achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

EXPLOSIE aan adviescolleges onder Rutte 1 t/m 4

Er zou een adviescollege moeten komen over al die adviescolleges hahaha.

Prachtig overzichtje van de EW, voorheen Elserviers Weekblad. Omdat Mark Rutte de afgelopen dertien jaar vooral heel erg goed was in overal zijn handen vanaf trekken, "zijn meer adviescolleges ingesteld dan onder alle kabinetten daarvoor". Wat er aan de ene kant van de baantjescarroussel afgaat (het fuseren van gemeenten, de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat stond) komt er aan de andere kant gewoon weer bij. We hebben nu het Adviescollege ICT-toetsing, het Adviescollege levenslanggestraften, het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), het Adviescollege Verloftoetsing tbs (Avt), de Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, de Adviescommissie beroepsgerichte keuzevakken vmbo, de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten, de Adviescommissie cyberweerbaarheid, de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE), de Adviescommissie duurzame scheepsbouw, de Adviescommissie EFMZV, de Adviescommissie Gids proportionaliteit (LOL, red.), de Adviescommissie Groeifaciliteit, de Adviescommissie Internationaal Innoveren, de Adviescommissie Kredietcommissie (haha wat dit is echt een commissie over een commissie, red.), de Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart, de Adviescommissie Nationaal Groeifonds, de Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren, de Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma, de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, de Adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit, de Adviescommissie seed capital technostarters, de Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (en nog zo een, red.), de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, de Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters, de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters, de Adviesraad internationale vraagstukken (AIV), de Adviesraad Migratie (AM), de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), het Auditteam Voetbal en Veiligheid, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma, de Beoordelingscommissie sterk techniekonderwijs, de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het Comité van toezicht EFMB, het Commissie Associate degree, de Commissie auteursrecht, de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (wat, red.), de Commissie beëdigde tolken en vertalers, de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (CBGV), de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, de Commissie Feiten en Tarieven, de Commissie genetische modificatie (COGEM), de Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen (GIM), de Commissie insolventierecht, de Commissie macrodoelmatigheid mbo, de  Commissie registratie diergeneesmiddelen (CRD), de Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch, de Commissie sectorplan Bèta en Techniek, de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities (Commissie sectorplan SSH), de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV), de Commissie van onderzoek naar de Nederlandse wapeninzet in Hawija, de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Commissie vennootschapsrecht, de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.), de Curriculumcommissie, de Cyber Security Raad, de Deskundigengroep dierziekten, de Ecologische Autoriteit, de Expertgroep toetsen PO, het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW), de Gezondheidsraad (GR), de Hoge Raad van Adel,  deJury Joke Smitprijs, de Jury Jos Brinkprijs (haha, red.), de Kiesraad, de Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers, de Kwaliteitscommissie Bibob, het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers, de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg, de Mijnraad, de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, het Nationaal comité voor de bescherming van dieren (NCad), de Nationale Unesco Commissie, het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), de Onderwijsraad (OR), het Orgaan voor de Friese taal, de Politieonderwijsraad, de Raad van Advies herbezinning NVWA, de Raad van State, de Raad voor Cultuur (RVC), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Selectiecommissie tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening, de Sociaal-Economische Raad (SER), de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, de Technische commissie bodembeweging, de Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 (Commissie RIF), de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet (TvP), Topteams (?, red.), de Visserijcommissie BES, de Welzijnscommissie Dierziekten, de Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten, de Wetenschappelijke autoriteit CITES en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Maar! Er zijn er nog meer! "Enkele recent ingestelde colleges blijken nog niet opgenomen in het register van overheidsorganisaties." En dan bestaat de Commissie Ter Opstelling Van Een Nieuw Sociaal Contract nog niet eens. Gaaf land!
UPDATE - Rutte: 'Ja maar ik heb er ook heel lang gezeten'

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.