achtergrond

Geenstijl

Tuchtcollege: Hugo de Jonge bemoeide zich te veel met aanpak huisarts Rob Elens door inspectie

Hugo de Jonge kan niks part zoveel

Je kunt Hugo de Jonge wel uit het landbestuur stemmen, maar krijg Hugo de Jonge maar eens uit het landsbestuur. Of. Nou ja. Er is weer iets met Hugo de Jonge. We wisten al dat Hugo de Jonge zich tijdens corona tegen veel te veel dingen aan bemoeide. We wisten ook al dat Hugo de Jonge zich tijdens corona vooral heel erg druk maakte om het imago van Hugo de Jonge, en een stuk minder om corona. En nu is er ook nog een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag waarin staat dat Hugo de Jonge zich teveel bemoeide met de aanpak van huisarts Rob Elens door de Inspectie. 

Het sneue is: het heeft allemaal weer met de ijdelheid van Hugo de Jonge te maken, die kennelijk zo geïrriteerd was door iemand die in de media vervelende dingen zei (aan de buitenkant van de tent naar binnen pissen, red.) dat hij de Inspectie extra aanspoorde Elens aan te pakken. Nou is Rob Elens een huisarts die tijdens het begin van de pandemie druk aan het experimenteren sloeg met ivermectine en hydroxychloroquine en zo zeker bleef weten dat die medicijnen echt wel werkten tegen corona dat hij uiteindelijk op een kieslijst samen met Alistair Overeem, Sven-Ake Hulleman en Henkie Krol terechtkwam. Maar ook dit soort mensen (of: juist dit soort mensen) hebben gewoon rechten en daar past niet bij dat een minister actief aandringt op de aanpak van iemand, alleen maar omdat die af en toe wat vervelende dingen zegt in de kwaliteits- danwel 'alternatieve' media (die, ere wie ere toekomt, vorige week al berichtten over deze uitspraak). In de woorden van het Tuchtcollege: "Disciplinering van - in de ogen van een minister van VWS - lastige artsen is echter geen doelstelling van het tuchtrecht."

Vandaar dat het Tuchtcollege Elens 'vrijspreekt' van de klacht door de Inspectie dat hij zich als arts niet met het openbare debat over de aanpak van corona mocht bemoeien. Aan de andere kant rekent het college Elens juist aan dat hij, ook toen al lang bekend was dat ivermectine en hydroxychloroquine toch echt niet zo goed werkten, deze middelen voor bleef schrijven en dat hij extra drempels opwierp voor mensen die zich door hem wilden laten vaccineren. Dan ben je namelijk gewoon niet zo'n goede dokter en daarvoor krijgt Elens een waarschuwing, maar dat is een minder strenge maatregel dan de aanvankelijke beslissing (maatregel van berisping met aantekening in BIG-register), mede vanwege de bemoeienis van Hugo de Jonge. 

Hele uitspraak hierrr. Kerncitaat:

"Het Centraal Tuchtcollege weegt bovendien mee dat op basis van een procedure in het kader van de Wet Open Overheid (Woo) is komen vast te staan dat de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich actief heeft bemoeid met het beleid van de inspectie in deze zaak, onder meer door er bij de inspectie op aan te dringen dat “disciplinerend” wordt opgetreden tegen de huisarts en door de vraag te stellen waarom de huisarts “überhaupt nog (de) praktijk [mag] uitoefenen gelet op alle uitingen.”. De inspectie heeft tijdens de behandeling niet de indruk kunnen wegnemen dat de wens van de toenmalige minister tot disciplinering van de huisarts er, minst genomen, aan heeft bijgedragen dat de inspectie wel erg doortastend is opgetreden tegen de huisarts. Disciplinering van - in de ogen van een minister van VWS - lastige artsen is echter geen doelstelling van het tuchtrecht. Verder is aannemelijk dat het onderzoek door en de tuchtklacht van de inspectie mede zijn ingegeven om duidelijkheid te verkrijgen over onzekerheden over de uitleg van artikel 68 en dat de tuchtprocedure op dit punt dan ook het karakter van een ‘proefproces’ heeft. Het Centraal Tuchtcollege vindt onder deze omstandigheden het opleggen van een maatregel van waarschuwing in dit geval passend en toereikend."

Overigens: dit handelen van De Jonge past binnen een brede traditie van het Nederlands Openbaar Bestuur waarin de uitvoerende macht zich actief bemoeit met zogeheten onafhankelijke inspecties. Maar het past vooral binnen een andere traditie: Hugo de Jonge kan niks.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.