Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Iran - een gesluierde natie. Deel 1: Van kroon naar tulband

Een nieuwe reeks regionale verdieping van de beste buitenlandspecialist ter wereld, Hobbs. Onderstaand het eerste deel!

Op 29 januari 2002 hield George W. Bush zijn eerste State of the Union Address. Tijdens deze toespraak, die uiteraard diep beïnvloed was door de terroristische aanslagen van 11 september 2001, sprak Bush over de “Axis of Evil”. Deze as van het kwaad bestond uit landen die zich bezig hielden met het najagen van biologische, chemische en nucleaire wapens en daarmee de Verenigde Staten bedreigden. Drie landen werden door Bush specifiek genoemd (Irak, Iran en Noord-Korea) en hij beloofde er alles aan te doen om te voorkomen dat deze landen in hun missie zouden slagen: "We zullen nauw met onze bondgenoten samenwerken om terroristen en de staten die hun sponsoren de materialen, expertise en technologie die nodig zijn om massavernietigingswapens te maken te ontzeggen."

In mei van dat jaar werden Cuba, Libië en Syrië aan dit rijtje toegevoegd. Dit leidde er toe dat Iran, Syrië en Hezbollah een (symbolische) "Axis of Resistance" uitriepen om samen te werken tegen de NAVO, Israël en Saudi-Arabië. Met name Iran is nog steeds actief onder deze noemer en blijft ondermijnende activiteiten ontplooien in onder andere Libanon en Irak

Van de zes landen die specifiek tot onderdeel van de as werden benoemd zijn de regimes van Libië en Irak de afgelopen twintig jaar omver geworpen en woedt er in Syrië sinds 2013 een bloedige burgeroorlog met tot op heden meer dan 600.000 doden, 6,6 miljoen vluchtelingen, 6,7 miljoen ontheemden en 13,4 miljoen mensen die humanitaire hulp behoeven

De verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Cuba zijn intussen iets verbeterd, maar nog niet optimaal. In juli 2015 is de diplomatieke relatie tussen beide landen hersteld, maar is sinds de aantreden van Biden weer verslechterd. De verhoudingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten blijven ondertussen gespannen en een voor alle partijen bevredigende uitkomst is op korte termijn niet te verwachten. Over Iran, het zesde land uit de as van het kwaad, gaan we het in deze serie uitgebreid hebben.

Irak
De toespraak van Bush kon op de instemming van Benjamin Netanyahu rekenen. Netanyahu van 1996 tot 1999 en 2009 tot 2021 premier van Israël, verscheen in september 2002 voor het Amerikaanse congres om de Israëlische visie op de problematiek rond Irak toe te lichten, hierbij kwam ook de as van het kwaad ter sprake. Netanyahu betoogde dat een preemptive strike (preventieve aanval) tegen deze regimes nodig was, waarbij de focus zou moeten liggen op Irak:

"Ik denk dat van deze drie [Irak, Iran, Libië] Irak in velerlei opzichten de spil is, omdat het mogelijk is om met militaire inzet het regime uit te schakelen, en de gevolgen van wat er gebeurt na het ineenstorten van Saddams regime, heel goed een implosie in een nabijgelegen regime als Iran zou kunnen veroorzaken. (…) Het is niet gegarandeerd, maar als we moeten kiezen, dan zou tegen Irak als eerste militaire actie ondernomen moeten worden, of eerst tegen Iran, maar ik zou exact hetzelfde kiezen als de president [George W. Bush] heeft gekozen: achter Irak aan gaan. (…) Als je Saddams regime uitschakelt, garandeer ik dat het enorme positieve gevolgen in de regio zal hebben. Dan denk ik aan de mensen in het naburige Iran, jonge mensen, en vele anderen zullen zeggen dat de tijd van zulke regimes, van zulke despoten, voorbij is. Dan is er een nieuw tijdperk.’"

Het zou nog tot 19 maart 2003 duren voordat een internationale coalitie onder aanvoering van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk militaire actie zouden ondernemen tegen Irak. Onze naaste buurlanden België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk waren tegen deze oorlog. De toenmalige Spaanse premier Jose Maria Aznar liet zich door Bush en Blair gebruiken voor persmomenten. Met de kennis van nu is het interessant om de reacties van onze politieke partijen uit maart 2003 nog eens na te lezen. De Irakoorlog kent veel (nadelige) consequenties, maar bracht geen regimeverandering in het naburige Iran. 

Aanloop naar de Islamitische Revolutie
Sinds de revolutie in 1979 gaat Iran gebukt onder een repressieve religieuze dictatuur, maar daar ging een decennialange regeerperiode van de sjahs aan vooraf. Na de Eerste Wereldoorlog waren de Britten, mede door de aanwezige olievoorraden, voornemens om van Iran, dat destijds nog Perzië werd genoemd, een protectoraat te maken. Zover kwam het niet. In 1921 pleegde brigadegeneraal Reza Pahlavi een staatsgreep, waarna hij door een reeks van gebeurtenissen in 1925 feitelijk dictator werd van het land, al werd hij aangeduid als ‘sjah’, dat koning betekent. Reza Sjah had echter niet de controle over de Anglo-Persian Oil Company dat voor 51% in Britse handen was, waardoor de Britten in de gelegenheid waren zich te bemoeien met interne aangelegenheden. 

In 1935 werd op last van de sjah de naam Perzië veranderd in Iran. In 1941, enkele weken na de Duitse aanval op de Sovjet-Unie, vielen het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie Iran binnen om te voorkomen dat de pro-nazisentimenten van de sjah ertoe zouden leiden dat de geallieerden geen toegang meer zouden hebben tot Iraanse olie. Onder druk van de Britten abdiceerde Reza Sjah op 16 september 1941 en werd hij opgevolgd door zijn slechts 21-jarige zoon Mohammed Reza Pahlavi.

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was de blik van Mohammed Reza Pahlavi op het westen gericht. Van 1951 tot 1953 betrad premier Mohammed Mossadeq het toneel en nationaliseerde het oliebedrijf met de belofte dat het geld van Iraanse olie alleen nog maar naar Iran zelf zou gaan. Een reeks van sancties vielen het land ten deel, maar de Iraniërs hielden hun poot stijf. Dit leidde er toe dat MI6 en de CIA een militaire coup hielpen organiseren waarmee het lot van Mossadeq werd verzegeld.

In zijn boek The Power of Geography zegt Tim Marshall hierover: "Vaak wordt gezegd dat de Britten en Amerikanen de Iraanse democratie omver wierpen; maar het is juister om te stellen dat zij Iraanse facties meehielpen om een democratisch gekozen regering omver te werpen. De Amerikaanse motieven werden gedreven door de angst dat chaos in Iran zou leiden door een communistische overname.

Dit is een softe en onjuiste weergave van de werkelijkheid. De Britten waren namelijk dermate getergd door de nationalisering van het oliebedrijf dat ze zelfs plannen ontwierpen om Iran binnen te vallen. Ze vroegen de Verenigde Staten om hulp, waarbij ze wezen op het “communistische gevaar” in Iran. De Amerikaanse inlichtingendiensten weerspraken deze veronderstelde dreiging, maar de beleidsmakers in Washington trokken hun eigen plan. 

CIA agent Kermit Roosevelt, kleinzoon van president Teddy Roosevelt, leidde de uiteindelijke coup. De eerste poging, waarbij Mossadeq werd zwartgemaakt in de pers en oproerkraaiers de straat op gingen, kende geen succes, maar een tweede poging in datzelfde jaar waarbij Roosevelt met honderdduizenden dollars Iraanse legerofficieren omkocht had meer succes. Op 15 augustus probeerden de coupplegers om Mossadeq in handen te krijgen, maar hij was gewaarschuwd en had overheidstroepen diverse strategische gebouwen in Teheran laten bezetten. Hierop vluchtte de sjah naar Rome. 

Roosevelt liet zich niet uit het veld slaan, hij hergroepeerde de coupplegers en ondernam op 19 augustus een nieuwe poging met betaalde bendes, pro-sjah militairen en politie-eenheden. De straatgevechten duurden twee dagen en vonden hun apotheose bij het verpulverde huis van Mossadeq. Honderden mensen vonden de dood. De coup was geslaagd en op 22 augustus keerde de sjah terug naar Iran en transformeerde de monarchie naar een dictatuur. 

Onder instigatie en aanvoering van westerse mogendheden werd inmiddels ruim 68 jaar geleden een einde gemaakt aan een democratisch Iran. Het Iran van na de Tweede Wereldoorlog was dan wel geen democratie zoals wij die kennen, maar het was zeker geen autoritair regime. Loy Henderson, destijds de Amerikaanse ambassadeur in Teheran, doorzag de gevaren: "helaas is wijdverbreid het beeld ontstaan dat deze ambassade, of op z’n minst de Amerikaanse regering, door middel van fondsen en technische ondersteuning heeft bijgedragen aan het omverwerpen van Mossadeq. (…) Op de lange termijn is het niet in Amerikaans belang dat de interne politieke ontwikkelingen in Iran aan ons worden toegeschreven." Een jaar na de coup, in augustus 1954, kregen vijf grote Amerikaanse bedrijven door middel van overeenkomsten vergaande belangen in de Iraanse olie. 

Modernisering
In een poging het land te moderniseren werd in januari 1963 een uitgebreid pakket sociale en economische hervormingen doorgevoerd. Deze zogenaamde Witte Revolutie is terug te voeren op 19 kernpunten. Hoewel er wisselende successen werden geboekt, was de positie van de sjah tanende. De conservatieve moslims waren bijvoorbeeld mordicus tegen de vrouwenemancipatie, het vrouwenkiesrecht en het gegeven dat niet-moslims ook mochten gaan stemmen. De liberalen wilden een goedwerkende democratie, en de communisten deden er met steun van de Sovjet-Unie alles aan om de positie van de sjah zoveel mogelijk te ondermijnen. 

Mede door tegenwerking van de moslimgeestelijken hadden de landhervormingen niet het gewenste resultaat gebracht, waardoor er nog steeds veel arme landloze boeren waren. De intenties van de sjah waren misschien goed, maar de onrust in het land bleef hoog. Op de vraag of hij met autoritair regeerde antwoordde de sjah: "Dat kan ik niet ontkennen. Maar kijk, om hervormingen door te voeren moet je wel autoritair zijn. Met name als de hervormingen plaatsvinden in een land als Iran, waar slechts 25 procent van de inwoners weet hoe ze moeten lezen en schrijven." In 1977 was het aantal Iraniërs dat kon lezen en schrijven gestegen naar meer dan 50%.

Decadentie
De sjah hield van paardrijden, (water)skiën, zwemmen, volleybal, tennissen en extreme sporten; bijvoorbeeld zonder zwemvest boven de oceaan uit een helikopter springen. Enkele malen per week ging hij ’s middags een paar uurtjes naar een privéoptrekje waar hij tijd doorbracht met een jonge minnares. De koninklijke familie leefde in weelde. Begin jaren ’70 ging het verhaal rond dat Farah, de vrouw van de sjah, in melk zou baden. Het verhaal deed zo hardnekkig de ronde dat journalisten hier uiteindelijk vragen over gingen stellen. "Is het waar dat u net als Cleopatra in melk baadt?" Het verhaal bleek een mythe, ongetwijfeld gevoed door de weelderige viering van het 2500-jarig Perzische Rijk. Het staatsbanket tijdens deze vieringen duurde vijfenhalf uur en staat bekend als het meest royale banket in de moderne geschiedenis en heeft het Guinness Book of World Records gehaald. De sjah huurde Franse architecten in om vijftig tentachtige suites voor de gasten te bouwen. De hoofdtent, welke dienst zou doen als feestzaal was 68 bij 24 meter. De bouw duurde een jaar en er werd 37 kilometer zijde gebruikt. Namens Nederland was Prins Bernhard bij de festiviteiten aanwezig. 

Stad versus platteland
De polarisering tussen het platteland en de steden bleef in de jaren ’70 doorzetten, waarbij onder andere de exorbitante levensstijl van de sjah een doorn in het oog was van diverse groeperingen. Deze groeperingen demonstreerden steeds vaker samen tegen de sjah. Ze trokken samen op: de religieuzen onder leiding van Ayatollah Ruhollah Khomeini, leden van vakbonden, de communisten, liberalen en seculieren groepen. De sjah reageerde met harde hand en probeerde de demonstraties de kop in te drukken. Honderden demonstranten werden gedood door de SAVAK, de geheime politie van de sjah. 

Dit leidde er toe dat Khomeini uitweek naar Irak en later naar Frankrijk. Khomeini zat niet stil en bleef de publieke opinie van de Iraniërs (met name moslims) beïnvloeden, onder andere door middel van cassettebandjes die aan moskeeën werden verstrekt. Nadat zijn positie onhoudbaar was geworden vluchtte de sjah in januari 1979 richting Irak. Twee weken later keerde Khomeini terug naar Iran, waar meer dan een miljoen mensen hem een feestelijk onthaal boden. 

Die feestelijke stemming zou snel verdwijnen. Khomeini was niet de gematigde en verbindende figuur waar zijn mededemonstranten dachten mee samen te gaan werken. De liberalen hadden zich vergist in de intenties van Khomeini. Een streng sjiitisch regime werd opgetuigd, vrouwenrechten verdwenen en de hijab werd verplicht gesteld. Religieuze minderheden en communisten werden opgejaagd, vervolgd, gemarteld, geëxecuteerd of verdreven. Doodseskaders zaaiden dood en verderf in binnen- en buitenland. Seculier links en islamitische modernisten waren in slaap gesust door de fundamentalisten en dolven het onderspit. Hoop en vooruitzicht waren verdwenen en een donkere sluier werd over het land gedrapeerd.

Binnenkort deel 2.

Reaguursels

Inloggen

Ik herinner me hoe tijdens de revolutie de beelden vrijkwamen van de martelcellen van de geheime politie van de Sjah. Gruwelijke beelden, waardoor je onmogelijk voor de Sjah kon zijn, maar het werd al snel duidelijk dat de Iraniers van de regen in de drup kwamen.

Blauwpetje | 08-01-22 | 20:07 | 3

Culturele gebruiken van de lokale machthebbers, waarschijnlijk maakt het niet uit welk regime daar is en doen ze het allemaal zo.
Maar onder de Sjah was er wel wat meer persoonlijke vrijheid dan onder de Ayatollahs.

Zeurders | 08-01-22 | 20:51

Propaganda van UK en US. Het werd een probleem toen de Shah zijn mond open deed over het toe-eigenen van oliebronnen. Doe niet zo naief.

SoRebelyus | 08-01-22 | 22:02

@SoRebelyus | 08-01-22 | 22:02: Zoek even op 'Savak' - olie en buitenlands gekonkel speelde een rol, maar de binnenlandse politiek was echt niet zo gezellig.

Zeurders | 09-01-22 | 10:53

Ook zoiets: Iran zweert nog steeds wraak wegens de aanslag op Soleimani, en het laatst gedane dreigement is een aanslag op de opdrachtgever zelf, Trump. (Tenzij de VS hem zelf voor de rechter sleept).
Ik denk dat lieden als Pelosi&Clinton dit allerminst erg gaan vinden. Willen er wellicht zelfs een handje bij helpen zelfs.

Abject | 08-01-22 | 19:31

Een vos en een schorpioen ontmoeten elkaar bij een rivier. De schorpioen wil de rivier oversteken, maar kan niet zwemmen. Daarom vraagt hij aan de vos of hij hem niet naar de overkant kan brengen.

Dat weigert de vos en zegt: “Kijk eens, beste schorpioen. Ik vertrouw jou niet. Zodra je op mijn rug zit, zul je me steken en dan sterf ik.”

“Dat zou dan behoorlijk dom van me zijn”, antwoordt de schorpioen. “Zodra jij sterft, ga je kopje onder. En ik ook! Dan sterven we allebei. Jij aan mijn gif en ik zou verdrinken. Dus wees maar gerust, ik steek je niet!”, verzekert de schorpioen de vos.

Zo laat de vos zich overhalen. De schorpioen klimt op zijn rug en de beide zwemmen naar de overkant. In het midden van de rivier steekt de schorpioen de vos.

De vos slaakt een kreet: “Schorpioen, wat heb je gedaan!? Waarom heb je me gestoken? Nu sterven we allebei!

De schorpioen zucht: “Tja, wat moet ik dan doen? Dat is nu eenmaal mijn natuur!”

R.F.Pickering | 08-01-22 | 19:16

Ayatollahs zijn nare en minderwaardige mensen, ze willen anderen hun conservatieve wil opleggen maar verstoppen zich achter een fantasievriendje om hun psychopatenneigingen te verantwoorden.

Zeurders | 08-01-22 | 19:16

Dank je wel @Hobbs.

larie | 08-01-22 | 19:10

Mooi stukje! Fijn dat er meer op komst zijn, ben zeer benieuwd!

R.F.Pickering | 08-01-22 | 19:10

Toevallig net een Iranier gesproken. Hij woont in Roemenie. Zijn vader was Joods. Hij gaf aan dat ik zeker een keer naar Iran op vakantie moest gaan. Hij zelf kan niet terug, dan moet ie in dienst of gaat ie de cel in. Je kind een naam geven is daar ook een ding. Je zoon Richard noemen is not done, zei hij.

Piet Karbiet | 08-01-22 | 19:01

Zeer boeiend artikel met voor mij veel nieuwe feiten uit de recente geschiedenis. In het vervolg hopelijk ook iets over de Joodse Iraniers en hun tradities.

Piet Karbiet | 08-01-22 | 18:40
-weggejorist-
Graaier | 08-01-22 | 18:35 | 3

Goed verhaal, mis alleen een verdere uitdieping v/d rol van Frankrijk in deze ellende.

Uw Verzekeringsadvis | 08-01-22 | 17:35

YT: Shah of Iran critisizing Britain.

HET interview dat hem de das omdeed. RIP Shah, te intellectueel voor zijn tijd.

SoRebelyus | 08-01-22 | 17:30 | 2

Was ook wel een decadente mafkees, maar toch net wat meer vrijheid voor de gewone burger dan onder de religieuze engnekken.

Zeurders | 08-01-22 | 19:18

@Zeurders | 08-01-22 | 19:18: een mafkees die 50 jaar verder was met zijn ideeën. Stelde voor om huizen te bouwen vlakbij fabrieken zodat arme arbeiders geen 1.5 tot 2 uur kwijt waren aan reizen. Zo konden ze die tijd invullen met sporten, hobby's of andere taken die bijdragen aan kwaliteit van leven. Maar absoluut een mafkees, LOL.

SoRebelyus | 08-01-22 | 19:29

GiflAM, kom d’r maar in. Onze randsteden zijn al aardig op stoom.

Verderkijkert | 08-01-22 | 17:28 | 1

Deze grap is lam.

DutchLion33 | 09-01-22 | 08:32

1979 is mogelijk het belangrijkste jaar uit de 20ste. In Iran en Saudi Arabië nemen de extremistische islamofacisten het over. De gematigden die dachten dat het niet zo'n vaar zou lopen hebben zich vergist. Inmiddels zijn ze extremistische islam over de hele wereld aan het exporten. Bij ons via Ter Apel, baarmoeders en de haatpaleizen. De mannen met baarden hebben geduld en hebben focus. Dat is wat anders dan bijvoorbeeld ons kabinet vol opportunistische leugenaars met een tijdshorizon van maximaal vier jaar.

Graaier | 08-01-22 | 17:21 | 2

Jep, over een generatie zal men over Europa eenzelfde stuk optekenen, ook onze liberalen en socialisten zullen zich dan vergist hebben.
Maar dat is dan uiteraard voor eens en altijd te laat.
Dankjewel deugkneuzen der Nederland. U deugt ons de theocratie nog eens in.

Abject | 08-01-22 | 17:31

@Abject | 08-01-22 | 17:31:
Drs. Marcel van Dam heeft toch uitgelegd dat er geen sprake is van islamisering? U bent niet goed geïnformeerd.

K. Westergaard | 08-01-22 | 18:07

Dat wicht met die foto van wijlen Suleimani, haar natte droom geliquideerd....
Ze zal wel gedacht hebben; "dát is nou een man, die mij wél als vrouw zou waarderen en niet die slappe vaatdoek van een neef die m'n ouders 40 jaar geleden hebben uitgezocht"

Sneerpoets | 08-01-22 | 17:19 | 1

Een Ieder leeft in zijn eigen realiteit, wij in de onze die mevrouw zonder bikini in die van haar.
Krijg je filosofische neigingen van , wie heeft er gelijk, gaan we niet uit komen.

Uw Verzekeringsadvis | 08-01-22 | 17:39

In plaats van naar Iran te kijken kun je ook naar de processen kijken. Wat is er gaande in een land dat dit soort dingen gebeuren.

Een klein groepje leeft in macht en weelde, of wil religieuze macht, tegelijk laten mensen laten zich opfokken en verliezen de realiteit uit het oog. Want waarom hadden die mensen niet door wat Khomeini iets anders van plan was dan ze dachten? Dat is toch vreemd.

AdvocatusDiaboli | 08-01-22 | 17:05

Zo jammer van het oude Iran.
Mooie vrouwen, aardige mensen, prachtige cultuur.

ptrck | 08-01-22 | 16:56 | 1

Iran is een prachtig land met een fascinerende geschiedenis en fantastische mensen, kapot gemaakt door islamisten. Hopelijk leert Nederland hier van en laat het zich niet gijzelen door een of ander extremistische (marxistische) stroming.

Fijn_dat_je_er_bent | 08-01-22 | 16:50 | 1

We hebben een uitdaging, maar helaas zijn de mensen in slaap geconsumeerd. Is het geen ikke-eerst, dan vrijheid-blijheid zolang we er maar geen last van hebben.

De hedendaagse westerse geest wordt geleerd om samen te werken, samen te werken, compromissen te sluiten. Pluralisme, tolerantie, allemaal fantastische ideeën en een fantastische houding ten opzichte van de wereld. Maar soms kom je op een plek waar het onmogelijk is om compromissen te sluiten. Als er opvattingen worden getolereerd die antidemocratisch of antiliberaal zijn bijvoorbeeld. De hedendaagse westerse geest kan het wel snappen, alleen als je het snapt, wat dan?

AdvocatusDiaboli | 08-01-22 | 17:17

Toch fijn dat het Westen (in dit geval Frankrijk) een haardbaard als Khomeini ballingschap en vrijheid aanbieden (waarom?) en als Haatbaardmans terugkeert in zijn geliefde Iran is het eerste wat hij doet het volk ophitsen tegen de westerse honden die hem onderdak verleenden.

K. Westergaard | 08-01-22 | 16:46 | 1

Een goede Europese traditie. Lenin leefde ook heel comfortabel in het gastvrije Zwitserland.

Stachauer1971 | 08-01-22 | 17:21

Ik kan mij een interview herinneren waarin de Sjah bevraagd werd over de 20.000 of politieke tegenstanders die gemarteld en vermoord zouden zijn door de geheime politie. Dat is niet waar. Dat zijn er hooguit 2000 antwoorde hij.

forecastle | 08-01-22 | 16:27 | 3

Dan moet je wat aan je geheugen doen en minder aan de snats zitten. Ze vroegen hem of het waar is dat er 20.000 politieke gevangenen zijn, waarop hij antwoordde dat het er max 3000 zijn.

SoRebelyus | 08-01-22 | 17:36

@SoRebelyus | 08-01-22 | 17:36: Zo zie je maar weer. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. Bedankt voor de update. Mijn excuus is dat het wel allejezus lang geleden (50+ jaar?) is dat ik dat interview tot mij heb genomen. Evengoed of het nu politieke gevangenen zijn of doden die 3000 of 2000 laat wel zien hoe de Sjah tegen een mensenleven aankeek. En dat is eigenlijk de essentie van mijn plemsel. Niet dat het er beter op is geworden in Iran na het vertrek van de Sjah qua waarde van het mensen leven.

forecastle | 08-01-22 | 18:00

@forecastle | 08-01-22 | 18:00: oppositie met middeleeuwse ideologien werden hard aangepakt. En terecht. Want zie wat er van komt als dat clubje van 3.000 zich uitbreidt naar een club van 30miljoen.

SoRebelyus | 08-01-22 | 18:41

Interessant dit.

Duwbak_Linda | 08-01-22 | 16:25

De kwestie over Iran in 1953 komt ook aan bod in de Britse serie Spy City. Kijktip!

Eucalyppta | 08-01-22 | 16:24

Kijk ook de film Argo(2012) voor een sfeerimpressie.

Ruimedenker | 08-01-22 | 16:22

De laatste jaren van het Iraanse keizerrijk deden mij altijd denken aan de stripreeks Trigie. Een prachtig utopia in een Romeinse setting.

Stachauer1971 | 08-01-22 | 16:19

Deel 2: Rob Jettens vakantie in Iran.

Rest In Privacy | 08-01-22 | 16:10

Prima stuk Hobbs, leerzaam mag wel vaker!

Boersmania | 08-01-22 | 16:08

"Namens Nederland was Prins Bernhard bij de festiviteiten aanwezig. " ..... goh wat verrassend.

Drosofila | 08-01-22 | 16:06 | 1

Juliana en Bernhard waren dikke vrienden met de shah en zijn vrouwen.

Leon Tosti | 08-01-22 | 17:32

Lees: Dit verhaal is wat er afspeelt als je denkt met gematigde Moslims te maken te hebben.

Als ze de kans krijgen gaan ze vol Khomeini.

Wijze uit het Oosten | 08-01-22 | 16:03 | 2

"en islamitische modernisten waren in slaap gesust door de fundamentalisten en dolven het onderspit."
Nu nog de modernisten van de fundamentalisten onderscheiden.

Duwbak_Linda | 08-01-22 | 16:24

Dit dus!
Echter kunnen wij laaglanders ook aardig berserk gaan, wanneer het erop aan komt.

ptrck | 08-01-22 | 16:59

In 1935 werd op last van de sjah de naam Perzië veranderd in Iran.

Nee, het land heette altijd al Iran. Maar in het Westen werd het Perzië genoemd, de term van de oude Grieken voor Iran. In 1935 zeiden de Iraniërs, stop daar eens mee.

Rest In Privacy | 08-01-22 | 16:02 | 1
-weggejorist-
papamaribo1427 | 08-01-22 | 16:00

Khomeini is een mooi voorbeeld van de gemiddelde moslim, naar buiten toe gematigd maar als het erop aan komt zijn het bijna allemaal orthodoxe “middeleeuwse” moslims die totale overheersing van hun geloof willen.

MargauxGrandCru | 08-01-22 | 15:56 | 1

Khomeini een gemiddelde moslim noemen is wel een heel doorzichtige framing.

Zeurders | 08-01-22 | 20:49

Dat stuk over het feestbanket van de sjah is wel leuk om te lezen. "The vintage cognac was from 1860. But we only had twelve bottles, not many for 500 guests. When I realized it wouldn’t be enough, I found two empty bottles and refilled them with Courvoisier. Nobody noticed." Zo doe je dat.

Tashtego | 08-01-22 | 15:46

Omgekeerd. In al die islamitische landen, waar onderwerping je lot is, hebben ze last van de westerse democratie. Het is iets dat je moet voelen, duizend bommen en granaten! Repressie. Welk doel heiligt welke middelen precies?

Voor de goede orde, ik begrijp er allemaal allemaal niets meer van. Hier in de nadagen van de Verlichting, gecanceld worden vanwege een misplaatst grapje.

Ergens snap ik die conservatieven wel. Het zijn de knikkers, ongeacht het spelletje. Humor is voor losers.

Tot het laatst blijven lachen. Be still my Heart. Am westlichen Front nichts Neues. Maar die teloorgang van de simpele fundamenten van de levensvreugde lieve luitjes. Godverdomme Calvijn!

Hetkanverkeren | 08-01-22 | 15:44 | 2

'Im Westen nichts Neues', heißt es.

bisbisbis | 08-01-22 | 15:51

@bisbisbis | 08-01-22 | 15:51: Genau! Kudtklassiekers ook. Recht herzlichen dank. Of herzlichem, u brengt mij aan het twijfelen.

Mijn Duits is dus roestig. Nogmaals dank!

Hetkanverkeren | 08-01-22 | 15:59

Heeft Hobbs een twitter account? Zo ja, reageer aub met een link. Thx!

Klompz | 08-01-22 | 15:41 | 1

Ps: Ik gebruik Twitter voornamelijk voor de media gedeeld door de accounts die ik volg. En ipv constant door Twitter te scrolled gebruik ik paper.li/KlompzDaily. Elke dag 250 mediashares waaruit ik kan kiezen. Ik dok er voor, voor jullie is het voor noppes. You're welcome.

Klompz | 08-01-22 | 15:45
-weggejorist en opgerot-
Lijer | 08-01-22 | 15:41 | 1

Hoop op enige verdieping met betrekking tot de ongelooflijk scherpe tegenstelling tussen de soennitische en sjiitische islam. De sjiitische islam kent nog een soortement messias-verwachting die zich verwezenlijkt in de verschijning van een religieuze leider om de zoveel tijd. De laatste leider die pastte in dit sjiitische profiel was ayatollah Khomeini. De soennitische islam daarentegen wijst deze toekomstverwachting resoluut af en huldigt een toekomstloos lotsgeloof waarbij Allah het laat vriezen en dooien, naar gelang het vriest of dooit. Qua meedogenloosheid lijkt me de soennitische islam nog wreder dan de sjiitische islam. Of is dit slechts schijn?

Eeuwig..Op..Vakantie | 08-01-22 | 15:39

Kwestie van tijd door nieuwe technologie op nuclear en virus gebied dat landen als Noordkorea, Iran, Afghanistan en andere landen die de pest aan het Westen hebben ons serieus pijn gaan doen.

meneer Q | 08-01-22 | 15:37 | 1

Kaag gaat ons redden, neem dat maar van mij aan.

Slough | 08-01-22 | 18:08

Wat zou het beter zonder hun zijn.....

Godfrey1951 | 08-01-22 | 15:36 | 1

Dan staat er vroeg of laat wel weer een ander kwaad op..
Op de een of andere manier (zal er genetisch wel ingebakken zitten) moeten mensen elkaar bestrijden.

normanius | 08-01-22 | 15:38

Wanneer vindt in Nederland de Islamitische Revolutie plaats?

thanseeuwen | 08-01-22 | 15:34 | 1

Bijna volbracht in de randstad.

uisge baugh | 08-01-22 | 15:34

Complimenten voor deze beknopte samenvatting van de achtergronden die tot de Iraanse revolutie hebben geleid.

Zieke Dichter | 08-01-22 | 15:31 | 1

Deel twee wordt wat uitgebreider.

uisge baugh | 08-01-22 | 15:34

Zou het een idee zijn als GS 'Hobbs' even uitlegt hoe de 'Lees meer'-knop werkt?

Glas-Plas-Was | 08-01-22 | 15:30

Lekker Hobbs. Je analyse beginnen bij Bush 2.

Persian oil ... is yours. We share the oil of Iraq and Kuwait. As for Saudi Arabian oil, it's ours. Aldus FDR in WO2.

masahide | 08-01-22 | 15:30

Zo waren er ook vaak linkse wensdenkers die Turkije aanhaalde als voorbeeld van het samengaan van islam en democratie

thanseeuwen | 08-01-22 | 15:20

Alleen op dit geklikt om me af te vragen wie er op Geenstijl echt gaat lezen als het op analyse van complexe geopolitiek en historische zaken aankomt vooral in combinatie met islamitische landen. Je weet van te voren al dat het hopeloos ingekort en vereenvoudigd is met welke bias de schrijven ook moge hebben (het maakt niet eens uit welke dat is. Laat uw hoop varen! Lees een verzameling boeken uit zoveel mogelijk "kampen" voor de simpelste introductie.

GeenAccount | 08-01-22 | 15:19 | 1

titels graag

Sir_Cumalot | 09-01-22 | 05:11

Hierbij geef ik aan het beloofde land Israel toestemming om het verdoemde land Perzië middels atoombommen te vernietigen.

isitsoornot | 08-01-22 | 15:18 | 2

Daar is het land te mooi en zijn de Perzen te vriendelijk voor. Religie helpt Perzië al naar de verdoemenis.

r@face | 08-01-22 | 15:48

@r@face | 08-01-22 | 15:48:
-
Zullen wij voorlopig maar eens beginnen met de vernietiging van een aantal ondergrondse plaatsen waar een paar Siemens-centrifuges dag en nacht staan te draaien? Een duurzame, nieuwe variant van Stuxnet mag ook, wat mij betreft.

bisbisbis | 08-01-22 | 15:54

Daar gaan wij natuurlijk wat van vinden, en hier de aan hen gerichtte adviezen en verwensingen achterlaten.
Waar het, zoals bij de meeste zaken hier, bij gaat blijven.
Een schittering in het water die niemand ooit zag.

NiCeY | 08-01-22 | 15:16

Seculier links en islamitische modernisten waren in slaap gesust door de fundamentalisten en dolven het onderspit. Mooiste zin en belangrijkste les van het artikel.

Rest In Privacy | 08-01-22 | 15:16

En zo zal de geschiedenis nog een paar keer herhalen in andere broeierige religieuze regionen.

geheelvergeter | 08-01-22 | 15:15

Het is duidelijk dat de islam de afgelopen 30 à 40 jaar radicaler en agressiever is geworden.
Landen die voorheen goed te doen waren, ik noem Afghanistan, Turkije, Iran, Libanon en nog een paar, zijn thans islamitische Staten geregeerd door zwaar religieuze dwazen.
9/11 heeft ook niet lekker bijgedragen aan de verhoudingen tussen West en Islam.
Maar vergeet niet dat al in 1993 islamieten een bom lieten afgaan in het WTC NY.
Ondertussen zie je verschillende landen verder islamiseren.
Het wordt tijd dat het westen zich volledig distantieert en de moslimwereld laat voor wat het is.
Olie is in de toekomst minder belangrijk, dus wat mij betreft zoeken ze het maar uit in de zandbak.
Blijft enkel de bescherming van Israël over.

Ruimedenker | 08-01-22 | 15:14 | 4

Probleem is alleen dat Islam ook in het westen aan een opmars bezig is. En dan kunnen we alleen maar hopen dat het een lichte variant is, dat met name de vrouwen en meisjes zich hier hun vrijheden en kansen laten ontnemen door dat wat meer gefrustreerde baarden die in een normale, open maatschappij niet kunnen meekomen.

Graaisnaaiert | 08-01-22 | 16:09

@Graaisnaaiert | 08-01-22 | 16:09: De islam is feitelijk al dood. Het moet alleen nog even aan de islamieten verteld worden.
Het 'sprookje' dat de islamieten over het ontstaan van de islam verteld wordt is niet in overeenstemming te brengen met de historische werkelijkheid. De islam is veel noordelijker, in Syrië, Irak, Iran, Libanon, etc. ontstaan. Uit het christendom (en judaisme) dat de leer van de Triniteit (Romeinse Rijk) afwees.
Hier weer zo'n pareltje van het PfanderFilms-YT-channel. Prachtige geschiedenis. Ook deeltje 2,3 en 4 kijken! En ondertiteling aan.
www.youtube.com/watch?v=oZwRofAECVc

Aristotalloss | 08-01-22 | 16:37
▼ 1 antwoord verborgen

Volgens de MSM smeekt de Taliban, niet van de Perzen, nu om medemenselijkheid want de eigen bevolking dreigt dood te gaan te gaan. Niets demonstratierecht of al die Paslowpyramideshit, letterlijk. Want niks te vreten.

Uit mijn hoofd 30 miljoen Afghanen, al eeuwen de pispaal van ideologieën. De Perzen van voorheen zijn nu de vijand. Vermoedelijk omdat ze daar de Katholieke variant van de islam hadden. Als het beestje maar een naam heeft.

Boots on the ground. Iran had en heeft ze. Slimmere gasten ook. Ik denk een SF roman van Dan Simmons. Een generaal die vanuit satellieten de Jihad uitroeide. Op een verre planeet.

Hij kreeg zijn bekomst.

Hetkanverkeren | 08-01-22 | 15:13 | 2

Hadden ze eerder moeten verzinnen. iets met vechten voor je land. Het is niet zo dat de VS en bondgenoten 20 jaar lang uit hun neus hebben gegeten daar.

Graaisnaaiert | 08-01-22 | 16:04

@Graaisnaaiert | 08-01-22 | 16:04: Ik meen dat het Henry Kissinger was die al jaren geleden het verschil tussen vriendschap en belangen duidelijk maakte. Henry Kissinger: zelfs mijn spellingchecker raakt ongesteld. 98 al weer. Het is hem gegund.

Achtennegentig. Rock a round the clock. Net iets the laat geboren voor The Death of Europe : www.youtube.com/watch?v=ZhIsAZO5gl0

Die Hyperion cyclus. Een fantastische pastiche. Het was Shakespeare niet, maar zo'n andere Engelse dichter. Keats? Of zo'n andere degeneraat. Leefde het Britse koningshuis nog maar.

Naar verluidt heeft Gravin Megan ook een kinderboekje geschreven.

Hetkanverkeren | 08-01-22 | 16:57

Leuk!
Mijn broertje is er toevallig bezig zaken te doen en hele planta aan het bouwen.

rifraf | 08-01-22 | 15:13 | 4

Dan maar hopen voor hem dat Israel even niet naar isitsoornot luistert.

uisge baugh | 08-01-22 | 15:32

Laat mij raden, Crocus sativus?

Niet_Van_Hier | 08-01-22 | 15:52

@rifraf | 08-01-22 | 15:13:
Plants. Van het Power type?
Zou ik maar vast een retourvlucht hebben geregeld voordat Israel nucleaire kopjes gaat geven.

Graaisnaaiert | 08-01-22 | 16:03
▼ 1 antwoord verborgen

Maar zo'n mooi land, met intelligente mensen. Een van de mooiste landen waar ik ooit geweest ben. Jammer van het regime.

Insan3 | 08-01-22 | 15:13 | 1

Absoluut. Geweldig volk, prachtig land. Alleen een beetje jammer van al die oerconservatieve boeren.

bisbisbis | 08-01-22 | 15:57

Dank voor het 1e deel, mooi informatief stuk. Zie uit naar het vervolg.

Zwizalletju | 08-01-22 | 15:11

Wanneer vindt de overhoring plaats ?

johnyl | 08-01-22 | 15:10

Dat er dus mensen zijn die Kermit heten.

dhrat | 08-01-22 | 15:05 | 6

Alláng voordat die kikker was bedacht waren en Kelten/Schotten/Ieren die 'Kermit' heetten. Betekenis: 'afstammeling/zoon van Diarmúd'

bisbisbis | 08-01-22 | 16:01
▼ 3 antwoorden verborgen

In de volgende aflevering ligt een hoofdrol weggelegd voor Rudi Carell?

Schoorsteenveger | 08-01-22 | 15:02
-weggejorist-
opblaasschaap | 08-01-22 | 15:02 | 2

Die Sjah van Persie hiel idd van de mooie en sportieve dingen van het leven, heb ooit gelogeerd bij een kennis die zijn voormalige Zwitserse huis had gekocht . Nog nooit eerder in mijn leven had ik een full size zwart marmeren binnenzwembad gezien in een huis boven op een berg, het was voor mij een Bizar James Bond waardig tafereel uit een wereld die mij vreemd is.

Smoelensmid | 08-01-22 | 15:02 | 7

@Smoelensmid | 08-01-22 | 15:09:
Had die kennis ook een Reto en Regula om het huis heen lopen? En een Vicenzo die af en toe een krat mandarijnen uit El Andalus opstuurt? Zo ja, call ik bingo!

Graaisnaaiert | 08-01-22 | 16:01

@polderaar | 08-01-22 | 15:11:
-
De 'Chahsevar' werd in 1936 afgeleverd (besteld door de pappie van de bedoelde sportieve shah) en werd door Rusland naar de Kaspische zee gevaren. Daar heeft het jacht haar hele leven dienst gedaan, laatstelijk bewapend met vier raketten als luchtafweervaartuig. In 1998 werd het jacht uit dienst gesteld en gesloopt.

bisbisbis | 08-01-22 | 16:13
▼ 4 antwoorden verborgen

Hey, leuke uiteenzetting van "hoe het zover kon komen" met een ooit prachtig land. Maar nu, hoe verder? Is er voldoende oppositie in Iran om nog ooit te veranderen?

zwellevertje | 08-01-22 | 15:02 | 2

Dat staat in deel II

Roos | 08-01-22 | 15:05

Dat hangt mede af van de bereidheid van het westen om "slachtoffers van het regime" hier al dan niet permanent op te vangen. De laffe hazen uit Syrie, irak en Afghanistan zitten hier al en klagen steen en been dat het zo slecht is daar nu en hun gezin dit en die arme meisjes daar maar teruggaan om er zelf wat aan te doen, ho maar. Deden ze niet toen ze de kans hadden toen "wij" er nog zaten, doen ze nu ook niet.

Graaisnaaiert | 08-01-22 | 15:57

Mooi dit soort long reads. En iedereen die roept: tldr of: meer binnenlands: je hóeft t niet te lezen. Als je een straat inloopt langs een winkel dat adverteert met: nu te koop: mooie overhemden, kun je natuurlijk boos briesend binnenstappen en het personeel toebijten dat je helemaal geen overhemden nodig hebt, of je loopt gewoon door. Dat is hier net zo: je mag gewoon doorscrollen hè.

W_Drees | 08-01-22 | 15:00 | 2

Eyeopener..

Dank...

neonreclame | 08-01-22 | 15:05

Dat moge zo zijn, maar ik vond de materie wèl interessant, maar stoorde me aan her en der vage formuleringen.

langelat | 08-01-22 | 17:17

Interessant, alleen mis ik het doel van deze uiteenzetting waarbij feiten en meningen elkaar afwisselen.

Is het gewoon ter leringh ende vermaeck?

Roos | 08-01-22 | 14:56 | 5

Deel II komt nog.

Ruimedenker | 08-01-22 | 15:04

@Ruimedenker | 08-01-22 | 15:04: zag het.
Zelf vind ik een intro altijd wel prettig, alineaatje waarin wordt gezegd wat en waarom iets uiteen wordt gezet.
Neemt niet weg dat ik dit interessant vond te lezen, voor de goede orde

Roos | 08-01-22 | 15:07

Roos, bij een gedegen (historisch) betoog behoort de mening van de schrijver zoveel als mogelijk op de achtergrond te blijven, en de feiten op de voorgrond
Tegenwoordig echter wordt de mening in vooral drambetogen -zie Akwasi, BLM en Bij1- als feiten gepresenteerd, 'feiten' zijn dan het gevolg van het zgn 'cherry picking'

Tobi | 08-01-22 | 15:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Een beetje geschiedenisles op z'n tijd kan nooit kwaad
dus ook niet voor reaguurders

Tobi | 08-01-22 | 14:55 | 1

Ik weet nog toen ik examen deed voor geschiedenis in de middelbare. Wel leuk!

Adriel | 08-01-22 | 14:59

Doe maar iets meer binnenlands onderzoeksjournalistiekerigs en Don als buitenlandcorrespondent.

Zuurteregelaar | 08-01-22 | 14:55

Maar desalnietenmin worden hier per jaar duizenden met dito gedachtengoed & koeltoer binnengehaald en van een sociale huurwoning voorzien.

bqbq | 08-01-22 | 14:52 | 3

De mensen die het Iraanse regime ontvluchten horen daar nu juist niet bij. Die houden hun broek zelf wel op en kunnen we gebruiken.

Zwizalletju | 08-01-22 | 15:08

En toch is mijn ervaring met Iraniers geheel verschillend met die van Marokkanen. Het zijn (bijna) allemaal Moslims maar het verschil is waarschijnlijk even groot als tussen bijv Noren en Portugezen vanuit hun oogpunt.

skoftig | 08-01-22 | 15:08

@skoftig | 08-01-22 | 15:08: Zeker. Ze kijken in Iran ook echt neer op Arabieren. In tegenstelling tot bij die tweede groep is er onder Iraniërs echt een (weliswaar onderdrukte) neiging naar vrijheid.

Zo is er bijvoorbeeld, een beetje los van alles wat het nieuws haalt, een soort touwtjetrekken waarbij de hoofddoekjes (vooral onder de jonge vrouwen) langzaam steeds verder naar achteren trekken, totdat de politie gaat handhaven. Dan gaan ze allemaal naar voren, dan stop de politie met handhaven, en dan glijden ze langzaam weer naar achteren.

Leyrann | 08-01-22 | 15:35

Die spiegel die zich nu op Miljoenen(?) kilometers afstand dient te ontvouwen. Lekker navelstaren naar God. Noem het desnoods lichtjaren, maar wat scheelt het nou echt op al die oneindigheid?

Hetkanverkeren | 08-01-22 | 14:52
-weggejorist-
UpdateAvailable | 08-01-22 | 14:51 | 1

Het is weer gezellig druk op de Albert Cuyp zie ik.

TheWriter | 08-01-22 | 14:51 | 2

Hij is goed! Hahaha.

J.Cash | 08-01-22 | 14:56

Zomerse taferelen. Ze moeten het zelf weten hoor, trouwens. Probleem is alleen wel dat ze het niet zelf mogen weten.
En, niet vergeten, mede mogelijk gemaakt door links.
Zo, en nu het artikel lezen, onder het genot van een verse haring. Je lichaam is tenslotte je tempel, moet je goed verzorgen.

Graaisnaaiert | 08-01-22 | 15:11
-weggejorist-
TostiJosti | 08-01-22 | 14:49

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland