Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
17 topics
#penthouse

Seven: Penthouse Pechtold, Huisvriend Marcoux fopte de Canadese fiscus voor nog veel meer

Kadootje!

Weet u nog? Alexander Pechtold fopte de fiscus door de overdrachtswaarde van het penthouse dat hij kreeg van de Canadese topdiplomaat Marcoux te drukken door een vruchtgebruik te vestigen wat feitelijk niet bestaat. Daarbij verzweeg Pechtold deze royale gift in het schenkingenregister, een schending van de integriteitsregels  van de Tweede Kamer.

Dat Pechtold nota bene dit geschenk ontving ten tijde dat het CETA-verdrag werd uitonderhandeld, waar een (te) toegeeflijke houding richting Canada over de exacte verdragsvoorwaarden kan leiden tot grote economische schade voor Nederlandse bedrijven.

Tevens was dit de periode waarin D66 haar steun voor referenda over internationale verdragen liet varen en haar eigen wetsvoorstel voor bindende referenda liet vallen waarna niet D66 maar de SP de verdediging van deze wet voor de Eerste Kamer op zich moest nemen.

Over het foppen van de Nederlandse fiscus door Pechtold is hier al uitgebreid geschreven, maar dat blijkt slechts het topje van de ijsberg te zijn. Waar het foppen van de Nederlandse fiscus een voordeel voor Pechtold van minimaal 1120 euro geeft, oplopend tot enkele duizenden euro's als we de te lage taxatie en besparing in box3 meenemen, blijkt het voordeel voor Marcoux een veelvoud. Dat verklaart waarom door Pechtold, Marcoux en de taxateur zoveel trucs zijn uitgehaald om de overdrachtswaarde van dat penthouse te drukken.

Getaxeerd door een taxateur op 135k - wat al verdacht laag is, het penthouse heeft, in tegenstelling tot de veel duurder verkochte buren, zelfs een ondergrondse garage - maar door het fake vruchtgebruik daalde de overdrachtswaarde naar 77k. En nu komt het:

In Canada geldt geen schenkingsbelasting, maar er gelden wel andere belastingen die wij in Nederland niet kennen. Zo is er de Capital Gains Tax die inhoudt dat je, in tegenstelling tot in Nederland, belasting moet betalen over de winst die je boekt bij verkoop van onroerend goed, zoals tweede woningen. Weggeven/schenken geldt ook als een verkoop, waarbij er voor de kapitaalwinst (capital gains) uitgegaan wordt van de fair market value

De waarde is dus op papier gedrukt naar 77k, mede vanwege de opvallend lage taxatie, maar vooral door het fopvruchtgebruik van Marcoux. Fop, omdat Marcoux gewoon in Canada woont, en het appartement in Schevening exclusief tot beschikking stond en staat van de nieuwe eigenaar Alexander 'Penthouse' Pechtold.

Koopje

Marcoux heeft het appartement in 1992 waarschijnlijk goedkoop gekocht en nu op papier geschonken aan Pechtold waarbij een waarde is aangehouden van 77k. Het verschil tussen de aankoopprijs en die 77k is de waardevermeerdering op papier waarover Marcoux belasting moet afdragen. Als we een nog steeds schappelijke waarde van 227k zouden aanhouden ipv de fopwaarde is er dus over een waardestijging van 227k-77k=150k geen belasting / capital gains afgedragen.

In het systeem van Canada moet je de helft van die winst optellen bij je inkomen dat daarna wordt belast via belastingschijven. Dat gebeurt op federaal niveau met een toptarief van 33% en op provinciaal niveau nogmaals waarbij afhankelijk van de provincie tarieven gelden tot 21%.  

Kortom, voor diplomaten met een bijbehorend hoog inkomen past ook een hoge belastingschijf die kan oplopen tot boven de 50%. Marcoux heeft dus met dank aan de medewerking van Pechtold aan deze truc over circa 150k/2 = 75.000 euro inkomen geen belasting afgedragen en daarmee waarschijnlijk circa 30k aan belasting bespaard.  

Dat D66-ers houden van internationale constructies om zo belastingen te ontwijken zou best kunnen, maar of internationale belastingontduiking met behulp van Pechtold en Marcoux met hun valse vruchtgebruik en verdacht lage taxaties daar ook onder vallen?

DE OMKOOPNEUKHUT

Penthouse Pechtold, aflevering: de Wob-vragen

Zoals ze in het Canadees zeggen: It's not going away, eh?

Er loopt een aangifte tegen Pechtold vanwege zijn penthouse. Elders wordt ook driftig naar dirt over de fractiedictator gezocht. En via seven zien we dat ook de koninklijke weg bewandeld wordt richting de waarheid over het penthouse: de Wob!

"Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een WOB verzoek stuur ik u deze mail met het vriendelijke verzoek om deze door te zenden indien dit van toepassing is. Ik heb hieronder mijn vragen genummerd en verzoek u de vragen genummerd te beantwoorden. Ik begrijp dat het Ministerie van Financiën geen gegevens van particulieren kan verstrekken maar ik vraag aan uw ministerie, of andere instanties binnen de overheid, hoe bepaalde zaken in het algemeen beantwoord en behandeld worden en wat het beleid is dien aangaande.

Volgens Besluit van 22 februari 2017, nr.2017-36415 (en eerdere besluiten die ook gepubliceerd zijn in de Staatscourant) mag voor de heffing overdrachtsbelasting een begiftigde het vruchtgebruik (of gebruik van bewoning) van de waarde van de geschonken woning aftrekken als de schenker in de woning woont ten tijde van de schenking en het vruchtgebruik reële betekenis heeft (zie punt 4).

VRAAG 1
Als een buitenlandse schenker het gebruik van bewoning van een te schenken appartement voorbehoud en het gebruikt als “pied a terre”, mag voor de overdrachtsbelasting de met het bloot eigendom begiftigde dan de waarde van het vruchtgebruik aftrekken van de verkrijging?

VRAAG 2
In het kader van de successie, schenkings- en overdrachtsbelasting wat verstaat de Belastingdienst onder “pied a terre” gebruik? Hoe is woonplaats te kwalificeren bij “pied a terre” gebruik bij deze belastingen?

VRAAG 3
Als een begiftigde onterecht het vruchtgebruik van de waarde van de geschonken woning aftrekt omdat de schenker er niet woont en het vruchtgebruik geen reële betekenis heeft:
1. Is  dit een overtreding, misdrijf, economisch delict?
2.Welke wetten, regelingen etc zijn van toepassing als onterecht door de begiftigde te weinig overdrachtsbelasting wordt betaalt?
3.Bij welke instanties kan dit gemeld worden?
4.Kan een burger (bijvoorbeeld ikzelf) die op de hoogte is van de te lage betaling van overdrachtsbelasting door een andere particulier dit melden bij de bevoegde instanties?

VRAAG 4
Als de begiftigde een Nederlandse Politically Exposed Person (een zogenaamde “PEP”) betreft volgens de Wet Witwassen en Terrorisme Financiering (wet Wwft) dient er een verscherpt clientenonderzoek
plaats te vinden.
1.Wat kunnen bijvoorbeeld de gevolgen zijn als een PEP te weinig (overdrachts) belasting betaald?
2.Bij welke instanties kan gemeld worden als een PEP te weinig belasting betaald en welke instanties beslissen hierover?

VRAAG 5
Mijn vorige vragen zijn in algemene zin gesteld, echter in akte HYP 4 deel 69839 nummer 113 (een openbare akte die opvraagbaar is via het Kadaster) heeft een fractieleider van de Tweede Kamer onterecht de waarde van het vruchtgebruik van de waarde van de woning afgetrokken omdat naar mijn idee de schenker er niet woonde en het vruchtgebruik geen reele betekenis heeft. Zie voor pied a terre gebruik de berichtgeving door de uit publieke middelen gefinancierde NOS.

De huidige minister van Binnenlandse Zaken, jonkvrouwe Ollongren, heeft met betrekking tot deze schenking verklaard dat alle belastingen netjes betaald zijn. Kan het Ministerie van Financiën de opmerking van de minister van Binnenlandse zaken bevestigen?

Graag zie ik uw antwoorden schriftelijk tegemoet en ik dank u bij voorbaat voor de door u genomen moeite.

Vriendelijke groeten,
[NAW van de indiener bij seven bekend]"

Social

Alstu. Voorgedrukte aangifte tegen @APechtold

Omkoopneukhuteigenaar eindelijk de Sjaak?

Social

Zo. Gaat u er eens goed voor zitten. Eindelijk kans om die grijnzende demofoob die naast uw organen ook uw democratie en defensie naar de tering hielp eens fijn bij de juridische lurven te vatten. Was allemaal al eens in de steigers gezet door Internetfenomeen Seven hier op de GeenStijl, en sinds vandaag kunt u er zelf een klap op geven. Op naar de 7000 aangiftes, veroordeling + intrekking van VOG & en nooit meer een burgemeestersbaantje cadeau van het Partijkartel. Succes, en de groetjes terug aan Wierd en Leon.

Video. Alexander Pechtold over giften aannemen

"Ben ik eerlijk? Ben ik te vertrouwen? Ik denk dat de transparantie in Nederland zo groot is. Door wie ben je te beïnvloeden? Neem je giften aan? Ik denk dat ik oprecht de vraag kan beantwoorden: Ja, voor een Nederlandse politicus ben ik vrij transparant."

Fragmentje opgedoken op internet. Van ViceNL, dus door niemand gezien. Stamt uit maart, vlak voor de verkiezingen en vlak nadat Alexander Pechtold een penthouse cadeau kreeg van een Canadese diplomaat (maar verzuimde om daar melding van te maken). De D'66-leider beantwoordt tegenover Kasper Sikkeneur een kijkersvraag van een Vice-millennial met een voornaam van 2 letters (die ze desondanks als herinnering om haar nek heeft hangen). Of Alexander kan vertellen of hij te vertrouwen is. Geinig: het woord "gift" wordt letterlijk in zijn antwoord gebruikt. Maar hee: "...en toch blijf ik ook een mens." Waarvan akte.

Een paar prangende Penthouse-vervolgvragen voor (de notaris van) @APechtold

Ook los van malle geruchten die rondgaan over privékwesties van Alexander Pechtold, is meneer 'bloot eigenaar' van een gratis gekregen schijn van belangenverstrengeling penthouse in Scheveningen. Hij kan er wel hardnekkig over zwijgen, we're not done yet.

Mijnheer de volksvertegenwoordiger verschuilt zich achter kerst, reces & twitterstilte. Maar de Canadese Penthouse-kwestie is nog niet bevredigend opgehelderd. En wij zijn niet de enigen die nog op antwoorden wachten. De fijne jonge historicus Geerten Waling schreef een alleraardigst rubriekje over social media op het snijvlak van Hollandse integriteit & Amerikaanse hijgerigheid. Daarin rakelde hij de onwil van de MSM om Pechtold kritisch aan te pakken nog eens op. Dat noopte een lezer tot het insturen van een duiding over de pijnpunten van de kwestie, en een advies. Het advies luidt dat journalisten de notaris die de akte opmaakte eens moeten spreken, als ook een keer met een kritische jurist naar die akte moeten kijken.. Wij zijn cijferblinde bloggers met juristenvrees, maar hier ligt dus een schone taak voor financieel en/of juridisch onderlegde journalisten. Want één ding weten wij wel en dat is wanneer we naar onze onderbuik moeten luisteren. Welnu, die krijst in deze kwestie als een hongerige zeemeeuw bij de Scheveningse visafslag. De duiding staat hieronder. Een deel wordt beantwoord door DasKapital, maar ook die zijn daarnaast nog steeds in vraagtekenmodus.  It's not over yet, Mr. Alexander Penthouse. Ooit komt er een einde aan dat ellenlange kerstreces - plopkap & patatbalie komen met rasse schreden dichterbij.

Social
Social
Social

Hartelijke kerstgroetjes aan Alexander Pechtold!

2017 was het jaar van D'66. Na jarenlang zwoegen in de achterkamertjes, vele handtekeningen onder tussenakkoorden en natuurlijk de hulp bij het witwassen van Rutte's inlegvelletje, werd Pechtolds partij beloond met verkiezingswinst en regeringsdeelname.

En toen ging het meteen helemaal mis. Du moment dat D'66 van Kamer naar Vak K switchte, nam de arrogantie van de macht de partij in haar ivoren greep. Weg waren de laatste veren van democratische vernieuwing en politiek liberalisme. Het referendum ging meteen in de fik want de burger koos niet wat D'66 wil. Daarmee is elk sociaal contract met de kiezer definitief ongedaan gemaakt - nu wil D'66 alleen nog de eigen zin doordrijven.

Bedrijfspoedel Kees Verhoeven en verse inlikker Jan Paternotte staan schuimbekkend het europopulisme van de partij tegen de wind van Hurricane Thierry in te schreeuwen. Eerstgenoemde doet ook nog alsof de wereld dankbaarheid moet tonen dat hij zich als volksvertegenwoordiger nog verantwoordt tegenover kritische media (die hij uiteraard vanuit zijn eigen waarheid 'nepjournalisten' noemt). Backbenchers met natte oren lijken niet te weten dat Nederland niet centraal bestuurd wordt en stellen 'designated survivor'-plannen voor om in geval van nood, aanslagen of nieuwe 1940's de macht te allen tijde bij de macht te kunnen houden. Minister Van Engelshoven reikt feminismeprijzen uit aan racistische fopwetenschappers, en verspreidt nepnieuws over vrouwensalarissen omdat D'66 alleen nog wil fressen van de moraal.

Pia Dijkstra wil tegen de coalitie-afspraken in het voltooidlevenplan van D'66 doorzetten, maar CU-collega Gert-Jan Segers heeft de kabinetscrisiskaart al paraat als ze dat doet. Haar donorwet van Dijkstra is ondertussen het meest antiliberale plan dat D'66 ooit bedacht heeft. Het past naadloos in het karakter van dit D'66, de partij die ongeneeslijk beter is dan de burger, en beter weet wat iedereen zou moeten willen, vinden, denken en voelen. En daar nu de benodigde macht bij vergaard denkt te hebben.

De zeer onsympathieke D'66-minister Kafka Orwellogren van Binnenlandse Zaken Deep State & Eigen Waarheid wil derhalve gaan bepalen wat nepnieuws is, wil internetvergunningen invoeren en denkt dat ze gewoon weg mag lopen van kritische persvragen. Bovendien is ze zelf van adel en nog nooit door een kiezer gekozen, waarmee D'66 ook nog alle republikeinse raison d'être overboord heeft gezet: Pechtolds principiële kritiek op het Koningshuis is ineens geen kroonjuweel meer.

Sja, het Kereltje toch. De partijleider van de in ivoor bevroren voormalige liberalen heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt tot een polderoligarch die zijn arrogantie niet eens meer onder een dun laagje grimas probeert te verstoppen. Maakte hij zich in 2016 al verdacht met een privévlucht naar Kiev, in een privéjet op kosten van een privévriend om privé op de thee te gaan bij de "bevriende" bullebak Petro Poroshenko. Eind 2017 blijkt dat de man die elk lullig boekje van Rutger Bregman à 4,95 in het gratuite geschenkenregister van de Kamer zet een gift van een compleet penthouse in Scheveningen, uit handen van een Canadese diplomaat, heeft verzwegen. En dat afdoet als een "privékwestie", want het gepeupel heeft geen recht op uitleg van Aleksandr Pechtolshenko.

De Onkreukbare opnieuw gekreukt. Ditmaal definitief. Nee, hij zal er niet om aftreden (mede met dank aan de kwalijke rol van de bevriende vrienden van de bevriende media), maar hij komt deze corrupte knauw, pardon: deze schijn van belangenverstrengeling, ook nooit meer te boven. Afgedaan, zoals ook de vers verworven machtspositie D'66 in minder dan geen tijd onstuitbaar onbeminnelijk heeft gemaakt. Tenzij het natuurlijk echt de bedoeling is om een hyperambtelijke, dichtgetikte bureaucratenclub vol deftig dédain te zijn, die steeds meer vanuit vooraf bepaalde conclusies terugwerkt om mensen te laten doen wat zijzelf het beste achten. Want dan zijn ze op de goede weg.

TL;DR: Alexander Pechtold is de paarse krokodil van 2017. Warme kerstgroetjes, ook aan je nieuwe lief!

Social

Hilarisch. De Russische datsja van Martin Bosma

Geniaal nepnieuws filmpje bij de concullega's van Powned

ROFLOL, we komen niet meer bij. Game. Set. Match. Spijker. Kop. BAM! Leuker kunnen we het niet maken. Martin Bosma (PVV) reageert in hilarische Powned-repo op de corrupte Penthuisje-praktijken bij het failliete D66 van Alexander 'Omkoopschandaal' Pechtold. Het kerstweekend in met een dikke smile, het kan! FYI: van een hoestende man in de parkeergarage van het MediaPark hoorden we dat Bosma 1000 euro Powned-ledengeld voor dit filmpje heeft gekregen. Maar dan heb je ook wat.

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen