achtergrond

Geenstijl

@inspectie

Tuchtcollege: Hugo de Jonge bemoeide zich te veel met aanpak huisarts Rob Elens door inspectie

Hugo de Jonge kan niks part zoveel

Je kunt Hugo de Jonge wel uit het landbestuur stemmen, maar krijg Hugo de Jonge maar eens uit het landsbestuur. Of. Nou ja. Er is weer iets met Hugo de Jonge. We wisten al dat Hugo de Jonge zich tijdens corona tegen veel te veel dingen aan bemoeide. We wisten ook al dat Hugo de Jonge zich tijdens corona vooral heel erg druk maakte om het imago van Hugo de Jonge, en een stuk minder om corona. En nu is er ook nog een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag waarin staat dat Hugo de Jonge zich teveel bemoeide met de aanpak van huisarts Rob Elens door de Inspectie. 

Het sneue is: het heeft allemaal weer met de ijdelheid van Hugo de Jonge te maken, die kennelijk zo geïrriteerd was door iemand die in de media vervelende dingen zei (aan de buitenkant van de tent naar binnen pissen, red.) dat hij de Inspectie extra aanspoorde Elens aan te pakken. Nou is Rob Elens een huisarts die tijdens het begin van de pandemie druk aan het experimenteren sloeg met ivermectine en hydroxychloroquine en zo zeker bleef weten dat die medicijnen echt wel werkten tegen corona dat hij uiteindelijk op een kieslijst samen met Alistair Overeem, Sven-Ake Hulleman en Henkie Krol terechtkwam. Maar ook dit soort mensen (of: juist dit soort mensen) hebben gewoon rechten en daar past niet bij dat een minister actief aandringt op de aanpak van iemand, alleen maar omdat die af en toe wat vervelende dingen zegt in de kwaliteits- danwel 'alternatieve' media (die, ere wie ere toekomt, vorige week al berichtten over deze uitspraak). In de woorden van het Tuchtcollege: "Disciplinering van - in de ogen van een minister van VWS - lastige artsen is echter geen doelstelling van het tuchtrecht."

Vandaar dat het Tuchtcollege Elens 'vrijspreekt' van de klacht door de Inspectie dat hij zich als arts niet met het openbare debat over de aanpak van corona mocht bemoeien. Aan de andere kant rekent het college Elens juist aan dat hij, ook toen al lang bekend was dat ivermectine en hydroxychloroquine toch echt niet zo goed werkten, deze middelen voor bleef schrijven en dat hij extra drempels opwierp voor mensen die zich door hem wilden laten vaccineren. Dan ben je namelijk gewoon niet zo'n goede dokter en daarvoor krijgt Elens een waarschuwing, maar dat is een minder strenge maatregel dan de aanvankelijke beslissing (maatregel van berisping met aantekening in BIG-register), mede vanwege de bemoeienis van Hugo de Jonge. 

Hele uitspraak hierrr. Kerncitaat:

"Het Centraal Tuchtcollege weegt bovendien mee dat op basis van een procedure in het kader van de Wet Open Overheid (Woo) is komen vast te staan dat de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich actief heeft bemoeid met het beleid van de inspectie in deze zaak, onder meer door er bij de inspectie op aan te dringen dat “disciplinerend” wordt opgetreden tegen de huisarts en door de vraag te stellen waarom de huisarts “überhaupt nog (de) praktijk [mag] uitoefenen gelet op alle uitingen.”. De inspectie heeft tijdens de behandeling niet de indruk kunnen wegnemen dat de wens van de toenmalige minister tot disciplinering van de huisarts er, minst genomen, aan heeft bijgedragen dat de inspectie wel erg doortastend is opgetreden tegen de huisarts. Disciplinering van - in de ogen van een minister van VWS - lastige artsen is echter geen doelstelling van het tuchtrecht. Verder is aannemelijk dat het onderzoek door en de tuchtklacht van de inspectie mede zijn ingegeven om duidelijkheid te verkrijgen over onzekerheden over de uitleg van artikel 68 en dat de tuchtprocedure op dit punt dan ook het karakter van een ‘proefproces’ heeft. Het Centraal Tuchtcollege vindt onder deze omstandigheden het opleggen van een maatregel van waarschuwing in dit geval passend en toereikend."

Overigens: dit handelen van De Jonge past binnen een brede traditie van het Nederlands Openbaar Bestuur waarin de uitvoerende macht zich actief bemoeit met zogeheten onafhankelijke inspecties. Maar het past vooral binnen een andere traditie: Hugo de Jonge kan niks.

'Inspectie meerdere keren gewaarschuwd voor Erasmuskiller Fouad Lakhlili'

Oh niks aan de hand!

Lekker geruststellend berichtje voor de vrijdagmiddag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meerdere meldingen over Fouad Lakhlili, de totale gek die drie mensen vermoordde in Rotterdam, gekregen. Wat voor meldingen dat waren en wat daar vervolgens mee is gebeurd, mag u allemaal niet weten van de Inspectie, die heus wel weet wat goed voor u is. Sterker nog, dat die meldingen überhaupt zijn gedaan weten we alleen maar omdat iemand het aan RTL Nieuws heeft verklapt. Zal wel in de categorie 'hee misschien niet zo'n goed als een volstrekt gestoorde dierenmishandelaar arts wordt, en eigenlijk ook niet dat ie vrij rondloopt' zijn. MAAR DAT WETEN WE DUS NIET. "De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft over deze verdachte meldingen gehad. Over lopend onderzoek kunnen wij geen mededelingen doen." Tja. Lopend onderzoek. Beetje laat hè.

Video's. Poetin inspecteert de troepen

Kijkt dat geeft de mannen moed

Een leider aan de frontlinie! En met frontlinie bedoelen we 1300 kilometer achter Kherson dat op vallen staat, gewoon lekker Ryazan, naast Moskou. Bovenstaande makker vervulde in 2015 zijn dienstplicht, maar werd op 7 oktober jl. andermaal opgeroepen. Onderstaand inspecteert Poetin een showroom-bepakking van een soldaat die in echt helemaal NIETS overeenkomt met wat gemobiliseerde soldaten daadwerkelijk meekrijgen als ze naar het front gestuurd worden. Maar veiligheid is een gevoel.

Showroom-model, eindproduct kan afwijken

Sfeerbeheer ontwapenend

1 vinger aan de pols, 1 vinger op de trekker!

Arbeidsinspectie: "NEDERLAND IS VOL"

stoppen met arbeidsmigratie NU

De Zevende Mei. Ook alweer een historische dag mensen. Na een hele trits verstandige mensen, van Juliana tot Jan Latten tot Jan Maoijnissen tot Prof Pim zegt nu ook Rits de Boer, de Inspecteur-Generaal van de Arbeidsinpectie dat Nederland vol is en ten dele overvol, en dat het beter is te STOPPEN MET ARBEIDSMIGRATIE, en kiezen voor een koers waarbij de bevolking niet verder groeit (jaarverslag). Opdat we weer door kunnen rijden op rotondes, Nederlandstalige asperges en puntpaprika's kunnen eten en weer ruim kunnen kiezen uit huizen waar we willen wonen. Klip en klaar: De baten van arbeidsmigratie komen vooral terecht bij werkgevers en uitzendbureaus, terwijl de kosten bij de samenleving liggen. De "werkgevers en uitzendbureaus" dat zijn de Sywerts en hun lobby-vrindjes van CDAVVD66, en de samenleving dat bent U. Inspecteur-Generaal Rits de Boer is een hele hoge belangrijke raamambtenaar want hij heeft een eigen rijkspagina bij de rijksoverheid. U kunt Rits de Boer uitnodigen voor een bijeenkomst.Nou, talkshowtafels, praatprogramma's en mediafora. GRIJP DIE BUITENKANS.

De staat van ons onderwijs is belabberd en dat mag niemand meer verbazen

We leren het maar niet

In 2015 leken veel Nederlandse leerlingen geen plezier in het leren te hebben en ervoeren ze het recht op onderwijs als een plicht. Vooral voor wiskunde en lezen konden veel leerlingen geen belangstelling opbrengen. In 2016 concludeerden de inspecteurs dat de kansen in het onderwijs voor kinderen uit een lager sociaal milieu afnamen. In 2017 bleek dat het talent van leerlingen niet altijd benut werd door grote verschillen in kwaliteit tussen de scholen. In 2018 constateerde het rapport dat het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs steeds verder achteruit ging. In 2019 lazen we dat het lerarentekort een extra groot probleem was op zwarte scholen. In 2020 bleek dat kinderen zo slecht leren lezen dat een kwart van de 15-jarige scholieren onvoldoende goed kon lezen om volledig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Daarna sloeg de coronacrisis toe en wilde de inspectie in 2021 die kans aangrijpen om het onderwijs na de pandemie structureel te verbeteren. Nu is het 2022 en concludeert de Inspectie van het Onderwijs dat een toenemend aantal leerlingen het onderwijs verlaat met te weinig kennis van taal en/of rekenen. De Staat van het Onderwijs is al jaren diep treurig en ondanks waarschuwend rapport op alarmerend jaaroverzicht verandert er niets. Aangezien veranderingen geld kosten en dit kabinet hun miljarden al elders uitgeeft, gaan we er niet vanuit dat De Staat van het Onderwijs 2023 heel veel positiever zal klinken. Sorry kinderen, jullie zijn gewoon niet belangrijk genoeg.

Regels zijn regels! 39.000+ vaccins in prullenbak

Wij zijn wel klaar met de regeltjes, maar de regeltjes zijn nog niet klaar met ons

Toch raar. Toen Hugo de Jonge de discotheken van Nederland opengooide zodat onze jongeren elkaar de vierde golf in konden lebberen, waren er GEEN ambtenaren beschikbaar om te controleren of de Aspen Valley zich wel netjes aan de regels hield. Maar nu huisartsen bezorgd zijn omdat ze overtollige vaccins weg moeten gooien en een plan hebben om die tienduizenden, of misschien wel honderdduizenden vaccins te doneren aan Namibië, zijn er opeens WEL ambtenaren beschikbaar om met een pak regels te zwaaien. "In de wet staat dat geneesmiddelen die al bij artsen zijn afgeleverd voor hun patiënten niet verhandeld mogen worden. Ook niet wanneer dit gratis is en voor een goed doel.’" Hallo Inspectie voor de Gezondheidszorg. We zitten in een wereldwijde pandemie. Ga Sywerts vangen ofzo.

Inspectie: 'Haga Lyceum is een grote tyfusbende'

Mag de inspectie dat zeggen van de rechter? Ja dat mag de inspectie zeggen van de rechter.

Geen 1 aprilgrap mensen. De Inspectie van het Onderwijs mag eindelijk haar rapport over Het Cornelius Haga Lyceum openbaar maken. Het Cornelius Haga Lyceum is een islamitische middelbare school die de hele tijd een grote middelvinger opsteekt naar de Nederlandse samenleving en erg verontwaardigd is over het feit dat de Nederlandse samenleving daar niet blij mee is. Kom er maar in, Inspectie: "Het bestuur neemt geen afstand van personen met een omstreden reputatie, er is sprake van financieel wanbeheer, relaties met externe partijen worden geschaad en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende. Daarmee is het handelen van het bestuur schadelijk voor de school en de leerlingen. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur van de school de geconstateerde tekortkomingen kan wegwerken." En kom nog maar even door: "Ook is er sprake van onrechtmatig financieel handelen van het bestuur onder meer in de vorm van zelfverrijking. Daarnaast is er sprake van belangenverstrengeling. Het bestuur geeft te veel geld uit aan zichzelf, familieleden en relaties." Uitspraak rechter DAARRR. Hele rapport HIERRR (dieptepunten na de break) Hallo minister Slob. Sluiten die tent.

'Haga Lyceum niet salafistisch, wel corrupt'

Glas is halfvol

Slecht nieuws voor al die ouders die hun kinderen hebben ingeschreven op het Haga Lyceum omdat Femke Halsema en Pieter-Jaap Al Bersberg hadden beloofd dat de leerlingen op die school 'structureel worden beïnvloed' door salafisten. Iedere ouder gunt zijn kind uiteraard onderwijs waarbij ze afzijdig worden gehouden van de samenleving, maar daar komt volgens de Inspectie niks van terecht. "Uit niets blijkt dat de school ‘ernaar streeft leerlingen afzijdig te houden van de samenleving, aanzet tot onverdraagzaamheid of integratie in de samenleving wil belemmeren’, schrijft de inspectie." Wel voert de school een financieel wanbeleid, neemt het bestuur te weinig afstand van omstreden figuren en bemoeilijkt de directeur met zijn provocatieve gedrag samenwerking met andere instanties. Je kunt ook niet alles hebben natuurlijk. En nu maar hopen dat de Inspectie dat bewijs niet bij hetzelfde bureautje als de Belastingdienst heeft gehaald.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.