achtergrond

Geenstijl

GeldBlog - EU wil register met al uw bezittingen

Ursula in je broekje!

\

De Europese Commissie heeft een tender uitgeschreven om de technische en juridische haalbaarheid te onderzoeken voor een EU-register waar al uw bezittingen geregistreerd zullen worden. Soort coronapaspoort maar dan voor uw bezittingen. De vraag is waarom de EC een dergelijk register nou wil invoeren en of er nu steun voor te vinden is. De gebruikelijke tactiek van de EU in dit soort zaken doet vrezen.

Het EU-register (H/T Pieter Cleppe) zou veel van de informatie moeten krijgen uit kadasters, belastingdiensten, depots, gemeentes, verzekeraars, kluisbedrijven en zo verder. Zo kan de EU bepalen wie wat/waar/hoe/wanneer heeft of heeft gehad. Niet alleen vastgoed en aandelen, maar ook cryptogeld, kunst en goud en sierraden zouden in dit register terecht kunnen komen.

De officiële reden is dat dit nodig zou zijn voor het gevecht tegen witwassen en financiering van terreur. Best mooi zo’n witwas- en terreur-label, want daar kan je zowat alles mee verantwoorden (wat ook elke keer weer gebeurt!). Een trend die ook met betrekking tot corona kan worden waargenomen.

De echte redenen voor dit EU-register zijn belastingheffing en controle. Hoe meer de EC weet wat mensen bezitten en wat voor transacties ze doen, hoe beter ze kunnen worden belast met gerichte acties. Ook kan er gestuurd worden op het tegengaan van wat de overheid onwenselijke transacties acht. De mogelijkheid om dit te doen opent ook de deur naar het kaltstellen van figuren of bedrijven met onwelgevallige meningen. Net als de banken dat nu (in opdracht van overheden?) proberen te doen, zo ook kan de EU dat doen als dit plan doorgang vindt.

Gelukkig zijn veel politici fel gekant tegen dit plan; het zou disproportioneel zijn en een vergaande inbreuk op de privacy van de burgers zijn terwijl het effect op witwassen en terreur gering zal zijn. Ferber, een politicus van de EPP-fractie, verwacht een dergelijke maatregel van China en niet de EU. Klinkt bemoedigend, maar het voorstel voor dit plan komt van een eurocommissaris die ook tot de EPP-fractie behoort..

Het protest lijkt iets voor de bühne te zijn. Hier komt de vertrouwde tactiek van de EU ook bij kijken: probeer wat, als er geen echte reactie is, dan invoeren en uitbouwen. Mocht er wel verzet zijn, dan beetje terugkrabbelen, een compromis sluiten et voilà; de eerste stap naar het volledige plan is dan gezet. Beetje bij beetje zal de EU haar plannen doorvoeren door proefballonnetjes op te laten, compromissen te sluiten en zo verder.

De les die uit dit plan getrokken kan worden, is dat de EU wel heel duidelijk haar intenties kenbaar maakt aan wie het wil zien. Maar er zijn genoeg experts zoals Adriaan Schout (zeer aardige vent overigens) of door de EU c.s. gesubsidieerde Boekesteijn & De Wijk, die dan zeggen dat de soep niet zo heet gegeten, als ze wordt opgediend. Die kennen we inmiddels ook al, want een EU-bankenunie, EU-pensioensysteem, E(M)U Latijns monetair beleid (monetaire financiering van overheden door de centrale bank) en zo verder zijn er ook allemaal gekomen terwijl dat toen allemaal wel erg vergezocht leek. De soep wordt koud opgediend, maar eenmaal doorgeslikt verandert deze langzaam maar zeker in een kolkende massa van puur lava.

Het standpunt dat velen hebben aangaande de EU; dat ze er best mogen zijn maar niet moeten uitdijen wat betreft zeggenschap (soevereiniteitsoverdracht), is leuk en aardig maar het kan niet. De EU moet en zal doorgaan, of zal ophouden te bestaan, er is geen middenweg mogelijk. Politiek is dit exit-standpunt zelfmoord, want de kiezer durft niet zo ver voorbij de eigen neus te kijken en de angst voor het onbekende is dermate groot, dat een anti-EU standpunt zich meestal beperkt tot de wens voor een soort EEG. Het wordt tijd dat kiezer doorheeft dat de EU-trein maar één eindstation heeft met maar één richting. Het enige wat de kiezer tot nog toe voor elkaar heeft kunnen krijgen (via de zo briljante en zuivere werkzaamheden van onze volksvertegenwoordigers  parlementariërs), is dat het tempo van de EU-trein wat is getemperd. Meer niet.

Zolang de kiezer dit niet inziet, blijven we overgeleverd aan de maniakale EU-plannen zoals dit EU-register voor al uw bezittingen.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeldBlog - My 2 cents

Daar is ie dan, mijn laatste column voor Geenstijl. De oude eik (sommigen zouden zeggen treurwilg) maakt ruimte voor nieuwe groei bij het roze blog.

@Alexander Sassen van Elsloo | 28-04-24 | 19:55 | 139 reacties

GeldBlog - De Oostenrijkse School

Na zoveel misère, zijn zelfs veel arme mensen zich nu bewust dat het anders moet.

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-04-24 | 20:30 | 113 reacties

GeldBlog - Amerika op de pijnbank

Het nieuws sinds 2020 laat zien dat het aantal conflicten alsmaar toeneemt. En sinds 7 oktober, lijkt een nieuwe versnelling te hebben plaatsgevonden. Wie zit hier achter en waarom?

@Alexander Sassen van Elsloo | 04-02-24 | 19:29 | 283 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.