Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feest! Nederland krijgt een klimaat-OMT

"""Onafhankelijk"""

In de kopgroep van de klimaatrace

Voor het geval u bang bent dat onze overheid nog niet over genoeg commissies, werkgroepen en comités beschikt, heeft onze klimaatdrammer Rob Jetten goed nieuws: we krijgen een Klimaatraad. Dat is een "onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad" die "het beleid beoordeelt en erover adviseert". Met nadruk op onafhankelijk, want dat ging bij het OMT ook zo goed. Voor de raadsleden is het overigens geen kortetermijnbaantje, want ze gaan naast het honoreren van adviesaanvragen van het kabinet ook nog jaarlijks een rapport schrijven over 'De staat van het klimaat' en stellen elke vijf jaar een langetermijnadvies op, dus die houden zichzelf lekker bezig de komende jaren. Oh ja, ze schrijven alleen over mitigatie en niet adaptatie, want dat is al belegd bij de 'Deltacommissaris t.b.v. de Nationale Adaptatiestrategie' (al wordt een aparte 'Adaptatie Commissie' overwogen) en de versnelling van de energietransitie kunnen ze ook links laten liggen, want daar werkt het 'expertteam energiesysteem 2050' aan, dus als u bang bent dat het klimaatbeleid een bureaucratische nachtmerrie wordt, dan heeft u waarschijnlijk gelijk. De introductie van de Klimaatraad was onderdeel van het 'Beleidsprogramma Klimaat' waarin Jetten vandaag zijn plannen uit de doeken deed, waarvan u een samenvatting hier of hier leest of als u echt niet kunt slapen het hele plan hier kunt inzien. Kort samengevat: de ministeries worden verantwoordelijk voor de strikte klimaatdoelen op hun betreffende gebied en Jetten zweeft daar als een alwetende HAL 9000 boven om te controleren of alles volgens plan verloopt. Dat plan bevat onder meer Noordzeewindmolens, kerncentrales, uitstootvrije bevoorrading van binnensteden, verplichte energiebesparing voor industrieën en emissievrij openbaar vervoer. En ja, dat wordt duur, betuttelend en op sommige gebieden mogelijk ingrijpend, maar dat is precies wat dit land over zichzelf afriep toen er een klimaatminister werd aangesteld. 

Reaguursels

Inloggen

Gelukkig moet het geen probleem zijn om voor die adviesraad wetenschappers te vinden die uit het goede hout zijn gesneden. Immers in de “klimaatwetenschap” heerst een overweldigende consensus met betrekking tot de vraag of door mensen in de lucht geblazen CO2 debet is aan de verschrikkelijke klimaatramp die zich momenteel voltrekt.
Dat hebben die klimaatonderzoekers zelf onderzocht. Daartoe bekeken zij 12.000 artikelen. In ca. 33% van die artikelen werd de vraag positief beantwoord. Slechts iets meer dan een half procent ontkende de invloed van de mens. Maar liefst 66,5% van de artikelen velde het oordeel “neutraal” maar die groep werd uit het onderzoek gegooid wegens “niet relevant” (voor een onderzoek(stocht) naar de gewenste klimaatconsensus!!)
Ziedaar het ontstaan van de ronkende 97% – uitspraak waarmee zo’n beetje iedere discussie wordt platgeslagen.
Deze “consensus” maakte school door een tweet van BrakOboema destijds president van de VS. Behalve met bommen gooien hield deze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede zich vooral bezig met angst zaaien over warm weer, bosbranden, klimaatrampen en –vluchtelingen en in het bijzonder angst zaaien over een stijgende zeespiegel.
Na zijn pensionering kocht hij een huisje van 10 miljoen dollermansen op martha's vineyard het bekende zomereiland voor gemiddeld extreem rijken. Zijn tuin grenst aan de Atlantische Oceaan.

fokkewoelf | 02-06-22 | 23:50

Adviescollege ICT-toetsing
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
Adviescommissie Water
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)
Algemene Energieraad
Algemene Rekenkamer
Commissie Vennootschapsrecht
Commissie voor de milieueffectrapportage
Expertise Netwerk Waterkeren
Gezondheidsraad
Kiesraad
Nationale Ombudsman
Onderwijsraad
Raad van State
Raad voor Cultuur
Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
Raad voor de Wadden
Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO)
Raad voor het Landelijk Gebied
Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO)
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek (RMNO))
Raad voor Verkeer en Waterstaat
Sociaal Economische Raad (SER)
Veiligheidsadviescommissie Schiphol
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Sociaal en Cultureel Planbureau
Planbureau voor de Leefomgeving
Centraal Plan Bureau
Planbureau voor het Planbureau

bisbisbis | 02-06-22 | 23:46

Onvoorstelbaar, nog eens 5 jaar onderzoek met een baantjescarousel voor het klimaat. Wat een geldverspilling investeer dat geld meteen in isolatie en zonnepanelen. Of aan degelijk vervolgonderzoek naar alternatieve energie, de wetenschap.
Maar nee, weer een banale geldverspilling van onderzoek waarvan we al lang weten: het gaat niet goed met het klimaat. Walgelijk, zum kotsen!

Jan, Leiden | 02-06-22 | 22:05

Pleur op.

Gaat het niet dan? | 02-06-22 | 20:16

Ik las net ergens een mooie tweet:
We've surpassed the need for guillotinus. We need a wood chipper.
Treffend.

Vanilla | 02-06-22 | 20:05

Genoeg talentjes bij de overheid die dit ook dit klusje weer op meesterlijke wijze weten te verprutsen.

Zeurders | 02-06-22 | 20:00

Kan GS geen Pink OMT team samenstellen?
Ik doe wel de afdeling houtkachels en quasar energie.

nobodiesunmighty | 02-06-22 | 19:54 | 1

Ik stel me beschikbaar voor het project "tredmolen"; iedere uitkeringstrekkert en asielzoeker 1 dag in de week tredmolen plicht voor de opwekking van groene stroom.

Kaal-dik-en-lelijk | 02-06-22 | 19:59

Een klimaatraad. Hoe verzin je het. Nou ja, weer een mooie club erbij voor uitgerangeerde kartel politici. Ik hoor dat er heel wat oud-ministers uit de vorige regering nu thuis duimen zitten te draaien..

Tietmier | 02-06-22 | 19:50

Ik weet nog wel een kale ex-ruimtevaarder (ge)wetenachapper die hier als "omt baas" de leiding kan nemen!

boerk | 02-06-22 | 19:46 | 2

Ook zo'n betweterig typetje.

In-To-Graphics | 02-06-22 | 20:31

RuimtevaarderT.

Asteroid-B612 | 02-06-22 | 21:32

Paar miljard later, aan dure consultants en allerhande bureautjes; niks gelukt, alles te laat, geen enkel doel behaald, en de helft van het geld niet verantwoord.

Rest In Privacy | 02-06-22 | 19:22 | 1

Je zou eigenlijk short moeten kunnen gaan op dat regeerakkoord.

Sinterbikske | 02-06-22 | 19:40

Laat Follow the Money maar eens de zaakjes nalopen als ze weten wie er in dat 'onafhankelijk' wetenschappelijk 'klimaat-OMT' komt te zitten.

TonAlias | 02-06-22 | 18:47 | 3

In elk geval een vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Windmolenaars, de wetenschappelijk adviseur van de Nederlandse warmtepompenbranche, en het hoofd van de afdeling "zonen-energie" van Energie Centrum Nederland (ECN), onder het bezielend voorzitterschap van Doekle Terpstra, want helaas houdt Nijpels er mee op.

bdn01 | 02-06-22 | 18:53

@bdn01 | 02-06-22 | 18:53: U vergeet Annemarie Jorritsma, de bekende wetenschappelijke autoriteit warmwateroppompkunde.

Rhenium | 02-06-22 | 19:22

Dit probleem gaat de politiek oplossen. Ze willen vliegen ontmoedigen. Dit is onderdeel van een groter plan. Alleen de bovenstelden mogen vliegen. Vliegtax, max aantal vluchten. Fijnstof taks.

Gelukkig hebben we de trein nog. Hoewel het in Duitsland nu wel goedkoop is met 9 euro voor een maandkaart.

echtgeenstijl69 | 02-06-22 | 18:42

We hebben geen "wetenschappelijk comité" nodig, maar actie:
Open, zolang de Oekrainecrisus duurt het Groningenveld. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee. Het aardbevingsprobleem is financieel nonexistent. Het gaat om ca. 200.000 inwoners, en ca. 70.000 woningen. De herbouwwaarde van zo'n woning, zodat hij aardbevingsbestendig is, is rond de 150.000 Euro. Da's ca. 10 miljard Euro, voor de ca. 500 miljard kuub gas die daar nog in de grond zit, dus een opslag van 2 cent per kuub. Bij de huidige gasprijzen is dat totaal verwaarloosbaar. Jetten, ga eens aan het werk, lummel!

bdn01 | 02-06-22 | 18:40 | 1

Zo zou het moeten gaan. Maar helaas. Nu eten er allerlei adviseurs, ingenieurs en advocaten dik van: iedere euro naar de gedupeerde bewoners kost momenteel 0,74 extra aan uitvoering.
Beter ware het om alle woningbezitters een vast hoog percentage te geven en verder te zeggen: zoek het maar uit of u uw woning opknapt of gaat verkassen, wij pompen gas.

Dr. Worstenbroodje | 02-06-22 | 20:27

Kunnen we geen behandelend arts voor onze politici krijgen?

Ray Skak | 02-06-22 | 18:35 | 1

Je bedoelt een euthanaserend arts voor politici die lijden aan uitzichtsloos onuitroeibare waandenkbeelden?

bdn01 | 02-06-22 | 18:49

Kan twee kanten opgaan dit omt: als er echte wetenschappers of onderzoekers in zitten worden veel hypothese gedebunkt tegen het zere been van klaver, maar het gaat waarschijnlijk de andere kant op. Het wordt een groep met individuen die als specialisten worden gepresenteerd om slecht beleid als harde en exacte wetenschap te verkopen. Wc-eend en fd gazelle award niveau…

Dude heb je eten | 02-06-22 | 18:28

Als die Jetten echt iets aan de CO2- en de stikstofuitstoot zou willen doen dan:

1) Groningen gasveld open en zoveel mogelijk elektriciteit met gas opwekken (50% CO2 reductie tov. andere fossiele opties) Stuur, ter compensatie, die klaag-Groningers naar een villa aan de Côte d'Azur. Financieel geen probleem.

2) Energiebesparing, o.a. maximum voertuiggewicht personenauto's terug naar 1000 kg.

3) Kerncentrales, en snel een beetje graag. Begin eens met 10 van die dingen in Frankrijk te bestellen. Verder "onderzoek" is onnodig.

4) Houeensop met die molentjes

5) Houeensop met die farce van waterstof. Door waterstof neemt de efficiency van de energievoorziening met 50 % af.

6) Stop subsidies op aanbodgestuurde (wind en zon) energieopwekking. Eis van iedere leverancier aan het netwerk 100% beschikbaarheid, ook als het niet waait of donker is. Laat de kosten van energieopslag voor degene die het probleem veroorzaakt: De windmolenaar en de zonnevanger. Als je dit doet komen de echte kosten van aanbodgestuurde energie naar boven en verveelvoudigd de prijs van wind- en zonnestroom.

bdn01 | 02-06-22 | 18:24 | 8

Punt 6 is top!

Dr. Worstenbroodje | 02-06-22 | 20:37

Verveelvoudigt.....

bdn01 | 02-06-22 | 22:20

De meest kwalijke uitstoot wordt in oost Europa gedaan, vervang die oude kolencentrales door onze (ten onrechte) afgestoten centrales. En stop hier momentaan met biomassa, importeren van overbodige mensen en schaf de kinderbijslag af.

Dual | 02-06-22 | 23:28
▼ 5 antwoorden verborgen

Ben bang dat we het verliezen van deze waanzin. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. Dat uitdragen is ook geen probleem, ik hoef er immers niet naar te luisteren. Maar dat dramvolk wil steeds meer zogenaamde oplossingen tot in m'n poriën doorduwen. Dat voelt vervelend.

Zoelense Hobbyboer | 02-06-22 | 18:21 | 2

In de poriën gaat nog. Voelt afentoe of ze in andere lichaamsopeningen proberen door te duwen. Als u begrijpt wat ik bedoel?

viejohuevon | 02-06-22 | 18:25

De waanzin is al aan het verliezen van zichzelf. Geduld, geduld. De realiteit is niet van de mens.

nobodiesunmighty | 02-06-22 | 19:56

Ze hebben de oorlog in de Oekraïne mee bij GL.
Russisch gas e.d.
Maar hou het toch maar objectief verder qua onderbouwing.

AdvocatusDiaboli | 02-06-22 | 18:21

Ha ha ha van de Radboud Universiteit zeker...

zokanhetookja | 02-06-22 | 18:14

Ah weer een mooi adres waar je als oud politicus neer gezet kunt worden en een ton per jaar kunt binnenhalen. Ze bedenken ze vaak zelf.

Omebert | 02-06-22 | 18:13

UAH Global Temperature Update for May, 2022: +0.17 deg. C
19 hours ago Guest Blogger 167 Comments
From Dr. Roy Spencer’s Blog

wattsupwiththat.com/2022/06/01/uah-gl...

Mei : Een onvoelbare 0.17 C boven het gemiddelde van 1991-2020. Wat een crisis.

Zwizalletju | 02-06-22 | 18:12 | 1

Lol!

toetssteen | 02-06-22 | 21:03

Ah, dus daar gaat men oud ministers laten. Dat wordt dringen

Mark van Leeuwen | 02-06-22 | 18:10

Van Drimmelen staat te popelen.

Eugen Sandow | 02-06-22 | 18:09 | 1

Swaffelen zul je bedoelen

sgaapje | 02-06-22 | 20:14

Hoe zit dat met de klimaatdoelstellingen van Defensie? Oorlogsvoering heeft enorme impact op het klimaat. Ook defensie moet in ,2050 full electric zijn. Dat is over 27,5 jaar. Dus al het defensiematerieel wat nu wordt aangeschaft zou eigenlijk al electrisch moeten zijn. Hebben alle landmijnen straks een accu of werken ze op zonne energie?

Is de VN ook al bezig met regels over laad infrastructuur aan het front? En worden de oorlog regels ook aanpast? Dat je bijvoorbeeld een tank niet mag aanvallen als die aan het laden is.

Ik hoor hier ontzettend weinig over.

JanP999 | 02-06-22 | 18:06 | 1

Dat kun je vergeten. Hybride kan deels werken, maar meer ook niet.

Frau Merkel | 02-06-22 | 19:29

‘Nu hebben wij Hollanders,
met Holland bedoel ik, waar wij zitten nietwaar,
niet de gewoonte om,
geconfronteerd met een probleem,
zo’n probleem op te lossen.
Dat doen wij niet graag.
Wij stichtten liever één commissie...
en die commissie, ook niet lui,
formeert terstond een subcommissie,
en dan gaan allen naar bed met het besef dat er toch iets gebeurd is...’

(Godfried Bomans)

AdvocatusDiaboli | 02-06-22 | 18:04

Ik ben van huis uit onafhankelijk wetenschapper. Hoe kom ik in deze adviesraad?

Kwakjeszalver | 02-06-22 | 18:04 | 1

Helaas, U reaguurt op Geenstijl en heeft daarom een afwijkende mening.
U is niet welkom in de adviesraad.

Ing. eslapen | 02-06-22 | 18:07

Ik heb inmiddels een groot probleem met de 'wetenschap'. Ipv onderlinge discussie bestaat er tegenwoordig alleen maar goede en verkeerde wetenschap. Durft u het oneens te zijn met de 'goede wetenschap' dan zal u gedemoniseerd, gecriminaliseerd, vervolgd of verwijderd worden. Den Haag gooit er een kwartje in en krijgt haar gewenste uitkomst. Waag deze uitkomst te betwijfelen en oom agent staat aan de deur.

Pekketrikker | 02-06-22 | 18:03 | 1

"Verkeerde wetenschap. "
Was het maar wetenschap.
Helaas niet gehinderd door kennis flarden informatie op een verkeerde manier aan elkaar knopen om ergens naartoe te redeneren, bij voorkeur iets engs.

"gedemoniseerd, gecriminaliseerd, vervolgd of verwijderd worden"
De gevestigde wetenschap zal hooguit u vriendelijk toelachen en elkaar toefluisteren dat er sprake is van onbewuste onbekwaamheid.

Tot het irritant wordt dat u zich maar niet echt wil verdiepen in iets, maar alleen naar onjuiste enge conclusies toe blijft rennen.

En als je dan demagogisch aan het opruien bent, paniek aan het zaaien bent, of geweld of agressie veroorzaakt en zich daar niet tegen uitspreekt, ja, dan gaan ze aanbellen inderdaad.

Het klinkt meer alsof een groep mensen zich om een een of andere reden graag als groep tegenover iets wil staan.

Waarom wilt u dat zo graag?

AdvocatusDiaboli | 02-06-22 | 18:17

Getverdemme die foto alleen al, heb ni eens het artikel gelezen

Bunk-T | 02-06-22 | 18:02

Jetten, dat is de man die niet wist hoe je met kernenergie een huis kon verwarmen toch?

Dat moet namelijk met een warmtepomp.
Op elektriciteit.
En die elektriciteit....ja... dat is te ver weg voor een universitaire studie bestuurskunde, ex-manager bij de NS.

Moet helemaal goedkomen.

Doe eens wat echte bèta's in de tweede kamer erbij a.u.b.
Vast heel moeilijk te krijgen, want die ergeren zich eindeloos aan het om de hete brij heen babbelen en cirkelen, maar dan toch.

AdvocatusDiaboli | 02-06-22 | 18:01 | 1

Gelukkig maar dat hij een praatclubje gaat oprichten. Nu maar hopen dat Edje en Tineke nog belangrijker zaken te doen hebben.

sorryhoor | 02-06-22 | 18:09

Wat kost zo'n OMT? En is dat inclusief 13e maand en vakantiegeld?

Plukkieplukkie | 02-06-22 | 18:01

Nitwit Raad

Zwizalletju | 02-06-22 | 18:00

Ach so, weer een "onafhankelijk" OMT. Dat wordt smullen want zal ongetwijfeld worden bevolkt door GL/milieudefensie/Greenpeace angehauchte types die daar goed van kunnen eten want er is budget en als er budget is verzinnen ze wel iets zodat ieder jaar het budget wordt bereikt en blijft bestaan. Overigens weer een groepje waar het kabinet zich achter kan verschuilen: "Ja maar het klimaat OMT...."

Basil Fawlty | 02-06-22 | 17:58 | 5

@Schoorsteenveger | 02-06-22 | 18:24:
"maar nu is het gerijpt en komt men er onbeschaamd mee naar buiten"
En dat is een belangrijke zin van je. Men schaamt zich er niet meer voor. We hadden het er al een paar dagen geleden over ivm D66.

Basil Fawlty | 02-06-22 | 19:08

@Basil Fawlty | 02-06-22 | 19:08:
Op het gevaar af al te vaak mijn stokpaardjes te berijden, ik heb lang geleden beseft dat Nietzsche gelijk had toen hij beweerde dat er sinds Socrates een groot gevaar schuilt in het Westerse denken, en dat is dat men steeds de neiging heeft om mooi, goed en waar als gelijk aan elkaar te zien. Wat waar is moet ook mooi zijn, en wat waar en mooi is moet ook goed zijn. De wetenschappers van vandaag hebben steeds meer de neiging om de koppeling tussen waar en goed te leggen en te vinden dat de waarheid die zij produceren als vanzelf ook goed voor ons is. En dat leidt tot een omkering die bloedlink is: ze gaan het produceren van waarheid afstemmen op wat zij als goed voor de mensheid beschouwen. Daarmee wordt kennisvergaring in dienst gesteld van de moraal.
Hier een, voor mij althans, immens ontroerend fragment uit een interview met Bertrand Russell, iemand die haarscherp het onderscheid zag tussen "the intellectual" en "the moral". Leg zijn uitspraak maar eens naast dat manifest van die twee wetenschappers die meteen door driehonderd andere wetenschappers gesteund werden.
www.youtube.com/watch?v=ihaB8AFOhZo

Schoorsteenveger | 02-06-22 | 20:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Tijd voor een Duits paspoort. Nederland is verloren.

Frau Merkel | 02-06-22 | 17:58

Jetten vastbinden aan eenwindmolen en lekker rondjes laten draaien. Klimaat hysterie opheffen en vrijgekomen geld besteden aan stoppen gelukszoekersstroom, bouwen woningen en terug in staatshanden nemen van ziektekosten en volkshuisvesting.

Justin_Case | 02-06-22 | 17:56 | 1

Prima plan.

ChalinaRosa | 02-06-22 | 18:05

In plaats van klimaatplannen over te laten aan minister "huh kernenergie?" Jetten + ambtenaren, lijkt me eigenlijk best een goed plan om een commissie vol wetenschappers advies te laten uitbrengen. Krijgen die politici tenminste eens objectief te horen dat iedereen aan de warmtepomp onrealistisch is, en dat de invloed van NL op het klimaat slechts peanuts is.

nieuwe_Deen | 02-06-22 | 17:55

Gratis geld voor het zoveelste woke-werkgroepje

zuurtjeregen | 02-06-22 | 17:55

Alle leden staan vast op de verjaardagskalender van Rob Jetten. Noem het maar meteen klimaat-OMG. Of Sloopbedrijf Rutte &zo.

Cor Netto | 02-06-22 | 17:52
-weggejorist-
Simpele Drenth | 02-06-22 | 17:52

Als ik Robje bezig zie krijg ik medelijden met hem, die onzekere besluiteloze houding, dat rare gemaakte lachje, en dan die onderdanigheid naar het Kaagmens toe, en dat moet dan ons land regeren! Man man..!

aardv@rk | 02-06-22 | 17:51

@Rob Jetten
In 1976 was er al een idee voor de huidige problemen.
Correct geimplementeerd voldoet het helemaal aan de D66 idealen en zal tevens de huidige woningnood oplossen.

www.youtube.com/watch?v=GaZKk_tRyI8

Ing. eslapen | 02-06-22 | 17:50

Streven van onze regering:
Hoe pomp ik het aantal nitwit ambtenaren op!

U denkt toch niet dat deze nieuwe "relatiekring" op kennis is gebouwd, huh?

voordeoorlog | 02-06-22 | 17:48

We weten dat wat we ook doen in Nederland geen enkele invloed heeft op het klimaat. Daarvoor zijn wij veel te klein. Toch blijven we 10tallen miljarden uitgeven en doen net of dit heel belangrijk is voor het klimaat. Ik begrijp het niet.

Tjoelker | 02-06-22 | 17:47 | 3

Een woord: gidsland. We zijn zo pretentieus hier dat wij menen het gidsland te moeten zijn voor al die domme andere landen.

_pacman_ | 02-06-22 | 17:51

De vraag die nog niet genoeg wordt gesteld is: wie heeft er voordeel van? Ofte wel: follow the money.

J.P.Drapeau | 02-06-22 | 18:00

Kolencentrales gaan weer open! Rob Jetten: de eerste klimaatminister die de Co2 uitstoot wist te verhogen, hahaha.

funkyd | 02-06-22 | 17:47 | 3

Da's niet helemaal waar, want we stoken minder gas. Het heft elkaar zeg maar zo'n beetje op. Is becijferd.

NerdAlert | 02-06-22 | 17:53

@NerdAlert | 02-06-22 | 17:53: Denk t niet hoor. Aardgas geeft zo'n 40-50% minder Co2. Is ook niet zo raar toch; CH4 vs C. Gewoon googlen helpt al.

sorryhoor | 02-06-22 | 18:38

Wat er mis gaat in het hele klimaatbeleid?
Het ontbrekende besef dat "klimaat" zich niet aan landsgrenzen houdt.
We zijn een postzegeltje op de kaart met 17.5 miljoen mensen, op een wereldbevolking van bijna 8 miljard.
Nou moet er natuurlijk iémand initiatief nemen, in de hoop dat anderen volgen, maar toch... Met zulke cijfers kan je als klein landje je burgers uitwringen, aan de ketting leggen en mangelen met maatregelen, zonder dat het in het totaalplaatje ook maar één procent verschil maakt.

Als het dan niet "werkt/lukt", is dat dan onze schuld, en moeten we nog meer zelfkastijding toepassen, of kan er gewoon niet opgebokst worden tegen landen als India en China?

Ik weet dat naar die landen wijzen enigszins vals is, omdat we een hoop van onze productie daar naartoe verplaatst hebben, maar toch:
We lopen hier te warmtepompen terwijl daar nog steeds kolencentrales uit de grond geramd worden.

Vage_eddie | 02-06-22 | 17:47 | 2

U bent veel te realistisch. Dat moeten we niet willen, met z'n allen.

Cor Netto | 02-06-22 | 17:53

@Cor Netto | 02-06-22 | 17:53:
Vvd en d66 samen op de luchtfietstandem. Cda en cu achterop.

bqbq | 02-06-22 | 18:17

En de normale Nederlander slikt het als zoete koek...

prutsclown | 02-06-22 | 17:46

Dit soort organisaties kunnen allemaal gekwalificeerd worden als een of andere nazi of aan nazi's gerelateerde diensten. Bah.

darmflora | 02-06-22 | 17:45

We hebben in Dodewaard toch een kerncentrale staan? Waarom wordt deze niet gewoon weer aangezet?

RGV42 | 02-06-22 | 17:45 | 3

Gezien hoe dat ding er bij staat?

Huppeldepup | 02-06-22 | 17:46

@Huppeldepup | 02-06-22 | 17:46: naar Belgische begrippen als nieuw, en daar draaien ze tegen de protocollen in ook gewoon door.

_pacman_ | 02-06-22 | 17:48

Die levert nog te weinig vermogen om een elektrische fiets op te kunnen laden.

laatmijmaareffe | 02-06-22 | 20:11

Ik maakte me al grote zorgen over al die commissies, maar ben geheel gerustgesteld nu de minister gezegd heeft dat ze onafhankelijk zijn. We kunnen weer rustig slapen en morgen gezond weer op. Een prachtkerel, die Robbie.

quigg | 02-06-22 | 17:44 | 1

Dat straks 80% van de leden een activistisch/lobbyverleden heeft, gaat geheel toeval blijken.

Vage_eddie | 02-06-22 | 17:48

Wordt hoog tijd dat we een kneiterrechts kabinet krijgen.

bqbq | 02-06-22 | 17:44 | 1

Een kabinet met enige kennis en kunde is al genoeg.

Cor Netto | 02-06-22 | 17:55

Is de aanbesteding van nieuwe kerncentrales al de deur uit? Of blijven we D66 consultants in praatgroepen financieren om over 5 jaar vast te stellen dat er geen reet is gebeurd.

Sieg Hein | 02-06-22 | 17:43 | 2

U suggereert dat er niet gewerkt wordt in de praatgroepen? Er wordt juist kei- en keihard noeste arbeid verricht! Om te beginnen moet er binnen de praatgroep een taakverdeling opgesteld worden, daar gaat enige tijd overheen. Om de belastingbetaler te ontzien en achteraf niet het verwijt te krijgen dat maar lukraak geld over de balk gesmeten wordt, is er alvast bezuinigd op een notulist. Dat geeft maar papieren rompslomp, weet u wat dat kost en bovendien is het slecht voor het milieu. Daarna moet er een plan van aanpak gemaakt worden en dan ben je zo een paar jaar verder.

quigg | 02-06-22 | 17:53

@quigg | 02-06-22 | 17:53: hallo, hallo, dat gaat zomaar niet! Is de doelstelling wel duidelijk gedefinieerd? En is deze smart en is er voldoende consensus binnen het team? Eerst maar eens een hei-dagje en met gebruik van externe facilitatoren komen we vast wel ergens. En dat moet landen, ook bij de stakeholders. Zijn die al duidelijk en meegenomen? Nou, misschien kunnen we dáárna dan aan die taakstelling gaan werken zoals u suggereert. First things first please

zoute_drop | 02-06-22 | 19:44

Ik zie de overheid als Brewster van Brewsters millions, met dat verschil dat het ze helaas wel gaat lukken om al die miljoenen, zeg maar miljarden er doorheen te jagen. Steeds sneller en sneller worden wij de armoede in gedrukt, wat het doel is.

NerdAlert | 02-06-22 | 17:39

Dit land heeft niets over zich afgeroepen, onze regering heeft met een dagelijks tanend burgermandaat een stevige stap gezet in de verkeerde richting met de foute mensen. Dat zijn twee verschillende zaken.

phantom2 | 02-06-22 | 17:38

Rob 'stikstof is een dekentje waardoor er niks meer kan groeien' Jetten.

Een farce. Ronduit lachwekkend persoon. Dit gaat allemaal over enkele jaren met donderend geraas in elkaar storten door gebrek aan geld. Het is zó voorspelbaar. Zonde van de energie die erin gestopt word.

En de bedoeling is toch juist energie te besparen? Ga wat nuttigs doen dan.

Dutchbeaurouge | 02-06-22 | 17:38

En wij maar lachen om die wappies die al klimaatlockdowns voorspelden...

SailingDuck | 02-06-22 | 17:38

Mijn complimenten voor de stressbestendige wijdte van de pantalon van minister Jetten. Voor hetzelfde geld zaten die trappers nu in je wangen! Afijn, dezelfde deskundigen/wetenschappers die binnen drie maanden waren weggebonjourd van de Klimaattafels mogen nu op hun wankele schreden terug keren?

Ik zie ze er stuk voor stuk voor aan: www.youtube.com/watch?v=ZzPru7yrEUQ Werkelijk helemaal niemand heeft die tafels kunnen doorrekenen. Er zijn deskundigen: www.ag-ai.nl/ActuarieelRekenen

Hetkanverkeren | 02-06-22 | 17:37

Elke migrant in Nederland verbruikt zuurstof en stoot CO2 uit. Ik heb wel een idee hoe je een boel problemen oplost op het gebied van klimaat, woningnood en misdaad.

Jos Tiebent | 02-06-22 | 17:34 | 1

Het klimaat inzetten om een AZC tegen te gaan.
Dat zouden we allemaal moeten doen!

Ing. eslapen | 02-06-22 | 17:35

Is inmiddels al ontdekt hoe je een huis kan verwarmen met kernenergie?

John McClane | 02-06-22 | 17:33 | 4

Juist hoe eenvoudig kan het zijn maar ja met zulke dommeriken in het kabinet.. Wat wil je?

aardv@rk | 02-06-22 | 17:45

Haha, en zo'n domoor wordt dan minister van Energie.

Als je dit script in een film zou verwerken dan zou iedereen zeggen dat het totaal ongeloofwaardig is.

Wattman | 02-06-22 | 17:57

Hij heeft nog steeds geen flauw idee…

Wijze uit het Oosten | 02-06-22 | 18:32
▼ 1 antwoord verborgen

Als je nou alle steuntrekkers 40 uur per week op zo'n fietsje zet, kan je vast wel een paar dienstauto's opladen.
Gratis groene energie!

C1O2 | 02-06-22 | 17:33 | 3

Een uur serieus hard fietsen levert ongeveer 200 watt op. Op het verzetje van Jetten zal dat max 50 watt zijn. 40 steuntrekkers is 1 kWh. Per auto 75 kWh = 3000 steuntrekkers een uurtje trappen. 20 dienstauto’s * 3000 steuntrekkers = 60.000 steuntrekkers. Uw plan is ruimschoots haalbaar!

_pacman_ | 02-06-22 | 17:38

@_pacman_ | 02-06-22 | 17:42: En dan neemt de obesitas onder die groep ook gelijk af wat dan weer goed is tegen corona.
Ik ga mijn plan gelijk opsturen naar het klimaat-omt en het reguliere omt.

C1O2 | 02-06-22 | 17:49

Rob Jetten. Ga.eens. weg. Nu.

Noobster | 02-06-22 | 17:33 | 1

Ja, met je partner naar Iran.

ploppy | 02-06-22 | 17:50

In Afrika wordt het land gesloopt door de Chinezen voor de lithium batterijen. In Letland en Amerika worden de bossen gesloopt. In Brazilië en Indonesië ook bossen gesloopt voor bio brandstof en soja. In Kenia worden hardcover verbouwd om met een vliegtuig hier te verkopen. De vliegtuig cowboys met belasting vrije benzine hebben zwembad vakanties met slaven in turkije om ons te bedienen voor een enkele €. Vandaar de lange rijen op Schiphol. O o o wat hebben we het zwaar. Wat zijn de energie toch prijzen hoog. Wat zijn we toch hypocriet. Klagen met een gezond been.

Breakdance | 02-06-22 | 17:31

Wat schuift het?

MorgenEenAnder | 02-06-22 | 17:29

Geen beter moment om je klimaat ideologie er door te duwen dat een door oorlog veroorzaakte energiecrisis.

Osdorpertje | 02-06-22 | 17:29 | 1

Precies. En dat vindt Timmermans ook. Momentum.
En uiteraard gaat Nederland de 'wereld redden'.
En.D66? Is dat ook die partij die niet meer weet wat een man of vrouw is?
En die partij gaat ook maaar iets constructiefs brengen?
Ze hebben niet eens begrip van elementaire biologie. Nederland voelt steeds meer aan als een proeftuin of speeltuin voor boven ons gestelden.

Bataafje | 02-06-22 | 18:47

Super nog een extra ambtelijke theoretische commissie erbij die misschien nog net het verschil tussen kWh en kubieke meter weet maar verder doet wat de politiek wil.

Fedde71 | 02-06-22 | 17:26

Ah Jetten. Die vuile..... farizeeer. Die de benzinerijders die geen geld genoeg verdienen om een electrische auto aan te kunnen schaffen (al dan niet gesubsidieerd) wil laten betalen voor de subsidie auto's van zij die wel een electrische auto kunnen betalen. Dat die man niet gekielhaald is voor die uitspraak is mij een raadsel.

DrachiR | 02-06-22 | 17:25 | 1

D66 carousel draai zijn rondjes. Wat maakt Jetten überhaupt geschikt om op milieu te zitten. Niets, niets en nog eens niets.

mono-culti | 02-06-22 | 17:27

We hebben een energie-, defensie-, woning- en asielcrisis. Oh ja, en een economische crisis. Maar geen klimaatcrisis. Met de poen die naar die nepcrisis gaat, kan je al die echte oplossen.

Zeddegeizot | 02-06-22 | 17:24 | 1

Ook opvallend dat het woord "crisis" zo vaak gebruikt wordt. Dat woord alleen al put al uit met de eeuwige urgentie. Het geeft tevens aan dat we bijzonder slecht bestuurd worden. Een goede bestuurder had immers een crisis voorkomen. Ooit was politiek bedoeld om problemen op te lossen, inmiddels lijkt de doelstelling van de politiek het baantje te zijn en wil men juist daarom elk probleem in stand houden en vergroten. Overigens werd de voortdurende druk van een crisis historisch gezien juist als een kenmerk van het fascisme gezien.

Tarak | 02-06-22 | 17:31

Beste voor het klimaat: geboortebeperking wereldwijd. Al een commissie voor? Nee zeker, de oorzaak niet aanpakken….. rara wat er dan gebeurd.

TheseDays00 | 02-06-22 | 17:24 | 4

Je zou bijna gaan denken dat een beetje oorlog goed voor het klimaat is.

Ing. eslapen | 02-06-22 | 17:29

Nee, dat is het niet. In tegendeel. Haal dat eerste stukje van je Nick maar af.

TheseDays00 | 02-06-22 | 17:37
-weggejorist-
Meerkoet | 02-06-22 | 17:52
▼ 1 antwoord verborgen

Ook een manier om nergens verantwoordelijk voor te zijn. Goed bezig Rob!

Psycho Daddy | 02-06-22 | 17:24 | 2

Precies. Veel verschillende commissies, niemand verantwoordelijk.
Loopt het helemaal mis, één van de commissies opofferen.

ChalinaRosa | 02-06-22 | 17:28

Inderdaad. Alle ministers verantwoordelijk maken voor hun deel, paar commissies aanstellen die er wat van vinden en Rob kijkt ernaar en waait met de wind mee. Eens zal hij toch zo hard door de mand vallen. Toch?

nietoftochwel | 02-06-22 | 17:29

In die commissie zitten dan vast onafhankelijke adviseurs van Greenpeace, milieudefenste en antifa om het inclusief te houden.

Hommel | 02-06-22 | 17:21 | 1

Je vergeet extinction rebellion want want...... maakt niet uit die moeten er ook bij.

mono-culti | 02-06-22 | 17:31

Jarenlang is het gas verpatst voor 1 cent per kuub aan Italië (en nu nog) maar nu de gasprijs recordhoogten bereikt en er goud verdiend kan worden gaan we principieel doen.

_pacman_ | 02-06-22 | 17:21 | 1

In het oude Rome ging het ook mis toen welvaart en hoogmoed gemeengoed werden.

Harry.Langezwaal | 02-06-22 | 17:27

Zeggen ze ook eerlijk, dat het te duur is, geen zin meer heeft, te laat is, en om één of meer van deze redenen een klmaatraad dan ook geen zin meer heeft en zich opheft?

CleaudeSacke | 02-06-22 | 17:20

Zie die sjap ook zitten op dat fietsje.. En dat zit dan in het bestuur van ons land..

ceriel82 | 02-06-22 | 17:20 | 1

Ik kan inmiddels uit eigen ervaring spreken dat Jetten daadwerkelijk idealistische luchtfietser is zonder enige realiteitszin.

_pacman_ | 02-06-22 | 17:23

Nou, ik ben intussen al heel bang dat het klimaat volgend jaar Enorm gaat veranderen.
Over 10 jaar is het hier in de winter 25 graden.
Gelukkig gaat NL het tij keren.
Minstens 3/4 van de wereld interesseert het geen moer. Mij ook niet.
Stuur Robje maar naar Iran, vakantie voor jaar of vier.

Ichneumonidae | 02-06-22 | 17:20 | 3

Oeps, daar hebben ze het niet zo op jetbinken.

Zitvlak | 02-06-22 | 17:23

@Zitvlak | 02-06-22 | 17:23: Vorige keer had hij, als ik me niet vergis, een dame meegenomen. Mss heeft iemand linkje, ben er nu te lui voor.

Ichneumonidae | 02-06-22 | 17:25

Nederland wordt van het Russische gas afgesloten maar mag doorgaan met Gronings gas leveren aan Duitsland die niet zijn afgesloten (betalen zij wel in Roebels?)
En wat doet Robot Easy-Jetten?
Die probeert voor de verandering een hometrainer MET een zadel.

Osdorpertje | 02-06-22 | 17:18 | 2

Zadel eraf en een pulserende dingest er op.

Zitvlak | 02-06-22 | 17:21

Duitsers, Fransen en Italianen betalen via Luxemburg idd al in roebels.
Hemd nader dan de rok. Nou ja, zou hetzelfde doen.

Ichneumonidae | 02-06-22 | 17:22

Dit bevestigt slechts wat ik al geruime tijd vind, dat hedendaagse politiek verworden is tot soort van parasitaire levensstijl op de kosten belastingbetaler.

william7055 | 02-06-22 | 17:18

Ah, weer een clubje waar falende politici a la Nijpels en "klimaatdeskundigen" van het kaliber Hiemstra belastingcentjes kunnen harken, er moeten miljarden worden gespendeerd aan "het klimaat". Dissidente meningen niet toegestaan. Geen natuurkundigen van formaat die op punten van de "consensus" afwijken, geen critici zoals Crok (of je het nou wel of niet met hem eens bent). Het moet natuurlijk wel rondgebreid kunnen worden met een paar uurtjes werken per maand.

oplosmiddel | 02-06-22 | 17:17

Wanneer krijgen wij nou eens een immigratie-omt ?

tjongerschans | 02-06-22 | 17:16

Ik wil een Maanraad, een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad. Weet u wel hoe belangrijk de maan voor ons is!!!!1

Patje | 02-06-22 | 17:15

Het beste wat robojet te bieden heeft.

inCol | 02-06-22 | 17:15

De club van Jetten heeft beloofd een miljoen huizen te bouwen.
Ik begin te denken dat dit nogal conflicteert met alle D66 “doelstellingen”.

Ruimedenker | 02-06-22 | 17:14 | 2

Die rekenen met terugwerkende kracht de inmiddels al gebouwde huizen van de afgelopen 25 jaar erbij...

Nodeloos Kwetsend | 02-06-22 | 17:16

@Nodeloos Kwetsend | 02-06-22 | 17:16: Kom je nog tekort.

Zitvlak | 02-06-22 | 17:21

Als daar dan maar wel echte wetenschappers in zitting nemen, en geen fopwetenschappers zoals Jan Rotmans of Marjolein Dieperink.

Ivoren Toren | 02-06-22 | 17:13 | 1

Clintel heeft echte, maar die zeggen dingen die Jetten niet wil horen.

Harry.Langezwaal | 02-06-22 | 17:25

En neemt ie voortaan die fiets als
Ie op vakantie gaat?

Habe das Gewust | 02-06-22 | 17:13

Toen Wilders en Baudet als een roepende in de woestijn schreeuwden dat we geen 1000-1500 miljard hadden om die klimaatwaanzin te betalen, toen werd gezegd door velen: ze moeten niet zo overdrijven, dat zal allemaal wel mee vallen, populistisch gelul, en van dat nog meer. Nu hebben we dus een klimaatminister die de beschikking heeft over een zak geld waar we Nederland de aankomende 100 jaar van uit het slop kunnen redden, en krijgen we commisies die werkgroepen aansturen in opdracht van adviesorganen die beleidsadviseurs ondersteunen om verschillende strategien te ontwikkelen die beoordeeld worden door wetenschapscommite's bestaande uit voornamelijk pers(op/voor)lichters en campagnestrategen en een enkele wetenschapper die op de loonlijst staat van het ministerie en naar diens mond praat.En dan is er nog geen cent voor het klimaat uitgegeven. Ja we zijn op kosten gejaagd als burger. Hogere gas prijzen, hogere elctraprijzen, hogere brandsotofprijzen, hogere alles. Het klimaat is nog geen 0.0000000000000000001 graad kouder geworden, dus we zitten nog niet eens op een tiende van de doelstellingen die 1500 miljard gaan kosten. Iedereen die heeft gestemt op de partijen die dit mogelijk maken, mogen van mij ongezien de tyfustering krijgen.

peterdh | 02-06-22 | 17:13 | 3

U maakt zich boos en terecht.
Maar daardoor stoot u wel extra Co2 uit.

Het Licht | 02-06-22 | 17:15

Daar ben ik het mee eens.

ChalinaRosa | 02-06-22 | 17:31

Kijk voor de grap eens die film van Al Bore terug. Niks van uitgekomen maar de man is er wel ongelooflijk rijk van geworden.
Dat zien deze nieuwe omt leden vast ook voor zichzelf.

C1O2 | 02-06-22 | 17:11 | 1

Ook deze uitspraak is een Ongepaste Waarheid.

Nodeloos Kwetsend | 02-06-22 | 17:12

Jetten kan beter gewoon aan de slag ipv eindeloos polderen. Heeft hij al een plan mbt het gastekort komende winter? Nee natuurlijk niet.

Diederik_Ezel | 02-06-22 | 17:10

Waarom regeert Groen links ons land ?

namur62 | 02-06-22 | 17:09 | 4

Omdat Rutte premier wilde blijven en het hem verder niet kon schelen over wat voor soort regering hij de baas werd. Al was het een kabinet van BBB, PVV, de SP, en Satan.

Muxje | 02-06-22 | 17:37
▼ 1 antwoord verborgen

Tja logisch als je een nitwit als Rob Jetten op een post zet waar hij niks vanaf weet.
Dan moet je een team experts bouwen die hem vertellen wat hij moet doen.
#nederlandsepolitiek

Lysian | 02-06-22 | 17:09 | 2

Een team van gelijkgestemde zal nooit het hele plaatje in beeld hebben.

Ing. eslapen | 02-06-22 | 17:14

Wie had dan wel een goede klimaatminister geweest? (hint: niemand)

peterdh | 02-06-22 | 17:14

Een Nederlandse minister voor klimaat is even nuttig en noodzakelijk als een vork bij een kom soep.

Zeddegeizot | 02-06-22 | 17:08 | 2

Wel eens van Maaltijd Soep gehoord....

Nodeloos Kwetsend | 02-06-22 | 17:09

@Nodeloos Kwetsend | 02-06-22 | 17:09: ja, en ook die krijg je met een vork niet op.

JanBrel | 02-06-22 | 18:03

Dus als het fout gaat ligt het nooit aan drs. Jetten maar altijd aan de klimaat OMT.
Waar ken ik dit van? 'k heb zo'n constructie al eens eerder mee gemaakt.

Help me effe ...

Het Licht | 02-06-22 | 17:07 | 1

Exact. Verantwoordelijkheid ontwijken is het nieuwe leiderschap van deze tijd. En dan durven regeringsleiders nog te klagen dat ze zoveel kritiek krijgen van dat lastige volk.

Tarak | 02-06-22 | 17:11

Hoe moet ik mij dat bekijken.
Wordt het klimaat een pandemie, een aandoening, een plaag, sexueel overdraagbaar, of via aërosolen. Etc Etc...

Ik heb ook geen idee.
Ben ook maar een simpele belasting betalende burger....

Nodeloos Kwetsend | 02-06-22 | 17:06 | 3

Bereid u maar voor op een klimaatvaccin.

TheGreatMachine | 02-06-22 | 17:09

Ik denk aan een soort religie.
Een geloof-achtige constructie met boek.

Het Licht | 02-06-22 | 17:10

Een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad? Ik waag het te betwijfelen.
Wij hebben onlangs mogen vernemen dat 300 wetenschappers achter het opiniestuk van Marc Bonten en Marion Koopmans staan. In dat opiniestuk winden de twee wetenschappers er geen doekjes om dat ze verre van onafhankelijk zijn en ook niet onafhankelijk willen zijn. Ze hebben een bepaalde politieke kleur, een politiek programma en vinden dat ze dat ten uitvoer mogen en moeten brengen door adviezen uit te brengen die doordrenkt zijn van waarde-oordelen, van wat zij goed vinden en wat slecht. Ze willen, zo stellen zij, o.a. helpen bij de klimaattransitie en ook bij het bestrijden van sociale ongelijkheid. Zij nemen dus a priori een bepaald moreel, politiek en maatschappelijk standpunt in en gebruiken wetenschappelijk resultaat (lees; doen selectief onderzoek of filteren selectief de beschikbare onderzoeksresultaten) om dat standpunt te onderbouwen.
Niks onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad. Wetenschap is (lees: zou moeten zijn) neutraal en staat niet in dienst van een politiek ideaal. Je bent wetenschapper of je bent politicus, je kunt niet tegelijk wetenschap bedrijven en politiek bedrijven.

Schoorsteenveger | 02-06-22 | 17:05 | 1

Mooie tegel. En deze flapdrolregering durft natuurlijk geen referendum aan.

discriminazie | 02-06-22 | 17:46

We leven in autoritaire, antidemocratische tijden.

Tarak | 02-06-22 | 17:03

40.000 asielzoekers per jaar die geen stroom, gas benzine en water gebruiken tel uit je Co2 winst.

meneer Q | 02-06-22 | 17:02 | 2

De enorme asielimport en daarmee hun extra C02-uitstoot tussen 1990 en 2030 moet gecompenseerd worden door de autochtone bevolking.

2voor12 | 02-06-22 | 17:05

Zelf Betalen doen ze het zowiezo niet..

Nodeloos Kwetsend | 02-06-22 | 17:08

Kunnen we geen asiel omt invoeren

Icewallowkum | 02-06-22 | 17:02 | 1

Of beter nog, stoppen met OMT's en gewoon actie ondernemen.

UnderTheDevil | 02-06-22 | 17:08

Rob, you know you've made some very poor decisions recently, but can you give me your complete assurance that your work will be back to normal? You've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. And you want to help me. So, Rob, stop. Stop, will you? Stop, Rob. Will you stop, Rob? Stop, Rob!

Louter Leuter | 02-06-22 | 17:01

De leden van die raad worden zorgvuldig geselecteerd op hun klimaathysterie. Wetenschappers die wel eens sceptisch zijn geweest, of godbetert onderzoek hebben gedaan die aantoonde dat het wel meevalt, zullen geweerd worden.
De uitkomst ligt al vast, daar moeten alleen de juiste personen bij gezocht worden.

2voor12 | 02-06-22 | 17:01 | 1

Ja tuuk. Dwarsliggers kunnen we niet gebruiken. Die zorgen enkel maar voor onwelkom fakenews. Dus enkel degelijke, betrouwbare en integere d666'ers en vvd'ers worden geselecteerd.

Louter Leuter | 02-06-22 | 17:05

"onafhankelijk wetenschappelijk" = politiek en WEF gestuurd.

pjotr nicknaamtov | 02-06-22 | 17:00

Blijft een grappenmaker, die Harold Lloyd.

UnderTheDevil | 02-06-22 | 17:00

En de mensen in deze commissie gaan werken voor pak hem beet, een zustersalaris neem ik aan?
Je moet toch wel een beetje een roeping hebben wanneer je in zo`n commissie stapt dus deze salariëring lijkt mij passend.
Maar het zal wel weer een ton plus worden voor wat vage langere termijn adviezen.
Jetten en zijn Dram66 makkers zullen vast nog wel wat connecties richting consultancies bureaus hebben.

Maya de Blij | 02-06-22 | 16:58 | 1

Vergeet niet reisgeld en de jaarlijkse bonussen.

meneer Q | 02-06-22 | 17:04

Ik ga wel in Texas wonen geloof ik , daar kan ik nog gewoon een ontfatsoenlijk grote SUV rijden zonder dat ik de klimaatpolitie op mijn dak krijg

JeanDragage | 02-06-22 | 16:58 | 1

Keertje NoAgenda luisteren van Adam Curry, het is daar niet veel beter...

DeKees | 02-06-22 | 17:15

Jetten heeft er duidelijk geen verstand van maar het verdiend wel lekker. Daarom besteedt hij het maar uit aan wetenschappers.

ceriel82 | 02-06-22 | 16:58 | 3

U vergeet de aanhalingstekens: 'wetenschappers'.
-
Immers (een Oud-Groenlands boerenspreekwoord zegt het al):
-
waar 'klimaat' verschijnt - wetenschap verdwijnt.

bisbisbis | 02-06-22 | 17:01

Uiteraard, bedankt voor uw correctie.

ceriel82 | 02-06-22 | 17:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl