achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten – Si vis pacem, para bellum

Wie vrede wenst, moet zich voorbereiden op oorlog.

Net nadat de woningbouw al vijf jaar op slot is gegooid vanwege stikstof en tientallen miljarden zijn geparkeerd in een potje, gaan we dat allemaal nogmaals doen voor waterkwaliteit en droogte. Terwijl in Zuid-Europa complete Natura2000-gebieden worden afgeschreven aan droogte, gaan we hier de reddende engel spelen en een miljarden verslindend deltaplan irrigatie van natuur opzetten.

Wales kiest ook voor natuurgebieden, daar gaan de hoogovens dicht, dat kost duizenden banen. Tegelijkertijd schroeven Europa, Amerika en Azië de productie van artilleriegranaten fors op. Samen met al het extra staal dat bijvoorbeeld in windmolens nodig is voor de energietransitie, weten we zeker dat de consumptie van staal blijft om onze levensstijl te verbeteren en te beschermen.

De productie van staal en vele andere cruciale producten met een soort NIMBY-beleid verhuizen naar slecht gereguleerde landen, geeft een verslechtering van de natuur als je wereldwijd kijkt. Nederland heeft de schoonste hoogovens, raffinaderijen en boeren, die de minste gezondheidsschade veroorzaken. Dat verbannen geeft elders een ongecontroleerde milieu-impact en humanitaire ramp.

We zouden onze kennis moeten delen, in plaats van ons afhankelijk maken van vage import en onze ecologische voetafdruk in het gezicht van onbeschermde en onschuldige kinderen in lagelonenlanden duwen. Waarom importeren we liever fout staal, in plaats van bijna perfect staal zelf te maken? Waarom importeert onze single market nog uit landen die twee kolencentrales per week bouwen?

Het lijkt wel alsof onze politici voorover gebukt en geobsedeerd hier naar een beschermd plantje kijken, zonder achterom te kijken naar de oorlogen in Oekraïne, Yemen en elders. Noord-Korea aast op herovering van het Zuiden, China wenst Taiwan en zo kan je nog wel even doorgaan. Er zit een strategische en stabiliserende waarde in productie van staal, wapens en munitie op eigen grond.

Deze wereld is geen sprookje. Je kan niet pas tijdens een crisis of oorlog inkopen doen. Dat hebben we ervaren met een gebrek aan toiletpapier, mondkapjes of vaccins. Dan wordt er gewoon niet geleverd, wat je ook betaalt aan cowboys. Hetzelfde geldt voor de levertijden die we nu zien voor oorlogsschepen, tanks en straaljagers, de meeste zullen worden geleverd na de oorlogen.

De NAVO is technisch superieur, maar qua aantallen geloven dictators zoals Poetin, Kim Jung Un of Xi er niet meer in. Die gaan dan ons voor voldongen feiten stellen. Het blinde geloof in de maakbaarheid van vrede, klimaat en natuurbehoud eindigt bij het oorlogsgeweld van barbaren. De bereidheid van Poetin en het Russische volk om kanonnenvlees te offeren overtreft alle verwachtingen.

Ik hoop dat de politici die aan het formeren zijn, morgen even vrij nemen om eens Command & Conquer, Settlers of Axis & Allies uit te spelen. Dan ervaren ze uit eigen hand dat je niet alleen moet denken in budgetten en beleidsplannen, maar ook zorgvuldig moet schaken met de distributie en beschikbaarheid van fysieke goederen en de opleiding en ervaring van je beroepsbevolking.

Fiatgeld is immers een ruil-, oppot- en telmiddel, het is een gedachtespinsel, niet een zelfstandig wapen. Koopkracht verdampt zodra de schappen leeg zijn. Voorraad is geen dood geld, maar een verzekering. Onze zoektocht naar efficiëntie en winstmaximalisatie heeft een fragiele wereldwijde toeleverketen opgezet, die makkelijk is te ontregelen. Kapitalisme denkt niet ver genoeg vooruit.

De loopgravenoorlog in Oekraïne bewees dat conventionele oorlogsvoering helemaal terug is. Het is een uitputtingsslag die drijft op mijnbouw, industrie en logistiek. 7 oktober bewees dat een guerrillaoorlog waar soldaten zich in burgerkleding verschuilen onder de lokale bevolking ook terug is. We zien dezelfde tunnelnetwerken als in Vietnam. Adequate antwoorden ontbreken nog steeds.

Kranten en andere media hadden de grootste moeite om te delen dat het internationale gerechtshof beval tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars. Deze joden, soms baby's en bejaarden, die al maanden zonder de juiste medische zorg of medicijnen gevangen worden gehouden. Gijzelaars die bij vrijlating sterk zijn afgevallen, de joden worden weer uitgehongerd.

Hamas vroeg voor elke Joodse burger drie geharde terroristen uit gevangenschap terug. Die hebben ze ook gekregen. Binnen ons wensdenken zien we het terroristische businessmodel niet eens. We weten niet meer wie agressors en wie slachtoffers zijn. Binnen Europa wordt op joodse veteranen gejaagd, de rest leeft in angst. Wie zullen ze gaan bekeren of slachten als de joden op zijn?

Het lukt niet een stabiele, veilige multiculturele samenleving op te zetten. Het lukt ons niet om haat of oorlogen te voorkomen door tijdig te acteren. Het lukt niet om er adequaat op te reageren, wat overblijft is een zinloze spreidingswet om de gevolgen te accepteren. We dwingen elkaar gevolgen te door te slikken, met zakgeld te strooien, in plaats van oorzaken aan te pakken.

Onze naïviteit, idealen en naastenliefde worden onze ondergang.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.