Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof – Over Sjoerd Sjoerdsma, de NCTV en Ongehoord Nederland

En een sneer van Dilan Yeşilgöz naar het magere mannetje

Sneer van minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz (VVD) naar D66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma eind maart. De D66’er had haar in februari bevraagd over twee uitzendingen van Ongehoord Nederland (ON) waarin de omvolkingstheorie werd besproken. Daarom had hij de minister verzocht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de zaak te laten onderzoeken.

Maar daar kan de NCTV weinig mee. Yeşilgöz schrijft: “Momenteel is er voor deze taken van de NCTV geen grondslag en is deze taak opgeschort waar het gaat om het bezien van online open bronnen zoals Twitter of Facebook. (-) Dit betekent dat er nu vanuit de NCTV geen direct zicht is op hoe er bijvoorbeeld door groepen rechts-extremisten online wordt gereageerd op uitingen in relatie tot de omvolkingstheorie naar aanleiding van de genoemde uitzendingen, en de NCTV niet in staat is voldoende te bezien wat dergelijke ontwikkelingen betekenen voor Nederland. Dit illustreert de gevolgen van het niet eigenstandig kunnen analyseren van online debatten en wat het betekent als deze mogelijkheid definitief zou wegvallen.”

Geheim agentje spelen mag niet meer

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt is de NCTV geen geheime dienst maar een afdeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Probleem is dat de NCTV desondanks wel graag geheim agentje speelt. Zo bleek in april 2021 dat de club politici, activisten, religieuze leiders, journalisten en burgers in het algemeen in de gaten hield. Dat is kwalijk omdat niemand de NCTV controleert. Echte inlichtingendiensten zoals de AIVD en de MIVD voelen tijdens hun werkzaamheden de hete adem van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in hun nek. Voor de NCTV gaat dat niet op en dat is niet netjes voor een club die met privacygevoelige informatie omgaat.

D66 wilde van speurfunctie NCTV af

Het was dan ook de Tweede Kamer die er in juni vorig jaar een stokje voor stak toen het kabinet die analyserende functie van de NCTV tóch bij wet wilde vastleggen. Een van de aanjagers was D66 Kamerlid Hanneke van der Werf die toen zei: “De NCTV werd betrapt met 100 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. De minister besloot dan maar een snelweg aan te leggen. Maar waarom eigenlijk?”

Die kritiek werkte: de NCTV mag niet langer rondneuzen, inmiddels gaat het kabinet dat ook per wet vastleggen.

Vanuit het standpunt van Yeşilgöz is de sneer naar Sjoerdsma begrijpelijk: een uitgeklede NCTV betekent minder macht voor haar ministerie terwijl Defensie de MIVD heeft en Binnenlandse Zaken de AIVD.

Sjoerdsma de halfbakken KGB’er

Opmerkelijker is dat de D66’er - die eerder gelijk een halfbakken KGB’er Kompromat tegen informateur Johan Remkes (VVD) verzon – de NCTV tegen een publieke omroep wil inzetten. Dat D66’ers weinig op hebben met ON bleek al toen Tjeerd de Groot een verslaggever van de omroep uitmaakte voor fascist (en daarna zijn excuses moest maken).

Maar het tekent vooral het opportunisme van Sjoerdsma dat hij de NCTV als een soort privé-geheime dienst wil gebruiken tegen ON (hij stelde zijn vragen in februari dit jaar) terwijl zijn eigen partij er dus in de zomer van 2022 voor heeft gepleit de NCTV juist dergelijke capaciteiten af te nemen. Zo rolt het magere mannetje.

Saneer de NPO

Eén en ander laat onverlet dat de NPO natuurlijk zo snel mogelijk gesaneerd dient te worden en zich voortaan beperkt tot het Journaal, Sport in Beeld en berichten voor de scheepvaart en landbouw. Wie hagiografieën over Sigrid Kaag wil uitzenden of reclame wil maken voor een omvolkingstheorie gaat dat maar lekker crowdfunden.

Reaguursels

Inloggen

Probleem van D66: alles waar ze geen controle over kunnen krijgen is moet kapot(want: nazi, *-ist of *-foob). Alles waar ze wel controle over kunnen krijgen, wordt voor de eigen partijdoelen aangewend(zoals de NPO, de Kamervoorzitter etc.).

ReyNemaattori | 09-04-23 | 23:07

Wat ’n nare man op de pica.. dus hij is fanatiek op nazi jacht, echter ziet de nazi in de spiegel niet staan? De man moet onder toezicht als je het mij vraagt, anders gaat hij nog brokken maken met z’n waanideeën. Vraag: waarom is er geen psych screening voor leden v.d. Eerste en Tweede kamer?

Unsinkable-Sam | 09-04-23 | 20:18 | 1

De klassieke heksenjager - denkt dat hij zelf deugt, maar heeft er geen enkele moeite mee tegenstanders op gruwelijke wijze uit de weg te ruimen.

Zeurders | 09-04-23 | 20:27

Ja, allemaal zeiken over de NCTV. Maar straks niet janken wanneer er een grote biem is en jammeren waarom de NCTV etc. ze niet in de gaten hield.

TheBigKirth | 09-04-23 | 19:54 | 1

Kun je een paar legendarische acties van de NCTV noemen waaruit blijkt dat dit instituut enorm nuttig is geweest voor het democratische Nederland?

Zeurders | 09-04-23 | 20:29


D66's magere mannetjes Uni-tèd ........... A.K.A. The Rimmers

Ervaringsdeskundige | 09-04-23 | 19:01

Het zal niemand verbazen dat er geen ontslagronde geweest is bij het NCTV naar aanleiding van de spionageactiviteiten. Wat is er gebeurd met dat baasje van de KLa onder de paraplu van de MIVD op kamp Milligen die iets vergelijkbaars deed? Schop onder zijn gat de poort uit?

Ten aanzien van iemand van Demagogie´66 is een en ander evenwel niet te verwijten. Of het nu democratievijandigheid is (afschaffing referendum), flagrante schending van de bescherming van private eigendom tegen overheidsingrijpen (de helft van de veestapel moet weg) of dat het gaat om feitenvervalsing en het verspreiden van desinformatie (de natuur gaat dood, stikstof! Co2!) laat het maar aan milieuwappies en eindtijdprofeten De Groot, Sjoerdsma, et c.s., over om het "weldenkende" deel van de natie te vertegenwoordigen in onze hoge colleges van staat. Het is hun job en zijn daartoe verkozen (maar met hoeveel voorkeursstemmen?).

Heurtebise | 09-04-23 | 18:24

Verkiezingen & Nexit graag..

Motorkater | 09-04-23 | 18:10

Ik snap er werkelijk niet van dat die mensen bij de NCTV niet ongelooflijk op hun donder hebben gekregen en/of ontslag wegens dringende reden hebben gekregen.
Als je zo graag alle burgers wil bespioneren en afluisteren, dan ga je bij de AIVD werken. Je gaat niet je eigen afdeling zonder enige reden of wettelijke grondslag omtoveren tot een tweede AIVD.

ParadiseLost | 09-04-23 | 16:24 | 1

Ook de AIVD niet.

Zomaarwat | 09-04-23 | 16:42

We kabbelen rustig door. Naar de afgrond, tenminste, naar een glijdend vlak met een hellingshoek waarbij terugkeren onmogelijk is. Ik denk dat we die al zo goed als gepasseerd zijn, dan wel snel passeren, tenzij er grote veranderingen plaatsvinden, zoals totaal andere CO2-aanpak, grenzen dicht en andere stikstofaanpak.

Voordat ik weer eens wat ging tikken, dacht ik, laat ik eens wat termen die je tot slecht mens maken erbij pakken. Te beginnen met extreem rechts. Immers, als je wat zegt ben je sowieso af als je jezelf als extreem rechts kwalificeert.

Wat zegt wiki/google: "Extreemrechts wordt vaak geassocieerd met chauvinisme, xenofobie, racisme, streven naar blanke superioriteit, of met reactionaire standpunten in het algemeen."

Lekker vaag toch?! Lekker schieten. En dan nog die 'of'. Reactionaire standpunten.

Zo hebben de alfaatjes weer lekker de macht en kakelen die voort.

Ik heb de nodige reacties gelezen.

Waar moet ik beginnen? Omvolking een issue? De econometristen rekenen rampen uit om de CO2-apocalyps te onderbouwen maar even rekenen hoe de autochtone bevolking uitgefaseerd wordt de komende 100 jaar is te moeilijk? Het is geen discussie. Het is geen onderzoek waard. Als je vervanging van de autochtone bevolking door allochtone bevolking 'omvolking' noemt, dan is er weinig ruimte voor discussie.

Echter, de autochtone bevolking vervangen een probleem vinden is ongewenst, tsja, dat is extreem rechts.

Dat instroom nuttig is? Jong en gezond lees ik.

* I am out *

Zomaarwat | 09-04-23 | 15:44 | 5

Brussel en de who willen meer macht,verdeel en heers,meng de bevolking zodat een Nationaal gevoel geheel weg is.

Coolcalmcollected | 09-04-23 | 17:29

Laten we het dan ; :verandering van volk " noemen.
Op papier een enorm probleem met stikstof, co2 en water tekort.
De import van massa mensen dus totaal geen probleem!
Die extra co2 uitstoot , huizenbouw ondanks stikstof en genoeg water om lekker door te kachelen schijnbaar.
Dan schijnen de problemen totaal niet te bestaan.
Dus hè, stop dan met dat geleuter over stikstof en de rest van de zooi!
Zeg grwoon; wij willen massa import en daar moet de ned. Bevolking maar genoegen mee nemen!
Boeren weg en bouwen!
Want, dat is de bedoeling!

Mispel | 09-04-23 | 17:38

Een vaste d33- achtige reaguurder hier, vindt ook, dat 'omvolking' niet omvolking genoemd mag worden. Noemt iedereen die dat vindt dom en verheft zichzelf tot voorbeeld- deuger pur sang. Tegelijkertijd komt het dan met de verklaring, dat de netto- instroom reuze meevalt. Daarmee dus gewoon zeggend, dat we worden omgevolkt.

vladimirows | 09-04-23 | 17:44
▼ 2 antwoorden verborgen

De overheid heeft direct contact met binnenlandse en buitenlandse organisaties die zeggen groeperingen te representeren. Daaruit komt overheidsbeleid voort. Het is niet toevallig dat de overheid jou nooit belt. Als burger ben jij geen partij in de gesprekken tussen overheid en organisaties die zeggen bepaalde groeperingen te representeren. ON probeert, stuntelig, dit te doorbreken. Reactie overheid: 'Dit is niet democratisch! Dit is geen fatsoenlijke journalistiek!'
Ik vind het nog minder democratisch dat ik als burger geen enkel verweer heb tegen organisaties die zeggen bepaalde bevolkingsgroepen te representeren en dat deze - omdat de overheid in direct contact staat met hèn en niet met de bùrger - mij met succes volledig aan de kant kunnen zetten.
ON is niets anders dan vrij simpel: "En wij dan!?". Zo veel stelt het niet voor.
ON wekt hoon en irritatie op bij degenen die met hun mening bewust of per toeval vol de overheid steunen. ON is voor hen dat lachertje dat tegelijkertijd niet te veel de aandacht moet vestigen op de onvrede in de samenleving zoals deze niet wordt besproken in de media die voor nieuwsgaring voornamelijk de overheid en - jawel- organisaties die zeggen bepaalde groepen te representeren benaderen.

zeurmachine | 09-04-23 | 15:35

Sjoerd Sjoerdsma is een Communist,

Wordwatjebent | 09-04-23 | 15:22 | 2

Een Marxist,pol pot -tischt of een gewoon misselijk makend ddr66’er,volgens mij alle van drie.

Coolcalmcollected | 09-04-23 | 17:34

Een dwaallicht.

vladimirows | 09-04-23 | 17:45

Nu we het dan toch over het NOS journaal hebben, is het misschien goed daarbij de overwegingen van Bauke Geersing (oud directeur NOS) te betrekken:
www.blckbx.tv/tech-media/oud-nos-dire...

fokkewoelf | 09-04-23 | 14:46 | 7

@MarkiesDeBalzaque | 09-04-23 | 16:09: de NPO is in deze de meest discutabele,propaganda,propaganda en propaganda,een discutabele staat kan er nog veel van leren.

Coolcalmcollected | 09-04-23 | 17:36
▼ 4 antwoorden verborgen

Omdat het nooit zal gaan zoals hij het wil zien we hem de rest van zijn leven met die ontevreden r*tkop op iedere foto.

uisge baugh | 09-04-23 | 14:41

Gek eigenlijk, zaken zoals de pensioenleeftijd van 65 jaar zijn "niet meer van deze tijd". Maar de NPO is dat wel?
Lijkt mij een verademing als de NPO (net als die andere "marktwerking" zaken) wordt geprivatiseerd. Alleen wie betalend lid is, kan nog kijken.
Met hooguit een voor iedereen vrij toegankelijk half-uurtje per dag 'nieuws en mededelingen vanuit de overheid' te verzorgen door het betreffende ministerie.
En dan ook géén politici meer bij talkshows; dan kunnen die politici gewoon aan het werk (in plaats van constant alleen aan 'beeldvorming' te doen).

Wering | 09-04-23 | 14:38

De d66’er is van nature geneigd het goede te doen
Is gewoon wetenschap

RickTheDick | 09-04-23 | 14:24 | 7

@Graaisnaaiert | 09-04-23 | 14:32:
... en moet danig gedekoloniseerd worden, is mij verteld door een zwarte dame met grote ringen in haar oren.

Schoorsteenveger | 09-04-23 | 15:08

@Schoorsteenveger | 09-04-23 | 15:08:
En zij kan het weten want in ultimo hebben donkere vrouwen altijd gelijk. Blanke en getinte vrouwen trouwens ook.
Snap nu ineens die genderhype, het heeft niets met identiteit te maken maar het zijn gewoon kerels die ook wel eens gelijk willen krijgen.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 15:35
▼ 4 antwoorden verborgen

Onderzoek naar omvolkingstheorieen kan mijn niet zo boeien. De omvolkingpraktijk moet echter zo snel mogelijk stoppen!

Sieg Hein | 09-04-23 | 14:17 | 1

Zo is dat.

Zomaarwat | 09-04-23 | 17:21

@cugel | 09-04-23 | 15:58: En dan stoppen ook die oorlogen en aanslagen, waarvoor het gros van de instromiërs zegt op de vlucht te zijn. Dream on.

vladimirows | 09-04-23 | 17:50

@vladimirows | 09-04-23 | 17:50:
Mee eens: die landen moeten ook economisch ontwikkelen willen oorlogen en aanslagen stoppen. En BAME landen lijken maar moeizaam te ontwikkelen te zijn. Ik denk dat de islam ook niet helpt, maar waarschijnlijk ben ik bevooroordeeld.

cugel | 09-04-23 | 19:28
▼ 13 antwoorden verborgen

Sprekend over spionage:
www.nytimes.com/2023/04/08/world/euro...
Dit is maar een deel van een heel serieus lek.
Ik had GS getipt, ook ivm de rol van Elon Musk met zijn twitter, maar er is nog geen topic aan gewijd.
En sprekend over Bassiehof:
Het zal geen verwondering wekken dat ik wel redelijk tevreden ben met de traditionele Nederlandse TV en dat ik Ongehoord Nederland en extreem rechts het grootste gevaar vind, speciaal vanwege de klimaat ontkenning van rechts. Hier is nog een link die het gevaar van rechts duidelijk laat zien:
Q&A: Noam Chomsky on Palestine, Israel and the state of the world www.aljazeera.com/features/2023/4/9/q...
Rechts wint overal en wordt een groot gevaar voor de wereld met hun waanzinnige ideeën.

cugel | 09-04-23 | 14:10 | 15

@Zomaarwat | 09-04-23 | 15:59:
Kernenergie en adaptie en ondertussen gewoon doorgaan met CO2 door het verbranden van kolen, olie en gas? Dat is niet wat de wetenschap zegt. En links moet zijn kop houden en rechts een paar decennia alles laten regelen? Dat doen we al sinds Thatcher en Reagan en langzaamaan wordt een andere koers erg dringend.
@Schoorsteenveger | 09-04-23 | 16:39:
Ik ga het lezen, maar de tijd is altijd het probleem. Hoewel: het is nu zondagavond: nu moet het lukken. Edit: het is niet te lang en ziet er erg interessant uit. Ik heb het zo uit.

cugel | 09-04-23 | 19:40
-weggejorist-
Zomaarwat | 09-04-23 | 22:11

@Schoorsteenveger | 09-04-23 | 16:39:
Beide artikelen gelezen + nog één interview van Chomsky met Al Jazeera. Ja, hoewel Chomsky een redelijk gerespecteerde intellectueel is heeft hij inderdaad wat teveel fouten gemaakt om hem als autoriteit aan te roepen.
@Zomaarwat | 09-04-23 | 22:11:
Ik weet dat er altijd wetenschappers zijn die ook de andere kant verdedigen, maar in dit geval hebben die niet gelijk. Als rechts iemand bewonder je waarschijnlijk Elon Musk. Waarom denk je dat hij zoveel geïnvesteerd heeft in Tesla? Als benzine auto's net zo goed zijn en die hele klimaatverandering onzin is? Nee, omdat er massaal in alternatieven geïnvesteerd wordt kun je zien dat de ontkenning van klimaatverandering, of, als ze het eindelijk niet meer ontkennen maar zeggen dat adaptie nodig is, en niet stoppen met fossiel, grote onzin is. De wereld had niet zoveel in alternatieven geïnvesteerd als ze dachten wat rechts denkt.

cugel | 09-04-23 | 22:37
▼ 12 antwoorden verborgen

Pechtold net in Buitenhof. Vindt zichzelf een goed debater. Ja, als je niet naar de ander luistert win je elk debat.

Flandrien | 09-04-23 | 14:06 | 6

@UnderTheDevil | 09-04-23 | 14:08: Na het CBR succes en de voortvarende aanpak van de Binnenhof verbouwing een mooie nieuwe uitdaging? Wat kan deze geweldenaar niet.

bijna_raak | 09-04-23 | 14:20

@Schoorsteenveger | 09-04-23 | 14:16: Voor je eigen gevoel wel. Je hoort letterlijk geen valide tegenargumenten. En dan ga je dus denken dat je een goed debater bent.

Flandrien | 09-04-23 | 14:32

Tegen wie was hij nu weer?

Zomaarwat | 09-04-23 | 16:58
▼ 3 antwoorden verborgen

D66ers schuiven XR lui, de extremistische islam en kinderverminkers naar de zijkant om uiteindelijk bij het echte “gevaar” uit te komen.
Ongehoord Nederland..

Bochel | 09-04-23 | 14:03 | 1

"Ons" soort extremisme is geen extremisme maar noodzakelijk activisme, progressie, inclusief en diversiteit.
Let nou toch eens op ;)

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 14:35

Er zit een knop op je TV. En hoewel ik het ding nauwelijks nog gebruik: ik maak zélf wel even uit wat ik wil zien.
-
Vraagje aan Ome Sjoerd en ambtgenoten: er hangen honderdduizenden schotelantennes in Nederland. Die zijn veelal gericht op allerlei obscure satellieten. Via die satellieten kun je letterlijk tientallen hele griezelige Arabische zenders bekijken, die aan de lopende band onthoofdingen, stenigingen en intifadah-scenes laten zien, alsmede tamelijk ongezellige ‘ kinderprogramma’s’, waarin Joden er niet heel best vanaf komen. En het leuke is: naar die zenders wordt in Nederland behoorlijk goed gekeken. En dat is al een jaartje of twintig aan de gang. Wààr blijven de kamervragen van D’66 - of van welke Nederlandse politieke partij dan ook?

bisbisbis | 09-04-23 | 13:50 | 2

Wààr blijven de kamervragen van D’66 - of van welke Nederlandse politieke partij dan ook?
Mag je niet vrij zijn om te kijken naar wat je wilt?
RT op internet bijvoorbeeld?
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2420302-sites-rt-en-sputnik-geblokkeerd-door-grootste-internetproviders
U ziet, niks politieks....
Waar blijven die Kamervragen over vrije nieuwsgaring? Waarom Al-Jihadi via de schotel wel en RT niet via internet? Waarom gaat een provider op de stoel zitten?

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 13:56

Welke satellieten zijn dat eigenlijk? ik heb hier een mooie ruim 2 meter prime focus..*alvast schotel draaien doet*
Want een leuke steniging gaat er altijd wel in met pasen..

broervandenhollander | 09-04-23 | 14:56

Gewoon het kijk en Luistergeld terugbrengen. Dan is het zo afgelopen met de NPO.

Remus McMillan | 09-04-23 | 13:40 | 2

Dat was geen vrijwillige bijdrage. Als je een TV in huis had moest je betalen, ongeacht aansluiting, kabelabo of wat dan ook. Daar was een aparte opsporingsdienst voor opgericht.

Nichtsneues | 09-04-23 | 13:49

Remus McMillan | 09-04-23 | 13:40 |
D66 uitvoering:
Om de NPO te bekostigen voeren we kijk en luistergeld weer in, verplichtte afdracht van € 1000 per burger per jaar, + inflatie en rente.
Tevreden?

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 13:51

Een wappie heeft een verknipt beeld van de werkelijkheid. In linkse kringen worden aanhangers van Baudet en kijkers van ON wappies genoemd maar hoe zit het met D66?

"Ze hebben fouten gemaakt", en ze verdienen een tweede kans. De Nederlandse regering haalde de IS-bruiden terug naar Nederland, met hun kinderen.

Er zijn foto's verstuurd uit IS-gebied waar kinderen van 10 jaar les kregen in het onthoofden van 'tegenstanders'. Die werden op hekken gespietst als waarschuwing dat iedereen zich aan de sharia-wetgeving moest houden.
Deze zieke en verknipte geesten lopen na het uitzitten van hun gevangenisstraf weer rond in de maatschappij en de haatlarven groeien op tot haatbaarden.
Vanwege hun leeftijd zijn ze niet veroordeeld maar ze zijn wél geïndoctrineerd, zitten vol haat tegen westerse mensen en zijn ernstig beschadigd.
Waarom zou je dit risico willen aangaan? Gevangenisstraf en psychiatrische begeleiding kost kapitalen en na afloop weet je nog niet wat je hebt bereikt.
Had ze daar gelaten, ze hebben hun keuze gemaakt: Inshallah!
Maar D66-rechters en politici hebben nu eenmaal een plank voor hun kop...

Moslims hebben een speciale status in Nederland in tegenstelling tot elke andere religie. De politie bezoekt de Iftar en op televisie wordt iedereen geïndoctrineerd met 'hoe moeilijk het is om te vasten terwijl je werkt'. Politici en leden van het koningshuis wensen moslims 'Ramadan Mubarak' Op scholen worden christelijke feesten niet bij naam genoemd want 'dat is kwetsend' voor de islamitische kinderen. Lichtjesfeest en lentefeest in plaats van Kerstmis en Pasen; Sinterklaas is zelfs helemaal kapotgemaakt.

Om moslims te kunnen laten bidden worden er op universiteiten en werkplekken maar ook op scholen gebedsruimtes opengesteld. De KNVB is helemaal absurd bezig: Tijdens de ramadan van 2023 introduceerde ze een extra eet- en drinkpauze voor islamitische voetballers:
De KNVB adviseert het volgende bij avondwedstrijden: – De wedstrijd wordt door de scheidsrechter kort stilgelegd op het eerstvolgende beschikbare moment na zonsondergang (bij een overtreding, uitbal, achterbal, etc.);
– De wedstrijd ligt kort stil en begint zo snel mogelijk weer;
– Dit gebeurt bij wedstrijden waarbij er minimaal één persoon (speler en/of (assistent-)scheidsrechter) op het veld staat die meedoet aan de ramadan;
– De scheidsrechter en trainer en/of aanvoerder van beide teams bespreken dit voor aanvang van de wedstrijd met elkaar zodat iedereen op de hoogte is. Als iedereen akkoord is, dan heeft het om deze reden stilleggen van de wedstrijd wat ons betreft geen consequenties.
Tijdens de maand van de ramadan vasten moslims overdag. Ze eten en drinken pas weer als de zon onder is gegaan. Of dat lange vasten gezond is valt te betwisten, maar zoals met elke levensbeschouwelijke leefstijl zijn volwassenen vrij om zo’n keuze te maken.
De NOS stelt overigens dat moslims ervoor kunnen ‘kiezen om het vasten een dag over te slaan in verband met bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als ze zware lichamelijke inspanning moeten leveren, zoals bij een wedstrijd.’
De KNVB heeft haar scheidsrechters evenwel geadviseerd om de wedstrijden steeds kortstondig te pauzeren ‘op het eerstvolgende beschikbare moment na zonsondergang (bij een overtreding, uitbal, achterbal, etc.)’, mits er tenminste één participant aan de ramadan meedoet aan de wedstrijd.
Of moslims het vasten een dag mogen overslaan voor een – al dan niet professionele – voetbalwedstrijd is irrelevant. Het vasten is een keuze die ze zelf maken op basis van hetgeen waarin ze geloven; hoe de religieuze voorschriften zijn is niet relevant in een niet-islamitische, liberale, seculiere samenleving.
In een liberale samenleving hoeven gelovige mensen niet gefaciliteerd te worden in hun geloof. Ze mogen hun geloof belijden, maar kunnen niet verwachten dat iedereen zich schikt naar hun wensen. De islamitische voetballers kunnen wachten met eten en drinken tot in de rusttijd, en als de zon dan nog niet onder is gegaan kunnen ze wachten tot na de wedstrijd.
Waarom maakt de KNVB dan een uitzondering voor islamitische voetballers? Is het een uiterlijke verschijningsvorm van het wokisme? Coen de Jong (Wokeland) en Floris van den Berg (Het Spook van Woke) laten in hun recente werken zien hoe de samenleving zwicht voor islamisering. De Jong wijst erop hoe kritiek op islam in een ‘islamofobie-frame’ wordt geplaatst.
Sommige cabaretiers kiezen er zelfs voor om geen grappen meer te maken over de islam. Gerenommeerde atheïsten als Richard Dawkins durven zich niet eens uit te laten over ‘IS-bruiden’, uit de terechte angst om daarmee de islam te beledigen en daardoor het slachtoffer van gewelddadigheden te worden.
Islam ligt erg gevoelig in de samenleving en heeft daardoor een bijzondere positie verkregen. Woke omarmt gevoelens ten koste van de rede en is daardoor een opmerkelijke affaire aangegaan met islam. Islam moet namelijk niets weten van homo’s, lesbiennes, transgenders of genderzwevers – met name die laatste twee groepen zijn nou juist belangrijk voor het wokisme.
Het voorkomen van potentiële kwetsuren in de samenleving wint het binnen woke echter van het lijfsbehoud van de eigen mensen. Daarom gaat woke allerlei verbonden aan die gevaarlijk zijn voor zichzelf, waaronder een pact met de islam.
De invloed die woke heeft verkregen in de hedendaagse maatschappij zorgt echter voor een steeds sterker wordende positie voor de islam.
D66 is de werkelijke wappie in de politiek; hypocriet, woke en alles behalve seculier-liberaal als het gaat om omvolken en islamiseren van de maatschappij.

Angélica de Sancé | 09-04-23 | 13:31 | 17

@Ride_On | 09-04-23 | 14:58: Het brengt dat niet maar het levert nu macht op en sommigen kunnen dan niet anders dan hun dominante zelf dat laten opsouperen, ongeacht de gevolgen. Ze zijn daarbij gezegend met een verstand dat hen niet waarschuwt dat dit misgaat. Je zit - net als bij stikstofdekentje en kernenergie verwarmt geen huizen - Jetten tegen een frame aan te kijken. Het is inhoudsloos maar het blijft praten en heeft ook ideeen, zegt het.

Vroeguh, kende ik heel veel mensen die zo waren. Maar die gingen niet in de politiek. Op een of andere manier is die deur wel opengezet en bezetten dit soort gefrustreerde dommeriken allerlei posities waarbij het opeens van belang is welke onzin ze nu weer uitkramen.

Daarbij ben ik ervan overtuigd dat dit soort volk heel einig zetels zou halen. Er is echter iets gaande met trechtering of zo en ballotage, die de democratische rechtsstaat niet heeft voorzien. Het is een eenheidsworst aan de ene kant en het is een karrenvracht dommeriken aan de andere kant. Want mensen stemmen op een partij in plaats van op deze personen. Deze personen liften mee. Dit kan niet de bedoeling van onze democratie zijn geweest denk ik dan.

Zomaarwat | 09-04-23 | 17:15

Angélica de Sancé for president!

Dr_Johnson | 09-04-23 | 20:52
▼ 14 antwoorden verborgen

Jammer dat dit stuk op de persoon gespeeld is. Veel verontrustender is de reactie van de huidige minister van Justitie. Sinds wanneer is het in een democratie de taak van de overheid om het publieke debat te monitoren?

Ter herinnering: www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/... In een gezonde democratie was dit overigens nog steeds Artikel 1 geweest.

Hetkanverkeren | 09-04-23 | 13:19

Het dagelijkse boosmaakartikel over D66. Lijkt de Joop wel over de PVV. Enfin, dat ON, het is natuurlijk een heerlijke wappieomroep waarnaar je kunt kijken als een aflevering van Family Guy maar dan serieus bedoeld met dezelfde foute teksten. Het ene is satire, het andere onbedoelde satire.

Volgens mij moet je die omroep niet aanpakken maar lekker laten gaar koken in eigen sop. FvD is er ook groot mee geworden, ik bedoel klein. Straks zijn ze net als Tucker Carlson op de Russische TV en is het wel klaar met ze. Geen NCTV voor nodig.

Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 13:18 | 7
-weggejorist-
Blonde Nel | 09-04-23 | 13:36

De NPO is helemaal linkse kerkië en D66. ON geeft daar eindelijk een tegenwicht in, die neemt D66 nog eens op de korrel. Ik ben daar wel blij mee. Ik steun ze graag!

Ik ben iemand die altijd een eigen tas meeneemt naar de afhaal Chinees om plastic uit te sparen. Ik ben daar elke keer de enige die dat doet. Maar op de media zijn het D66 deugmensen die altijd roepen dat ze dat ook doen want goed voor het milieu. Voor mij allemaal te huichelachtig hoor.

DitjaarkrijgikAOW | 09-04-23 | 13:52
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik verwar NCTV steeds met de NCRV of zijn het dezelfde mensen? Dat sjoerd sjoerdsmama een beetje veel jaloers is op ON wegens de aandacht die ze krijgen is net als de jaloersheid van S Hogenberk op Hélène. Ze toonde met haar primitieve column precies aan waar het haar aan ontbrak, aan kwaliteit.

jan huppeldepup | 09-04-23 | 13:08 | 1

NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NCTb Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
NCRV Nederlandse Christelijke Radio Vereniging
NCDR Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
NCAB Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding
NCVB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

T is wat..
Is er ook een NCOA? Nationaal Coördinator Overheids-Afkortingen?

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 13:20

Een partij van Hufters D66.

wiers | 09-04-23 | 13:04 | 2

Correctie: Proleten'

Ervaringsdeskundige | 09-04-23 | 13:10

"Eén en ander laat onverlet dat de NPO natuurlijk zo snel mogelijk gesaneerd moet worden"

Nee, niet gesaneerd, maar geprivatiseerd.
Eigen broek ophouden i.p.v. vrijblijvend feestvieren van belastinggeld.

Kijken hoe het dan gaat met NPO66

PieterPassant | 09-04-23 | 13:03
-weggejorist-
Ervaringsdeskundige | 09-04-23 | 13:02 | 1

Sjoerd Sjoerdsma is duidelijk aangenomen om het vuile werk te doen zodat Sigrid Kaag en Rob Jetten hun handen schoon houden.
Een beetje iedereen die D'66 voor de voeten loopt voor de bus gooien.

Osdorpertje | 09-04-23 | 12:50

Het liefste wil ik dat ze de hele NPO saneren, dat die commercieel wordt. Dat ze maar arbeiten voor de kijkcijfers. Altijd maar dat nieuws aangepast aan hun visie.

Daarom kijk ik altijd het VRT-nieuws. Die nieuwslezeres hebben ze voor het eerst sinds 1978 vervangen door een jong ding met mooie lange haren aan een kant en een strak bloesje. Ik kijk daar veel liever naar dan naar die modepoppen van de NOS met de laatste mode die hun dikwijls totaal niet staat. En het VRT-nieuws is niet aangepast maar komt zoals het is. Ze gaan niet speciaal vrouwen zoeken of mannen van kleur om te interviewen, maar gewoon wie er op dat moment aanwezig is. O, ja, en laat de NPO ook maar een forum oprichten zodat we kunnen reageren op het nieuws.

DitjaarkrijgikAOW | 09-04-23 | 12:49 | 8

@Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 13:12:
Dabk voor de link. Ik heb mij dat Twitter nog niet eigen gemaakt, elke keer die popup om in te loggen is niks voor mij.

DitjaarkrijgikAOW | 09-04-23 | 14:07
▼ 5 antwoorden verborgen

Iedereen die lid is van, spreekt namens en/of stemt op D'66 moet ik sowieso niet. Die sekte is de grootste ondermijning van ons Nederlands bestaan; en dat vieze mannetje Sjoerdsma is daar een der hoofd figuren van. Dat D'66 qua walgelijkheid nog boven Groen Links zou uitgroeien zegt genoeg.

Broadsquire | 09-04-23 | 12:43 | 8

Ik heb het eens doorgelezen , veel holle retoriek. De mensen die ik ken die d66 stemmen vond ik al een beetje linksige ambtenaren types met grijze spekzolen maar die koppen op die website word ik ook niet echt erg vrolijk van.. niet echt bepaald types uit mijn leefomgeving waar ik me mee kan identificeren. Dan kun je net zo goed Pvvd stemmen want al die programmas en standpunten overlappen elkaar. Zonder al dat rare LBGENZ inclusieve gedoe . www.partijvoordedieren.nl/

Smoelensmid | 09-04-23 | 17:14
▼ 5 antwoorden verborgen

Vind het eigenlijk wel een goed idee dat figuren als Johan Vollenbroek bij ON worden uitgenodigd. Dat is journalistiek, dat is interessant. Gewoon het gesprek aangaan en misschien eens wat van elkander leren ipv stoer online schermen vanachter je socmed-schildje in je mancave-bubbel.

SIogra | 09-04-23 | 12:43 | 4

Ja maar, ja maar, bij ON laten ze de mensen die een afwijkende mening hebben netjes uitpraten. Volgens de NPO norm moeten die mensen hinderlijk onderbroken worden en niet laten uitpraten. En vooral aangeven dat het niet klopt. Dat schijnt goede journalistiek te zijn.

Xbitt | 09-04-23 | 13:20

Ja, dat is mooi. Mensen laten praten en met name mensen met een goed onderbouwde mening of visie. Zonder verwijten dat de iemand links, rechts of anderszins gemankeerd is. MMaar wel scherp op inhoud en dus geen geloofsartikelen die geeerbiedigd dienen te worden.

Zomaarwat | 09-04-23 | 17:25
▼ 1 antwoord verborgen

Wiemer heeft 4929 voorkeursstemmen gekregen, dat is gelijk aan het aantal inwoners van Terschelling.

Mr_Natural | 09-04-23 | 12:42 | 1

Alleen jammer dat zo'n eiland dan een stuk makkelijker te isoleren is dan extremist Sjoerdsma.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 12:44

Eng ventje die Sjoerdma.

wiers | 09-04-23 | 12:35 | 1

Heeft de uitstraling van een of andere hoge priester uit een duistere sekte. Wat een jandoedel. Het zou voor d66 beter zijn om hem een schop onder z'n ..... te geven.

biebop | 09-04-23 | 12:46

Sjoerd Sjoerdsma is er zo eentje diie anoniem aangifte doet tegen zijn buren om ze in problemen te brengen nadat ze een keer 's avonds muziek hebben gedraaid.
"Volgens mij wordt er daar drugs gedealt. U kunt ze maar beter in de gaten houden. Of nog beter, een inval doen."

Osdorpertje | 09-04-23 | 12:35 | 4

Lachen als ze dan met een drugs hond komen en i.p.v. de hond bij de buren naar binnen gaat, hij aan sjoerd zijn deur blijft krabbelen.

jan huppeldepup | 09-04-23 | 13:12

@jan huppeldepup | 09-04-23 | 13:12:
Zorg voor een goede livefeed met camera's met meer dan 16 pixels. Ik ga kijken ende genieten.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 13:38

Denk dat je gelijk hebt, zo kijkt hij wel uit zijn ogen.

De_fluitlokker | 09-04-23 | 13:42
▼ 1 antwoord verborgen

Nu we het toch over radicalen hebben....
Nog de beste paaswensen aan gekke Tjeerd de Groot van Dwangbuis66.
Eet smakelijk en Proost!
Is hij trouwens al van z'n krankzinnige plan gestapt om alle honden en katten in Nederland te 'neutraliseren' - zei hij eufemistisch?
www.youtube.com/watch?v=dmqkOdh2oEA

Aristotalloss | 09-04-23 | 12:29 | 1

Neutraliseren? Best een goed idee van meneer De Groot

theo-is-dood | 09-04-23 | 20:20

In een democratie is er de vrijheid van meningsuiting. Dus kunnen ook dingen besproken worden waar de elite het niet mee eens is. Democraten snappen zelf democratie niet, zoals velen in Den Haag en Berlijn en Brussel. Iets met fight for the right for others to disagree. Martin kan dit veel beter verwoorden.

Winston1 | 09-04-23 | 12:23 | 9

@Winston1 | 09-04-23 | 12:55: Nee joh, ben je mal.
Stel dat er een referendum zou komen over bijvoorbeeld immigratie...

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 13:11

@Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 13:11:
Komt er niet. Het ophokken van mensjes is het nieuwe verdienmodel, willekeurig om wie het gaat.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 14:27
▼ 6 antwoorden verborgen

Als ik die kop van Sjoerdsma zie, dan denk ik daar altijd onwillekeurig een pet bij met zo'n te grote klep, geen grijze pet maar een gitzwarte. Het is die blik en dat al te strenge mondje. Griezelig, wat hij uitstraalt.

Schoorsteenveger | 09-04-23 | 12:17 | 2

Sjoerd is een kast-refo...

Bierum | 09-04-23 | 12:34

Sjoerd loopt in het weekend in een Stormtrooper pakje achter De Groot als Darth Vader aan.

4HoogAantWater | 09-04-23 | 13:05

Iedereen mag geloven wat hij/zij wil dus ook komplot theorien. Niks mis mee. Fout is dat te verbieden of vervolgen. Dat is begin van het einde.....

Blonde Nel | 09-04-23 | 12:16 | 9

@Après toi | 09-04-23 | 12:51: Jij vindt de Oekraïne een tof land? Waarom waren wij terughoudend met wapens geven aan de Taliban? Neem dan een voorbeeld aan Amerika..... Die verkopen /geven wapens aan iedereen....

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 12:53

@Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 12:53: Oekraïne is enorm verwesterd en heeft zeker potentie. Dus die kunnen op korte termijn gewoon lid worden van de EU en van de NAVO.

Après toi | 09-04-23 | 18:51

@Après toi | 09-04-23 | 18:51: Wat een gekakel weer. Potentie en korte termijn. 'Gewoon' lid worden van een EU en NAVO. Kukelekuuuu.

Zomaarwat | 09-04-23 | 22:17
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Bochel | 09-04-23 | 12:16 | 2

Het lijkt erop dat de NCTV te veel macht en autonomie had zonder de benodigde controlemechanismen, wat heeft geleid tot het onrechtmatig in de gaten houden van politici, activisten, religieuze leiders, journalisten en burgers. De kritiek van D66 Kamerlid Hanneke van der Werf heeft ervoor gezorgd dat de NCTV niet langer deze speurfunctie mag uitoefenen en dat het kabinet dit ook per wet zal vastleggen. Het lijkt erop dat Yeşilgöz vanuit haar perspectief begrijpt waarom er weerstand is tegen het afnemen van de macht van de NCTV, aangezien dit minder macht betekent voor het ministerie van Justitie en Veiligheid in vergelijking met andere ministeries die inlichtingendiensten hebben.

Expert Homo | 09-04-23 | 12:14 | 1

Waaruit bestond exact dat “ wat heeft geleid tot het onrechtmatig in de gaten houden van politici, activisten, religieuze leiders, journalisten en burgers.” ???

Openbare bronnen raadplegen?

theo-is-dood | 09-04-23 | 20:30

Stel dat je als linkse politicus weet dat het gros van de nieuwkomers op jouw partij of in ieder geval links stemt. Dan is het toch begrijpelijk dat je zoveel mogelijk nieuwkomers wilt binnenhalen? Het gevolg daarvan is dat de bevolkingsamenstelling verandert. Dat lijkt mij duidelijk. De ene noemt het demografische verandering en de ander spreekt van omvolking. Wat is nou het probleem? Okay, omvolking heeft iets bewusts in zich en dat mag niet benoemd worden. Maar als dit niet bewust gebeurt en dus zonder enige gedachte daarachter, vind ik het laatste vele malen erger dan omvolken. Ik geloof overigens niet dat politici zoiets doen zonder een bewust idee daarachter. Zó erg is het toch niet?

Amsterdamsko | 09-04-23 | 12:07 | 41

@Wattman | 09-04-23 | 15:07:
Yeps. Dat zeg ik ook, is mij allang een doorn in het oog. Maar de politiek wil ( heeft niets met kunnen te maken ) er niets aan doen want andere belangen. Zo'n Britta Bohler ook ( toevallig GL ) in de jaren 90, die mag gewoon meestemmen over mandaat weggeven aan Brussel. Dat kan gewoon niet.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 15:28

@Wattman | 09-04-23 | 15:07: Het stemmen in Turkije is het probleem van Turkije. Daar zijn ze in Izmir en Istanbul ook niet blij mee. Wat veel absurder is dat ze daar onroerend goed hebben dat hier niet opgegeven wordt. Ons belastingstelsel moet dringend hervormd worden, zodat Turken en Marokkanen geen gigantisch belasting voordeel meer hebben. Geen vermogen meer belasten, maar belasting verleggen naar gebruik van producten en diensten.

Grachus | 09-04-23 | 18:38

@Graaisnaaiert | 09-04-23 | 12:36:
Vanuit de Golfstaten wordt dan ook miljarden oliedollars gepompt in het verspreiden van de meest orthodoxe vorm van het Geloof van de Vrede.

theo-is-dood | 09-04-23 | 20:35
▼ 38 antwoorden verborgen

Er is in eerste instantie niets mis met omvolkingstheoriën door ON of hagiografieën van Kaag, uitgezonden door de publieke omroepen. We hebben een pluriform stelsel. iedere gek mag een omroep oprichten. Mits voldoende leden: Ga je gang.

De echt kwalijke rol hierin is weggelegd voor de NPO. Een overkoepelende organisatie die er bij gejongd is en die wel even zenduurtjes verdeeld. ON zaterdag nacht tussen 3 en 4. VARA elke avond prime time. Onder het motto van efficiëntie moeten omroepen samen gaan (BNNVARA. Echt? Bart de Graaff tolt net zo hard in zijn graf als Van Mierlo)
En die overkoepelende organisatie heeft een duidelijke politieke signatuur. Gerund door een '66 wethouder. Schaamteloos.
Dankzij de oprichting van de Nationale Propaganda Omroep is het precies dat geworden. Een propaganda middel van een pro-europa kliek, gecentreerd rond '66. Met als gevolg een strak gereguleerd narratief. Dat je, zelfs in zo'n situatie, nog een nationale opsporingsdienst op een "vijandige" omroep denkt te moeten zetten, laat zien met wat voor volk we te maken hebben.

TheEgg | 09-04-23 | 12:03 | 1
-weggejorist-
ChalinaRosa | 09-04-23 | 13:05

Sjoerdsma is zelf een ondermijnend element voor de democratie en rechtsstaat. Meneertjestaat niet open voor andere meningen en het wisselen van gedachten daarover. Über drammer, net als Jetten, De Groot, Kaag. Geholpen door regerings-laag Keulemans.

Zaadstaaf | 09-04-23 | 12:02 | 2

Jetten is een drammer en niet het scherpste mes in de la, maar hij heeft niet zo'n verrot karakter als die andere 2.

Grachus | 09-04-23 | 12:24

@Grachus: daar heeft u een terecht punt.

Zaadstaaf | 09-04-23 | 12:45

Dus er zitten nog fatsoenlijke mensen binnen X66. Alleen is zo'n HvdW natuurlijk nooit opgewassen tegen het activistische/ideologische geweld van de Duivendakjes en Pormesjes van X66, Sjoerdsma en De Groot. Jammer. Zo'n Hanneke, daar zou je wel zaken mee kunnen doen, dat is iemand die de Grondwet hoog in het vaandel heeft staan. Of zou het zo zijn dat je, als je eenmaal aan de coalitiekoek hebt geknabbeld als stoottroepers van X66 je vanzelf het gevoel krijgt dat de Grondwet er voor jou is en dat je die naar eigen wens en inzicht kunt misbruiken om je zin door te drijven?
Landgenoot, doe eens uitleggen... Red, jij hoeft dat niet, jij bent al te ver door de democratische ondergrens gezakt om op dat gebied nog serieus te nemen. Bij de Landgenoot heb ik nog een beetje hoop dat er een greintje zelfreflectie inzit.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 12:01 | 10

@Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 13:27:
Bij gelijkgestemden is het ook geen kunst om redelijk en normaal over te komen, Landgenoot. Het gaat om de verandering die ze ondergaan als er een mening bijzit die haaks op hun idealen en ideologie staat.
En ik ben daarvan geschrokken bij de hoogopgeleide X66ers ( en GLlers en SPers ) die ik ken. De tolerantie en het democratisch gevoel waren ineens verdwenen, bij sommigen werd inderdaad over verbieden en mogelijk geweld gesproken. En dan sta je raar te kijken, categorie wat zijn dit eigenlijk voor mensen...
Er is een reden dat ik drastisch in mijn sociale kring heb gesnoeid, kastradicalinsky's moet ik helemaal niets van hebben.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 14:22

@Graaisnaaiert | 09-04-23 | 14:22:
Edit: en dat ging niet over mijn mening, het ging over commentaar op het nieuws, de Trumpverkiezing, PVV, Israel, echt, het waren haviken geworden. Doodeng.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 14:23

@Graaisnaaiert | 09-04-23 | 14:22: uit ervaring weet ik dat dit de meest hypocriete lui zijn (overigens bij GL'ers nog vele malen erger). Als ik in dergelijke kringen verkeerde en ageerde tegen het toestaan van hoofddoekjes op basisscholen, dan werd ik woedend aangekeken, soms voor 'racist' uitgemaakt of mensen liepen zomaar zonder een woord te zeggen weg. Als mijn Turkse vrouw het echter zei, dan zaten ze amechtig te knikken en vonden ze haar dapper. Het is zo'n vreselijk vies en onecht volk dat alleen kijkt wie het zegt ipv wat de inhoud is.

Grachus | 09-04-23 | 18:44
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik vraag me trouwens af of "we" beter af zijn nu NCTV niet meer mag neuzen bij geradicaliseerde mensen in Nederland en analyses maken. Bepaalde clubjes en partijtjes zouden we juist meer in de gaten moeten houden. Paar voorbeelden: Hizb ut Tahrir, Viruswaarheid, etc.

De organisatiestructuur lijkt me ook wel nuttig in deze tijd van dreigingen van islamitische extremisten, rechts extremisten en er zitten ook nog linkse extremisten tussen die ook wel in de gaten gehouden mogen worden.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Co%C3%B6rdinator_Terrorismebestrijding_en_Veiligheid#Organisatie

Schout-bij-Nacht-J | 09-04-23 | 11:59 | 2

Extinction Rebellion

Ruimedenker | 09-04-23 | 12:02

Ga er maar 100% vanuit dat in clubjes en partijtjes iemand van de inlichtingendiensten zit. Dus clubjes links, rechts, islam, anders.

sjef-van-iekel | 09-04-23 | 12:14

Sjoerdsma is de personificatie van het selecteren van de verrotte mentaliteit die D66 sinds Pechtold heeft geinternaliseerd. Ik kan mij uit de historie geen politicus herinneren die zo vuig en vals was als Sjoerdsma is. Bijzonder enge kerel. Overigens is saneren van de NPO niet voldoende. Gewoon de financiering volledig stopzetten. In deze tijd van internet, YouTube en commerciële televisie is er geen enkel geldig argument om door de overheid gefinancierde media in de lucht te houden.

Grachus | 09-04-23 | 11:55 | 8

@Après toi | 09-04-23 | 11:58: het gaat hier niet om partij of ideologie, maar om persoonlijk handelen. Klaver heeft een doodenge ideologie, maar ik zou hem nog wel vertrouwen even op mijn portemonnee te passen als ik naar de WC moet. Sjoerdsma steelt er dan de helft uit en maakt mijn pinpas onklaar.

Grachus | 09-04-23 | 13:03
▼ 5 antwoorden verborgen

Die uitzending met Filip de Winter was een klassieke haatzaai-uitzending. Die De winter is een beetje het debiele neefje van Wilders (die ook niet het scherpste mesje uit de la is). De Winter ging door waar Wilders ophoudt (de strafwet). Hij kopieerde min of meer de tekst van een eerdere spreekbeurt van Wilders maar ging heel specifiek onderbouwen waarom immigratie eigenlijk de derde vijandige invasie van de islam is. Alle moslim-immigranten zouden eigenlijk een bewuste invasiemacht zijn.

Ik begrijp het. Je kunt tegen grootschalige immigratie zijn (ben ik ook). Je kunt weinig ophebben met de islam (net als ik). Maar het gaat toch echt meerdere grenzen over door iedere moslimimmigrant als kwaadaardig af te schilderen.

Enfin, kijk zelf maar terug. Maar Sjoerdsma heeft een punt voor wat betreft de noodzaak tot ingrijpen bij dit soort nare en gevaarlijke vuilspuiterij.

BobDobalina | 09-04-23 | 11:53 | 18

@Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 14:13:
Kijk, da's positief, en divers en inclusief en lhtbnogwatvriendelijk. Helemaal 2023.
*duim onhoog steekt*
Trots op

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 14:17
▼ 15 antwoorden verborgen

Omvolkingstheorie ? Theorie ? Als ik de TV reclames mag geloven worden we ergens voor klaargestoomd dus het lijkt meer op bewust beleid.

Der Schnitzeljäger | 09-04-23 | 11:51 | 3

Straks heb jij ook een gekleurde vriendin met rastahaar

Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 13:32

@Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 13:32:
Beter dat dan een asymmetrisch verknipt paarshaartje met neusbel, wenkbrauwpiercing, vegan en GL/PvvD-stemster. Dan mag je me echt opknopen.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 13:49

Dus als je de omvolkingstheorie aanhangt behoor je tot extreem-rechts?

stikstofhelp | 09-04-23 | 11:50 | 1

Omvolken is bad, dus je kunt beter iets anders aanhangen.

BobDobalina | 09-04-23 | 12:34
-weggejorist-
Après toi | 09-04-23 | 11:49 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Oh laatste alinea: neuk dat NPO sport geneuzel. Verkoop de uitzendrechten maar aan de commerciële omroepen en gebruik dat geld voor de politie inzet bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Net zoals wielrennen op de openbare weg en dan agenten op motoren om dat te begeleiden. Ga ergens anders fietsen, op het strand of zo. Verkwisting van gemeenschapsgeld. En dan ook nog op de staatsomroep. Brood en spelen.

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 11:46

"Eén en ander laat onverlet dat de NPO natuurlijk zo snel mogelijk gesaneerd dient te worden en zich voortaan beperkt tot het Journaal, Sport in Beeld en berichten voor de scheepvaart en landbouw."

Het is de publieke omroep. Die is helemaal niet bestemd voor enkel wat genoemd wordt. Nooit geweest ook. Dit is een "mening" en een slechte trouwens. Het publieke bestel is er voor alle Nederlanders. En dus ook voor documentaires, entertainment, schooltelevisie, enzovoort.

En omdat ON! een publieke omroep is met genoeg wappies is mogen zij ook hun onzin van ons belastinggeld uitzenden. Spijtig maar waar.

Als je dat wil omgooien dan mag je meteen alles omgooien. Zoals die miljoenen die de FVD vangt omdat ze de meeste wappies hebben. En wat dacht je dan van een kiesdrempel? 5 zetels minimaal? 10? Zo kan ik wel meer bedenken wat hervormd kan worden maar het wordt er niet perse beter op.

Schout-bij-Nacht-J | 09-04-23 | 11:46 | 6

@Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 11:52: D66 ook.

NLgaatnaardeklote | 09-04-23 | 11:58

Dat het het niet zo is en ook nooit zo geweest is niet echt een argument om het dan ook maar zo te laten toch? Vroeger waren er geen andere omroepen en er was geen internet. Er is nogal wat veranderd. De publieke omroep hoeft niet meer te entertainen.

John McClane | 09-04-23 | 12:12
▼ 3 antwoorden verborgen

Omvolking is net als die reclame van Shell. We willen het, we kunnen het en we moeten het. Dus verder niet zo zeuren allemaal. VVD nog steeds de grootste, D66 bepaalt nog steeds het beleid. Vooral het beleid van de Nederlanders in de blanke dorpen waar de eerste allochtoon zich nog moet melden. Ouderkerk aan den Amstel bijvoorbeeld. Daar wonen toch veel deugers. En anderen maar de maat nemen.

Mokum Kosher | 09-04-23 | 11:44 | 6

@Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 12:06: Klopt, het moet namelijk om allochtonen gaan die hun wil gaan opleggen en gesegregeerd leven in het dorp. Dus gebeidsruimtes in openbare scholen, halal in de plaatselijke Jumbo, lessen op school over ramadan en dat het zo leuk is en al die vrolijke zaken. Overigens, jouw opmerking klopt helemaal. Als iedereen in Ouderkerk vervangen wordt door een Oekraïner dan is het dus inderdaad niet multicultureel.

Mokum Kosher | 09-04-23 | 12:15

@Mokum Kosher | 09-04-23 | 12:15: ghe, wat dat betreft scheelt het dat in Congo de pleuris uit begint te breken. Hoe schrijf je Welkom in het Congolees? "Voulez-vous coucher avec moi?

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 12:22

Die reclames zijn een vreselijke vorm van betuttelracisme, net zoals een klein kinderstemmetje dat de ouders corrigeert op het gebied van "groen" maar ik heb allang geleerd dat soort onzin mentaal te blokken, het komt hier niet binnen.
Zelfde voor mededelingen en boodschappen op rijm/rap, ik ben niet laagbegaafd dus het is niet voor mij bedoeld. Ze doen maar.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 13:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Die Sjoerd en zijn overbodige en nare clubje keihard aanpakken. Al kakelt Yusselgus overigens veel, eieren leggen helaas, dat doet ze niet. Veel geschreeuw, weinig veren.

dathoujetoch | 09-04-23 | 11:38 | 3

Gekortwiekt door de wet en oppositie...

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 11:39

@Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 11:39: de Rutte doctrine bepaalt.

Veepert | 09-04-23 | 12:45

@Veepert | 09-04-23 | 12:45: Zo werkt dat in een democratie. 1 Verdeeld volk, 1 leider. In een dictatuur is het volk tenminste eensgezind: weg met de leider... Hier heeft de leider ook steun van een groot deel van de bevolking. En zo niet? dan mogen we daar over 2 jaar ons over uitspreken.

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 12:57

Dank voor de derde alinea: sinds wanneer heeft het NCTV een grondslag nodig om haar neus in andermans zaken te steken. Ik heb groot vertrouwen in ons bestuur en politici, maar onze opsporingsdiensten en institutioneel racisitische politieapparaat zijn totaal verrot.

de IJsman | 09-04-23 | 11:37 | 11

@Duwbak_Linda | 09-04-23 | 12:16: de hele definitie van racisme rammelt als je drugssmokkel uit Zuid Amerika wilt tegengaan maar dan op inkomende vluchten uit die regio bolletjesslikkers niet mag "etnisch profileren"... Dus oma, kom maar even hier naar de Dixie....
Of van die jeugd in te dikke auto's. Kan gewoon joh, 20 jaar oud en een nieuwe BMW.... Gewoon negeren, straks zijn we racistisch bezig...

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 12:20

@Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 12:20:
Dat is wel een lastige. Je weet welke doelgroep het meeste schuldig maakt aan X. Aan de andere kant, als je daarom alleen maar die doelgroep controleert wordt het een self fulfilling prophecy.

Duwbak_Linda | 09-04-23 | 12:26

@Duwbak_Linda | 09-04-23 | 12:26: nee hoor. Als je daarmee 90% van het probleem oplost.
Dat is beter dan het halfbakken beleid van nu.
Nu besteed je tijd aan oma en je weet dat je daarmee 1 smokkelaar doorlaat.
Dan moet men ook niet zeuren over de gevolgen daarvan. Dat moet je dan voor lief nemen. Idem dito met alle andere vormen van maatschappelijk ontwrichtende onderwerpen. Wij hebben een stikstof probleem, de rest van de wereld maakt zich daar niet om.

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 12:38
▼ 8 antwoorden verborgen

Als iemand zegt dat diegene zich zorgen maakt over het aantal allochtonen in Nederland in een grote stad waarvan meer dan de helft van de inwoners van allochtone afkomst is en dat "omvolken" noemt, dan is diegene racistisch bezig?
De minderheid worden? Hoe moet je het dan noemen?

Oh wacht....
Het mag niet benoemd worden.
Helder. Weten we dat ook weer.
Welkom! Welkom in mijn huis!

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 11:36 | 2

@ hierboven
Demografische transitie.... Wanneer is de transitie compleet? Transitie impliceert overgang naar nieuwe situatie. Wat is het nieuwe normaal?

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 11:39

Het is sinds verleden week 'welkom in niet langer mijn huis'.

NerdAlert | 09-04-23 | 11:40

Het lijkt mij dat de NCTV zich bezig moet houden met zaken betreffende terrorisme en veiligheid. Nou kun je van ON veel beweren, wellicht inderdaad dat ze af en toe nepnieuws brengen, maar ik zie van Arnold Karskens, Raisa Blommenstein cs toch niet snel een terroristische dreiging en gevaar voor onze veiligheid uitgaan.

De instantie die eventueel tegen ON moet optreden als ON over de schreef gaat, lijkt mij de NPO te zijn. Die kan een waarschuwing doen uitgaan, een boete opleggen - hebben ze inmiddels al gedaan - en als zwaarste middel de licentie intrekken. En als ON eea een te zware sanctie vindt, of onrechtvaardig, dan kan ON naar de rechter stappen. Zo werkt dat denk ik in een democratische rechtsstaat.

En als D66er Sjoerd Sjoerdsma zich zo'n zorgen maakt over terrorisme en veiligheid, dat hij de NCTV voor zijn karretje wil spannen, dan wil ik het ook nog wel even met hem hebben over dat fantastische plan - waar hij een paar jaar geleden een groot pleitbezorger van was - om al die IS ratten uit het kalifaat op te gaan halen voor een Mickey Mouse rechtszaakje. Het is veel veiliger om die lieden allemaal 'gecontroleerd' op te halen, dan het risico te nemen dat ze hier 'onder de radar' komen binnen sneaken en dan aanslagen gaan voorbereiden. Dat was ongeveer de redenatie van Sjoerdsma.

Ik ben uiteraard ook geen helderziende, maar mij lijkt de kans op een aanslag door een IS rat veel groter als ze weer allemaal - na een eventueel strafje - in de Nederlandse samenleving rondscharrelen, dan dat er - na intrekking van het Nederlanderschap - een paar toch in slagen Nederland binnen te sneaken 'onder de radar'. Wat gaan ze dan doen als ze nergens aanspraak op kunnen maken? En hoe lang zullen onder de radar kunnen blijven? M.i. nooit lang genoeg om een serieuze aanslag voor te bereiden. Ja, ze kunnen eventueel een mes pakken en op straat om zich heen gaan steken. Maar kunnen al die Fatima's, Ilhams, Meryams, mooie Angela's etc die hier nu zitten, dat niet?

Dr_Johnson | 09-04-23 | 11:34 | 13

@Dr_Johnson | 09-04-23 | 12:25:

Niet alleen dat. Maar dat doet er verder niet toe je kan het zien aan wat mensen denken die naar ON! kijken. Je herkent ze makkelijk. En ja, dat loopt uit de klauwen. Er komt straks een gek of groep gekken. De vraag is niet of maar wanneer.

Genoeg bewijs in de recente geschiedenis wat er gebeurt als je mensen bang, angstig, boos, woest, gefrustreerd maakt met opzet door middel van propaganda wat of een leugen is, of overdreven of slechts de halve waarheid.

Er is een woord voor, stochastisch terrorisme. Dat is iemand die met liegen, overdrijven, of niet het hele verhaal te vertellen bewust bezig is om mensen tot terrorisme aan te zetten.

Schout-bij-Nacht-J | 09-04-23 | 12:40
▼ 10 antwoorden verborgen

Waar maakt Sjoerdsma zich druk om? De mensen die naar ON! kijken en geloven wat daar verteld wordt zijn toch niet meer te redden. Het is om z'n best een sekte van doemdenkers en op zijn slechts een groep van opportunisten die niets beters kunnen.

Schout-bij-Nacht-J | 09-04-23 | 11:33 | 17

Enkel staatsgvaarlijke extreenlinkse mensen vinden dat.
Ik heb voor mijn standpunt net zoveel argumenten als u voor uw standpunt.

the_w | 09-04-23 | 12:57

Ik vind persoonlijk ON een belediging voor mijn intellect maar goed. Ieder het zijne.
Vind ik trouwens ook van Jinek, Op1, 1-Vandaag en noem ze verder maar op, niveautje kleuterklas. Dit voor de onvermijdelijke "Graai = buklaaf van het Kartel"-roepers, wat Graai dus absoluut niet is.

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 13:11
▼ 14 antwoorden verborgen

Sjoerdsma lijkt een replica van de jaren 50 dominee!

lanexx | 09-04-23 | 11:27
-weggejorist-
Nuchternederland | 09-04-23 | 11:23
-weggejorist-
Phantomas | 09-04-23 | 11:22 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Sjoerdsma, de Groot en Paternotte vind ik enge types.
Die zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze niet meer open staan voor de mogelijkheid dat ze het voor hebben.

frickY | 09-04-23 | 11:20

Allochtonen zijn in de grote steden in de meerderheid, in Rotterdam was dat al in 2012 en de rest volgde gestaag. Hoe zou je dit het beste kunnen noemen zonder de NCTV achter je aan te krijgen, Demografische Transitie.

Wattman | 09-04-23 | 11:19 | 7

Noem het dan maar Marseille of zo.

ChalinaRosa | 09-04-23 | 11:44

@de IJsman | 09-04-23 | 11:41: het grootstedelijk woonbeleid barst uit zijn voegen vanwege...... Immigratie.... Of dacht u dat er geen bevolkingsgroei is?

Is dit nog nieuws? | 09-04-23 | 11:54
▼ 4 antwoorden verborgen

Laatste alinea: Volledig mee eens, hulde.

Lochos | 09-04-23 | 11:17

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl