achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

@veel

Zon niet gaan schijnen. Heel Holland nat

Regen regen regen

Kijk wij gaan niet zeggen dat het aan de 'overwinning' (JA MAAR GROENLINKS EN PVDA ZIJN TWEE PARTIJEN JA MAAR PVV HEEFT ER MEER ZETELS BIJ JA MAAR BIJ DE EUROPESE VERKIEZINGEN KOMEN PVV-KIEZERS NIET OPDAGEN ja maar de PVV heeft het toch echt slechter gedaan dan in de peilingen en uiteraard een stuk slechter dan bij de Tweede Kamerverkiezingen) van GroenLinks-PvdA ligt, maar de zon is niet gaan schijnen in Nederland. De regen is daarentegen wel gaan vallen. Overal regen. Regen in Noord-Holland, regen in Drenthe, regen in Limburg, regen in Brabant, regen in Overijssel en zelfs regen in Flevoland. Hebben jullie nou je zin???

Bereid u voor op nog meer BUIEN DES DOODS

Weer: veel regen

Die zon die weer gaat schijnen, weet u wel, wordt dat nog wat? Nou in ieder geval niet morgen en overmorgen want dan moet u zich schrap zetten voor nog meer van die leipe buien als afgelopen dinsdag. "Gedurende de middag trekt het buiige regengebied verder het land op, waardoor het overal een geruime tijd gaat regenen. Lokaal kan het flink doorplenzen en op uitgebreide schaal zijn ook onweer, hagel en windstoten mogelijk." Hagel! In mei! Dat had je niet onder Mark Rutte! En zaterdag zijn de Zuidelijke gebiedsdelen de sjaak. "In het zuiden blijft het mogelijk tot en met de avond nat. Tot en met zaterdagavond kan hier lokaal weer ruim 50 mm regen vallen. Dat is wederom bijna een hele maandhoeveelheid die deze twee dagen kan gaan vallen en dat terwijl het in de zuidelijke helft al kletsnat is deze maand." Houd u veilig!

EXPLOSIE aan adviescolleges onder Rutte 1 t/m 4

Er zou een adviescollege moeten komen over al die adviescolleges hahaha.

Prachtig overzichtje van de EW, voorheen Elserviers Weekblad. Omdat Mark Rutte de afgelopen dertien jaar vooral heel erg goed was in overal zijn handen vanaf trekken, "zijn meer adviescolleges ingesteld dan onder alle kabinetten daarvoor". Wat er aan de ene kant van de baantjescarroussel afgaat (het fuseren van gemeenten, de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat stond) komt er aan de andere kant gewoon weer bij. We hebben nu het Adviescollege ICT-toetsing, het Adviescollege levenslanggestraften, het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), het Adviescollege Verloftoetsing tbs (Avt), de Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, de Adviescommissie beroepsgerichte keuzevakken vmbo, de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten, de Adviescommissie cyberweerbaarheid, de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE), de Adviescommissie duurzame scheepsbouw, de Adviescommissie EFMZV, de Adviescommissie Gids proportionaliteit (LOL, red.), de Adviescommissie Groeifaciliteit, de Adviescommissie Internationaal Innoveren, de Adviescommissie Kredietcommissie (haha wat dit is echt een commissie over een commissie, red.), de Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart, de Adviescommissie Nationaal Groeifonds, de Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren, de Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma, de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, de Adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit, de Adviescommissie seed capital technostarters, de Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (en nog zo een, red.), de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, de Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters, de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters, de Adviesraad internationale vraagstukken (AIV), de Adviesraad Migratie (AM), de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), het Auditteam Voetbal en Veiligheid, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma, de Beoordelingscommissie sterk techniekonderwijs, de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het Comité van toezicht EFMB, het Commissie Associate degree, de Commissie auteursrecht, de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (wat, red.), de Commissie beëdigde tolken en vertalers, de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (CBGV), de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, de Commissie Feiten en Tarieven, de Commissie genetische modificatie (COGEM), de Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen (GIM), de Commissie insolventierecht, de Commissie macrodoelmatigheid mbo, de  Commissie registratie diergeneesmiddelen (CRD), de Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch, de Commissie sectorplan Bèta en Techniek, de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities (Commissie sectorplan SSH), de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV), de Commissie van onderzoek naar de Nederlandse wapeninzet in Hawija, de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Commissie vennootschapsrecht, de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.), de Curriculumcommissie, de Cyber Security Raad, de Deskundigengroep dierziekten, de Ecologische Autoriteit, de Expertgroep toetsen PO, het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW), de Gezondheidsraad (GR), de Hoge Raad van Adel,  deJury Joke Smitprijs, de Jury Jos Brinkprijs (haha, red.), de Kiesraad, de Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers, de Kwaliteitscommissie Bibob, het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers, de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg, de Mijnraad, de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, het Nationaal comité voor de bescherming van dieren (NCad), de Nationale Unesco Commissie, het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), de Onderwijsraad (OR), het Orgaan voor de Friese taal, de Politieonderwijsraad, de Raad van Advies herbezinning NVWA, de Raad van State, de Raad voor Cultuur (RVC), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Selectiecommissie tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening, de Sociaal-Economische Raad (SER), de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, de Technische commissie bodembeweging, de Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 (Commissie RIF), de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet (TvP), Topteams (?, red.), de Visserijcommissie BES, de Welzijnscommissie Dierziekten, de Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten, de Wetenschappelijke autoriteit CITES en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Maar! Er zijn er nog meer! "Enkele recent ingestelde colleges blijken nog niet opgenomen in het register van overheidsorganisaties." En dan bestaat de Commissie Ter Opstelling Van Een Nieuw Sociaal Contract nog niet eens. Gaaf land!
UPDATE - Rutte: 'Ja maar ik heb er ook heel lang gezeten'

Het Jaar in VrijMiBorsten

Is het nog weekend?

Het leven is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen en de incognitomodus inschakelen. En omdat tradities nu eenmaal tradities zijn, volgen na de zogeheten 'breek' circa 52 foto's van vrouwen, die weinig kleren aanhebben. Opdat 2023 maar uw jaar mag worden, of ons jaar, of hun jaar, of het jaar van de mensheid als geheel en de vrouwheid in het bijzonder. Proost allemaal.

Tweede Kamer BREEKT nationaal record moties indienen, land schiet er precies niets mee op

RECORD

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 5000 moties per jaar best wel veel is, overwegende dat veel van die moties eigenlijk helemaal nergens over gaan, overwegende dat moties die wel ergens over gaan, door het kabinet gewoon genegeerd kunnen worden, overwegende dat de meeste moties derhalve voor de bühne zijn, overwegende dat op een paar fanatici op social media na de mensen op de bühne echt wel wat anders aan hun hoofd hebben dan kijken welke partij wat heeft gestemd bij een of andere motie, constaterende dat er al een werkgroep is geweest die de Kamer adviseerde minder moties in te dienen, constaterende dat dat niet is gelukt, roept de Tweede Kamer derhalve op HO WACHT ER IS IETS OP HET NIEUWS DIEN EEN MOTIE IN SNEL, ACTIE ACTIE,

roept het kabinet op bij te dragen aan betere prestaties van het Nederlands Elftal, mooier weer, met name in het weekend, en gratis bier in cafés en dergelijke,

en gaat over tot de orde van de dag.

En over die moties...

...moet gestemd worden!

Regen! Glad! Code Geel! FILE DES DOODS

Meer alsdan 800 kilometer

Stopt u eens even heel snel met het lezen van dit topic terwijl u in de file staat. Dat is hartstikke gevaarlijk, zeker nu het regent en glad is en u zomaar een ongeluk kunt veroorzaken waardoor er nog meer file staat. Op de A1 staat het vast en op de A2 staat het vast en op de A4 staat het vast en op de A7 staat het vast en op de A8 staat het vast en op de A9 staat het vast en op de A10 staat het vast en op de A12 staat het vast en op de A13 staat het vast en op de A15 staat het vast en op de A16 staat het vast en op de A17 staat het vast en op de A20 staat het vast en op de A22 staat het vast en op de A27 staat het vast en op de A28 staat het vast en op de A29 staat het vast en op de A35 staat het vast en op de A50 staat het vast en op de A58 staat het vast en op de A59 staat het vast en op de A65 staat het vast en op de A67 staat het vast en op de A73 staat het vast en op de A270 staat het vast en op de A325 staat het vast en op de A326 staat het vast. Daarnaast staat het ook nog vast op de N2, de N7, de N11, de N35, de N36, de N44, de N50, de N57, de N65, de N197, de N198, de N201, de N203, de N206, de N207, de N209, de N210, de N214, de N233, de N235, de N244, de N246, de N247, de N264, de N270, de N272, de N276, de N279, de N322, de N325, de N395, de N459, de N470, de N494, de N515, de N521, de N785 en de N835. Maar verder rijdt het lekker door!

Er komen nóg meer wespen aan

Terwijl: "Het zijn er nu al erg veel"

FOTO (ANP) - Een wesp, met nóg een wesp

Kunt u nagaan. Er zijn dus al veel wespen (hoewel, wat is veel, 600 wespen in heel Nederland is weinig, maar 600 wespen in je tuin is veel, maar goed, red.) in Nederland, maar dan zijn we er nog niet. Er komen nog meer wespen aan volgens Arnold van Vliet, en die kan het weten want dat is een bioloog van Wageningen University. Omdat ie een bioloog is gaat ie u dan ook vertellen dat wespen eigenlijk hartstikke goed zijn omdat ze ervoor zorgen dat we minder last hebben van vliegen maar daar heb je ongeveer exact helemaal niks aan als je door zo'n joekel in je arm wordt geprikt. Terwijl de oplossing zo simpel is. Grenzen dicht voor alle wespen, en wespen die wel echte vluchtelingen zijn terugsturen naar het eerste EU-land waar ze zich hebben aangemeld. Aan de slag!

INFLATIE NAAR NIEUW RECORD: 11,9 PROCENT

Whoooooa

Zo. Dat is veel. Heel veel. "De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in maart 11,9 procent, meldt het CBS" meldt het CBS. ELF. KOMMA. NEGEN. PROCENT. Dat is meer dan alle mega-inflatie in de jaren '70 en '80 ever ooit, en toen rekenden ze de inflatie nog uit in guldens. Kun je nagaan. Zoals u weet is alles al heel lang heel veel duurder aan het worden, maar nu blijkt dus dat alles nog heel veel duurder is geworden. Straks komt er een nieuwe tulpenbollenmanie, omdat tulpenbollen het enige betaalbare eten zijn geworden. Denkt u daar maar vast aan als u feestend naar het tankstation rijdt voor de """goedkope""" peut. Sterkte.

0,07% bevolking laat zich prikken zonder afspraak

Hiep hiep hoera

Gefeliciteerd allemaal. Na de persconferentie van Hugo de Jonge en Mark Rutte hebben zich gisteren ongeveer 13.000 (0,07%) mensen laten prikken zonder afspraak, en nog eens 18.039 (0,09%) mensen planden een vaccinatie in. Dat is bij elkaar opgeteld 0,18%  van de bevolking. Ter vergelijking: op 11 april maakten meer dan 400.000 mensen een afspraak, en tussen 8 juni en 3 juli werden er iedere dag meer dan 198.000 prikken gezet. Eh... Wacht... We bedoelen natuurlijk... RECORD! GEWELDIG! SUPER VEEL VACCINATIES DANKZIJ DE GEWELDIGE PERSCONFERENTIE EN HET ENORM DOORDACHTE VACCINATIEDRANGSYSTEEM
NOG EEN RECORD: +10k besmettingen

Kansloze voorlichtersplaag ongehinderd verder

Wilt u meer of minder voorlichters in Den Haag?

Zo gaat dat dus: eerst heb je één woordvoerder en die laat je liegen. Dan huur je een andere woordvoerder in om die leugen in de doofpot te stoppen. Dan nog een om die doofpot in de doofpot te stoppen. Dan weer een andere om die doofpot waar de doofpot in zit in een andere doofpot te stoppen. Dan nog eentje om die doofpot weer in een nieuwe doofpot te stoppen. En daarna huur je een externe communicatieadviseur in die dat hele doofpottencircus uit mag gaan leggen aan de mensen thuis. Resultaat: Inhuur externe woordvoerders tijdens Rutte III verdrievoudigd en kwart meer communicatiemedewerkers. Bonusquote van Amsterdamse wetenschapper Mirjam Prenger: "Het probleem is meer de cultuur op ministeries, waarbij het onder meer gaat om het bewaken van de eigen reputatie en ze dus zelf filteren welke informatie naar buiten gaat." Joh.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.