Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Raar. NOS doet tegen NOS alsof NOS niks wist van grensoverschrijdend gedrag verslaggever NOS

Joehoe, Rudy Bouma! Een doofpot die open moet, en je hoeft er niet eens het gebouw voor uit!

Toch vreemd. Bij de NOS (een nieuwsorganisatie) doen ze nu alsof bij de NOS nooit iets bekend was van het 'grensoverschrijdende gedrag' van verslaggever Martijn van der Z. Tenminste, die indruk krijg je als de samenvatting leest (na de breek) van de 13.15-vergadering van donderdag 15 april, die op ongepaste wijze in handen van GeenStijl is gekomen. Daaruit blijkt dat Marcel Gelauff zelfs tegen zijn werknemers beweert dat er bij de NOS geen plaats is voor ongewenst gedrag. Of er tijdens de vergadering enkele slachtoffers van Van der Zande aanwezig waren, en of Gelauff vooral heeft benadrukt dat het allemaal 'goed moet worden uitgezocht voor Martijn', staat weer niet in deze samenvatting, dus we weten ook niet of dat zo is. Maar ja. Misschien lezen we dat binnenkort wel op nos.nl/herstel.

Samenvatting 13.15-vergadering NOS 15/4

Beste allemaal,

Dit is de samenvatting van een bijzondere 13.15-vergadering met een grote groep collega’s. We zijn als NOS Nieuws gisteren in een nare achtbaan beland. In de bijeenkomst hebben we gepraat over hoe we omgaan met de berichten over grensoverschrijdend gedrag door een van onze collega’s. Over hoe en wanneer we daarover intern en extern communiceren. En over wat dit allemaal met ons doet. 

Het is ontzettend belangrijk dat we elkaar een veilige werkomgeving bieden. Marcel benadrukt dat daarin geen plek is voor ongewenst gedrag. Een veilige balans tussen openheid en vertrouwelijkheid is al jaren een essentieel onderdeel van het NOS-personeelsbeleid. (HAHAHAHAHA, GS)

De situatie waar we gisteren mee te maken hebben gekregen onderstreept de noodzaak daarvan eens te meer. En de hoofdredactie benadrukt het grote belang van kunnen praten over dingen die je veiligheid aantasten of die je het plezier in het werk ontnemen. 

Kernwoord in dit soort situaties is ook zorgvuldigheid. Dat betekent, als het om dit concrete geval gaat, dat het tijd kost om tot helderheid te komen over wat er precies allemaal intern en extern is gebeurd, wat de rol van onze collega precies is geweest, welke houding de NOS daar als werkgever én nieuwsorganisatie in moet innemen, en hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen. 

Al direct gisterochtend vroeg zijn de gesprekken gestart met chefs, directie, P&O en de collega in kwestie (niet met eventuele slachtoffers, GS). En er komen nog meer gesprekken aan over wat mensen hebben gehoord, meegemaakt of denken. Het is nog te vroeg voor harde conclusies. De hoofdredactie vraagt tijd en vertrouwen om daar zorgvuldig naartoe te werken. Het is, zoals we gisteren in een bericht op social verwoordden en zoals iedereen zal begrijpen, een precair en gevoelig onderwerp - in de eerste plaats voor alle betrokkenen, maar ook voor iedereen bij de NOS. Daar zijn we ons zeer van bewust. 

In de 13.15 vandaag praten we over dit alles door. Er zijn vragen over of we gisteren als NOS meer hadden moeten communiceren dan ‘alleen’ via social. Marcel legt uit hoe dat gisteren meermaals door de hoofdredactie is afgewogen, maar hoe de noodzaak van zorgvuldigheid ertoe heeft geleid dat niet te doen. Gaan we dan helemaal niets (journalistieks) publiceren? Dat is niet gezegd, maar het was gisteren te vroeg voor meer dan de tweet en het in heel algemene bewoordingen te woord staan van andere media. 

Collega’s hebben ook veel vragen en dragen suggesties aan voor het vervolg. Zoals: Extern onderzoek, ook vandaag iets algemeens aan de buitenwereld laten weten (gaan we doen), en duidelijk maken wat de vervolgstappen zijn. Ook bespreken we de behoefte van veel collega’s om gisteren al íets van interne communicatie te krijgen. Die roep begrijpen we als hoofdredactie. Het was een enorme worsteling, maar had inderdaad ook anders gekund. Bovenal geldt dat we in een situatie zijn beland waarin we niet binnen 24 uur conclusies en oplossingen hebben. Een gesprek zoals dit de 13.15 helpt daarbij, en de suggesties die daarin zijn gedaan nemen we allemaal mee. 

Wist de NOS al voor gisteren van de verhalen op en rond de opleiding journalistiek in Tilburg, wordt gevraagd. Het antwoord daarop is nee. Na het interne ‘statement’ van de school gisteren hebben we contact gezocht met de directie. 

Hoe nu verder? Voor de korte termijn: 

Onderzoeken wat er is gebeurd. Gesprekken voeren met collega’s. Inventariseren wat er vervolgens nodig is. Extern advies inwinnen. 

Bij wie kan je terecht? 

Bij je chef
Bij de hoofdredactie
Bij P&O
Bij de vertrouwenspersonen (intern of extern) 

Tot slot: Deze precaire kwestie heeft echt onze volle aandacht. Weet de hoofdredactie alsjeblieft te vinden voor vragen of als je iets kwijt wil. We zijn zo open mogelijk, en tegelijkertijd vragen we ook de tijd om dit alles goed en zorgvuldig te doen. We zoeken onze weg, en hebben nu nog niet alle antwoorden.

Interne mail

Beste collega,  

In verschillende berichten heb je kennis kunnen nemen van beschuldigingen aan het adres van een NOS-collega van seksueel overschrijdend gedrag. Vanmiddag is hier in de 13.15 uur-bijeenkomst op de Nieuwsvloer ook uitgebreid bij stilgestaan.  

De NOS neemt deze berichten uiterst serieus en geeft ze de volle aandacht. Tegelijkertijd vraagt dit om zorgvuldigheid in het belang van de direct betrokkenen. Dat betekent dat we de tijd willen nemen om ons in verschillende gesprekken een helder beeld te verschaffen. Daar is inmiddels mee gestart. Ook hier past de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door een lid van de hoofdredactie Nieuws, samen met het hoofd Personeelszaken.   

Feit is dat we als NOS willen staan voor een veilige werkomgeving. Om die reden hebben we geregeld dat zaken die daar inbreuk op maken vanzelfsprekend besproken kunnen worden met (direct) leidinggevenden, chefs en eventueel met onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor dit geval, en in z’n algemeenheid.  

De vertrouwenspersonen van de NOS zijn:  

[al jaren aan het wegkijken]

Is wel zo

Social

Reaguursels

Inloggen

Is niks van aan, verslaggever werkte gewoon in het buitenland.

Zyprexa20mg | 17-04-21 | 18:55

Bin de nos hebben ze nog chefs. Die zijn in de rest van de samenleving al 40 jaar verdwenen.

Themistocles | 17-04-21 | 15:52

Ik zeg 'Grab them by the pussy!',.... mag dat?

derksje | 17-04-21 | 12:59

We leggen dit statement van de NOS, waar weinig op aan te merken valt, even naast de verklaring van Geert Wilders over de zaak Graus.

www.gids.tv/video/306565/geert-wilder...

Ik zie een verschil. En nou niet zeiken over whataboutism, het is mij volledig helder dat er hier met twee maten gemeten wordt. NOS, D66 zijn sowieso fout, ongeacht het onderwerp, de PVV mag hier alle potjes breken. Gaat het dan toch eens over de PVV, dan altijd ruim voorzien van allerlei goedpraterij en ge-jamaar. Opvallend. En dit NOS statement? Ik kan er niets verkeerds in lezen.

Beste_Landgenoten | 17-04-21 | 11:29 | 3

Ik denk te zien dat datgene wat u hier ziet of denkt te zien (het meten met twee maten), in uw hoofd exact andersom werkt? Mag een toeschouwer daaruit concluderen dat de waarheid ergens in het midden ligt?

Los daarvan, het gaat hier om seksuele handelingen met minderjarigen, terwijl de vrouw van Grauss toch best wel meerderjarig is. Dat is nogal een verschil, mijn beste BL...

bart1234 | 17-04-21 | 11:58

Whataboutism is sowieso bullshit, misschien begrijp je dat nu zelf eindelijk ook. Een dubbele moraal en hypocrisie moet je niet met Whataboutism weg kunnen moffelen. Het gaat hier echter wel om twee behoorlijk verschillende gevallen. Ook verwacht ik meer van de NOS dan van een PVVer...

Ron_Paul | 17-04-21 | 12:10

Hahahahaha!!!!

Themistocles | 17-04-21 | 15:49

quote "Feit is dat we als NOS willen staan voor een veilige werkomgeving." unquote. Opvallend is het woord "willen". De NOS staat er niet voor. De NOS wil er slechts voor staan. De NOS kan zeggen dat ondanks die wil het niet gelukt is. Zo blijft de NOS aan de goede kant staan.

Sierstrip | 17-04-21 | 09:44 | 5

Spijkers op laag water zoeken. Kent u die metafoor?

Beste_Landgenoten | 17-04-21 | 11:17

@Beste_Landgenoten | 17-04-21 | 11:17: Ik weet wat een metafoor is. Bij de NOS werken communicatie experts. De keuze voor twee woorden in plaats voor één berust niet op toeval. Bij een inspanning reikt de aansprakelijkheid minder ver dan bij resultaat. Het woordgebruik is een keuze geweest. Ware het anders was er wel één woord gebruikt. Bij een redenering draait het ook om vorm. Op de man spelen verandert daar niets aan.

Sierstrip | 17-04-21 | 12:22

@Sierstrip | 17-04-21 | 11:08: Alle bedrijven gebruiken dat soort taal. Bijv. wij willen een lerende organisatie zijn, wij willen een sociale organisatie zijn, wij willen een organisatie zijn om trots op te zijn etc. betekent allemaal wij zijn een organisatie waar leren (van elkaar etc.) hoog in het vaandel staat, waar sociale omgang met elkaar belangrijk is, waar we trots op zijn deel van uit te maken etc. Het is hoe taal werkt. En er hoeft dan ook niet ècht een vaandel aanwezig te zijn waarin bovenaan iets geschreven staat. Die ambiguïteit van levende taal stelt het misschien open voor kwade wil en intellectuele oneerlijkheid, maar dat is over het algemeen vrij gemakkelijk te doorzien. Moeilijker wordt het bij oprechte misverstanden en begripsverwarring, maar daarvan lijkt in dit geval geen sprake te zijn.

Mazzelstof | 17-04-21 | 12:33
▼ 2 antwoorden verborgen

Wordt dit de volgende trial by media? Moet de volgende op basis van enkele geruchten en aantijgingen, die waar kunnen zijn of verzonnen want dat weten we natuurlijk nog helemaal niet, het veld ruimen wegens de opgestoken volkswoede? Moet iedere organisatie waarbij "verhalen" binnenkomen onmiddellijk werknemers ontslaan op basis van ieder verhaal en elke roddel? Dat begint flink te lijken op Mao's culturele revolutie.

Beste_Landgenoten | 17-04-21 | 09:27 | 10

Weet u wat een drogreden is. Dit.

Sierstrip | 17-04-21 | 12:24

@Beste_Landgenoten | 17-04-21 | 11:20: De boel recht lullen wat krom is! Of tijdelijk geheugenverlies. Schijnt ook veel voor te komen. BL, je lult zoals gewoonlijk uit je nek.

NorthStar | 17-04-21 | 13:02

Goed argument ook weer. Met dank voor je bijdrage.

Beste_Landgenoten | 17-04-21 | 17:46
▼ 7 antwoorden verborgen

Normaal gesproken wordt zo iemand op non-actief gesteld hangende het onderzoek. Helemaal normaal gesproken treedt de persoon in kwestie tijdelijk terug hangende het onderzoek.

Bepaalde groepen (LHBTIKOEKOEK, BLM als voorbeeld) beweren net zo behandeld te willen worden als anderen, maar als het om hun gaat dan worden ze anders behandeld en gelden andere regels. Je wil (terecht) als normaal behandeld worden maar vindt dat voor jou abnormaal normaal is.

bergsbeklimmer | 17-04-21 | 08:12 | 1

de term zorgvuldig betekent hier eingelijk:hoe houden we dit zo veel mogelijk onder de pet ,en hoe zorgen we ervoor dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft .in alle andere gevallen waren ze vol op het orgel gegaan met extra journaals enz.enz.

bowlfabriek | 16-04-21 | 23:10 | 1

Reken maar.

Roze_bril_drager | 17-04-21 | 01:09

NOS doet tegen NOS alsof het objectief is.

hetmoetdanmaar | 16-04-21 | 22:56

Noem het veelvuldig: "Zorgvuldig"! Dan is de kou uit de lucht en valt voorlopig niemand iets te verwijten. De easy way out van NOS-Gelauf. Van Hugo de Jonge overigens doorgaans ook.

DumboJet | 16-04-21 | 22:15 | 2

Weet je wie ook vaak het woord zorgvuldig gebruikt.

Madame Kaag.

Roze_bril_drager | 17-04-21 | 01:26

Maar wat is het alternatief? Meteen ontslag? Gaat nog druk worden bij het UWV.

Beste_Landgenoten | 17-04-21 | 09:33

Oh jee, zo dadelijk komt nog uit dat zwarte mensen ook racisten kunnen zijn.

Of dat VVD-ers ook goed kunnen liegen....

FasiscovanJole | 16-04-21 | 22:10 | 1

Zwarte mensen, racisten ? Ga ff in de Republiek Zuid-Afrika kijken, hoe daar de zwarte immigranten van elders vermoord worden of in elkaar worden geslagen, door de 'zwarten', om maar niet te spreken over de blanken die daar door naar Nederland, Australië of Nieuw-Zeeland vluchten.

Zwizalletju | 16-04-21 | 22:16

Een veilige werkomgeving bied je als je nieuws onbevooroordeeld naar het publiek brengt. Ook hoeven jullie het nieuws niet naar een bepaalde kant op te duwen. Het scheelt ook als je alleen waarheden verkondigd. De klanten zijn wij, de burgers. En jullie werken van ons geld voor ons allemaal. dus al dat geframe en gespin daar zitten we niet op te wachten. Gewoon nieuws brengen en dan hoeven jullie ook niet voor jullie leven te vrezen of met beveiligers op pad.

Wellicht zouden jullie bijvoorbeeld eens aan Rutte kunnen vragen of hij inmiddels al weet wanneer hij aftreedt?

InSight | 16-04-21 | 22:05

Spreken met meel in de mond... dat kunnen ze best goed daar lijkt het.

Ik begrijp dat er een soort ijzeren hierarchie heerst waarbij de hoofdredactie een soort ubermenschen zijn?
Ik geloof niet dat ik me daar thuis zou voelen, met of zonder grensoverschreidend gedrag,.

DatInternetDingetje | 16-04-21 | 21:30

Een quote uit 2007
'Hans Laroes de Spermadouche'*
(*gelezen op geenstijl)

Zoethoudertje | 16-04-21 | 21:26

Nou, nieuwsorganisatie... Het is meer Orwells Ministerie van Waarheid.

MAD1950 | 16-04-21 | 21:24

Straks gaan ze Arjen de Herdersjongen nog van ongewenst gedrag beschuldigen.
En dan net doen of iedereen nergens van wist.

Osdorpertje | 16-04-21 | 21:15

Klinkt alsof de NOS dit op een volwassen manier aanpakt. Het volksgericht is inmiddels ook wel erg disproportioneel in dit geval. Het gaat om een totaal nietszeggend ventje, dit is geen landsbelang. Maar ja, mediamensen houden van mediarelletjes.

beldewouten | 16-04-21 | 21:13 | 2

Het is leuk omdat de dominees van de NOS zelf altijd dolenthousiast volksgerichten proberen op te jutten tegen hun politieke tegenstanders.

obominotie | 16-04-21 | 21:30

Het is toch wat woutje, altijd het morele opgeheven 'woke' vingertje naar de ideologische tegenstander en dan zit er waarschijnlijk een echt roofdier binnen de eigen gelederen. Het credo van de NOS, do as I say, don't do as I do.

therealbraindump | 16-04-21 | 22:20

Mooiste aan deze affaire is dat die woke homo’s misschien zelf voor de meeste ellende zorgen en sommigen daarvan dat lijken af te kopen door brave hetero’s terecht te wijzen op twitter. Ze zoeken het maar uit met hun geimporteerde Amerikaanse termen en hashtags. Dat woke gelul over seksualiteit heb ik van begin af aan extreem irritant gevonden. Wat kan mij het schelen dat een jongen graag in een jurk wil lopen of op mannen valt en graag naar sexfeestjes wil of wil afspreken met oude vieze kerels op grindr. Maar val ons er niet meer mee lastig. Toch een beetje play stupid games win stupid prizes.

BobDobalina | 16-04-21 | 21:04

Ook een goed weekend, heb al een tijdje niets met de nieuwsgaring van de nos, en het zal me bloedworst zijn. Andersdenkende ga ik door met mijn eigen zooi.

Maggiderin | 16-04-21 | 20:59

Goed dat GS blijf roeren waar het stinkt,
de NOS vermijden als de zwarte pest lukt ons al vele jaren succesvol
wegens overgesubsidieerde politieke treurbuis voor de linksmensch,
dusch standaard te positief gekleurd en/of schuld ontwijkende media.

TijdelijkOptimist | 16-04-21 | 20:56

Dat hele lhbti gedoe komt mij zo geforceerd over. Blijkbaar moeten we er dusdanig mee geconfronteerd worden alsof het 1. iets bijzonders is, 2. iets heel kwetsbaars is, 3. alleen maar gediscrimineerd wordt, 4. iedereen er rekening mee moet houden, enzovoorts. Al met al wordt er een sfeer opgeroepen die er toe leidt dat die hele lhbti business een soort zieligheidslabel behoudt, want dat geeft aandacht. Zijn we in de tijd inmiddels niet zover gekomen dat we dit onderwerp gewoon buiten de schijnwerpers kunnen houden. En voor zover er geweld tegen bijv. homo's wordt gepleegd; iedereen weet waar dat vandaag komt, ook de hele homo kliek, dus doe er zelf wat aan, en zeg het gewoon wie het zijn, of is dat weer een ander zieligheids/aandachtsprobleem, iets met etnisch.............

Broadsquire | 16-04-21 | 20:53

Ik heb m’n portie porno voor vandaag wel gehad.
Goed dat de strontput open getrokken wordt, maar ik ben ‘r ff klaar mee.

Ruimedenker | 16-04-21 | 20:47 | 1

De strontput staat nog maar op een kiertje denk ik.

Berend_Breedreet | 16-04-21 | 20:51

Niet een ideetje om het management op non-aktief te stellen, tot het onderzoek is afgelopen? Dit zou mij geen vertrouwen geven in de directie, met zo'n verklaring.

Dus ze wisten er helemaal niets van af? Jarenlang aan de gang, maar niemand weet iets. Niet erg geloofwaardig met al die top journalisten. Maar misschien bedoelen ze, dat er niets van is vastgelegd. NOS is erg goed in het Ruttiaans. Maar goed.

Hoeveel van die seksuele gefrustreerden lopen er nog meer rond bij de NOS, waar de directie ook niets van af weet?

Wim Venijn | 16-04-21 | 20:46

De NOS handelt als een goed werkgever. Je moet je mensen gewoon in bescherming nemen. En als het even tegenzit, sta je ze bij. Mocht het ooit klappen dan ligt het niet aan de werkgever.

Leptob | 16-04-21 | 20:45 | 1

Mee eens. Ik heb uiteraard binnenpretjes tot en met wegens SS en vdZ, wegens oog om oog, maar er is nog zoiets als goed werkgeverschap. Als politicus en verslaggever opereer je in het oog van de natie. Een paar kwaadwillenden KUNNEN daar gebruik van maken. Ik geloof direct dat ze schuldig zijn, maar zou niet graag willen dat een twittermob daarover gaat. Ik denk maar aan Debb vs dat smerige blonde ding Heard. Soms is niet alles wat het lijkt. Ik - en wellicht anderen hier op GS, werk ook voor een organisatie in de belangstelling vab de media. Ik zou toch gaarne zien dat mijn organisatie voor en naast me staat in zo’n geval. Een twittermob is zo georganiseerd. Desalniettemin kan ik mijn binnenpretje niet onderdrukken. Menselijkheid is mij niet vreemd blijkbaar.

The-loopy-cowboy | 16-04-21 | 20:59

Zoals ik al eerder opmerkte heeft de NOS van haar hoogste baas geleerd dat alles uiteindelijk goed komt, zolang je maar blijft volhouden dat je er geen herinnering van hebt en van niks weet. Na een week is Nederland het vergeten.

Ceristimo | 16-04-21 | 20:34

Net op het NOS-journaal: blijkbaar vindt de Rutgers Stichting dat er meer geld vanuit de overheid moet komen om dit probleem aan te pakken. Dat had ik nou echt noooooooooit verwacht.

ZOMG | 16-04-21 | 20:34 | 1

Rutte stichting?

nobodiesunmighty | 17-04-21 | 00:28

VrijMiBo DOET HET NIET via de GS-app! Alleen via de browser. Wie?

-edit NSFW vinkje aanzetten -

Verderkijkert | 16-04-21 | 20:33 | 4

@Leptob | 16-04-21 | 20:35:
Nou je het zegt, ik heb het vandaag ook nog niet gedaan.

* Kapiteinse zoeken gaat *

Kapitein Sjaak Mus | 16-04-21 | 20:38

Dat is ook kut.

Verderkijkert | 16-04-21 | 20:41

M’n vrouw doet ‘t ook niet en het is weliswaar lente.

Ruimedenker | 16-04-21 | 20:42
▼ 1 antwoord verborgen

"Een veilige balans tussen openheid en vertrouwelijkheid...."
Wat is dat nou weer? Dat riekt naar de kool en de geit willen sparen. Als je te open bent, dan schaad je het vertrouwen, maar als je te vertrouwelijk bent, dan ben je niet open genoeg. Dus moet je ergens tussen te open en te gesloten gaan hangen, en dat hangen moet dan 'veilig' zijn. Veilig voor wie? Voor de kool of voor de geit? Als ik het stuk lees, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat daar geen duidelijkheid over gegeven wordt, dat om de hete brij heen gedraaid wordt. Waarom kunnen misstanden bestaan? Juist omdat degenen die over de schreef gaan zich veilig voelen, veilig kunnen bewegen binnen een gemeenschap die liever wegkijkt en een vertrouwelijkheid creëert die diametraal staat tegenover het soort vertrouwelijkheid waarover nu in de tekst gerept wordt. Het soort veiligheid dat een structureel onveilige situatie creëert. Het soort veiligheid waaraan nagenoeg iedereen door te zwijgen en door te vergoelijken heeft bijgedragen.
Het gebruik van de vele bijvoeglijke naamwoorden die typisch opduiken als een club met grensoverschrijdend gedrag wordt geconfronteerd (woorden als veilig, zorgvuldig, precair, gevoelig) duidt erop dat ze er bij de NOS voorlopig niet uit zijn.

Schoorsteenveger | 16-04-21 | 20:30 | 2

Die zin kan niks anders beteken dan dat Marcel weet heeft van amoreel gedrag van zijn werknemers en misschien ook wel hemzelf.

zhirek | 16-04-21 | 20:35

Weet hoe groot die groep is en zitten van hoog tot laag.

gato | 16-04-21 | 21:10

Ook niks bij het Jeugdjournaal?

Mr_Natural | 16-04-21 | 20:30 | 3

Zou inderdaad een goed item zijn:
mannen zo oud als je vader die je compliment geven op je profiel, die willen hun sperma over je gezicht spuiten, of erger, en draaien zich daarna om, zijn je vergeten of dreigen je daarna reputatieschade op je te verhalen.

Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:36

Het schijnt dat ene mevrouw Blok tijdens haar kinderfeest ook wel eens los gaat met kleine Dieuwertjes.

Leptob | 16-04-21 | 20:39

@Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:36: ik zou kijken. Vooral met een mooie animatie erbij. Misschien ook leuk als ze er in sesamstraat een stukje over opvoeren. Wijlen meneer Aart zou dat heel goed kunnen, net doen alsof hij zijn piemel leegspuit over pino en tommie en dan ze geen blik meer waardig gunnen.

BobDobalina | 16-04-21 | 20:56

JA UND?

Eddy67 | 16-04-21 | 20:27 | 1

Gewoon je kinderen heel goed waarschuwen, niemand zit aan je of aan je lichaamsdelen. Mijn moeder had ze allemaal naar de klote geschopt en dit heeft me altijd een blij en goed gevoel gegeven, ik zou het gewoon kunnen zeggen en mijn moeder en vader losten het wel op.

gato | 16-04-21 | 21:13

De aanrander met de witte onderbroek zit ook nog steeds gewoon bij de islamofascisten van de Joop...

eerstneukendanpraten | 16-04-21 | 20:27 | 2

Een anoniempje dat nooit aangifte heeft gedaan
Logisch dat er dan niets mee gedaan wordt

Mauritskade | 16-04-21 | 20:30

Die heeft nog steeds een 'veilige omgeving'.

AdPatat1960 | 16-04-21 | 21:53

(..)hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen.

Dus ook van M. van der Zande. Hahaha :)

Thoth | 16-04-21 | 20:25 | 3

De veiligheid van een vaste betaalde baan valt in het niet van de lichamelijke integriteit van een minderjarige, maar de NOS onderzoekt de zaak eerst.

Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:30

Neeheee je moet de achternaam afkorten, niet de voornaam!

ZOMG | 16-04-21 | 20:35

@Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:30: was het niet iemand van hun geweest, dan was die allang ge-mee-towed.

AdPatat1960 | 16-04-21 | 21:54

Kunnen we geile 16-jarigen die sex met meerderjarigen hebben niet gewoon gedogen? Dan zijn we van dit gezeik af.

Leptob | 16-04-21 | 20:23 | 3

Je geile fantasieën van amper 16+ met opa’s van 60 is leuk voor je eigen dromen. Word wakker, ik zat niet op een vaderfiguur te wachten toen ik 16 was.
En jij ook niet.

Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:27

Het feit dat NOS niets over Martijn van der Zande meldt in het 20 uur journaal, versterkt het vermoeden dat veel NOS'ers het bovenstaande zouden toejuichen.

bart1234 | 16-04-21 | 20:30

Nieuwsorganisatie ? Indoctrinatie instituut !

Der Schnitzeljäger | 16-04-21 | 20:22

Er lijkt mij niks mis met de wijze waarop de NOS hier mee omgaat. Ik weet wel dat sommigen hier het hakblok al klaar hebben staan, maar gelukkig gaan we hier in NL op een genuanceerde manier mee om. De tijd van abführen und abfknallen ligt gelukkig al enige tijd achter ons.

Red shirt | 16-04-21 | 20:18 | 7

@bart1234 | 16-04-21 | 20:31:
Dat is jouw ongeïnformeerde kort door de bocht conclusie
Zoals ik al zei, als je een hekel aan de NPO hebt dan is een "probleem" al snel gevonden of verzonnen

Mauritskade | 16-04-21 | 20:39

Besluiteloosheid, halfslachtigheid, wegkijkend om de hete brei dralen met meel in de mond pappen en nathouden, oogkleppen op en er voor weglopen is mooi samengevat in het eufemisme: er op een genuanceerde manier mee omgaan.

Mazzelstof | 16-04-21 | 20:43
▼ 4 antwoorden verborgen

De NOS-organisatie is een groep broekpoepers, die geen van allen meer weten wat nog normaal is, alles moet kunnen/niks mag meer. Ze komen zichzelf honderd keer per dag tegen.

Normpje | 16-04-21 | 20:18

<snurk> er staat dus eigenlijk niets in deze tekst. Spindoctortaal voor we weten het en we gaan er niets aan doen.
Diversiteit en inclusiviteit betekent niets minder dan tolereren van de meest immorele levenswijzen van randfiguren die altijd in de marge verbleven en die in deze postmoderne hedonistische tijd de kans zien om hun perverse fantasieën ten uitvoer te brengen en denken er mee weg te komen onder de vlag van de zogenaamde tolerantie.
Het verlies van een moreel anker in onze postmoderne samenleving zal ons breken en tenonder brengen en we zullen worden onderworpen door de moreel zelfverzekerden die niet noodzakelijk moreel superieur zijn maar die wel zullen handelen vanuit een moreel superariteitsgevoel dat hun sterkte geeft op een gebied waar het ons juist aan ontbreekt.
Het tolereren van 'zulk gedrag' op gronde van diversiteit en inclusiviteit is immoreel.

postmodernismisdead | 16-04-21 | 20:17

Ja opeens ben je van opzoek naar de doofpot beland in een doofpot.

Rest In Privacy | 16-04-21 | 20:15

Probleem lijkt me meer bloot bij de NOS te liggen dan bij de lhbti-community.

Zoethoudertje | 16-04-21 | 20:15 | 1

Misbruik is niet verbonden met geaardheid. Echter, er zijn organisaties die bewust misbruik negeren of toedekken. De NOS weet van de prins (rutte) geen kwaad, nog anderen die met hem heulen (pechthold), dat is een giftige omgeving. Daar maken hoernalisten gebruik van (mbo, allemaal). De rot zit diep!

Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:44
-weggejorist-
ikwilookwatzeiken | 16-04-21 | 20:14

NOS/D’66... er zijn clubs voor minder verboden.

Broekpaling_bezitter | 16-04-21 | 20:13

Rudy Bouma, het geweten van Nederland.

Schmutz Geilmacher | 16-04-21 | 20:12

Er gaan er een heel zooitje uit daar begrijp ik.

van stampij | 16-04-21 | 20:12

Zal wel meer rotzooi uitkomen. Deugers hebben vaak wat te verbergen.

fubarmf | 16-04-21 | 20:11 | 1

Dus of er meer gaat uitkomen betwijfel ik. Zolang ze het onder de pet kunnen houden komt er helemaal niks naar buiten.

Andersdenkend | 16-04-21 | 22:03

Zo spendeer je tig artikelen en video’s over #metoo, waarbij de daders in kwestie vaak geen enkele vorm van wederhoor kregen.

Zo negeer je het zo veel mogelijk als het een van de eigen betreft en stop je de hond in de doofpot.

Kwalijk maar ben niet eens verrast.

JohnLocke | 16-04-21 | 20:10 | 1

Wederhoor bestaat niet uit een commissie Stiekem die met een rapport met het gewenste antwoord komt na wat vrijblijvende vragen.

Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:14

Zo'n onderzoek kun je natuurlijk niet even snel in een paar maandjes afraffelen. Dat moet zorgvuldig gebeuren, en zodra het afgelopen is, moet je het slachtoffer van dat onderzoek ook de tijd geven beroep in te stellen en een contra-onderzoek te laten doen.
Ik heb zo'n idee dat dit dus nog wel eventjes gaat duren.

obominotie | 16-04-21 | 20:10

Extern advies inwinnen = probleem niet bij de teugels vastpakken + anderen
'objectief' (in jouw opdracht) het deksel op de doofpot laten houden

Tobi | 16-04-21 | 20:09

Weet je wat ik ongewenst gedrag op de werkvloer vind? Iemand die nog net als allerlaatste iets bovenin/bovenop de afvalbak weet te parkeren waardoor de volgende uiteindelijk de vuilniszak moet wisselen voordat ie wat afval kwijt kan. DAT is pas ongewenst gedrag.

Leptob | 16-04-21 | 20:09 | 4

Grote batch printen en dan lekker een ander het papier bij laten vullen.

Lorejas | 16-04-21 | 20:21

@Lorejas | 16-04-21 | 20:21: het normaal vinden de grote boodschap 5 minuten na binnenkomst te plannen altijd.

dhrat | 16-04-21 | 20:51

bij normale bedrijven worden de afvalbakken dagelijks geledigd.

MaarFeitelijk | 17-04-21 | 00:03
▼ 1 antwoord verborgen

Agressieve grinder roofdieren, actief op zoek naar nieuw vlees om te consumeren. Niets ontziend om aan hun smeerbeer gerief te komen. Jonge jongens, soms net 18 of nog niet eens, die net uit de kast komen en ten prooi vallen aan deze goorlappen die met hun obesitas lijf niet liever willen dan diep in deze jongens binnendringen, als eerste.
Aan de hoogste boom mogen ze bungelen.

Bakkeleures | 16-04-21 | 20:09 | 5

waar heeft u het over? en wie is er obese? U heeft een raar idee hoe homoseksuelen seks hebben. U kijkt te veel rare films.

MaarFeitelijk | 17-04-21 | 00:02

@Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:21: u heeft een vrouwtjes idee over homesex.

MaarFeitelijk | 17-04-21 | 00:03

Maar, als je jezelf dan op Grindr zet, en je spreekt zelf af met een oudere man, ben je dan ook "slachtoffer" of niet?

Beste_Landgenoten | 17-04-21 | 09:35
▼ 2 antwoorden verborgen

Niet grappig:
Als werkgever bewust een hoog geplaatst personeelslid in bescherming nemen die bewust zijn/haar hoog geplaatste positie misbruikt om anderen te misbruiken. #changemymind

Analia von Solmsch | 16-04-21 | 20:07 | 1

flauwekul, is helemaal niet gebeurd.
'de zaak'is ook gewoon in het journaal besproken.
verder past de rechtsstatelijke benadering.

MaarFeitelijk | 17-04-21 | 00:00

De tijd om alles goed en zorgvuldig te doen.

hoejeheette | 16-04-21 | 20:06 | 1

Framen en blamen kost wat tijd uiteraard. Er moet goed gepolderd worden... View tuig, met die Onno erbij. Doe dáár maar eens een onderzoekje naar, de apologeet.

Acar_ketimun | 16-04-21 | 20:45

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen