Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog - De Weimar Coalitie

De muntunie is nu de facto in een schuldenunie veranderd

Zoals al eerder beschreven is op dit blog, zit de wereld opgescheept met een schuldenprobleem. Één van de manieren om daarvan af te komen is schuldkwijting. Het kwijtschelden van schuld is niks nieuws (schuldjubileum) en is iets waar vanuit economenland al aardig wat aandacht naar uit is gegaan (zie bijvoorbeeld Steve Keen in dit redelijk recente interview) sinds de kredietcrisis van 2008. Ook het IMF heeft recent dit soort geluiden laten horen. Echter, waar het IMF impliciet over ontwikkelingslanden had, is er nu een coalitie die hetzelfde wil voor de gehele eurozone!

Er is nu dus een coalitie van meer dan honderd economen en politici die de ECB oproepen om een groot gedeelte van de schulden die zij in bezit heeft kwijt te schelden. Het zou dan met name om de staatschulden van eurolidstaten gaan die de ECB heeft opgekocht om zodoende deze landen niet te laten failleren (zo kocht de ECB in 2020 een groot gedeelte van alle nieuwe staatsschulden; zie hieronder).

De corrumperende werking van het alleenrecht op het printen van geld blijkt al tijden te sterk en lijkt zich te versnellen. Nu, onder aanvoering van de Weimar Coalitie, lijkt de EU/EMU steeds meer oren te hebben naar dergelijke noodgrepen (maar er is nog (gespeelde?) verdeeldheid).  Mocht zij de gekozen (Latijnse) lijn doorzetten en zich verder inlaten met deze Coalitie van economen en politici en/of soortgelijke voorstellen invoeren, dan wordt het verleden compleet genegeerd; waar de EU (en daarmee de eurozone) de mond vol heeft over spookbeelden uit het verleden, lijkt zij al tijden blind te zijn voor de door haar gekozen eindbestemming: Weimar.

Weimar slaat natuurlijk op de Weimar Republiek. Na de Eerste Wereldoorlog werd de Weimar Republiek verantwoordelijk gehouden voor de herstelbetalingen aan de Entente. Deze moesten gedaan worden in goud, omdat men niet met extra geprinte marken betaald wilde worden. Daardoor probeerde de Republiek dit met een omweg: zij printte marken en kocht daarmee dollars en dan goud. Hierdoor verloor de mark aan waarde ten opzichte van de dollar (en andere valuta) waardoor de Republiek steeds meer marken moest printen om dezelfde hoeveelheid goud te kunnen kopen.

Op een gegeven moment ging het gewoon niet meer en staakten de Duitsers de herstelbetalingen. Hierdoor bezetten de Belgen en de Fransen het Ruhrgebied om zo de productie van grondstoffen op te eisen als vorm van herstelbetaling. Daarop riepen de Duitse regeringsleiders de Duitse werknemers op om te staken. Om dit effectief te maken betaalde de Republiek de salarissen door. Met geprint geld natuurlijk...  
Waar ongeveer 50 mark omgeruild kon worden voor 1 dollar in 1920, was de wisselkoers in 1923 4,2 biljoen mark voor één dollar. De papieren mark was dus ganz kaputt gemacht; iets wat ook goed te zien is in het verschil tussen de papieren mark en de gouden mark (zie hieronder) of de hoeveelheid marken die nodig waren om een brood te kopen (zie hieronder).

Aan deze Weimar-periode hebben de Duitsers een zowat genetische afkeer van monetair goochelen overgehouden. Echter, tijd heelt alle wonden en blijkbaar gumt het ook harde lessen uit. Sinds de Duitsers hun harde Deutsche Mark hebben moeten offeren op het altaar van de eurozone, om zo Franse instemming te krijgen voor de unificatie van Oost- en West-Duitsland, is de weg naar Weimar wederom ingezet.

De hoop die sommige economen hadden in het hoogste Duitse gerechtshof om de o.a. de Maastricht criteria te bewaken en de onafhankelijkheid van de ECB te waarborgen (hallo Lex!), bleek een wassen neus. Voor de introductie waren er genoeg economen die genoeg kanttekeningen hadden gezet bij de introductie van de euro, waaronder toenmalig Nederlandse Bank President André Szász, maar de politiek legde die deels terzijde.

In een gesprek met één van onze politici die nauw bij dit proces betrokken was, werd mij verteld dat politici de EU en EMU (eurozone) nooit hebben gezien als een financieel of economisch project. Het waren politici zoals Kohl en Mitterrand die “beelden” hadden over hoe Europa eruit zou moeten zien en daar werd dan naar gehandeld. Zij waren blind voor de economische, financiële, culturele, juridische, demografische, linguïstische en topografische verschillen of dachten dat deze makkelijk te overbruggen waren.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de eurozone tot nog toe alleen divergerend heeft gewerkt door de voornoemde verschillen. Immers, de euro past per definitie een one-size-fits-all beleid toe op zeer verschillende lidstaten, dus leidt dat niet tot convergentie maar juist tot het omgekeerde. Één kledingmaat voor verschillende personen met verschillende lichaamsvormen zorgt er juist niet voor dat deze personen er allemaal uniform goed gekleed uitzien..

Deze problemen moesten dus achteraf elke keer weer worden gladgestreken; het welvarende Noorden moest het Zuiden helpen. Na 2008 werd dat maar al te duidelijk door de kredietcrisis, maar sinds het herstel na de crisis, heeft de ECB de hulplijnen naar het Zuiden open moeten houden. Nog in 2019 werden de hulplijnen zelfs uitgebreid en toen kwam Corona…

Het hek lijkt inmiddels volledig van de dam en de muntunie is nu de facto in een schuldenunie veranderd. Met de recente oproep om wellicht meer dan een biljoen euro aan staatsschulden kwijt te schelden door de Weimar Coalitie, is het beeld nu compleet. Het ironische is dat deze coalitie juist de situatie rond de uiteindelijke kwijtschelding van een groot deel van de Duitse oorlogsschulden aanhaalt als voorbeeld en daarmee ook indirect wijst naar de rol van het Verdrag van Versailles als veroorzaker van de Tweede Wereldoorlog.

Ironisch, want zonder de euro hadden de Zuidelijke landen nooit zoveel schulden kunnen maken. Verder is door de euro het lot van de sterke landen vast gelast aan die van de zwakke. Deze opgelegde solidariteit is net zoiets als drenkelingen die elkaar allemaal vastklampen, waardoor ze gezamenlijk zinken. Het alternatief, dat de sterkere drenkelingen de zwakkere loslaten, zal bij de familieleden van laatstgenoemde groep veel kwaad bloed zetten. Dus we verzuipen of krijgen een scheuring in Europa met dank aan de euro. Het lijkt er sterk op dat we terug gaan naar de vorige eeuw. Vraag is alleen welk jaartal.

Reaguursels

Inloggen

Draghi is niet voor niets in beeld. Eerst gezorgd de rente naar 0, nu de schulden via Brussel wegwerken. Let op gaat gebeuren en de Knoflooklanden zijn de nieuwe rijken.

Cocorico | 15-02-21 | 11:48

Kwijtschelding an sich is misschien wel een tijdelijke "oplossing", maar het roept een paar vragen met morele inslag op:
1. Kwijtschelding bij ontwikkelingslanden kan ik me iets bij voorstellen, MITS het gepaard gaat met een stop aan ontwikkelingshulp. Anders hebben we in 20 jaar exact hetzelfde probleem. Kwijtschelding aan Europese landen vind ik moreel niet okay: deze landen zijn keer op keer op keer gewaarschuwd, ze zijn "ontwikkeld" in de zin van dat plaatselijke economen verdomd goed weten waartoe het economisch beleid aldaar leidt; er wordt alleen sinds decennia willens en wetens niets aan gedaan. Het luilekkerland van het vroege pensioen, gecombineerd met een suboptimale belastingmoraal leiden onherroepelijk tot langdurige problemen. Ook daar gaat een éénmalige kwijtschelding niets aan veranderen.

2. Kwijtschelding leidt direct tot te vraag "wie gaat dat betalen?" Het antwoord is: de brave, belastingbetalende, hardwerkende middenklasse. De omvang van dit probleem is echter dermate groot, dat dit de ultieme doodsteek gaat zijn voor de existentie van diezelfde middenklasse: de middenklasse wordt gedegradeerd tot nieuwe onderklasse als beloning voor decennia van hard werk en belasting betalen. De bovenklasse gaat er niets van merken, die krijgen gewoon waar zij op papier "recht" op hebben, de rekeningen worden betaald. Alleen niet door een Italiaan, Griek of Fransman, maar door Vincent en Karin, die daarna hun huis kunnen verkopen.

Dit zal gaan leiden tot een enorme ontwrichting van de maatschappij, waarbij het klassieke riedeltje "wij betalen belasting, zodat een paar luie gasten Schultenbrau voor de TV kunnen drinken" vervangen zal worden door: "de EU heeft met instemming van mijn eigen regering alles afgepakt dat ik opgebouwd heb na jaren van ploeteren en afzien". En we praten over een grote groep mensen die tot nu toe alles braafjes geslikt heeft, omdat de welvaart in eigen land ze daartoe in staat stelde. Alleen is het dan wél te laat om er nog iets aan te veranderen in het stembureau. Kan je drie keer raden wat dan gaat gebeuren. Onze kinderen gaan de prijs betalen van de arrogante, fascistische EU-houding, gecombineerd met de slechte arbeidsmoraal van de knoflooklanden en het opportunisme van 's-lands beroepspolitici. Dit gaat onherroepelijk tot een groot conflict leiden. Mark my words.

Gladiator Fap | 15-02-21 | 09:27

Het lijkt in dit verhaal of kwijtschelden van schulden de (simpele) oplossing is vanuit de 'schuldenaren' gezien. Echter als schulden kwijt gescholden worden zal het moeilijker worden om nieuwe leningen af te sluiten aangezien degenenen die geld uitlenen nu meer risico lopen (kwijtschelding is normaler geworden) en daarom ook een hogere rente of onderpand zullen vragen.

Het is daarom af te vragen of de theorie uit dit artikel wel heel realistisch is. Een veel realistischer optie is het (blijven) vooruitschuiven of een langdurig proces van onderhandelingen tussen partijen zoals in griekenland gebeurde, waarin de schuldenaar zoveel mogelijk in leven gehouden wordt om zoveel mogelijk van de schuld nog te kunnen verhalen.

MrTee | 15-02-21 | 09:07

Zuid Europese landen zijn niet in staat om belasting te innen dus gaan ze maar lenen. Vroeger werden ze door de markt afgestraft met een rente van 17 procent maar dankzij de euro kan fucking Italië tegen negatieve rente lenen. De max 60 procent staatsschuld quote lijkt ook niemand meer iets te interesseren dus er is werkelijk geen enkele reden om te hervormen voor die corrupte lamsjaken daar in het zuiden. Misschien kunnen wij onze pensioenleeftijd nog iets verhogen naar 72 zodat die arme Italianen niet hoeven te werken voor hun geld. Waarom laten we dit godverdomme toe? Welke fucking debiele Nederlanders stemmen in godsnaam nog op eurofiele partijen?

hustler01 | 14-02-21 | 23:29 | 2

Henk en Ingrid die zich keer op keer weer laten inpakken .

likmegaties | 15-02-21 | 05:07

Het deel, en dat is best groot, dat voor hun riant inkomen afhankelijk is van de overheid. Zij het subsidie, gesubsidieerde sectoren, consultatie, coaching, media etc. De ambtenaren natuurlijk. De lala geld ontvangers (kunst, krakers of zoiets). Kortom, het deel van Nederland dat het andere deel via belasting leegslurpt. Dan nog het deel dat het goed doet met het huidige beleid.

HetLichtInHetZuiden | 15-02-21 | 08:34

Die opgeplakte banaan, een kunstwerk van een van mijn favoriete kunstenaars Maurizio Cattelan, is toch maar mooi een icoon geworden die je regelmatig in allerlei varianten tegenkomt. De man heeft werk gemaakt waarvan je, dat beloof ik, zeer onder de indruk zal zijn, ook als je die banaan maar niets vindt. Je kunt een goede documentaire van hem terugzien op NPO 2 Extra geheten
Maurizio Cattelan: Be Right Back. Aanrader. En Google anders eens op afbeeldingen om een indruk te krijgen.

GingerTed | 14-02-21 | 23:07

De oplossing op teveel schuld is niet kwijting, het is minder schulden maken. Dat had iedere kleuter kunnen bedenken! Klaarblijkelijk zitten er figuren aan de knoppen die zelfs niet door mogen gaan als kleuter. Een schuldencrisis oplossen door nog meer schulden te maken is alsof je een lek in de dijk wilt dichten door er nog een lek bij te maken. De logica is al een lange tijd verdwenen uit dit geldsysteem. Geen wonder dat nu zelfs oud geld vlucht richting de crypto's. Nu maar hopen dat de boeven niet meeverhuizen die kant op en net zoals in IJsland met pek en veren de bank uitgejaagd worden. Maar dat laatste zal wel een droom blijven vrees ik...

Rest In Privacy | 14-02-21 | 22:46

Moest met weer aan die rare knotwilg denken, die eigen huizen bezit nog meer wilde belasten.

Mart6037 | 14-02-21 | 20:47

Dus als iedereen een schuld heeft, heeft geld een negatieve waarde. Zelfs op de bank maakt u verlies ermee. Dan kunt u het dus beter weggooien. Ik maak straks een rondje met de aanhanger en kom dat wel voor u ophalen.

Rest In Privacy | 14-02-21 | 20:43 | 1

Zou in ponden gaan.

Mart6037 | 14-02-21 | 20:50

Schulden, zoals die zich in de EU landen ontwikkelen zijn de molensteen om de nek van de economie. Het trekt de hele zaak naar beneden. Het beleid wat daarmee gepaard gaat is gebaseerd op schulden, en niet op een onafhankelijk bestaan.
Schulden zijn geen blijk van rijkdom, maar van het dom rijk wanen.

Broadsquire | 14-02-21 | 20:37 | 1

Lopen in Nederland genoeg van die lui rond. Ook op het Binnenhof.

Mart6037 | 14-02-21 | 20:49

Mensen vergeten vaak dat Zuid-Europese huishoudens - zeker Italiaanse - vaak vermogender zijn dan Noord-Europese. Het geld is er grotendeels wel, maar het zit niet bij de overheid. In feite begint dat al in La Belgique. In de kern betalen Zuid-Europese huishoudens veel te weinig belastingen en doen Zuid-Europese overheden hun burgers geen pijn om de arbeidsmarkt vlot te trekken, en het land productiever te maken.

In plaats daarvan laten ze de staatsschuld rustig oplopen, om deze af te wentelen op Noord-Europa. Vanuit Zuid-Europees perspectief is er geen enkele reden om hiermee op te houden. Het is niet in hun belang. En precies dat maakt dat alleen een Nexit helpt.

drs. Levi Samsonov | 14-02-21 | 20:25 | 6

Dit is precies wat er aan de hand is. Het stabiliteitspact wordt volkomen genegeerd en alsnog kan Italië onder het mom van 'eurolanden helpen elkaar' lenen tegen 0 procent. Waar blijven de gedwongen hervormingen? Waarom mag Italië tegen een kunstmatig lage rente blijven lenen terwijl iedere weet dat er gewoon geld is jaar dat de overheid niet in staat is om het te innen?

hustler01 | 14-02-21 | 23:33

Als ze in het zuiden belasting gaan innen staat er binnen de kortste keren op elk dorpsplein een guillotine. Weet eigenlijk iedereen wel. Dus het Noorden zal moeten bloeden in geld en arbeidsjaren. c'est ça

HetLichtInHetZuiden | 15-02-21 | 08:38

@HetLichtInHetZuiden | 15-02-21 | 08:38: Alleen staat dan op den duur op elk dorpsplein in het noorden een guillotine... Het duurt alleen wat langer, maar dan zijn de rapen ook gaar

Gladiator Fap | 15-02-21 | 09:42
▼ 3 antwoorden verborgen

> Deze opgelegde solidariteit is net zoiets als drenkelingen die elkaar allemaal vastklampen, waardoor ze gezamenlijk zinken.
Speelt zoiets ook niet in de VS? en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_ea...
Om in de vergelijking van een zinkende drenkelingen te blijven: daalt het water nu mee met de drenkelingen?

Barre_de_k | 14-02-21 | 20:15

Mooi man geschiedenis; 1923 keer een factor 10 vrijwel op de kop af 100 jaar na dato.

Advies voor de mensen die wel leren van het verleden -> steek je tot de nek in de schulden tegen de huidige lage rentes. Laat rente 15 a 20 jaar vast zetten en koop residentieel onroerend goed gericht op lagere tot middenklasse.

En nee, woningen zijn niet duur, wacht maar tot we dubbel cijferige inflatie, per maand, krijgen voor een tijdje.

Mr Ker | 14-02-21 | 19:56 | 1

Geheel rationeel, hulde voor deze analyse.

Knufter | 14-02-21 | 20:21

Ik heb nog een paar ton in aandelen en 'harde' euro's in een BV-tje zitten. Denk er over om mij prive-zelf voor dat bedrag een lening te verstrekken en full monty in BTC te gaan. En dan maandelijks bedrag terug te betalen aan de BV. Dat wordt lachen met een koers van 288K straks.

UpdateAvailable | 14-02-21 | 19:55 | 3

Ooh we hebben een kenner hier. PlanB

Ff_afschakelen | 14-02-21 | 23:18

Overheden in de VS en EU kunnen BTC gewoon verbieden als ze willen. Net zoals in China is gebeurd. Dan zit je met je lege BV waar nog wel belastingverplichtingen aan vast zitten. Slim joh!

* Il Principe * | 14-02-21 | 23:29

Geschiedenis herhaald zichzelf keer op keer omdat men hier niet van leert.
Het is al zo vaak geprobeerd om Europa te verenigen wat nooit gelukt is waarom zou het dit keer dan anders zijn?
Nu wordt het plan zelfs nog gotesker om maar de gehele wereld te gaan verenigen.
Denk hier nou eens zelf over na , als mensen over deze multi laterale globalistische onzin beginnen en projecteer dat nou eens terug op de EU.
Het globalisme is de EU in het groot, Een grote chaos.

Datgingniegoed | 14-02-21 | 19:42 | 2

Geschiedenis herhaalT (met een t) zich nooit.

UpdateAvailable | 14-02-21 | 19:44

Mevrouw Thatcher had daar ook iets over te zeggen... In 1992: www.youtube.com/watch?v=_dEp4V1zCvA
Die heeft jaren na dato volkomen gelijk gekregen, op al die punten.

Muxje | 14-02-21 | 19:27 | 2

@Muxje,
Dank u.
Dit dus, Had "the iron lady" in 1992 al voorspeld.

Datgingniegoed | 14-02-21 | 20:05

Ongelofelijk "spot on" wat een vooruitziende blik.. kippevel bijna.. het enige dat door de geschiedenis is achterhaald is dat ze vandaag de dag nooit en te nimmer op een CNN podium zou staan. Au contraire die zouden haar demoniseren en cancellen..

Rest In Privacy | 14-02-21 | 21:27

Zucht. De zoveelste monetaire bespiegeling op dit thema.
De vraag is natuurlijk hoe zelf financieel te overleven.
Laat de luchtfietserij over mogelijk herstructurerend macro economisch beleid maar aan anderen over en kijk hoe je zelf de tikkende tijdbom, geactiveerd door monetair terrorisme, kunt neutraliseren. Vastgoed, grondstoffen, deelname in pricing power bedrijven. En vooruit: een plukje cryptocurrency, zolang er grotere idioten zijn die de koers daarvan omhoog jagen. Bij deze laatste uiteraard het advies op tijd weg te zijn, voordat bij de meute het besef doordringt dat hun escapistisch wereldbeeld in scherven ligt.

Graaf_Slis | 14-02-21 | 19:12 | 16

@BobDobalina | 14-02-21 | 20:04: Om te beginnnen is een eenmalige kwijtschelding net zoiets als een eenmalig asielpardon. Gegarandeerd dat er een patroon van kwijtscheldingen ontstaat. Het is nog één keer geld geven aan een junkie. Nog één keer jezelf laten aftuigen door die slechte echtgenoot.

Om te kijken wat een 'eenmalige' kwijtschelding tot gevolg zou hebben, is het van belang de tegenpartij van al die leningen te zien. Pensioenfondsen zijn daar een deel van.

Tja je kunt zeggen "verwater die pensioenen maar", maar daarmee steelt men dan feitelijk van de mensen die deze pensioenen hebben opgebouwd. Zoals al 10 jaar niet geïndexeerd wordt. Als u dat geen probleem vindt ... tja, dan is er geen probleem.

Het is eigenlijk net zo'n goeie oplossing als het nationaliseren van alle huizen in Nederland. Dan is ook alles opgelost. Voor even. Wat kan daar tegen zijn?

Knufter | 14-02-21 | 20:17

@Muxje | 14-02-21 | 19:47: Duidelijk iemand die de crypto-boot gemist heeft. Have Fun Staying Poor, sukkel!

UpdateAvailable | 14-02-21 | 20:37
▼ 13 antwoorden verborgen

Bitcoin gaat straks zoveel waarde verdampen dat er een omgekeerde quantitative easing zal plaatsvinden.

oplichter | 14-02-21 | 19:09 | 4

@vlotterik | 14-02-21 | 20:36: ga je eerst eens in een onderwerp verdiepen voordat je random onzin neerkalkt.

UpdateAvailable | 14-02-21 | 20:39

@vlotterik | 14-02-21 | 20:36: Dit is inderdaad een risico van BTC.

Een verbod op BTC kan alleen niet. Het kan misschien aan bedrijven verboden worden BTC te bezitten. Maar individuen niet. Een bitcoin is een nummer. Als je dat al formeel wil verbieden, dan is dat praktisch nog onmogelijk.

Daarnaast zet elke economie die BTC verbiedt zichzelf buiten spel. Als de VS btc verbiedt, dan heeft de VS een competatief probleem wanneer een deel van de wereldhandel naar BTC verschuift. Het kan dus alleen verstandig gebeuren als de VS, Europa, Afrika en Rusland tegelijk mee doen.

Als morgen BTC verboden wordt implodeert de koers tijdelijk en verdubbel ik mijn positie.

Overigens geeft dit diepgaande juridische problemen, nu de VS het pad al gebaand hebben voor bedrijven om in te stappen. Nu BTC verbieden is kapitaalvernietiging, die bedrijven pikken dat niet. Er zijn al vergunningen waarmee op de beurs in futures BTC gehandeld kan worden enz. Die kun je niet ineens ongeldig verklaren.

Dat is net zoiets als morgen opeens optie-handel verbieden.

Knufter | 14-02-21 | 20:58
▼ 1 antwoord verborgen

Onzinnige trivia en dus goede kroegwetenschap. Hoe groot is het fysieke goud (maw alle goud welke is opgegraven en dat we kunnen aanraken en optillen) thans in de wereld?
180 kubieke meter (180 bij 180 bij 180). Klein hè. That's it.
(Bron research van Julius Baer).

Basil Fawlty | 14-02-21 | 18:57 | 14

@Basil Fawlty | 14-02-21 | 23:08: Geloof me, het is zo. En ik bedoelde het niet zo naar als het bij herlezen klonk, althans, in mijn ogen. Wikipedia is zeker niet altijd even betrouwbaar, maar als het gaat om informatie over de chemische elementen valt het mee. Overigens is rhenium net iets zeldzamer dan goud, maar dit terzijde.

Rhenium | 15-02-21 | 02:16

180×180×180 is toch geen 180 m3? Dat is 180x180x180 m3. Hoeveel is het nou?

zeeman73 | 15-02-21 | 09:25
▼ 11 antwoorden verborgen

Je zou bijna fan worden van Orban en Hongarije.
De enige die de EU en grote mond terug geeft.
Want de Klavers van deze Wereld verkopen uw grondrechten graag.
De EU had al de pest in dat het hun die eerste keer niet lukte om de gehele EU bevolking vanuit Brussel direct te mogen Belasten. Maar dat plannetje is nog niet weg.

Godderwrake | 14-02-21 | 18:38 | 3

Bijna. Ja bijna, want dat Orban van Hongarije is maar een armoedige boel. In die Visegrad-hoek doen Polen en Tsjechië het economisch veel beter. Hongarije was altijd al een centrum van achterlijkheid, still going strong.

Rest In Privacy | 14-02-21 | 18:53

Orban, die ons ook voor vrekken uitmaakte.

Gummibrösel | 14-02-21 | 19:29

Ach, "problemen gladstrijken" is "convergentie" in EU-adepten-land.

Barre_de_k | 14-02-21 | 20:22

Uitstekende bijdrage van Alexander Sassen van Elsloo. Reaguurders zijn nu heel duidelijk gewaarschuwd. Kom nou over een paar jaar niet aankakken met 'ík heb het niet geweten' of 'ik zag het niet aan komen'.

Je bent zojuist in niet mis te verstane wijze gewaarschuwd.

Handel er naar.

Boeser_Onkel | 14-02-21 | 18:27 | 9

Inderdaad, vol in aandelen.

van Oeffelen | 14-02-21 | 18:51

@van Oeffelen | 14-02-21 | 18:51: Aandelen kunnen makkelijk geconfisceerd worden.

UpdateAvailable | 14-02-21 | 19:49
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik vind het kwijtschelden van de schulden wel een goed idee. Eenmalig en met dikke voorwaarden voor de toekomst. De schrijver verzuimt in ieder geval uit te leggen waarom dit niet het geval is (een enkele vergelijking met de weimarrepubliek zegt me namelijk niets, vanwege een totaal onvergelijkbare situatie).

BobDobalina | 14-02-21 | 18:23 | 6

Die voorwaarden zullen geschonden worden, dat weet je bij voorbaat en moet je de ogen niet voor sluiten.
Als landen zich aan voorwaarden gehouden hadden was deze schuldenberg nooit ontstaan. Het zit hem in de aangehaalde cultuurverschillen, die blijven.

Camoflage | 14-02-21 | 18:37

@BobDobalina | 14-02-21 | 18:31: De schuldenberg van andere landen hoort niet het probleem van Nederland te zijn. Nederland moet uit de euro.

Het enige goede alternatief is dat de landen zonder enorme schulden de landen met te veel schuld feitelijk koloniseren, daar de lakens gaan uitdelen. Bevoogding dus. Maar Italië zal dat nooit accepteren.

Rest In Privacy | 14-02-21 | 18:43

@Sitting_targets | 14-02-21 | 18:43: Nederland kan best uit de euro als de failliete landen maar uit de Euro gaan. Te beginnen met Italie en Frankrijk. Wanneer ze ‘t boekje op orde hebben mogen ze er weer bij.

Harris Pilton | 14-02-21 | 18:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Uiteindelijk heeft niemand echt in de EU geloofd. Het is ook onzinnig om te denken dat je verschillende culturen en economieën met elkaar kan verenigen. Was ook weer een idee van multinationals die via wereldorganisaties als de VN, WEF en wat al niet meer, deze plannen hebben uitgerold. De honger naar lucratieve baantjes met macht en aanzien hebben onze bestuurders in tranche gebracht. Ze hebben gewoon uitgevoerd wat er van hen verwacht werd zonder zich ook maar een seconde te bekommeren om het continent zelf en haar bewoners. Kan me nog herinneren dat uitgerekend de PVDA nog net niet met gestrekte rechterarm het neoliberalisme als eerste omarmde.

Arnold9638 | 14-02-21 | 18:20 | 2

Jawel hoor. Maar tot de macht over lokaal kapitaal. Niet tot en met en nu nog verder. Dus liever EEG 2.0 dan EU 6.4.

Pieterman | 14-02-21 | 18:26

Het heeft onze bestuurders in trance gebracht, hoop ik, als ze in tranches zijn zouden ze namelijk in stukjes zijn gezaagd en dat zouden behoorlijke maffiapraktijken zijn van de EU maar goed met Italianen weet je het nooit zeker hoe het gaat uitpakken.

Barre_de_k | 14-02-21 | 20:27

In de EU passen de sterke landen zich aan de kneusjes aan. Het moet natuurlijk andersom. Maar dat gebeurt niet. Zo wordt Europa een kneuzencontinent.

Rest In Privacy | 14-02-21 | 18:11 | 3

Met een ongekozen kneuzenparlement .
Het lijkt carnaval wel .

likmegaties | 14-02-21 | 18:14

De Commissie van Elf.

Boeser_Onkel | 14-02-21 | 18:21

Dat de beste zich aan de kneusjes moeten aanpassen zie je in alle vlakken de laatste tijd. Dan kwets je ook niemand

shimanski | 14-02-21 | 18:22

Het is gebleken dat er in de Nederlandse politiek helemaal, echt totaal geen, discussie is geweest over de invoering van de euro. Men zat in een trein en reed maar zwijgend door. Men dacht dat het failliet gaan van landen iets van het verleden was. Het is zo naïef. Alsof die knoflookiërs Duitsers worden.

En nu wil Draghi op rooftocht in het noorden van Europa gaan. We moeten zo snel mogelijk uit die euro. Dat Hoekstra heeft meegewerkt aan de transferunie is heel dom en slecht van hem. Beste reden om geen CDA te stemmen.

Rest In Privacy | 14-02-21 | 18:08 | 2

Eerste offer was ooit 10%. Grapje van Duitsland.

Pieterman | 14-02-21 | 18:28

Er was een behoorlijke discussie, kan me zelfs nog een referendum herinneren.
Dat er geen gevolg gegeven is aan de wil van het volk zegt ook heel veel.
Beetje hetzelfde dedain als Ollongren die een zooi gemeentes op een hoop schuift omdat dat tot efficientie zou lijden in de gemeente. Burgers moeten gewoon hun bek houden en betalen.

Barre_de_k | 14-02-21 | 20:29

Onder die 100 economen zag ik meteen de naam Pikkety, nou dan weet hoe ik aat het is. Heb de man zijn vuistdikke boeken (met tegenzin) gelezen en geloof me als je hem volgt dan zijn waren we gisteren failliet.
Overigens Alexander d'r is een wezenlijk verschil tussen Weimar en de ECB. Weimar zette de geldmachine aan (letterlijk) en drukte ongedekt geld. De ECB koopt op in de repo (d'r is onderpand). Maw zelfde als in "the pawnshop" (pandjesbaas). Ik geef hem een horloge, krijg centen en later betaal ik die centen terug met rente en krijg mijn horloge terug.

Basil Fawlty | 14-02-21 | 18:07 | 13

@Basil Fawlty | 14-02-21 | 20:16:
U bent het eigenlijk eens. Niet zozeer het in basis uiteraard nuttig en belangrijk instituut is mikpunt van minachting maar vooral de wat u terecht noemt de non-valeurs die het bemensen.

reservebelgië | 14-02-21 | 21:20

@reservebelgië | 14-02-21 | 21:20
Indeed.

Basil Fawlty | 14-02-21 | 22:32
▼ 10 antwoorden verborgen

De grote 'reset' zal ingeluid worden met het in rook op gaan van de € en onze eigen financiële reserves op de bank. Onwerkelijk, niet voor te stellen en ondenkbaar volgens velen. In het verleden was er echter het zogenaamde 'Tientje van Lieftinck'... Ook een zogenaamde 'reset'...

Zetten | 14-02-21 | 18:06

Econoom lees cijferneuker.

kapt.Jerkoff | 14-02-21 | 18:00 | 3

Er zitten wel waarheden in zijn verhaal maar ik vind het erg ver gezocht.
Zeg ik als econoom.

HoerieHarry | 14-02-21 | 18:02

We hebben besloten een intensieve samenwerking aan te gaan als continent en accepteren daarbij als vanzelfsprekend dat Duitsland de leidersrol naar zich toetrekt.
Is er iemand die een gebeurtenis kan noemen waarbij Duitsland een leidende rol speelde, wat een succes is geworden?

jemagookniksmeer | 14-02-21 | 17:55 | 9

AZC’s

Pieterman | 14-02-21 | 18:32

kuilen graven

Barre_de_k | 14-02-21 | 20:36

1974?

GeenAccount | 14-02-21 | 23:44
▼ 6 antwoorden verborgen

Wij betalen wel, het poldermodel als een tumor waaraan we uiteindelijk allemaal sterven.

piet7003 | 14-02-21 | 17:55

Het is nu of nooit. Maximaal uitdelen en forse staatsschuld maken. Wanneer schulden worden weggestreept is het maar binnen.

mok | 14-02-21 | 17:54 | 2

Exact. Begin maar eens met je flink in de schulden te steken om Venetië, Florence en een paar leuke skigebieden op te kopen.

Boeser_Onkel | 14-02-21 | 18:20

Ruil je Euro's in voor edelmetalen of US Dollar's dan komt de schok wat zachter aan .

likmegaties | 14-02-21 | 17:49 | 1

Een bivakslaapzak en lang houdbaar voedsel lijkt me verstandiger.

lekgoot | 14-02-21 | 17:55

Vorige week kocht Musk voor 1.5 miljard aan BTC.

Op een bekende website, die begint met nu en eindigt op nl was een reaguurder die zich afvroeg waarom Musk nu ook al voor 'dat pyramidespel' was gevallen.

Dus de man die Paypal bedacht, mensen naar Mars gaat brengen. De man die eigenhandig de volledige wereldwijde autoindustrie heeft opgeschud. En trouwens ook de rijkste man ter wereld, word even terecht gewezen door een zolderkamerrukker op voornoemde website. Jaja, pyramidespel. Maar feit is dat BTC geen inflatie zal kennen, eerder deflatie wegens mensen die hun keys verliezen.

Ik geef geen euro voor de euro. Ik geef zelfs geen baksteen voor de euro want nadat het geld op is zullen ze aan de bakstenen van mensen gaan rommelen, wat al sluipenderwijze bezig is. Je mag al geen vastgoed meer kopen als pensioen zonder daarvoor een fiscale premie te moeten betalen. Verhuur mag straks niet meer, steeds vaker hoor ik dat het 'asociaal' zou zijn om een woning ter belegging te kopen. Alsof er dan niemand kan wonen, alsof zo'n woning dan ergens op een zolder in een doos belandt.

Ik zeg: vlucht met je geld naar het buitenland. Netjes afrekenen met de fiscus hier en houdoe!

Knufter | 14-02-21 | 17:37 | 8

Ah vluchten dus. Hopelijk worden we niet zo opgevangen zoals wij hier economische vluchtelingen opvangen. En hoe kijken we ook al weer aan tegen mensen die hun land verlaten zonder zelf de handen uit de mouwen te stropen om de problemen aan te pakken?

BobDobalina | 14-02-21 | 18:38

@BobDobalina | 14-02-21 | 18:38: ehh..... verstandig?

Je bent overigens geen economische vluchteling als je zelf waarde meeneemt naar elders. Integendeel.

Knufter | 14-02-21 | 19:02

@BobDobalina | 14-02-21 | 18:38: profiteurs die hier gratis geld komen halen, moeten we niet - en terecht natuurlijk. Nederlanders maken maken zich echt geen illusie dat ze in enig ander land gratis geld gaan krijgen. Als je vlucht, neem je poen mee dus.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 20:18
▼ 5 antwoorden verborgen

Griekenland en Italië moeten alle gemaakte schulden in beginsel gewoon terugbetalen. Deze schulden zijn ontstaan door decennialang op te grote voet te leven (Griekenland) en door te lage belastingen en een combinatie van een enorm privaat vermogen en een enorme publieke schuld (Italië). En als ze hun verplichtingen niet langer willen nakomen, dan ligt het initiatief doorvoor bij deze landen zelf en niet bij de schuldeisers.

Dr. Vigilante | 14-02-21 | 17:31 | 5

@HoerieHarry | 14-02-21 | 17:36: Er is rond de Middellandse zee geen belastingcultuur en geen huishoud/boekhoudcultuur zoals hier. Maar betalen zullen ze. Met hun eigendommen. Niet aan ons (NL), maar aan de rijksten.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Nu dus maximaal schulden maken en geld uitdelen aan de middenstand. Als het straks ploft maken we er nog winst op ook.

Frau Merkel | 14-02-21 | 17:29 | 3

Maximaal schulden maken ja, maar niet uitdelen aan de MKB. De MKB moet afhankelijk worden van de rijksten.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:37

Klopt. We moeten als de sodemieter naar een Grieks monetair model toe: schulden bij de burgers weghalen en op conto van de overheid zetten.

jemagookniksmeer | 14-02-21 | 17:43

De zwarte markt explodeert en floreert als nooit tevoren. Door alle betalingen elektronisch te maken poogt men het verder te controleren, wat nooit gaat werken. De ruilhandel gaat weer in zwang komen, versneld door corona.

Frau Merkel | 14-02-21 | 17:28 | 1

Volgens mij krijg je twee of drie werelden, een zwaar beveiligd gebied van de rijksten, een wisselend beveiligd gebied dat hun producten afneemt en voor hen werkt, en de jungle. Bijv Afrika en de grootste steden incl het voormalige NL ("Berlijn aan de Rijn")

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:36


Nu weer worden door de VVD de EU-kritische partijen (en hun electoraat !) door de buiten spel gezet.

Onze kinderen en kleinkinderen zijn de dupe.
Mijn respect voor wat het Nederlandse volk ooit was, is inmiddels totaal verdwenen, zeg ik als totok met indo bloed.

Bolhoed | 14-02-21 | 17:24

Mijn vader liet in 1979 een huis bouwen en betaalde 13% hypotheekrente.
Kun je je nu niet voorstellen.

HoerieHarry | 14-02-21 | 17:22 | 2

Begin jaren 90 lag de hypotheekrente ook rond de 10%.

van Oeffelen | 14-02-21 | 18:12

De tering zeg... ik heb net een huis gekocht met 0,58%... tijden veranderen!

Gladiator Fap | 15-02-21 | 09:59

Schulden kwijtschelden? Een soort van Reset dus?

Timide_Aso | 14-02-21 | 17:21 | 2

Yep. Maar je betaalt met meer dan wat virtuele belastingcenten. Je raakt alles kwijt.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:27

We doen gewoon: build back better!

Het brein erachter | 14-02-21 | 17:45

Kan de schrijver ook nog ingaan op waarom het kwijtschelden van de schulden zo problematisch is?

BobDobalina | 14-02-21 | 17:18 | 14

@Knufter | 14-02-21 | 20:26: nee omdat ze de inflatie willem aanjagen (streven is 2%) en dat lukt niet. Ik ben geen econoom maar u draait werkelijk alles om.

BobDobalina | 14-02-21 | 20:40

@Knufter | 14-02-21 | 20:26:
De rente wordt kunstmatig laag gehouden. De schuldenlast is zo gigantisch hoog dat de eigenlijke rente niet meer op te brengen is.

Mr.Crowley | 14-02-21 | 20:51

@BobDobalina | 14-02-21 | 20:40: Als er meer aanbod van geld is, moeten banken concurreren om een lening van een klant binnen te krijgen, daalt de rente.

Als er heel veel aanbod van appels zijn op de markt worden die ook goedkoper. Kun je wel zeggen dat ik alles omdraai maar da's basale economie 3 VWO.

Knufter | 14-02-21 | 22:57
▼ 11 antwoorden verborgen

De vraag is niet alleen in welk jaartal. De vraag is ook: hoe gaan de rijkste 1% zich er tussenuit knijpen, hoe gaan de overige 99% straks hun eten, drinken en energie nog betalen, en wat vindt die 99% ervan als de rijksten er totaal geen last van hebben. Een giftige, licht ontvlambare cocktail van politiek extreem uiterste meningen waar door dit monetair gokken een handdoek in wordt gehangen. Wanneer de handdoek wordt aangestoken is de vraag, en of het geweldsloos gebeurt of dat er oorlog uitbreekt is een tweede vraag. Ik maak me grote zorgen over de middelange toekomst.

Versleten_Paddestoel | 14-02-21 | 17:16 | 8

@van Oeffelen | 14-02-21 | 18:13:
Het is een interessant gegeven dat de rijkste een procent van de wereld bevolking, bezit de helft van al het vermogen op de planeet.

Mr.Crowley | 14-02-21 | 19:59

@Mr.Crowley | 14-02-21 | 19:59: Nou én?

Als ik een boot van 80 miljoen heb. En ik wil een eerlijkere wereld. Wat kan ik dan doen? Die boot verkopen? En het geld verdelen? Nou, dan heeft iemand anders dus een boot van 80 milljoen. Je kunt 'm moeilijk in stukjes hakken. Musk heeft bijv. een Tesla fabriek. Het geld dat hij daarmee verdient gaat in ruimtevaart. En in boortunnels, weet ik het. Hij kan het ook weggeven aan Afrika. Maar ik denk dat het goed is dat Musk met zijn geld doet wat hij denkt te moeten doen. Hij kan het ook aan zijn personeel geven. Die kopen dan spijkerbroeken en plastic rommel en vakanties. Dan is het ook snel op. Laat de rijken lekker rijk zijn.

Overigens geloof ik dat de meeste mensen maar lekker arm moeten blijven. Wie liever The Voice en voetbal kijkt dan zich 's avonds wat in te lezen moet daarna niet gaan zeuren dat hij niet de controle heeft over zijn leven.

Overigens is het alternatief van extreme verrijking socialisme. Dat de staat gaat uitmaken wie wat bezit. We weten allemaal hoe dát afloopt.

Schatrijke mensen zijn misschien een doorn in het oog maar elk ander systeem geeft in balk in het oog.

Knufter | 14-02-21 | 20:29

@Knufter | 14-02-21 | 20:29:
Ik ga niet moralistisch oordelen in deze discussie.
De situatie is zoals hij is en die bepaalt hoe landen, individuen en organisaties zich gedragen.

Mr.Crowley | 14-02-21 | 20:44
▼ 5 antwoorden verborgen

(G.C.)
www.goodreads.com/quotes/964648-but-t...
www.youtube.com/watch?v=cKUaqFzZLxU

"De echte eigenaren, de grote rijke zakenbelangen die de zaken beheersen en alle belangrijke beslissingen nemen.
Vergeet de politici. De politici worden daar geplaatst om u het idee te geven dat u keuzevrijheid heeft.
Je hebt geen keuze.
Je hebt eigenaren.
Ze bezitten jou.
Ze bezitten alles.
Ze bezitten al het belangrijke land.
Ze bezitten en controleren de bedrijven.
Ze zijn eigenaar van alle grote mediabedrijven, dus ze controleren zowat al het nieuws en de informatie die je te horen krijgt.
Ze hebben je bij de ballen.
Ze geven elk jaar miljarden dollars uit aan lobbyen, lobbyen om te krijgen wat ze willen.
Nou, we weten wat ze willen. Ze willen meer voor zichzelf en minder voor iedereen.
Maar ik zal je vertellen wat ze niet willen: ze willen geen bevolking van burgers die kritisch kunnen nadenken. Ze willen geen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen die kritisch kunnen nadenken. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Dat helpt hen niet. Dat is tegen hun belangen. Ze willen niet dat mensen die slim genoeg zijn om aan een keukentafel te zitten om erachter te komen hoe erg ze worden geneukt door een systeem dat hen 30 verdomde jaar geleden overboord gooide.

Weet je wat ze willen? Ze willen gehoorzame werkers. Gehoorzame werknemers. Mensen die net slim genoeg zijn om de machines te laten draaien en het papierwerk te doen, en gewoon dom genoeg om passief al deze steeds slechtere baantjes te aanvaarden met een lager loon, de langere uren, de lagere uitkeringen, het einde van overuren en het pensioen dat verdwijnt op het moment dat u het gaat ophalen, en nu komen ze voor uw socialezekerheidsgeld. Ze willen het terug zodat ze het aan hun criminele vrienden op Wall Street kunnen geven.

Het is een grote club, en jij zit er niet in. Jij en ik zitten niet in de grote club.
En trouwens, het is dezelfde grote club waarmee ze je de hele dag op je hoofd slaan als ze je vertellen wat je moet geloven.
Ze slaan je de hele dag omver in hun media en vertellen je wat je moet geloven, wat je moet denken en wat je moet kopen.

De tafel staat scheef mensen. Het spel is gemanipuleerd en niemand lijkt het op te merken, niemand lijkt er iets om te geven.
Goede eerlijke hardwerkende mensen - wit hemd, blauw hemd, het maakt niet uit welke kleur shirt je aan hebt - goede eerlijke hardwerkende mensen gaan door - dit zijn mensen met bescheiden middelen - blijven deze rijke klootzakken kiezen die er niks om geven. Ze geven niks om je. Ze geven helemaal niets om je - helemaal niet.

En niemand lijkt het op te merken, niemand lijkt er iets om te geven. Daar rekenen de eigenaren op; het feit dat Amerikanen waarschijnlijk opzettelijk onwetend zullen blijven over de grote rode, witte en blauwe l*l die elke dag in hun kontgaatjes wordt gepropt. Omdat de eigenaren van dit land de waarheid kennen: het heet de American Dream, omdat je moet slapen om het te geloven. "

kloopindeslootjijook | 14-02-21 | 17:13 | 5

Denk het ook en zo is het ook altijd geweest. Alleen nu op wereldschaal. Daarom zitten de koninklijke families ook aan die tafel, in de hoop hun beschermde plekje te houden.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:57

Niet alleen de Amerikanen. Ook de grote marxistische dictaturen zoals China.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 18:07

@Cepalislam500mg | 14-02-21 | 18:07: De chinese deepstate elite leven op goede voet met de wereldheersende deepstate. Ze willen Xi Jinping dan ook graag weg hebben en er een mildere president voor terug plaatsen.
Meeste westerse president zitten er als doorgeefluik van de deepstate. Maar ze moeten niet het recht in eigen handen nemen. Deze presidenten zijn een theater voor de burgers.

jitro | 14-02-21 | 19:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Schulden maken en er voor beloont worden, gaat nooit werken. Kwestie van mentaliteit.

The_Black_Knight | 14-02-21 | 17:12 | 1

Ze lachen zich rot.
U gaat betalen met uw levenskwaliteit en dat van uw kinderen. Net zoals de afgelopen 30 jaar.

kloopindeslootjijook | 14-02-21 | 17:21

We leven natuurlijk in een rare tijd.
De rente is bijna nul en als je meer als een ton aan geld op de bank hebt moet je bijbetalen voor het beheer van je geld.
Is vrij uniek.

HoerieHarry | 14-02-21 | 17:08 | 1

Buy Bitcoin

RRMerlin | 14-02-21 | 17:08

Ja, allemaal leuk en aardig maar waneer gaan we het klimaatorgel aanslingeren? Of heeft Gerda Tuindwerg haar hele jeugd voor de kat zijn viool opgeofferd?

Pedronegro | 14-02-21 | 17:07 | 1

Die komt weer opdraven zodra ze hoort dat ze naar school moet en de wereld weer open gaat voor haar nutteloze reisjes.

MoonBeebe | 14-02-21 | 17:10

Dingdong, wat te denken van de aankomende vluchtelingentsunami dankzij Biden? We maken niet alleen meer schulden, we importeren ze ook nog eens.

Abugreip | 14-02-21 | 17:06

Weer wat bijgeleerd. Dus we hebben het aan de Frambozen te danken dat de Euro, net als de Dollar, niets meer is dan Monopoly-geld, maar dan een stuk moeilijker zelf te printen, zodat de "haves" aan de knoppen kunnen blijven.

LesPaul | 14-02-21 | 17:05 | 2

En dan vergeet je dat de USD de reservemunt is, zeg maar het beste huis in de slechte straat..

RRMerlin | 14-02-21 | 17:10

@RRMerlin | 14-02-21 | 17:10: Maar dat huis is dusdanig slecht onderhouden dat anderen voor de opknapbeurt moeten opdraaien, en dan zit de Dollar in dezelfde tang als de Euro.

LesPaul | 14-02-21 | 17:17

USA had ook een dollarunie. Daar hebben ze twee keer een setje staten kei en keihard failliet laten gaan. Zouden wij ook eens moeten doen.

Nu ontstaat een hoofdelijke omslag feestje. Waarbij iedereen zich per direct totaal de vernieling in zuipt, omdat iedereen toch wel mee betaald aan andermans drankgelach. Het maken van schulden wordt daarin beloont, het door Griekenland geleende geld is geen dag in Athene gebleven, het is direct gebruikt om Duitse banken te betalen en het smeergeld is op Zwitserse bankrekeningen gekomen. Griekenland moest zelfs dure defensieuitgaven blijven doen om de Europese defensie industrie op peil te houden, directe werkgelegenheidssteun in rijkere EU landen op Grieks conto. Als we nu landen die niet met geld kunnen omgaan belonen met kwijtscheldingen, is voor eens en voor altijd duidelijk dat je binnen de EU gewoon moet pakken wat je pakken kan. Lekker in je maatpak graaien voor volk en vaderland, plunderen en rellen, betalen ho maar. Hoeren neuken, nooit meer werken, dat werk.

Ondertussen is na het vertrek van het VK, Nederland de nieuwe grootste nettobetaler. Bij ons wordt niks kwijtgescholden, wij krijgen geen cadeautjes. Bij ons komt de Sint niet, en Zwarte Piet heeft de nieuwe woke generatie niet overleefd. Een filantroop moet blank zijn volgens de politieke correctheid.

Ondertussen mag iedereen nadenken of de euro nog geschikt is om je geld te stallen. De euro raakt daarmee 1 van haar 3 functies kwijt.

Feynman | 14-02-21 | 17:00 | 2

Mijn aandelen noteren in dollars, hoop dat het verstandig is en straks helpt...

De paus | 14-02-21 | 17:11

@De paus | 14-02-21 | 17:11: er komt in de VS ook een shitstorm aan. Let maar op.

SDI | 14-02-21 | 17:25

Geld geven aan Italië, want corona.
Geld geven aan Turkije want vluchtelingen.
Geld geven aan Griekenland want euro.
Geld geven aan Afrika want ontwikkelingssamenwerking. (Wat doet Afrika?)
Geld geven aan de Antillen want zelfstandig.
Geld geven aan de EU want is nodig.

Geld zat.
Weg met ons.

Is dit nog nieuws? | 14-02-21 | 17:00 | 2

Het is toch niet het geld van de deugende politicus zelf, Jij bent niet belangrijk, behalve eens in de vier jaar voor jouw stem om dit circus te kunnen blijven herhalen.

RRMerlin | 14-02-21 | 17:12

@RRMerlin | 14-02-21 | 17:12: En ook aan dat circus wordt steeds meer een einde gemaakt. Je stem had een aantal decennia (voor de EU, weet je nog?) meer invloed dan nu. Nu is de kunst van de politici om democratische meerderheden terzijde te leggen. En het volk vindt het goed.

Gelly P. Sprite | 14-02-21 | 18:25

Zoals iedereen die werkt met mensen in de schuldsanering je kan vertellen is dat zodra de schulden zijn kwijtgescholden ze weer nieuwe schulden aangaan.
En voor landen is dat niet anders.

Osdorpertje | 14-02-21 | 16:59 | 1

En zo blijven ze lekker afhankelijk, van Gates, Schwab, Musk, enz

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:24

Doorschakelen naar een nog hogere versnelling kan natuurlijk ook. Honderdjarig papier tegen nul procent. Alle banken nationaliseren (ABN is feitelijk al een staatsbank). Wat er met het vertrouwen dan gebeurt is spannend. Over hypotheken en bedrijfsleningen durf ik niet eens na te denken. Maar het wordt financieel armageddon. ¨What ever it takes¨. Haha. Oplichters zijn het. En anders idioten.

squadra | 14-02-21 | 16:59 | 4

@Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:23:
Of dat nu een goede ontwikkeling is...
Een eigen betaalmiddel creeert macht welke altijd misbruikt zal worden.

Ing. eslapen | 14-02-21 | 17:32

En vervolgens realiseert iedereen zich dat zijn levenslange gespaarde pensioen net genoeg is voor 1 brood per maand. Zonder beleg. Als je een goed pensioen hebt.

SkepticalRealist | 14-02-21 | 17:40

@Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:23: Voor een niet welgevallige post wordt je (tijdelijk) toegang tot FB ontzegt. Fijn dat zo'n organisatie ook controle heeft over uw pecunia.
Geen FB-coin dus. Ga voor echte decentralisatie, Cardano.

BrutusBosch | 14-02-21 | 17:44
▼ 1 antwoord verborgen

Na de hulp aan Griekenland, Italie, Spanje en Portugal is het brood hier niet duurder geworden.
Dus het valt allemaal reuze mee.

HoerieHarry | 14-02-21 | 16:58 | 11
▼ 8 antwoorden verborgen

Gewoon de geld persen aanzetten, schijnen ze in de VS ook te doen, hoef je helemaal niet meer te praten over schulden of dure belastingcentjes.

Rest In Privacy | 14-02-21 | 16:56 | 4

@RRMerlin | 14-02-21 | 17:17: Ja, hallo ze willen je wel in hun macht houden natuurlijk. Waar heb jij je onderwijs genoten?

Rest In Privacy | 14-02-21 | 17:38

Bij een negatieve rente kan dat.

van Oeffelen | 14-02-21 | 18:15
▼ 1 antwoord verborgen

Er is een groep mensen die zich nu helemaal rotlacht.

kloopindeslootjijook | 14-02-21 | 16:55 | 2

Wat bedoel je? *nog een bordje Paella opschept*

Pedronegro | 14-02-21 | 17:04

In die zin had Picketty gelijk. Zorg ervoor dat je dicht tegen de cb of de politiek aanschurkt voor het beste rendement

RRMerlin | 14-02-21 | 17:21

Over een paar maanden: "Tsja, we moeten nu toch echt een Europese belasting invoeren..."

EnNouJijWeer | 14-02-21 | 16:55 | 2

Zeker weten

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:19

Dacht dat het Europees Parlement al ingestemd had met europese belastingheffing. EC zal de uitvoering dan aan het uitwerken zijn. Het is zo'n ongelofelijke fuck up waar we ingerommeld zijn.

Bataafje | 14-02-21 | 18:34

OK als Alex het niet durft te zeggen dan kop ik hem maar in. Natuurlijk is dit allang globaal geleidelijk bekokstoofd, bijvoorbeeld de afgelopen twintig jaar in Davos. De rijksten der aarde nemen uiteindelijk gewoon alle schulden over in ruil voor afschaffing van alle munten en Vorld Domination of course. Ze Grreet Rieset. You will own nothing and you'll be happy. Alleen China kan het zich permitteren om hieraan niet mee te doen en dat wordt dan een nieuwe koude (hopelijk) show oorlog met het Westen. Show omdat China alles al van ons weet. Rusland doet hieraan ook niet mee en sluit zich aan bij een van beiden. De burger is sowieso fcked. Bedankt voor uw stem op Rutte.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 16:55 | 4

@kloopindeslootjijook | 14-02-21 | 16:57: niks voor niks hè. De rijksten hebben dan alles. Zij bepalen wat jij als burger krijgt. Net genoeg om te leven en te zwoegen. Staat al een eeuw in alle science fictions.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:12

@kloopindeslootjijook | 14-02-21 | 16:57: De schulden overnemen betekend niet dat ze ervoor opdraaien, maar dat ze aan de ontvangende kant van de schulden zitten. Dan hebben we dus allemaal onze schulden bij hun uitstaan. En reken maar dat er betaald moet worden.

LesPaul | 14-02-21 | 17:12
▼ 1 antwoord verborgen

Ik zeg doen. Des te eerder de EU/euro verdwenen is, des te beter.

pollens | 14-02-21 | 16:54 | 2

Imploderen is beter dan exploderen. Geeft veel minder collateral damage.

RRMerlin | 14-02-21 | 17:23

@RRMerlin | 14-02-21 | 17:23: Er zijn wel wat zaken hier in Nederland die ik graag ver weg geslingerd zie worden, terwijl ik liever niet nog meer van buiten naar NL gezogen zie worden. Dus een explosie is handiger dan een implosie.

SkepticalRealist | 14-02-21 | 17:44

De politieke EU maakt meer kapot dan je lief is.

JohnLocke | 14-02-21 | 16:53

Kortom, we zijn failliet met zijn allen.

Eigenlijk is het met die zuid Europese economieën en net zo als met onze horeca: Het is dat ze aan een infuus liggen, waardoor de boel nog een beetje blijft pruttelen, maar eigenlijk is het hele zaakje op sterven na dood.

VanBukkem | 14-02-21 | 16:53 | 2

En dan eten ze uit je hand, hoor ik Schwab zeggen

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:18

Als de vijand die na kennismaking met de Kuhkri van een Gurkha meent dat er niets aan de hand is. “ Schud je hoofd eens”

RRMerlin | 14-02-21 | 17:28

1940.

MoonBeebe | 14-02-21 | 16:53

Één Europa één munteenheid allemaal gelijk hoor het ze nog blaten.

de uitbater | 14-02-21 | 16:50 | 1

En Het Britse pond is een uitzondering....

Is dit nog nieuws? | 14-02-21 | 17:01

Maar gelukkig is er nu Corona, dús een zondebok. Het ligt namelijk nooit aan de EU, maar altijd aan de kutburger of aan de omstandigheden.

snokkertje | 14-02-21 | 16:49

Voor Jean-met-den-claque maakt het niets uit. Die wordt toch altijd in de modder van de geschiedenis geduwd. Artikel 1 geeft alleen bescherming aan de have' s, niet aan de have' not' s.

Schadenfreude | 14-02-21 | 16:48 | 1

Peaky Blinders: big fcks small.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 16:57

Schulden kwijt schelden? Dag dure belastingcentjes van Nederland. Graag gedaan zou Rutte zeggen.

Torwart | 14-02-21 | 16:48

Doe mij dan maar oorlog!

eerstneukendanpraten | 14-02-21 | 16:48 | 1

We beginnen met wat jij in je naam hebt staan en als we dan nog niet helemaal verrot zijn de rest. Oké?

MoonBeebe | 14-02-21 | 17:14

Met de aldaar belastingvrije crypto verhuizen naar Portugal. Lekker aan de tiet van Noord-Europa hangen.

BP Richfield | 14-02-21 | 16:46

Dus gewoon goud sparen.

rotator | 14-02-21 | 16:45 | 6

@Zoelense Hobbyboer | 14-02-21 | 17:12: goeie.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:17

Kan in Duitsland anoniem tot een bedrag van 2K (per winkel), daar boven moet men een melding maken.

Zoelense Hobbyboer | 14-02-21 | 17:36

@Zoelense Hobbyboer | 14-02-21 | 17:36: gaat, zo is mijn ervaring, ook best in Nederland. Wel cash en gewoon bellen voor een afspraak.

Lochos | 14-02-21 | 21:47
▼ 3 antwoorden verborgen

Iets zegt me dat dit een doorwrocht artikel is dat serieuze contemplatie verdient.

oldandwise | 14-02-21 | 16:44 | 1

Ja maar iets ook niet.

van Oeffelen | 14-02-21 | 18:16

De kwijtschelding die je wist dat zou komen.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 16:44

Schulden kwijtschelden, maar zonder consequenties en conclusies zeker weer.

kloopindeslootjijook | 14-02-21 | 16:40 | 2

Nooit zonder consequenties. Voor de belastingbetaler, dat is.

Cepalislam500mg | 14-02-21 | 17:00

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl