegzakt, gelukzoekers en vluchtelingen gaan sorteren in deze EU kampen.
Tip: maak het gelukzoekers gedeelte ongeveer 93% groter dan het vluchtelingengedeelte.

Dutch_Holland | 29-06-18 | 09:17 | 2

Ik zie Feldwebel Martin Schulz het sorteren al doen op een verlaten station

Hemmenaar7 | 29-06-18 | 09:57

Alsjeblieft niet zeg. 93% groter wilt zeggen 7% kleiner. Zou het 46/53 worden...

Jos Tiebent | 29-06-18 | 10:31

Ik heb dit nog niet goed bestudeerd, maar ik zag op Teletekst het zinnetje dat het opnemen van vluchtelingen vrijwillig blijft. Het Oostblok wordt dus beloond, zonder dat hun EU-subsidie gekort wordt. Dit lijkt een papieren oplossing, want wie bepaalt en hoe bepaal je welke vluchtelingen economisch is of oorlogslachtoffer. In Afrika woedden immers ook structureel (stammen)oorlogen.
Wanneer de CSU het voor elkaar krijgt de zuidelijke grens in Duitsland min of meer af te sluiten, zal het aantal "buitenlandse toeristen" in Nederland sterk toenemen. Let wel: echte oorlogslachtoffers moeten hier wel opgevangen blijven worden.

Mannes | 29-06-18 | 09:17 | 1

Welke echte oorlogslachtoffers? Met alle zogenaamde oorlogslachtoffers die we hierheen halen, halen we vooral hun oorlogen binnen die voortkomen uit middeleeuwse gebruiken en het evolueren wat nooit op gang is gekomen. Misschien kunnen we een luchtbrug instellen voor de blanke Afrikaners. Dat lijken me de mensen die in het nauw zitten. Maar ja blank, dus dan deugt het niet zo volgens velen.

Linkse allergie | 29-06-18 | 09:35

Zijn de uitwassen van de euhhhhhhhh arabische lente om de democratie weer terug te geven aan de menschen.
Met dank aan sjeik hussein barack obama en het vierde reich te brussel.

komtdatschot | 29-06-18 | 09:15

Eindelijk vooruitgang, zelf de Duitsers zijn nu akkoord met het inrichten van gesloten centra waar vluchtelingen geconcentreerd en geselecteerd kunnen worden.

Helaas is er nog steeds geen antwoord op de vraag hoe de afgewezen asielzoekers, de zogenaamde migranten dus, teruggestuurd gaan worden en waar dat naartoe zal zijn. Bedoel maar, zo hebben wij hier in Nederland een zooitje "we are here"-negers rondlopen waar we ook niet echt lekker vanaf lijken te kunnen komen...

Tollebol | 29-06-18 | 09:13 | 3

Die "we are here"-negers kunnen wel gewoon terug maar onze overheid is te laf het echt te regelen. Er is al via bijna eindeloze juridische procedures aangetoond dat ze gewoon naar hun veilige thuislanden terug kunnen. Wat ontbreekt is de wil om ze op een vliegtuig te zetten en bij hun thuis af te leveren.

2voor12 | 29-06-18 | 09:25

Juist, dus moeten we een regering hebben zoals die van Orban in Hongarije of die van Polen, die dat wel durven. Er is maar één echte manier om dit te stoppen: niet meer op VVD, CDA en zeker niet op D66 stemmen. Stem op PVV of FvD.

Lychnari | 29-06-18 | 09:40

Jij denkt , als ik het maar vaak genoeg zeg komt het wel goed. Onzin blijft onzin.

beau van rtl | 29-06-18 | 09:52

De wal keert het schip, vroeg of laat. Het is te hopen dat het niet meer te lang duurt maar ik vrees het ergste. Onze politici hebben er blijk van gegeven NIET voor het welzijn van hun volk te werken maar voor hun eigen belangen (Shell deal in Groningen bijvoorbeeld, om maar iets recents erbij te pakken) en wij mogen de rotzooi oplossen.
Door "vluchtelingen" en warm bad en vers brood te geven, zuig je ze letterlijk hier naartoe. Als je ze in de regio opvangt (Noord-Afrika) en terug laat gaan zodra het weer veilig is (ik hoor niks meer uit Syrië komen dus is het er nu weer veilig?) dan hebben gelukszoekers (ik schat 98% van de lui die deze kant op komen) geen motivatie meer. Kost in beginsel evenveel maar op termijn zorgt het voor veel minder collateral damage, gezinnen worden niet uiteen gereten en raken niet ontheemd. En zodra het veilig is, zijn ze weer snel "thuis".
De wal keert het schip. De verkiezingen over een paar jaar (ik hoop eerder) zullen misschien eens iets veranderen maar 75% van het land stemt als makke schapen voor politici die dit land naar de kloten helpen en niet staan voor hun volk maar voor hun CEO's.

Bakkeleures | 29-06-18 | 09:12

Kortom, er verandert in wezen niets. Fopspenen. Dweilen met de kraan open. Nog meer loze woorden die ons vooral nog meer geld gaan kosten. Omvolking gaat door.

Fijnstoffer | 29-06-18 | 09:11 | 2

Indeed. In het kwadraat.

goedrechts | 29-06-18 | 09:21

Juist, dweilen met de kraan open is het! Er is maar één echte manier om dit te stoppen: niet meer OP VVD, CDA en zeker niet op D66 stemmen.

Lychnari | 29-06-18 | 09:28

De deal is dat we dus gaan betalen om minder lieden hier over de vloer te krijgen. Echt briljant.
Dat is protectiegeld betalen voor iets dat en je probleem niet is en je niet wilt.

goedrechts | 29-06-18 | 09:11 | 1

Er is maar één echte manier om dit te stoppen: niet meer op VVD, CDA en zeker niet op D66 stemmen. Stem op PVV of FvD.

Lychnari | 29-06-18 | 09:30

Hou effe op. Er is niets afgesproken. Klimaat akkoord Parijs 2.0 niveautje. De devil is het woord intentieverklaring, dat is zoiets als we moeten iets roepen en we weten niet wat. Wordt een aardige najaar. Zo, nu weer terug naar de dansjuf op Dumpert.

Pedronegro | 29-06-18 | 09:10 | 2

Nondejuu, die dansjuf maakt mijn vrijdagmorgen weer goed

Frietje_Oorlog | 29-06-18 | 09:59

Dat bedoel ik. Als je Merkel hebt gezien verdien je compensatie. Overcompensatie.

Pedronegro | 29-06-18 | 10:09

7% van de migranten is een echte vluchteling; 93% is gelukszoeker. Die 7% moeten wij helpen, die 93% moet terug. De ongebreidelde toestroom van gelukszoekers (die als ze uiteindelijk definitief zijn afgewezen hun gastland verzieken met kraken, roven stelen) moet een halt worden toegeroepen.

langzullenweleven | 29-06-18 | 09:10 | 2

Je kan en je mag niet , op basis van internationale verdragen , scheiden, want dan ben je aan het 'discrimineren' . Je blijft dus met dit probleem zitten .... TENZIJ je die verdragen opzegt, dat is de enige echte oplossing. Maar daarvoor moet je ook niet meer op VVD, CDA en zeker niet op D66 stemmen. Stem op PVV of FvD.

Lychnari | 29-06-18 | 09:33

Dus voor elk vluchtelingensorteercentrum hebben we ook nog eens ongeveer 13 nep-vluchtelingensorteercentra nodig.

OverdaanDerOnderheid | 29-06-18 | 09:43

Nog nooit zo vaak Rutte in beeld gezien. Zeeer opvallend! Nikszeggende opmerkingen en antwoorden. Hij wil graag sokpop worden van de EU.

Analia von Solmsch | 29-06-18 | 09:09 | 1

Heb je Rutte ooit's anders meegemaakt? Iedereen te slim af zijn, met zijn brede grijns op zijn gezicht, niets zeggend allen maar pratend. Een lege pop.

Lychnari | 29-06-18 | 09:35

Italië zit met een illegale migranten overschot. Is het er bij niemand in Italië op gekomen om deze migranten gewoon terug te sturen waar ze vandaan komen in plaats van door te sturen naar andere EU landen?

keestelpro | 29-06-18 | 09:08 | 4

Verdragen kun je zowel opzeggen als je er niet aan houden, vaak is daar ook nog wel een clausule voor te vinden

Hemmenaar7 | 29-06-18 | 09:53

Terugsturen kan niet vanwege de Afrikaanse landen die niet meewerken. Wij kunnen geen marineboten in Libische wateren laten varen en de migranten zelf op een gammel bootje zetten vinden we te zielig (ik niet). Ik zie maar 1 oplossing en dat is de Australische. Je mag in je bootje varen, maar je komt godverdomme nergens aan land. En elke dag krijg je een voedselpakketje, maar liever wel boerenkool en varkensworst.

Ziekeconstipatie | 29-06-18 | 10:45

Marokko is veilig. Tunesie is veilig. Wettelijk dienen vluchtelingen op zee naar de dichtsbijzijnde veilige haven gesleept te worden. Tunesie ligt naast Libie. You do the math.

Graaisnaaiert | 29-06-18 | 11:28
▼ 1 antwoord verborgen

We are fucked, big time.
Merkel you cunt!

pibasso | 29-06-18 | 09:07 | 1

Dat somt het wel zo'n beetje op ja.

Sjefke7807 | 29-06-18 | 11:55

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken