Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De Coronakeuzes waar we voor staan

Ingezonden Opinie door Sonny Spek

Nederland verkeert in een ongekende crisis. Het vertrouwen in de landelijke politiek verkeert op een dieptepunt, de reguliere zorg is fors afgeschaald, de morele autoriteit van onze demissionaire premier Mark Rutte is door de leugens lager dan ooit, de psychische klachten van studenten lopen razendsnel op, ondernemers worden opnieuw hard geraakt, het ziekteverzuim in de zorg schiet omhoog en de coronatunnel lijkt donkerder en donkerder te worden. Het land heeft op dit moment leiderschap nodig, maar de afgelopen persconferentie stemde vooral somber.

Het was wederom alsof ik afgelopen vrijdag naar een grijsgedraaide plaat voor een kleuterklas aan het luisteren was: demissionair premier Rutte zou het liefste met alle Nederlanders het gesprek aangaan en maande ons allemaal na te denken wat we nog extra kunnen doen om de verspreiding van het virus te beperken. De ongeloofwaardigheid, moeheid en besluiteloosheid was van hun gezichten af te lezen. We hobbelen van persconferentie naar persconferentie, maar van een visie voor de middellange termijn lijkt geen sprake. De individualistische 'laat maar waaien politiek' van demissionair premier Rutte komt nu als een boemerang terug, met als toppunt het 'compromis' om ondernemers zelf 2G/3G te laten bepalen. Het realiteitsbesef van de situatie lijkt in het kabinet te ontbreken, terwijl de polarisatie en het wantrouwen in de samenleving om zich heen grijpt. De politieke top van Nederland moet eerlijk naar zichzelf en de samenleving zijn: harde keuzes zijn nodig om de coronacrisis op korte termijn zo goed als mogelijk te beteugelen en de inbreuk op burgerlijke vrijheden zo goed als mogelijk te beperken. 

Als op korte termijn geen harde keuzes worden gemaakt dan zijn de maatschappelijke, politieke, sociale, medische en economische gevolgen niet te overzien (draad). Het kabinet moet zich realiseren dat het poldermodel niet langer het geschikte middel is om dit te bewerkstelligen. De crisis is simpelweg te complex om iedereen proberen tevreden te houden. Het kabinet moet dan ook stoppen met Nederlanders toe te spreken in termen van ‘verbinding’ en ‘gezamenlijk’, want dit is al een tijd niet meer de praktijk op straat, in de cafés en de collegebanken. Iedereen weet dat de huidige situatie onhoudbaar is en dat er fundamentele keuzes over ethiek en burgerrechten dienen te worden gemaakt. Als we dat niet doen dan verandert Nederland van een ‘high trust society’ razendsnel in een ‘low trust society’. 

Het gebrek aan eerlijkheid wordt goed vormgegeven door het voorgenomen 2G-beleid. Iedereen ziet dat hier sprake is van vaccinatiedrang, maar minister De Jonge blijft dit glashard ontkennen. Niet alleen speelt hij hiermee complottheorieën, nepnieuws en de politieke flanken in de kaart, maar ook ondermijnt hij het gezag van de andere maatregelen om de druk op de reguliere zorg te beperken. Waarom is het zo moeilijk om toe te geven dat wetenschappelijke en politieke inzichten in de loop der tijd veranderen? Waarom zouden burgemeesters nog langer het beleid handhaven als het kabinet niet eerlijk is over de intenties van bepaalde maatregelen? De politieke ijdelheid, gebrek aan transparantie en het telkens te laat optreden ondermijnen het coronabeleid. 

Tegelijkertijd zijn de mensen die fel gekant zijn tegen extra beperkende maatregelen, die schadelijk zijn op verschillende fronten, nog met geen enkel geloofwaardig alternatief gekomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Er kunnen nog meer verontwaardigde berichten de wereld ingepompt worden over de impact van de maatregelen, het effect op jongeren en het feit ‘dat het allemaal niet klopt’, maar er wordt geen enkel onderbouwd alternatief geboden voor de huidige crisissituatie waarbij de circulatie van het virus en de druk op de reguliere zorg beperkt wordt. Ook zij lopen weg voor de moeilijke keuzes. Verantwoordelijkheid nemen betekent nu met een geloofwaardig alternatief komen. Als men beargumenteert dat er meer moet gekeken naar de economische en sociale gevolgen van deze coronacrisis dan is dat hun goed recht, maar vertel dan ook dat je een hoger sterftecijfer voor lief neemt. Dat is wel zo eerlijk.

De Duitse viroloog Christian Drosten stelde deze week in een weinig opbeurend interview met Die Zeit: ‘Dit virus zal endemisch worden. We kunnen het op geen enkele manier weg vaccineren omdat we niet de hele wereldbevolking kunnen vaccineren. En binnenkort zijn er ook immuun-ontsnappingsvarianten waartegen de vaccinatie niet meer werkt. Daarom moeten we bewust de endemische fase ingaan.’ Voor de duidelijkheid: hij stelt dat vaccins werken, maar dat het virus daardoor niet kan uitdoven. Het geeft ons een duidelijk beeld voor de lange termijn: corona blijft onder ons en daar zullen we ons op moeten aanpassen. Het maakt de urgentie voor bepaalde fundamentele afwegingen alleen maar groter. Ik zou een viertal scenario’s willen schetsen waar uiteindelijk aan gedacht zal worden zonder daarbij aan te geven wat mijn voorkeur is. Het is belangrijk om ons te realiseren dat eigenlijk in alle scenario’s burgerrechten en belangen worden geschonden.

1. Het virus rond laten gaan.

In dit scenario zouden alle maatregelen alsnog worden opgeheven. Het lijkt de droom te zijn van een kleine minderheid in de samenleving en zou onvermijdelijk leiden tot een hoger sterftecijfer. Tegelijkertijd wordt er op die manier wel relatief snel natuurlijke immuniteit gecreëerd. Het RIVM berekende echter in september dat er nog zo’n 4800 mensen op de IC terecht zullen komen en 23.000 ziekenhuisopnames mogelijk zijn op basis van de effectiviteit van het vaccin en de groep mensen dat geen vaccin heeft genomen. Daarnaast kunnen er in de toekomst nieuwe varianten blijven komen waar mensen minder tegen beschermd zijn. 

2. Het huidige jojo-beleid voortzetten.

Dit zou betekenen dat je de komende jaren pieken blijft houden waarin je de reguliere zorg moet afschalen en mensen beperkt in hun contactmomenten. Het is de vraag in hoeverre de economie en samenleving dit kunnen blijven opbrengen. Ook zal er sprake zijn van toenemende polarisatie omdat een relatief kleine groep onbeschermd is en meer kans maakt om in het ziekenhuis terecht te komen. Kan je een grote meerderheid vragen solidair te zijn met een minderheid die in veel gevallen eigenlijk geen maatregelen wil? Het is ook hier de vraag in hoeverre onterecht burgerrechten van een aanzienlijk deel van de bevolking worden ingeperkt. 

3. Een indirecte vaccinatieplicht/2G.

Laten we er niet omheen draaien: vaccineren werkt, vooral voor kwetsbare mensen van oudere leeftijd. Als we de huidige besmettingsaantallen vorig jaar hadden gehad dan was de druk op de zorg nog hoger geweest. Tegelijkertijd is het invoeren van een indirecte vaccinatieplicht feitelijk een discriminerende maatregel, maar het zal de potentiële groep mensen die in het ziekenhuis kan komen wel fors verminderen. De ‘tweestromensamenleving’ zal waarschijnlijk niet voldoende werken omdat het virus alsnog circuleert door gevaccineerden, maar het zal wel een extra stimulans zijn voor mensen om zichzelf beter te laten beschermen. De vraag is of dit opweegt tegen het opleggen van grote beperkingen aan een klein deel van de bevolking. Waar ligt onze grens? 

4. Nieuwe prioritering zorg. 

Het is een geluid dat de afgelopen maanden steeds vaker naar voren komt: waarom is de zorg niet opgeschaald? Tegelijkertijd is al talloze keren toegelicht dat je in de relatief korte periode van de coronacrisis geen nieuw personeel kunt opleiden, het huidige zorgpersoneel al overwerkt is en de capaciteit door de uitval het afgelopen jaar al onder druk is komen te staan. Daarnaast waren er de afgelopen jaren weinig mensen die bereid waren om te betalen voor lege IC-bedden. De realiteit is dat er nu sprake is van zorgschaarste en dit waarschijnlijk de komende periode ook nog zal blijven. Een keuze die het kabinet zou kunnen maken is een nieuwe prioritering van de zorg. Op dit moment krijgen coronapatiënten voorrang op de reguliere zorg, maar een harde keuze zou kunnen zijn om het aantal beschikbare bedden voor deze groep te maximaliseren. Op die manier kan de reguliere zorg doorgang blijven vinden, maar ontstaan er wel schrijnende situaties van mensen die geen hulp kunnen krijgen. Al met al zijn er geen aantrekkelijke keuzes om te maken. Elk scenario kent grote nadelen en het is zaak dat wij als volwassenen onder elkaar dit erkennen. Het demissionaire kabinet en parlement moeten moed, leiderschap en visie tonen om ons de komende periode door te loodsen. Iedereen die ontkent dat er harde keuzes moeten worden gemaakt houdt zichzelf tegen beter weten in voor de gek. Daarnaast doet het geen recht aan de oprechte zorgen die onder gevaccineerden én ongevaccineerden leven. 

Reaguursels

Inloggen

Combinatie tussen 1 en 3 zal het worden. 2 moeten we vanaf anders was dit artikel niet geschreven. 4 is tweevoudig onmogelijk. Personeel is niet onmiddellijk beschikbaar en mensen geen zorg geven doen we ook niet.

De Covid-kwetsbaren moeten we beschermen. 2g voor boemers en ouderen. Adviseren te zelftesten voor familie-bijeenkomsten bijvoorbeeld.
Had het RIVM niet onderzocht wáár de meeste besmettingen zich voordoen, en was dat niet in familiale kring?

Schwanzeleber | 15-11-21 | 16:38

2 en 3 zijn hetzelfde.

stunter | 15-11-21 | 16:28

Het wordt tijd dat iemand van het Korps Commandotroepen of het Korps Mariniers in camouflagepak komt uitleggen wat de noodzaak van maatregelen is en hoe die uit te voeren. Een oorlog win je niet met Teams-overleggen en hybride organisatiestructuren. Dan werkt alleen een directieve hiërarchische structuur. We zijn bezig met een oorlog tegen het virus die duizenden doden en zieken veroorzaakt. Anders framen dus.
En in Nederland is helemaal geen sprake van een lockdown. Je kunt nog steeds naar buiten. Pas als je verplicht thuis moet blijven zoals in Frankrijk, Italië of tijdens WOII kun je spreken van een lockdown.

gozoman | 15-11-21 | 14:09 | 1

Teveel tpo geluisterd zeker.

Schwanzeleber | 15-11-21 | 16:34

De moderne mens is het vermogen verloren om de dood te accepteren. Dat is heel snel gegaan. In de vorige eeuw kwam bijvoorbeeld cholera nog zeer regelmatig voor. Een uitbraak daarvan ruimde bosjes kinderen en bejaarden op. De sterfte als gevolg van Covid is bepaald niet dramatisch te noemen. De meeste mensen overwinnen de ziekte zonder daar nadelige gevolgen aan over te houden. Alle kansen om ons opnieuw te leren omgaan met de onverwachte dood zijn verspeeld, maar als vanaf het begin duidelijk was geweest dat het onmogelijk zou zijn geweest om iedereen in het ziekenhuis te behandelen, dan zaten we nu niet in deze omstandigheden.

Rhenium | 15-11-21 | 12:40

Als vaccineren de uitweg is moet je daarop inzetten. Hogere premies en eventuele behandeling op aparte locaties. Eventueel door vrijwilligers als vrienden en bekenden. De 'vervuiler' betaald. Pappen en nathouden (totdat het werkelijk niemand nog wat interesseert) is het devies van deze regering. Maar het zal er wel op uitdraaien dat iedereen zich moet laten testen. De 'goeden' lijden onder de 'kwaden'. Want het is lafheid troef. Met steeds meer controle en schijnveiligheid tot gevolg. Weg met de QR code, weg met alle bullshit regels.

roevka | 15-11-21 | 12:26

Gedeeltelijk waar. Google maar eens op "Ziekenhuizen overbelast griep" en je ziet dat de afgelopen 10 jaar ook al in de winter de reguliere zorg afgeschaald moest worden en patiënten verplaatst moesten worden, maar dan vanwege de griep. In die jaren is het aantal IC-bedden afgeschaald van 2800 naar 950 nu, en zijn een aantal ziekenhuizen gesloten. Omdat we geen beleid lijken te kunnen maken voor het opvangen van pieken, houden we slechts een minimaal aantal IC-bedden aan (us bin zuunig) en gebruiken het vollopen daarvan als argument om een samenleving sociaal en economisch aan banden te leggen. Dus als er nou eens beleid wordt gemaakt op een flexibele ICU inzet, hoeven we niet bij het minste of geringste vleermuiskuchje de samenleving op slot te zetten.

Dieselboem | 15-11-21 | 11:53

Misschien moeten we in ieder geval duidelijk blijven, dat wat de beslissing ook is, dat het áltijd binnen het kader van de grondwet, grondrechten en mensenrechten blijft. Ethiek is ver te zoeken binnen het huidige politieke klimaat.
Apartheidsbeleid is historisch nog nooit goed afgelopen.

Goed-hardt | 15-11-21 | 10:50 | 2

Deze kwam ik laatst tegen en illustreert het wel mooi:
"From 2 weeks to flatten the curve to 2 shots to keep your job."

En de meeste vinden het compleet normaal...

BRAAP | 15-11-21 | 11:33
-weggejorist-
DerFritz | 15-11-21 | 12:07

Richt gewoon de voormalige vaccinatielocaties in als covid-ziekenhuizen.
Iedereen mag ongevaccineerd op bezoek komen, geen probleem.
Paar boa' s met hazmats erin om de bliksoep uit te delen, opgelost.

funda | 15-11-21 | 10:46

Is het bewijs al geleverd door isolatie van het virus? Bedoel dan geen mockups !

lavoelme-ereensan | 15-11-21 | 10:34

1, maar dan zoals Florida. Dus monoclonal antibodies inkopen en op snelle behandeling inzetten.

Ron_Paul | 15-11-21 | 10:12

Goed stuk Sonny. Het ontbreekt de huidige demissionaire regering aan visie en daadkracht. En wat ze wel besluiten riekt naar een dictatoriaal bewind.
De optie om in elke provincie/groe virus brandhaard een corona ziekenhuis op te richten vind ik een uitstekend idee. Niet alleen heb je daar alles voorhanden om gericht te behandelen, je kan hierdoor de reguliere zorg ook ontlasten en uitgestelde en noodzakelijke behandelingen weer gaan uitvoeren. Het personeel kan desnoods in shifts draaien waarbij ze niet constant geconfronteerd worden met corona patiënten en dus ook in mindere mate blootstaan aan het virus maar ook de nodige sterfgevallen. Als IC verpleegkundige neem ik aan dat je hier, meer dan in de gewone verpleging, mee te maken krijgt.
Geneeskunde en zorgopleidinhen zijn naar mijn weten een van de meest populaire studierichtingen op HBOs en Universiteiten. Zou het niet een ontzettend goed idee zijn om deze jongeren in te zetten dmv stages in de zorg om bepaalde handelingen uit te laten voeren om zo het reguliere personeel te ontlasten. Het mes snijdt dan aan 2 kanten voor zowel ziekenhuis als student. Niets is beter dan praktijkervaring.

clockandhammergame | 15-11-21 | 10:07

Gemiddelde leeftijd op de IC is 60+ met een BMI van 30.

Zomaar iets dat je mee kan nemen in de beleidskeuzes.

hetmoetdanmaar | 15-11-21 | 09:30 | 5

Wie heeft er meer recht op zorgen de gezonde buurman die op vakantie gaat naar Ameland, of de gezonde buurman die tijdens het skiën zijn been breekt? Moeten we hem van de berg naar beneden halen overigens? Hij wilde naar boven...

peterdh | 15-11-21 | 11:10

@SpectralGuardian | 15-11-21 | 10:32:
Goed zo, het is dus niet zo zwart-wit. Daarom blijven de ziekenhuizen ook iedereen gewoon behandelen. Als we dan allemaal elkaar aanspreken op wat we kunnen doen om zo min mogelijk kans te lopen om op die IC te belanden, dan komt het vast goed.

MFvGeel | 15-11-21 | 11:13
▼ 2 antwoorden verborgen

5.
Richt een leegstaand ziekenhuis (SLotervaart) in als coronaziekenhuis.
Zorg dat je ieder najaar voldoende IC-capaciteit hebt, huur desnoods uit het buitenland in. En doe verder 1.

Eppo | 15-11-21 | 09:15 | 5

De zorg is in de afgelopen tien jaar afgeschaald. Die mensen zijn er dus. Ze willen niet. Maar tegen tripple loon en vaste uren krijg je dat corona ziekenhuis wel vol.

peterdh | 15-11-21 | 10:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Vóór afgelopen vrijdag was ik volgens Hugo, als ongevaccineerde, de oorzaak van de besmettingen.

Sinds vrijdag ben ik slachtoffer en moet ik beschermd worden tegen de gevaccineerden die mij kunnen besmetten, vandaar 2G natuurlijk.

Het kan snel gaan.

Zoelense Hobbyboer | 15-11-21 | 08:54 | 2

De stelling klopt wel als je vaccinatie niet primair ziet als middel om verspreiding tegen te gaan, maar als middel om ernstige ziekte te voorkomen. "Ongevaccineerden tegen gevaccineerden beschermen" klinkt als de wereld op zijn kop, maar klopt wel.
Ben overigens tegen Noord-Koreaanse uitsluitingsmechanismen.

drs. Levi Samsonov | 15-11-21 | 09:04

Die 180 graden draai was wel erg opzichtig inderdaad. Gelukkig sprongen de journalisten direct op uit hun stoel om hierover enkele kritische vragen te stellen... oh nee toch niet.

BRAAP | 15-11-21 | 11:29

Wat een goed stuk. Zo communiceren = nieuw leiderschap. Gaat niet gebeuren in Den Haag, de stad van de halve waarheden.

Ik kies overigens voor een combinatie van 3 en 4. 1 is voor de wappies en 2 voor de polderaars.

zwaaropdehand | 15-11-21 | 08:50

Ik kan mij het plemsel van een ergens vorig jaar goed herinneren "Iedereen krijgt Corona. Waar kan ik dat krijgen? Daar moet ik aan denken wanneer ik besef dat ik niemand ken die het Coronavirus onder de leden heeft gehad, laat staan mijzelf. Dat is op zich best wel apart. (Dit moet elke keer vermeldt worden anders zijn de rapen gaar voor sommigen hier in de burelen: En ja, ik ben zoals elk zinnig mens pro vaxx. Van Gele koorts tot Covid )

forecastle | 15-11-21 | 08:45

Je kan ook wat meer ondernemend denken. Een speciaal corona ziekenhuis of corona ziekenhuis boot. Op de korte termijn door ingehuurde verpleegkundigen bemand daar zijn gewoon mogelijkheden om die uit het buitenland in te huren.
De zorgcapaciteit is in elk geval in Nederland onder de maat dus die opschalen.
Ook al werkt met exponentiële groei van een virus geen enkele zorgmaatregel opschaling op zijn minst tot het Europees gemiddelde is wel handig. Met wat flexibiliteit.
Er kan echt wel veel maar er wordt teveel in politiek gedacht en in problem ipv oplossing.
Dus die laatste optie om geen voorrang te geven aan corona patiënten, daar heb je nog wel wat varianten op, waaronder een apart ziekenhuis.

Alexander | 15-11-21 | 08:39

Qr codeplixht voor ic patienten, geen vaccin geen service.
Vrij keuze kent gevolgen

TDB | 15-11-21 | 08:39 | 2

Gaat tegen elke vorm van de medische code in dat je verplicht bent iemand te helpen, wat ook de oorzaak is geweest.

clockandhammergame | 15-11-21 | 09:52

En als je om medische reden geen qr kunt nemen? Hoe ga je dat snel checken als iemand met spoed word binnen gereden.
Mountainbikers die hun been breken geen zorg. Skiërs die hun poot breken idem. Laat ze bovendien zelf maar naar beneden komen. Zij wilden zo graag naar boven. Hun keuze. Waarom zou ik daarvoor betalen??

peterdh | 15-11-21 | 11:08

Vroeg of laat moet je naar scenario 1. Misschien is overstappen in het najaar met oplopende besmettingen niet zo handig, maar vroeg of laat zul je wel moeten.

heldheino | 15-11-21 | 08:35

Kwetsbare mensen net als met de griep een jaarlijkse spuit geven en het land weer open gooien. En ontwikkel een medicijn om de ziekenhuisopname te verkorten.

ceriel82 | 15-11-21 | 08:01 | 1

Er zijn heel goede medicinale therapieën, zoal ivermectine (zie bijv. India) en vele andere.
Mijn advies: alle maatregelen, incl. vaccins, behouden, maar slechts als advies!.
En dan vooral als advies voor de bekende risicogroepen. Voor de rest dus alles weer open en vrij met de grondwet weer in ere.

negorij | 15-11-21 | 08:26

Laat ongevaccineerden zelf de rekening betalen voor de zorgkosten wanneer ze opgenomen worden.

Maya de Blij | 15-11-21 | 07:44 | 6

Blijkbaar is het makkelijker om het hele land in vrijheid te beperken, dan het verzekeraars toestaan om tussen burgers verschillende prijsmodellen te hanteren.

heldheino | 15-11-21 | 08:05

Niet echt een oplossing, Maya. Als we dat gaan doen kunnen we ook iemand die bij wintersport zijn been breekt zelf alle kosten laten betalen. Het zou het einde zijn van elke vorm van solidariteit en compassie tussen mensen. Zo van: Geen geld? Dan kun je verrekken. Lijkt mij geen prettige wereld om in te leven.

Aisie | 15-11-21 | 09:45

Schaf dan gewoon de zorgverzekering af. Dan is het eerlijk.

peterdh | 15-11-21 | 10:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat het mij geleerd heeft, is dat we een uiterst inefficiente regering hebben, hoe moet dat als het een oorlog is.
En dat we erg veel betweters en wappies hebben.

Ray Skak | 15-11-21 | 07:36 | 2

Het ìs oorlog, WOIII, een informatie oorlog, een grote psyop (psychologische operatie), om het volk te doen geloven dat er een levensgevaarlijk virus lijst A rondwaart.

negorij | 15-11-21 | 08:03

Over 80 jaar kun je een boa tenu mooi verpatsen...

HansGranaat. | 15-11-21 | 17:18

Mijn standpunt is het loslaten van alle maatregelen, gecombineerd met het ontzeeggen van zorg voor alle ongevaccineerden (excl. Degenen die geen keus hebben). Stel 1 Januari als richtdatum in. Dat is de datum dat alle ongevaccineerden hebben mogen kiezen: vaccineren, of geen zorg bij besmetting.

barryvantiggele | 15-11-21 | 07:25 | 6

@barry. Jij hebt vast een of andere hobby of slechte gewoonte die je gezondheid schaadt en waar je zelf voor kiest. Ik stel voor dat je zelf opdraait voor de zorgkosten als je daarvoor in het ziekenhuis komt. Als jij daar mee instemt stem ik in met jouw voorstel.

fatty | 15-11-21 | 08:00

OK, als vaxxers hun zorg vanwege bijwerkingen zelf betalen.

negorij | 15-11-21 | 08:05

@beste En voor de isla-lobby.

Knitty | 15-11-21 | 08:07
▼ 3 antwoorden verborgen

Een variatie op optie één. En niet alleen dat virus. Maar ziektekiemen rond laten gaan is de enige op termijn gezonde benadering. Je beschermt uiteraard kwetsbaren en mensen die dat willen door vaccins of toegangsregels bij bezoek. Verder zet je vol in op medicijnen en passieve bewezen preventie door ventilatie van binnenruimtes. De miljarden die nu naar een exotisch vaccin gingen dat een paar maanden beschermde vooral tegen grondige immunisatie lijkt een heilloze weg. Ik denk dat je nu in Zweden het resultaat ziet van hun versie van optie 1 vorig jaar met hooguit wat maatregelen die je ook bij een zware griepepidemie zou doen. Maar daar was het vertrouwen in de overheid al hoog om te beginnen. En dat laatste is de ware ziekte voor een land, het uitdijende wantrouwen. Daaruit ontstaan extreme situaties, geforceerd daadkrachtig willen zijn of veiligheid eisen. Maakt alleen nog meer ziek en kapot.

GeenAccount | 15-11-21 | 07:19 | 2

Vaccins hebben overigens polio uitgeroeid. Een zeer effectieve campagne.

Beste_Landgenoten | 15-11-21 | 07:24

@Beste_Landgenoten | 15-11-21 | 07:24: Dat kan zo zijn maar dat was wel een vaccin met een jarenlang en zorgvuldig ontwikkel-, en test traject.
Dat is nu nauwelijks het geval en voelt gewoon niet goed.
Mijn gevoel zegt dat de nu beschikbare corona vaccins het natuurlijke imuunsysteem platleggen/hinderen en zo dus ook niet beschermen tegen mutaties.

loze stijl | 15-11-21 | 08:20

Allereerst complimenten aan China voor het ontregelen van een complete planeet alsook moord by proxy .En verder kies ik dan voor optie 1 ,al was het alleen maar om Bassie en Adriaan niet meer te hoeven zien en te horen met hun geklungel en woordenbrij.

Koning BongoBongo | 15-11-21 | 06:58 | 2

Roepen over China en dan na de lockdown weer met zijn allen naar de Wok.

Sjakkie van de Hoek | 15-11-21 | 07:37

@Sjakkie van de Hoek | 15-11-21 | 07:37: Dacht het niet ;ik heb ooit eens de keuken gezien van Chinees restaurant hier in de buurt......

Koning BongoBongo | 15-11-21 | 09:48
-weggejorist-
apfelstrudel | 15-11-21 | 06:44 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

De Corona-oogkleppen moeten om te beginnen eens af. Want 90% ligt toch echt in het ziekenhuis zonder ook maar 1 Covid-deeltje in de neus, laat staan echt dóór Corona. En 50% van hen ligt er bv. door alcohol, zei een arts laatst in de Telegraaf. Bied mensen perspectief, een kans op een normale woning in een normale wijk waar je je nog een beetje thuis kunt voelen, bied verslavingshulp, sluit mensen niet thuis depressief op met onzinnige maatregelen, laat geen honderden zorggrootverbruikers extra toe iedere week.

RichardBandler | 15-11-21 | 06:23 | 3

Voor wat betreft alcohol is minderen uiteraard het beste, maar iets simpels en goedkoops als NAC nemen voorkomt in elk geval veel vergiftigingsschade erdoor en ook de behoefte eraan (en aan andere drugs.
www.frontiersin.org/articles/10.3389/...

RichardBandler | 15-11-21 | 06:33

Je bedoelt te zeggen, Covid is een klein probleem. Dat is helaas niet helemaal waar, het was doodsoorzaak nummer één in 2020

Beste_Landgenoten | 15-11-21 | 07:27

Hier in de VS zijn ze bezig met een wat lijkt een variatie op scenario 1. Men richt speciale covid 'ziekenhuizen' in om de reguliere zorg te ontlasten. Er zit namelijk ook een 'voordeel' aan het virus rond laten gaan, de aantallen gaan zo hard omhoog bij ongevaccineerden, dat velen dan toch nogmaals zullen gaan nadenken. Nu lijkt het een griepje en door alle maatregelen en lockdowns (zijn hier in de VS redelijk beperkt geweest) worden de besmettingen zo laag mogelijk gehouden waardoor er ongeveer evenveel doden vallen als tijdens een stevig griep jaar...

Inmiddels zijn alle landen in de westerse wereld zover dat iedereen welke gevaccineerd wil worden, gevaccineerd kan worden (hier mag je zelfs kiezen welke vaccin je wilt hebben) dat het risico voor de ongevaccineerde is. Wel ben ik zelf groot voorstander van het 1G beleid waarbij je jezelf nog steeds regelmatig moet laten testen. Na een positieve test, kun je dan vrijwel nergens heen totdat je een negatieve test hebt gehad. Dit verkleint de kans dat het virus resistent wordt tegen de vaccins...

Maar ik ben blij dat ik niet voor de keuze sta welke beleid moet worden ingezet, want je kunt er niet schone handen aan over houden. Linksom of rechtsom zullen mensen komen te overlijden...

TuurlijkNiet | 15-11-21 | 00:43 | 3

In elk geval zouden we nu wel moeten weten dat er door lockdowns veel meer levensjaren verloren gaan dan er ooit mee bespaard zouden kunnen worden. Zelfs de WHO geeft dat toe.

RichardBandler | 15-11-21 | 06:02

Ik vraag me af of dat waar is, dat zelfs de who dat beweert.

Beste_Landgenoten | 15-11-21 | 07:29

Mensen met een bewijs van genoeg antistoffen middels een check zouden toch ook een groen v'tje moeten kunnen krijgen?
Ongeacht gevaccineerd of niet?
Er zijn veel mensen die tijdens besmetting van covid totaal geen verschijnselen hebben gehad.
Ik hoor daar niets over.

Mispel | 15-11-21 | 00:23 | 6

Dat is waar ik ook aan denk. Dat je daar niets over hoort is dat het rutte en hugo geen ruk uitmaakt als jij je maar laat vaccineren. Wie weet wat voor afspraken ze met de farma's hebben gemaakt.
Over pfizer kwam vreemd verhaal naar buiten. Pfizer wil in ruil voor de vaccins zeggenschap over legerplaatsen/kazernes van india hebben. Soort gelijke deals had pfizer met argentinie en brazilie willen maken maar de landen hebben pfizer de deur gewezen. Bron: wion asian news. reporter: Palki Sharma. ???

jitro | 15-11-21 | 06:00

Klinkt als broodje aap

Beste_Landgenoten | 15-11-21 | 07:30

@jitro | 15-11-21 | 06:00: Klinkt ongeveer net zo vreemd als een pedofielenbolwerk achter/onder een pizzeria.

Ja_hoor | 15-11-21 | 11:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Corona, dat was toch iets met 5G, maar nu ook 2G en 3G...
kan ik dan nog wel bellen?

fabeltjesland | 15-11-21 | 00:05 | 1

Pas op. Tot ze 4G introduceren.... Breng ze nou niet op idee'en

adam76 | 15-11-21 | 00:11
-weggejorist-
slowpoke-htb | 14-11-21 | 23:51 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Het enige wat ik op ons kabinet fout heb aan te merken, is dat veel te veel rekening wordt gehouden met de wensen van een groep asociale en verwende debielen die te belazerd zijn om richtlijnen ten behoeve van de volksgezondheid als een fatsoenlijk mens in acht te nemen.

de IJsman | 14-11-21 | 23:41 | 9

@adam76 | 15-11-21 | 00:12: Heerlijk, wat een bevrijding… ik heb keurig m’n prikjes gehaald (is dat ook een “regel”?) en wil best bij mensen uit de buurt blijven als zij dat ook willen, maar die mondkapjes ben ik klaar mee… dan maar een idioot…

Ad Hominem Tu Quoque | 15-11-21 | 05:59

Vreemde kijk op dingen heb jij . Rutte heeft ons land stelselmatig afgebroken de laatste tien jaren en jij stoort je aan het schenden van de rechten van de mans.

Koning BongoBongo | 15-11-21 | 09:52
▼ 6 antwoorden verborgen

Je vergeet een paar maatregelen, vooral:
- Focus op gezondheid
- Specifiek vitamine D
- Focus op geneesmiddelen
Dat kan binnen een jaar. Het huidige paradigma is gewoon te beperkt. Politici kunnen niet denken.

Upendo | 14-11-21 | 23:23 | 9

len wel gewoon worden gebruikt. Landen met weinig geld, waar de medicijnlobby ook weet dat er niet veel te halen valt qua veel te dure nieuwe medicijnen pushen. Volgens u zijn dat allemaal "Wappielanden" dus ?

RichardBandler | 15-11-21 | 05:58
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
ZomaarEen | 14-11-21 | 23:00 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Monoklonale antistoffen.

Battery!!! | 14-11-21 | 22:49 | 4

monomaniakale anti-vaxxers

fabeltjesland | 15-11-21 | 00:09
-weggejorist-
Norman N. Warden | 15-11-21 | 01:41

@Norman N. Warden | 15-11-21 | 01:41: U beseft dat u zichzelf enigszins buitenspel blijft zetten door de term “clotshot” te blijven gebruiken…

Ad Hominem Tu Quoque | 15-11-21 | 06:26
▼ 1 antwoord verborgen

Het wordt tijd om te filteren bij de schuifdeuren van het ziekenhuis.

“Geen vaccinatie? Hier heeft u een doosje paracetamol waarmee u thuis mag uitzieken. De kosten van het doosje paracetamol vallen echter wel onder het eigen risico.”

Tijd om recalcitrante kleuters in de strafhoek te zetten, zoals vroeger op de basisschool heel gewoon was.

el burro | 14-11-21 | 22:40 | 10

Je nick spreekt voor zich. I.p.v. paracetamol kun je beter Ivermectine verstrekken, Maar hey, om een of andere reden houdt die gave land dit tegen. Zelfs pakketjes uit India worden onderschept. Alles voor de clot-shot!

Norman N. Warden | 15-11-21 | 01:44

Bdn01 Ahhhhh het n=1 argument. Altijd sterk.

peterdh | 15-11-21 | 11:20
▼ 7 antwoorden verborgen

Optie één. Met als extra bonus een mooie stap te maken in het terugdringen van het aantal mensen op aarde, vooral de drukke gebieden. Klinkt vervelend maar dat zal toch een keer moeten gebeuren. Een andere optie is die van oorlog, een wereld oorlog. Doe dan maar een virus, is toch willekeurig en kan iedereen de schuld aan geven voor een saamhorig gevoel. Kumbaja.

Lochos | 14-11-21 | 22:40 | 2

Succes als je dat met corona wilt bereiken.

luistukvreten | 14-11-21 | 23:06

Sonny, check even welke leeftijdsklassen er in het ziekenhuis liggen met corona. Bekijk het gewoon los van de oorzaak. En lees dan je stuk nog eens met in je achterhoofd het komende beleid van ons landbestuur. Spoiler: meer dan 50% van de patiënten die opgenomen wordt met corona is 80 jaar of ouder en slechts een paar procent is 50 jaar en jonger. We moeten onze ouderen goed beschermen en dat kan op verschillende manieren. Maar dat moet alleen nog even verteld worden.

zevensprong | 14-11-21 | 22:39 | 2

Iemand van 80 komt niet meer op de IC. Intuberen is een bitch en zeker voor de slokpijpen van 80+ers

MediastadInwoner | 14-11-21 | 22:51
-weggejorist-
Arnold Layne | 14-11-21 | 22:35 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik heb geen Covid (gehad) maar ga het binnenkort denk ik wel krijgen. Na anderhalf jaar niet gewerkt te hebben gaat de zaak (parenclub - niet in NL overigens) weer open. Ik hoop (en denk) het wel te overleven maar nog langer de boel op slot overleef ik en mijn gezin niet.

Sofa1 | 14-11-21 | 22:30 | 2

Overleven? Je moet het eerst maar eens doorkrijgen dat je besmet bent. Dat is op zich al een hele opgave. Laat je niet bang maken.

luistukvreten | 14-11-21 | 23:12

niet bang worden. heb covid nu gehad na vaccinatie. En het viel best mee. alleen paar weken nog positief blijven. maar om te zeggen dat ik een IC plek nodig had. Nee.. wel een bed in de slaapkamer... waar ik echter gek van werd was de GGD die me constant bleef bellen. dat was erger dan de covid zelf !

adam76 | 15-11-21 | 00:16

Hoe de regering worstelt met ethiek om harde maatregelen te nemen, niet alleen omdat er veel kritiek is in de samenleving, meer nog omdat die maatregelen de grens van wat moreel verantwoord is overschrijden. En dan zijn er groeperingen die de regering daartoe aanmoedigen... Gekke wereld.

Balgesjaakt | 14-11-21 | 22:25 | 1

Worstelen met ethiek? Met een rol pepermunt in de broekzak zeker.

luistukvreten | 14-11-21 | 23:16

Beetje doorrommelen, juist geen echte keuzes maken, hier en daar wat ophef, niet al te veel doden... Het gaat wel goed zo. Een echte oplossing is er niet.

HeerVanStand | 14-11-21 | 22:15 | 1

Dat is mooi, want een echt probleem ook niet.

luistukvreten | 14-11-21 | 23:16

Wester mooi ontmaskerd door broer PEDOR De Vries bij Humberto!

Verderkijkert | 14-11-21 | 22:08 | 2

Samen met Khalid de horecabaas.

Verderkijkert | 14-11-21 | 22:12

Vertel!

Koning BongoBongo | 15-11-21 | 09:54

Sonny Spek klink aatdig reddeloos en radeloos... alles op een ongebreidelde hoop hooien en help roepen. Dit is nou typisch een voorbeeld van iemand die vooral geen crisis moet leiden. Het moet oa klaar zijn met die "ja maar" mentaliteit en dat pappen en nathouden. Soms is de situatie er niet naar om oeverloos te discussieren. De gevaccineerde meerderheid levert vrijheid in omdat een kleine minderheid het nodig vindt om zich niet te laten vaccineren. Ik zou het liever anders zien en de situatie willen omdraaien en dus lijkt mij de 2G maatregel in dat geval een goede zaak.

johnyl | 14-11-21 | 21:57
-weggejorist-
NerdAlert | 14-11-21 | 21:57

“Tegelijkertijd zijn de mensen die fel gekant zijn tegen extra beperkende maatregelen, die schadelijk zijn op verschillende fronten, nog met geen enkel geloofwaardig alternatief gekomen om de coronacrisis het hoofd te bieden.“
Tja er is waarschijnlijk ook geen oplossing die 100% deze crisis gaat oplossen.
Moet je dan alle rechten van mensen maar overboord gooien? Ik dacht dat zoiets als de grondwet ook bedoeld was om juist in crisistijd de mensen te beschermen.
Het is ook geen Ebola wat rond raast. (Dan had ik overigens vooraan gestaan voor vaccinatie en menig provax reaguurder schaamteloos opzij geduwd in de rij).
Zoals nu iedere keer de grenzen verlegd worden, dat moeten we niet willen. Het ondermijnt het vertrouwen, de bereidheid om maatregelen te volgen en de solidariteit om dit samen te lijf te gaan als samenleving.

BrulSpin | 14-11-21 | 21:48 | 4

@Red shirt | 14-11-21 | 21:58:
Neem jij de mijne maar, als booster. Cadeautje. Geen dank, graag gedaan.

BrulSpin | 14-11-21 | 22:09

@Red shirt | 14-11-21 | 21:58: Volgens mij bedoel je prikken. Meervoud. Of heb jij er maar 1? Wil je verder niet lastig vallen.

superduperadmin | 14-11-21 | 22:13
-weggejorist-
Tjemig | 15-11-21 | 00:02
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
BobDobalina | 14-11-21 | 21:40 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen


De meerderheid van de Nederlanders zijn een stelletje eigengereide lompe horken, sorry dat ik het als eerste moet zeggen.

Ik was onlangs op Scheveningen, tijdens die mooie Indian Summer. Overal stonden uitgebreide instructies en tips met pictogrammen in een kleutertaaltje, bij elke zaak, restaurant, terras, etc.
Er liepen ook heel wat BOA's rond en linten gespannen en wat niet al.
Maar iedereen hield zich gewoon nergens aan. Ze staan te dringen op elkaar, ze kuchen en hoesten in het rond als behaarde bavianen, als je aan komt lopen gaan ze geen stap opzij, en, omdat ik bij de ingang van de Pier allemaal Boa's zag staan en een afzetlint en een heleboel logo's en informatieborden, nam ik aan dat je je coronacheck-app nodig had.
Maar die werkt dus alleen als je een mobiel en beltegoed hebt, dus, zit ik heel braafjes de mobiel van mijn vrouw op te laden met beltegoed, zodat naar verwachting alles goed zou werken, blijkt dat je dus gewoon door kon lopen, zonder ook maar enige check, terwijl het toch volgens mij een afgesloten horeca-gebeuren is.
Dus dat belkrediet was ook weer een overbodige uitgave, en trouwens, niemand heeft mondkapjes op, iedereen loopt een beetje dwars door elkaar (ze kunnen niet eens rechtlijnig aan de rechterzijde blijven, zoals op een autoweg), en het was een anarchistisch zootje.
Probeer het gewoon niet meer, regering.
We zijn een land van ongelikte egoïstische boeren, waar iedereen zijn eigen God is, en de beschaving nog moet worden uitgevonden.

King of the Oneliner | 14-11-21 | 21:38 | 4

@Beste_Landgenoten | 14-11-21 | 21:41: Het is onverschilligheid. Dat mensen onverschillig worden door het constante wanbeleid i.c.m. nutteloze, niet werkende maatregelen, lijkt mij niet zo heel vreemd

Kopieerapparaat | 14-11-21 | 21:57

Er is geen Corona voor nodig op dat soort plaatsen te vermijden.

Red shirt | 14-11-21 | 22:05

Mij valt ook op dat de laatste jaren veel (jongere) mensen geeen ruimte meer geven; met z’n drieën naast elkaar blijven lopen, fietsen en deelscooters onhandig maar neerpleuren, de auto flikkeren ze overal maar tussen en natuurlijk te hard rijden, regels zijn voor de anderen. Egocentrisch ‘prinsjes’ gedrag.

Risingson | 15-11-21 | 08:00
▼ 1 antwoord verborgen

Heel de wereld is aan de QR of ermee bezig, alsof het afgesproken is... 'Corona' wordt hiervoor gebruikt. Er wordt niks aan de zorg gedaan om de 'crisis' door de 'pandemie' voort te laten duren.

Het is wel duidelijk toch?

Wie denkt dat QR nog ooit verdwijnt in Nederlandje snapt er niks van

wilderst | 14-11-21 | 21:34 | 4

Waarom niet alleen een papier met legitimatiebewijs maar moet het digitaal? Alles opslaan

dedwarsligger | 14-11-21 | 21:57
-weggejorist-
fabeltjesland | 15-11-21 | 00:29
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een waardeloos stuk. Het begint met een aantal onwaarheden; "Het kabinet moet dan ook stoppen met Nederlanders toe te spreken in termen van ‘verbinding’ en ‘gezamenlijk’, want dit is al een tijd niet meer de praktijk op straat, in de cafés en de collegebanken."
Dat doet het kabinet al vanaf het begin niet. Bijvoorbeeld de Jonge die zegt dat hij 0,0% begrip heeft voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Dit kabinet heeft al vele grondrechten van mensen ingeperkt. Door te suggeren dat er een soft beleid is gevoerd, moet de weg worden vrijgemaakt voor nog verder gaande maatrgelen. Deze zullen vervolgens ook niet werken. 2G is geen oplossing. 100% vaccineren is ook geen oplossing.
De juiste keuze is de Zweedse aanpak. Terwijl bij hun buren de besmettingscijfers omhoog schieten blijft bij hun de besmettingscijfers laag. Portugal met een zeer hoge vaccinatiegraad is geen oplossing. Ze hebben lage besmettingscijfers maar dat heeft Frankrijk ook met een lagere vaccinatiegraad als Nederland. Dat heeft klimatologische oorzaken.

mikes43357369 | 14-11-21 | 21:33 | 7

@zwellevertje | 14-11-21 | 21:40:
In Nederland heeft de QR-code fantastisch gewerkt. In Duitsland heeft die QR-code ook fantastisch gewerkt. En natuurlijk in letland hebben ze gewoon corona weggejaagd.
Aantal besmettingen per miljoen inwoners 13 november
NLD 780 besmett per milj.inw.(73% full.vacc.)
Letland 689 besmett per milj.inw.(67%full.vacc.)
Duitsland 438 besmett per milj.inw.(59%full.vacc.)

Vergelijk nog even met Zweden en Spanje.

mikes43357369 | 14-11-21 | 22:49

Komen er in Zweden ook gemiddeld 1200 boerenbuitenzonen per week binnen ? Hier namelijk wel en ik vraag mij echt af of die wel gevaccineerd en/of getest zijn...

authentic | 15-11-21 | 12:02
▼ 4 antwoorden verborgen

De optie minder consumeren en een lager welvaartniveau accepteren wordt vergeten.

du Roi Soleil | 14-11-21 | 21:33

Echt werkelijk. Ik ben 62 jaar, heb een totaal verrot immuun systeem, de afgelopen vier jaar 2x terminaal gelegen, linkeroog uitgevallen een maand geleden, vrouw zwaar gehandicapt en afhankelijk. Toch had ik gvd geen keuze de afgelopen twee jaar. Ik moest met mijn luie flikker naar de kantoortuinen om debielen te moeten bijstaan die niet eens weten hoe ze wifi op hun verdomde laptop kunnen instellen. Maar die toch zo nodig op dat kantoor wilden zijn omdat ze anders niet konden printen godbetert. En wat verzint mijn management?? Jij bent zo ervaren we hebben je nodig in Noord Brabant. Kan ik met mijn half blinde kop iedere dag twee uur file rijden terwijl er thuis iemand wacht die zichzelf niet kan redden. En dat gvd na 47 jaar gewerkt te hebben. Zak in de stront met die graf Rutte zo langzamerhand.

Zapata10 | 14-11-21 | 21:28 | 14

@Beste_Landgenoten | 14-11-21 | 21:34: Rutte en de rest vh kabinet had een ander beleid kunnen maken, bijv. wat betreft de zogenaamde mantelzorgers, steun voor partners van gehandicapten, betere zorg, etc. etc.

Angelina-a | 14-11-21 | 23:14

Zapata, zoals hierboven wordt gezegd, meld je ziek, dat ben je zo te lezen ook, denk aan jezelf en je gezondheid.

Angelina-a | 14-11-21 | 23:16
▼ 11 antwoorden verborgen

Nou Sonny Spek. Je lijkt het anders zelf ook niet te weten. Maar als je harde maatregelen wil dan kan dat uiteraard, a la Oostenrijk. Maar ik vermoed dat je daar ook weer niet op zit te wachten. Want dat is weer tornen aan de vrijheid, en alles. Het probleem is, er zijn geen simpele oplossingen. Als die er waren, was daar allang voor gekozen.

Hoe het nu gaat, is niet eens zo beroerd, gegeven de omstandigheid van een agressief verspreidend virus. We hebben enorm geluk dat de wetenschap zo snel een werkend vaccin ontwikkelde, op basis van een nieuwe technologie. Zonder die vaccins zat iedereen nu al maanden binnen in huis, zonder kans om te winkelen, laat staan uit eten te gaan. Scènes zoals in Italië voorjaar 2020, maar dan tweemaal zo erg ergens de Delta variant.

Ik denk wel eens, de regering afzeiken is ook een opkomend fenomeen dat gelijke tred houdt met de wanhoop over dit virus. Je ziet die erbij terug. Ontkenning, schuld leggen bij de zorg, bij de overheid, bij de wetenschap. Kijk naar andere landen, er is geen silver bullet.

In zo'n situatie leiderschap tonen is iets dat gebeurt, zo goed als dat gaat, zo goed als de steeds veranderende eisen van burgers dat verlangen. Geen enkel land doet het goed, elke keer duikt overal dat virus weer op. De enige hoop is op een goed werkend medicijn, betere vaccins en een toenemende weerstand tegen het virus op langere termijn.

Beste_Landgenoten | 14-11-21 | 21:25 | 5

Ah. Ironie. Ik vat hem..

Beste_Landgenoten | 14-11-21 | 21:43

men wil in oostenrijk gewoon dat meer mensen een spuitje halen .nu zijn heul veul oostenrijkers nogal stug volk ,tel daarbij op dat het allemaal niet hutje mutje op elkaar woont ,en men het nogal aan zich voorbij ziet trekken .net zoalsin dunbevolkte delen van nederland het geval is .er zit overigens niet zo heel veel verschil tussen oostenrijk en nederland wat qr gedoe en dergelijke .

bowlfabriek | 14-11-21 | 21:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Er zijn best alternatieve aanpakken te bedenken die ook nog iets overlaten van de rechtsstaat, democratie en grondrechten. Wat dacht je van:

1. Vitamine-D deficiëntie bij risicogroepen aanpakken en patiënten repurposed vroegmedicatie geven. De meest effectieve en doelmatige aanpak. Werkt als een tierelier in de landen waar dit wordt gedaan. Gaat uiteraard hier niet gebeuren, want het OMT laat zich adviseren door Pfizer en Merck, die 'toevalligerwijs' de enige medicatie hebben uitgevonden die 'wel werkt' en geheel 'toevalligerwijs' is dat precies de medicatie waarvoor je honderden euro's moet dokken per kuur. Als het zo moet, dan maar. Bied patiënten desnoods de Pfizer en Merckpillen, schaal de infusen met monoclonale antistoffen op. Medicatie van patiënten is de enige logische, humane en effectieve uitweg.

2. Toch serieus wat met ventilatie doen. Waarom zitten de raampjes van trams potdicht? Idioot dat die bij deze cijfers niet standaard allemaal open moeten staan. En laat cafébezoek niet afhangen van QR-codes, maar van CO2-meters, of liever nog, zeer sensitieve innovatieve meters die coronabesmetting in de lucht kunnen detecteren. Waarom worden die niet uitgevonden?

3. Veel meer risicogestuurde persoonlijke adviezen. Die zijn nu veel te grofmazig. Een gevaccineerde man van 56 met een BMI van circa 40, loopt bv. een hoger risico om op de IC te belanden dan een gezonde ongevaccineerde 13-jarige.

Denimativ1970 | 14-11-21 | 21:18 | 13

Die nare bijwerkingen zijn enorm beperkt vind ik. Hooguit een dag of wat iets gammel. En het werkt bijzonder goed tegen ernstige ziekte. Besmetting dan helaas wat minder maar nog altijd meer dan niks. Ik snap de angst ertegen niet zo.

Beste_Landgenoten | 14-11-21 | 21:52

@Beste_Landgenoten | 14-11-21 | 21:52: dat zal best ,ken er alleen genoeg die er strontziek van zijn geweest,nu is dat ook weer niet een maatstaf en een vaccin zal best zijn werk doen het is alleen niet heilig.ik kan het ook andersom stellen je bent van corona hooguit een paar dagen gammel ,in mijn geval 2 dagen spierpijn 1 dag lichte verhoging en dat was het.maar ik heb echt niet de illusie dat ,dat de maatstaf is voor de rest .

bowlfabriek | 14-11-21 | 22:11

Ventilatie hoeft niet eens supergoed te zijn als je de lucht ioniseert. Dat soort apparaten staat in China in elk ziekenhuis. En bij ons wel in de Tweede Kamer....

RichardBandler | 15-11-21 | 06:47
▼ 10 antwoorden verborgen

Optie 5. De Great Barrington Declaration. Gewoon een wetenschappelijk ondersteunde oplossing. Niet beweren dat tegenstanders van huidige aanpak geen oplossing voorstellen.

ik.zou.haar.doen | 14-11-21 | 21:18

De bedoeling van een virus is om een deel van de populatie uit te roeien.
Of het nou mensen of dieren zijn.
Zwakkeren moeten dood en de sterkeren blijven over.
We zijn nu zover dat wij in de natuur kunnen ingrijpen tot op zekere hoogte.

jaja | 14-11-21 | 21:16 | 11

@jaja | 14-11-21 | 21:54: Dat mag jij best geloven. Ik neem ondertussen wel het vaccin als je het niet erg vindt.

Panos88 | 14-11-21 | 22:08

@bowlfabriek | 14-11-21 | 22:02:
Ik weet het ook niet, echt niet.
Maar de wereldbevolking groeit de laatste decennia wel in een razend tempo.
Toen ik 52 jaar geleden geboren werd waren het 5.5 miljard, en nu dik 8 miljard mensen.
Als het zo door gaat komt het niet goed.

jaja | 14-11-21 | 22:11
▼ 8 antwoorden verborgen

Nou hier komen wat ideeen van iemand die de boel weer wil opengooien. Een wappie zo u wilt:
A) erkennen dat Corona niet meer weggaat of weg te prikken is.
B) gericht kijken wie er in de ziekenhuizen en wie er op IC’s liggen en gericht vaccinaties aan te bieden. Niks verplicht, drang of dwang.
C) stoppen met onzinnige maatregelen zoals QR codes, avondklok etc.
D) Ben je ziek of verkouden blijf thuis en laat je testen in elk reclameblok op alle omroepen.
E) Een zeer stevig beleid op binnenklimaat (CO2 / luchtvochtigheid) voeren, te beginnen met het plaatsen van meters in publieke ruimtes, horeca.
F) Beleid gericht om IC personeel te krijgen. Voor de korte klap een salarisverhoging van 20%, moet je eens kijken hoeveel extra handen er aan het bed staan volgende week.
G) maximaal inzetten onderzoek naar medicijnen die het doormaken van Corona verlichten.
H) beleid voeren op gezonder leven in het algemeen (wederom zonder dwang of drang).

Groet van uw Wappeledokie

Toede_Le_Dokie | 14-11-21 | 21:12 | 11

@Panos88 | 14-11-21 | 21:35:
Voor ic verpleegkundige heb je toch geen uni nodig? Op dit moment hebben we mensen nodig die zandzakken gaan sjouwen, want de dijken zijn doorgebroken.

JdelaT | 14-11-21 | 21:47

@JdelaT | 14-11-21 | 21:47: Opleiding IC VK is 1,5 jaar boven op je HBO-V. Googlen kunnen jullie wel toch?

Panos88 | 14-11-21 | 22:01

Maar nog altijd minder dan een cliniclown...

More_Bazz | 14-11-21 | 22:56
▼ 8 antwoorden verborgen

Weet je in welke jaren het nog wel toegestaan was om dood te gaan?

skoftig | 14-11-21 | 21:11 | 1

Zelfs in Amerika is sterftecijfer 100%

KlaagGraag | 14-11-21 | 21:14

Test & treat is de enige uitweg.
Zie japan, een groot deel van india, mexico city en een groot deel van zuidamerika.
Maar het is niet zo goed voor de farma partijen waar we een wurgcontract mee hebben.
Dan maar de afgrond in.

Pimp my Voortuin | 14-11-21 | 21:09 | 5

@Pardoes | 14-11-21 | 21:37: mexico city alleen heeft test&treat beleid. De rest van het land niet. U heeft gelijk wat. Het land betreft. Vergelijk het eens met de stad.

Pimp my Voortuin | 14-11-21 | 23:13

@Chojinsan | 14-11-21 | 21:24: zo ook in Nicaragua, El Salvador, Honduras. Pakketjes met Ivermectin worden deur voor deur afgegeven door de overheid.

Fuck-a-duck | 15-11-21 | 03:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Er zijn nu medicijnen op de markt, maar Dr. Hugo wil er niet aan en maakt geen vaart met het goedkeuringstraject. Waarom toch dat wedden op 1 paard? Te stom voor woorden.

Rest In Privacy | 14-11-21 | 21:09 | 3

EMA, Europese zaak

KlaagGraag | 14-11-21 | 21:14

Laten we wedden op dat paard. Paardenmiddel heeft aantoonbaar aantal mensen toch geholpen.

Chojinsan | 14-11-21 | 21:26

@Chojinsan | 14-11-21 | 21:26: Achjee, krijgen we dat weer. Wordt Ivermectine er weer biigehaald.

Misschien heb je onder een steen geleefd, maar Pfizer heeft medicatie op de markt gebracht in de afgelopen weken.

Bekijk 't ook maar, ik ben verkast naar Noorwegen een half jaar geleden en ben blij dat ik niet meer in dat failliete NL woon. Zoek 't maar uit sukkels, tabee.

Rest In Privacy | 14-11-21 | 22:02


The wisdom of the ̶c̶r̶o̶w̶d̶ reaguurder:

Vraag het aan 2 miljoen vaste ̶b̶o̶n̶d̶s̶c̶o̶a̶c̶h̶e̶s̶ reaguurders, en er komt een werkbare oplossing.

Of anders doe je: -What would Jesus do- + -What would Hitler do- en neem je daar het gemiddelde van.
LOL.

King of the Oneliner | 14-11-21 | 21:05 | 4

@King of the Oneliner | 14-11-21 | 21:19: Wat denk je dat de ovens wel niet uitgestoten hebben...

Ing. eslapen | 14-11-21 | 21:23
-weggejorist-
King of the Oneliner | 14-11-21 | 21:58
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een ongelooflijk ruk stuk... heb er geen andere woorden voor.

Allardus | 14-11-21 | 21:04 | 3

Mee eens

Pimp my Voortuin | 14-11-21 | 21:10

Had het niet beter kunnen verwoorden

TimmyTurner | 14-11-21 | 21:20

Zit al 10 minuten met mijn pik in mijn hand maar ben het rukstuk nog niet tegengekomen. Maar ik lees doorrrrrr

skoftig | 14-11-21 | 21:24

We zijn ook twee jaar verder in de afhandeling van onze vorige crisissen; ongemerkt twee jaar verschraling van openbaar vervoer, infrastructuur, psychische hulpverlening, landbouwgrond, onderwijs, bouw enz enz.
Op volle toeren wordt ongezien druk.

Alquest | 14-11-21 | 21:04

Gevaccineerd vs ongevaccineerd is de onjuiste categorie om je op te focussen.
Het debat zou moeten gaan over hoe je de risicogroepen zo goed mogelijk beschermt.
Dat kan onder andere doormiddel van boosters voor de risicogroepen, antivirale middelen, testbeleid volledig richten op de kwestbaren, aparte winkeltijden voor de risicogroepen en uiteraard door de zorgcapiciteit op te schalen.
Onder de groepen met de laagste kans op ziekenhuisopname moet je inzetten op natuurlijke immuniteit door infectie, wat dan ook weer zal zorgen voor een extra laag bescherming voor de risicogroepen.
Elk ander beleid heeft niks met volksgezondheid te maken.

any1 | 14-11-21 | 20:59 | 1

Mooi gezegd. Zo denk ik er ook over.

Kaposi_Sarcoom | 15-11-21 | 07:23

Ik weet het nog niet, ik heb nog niet de meningen van alle BN'ers gehoord.

Mr_Natural | 14-11-21 | 20:58 | 4

@jaja | 14-11-21 | 21:00: Met dank aan deugend Nederland want dit land had een voorbeeld van integratie nodig .

Koning BongoBongo | 15-11-21 | 07:27
▼ 1 antwoord verborgen

Uiteindelijk neemt de natuur het toch weer over. Survival of the fittest…ach en waarom ook niet.

PIS-Alchimis | 14-11-21 | 20:57

Ik ben halverwege gestopt met lezen, we zitten wat waarheden tussen en dan begint daarom heen worden wat fact free meningen gegeven van de schrijver die sterk sturend zijn, inclusief valse tegenstellingen.
Ja, het virus moet en zal gewoon rondgaan, daar helpt geen 100% vaccinatie tegen, en mensen opsluiten werkt maar eventjes, maar uiteindelijk gaan de deuren toch weer open.
Hadden we maar goede eerstelijns zorg … o nee, toch niet!

Analia von Solmsch | 14-11-21 | 20:52 | 1

Vooral aannames die de basis zijn vormen het wensdenken

Pimp my Voortuin | 14-11-21 | 21:11

Er zijn volgens mij genoeg realistische alternatieven aangedragen. We hebben te maken met een politiek die zich door tunnelvisie liet vernauwen om andere alternatieven oprecht te onderzoeken, de hoop was dat het vaccin ons uit de crisis zou prikken. Nu we aan het eind van die tunnel zijn beland gaan we simpelweg een herhaling van zetten ondernemen, wetende dat de nevenschade simpelweg groter is dan het virus laten circuleren (meer levensjaren verloren dan gered).

Inplaats van focus te richten op die groep mensen die daadwerkelijk een verhoogd risico lopen om in het ziekenhuis te komen gaan we jonge gezonde mensen de toegang ontzien. Vorig jaar was men nog te zuur om 300 euro bonus uit te keren, maar de test en vaccin industrie draait op volle toeren, Pfizer meldt 18000 miljoen winst (18 miljard). We brokkelen alles af, tot we straks te maken krijgen met een echt gevaarlijk virus, of een echte crisis situatie.

Als de afgelopen 1,5 jaar één ding heel duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat de beleidsmakers niet uit het juiste hout zijn gesneden om een heldere visie uit te zetten, de keuzes te maken die nodig zijn en creatief te acteren op de grote problemen in ons zorgsysteem. Auteur spreekt over geen realistische alternatieven, misschien moet het nog even op u inwerken, maar we hebben 1,5 jaar opgegeven voor een wassen neus.

deugallergie | 14-11-21 | 20:50

Pharmaceutische bedrijven, zijn dat de bedrijven die medicijnen maken om mensen te genezen maar als je die medicijnen niet kunt betalen, je gewoon laten sterven?

Mr_Natural | 14-11-21 | 20:46 | 12

Als pharmaceutische bedrijven zouden genezen, raken ze hun klanten kwijt.

TB-Spoelie | 14-11-21 | 21:06

@TB-Spoelie | 14-11-21 | 21:06:
Zit ik ook wat in.
Vroeger maakten ze elektrische apparatuur die 30 jaar mee ging.
Nu nog 10 jaar vanwege de vervangingsomzet.
Hoe eerder het stuk gaat hoe beter.
Is goed voor de kassa.

jaja | 14-11-21 | 21:09

@jaja | 14-11-21 | 21:09: Het welbekende onderdeel van 5 euro om een zekering van 5 cent te beschermen.

Ing. eslapen | 14-11-21 | 21:11
▼ 9 antwoorden verborgen

Het is allemaal vrij simpel hoor. Vaccineren werkt (zeer tijdelijk), zie Vlaanderen, maar tig voorbeelden. 6/7 maanden, dan is de glans er wel van af. Dus de keuze is vrij eenvoudig. Iedereen 3x per jaar aan de booster (of infuus). En als je dat niet wilt, en het lijkt mij dat je dat voor een virus als dit niet moet willen, dan komt het neer op gewoon accepteren dat we allemaal een keer dood gaan. Dat we sterfelijk zijn. De één gaat op 6-jarige leeftijd aan een hersentumor, een ander wordt 104 en lazert dan met een rolstoel van een trap. Een derde wordt 74 en er knapt een ader en een vierde 68 met corona. Allemaal individueel trieste gevallen, en ik heb ze ook nog allemaal meegemaakt. Maar we gaan dood, niet massaal, maar uiteindelijk allemaal. Voor al deze gevallen had ik (noch die mensen zelf) gewild dat je daar twee jaar binnen voor werd opgesloten, 2/3G-passen voor werden ingevoerd of meer van dat soort malle fratsen.

breakingnews | 14-11-21 | 20:43 | 3

Gewoon tijd voor een ander vaccin... Pfizer met zn mNRA vaccin is niet heilig hoor !!!

adam76 | 14-11-21 | 21:16

Dank je wel!

janjoker | 14-11-21 | 23:46

Inderdaad. Het lijkt soms wel dat mensen denken eeuwig te kunnen leven door simpelweg te weigeren te overlijden. Alsof die weigering genoeg is en het gevaar op afstand houdt. Vervolgens eisen dat de omgeving zich aan hun weigering aanpast. 'Dokter, ik ben ziek. Maak me beter, of anders . . ' LOL.

Aisie | 15-11-21 | 11:22

Kunnen we niet gewoon een eigen risico van EUR 10.000 opleggen aan ongevaccineerden indien ze door Corona opgenomen moeten worden? Dan blijven ze gewoon de keus houden of ze wel of niet gevaccineerd willen worden.

* Il Principe * | 14-11-21 | 20:41 | 21

@Rechts door zee | 14-11-21 | 21:47:
Onzin, daar wordt zat onderzoek naar gedaan en is ook al veel over te vinden. Hier, de eerste die ik aanklik na Googlen. www.nbcnews.com/health/health-news/va... Je kunt er vast veel meer vinden. Belangrijker is dat het vaccin erg goed beschermd tegen ziekenhuisopname en overlijden en dat ziekenhuizen dus niet meer vollopen als iedereen is gevaccineerd.

* Il Principe * | 14-11-21 | 22:24

@* Il Principe * | 14-11-21 | 21:18: Het gaat allang niet meer om 10% hoor. Het gaat alweer om zo'n 80% die weer een boostertje moet. En nog eentje, en ga zo maar door. Het is gewoon niet de oplossing.

breakingnews | 15-11-21 | 09:37
-weggejorist-
DerFritz | 15-11-21 | 12:04
▼ 18 antwoorden verborgen

Er is helemaal geen “we”.

Als er al een “we” is, dan is dat een verzameling van groepen die allemaal op de eoa manier lijnrecht tegenover elkaar staan.

Zo heb ik ook een pokke hekel aan een bepaalde selectie van groepen mensen en sta ik ook ongetwijfeld op een lijstje van een ander.

Ieder betoog met “we” als gemeenschappelijke deler kan daarom ongezien de prullenbak in.

Denkhetnjet | 14-11-21 | 20:41 | 4

@AdvocatusDiaboli | 14-11-21 | 20:45: leg dat maar eens uit aan de farmaceut. Als ie geld kon verdienen aan jouw billetjes was je pleepapier onbetaalbaar.

Denkhetnjet | 14-11-21 | 20:47

Aan mij heeft niemand een hekel, vreemd is dat toch hoe zoiets kan verschillen..

Beste_Landgenoten | 14-11-21 | 21:48
▼ 1 antwoord verborgen

Waar kun je de gehanteerde Ct-waardes per land vinden?

Ben-Bataaf | 14-11-21 | 20:38 | 5

@Ben-Bataaf | 14-11-21 | 21:42: Weet niet waar uw uw cijfers vandaan haalt, klopt iig niet. Een van de labs hier (ook uitvoerend voor de ggd in tijde van drukte) hanteert 32 als bovengrens, van 32 -40 is dubieus positief (en wordt niet meegenomen in de positieve counts!). Beleid verschilt per lab dus en niet per land, daarnaast werd een groot deel van ons ook in Duitse Labs bepaald. Bovendien kan ik u gerust stellen dat de meeste positief getestte personen geen ct waarde van boven de 25 hadden. Nogmaals, hiermee kunt u de harde conclusies niet onderuit halen.

Drosofila | 14-11-21 | 22:15

@Drosofila | 14-11-21 | 22:15:
Dank! U hebt er vermoedelijk meer verstand van dan ik.
Achter de links ziet u waar ik die cijfers vandaan heb.
En Van Dissel heeft in de kamer die 40 tot 45 nog verdedigd.
Waarom wordt het niet standaard bij elke uitslag vermeld?
Als u ook info kunt linken dan houd ik me aanbevolen.

Ben-Bataaf | 14-11-21 | 22:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Als media en rechters tegen de grondwet zijn ,waar zag ik dat al eerder.

rein9576 | 14-11-21 | 20:36

Waar zijn de grote corona ziekenhuizen, alleen voor corona patiënten? Zo'n ziekenhuis van lego steentjes (modulair), dat in 10 dagen staat. Daar wacht ik al sinds het begin van de coronacrisis op.

KlaagGraag | 14-11-21 | 20:36 | 4

Er is geen personeel

Hai D. | 14-11-21 | 20:53

in de ahoy stond zo een hospitaal. Nooit gebruikt.. Kan je na gaan hoe kortzichtig ze zijn hier.

adam76 | 14-11-21 | 21:25

Is al lang gedaan en al anderhalf jaar terug. (Alleen niet in NL)

Sofa1 | 14-11-21 | 22:17
▼ 1 antwoord verborgen

Wat ook vreemd blijft, is dat we een politiestaat ingerommeld zijn waar de regerende macht de politie naar believen kan inzetten tegen alles en iedereen die een andere mening heeft.

smdyasc | 14-11-21 | 20:36 | 2

Zelfs de "onderpolitie" genaamd Handhaving en Toezicht, de lange arm van Bruls.

KlaagGraag | 14-11-21 | 20:40

Politiestaat gaat mij persoonlijk iets te ver. Wat m.i. wel zorgwekkend is dat zienswijzen over corona die niet overeenkomen met het officiele overheidsnarratief worden weggezet als 'nepnieuws' door politici, onder andere door minister de Jonge zelf. Dogmatiek is een extra hindernis bij de bestrijding van dit virus. Geen enkele partij heeft de absolute waarheid in pacht. Wel goed om te zien dat het RIVM en de regering ook tot de conclusie zijn gekomen dat ventileren super belangrijk is om corona te voorkomen, iets wat Maurice de Hond al meer dan een jaar roept.

therealbraindump | 14-11-21 | 20:45

Het voortreffelijke beleid van Hugo en Mark gesteund door de PR van de media verdient een applaus.

thanseeuwen | 14-11-21 | 20:35

Stel je voor, er is een vaccin dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen, tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt.

Brabeaulander | 14-11-21 | 20:35 | 2

Bedreigd of gechanteerd om vaccin te nemen? Eerst was 70% gevaccineerde voldoende. Voortschrijdend inzicht.

KlaagGraag | 14-11-21 | 20:42

Deze vind ik wel geestig!

Hiram | 14-11-21 | 20:45

Kom op mensen, Neanderthalers werden op z'n hoogst een jaar of 30 en die hoorde je nooit zeuren.

Mr_Natural | 14-11-21 | 20:34 | 2

Ooit een Neanderthaler met clownschoenen gezie... eh toch?

dathoujetoch | 14-11-21 | 20:37

Er lopen er nog verrassend veel rond.

MickeyGouda | 14-11-21 | 20:51

Scenario 5: oude mensen en griepprikmensen informeren en monitoren. Eventueel uitsluiten voor sociale of openbare dingen door hun QR voor een bepaalde periode ongeldig te maken bij hoge zorgdruk. Kan de rest lekker door.

sjef-van-iekel | 14-11-21 | 20:34 | 2

Niemand blijft achter, dat is en blijft voor mij het uitgangspunt.

MickeyGouda | 14-11-21 | 20:42

@MickeyGouda | 14-11-21 | 20:42: voor mij ook in principe hoor.

Maar het zijn 65 plussers die ziek worden die weer andere 65 plussers die ziek zijn hun IC plekje 'bezet houden' en die hele club 65 plussers vind het maar normaal om alles onder de 65 (of laat ik zeggen 50) op te sluiten uit te sluiten vol te spuiten.

Dus als er al strondt aan de knikker zou zijn dan zijn die oudjes de enige die zichzelf kunnen redden. En de rest bevrijden.

sjef-van-iekel | 15-11-21 | 00:02

Geef de ouderen en de zwakkeren desgewenst een boostervaccinatie, zet in op vergroting van de IC-capaciteit, geef voorlichting over coronapreventie (gezond dieet, BMI, bewegen, gezond verstand), geef groen licht aan alternatieve behandelmethoden en gooi de maatschappij weer open. Kortom: accepteer dat het leven niet maakbaar is.

MickeyGouda | 14-11-21 | 20:31 | 9

@MickeyGouda | 14-11-21 | 20:55: Ja ik ook. Jorissen tijdens het plaatsen van een reactie is wel wazig. Maar ik taai nu echt af, de hele avond al Jorissen aan mijn kop. Gezellige avond!

entredeuxbieres | 14-11-21 | 21:04

@entredeuxbieres | 14-11-21 | 21:04:
Frustrerend, want ik heb voor de VVMU al mijn hoop gevestigd op dit kleine Gallische dorpje. Jij ook een fijne avond!

MickeyGouda | 14-11-21 | 21:14
▼ 6 antwoorden verborgen

Sonny, jongen. Bij je eerste zin vergeet je onder ‘crisis’ te benoemen dat er een pandemie gaande is.

Jimmydepimmy | 14-11-21 | 20:31

Hugoschenko kijkt naar Oostenrijk en krijgt spontaan een hard plassertje!

Vacuumbom | 14-11-21 | 20:28 | 6

@Wc-kip | 14-11-21 | 20:30: Heel veel mediatrainingen. Vuistje met duimpje schudden.. check. Eerst overdreven de ogen open houden.. check. Oei.. toch te veel meme's over cokegebruik.. Nu weer met de oogjes knijpen als hij spreekt. Die gast is meer met zichzelf bezig, dan met de opdracht.

edelfigurant | 14-11-21 | 20:34

Zeer juist. Anderzijds moet die clown toch weten dat hij er een puinhoop van heeft gemaakt. Stom, dat kun je van een echte clown als de Jonge niet verwachten, sorry.

Peter-Rissing | 14-11-21 | 20:41
▼ 3 antwoorden verborgen

De discussie is sinds afgelopen week volledig achterhaald.
Met Ronapreve van Roche, inmiddels goedgekeurd, kunnen ze bijna iedereen oplappen na het oplopen van een infectie.
1 dosis kost ongeveer 700 EUR.
Wie niet gevaccineerd is en geen Covid gehad heeft mag het wat mij betreft zélf betalen, net als de andere ziekenhuiskosten. Maar ik ben tégen een opdeling van de maatschappij en tégen verplichte vaccinatie.

Nonkel Frituur | 14-11-21 | 20:24 | 8

@sjef-van-iekel | 14-11-21 | 20:40: Misschien reageert hij zo omdat er door hem uitgegaan wordt van een eenmalige behandeling en niet zoals jij stelt iedere maand.. Een beetje kroon en brugwerk van 10000 euro tik je toch immers ook zelf af als eenmalige behandeling, geen verzekering die dat voor jouw betaalt hoe hard je het ook nodig hebt en hoe sociaal het systeem ook wil zijn...

Smoelensmid | 14-11-21 | 20:49

@sjef-van-iekel | 14-11-21 | 20:40: Het gaat om een eenmalige kost. Ik ben vóór de vrijheid van ieder individu om zich wel of niet te laten vaccineren, maar men moet ook de consequenties ervan durven aanvaarden.
Zo is het b.v. ook toegestaan om een huis te kopen in een overstromingsgebied. Maar als het huis overstroomt komt de verzekering niet tussen.

Nonkel Frituur | 14-11-21 | 21:07

@Nonkel Frituur | 14-11-21 | 21:07: dan gaan we weer die afslag in zo van dikke mensen dit, sportende mensen dat, gevaarlijke beroepen zus.

Ik ga even ronapreve opzoeken. Zal wel troep zijn.

sjef-van-iekel | 14-11-21 | 23:57
▼ 5 antwoorden verborgen

Het verhaal van de heer Spek hoor ik nu al een jaar of 10. Het is een schande.
We hebben verandering nodig. Ik zou zeggen stem bij de volgende verkiezingen allemaal VVD/D66/CDA/CU. Dan komt het helemaal goed.

Zapata10 | 14-11-21 | 20:24

Wat een fearpron. Het nieuwe variantenspook.

We waren het er toch over eens dat er uiteindelijk een milde variant zou blijven voortbestaan?

sjef-van-iekel | 14-11-21 | 20:23

We begonnen het corona tijdperk met noodlocaties voor een te verwachten enorme toestroom aan patiënten. Zelfs hotels werden aangepast om patiënten te kunnen herbergen. Alle noodlocaties werden even zo hard weer opgeheven, want de ziekenhuizen konden het aan, maar de reguliere zorg moest wel afgeschaald worden. Op dit moment zo'n 1900 mensen positief getest in de ziekenhuizen, waarvan inmiddels de helft geprikt. We kunnen noodvoorzieningen regelen voor duizenden nieuwkomers, maar een beetje externe capaciteit voor covidpatiënten is te moeilijk, want de schuld van het aanstaande zorginfarct aan de zgn antivaxxer te wijten is immers veel leuker. Een paar noodhospitaals bij een zkh plaatsen was effectiever geweest, maar er wordt gekozen voor escalatie van het probleem ipv het oplossen.

EEGlivesagain | 14-11-21 | 20:22 | 2

Exact! Een corona patiënt behoeft niet dezelfde gecompliceerde zorg als een gewonde van een auto-ongeluk. Er zou een soort tussen variant kunnen komen met spoed opgeleid personeel die de beademing en zorg op zich kan nemen.

AntoniusVeenstra | 14-11-21 | 21:01

Een apart ziekenhuis zou niet verkeerd zijn. Maar vergis u niet in het ziektebeeld van een Covid patiënt deze mensen hebben meestal meerdere complexe ziektebeelden waar dus echt wel kundig personeel voor nodig is.

Patjep | 14-11-21 | 22:48

Allereerst dank voor dit hoogwaardig schrijfsel. Ik reageer graag op stap 1:

"Alle maatregelen opgeheven. Dat zou onvermijdelijk leiden tot een hoger sterftecijfer."

Ten eerste zou je een discussie kunnen voeren of het ethisch is dat jonge, gezonde mensen uberhaupt met maatregelen geconfronteerd worden. i.e: ze hebben het minst last tot vervelende ziektebeelden. Dan pleit je in feite voor "de jeugd moet lijden voor de ouderen". In hoeverre zon aanpak gerechtvaardigd is laat ik even in het midden - zie ook de "dor hout" column van Marianne Zwagerman.

Ten tweede; Je schrijft dat het loslaten van maatregelen zal leiden tot een hoger sterftecijfer. Wat waar is, zij het niet dat je eigenlijk had moeten schrijven "een hoger sterftecijfer door corona". Hiermee probeer ik te zeggen dat andere opties zoals strenge maatregelen/lockdowns ook bepaalde negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Bijvoorbeeld een teruglopende economie, wantrouwen in de politiek, brokkelende sociale cohesie, etc. Dat is wat minder kwantificeerbaar dan het vaststellen dat iemand is overleden aan COVID, desalniettemin ben ik bang dat men dit gemakshalve over het hoofd ziet. Oftewel; pick your poison. Je bespaard op korte termijn corona doden - maar tegen welke prijs.

Ten derde: Je gaat in stap 1 uit van RIVM cijfers met betrekking tot impact van ongevaccineerden als de maatregelen los zouden worden gelaten, echter, waar ze (waarschijnlijk) geen rekening mee houden zijn alle mensen die, op de valreep, een vaccinatie nemen als de maatregelen/regelzucht verdwijnen. Je gaat mij namelijk niet vertellen dat er 2 miljoen mensen in Nederland zijn die in de antivax-complot-big-reset hoek kunnen worden gedrukt. Aannemelijker dat dit genuanceerder ligt. Ik durf te wedden dat minstens 50% terughoudend is vanwege het jojo beleid, het niet eens waren met de avondklok, en zich ergerde aan het feit dat de ME maar al te graag mensen wekelijks neer stonden te knuppelen op het museumplein. Houd dus rekening met dat een groot gedeelte dan alsnog zijn vaccinatie neemt als de maatregelen verdwijnen.

Dat zijn een beetje mijn gedachten. Excuses voor de lange reactie.

superduperadmin | 14-11-21 | 20:21 | 5

@BoerKoekoek | 14-11-21 | 20:40: Ligt er aan wat uiteindelijk meer economische impact zal hebben. Je gehele werkzame bevolking een handicap geven of enkel diegene die kwetsbaar zijn. Ik weet het antwoord wel.

superduperadmin | 14-11-21 | 20:42

@superduperadmin | 14-11-21 | 20:42: er gaat heel veel geld dat wordt opgebracht door de ouderen naar de jeugd. Er ligt dagelijks veel jeugd met sportblessures, verkeersongelukken en drugsoverdosis in het ziekenhuis. Die solidariteit stopt dan wat mij betreft ook.

BoerKoekoek | 14-11-21 | 20:47

@BoerKoekoek | 14-11-21 | 20:47: Ik pleit hier niet voor een vermindering van vrijheid/levensgenot bij ouderen, enkel voor de realisatie dat het stil leggen van het leven omwille van diegene in het risicoprofiel uiteindelijk meer problemen zullen opleveren voor beide partijen.

superduperadmin | 14-11-21 | 21:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Laat mij het maar opknappen. Weinig ruimte voor onzinnige discussies, duidelijk en heldere harde en eerlijke lijn voor iedereen. Meer uitleg over het vaccin en wie niet wil blijft thuis ter bescherming voor zichzelf. Alle gemeenschappelijke ruimtes dicht, dus ook kerken en moskeeën. Geen uitzonderingen, dus ook niet voor commerciële KLM's van deze wereld. Ook zij hebben het ultieme ventilatiesysteem niet aan boord. Openbaar vervoer weer halveren. Scholen open/dicht voor zover hef kan. En niet weer gaan polderen. Dus een beetje hier weghalen om het daar te plaatsen. Dat leidt zoals gebruikelijk weer dat de lasten bij de burger komt. Dictatoriaal? Ja, klopt. Ook dat systeem heeft pluspunten

Mark van Leeuwen | 14-11-21 | 20:14 | 8

@Mark van Leeuwen | 14-11-21 | 20:27: zo is het, bevel is bevel, noodtoestand.

De ventilatie van de scholen is bijna op orde. Hugo, Arie en Mark doen wedstrijdje lange neus.

Vliegen is hartstikke veilig, schone lucht op 10 km hoogte maar niet op de luchthaven bij inchecken en bagage claim area.

KlaagGraag | 14-11-21 | 20:50

@BoerKoekoek | 14-11-21 | 20:49: scholing van kinderen op afstand in de basisschoolleeftijd functioneert niet tot slecht. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben andere kinderen nodig voor hun eigen ontwikkeling. De prijs om kinderen verplicht op te hokken thuis is veel te hoog. Zet dan de grootste risicogroepen maar in een verplichte lockdown en laat de kleintjes met rust.

therealbraindump | 14-11-21 | 20:53

Fuhrer van Leeuwen, het bekt wel lekker.

General Dripple | 14-11-21 | 20:55
▼ 5 antwoorden verborgen

Overigens mis ik nog optie 5: namelijk een anti-vaxx hospitaal bouwen. Daar kunnen anti-vaxxers dan terecht als ze ziek worden van Covid. Kunnen ze zoveel Ivermectine en hydroxychloroquine krijgen als ze willen. O ja en een goed gesprek over hun leefstijl en vertrouwen op je eigen lichaam. Uiteraard geen EMA approved medicijnen want dat is maar rommel waar Big Pharma geld aan verdient.

Diederik_Ezel | 14-11-21 | 20:13 | 5

Er zijn alleen nog wel een paar vacatures die dan vervuld moeten worden. Willem Engel, Tis je boy Jay en Lange Frans hebben zich al aangemeld.

Diederik_Ezel | 14-11-21 | 20:22

@lirft | 14-11-21 | 20:19: Wie is er hier domie, hij wil gewoon ligdagen declareren 1000 euris per dag en dan natuurlijk ook zelf te betalen , pinnen bij vertrek..

Smoelensmid | 14-11-21 | 20:29

Fantastisch plan. Benieuwd welk hospitaal het drukker heeft...
Want bij u is het natuurlijk nog steeds 4 op de 5, nietwaar?

Cannabooze | 14-11-21 | 20:33
▼ 2 antwoorden verborgen

En wat is de portee van het epistel van Sonny Spek? Dat het een grillige en gecompliceerde situatie is? Daarmee wordt niets nieuws verteld.

Red shirt | 14-11-21 | 20:13

Helder en realistisch betoog. Daar kunnen een hoop van die amateur virologen hier nog wat van leren. Ik zou gaan voor laten rondgaan dat virus. Hoe sneller we natuurlijk immuun zijn, des te beter. Vaccineren is al de krokodillen voeren in de hoop als laatste te worden gebeten. Dus vaccin deugers: het zouden wel eens de ongevaccineerden zijn die de broodnodige buffer gaan vormen. Aan alle oude, zwakke en dikke personen: Laat je GVD vaccineren en laat de jonge en sterke mensen de voorhoede vormen van de natuurlijke muur van immuniteit.

pleemobiel | 14-11-21 | 20:12 | 10

@BoerKoekoek | 14-11-21 | 20:42: en wat is de impact van polio op een kind en de impact van covid op een kind.., wel degelijk een valse vergelijking dus.

therealbraindump | 14-11-21 | 20:50

@therealbraindump | 14-11-21 | 20:27: nog een andere vaccinatie: kinkhoest. Enkele jaren geleden hoestte onze zoon 's nachts hevig. Kijk het nog maar even aan, een virusje dacht de huisarts. Toen hoorde de huisarts de hoest, de ademnood: kinkhoest. Kind was ingeënt. Paar weken later kreeg ik dezelfde lekkere hoest, kinkhoest. Ook ik was gevaccineerd.

Maw het virus en vaccin zijn onvoorspelbaar. Je vecht tegen een vijand die iedere keer muteert.

KlaagGraag | 14-11-21 | 20:58

@KlaagGraag | 14-11-21 | 20:58: laat onverlet dat kinderen over het algemeen amper negatieve gevolgen ondervinden van corona. Er valt veel voor te zeggen dat juist zij een natuurlijke weerstand gaan opbouwen tegen dit virus.

therealbraindump | 14-11-21 | 21:16
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik weet het beter. Net als jullie natuurlijk. Maar eens worden we het allemaal niet.

_pacman_ | 14-11-21 | 20:11 | 1

Nee, dan zou deze internet-achtige constructie zijn faissement gelijk kunnen aanvragen

Mark van Leeuwen | 14-11-21 | 20:22

Men moet gewoon de maakbaarheid opheffen.
Als je leeft, moet je stervens-bereid zijn. Dus dat betekend in de praktijk: Onderliggend lijden of als gehandicapt geboren danwel corona fysiek niet aankunnen?
Het spijt ons allen zeer, graag zou iedereen dit anders willen zien. Het is echter onderdeel van het harde leven, het menselijk bestaan.
Komt u door corona op de IC? En duurt dit langer dan een week? Dan zal u, ik meen dit oprecht uit mijn hart, helaas ge-euthaniseerd worden (ja hoor, ook als dit mezelf overkomt).
Maar doorgaan zoals nu, dat iedereen 'gelijk is', kan niet. Want, iedereen is niet gelijk. We zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk.
Als ik straks 90 ben (mocht ik het halen), ben ik gelijkwaardig. Maar ik kan onmogelijk gelijk zijn aan iemand van 20.
Stop gewoon met janken dat de realiteit de realiteit is!

hallofreen | 14-11-21 | 20:11 | 7

@zwellevertje | 14-11-21 | 21:04:
Wrong!!!!
Want met jouw antwoord ga je er dus vanuit dat ik het heb gehad over de effectiviteit van vaccins danwel corona.
Nee mijn beste,
Ik heb het over maakbaarheid en ga verder.
Want... Ik heb niet eens de illusie dat corona vaccineetbaar is. Aan jouw antwoord te merken, heb jij dat nog wel.

Geeft niks, je maakt dezelfde denkfout als zovelen, die nog 'echt' denken dat als het sttaks 100% vaccinatiegraad is, corona dan weg is.

Neen.... Corona is niet te vaccineren.
Wen. Er. Maar. Aan.

hallofreen | 14-11-21 | 21:14

@hallofreen | 14-11-21 | 21:14: Ik denk niet dat corona door vaccinatie erg snel uitgeroeid wordt en misschien wel nooit, dat neemt nog niet weg dat je niet je best kan doen om het wel onder de knie te krijgen, bovendien staat wel vast dat vaccinatie een zekere, best wel grote factor meer bescherming biedt dan geen vaccinatie.

zwellevertje | 14-11-21 | 22:09

OK, over het euthaniseren.
Dat was te hard, en meen het niet.
Feit blijft dat ik het ook niet weet. Uiteindelijk als de resources opraken zal de noodzaak voor ons gaan beslissen. Zoals altijd zo is geweest.

Ik sprak eens een oorlogsoverlever die zei: vind je een aardige vent maar in de oorlog had ik je hersens ingeslagen voor dat brood wat jij hebt. Tja..

hallofreen | 15-11-21 | 05:38
▼ 4 antwoorden verborgen

"[Het opheffen van maatregelen] lijkt de droom te zijn van een kleine minderheid in de samenleving en zou onvermijdelijk leiden tot een hoger sterftecijfer."

Op basis van welke data wordt deze laatste bewering gedaan? Er bestaat geen zichtbare correlatie tussen wel/geen maatregelen en een hoger of lager sterftecijfer. Vgl. Staten in de VS zonder maatregelen als Florida/South Carolina en Europese landen met amper/weinig maatregelen als Noord-Macedonië, Zweden, Finland... Het aantal doden per hoofd van de bevolking verschilt in dit soort staten/landen niet van dat van landen met Stalinistische toestanden (Letland, Australië, Italië, Portugal, Griekenland enz.), in het geval van Amerikaanse staten zelfs lager!

Noord-Macedonië heeft bijv. GEEN ENKELE maatregel ingevoerd sinds het begin van de pandemie en staat op 7320 doden, wat neerkomt op 250 per capita, waar wij in Nederland op 1076 doden per capita staan. Hetzelfde geldt voor het laxe Finland met 295 doden per capita. Voorstanders van maatregelen halen dan Zweden aan en roepen dat dat land met 1470 doden per capita veel hoger ligt dan Nederland... Maar landen met zieke maatregelen, als Letland en Italië, liggen dan weer rond 2000-2200 doden p/c.... Veel hoger dan Zweden.

Ik bedoel slechts: Er bestaat geen enkele meetbare correlatie tussen wel/geen van staatswege opgelegde "maatregelen" en een hoger/lager sterftecijfer. Men blijft zich als politicus maar verkijken op "maatregelen" omdat mensen van nature bij een probleem het gevoel krijgen dat ze iets kunnen/moeten doen om dit probleem te verhelpen; men verkijkt zich op eigen kunnen, terwijl er ontelbaar veel andere parameters meespelen. Maar tsja... de mens, grip op de natuur, maakbare samenleving, hoogmoed enzo....

DeterioraSequor | 14-11-21 | 20:10 | 5

Door bij iedere kabinetskeuze aan heel veel knoppen te draaien weet je nooit wat wel/niet helpt. Mondkapjes weg, iedereen op vakantie, kroegen open... het is paniekvoetbal.

KlaagGraag | 14-11-21 | 21:03

Natuurlijk niet per capita, maar per 100.000 mensen. Maar het punt blijft.

DeterioraSequor | 14-11-21 | 22:06

"Noord-Macedonië heeft bijv. GEEN ENKELE maatregel ingevoerd sinds het begin van de pandemie en staat op 7320 doden, wat neerkomt op 250 per capita" is helaas niet helemaal juist. N-Macedonië heeft ongeveer 2milj inwoners wat een capita (per 100.000) van 350 maakt.
Significant hoger dan Italië of Letland. Finland heeft een capita van 21!! Noorwegen zelfs 17! Zweden een capita van 148 en Nederland van 111.
Ondanks deze fout(jes) blijft het commentaar wel overeind. Een verband tussen maatregelen en corona shit is statistisch gezien verdomd moeilijk te vinden eigenlijk. Denemarken is ook zo'n mooi voorbeeld.
Wat wel opvallend is dat de Scandinavische landen in de zomer al hun covid maatregelen hebben beëindigd.

crt | 15-11-21 | 00:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Ja! Laten we het eens over Corona hebben.
Zo’n beetje alles is nu wel gezegd.
Fijne Zondag verder.

Ruimedenker | 14-11-21 | 20:10 | 1

Het is ook niet zo belangrijk, 2020 was het jaar van BLM, 2021 van het klimaat

skoftig | 14-11-21 | 20:14

Rutte wil juist 8n deze crisis blijven, meer macht voor hem en niemand die het opvalt hoe hij Nederland verkoopt en miljarden weggeeft aan Italiaanse zorg. De ultieme Rutte doctrine altijd crisis en iedereen tegen elkaar opzetten. De ultieme verdeel en Heers strategie. Daarom ook een zomer crisis veroorzaakt me5 dansen voor Jansen. Zonder die zomer crisis had de aandacht naar zijn afbraak beleid gegaan. Ps. Medicijnen zullen et niet komen, want daar kan je geen QR code aanhangen

Snap_het_ook_niet | 14-11-21 | 20:02

Wanneer de dijken doorbreken laat je mensen stenen sjouwen ipv zeuren om een BIG registratie voor een corona hospitaalschip.

xyzzy42 | 14-11-21 | 20:01

En het mooie is dat zolang er CoJoNa 'in je hoofd heerst' er gewoon nog steeds niet geformateerd hoeft te worden!! Lekker verder regeren zonder de verantwoordelijkheid en de schuld mooi in de schoenen van de duivelse ongevaccineerde schuiven!! Verdeel en heers in optima forma! Schaapjes&bruinhemden stappen er met open ogen in.

TijdelijkOptimist | 14-11-21 | 20:01 | 2

Het is wellicht geen slecht idee om Mark Rutte opnieuw te formatteren.

Red shirt | 14-11-21 | 20:17

@Red shirt | 14-11-21 | 20:17:
De capaciteit wordt daar niet groter van, slechts de lege ruimte.
Winnen we niks aan.

TeeJee | 14-11-21 | 20:37

Iedereen die zich niet wil laten vaccineren moet doodgeschoten worden, zolang het maar niet onder dwang is.

Mr_Natural | 14-11-21 | 20:01 | 1

Ah, de welbekende Stalin-methode.
Kost een paar miljoen doden, maar dan sta je wel in Berlijn op 1 mei.

King of the Oneliner | 14-11-21 | 20:07

Het zogenaamde 'vaccin' is helemaal geen vaccin maar een virusremmer.
Het is alleen zo genoemd omdat dat politiek beter te verkopen valt.

pjotr nicknaamtov | 14-11-21 | 20:00 | 27

@pjotr nicknaamtov | 14-11-21 | 22:15:
Welke inhoud wil je nog een keer herhalen dan? Meerdere mensen hebben je ondertussen al verteld, met argumenten en uitleg, dat je er naast zat.

Wil je nog een keer? Mag hoor, maar je kan ook gewoon direct toegeven dat er niks klopt van je stellingen. Scheelt weer tijd en moeite.

TeeJee | 14-11-21 | 22:22

@TeeJee | 14-11-21 | 22:22:
Ik heb mijn punt duidelijk uitgelegd. Jouw tegenargumenten weerleggen het niet maar spelen op de man.

pjotr nicknaamtov | 14-11-21 | 22:49

@pjotr nicknaamtov | 14-11-21 | 22:49:
Al je punten zijn op feiten en argumenten onderuit getrokken.

Je mag het gerust nog een keer proberen, maar het gaat de uitkomst niet veranderen; je lult uit je nek, je zat er naast, je hebt geen gelijk.

TeeJee | 14-11-21 | 23:04
▼ 24 antwoorden verborgen

"Het was wederom alsof ik afgelopen vrijdag naar een grijsgedraaide plaat voor een kleuterklas aan het luisteren was:"
Lol, ja, eens. Kindertelevisie. Alsof we achterlijk zijn.

Duwbak_Linda | 14-11-21 | 19:59

Is het virus al geïsoleerd?

lavoelme-ereensan | 14-11-21 | 19:58 | 8

@zwenkwieltje | 14-11-21 | 21:45: Wat ik al zei, het was het eerste lemma. Ga zelf ook maar eens op onderzoek. Ik vind het echt bizar dat nu nog steeds getwijfeld wordt aan de identificatie en isolatie van dat virus.

Pardoes | 14-11-21 | 21:48
▼ 5 antwoorden verborgen

Optie 5: bekwame politici die niet voor de dichtstbijzijnde euro gebukt gaan staan en zich op hun werk concentreren in plaats van op de media. Over het pluche van zo'n zetel in het OMT begin ik ook steeds verontrustendere gedachten te krijgen.

Een goed ontwikkeld schaamtegevoel is net als angst: een gezonde reactie. Zeker maatschappelijk. Rijk wordt je er niet van, maar toch.

Hetkanverkeren | 14-11-21 | 19:57

Gewoon iedereen die een prik wil zetten, 100 euro in de handjes douwen.

Mocht een zwerver daar een verdienmodel van maken: nou, dan is hij gelijk een test hoeveel injecties een mens aan kan. Weten we dat ook weer.

King of the Oneliner | 14-11-21 | 19:55 | 4

@Kaas de Vies | 14-11-21 | 19:55: Zou je dan nog leven? Ik denk het wel. Maar ik denk dat al die spikes dan je oren uit komen.
Maar , ik weet zeker dat dit systeem echt wel mensen gaat overhalen, behalve dan de ECHT principielen, waar ik dan ook best bewondering voor kan hebben.

King of the Oneliner | 14-11-21 | 20:03

@Kaas de Vies | 14-11-21 | 19:55: Ik denken dat u zult overlijden aan een overkill aan antibodies. Het is bekend dat het gevaarlijk is om een ongevaccineerde die genezen is van Corona alsnog te vaccineren vanwege de hoge graad van antibodies.

Red shirt | 14-11-21 | 20:23

@King of the Oneliner | 14-11-21 | 20:03:
Na 250 prikken ontwikkeld u een derde teelbal zodat die tijdens de ejaculatie 15ml BioNTech/Pfizer meeproduceert.

JdelaT | 14-11-21 | 20:40
▼ 1 antwoord verborgen

Geef bitte maar even een samenvatting want betaalmuur.

knutsel_ | 14-11-21 | 20:27

@King of the Oneliner | 14-11-21 | 20:10: In ons dorp 40 frikandellen, in de super.

steekmug | 14-11-21 | 20:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Oostenrijk. Aso's in lockdown. De rest vrij.

Gedwongen solidariteit leidt tot fascisme. Antivaxxers eisen solidariteit als ze covid oplopen. Recht op IC-opname! Maar dan nu ook ophokplicht voor antivaxxers. Oostenrijk heeft gelijk.

Ik zou liever hebben: geef de groep antivaxxers hun eigen IC-capaciteit, en dan: op=op.

Rest In Privacy | 14-11-21 | 19:54 | 9

Slik je je woorden in als over een week of vier blijkt dat gevaccineerde Oostenrijkers in vrijheid ook bij bosjes omvallen? Of heb je dan weer een andere rotsmoes om ongevaccineerden de schuld te geven?

marcoplarco | 14-11-21 | 20:01
▼ 6 antwoorden verborgen

Je kan bovengenoemde opties ook prima vaccineren. En vaccineren werkt zeker, maar wel steeds minder. Deze week zijn we de 50% gevaccineerden in het ziekenhuis gepasseerd. En dat percentage loopt harder op dan de vaccinatiegraad.

Het is aan de overheid te danken dat we hier in zitten. Door maar in te rammen op de tegenstelling wel vs niet gevaccineerd is er een tweedeling ontstaan waardoor niemand meer zin heeft in maatregelen.

Ondertussen leert de UK er mee leven en zijn er in Zweden nooit zware maatregelen geweest.

Zorg opschalen (ja dat kan, Ic verpleegkundigen worden nu ineens wel in 6 maanden opgeleid) , het eerlijke verhaal vertellen over de voor- en nadelen van vaccineren, met je fikken van grondrechten afblijven/wegblijven bij dwang dan wel drang en dan maar hopen dat het goed gaat.

Maar wat er nu gebeurt gaat en de belasting op de zorg niet helpen en gaat op sociaal vlak nog veel meer schade aanrichten die we nog erg lang gaan voelen.

Kevf | 14-11-21 | 19:52 | 4

Misschien dat ik ook in de toekomst iets meer geloof hecht aan de inzichten van de deskundigen in plaats van de spinsels van de eerste de beste zijlijnamateur.

Ridde Rogter | 14-11-21 | 19:56

Wat een lulverhaal.Gevaccineerden met onderliggend lijden en 50% van een groep van zo'n 13 miljoen ,vergelijken met 50% van zo'n 2 miljoen ongevaccineerden.Een zwakzinnige kan zien dat vaccineren helpt.Ook is allang bekend dat vaccinaties vaak tijdelijk werkt.Kijk naar de vaccinaties die je krijgt als je bv naar de tropen reist.
En dat lulverhaal van IC verpleegkundige in 6 maanden opleiden,slaat natuurlijk helemaal nergens op.Dat duurt minstens 1 1/2 jaar.De verpleegkundigen die nu assiteren zijn gediplomeerd en verrichten alleen ondersteunende taken op de IC.
Is beter als je duidelijk ergens de ballen verstand van hebt,om gewoon je domme mond houden.

roberto9715 | 14-11-21 | 20:24
▼ 1 antwoord verborgen

Een pandemie is een calamiteit. Uitzonderlijke situaties rechtvaardigen speciale maatregelen.
Isoleer ongevaccineerden en spuit de rest in met een booster. Spoor het tuig met een valse QR code op en sluit ze op in een leegstaande gevangenis om te kijken hoe goed hun immuniteitssysteem werkt. Bij een onvoldoende, jammer dan.

Rolletje-tape | 14-11-21 | 19:52 | 2

Rolletje-tape | 14-11-21 | 19:52
Een pandemie, echt waar? U bent af.

Labtechnieker | 14-11-21 | 20:25

u hebt de angst er goed in he?

zwenkwieltje | 14-11-21 | 21:43

Leiderschap en visie van dìt kabinet? Vergeet het maar. Stelletje omhooggevallen nietskunners die zich alleen druk maken over hun eigen image.

Trekhaas | 14-11-21 | 19:51
-weggejorist en opgerot-
miknic | 14-11-21 | 19:51 | 1

'T is mij wel goed, ik heb me netjes aan de regeltjes gehouden, mijn prik blijkt, volgens zeggen, niets waard te zijn. Dat ik al 3 maand loop te kuchen heeft er niets mee te maken, da's te wijten aan roken.
Ik mag toch aannemen, aangezien ik niet op een zolderkamer leef, dat ik in aanraking ben geweest met het virus. Het enige wat ik tot nu toe geweigerd heb is die QR-code.
Next? Die booster, die heeft dan ook geen zin.

photto | 14-11-21 | 19:50 | 1

Ik kan u gerust stellen. Die prik werkt echt wel. Er zijn voldoende cijfers beschikbaar die die werking onomstotelijk aantonen. Natuurlijk geeft het geen volledige bescherming maar dat geldt voor alle vaccins. Sowieso werkt medicatie in zijn algemeenheid nooit "altijd".

Pardoes | 14-11-21 | 19:54

Behandel covid precies zo als de griep. Vertrouw op de bevolking dat zij de ongeschreven griepregels ook bij covid in acht nemen. En laat alle maatregelen los maar zorg dat de zorg op orde is/komt, maar dan ook de totale zorg.
Vacineren helpt maar alleen bij de kwetsbare groepen het voegt niets toe bij gezonde mensen sterker de de kans op bijwerkingen is groter dan de kans op ernstig covid.
Als laatste luitbonderzowk door sanquin blijkt dat 95 % van de bevolking anti stoffen in het bloed heeft. Check de site van sanquin.

Nico1000 | 14-11-21 | 19:50 | 3

95 Procent van de donoren. Dat is niet gelijk aan 95% van de bevolking.
Op diezelfde site staat ook dat het percentage van positieve antistoffen voor het overgrote deel te danken is aan vaccinaties, ook bij jongeren.

Pardoes | 14-11-21 | 19:57

De kans op bijwerkingen bij gezonde mensen is helemáál niet groter dan de kans op ernstige covid. Wat is dát nou weer voor een onzin!

Papa Jones | 14-11-21 | 19:58

Bij bloeddonoren, dat is geen afspiegeling van de samenleving! Veel hoger opgeleiden en mensen die in de medische sector werken. Niet vreemd dat die Antistoffen hebben....

barrykoningen | 14-11-21 | 20:23

Stel je eens voor als de overheid hetzelfde gedaan had voor de gewone griep, stel je dat eens voor.

smdyasc | 14-11-21 | 19:49

Hoogleraar: ‘Griepgolf 2018 had waarschuwing moeten zijn voor tekort ic-bedden’
www.parool.nl/nederland/hoogleraar-gr...
“Het ging maar net goed. We hebben het momentum laten passeren, ikzelf ook.”

prekert | 14-11-21 | 19:49 | 2

Ja klopt, het is schandalig.

Rest In Privacy | 14-11-21 | 19:56

En waarom deed de Gezondheidszorg niets???

ChalinaRosa | 14-11-21 | 21:33

Laten we niet om de moeilijkste vraagstukken heendraaien:
-integriteit lichaam
-gevaren Corona
-gevaren vaccins
-bizarre wereldwijde QR invoering
Staatscourant over vergunning vaccin/ gentherapie zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt...

Europese Unie over schadevergoedingen voor vaccin Covid 19

www.europarl.europa.eu/doceo/document....

Zou ik t nemen?
Zou ik dit aan m’n kinderen geven?

Dit is geen wappieshit meer.

rattenvanger XL | 14-11-21 | 19:48 | 6

@Geen01 | 14-11-21 | 20:14: je kan alleen met officiële dingen aankomen. Dat er bizarre complotten uitgewerkt worden schijnt niet belangrijk te zijn. Sociaal kredietsysteem zal net als in China of Australië van start gaan. CDBC staat klaar en alle reaguurders hebben -100 punten vanwege sleepwet en stoute meningen. E-QR is een feit in Australië, dus alleen via staatsgeauthoriseerde QR mag je kopen. Over een jaar of 5 even je IP en 06- over een algoritme en BAM weer een gekortwiekte en bij voorbaat uitgesloten reaguurder.

rattenvanger XL | 14-11-21 | 20:26

@broervandenhollander | 14-11-21 | 20:16: ik was van plan om er meteen 2 te nemen en de booster 5 min erna maar toen bedacht ik me ineens: wat als ik een ongevaccineerde tegenkom en dat die me dan deaud maakt of zoiets. Hahahaha

rattenvanger XL | 14-11-21 | 20:30

Geen kattepis, wauw.

ChalinaRosa | 14-11-21 | 21:36
▼ 3 antwoorden verborgen

Vroeger hadden we al het pokkenbriefje en was er al de mogelijkheid om ongevaccineerde kinderen te weigeren op het kinderdagverblijf. Het is dus heel simpel, 2G gaat er komen.

Diederik_Ezel | 14-11-21 | 19:48 | 4

Met pokken kunnen ze nu dus ongehinderd naar binnen.

rattenvanger XL | 14-11-21 | 20:28

Ik denk 2G plus.

ChalinaRosa | 14-11-21 | 21:38

Ik ga allang niet meer naar het kinderdagverblijf. Moet ik nou toch een 2G?

zwenkwieltje | 14-11-21 | 21:41
▼ 1 antwoord verborgen

Optie 4 en daarnaast ook inzetten op de ontwikkeling van medicijnen die als je besmet bent de klachten verminderen zodat ziekenhuis opname niet nodig is. Net bericht van een kennis, lerares, 2x Pfizer en nu toch ziek.

Der Schnitzeljäger | 14-11-21 | 19:48 | 2

Die pillen heeft Hugo niet besteld toch?

TheJaxx | 14-11-21 | 20:15

Die Pfizer pillen of toch maar die verboden voorloper. Schijnt exact hetzelfde te doen maar dan bedank ik me wel: dat is best wel een heftige aantijging die van dood door schuld omdat je centjes wilde verdienen ipv ivermectine te verstrekken.

rattenvanger XL | 14-11-21 | 20:34

Het zijn vooral gevaccineerden die nu het virus verspreiden. Toegangspassen hebben een averechts effect gehad. De nieuwe maatregelen zijn geen uitweg maar een afslag naar de tirannie.

Lafayette | 14-11-21 | 19:47 | 19

@Diederik_Ezel | 14-11-21 | 19:49:
Dat lijkt dus niet het geval te zijn. Gevaccineerden besmetten op grote schaal elkaar. Ongevacineerden zijn geen risico voor hen. Eerder andersom.

Lafayette | 14-11-21 | 21:33

@Diederik_Ezel | 14-11-21 | 19:49:
Rustagh! 2G komt eraan dus alles komt goed heur. Maar niet mekkeren als het dan nog niet gedaan is met die Chinahoest.

zwenkwieltje | 14-11-21 | 23:12
▼ 16 antwoorden verborgen

Gaat 1G worden…..
Testen testen en niet stiekem met je groene vinkje besmet biertje gaan halen.

Rest In Privacy | 14-11-21 | 19:47

Hoe moeilijk is het nu om even niet naar een kroeg te gaan? Zo komen wij nooit van corona af.

PeterJanssen | 14-11-21 | 19:46 | 3

Hoi Peter. De horeca heeft maar liefst een aandeel van 3% in de besmettingen. Best een gare reactie op dit artikel dan ineens hè?

lamlul007 | 14-11-21 | 19:52

Hoezo ons druk maken omdat mensen de pijp uitgaan? Corona, de enige pandemie die voor meer mensen op aarde zorgt.

De Blauwe Baviaan | 14-11-21 | 20:02

Komen we überhaubt nooit vanaf dus why worry?

zwenkwieltje | 14-11-21 | 21:40

Survival of the fittest of survival of the fattest, zeg het maar.

Mr_Natural | 14-11-21 | 19:46 | 1

Moderne cultuur doet evolutie stagneren dus fattest.

Neuth | 14-11-21 | 20:16

Ik begreep dat het aanbod van die kerel (ben ff zijn naam kwijt) met IC boot (500 bedden) nog steeds geldt. Dus in plaats van te investeren in 5000 extra BOA'S voor controle op de QR-code etc. die gozer met zijn voornoemde boot inhuren. Win-win, zou ik zeggen. Geen extra achterlijke BOA'S op de straat en onze zorg wordt (deels) ontlast.

TinusVlugOpDeKut | 14-11-21 | 19:45 | 2

* verlekkerd *

Zitten daar ook 500 kakelverse verpleegsters bij?

Papa Jones | 14-11-21 | 19:53

Yep. Maar dat zou gezichtsverlies opleveren voor H&M en dat is belangrijker dan de volksgezondheid.

Piet Karbiet | 14-11-21 | 19:58

Optie 4

Pummetje | 14-11-21 | 19:43

Ik lees vooralsnog niets nieuws

Tobi | 14-11-21 | 19:43 | 2

Met je eens. Ik weet niet wie Sonny Spek is, maar het is me vooral onduidelijk waarom hij/zij hier een podium krijgt.

L. Vis | 14-11-21 | 19:48

Ik ook niet.

Diederik_Ezel | 14-11-21 | 19:50

Er overleden vandaag 7 mensen aan/met Corona... per dag overlijden er 450 mensen in Nederland... er is geen crisis, was geen crisis, behalve die in de zorgcapaciteit... Het is de druppel die de emmer van het uitkleden van de zorg doet overlopen... En om dat te verdoezelen zetten we een hele samenleving tegen elkaar op?

PepijnvanLanden | 14-11-21 | 19:42 | 12

Ja top beleid toch...was gelukkig niet al sinds 2017/2018 bekend dat we te weinig personeel in de zorg hadden

TheJaxx | 14-11-21 | 20:17

Appels en peren.
450 mensen overlijden ook door ouderdom in hun eigen bed of in een verzorgingstehuis of bij een ongeluk met lachgas.
Die 7 coronadoden is niet het hele probleem, maar de bezetting van al die andere corona patiënten die 21 dagen een bed bezet houden.
En daardoor gaan er onnodig mensen dood in een ambulance onderweg naar een beschikbare SEH.
Totaal niet te vergelijken dus. Een kei van een drogredenering,

AdvocatusDiaboli | 14-11-21 | 20:54
▼ 9 antwoorden verborgen

Gooi het salaris voor IC-verpleegkundigen eens met 50% omhoog ipv te applaudisseren. Kijk dan eens hoe snel het personeelstekort is opgelost...

* Il Principe * | 14-11-21 | 19:42 | 12

@theo-is-dood | 14-11-21 | 21:46:
Al was het het dubbele, het hele land heeft er last van dat er beperkingen zijn in de IC capaciteit. Tegelijkertijd is het verloop op de IC 10% per jaar. Er zijn dus heel veel IC-verpleegkundigen die je moet kunnen stimuleren om dit op te lossen. Begin eens met geld, daarna de niet medisch opgeleide "managers" die veel teveel krijgen.

* Il Principe * | 14-11-21 | 22:29

@Bakkeleures | 14-11-21 | 21:39: Bij de eerste series poliovaccinaties gingen veel gevaccineerden dood aan polio.
Vaccins zijn niet de succesverhalen die ons al decennia voorgelezen worden.

Arachne | 15-11-21 | 00:22
▼ 9 antwoorden verborgen

Dat van de hammer and the dance is toch al sinds het begin bekend? Dit hernieuwd opleggen van maatregelen is geen novum en niet onverwacht. Het enige wat hier helpt is de politieke moed om niet mensen te stimuleren te vaccineren, maar de moed om een vaccinatieplicht op te leggen, die daadwerkelik met de spuit gehandhaafd wordt. Een andere oplossing om de zorg te ontlasten is er niet. Dat we daarmee de 20% debielen die zich onder ons bevinden daarmee tegen de haren instrijken; het zij zo. Anders blijven we nog jaren deze poppenkast houden.

Nice_Wheels | 14-11-21 | 19:41 | 7

Lees meer Nice wheels, wat ze NIET zeiden was boosterprik. Want geweldig. Wat ze ook niet zeggen: Corona virussen zijn er heel veel en gaan nooit weg, ze trekken zich terug in dieren. Dus deze lockdowns en beperkingen zullen blijven. Zo lang mogelijk.

rattenvanger XL | 14-11-21 | 20:45

@WelDenkend | 14-11-21 | 19:54: Dan zal de overheid dat maar moeten doen. Overigens is er nog geen enkel vaccin geweest met lange termijn effecten. De vetbolletjes worden door je lichaam verwerkt, en dat was het dan. Er zitten geen stoffen in die lange-termijn werking hebben.

Nice_Wheels | 14-11-21 | 21:34

@EEGlivesagain | 14-11-21 | 19:59: 12-50 omdat die voor verdere verspreiding zorgen. Zolang we groepen uitzonderen blijft dit als een veenbrand verder gaan.

Nice_Wheels | 14-11-21 | 21:35
▼ 4 antwoorden verborgen

En intussen dodelijk stilzwijgen van bijna alle politieke partijen. Welke deals worden nu bekonkeld in ruil voor de 2g?

dathoujetoch | 14-11-21 | 19:40 | 3

De CU en de CDA willen houden QR’s want schijnheilig.

rattenvanger XL | 14-11-21 | 20:46

@rattenvanger XL | 14-11-21 | 20:46: gouden

rattenvanger XL | 14-11-21 | 20:47

Hoewel laakbaar, moet er keuze vrijheid zijn om anderen in lockdowns te dwingen. Moet er keuzevrijheid zijn om de zorg capaciteit te overschrijden. Versus mag de overheid vaccinatie verplichten. Exact de discussie die gevoerd moet worden. 2G kan daar uitkomen als maatregel, geen absolute vacinatiedwang, wel de consequentie van niet vaccineren. Maar dan wel plenair in de 2e kamer met hoofdelijke stemming zonder kadaverdicipline. Het hoe wat waar iets besloten wordt doet er echt toe.

Incitatus | 14-11-21 | 20:59

Weer iemand die het beter weet dan alle geleerden samen. Daar hebben we er aardig wat van hier.

zeeman73 | 14-11-21 | 19:36 | 9

Iemand die de kern van het huidige corona probleem beschrijft. De struisvogel houding en kleuterklas toespraken van ons kabinet hekelt. De maatschappelijke discussie en ethische debat wil stimuleren over de lange termijn en exitstrategie, daarbij aangeeft dat hier geen makkelijke en fijne keuzes zijn. Ja lijkt me echt iemand die 'zelf onderzoek op faecesboek doet' en zijn gelijk probeert te halen.

Incitatus | 14-11-21 | 20:49

@Der Schnitzeljäger | 14-11-21 | 19:53:
Een geleerde is niet per definitie slim.

zwenkwieltje | 14-11-21 | 21:35

Het is wel degelijk aangetoond dat homoseksualiteit in de hersenen is aan te tonen. Schwaab heeft hiervoor een lans gebroken en is hiervoor gek genoeg door een deel van de lhbt-gemeenschap aangevallen. Maar stellen dat het een psychische stoornis is, is behoorlijk achterlijk.

W_Drees | 15-11-21 | 07:46
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen