achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

#AmINext. Een Academische Sage over Hemel en Hel uit het Woud des Paters

Door de weledelgeleerde dokter professor ingenieur S. Bal-Oelek

**Kennis is de Hemel
**De universiteit. Het summum van verwondering, ideeën, kennis, debat, wetenschap, rede, feiten, en innovatie. De plek waar elke mogelijke stelling wordt uitgedaagd, onderzocht en onderbouwd. Wat een heerlijke plek waar schouders op schouders bouwen, kennis wordt gestapeld, waarheden door nieuwe inzichten van hun podium worden geworpen, en dat al in het belang van de mens. Wat waren wij een apen zonder deze verheffing van de mensheid. Welke uitvinding komt niet voort uit een universiteit? Dankzij kennis, innovatie en telkens de lat hoger leggen overwint de mens natuurrampen, ziekten, en zichzelf. In een platte wereld vol bijgeloof, vooroordelen, complottheorieën zoals die over een man in de hemel, is de universiteit het verlichte waarheidsbaken van de toekomst van de mensheid. Een utopie verheven boven aardse zaken. Jawel, onze stelling is dat de Hemel gewoon bestaat en met gedegen onderbouwing durven wij te stellen dat de universiteit de Hemel is, en kennis is God, althans tot deze stellingen verworpen zijn met feitelijk onderzoek en harde onderbouwingen!

**Emotie is de Hel
**Maar welk een dieprode stinkende substantie vloeit daar onderaan de machtige pilaren des logica? De kruipende drek riekt naar de rottende restanten van de heer Marx, deze keer verhuld in een groen gewaad van de Duivel van de egalitaire fatsoenlijkheid zelve. Een zeer dodelijke religie, deze keer verhuld als ecologische sociale rechtvaardigheid, activistisch op de barricades strijdend voor totale gelijkwaardigheid, en... dus ook volstrekt saaie middelmatigheid. Woke is een beweging die een academisch onwaardige afkeer kent van feiten, open debat, vrije gedachten en het onderbouwen van stellingen. Er is maar één doel, en dat is hun macht, hun stem. De waarheid, de rede en de vrijheid zijn het slachtoffer. Ja u leest het goed: woke is een aanval op waarheid, rede en vrijheid. Het past derhalve perfect in alle mislukte Marxistische communistische projecten, met ondanks alle ogenschijnlijk goede bedoelingen tientallen miljoenen gemartelden, onvrijen, kreperenden en doden tot gevolg. 

**De waarheid is de echte macht
**Mensen, er wordt momenteel geschiedenis geschreven. Er is een culturele oorlog gaande, waarbij zichzelf achtergesteld voelenden hun eigen emoties als waarheid verkondigen, hun frustratie en haat uitend naar een zogenaamd complot van witte hetero CISmannen, deze vanuit de geveinsde slachtofferrol valselijk positionerend als overheersende machtswellustelingen. De ultieme egalitaire utopie is niet werkelijk egalitair maar moet worden omgedraaid. Zij willen de macht! Maar wat zij niet begrijpen is dat echte macht niet uit honger naar macht of positie of geld voortkomt, maar uit waarheid, uit kennis, uit open en vrij debat, juist dat wat zij willen onderwerpen aan hun eigen wellust! Het ironische is dat men in hun queeste naar macht, diezelfde macht verliest, met onze moderne verlichting als slachtoffer. Het zijn zij die zoeken naar de ultieme waarheid de echte macht in pacht hebben, en in feite God zijn, en de Duivels die valse waarheden verkondigen zullen nooit uit hun zelf geschapen stinkende bloederige hel van vooroordelen, aannames, emoties, afgunst en frustratie ontstijgen. 

Een (waargebeurde) sage:

*Hoofdstuk 1
*Ooit, in vervlogen tijden was er een klein Rijk met grote welvaart. Het Rijk kende democratie en rechtspraak. Elitair ten opzichte van de rest van de wereld, egalitair onderling. Religie en emotie waren ondergeschikt aan waarheidsvinding. Aan de noordzijde van het Rijk, omringd door moeras, was een bloeiend kennisinstituut gelegen op een uitloper bij het Woud des Paters. 

Egalitair als het beleid was werd aangemoedigd dat eenieder, zelfs van eenvoudige komaf, kans kreeg om het bastion van waarheidsvinding te bestijgen, zelfs te ontstijgen. Vliegt naar grote hoogten! Echter, zoals het bij alle bloeiende rijken op de top van civilisatie vergaat, ontstond decadentie. Verworvenheden werden minder gewaardeerd. Rechten werden opgeëist, plichten verzuimd. 

In een ultieme poging tot egaliteit werd besloten om vrouwen meer rechten te geven dan mannen, die van oudsher meer posities bezaten in het bastion van rede en kennis. En daar ging het mis. Een vrouwe uit den vreemde kreeg het voorrecht tot promotie, niet vanwege haar capaciteiten, maar omdat ze vrouwe was. De vrouwe kreeg van de maatschappij zeventigduizend nieuwe florijnen per volledige rotatie om de zon voor twee dagen werk en twee dagen onderzoek. Een tweede promotie was al in het zicht. Echter werd verwacht dat ze op het niveau van haar collega’s ging publiceren. Er ontstond een geschil. De vrouw greep dit aan om haar collega’s van discriminatie te beschuldigen, notabene waarbij zij al bevoorrecht was geweest. Weg van de waarheidsvinding, weg van de rede, weg van de feiten, weg van de kernwaarden waar het instituut voor stond. De vrouwe beschadigde niet alleen haar relatie tot het instituut maar beschadigde ook de naam van het instituut. Na jaren pogingen tot bemiddeling, met vervanging van leidinggevende, werd uiteindelijk besloten dat de relatie zou worden stopgezet. Er moest een rechter aan te pas komen om uitspraak te doen. Nu zult u als intelligente lezer denken, dit verhaal is te klein voor een sage? Neen! Leest u verder.

*Hoofdstuk 2
*De kennisinstelling werd subiet beschuldigd van het zijn van een onveilige werkomgeving. Op pleinen kwamen protesten van studenten en medewerkers, die niet de moeite hadden genomen de feiten tot zich te nemen, inzicht te verkrijgen en een onafhankelijk beeld te vormen van de werkelijke situatie. Nee, ook deze academische leerlingen en notabene docenten reageerden vanuit emotie en beeldvorming, los van rede, feit en waarheid. Het voltallige bestuur moest opstappen, aan hen was nu de macht om te zorgen voor strikte sociale rechtvaardigheid! Ah, daar is de Marxistische onderstroom. De Duivel van groene egalitaire fatsoenlijkheid had zich als een slang onder het vrije fundament der kennis bewogen, had menigeen vergiftigd met haar dubbele tong van radicale empathie en biased ongelijkwaardigheid. Het trieste einde van hoofdstuk twee is dat radicalen verstoringen en bezettingen organiseerden, weigerden weg te gaan op verzoek van de autoriteiten, en uiteindelijk met zachte dwang zijn afgevoerd, daarin bewijs ziend dat er een complot is van machthebbers. Een zichzelf vervullende profetie. Debat, rede, verlichting, en de waarheid: geslachtofferd. Welkom in de Hel. 

*Hoofdstuk 3
*Jawel beste lezer! Hier bent u aangekomen bij een cliffhanger, een plottwist. Hoofdstuk drie is namelijk nog niet af. Het is aan u hoe het finale hoofdstuk van deze sage wordt geschreven. Wie wint? God of de Duivel? Zal het verlichte baken van kennis en waarheid overleven? Of is het verval ingezet en zal de gure winterwind uit het Noorden het vergif verder verspreiden? Welk een veldslagen zijn nog nodig voor de ultieme overwinning? Lukt het de decadentie te vernietigen? Vindt men een betere balans tussen elitair en egalitair? 

Blijft de Universiteit van Paterswolde de Hemel, of verwordt het tot de Hel? Het woord is aan u, beste lezer.

Tags: woke, Sam Bal, RUG

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Nu ook al WOKE: kinderspeelkleden

Het houdt niet meer op en het wordt alleen maar vervelender

@Ronaldo | 18-04-24 | 14:00 | 174 reacties

Interview met historicus Martin Harlaar, de schrik van woke en gendergekkies

Historicus Martin Harlaar (Amsterdam, 1956) publiceerde Het gender-experiment. Hoe maakbaar is onze identiteit als M/V/X? en Ben ik wel woke genoeg? Een ontdekkingstocht door het land der Social Justice Warriors.

@Arthur van Amerongen | 27-01-24 | 20:45 | 121 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.