Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Anne Faber: inhumaan

"De longstay-afdeling voor gevaarlijke, onhandelbare criminelen loopt leeg. Het aantal tbs'ers in de kliniek voor langdurige opvang is in 4 jaar tijd gehalveerd, van ruim 200 in 2012 tot 112 nu."

Monsters lopen gewoon buiten, of vanuit een half open instelling buiten. Waarom de zee op met een sleepnet als je niets doet met de vissen die je al gevangen hebt? Hier besparen we 88 keer 365 dagen lang €500, samen 16 miljoen per jaar. Totdat je kijkt hoeveel geld besteed is in de afgelopen weken om Anne Faber te vinden. Ze lag op de oude chillplek van Michael P. Het kostte 10 miljoen de Utrechtse serieverkrachter te vinden. Zulke operaties in het kielzog van psychiatrische terroristen zijn net zo structureel als de bezuiniging. 

Jeroen Pauw zei gisteravond "slachtoffer van een gek" toen hij de initiatiefneemster van de petitie de maat nam. Dat deze gekken na bizarre verkrachtingen geen TBS kregen van de rechtbank en het hof, vormt het falende rechtssysteem dat Jeroen niet herkende. Dit terwijl dezelfde Michael P. halverwege zijn celstraf wel naar een psychiatrische instelling werd gebracht.

Volgens Goedele Liekens wordt het wetenschappelijk bewijs dat zedendelinquenten een pad afleggen van steeds ernstigere misdrijven genegeerd. Er moet gekozen worden waar Vrouwe Justitia deze roofdieren op tijd de pas afsnijdt.  

Zwijgen is goud

Beide heren zwegen tijdens hun observatie. Volgens zijn advocaat David Moskowicz was geen TBS voor Michael P. heel belangrijk. Aan de ene kant prijst de advocatuur de TBS-maatregel, aan de andere kant adviseren advocaten jarenlang om niet mee te werken. Mede door die weigeringen wordt er minder TBS opgelegd

Er zijn rechters die hun beslissing om geen TBS op te leggen motiveren met de gedachte dat iemand ook gedwongen kan worden opgenomen buiten het strafrecht om. Die schrijven dus over ziekelijke stoornissen, maar trekken niet de enige juiste conclusie. Bovendien is die gedwongen opname een wassen neus, omdat dit alleen mag bij direct gevaar. Niet bij psychopaten die bij bezoek van de politie of observatie tijdelijk sociaal gewenst gedrag vertonen en daarmee de dans ontspringen.

Wetteloosheid

Als de verdachte niet meewerkt in het PBC, dan kan de rechter op basis van art. 37a lid 4 wegens "de ernst van het begane feit" TBS op te leggen. Dat mag volgens art. 37 lid3. Al het andere is een beloning. Doe dat een aantal jaar, en de advocaten gaan weer adviseren om mee te werken aan een observatie om de schade te beperken. Patiënten gaan dat zelf ook beseffen. 

Michael P was trots op zijn dubbele verkrachting en verklaarde tegen getuigen dat "een droom was uitgekomen". Een dader die zo terugkijkt op zijn delict, heeft een (misschien wetenschappelijk onbekende) persoonlijkheidsstoornis. Die uitspraak, samen met de wijze waarop verkracht, bedreigd en beroofd is, hoort TBS op te leveren. Net als bij de Utrechtse serieverkrachter die een minderjarig meisje vastgebonden aan een boom achterliet. 

Het wetvoorstel Forensische Zorg heft het medisch beroepsgeheim van verdachten op zodat die informatie gebruikt kan worden om TBS op te leggen. Hier misbruiken politici weer een probleem om principes te verkwanselen, terwijl er ook oplossingen zijn die alleen veroordeelde daders raken. Hierdoor zullen meer patiënten zorg mijden, wat ultimo hun eerste ernstige delict oplevert.

Toevoeging

Slachtoffers kunnen zich gelukkig voegen in het strafproces als benadeelde partij. Dat zorgt ervoor dat ze niet zelf hoeven te procederen, maar ook dat de staat de schade moet voorschieten. De staat kan via zijn informatiepositie veel makkelijker innen. De verkrachte minderjarige meisjes vorderden bijna tienduizend euro, en kregen minder dan vierduizend toegewezen. 

Ik kan daar niet bij. Ze zullen zich minder vrij kunnen bewegen in onze maatschappij, zich minder ontplooien en daardoor minder verdienen. Ze zullen tientallen jaren psychische hulp willen, met een eigen bijdrage van honderden euro's per jaar. De materiële schade loopt in de tonnen. Immaterieel zit in dezelfde range. Laat de staat maar bloeden, dan heeft het kabinet een financiële prikkel en blijven slachtoffers & nabestaanden niet met een fooi achter.

Sabotage

Helaas zwijgt het regeerakkoord over dit onderwerp. 1997, 2005 en 2017 laten zien dat levensdelicten gepleegd worden vlak na de TBS-behandeling. De psychiatrische sector verdient zijn brood met de belofte dat deze risico's ingeschat en dankzij behandelingen verminderd kunnen worden. 

Minimaal twaalf tbs-medewerkers hadden seks met een patiënt. Aangezien IGZ geen zicht heeft op pakkans & meldingsbereidheid, hebben ze geen zicht op de onderrapportage en omvang van het probleem. Als contact met medewerkers zo vaak tot seks leidt, dan zijn patiënten meer bevangen door seksuele spanning, dan hun behandeling.

Een derde van de TBS-patiënten gebruikt drugs. Dan creëer je een omgeving waar het ene deel van de patiënten verslaafd blijft en daarmee niet behandeld kan worden, en het andere deel meer bezig is met rondzwermende junks dan de eigen behandeling. Verleng gewoon bij iedere positieve drugstest de behandeling met een kwartaal, omdat die nog niet plaatsgevonden heeft. 

Er zitten ook TBS'ers tussen die hun delict de hele behandeling blijven ontkennen. Daardoor vertellen ze niet hoe ze tot het delict gekomen zijn, en kunnen psychiaters onmogelijk de kans op herhaling inschatten of verminderen. Hun dwangverpleging is nog niet begonnen. Voor deze mensen geen proefverlof of vrijlating. Je kan dat niet belonen. 

EU-hof

Een gemiddelde TBS behandeling kost anderhalf miljoen euro. 41% pleegt opnieuw delicten. Een vijfde pleegt binnen negen jaar opnieuw een delict waarvoor TBS kan worden opgelegd (PDF). Percentages zijn exclusief onopgeloste (ernstige) misdrijven. Gezien de ernst van de recidive moet het parlement gaan wegen of dat risico acceptabel is. 

Het EU-hof noemde levenslange gevangenisstraf of een TBS-longstay inhumaan. Mensen moeten perspectief blijven houden op vrijlating. In deze overwegingen komen belangen van nabestaanden, slachtoffers en de nieuwe slachtoffers na voorspelbare recidive te weinig voor. De hoge rechters laten een gebrek aan empathisch vermogen zien.

C'est ça

Hier moet de wetgever hard en duidelijk de rechtelijke macht terugfluiten. Observaties bij het PBC verlengen totdat er meegewerkt wordt. TBS bij twijfel én bij weigering observatie standaard opleggen. Een norm stellen voor een acceptabel totaal restrisico voor de maatschappij, en daarvandaan terugrekenen hoeveel verloven mogelijk zijn en hoeveel behandelingen voltooid zijn. 

Een nieuwe gesloten instelling als eindstation, waar met wetenschappelijk onderzoek geprobeerd wordt een succesvolle behandeling te ontwikkelen. Dan wordt medewerking door de patiënt in iedere schakel van het TBS systeem de enige weg naar beperkte vrijheid. Iedere andere route zonder medewerking van de patiënt is hopeloos en geeft niemand een perspectief.

Inhumaan is een woord dat alleen past binnen een slachtofferverklaring.

Feynman

Reaguursels

Inloggen

@Feynman
Een gemiddelde tbs behandeling kost plm. anderhalf miljoen en zo'n 41% vervalt alsnog in recidive. Het is weliswaar off topic, maar een 12 jarig meisje met taaislijmziekte laten we gewoon doodgaan omdat de kosten van het bestaande geneesmiddel ad € 170.000 per jaar als buitenproportioneel worden beschouwd.
In wat voor maatschappij leven we eigenlijk?

Bena | 15-10-17 | 18:09 | 1

Goed punt...

number668 | 15-10-17 | 18:34

Micheal P. is een misbruikte jongen uit een Gereformeerd gezin.
(Ik ben een aantal keren zwaar weggejorist, maar dat risico neem ik bewust).

Orakel1958 | 15-10-17 | 17:20 | 1

Ik begrijp niet wat jij met je opmerking 'panhuis is een misbruikte jongen uit een gereformeerd gezin' probeert duidelijk te maken, daarom geen inhoudelijk commentaar

R_PRT | 15-10-17 | 19:35

Nog een voorbeeld van TBS zonder PBC onderzoek. jure.nl/ECLI:NL:GHAMS:2010:BO2550

Hier gaat het weer mis met het beroepsgeheim. Michel P is jarenlang door zijn welvarende ondernemende ouders de hand boven het hoofd gehouden. Daarom ontbreekt psychiatrische documentatie in zijn jeugd.

Ten eerste is het verwerpelijk dat de nieuwe wet het beroepsgeheim gaat slopen. Ten tweede werkt de KOMENDE wet al niet voor deze casus. Daarom is het volksverlakkerij, dat die wet wel op die manier gepresenteerd wordt.

In beide voorbeelden had de rechtbank, hof & hoge raad OOK op basis van de modus operandi de ziekelijke stoornis kunnen vaststellen. Voor de Nederlandse wet hoeft namelijk NIET vast te staan welke stoornis het is, en NIET vastgesteld door een medische autoriteit.

Die twee eisen verzint het EHRM wel, alleen tijdens AL die Nederlandse en Europese procedures zit de geestelijk gehandicapte wel in een instelling en kan in de tussentijd die stoornis alsnog worden vastgesteld.

Feynman | 15-10-17 | 15:31 | 1

Het voorbeeld is een voorbeeld van geen TBS oplegging ‘Als gevolg hiervan zal het hof niet overgaan tot het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging‘

Buerman | 16-10-17 | 09:35

Een 9 x 19 parabellum is in de aanbieding, 2000 stuks voor slechts 250 euris. Is humaan genoeg & ook nog een kosten besparend...

Undefined_variable | 15-10-17 | 14:49

TBS zonder onderzoek van Julien C
TBS opgelegd door Rechtbank deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E...
Hof legt levenslang op ipv TBS deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E...
Hoge Raad verwijst terug omdat het niet accepteert dat een gek afstand kan doen van rechtsbijstand. uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...
Hof Arnhem eist nieuw PBC onderzoek deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E...
Hoge Raad bekrachtigd TBS uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...
Bekrachtigd door het EHRM hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153503

Wat er echter misgaat is dat een psychiater zijn beroepsgeheim doorbreekt en verteld welke aandoeningen Juliën C als 15 jarig kind had. Dat is ook de kern van het wetsvoorstel Forensisch Zorg. Dan gaan patiënten zorg mijden wat ultimo resulteert in hun eerste delict.

Feynman | 15-10-17 | 14:34

De politiek gaat niets veranderen, en wel om twee redenen:
- ten eerste omdat wij dat willen. Dat is voor de politiek al voldoende om dit niet te willen bewerkstelligen.
- en ten tweede omdat als men misdaad daadwerkelijk ging bestraffen, de kans groter wordt dat politici en hun vriendjes een keer voor een rechter gaan verschijnen.

Rest In Privacy | 15-10-17 | 12:53

Zoals GS het al eerder treffend omschreef; “Iemand met een hardware probleem, softwarematig proberen te veranderen”

number668 | 15-10-17 | 11:14 | 1

Een juiste conclusie die ook geldt voor het rechtssysteem.
Draadje kan dicht ;)

Ongeblustekalk | 15-10-17 | 11:21

gewelddadig seksueel gedrag verander je niet door praten of pillen.
je onderdrukt het tijdelijk.
maar de NL psychologen willen scoren en zeggen dus; dat lukt ons wel.
en kijk naar het resultaat.

pejoar | 15-10-17 | 10:33

TBS is het probleem niet. Het is het rechtssysteem zelf

‘Niemand hoeft mee te werken aan zijn/haar eigen veroordeling’. Het is een zinnetje dat ik aantrof in beschouwingen over de zaak ‘Anna Faber’. De zin verwees naar de verdachte die in een eerdere zedenzaak weigerde om mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. De reden voor de weigering was het ontlopen van het risico dat bij een TBS een langere detentie kan volgen.
Het is een vaststaande praktijk in de rechtsgang dat het bewijs van een misdaad door het Openbaar Ministerie verzameld moet worden en dat dit bewijs door de rechter wordt beoordeeld. Een verdachte mag zwijgen, tegen werken, desinformatie geven, misleiden, valse getuigenissen organiseren en bewijs verdonkeremanen. De verdachte speelt vaak het spel: ‘pak me maar als je kan’, een crimineel spel.
Volgens een artikel in de NRC weigert ongeveer de helft van de voor een psychiatrisch onderzoek in aanmerking komenden om daar aan mee te werken. De weigering wordt als een recht gezien. Niemand hoeft mee te werken aan zijn/haar eigen veroordeling. In de rechtspraktijk heeft dat heel wat meer consequenties dan alleen het ontlopen van de TBS. Door niet mee te werken kan het werk van het OM zodanig bemoeilijkt worden dat er geen vervolging plaatsvindt of dat de rechter wegens gebrek aan overtuigend bewijs tot vrijspraak over gaat. Bij het vervolgen van leden van de mocromaffia gebeurde dat een aantal keren.
Niet meewerken kan het gevolg zijn van de angst dat met ‘praten’ de erecode van ‘zwijgen’ wordt overtreden en wraakacties het gevolg zullen zijn. Criminele wetten krijgen op deze manier veel invloed op de rechtsgang en bieden bescherming aan criminaliteit.
De opvatting dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden staat op gespannen voet met het recht om niet mee te werken. Dat recht leidt tot een groeiend aantal geharde daders die op alle mogelijke manieren, na te zijn gepakt, aan veroordeling proberen te ontkomen. De norm dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden vervaagt door dat recht.
Bij alle nu gaande discussies over het vaker toepassen van TBS, ook als de verdachte niet meewerkt, blijft de discussie over het recht om te zwijgen achterwege alsof dit een onomstotelijk recht is. Het is de discussie die eigenlijk gevoerd zou moeten worden. Het niet meewerken kan als een criminele daad worden gezien. Bij een belemmerde rechtsgang is het de samenleving die uiteindelijk schade lijdt.
Niet meewerken zou als zodanig strafbaar kunnen worden gesteld en in voorkomende gevallen tot strafverhoging moeten leiden. Niet meewerken is asociaal en strijdig met de norm dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden. En verantwoordelijkheid nemen voor je daden zou een van de uitgangspunten van het strafrecht dienen te zijn. Een verdachte heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. Van plichten kan hij niet ontslagen worden.
Het recht op niet meewerken kan worden gezien als te veel toegeven aan de dader en het laten uitmelken van rechten. Dat is strijdig met de belangen van de samenleving en van slachtoffers. Het recht om niet mee te werken is wellicht een hoogstandje in het juridisch denken, maar kan gezien worden als een uiting van beschaving die de beschaving aantast en onwenselijk gedrag in de hand werkt.

Abu Bachouca | 15-10-17 | 10:30 | 4

Wat een onzin en gevaarlijk naiëf, Abu B. (of moet ik zeggen Peter Louter, deze tekst is nl. letterlijk gekopieerd van een website...) Natuurlijk heeft het niet meewerken consequenties, het OM moet daarom extra haar best doen.

"Niet meewerken is asociaal en strijdig met de norm dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden." - dat klinkt wel er geitenwollensokken achtig
- Wanneer werk je niet mee?
- Als je een beetje meewerkt, is dat voldoende?
- Vanaf wanneer moet je meewerken, direct bij het eerste contact met de politie?
- Je bent pas schuldig als je veroordeelt bent of niet?
- ...
Het is altijd zo makkelijk om op basis van emotie ons rechtssysteem ondoordacht te willen veranderen zonder over de consequenties na te denken.
Ieder weldenkend mens vindt het verschikkelijk wat er gebeurt is maar om nu één van de belangrijkste grondrechten overboord te gooien lijkt me erg populistisch.

Logisch toch? | 15-10-17 | 12:14

We hoeven ons rechtssysteem helemaal niet te veranderen. De motivatie die de rechtbank en hof gebruikten om Michel P lange gevangenisstraffen op te leggen, is precies de motivatie die nodig is voor TBS. De HUIDIGE TBS wet voorziet daarin. Zie artikel 37 en 37a van het wetboek van strafrecht. Er staat daar niet dat er veel bewijs van geestelijke stoornis moet zijn, er wordt geen dubbeling geëist, er wordt zelfs letterlijk geschreven dat er zonder medewerking en advies tot TBS veroordeeld mag worden.

Iemand hoeft niet mee te werken aan zijn veroordeling, maar als er geen ontlastend onderzoek van het PBC ligt, zullen de magistraten moeten kijken hoe het delict gepleegd is en hoe de dader daar over spreekt. In beide gevallen is dat TBS waard.

In het geval van Julian C is die denkwijze Europees juridisch bekrachtigt. Het eist alleen een beetje ruggengraat van een toga om op basis van 20% van de informatie 80% van de beslissingen te nemen. Zoals in het bedrijfsleven ook gebeurd.

Nu zie je weer de coalitie galmen over nieuwe wetten, zonder eerst te kijken of de huidige correct worden toegepast. Dat is een hele gore vertragingstechniek. Net zoals nu eerst opgeroepen wordt tot een diverse onderzoeken. Als daar uitslagen van zijn komt er een onafhankelijk onderzoek en daarna gaat de minister nieuwe wetten en verbeteringen beloven. Ondertussen weigert de rechterlijke macht de wet te volgen.

Feynman | 15-10-17 | 13:22

Daar heeft Dandruff een punt. Had TBS bij Badr Hari niet overwogen moeten worden? Als je in korte tijd 8 personen mishandelt, dan is je lontje duidelijk te kort. Wie weet wat voor hersendefect daaraan debet is.

Paljas | 15-10-17 | 13:53
▼ 1 antwoord verborgen

Fyenman, bedankt voor het doorwrochte artikel en ik wil ook de meeste reaguurders bedanken voor hun doordachte en intelligente reacties.

forecastle | 15-10-17 | 10:23

Nou ja, de vergelijking sleepnet en loslopende TBS klanten gaat niet op.
Het grootste gevaar voor een anti-democratische regering zijn niet terroristen, criminelen, of gestoorde moordenaars. Dat zijn allemaal hooguit hinderlijke figuren waarmee de rechter wat rondschuift.

Het doelwit van al die roofdieren ( en ook het sleepnet) is immers hetzelfde: de gewone burger.

Jan Passant mk2 | 15-10-17 | 10:19 | 1

Het doelwit van de overheid is inderdaad de gewone burger.
Maar ze gebruiken "veiligheid" als argument om die sleepwet er doorheen te krijgen; alle reden dus om dat argument te ontkrachten.
Hoe vaker hoe beter.

Dandruff | 15-10-17 | 11:54

Onbegrijpelijk! TBS medewerkers die sex hebben met hun gevangenen. Ik noem ze geen patient maar gevangenen en dat zijn het ook. Ze zijn echt niet ziek, maar ongelooflijk crimineel, monsters, duivels. Op de eerste plaats geen vrouwelijke cipiers meer in contact laten komen met mannelijke gevangenen. Daarnaast de psychiater en of psycholoog ook verantwoordelijk houden voor de daden die deze monsters, duivels plegen na hun vrijlating. Ik beperk me dan tot een periode van 5 jaar na vrijlating. Pleegt zo'n monster binnen 5 jaar weer een soortgelijk delict dan mag die psychiater en of psycholoog eveneens dezelfde straf ondergaan. En na vrijlating van hem nooit meer in deze beroepsgroep terugkeren. Ze zullen dan wel uitkijken om zulke monsters vrij te laten. Laten we hier eerst eens mee beginnen.

Graaf Monte Cristo | 15-10-17 | 10:08

Wat een schaamteloze vertoning bij Pauw. Een ieder die het dossier van MP gelezen heeft snapt wel dat dit een brute gewetenloze gestoorde is. En dan aan tafel beweren dat er met ons rechtssysteem niets mis is. En dat Wilfred daar de eerste voorzet geeft valt mij helemaal vies tegen.

Spare Rib | 15-10-17 | 09:53

Sex wordt pas een ziekte in mijn beleving als de integriteit van een ander ongevraagd slachtoffer wordt van een sexuele fantasie die ten uitvoer wordt gebracht. Ik kan mij erg vinden in een aantal reaguursels die vertellen over erfelijke belastbaarheid en daaruit volgend dat behandeling alsof het delict een keuze was met uitzicht op vrijheidstelling niet kan bestaan. Maar als ik ga nadenken over wat precies te doen met de drager van die onverwoestbare sexuele aberraties weet ik het ook niet. Er zal altijd een bepaald percentage mensen in een maatschappij geboren worden die andere mensen wilt slachtofferen, afgezien van de culturele injectie in het Westen van mensen die volgens hun religieus wetboek geen strafbaar feit plegen als de integriteit van andersgelovigen vernietigd of aangetast wordt. Ik heb 2 nichtjes; 1 zit op Krav Maga en beide krijgen een ander maatschappijbeeld toegeschoven dan hun ouders in de jaren 1970. De wetenschap dat die 2 schatjes met respect voor hun individuele vrijheden worden losgelaten in een maatschappij vol beesten die hun programmatuur niet kunnen ontlopen enerzijds en religieus geinspireerde beesten anderzijds die volgens bepaald protocol mogen verkrachten doet hun ouders en mij vrezen. Als dan de rechtstaat ook nog tekort schiet..
Zie cafe Weltschmerz met Sven Hulleman en Arno Wellens. 13okt.

Zoltan | 15-10-17 | 09:38 | 1

Oja Geynman, je schrijt over 41% recidive terwijl op TV een aantal van 4% werd genoemd (16% bij enkel gevangenisgestraften) Heb je daar een bron voor?
(In het huidige onderzoek varieert de prevalentie van algemene 2-jarige recidive van tbs’ers uitgestroomd in de periode 2000-2010 tussen 20% en 27%. Ernstige recidive ligt tussen 16% en 24%, en zeer ernstige recidive tussen 4% en 8%. bron wodc.nl)

Einde van de Domheid | 15-10-17 | 09:17 | 6

Er staat een PDF link naar de bron. Veruit de meeste media en andere incomplete bronnen noemen het recidive percentage na 2 jaar. Dat is nog altijd 9%. Na 9 jaar is dat percentage verdubbeld. (21.2%). www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/asse...

satuka | 15-10-17 | 09:36

Feynman | 15-10-17 | 09:30
Kijk eens naar de methodiek. Wat kan er mis gaan wanneer de conclusie is gebaseerd op harde cijfers, literatuuronderzoek en googlen?
Hie kan je ellenlang over discussiëren, maar het mavo niveau dat opgeleukd is door zeer intelligente mensen, straalt er vanaf.
Dit aanhalen typeert de problemen in de GGZ. Het heeft niets met wetenschap te maken, het lijkt er alleen op.

Ongeblustekalk | 15-10-17 | 09:44

@Einde van de domheid,

Je verwijt Feynman die een bron + link gebruikt dat hij geen bron gebruikt, maar waar is jouw bron?
Die Hjalmar lijkt er in ieder geval flink naast te zitten met die 16% om 4%, zie de bronnen van Feynman en Satuka.

Verder vraag ik me af waar en hoe Hjalmars onderzoek is gedaan, want de hele linkse subsidiesector sjoemelt voortdurend met gegevens over criminaliteit. Op het eerste gezicht juiste cijfers kunnen de waarheid flink verdoezelen. Bijvoorbeeld; voor moord krijg je in Nederland gemiddeld 14 jaar -1/3 = 9,6 jaar - aftrek voorarrest = hooguit een jaar of 8. Een TBS-er daarentegen kan vele jaren langer vastzitten; zelfs levenslang. Precies daarom adviseren hun advocaten hen om niet aan onderzoeken mee te werken. Maar als de "behandeling" langer duurt dan de "straf", is de recidive bij behandeling natuurlijk ook minder. Heeft Hjalmar daar rekening mee gehouden? Bovendien is het bij recidive nogal van belang of het om fietsendieven of om lustmoordenaars gaat; de eersten krijgen geen TBS, maar kunnen in hun leven tientallen gevangenisstraffen oplopen. Dat heeft wel invloed op de eindcijfers ja. Maar zegt precies niks over de vraag of een lustmoordenaar valt te genezen, en zo ja wat beter werkt; gevangenis of behandeling.

Dandruff | 15-10-17 | 11:10
▼ 3 antwoorden verborgen

2 dingen, het bestaande TBS systeem functioneert slechter dan het systeem in DLD waarbij de geesteszieke de rest van zijn leven gemonitord blijft enkelband/reclassering. Zelfs bij slechte gedragsverbetering en overwegingen van recidive gaat dan een preventieve werking uit.
2) Dat Panhuis TBS nodig had is helder. Als de wet veranderd moet het natuurlijk niet zo zijn dat bij iedereen TBS kan worden opgelegd. Dat moet echt HEEL DUIDELIJK worden omschreven en niet misbruikt voor politiek andersdenkenden etc.

Einde van de Domheid | 15-10-17 | 09:11 | 1

TBS mag sowieso alleen opgelegd worden NA een veroordeling voor een misdrijf waar vier jaar of meer op staat EN er moet een gevaar voor de veiligheid zijn. Zie lid 1 van art 37 van strafrecht. maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artik...

Feynman | 15-10-17 | 09:33

Schokkender nog dan de dood van Anne is om te lezen dat er mensen zijn uit het werkveld die de behandelaars een hand boven het hoofd proberen te houden en pleiten voor meer onderzoek naar een juiste behandeling, terwijl psychopaten genetisch stuk zijn en eigenlijk uitbehandeld zijn en afgevoerd moeten worden.

Waar is je verstand dan, vraag ik mij af.
Licht die hele GGZ sector maar door, want het is een rattennest geworden, een baantjesmachine die aan de lopende band slachtoffers maakt.
Gekken die gestoorden behandelen. Schema fetisjisten en koffiedikkijkers.

Koffie!!

Ongeblustekalk | 15-10-17 | 09:10 | 4

knutsel_ | 15-10-17 | 10:11
Erfelijkheidsleer zou hierin leidend moeten zijn. Dus echte wetenschappers om die geheimen te ontrafelen. Dat gaat op termijn een revolutie in de gezondheidszorg betekenen.

Ongeblustekalk | 15-10-17 | 10:27

Als je gedrag wilt verklaren aan de hand van genetica moet je wel eerst weten wat dat gedrag is. En dan nog kan geen enkele genetica 100 procent precies gaan voorspellen hoe het gedrag zich ontwikkelt. Iedereen weet hoe je een hond vals krijgt: door hem te mishandelen. Voordat je weet welk gen er bij welk type hond verantwoordelijk is voor de hoeveelheid slaag hij nodig heeft om vals te worden zijn we honderden jaren verder. Een afstand van de middeleeuwen tot nu zeg maar. Als het überhaupt al mogelijk is.

knutsel_ | 15-10-17 | 11:02

Ik denk dat we het over decennia hebben en geen honderden jaren. 100 % zekerheid krijg je niet door fouten uit het genoom te halen, maar je komt een heel eind. Het is een startpunt. Voor huidige gevallen die niet te repareren zijn en nieuwe gevallen die toch een onduidelijk gedrag vertonen in hun ontwikkeling kunnen die koffiedikkijkers nog aan het werk worden gezet.
Dit gaat gewoon gebeuren en zal het personeelsbestand in de ggz uitdunnen.

Heel erg frankenstein en out of the box, maar dit zijn tools die bennenkort ter beschikking staan en we als samenleving moeten gebruiken, de heersende opvattingen blijken niet tot een behoorlijk resultaat te leiden en missen visie en rationeel denken.

Ongeblustekalk | 15-10-17 | 11:17
▼ 1 antwoord verborgen

Al die TBS en andere zogenaamde behandelcentra meteen sluiten,
Stop die mafketels maar in de separee.
Die inricihtingen kosten klauwen met geld , welke voor 79$ wordt opgeslokt
door psycho tering linkse en vooral wereldvreemde opgeleide ouwehoeren peuten en logen.
Heb er gewerkt, breek mijn bek niet open!

joppo0 | 15-10-17 | 09:10 | 6

@Schwanz,

Even los van het feit dat de VVD ook links is.
Verdiep je in de onderwerpen die je noemt.
Dat de VVD een bepaalde minister levert, zegt precies niks over het beleid van de instellingen "onder" hem. Zeker bij specialistische onderwerpen als psychiatrie laten ministeries, ambtenaren en politici zich adviseren door de "experts". Zo zou het ook moeten natuurlijk. Want als het om bestrijding van bijvoorbeeld kanker gaat laat ik mij ook liever adviseren door een oncoloog dan door een politicus. En dat een minister geen invloed heeft op rechterlijke beslissingen is zelfs vastgelegd in de Trias Politica. Volkomen terecht.

Dus kijk even om je heen. In de media, in de politiek, zelfs in dit GS-draadje.
Wie pleiten er allemaal voor lage straffen, voor nauwelijks werkzame behandelingen en voor het geven van honderden "tweede kansen" aan gevaarlijke gekken?
Juist ja; links.
Is het toeval dat ook de "experts" die we nu op TV dit falende beleid zien verdedigen links zijn?
Dus als die sector uitvoert wat "links" al decennia propageert, zou het dan een links bolwerk kunnen zijn?

Dandruff | 15-10-17 | 11:30

@Schwanz,

Even los van het feit dat de VVD ook links is.
Verdiep je in de onderwerpen die je noemt.
Dat de VVD een bepaalde minister levert, zegt precies niks over het beleid van de instellingen "onder" hem. Zeker bij specialistische onderwerpen als psychiatrie laten ministeries, ambtenaren en politici zich adviseren door de "experts". Zo zou het ook moeten natuurlijk. Want als het om bestrijding van bijvoorbeeld kanker gaat laat ik mij ook liever adviseren door een oncoloog dan door een politicus. En dat een minister geen invloed heeft op rechterlijke beslissingen is zelfs vastgelegd in de Trias Politica. Volkomen terecht.

Dus kijk even om je heen. In de media, in de politiek, zelfs in dit GS-draadje.
Wie pleiten er allemaal voor lage straffen, voor nauwelijks werkzame behandelingen en voor het geven van honderden "tweede kansen" aan gevaarlijke gekken?
Juist ja; links.
Is het toeval dat ook de "experts" die we nu op TV dit falende beleid zien verdedigen links zijn?
Dus als die sector uitvoert wat "links" al decennia propageert, zou het dan een links bolwerk kunnen zijn?

Dandruff | 15-10-17 | 11:30

Graaf Monte Cristo | 15-10-17 | 10:22
Denk je eens in wat een instelling die mensen moeten hebben als alle materiële zaken, zelfs de onderbroek die je aanhebt en het eten dat je koopt voor je kinderen, betaald wordt vanuit het leed van een ander via de gezondheidszorg kosten die iedere nederlander op moet brengen via de belastingen.
Een normaal mens zou zich kapot schamen, deze mensen niet.
Zzp'ers is de zorg, dat is pas professioneel grabbelen vanuit puur eigenbelang. Niet eens benoemd hier.

Ongeblustekalk | 15-10-17 | 11:35
▼ 3 antwoorden verborgen

We leven in een land waarin een Jeroen Pauw grenzeloos beloond mag worden voor het resetten van onze gedachten en meningen ten aanzien van psychiatrische patiënten met een killer instinct. Dat duidt erop dat zo'n Jeroen Pauw lid is van een soort satanische sekte waarin ook politici, rechters en advocaten participeren. Met man en macht worden motorclubs nu opgerold wegens criminele activiteiten maar de witte boorden zijn wellicht nog erger omdat ze door hun professie schijnbaar genuanceerd en ieder geval verexcuseerd de maatschappij vergiftigen met hun handelen en alles behalve natuurlijke zienswijze.

ILF2 | 15-10-17 | 09:09

Als mijn dochter ooit bepoteld zou worden, zou de dader geen TBS hoeven. Dan mocht hij na korte tijd weer vrij komen en startten vanaf dat moment de Hunger Games. Dan zou zn leven voortaan alleen nog bestaan uit angst en achterom kijken. Ik zou de dader namelijk al vrij vroeg vertellen dat hij op een gruwelijke manier aan zn einde zou komen. Dat zou geen bedreiging zijn maar een belofte. En ik zou het niet zelf doen, ik zou een paar Joegoslaven of zo zoeken die dat graag uitvoeren. Alleen zou de dader niet weten wanneer en hoe en waar. Daar moet hij de rest van zijn short-ass life mee leven. Of zichzelf van kant maken, dat moedig ik in dit soort gevallen aan.
Er komt een dag dat zaken op die manier opgelost gaan worden, dat men niet meer wacht op de rechter maar zelf op zoek gaat en de dader een lesje leert. Eigen rechter spelen, maar dan wel volgens de regels die eigenlijk gelden, geen halfbakken maatregelen.
Fout? Vast wel. Maar als de rechterlijke macht ons niet beschermt, moeten we het zelf gaan doen. Oog om oog, tand om tand.
Gelukkig heb ik geen dochter maar ik meen het wel. En ik hang de vlag uit als meneer Faber de dader laat omleggen.

Bakkeleures | 15-10-17 | 09:05 | 2
-weggejorist-
aggro3101 | 15-10-17 | 10:06

Klopt aggro. Nederlanders kiezen er zelf in meerderheid voor om psychopaten keer op keer op hun dochters los te laten. Laten zich wijsmaken dat tbs werkt en beschaafd is, terwijl de praktijk het tegenovergestelde laat zien.
Verkrachtend en moordend psychopatisch uitschot moet je ruimen. Als je dat niet wilt omdat je te slap in elkaar zit, dan moet je ook niet janken om de slachtoffers, want dat is hypocriet.

kempenaer | 15-10-17 | 17:01

Gedrochten zoals Dutroux en Panhuis moet je ruimen, die zijn niet te behandelen, die zijn kapot. Al de rest is windowdressing van geestelijk zwakke mensen die liever wegkijken dan ingrijpen en dat zijn er veel.
Als je als vrouw werkend in de sector forensische psychiatrie een seksuele relatie aanknoopt met een psychopaat, dan ben je zelf ook rijp voor de sloop.
Dit land moet eens stoppen met om de hete brij heen te draaien en wat meer doen dan praten. Feiten en resultaten in plaats van slap geklets en goede voornemens.

kempenaer | 15-10-17 | 08:57 | 2

Een beetje zoals het hoofdpersonage in ‘Lillyhammer’ doet.

Als je de serie niet kent; kijken (Netflix).

Nacho_Vidal | 15-10-17 | 08:59

@ Nacho
Ken ik inderdaad niet en heb geen Netflix, maar hoe dan ook, bedankt voor de tip. ;-)

kempenaer | 15-10-17 | 17:05

Inderdaad, Feynman, een gebrek aan empathie. Het staat heel goed in de betere kringen om afstand te kunnen nemen, om zelfs de meest gruwelijke zaken achter je te kunnen laten, als je naar huis gaat. Anders ben je niet geschikt voor je werk.
Het resultaat is helaas dat belangrijke posten bezet worden door mensen die zo goed zijn in het hebben van een gebrekkige empathie, dat zij psychopathisch genoemd kunnen worden. Het kan ze gewoon niets schelen, zolang ze zelf maar niet geraakt worden.
Daarom willen ze ook niet zelf aansprakelijk gehouden worden, want dan zouden ze zich meer betrokken moeten voelen en dat willen ze pertinent niet.
En zo zeilen we verder, op een schip met een gevoelsdode leiding.

BrabantBovenAlles | 15-10-17 | 08:57 | 1

Daarom zijn de echte bikkels de bedrijfs maatschappelijk werkers, mensen die over het algemeen mentaal wel in staat blijken empathie te combineren met hun werkzaamheden en zich wel laten raken door de problemen van een ander.
Psychologen kunnen niet eens in de schaduw staan van een goede bmw-er.

Ongeblustekalk | 15-10-17 | 09:17

Een van de eerste verstandige artikelen op GS over deze nare kwestie. Met de VVD aan het roer weet je zeker dat zoiets als zorg een sluitpost wordt. De psychiatrie en de jeugdzorg zijn de afgelopen vijf jaar enthousiast gedecimeerd. Verder is het binnen de psychiatrie zaak om de oude structuren tegen het licht te houden; nog steeds wordt teveel betaald voor matig functionerende managers en nog veel meer betaald voor slecht functionerende bestuursleden. Na een paar van dit soort misstanden is het misschien tijd voor een GGZ/TBS-staatssecretaris die instellingen als Altrecht en GGZ-centraal doorlicht en de verschillene ''behandelmethoden'' (als het die naam mag hebben) eens onderzoekt op effectiviteit......

Donkersloot | 15-10-17 | 08:21

veiligheid en zorg voor de burgers; het sluitstuk van de regeringen Rutte I,II en III

Daarvoor is de 'participatie'samenleving bedacht.. en de enorme lastenverhogingen dan?
Onze regenten hebben meer schappen te hoeden!!!

fikkieblijf! | 15-10-17 | 07:45 | 1

Schappen .. freudiaanse typfout.. Schapen was het idee!

fikkieblijf! | 15-10-17 | 07:46

Het wordt hoog tijd voor zendtijd voor Geen Stijl via de publieke omroep die betaald wordt door en er voor de burgers is. Laten we zeggen dat 1/6 van de Nederlanders het hiermee eens is. Dat moet dan voldoende zijn voor veel dagelijkse informatie waarvan het overgrote deel van de Nederlanders nu verstoken blijft en wiens stemgedrag wel eens zou kunnen veranderen om nog niet te spreken over partijprogramma's. Hoe kan dit geregeld worden? Door middel van een nieuw referendum misschien?

SlimmeBelg | 15-10-17 | 05:24 | 2

Zeker als je ziet dat het NOS Journaal en RTL Nieuws gewoon bijna altijd hetzelfde soort nieuws uitzenden. Tijd voor verandering. Ik ben voor.

mynameistrouble2 | 15-10-17 | 07:34

Zendtijd voor GeenStijl..... er was toch ooit zoiets? Ik kan me herinneren dat ik daar ooit lid voor moest worden. Ponk TV of Plons TV zoiets was het. Nooit meer wat van gehoord eigenlijk.

huubster | 15-10-17 | 08:01

Zijn die bestuurders en verantwoordelijke psychiater nu nog niet op staande voet ontslagen?

Hetvolkspreekt! | 15-10-17 | 05:09

C´est ca!
Je moet de rollen omdraaien, ook tijdens de TBS behandeling zelf, en vanuit een sterkere machtspositie gaan werken als behandelaar. Anders is het ook niet te doen en bereik je enkel een tegenovergesteld effect, namelijk dat iemand zeer manipulatief is geworden door de behandeling. Niet eerst jaren jaren aanmodderen alvorens te besluiten dat het zo geen zin heeft, maar zo´n gast meteen een verblijf op de longstay in het vooruitzicht te stellen bij de eerst tekenen van tegenwerking. Onder het motto: graag of niet, en anders krijg je gewoon geen behandeling en daarmee ook geen uitzicht op eventuele vrijlating. "Dus we horen het wel van je, laat het maar weten als je van gedachten veranderd bent, dan zullen we je verzoek in overweging nemen."
Nu willen ze nog te graag, de behandelaars, want behandelen is immers hun werk en dat is ook waar ze voor betaald worden. Die instelling ondermijnt echter hun positie tegenover dit soort klanten en dat komt het uiteindelijke resultaat van de behandeling vaak ook zeker niet ten goede, is mijn indruk.

Zum_Fotzen | 15-10-17 | 04:33

Mijn man die jurist is vertelde me vandaag dat "slachtofferrechten" tijdens zijn opleiding al een vies woord was, en "daderrechten" daarentegen helemaal bon ton. Dat was in de jaren '90 maar ik vrees dat er in de tussentijd niet veel veranderd is...

Rest In Privacy | 15-10-17 | 04:01 | 1

en toch is hij nog overtuigd jurist?????

fikkieblijf! | 15-10-17 | 07:47
-weggejorist-
MeneerGuggenheimer | 15-10-17 | 03:31

Op de altijd mooie NW-Veluwe staan ook een paar grote inrichtingen, wij noemden dit vroeger gekkenhuizen en de bewoners waren simpelweg gek. Sommige afdelingen waren gesloten, dit om de samenleving tegen de gek en de gek tegen zichzelf te beschermen. Minder zware gevallen mochten dan onder medicatie naar buiten, zij vormden meestal geen gevaar en zorgen voor leuk vertier in het durp (kwijl, gemummel, schreeuwen e.d.). En als het dan uit de hand liep kwam de veldwachter op z’n fiets en bracht zo’n stumper weer terug richting zijn afdeling waar ze hem nog een extra spuit gaven. Na enkele weken of maanden mocht hij het nog eens proberen… Maar toen kwamen eind vorige eeuw de lefties in opmars en simpelweg ‘gek’ zijn mocht niet meer. De gekken werden getransformeerd naar ‘cliënten’ en de psychiatrische zorg werd meer vanuit een onderdanige positie richting clientèle, service en slachtofferschap opgetuigd. Natuurlijk waren de op ouderwets leest geschoeide instellingen niet altijd even fris en de film One Flew Over the Cuckoo’s Nest met Jack Nicholson heeft toentertijd veel stof doen opwaaien. De huidige wetgeving is op zich sterk genoeg, echter waar het vooral mis lijkt te gaan is een soort van ‘bubble’ waarin de Rechterlijke macht en Psychiatrie zich momenteel in bevinden. Er zijn geen controlerende organen welke uitspraken en behandel schema’s versus opgeleverde resultaten toetsen. Er worden hierdoor geen correcties uitgevoerd na blunders uit de praktijk. Er worden geen sancties opgelegd. Zeer kenmerkend is de huidige uitspraak van de Raadkamer welke onlangs in een krant liet opschrijven: ‘na rijp beraad’ is door drie Rechters besloten… (dat dader x nog wat toekomstige slachtoffers mocht maken). Dit rijpe beraad klinkt gewichtig maar dekt de lading absoluut niet. Het is niets meer dan ruggespraak tussen gelijkgestemde welke zich compleet onaantastbaar wanen, gelovend in hun eigen grote gelijk zonder enige compassie voor mogelijk toekomstige slachtoffers. Ze weten het, maar hebben er maling aan. Niet hun bloed wat er vloeit, niet hun leed wat er in de toekomst aangedaan wordt. Het is het bloed en het leed van simpele burgers, achteloze mensen van het volk welke niet weten wat voor ’n beesten er telkens vrij los lopen. Met accreditatie na ‘wijs beraad’, dat weer wel. Komt bij de enorme druk welke het nadien op de Politie legt, want als het fout gaat mogen zij het voor de tweede, derde of vierde keer oplossen (manuren en kosten). Aldus genereren deze drie Rechters extra kosten, extra leed en extra onrust voor de samenleving. Het dubbele spel wat wordt gespeeld door met cijfertjes van recidieven te goochelen, nep berichten in de media te verspreiden dat het zo veilig is op straat, en gevangenissen langzaam ontvolkt kunnen worden. Het is een neergaande spiraal van elkaar enorm voor de ‘gek’ houden. Nu gaat het mogelijk wel wat ver, maar ik overweeg toch: hoe gek of sadistisch moet men zijn om een gek of sadistisch op vrije voeten te laten? Als men heimelijk verknocht is aan het voor de tweede, derde of vierde keer berechten en of behandelen van een en dezelfde dader, als gekken het gekkenhuis hebben overgenomen, dan is dit mogelijk.

Veluwse-Eikel | 15-10-17 | 03:26

Goed stuk Feynman, alleen dit "Een derde van de TBS-patiënten gebruikt drugs." is dat gemeten tijdens de gehele opname?
In het laatste stadium waarin MP zat, ligt dit %, mijn inziens, veel hoger.
De cijfers van Altrecht publiceert zeggen hier nagenoeg niets over, die ze wel zouden moeten worden gerapporteerd.

2_amazing | 15-10-17 | 03:14

De aanpak van dit soort lieden zou toch niet zo moeilijk moeten zijn:
TBS en als ze niet meewerken dan doodstraf.

Niet moeilijk doen met castreren of anders wat, gewoon een spuitje en weg ermee. "Deze is stuk...." en hoppa in de kadaverbak.

Rest In Privacy | 15-10-17 | 03:09

Ik probeer even bij mijn verstand te krijgen wat voor een vrouw gaat werken als behandelaar in een TBS-kliniek, om vervolgens seks te hebben met een man die 2 minderjarige meisjes verkracht heeft. En dit zal wel stelselmatig voorkomen, aangezien het P. zelfs met 2 verschillende vrouwen lukte... Dat binnen psychiatrische instellingen incompetentie en corruptie heerst verrast me niet: dat is in bijna alle vakgebieden zo. De perversiteit en schaamteloosheid van deze vrouwen vind ik alleen schokkend.

stampertje85 | 15-10-17 | 03:05 | 1

vergis je niet, psychopaten zijn vaak de meest beminnelijke charmeurs... een roofdier dat vervolgens onverwacht toeslaat! Sla de literatuur en onderzoeken erop na..

onderdeel van een psychopatische persoonlijkheid; manipuleren en charmeren..

en verder eens dat het onbegrijpelijk maar vooral reden tot ontslag is een relatie aangaan met een client.. de beroepscode is hier heel duidelijk in.

fikkieblijf! | 15-10-17 | 08:01

Nederland wordt verkracht door het linkse maakbaarheids ideaal.

Kanarie_Geil | 15-10-17 | 02:37 | 1
-weggejorist-
Schwanz2.0 | 15-10-17 | 09:22

Is er wat veranderd in het systeem sinds de affaire Dutroux? Wat zou er dan nu veranderd worden? Goed geschreven verhaal trouwens Feynman! Weet iemand hoe oud het liedje van Roodkapje is? Voor de bijbel al? Dat ze niet alleen naar het bos moet gaan in het donker?

Twee Jeetjes | 15-10-17 | 02:20

Misschien is het zo simpel: om een asielzoeker te bekostigen, moet een gevangene vrijgelaten worden...

de honden blaffen... | 15-10-17 | 02:17

Je zou toch verwachten dat in de hele keten van justitie, politie, OM, PBC enzovoorts, iedereen weet dat zedendelinquenten onverbeterbaar zijn. Juist omdat zij in de frontlinie altijd weer met dezelfde verdachten in aanraking komen.
Dat viel mij al op als simpel archiefmedewerkertje toen ik meer dan tien jaar geleden op een rechtbank de archieven moest opschonen voor overdracht aan het rijksarchief. Normaliter worden dan alle stukken die niet van de rechtbank zijn (politie en OM hebben hun eigen archief) vernietigd, op enkele voorbeelzaken na. In de eerste week van dat project hebben we toen besloten om alle zedenzaken en alle zaken waar dat vermoedelijk een rol speelde, integraal te bewaren. Compleet met alle producties van advocaten, OM, rapporten etc. Omdat wij, als ingehuurde archiefbewerkers al heel snel doorhadden dat die verdachten het vaker deden, al een strafblad hadden en het dus gewoon weer doen, als ze vrijkomen. En dan is het wel handig als het complete dossier van een zaak op 1 plek altijd bewaard blijft en makkelijk op te vissen is.

En ik weet zeker dat alle daders van dergelijke vergrijpen het altijd weer doen. Een drama als met Anne had voorkomen kunnen en moeten worden, want ik kan me niet voorstellen dat een eenvoudig team van externe archiefmedewerkers iets opvalt wat mensen wiens het dagelijks werk het is, niet opvalt. Waarschijnlijk weet iedereen het wel, bij politie, justitie, OM, PBC, en noem maar op, maar verschuilen ze zich allemaal achter regeltjes, wetten, zogenaamde “zorgvuldigheid”. Niemand wil de ongemakkelijke waarheid aan dat sommige mensen onverbeterlijk en ongeneeslijk krankzinnig zijn. Types als Panhuis zijn niet in staat om andere mensen, met name vrouwen, als mens te zien. Zij zien voorwerpen; dingen om de eigen lusten te botvieren en dat verandert niet na een aantal jaar zitten of “behandeling”.

Nou ja... het integraal bewaren van die strafdossiers zal een volgend drama niet gaan voorkomen, maar ik ben er wel van overtuigd dat we er toen goed aan hebben gedaan om het te doen.

Stormageddon | 15-10-17 | 01:37

En even ter aanvulling. Ik zeg dit om aan te sluiten bij de stelling dat er te weinig wordt gedaan met al aanwezige informatie. Zo is algemeen bekend dat gestoorden die kinderen misbruiken, zoals dus kinderverkrachters, in de meeste gevallen zelf ook misbruikt zijn. Ga je bezuinigen op de psychische opvang van kinderen die dit nodig hebben worden problemen alleen maar groter. Is inderdaad nog lastig te geloven dat de overheid de capaciteit die ze krijgt van de bevolking (lees: belastingbetalers) daadwerkelijk aanwendt voor het nut van datzelfde volk.

knutsel_ | 15-10-17 | 01:20

Weer een hele goede column, Feynman.
En wat @Modderator zegt om 22:41.
De zin "Waarom de zee op met een sleepnet als je niets doet met de vissen die je al gevangen hebt?" past zo op een tegel.

Het gaat niet alleen om de ene na de andere TBS-er die in de fout gaat tijdens verlof of vervroegde vrijlating. Al dan niet werkelijk tot TBS veroordeeld.
Een heel rijtje spraakmakende zaken (Spreekiller Alphen, Amsterdamse zedenzaak) had voorkomen kunnen worden als *reeds bestaande* informatie zou zijn gebruikt. Ook na vrijwel elke moslimaanslag horen we dat de daders bekend waren bij de inlichtingendiensten. Dat gold voor de moordenaar van van Gogh Mohammed B, maar ook voor de aanslagen in Brussel, onder andere gepleegd door de "Belg" Ibrahim el Bakraoui. Die was door Turkije uitgezet ivm jihadistische plannen, en Turkije waarschuwde voor hem toen hij via Schiphol terugvloog. Maar onze IND, AIVD en cs deden daar niks mee; zelfs geen waarschuwing naar België.

En in de week dat de zaak Anne volop in het nieuws is en er een petitie rondgaat om dat voortaan te proberen te voorkomen, wordt er gewoon wéér een handvol gevaarlijke gekken losgelaten. Dat alles maakt het lastig te geloven dat de overheid dergelijk leed echt wil voorkomen.

Dandruff | 15-10-17 | 00:42 | 3

Hear, hear!

Basil Fawlty | 15-10-17 | 00:47

de overheid kan het geen zak schelen.
Als je fors bezuinigt op het gevangeniswezen dan weet je dat het aantal ontsporingen toeneemt.
Bezuiniging gehaald, de maatschappij dus de burger is de dupe.

Jan Dribbel | 15-10-17 | 00:54

Ander voorbeeld. Als je naar de kaalslag in de GGZ kijkt zou ik ook niet raar opkijken als dit op de langere termijn grote problemen gaat opleveren. Zo was afgelopen weken in het nieuws dat een GGZ-instelling in het zuiden van het land stopt met het behandelen van kinderen vanwege gemeentelijke bezuinigingen. Deze trend zal zich voortzetten bij meer instellingen. Stel nou dat je er in sommige gevallen van uit kan gaan dat TBS-ers niet zo geboren worden is dit dus spelen met vuur.

knutsel_ | 15-10-17 | 01:01

Volgens mij is het vrij simpel. Als TBS zou werken zou de recidive onder ex-gedetineerden/patiënten de nul moeten naderen. Dat is niet het geval.

van wikipedia: Volgens tbs-deskundige prof. dr. Hjalmar van Marle (oud-directeur van zowel de Van Mesdagkliniek als het Pieter Baan Centrum) is 60% van de huidige populatie in de tbs-klinieken onbehandelbaar. Zij zouden volgens hem moeten worden geplaatst op goedkopere longstay-voorzieningen, om zo plaats te maken voor mensen die wel behandelbaar zijn. Volgens Van Marle is de behandelbaarheid van patiënten vrij vroeg in de behandeling in te schatten.

Dus als 60 % onbehandelbaar is waarom gaan we er dan mee door?

knutsel_ | 15-10-17 | 00:22 | 2

En als we toch "waarom"-vragen gaan stellen ... enigszins off topic en misschien ook weer niet ... waarom laat men na het innemen van Raqqa alle lokale IS-strijders ongestraft vertrekken, zoals te lezen is op nos.nl/teletekst#128

Watching the Wheels | 15-10-17 | 00:27

Watching the Wheels | 15-10-17 | 00:27

In principe heeft Trump zijn special forces opdracht gegeven om al deze IS varkens te doden. Je weet wat voor laf volk IS is inmiddels dus gebruiken ze zonder schaamte burgers als schild of ze mengen zich onder de burgers. Ik ga er vanuit dat Amerika in deze ook niet te beroerd is om vuile handen te maken (overigens net als de Fransen) en dat er zoveel mogelijk sterven zonder onmenselijk over te komen want burgerslachtoffers zullen onvermijdelijk ook hier vallen.

Roze_bril_drager | 15-10-17 | 01:08

Trieste is, het verbaast mij niet. Ik heb jaren oppe gracht in Amsterdam tussen de rechters gewoond. Sterker nog tussen heel veel tv mensen, acteurs, stand ups etc. Mensen die we iedere dag bij de MSM en commercielen zien. En de gracht is zoals het liedje van Wim Sonneveld, het tuinpad van mijn vader. Alles wordt daar geregeld door de gemeente. Schone straten, geen hondepoep, geen kauwgum resten. Als er een straatlamp kapot was? Binnen 1 dag vervangen. Ratten? binnen 2 uur de gemeente met rattenvangers (al had ik een idee wie die jongens beter konden vangen. Lol). Buitenlanders? Ja natuurlijjk. Expats met genoeg geld! Maw een volledig serene wereld al la jaren '50 van de vorige eeuw. Maar wel links stemmen en zich moreel verheven voelen. En men kust elkaars kont over hoe goed men wel niet is dus een inteelt wereldje.
Also sprach de kanarie in de kolenmijn. :-)))

Basil Fawlty | 15-10-17 | 00:14 | 3

Juistem!
Salut! Evocatus

Evocatus | 15-10-17 | 00:49

Vol van zichzelf, die buren van je.Heb momenteel (ergens tot mijn ongenoegen) het genoegen 020 te wonen. Veel walgelijke lui hier, ala het talkshow volk op tv. Huichelaars, die als het er op aankomt helemaal niet sociaal maar hyperegocentrisch zijn. En dan ons moreel de les lezen.

HaatbaardKnipper | 15-10-17 | 01:16
-weggejorist-
Schwanz2.0 | 15-10-17 | 09:22

Altijd lachen (of huilen) met de Nederlandse kromstaat: Een Roemeen 12x in 3 maanden aanhouden voor diefstal. nos.nl/artikel/2198001-dief-weet-dat-... Bonusquote: "Hij staat er steeds vrolijk bij, want hij weet dat hij binnen een paar uur weer buiten staat."

Vula | 14-10-17 | 23:57

Prachtig stuk Feynman.
"Laat de staat maar bloeden, dan heeft het kabinet een financiële prikkel en blijven slachtoffers & nabestaanden niet met een fooi achter."

De nabestaanden blijven met een fooi achter PLUS een vorm van leed waar weinigen de diepte van kennen.

bodemloos | 14-10-17 | 23:48 | 1

De staat dat zijn wij, de belastingbetalers.

Jan Dribbel | 15-10-17 | 00:36

Mijn ouders woonden vroeger in de straat met een rechter, jawel D66 stemmer want hij had die poster tijdens verkiezingstijd altijd voor de raam hangen. Maar die man leefde volgens mijn vader zaliger in een bubbel. Volledig weltfremd. Mooie villa in een veilige wijk waar ook de politiecommissaris woonde waar dus iedere avond reed 1x keer per uur de politie voorbij reed om de boel te checken. Ver weg van alle ellende en als mijn pa met hem sprak dan zag ik mijn vader van de ene in de andere verbazing vallen van zoveel misplaatste morele domme verhevenheid. En dan zei mijn pa altijd: "En dat beslist over ons."

Basil Fawlty | 14-10-17 | 23:43 | 1

"Het" raam, sorry.

Basil Fawlty | 14-10-17 | 23:44

Dit soort figuren ‘chemisch casteren’.

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 23:42 | 2

van hun klootjes ontdoen dus.

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 23:43

Een bescheiden lobotomietje wil nog wel eens soelaas bieden

bisbisbis | 15-10-17 | 00:15

Goed artikel Feynman, laat ook fijntjes zien dat het tbs-stelsel helemaal niet zo succesvol is als wordt beweerd in de aanname dat tbs de dader van de moord op Anne Faber wel had weerhouden. Zolang de klinieken vergeven zijn van de drugs en veelal jonge vrouwelijke medewerkers relaties blijven aanknopen heeft justitie de absoluut boel niet op orde en heerst niet de rust en orde die de psychopaten die er vast zitten wel nodig hebben. Dat is triest, omdat er veel mensen een goedbelegde boterham verdienen in de forensische geestelijke gezondheidszorg (omzet 600 miljoen euro per jaar), maar ook en vooral omdat onze samenleving en onze vrouwen bescherming verdienen.

duh! | 14-10-17 | 23:38

Met figuren als Klaver, Buma, Pechtold, Rutte en wat we allemaal niet meer voor een slapzakken hebben zetelen in de Tweede Kamer, gaat het helaas niet veranderen vrees ik.
We hebben immers piekfijn kunnen zien wat het woord van Mark Rutte waard was in de zaak Volkert....

Ommezwaai | 14-10-17 | 23:33

Chemische castratie lijkt mij in dit geval niet zo een gekke oplossing.

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 23:30

Bij veel criminelen zoals bij een gestoorde als Panhuis zit crimineel gedrag in de genen. Je kan het over behandelprogramma's hebben maar dat helpt niet als het genetisch bepaald is. Levenslang of levensbeëindiging is de beste bescherming voor het volk.

BozePaarseMan | 14-10-17 | 23:28 | 4

200% dus

Rest In Privacy | 14-10-17 | 23:42

Panhuis is zo'n crimineel waar alles samenkwam: Vermogensdelicten, geweldsdelicten en zedendelicten. Dat is een extreem giftige combinatie van asociaal gedrag waar geen fatsoenlijke oplossing voor mogelijk is behalve doodmaken misschien, maar ja ...?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 14-10-17 | 23:45

... en weet je? Het zou al gescheeld hebben als het OM niet in beroep zou zijn gegaan toen de rechter Michael 16 jaar gaf vanwege het anaal verkrachten van een minderjarig meisje en een 'gewone' verkrachting van haar vriendin, beide gepaard met geweld. Want anders dan had Panhuis nog gewoon (zoals had gemoeten) vast gezeten toen Anne besloot een stukje te gaan fietsen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-10-17 | 00:14
▼ 1 antwoord verborgen

"Emiritus hoogleraar psychiatrie en oud-directeur van het Pieter Baancentrum Hjalmar van Marle: Anne Faber-verdachte Michael P. had tbs moeten krijgen."

"Toch gebeurt dit wel eens, zoals in de zaak tegen Julien C. Hij vermoordde in 2006 een jongetje en werkte vervolgens niet mee aan onderzoek. Door getuigenverhoren en oud-psychologisch onderzoek legde de rechter hem uiteindelijk tbs op. Het Europees Hof keurde deze handelswijze van de rechter later goed." www.volkskrant.nl/binnenland/oud-dire...

TBS zonder onderzoek in het PBC...
het kan
het mag
het moet.

Feynman | 14-10-17 | 23:26

Een ander geinig feitje is dat in sommige TBS-klinieken hoeren werden besteld voor zedendelinquenten om ze zo te laten wennen aan de omgang met vrouwen. Geen idee of dat nog steeds gebeurt.

CoJoNes | 14-10-17 | 23:12

Goed artikel Feynman. Complimenten.

DrumPiet | 14-10-17 | 23:06

‘Als de verdachte niet meewerkt in het PBC, dan kan de rechter op basis van art. 37a lid 4 wegens "de ernst van het begane feit" TBS op te leggen’. Ja dat kan, maar dan moet er wel een basis die dan gelegen is in een rapport van gedragsdeskundigen ‘voorzover dat mogelijk is’. Een beetje advocaat zal zijn cliënt dan ook adviseren om niets te verklaren aan die deskundigen. De reden daarvan is dat verdachten vrezen dat een eventueel op te leggen TBS in principe onbeperkt kan voortduren. Dat mag je abject vinden, maar het is natuurlijk abject dat men er in de praktijk zo mee weg kan komen, omdat de wetgever heeft zitten dutten en daar nog steeds niets mee doet of wil doen. De oplossing moet zijn dat de verdachte net zo lang in observatie wordt gehouden dat ie wel gaat meewerken.

Buerman | 14-10-17 | 23:01 | 2

Nee, de oplossing moet zijn dat als feiten en gedrag van en tijdens het delict dermate afwijken van het normale, er gewoonweg TBS toebedeeld kan worden.

de Voorzittert | 14-10-17 | 23:10

Ik stem voor een oplossing van beiden. Weigeren mee te werken = 50% van je straf extra bovenop je normale straf. Per direct. Daarna, en niet eerder, gaan we nogmaals kijken of men wil meewerken aan TBS. Zo nee, TBS toebedelen. En zolang men niet 'gezond' is verklaard blijf je daar maar lekker zitten.

peterdh | 15-10-17 | 00:07

Nederlandse rechters kunnen heel activistisch zijn waardoor het politie + OM en de samenleving het nakijken hebben en onvoldoende worden beschermd. Voorbeelden zijn bijv. de veel strengere definitie van moord die sinds 2012 wordt gehanteerd. Veel zaken waarvan voor iedereen vast staat dat het de dader duidelijk een plan worden nu beoordeeld als doodslag. Dit maakt nogal wat uit. De maximale straf voor doodslag is 15 jaar en voor moord is het maximaal 30 jaar of levenslang.
Hier een zaak: www.nrc.nl/nieuws/2016/09/14/twaalf-j... Twaalf jaar voor het 15x insteken op een collega. Mes 6 dagen van te voren gekocht en daarmee naar de winkel gereisd. Hof: doodslag, geen voorbedachte rade.
Een ander voorbeeld zijn de uitspraken van het EHRM (niets met EU te maken overigens) waardoor levenslang tijdelijk niet werd opgelegd en Dijkhoff nieuwe wetgeving heeft aangekondigd. Gelukkig blijft daardoor levenslang wel mogelijk maar wordt er wel getoetst na 25 jaar. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verhogen van de maximale straf voor doodslag.

Vula | 14-10-17 | 23:00 | 1

Het EHRM is een fophof en dat Hof gedraagt zich als een staat zonder democratische controle. Dit Hof creëert zijn eigen (ideologisch ingestoken) ongeschreven‘wetten’ en toets de binnenkomende zaken dus mede aan eigen inzichten.

Buerman | 14-10-17 | 23:10

Laat de twee juristen van FvD een initiatiefwetsvoorstel " Beschermende Bewaring" indienen. Dat kan eenvoudig naar het voorbeeld van de 'Sicherheitsverwahrung' in de Bondsrepubliek Duitsland. Voor het Kerstreces van de Tweede Kamer kan een tekst klaar zijn.
Zie wiki: 'Een initiatiefwet is in het Nederlandse parlementaire stelsel een wet waarvan het ontwerp door een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gemaakt en ingediend, op basis van het recht van initiatief (het recht om wetsvoorstellen in te dienen) dat de Tweede Kamerleden hebben.'
Sicherheitsverwahrung: 'Die Sicherungsverwahrung oder Sicherheitsverwahrung ist eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung im deutschen Strafrecht. Sie soll dazu dienen, die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern zu schützen, und hat somit Präventivfunktion.''
-Verschil: Een verschil tussen de Duitse Sicherheitsverwahrung en de Nederlandse tbs is dat Sicherheitsverwahrung dient als bescherming van de burger tegen zware misdaden en de TBS-maatregel als uitgangspunt heeft het mogelijke herstel van de veroordeelde.

theo-is-dood | 14-10-17 | 23:00

Maar eens een Black Gate openen hiero

miknic | 14-10-17 | 22:54
-weggejorist-
CoJoNes | 14-10-17 | 22:51

'Waarom de zee op met een sleepnet als je niets doet met de vissen die je al gevangen hebt?'
Mooi gezegd! Die kan zo op een tegel.

modderator | 14-10-17 | 22:41 | 1

Om rotte vis te vangen heb je helemaal geen sleepnet nodig. Die rotte exemplaren komen vanzelf naar de oppervlakte

Gravin v Kippenbouth | 14-10-17 | 23:56

Het argument is dan altijd dat langer straffen niet helpt om de misdaden terug te dringen. Een drogredenering van het troebelste water, omdat er maar weinig mensen zullen zijn die denken dat een maatschappij kan bestaan zonder misdaad.
De crux is niet het voorkomen van misdaad, maar het van de straat houden van psychopaten.

Al zou het recidivecijfer maar 10% zijn, dan betekent een levenslange straf voor zedendelinquenten, moordenaars en plegers van ernstige geweldsmisdrijven dat er 10% minder slachtoffers van recidiverende crimelen zijn. Tel uit je winst.

CoJoNes | 14-10-17 | 22:35 | 8

@scapos Je snapt de doelstelling van gevangenisstraf niet. Dat is niet de helende werking, maar het opkomend voor de rechten van hun potentiele slachtoffers. Alhans, zo denken mensen met kinderen er over. Rechters zien andermans dochters enkel als proefkonijntjes voor hun sociaal ge-expirimenteer en gegok door psychopaten er op los te laten.

tipo | 14-10-17 | 22:56

Genau, @tipo
Daarom helpt langer straffen dus absoluut. Alleen als je de dader tot slachtoffer verheft kun je bezwaar maken tegen langere straffen.

CoJoNes | 14-10-17 | 23:03

Leestip: Gary Becker, Chicago-econoom en Nobelprijswinnaar. Deze heeft voorgerekend dat de hoge 'incarceration rate' in de USA de maatschappij uiteindelijk meer heeft opgeleverd omdat de schade door criminele activiteiten hoger is dan de gevangeniskosten. Ook andere economen/criminologen komen tot die conclusie : www.jstor.org/stable/40057307?seq=1#pa...
bron: Does Three Strikes Deter? A Nonparametric Estimation

Eric Helland and Alexander Tabarrok
The Journal of Human Resources
Vol. 42, No. 2 (Spring, 2007), pp. 309-330
Conclusie: "We find that California's three-strike legislation significantly reduces felony arrest rates among the class of criminals with two strikes by 17-20 percent."

theo-is-dood | 14-10-17 | 23:16
▼ 5 antwoorden verborgen

Verlengen van TBS vanwege niet meewerken aan de behandeling is geenszins inhumaan en de patiënt heeft wel degelijk kans op vrijlating (mits er wordt meegewerkt). Het mort gewoon over zijn met niet meewerken belonen. Meewerken om jezelf wellicht vrij te pleiten en meer niet anders gewoon verlenging op verlenging en dus zelfgekozen longstay.

mr.money | 14-10-17 | 22:34

Drugs en sex in een inrichting. Eén geval zou al tot strenge inspectie en schorsing van het bestuur moeten.

de Voorzittert | 14-10-17 | 22:33 | 3

Plus heel veel.

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 23:15

De man verkracht 2 meisjes, en kan gewoon lekker verder rondneuqen.

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 23:17

Spijker op de kop. Voor dit soort misstanden wordt nooit iemand bestraft. Men vindt dit normaal en haalt de neus op voor een rapportje meer of minder. Er is al heel vaak over deze zaken gerapporteerd in het verleden, zonder merkbare gevolgen, op misschien wat symptoombestrijding na.

duh! | 14-10-17 | 23:44

De fout lijkt toch te beginnen bij het OM. Zij hebben bij de rechtbank in eerste aanleg er voor gekozen om geen TBS te eisen omdat er geen onderzoeksrapport was. Dan is de kans wel heel klein dat een rechter TBS zal opleggen. Tegenwoordig zie je soms dat het OM in zo'n geval gevangenisstraf + TBS eist en als TBS niet kan een langere gevangenisstraf.

Vula | 14-10-17 | 22:32

Pauw en consorten voelen zich verheven boven het '' gewone volk ''.
Walgelijke linkse types die medeverantwoordelijk zijn voor het grote verval van dit land.
En niks TBS doodstraf in plaats van dat.

puntjeopdei | 14-10-17 | 22:27 | 2

Inderdaad, rotte appels flikker je weg, die ga je niet lopen te restaureren

Tasb | 14-10-17 | 23:01
-weggejorist-
Schwanz2.0 | 15-10-17 | 09:22

Dit soort nageboortes zouden 3 opties moeten krijgen. Doodstraf, levenslang, of om het toch nog lekker progressief en D66 te houden, voltooid leven.

nietvaneergister | 14-10-17 | 22:04 | 2

Levenslang en zorgen dat er in cel een touwtje ligt en een stevige haak.

Hendrikaatje | 14-10-17 | 23:49

Je zou om te beginnen eens bij de huidige levenslang gestraften kunnen vragen of zij zelf kiezen voor een einde aan het leven. Je moet er helemaal niet gek van opkijken als een aantal personen daar gewoon mee instemt.

Beroep = Boerenlul | 14-10-17 | 23:51

Volgens het nieuwe regeerakkoord (Bijlage H) worden de lasten nog eens met 1 miljard verhoogd en stijgen de zorgpremies met nog eens 500 miljoen euro. Keurig verstopt in een voetnoot volgens Elsevier.

Al-Dente | 14-10-17 | 22:02

Op TPO:

Bestuursvoorzitter Ruud Rutten van Tactus, waar de Piet Roordakliniek onder valt, erkent de problemen. De kliniek probeert schoon schip te maken, maar “drugs voor honderd procent buiten houden zal niet lukken. Dan kom je in een situatie dat het de behandeling schaadt”, aldus Rutten.

Mogen wij een nieuwe bestuursvoorzitter?
Dank.

De maatschappij.

nietvaneergister | 14-10-17 | 21:53 | 8

@drumpiet,

Wat is er mis met TPO?
Is die bestuursvoorzitter verkeerd geciteerd?
Heb jij een bron met de werkelijke citaten?
Niet?
Wie staat er hier nou voor lul?

Dandruff | 15-10-17 | 00:04

Dus onderdeel van de behandeling is het tolereren van illegaal drugsbezit, handel en gebruik?
*Geluid van instortende klompenfabriek* Evocatus

Evocatus | 15-10-17 | 00:59

Mag deze man op studireis naar Rusland om te leren hoe je schoon schip maakt, na deze cursus mogen ze daar opnieuw beginnen in de Piet Roorda kliniek.
Sakkerloot! Evocatus

Evocatus | 15-10-17 | 01:01
▼ 5 antwoorden verborgen

Ongelooflijk dat juristen en zogenaamde wetenschappers door hun indoctrinatie met holle theorie en ijdelheid niet in staat zijn om te zien wat ieder weldenkend burger wel ziet: sommige mensen zijn niet psychiatrisch te behandelen. Zelfs als psychiatrie en psychologie betrouwbare en ontwikkelde wetenschappen waren zou dat zo zijn. Een sociopaat is een sociopaat en zal dat altijd blijven.
Er moet simpelweg een 3e instantie voor gevangenschap zijn: hechtenis voor onbepaalde tijd voor al degenen die onbehandelbaar zijn of behandeling weigeren. Zoals Feynman terecht zegt: als het risico op recidive statistisch gezien significant is, dan gaat het recht op leven van de onvermijdelijke slachtoffers vóór het hysterische 'recht op perspectief' van de zware crimineel.

stampertje85 | 14-10-17 | 21:49

Volgens mij hebben de rechters, advocaten, bewakers zelf een intensieve behandeling nodig. Zij hebben mede schuld aan de dood van die talrijke slachtoffers. Het roer moet om. Gewoon straffen om te straffen en niet om die monsters te "genezen". Levenslang in een minicel. Met een galg en een krukje waar die monsters zich zelf eenvoudig kunnen verhangen. Geen drugs maar medicatie voor levensbeëindiging aanbieden. Weg met alle peperdure behandelaars.

worstcase | 14-10-17 | 21:48 | 2

Mee eens!! , hierbij bied ik mezelf aan om krukjes om te trappen.

houjebekmaarlul | 14-10-17 | 22:10

Deze monsters hebben een afwijking waaraan zij niets kunnen doen. Genetisch erin gebakken. Straffen helpt niet, want zij zullen het nooit echt begrijpen. Wel levenslange verwijdering uit de maatschappij.
Salut, Evocatus

Evocatus | 15-10-17 | 01:04

"Jeroen Pauw zei gisteravond slachtoffer van een gek toen hij de initiatiefneemster van de petitie de maat nam. Dat deze gekken na bizarre verkrachtingen geen TBS kregen van de rechtbank en het hof, vormt het falende rechtssysteem dat Jeroen niet herkende." Dat is precies waar de petitie over gaat !

koudijs | 14-10-17 | 21:39 | 2

Het zou niet uit moeten maken of de dader gek is of niet.
De maatschappij wil deze lui simpelweg niet meer in hun midden.
En een maatschappij kan het zich niet veroorloven om dat zielig voor de dader te vinden.
Life's a bitch.

nietvaneergister | 14-10-17 | 21:56

En een maatschappij kan het zich niet veroorloven om dat zielig voor de dader te vinden.
nietvaneergister | 14-10-17 | 21:56

Ja, dat dus... dat ontkennen van de rauwe kant van de realiteit, .... ehh... kan Pauw daar ook eens aandacht aan schenken

bodemloos | 14-10-17 | 22:38

Ik houd het simpel. Er deugt iets niet. Ook al zegt Peter R. het tegenovergestelde. Ik volhard.

Dagdief | 14-10-17 | 21:37 | 1

Eens. Wat niet deugt is dat de straf tevens de 'genezing' moet bevatten. Dat moeten twee gescheiden trajecten zijn. Dus bij 16 jaar opgelegd, eerst 16 jaar de cel in, geen dag korter. Pas daarna kijken hoe meneer eventueel terug in de maatschappij kan. En die terugkeer kan zolang duren als nodig om meneer in het gareel te krijgen. Als blijkt dat meneer niet geleerd heeft van die 16 jaar, geen medewerking aan behandeling wenst, en geen verbeterde houding toon, zulks te beoordelen door een jury van willekeurig gekozen burgers, dan blijft meneer achter de tralies. Niks half-open, proefverlof, halfzachte troetelbehandeling. Meneer wil niet actief verbeteren, dan heeft meneer geen recht op terugkeer in de maatschappij. Forever.

marcoplarco | 14-10-17 | 23:37

Tis weer het oude liedje.
Volgens moeilijk kijkende linkse wetenschappers, is de dader eigenlijk het ‘ware slachtoffer’. Die kunnen we ‘genezen’. Want we zijn nu een modern door ontwikkeld volk. Dat de famillie van het slachtoffer levenslang krijgt, is pech hebben. Collateral Damage. Alles is maakbaar toch?
Je bent aan de beesten overgeleverd, als je denkt een mooi fietstochtje te maken door de bossen rond Den Dolder.

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 21:26 | 3

Wat bezield trouwens die vrouwen(?) die zich laten neuqen door zo een beest?
Net als in de VS waar ze liefdesbrieven aan seriemoordenaars schrijven, en met ze willen trouwen. Dan zit er toch iets fout in je kop.

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 21:32

U bedoelt toch dat dit de kern van feminisme is?

Musset | 14-10-17 | 22:25

@Musset
LOL

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 22:59

So what?
Ik heb gewoon vertrouwen in de toekomst.

schoon-schip-maken | 14-10-17 | 21:21 | 1

Ik óók, maar wel eerst schoonschip maken.

bodemloos | 14-10-17 | 22:40

Feynman, waarom hecht je zoveel waarde aan TV? Dat is toch helemaal toneel en elitair gepest. het zou goed zijn die hele NPO en Unilever hersensspoelerij te negeren.

LifeCatcher | 14-10-17 | 21:20 | 1

Kwestie van "ken uw vijand".
Je moet weten welke leugens de overheid en hun juichaapjes over ons heen storten, om die leugens te ontmaskeren.

Dandruff | 14-10-17 | 21:43

Prima verhaal, goed uitgezocht. Ik vraag me af of ik het liever niet gelezen had, want nu is mijn laatste beetje vertrouwen in de rechterlijke macht de grond in geboord. Hoezo, geen verplichte TBS in een geval als dit!

xspalm | 14-10-17 | 21:19

En dan staat er zo een serie neuqer als meneertje pauw er maar zgn kritisch over te doen, geholpen door een vies oud lijk, onze neelie. Allemaal van uw belastingcenten op de npo.
Om te kotzen.

Kanarie_Geil | 14-10-17 | 22:19

Het rechtssysteem op zich is in Nederland gewoon goed. Alleen hoe de rechters er mee omgaan, daar gaat het verkeerd. Deze hufter kreeg eerst 16 jaar opgelegd, een prima straf, mogelijk gemaakt volgens ons rechtssysteem. Daarnaast had de rechter ook TBS op kunnen leggen voor de rest van zijn leven, ook mogelijk volgens ons rechtssysteem.
Echter, daarna gaat het fout. Een hogere rechter vind de straf te hoog, TBS vonden ze niet nodig en ze geven dat beest ook nog eens de mogelijkheid om zich al na een paar jaren vrij te bewegen.
Geen fout van het rechtssysteem, maar een grove fout van de mensen die de straffen bepalen!

QPC | 14-10-17 | 21:16 | 3

Juist

botbot | 14-10-17 | 21:20

Hear hear.
Daarom moeten rechters en behandelaars die dit soort monsters vrijlaten vervolgd kunnen worden als dat fout gaat.

Dat is geen "heksenjacht". In heel veel beroepen kan het *ongewild* veroorzaken van een dodelijk ongeval tot vervolging leiden, zoals met die hoogwerker bij Dalfsen. En ook het veroorzaken van ongelukken op de weg kan tot vervolging leiden, zeker als de automobilist onaanvaardbare risico's nam, zoals dronken achter het stuur; veel te hard; tegen het verkeer in etc. Het vrij los laten lopen van iemand die een reeks geweldsmisdrijven heeft begaan en daar trots op is, kan best als een onaanvaardbaar risico gezien worden. dat geldt de rechters die van 16 naar 12 jaar gingen, wetend dat daar 1/3 + voorarrest van af zou worden getrokken zodat 7 jaar overbleef. Maar dat geldt óók de "behandelaars" die Michael P al buiten los lieten lopen lang vóór die "straf" voorbij was. Hij had zelfs een auto tot zijn beschikking; wat moet een "gevangene" überhaupt met een auto en een rijbewijs?

Dandruff | 14-10-17 | 21:39

16 jaar ( -/-1/3) blijft walgelijk. Hier begint de ellende al. Dan had die psychopaat in 2022 zijn krankzinnige lusten kunnen gaan botvieren op een willekeurige griet.

Franque | 14-10-17 | 21:56

"Een dader die zo terugkijkt op zijn delict, heeft een (misschien wetenschappelijk onbekende) persoonlijkheidsstoornis." Feynman gaat er vanuit dat psychiatrie een wetenschap is. Kijk eens naar de fratsen die de afgelopen eeuw door de psychiatrie zijn uitgehaald, van oedipus complex tot lobotomie, van koude baden tot electroshock therapie, alles doorgevoerd zonder enig wetenschappelijk empirisch bewijs. Voeg daarbij dat de aandoeningen om de paar jaar wijzigen, alsof men in de natuurkunde besluit dat vanaf 2018 de zwaartekracht niet meer bestaat.
Dat is (naast de ongecontroleerde door coöptatie benoemde rechterlijke macht) juist een van de grote problemen van het huidige stelsel. De psychiatrie, met een even solide wetenschappelijke basis als astrologie, heeft een doorslaggevende rol in het al dan niet loslaten van levensgevaarlijke psychopaten. Dat noem ik onacceptabele wetgeving.

Franker | 14-10-17 | 21:14 | 2

Nu wil het feit dat ik nogal een poosje een vrouw aan mn zijde had die psychiater dokter was. Ze had diverse patienten die haar letterlijk vroegen om shock therapie omdat ze er veel beter door functioneerden. Overigens is dat "bewezen" zijn syndroom een mechanisme dat vooral bestaande handel in medicijnen beschermd dat vrij dikwijls is vrijgegeven op basis van onderzoek dat niet reproduceerbaar blijkt.

Denkhetnjet | 14-10-17 | 21:35

Pseudo-wetenschap is het, hoe vaak het niet voorkomt dat de onderzoeksresultaten niet overeen komen met nieuw (gelijk) onderzoek en dus gesjoemeld zijn of op zijn minst ondegelijk. Dat gebeurt ook zat met onderzoeken waarvan de resultaten een soort semi-heilige status hebben, zie ook lach simularen (met een pen in de mond) maakt blij. www.volkskrant.nl/wetenschap/opnieuw-...

Bozepanda | 14-10-17 | 21:43

Verplichte TBS en TWS (te werkstelling voor de staat) en dan graag op een nieuw te creëren schiereiland.
Uitmuntend stuk en schitterende eindzin weer! @heer Feynman

VP732 | 14-10-17 | 21:12

Kan zo'n rechter die besluit om een dergelijk monster weer vrij laat, en binnen een paar weken blijkt dat die gek weer eens iemand vermoord/verkracht of anderszins gemolesteerd heeft niet juridisch vervolgd worden? Of is het bij de rechtspraak garantie tot de deur?

protonplof | 14-10-17 | 21:11 | 4

Juist en dat blijkt nu juist een fatale blunder te zijn geweest. De rechters die tot 16 jaar kwamen zijn echt wel op de hoogte geweest van de bestaande jurisprudentie maar hebben deze dader kennelijk te gevaarlijk gevonden om zich met hun vonnis daaraan te conformeren. Als een minister (terecht) moet opzouten voor blunders die nog niet eens door haar zelf zijn gemaakt maar door haar ondergeschikten, dan vind ik dat na zo'n blunder die nu het leven heeft gekost van een onschuldige burger, deze faalhazen niet op hun post kunnen blijven zitten.

Bena | 14-10-17 | 21:28

Bena | 14-10-17 | 21:28
Ik kan uw stelling moeilijk weerleggen maar het rechts systeem is onafhankelijk.
Rechters zijn on genaakbaar en wij lulletjes roze water moeten ons niet bemoeien met dingen waar we geen verstand van hebben.

botbot | 14-10-17 | 21:43

@bothot
Dat mag zo zijn, maar dat betekent wel dat hun besluit om de rechters van de rechtbank te overrulen en de detentie zo substantieel te verkorten mede oorzaak is van dit drama, hetgeen ons niet hoeft te verhindren om mr. Otte, Oldekamp, en Smit, alsmede de advocaat-generaal aan de publieke schandpaal te nagelen

Bena | 14-10-17 | 22:42
▼ 1 antwoord verborgen

TBS moet veel meer gericht zijn op observatie i.p.v. behandeling. In eerste plaats gaat het erom dat er een afweging wordt gemaakt of het verantwoord is om een traject in te gaan om terugkeer in de maatschappij voor te bereiden.

Behandeling heeft geen enkele zin als de 'patiënt' niet wil meewerken of zelfs de boel manipuleert. Doe er dan ook geen moeite voor. Gewoon 1 keer per 2 jaar de balans opmaken -is Michael nog steeds een levensgevaarlijke psychopaat? Ja? Okee dan kijken we over 2 jaar nog eens. Tot die tijd terug in een gevangenisregime.

raskol | 14-10-17 | 21:06

Het gaat er niet eens zo zeer om dat Pauw zichzelf belachelijk maakt. Er lopen al tijden meer gekken buiten de instelling dan er in zitten. En dat er in zitten kunnen we wel met een pondje zout nemen. Snuiven, hoeren en snoeren kan daar kennelijk. (Was trouwens in de 70-er jaren ook al zo in Noordwijkerhout zo ik hoorde van o.a. inwoners) Wellicht is Pauw zo ook gepromoveerd.

gnor | 14-10-17 | 21:01

TBS beter compleet afschaffen en gewoon extreem lang opsluiten is beter en goedkoper.
Het probleem met dwangverpleging is dat je daarmee de overheid in staat stelt om hen onwelvallige burgers een Clockwork Orange-behandeling te geven. De staat is gevaarlijker dan welke psychopaat dan ook. En mogelijk zelfs gekker c.q. meedogenlozer.

Het Nederlandse rechtssysteem is verrot tot op het bot. Advocaten die in hun eigen arrondissement optreden als rechter-plaatsvervanger. Rechters die worden gekosen en benoemd door.... rechters!
Rechters die bijbanen hebben die worden verzwegen. Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Nederland is een lachertje.
Dit land heeft zelfs twee politieke gevangenen achter de tralies, waar subsidiespons Amnesty International helemaal NIETS voor doet: Husseyin Beybasin en Erwin Lensink. En ondertussen maar doen alsof Den Haag 's Werelds hoofdstad is van het internationale recht. Zelfs Göbbels had dasraan zijn vingers niet durven branden.

Nee: TBS dwingend op kunnen laten leggen door zo'n verrot systeem is suicide by proxy.
Niet aan beginnen.

McPhart | 14-10-17 | 21:01 | 1

Heerlijke tegel McPhart. Leg die hypocrisie maat bloot. Toch vrees ik voor het leven van nog vele onschuldigen om de psychologen en psychiaters maar niet af te hoeven vallen.

leef!! | 14-10-17 | 21:28

Ik weet niet uit welk sprookje die 500 per dag komt, maaar voor een gemiddelde gedetineerde zijn we 1800 euro per dag kwijt. Neem de basis cijfers er maar bij. Ooit op sollicitatie geweest en wat cijfers ingezien. Hoe ze aan 500 euro komen is mij een rekenkundig raadsel met die uitgaven versus "klanten". Ik kan alleen maar gokken dat een tbs er nog even wat meer taxpoet per dag kost.. grove schatting 3 tot 4 K.

Denkhetnjet | 14-10-17 | 21:00

Een idee om kosten te besparen: Vraag aan het begin van de TBS of men mee wil werken aan een vrijwillig levenseinde. Diegenen die ja zeggen wordt dit om de 3 maanden nog eens gevraagd en dit een jaar lang. Heeft men 4 keer ja gezegd geef je ze een spuitje. Ik weet overigens niet of een TBS'er juridisch gezien handelingsonbekwaam is.

Roze_bril_drager | 14-10-17 | 21:00

@GeenAccount,

Heel West Europa legt inderdaad fopstraffen op. Daarnaast zeggen cijfers niet alles, omdat die op meerdere manieren vallen te interpreteren.

Nederland kent wel zware maximumstraffen, maar die worden nooit toegepast. Op moord bijvoorbeeld staat maximaal levenslang (tot sterven aan toe dus), of anders een "tijdelijke gevangenisstraf" van maximaal 30 jaar. Maar er zij ook gevallen bekend dat een taakstraf werd opgelegd. Gemiddeld wordt 14 jaar opgelegd; en daar gaat dan automatisch een derde van af vanwege "goed gedrag", ook als de dader gedurende zijn hele straf onhandelbaar is. Dan praat je over 9 jaar, en daar wordt eventueel voorarrest weer van afgetrokken. En al lang vóór ze worden vrijgelaten moeten ze uiteraard "resocialiseren" in de maatschappij.

De automatische "goed gedrag" regel lijkt door Burgerhaat III te worden afgeschaft. Op het eerste gezicht goed nieuws, maar ik gok dat aanklagers en rechters daar rekening mee gaan houden en zelf de straffen alvast 1/3 gaan inkorten. Ook bij Michael P ging de straf van 16 naar 12 jaar, nota bene buiten Michael p en zijn advocaat om. En vervolgens, nadat de straffen al korter zijn, zullen de meeste gevangenisdirecteuren hun onhandelbare criminelen zelf alsnog een "goed gedrag stempel" gaan geven. Simpelweg om vervelende discussies met advocaten en rechtszaken te voorkomen.
Te pessimistisch?
Vast. Er zijn inmiddels zoveel beerputten over onze rechterlijke macht opengetrokken dat ik inmiddels een beetje te realistisch ben voor optimisme.

Dandruff | 14-10-17 | 22:21

"Justitie koos voor het jeugdrecht omdat Van Z. aan meerdere stoornissen leed en volgens deskundigen functioneerde als ongeveer een veertienjarige. " Dan kun je wel bijna alle criminelen volgens het jeugdrecht gaan berechten zeg. Ik begin steeds meer sympathie te krijgen voor de USA, 7 keer levenslang is gewoon mogelijk, de doodstraf in sommige staten en als de uitspraak je echt niet bevalt kun je nog altijd een semi automatisch wapen in de winkel om de hoek halen en dit even testen op de idiote rechter die zulke uitspraken doet.

Roze_bril_drager | 14-10-17 | 22:24

Het probleem zit hem in de psychiatrie. Laten zij eerst maar eens met bewijsbare meetpunten komen waarin blijkt dat een behandeling aanslaat. Dat houdt dus in dat ze een prototype nodig hebben, lees proefpersoon. De rest achter slot en grendel. Daarna behandeling toepassen op een vergelijkbare TBS-er. Net zolang tot bewezen is dat de aanpak aanslaat. Nu wordt er lukraak in een 'productieproces' een beetje van het ene of wel van het andere geprobeerd. Als de vliegtuig industrie hun producten, vliegtuigen, zo zouden bouwen in het productieproces dan ben je wel een grote jongen als je erin durft te stappen. Het gaat hier om een wetenschap en hoe die zich organisatorisch manifesteert. Als 43%, wat jij aanhaalt recidive pleegt, kun je toch wel stellen dat het kwakzalvers zijn?

Smarties | 15-10-17 | 10:11
▼ 4 antwoorden verborgen

Dat gezeur over levenslang door het Europese hof is zo makkelijk te verhelpen. In veel westerse landen opgelost met een minimale periode voordat er geëvalueerd wordt of iemand geschikt is om weer vrij te laten. Een evaluatie die levenslang gerekt kan worden. (Parole hearings in Canada bijvoorbeeld).

faz | 14-10-17 | 20:56

Goed. Mogelijk is het navolgende in alle opzichten fout, maar gisteren heb ik Mindhunter in 1 zit gebinged. Het is fictie, deels, maar mocht u net als ik als leek een idee willen krijgen waarom TBS onbegonnen werk is in sommige gevallen. Van 'harte' aanbevolen. Ik heb geen aandelen in betreffende aanbieder.

Rest In Privacy | 14-10-17 | 20:55

P deze hele zaak vroeg ik me maar 1 ding af. Hoe kan het zijn dat iemand die twee kinderen verkracht heeft op vrije voeten n
zijn?

Accident_Prone | 14-10-17 | 20:55

Compleet eens met bijna alles wat er genoemd wordt, echter ben ik nog steeds van mening dat sommige van deze monsters inderdaad "een hardware probleem" hebben, dat valt niet op te lossen en verdiend wat mij betreft geen gesloten instelling als eindstation.
 
Personen zoals Panhuis, welke blijkbaar elke regel met handen en voeten treed die wij in onze samenleving hebben, hoeft niet meer verder te behandelen. Terminaal gestoord, gewoon in een cel van 2x2 wegstoppen of laten wiegen aan een strop.
 
De rehabilitatie van criminelen en hulp aan geestelijk gestoorde is langzaamaan het hoofddoel geworden van de penitentiaire instellingen in Nederland, in hoeverre we daar nog van kunnen spreken; zoals vele andere zaken is het compleet kapot bezuinigd en fungeert het waarschijnlijk meer als draaideur of opleidingstraject voor zwaardere jongens.
 
Het in deze ook zaak dat de gemiddelde stemmers, welke een geheugenduur van 3 maanden heeft, eindelijk eens inziet wat er gebeurt als het nepotisme weelderig tiert en links-achtige types dit systeem naar hun hand zetten. De wetgever zelf moet worden terug gefloten en van daaruit moet een bezem door het bestel heen. Er is mij één ding heel duidelijk, het moet harder worden. Hogere straffen, geen rehabilitatie voor de straf voorbij is (of tenminste bij geweldadig feiten of zedendelicten) en een gesloten systeem waar de geestelijk gestoorden behandeld worden maar de controle (zowel op de gedetineerde als de verzorgers) extreem is.

HaatAth3ist | 14-10-17 | 20:53 | 3

Ik ben het helemaal met u eens, maar wie fluit de wetgever terug en wie moet de bezem door het bestel halen. We zijn overgeleverd aan een vaste elite, door nepotisme aan de macht gekomen en onaantastbaar. We kunnen blijven schreeuwen om referenda en ons parlement met petities om de oren slaan, maar ik zie het nog niet veel helpen. Hoe gaan we de zaken wel aanpakken.

beau van rtl | 14-10-17 | 21:01

Het politiek correcte antwoord zou natuurlijk het democratisch bestel zijn, onder leiding van onze man in de tweede kamer; Thierry Baudet.
 
Daarbuiten om heb ik ook wel wat gedachten maar die berusten op fantasieën die beter onuitgesproken kunnen blijven, ideeën waar de gleufhoeden harder plassers van krijgen en ze maar al te graag tegen op treden. Tot er daadwerkelijk een politieke ommezwaai gemaakt wordt is het Nederlandse volk overgeleverd aan de huidige despoten welke pretenderen dat er spraken is van een democratisch bestel.

HaatAth3ist | 14-10-17 | 21:13

Als een kleine elite voor ons blijft beslissen wat er in en met Nederland moet gebeuren is er geen sprake meer van democratie. Onder ons gezegd en gezwegen zie ik ook weinig heil in Wilders en nog minder in Baudet om een politieke ommezwaai te maken. We moeten ook weer niet te bang zijn van de gleufhoeden met de harde plassers. Kritiek wordt al snel vergeleken met complot denken, maar ik heb zo af en toe ook wel eens mijn twijfels .

beau van rtl | 14-10-17 | 21:27

Inderdaad de daders zijn inhumaan. Ze zullen eerst maar eens moeten bewijzen dat ze, zo ie zo na het volledig uitzitten van de gevangenisstraf, enige humane aandacht verdienen.

Tee Of Cup | 14-10-17 | 20:46

Toen de democratie werd aangevallen waren we boos, maar kostte het weken om 300.000+ handtekeningen te verzamelen voor een referendum, dat alsnog werd het vertrapt.
Maar toen men aan onze dochters kwam, waren we heel kwaad, en kostte het slechts 2 x 24 uur om 300.000+ handtekeningen verzamelen.
Doe daar iets mee Rutte!

Memek | 14-10-17 | 20:46 | 3

Nederland is wakker geschud en nemen met afgrijzen kennis van het (groene) geknuffel.
Over wat Rutte daarmee te maken heeft tast ik in het duister.

botbot | 14-10-17 | 20:56

Volgens mij zijn we helemaal niet kwaad geworden. Tenzij je keihard met gevaar voor eigen leven een petitie tekenen ee nteken van woede vindt. Ik las gisteren van iemand dat we al 20 jaar zeggen "nog even, en dat pikken we het niet meer". Nuff said.

skoftig | 14-10-17 | 21:28

@skoftig | 14-10-17 | 21:28

Ik denk dat we al enige tijd leven in een heel wankel evenwicht tussen orde en chaos. Tot nu toe helt het steeds net over naar orde maar er is niet veel nodig om het te doen kantelen.

Roze_bril_drager | 14-10-17 | 21:38

Trouwens, die Pauw kon het wel proberen die vrouw van de petitie belachelijk te maken, maar ze hield goed stand. Zonder mediatraining !

Kamervraag | 14-10-17 | 20:40 | 3

Pauw maakt zichzelf elke avond belachelijk.

beau van rtl | 14-10-17 | 20:48

Vond ik ook, ze bleef eenvoudig overeind dus die hakkelende journaallezer die het allemaal normaal vond en tante Neelie (vvd) die het ook allemaal voor lief neemt en slim de aandacht verlegde.

Watching the Wheels | 14-10-17 | 20:51

ze stonden voor joker.
.
Goeie column trouwens @Feynman, goed dat hij het kostenverhaal erin betrekt. Dat is immers het enige dat uiteindelijk zal overtuigen bij die lui.

Watching the Wheels | 14-10-17 | 20:52

Goed dat je het EU-hof voor de Rechten van de Mens ook noemt. Boven aan de trap beginnen met vegen. Wanneer resocialisatie een recht wordt voor onverbeterlijke psychopaten, is de bescherming van iedereen in het geding, en vooral van onze dochters. Hun recht op veiligheid en lichamelijke integriteit wordt geschonden door het EU-hof.

tipo | 14-10-17 | 20:37 | 7

@feynman Dat was mijn punt ook. Je hebt qua inhoud gelijk, maar je presentatie is gewoon onwaar. Misschien kinderachtig van me om er wat over te zeggen, maar die fout/vereenvoudiging vind ik erg jammer.

Ik weet niet of je dat filmpje kent van Patrick Stewart vlak na de Brexit-uitslag, maar daarin maken ze dezelfde fout. Sindsdien probeer ik waar ik maar kan deze fout te rectificeren

robotpie | 14-10-17 | 22:48

robotpie | 14-10-17 | 22:48
Ehhh, ik zal wel een malloot zijn, maar wat heeft Anne Faber van doen met Brexit????

toetssteen | 15-10-17 | 00:26

Psychopaten zijn erfelijk belast en zijn niet te genezen. Sluit ze daarom voor altijd op in een prettige omgeving, totdat we ze wel kunnen genezen. Rechters en psychiaters doen maar wat, niet geremd door enige competentie op dit gebied.

kakketoe | 15-10-17 | 08:43
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl