achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

MAIL GELEKT. NOS-medewerkster: 'Ik moest zwijgcontract tekenen na grensoverschrijdend en intimiderend gedrag bij NOS'

Oh jee

Wat we nou toch weer niet op NOS.nl lezen bij het nieuws van NOS over de NOS (en ook niet op dit quasi-openhartige blogbericht van Giselle van Cann). Een medewerkster van de NOS heeft een mail gestuurd aan alle Nieuwscollega's, waarin ze heeft gemeld dat zij in het verleden een vervelende ervaring heeft gehad bij de NOS, dat ze daar melding van heeft gedaan en dat ze vervolgens... een geheimhoudingsverklaring heeft moeten tekenen waarin ze heeft afgesproken dat ze niets meer over dit voorval zou zeggen. De medewerkster mailt dat ze 'meerdere mensen' kent met 'ervaringen van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag', maar dat het merendeel daarvan zich 'niet vrij en veilig' voelt om daar melding van te doen (complete tekst mail na de breek).

Een woordvoerder van de NOS bevestigt aan GeenStijl dat deze mail is verstuurd, maar wil verder niet specifiek op de zaak ingaan. Wel geeft hij aan dat dergelijke overeenkomsten aan het begin van de klachtprocedure worden getekend door zowel de klager als de beklaagde, en dat klachtencommissie vervolgens de klacht behandelt en dat de specifieke details niet bekend worden gemaakt aan de leiding van de NOS. Volgens de woordvoerder zijn er bij NOS Nieuws de afgelopen 25 jaar twee van zulke procedures geweest.

NOS-mail

Beste collega's,

De berichten over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport hebben mij diep geraakt. Dat geldt waarschijnlijk voor velen van jullie.

Ik vind de NOS een geweldige organisatie, waar ik graag - met enthousiaste collega's - voor werk. Maar ik ben geschrokken dat de zaken die in de media zijn verschenen - de Volkskrant, maar ook de column van Marijn de Vries - bij mijn NOS hebben kunnen gebeuren.

Grensoverschrijdend gedrag is van alle tijden. Je zou verwachten dat de (direct) leidinggevenden direct ingrijpen, de slachtoffers beschermen en degene die de grens heeft overschreden direct aanpakken. Dat de dader wordt geconfronteerd met consequenties of consequenties bij herhaling. En dat, als jouw direct leidinggevende niet ingrijpt, je een niveau hoger kunt aankloppen, zodat het stopt. Zo kom je bij een gezonde cultuur.

Helaas is dat niet gebeurd.

Gisterochtend was er een kleine meeting van Binnenland, met ongeveer 20 aanwezigen. Toen iemand beweerde dat er bij Nieuws niets aan de hand is, wilde ik wat zeggen, maar er kwamen zoveel tranen dat ik geen woord meer kon uitbrengen. Ik ben weggerend. Ik wil niet theatraal doen, maar het raakte veel oud zeer.

Ik ben zelf slachtoffer geweest van grensoverschrijdend en intimiderend gedrag bij de NOS.

Ik heb daar melding van gemaakt bij een goedwillende vertrouwenspersoon, die overigens niet precies wist welke routes ik kon bewandelen. 

Ik heb ook ervaring met de klachtenprocedure. Mijn conclusie is dat die klachtenprocedure niet helpt om de medewerker te beschermen die in de knel is geraakt. Mijn ervaring is ook dat je niet veilig bent als je een klacht indient. Dat de klachtenprocedure amper wordt gebruikt, is een eufemisme. Ik was in 2017 de eerste in vele jaren. 

Ter illustratie. Jarenlang stond op intranet dat jee een klacht kon richten aan: NOS Klachtencommissie, Postbus 2117, 1200CC Hilversum. Een niet bestaand postbusnummer (je krijgt je klacht retour). Tot begin dit jaar (!) is dit adres op intranet blijven staan. Over de inhoud van mijn klacht mag ik niets zeggen. Ik heb een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. 

In de meeting van afgelopen dagen hebben veel mensen gevraagd naar een onderzoek bij Nieuws. Ik ben daar vóór. Niet dat ik het idee heb dat de cultuur van Sport overeenkomt met Nieuws. Niet de masculiene cultuur, niet de schuttingwoorden, niet het racisme. 

Desondanks lijkt het me goed om schoon schip te maken. Om een onafhankelijk onderzoek (dus niet door onze leidinggevenden) te doen naar meldingen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Om aan te geven - vooraf - dat mensen die zich melden daar geen negatieve consequenties van zullen ondervinden. En om pro-actief mensen op te roepen zich te melden.

Wat betreft het vandaag aangekondigde 'onderzoek naar de cultuur' - een 'soort uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek' - daar heb ik niets tegen. Maar dat is iets anders dan het pro-actief inventariseren en onderzoeken van gevallen van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag 

Zelf ken ik meerdere mensen die ervaringen hebben van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Het merendeel hiervan voelt zich niet vrij en veilig om daarvan melding te doen.

Mijn verzoek is dus 1) om een onafhankelijk onderzoek te doen grensoverschrijdend / onaanvaardbaar gedrag bij NOS Nieuws en 2) de structuur van vertrouwenspersonen en klachtafhandeling kritisch tegen het licht te houden.

Ik zou jou graag willen vragen of je mijn verzoek steunt,

Met vriendelijke groet,

[Naam bekend bij de redactie van de NOS]

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.