Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Lol. CBS: "Veel minder migranten nodig als NL vrouwen eindelijk half dagje meer gaan werken"

Ook al de schuld van vrouwen: alles.

Vrouwen, de toekomst van Nederland rust up UW schouders van champagne. En okay, voor de goede orde. Het is niet het CBS dat zegt dat alles de schuld is van vrouwen. Het is de coordinator van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) - een beetje het CIDI onder statistiekbureaus - die in samenwerking met het CBS het onderzoek "Verkenning Bevolking 2050" uitvoerde. Joop de Beer heet-ie, een beer onder beren. Enfin, één ding is duidelijk, dit land vergrijst (en is stuk). En we dachten altijd dat er 'arbeids'-migranten nodig waren om dat te ondervangen, maar De Beer vaart op eigen kompas en concludeert: "Bijna de helft van de bevolking is vrouw, dus dat tikt heel snel aan." Verdomme, nou je het zegt.

En hier ligt dus de eindoplossing, want 75% (!) van alle vrouwen werkt parttime, tegenover 20% van alle mannen. "Het vereist niet eens een radicale omslag: als vrouwen wekelijks een half dagje extra gaan werken - 33 uur in plaats van 29 - kunnen in de toekomst maar liefst 700 duizend extra voltijdbanen worden vervuld. (...) Dit vrouwelijk arbeidspotentieel is vergelijkbaar met de instroom van zo’n 900 duizend migranten, die gezamenlijk 600 duizend voltijdvacatures zouden vervullen, berekende De Beer. Daardoor zou de komende dertig jaar het migratiesaldo structureel met dertig duizend per jaar omlaag kunnen."

Vrouwen, het is aan u.

Reaguursels

Inloggen

Yep, bij gemiep over arbeids gelijkheid en top functies
pak ik ook altijd deze statistiek.
Ga gewoon meer werken en verdeel eventuele kindzorg 50 - 50 met manlief.
.
(En jawel dit gaat netto meer gewerkte uren opleveren.
En alvast gewenning aan een langere werkweek,
als de kids weer minder zorg nodig hebben)

hotmint | 13-04-21 | 21:13 | 1

50% vrouw werken en 50% man werken is netto minder salaris dan wanneer man alleen blijft werken omdat mannen nog steeds veel meer salaris ontvangen dan vrouwen in dezelfde functie, daarnaast werken vrouwen veelal in beroepen die een mindere salarisschaal kennen dan waar hun man in een hoge functie werkt dat overigens vaak niet met parttime samen gaat. Helaas is één modaal salaris lange na niet genoeg om in het levensonderhoud van een gezin te kunnen voorzien. Zou het wel moeten zijn want dan krijg je meer kans om je kind evenwichtiger in de maatschappij neer te zetten. Man vrouw zou niets uit moeten maken.

potjandorie | 13-04-21 | 23:03

Wat een vreemd bericht. In een land met pakweg 340.000 werklozen is een gebrek aan arbeidskrachten niet het grootste probleem zou je zeggen. Laat die allemaal een middagje werken. Overigens verwacht ik dat de corona-crisis nog tot forse ontslagronden zal leiden.

Verder komen er hier elke week tussen de 400 à 800 mensen onuitgenodigd binnen. Die blijven dus ook komen als autochtone vrouwen allemaal 80 uur per week gaan werken.

En de immigranten die hier komen om echt te werken zijn natuurlijk niet het werkelijke probleem. Pakweg 90% van alle immigratieproblemen zit hem in immigratie van bevolkingsgroepen die juist niet willen werken. Die;
- frauderen met alle denkbare uitkeringen en subsidies;
- die alle vormen van (gewelddadige) criminaliteit fors opkrikken;
- die dit land en haar inwoners intens haten;
- die zich laten subsidiëren om ons tegen elkaar op te zetten;
- die meer rechten dan autochtonen opeisen;
- die "racisme" schreeuwen als ze eens per eeuw op een plicht gewezen worden;
- etc.

Het lijkt al een tijdje de norm om Nederlanders tegen elkaar op te zetten; zwart tegen blank, jong tegen oud, vrouw tegen man en nu weer man tegen vrouw.

Dandruff | 13-04-21 | 20:30

Al werkt iedere vrouw 60 uur per week, die instroom gaan ze niet tegenhouden. Ik denk dat ze meer vrouwen aan het werk willen hebben om al die uitkeringen te kunnen betalen voor de verse instromers.

Tuinhekje | 13-04-21 | 20:29

Nu ik de reacties in deze draad begluurd heb denk ik minstens dat de 75% van de nederlandse vrouwen een dag per week meer moeten werken om de door hen zo gewenste immigratie te kunnen blijven financieren.
Mij lijkt dit een redelijke vraag aan hen.

FredMistig | 13-04-21 | 20:28

Een hardnekkige denkfout is om immigranten alleen te zien als aanbieders van arbeid en niet als consumenten van arbeid. Immigranten willen ook wonen, rijden, eten, medische zorg enzovoort. Dat kost allemaal arbeid. Als immigranten meer arbeid consumeren dan leveren (gefinancieert door de sociale dienst) dan vergroten ze de tekorten aan arbeid in plaats van de tekorten te verminderen.

DutchLion33 | 13-04-21 | 17:32 | 2

Een andere denkfout is de veronderstelling dat ze gaan werken.

Gen. Maximus | 13-04-21 | 18:31

Of dat ze ooit weer weggaan.

Cor Netto | 13-04-21 | 18:39

iedereen is het toch spuugzat, die beschuldiging dat "we" me teveel ouderen zouden zijn... Laat men maar eens stoppen met het binnen halen van (hoog) bejaarde allochtonen.

Reken de percentages "nog in leven/in NL" maar eens uit, en dan schrik je.
Voorbeeld: vrouwen, geboortejaar 1929, per januari 2010 dus 84 jaar oud en per januari 2020 dus 94 jaar oud.
Van de Nederlandse vrouwen leeft nog maar 22.78 %
Van de Marokkaanse vrouwen "leeft" nog 60.00 %
Ofwel, daarvan zijn er héél veel op hoogbejaarde leeftijd naar Nederland gekomen "want hier is alles gratis".

Zo vanaf 60 jaar komen de immigranten binnen, geboortejaar 1953:
op 1-1-2019 zijn er 971 Marokkaanse vrouwen.
In de loop van het jaar 2019 overlijden er 3 Marokkaanse vrouwen uit 1953.
Op 1-1-2020 zijn er 976 vrouwen.

Ook 1953: 1-1-2019: 618 Antilliaanse/Ar. vrouwen. Overlijden: 6 vrouwen 1953. Op 1-1-2020 zijn er 619 vrouwen uit Antillen/Aruba.

Gaan die werken, laat staan 'een halve dag extra"?
Nee dus. Die komen allemaal naar Nederland op het moment dat zij (veel) geld gaan kosten.
En de Nederlandse vrouwen die al vanaf haar 17e jaar werkt, moet nu doorwerken tot haar 67e jaar. Want "wij" zijn te duur, want "wij" zijn met 'teveel" - daarover trouwens nooit eerder klachten over gehoord gedurende die 50 jaar werken: dat 'we' te veel geld opbrachten......

Wering | 13-04-21 | 17:27

Tsja dames, een halve baan werken en dan toch verwachten dat je een topbaan met -salaris krijgt gaat hem dus niet worden. Al dat gemiep over 'het glazen plafond' dat vooral door de dames zelf vakkundig wordt dichtgekit. "Ja maar de huishoudtaken komen toch vooral bij de vrouw terecht". Dan doe je dus iets niet goed mevrouw; misschien moet je de taken beter verdelen en niet - zuchtend en klagend - de vaat/strijk/was/whatever opnieuw gaan doen omdat manlief hem marginaal anders dan jij (dus 'fout') doet. En duidelijker zijn, "ik ga dit doen, dus dan doe jij dat". Mannen zijn niet helderziend, en kunnen niet aan de chagrijnrimpel in februari zien wat ze afgelopen december blijkbaar verkeerd gedaan hebben.

Dus dames, ga gewoon een baan werken net als die vent van je, en verdeel de kids en het werk. En tip: geen enkele baan is altijd leuk, nergens heb je alleen maar leuke collagas, en jij bent ook niet altijd en leuke collega en levert ook niet altijd topwerk, dus ook jij kunt kritiek krijgen. En janken gaat dan niet helpen.

De dames willen toch gelijkheid? Mooi, dan kun je dus ook, net als de meeste mannen, een baan werken die niet ideaal is en waarvan je niet gedroomd hebt en waarin je niet (helemaal) verdient wat je wilt verdienen, maar hè, shit happens. Modieus gekleed en geknipt achter een bureautje zitten om de laatste gossip door te nemen en vooral niet moe worden is geen baan, dat is dagbesteding. De meeste volwassenen zijn daar na hun 4e jaar mee gestopt.

Valse_nootjes | 13-04-21 | 16:54

Waar hebben we überhaupt extra werkenden voor nodig ? Alles wordt toch geautomatiseerd en verrobotiseerd. Voor het overblijvende werk zou men gewoon eens een redelijk loon moeten bieden, dan komt alles goed.

RichardBandler | 13-04-21 | 16:37

Nederland is ook welvarend geworden toen er <5 miljoen mensen woonden. In 1950 hadden we 10 miljoen mensen en toen draaide het land beter dan nu. Tegenwoordig wonen hier ruim 17 miljoen mensen en gaat de levensstandaard alleen maar achteruit.

Uiteindelijk gaat het om de 'kwaliteit' van de mensen die er wonen. We hebben zoveel nutteloze mensen hier rondlopen en dit aantal wordt alleen maar groter.

koosroos | 13-04-21 | 16:34 | 1

Tussen 1950 en 2020 is het aantal inwoners van Nederland met 7 miljoen gestegen. Hoeveel van die 7 miljoen is Nederlander en draagt, middels baan dan wel maatschappelijk nuttig vrijwilligerswerk, bij aan de welvaart van Nederland? Hoeveel van die 7 miljoen is gèèn Nederlander en draagt bij aan het 'herverdelen' van de welvaart?

Valse_nootjes | 13-04-21 | 16:56

Ah! Ik behoor tot de minderheid die full-time werkt.

Wat me al jaren stoort, is waarom je in Nederland wordt gestraft als je full-time werkt en netto verhoudingdgewijs minder overhoudt dan een parttimer.

Als je dat aanpast, moet je eens zien: ik wed dat dan meer vrouwen zullen kiezen om ook volledig aan het werk te gaan

Roos | 13-04-21 | 16:21

Overheid kleiner maken. Veel kleiner en dan kunnen de ontslagenen in de private sector aan de gang. Waar toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Tis niet zo moeilijk. Plus die vrouwen vanzelfsprekend.

Sierstrip | 13-04-21 | 16:07

Nederland vergrijst dus moeten er meer mensen aan het werk om dat te bekostigen. Vergrijzing ga je tegen door het verjongen van je bevolking. Voor het verjongen van een bevolking dien je tijd te hebben. Tijd heb je niet als je als beide ouders aan het werk bent.
Buiten de gevolgen die dit heeft op de ouder als werknemer (werken, huishouden, kinderen managen, jezelf ontwikkelen) vraag ik mij af wat dit doet met de opvoeding van kinderen.
In before 'ja maar ik ben ook opgegroeid met twee werkende ouders, en ik ben ook goed terecht gekomen', kijk even naar de onthechte manier (toeslagen affaire, 'ik kan het mij niet herinneren' en ga zo maar door) waarop we tegenwoordig met elkaar omgaan. Dan kan je niet anders dan erkennen dat de generatie die een gestructureerde thuissituatie ontbeerde nu ook lekker langs elkaar heen leeft.
Alhoewel de huisvrouw ook een man kan zijn (of huis Apache helikopter) zou het in mij ogen ideaal zijn als een partner in de gelegenheid gesteld wordt om de thuisbasis te bestieren zodat de andere partner zich kan focussen op het werk en er ruimte is om voor kinderen te zorgen die de vergrijzing tegen moeten gaan.

Johanvb | 13-04-21 | 16:05

Ja, ze zijn gek. Dan kunnen ze niet meer lekker kliederen met verf of klei op kosten van een voltijds werkende man, want artistieke aspiraties. Een nee, liever geen kinderen. Kinderen hinderen.

Willibald von Klúúúk | 13-04-21 | 15:40

Zo rond 1970 waren er inderdaad veel minder werkenden nodig: alleen de mannen en alleenstaande vrouwen hoefden buitenshuis te werken.
Geen creche, werkster, medische en andere thuishulp, geen asielopvang, extra jeugdzorg, verwarde personen, taallessen en inburgering, uitkeringsadministratie, minder dokters- en medische bezoeken, et. etc.

En, niet te vergeten, mensen konden en mochten zelfstandig leven. Zonder dat de overheid iedere stap monitorde, controleerde, vastlegde, onderzocht, evalueerde, bijstelde, weer nieuw beleid maakte etc. etc.

Nu moet iedereen 'hoogopgeleid' zijn om een strak geprotocolleerd administratief baantje te mogen doen waar men vervolgens erg moe van wordt en burnout raakt.
Maar het 'moet'. Want anders is er geen smoes meer om jaarlijks heel veel immigranten binnen te halen om het 'werk' uit te voeren. Want als dan blijkt dat die immigranten toch niet kunnen of willen werken, dan heb je veel 'werkenden' (vrouwen) nodig om hun uitkeringen (en de rest) te betalen, etc.

Maar de vrouwen hebben hun zin: zij zijn nu geëmancipeerd.
Alleen, ook hier geldt dat het niet de Nederlandse vrouwen zijn, maar de Niet-westerse vrouwen die zo sterk achterblijven in de netto arbeidsdeelname.

Daar moet Joop de Beer ook maar eens naar kijken. Niet “alle vrouwen een halve dag extra werken” roepen. Dat is te algemeen gesteld. Beetje goochelen met grote getallen.
Maar: kijk eens naar de zgn. ‘niet-beroepsbevolking’ onder -ook zeer jonge !!- niet-westerse allochtone vrouwen. En naar hun percentage bijstand, en percentage arbeidsongeschiktheid.

De Nederlander overal als schuldige voor aanwijzen gaat, zo zal Joop de Beer in zijn stukken kunnen zien, binnen de komende twee decennia heel snel ophouden. Domweg omdat er gigantisch veel minder Nederlanders zijn om de schuld te geven…

Wering | 13-04-21 | 15:25

Die Joop de Beer zou eens moeten berekenen hoeveel het zou schelen als allochtonen gewoon net zo veel en zo lang zouden werken als de Nederlandse bevolking – die niet voor niets door moet werken tot 67 jaar of ouder.
Dan komt hij daarna maar eens terug om over de vrouwen te praten.

Zie bijv. aantal bijstandsuitkeringen in de groep 55-65 jarigen in 2000 vs 2020

Artikel CBS 26-8-2000
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2002/35/kwart...
Onder andere: “De verschillen zijn het grootst bij de ouderen. Van de 55-64-jarige autochtonen had 3 procent een bijstandsuitkering. Van de oudere niet-westerse allochtonen zat daarentegen bijna 30 procent in de bijstand.
Berekening percentages bijstandsuitkering 2020 (55-65 jarigen – aantal uitgekeerde uitkeringen vs aantal inwoners per bevolkingsgroep)
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dat...

2020 naar leeftijdsgroep:

NEDERLANDS
% inwoners met bijstandsuitkering
25-35 jaar 1.73
35-45 jaar 1.97
45-55 jaar 2.22
55-65 jaar 2.93

NIET-WESTERS
% inwoners met bijstandsuitkering
25-35 jaar 9.45
35-45 jaar 14.34
45-55 jaar 17.98
55-65 jaar 25.31

Niet-westers 55-65 jaar: 211.022 inwoners (8.91 % 55-65) = 53.400 x bijstand
Nederlands 55-65: 1.938.721 inwoners (81.86 % bev.) = 56.780 x bijstand.

Aandeel/percentage Niet-westerse allochtonen 55-65 jaar van de totale bevolking 55-65 jaar - volgens planning CBS 2020-2070

2000 – 4.06 % - (geboren 1935-1945)
2020 – 8.91 % - (geboren 1955-1965)
2040 – 19.83 % - (geboren 1975-1985)
2060 – 25.38 % - (geboren 1995-2005, de rest is dan (3e generatie) Nederlander. Dus tegen die tijd zullen “Nederlanders” een hoog percentage bijstandsuitkering hebben).

Wering | 13-04-21 | 14:35 | 5

@Red shirt | 13-04-21 | 15:27:
Kip-ei vraag.
Hoe komt het dat werkgevers allochtonen 'discrimineren' en NIET de voorkeur geven aan allochtonen "want die werken zo hard, die heb ik liever dan Nederlandse werknemers"?

Wering | 13-04-21 | 16:57

@Red shirt | 13-04-21 | 15:27:
Hallo, Wering zegt enkel dat het aantal allochtonen met een bijstandsuitkering veel groter is dan onder de autochtone bevolking. Dat ligt voor een groot deel aan de arbeidsmoraal en integratie niveau.
Als je niet integreert en een slechte arbeidsmoraal hebt, krijg je ook geen stageplek. Dat is geen discriminatie maar ervaring.

PisFinger | 13-04-21 | 16:57

@Red shirt | 13-04-21 | 15:27: Tsja, hoe zou dat nu toch komen? Altijd leuk dit soort zielig argumenten; het gaat om 'kinderen van immigranten', maar niemand kijkt duidelijk naar kinderen van WELKE immigranten. Is het voor kinderen van Aziatische ouders (Chinees, bijv.) net zo moeilijk om een baan te vinden als voor kinderen van, ik zeg maar wat, Riffijnse ouders, dan wel Suriantilliaanse ouders? Iets zegt me dat dit niet helemaal gelijk loopt. Zou het iets te maken kunnen hebben dat onder de Aziatische ouders iets meer zit van 'hard werken op school, en hard werken na school', en wat minder van 'iek nie weet main kiender sain'?

Valse_nootjes | 13-04-21 | 17:01
▼ 2 antwoorden verborgen

In een land als Japan blijft de boel ook draaien met een enorme vergrijzing. Die hebben nauwelijks migranten. Het is een smerige list om iedere keer te beweren dat migratie ons vergrijzingsprobleem gaat oplossen maar daar is helemaal niets van waar. Wat ze niet meenemen is dat die migranten inmiddels zelf ook aan het vergrijzen zijn dus je maakt het probleem alleen maar groter op de langer termijn. Ook rekenen ze dan voor het gemak niet mee dat maar een fractie van migranten daadwerkelijk in de zorg werken. En wat al helemaal niet meegenomen wordt is de enorme hoeveelheid niets toevoegende migranten die enkel het huizenprobleem nog groter maken, rotzooi schoppen, enorme bedragen opmaken aan gratis zorg en ondersteuning.

Stop de waanzin. Migratie en vergrijzing oplossen hebben niets met elkaar te maken.

omwenteling | 13-04-21 | 14:32 | 2

Migratie en vergrijzingsprobleem wel denk ik.

grietmetgroenefiets | 13-04-21 | 14:39

Hoeveel asielzoekers neemt Japan per jaar op? Vijf?

Valse_nootjes | 13-04-21 | 17:02

Die migranten zijn sowieso niet "nodig", of vrouwen nou meer gaan werken of niet.
We hebben toch gvd nét berekend dat al die immigratie ons honderden miljarenden kost en heeft gekost? Hoe kun je dan in godsnaam nog blijven volhouden dat we er nog méér nodig hebben?

snakedogman | 13-04-21 | 14:17

Migranten? Dat zijn toch die mensen die ik, wanneer ik ook eens een sporadische dag vrij ben, altijd met hoofdoek achter een kinderwagen zie lopen in de stad. (En ook steeds meer in het dorp). Toevallig net ook als manlief van de hoofdoek blijkbaar toevallig zijn papadag heeft om de rest van het grut bij elkaar te houden.

benjeallanggek | 13-04-21 | 14:11

Vrouwen iets meer gaan werken... precies ja! Dat is die andere kant van de feminisme/emancipatie/gelijke rechten/broek ipv rok-medaille... dat betekent dus niet alleen de activistische lusten maar ook de realistische lasten dames! Minder beauty-case en shoppen... meer werken met je kadaver!

Nederlanddraaitdoor | 13-04-21 | 14:07

Vrouwen zijn zo egoïstisch! Ze kunnen die kindertjes toch prima dumpen bij vreemden. Hele dag naar school en daarna lekker naar de naschoolse opvang is toch gewoon prima! Hebben die mensen ook weer werk. Een mens leeft om te werken, niet voor zoiets onbenulligs als een gezin stichten en zorg dragen voor de eigen kinderen waar mogelijk. Dat lijken vooral vrouwen maar niet door te hebben. Landverraders zijn het! Pff..

lezeres | 13-04-21 | 14:02 | 2

Vrouwen in Nederland werken AANZIENLIJK minder dan hun sexegenoten in gelijkwaardige Europese landen. Zoek het internet hier maar eens op na.
Nederland is een uitbijter qua vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt.

En dat ligt nu eens niet aan de witte man, dames.

druipsmurf | 13-04-21 | 15:40

Dit land gaat naar de klote door de immigratiewaanzin. We hebben helemaal geen immigranten nodig, we zitten goddomme met circa 17.4 miljoen op dit postzegeltje. Volstrekt belachelijk waar we mee bezig zijn. Een krimp van tenminste 7 miljoen zou ons goed doen en dan zitten we nog steeds te hoog in vergelijking met andere landen. Zie Denemarken bijvoorbeeld, 5.8 miljoen inwoners op ong. evenveel grond (42k km2). Een hard terugkeer- en emigratiebeleid is nodig.

stiffy | 13-04-21 | 13:54

En wie neemt nog de tijd om voor de kinderen te zorgen en ze op te voeden?

elco485 | 13-04-21 | 13:45 | 4

die kunnen toch naar de kinderopvang. dan krijg je zelfs kinderopvangtoeslag! wat een systeem, kan niet mis gaan.

Baksteenbakker | 13-04-21 | 13:50
-weggejorist-
jamieBnice | 13-04-21 | 13:59

Ach, voor kinderen zorgen en ze fatsoenlijk opvoeden stelt eigenlijk niets voor. Iedere dombo kan het doen, dat lijkt me volstrekt duidelijk. Gewoon uitbesteden aan anderen en er verder niet teveel naar omkijken. Komt het vanzelf goed.

lezeres | 13-04-21 | 14:09
▼ 1 antwoord verborgen

Dus al die geschoolde migranten moeten het werk van een part-time werkend gemiddeld mokkel gaan doen? Beetje vergaderen, emails forwarden en eigenlijk niet productief zijn bij de overheid of andere sociale werkplaats?

derksje | 13-04-21 | 13:32 | 2

En vooral roddelen met elkaar, elkaar naar het leven staan, slechte leiderschap vertonen, etc. .. Uitzonderingen daar gelaten

Nederlandop1 | 13-04-21 | 13:47

Migranten worden ook oud, dat vergeet de politiek wel eens.

larie | 13-04-21 | 13:29

De afgelopen decennia heeft de niet westerse migrant er voor gezorgd dat we per jaar 17 miljard hebben moeten kapot bezuinigen op b.v. politie, OM, defensie, gezondheidszorg, ...........

Peerkeoud | 13-04-21 | 13:26 | 2

De invasie van de invasieve exoot, gaat maar door inderdaad. Dit alles onder dwang van een linkse (Feitelijk onhaalbare) ideologie, die in de maatschappij intussen meer en meer frictie en frustratie veroorzaakt.

Vanaf een percentage migranten, ik meen 10%, nemen wrijvingen in ontwikkelde natie staten toe - En dat is exact wat wij in de eerste wereld terugzien. Dit in combinatie met de zuil van de markt die teveel macht heeft (En waardoor bv. de Liegende Hollander aan kan blijven).

Nederlandop1 | 13-04-21 | 14:00

Uit een enquête in het onderwijs bleek dat vrouwen na een loonsverhoging minder zouden gaan werken.
Wil je vrouwen dus méér laten werken...inderdaad...

Zegmaaru | 13-04-21 | 13:21

Sorry mensen dat ik maar 3 dagen werkte met 2 kleine kinderen. Sorry dat het door mij (blanke vrouw) zo'n zooi is geworden in Nederland. Spijt mij vreselijk.

De Let | 13-04-21 | 13:18 | 5

arbeidsparticipatie van het grootste deel wat we uit Noord Afrika en Midden Oosten importeren komt amper boven de 25% uit, we moeten er dus 4 hierheen halen voor 1 FTE en dat heet dan arbeidsmigrant of gastarbeider. Als deze groep nu eerst eens gaat doen waarvoor ze hierheen zijn gekomen, dan hoeven onze vrouwen of mannen helemaal niet zo hard te werken en kunnen de grenzen ook gewoon dicht.

lagelander | 13-04-21 | 13:53

@De Let | 13-04-21 | 13:35: Ik hoop echt dat u dit sarcastisch bedoelt. Maak even een rekensom wat de opvang van 2 kleine kinderen zou kosten in tijd, (uren per week) en in loon. Telt u dat eens op bij uw parttime baan van toen. Begrijpt u wat ik bedoel? Compliment voor u dat u werken én de zorg voor uw kinderen hebt kunnen combineren.

lezeres | 13-04-21 | 14:20
▼ 2 antwoorden verborgen

En als je dan elke week 500 buitenlanders hier laat landen die allemaal moeten wonen, moeten eten, zorg moeten hebben en die ook nog harder fokken als de gemiddelde Nederlander dan blijf je dus mensen nodig hebben om het werk te doen en de belastingen te betalen. De Nederlandse bevolking was allang in grootte afgenomen als we niet zoveel mensen hadden geïmporteerd als je er dan ook nog voor zorgt dat die hardnekkige 200.000 werklozen aan de slag konden dan was er helemaal geen probleem geweest en was ons land ook nog eens leefbaarder gebleven. De massa immigratie wordt zo dus alleen maar in stand gehouden.

lagelander | 13-04-21 | 13:13

Ik vraag me af wat voor soort mannen het prima vindt dat hun vrouwen/vriendinnen niet of part-time werken.
En in geval van kinderen: ze kunnen toch fifty-fifty werken indien geen full-time kinderopvang mogelijk is? [Even afgezien van zwangerschaps- en bevallingsverlof natuurlijk.]
Ik zou geen vrouw (of man of dinges) moeten die financieel van mij afhankelijk was of dat wilde zijn.

Groenstrook | 13-04-21 | 13:13 | 1

Wat voor mannen vraagt u. Nou misschien wel mannen met een goed stel hersens en een goed betaalde baan die je niet even parttime kunt doen. Fifty-fifty werken is prima wanneer mogelijk. Willen de meeste vrouwen ook graag. Is in de praktijk, wanneer 1 van de twee echt carrière wil maken vrijwel onmogelijk.

lezeres | 13-04-21 | 14:32

Migratie is GEEN oplossing voor vergrijzing.

Roeieber | 13-04-21 | 13:12 | 1

Klopt, kansloze import in combinatie met vergrijzing betekent alleen maar dat minder mensen meer uitkeringen bij elkaar moeten verdienen.

Zeurders | 13-04-21 | 13:43

"Wilde die blanke of te blank denkende westerling het maar eens snappen. Als die supermarkt nou een begreep hoe hard halal(fast)voedsel nodig is. Willen scholieren nu nog steeds een studie naar keuze? Ging die bijstander maar eens werken voor E1000,-/maand. Onbegrijpelijk dat ouderen hun huis niet delen met onbekenden in deze woningnood. Alleen steeds even dat testje en vac.paspoort, wat is nou het verzet? Waarom willen moeders niet gewoon 80 uur per week druk zijn met gezin, voltijdwerk, mantelzorg?" Constant dit geweeklaag in de media!
Verzetten we ons misschien omdat het onze keuzes niet zijn, hm? Omdat we weten dat we collectief er op achteruit gaan door keer op keer dat opgedrongen beleid te moeten volgen? Omdat al die vorige voorstellen van overheid en bedrijfsleven ons louter benadeelden en zelfs door nog meer waanzinbeleid werden opgevolgd? Omdat het nooit bedoeld is om ons te helpen, maar om het neoliberalisme tegen beter weten in in stand te houden? Want als wij wat hebben, is het tegenwerking en trap na en hoongelach!
Móet De Vrouw voltijd werken? Welke vrouwen precies horen dan tot De Vrouw? Bovendien: heel veel werk zou toch door computers overgenomen worden? En migratie ging toch over welvaartsverdeling: dus, de vrouw als egotripper die haar 40 u/week niet delen wil, dat mocht toch niet meer? Als straks 20 miljoen mensen allemaal 40 uur per week moeten werken, waar werken we dan aan? De totale ondergang? Wat zijn ze van plan, man.

zeurmachine | 13-04-21 | 12:53 | 2

Precies dat wat ik ook denk. Trap er niet in, bevolking!

Toos Bevergeil | 13-04-21 | 12:58

Het is ook allemaal gelul, want van de immigranten met een niet westerse achtergrond doet een heel groot deel gewoon niet mee in het arbeidsproces. Volgens mij hebben we die zeker niet meer nodig in 2050 (en trouwens dit jaar ook al niet). Bij bijvoorbeeld ASML, daar werken veel arbeidsmigranten met een specifieke opleiding. Volgens mij gaan de meeste vrouwen in Nederland daar niet geschikt voor zijn. Het CBS doet waar het goed in is, praten over statistieken die zo algemeen zijn dat het in de praktijk nooit klopt wat ze zeggen.

Peerkeoud | 13-04-21 | 13:13

Na het lezen van diverse reacties hier kan ik me voorstellen dat de dames er geen zin an hebben. Je zal als werkneemster maar je eerste manager meemaken, en je eerste functioneringsgesprek. En tot de conclusie komen dat je je voor een totale incompetente gek aan het uitsloven bent, die jouw tijd ende moeite gebruikt om een stapje hoger te komen in zijn clubje van doorgesnoven aperotsbeweauners, kortom welcome to the jungle.

De Briemusketier | 13-04-21 | 12:50 | 1

En daarnaast betaalt men zoveel meer belasting dat het netto toch niet opschiet. Niet werken is onbelast

Canis.bonus.es | 13-04-21 | 14:05

Mooie poster met goede naam voor het aanmeldingsbureau: Milva

LonelyWanker | 13-04-21 | 12:50 | 1

Dat is de afkorting voor de Militaire Vrouwen Afdeling die toen nog bestond.

sioux_ | 13-04-21 | 14:33

Tel daar ook nog eens het verdwijnen van 1,5 miljoen ‘zombiebanen’ (aldus PwC) bij op, dan zou zomaar de conclusie kunnen zijn dat we helemaal geen immigratie meer nodig hebben. Kijken of men dit wil/gaat zien in Den Haag.

Mr.m3 | 13-04-21 | 12:47 | 1

Hebben wij niet gewoon veel en veel teveel onzin ambtenaren die zich met dit soort aanbevelingen bezig houden? Deze Joop zou prima zinvol werk kunnen doen zoals bollenpellen, tomatenplukken, orderpicken etc.

discriminazie | 13-04-21 | 16:55

Huh? Migratie? Arbeidsinstroom? Het ging toch om arme zielige oorlogsslachtoffers enzo? Want wij zijn witte Nazi's omdat we zielige slachtoffers zouden willen weren?

Blijkt het opeens toch gewoon om (goedkope) arbeidskrachten te gaan die vrouwen moeten vervangen... nonderju!

Odin | 13-04-21 | 12:44 | 1

De enige die vervangen worden zijn wij zelf

Abzurd | 13-04-21 | 12:53

De vrouwen die altijd roepen voor emancipatie te zijn hebben vaak geen kinderen, zijn lesbisch en werken in een publieke functie met een salaris van minimaal 80.000. Als de huizenprijzen wat lager lagen dan hoefde er ook minder gewerkt te worden voor de bank. Is er tijd om voor de kinderen te zorgen.

stipjes | 13-04-21 | 12:43

Gezien de torenhoge staatsschuld leven we in dit land al boven onze standaard. We geven immers meer uit dan er binnenkomt. Nu snap ik dat een land dit zich kan veroorloven, omdat een land productiecapaciteit heeft en er altijd geld binnenstroomt.

Het land moet draaiende gehouden worden en dit komt dus in de problemen door de vergrijzing. Deze mensen denken echter dat het helpt als vrouwen vaker gaan werken? Dat we mensen met de laagste IQ's ter wereld kunnnen importeren, zodat we ons arbeidstekort kunnen opvangen?

Nederland is een kenniseconomie en het tekort zit hem vooral in het vinden van GESCHIKTE mensen. Vrouwen zullen daar amper invloed op hebben. Tevens zal onze import uit Afrika en het MO ook geen invloed hebben.

Doet me denken aan hoe ze vroeger het lerarentekort wilden oplossen: ZeT GeWoOn MeNsEn UiT De BiJsTaNd VoOr De KlAs. Het overgrote deel van dat bijstandsvolk is niet eens geschikt voor simpel werk, laat staan dat je ze kan omscholen tot docent.

koosroos | 13-04-21 | 12:34 | 2

Tsja, dat is het wel zo'n beetje ja. Zolang de mensen ongefilterd binnenstromen, los je niet veel op. In andere landen moet je eerst een werkvergunning hebben voordat je daar mag gaan wonen. Hier zou iedereen maar welkom moeten zijn want we vergrijzen????

Peerkeoud | 13-04-21 | 13:18

@Peerkeoud | 13-04-21 | 13:18: Australië heeft ook een streng immigratie beleid. U komt er alleen in als u iets kunt bijdragen. Anders, bedankt voor uw interesse.

boerk | 13-04-21 | 13:27

... En als je dan ook nog eens stopt met potentieel verspillen aan zgn. “grievance studies” zoals vrouwen-, gender- en rassenstudies en de nutteloze en destructieve baantjes die daaruit volgen zoals” sEsItIvItY readers, DiVeRsItY officers en andere kansloze baantjes hoeft niemand extra te gaan werken, maar kunnen mensen zich simpelweg gewoon nuttig maken voor de samenleving.

ratelaar | 13-04-21 | 12:30

-weggejorist-
Captain Pervert | 13-04-21 | 10:56 | 6 | favorietblock
Oké dank je Joris. Behalve dat het of topic was werd er ook nog aperte nonsens gepost. Totaal fake nieuws.

grapo | 13-04-21 | 12:26

Kan de redactie voortaan een betaalmuur-warning geven?

Risingson | 13-04-21 | 12:18

nu worden ze al gediscrimineerd doordat ze geen baan krijgen
en nu gaan ook de vrouwen, de banen die ze niet hebben, overnemen
virtuele discriminatie ten top

Rest In Privacy | 13-04-21 | 12:18 | 1

Het probleem op een andere manier oplossen, anders dan het eindeloos gezeur over : oplossen door immigratie : is kennelijk te moeilijk voor het zgn lands bestuur . Ophouden met het maximaliseren van winst zou misschien iets kunnen veranderen.

Henkie | 13-04-21 | 12:26

Ik snap wel dat vrouwen zoveel parttime werken, werken loont namelijk niet dankzij een marginale druk van soms wel >100%

Diederik_Ezel | 13-04-21 | 12:13 | 3

Klopt. Pas de beloning aan en het is zo opgelost. Hoeft geen immigrant meer aan te pas te komen. Is echter onbespreekbaar door diezelfde overheid die arbeid zo duur gemaakt heeft.

Deflatiemonster | 13-04-21 | 12:40

Zo hoog?

van Oeffelen | 13-04-21 | 12:46

@van Oeffelen | 13-04-21 | 12:46:
Als u alle belastingen die u betaald onder elkaar zet, kan het goed zijn dat u 80 tot 90 procent van uw inkomen aan belasting betaald.

Koop een nieuwe auto, en tel de belastingen bij elkaar op. Denk aan de verzekering die u betaald en het onderhoud. De benzine die u tankt.

Mr.Crowley | 13-04-21 | 12:50

En hoe zit dat met al die vrouwen die met migranten werken? De ambtenarij en gesubsidieerde knuffelclubjes? Volgens mij hebben we massaal die bruine rakkers binnengehengeld om hun ook lekker bezig te ouden. Toch?
Sjiez, dat CBS weet ook niet wat ze nu eigenlijk willen duiden.

Graaisnaaiert | 13-04-21 | 12:08

Gezien de uit werkeloosheidscijfers van het CPB verschilt de wil tot arbeidsparticipatie en integratie enorm onder de verschillende migrantenstromen. Als we dan echt mensen 'nodig' hebben, importeer dan Aziaten of zo... of accepteer dat er een eind komt aan de eeuwige groei.

Zeurders | 13-04-21 | 12:07 | 2

Diversiteit = meer Islam. Wist u dat nog niet?

JackStick | 13-04-21 | 12:49

Precies. Hoog opgeleide mensen, uit de Filipijnen zelfs met veelal christelijke normen en waarden. En nog vriendelijk ook.

Peerkeoud | 13-04-21 | 13:21

Het communisme komt weer een stapje dichterbij. Allemaal lekker conformeren aan de overheid. Nu is het nog vragen en benoemen, straks wordt het verplichten. Zoals met alles tegenwoordig. Gaan mijn kinderen vrijheid nog meemaken?

TB-Spoelie | 13-04-21 | 12:06

Als je de vergrijzing op wil vangen met migranten, zit NL in 2100 met 75 mln inwoners !
En hebben we per maand 2.000 boeken á la Lala Gül ........
En wie betaalt dan de pauperiaanse import? Nieuwe migranten ?
Bovendien zijn de kosten van de vergijzing maar een fractie van die van de immigratie......

J.Thee.Cohen | 13-04-21 | 12:03

Dus migranten (asielzoekerts) die regelrecht de bijstand (voor altijd; en de generaties erna ook) in gaan redden onze economie?

Toeja | 13-04-21 | 11:59 | 2

Het is een grote luchtballon, en het gaat niet gezellig worden als die knapt en de mensen geen zin meer hebben om krom te liggen voor parasieten.

Zeurders | 13-04-21 | 12:09

Het sociale vangnet zoals we dat nu kennen gaat sowieso een keer omvallen. Uiteindelijk gaat het om de verhouding mensen met een betaalde baan die geen gratis geld van de overheid ontvangen vs. de uitkeringstrekkers en mensen die wel 'werken', maar toch subsidies krijgen.

Deze verhouding wordt steeds ongunstiger en er gaat een tijd komen dat het potje leeg is, omdat te veel mensen gratis geld nodig hebben om in leven te blijven.

koosroos | 13-04-21 | 12:41

Ik vind '75% vrouwen in part time tegenover 20% van alle mannen', zo'n heftige statistiek, dat AL DAT GELUL over gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt (en vooral op hoge posities) tussen man en vrouw, volledig onterecht is.

Omnisofos | 13-04-21 | 11:59

Weet je, ik zou die met die 900000 migranten geen probleem hebben. Maar het is op zijn minst vier keer zoveel, waarvan minimaal drie vierde geen enkele bijdrage aan de economie zal leveren en alleen maar de ruif helpt mee leeg eten. Heb ik nog niet over hoeveel de asiel industrie eromheen kost.

HetLichtInHetZuiden | 13-04-21 | 11:53

Ja leuk, dan heb je ook een half dagje kinderopvangtoeslag nodig, zijn die paar tientjes in de maand dat risico wel waard vraag je je af...

Terra | 13-04-21 | 11:52

Immigratie van mensen uit niet-westerse landen (Islamitische) moet naar nul, en snel ook.

Hei-kneuter | 13-04-21 | 11:47 | 2

Als men Aziaten ipv Turken en Marokkanen had binnengheaald in de jaren 60-70-80 zaten we nou niet met die rotzooi.

Slough | 13-04-21 | 12:34

@Slough | 13-04-21 | 12:34: Wat we nu binnenhalen aan asielzoekers, gelukszoekers en vluchtelingen is 1000x erger dan in de jaren 60-70-80.

koosroos | 13-04-21 | 12:45

Marginaal hou je maar weinig over van meer werken. Vrije tijd is meer waard.

lekgoot | 13-04-21 | 11:45 | 1

Exact.

Canis.bonus.es | 13-04-21 | 14:08

Dit nieuws met als doel dat men meer migranten wil. Nee ze moeten meer werken om de criminaliteitsbestrijding die het meebrengt te bekostigen. En wat te denken van hoge huizenprijzen daar moet je ook meer voor werken.

stipjes | 13-04-21 | 11:33

Als je kinderen hebt kun je keuzes maken over wie wanneer werkt, begrijpelijk. Mijn vrouw heeft gelukkig altijd 40 uur gewerkt, net als ik, en nu we een kleine hebben werken we allebei een dag minder. We verdienen ook nagenoeg hetzelfde.

Ik hoor en lees echter geregeld over 30-minners, vooral vrouwen maar ook mannen, die vanaf dag 1 na de studie, zonder extra verantwoordelijkheden, al part time gaan werken. Moeten ze lekker zelf weten, maar ik knap af op zulke luie wijven.

Draak uit Brabant | 13-04-21 | 11:28 | 5

Ja, en dan meteen ook een huis willen kopen van 5 ton, wat instapklaar is zonder klussen.

postmodernismisdead | 13-04-21 | 12:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Die migranten komen hier zelden om te werken toch?

mr_awesome | 13-04-21 | 11:27

Het doet er totaal niet toe hoe U denkt,zegt,schrijft en beredeneerd.

Old daddy | 13-04-21 | 11:25

Bladzijde 10 van het rapport: 'Doordat de beroepsbevolking met een Nederlandse achtergrond zal krimpen, zal het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking afnemen, terwijl het aandeel van personen met een migratieachtergrond in de beroepsbevolking zal toenemen.'

grietmetgroenefiets | 13-04-21 | 11:17

700 duizend extra voltijdbanen??
Waar??
We hebben In het vierde kwartaal van 2020 384 duizend werklozen, 4,1 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd).
Op 1 april 2021 meldt het UWV dat er relatief veel moeilijk vervulbare vacatures in bouw, industrie en ict zijn.

MK27 | 13-04-21 | 11:16 | 2

Ze hebben het over 2050; hopelijk verdwijnt dit rapport in een hele diepe la en komt er nooit weer uit.

grietmetgroenefiets | 13-04-21 | 11:25

Vrouwen kwebbelen te graag om hard te kunnen werken.

Rest In Privacy | 13-04-21 | 11:15 | 3

En jij?

grietmetgroenefiets | 13-04-21 | 11:26

Gullivers typen de hele dag onzin.

MoonBeebe | 13-04-21 | 12:22

Gulliver de kwebbelaar die hier dagelijks grote hoeveelheden onzin uitkraamt zodat van hard werken geen sprake kan zijn.

Incidentje-doorlopen | 13-04-21 | 12:57

Méér werken en meer (2.1) kinderen én de kachel lager zetten (‘ben ik de enige die het zo koud heeft hier?’), anders slopen ze ook nog het klimaat.

TheFirstYelle | 13-04-21 | 11:15

Een alleenstaande vrouw met een paar koters, haar uitkering + toeslagen + alimentatie + kinderbijslag heeft meer dan wat je feitelijk kan verdienen met welk MBO-niveau baantje dan ook...

Jan Gordelroos | 13-04-21 | 11:15 | 3

Helemaal juist. En dit dankzij ons 'mooie', totaal ondoorzichtige belastingstelsel. Lees het boek van Pieter Omtzigt, daar staat het allemaal prima in beschreven (In hoofdstuk IV).
Annemarie van Gaal heeft dit trouwens ook al vaak in de T. benoemd.
Het probleem is dat het ombouwen van dit, nu zeer complexe stelsel, eigenlijk onmogelijk is. Zeker met allemaal nieuwe groentjes in de Tweede Kamer.

Hojo24 | 13-04-21 | 11:37

Spijker op zijn kop.

MoonBeebe | 13-04-21 | 12:22
-weggejorist-
Crucified Barbara | 13-04-21 | 11:15 | 1

".. vergelijkbaar met instroom van 900 duizend migranten die 600 duizend voltijdvacatures invullen..."
Heb het idee dat er iets niet klopt in het rekenmodel van meneer Beer.

Schmalz | 13-04-21 | 11:09

Nog even, misschien kunnen werkgevers ook eens stoppen met zoeken naar de schaap met vijf poten, gewoon zonder cv mensen aannemen en kijken wat erin zit. Behalve dat vrouwen meer kunnen gaan werken is er namelijk ook nog een heel arsenaal aan mannen en vrouwen die helemaal niet aan de bak komen, want te oud en weet ik veel. Geef die mensen eens op een eenvoudige manier een kans dan heb je vanzelf meer mensen die aan het werk gaan. net zoals met mensen met een arbeidshandicap, die zitten ook voor een groot deel thuis terwijl mensen met wat aanpassingen gewoon aan het werk kunnen. Werkgevers willen voor een dubbeltje op de eerste rang, geef de 'onderkant' van de samenleving eens een kans met duurzaam werk en de maatschappij profiteert daar meer van dan welk sociaal project ook.

osolemio | 13-04-21 | 11:08 | 1

Er hoeft helemaal niet méér gewerkt worden, nergens voor nodig. De arbeidsparticipatie is in 2020 teruggelopen; ze hebben het nu al over 2050. Eerst moeten de mensen die nu werkloos zijn geraakt maar eens de kans krijgen weer aan het werk te gaan.

grietmetgroenefiets | 13-04-21 | 11:24

Doe maa rniet, anders gaan madame Al-Qaq en haar mattie Karin O. ook eens hele dagen werken. Bewaarme, alstublief. Ze veroorzaken in hun schaarse uren al ellende genoeg.

dathoujetoch | 13-04-21 | 11:07

Die Beer is een optimist; il 700K banen te vervullen zouden 900K arbeidsmigranten (lees: asielzoekers) nodig zijn. Dus 77,7% van de asielzoekers is aan de slag? Denk eerder dat er uiteindelijk 2,1 miljoen nodig zijn om die 700K te vervullen.... .

Bierum | 13-04-21 | 11:06

De slappe politiek is volledig verantwoordelijk voor het geleidelijk vernietigen van Nederland en daar is geen echte oorlog voor nodig. Ons dorp moet in 2021 75 "statushouders" een woning geven.... bij een wachtlijst van 2000 woningzoekenden. Daarnaast dient de gemeente de uitkering en toeslagen te faciliteren. Begrijpt Den Haag nu echt niet dat het woord oorlog ook op het platteland een nieuwe betekenis gaat krijgen???
Schande wat hier al 30 jaar sluipend gebeurt.

grindbak | 13-04-21 | 11:06

Dat zulke rapporten serieus worden genomen. Ik heb er een beetje in gekeken, maar alle toenames en afnames van aantallen mensen wordt alleen maar herleid tot wat dat betekent voor de beroepsbevolking en het aantal arbeidsuren. Ik ben heel benieuwd wat de onderzoeksvraag was.
'Bij verschillende bevolkingsgroepen is ruimte voor verhoging van de arbeidsparticipatie: ouderen, personen met een migratieachtergrond en vrouwen (zowel het aantal vrouwen als het aantal werkuren per vrouw). Om die stijging te bewerkstelligen zijn investeringen nodig in onderwijs en preventie. Bij deze investeringen snijdt het mes aan twee kanten in een vergrijzende samenleving: het bevordert de arbeidsdeelname en het houdt mensen langer gezond.'
En het zinnetje ervoor: 'Ook hoge migratie is hoogstens een deeloplossing voor vergrijzing: zelfs bij hoge immigratie zal het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking krimpen. Groei van het aandeel van de beroepsbevolking kan alleen worden gerealiseerd als de arbeidsdeelname toeneemt.'
Heel alarmerend. Er is helemaal geen probleem, of laat ik het zo zeggen: het probleem is wat zij als oplossing zien en dat zij dat als oplossing zien.

grietmetgroenefiets | 13-04-21 | 11:06 | 1

De overheid gebruikt het zelfde ict programma als de melkveehouder.
Koe heeft een geel label en wij een paspoort/id-kaart.
Kosten en baten worden bijgehouden, en planningen gemaakt op het gemiddelde.

Rest In Privacy | 13-04-21 | 11:33

Ja maar volgens de Happinez en Linda hebben ze ook heel veel recht op mindfulness, yoga, wandelingen, wijntjes, scharrels, Oerol, de fysio, Mensendieck, weekendjes weg, stedentrips, shoppen, massaal online gekochte spullen retourneren, eige sex en vrije dagen. Dus.

Piet Karbiet | 13-04-21 | 11:04

Overigens een van de weinige dingen waar Schimmelpenninck gelijk in heeft: de deeltijdeconomie die voornamelijk bestaat voor de prinsesjes die drie dagen in de week belangrijk willen doen op kantoor, tussen de yogales en ontgiftingskuur. Je kunt veel zeggen van voormalige communistische landen, maar vrouwen kunnen daar hard werken, en goed ook.

The-loopy-cowboy | 13-04-21 | 11:03 | 3

Het is aangeleerd gedrag. Vrouwen 'moesten' in de communistische tijd ook werken. Er was geen sprake van een vrije keuze. In de goede oude DDR bijvoorbeeld werkte iedereen (man of vrouw) in een 45 urige werkweek. Wilde je dit niet? Dan wachtte je de gevangenis als Antisoziale.

DeCynischeAmbtenaar | 13-04-21 | 11:45

Gaaf land dus eigenlijk

The-loopy-cowboy | 13-04-21 | 12:08

Worden er te weing kinderen geboren dan? Zie ik niks van in mijn omgeving, daar schuifelen de gehoofddoekte dames met hele kinderschares over straat dus in de toekomst hebben we genoeg harde werkers.

osolemio | 13-04-21 | 11:00 | 1

Die vrouwen moeten gewoon doen wat hun man zegt.
Dat verklaart het.

Mr.Crowley | 13-04-21 | 11:58

Dit is het probleem van die bureaus zoals het CBS en het PBL in een notedop. Nederland en het westen zijn het mikpunt van een enorme volksverhuizing die tot een grote ontwrichting en de meest absurde wantoestanden leidt.
Midden in die krankzinnige situatie gaan "wetenschappelijke" ambtenaren met van alles en nog wat aan de slag om van alles en nog wat "door te rekenen". Daarbij wordt de krankzinnige, volkomen uit de hand gelopen situatie van deze volksverhuizing als een gegeven beschouwd, alsof er niets uitzonderlijks aan de hand is. Stellen zulke bureaus die waanzinnige situatie zelf ter discussie, dan krijgen ze waarschijnlijk op hun kop, want "dat is niet de opdracht".
Knappe koppen die zich bezig houden met het in goede banen leiden van een overstroming.

JvanDeventer | 13-04-21 | 10:58

Allemaal gelul dat we migranten = asielzoelers nodig hebben in 2060.

Enkel om de mensen te laten geloven dat het in ons belang is. Nou merk ik verdomd weinig van, zeg maar gewoon niks.

Nu niet morgen niet over 10 jaar niet en over 30 jaar ook niet.

Abzurd | 13-04-21 | 10:56
-weggejorist-
Captain Pervert | 13-04-21 | 10:56 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Mooi, ze zoeken nog brandweerlui, stratenmakers, tegelzetters, betonvlechters, kraanmachinisten, sjorders, plaatwerkers, lassers, offshore windturbine vaklui en vrachtwagenchauffeurs. Of willen ze alleen maar design, administratief, management, verkoop en zo?

Dima Beeline | 13-04-21 | 10:55 | 2

Allemaal zaken die vrouwen ook prima kunnen.

Papa Jones | 13-04-21 | 10:58

Dat laatste en het recht op voldoende tijd om te chillen met de "meiden", yogales en shoppen.

Ruikbaard | 13-04-21 | 10:59

CBS: 'Laagste arbeidsparticipatie bij niet-westerse migratieachtergrond: De nettoarbeidsparticipatie van mensen met een Nederlandse achtergrond was 69,9 procent in het vierde kwartaal van 2020. Dat is hoger dan bij degenen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Hun arbeidsdeelname bedroeg respectievelijk 67,3 procent en 61,0 procent.' En iets verder: 'In 2020 daalde de arbeidsdeelname bij zowel personen met als zonder migratieachtergrond.' Waar hebben we het over, we hebben nu geen extra mensen nodig, geen mannen, geen vrouwen, geen immigranten, niks.

grietmetgroenefiets | 13-04-21 | 10:54 | 1

Onder migranten zijn het juist de mannen die geen flikker uitvoeren.

Papa Jones | 13-04-21 | 10:59

Dat van die migranten als oplossing voor je personeelstekort is natuurlijk ontzettende flauwekul. We hebben de afgelopen honderdduizenden migranten binnengelaten en de tekorten zijn alleen maar groter geworden.
Dat van die vrouwen klopt dan weer wel. In mijn omgeving heb ik er verschillende die binnen enkele jaren na hun afstuderen kozen voor parttime dienstverbanden. Ook toen er nog geen relatie en kinderen in beeld waren en ze heel comfortabel op zichzelf woonden. Het is een keuze. Ik respecteer die keuze. Maar kom dan niet mekkeren dat je ze twintig jaar later niet in topposities tegenkomt.

Stijlicoon | 13-04-21 | 10:53

Willen wij wel 20 miljoen mensen in dit kleine land. Het beleid moet krimp zijn, geen groei..

appies | 13-04-21 | 10:52 | 1

Daar mogen we geen mening over hebben.

snakedogman | 13-04-21 | 11:01

Dat wordt investeren in nieuwe kopieerhokken.

Jos Tiebent | 13-04-21 | 10:48

Wat ik trouwens niet snap: hoe is migratie de oplossing voor iets?

Ik woon in het oostblok. Als je hier een kinderarts nodig hebt zijn die er niet want die werken allemaal in Duisland.

Migratie van arbeidskapitaal is een disruptieve vorm van white domination. Puur racisme.

En nou ben ik eens een keer niet cynisch.

Knufter | 13-04-21 | 10:45 | 8

Die hele open EU arbeidsmarkt is heel leuk voor de Westerse landen die al het beste talent uit de hele unie naar zich toetrekken. De Oostelijke en Zuidelijke landen hebben het nakijken, zien een behoorlijk deel van hun arbeidskapitaal vertrekken en nooit meer terugkeren en moeten vervolgens weer geld uit EU fondsen toegestopt krijgen omdat de economie niet lekker loopt.
Heeft verder natuurlijk geen bal met "racisme" te maken of wonen in het Oostblok nu ineens mensen van kleur?

snakedogman | 13-04-21 | 11:05

@snakedogman | 13-04-21 | 11:05: Met al het beste talent die u noemde komt ook de rotzooi (lapswansen ook wel genoemd) waar we niks aan hebben. En die blijven echt niet in in de zuidelijke en ook niet de oostelijke landen omdat er voor die groep daar niks te halen valt.

Slough | 13-04-21 | 12:39

@Hollandse_blauwe | 13-04-21 | 10:55: Die artsen moeten eigen land het gangbare verdienen. Indien ze hetzelfde zouden verdienen als in Nederland, zou dit kwaad bloed zetten. Meer nog, als hun landgenoten de opleiding mede betaald hebben.

Arachne | 13-04-21 | 22:24
▼ 5 antwoorden verborgen

Bijstandtrekkers vlug allemaal naar amsterdam. Gratis E 500,- erbij van rgw.

pa_niek | 13-04-21 | 10:45

Het moet maar eens afgelopen zijn met die mythe dat alleen het massaal binnen halen van migranten de vergrijzing kan oplossen. Dat doet het dus niet! Eerder het tegenovergestelde. Want ook die migranten worden eens oud. En dan? Nòg meer import?!? Dan eindig je dus met een exponentiële groei. Ons land barst nu al uit de voegen van de overbevolking.

Verder is het ook een onwenselijke braindrain voor de landen waar die hardwerkende migranten dan vandaan zouden moeten komen. Afgezien van het feit dat het merendeel dat hier wekelijks de grens over komt klotsen helemaal niet komt om te werken:

- www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven...

En dat is na 15(!) jaar hè.

Die Syrische bouwvakkers die zo blij waren dat ze hier aan de gang mochten? Wel, ook dat was een mooi sprookje want de heren voelden er niets voor om 8 uur 's morgens op de steiger te staan zoals hun Nederlandse collega's:

- www.ad.nl/rotterdam/syriers-krijgen-w...

Sjefke7807 | 13-04-21 | 10:44 | 4

"Want ook die migranten worden eens oud. En dan? Nòg meer import?!?"

En zo is het natuurlijk, Sjef. De pleitbezorgers van meer (in de praktijk ongebreidelde) immigratie zijn slechts bezig met een gevaarlijk piramidespel, dat pas zal eindigen bij de totale ontwrichting van dit kleine landje.

Dr_Johnson | 13-04-21 | 10:57

@Dr_Johnson | 13-04-21 | 10:57|
"(...) , dat pas zal eindigen bij de totale ontwrichting van dit kleine landje."

We zijn anders al hard op weg. En als u en ik die omgekeerde piramide van mijlenver kunnen zien aankomen, hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat al die 'experts' er de vinger niet achter kunnen krijgen?

Sjefke7807 | 13-04-21 | 11:38
▼ 1 antwoord verborgen

En de overige 300.000 "arbeids"immigranten van de genoemde 900.000 dan? Gaan die weer direct aan het staats-infuus?

ViagraFalls | 13-04-21 | 10:43

Ik maak alvast de rekening op voor als alle vrouwen fulltime gaan werken : huishoudster, opvang kinderen, masseuge, psychologe om zeikverhalen over het werk aan te horen, kok, dame van plezier, schilder, behanger, tuinier, butler, inkopen voedsel , verpleegster. chauffeur
Daarna lullen we verder.
Overigens doe ik dat met veel plezier naast mijn parttime baan. Maar dat gezeik van sommige mannen...

MoonBeebe | 13-04-21 | 10:43 | 6

@Papa Jones | 13-04-21 | 14:14: Of laat ik het anders zeggen: waarom zetten zoveel vrouwen hun carrière aan de kant?

Papa Jones | 13-04-21 | 14:24

@Papa Jones | 13-04-21 | 14:24: Goeie vraag. Helaas ben ik van een leeftijd waarin mijn ouders vroeger bepaalden waar mijn toekomst lag. Dat was zeker niet mijn carrière bij Defensie, iets wat ik graag wilde. En toen ik werkte, trouwde en zwanger werd nam mijn werkgever zonder meer aan dat ik achter de aanrecht hoorde en ontslag nam. Daarna ging ik weer werken maar een carrière werd het nooit meer. Dus doe je de door mij bovenstaande geschreven dingen, verleen je mantelzorg aan beide ouders. Dus eigenlijk heb ik ook nu geen tijd om fulltime te gaan werken. En het is ook zonde van al je gestudeer en geld om het aan de wilgen te hangen. Maar het gros van de vrouwen is niet afgestudeerd, hebben ook niet de behoefte carrière te maken , willen gewoon voor hun kindjes zorgen en hun man, en dat maakt ze niet lui en ook geen burgertrut.

MoonBeebe | 13-04-21 | 16:47

@Papa Jones | 13-04-21 | 14:24: Carrière? Zelden. Mogelijk een loopbaan. De meeste hebben gewoon een baan of werk.

Arachne | 13-04-21 | 22:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Yep Tijd terug ook al een soortgelijke ananlyse gezien voor de "tekorten" in onderwijs en zorg. Een paar uur extra was voldoende.
Overigens hoor je ook altijd over de doorlooptijden en tekorten in de rechtspraak. Ook dat is inmiddels een gefeminiseerde sector vertelde een advocaat mij ooit, dus ook daar is het eenvoudig op te lossen door minder deeltijd werken.

Tapu | 13-04-21 | 10:43 | 1

Vrouwelijke artsen. Na je kostbare, langdurige studie is een 3-daagse werkweek voldoende voor een goed inkomen en tijd voor leuke dingen.

gestoptmetroken | 13-04-21 | 10:53

luister eens, dat ding is al bijna verlept als ze thuis komt... dan zal ik r ook nog ff een halve dag meer laten werken... het is een vrouw. geen slaaf!

azubneritan | 13-04-21 | 10:41 | 2

inruilen dus.

dathoujetoch | 13-04-21 | 11:17

Alsof het groeimodel nog realistisch is...

Rico Tampeloerus | 13-04-21 | 10:40

Nu nog vrouwen zonder dezelfde makke als die migranten: geen vaardigheden die door de arbeidsmarkt gevraagd worden.

Godsammekraken | 13-04-21 | 10:39

Ik weet nog in de jaren '80.

Straks gaat de boekhouding en alles met de computer en dan heeft niemand meer werk in de jaren '90.

Of een jaar geleden: 'hele economie naar de klote, beurzen gaan instorten, huizenprijzen ook'.

Flikker toch op met die 'voorspellingen'.

Knufter | 13-04-21 | 10:39 | 1

Huizenprijzen zijn gebaseerd op vraag en aanbod (er is meer vraag) en wat de gemiddelde koper maximaal op kan hoesten en liefst nog wat meer.

voldemort | 13-04-21 | 10:50

Wordt kinderopvang dan ook gratis? Allebei full time werken is bijna onmogelijk met kinderen. "Dan moet je geen kinderen krijgen, als je er niet voor kan zorgen" roepen sommigen dan. Maar geen kinderen meer krijgen is ook niet echt bevorderlijk voor de gezonde balans in een samenleving. "de wereld is beter af zonder nieuwe mensen" Oke nihilist, met jou valt niet meer te discussiëren.

Als je niet in de zielige groep hoort, is kinderopvang betalen soms bijna net zo duur als minder werken en voor je kind zorgen, want dan krijg je niet zo veel toeslag. Nog los van het feit dat het vinden van een betaalbare gezinswoning ook al haast onmogelijk is geworden. Kortom, je kunt nu wel vrouwen motiveren meer te gaan werken, maar dat kan dan alleen als mannen minder gaan werken en daar los je dan netto niks mee op.

Quantum Suicide | 13-04-21 | 10:38 | 5

@Papa Jones | 13-04-21 | 10:45: Hoezo zou dat geen rol kunnen spelen bij de beslissing wel of geen kinderen te nemen?

snakedogman | 13-04-21 | 11:11

@snakedogman | 13-04-21 | 11:11: Ga jij kinderen nemen enkel en alleen omdat de maatschappij dat van je verlangt? Of omdat dat bijdraagt aan een betere maatschappij? Nee toch hoop ik?

Bij mij was het puur iets persoonlijks, omdat dat me leuk leek. Maar niet omdat ik de maatschappij daarmee een dienst bewijs of zo.

Papa Jones | 13-04-21 | 11:18

If you can't feed them, don't breed them.

BoerKoekoek | 13-04-21 | 11:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Als vrouwen er nog meer bij gaan werken worden alleen de huizen nog duurder door de inkomens van de tweeverdieners.
En dat zal heel snel gaan.
Dus het heeft geen zin.

Laat maar dus. Eerst die ramvastgelopen woningmarkt weer op gang helpen.

kloopindeslootjijook | 13-04-21 | 10:38 | 1

Nee-nee-nee-nee-nee... een moderne papa en mama werken beiden parttime.

Papa Jones | 13-04-21 | 10:47

We hebben totaal geen immigranten nodig. Hooguit is er een handjevol hoogopgeleide kenniswerkers nodig voor moeilijk vervulbare vacatures, en wellicht ook mensen in de zorg, maar ook die zijn goed opgeleid.

Die komen niet uit de derde wereld, niet als arbeidsmigrant en niet als asielzoeker. Lang geleden, in een tamelijk korte periode van grofweg 1965 tot 1973, was er even vraag naar ongeschoolde arbeid omdat werkgevers destijds niet bereid waren Nederlanders daar normaal voor te belonen. Toen zijn er enkele jaren actief Turken en Marokkanen als 'gastarbeider' geworven. Na 1973 stopte die werving omdat ze niet meer nodig waren. Sindsdien is er door de automatisering en robotisering alleen maar minder vraag naar ongeschoolde arbeid gekomen. Het beetje dat er nog is - seizoensarbeid als aspergesteken en werk in de kassen van het Westland, schoonmaakwerk - wordt allang opgevuld door MOE-landers.

Immigratie en asiel uit derdewereldlanden heeft alleen maar bakken met geld gekost (400 miljard de afgelopen 25 jaar). Het wordt hoog tijd daar eindelijk eens een punt achter te zetten. Voor eventuele moeilijk vervulbare vacatures kun je altijd heel gericht werven in het buitenland.

Dr_Johnson | 13-04-21 | 10:36

Veel vrouwen vinden het wel prima, minder werken (of helemaal niet) en huismoeder spelen.

Papa Jones | 13-04-21 | 10:35 | 12

@Papa Jones | 13-04-21 | 14:48: Iemand moet die taak op zich nemen Papa Jones. Er zijn nog steeds veel mannen die ervoor bedanken, maar vervolgens wel al het werk wat erbij komt kijken marginaliseren. (zie commentaren alhier). Een andere reden is dat er veel vrouwen zijn die borstvoeding willen geven en een band met hun kind willen aangaan. In dat geval is het natuurlijk gewoon handiger wanneer een vrouw die taak, (vrijwillig), op zich neemt. Mannen en borstvoeding gaat niet echt samen, Lol. Wanneer partners in overleg de taken verdelen, en de één gaat meer buitenshuis werken, en de ander neemt meer de zorg van de kinderen en/of de huishoudelijke taken op zich dan is dit toch prima. Vind dit echt een beslissing van mensen zelf. Niet van een regering die lekker makkelijk praten heeft.

lezeres | 13-04-21 | 15:17

@lezeres | 13-04-21 | 15:17: Helemaal mee eens, het is ook een beslissing van mensen zelf. Maar emancipatie komt zo niet echt op gang natuurlijk. Je kunt als vrouw toch ook wel kolven op werk, en dat geef je de fles aan de man... mag die ook lekker 's nachts zijn bed uit!

Papa Jones | 13-04-21 | 16:47

@Papa Jones | 13-04-21 | 16:47: Emancipatie (van het Latijnse emancipatio) is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Dit kan via gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid of de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet. Voorbeelden zijn vrouwenemancipatie en de emancipatie van Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten van Amerika. Emancipatie gaat altijd via drie principes, die elkaar aanvullen en opvolgen:[bron?] Wetenschappelijke erkenning, sociale acceptatie en wettelijke gelijkheid. Het is ook de toekenning van gelijke rechten en gelijkstelling voor de wet en ook de bevrijding van wettelijke, sociale, politieke, morele of intellectuele beperkingen.
Wanneer taken als verzorging en opvoeding van kinderen, en het regelen van de huishouding als serieuze taken worden gezien en erkent, dan is er geen enkel beletsel tussen man en vrouw om elkaar als gelijkwaardig te beschouwen. Maakt dan niet uit wie, welke taak op zich neemt! ;-))

lezeres | 13-04-21 | 21:06
▼ 9 antwoorden verborgen

Wat een substantieel gedeelte van de immigranten kunnen, kunnen vrouwen ook: uitkering opstrijken.

Nuchternederland | 13-04-21 | 10:35

Dus de arbeid van vrouwen wordt gelijkgesteld aan die van invasieve onwillenden, met een nooit in te zullen halen taalachterstand, onvergelijkbare diploma's en het Virus Der U Weet Wel Welke 'Religie' onder de leden?
Hoe durven ze!

Dat wordt weer adverteerders bellen voor Sunny, Sylvana, Arie en meer van dat soort zeikwijven...

Realism Is All | 13-04-21 | 10:35

Het klopt gewoon. Ik ken ze. Jarenlang een pabo opleiding gevolgd om vervolgens slechts twee dagen voor de klas te staan.

Mokum Kosher | 13-04-21 | 10:33 | 3

En dan zeuren dat hun mannelijke collega's meer verdienen. Niet erbij vertellende dat die 5 dagen in de week werken.

2voor12 | 13-04-21 | 10:35

Maar wel een mondvol over hoe de maatschappij en het bedrijfsleven werken.

Zeebonkus | 13-04-21 | 10:36

Was dan minister van VWS geworden.

BoerKoekoek | 13-04-21 | 10:47

Net alsof migratie komt omdat vrouwen niet fulltime willen werken.
Twee Somaliers die in de woestijn er over praten: He Abid, wist je dat in Nederland vrouwen maar 20 uur per week werken? Nee, echt? Dan pak ik nu de boot, want daar zal dan wel veel werk blijven liggen dat aangepakt moet worden!

Wat een leugens weer van VNO-NCW.

Mensen leven om te leven en niet om zich zo efficient en veel mogelijk beschikbaar te stellen aan het (inter)nationale bedrijfsleven.

En de Nederlandse regering zou er in het belang van het Nederlandse volk moeten zijn, en niet in het belang van het internationale bedrijfsleven en de EU. Dan zouden er opeens heel andere prioriteiten liggen.

du Roi Soleil | 13-04-21 | 10:33
-weggejorist-
Statix | 13-04-21 | 10:32 | 2

Veel vrouwen hebben een werkende man, meestal werkt die de volle bak.

Mooi toch.
4-5 dagen vakantie per week, je hele leven lang.
Een huis dat je in je eentje nooit kan betalen.
Lekker op vakantie.
Autootje.
Heerlijk.

Geef ze eens ongelijk.

Alleenstaande ouders zijn een heel ander verhaal. Je moet wel een hele lekkere baan hebben wil je en tijd en geld hebben voor je gezin.

kloopindeslootjijook | 13-04-21 | 10:32

Nog een beetje overwerken en er kunnen misschien wat migranten uit.

bqbq | 13-04-21 | 10:31

De absolute plaag van deze economie. De deeltijdbaan - en het jammerlijk gebrek aan kinderopvang.

bisbisbis | 13-04-21 | 10:31 | 2

Wie gaat er nog aan kinderen beginnen na de kinderopvangtoeslag affaire?
Alleen die mensen die meer dan een ton aan inkomen hebben.

Mr.Crowley | 13-04-21 | 10:32

Mijn vrouw is immigrant. Moet die nu eerst een half dagje extra werken om daarna het land uitgeschopt te worden? Fraai is dat.

Red shirt | 13-04-21 | 10:30 | 2

Dan gaat u toch zeker met haar mee hé.

pa_niek | 13-04-21 | 10:32

Denk dat we liever Red Shirt het land uit schoppen dan zijn vrouw.

Rest In Privacy | 13-04-21 | 10:41

De poster is even karakteristiek als hilarisch. De vrouw staat te bléren en de mannen rennen zich het laplazerus.

pa_niek | 13-04-21 | 10:30

"Veel minder migranten NODIG"? Daar wordt weer eens de volkomen valse indruk gewekt dat Nederland "migranten" binnenhaalt omdat het ze nodig zou hebben. Maar Nederland laat gewoon IEDEREEN toe die een voet op onze bodem zet. Er is geen sprake van dat we wie dan ook van die uitvreters nodig zouden hebben.
In huis heb ik geen inbrekers nodig, ook al moet er nodig gestofzuigd worden, ook al moet de keuken geverfd worden. Ik wil gewoon helemaal GEEN inbrekers.

JvanDeventer | 13-04-21 | 10:29 | 1

Spijker op zijn kop

Uw Verzekeringsadvis | 13-04-21 | 10:33

We praten hier niet over vrouwen, we praten over mensen die menstrueren.

Mr.Crowley | 13-04-21 | 10:29 | 2

of die daarmee gestopt zijn.

Lt-Kol Kilgore | 13-04-21 | 10:33

@Lt-Kol Kilgore | 13-04-21 | 10:33:
Mensen die gestopt zijn met menstrueren, doen niet meer mee aan de voortplanting.

Mr.Crowley | 13-04-21 | 10:34

Dat part time werken, daar is een reden voor. Vrouwen kunnen namelijk niet met elkaar samenwerken.
Als ze zich een dag aan elkaar hebben doodgeërgerd, moeten ze daarvan een dag bijkomen.

Nivirto | 13-04-21 | 10:29 | 2

Daar heb ik ook last van alleen kom ik er niet mee weg en moet gewoon fulltime werken.

Zeebonkus | 13-04-21 | 10:39

Het beste datingadvies ooit wat ik mocht ontvangen als het daten mij tegenviel: women know women, and they hate them!

FredMistig | 13-04-21 | 19:57

75% van de vrouwen werken fulltime en de andere 25% werkt niet

bwi | 13-04-21 | 10:29 | 1

Dat zijn Zweden, Noorwegen en Spanje.

FredMistig | 13-04-21 | 19:58

Waarom zou je niet zo min mogelijk werken? Je betaald veel meer belasting over dat extra werk en je kinderen worden ondertussen geïndoctrineerd.

grownoodlyappendages | 13-04-21 | 10:28 | 1

Socialisme, en daarmee ons progressieve belastingstelsel, stimuleert ook zo min mogelijk werken.

Papa Jones | 13-04-21 | 10:39

Dus als vrouwen niet meer willen werken, moeten de grenzen maar open blijven? Wat een milieuvervuilende oplossing. Waarom niet accepteren dat vrouwen minder werken en dan ook accepteren dat de welvaart minder hard gaat. Is beter voor het milieu ook want het energieverbruik groeit dan wat langzamer.
Minder minder minder.

Deflatiemonster | 13-04-21 | 10:27 | 1

Dit! Een paar procent minder economische groei is de vrijheid, minder drukte en het milieu toch meer dan waard?

grownoodlyappendages | 13-04-21 | 10:29

Maar vrouwen zijn gek op migranten en willen ze het liefst gisteren nog alle 900 duizend in Nederland hebben.

halfvolle glas | 13-04-21 | 10:27 | 1

Want ze sissen en spugen zo lief.

Calastir | 13-04-21 | 10:31

Volgens linkse medemensen is er steeds minder werk voor Homo Sapiens omdat we steeds verder automatiseren. Er was al sprake om de werkweek van 36/40u terug te brengen naar 28/32, zodat we allemaal een optimale balans hebben tussen werk en privé, bij voorkeur middels een gegarandeerd basisinkomen. Dit rapport staats haaks op die bevinding en er is blijkbaar ontzettend veel werk!

Dr.Platypus | 13-04-21 | 10:27 | 5

Er is genoeg werk dat niemand wil doen. Schoonmaken, vuilnis ophalen, vakken vullen.
Pakketjes rondrijden.

Papa Jones | 13-04-21 | 10:41

@Papa Jones | 13-04-21 | 10:41: Toch zie ik allemaal mensen dat werk doen.

snakedogman | 13-04-21 | 11:13
▼ 2 antwoorden verborgen

We hebben migratie want vergrijzing.
We hebben migratie want NL vrouwen zijn lui.
We hebben migratie want witte mannen zijn klootzakken.
Hallo, zo lust ik er nog wel een paar.
We hebben migratie want gratis geld!
De asieleisers hebben we niet nodig en kosten ons 16+ miljard per jaar. Dankuwelalstublieft.

Dirk III | 13-04-21 | 10:27

Weet je wie ook een eindoplossing had?

Montgomery Burns | 13-04-21 | 10:27 | 2

Vertel!!!

halfvolle glas | 13-04-21 | 10:28

Homer?

Acidstain | 13-04-21 | 10:42

Begreep dat als het met de vrouwen niet lukt men als ultieme remedie iets meer migranten aan het werk wil zetten.

Uw Verzekeringsadvis | 13-04-21 | 10:25

Ik kwam er net achter dat mijn ex en haar vriend een vrijstaand huisje van 70m2 in een dorpje hebben gekocht in Zweden voor 35K, tegen de bossen en meren aan en lekker rustig en ver weg van de overbevolkingsproblematiek die Nederland heet. Kunnen beiden alles vanuit huis doen qua werk. Voor het dubbele bedrag heb je in veel regios een leuke villa.

Werk zelf ook alleen maar thuis en en het is dat ik familie/vrienden heb die dierbaar zijn, maar als je dit soort verwachtingen leest van het CBS dan wil je toch eigenlijk niet je toekomst hier opbouwen en ga je naar een land toe waar je nog de rust en ruimte hebt voor weinig geld? Zeker voor de thuiswerkers maakt het steeds minder uit waar je woont.

Dus rijst de vraag, wat moet je met al die migranten hier naar toe halen? De komende jaren gaat de robotisering gewoon verder en heb je ze steeds minder nodig. Dit land is veelste vol aan het raken.

Wybe Wabes Abbema | 13-04-21 | 10:25 | 6

@Mijn GS nick magnie | 13-04-21 | 10:29: In de grote steden ja, maar de andere 95% van het land heeft daar geen last van. Dat is precies het punt, in steden veel mensen dicht bij elkaar en aantrekkingskracht voor migranten om daar te vestigen met statistisch meer problematische types er tussen.

Wybe Wabes Abbema | 13-04-21 | 10:35

@Mijn GS nick magnie | 13-04-21 | 10:29: Zweden is groot en niet erg dicht bevolkt, wat meer naar het noorden zal het wel beter zijn. Alleen de winters zijn mij wat te bar.

voldemort | 13-04-21 | 10:45

Wel de handgranaten ontwijken als je eens in de stad moet zijn.

snakedogman | 13-04-21 | 11:15
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ben er nog steeds niet achter waarom er primair op migratie wordt ingezet als oplossing. Als dat de oplossing is dan pakken we het helemaal verkeerd aan in ieder geval. Dan zul je de migranten via een wervingsselectie moeten binnen halen en kijken of ze de juiste papieren hebben voor de banen die beschikbaar zijn.

B.agger | 13-04-21 | 10:25 | 4

Gewoon het Australische of Canadese systeem toepassen op immigratie.

BoerKoekoek | 13-04-21 | 10:27

Migratie is juist een giga probleem. Misschien denken ze in - en - is +
Maar in dit geval werkt het - en - is hele grote - in uw portemonnaie.

Dirk III | 13-04-21 | 10:29

De politiek wint over de hele linie bij migratie: liberalen krijgen onvoorstelbaar goedkope arbeid binnen Europa door een neerwaartse loonspiraal, socialisten een nieuw lompenproletariaat om weer decennia te 'verheffen', de klassiek-liberalen krijgen de zo gewenste implosie van de verzorgingsstaat en de christendemocraten voorzien door al die Verelendung een opleving van het geloof en de ouderwetse bedeling, die (i.t.t. een uitkering) gekoppeld kan worden aan gedragseisen: de terugkeer van normen en waarden in ruil voor een dagelijkse kom soep uit de gaarkeuken.

Sticky_tits | 13-04-21 | 11:29
▼ 1 antwoord verborgen

Ja maar ja, schoonmaakwerk is natuurlijk ook maar vaak halve dagen.

VanBukkem | 13-04-21 | 10:24

En maar zeuren over het glazen plafond. En maar krijsen dat er quota's moeten komen. Nergens zo'n hoog ziekteverzuim als in zorg en onderwijs waar part-time werkende vrouwen de norm zijn en full-time werkende mannen de uitzondering.
Quota's? Prima. Minimaal 50% van de gemeentereiningings medewerkers vrouw. Loodgieters. Metselaars. Verhuizers. Staalvlechters.
Quota's. Prima. Minimaal 50% van de onderwijzers man. Minimaal 50% van de verpleging. Minimaal 50% van de apothekersassistenten, tandartsassistenten, pedagogisch medewerkers, kappers, secretaresses, winkelmedewerker. Minimaal 50% mannen. Verplicht. Quotum.

BoerKoekoek | 13-04-21 | 10:24 | 2

Quota is al meervoud dus quota's is echt keihard fout... En waag het niet om quotums te zeggen!!

Harvey2Face | 13-04-21 | 10:29

Laten we de Nederlandse vrouw vervangen door exotische schonen die wel willen werken!

BobDobalina | 13-04-21 | 10:24

Een uitkeringvangende migrant levert een grotere toename van ons GDP op. Bovendien besteedt die migrant het grootste deel van die uitkering in Nederland, terwijl het additionele inkomen van mevrouwen die nu al hier wonen wordt uitgegeven aan telefoons ontworpen in Californie en geproduceerd in China, plus de all-inclusive in Antalya.

We zijn de gevangenen van overheden en centrale banken met hun excelsheets en de omzetting van duurzame overschotten op de lopende rekening in uitkeringen, mieles, inburgeringskosten en ziektekostensubsidies levert het meeste op.

Glasgow Argus | 13-04-21 | 10:22

Uhhh, net of de migranten iets toevoegen. Ze zijn tenminste 10 jaar niet arbeidsgeschikt, behalve als afwasser en daarvoor hebben we ook machines. Nee, met de migranten moeten wij ophouden.

Thoth | 13-04-21 | 10:22

Dus nu hebben ze een stok gevonden om te slaan. Tuurlijk! De schuldenlast ligt bij onszelf. Hè hè, eindelijk een makkelijk te verwoorden probleem naar de burger toe door de politiek. 500 asielzoekers erbij per week? Eigen schuld!
Overlast daardoor? Eigen schuld!
Veel hogere belasting ? Eigen schuld.
Woningnood? Eigen schuld.
De politiek zal de Beer zeer dankbaar zijn. Eindelijk kunnen ze ons slaan met de stok. Dat het nodig zal zijn dat vrouwen meer moeten gaan werken zal meer liggen in het feit dat de asielzoekers stroom wel financieel opgebracht moet worden

Mispel | 13-04-21 | 10:22

Maar... we zouden toch van alles gaan automatiseren en robotiseren? 40 uur per week werken is ZO ouderwets

Vunzigheid | 13-04-21 | 10:21
-weggejorist-
frische_ideen | 13-04-21 | 10:21 | 1

Probleem opgelost.....gna

onbekend | 13-04-21 | 10:21

Ben ik de enige die verwacht dat er in de toekomst veel minder werk is en dat we beter richting de 32 urige werkweek kunnen gaan?
Zelf denk ik dat ik op mijn 60e eruit geschopt word en dan al mijn vermogen op kan gaan eten totdat ik met pensioen kan (wat ook niets meer voorstelt). Hele leven gewerkt met prima inkomen en braaf geld opzij gezet maar toch in armoede leven is de toekomst.

quazi | 13-04-21 | 10:20 | 4

Het lijkt mij een zegen om er met 60 uitgeschopt te worden. Pak de ontslagvergoeding / transitievergoeding, verkoop je woning voor veel te veel geld, tel je spaarcenten en ga leuke dingen doen met je leven. Voor je het weet ben je een statistiek in de cijfers van het RIVM, of welke willekeurige doodsoorzaak dan ook.

_pacman_ | 13-04-21 | 10:23

Ligt er aan wat je werk is. Er zijn legio banen waar je tot je honderdste in kan blijven werken omdat er gewoon géén mensen in zijn te vinden.
De corona crisis heeft toch weer duidelijk gemaakt wat voor onzin baantjes sommige mensen hebben. En waar de echte behoefte zit aan personeel. En dan bedoel ik nog niet eens de zorg!

Harvey2Face | 13-04-21 | 10:26

@_pacman_ | 13-04-21 | 10:23: transitie vergoeding is al laag geworden en zal er wel helemaal uit gaan de komende 20 jaar.

quazi | 13-04-21 | 12:37
▼ 1 antwoord verborgen

Dus hoe luier de vrouwen, hoe sneller we islamiseren? Wat zal Kauthar piekeren.

de Voorzittert | 13-04-21 | 10:19

Vorige week op de broodafdeling van de super: 'Hoe bevalt je nieuwe baan?' 'Ik heb er toch vanaf gezien' 'Tjee meid waarom dát?' 'Nou het interieur van het kantoor was niet helemaal mijn smaak'.

pa_niek | 13-04-21 | 10:19

Vrouwen werken in totaal nog altijd meer dan de mannen die thuis helaas nog te vaak de handen niet uit de mouwen steken. Dus het begint bij de mannen....

JeannedArc | 13-04-21 | 10:18 | 5

Wordt inderdaad lachen: je haalt vrouwen meer uit de thuismanagement rol, kinderen en mannen derangeren compleet.
Ooit in de gulden tijd op Radio 1 gehoord dat een huisvrouw/man ongeveer 100.000 gulden per maand zou moeten verdienen. Vandaar mogelijk die transgender dingen?

nobodiesunmighty | 13-04-21 | 10:23

Goh, bij mij is het andersom. Ik werk twee dagen meer, tijdens het (thuis)werken de kinderen naar school brengen en halen en ervoor zorgen dat haar warme maaltijd klaarstaat als ze thuiskomt van haar (driedaagse) werkweek. En in de tussentijd is het hele huishouden gedaan.

Departed82 | 13-04-21 | 10:42

Hoe past die uitleg bij alleenstaande fulltime werkende mannen?

Dezenaamhier | 13-04-21 | 10:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit is toch helemaal niets nieuws? Het is al jaren bekend dat de Nederlandse vrouw kampioen deeltijd werken is. En het is dus minstens even lang bekend dat vrouwen hierdoor financieel niet zelfstandig zijn. Ze verdienen te weinig om zichzelf te kunnen bedruipen en zijn dus afhankelijk van een partner.
En het is hierdoor ook al jaren bekend dat die loonkloof waar men zo tegenageert vandaan komt. Mannen hebben de tijd en energie gestoken in een baan, en worden beloond. Vrouwen, en dan vooral moeders, die een MaDiDo baan hebben.
Het is dus ook al jarenlang bekend waardoor er weinig vrouwen aan de top zijn, want ze maken het vooral zichzelf gemakkelijk. Vrouwen quotum gaat daar niets aan veranderen.

Dus wat is nou de nieuwswaarde? Dat we lekker het land legitiem op slot kunnen gooien? Of dat we beleid gaan maken om vrouwen meer te laten werken?

Harvey2Face | 13-04-21 | 10:17

Maare, wat vind Wouter de Winter hier eingelijk van??

nope | 13-04-21 | 10:17

Stelletje luie wijven

Rocknrolla7372 | 13-04-21 | 10:15

En hoeveel migranten zouden er minder nodig zijn als alle schultenbrau zuipende bijstand trekkende pleuristokkies een schop onder hun hol zouden krijgen en verplicht zouden moeten werken voor hun bijstand. Durf te wedden dat 90% zo een baan gevonden heeft die beter betaald dan het werk wat ze dan moeten doen voor hun bijstandje.

pdvd | 13-04-21 | 10:15 | 6

Ja de banen liggen voor het oprapen. In de kassen is genoeg werk. De tuinders schreeuwen om extra handen. En bij het vuilbedrijf hebben ze ook mensen nodig, moet je eens zien wat een troep het vaak is op straat.

Mijn GS nick magnie | 13-04-21 | 11:06

@Lorejas | 13-04-21 | 10:18: ook heel veel... maar die migranten zouden hier niet hoeven te zitten, al die luie donders gewoon een schop onder hun kont geven en anders geen bijstand meer.

pdvd | 13-04-21 | 12:03
▼ 3 antwoorden verborgen

Nieuwe emancipatie: mensen een schuldgevoel aanpraten als ze niet 5 dagen per week minimaal 8 uur/dag als loonslaaf achter hun laptopje bezig zijn met god-weet-wat in hun halve bullshit baan. Maar goed, de woonlasten en belasting zijn al dermate hoog dat je nauwelijks nog weg komt met part time werken. En als laatste, migranten kosten voornamelijk geld. En we weten sinds dat mooie rapport ook dat het de verzorgingsstaat ondermijnt. Dus ophouden mensen in troosteloze fulltime jobs te pushen en ophouden met te veel (arbeids) migranten toe laten. Huizen bouwen, minder drukte, en zorgen dat besteedbaar inkomen op peil blijft is veel belangrijker voor welzijn van mensen.

Ir_HardGelag | 13-04-21 | 10:13

Zolang er 'banen' zijn als glazenbollenlezer bij het Centraal Bureau voor Staatspropaganda, zullen er mensen zijn die dit soort maakbaarheidsdenken geloven. Er kan veel gebeuren in 29 jaar; een pandemie, een vulkaanuitbarsting, oorlog. Maar toch wil het CBS -lees: de overheid- altijd God spelen. Deterministisch maken wat in zijn geheel niet vaststaat, uitstippelen wat daarvoor nodig is, moraal er aan vasthangen, oordelen en het vervolgens brengen als allesomvattende waarheid, in plaats van geloof.

Echt, soms denk ik: laat de Katla alstublieft uitbarsten en laat de echte ellende maar komen. Het wordt tijd dat de mensheid leert dat zij machteloos is ten opzichte van haar eigen natuur. Ja, zij en haar. Vrouwelijk woord!

Mensdier | 13-04-21 | 10:13

"Dit vrouwelijk arbeidspotentieel is vergelijkbaar met de instroom van zo’n 900 duizend migranten, die gezamenlijk 600 duizend voltijdvacatures zouden vervullen, berekende De Beer."
Dit is de sleutelzin. Haal 900.000 migranten binnen, en als je geluk hebt kunnen daar 600.000 vacatures mee vervuld worden. Dus je weet al zeker dat je er minimaal 300.000 bij krijgt die niet gaan werken. Wat gaan die dan wel doen? Kinderen baren waarschijnlijk.

Schoorsteenveger | 13-04-21 | 10:13 | 1

En subsidies slurpen

Tommi | 13-04-21 | 10:20

Wanneer de man 100% en de vrouw 70% werkt, houden ze netto meer over wanneer de man 100% en de vrouw 100% werkt. Waarom zou de vrouw dan 100% gaan werken?

Laat ze 500.000 ambtenaren afvloeien. Moet je eens kijken hoeveel geld er overblijft.

Haberdoebas | 13-04-21 | 10:13 | 9

@Calastir | 13-04-21 | 11:08:
Persoonlijke ervaring, als grondwerker uitbesteed aan een gemeente tussen ambtenaren in die vroegen of het wat rustiger aan kon, want hun "grap" was: ambtenarenzweet moet wel onbetaalbaar blijven. Gold voor buitendienst, maar nog meer voor kantoor.

Kachelboer | 13-04-21 | 11:19

@Kachelboer | 13-04-21 | 11:19: Okay nee sorry dan heb je toch zeker 10 man op 1 kantoortje meegemaakt dus dat moet wel gelden voor alle 500.000!!! (Hint; Dit was sarcasme)

Calastir | 13-04-21 | 12:03

@Calastir | 13-04-21 | 12:03:
Regelmatig met meerdere ploegen bij diverse gemeenten. Veel plezier achter uw raam en welterusten.

Kachelboer | 13-04-21 | 13:42
▼ 6 antwoorden verborgen

Als we nou gewoon eens voor de gein een jaar of 10 stoppen met het importeren van migranten en kijken hoeveel werk dat dat bespaart, misschien zouden de mannen hier in NL dan wel een halve dag minder kunnen gaan werken.
Of is dat rascistisch?

Dezenaamhier | 13-04-21 | 10:13

Want een dag meer werken gaat de vergrijzing tegen

Wat?

Turbulentie? | 13-04-21 | 10:13 | 1

Meeknikken met de gasten aan de talkshow tafel. Net doen of je het snapt en het er helemaal mee eens bent. Niet vergeten er serieus bij te kijken.

Lorejas | 13-04-21 | 10:20

Allemaal knetterhoog opgeleid maar liever muntthee drinken na de yoga dan de handen uit de mouwen.

Lucifer | 13-04-21 | 10:13 | 1

Daar voel je niets van hoor, als ze hoog opgeleid zijn. Als ze yoga onderlegd zijn wel.

Peejenkop | 13-04-21 | 10:19

Zolang 90% van de dagtelevisie en de tijdschriftenmarkt op vrouwen is gericht, weet je dat ze zich eindeloos zitten te vervelen.

Festen | 13-04-21 | 10:11

Hier één van de 25%: een echte fulltimer.

Gewone_mevrouw | 13-04-21 | 10:10 | 2

Vrij vandaag?

wijsvinger | 13-04-21 | 10:13

@wijsvinger | 13-04-21 | 10:13: Koffiepauze mijn beste. En eigen baas.
(Lees: dus eigenlijk nog meer dan fulltime.)

Gewone_mevrouw | 13-04-21 | 11:57

Begin eens bij de overheid waar iedereen op 32 uur raamstaren zit.

normanius | 13-04-21 | 10:10

Migranten zijn ook gewoon een genot om te bezitten en om over op te scheppen.

RickTheDick | 13-04-21 | 10:09 | 1

Net zoals een slavenhouder over zijn slaven.

DeCynischeAmbtenaar | 13-04-21 | 10:17

Nu is het maar hopen dat vrouwen niet (net als GASTarbeiders) na een paar jaar werken 'pain an roeg' hebben.

Egerius | 13-04-21 | 10:09 | 1

Vrouwen werken zo weinig uit voorzichtigheid, om ' pain an roeg' juist voor te zijn.

DeCynischeAmbtenaar | 13-04-21 | 10:18

Hebben we echt nog extra 700.000 communicatiemeisjes, klankschaaltherapeuten, lifestylecoaches, influencers en schoonheidsspecialistes nodig? Of zoeken we vooral loodgieters, metselaars, elektriciens en metaalbewerkers

_pacman_ | 13-04-21 | 10:09

LOL. De titel van het Telegraaf artikel is veranderd. Vanochtend was ie nog 'fors minder migranten nodig als vrouwen meer gaan werken.'
Dit was het vanochtend:
www.telegraaf.nl/financieel/103381578...

Leptob | 13-04-21 | 10:08

Dus de grenzen kunnen dicht?

Wijze uit het Oosten | 13-04-21 | 10:08

Ah, dus dit is de werkelijke reden waarom de "welkom in mijn land" kliek voornamelijk uit vrouwen bestaat. Egoïstische luie donders.

Abject | 13-04-21 | 10:08 | 2

Follow the money of eh, follow the leisure

Martin007 | 13-04-21 | 10:16

Allemaal Groenlinksers en D66'ers die het niet snappen.

Mr.Crowley | 13-04-21 | 10:28

"900 duizend migranten, die gezamenlijk 600 duizend voltijdvacatures zouden vervullen" aha.

whatsinaname | 13-04-21 | 10:08 | 3

Dus hier mogen we uit concluderen dat 1/3 niet verder komt dan een uitkering ?

Man-bear-pig | 13-04-21 | 10:18

Ben bang dat u gelijk heeft

Man-bear-pig | 13-04-21 | 11:52

Wie moet er ook bij het woord MIlva nog steeds aan Van Kooten en De Bie denken?

Wayne Schlegel | 13-04-21 | 10:08 | 4

@van Oeffelen | 13-04-21 | 10:13: Of was dat een Marva

Uw Verzekeringsadvis | 13-04-21 | 10:36

Ja, iets met knorren....

Pedronegro | 13-04-21 | 10:53

Alsof je met een gewonde Milva legt te knarren

Wayne Schlegel | 13-04-21 | 11:02
▼ 1 antwoord verborgen

ja ook minder immigranten nodig door technische ontwikkelingen (robots, zelfscan kassa, zelfrijdende auto's, robotisch skelet). ook minder immigranten nodig als we werk dat we zelf niet willen doen exporteren zoals tomaten plukken, asperges steken.

Rest In Privacy | 13-04-21 | 10:07

Migranten uit derde wereld landen heb je eigenlijk nooit nodig. Als ze werk vinden is het vaak laagbetaald werk. Na hun 35e zijn ze vaak voor de rest van hun leven afhankelijk van een uitkering. De familie uit het geboortedorp is inmiddels nagereisd. Werkgevers hebben een aantal jaren geprofiteerd van goedkope arbeid en de rest van de rekening komt terecht bij de belastingbetaler.

ED-209 | 13-04-21 | 10:06 | 1

En ook dit dus.

Nuchternederland | 13-04-21 | 10:33

"Nodig" ook. Alsof economie een doel an-sich is.

zevensprong | 13-04-21 | 10:06 | 2

Tja het is net als een huishouden. Om de boel draaiende te houden is een beetje geld wel handig

Martin007 | 13-04-21 | 10:18

@Martin007 | 13-04-21 | 10:18: Absoluut. Maar als het huishouden draaien houden het doel is, dan kan je hele andere dingen aanpakken. Kijkttip: Scheefgroei. Op NPO maar scherp en goed neergezet.

zevensprong | 13-04-21 | 13:15

Vrouwen hebben onbewust met elkaar afgesproken dat je alleen een goede moeder kunt zijn door heel veel met je kind samen te zijn. Kies je daar niet voor dan ben je een slechte moeder en kijken andere vrouwen op je neer. Nee, lekker thuis blijven en genieten van het kind. Dan maar geen inkomsten van betekenis.

whitechocolateface | 13-04-21 | 10:06

Het idee van arbeidsmigranten om de vergrijzing op te lossen was altijd al idioot. Die migranten worden toch ook ouder? En om dat op te vangen zijn er weer nieuwe arbeidsmigranten nodig, die ook weer ouder worden. Je hoeft toch geen genie te zijn om te snappen dat dat niet de oplossing is.

Barend Braakbal | 13-04-21 | 10:06 | 5

Dit dus.

Nuchternederland | 13-04-21 | 10:33

U zegt nu eigenlijk dat we in een piramidespel verzeild raken? Parbleu, interessante invalshoek, gaan we over vergaderen....

Pedronegro | 13-04-21 | 10:52
▼ 2 antwoorden verborgen

En je kind door de staat op laten voeden met alle woke nonsens van dien?

zwarte_weduwe | 13-04-21 | 10:06 | 1

En als de scholen dicht zijn en ze de kinderen zelf moeten opvoeden begint het gejank.

2voor12 | 13-04-21 | 10:16

Er gebeurt niets, vrouwen in mijn overheidsorganisatie 'werken' over het algemeen maximaal 4 dagen in de week, zeg maar zo'n 28 uren werkweek. En dat vinden ze eigenlijk al te veel uren... (maar ja, hypotheek, vakanties, me time enz. enz.).

DeCynischeAmbtenaar | 13-04-21 | 10:04 | 1

Ik heb wel eens aan een vriendin uitgelegd dat die overheidsschalen alleen maar voordelig zijn voor parttimers. Eigelijk zou je bij parttime werk ook maar 0,8 of 0,6 trede per jaar omhoog moeten gaan. Je trede is immers gerelateerd aan je werkervaring. Dit was blijkbaar een belachelijke suggestie. Zou wel voor meer fulltimers zorgen

kobuskuch | 13-04-21 | 10:41

Helaas zijn die banen vooral technisch: zonnepanelen installeren, warmtepompen vacümeren, laadpalen installeren, CV-ketels vervangen, huizen isoleren etc. Als tegenwoordig weer zo'n feministische muts begint te klagen over het glazen plafond dan leg ik haar met plezier uit dat we bij de Vrijwillige Brandweer nog genoeg harde werkers zoeken. Dat is blijkbaar een heel erg raar idee van me, toch heb ik nog nooit een coherent antwoord gehoord waarom het een raar idee is.

Coffee Party | 13-04-21 | 10:04

Nederlandse vrouwen behoren tot de meest verwende prinsesjes in de wereld. Veel geblaat over emancipatie maar niet als het om werken gaat.
Ze moesten eens een maandje in bijvoorbeeld Azië kijken waar vrouwen zonder te zeuren wel de handen uit de mouwen steken.

2voor12 | 13-04-21 | 10:03

Eigenlijk schandalig dat 75% part time werkt maar alle goede/leuke/goedverdienende baantjes 50/50 moeten.

Maar he.

Rohin | 13-04-21 | 10:03

VMBO mentaliteit is thuiszitten en binnen roken.

van Oeffelen | 13-04-21 | 10:03 | 2

Je kan lullen wat je wilt, maar lekker binnen paffen is heerlijk nostalgisch.

Old_Spice | 13-04-21 | 10:07

Dan moet meer werken wel lonen en dat doet het in veel gevallen eenvoudigweg niet, simple as that.

therealbraindump | 13-04-21 | 10:02 | 1

Eens, sinds ik als ZZP'er belastingen behandel als kostenpost en dus een mogelijke besparing is mijn leven enorm verbeterd. Zonnepanelen, goedkope zuinige auto's: absurd hoeveel goedkoper het leven ineens wordt.

Coffee Party | 13-04-21 | 10:05

Westerse vrouwen zouden eens meer kindjes moeten maken!

~ik worstel en ga douchen, Migratie en bevolkingsgroei specialist van de koude bodem.

ikworstelengadouchen | 13-04-21 | 10:02 | 5

Ja, goed plan, en in combinatie met de massa-immigratie en het asielcircus zullen we dan tegen 2050 richting 25 miljoen inwoners gaan.

Zelf ben ik van mening dat 'bevolkingskrimp' een zegen voor Nederland zou zijn: geen import uit de derdewereld meer, afschaffing van asielverlening.

Lees het oude boek van Paul Gerbrands (oud-voorzitter van De Club van Tien Miljoen): Mijn Land van Veel en Vol (2003), ondertitel: Méér mens met minder mensen. Daarin wordt haarfijn uitgelegd waarom het een goed plan zou zijn om te streven naar een kleinere bevolking.

Dr_Johnson | 13-04-21 | 10:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Nee de verwende Nederlandse prinsesjes blijven liever thuis om koffie te drinken en te winkelen met hun vriendinnetjes. Ondertussen blijven ze woke op pro-immigratiepartijen stemmen , maar als t straks een tweede Malmö is geworden hier (zijn we niet zo ver van verwijderd) krijgen "mannen" de schuld van alle problemen zoals verkrachtingen, rellen en een gevoel van onveiligheid. Dat u het vast weet.

meenemen! | 13-04-21 | 10:02 | 9

@Hemmenaar7 | 13-04-21 | 10:33:
Dat is dus in de rest van de wereld het geval en daarom de reden dat we op een enorme overbevolkingsramp afstormen.

Mr.Crowley | 13-04-21 | 10:46
-weggejorist-
Angelica | 13-04-21 | 11:09
▼ 6 antwoorden verborgen

Theorie en praktijk gaan elkaar hier echt niet tegenkomen.

Mr.Crowley | 13-04-21 | 10:01

Dus vrouwen moeten dan ook fysiek zwaar belastende beroepen willen gaan uitoefenen ?! Beroepen waar je met je handen moet werken ipv vergaderen. Tja, blijf maar dromen.

loser | 13-04-21 | 10:01 | 3

Gender equality, behalve als het vervelend werk is want dan hoeft het niet. Kan me zelf ook redelijk ergeren aan de 20-uurs moekes die "voor de gezelligheid" ergens werken. Niet eens voor het geld maar gewoon om er even uit te zijn. Wat moet je met dat soort figuren in je team.

Do-na-zi | 13-04-21 | 10:03

@Do-na-zi | 13-04-21 | 10:03: niets, als man doe je gewoon het werk voor die uitvreters, want dat zijn het.

DeCynischeAmbtenaar | 13-04-21 | 10:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl