achtergrond

Geenstijl

Lokale CDA-reacties op stikstofplannen: 'Kaalslag, belachelijk, kabinet de weg kwijt, onacceptabel'

Partijgenoten van Hoekstra hebben er weinig zin an

De vvd-leden zijn niet de enigen die tegen het stikstofbeleid van D66 zijn. Het CDA was ooit een BRRRREDE VOLKSPARTIJ, ook voor boeren. Misschien wel vooral voor boeren. Maar wie nu naar de peilings kijkt, ziet de trekker van Lientje lange paden banen terwijl je moet zoeken naar het laatste stukje electorale grond dat het CDA nog bezet houdt. En toen was daar Het Stikstofplan. Pijnlijke tijden wachten dit kabinet en de vraag is of het CDA nog een geseling kan overleven. De landelijke fractie pronkt met een kats onleesbaar standpunt in wollige systeemplafondtaal op de homepage van de partijwebiste, maar wat vinden de boeren er zelf van? We hebben wat reacties van lokale fracties geoogst:

"Vrijdag 10 juni 2022, het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van Noordoost Twente", laten CDA Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen weten. "De leefbaarheid van plattelandskernen komt in het gedrang. [...] Het kan toch niet waar zijn dat wij hier worden opgeofferd, terwijl er aan de andere kant van de landsgrens geen kritische depositie waarde lijkt te bestaan!"

"De eenzijdige blik op vermindering van stikstofuitstoot voor natuur, is tergend", schrijft CDA Land van Cuijk. "De provincie Brabant mag niet akkoord gaan met deze ijskoude kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren en burgers worden verdreven." Ze achten de eisen onhaalbaar: "Geef onze agrarische ondernemers een haalbare opdracht en spreek dit kabinet aan op een serieuze dialoog met de sector. Wij roepen de CDA-Tweede Kamerfractie op geen verantwoordelijkheid te dragen voor deze doelen."

Vanuit verzamelde CDA-fracties rond de Brabantse en Limburgse Peel klinkt woede: "Met de Stikstof plannen uit Den Haag voor de Peelregio, lijkt het kabinet totaal de weg kwijt. [...] Voor deze belachelijke reductie doelen wordt voorgesteld om 25.000.000.000 euro aan belastinggeld te besteden." Aldus vatten CDA Horst aan de Maas, CDA Deurne, CDA Peel en Maas, CDA Asten, CDA Venray, CDA Laarbeek, CDA Nederweert , CDA Someren, CDA Leudal en CDA Gemert-Bakel de plannen samen: "Samengevat: dit is onacceptabel."

De provinciefractie in Brabant is ook hard & helder: "De richtinggevende doelen van de minister lijken te staan voor het veroorzaken van een grote kaalslag op het platteland, dat kan nooit aan de orde zijn!"

Gek genoeg heeft het CDA in boerenprovincie Flevoland geen mening, of ze moeten 'm op Tik-Tok hebben gezet en daar zijn wij te oud voor. Nagekomen bericht per mail: "In het artikel stond dat het CDA Flevoland nog niets te melden had over de stikstofplannen. Dat was niet helemaal juist, want kijk wat hier staat. Waarschijnlijk net elkaar gekruist. (Klopt - red.) Oh ja, we hadden het niet op TikTok geplaatst. Dat gaat zelfs ons boven de pet. Instagram kunnen we nog nét behappen."

Het CDA in Friesland wel, en hoe: "Het schrikbeeld dat opdoemt uit het stikstofplan is dat met het verdwijnen van de agrarische bedrijven het hart uit het platteland wordt weggerukt. De Friese samenleving is zeer sterk verweven met de agrarische sector. Economisch, maar zeker ook sociaal-maatschappelijk. Mienskip met platteland, dorpen en steden dát is Fryslân. Dat dreigt bij doorgang van deze plannen voorgoed verloren te gaan." En svp ook geen nieuwe Natura2000-gebieden, minister!

Buurprovincie Groningen is milder. De plannen zijn "Een zware klap voor veel boeren en bewoners van het platteland", maar de Groningse CDA acht het beleid niet zozeer een probleem als wel "een grote uitdaging." Met een droog grapje opgediend, zelfs: "Zet de deuren van het provinciehuis wijd open om samen met betrokkenen te werken aan realistische, haalbare en betaalbare plannen om de natuur te herstellen."

Het CDA in Drenthe komt eveneens met een gezamenlijk standpunt, noemt de stikstofnotitie een "valse start" en is "faliekant tegen de plannen zoals deze er nu liggen. Deze plannen zijn een bedreiging voor een leefbaar en vitaal platteland! Het lijkt wel alsof de landbouwsector in Drenthe de problemen moeten oplossen die in andere gebieden wordt veroorzaakt."

Ook bij CDA Gelderland niks dan zorgen: “Het plan gaat met deze percentages voor een kaalslag zorgen op het platteland en tast daar de leefbaarheid op onacceptabele wijze aan. Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over het effect van deze plannen op de leefbaarheid en economie van Gelderland.”

CDA Overijssel erkent dat stikstof een probleem is, maar sluit zich aan bij de kritiek op de boerensloop: "Het Overijsselse platteland is sterk verweven met de agrarische sector. Economisch, maar zeker ook sociaal-maatschappelijk. Noaberschap in dorpen en buurtschappen, dát is Overijssel. Dat dreigt verloren te gaan."

Terug naar het Westen, over Utrecht heen wat dat heeft geen mening. Noord-Holland wel: "Een enorme klap voor boeren, het platteland en heel Nederland", zo reageert de Noord-Hollandse CDA-fractie, opgedirkt met onder meer citaat van landbouw-woordvoerder  Willemien Koning: “Ik wil, ga en kan niet geloven dat de plannen op deze schaal goed zijn voor Nederland."

Het CDA in Zuid-Holland vindt de "sociaaleconomische impact op het platteland té groot om plannen uit te voeren. [...] De agrarische sector is er niet alleen voor de voedselzekerheid, maar ook voor natuur- en landschapsbeheer. Het vormt een deel van ons Hollandse landschap en karakter."

CDA Zeeland, tot slot, knipt en plakt uit andere reacties waarin het woord "kaalslag" naast het woord "bijsturen" wordt gebruikt en vult aan: "Het Zeeuwse landschap kan niet zonder boeren en niet zonder natuur. Wij allemaal kunnen niet zonder voedsel."

Denk maar niet dat het stopt bij de boeren...

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.