Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
12 topics
#veel

EXPLOSIE aan adviescolleges onder Rutte 1 t/m 4

Er zou een adviescollege moeten komen over al die adviescolleges hahaha.

Prachtig overzichtje van de EW, voorheen Elserviers Weekblad. Omdat Mark Rutte de afgelopen dertien jaar vooral heel erg goed was in overal zijn handen vanaf trekken, "zijn meer adviescolleges ingesteld dan onder alle kabinetten daarvoor". Wat er aan de ene kant van de baantjescarroussel afgaat (het fuseren van gemeenten, de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat stond) komt er aan de andere kant gewoon weer bij. We hebben nu het Adviescollege ICT-toetsing, het Adviescollege levenslanggestraften, het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), het Adviescollege Verloftoetsing tbs (Avt), de Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, de Adviescommissie beroepsgerichte keuzevakken vmbo, de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten, de Adviescommissie cyberweerbaarheid, de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE), de Adviescommissie duurzame scheepsbouw, de Adviescommissie EFMZV, de Adviescommissie Gids proportionaliteit (LOL, red.), de Adviescommissie Groeifaciliteit, de Adviescommissie Internationaal Innoveren, de Adviescommissie Kredietcommissie (haha wat dit is echt een commissie over een commissie, red.), de Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart, de Adviescommissie Nationaal Groeifonds, de Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren, de Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma, de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, de Adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit, de Adviescommissie seed capital technostarters, de Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (en nog zo een, red.), de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, de Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters, de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters, de Adviesraad internationale vraagstukken (AIV), de Adviesraad Migratie (AM), de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), het Auditteam Voetbal en Veiligheid, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma, de Beoordelingscommissie sterk techniekonderwijs, de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het Comité van toezicht EFMB, het Commissie Associate degree, de Commissie auteursrecht, de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (wat, red.), de Commissie beëdigde tolken en vertalers, de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (CBGV), de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, de Commissie Feiten en Tarieven, de Commissie genetische modificatie (COGEM), de Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen (GIM), de Commissie insolventierecht, de Commissie macrodoelmatigheid mbo, de  Commissie registratie diergeneesmiddelen (CRD), de Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch, de Commissie sectorplan Bèta en Techniek, de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities (Commissie sectorplan SSH), de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV), de Commissie van onderzoek naar de Nederlandse wapeninzet in Hawija, de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Commissie vennootschapsrecht, de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.), de Curriculumcommissie, de Cyber Security Raad, de Deskundigengroep dierziekten, de Ecologische Autoriteit, de Expertgroep toetsen PO, het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW), de Gezondheidsraad (GR), de Hoge Raad van Adel,  deJury Joke Smitprijs, de Jury Jos Brinkprijs (haha, red.), de Kiesraad, de Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers, de Kwaliteitscommissie Bibob, het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers, de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg, de Mijnraad, de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, het Nationaal comité voor de bescherming van dieren (NCad), de Nationale Unesco Commissie, het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), de Onderwijsraad (OR), het Orgaan voor de Friese taal, de Politieonderwijsraad, de Raad van Advies herbezinning NVWA, de Raad van State, de Raad voor Cultuur (RVC), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Selectiecommissie tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening, de Sociaal-Economische Raad (SER), de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, de Technische commissie bodembeweging, de Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 (Commissie RIF), de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet (TvP), Topteams (?, red.), de Visserijcommissie BES, de Welzijnscommissie Dierziekten, de Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten, de Wetenschappelijke autoriteit CITES en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Maar! Er zijn er nog meer! "Enkele recent ingestelde colleges blijken nog niet opgenomen in het register van overheidsorganisaties." En dan bestaat de Commissie Ter Opstelling Van Een Nieuw Sociaal Contract nog niet eens. Gaaf land!
UPDATE - Rutte: 'Ja maar ik heb er ook heel lang gezeten'

Het Jaar in VrijMiBorsten

Is het nog weekend?

Het leven is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen en de incognitomodus inschakelen. En omdat tradities nu eenmaal tradities zijn, volgen na de zogeheten 'breek' circa 52 foto's van vrouwen, die weinig kleren aanhebben. Opdat 2023 maar uw jaar mag worden, of ons jaar, of hun jaar, of het jaar van de mensheid als geheel en de vrouwheid in het bijzonder. Proost allemaal. 

Lees verder

Tweede Kamer BREEKT nationaal record moties indienen, land schiet er precies niets mee op

RECORD

zit ook nog in de Kamer deze gek

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 5000 moties per jaar best wel veel is, overwegende dat veel van die moties eigenlijk helemaal nergens over gaan, overwegende dat moties die wel ergens over gaan, door het kabinet gewoon genegeerd kunnen worden, overwegende dat de meeste moties derhalve voor de bühne zijn, overwegende dat op een paar fanatici op social media na de mensen op de bühne echt wel wat anders aan hun hoofd hebben dan kijken welke partij wat heeft gestemd bij een of andere motie, constaterende dat er al een werkgroep is geweest die de Kamer adviseerde minder moties in te dienen, constaterende dat dat niet is gelukt, roept de Tweede Kamer derhalve op HO WACHT ER IS IETS OP HET NIEUWS DIEN EEN MOTIE IN SNEL, ACTIE ACTIE,

roept het kabinet op bij te dragen aan betere prestaties van het Nederlands Elftal, mooier weer, met name in het weekend, en gratis bier in cafés en dergelijke,

en gaat over tot de orde van de dag.

En over die moties...

...moet gestemd worden!

Lees verder

Regen! Glad! Code Geel! FILE DES DOODS

Meer alsdan 800 kilometer

Stopt u eens even heel snel met het lezen van dit topic terwijl u in de file staat. Dat is hartstikke gevaarlijk, zeker nu het regent en glad is en u zomaar een ongeluk kunt veroorzaken waardoor er nog meer file staat. Op de A1 staat het vast en op de A2 staat het vast en op de A4 staat het vast en op de A7 staat het vast en op de A8 staat het vast en op de A9 staat het vast en op de A10 staat het vast en op de A12 staat het vast en op de A13 staat het vast en op de A15 staat het vast en op de A16 staat het vast en op de A17 staat het vast en op de A20 staat het vast en op de A22 staat het vast en op de A27 staat het vast en op de A28 staat het vast en op de A29 staat het vast en op de A35 staat het vast en op de A50 staat het vast en op de A58 staat het vast en op de A59 staat het vast en op de A65 staat het vast en op de A67 staat het vast en op de A73 staat het vast en op de A270 staat het vast en op de A325 staat het vast en op de A326 staat het vast. Daarnaast staat het ook nog vast op de N2, de N7, de N11, de N35, de N36, de N44, de N50, de N57, de N65, de N197, de N198, de N201, de N203, de N206, de N207, de N209, de N210, de N214, de N233, de N235, de N244, de N246, de N247, de N264, de N270, de N272, de N276, de N279, de N322, de N325, de N395, de N459, de N470, de N494, de N515, de N521, de N785 en de N835. Maar verder rijdt het lekker door!

Er komen nóg meer wespen aan

Terwijl: "Het zijn er nu al erg veel"

FOTO (ANP) - Een wesp, met nóg een wesp

Kunt u nagaan. Er zijn dus al veel wespen (hoewel, wat is veel, 600 wespen in heel Nederland is weinig, maar 600 wespen in je tuin is veel, maar goed, red.) in Nederland, maar dan zijn we er nog niet. Er komen nog meer wespen aan volgens Arnold van Vliet, en die kan het weten want dat is een bioloog van Wageningen University. Omdat ie een bioloog is gaat ie u dan ook vertellen dat wespen eigenlijk hartstikke goed zijn omdat ze ervoor zorgen dat we minder last hebben van vliegen maar daar heb je ongeveer exact helemaal niks aan als je door zo'n joekel in je arm wordt geprikt. Terwijl de oplossing zo simpel is. Grenzen dicht voor alle wespen, en wespen die wel echte vluchtelingen zijn terugsturen naar het eerste EU-land waar ze zich hebben aangemeld. Aan de slag!

INFLATIE NAAR NIEUW RECORD: 11,9 PROCENT

Whoooooa

Zo. Dat is veel. Heel veel. "De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in maart 11,9 procent, meldt het CBS" meldt het CBS. ELF. KOMMA. NEGEN. PROCENT. Dat is meer dan alle mega-inflatie in de jaren '70 en '80 ever ooit, en toen rekenden ze de inflatie nog uit in guldens. Kun je nagaan. Zoals u weet is alles al heel lang heel veel duurder aan het worden, maar nu blijkt dus dat alles nog heel veel duurder is geworden. Straks komt er een nieuwe tulpenbollenmanie, omdat tulpenbollen het enige betaalbare eten zijn geworden. Denkt u daar maar vast aan als u feestend naar het tankstation rijdt voor de """goedkope""" peut. Sterkte. 

Lees verder

0,07% bevolking laat zich prikken zonder afspraak

Hiep hiep hoera

Gefeliciteerd allemaal. Na de persconferentie van Hugo de Jonge en Mark Rutte hebben zich gisteren ongeveer 13.000 (0,07%) mensen laten prikken zonder afspraak, en nog eens 18.039 (0,09%) mensen planden een vaccinatie in. Dat is bij elkaar opgeteld 0,18%  van de bevolking. Ter vergelijking: op 11 april maakten meer dan 400.000 mensen een afspraak, en tussen 8 juni en 3 juli werden er iedere dag meer dan 198.000 prikken gezet. Eh... Wacht... We bedoelen natuurlijk... RECORD! GEWELDIG! SUPER VEEL VACCINATIES DANKZIJ DE GEWELDIGE PERSCONFERENTIE EN HET ENORM DOORDACHTE VACCINATIEDRANGSYSTEEM
NOG EEN RECORD: +10k besmettingen

Lees verder

Kansloze voorlichtersplaag ongehinderd verder

Wilt u meer of minder voorlichters in Den Haag?

jahaaa is een pa geen voorlichter

Zo gaat dat dus: eerst heb je één woordvoerder en die laat je liegen. Dan huur je een andere woordvoerder in om die leugen in de doofpot te stoppen. Dan nog een om die doofpot in de doofpot te stoppen. Dan weer een andere om die doofpot waar de doofpot in zit in een andere doofpot te stoppen. Dan nog eentje om die doofpot weer in een nieuwe doofpot te stoppen. En daarna huur je een externe communicatieadviseur in die dat hele doofpottencircus uit mag gaan leggen aan de mensen thuis. Resultaat: Inhuur externe woordvoerders tijdens Rutte III verdrievoudigd en kwart meer communicatiemedewerkers. Bonusquote van Amsterdamse wetenschapper Mirjam Prenger: "Het probleem is meer de cultuur op ministeries, waarbij het onder meer gaat om het bewaken van de eigen reputatie en ze dus zelf filteren welke informatie naar buiten gaat." Joh

Grens staat wagenwijd open voor avocado's

Meer dan TWEE MILJARD vreemde vruchten in één jaar

AVOCADO WEGKIJKER!!!

Nederland zit niet vol met avocado's, maar het is wel erg druk met avocado's. Volgens het CBS zijn er in 2020 maar liefst 2.305.555.556 (twee miljard driehonderdenvijf miljoen vijfhonderdvijfenvijftig duizend en vijfhonderdzesenvijftig) avocado's ons land binnengekomen. Nou hebben wij in principe niks tegen avocado's – sterker nog: in sommige van onze favoriete gerechten zitten avocado's – maar meer dan twee miljard avocado's zonder dat daar ooit een open en democratisch debat over is gevoerd, dat vinden wij toch wel een beetje veel. Volgens de wegkijkers van het CBS hoeven we ons geen zorgen te maken: "Het overgrote deel van de avocado’s die in Nederland binnenkomen is bestemd voor het Europese achterland". Ja ja. Was het maar zo makkelijk. Voor je het weet verdwijnen allerlei avocado's in het illegale circuit, liggen de IC's vol met slachtoffers van 'incidenten' met avocado's en zit er opeens op iedere straathoek een guacamole bar. En niemand die zich afvraagt: wie ruimt eigenlijk alle schillen op?

Kansloze vleermuizenplaag ongehinderd verder

Nieuws dat je niet wilt lezen in 2020

Wij dachten altijd dat het zo verschrikkelijk slecht ging met de biodiversiteit in Nederland en dat we daarom geen plastic rietjes meer bij de milkshake krijgen, maar blijkbaar gaat het nog niet slecht genoeg. Er zijn namelijk steeds meer vleermuizen in ons land. Vleermuizen ja. De vliegende virusfabriekjes van Moeder Natuur vermenigvuldigen zich als konijnen in ons kikkervleermuislandje en zijn nu met vijf keer zoveel als in 1986. Volgens de GeenStijl Wetenschaps Redactie was er in 1986 nog geen coronavirus en nu wel dus tel uit je winst. Misschien kunnen we vanaf morgen met zijn allen 130 gaan rijden op de snelweg, of allemaal onze minizakjes chips gewoon op straat weggooien in plaats van in de prullenbak. Geen idee verder. Maar dit moet stoppen. Nu. Samen kunnen we de vleermuis verslaan. 

Lees verder
Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland