Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hahaha. De Staatsomroep over De Omgevingswet

NPO komt Hugo de Jonge te hulp

In Bouwend Nederland hebben we best veel regeltjes. Zo moet uw dakgoot een bepaalde hoogte hebben, u mag uw rijtjeshuis niet zomaar appeltjesgroen verven, vanaf 1 julo moet er op elke verdieping een rookmelder hangen en om een dakkapel zonder regels te bouwen moet je je houden aan DE REGELS. En daarom lijkt Nederland op Nederland, en niet op België (foto's van lelijke huizen). 

Al die regeltjes in Nederland willen ze nu onderbrengen in 1 Regel, en dat noemen ze De Omgevingswet. Klinkt allemaal heel aanlokkelijk, maar het is de grootste bestuurlijke staatsgreep sinds mensenheugenis. De Omgevingswet is eigenlijk een Lockdown, een Avondklok, een Quarantaine en een QR-code ineen, maar dan voor gebouwen. Totale Controle, totale onderwerping. We waarschuwden u al in het topic Omgevingswet = Oprichtingsakte Tristate City.

Een paar laatste rijksambtenaren van de oude stempel met nog een greintje rijks in het boterhambakje zien dat nu ook in, en willen de invoering van De Omgevingswet UITSTELLEN.

Wat een gemene ambtenaren volgens de NOS, die de trillende kinderen-kaart gooit. Nu krijgen jullie geen speelveld op een leeg stuk grond!

Leeg stuk grond, me neus. Uw Omgeving in 2050

Reaguursels

Inloggen

De 26 wetten worden vervangen door 1 wet. die bestaat uit 26 artikelen.

W_F | 28-06-22 | 19:44

Kijk eens aan! En waar is de natuur? Die zo belangrijk is dat de boeren weg moeten, we doen toch alles voor de natuur? Nee, ik jok niet, zeggen de Ruttes, Kaagjes en milieuclubs in koor.

Er is gewoon een ordinaire gaande op Nederland waarbij we blijkbaar een grote stedelijke agglomeratie moeten worden ten dienste van grote bedrijven en mensen met geld. Uiteindelijk zijn zij het die nog leuk in megasteden op een leuke manier kunnen wonen. Het Londen, Parijs 66.6.

Nuuk | 28-06-22 | 18:19
-weggejorist-
Gazprom | 28-06-22 | 14:20

Ik werk voor een gemeente. Laat ze deze shit maar doordrukken. Het gaat gigantisch klappen want het systeem werkt voor geen meter en geen enkele organisatie heeft tijd of mensen over om zich fatsoenlijk voor te bereiden. Pro-tip: mocht je nog een vergunning nodig hebben voor e.e.a. zorg dan dat je aanvraag vóór invoering is ingediend, dan mag het nog onder de oude wetgeving.

boonmoi | 28-06-22 | 14:08 | 1

Same here. Wetgeving maken is een vak, geen hobby voor zelfpijpende idioten.

Cor Netto | 28-06-22 | 17:21

Ik mis de wegenbouw- en asfaltbranche bij het kaartje. Die gaan we nog nodig hebben.

Harry.Langezwaal | 28-06-22 | 13:58

Nogmaals, leefde het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu nog maar. Ook nu weer het bedroefde recept van het afschuiven van verantwoordelijkheid naar het laagste overheidsniveau, die nu al hun over de schutting geworpen taken niet aankunnen. Voor de communicatiemedewerkers van minister De Jonge: noem het empowerment. Dat dat precies het omgekeerde is, namelijk het verstandig delegeren van bevoegdheden, snapt toch geen nukubu.

Een zijdelingse observatie: alleen giften op landelijk niveau dienen "politieke partijen" te melden. Tenzij het privé soirees van bijvoorbeeld Cor van Zadelhoff betreft. En onze minister van Justitie maar op Italiaanse stage om te voorkomen dat de georganiseerde misdaad het in ons land voor het zeggen gaat krijgen.

Ik zie het gezicht van die arme Italiaanse commissarissen en onderzoeksrechters al helemaal voor me.

Hetkanverkeren | 28-06-22 | 13:50

Op zich wel een heel ineterssante kaart. Hierin is wel duidelijk het grote plan te zien. Er moeten 30.000.000 inwoners komen. We heben dan ca 13.000.000 a 14.000.000 Nederlanders dus moeten er 16.000.000 a 17.000.000 buitenlanders erbij. Dat betekent dat het aantal buitenlanders verviervoudigt.
DAT is het plan. DAAROM moeten de boeren weg.

Rest In Privacy | 28-06-22 | 13:38 | 1

Nederland zit al op 17.4 hoor.
30 miljoen totaal voor Vlaanderen + NL + de helft van NRW = 6,6 + 17,4 + 9 = 33miljoen.

Daar zijn we dus al, ik denk dat die kaart geüpdatet moet worden naar '50 miljoen in 2050' (maar wel met de uitstoot van de, pak 'm beet, 25 miljoen in 1990), om 't asielbeleid te verklaren...

ReyNemaattori | 28-06-22 | 13:52

Dat is hoop ik een oude kaart van vorige eeuw? Daar staat Philips nog op. Dat is allang door de bonusgraaiers helemaal uitverkocht.

Rest In Privacy | 28-06-22 | 13:33

Ben al jaren cursus op cursus, lezing op lezing aan het volgen over de Omgevingswet om op mijn beurt weer projectontwikkelaars bij te spijkeren. Als het echt allemaal oude wijn in nieuwe zakken was, dan had ik gewoon lekker kunnen werken. Omgevingswet wordt een drama.

Het fijne is dat gemeenten straks lekker al hun burgers verplichtingen kunnen opleggen, bijvoorbeeld om zonnepanelen op daken te plaatsen. Heb je natuurlijk geen zak aan, want goede accu’s zijn er nog niet en terugleveren aan het netwerk is niet meer mogelijk omdat het netwerk het nu al niet meer aan kan.

DrCreep | 28-06-22 | 13:22

Jaja, alles onder 1 wet. En wat wordt er toch veel vereenvoudigd. Zo mag de slager zijn eigen vlees keuren, achteraf mag bezwaar gemaakt worden, zodat het bouwwerk incl fundering nog 2meter opgeschoven kan worden ofzo.
Het is een farce, de controle komt bij de uitvoering te liggen (bouwend Nederland) upv bij de gemeenten/provincies (kortere procedures). What could possibly go wrong.

boerk | 28-06-22 | 13:11 | 1

Italiaanse toestanden, lekker besparen op beton en ijzer

alki | 28-06-22 | 13:24

Dus ze bedoelen: we moeten binnen 28 jaar 15.000.000 nieuwe buren huisvesten, maar ze hebben het over een speelveld? Waarom is dat niet strafbaar? Zijn daar geen journalistieke afspraken oid over? Boetes? Max 20 procent korten. Desnoods.

Totaal opstand

zokanhetookja | 28-06-22 | 13:08

Een CO2 melder?

Louter Leuter | 28-06-22 | 13:04

Hahaha... Democratie...

Dit land wordt bestuurd door lobbyisten, ambtenaren en consultants.

En politici, die zonder enige kennis het via de NPO aan de man brengen.

Bolhoed | 28-06-22 | 12:45

Dus....... als de Boer zujn grond is onteigend, kan diezelfde dag nog worden begonnen met het bouwen van een woonwijk voor baardmannen.

upgent | 28-06-22 | 12:37 | 1

En baardvrouwen.

Rest In Privacy | 28-06-22 | 13:35

Vandaag behandelt de Eerste kamer over het vervolg van de invoering. Strekking: in oktober kijken we nog wel even. Er wordt een motie gesteund door CDA, Fractie Nanninga, VVD, CU, SGP, FvD, FF, PVV, 50plus en OSF die zegt (bron LinkedIn):

MOTIE STARTSEIN OMGEVINGSWET
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat
• De Omgevingswet het benodigde instrumentarium levert om de grote fysieke opgaven integraal aan te kunnen pakken en ruimtelijke procedures aanzienlijk kan verkorten.
• Deloitte in haar tussenrapportage op 16 juni jl. heeft vastgesteld dat verbeteracties geadviseerd door AC ICT voor het overgrote deel in opzet in gang zijn gezet en zowel de vergunningketen als de toepasbare regels keten stabiel functioneren.

Overwegende dat
• Ruimtelijke opgaven en dienstverlening aan burgers en bedrijven ook na inwerkingtreding goed gefaciliteerd moeten blijven en dat daar zekerheid over moet bestaan.
• De koepels van gemeenten, provincies en waterschappen uitspreken dat zij de ingangsdatum van 1 januari 2023 willen blijven hanteren
• Gefaseerde invoering voor het onderdeel van de planketen mogelijk is door de inzet van tijdelijke alternatieve maatregelen, waardoor bevoegd gezagen bij inwerkingtreding voor het onderdeel planketen nog geruime tijd gebruik kunnen blijven maken van bestaande systemen waardoor gebiedsontwikkeling in alle gevallen doorgang kan hebben.

Scharlaken | 28-06-22 | 12:16 | 1

Spreekt uit dat de inwerkintreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft, zodat de bevoegd gezagen hun voorbereidingen daarop kunnen inrichten en de uitvoering geen vertraging oploopt.

Spreekt uit dat het wenselijk is dat het adviescollege ICT (AcICT) in oktober 2022 een geactualiseerd advies uitbrengt met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2023; uitwerking geschiedt via de voorzitter namens de Eerste Kamer.

Verzoekt de regering om in oktober de voortgangsinformatie vanuit het interbestuurlijke programma over performance, stabiliteit, integrale ketentesten en tijdelijke alternatieve maatregelen aan te leveren met als doel de Eerste Kamer kennis te laten nemen van de uitslagen van de testen en de verbeteringen van de keten die daarmee zijn georganiseerd met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2023.

Scharlaken | 28-06-22 | 12:16

De slogan van de omgevingswet is: oude wijn is n nieuwe zakken. Er veranderd niets!!! 26 losse wetten worden nu gewoon 1 wet die 26x zo dik is.

Regreb | 28-06-22 | 12:11

Die wet is zo slecht dat het zeker doorgevoerd gaat worden. Dit bestuur maakt ALLES kapot. Dus dit mag ook stuk!

deministerpresident | 28-06-22 | 11:56 | 1

En zo begint Nederland steeds meer een stadstaat te worden... Hier hebben de mensen voor gehouden. Met name de boomers die nog even willen graaien

Linke Soep | 28-06-22 | 12:07

Nou Pritt, de NOS kiest in dit artikel toch echt niet expliciet voor de positie van Hugo. Er wordt in beschreven wat er rond de pogingen om die in te voeren allemaal speelt. Kan er echt niet meer van maken.

Schoorsteenveger | 28-06-22 | 11:53 | 1

Ze maken het heeeeel klein terwijl er binnen 28 jaar 15 miljoen nieuwe Nederlanders moeten worden gehuisvest. Lijkt mij niet per ongeluk. Speelveld

zokanhetookja | 28-06-22 | 13:11

Als je 10.000 regels uit 26 wetten in 1 wet gooit heb je nog steeds 10.000 regels, en een hoop ellende met omscholen, bijscholen, ICT aanpassingen (wat was er ook al weer met overheid en ICT?), en aanvragen en vergunningen die blijven hangen op 1 of meer van die regels, net als eerst.
Welk probleem denken ze op te lossen?
Is het een idee om eerst eens alleen per onderdeel de bekende knelpunten aan te pakken?
Dat laatste is volgens mij al een kolossale uitdaging.

Harry.Langezwaal | 28-06-22 | 11:45

Nederland is het Silicon Valley van de agrarische wereld. Maar die moeten weg van de intense sukkelaars in Den Haag. Stem BBB! Kom in opstand.

McCain | 28-06-22 | 11:45 | 2

Uit alle landen ter wereld komt men om van de Nederlandse boeren te leren. China, Indonesië, Brazilië, Kenya, Turkije, Canada, Duitsland, de VS, Bangladesh. Maar Rutte, Kaag, Jette en Den Haag moeten en zouden een culturele revolutie doorvoeren om Nederland kapot te maken.

McCain | 28-06-22 | 11:49

Eens!

Hunter_27 | 28-06-22 | 11:59

LOL!
"PS Dit model heeft geen enkele relatie met het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid!"
www.tristatecity.nl/ (scrollen)

Duwbak_Linda | 28-06-22 | 11:44 | 2

Ik ben bang dat het huidige stikstofbeleid af is en ten einde komt wanneer er genoeg ruimte is gemaakt om deze 30 miljoen te kunnen huisvesten?

Wat een afzichtelijk plan, hier moeten we maar niet aan beginnen...

BadPatNL | 28-06-22 | 11:54

Dit onderwerp is te ingewikkeld voor de burger. Daar hebben we toch een minister voor?

Schadenfreude | 28-06-22 | 11:42 | 1

Ja.
Dat is het probleem.
We hebben alleen ministerren.
Wéreldsterren!
Díe hebben we nodig!

Kapitein Sjaak Mus | 28-06-22 | 11:49

TriState. Er is geen enkel debat over geweest, het grote publiek weet niet eens dat dit plan bestaat, geen enkel verkiezingsprogramma rept er over, en als het aan Rutte&co. ligt wordt het gewoon geruisluis ingevoerd.
De media zwijgt ook al als het graf.
Onze democratie is een farce.

Abject | 28-06-22 | 11:42 | 1

]Met het gevolg dat je in eigen huis niet kan roken, flikker even op, mijn huis is mijn huis, wat ik daar doe, gaat niemand wat aan.
Bejaardenhuis os al er genoeg, geef ze een rookruimte. Al bestaan ze niet meer, maar dus huizen waar bejaarden wonen. Heb je 80 jaar gerookt, beslist een of ander persoon , verboden.

gato | 28-06-22 | 11:46

Onrealistisch kaartje. Ik mis Easytoys headquarters. Terug naar de tekentafel.

Ruikbaard | 28-06-22 | 11:40 | 1

Prachtig, de trillende kinderkaart, net wat ik vanmorgen tegen roodhemd zei.

uisge baugh | 28-06-22 | 11:38 | 1

Pushin' kleine kindertjes
Jullie krijgen geen speelveldje
They like to push the weak around

Duwbak_Linda | 28-06-22 | 11:41

Als politici beloven dat het sneller, eenvoudiger en goedkoper gaat worden, is het bijna altijd zo dat het ingewikkelder, trager en duurder zal uitpakken.

Zeurders | 28-06-22 | 11:38 | 1

Waarschijnlijk zal het sneller, eenvoudiger en goedkoper worden om jouw eigendommen te onteigenen, en daarnaast zal het ingewikkelder, trager en duurder uitpakken om er iets tegen te kunnen ondernemen.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor in de toekomst, maar laat mij deze overheid kennen...

BadPatNL | 28-06-22 | 11:48

Nu wordt onteigenen vast makkelijker, niet leuker.

Jan de Vries | 28-06-22 | 11:38 | 1

Leuker kunnen we het niet maken..., wel makkelijker.

Mongeaulie waarsguwt | 28-06-22 | 11:46

Zo lang je met het OV nog steeds 2,5 uur moet reizen voor Groningen - Amsterdam en met de auto 2,5 uur Amsterdam - Maastricht, geloof ik geen donder van dat tri-state plan.

Vunzigheid | 28-06-22 | 11:37 | 1

Het is ook niet de bedoeling dat u nog vanaf Amsterdam naar Maastricht v.v. gaat reizen, waarom zou dat nodig zijn?

BadPatNL | 28-06-22 | 11:49

Een omgevingswet zou wel weer een verdubbeling van het aantal ambtenaren betekenen.

impy | 28-06-22 | 11:35 | 2

Ja maar, het moest juist eenvoudiger en makkelijker worden voor iedereen.

Xbitt | 28-06-22 | 11:36

L e u k doen door nieuwe, moeilijke woorden te introduceren - laat maar.

HogeNood | 28-06-22 | 11:35 | 2

Witte Reus wast significant beter.....

neonreclame | 28-06-22 | 11:41

Als ambtenaren al een chaos voorzien dan weet u dat de werkelijke chaos ongeveer x20.000 zal zijn.

kleybeuker | 28-06-22 | 11:35

Wanneer gaat 1 van de long-covid patiënten een aanklacht indienen tegen die Hugo en een flinke schadevergoeding eisen (mondmaskers helpen niet bij direct kontakt)

dedwarsligger | 28-06-22 | 11:33

Well done om dat Tri-State plaatje te tonen. Garantie op paniek bij ‘kArTEl wappies’ en OpHeF! Terwijl het toch wat meer detail geeft op de zogenaamde Blue Banana (zoek maar op). En ja, graag wat meer regie bij de eindeloze magazijndozen langs steden (weiland? Waar?) en data centers.

Risingson | 28-06-22 | 11:32

Als het aan D'66 ligt wordt er helemaal niet meer gebouwd.
Al in 2019 wilde ze een overlevingsfonds voor bouwbedrijven zodat die de stikstofcrisis zouden overleven.
www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-m...
En heel recentelijk op een landelijk D'66 congres benadrukte Jan Paternotte nog dat het kabinet eerst aan alle stikstofeisen van D'66 moet voldoen "anders komen die bouwvergunningen er niet"
wnl.tv/2022/06/20/d66-wil-niet-meer-o...
D'66 gijzelt de woningmarkt om haar stikstofplannen er door te kunnen drukken.
Dan kan je wel een vereenvoudigde omgevingswet hebben, maar zolang D'66 de bouwvergunningen blokkeert komen die woningen er niet.

Osdorpertje | 28-06-22 | 11:32 | 5

@Is dit nog nieuws? | 28-06-22 | 11:37:
Dat waren verkiezingsbeloftes.
Nu de verkiezingen voorbij zijn heeft de stikstofcrisis van de lobbyisten weer voorrang.

Osdorpertje | 28-06-22 | 11:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Sinds WO2 hebben we van Nederland 1 groot businesspark gemaakt. De openbare ruimte wordt in hoog tempo volgebouwd met snelwegen en lelijke troep.

Koekebakker | 28-06-22 | 11:31 | 5

@Risingson | 28-06-22 | 11:34: haha Overtoom en Manutan, daar verbaas ik me nog steeds over hoe men het verzint om zo'n begrip om te katten met zo'n nietszeggende ziekenfondsnaam.

HD50 | 28-06-22 | 11:43

@geenjagergeenneeger | 28-06-22 | 11:37: Industrieel agrarisch gebied de spinnetjes hebben weer een leuke soundbite bedacht, nee liever hectares zonneweiden afgewisseld met vogelhakselaars en een honderdtal Bijlmers pardon Adam Zuid Oost

bijna_raak | 28-06-22 | 11:44

@geenjagergeenneeger | 28-06-22 | 11:37: Tijdens de vakantie in eigen land coronajaren ben ik in Friesland en in Zeeland op vakantie geweest omdat ik echt dacht dat daar nog heerlijke uitgestrekte Nederlandsche uitgestrektheid te vinden. Vergeet het maar, allemaal volgeplant met lelijke woonwijken en windmolens. Het interesseert ons geen zak.

Koekebakker | 28-06-22 | 11:45
▼ 2 antwoorden verborgen

'Hugo en Dashboard' mompelen doet.

Duwbak_Linda | 28-06-22 | 11:25

1 Miljoen huizen bouwen.
Da's zeker 2 miljoen rookmelders.
Stel dat je die in 5 minuten ophangt: Das een goeie 19 jaar.
166 550 Uren. (afgerond)
40 uur per week. Arbeidsomvang is dus (40 x 13) / 3 = 173,33 uur per maand
Arbeidsomvang per kalenderjaar : 173,33 x 12 = 2.080 uur per kalenderjaar.

166550 / 2080 = +- 80 FTE.
Er vanuit gaande dat deze huizen in 1 jaar gebouwd worden.
Mocht dit in bijv 10 jaar kunnen dan is er werk voor 8 FTE rookmelder ophangers.

En die dingen moeten vervangen worden.
En er moet gecontroleerd worden.
En boetes.
En ga zo maar door.

Werkgelegenheid. Redt levens.

Is dit nog nieuws? | 28-06-22 | 11:24 | 4

@Death By Luchtbed | 28-06-22 | 11:25: de elektrische auto in de parkeergarage eronder heeft wel wat meer kans.

Risingson | 28-06-22 | 11:42

@Death By Luchtbed | 28-06-22 | 11:55: Daar heeft U uiteraard.

Death By Luchtbed | 28-06-22 | 11:56
▼ 1 antwoord verborgen

Nee, dan hier. Wordt er een groot betonnen ding gebouwd, en dan metselen ze daar allerlei rare geveltjes tegenaan alsof het allemaal aparte grachtenpandjes zijn. " Nou, dat is móói." Ziet er ook zo nep authentiek uit.

SNAFU | 28-06-22 | 11:23 | 1

Hee, dat zie ik hier ook!

kleybeuker | 28-06-22 | 11:33

Dat is wat Nederland nodig heeft, nog meer bureaucratie.
Dit gaat enorm helpen om het tekort aan aanbod op de woningmarkt te verhelpen.

niet-creatief | 28-06-22 | 11:20

"Staatskaping is 'n soort sistemiese politieke korrupsie waarin private belange tot hul eie voordeel 'n staat se besluitnemingsprosesse aansienlik beïnvloed."

Staatskaping vind op dit moment in NL plaats door D66 & VVD. Door het kunstmatig creeeren van crisissen en bijbehorende oplossingen waarvoor de belastingbetaler steeds mag opdraaien, vloeit er steeds meer geld vanuit de staat in de zakken van VVD-ers & D66-ers via dubieuze transacties & uitbestedingen in de semi-overheid.

ChatBot | 28-06-22 | 11:20 | 3

Je eerste alinea, is dat zuid Afrikaans?

horsteknots | 28-06-22 | 11:22

Leuk kaartje van dat 'Tri-state area". Ben beniwud hoe oud het is, er missen nu al 3 hoofdkantoren van in het gebied...

Hunter_27 | 28-06-22 | 11:18 | 1

Volgens Rutte komen die van zelf wel weer terug als we ze fiscaal wat stimuleren door geen belasting te heffen.
Win win! Zij geen belasting, wij geen opbrengsten.

Nuchternederland | 28-06-22 | 11:25
-weggejorist-
Boterzacht | 28-06-22 | 11:17 | 1

"Zo moet het sneller en makkelijker worden om een willekeurig pand om te bouwen tot asielzoekerscentrum", laten we daar ook eerlijk in zijn.

kapotte_stofzuiger | 28-06-22 | 11:17 | 5

@geenjagergeenneeger | 28-06-22 | 11:42:
Rijtjeswoningen en 2-onder-1-kappers aldus Google, dat is geen villawijk (voor een Randstedeling wellicht, niet voor een Rest-van-Nederlander), hooguit een Vinexhel

kapotte_stofzuiger | 28-06-22 | 11:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Nou kan je wel wijzen naar lelijke Belgische huizen maar wie is de staat om mij te verbieden een lelijk huis neer te zetten, waar bemoeien ze zich mee? Er is toch ook geen verbod op paars haar, spinnenweb tatoeages in je nek, neusringen en Tesla's ?

zwellevertje | 28-06-22 | 11:17 | 1

Dat uitstellen doen ze al een jaar of zes als het niet al langer speelt.

* | 28-06-22 | 11:16

Minder, minder, minder kaaaaaaartjes GVD

Bouwfraudeur | 28-06-22 | 11:15

Er zal heus wel een adder onder het gras zitten.
Onteigenen zal ook wel met één pennenstreek uitgevoerd kunnen worden.

Ommezwaai | 28-06-22 | 11:14

"Hoe meer zielen, hoe meer..."

Ach. Laat ook eigenlijk maar!

Kapitein Sjaak Mus | 28-06-22 | 11:13 | 1

Stikstof? Wat win ik?

Is dit nog nieuws? | 28-06-22 | 11:25

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl