achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten – Deepstate vs. Trump

Dit is niet meer te repareren

Trump schreef dat hij slechts nog een extra aanklacht nodig heeft om de verkiezingen weer te winnen. Die vierde dagvaarding is onderweg, vanwege een uur durend telefoontje naar Georgia, waar Trump de verkiezingscommissie opdracht gaf 11780 stemmen te “vinden”. Aanklagers hebben met immuniteitsbeloften belastende verklaringen gekocht, die aanklacht wordt deze zomer verwacht.

De meest prominente verdediging van Trump is de Vrijheid van Meningsuiting, alias “the first amendement”. Die is helaas niet zo absoluut zoals zijn advocaten schetsen, anders zouden delicten zoals smaad, laster, bedreiging, oplichting of samenzwering onmogelijk zijn. Vrije landen hebben geen controle op uitspraken vooraf, geen censuur, maar wel consequenties achteraf.

Direct nadat Trump werd veroordeeld voor smaad en laster herhaalde hij die uitspraken. Het slachtoffer heeft nu gevraagd voor een nieuw verkort proces, zonder inhoudelijke behandeling, waar louter de nieuwe “schade” bepaald hoeft te worden. Hier wordt vooral "punitive damages”, een bestraffende vergoeding geëist, om Trump te motiveren geen nieuwe strafbare uitspraken te doen.

Erg veel respect voor de gerechtelijke macht heeft Trump nog niet laten zien, en dat kan rechters motiveren stevig in te grijpen om de procesorde te bewaken. Trump zou zelfs kunnen vastgezet voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtochten. Bedreigen van aanklagers of praten met getuigen is niet toegestaan. De rechter vond het nodig die voorwaarden aan hem voor te lezen.

\

Trump wordt niet vervolgd voor een plannetje om defensie de stemcomputers in te laten nemen. Nu ben ik geen jurylid of rechter, gelukkig zegt Giuliani zelf, onder ede, dat er geen bewijs van fraude is. Voor de camera schreeuwde hij moord en brand, voor de rechter gaf hij in meerdere zaken toe lege handen te hebben. FoxNews mocht uiteindelijk 787 miljoen aan fabrikant Dominion betalen.

Geen bewijs van fraude is niet gelijk aan bewijs van geen fraude. Bewijzen dat zoiets niet gebeurd is, is altijd een onmogelijke missie, zoals uiteengezet door Rop Gonggrijp en Tom Scott. Een verkiezing moet voor elke leek, digibeet en analfabeet controleerbaar zijn, anders wordt een uitslag nooit meer geaccepteerd. Het vertrouwen is compleet zoek, de kans op een vredige machtsoverdracht ook.

Democratie drijft op een goed geïnformeerde kiezer, iets dat met gepolariseerde media onmogelijk wordt. Deze strafzaken gaan jaren duren, het unieke karakter van nog nooit eerder gepleegde feiten eist verse jurisprudentie vanuit de Hoge Raad. De kiezer heeft binnen een jaar duidelijkheid nodig, daarom zien we korte tenlastelegging, alleen makkelijk bewijsbare delicten worden voorgelegd. (PDF)

Trump heeft de grootst mogelijke moeite advocaten te vinden omdat hij slecht stuurbaar is, een nogal kansloze set strafrechtelijke en civiele zaken heeft en nogal slecht is in het betalen van zijn advocaten. Dat vind ik spijtig, want iedereen heeft een fundamenteel recht op juridische bijstand en het zou intellectuele armoede zijn als een vonnis straks het gevolg is van een zwakzinnige verdediging.

De ene advocaat van Trump heeft op nationale televisie een delict namens Trump alvast bekend. Ja u leest het goed, deze advocaat van Trump zegt live op tv wat Trump wanneer en hoe gezegd en besloten heeft. Hij geeft ook aan welke adviezen Trump heeft gehad. Deze advocaat schendt zijn beroepsgeheim, en dit is zeer belastend in de federale strafzaak. Hij probeert Giuliani te overtreffen.

Binnen de Mar-a-Lago documentenzaak had een andere advocaat een verklaring getekend dat Trump alle documenten had ingeleverd. Na diverse doorzoekingen bleek die verklaring onjuist. De rechter zag dit als een voortzetting van een delict door een advocaat, zette hem uit zijn beroepsgeheim en heeft hem gedwongen te getuigen. Trump zakt dankzij zijn advocaten verder in het moeras.

Mocht Trump een strafzaak verliezen, dan ontstaan er gelijk een berg civiele procedures van benadeelde partijen. Denk aan alle agenten die 6 januari 2021 klappen mochten vangen, de verkiezingsmedewerkers uit Georgia en andere swingstates of een FBI-agent die Trump een politieke vendetta verwijt. Dit kan heel snel, heel duur worden. Trump gaat vrij hard door zijn donaties heen.

Trump moet echt elke losse aanklacht winnen om vrij te blijven. Hij moet elke strafzaak en de meeste civiele zaken winnen om niet failliet te gaan. Hij moet de presidentsverkiezingen winnen om nieuwe strafzaken tegen zichzelf te stoppen door aanklagers te ontslaan, en de mogelijkheid te scheppen zichzelf en zijn vrienden gratie te verlenen. Trump zit volledig klem, en kan alleen nog hoger inzetten.

Het gaat deze presidentsverkiezingen gegarandeerd niet meer om beleidsopvattingen. Trump blijft met afstand de Republikeinse presidentskandidaat. Biden blijft ondanks zijn zoon, zijn mentale aftakeling en zijn affaires de Democratische presidentskandidaat. De VS blijft helaas een vastgeroest tweepartijenstelsel, waar naamsbekendheid belangrijker is dan huidige persoonlijke kwaliteiten.

Biden is 80, Trump is 77. Ze willen beiden nog vijf jaar mee, in het zwaarste en belangrijkste ambt op aarde. Biden wordt aan het einde van een eventuele tweede termijn 85, Trump 82. Kunnen we in de machtigste democratie op aarde met honderden miljoenen inwoners echt niemand vinden met minder lijken in de kast en iets meer integriteit, energie en belastbaarheid?!?

Deze historische vervolgingen en verkiezingen luiden de terminale fase van hun democratie in.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.