Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Aangifte tegen Mark Rutte

Geachte procureur-generaal van de Hoge Raad, ik doe aangifte tegen Mark Rutte.

ONTSLAG

Mark R. bood excuses aan voor tienduizenden getroffen ouders, NOS & RTL hadden het direct erna over duizenden, zo wordt binnen het uur 90% weer onder het tapijt geveegd. De belastingdienst meldde beslag te leggen op 67% van het voorschot voor getroffen ouders, de rest mogen ze direct inleveren bij andere schuldeisers. Het delict pauzeren is blijkbaar al te veel gevraagd.

Het kabinet en de belastingdienst weten dondersgoed dat ze verzonnen belastingschulden en de gevolgschade daarvan aan het innen zijn. Deze ambtenaren leven niet onder een steen en weten dat ze bezig zijn het delict knevelarij voort te zetten. Deze ouders hebben helemaal geen schuld, de staat heeft een schuld aan deze ouders, die regelmatig in de tonnen loopt. Bij elkaar een half miljard.

Eric W. vroeg zich huilend voor de camera af hoe hij het had kunnen weten... Nou, misschien het rapport van de ombudsman van 9 augustus 2017, waarvan Eric W. in september 2017 de inhoud ontkende. Of dit rapport van 2016, met dezelfde werkwijze vanuit de fiscus. Zo'n ombudsman komt pas in beeld als dingen jaren fout gaan. De Algemene Rekenkamer voorspelde dit fiasco in 2005!

Er is aangifte tegen vijf lagere bewindspersonen gedaan, waaronder Eric W., die daarom recht heeft op de onschuldpresumptie, een balkje en het afkorten van zijn achternaam. Ik heb in mijn leven te vaak een bobo achter de kansel zien oreren dat het allemaal onbekend was. Dit zwijgrecht hebben verdachten, het is een proceshouding ontwikkeld door doorgewinterde criminelen.

Mark R. meldde nog even over de Rutte-doctrine dat het zo in de WOB staat. Nou sorry demissionair premier, voordat we aan de WOB toekomen, hebben we ook nog artikel 68 van de grondwet. Het kabinet hoort het parlement te informeren, en daaruit volgt de verplichting zichzelf te informeren. Los daarvan bleken na een WOB-verzoek over de Stint 220 documenten onterecht geweigerd.

Mark R. gaf in verhoor al toe dat alles op zijn ministerie van Algemene Zaken mondeling en ad hoc gaat. Meewaaien op de waan van de dag. Een zorgvuldig geregisseerde waan. Zoals in het boek 1984 van George Orwell voorspelde: Het is een ministerie van waarheid geworden. Een ministerie dat niets notuleert, wat de parlementaire ondervragingscommissie hoogst verwerpelijk vond.

Geachte Hoge Raad: deze cultuur van informatie niet verzamelen, niet vastleggen en niet delen, zie ik als centraal onderdeel van het gepleegde delict. Dankzij deze weigering volledig, voortvarend en uit eigen initiatief mee te werken aan transparantie heeft dit delict zo lang kunnen plaatsvinden. Hier is door een grote groep mensen erg hard gewerkt effectief toezicht en rechtspraak te saboteren.

Net zoals de uitkijk bij een bankoverval, of de zakkenroller die het zicht blokkeert, is dit volgens staande jurisprudentie integraal onderdeel van het delict. Deze faciliterende rol is gigantisch, en duurt terwijl ik dit schrijf gewoon voort. Het lijkt wel alsof ambtenaren en bewindspersonen geen enkele angst voelen vanuit artikel 366 van het wetboek van strafrecht:

“De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd ... aan enige openbare kas, vordert of ontvangt ... hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren ...” Het OM stelde dat een niet uitbetaalde toeslag hier niet onder viel, dan hebben ze “of bij een uitbetaling terughoudt“ verkeerd gelezen.

Er is nu al een nieuwe kinderopvangtoeslagenaffaire, de SVB betaalt de eigen bijdrage terug en vaart blind op de gegevens van 6 april. Ze hebben een snapshot zoals ouders toen hun inkomen & opvang hadden geschat. Ouders die hun inkomen te hoog opgaven om terugvorderingen te voorkomen zijn spekkoper, ze krijgen eigen bijdragen vergoed die ze nooit hebben betaald.

Deze manier van werken zorgt ook voor groepen die helemaal buiten de boot vallen, duizenden euro's betalen aan niet afgenomen kinderopvang dankzij de oproep van een minister. De SVB weigert op basis van nacalculatie de juiste bedragen uit te keren. Zo staat het niet in de regelgeving, en is uiteraard ook praktisch niet uitvoerbaar.

Ouders met flexibele contracten wordt gevraagd hun inkomen & opvanggebruik te schatten en daarna per kwartier en euro te verantwoorden. Dit lokt chaos en oprechte foutjes uit, wat de fiscus weer zonder te lezen of onderzoek zal afdoen als fraude. De Raad van State veroordeelde een ouder die met € 40 euro de fout in ging, tot betaling van € 18.067.

De manier van procederen in de kinderopvangtoeslagaffaire is precies dezelfde als bij de gasbel in Groningen. Sinds 1963 ontkennen dat er een probleem is, liegen in de rechtszaal, als het politiek & publicitair explodeert de zoveelste commissie oprichten, die misschien iets gaat uitkeren. Want holadijee, er is geen carnaval, maar wel verkiezingen! Nieuwe ronde, nieuwe kansen, change!

Bijna een miljard zonnesubsidie verdwijnt naar het buitenland, maar om voor eigen burgers een salderingsregeling in stand te laten zou te duur zijn. Terwijl productie op je eigen huis minder transportverliezen geeft, geen schaarse grond gebruikt en de winst binnen onze economie houdt. Dezelfde gulle hand had het toeslagencircus voor Bulgaren, tegenover de gebalde vuist in eigen huis.

Ik zie maar vier tijdelijke oplossingen: Vrouwe Justitia zegt het vertrouwen in de belastingdienst op. Als de fiscus van mening is dat er betaald moet worden, mogen ze eerst bewijzen. Bij “fraude” eerst langs de strafrechter. De politie werkt niet meer mee aan huisuitzettingen. Het demissionaire kabinet legt de invordering van verzonnen belastingschulden voor deze ouders en kinderen stil.

Liggen er al tienduizenden voorgedrukte aangifteformulieren klaar?

Ik hoop dat de Hoge Raad krachtig richting geeft...

Museumplein, na val Rutte III

Reaguursels

Inloggen

Altijd maar wijzen naar andere landen terwijl het hier niet anders gaat qua corruptie. Lekker die trias-politica blijven beschermen onderwijl ze ons langzaam wurgen. De gewone burger heeft ondertussen minder rechten dan de 1e de beste crimineel. Die krijgt van alle kanten gratis hulp. Lekkere uitvoering van de wetgeving.

piet7003 | 17-01-21 | 14:18

Nu nog een ministerie waar alle feiten zorgvuldig worden gewist en herschreven.
Dit land is verloren, helaas.

Eppo | 17-01-21 | 13:28

"De Raad van State veroordeelde een ouder die met € 40 euro de fout in ging, tot betaling van € 18.067. "

Deze uitspraak werd gedaan door Mr. R.J.J.M. (Ralph) Pans, lid Raad van State, oud-politicus van de PvdA, oud burgemeester, bestuurder VNG, en ook voorzitter van het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Op de site van het Kifid staat verder te lezen:

"De heer Pans ziet als belangrijkste uitdaging van zijn functie: “het versterken van Kifid als toegankelijk en effectief klachteninstituut voor de financiële dienstverlening waar consumenten, dienstverleners en overheid vertrouwen in hebben”

"De heer Pans is een veelzijdige en ervaren bestuurder. Eerder was hij wethouder, tevens locoburgemeester van de gemeente Zaanstad, burgemeester van de gemeente Rosmalen, burgemeester van de gemeente Almere en secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor zijn aantreden als staatsraad was hij 10 jaar lang voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten."

"Ralph Pans studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen."

Met zulke rechters heb je geen ambtenaren meer nodig.

mkuyt | 17-01-21 | 12:09 | 5

De hoge raad toetst slechts of alle uitspraken van de rechtbank volgens de wet zijn uitgelegd en gevolgd en cijfers kloppen inhoudelijk doen zij geen uitspraak

Toedels | 17-01-21 | 14:14

@Toedels 14:14: Het proportionaliteitsbeginsel als voorwaarde voor behoorlijk bestuur is ook een onderdeel van de wet. Niet specifiek de fraudebestrijdingswet, want de Tweede Kamer, Eerste Kamer en kabinet in 2013 vonden een hardheidsclausule niet nodig (wegens flinkheid). Maar ook zonder die clausule geldt bdat het proportionaliteitsbeginsel de wortel van behoorlijk bestuur is. En daar heeft deze PvdA-er geen enkele blijk van gegeven.

tipo | 17-01-21 | 15:58

@Toedels | 17-01-21 | 14:14: ga je lekker? Het gaat hier over de Raad van State. Niet de Hoge Raad. Dus jouw opmerking is weliswaar juist, maar doet niet ter zake.

Plague-Veritas | 17-01-21 | 18:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Schrijf s.v.p. hetzelfde stukje, maar dan over het niet onderzoeken van de werking van Ivermectine bij preventie en behandeling van Covid19. Nu in de VS in elk geval niet langer expliciet afgeraden en in veel landen al met succes ingezet. Waarom werden dure, niet-werkende middelen zonder bewijs wel uitgetest en dit middel met nu al zoveel bewijs niet?

Hier 1 van de meta-studies erover:
youtu.be/yOAh7GtvcOs

RichardBandler | 17-01-21 | 12:04 | 1

Andere discussie.

Weerduivel | 17-01-21 | 13:00

Magna Carta | 17-01-21 | 01:01
U mist de crux. Dat het vlees er nu pas is, is in de afgelopen jaren onderdeel van het delict. Door zich niet aan de WOB, artikel 68 en andere informatieplichten aan bijvoorbeeld ouders, advocaten, journalisten en kamerleden te houden.

Op het hoogste niveau is aangegeven dat het fout ging, dat ouders onverschuldigd moesten betalen. Door Kamerleden, advocaten, journalisten, ombudsmannen, beleidsambtenaren, mevrouw Palmen en zo verder. Met die informatie is niets gedaan.

Dit delict is gepleegd door een groep vanaf ambtenaar tot en met premier. Vanaf een ambtenaar die meegaat in loonbeslag leggen terwijl hij of zij het dossier niet heeft, en dus niet gelezen KAN hebben, tot en met een premier die een cultuur neerzet en niet reageert als hij doorheeft dat er een delict gepleegd wordt.

Na de publicatie van "ongekend onrecht" is bij iedereen bekend dat ouders bestolen worden. Dat na het rapport en na het aftreden van het kabinet wordt doorgegaan met kneverlarij, terwijl op alle zenders het delict uitgebreid is gecommuniceerd, is vergelijkbaar met een bankoverval die live wordt uitgezonden op de NOS & RTL. Dan kan je als premier niet meer beweren geen weet te hebben.

Zeker vanaf dat moment, maar ook vanaf de eerste berichten, zijn mensen door een gehaktmolen zeer bewust vermalen. Zonder dat ze zelf maar een poging hadden gedaan te frauderen. Dit gaat om tienduizenden ouders.

Als je doorgaat terwijl je weet dat je fout zit, ga je nog een keer een strafrechtelijke grens over.

Als je weet dat jouw ambtenaren een delict plegen en je pakt niet de telefoon om dat stil te leggen ga je nog een keer een strafrechtelijke grens over.

Als je een opdracht accepteert als topambtenaar, terwijl je weet dat het beleid onverschuldigde betalingen afdwingt, ga je nog een keer een strafrechtelijke grens over.

Als je als ambtenaar Opzet/Grove Schuld in de systemen zet, en daarmee iemand zonder proces of wederhoor definitief veroordeeld tot fraudeur, alleen maar omdat de tijdelijke inschatting is dat een ouder meer dan € 3000 moet terugbetalen, en dat als haakje gebruikt om over alle voorgaande jaren terug te vorderen en over alle komende jaren te blokkeren, ga je een strafrechtelijke grens over.

Als je als beleidsambtenaar die memo schrijft, die de voorgaande alinea veroorzaakt en laat uitvoeren, ga je een strafrechtelijke grens over. www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/art...

Dit delict is door een grote groep gepleegd, waardoor het een complex verhaal is, en iedereen een klein stukje heeft, maar dat maakt de groep niet minder strafbaar.

Het is toch niet zo dat we de topman van ING Hamers _WEL_ gaan vervolgen voor een op die manier gepleegd delict onder zijn werknemers, en politici, (top)ambtenaren _NIET_ gaan vervolgen. www.trouw.nl/economie/oud-topman-hame... Sorry, maar het is echt tijd de Pikmeer-arresten te herzien. Het kan niet zo zijn dat de hele ambtenarij en politieke kaste vooraf immuniteit heeft van het complete wetboek van strafrecht.

Goed, ik bak hier wel een fatsoenlijke tekst van, want kennelijk is het kwartje nog niet bij iedereen gevallen.

Feynman | 17-01-21 | 11:46 | 1

Ik begrijp je wel. Het zijn de mensen die op Twitter roepen dat Rutte de beste man blijft om ons door de coronacrisis te leiden, want "wie is er nu wel te vertrouwen?" Tja, dan houdt het op. Dan begrijp je er dus helemaal niets van. Het gaat hier ook niet meer om de discussie of 30 of 70% van de ouders wel of niet bewust juiste of onjuiste gegevens heeft verschaft, het gaat erom dat de overheid, van hoog tot laag en tot en met de rechterlijke macht onbetrouwbaar blijkt en het systeem totaal verrot is. En daar hebben of krijgen we allemaal mee te maken. De mensen die het afdoen met "hij heeft ook wel heel goeie dingen gedaan', zijn dezelfde types die dat destijds ook van Adolf vonden. Ze zaten ook allemaal in het verzet.

Dubbelepunthoofd | 17-01-21 | 12:03

Ja, nu weten we het wel. Gewoon kappen met die toeslagen. Maar nu eens een keertje iets héél anders. De hele ellende begon toch met de pijnlijke realisatie dat het toeslagensysteem extreem fraudegevoelig was en dat de megafraude die hiervan het gevolg was als de wiedeweerga moest stoppen? Misschien kan meneer Feyman eens duiken in de omvang van werkelijk gepleegde fraude, over de hoogte hiervan en hoe het staat met terugvorderen en niet in de laatste plaats welke bevolkingsgroepen hierin de boventoon voeren. Ik ben één en al oor.

Wiebenick | 17-01-21 | 11:16 | 1

Klik even op het linkje onder "Bulgaren" hierboven, of de vorige keren dat maar 4% van de terugvorderingen daadwerkelijk sprake van een vermoeden. Dan meestal een vermoeden over een deel, waar ook weer jaren wordt teruggevorderd. www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/art... Je bent allang op je wenken bediend.

Omtzigt gaf al aan dat het vreemd is dat zelfs bij frauderende gastouderbureaus geen strafrechtelijke vervolging is ingesteld naar deze facilitators. Onwetende ouders lastig vallen is simpeler, sneller en leverde meer geld op. Dat heb ik ook al eerder gecommuniceerd. Ook op dat punt ben je al eerder op je wenken bediend.

Feynman | 17-01-21 | 11:25

Als het geld op is komt er een bpm achtige belasting bij die de welvaart weer verder uitholt. Dat onze overheid niet het beste voorheeft met de inwoners van NL is niets nieuws.

Reaaalist | 17-01-21 | 11:10

Liggen de voorgedrukte aangifteformulieren al klaar? Oh, wacht.....

LoesjeP | 17-01-21 | 11:08

Daarom:
Zorg dat je altijd een paar duizend euro kontant hebt waar de belastingdienst (en anderen) dus niet bij kan. Als jij dan je huis, gezin, werk en letterlijk alles bent kwijtgeraakt door deze schoften, Neem die paar duizend en reis naar een bepaalde Staat in het Oosten. Daar kun je een Kalahsnikov met voldoende munitie kopen. Ga naar de bovenste verdieping van de Belastingdienst en moord het hele zooitje uit !! Je hebt namelijk niets meer te verliezen.

Godderwrake | 17-01-21 | 10:59 | 4

@Een vrije paling | 17-01-21 | 11:04:
U heeft gelijk en het blijven bij U en mij gedachten.
Maar regelmatig lezen we in de media dat er een burger met een Shovel een Gemeentehuis inrijdt of zichzelf in brand steekt omdat men spaak loopt tegen de doorgeschoten ambtenarij.

Godderwrake | 17-01-21 | 11:10

Het zal mij benieuwen hoe lang uw commentaar blijft staan.

lekgoot | 17-01-21 | 12:15

@lekgoot | 17-01-21 | 12:15: nou, als het aan mij ligt blijft deze comment voor altijd zichtbaar. Het geeft namelijk gewoon aan dat de gemiddelde burger het spuugzat is wat de overheid zich denkt te kunnen permitteren. Heb ook al eens gepleit om een galg op het binnenhof te zetten, gewoon als reminder/waarschuwing, niet om daadwerkelijk te gebruiken maar om de overheid er bewust van te maken dat zij er voor de burger zijn en niet andersom.

Leduc | 17-01-21 | 13:37
▼ 1 antwoord verborgen

Eric W. waarvan ik de achternaam niet zal geven omdat die Wiebes is had voor mij als zelfstandige al in 2016 afgedaan. Hij heeft toen onder leiding van Asscher (die nu gelukkig ook opgetieft is) dreigbrieven naar bedrijven gestuurd. Met daarin dreigen met tonnen boete als ze zelfstandigen werk lieten verrichten wat op werk lijkt. Dat kunnen we tenslotte niet hebben in Nederland, mensen die willen werken in plaats van netjes in de uitkering te zitten zoals dat hoort.

Het probleem van Wiebes is niet dat hij niet wil. Wat hij zei "ik weet niet wat ik had kunnen doen" is WAAR. Maar dat is juist het probleem. Dat hij dat niet weet wat een ander wel had geweten. Hij weet, als pennenlikker zijnde, niet wat hij moet doen. Totaal gemis aan medeleven of creativiteit, puur droogstoppel.

Maar nu iemand ervoor terug waarvan je wel mag werken waar werken beloond wordt.

Rest In Privacy | 17-01-21 | 10:57

Het grootste probleem is dat er al tientallen jaren kinderopvang überhaupt nodig is. Het klinkt ouderwets, maar van mijn ouders, mijn ooms en tantes, vrienden en bekenden werkte in de regel alleen de man in het modale gezin en konden zich prima bedruipen incl. koophuis, vakanties en nieuwe middenklassers. De vrouw was heel ouderwets en on-feministisch "huisvrouw", kinderopvang bestond niet eens...

Pittzz | 17-01-21 | 10:51 | 3

Het grootste probleem is dat er twee inkomens nodig zijn om een beetje normaal te kunnen wonen en leven.

lekgoot | 17-01-21 | 12:17

Dit. Kinderopvang zou de uitzondering moeten zijn, niet de regel.

Gregovic | 17-01-21 | 12:43

@lekgoot | 17-01-21 | 12:17: Dat geldt in ieder geval niet voor rijksambtenaren die dikke salarissen ontvangen voor een baan die geen enkel risico met zich mee draagt, aangezien de overheid nooit failliet kan gaan en ze niet zo maar kunnen worden ontslagen.
Verder moet je het aantal vrouwen dat een baantjeheeft om aan hun kinderen te ontsnappen niet onderschatten.

B. Randnetel | 17-01-21 | 18:27

Yep, die snapshot van 6 april is inderdaad best in mijn voordeel uitgevallen. Dat is sowieso de truc met die doos van pandora die toeslagen heet: schat je inkomen altijd te hoog in, beter wat onverwacht terugkrijgen, dan ineens BAM betalen.

kolonel bromsnor | 17-01-21 | 10:39

Ik zou mijn hoop maar niet richten op de Hoge Raad. In het Urgenda vonnis heeft de HR bepaald dat CO2 het belangrijkste broeikasgas is, en dat er internationale consensus is over de rol van CO2.
Helaas voor de HR is CO2 niet het sterkste broeikasgas (bv methaan is veel sterker), en evenmin het meest voorkomende (dat is waterdamp).
Daarnaast is consensus politiek (en propaganda) en geen wetenschap. De leden van de HR hebben blijkbaar nooit het vak wetenschapsfilosofie gevolgd, of niet opgelet.
Verder stelt het vonnis dat er een lineair verband is tussen door antropogene broeikasgassen en klimaatverandering, waar dat lineaire verband alleen in klimaatmodellen is geprogrammeerd door de modellenbouwers, en dat er direct gevaar is, waarvoor geen enkel bewijs bestaat.
Wie leden van de HR na het vonnis buiten het gebouw heeft zien lachen met vertegenwoordigers van Urgenda weet dat de deconfiture van de Nederlandse rechtspraak inmiddels compleet is; het land is bij de rechtspraak overgeleverd aan volkomen onnozele dwazen met enige juridische kennis.

Harry.Langezwaal | 17-01-21 | 10:32

.. Bijna een miljard zonnesubsidie verdwijnt naar het buitenland, maar om voor eigen burgers een salderingsregeling in stand te laten zou te duur zijn. Terwijl productie op je eigen huis minder transportverliezen geeft, geen schaarse grond gebruikt en de winst binnen onze economie houdt .. Dit. De grote energieroof van de burger is aanstaande. Nog krap twee jaar, en dan is het gedaan. En dan lees je gisteren ineens bovenstaand, dat 80% van de zonneweides in buitenlandse handen is, en dat dat nog wel even aan zou houden. Ik was al woest, maar nu pis ik er nog bij. Piswoest dus.

NerdAlert | 17-01-21 | 10:21 | 1

Dit is in lijn met de filosofie van o.a. de Europese politieke elite m.b.t. het creëren van een betere wereld door herverdeling van welvaart. Zie ook o.a. Maurice Strong; 'doing the wrong thing (betalen voor CO2 rechten en herverdelen middels subsidies aan armere landen) for the right reason'. Helaas vergeet men - vermoedelijk door de hoogte van hun huidige inkomen - dat het westen niet rijk genoeg is om alle problemen van deze wereld op te lossen middels herverdeling; zodra de solvabiliteit en de liquiditeit teveel wordt aangetast stort de westerse economie in zonder dat de wereldproblemen zullen zijn opgelost.
Als je goed luistert kan je de Chinese partijtop in de verte horen lachen.

Harry.Langezwaal | 17-01-21 | 10:56

Misschien moet je de belangrijke zaken in Nederland helemaal niet overlaten ad politiek en ambtenarij?
Denk dat wij hen en zij zichzelf erg overschatten.

Piep Knars | 17-01-21 | 10:00

Om de democratie weer wat glans te geven zou Rutte moeten vertrekken, en voorgoed. Dan zijn we van die doctrine af en kan de kamer weer aan het werk.

Broadsquire | 17-01-21 | 09:18 | 1

Het mediakartel zal er alles aan doen om die vent te redden. (geld, baantjes, vriendjes). Nu maar te hopen dat kiezers eindelijk niet meer in die sprookjes geloven,

Kamervraag | 17-01-21 | 09:28

Goed stuk weer Feynman! Ik heb twee opmerkingen. 1) ik schrik erg van de uitspraak vd Raad van State waarbij ze iemand die een fout maakt van in totaal 190 euro zonder duidelijke opzet, veroordelen tot betalen van 19,000 euro (!!!). Echt Kafka, NL is geen rechtstaat.

2) Ik begrijp dat er aangifte is gedaan tegen bewindspersonen door gedupeerde ouders. Lijkt mij ook wel logisch om verantwoordelijken bij de Belastingdienst hierin mee te nemen. Zitten dichter op het vuur en zal wellicht makkelijker te bewijzen zijn.

Diederik_Ezel | 17-01-21 | 09:10 | 1

Het is niet of-of, het is en-en. Tegen de ambtenaren loopt al een artikel 12 procedure.

""De '80-20-benadering' die de Belastingdienst in deze zaak hanteerde is voor mij de haak", zegt advocaat Vasco Groeneveld, die zes ouders bijstaat. "Daarbij werd geaccepteerd dat bij de jacht op fraude 20 procent van de aangepakte mensen onschuldig kon zijn. Daardoor was dus sprake van opzet."" Dit bleek 96% onschuldig, maar hier wordt dus voldaan aan het (voorwaardelijke) opzet criterium. www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20...

Feynman | 17-01-21 | 11:29

Over geld weggooien geschreven. Wat te denken van de Engie kolencentrale die in 2015 geopend werd en nooit electriciteit hedft geleverd evenals twee centrsles op de Maasvlakte en die van de Eemshaven, 6000.000.000 door het politieke putje. Dankzij kabinetten Rutte met speciale dank aan Zijlstra, Harbers en Wiebes. Aftreden en booit meer terugkomen. Voor straf geen uitkering uit de afvloeiingspot en nooit een openbare functie mogen bekleden, als gouverneur, burgemeester of welk orgaan dan ook. Hufterig gedrag allemaal.

Sintjuttemuts | 17-01-21 | 09:10 | 1

Vergeet het drama AEB niet in Amsterdam. Hun uithangbord verraadt alles eigenlijk al:¨ For a clean society, now and in the future¨. Hier zitten infantiele partijmensen met middelmatig verstand en opleiding achter die door politieke spelletjes en gedreven door machtswellust en geld op posities zijn gekomen waar absoluut niet thuis horen. Ze kunnen vrijwel niks dan ouwehoeren en dossiers produceren. Je krijgt ze niet weg. Er is geen of nauwelijks controle, geen verantwoordelijkheid, Ze doen maar wat. De burger en bedrijfsleven mogen betalen en vooral de bek dichthouden. Het zijn tekenen aan de wand waarvan de contouren verdacht totalitair ogen.

squadra | 17-01-21 | 09:44

Als zoiets kan gebeuren, dan is er veel meer aan de hand. Het maakt niet zoveel uit wie er zit. De hele overheid is door en door verrot. Rechts of links, genaaid ga je worden voor het eigen gelijk van de politiek. De burger heeft constant het nakijken: of het nu de EU betreft, de migratie, de referenda, peperdure klimaatplannen, UWV of belastingzaken. Je ziet steeds weer hetzelfde proces. Het lukt Den Haag niet meer, zoveel is duidelijk. Dat dat het bindend referendum van stal moet, gelijk inzet maken voor de aanstaande verkiezingen.

jochum1980 | 17-01-21 | 09:09
-weggejorist-
PorFavor | 17-01-21 | 08:53 | 1

Politieagenten die meewerken bij huisuitzettingen kunnen niet zeggen; wir haben es nich gewust. Hooguit befehl ist befehl maar daar komt men sinds Neurenberg niet meer mee weg. Hoe moet dat voelen, dat hamer en aambeeld.

Sans Comique | 17-01-21 | 08:08 | 3

Die werken dus mee aan de knevelarij.

Sans Comique | 17-01-21 | 08:08

Die agenten weten niet of dit een van slachtoffers is.
Verder is het blijkbaar een normale gang van zaken, mensen hun huis uitzetten.

kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 08:33

mooi stuk.

Ruttes reactie: l'état, c'est moi

bergsbeklimmer | 17-01-21 | 07:59 | 2

Apres mon politieke opstapje de deluge.

Sans Comique | 17-01-21 | 08:09

Qu'ils mangent de la brioche

Pje911 | 17-01-21 | 10:09

De overheid is niet je vriend. Daar wil ik het liefste helemaal niets mee te maken hebben.

Stijlicoon | 17-01-21 | 07:20

Aangifte? Doen!! Ook tegen de rest van het zooitje graag

Nederlanddraaitdoor | 17-01-21 | 03:56 | 1

Het is een cultuur waar het gehele kabinet, de Kamers én de ambtenarij mee doordrenkt zijn. Die paar koppen uit de etalage halen gaat daar niks aan veranderen.

Sans Comique | 17-01-21 | 08:11
-weggejorist-
Catiollca | 17-01-21 | 03:27 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

En Feynman, schrijf de volgende keer maar eens een stukje over de omvang van werkelijk gepleegde fraude, over de hoogte hiervan en hoe het staat met terugvorderen en niet in de laatste plaats welke bevolkingsgroepen hierin de boventoon voeren.

Stratum | 17-01-21 | 02:57 | 3

Klik even op het linkje onder "Bulgaren" hierboven, of de vorige keren dat maar 4% van de terugvorderingen daadwerkelijk sprake van een vermoeden. Dan meestal een vermoeden over een deel, waar ook weer jaren wordt teruggevorderd. www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/art... Je bent allang op je wenken bediend.

Omtzigt gaf al aan dat het vreemd is dat zelfs bij frauderende gastouderbureaus geen strafrechtelijke vervolging is ingesteld naar deze facilitators. Onwetende ouders lastig vallen is simpeler, sneller en leverde meer geld op. Dat heb ik ook al eerder gecommuniceerd. Ook op dat punt ben je al eerder op je wenken bediend.

Feynman | 17-01-21 | 11:30

@Feynman | 17-01-21 | 11:30: "onwetende ouders". Het lijkt me toch vrij normaal dat je je verdiept in zo'n regeling en je dan toch echt duidelijk kunt lezen dat het niet allemaal gratis geld is maar dat de ouders ook een bijdrage moeten betalen. Wat er daarna door de overheid is gedaan is inderdaad schandelijk, maar er blijft staan dat de ouders in kwestie een deel van de opvang moesten betalen en ze dat niet hebben gedaan om wat voor reden dan ook. Niet weten is geen excuus.

B. Randnetel | 17-01-21 | 18:32

zelfs in Hongareij weten ze nu dat rutte een ratatige is

Nietnagel | 17-01-21 | 02:00 | 4

@Sans Comique | 17-01-21 | 08:12:
Alleen treden ze daar niet af en zo. En komen mensen niet voor de rechter omdat lastige rechters worden weggewerkt zodat de meer 'handige' types hun gang kunnen gaan.
Dat kan best uit de hand lopen.

Polen idem.

kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 08:52

@Sans Comique | 17-01-21 | 08:12: mark rutte is een geweldige meevoelende (snik) premier heb ik gezien op het journaal.
De gewone man steunt Orban de linksgekkies/d666 willen hem weg

Toedels | 17-01-21 | 13:31
▼ 1 antwoord verborgen

Rest de legitieme vraag: "Wat is er met de werkelijke fraudeurs gebeurd...???"

J.Thee.Cohen | 17-01-21 | 01:50 | 1
-weggejorist-
PorFavor | 17-01-21 | 08:49

Is al bekend wat Asscher gaat doen trouwens, of mogen we nog volop speculeren? Zal hij zich aansluiten bij de VVD, en dan proberen Rutte van de troon te stoten? Of gaat hij voor het EU-baantje waarmee hij uit wraak de grootst mogelijke schade kan toebrengen aan dit land?

obominotie | 17-01-21 | 01:05 | 2

Asscher werkte vóór zijn huilverhaal al aan zijn come back.

Sans Comique | 17-01-21 | 08:13

4 jaar in de rust de kids op weg helpen en dan weer terug.

Fuckinghell | 17-01-21 | 09:29

Als doorgewinterd jurist lees ik dit met veel interesse, maar om het een enigszins serieuze strafrechtelijke aanklacht te laten zijn (meer dan een morele) moet het wel wat meer vlees op de botten krijgen allemaal. De stap van “er wordt stelselmatig niet genotuleerd” naar “ze zijn medeplichtig of erger” ontgaat mij. Kan een gebrek aan feitenkennis zijn bij mij, maar ja, menig rechter leest de feiten ook niet allemaal dus die uitleg moet er sowieso in. Een art. 12-verzoek maakt grotere kans wanneer de aanklacht panklaar wordt aangeleverd en niet dit soort essentiële vragen onbeantwoord blijven.

Magna Carta | 17-01-21 | 01:01 | 6

@Sans Comique | 17-01-21 | 08:14: Wraken is aan de orde bij (de schijn van) vooringenomenheid. Daarvoor is niet 100% het dossier in de vingers hebben (lang) niet genoeg.

Magna Carta | 17-01-21 | 10:19

@Magna Carta | 17-01-21 | 01:01
U mist de crux. Dat het vlees er nu pas is, is in de afgelopen jaren onderdeel van het delict. Door zich niet aan de WOB, artikel 68 en andere informatieplichten aan bijvoorbeeld ouders, advocaten, journalisten en kamerleden te houden.

Op het hoogste niveau is aangegeven dat het fout ging, dat ouders onverschuldigd moesten betalen. Door Kamerleden, advocaten, journalisten, ombudsmannen, beleidsambtenaren, mevrouw Palmen en zo verder. Met die informatie is niets gedaan.

Dit delict is gepleegd door een groep vanaf ambtenaar tot en met premier. Vanaf een ambtenaar die meegaat in loonbeslag leggen terwijl hij of zij het dossier niet heeft, en dus niet gelezen KAN hebben, tot en met een premier die een cultuur neerzet en niet reageert als hij doorheeft dat er een delict gepleegd wordt.

Na de publicatie van "ongekend onrecht" is bij iedereen bekend dat ouders bestolen worden. Dat na het rapport en na het aftreden van het kabinet wordt doorgegaan met kneverlarij, terwijl op alle zenders het delict uitgebreid is gecommuniceerd, is vergelijkbaar met een bankoverval die live wordt uitgezonden op de NOS & RTL. Dan kan je als premier niet meer beweren geen weet te hebben.

Zeker vanaf dat moment, maar ook vanaf de eerste berichten, zijn mensen door een gehaktmolen zeer bewust vermalen. Zonder dat ze zelf maar een poging hadden gedaan te frauderen. Dit gaat om tienduizenden ouders.

Als je doorgaat terwijl je weet dat je fout zit, ga je nog een keer een strafrechtelijke grens over.

Als je weet dat jouw ambtenaren een delict plegen en je pakt niet de telefoon om dat stil te leggen ga je nog een keer een strafrechtelijke grens over.

Als je een opdracht accepteert als topambtenaar, terwijl je weet dat het beleid onverschuldigde betalingen afdwingt, ga je nog een keer een strafrechtelijke grens over.

Als je als ambtenaar Opzet/Grove Schuld in de systemen zet, en daarmee iemand zonder proces of wederhoor definitief veroordeeld tot fraudeur, alleen maar omdat de tijdelijke inschatting is dat een ouder meer dan € 3000 moet terugbetalen, en dat als haakje gebruikt om over alle voorgaande jaren terug te vorderen en over alle komende jaren te blokkeren, ga je een strafrechtelijke grens over.

Als je als beleidsambtenaar die memo schrijft, die de voorgaande alinea veroorzaakt en laat uitvoeren, ga je een strafrechtelijke grens over. www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/art...

Dit delict is door een grote groep gepleegd, waardoor het een complex verhaal is, en iedereen een klein stukje heeft, maar dat maakt de groep niet minder strafbaar.

Het is toch niet zo dat we de topman van ING Hamers _WEL_ gaan vervolgen voor een op die manier gepleegd delict onder zijn werknemers, en politici, (top)ambtenaren _NIET_ gaan vervolgen. www.trouw.nl/economie/oud-topman-hame... Sorry, maar het is echt tijd de Pikmeer-arresten te herzien. Het kan niet zo zijn dat de hele ambtenarij en politieke kaste vooraf immuniteit heeft van het complete wetboek van strafrecht.

Goed, ik bak hier wel een fatsoenlijke tekst van, want kennelijk is het kwartje nog niet bij iedereen gevallen.

Feynman | 17-01-21 | 11:46

@Magna Carta | 17-01-21 | 10:19: Weten dat je het niet volledig hebt en dat de Belastingdienst ontlastend materiaal achterhoud is niet goed genoeg?

Sans Comique | 17-01-21 | 17:54
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Catiollca | 17-01-21 | 00:50 | 3

"Bijna een miljard zonnesubsidie verdwijnt naar het buitenland, maar om voor eigen burgers een salderingsregeling in stand te laten zou te duur zijn. Terwijl productie op je eigen huis minder transportverliezen geeft, geen schaarse grond gebruikt en de winst binnen onze economie houdt. Dezelfde gulle hand had het toeslagencircus voor Bulgaren, tegenover de gebalde vuist in eigen huis.". Perverser dan dit kan haast niet

davidhasseltoff | 17-01-21 | 00:29

Wat een triest stukje. Als je vindt dat iemand het niet goed heeft gedaan, zeg dat dan gewoon. Met zo'n (pseudo-)aangifte maak je alleen jezelf belachelijk.

bintang | 17-01-21 | 00:08 | 3

Volgens mij snap jij de kern van de boodschap niet. Door het stuk direct triest te noemen maak je jezelf juist belachelijk.

henkiedeboer | 17-01-21 | 00:22

@henkiedeboer | 17-01-21 | 00:22: Want? (wat je zegt ben je zelf is alleen een sterk argument als dat 1) ook zo is en 2) kunt onderbouwen.

Sans Comique | 17-01-21 | 08:16

@Sans Comique | 17-01-21 | 08:16: henkiedeboer onderbouwt zijn reactie net zo min. Ik vind het een goed stuk, ook om het in de vorm van een aanklacht te doen. Daarmee zegt Feynman dat iemand het niet goed heeft gedaan. Anders is er geen aanklacht nodig.
Het slecht tot niet documenteren van beslissingen en het wel aanwezige materiaal achterhouden is uiterst cruciaal geweest om deze situatie zo uit de hand te laten lopen. Strafrechtelijk moet je die verbinding bewijzen en dat zal niet makkelijk zijn, maar de kans dat het zo was gelopen als de juiste documenten wel beschikbaar en gedeeld waren geweest is verwaarloosbaar klein.
Rutte is eindverantwoordelijk en zou dus ook verantwoording moeten afleggen. Peilingen suggereren dat het volk dat niet gaat vragen en zoals het er nu naar uitziet de rechter ook niet.
De overheid heeft heel veel macht. Zonder transparantie en tegengewicht glijdt een land snel af. Mensen kunnen de luxe en verantwoording van veel macht nu eenmaal niet aan over een langere periode. De geschiedenis is er vol van.

Pje911 | 17-01-21 | 10:21

Zonder (nick)naam te noemen, zie ik bitter weinig van de "Die Hard VVD adepten" hier. Die zullen toch niet zo achterlijk zijn
om de daden en leugens van Rutte en Wiebes hier te verdedigen?
Iets met scheren en stilzitten is het.

Ommezwaai | 17-01-21 | 00:04 | 4

Die "VVD adepten" zijn hoogstwaarschijnlijk vergeten hoe je jeaup punt ennel schrijft, geen active herinnering of zoiets. Het is JOOP.NL (geheugensteuntje)...*plop*

serieusgenomen | 17-01-21 | 08:34
-weggejorist-
PorFavor | 17-01-21 | 08:51

@Sans Comique | 17-01-21 | 08:17: kwantiteit is geen kwaliteit.
Iemand die zo veel reaguurt heeft geen leven en is de moeite niet waard anders dan volledig negeren dan staat hij/zij te schreeuwen in een lege emmer.

Broadsquire | 17-01-21 | 09:21
▼ 1 antwoord verborgen

Rutte doctrine sorrie foutje whahaha vergeet u niet VVD te stemmen 17 mrt, dank u. (laat onverlet kartelpartei professionele sorriezeggers zijn is zum kotzen)

william7055 | 16-01-21 | 23:55 | 2

Nee, ik het niet vergeten om niet vvd te stemmen!

Spie | 17-01-21 | 00:56

@Spie | 17-01-21 | 00:56: Ah , u heeft al gestemd. Mijn vermoeden nogmaals bevestigt, de uitslag is dus al bekend....

serieusgenomen | 17-01-21 | 08:37

Als ze gewoon de belasting verlagen zijn veel van die malle toeslagen niet nodig.
Hoop echt dat ze voor het gerecht komen het is niet voor te stellen wat een ellende die mensen is aan gedaan.
Lijk inderdaad erg op wat er jaren geleden ook werd ge echt ich habe nicht gewusst
Maar die vlieger gaat niet op of komen hun er wel mee weg

Ga1 | 16-01-21 | 23:53 | 4

Flattax met een belastingvrije voet ter hoogte van het sociaal minimum en geen aftrekposten. Tarief:10-15 %. Geen aftrekposten, dus amper fraude mogelijk.

Spie | 17-01-21 | 00:44

@Ommezwaai | 16-01-21 | 23:57: Die toeslagen ambtenaren kunnen gewoon bijgeschoold worden om echte fraudezaken aan te pakken want er is nog heel veel te doen. Ondernemers die de helft zwart verdienen bijvoorbeeld. Of wat dacht je van het kaalplukken van (drugs) criminelen? Die ambtenaren verdienen hun salaris heel snel terug. Allemaal werk wat nu blijft liggen en waardoor de criminaliteit hoogtij viert in dit land.

ILF2 | 17-01-21 | 00:53

@Ommezwaai | 16-01-21 | 23:57: prima, er is behoefte aan straatvegers en het onkruid in de straten en op de voetpaden moet ook gewied, op milieuvriendelijke wijze!

Spie | 17-01-21 | 00:55
▼ 1 antwoord verborgen

Graag alle rijksoverheden onderzoeken, het UWV als eerste. Daar komt zo veel stront omhoog dat opstand niet meer ondenkbaar gaat zijn.

john7682 | 16-01-21 | 23:49 | 2

Pakken we meteen het CJIB even mee.. Die zijn in veel gevallen de beul. Rutte speelt een hoog en gevaarlijk spel. Er zijn burgeroorlogen voor veel minder uitgebroken....

Ommezwaai | 16-01-21 | 23:54

Eir, behalve de 20000 getroffenen, maakt zich hier druk over? Die halve kamerzetel moeten de SP en Wilders maar delen. Op naar de verkiezingen!

bdn01 | 16-01-21 | 23:44 | 2

Eir = Wie

bdn01 | 16-01-21 | 23:48

@bdn01 | 16-01-21 | 23:48:

Totdat een overheidsdienst grote fouten maakt bij jezelf en je vermalen wordt.

sprietatoom | 16-01-21 | 23:52

Er zit vast wel een foutje in de aangifte waarop het OM deze niet ontvankelijk verklaart. Maar goed, dat had u al niet anders verwacht, toch?

Jan, Leiden | 16-01-21 | 23:34


Als je blijkbaar een fout maakt met je belastingen, word je gestript van alles wat je lief is , je geld ,je auto ,je huis, je relatie, soms ook je kinderen schijnbaar, je gezondheid, en dat gaat dan zo 10 jaar of meer. Totaal afgeslacht. Je bent beter af in de gevangenis, lijkt mij!
Gaaf land!

streknek | 16-01-21 | 23:32 | 4

Je weet niet waar je over praat @bdn. 40 euro niet kunnen aantonen op een bedrag van 17k... En dat noem jij opdraaien voor jouw fouten? Jij werkt zeker bij de belastingdienst?

peterdh | 17-01-21 | 00:02

@peterdh | 17-01-21 | 00:02: Voor 40 Euro krijg je van de belastingdienst gewoon een briefje dat de inspecteur de aangifte voor dat bedrag heeft herzien, met de mogelijkheid daartegen bezwaar te maken. Als je 17 k achterloopt met een terugbetaling, dan mag je inderdaad binnen 14 dagen even komen aftikken.

bdn01 | 17-01-21 | 01:59
▼ 1 antwoord verborgen

Rutte is het voorbeeld en toonbeeld van de politicus die zich in wezen verheven voelt boven het gewone gewoel van geluk en vooral ongeluk van het gewone volk.

Als hij per telefoon met Samantha praat dan is hij even geconfronteerd net de rauwe realiteit van ZIJN beleid, en voelt dan ook wel wat emoties, maar dra weer achter de katheder, manifesteert de innerlijke Schweinhund der Machtswellust zich weer onmiddellijk.
Natuurlijk noemt hij dat verantwoordelijkheidsgevoel. U weet wel dat afzichtelijke Nederlands “nemen van verantwoordelijkheid”

Bovendien zit hij in de comfortabele positie, wetende dat per enquete zo’n 90% der Nederlanders vond dat de regering wel kon blijven zitten; hij mikt dus op een stemmenaantal dat hem persoonlijk de broodnodige legitimiteit verschaft.
De schofterige berekenende houding en de politieke schoften die hem kiezen.

Zo zien we maar weer eens hoe het gesteld is met het inzicht van de gemiddelde Nederlander in politiek en ethisch opzicht. Maar wat wil ik ook, als ik iedere keer het geouwehoededoos op de tv zie over de tragiek van de gesloten kroegen en feestjes voor stampertjes. En dat zeg ik als telg uit een horecafamilie.

Hoe vaak moet Einstein nog aangeroepen worden?
De veroorzakers van het probleem zijn niet de mensen die het gaan oplossen. Of woorden van gelijke strekking.
Met de denkmethodiek en de ideologische oogkleppen van de Ruttes gaan we geen fundamenteel verschil maken, want ze zullen tevens altijd proberen de onontdekte strontbergen te verhullen. U weet wel de precedentwerking.

In vroeger tijden hadden den Hollanders hem een gebroeders-De-Wittje bezorgd.

Nog even een extraatje. Na het bekijken van een opgenomen film, viel ik terug op de reguliere tv en belandde bij OP1, waar Sharon Dijksma de gedenkwaardige woorden sprak: “mijn stad” Ja, hoor Utrecht is van mevrouw Dijksma. Het is die verrotte mentaliteit, maar wat wil je ook, wat kun je ook verwachten van een Bilderbergconferentie-bezoekster.
Oei, oei, oei, ik maak me weer boos.
Waar zijn mijn pillen? 8-))) Evocatus
PS
Valt wel mee, hoor, stukkie pennen alhiero, is therapeutische uitlaadklep en nuttig voor het zo precies mogelijk onder woorden brengen, waar de schoenwinkel wringt.

Evocatus | 16-01-21 | 23:27 | 3

Hij mocht van die 90 % blijven zitten omdat iedereen denkt, ze zullen wel gefraudeerd hebben. Als die mensen nou slim zijn dan zetten ze maandag die uitspraak van de rechter integraal op alle voorpagina's. Dan krijgen ze de publieke opinie wat meer mee.

peterdh | 16-01-21 | 23:33

Met uw woorden heeft u ook voor mij een uitlaatklep geformuleerd. Voelt goed. Dank!

Dr. LOVE | 17-01-21 | 01:34

@peterdh | 16-01-21 | 23:33:
En dat gaan Van Puijenbroek en Van Thillo ook plaatsen zo vlak voor de verkiezingen?

mmx | 17-01-21 | 07:45

Je kan lullen en je kan brullen. Wanneer een andere samengestelde regering dit had overgenomen was het ook een zooitje geweest. Geen enkele partij vind ik capabel genoeg om te regeren. Allemaal knettergek en egocentrisch as hell.

zzMichielzz | 16-01-21 | 23:17 | 3

Dus laten we het maar zo?

peterdh | 17-01-21 | 00:04

En?

Stijlicoon | 17-01-21 | 07:22

Je kan toch in een middag beslissen iedereen schadeloos te stellen waarbij de ''fraude'' cijfers minder dan 10% afwijken en alle gevallen die overblijven handmatig beoordelen? Het is een kwestie van een potje geld beschikbaar maken.

mmx | 17-01-21 | 07:47

Misdaad loont, kent u die uitdrukking?

Polycynisch | 16-01-21 | 23:12 | 2

Kan zo op een VVD poster.

Rest In Privacy | 16-01-21 | 23:40

Dat komt weer omdat de misdaad georganiseerd is, we zouden eigenlijk een kabinet moeten hebben van misdadigers......... oh wacht...

serieusgenomen | 17-01-21 | 08:43

Dit is echt onbegrijpelijk. En verwerpelijk.
Het resultaat van de bestuurlijke elite.

ZZP-er | 16-01-21 | 23:02 | 4

@tipo | 16-01-21 | 23:18: de TK, regering en Raad van State toetsen aan de grondwet. Dat is tenminste de theorie, ook ivm bestuurlijk primaat. Nadeel van gw toetsing is rare rechtszaken als van Urgenda waarbij een rechter beleid gaat bepalen. Dat moet je ook niet willen.

Nichtsneues | 16-01-21 | 23:31

@Nichtsneues | 16-01-21 | 23:31: Die uitspraak was meer in de trand van: de staat volgt haar eigen beleid niet. Gekoppeld aan internationale afspraken die toch wel enigszins bindend zijn. Zo raar was die uitspraak niet eens... en het is een goede les voor later: spreek niet zomaar van alles af zonder de mogelijke consequenties mee te wegen.

Muxje | 16-01-21 | 23:57

@Nichtsneues 23:31: Als het bestuur onbehoorlijke wetgeving maakt is, dient de rechter ze terug te fluiten. Als ze dat niet doen, zijn we aan tirannie overgeleverd.

tipo | 17-01-21 | 16:09
▼ 1 antwoord verborgen

Zijn er tussen de door de belastingdienst in de ellende gestorte ouders mensen die op de VVD stemmen? De slachtoffers van de toeslagenaffaire bleven vele jaren lang onzichtbaar en onhoorbaar voor VVD bewindslieden zoals Mark R. en Eric W.: Is dat toevallig? Of is er sprake van een vooraf gemaakte incalculering dat deze ouders er voor het wel van de VVD er toch niet toe deden. Eric W. stond met vochtige ogen bijna te snotteren voor de camera toen hij zijn ontslag indiende, maar zijn gedrag als staatssecretaris en als minister getuigt van onverholen cynisme: hij bezat ingebouwde oor- en oogkleppen om schrijnende toestanden NIET te zien en NIET te horen. Alleen botte cynici gedragen zich als Eric W.. Ook Mark R. bezit dit typische managerstalent om over lijken te gaan zonder te zien of te horen waar die lijken liggen. Heb er geen herinnering aan en er zijn nergens notulen van gemaakt, zo begon destijds ook het Neurenbergproces.

Eeuwig..Op..Vakantie | 16-01-21 | 22:56 | 2

Mark R en Eric W? Psychopaten.

Zapata10 | 16-01-21 | 22:59

Ze lullen maar wat, ook het gevolg omdat die NPO journalisten heel voorzichtig zijn met doorvragen, geen hoezo op geen enkel moment zien waar je het beter kon doen en dan met een paar feiten komen, daar ben je journalist voor.

verwonderd | 16-01-21 | 23:22

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

Wanneer je zo even snel naar de bedragen kijkt in deze zaak/uitspraak, dan duizelt het me voor de ogen.

Zouden die mensen dan zo'n hoog bruto inkomen hebben dat deze bedragen aan toeslagen peanuts zijn vergeleken met de inkomstenbelasting die er geheven worden?

En dan nog, wanneer er zulke bedragen rond worden gepompt op jaarbasis van de belastingbetaler - belastingdienst - belastingbetaler - gastouders, dan is het ook vragen om fraude.

Dit land is ziek, de inkomstenbelasting kan verdorie zomaar terug naar 20% voor alle inkomens wanneer de mensen in dit land weer eens een beetje voor zichzelf leren zorgen.

Die belachelijke 1000,00 euro per dag aan "hotelkosten" in een gemiddeld ziekenhuis, terug naar max 500,00, dan kan de zorgpremie ook terug naar 50,00 per maand...

BadPatNL | 16-01-21 | 22:54 | 3

Tering wat een belachelijke uitspraak in het linkje. Dan wordt je ff hard genaaid omdat je in jaar 2, 190 euro te veel hebt gekregen terwijl je het jaar ervoor 2,000 euro te veel hebt betaald op een totale som van 20,000€. Resultaat is dat iemand 20,000€ moet terug betalen. Criminelen zijn het en wat een idioten van rechters.

Diederik_Ezel | 16-01-21 | 23:22

@Diederik_Ezel | 16-01-21 | 23:22: de eur 2000 was overigens niet aangetoond. De belanghebbende had dit alleen gesteld. Het is inderdaad een belachelijk systeem. Kennelijk bestond er geen evenredige korting gerelateerd aan het bedrag dat te weinig is betaald. Een soort alles of niets systeem: is je administratie niet op orde en vraag je meer terug dan je hebt betaald verlies je aanspraak op alles. Keihard. Ik begrijp de ophef wel gezien de kwetsbare positie van de betrokkenen. Ik kan je verklappen dat het spel wel vaker zo hard wordt gespeeld door de belastingdienst. De vraag is of ook daar een kentering in de aanpak gaat komen.

BobDobalina | 16-01-21 | 23:52

@BobDobalina | 16-01-21 | 23:52: Die vraag over een kentering zou kunnen worden beantwoord wanneer de toeslagen direct zouden worden afgeschaft.

Gastoudergezinnen niet meer in aanmerking laten komen voor enige vergoeding zodat er geen kans meer is op schimmige constructies vanuit deze groep.

De Belastingdienst zouden die toeslagen direct aan het kinderdagverblijf moeten overmaken, vader en moeder komen uitsluitend in aanmerking voor opvang door elke zoveel tijd weer een werkgeversverklaring te overleggen om aan te tonen dat men recht heeft op opvang voor de kinderen. En ouders betalen zelf, zonder onderdeel te zijn van de toeslagenmolen, de eigen bijdrage rechtstreeks aan het kinderdagverblijf.

BadPatNL | 17-01-21 | 11:15

Waarom, waarom lees je dit never fucking nooit in de msm. Om moedeloos van te worden. Heel Holland bakt er niets van.

Maart... ook al zo'n probleem, aan wie van de aanwezige politici kunnen we dit land nog toevertrouwen?

ParaPiet | 16-01-21 | 22:44 | 1

Aan jou?

guile | 16-01-21 | 23:17

Van de reactie van het kabinet krijg ik het gevoel dat de kapitein als eerste in de reddingsboot van het zinkende schip is gesprongen. Gelukkig moeten ze nog maar afwachten of ze echt gered worden.

merallas | 16-01-21 | 22:40 | 1


Eerder, beste merallas, zou’k zeggen:
Ciao, Rutte! Abbandona la nostra nave, Cazzo
Qualcosa del genere. Evocatus

Evocatus | 16-01-21 | 23:46

Feynman, ik heb normaal gesproken een mond vol woorden, maar ik ben nu met stomheid geslagen! To the point! Spijker op zijn kop! Chapeau!

MoonBeebe | 16-01-21 | 22:37

Maar hoe zit het nou met die fraudeurs?

Ride_On | 16-01-21 | 22:29 | 3

Die bleken niet gefraudeerd te hebben, maar de Bulgaren die wel gefraudeerd hadden konden ze niet aanpakken.

Osdorpertje | 16-01-21 | 22:32

Oost blokkers, kunnen geen kwaad doen
Dat troebel mag alles

antie graai | 17-01-21 | 00:01

@Ride_On | 16-01-21 | 22:29 |
Slechts 4% had ook daadwerkelijk gefraudeerd. De overige 96% was onschuldig.

Sjefke7807 | 17-01-21 | 00:12

How about dit dan:

‘Medewerkers van de Belastingdienst en andere uitvoerende overheidsorganisaties moeten trainingen krijgen over discriminatie. Dat stelt demissionair premier Rutte in een brief die hij gisteren na het vallen van het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde. Het College voor de Rechten van de Mens moet hier een belangrijke rol in gaan spelen.’

Dus jij, vuile rat met je smerige rattenpact, gaat volledig op je platte smoel, neemt geen enkele verantwoordelijkheid, en schuift de consequenties af op degenen die jouw beleid uit moesten voeren, door ze een cursus bloedschuld en anti-blank sentiment door de maag te splitsen. Man man man..

Ik val niet in de genoemde categorieën maar zal na heb wel aan de beurt zijn. De eerste de beste Wekker aan mijn bureau trap ik ondersteboven het raam uit als je het niet erg vindt. Ik noem dat de Loopy Cowboy doctrine.

Idioot.

The-loopy-cowboy | 16-01-21 | 22:19

Van Erik Wiebes heb ik altijd het gevoel dat hij een typetje is dat door Wim T. Schippers wordt gespeeld. "De Absurdistische Ambtenaar" die zijn handen in onschuld wast met de uitspraak "Ik ben niet schuldig, maar wel verantwoordelijk"
Zolang je een probleem kunt ontkennen is het niet jouw probleem en ook niet jouw verantwoordelijkheid. Zodra het wel jouw verantwoordelijkheid wordt is het tijd om te vertrekken zonder iets aan het probleem te doen.
Persoonlijk schat ik in dat het kabinet Rutte V, de opvolger van het vroegtijdig gevallen kabinet Rutte IV (parlementair enquette over slecht aangepakte Corona apocalypse en de dramatische gevolgen voor de economie) het probleem voor zich uit blijft schuiven terwijl de belastingdienst de uitgekeerde schadeloosstellingen blijft opeisen om de aanmaningskosten van de toeslagouders alsnog te kunnen invorderen. De boete mag misschien worden kwijtgeschulden, de bijkomende kosten niet.

Osdorpertje | 16-01-21 | 22:12
-weggejorist-
goedverstaander | 16-01-21 | 21:57 | 2

Vervolgen deze gasten en Rutte is eindverantwoordelijk! Iemand met strafblad kan sowieso geen minister oid worden.

Petertje | 16-01-21 | 21:52 | 2

Rutte heeft ooit al eens voor het bankje gestaan... Klaarblijkelijk kan dit allemaal.

Ommezwaai | 16-01-21 | 22:02

Zie het grotere plaatje: Een harmonieus gezin stichten is niet meer de bedoeling. Ja, voor illegalen uit Afrika en de kosmopolitische elite. Die baren er een stuk of 5. Op uw kosten. Speedbootje erbij? De Nederlandse middenklasse moet gewoon kapot, als ze al kinderen op deze wereld willen en kunnen zetten. Belt u mij maar als u het anders ziet.

Piet Karbiet | 16-01-21 | 21:51 | 2

Middenklasse vertrekt nu uit Amsterdam. Over tien of twintig jaar massaal uit heel Nederland als er niet iets verandert.

goedverstaander | 16-01-21 | 21:59

Wat is uw nummer?

Ommezwaai | 16-01-21 | 22:00

Layen we na dit debacle gewoon besluiten kinderopvangtoeslag en andere kind-gerelateerde bedragen gewoon af te schaffen.
If you can't feed, don't breed.

JdV030 | 16-01-21 | 21:50 | 2

En dan verplichte abortus onder een bepaalde inkomensgrens?
Of mensen steriliseren wanneer ze niet op een bepaald inkomensniveau zitten?
Moeten we de rechten van de mens wel even aanpassen.
Dat die bedragen nodig zijn komt overigens door de absurde belasting druk, misschien dat aanpakken voor we aan toeslagen gaan tornen.

mmx | 17-01-21 | 07:57

Als je op kinderen moet passen kan je niet werken. Spiraal omlaag.

kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 09:00

Man man man. Als je dit zo leest, komt het nóg harder binnen. Jezus, wat is die Rutte toch een vieze vuile goorlap. Ik wist dat het om grote bedragen ging, maar dit is afschuwelijk. Ik hoop dat die recidivist vervolgd wordt, dat één keer die maniakale lach van zijn smoel verdwijnt. Van schrik klikte ik op de groene pixel. De teller staat overigens op 200262446. Proost.

Deksmaat | 16-01-21 | 21:49

Waarom zijn de gezichten van de politici niet geblurred?

meneer der meneren | 16-01-21 | 21:48

Ok mensen zijn hier Rutte zat. Ben wel benieuwd wat jullie alternatief is. Baudet en Wilders gaan nooit regeren, dus welke coalitie willen jullie dan en met wie als minister- president?

zeertegendradig | 16-01-21 | 21:46 | 8

Wat hebben die hier mee te maken.
Daar gaat het helemaal niet over.
Verstand van een doperwt
Er is altijd een alternatief

Ga1 | 16-01-21 | 23:40
▼ 5 antwoorden verborgen

"Ik ben van niemand bang! Alleen van Allah en de belasting" Zoals die Turk van de garage om de hoek eens tegen mij zei...

TonyMontana010 | 16-01-21 | 21:46

Lachen jullie maar, ondertussen zijn we allemaal in de val van Rutte getrapt.

Mr_Natural | 16-01-21 | 21:42 | 2
-weggejorist-
PorFavor | 17-01-21 | 08:54

Geven en nemen, vooral het nemen, rijksroverheid.

r.s.jonkman | 16-01-21 | 21:39

Zo moe............

Habe das Gewust | 16-01-21 | 21:35
-weggejorist-
HypotheekSlavernij | 16-01-21 | 21:34 | 2

Het wordt tijd dat men bewust falende "volksvertegenwoordigers" ook eens
PERSOONLIJK financieel aansprakelijk zou stellen, en al hun persoonlijk bezit en
het bezit dat via speciale constructies gecamoufleerd is als; "alleen maar gebruik van mogen maken" af zou nemen.
Van enige vorm van "wachtgeld" ( wie heeft die term ooit bedacht? ) kan
vanzelfsprekend geen sprake zijn.

getzappad | 16-01-21 | 21:34 | 4

Hoewel...
Ralph Hamers zit nu ook met het gelazer, door die rare bankierseed van PvdA-er Dijsselbloem.

Laat ook maar zoiets voor politici gelden dan.

Papa Jones | 16-01-21 | 21:45

@Papa Jones | 16-01-21 | 21:41: Hij heeft gelijk.

MooseNL | 16-01-21 | 21:50

En tevens voor ambtenaren op elk niveau.

Major-Disaster | 16-01-21 | 22:03
▼ 1 antwoord verborgen

Dat dit zaakje aan alle kanten stinkt, dat snapt een kind, daar hoef je geen Bulgaar voor te zijn.

Mr_Natural | 16-01-21 | 21:32

Ik durf te stellen dat niemand weet waar het precies om gaat.
Onder het mom van privacy wat "wij" zo graag willen, verschuilt vooral de politiek zich lekker als het hen uitkomt.
Oppositie moet nu eisen dat er dossiers boven tafel komen die ons een aantal zaken duidelijk gaan maken, wis de namen en kom op ermee.
Die oppositie eist dat niet, want dan zie je dat fouten of nalatigheid al dan niet bewust, als fout maar niet als fraude mogen worden aangemerkt.
Nu moeten we het doen met Op1 of andere babbeltafels waar een slachtoffer zegt geen fraudeur te zijn, dat is dan het bewijs. En als ze aan die tafel horen dat de belastingdienst het teveel uitgekeerde opeist ligt de hele tafel verbijsterd in een stuip. Misschien moet de belastingdienst eens met zo'n dossier naar zo'n tafel gaan. En dan over allemaal scheidingen, ja ook zoiets ? Hoe zuiver is zo'n duiding nog, inderdaad verschrikkelijk een scheiding, maar ook, twee uitkeringen is meer dan een gezamenlijke en twee huurhuizen met volle subsidie zijn vandaag aan de dag ook een kostbaar bezit.

G.M.I.M. Pet | 16-01-21 | 21:30

Het Catshuis is toch vernoemd naarJacob Cats, die van 'kinderen zijn hinderen'?

Mr_Natural | 16-01-21 | 21:30

Rutte 1 had 52 zetels en kwam met gedoogsteun op een krappe meerderheid van 76. Het sneuvelde (CDA). Rutte 2 had 79 zetels, maar verloor de meerderheid vanwege afsplitsingen. Rutte 3 had evenals Rutte 1 de kleinst mogelijke meerderheid. Wat doe je dan als je verslaafd bent aan macht. Dan doe je er alles aan om aan die macht te blijven. En met een perpetuele leugenaar en bedrieger als Rutte is die kruik heel lang te water gebleven.
Deze affaire is niet een geïsoleerd incident, dit is de Rutte politiek, zijn doctrine.
Rutte is een monster, een lachend stuk ellende, die niets schuwt om zijn macht
te handhaven. Dertien ministers en staatssecretarissen moesten onder Rutte het veld ruimen, 2 kabinetten zijn gesneuveld, 7 jaar achtereen is de VVD kampioen niet integer zijn en dat is het voorbeeld wat de aanvoerder stelt.
Hoe smerig wil je het hebben. En dan de bek vol van Polen, Hongarije, Poetin, Trump e.d. Kijk eens naar jezelf hoe verrot te bent.

Mocht Rutte een 4e termijn nastreven (afwachten) en krijgen, dan hoop ik van harte dat de beerput (de huidige affaire is nog lang niet af) nog verder opengaat en hem zal blijven achtervolgen. Met zijn doctrine staat hij met 1 been reeds in het graf. Laten we hopen dat er tijdens een volgend kabinet een ijverig parlement komt die Rutte het vuur aan de schenen blijft werpen.

Broadsquire | 16-01-21 | 21:29 | 5

dit is iets wat door de hele westerse wereld gaat, het moreel leeg maken van integere vertrouwensbanden door bestuurders van naties in voortdurende interactie met bestuurders van corporaties. Die immoralisatie sijpelt door en gaat verder. Een escalatie zal wel een keer verder gebeuren met behulp van de angstige en in het algemene domme en ongenuanceerde msm. Dus mensen, dr was toch enige tijd geleden een polemoloog gepromoveerd op deze materie? duzzzz: prepare for big shit mates....

nobodiesunmighty | 16-01-21 | 21:48

@Koekkeloere | 16-01-21 | 21:33: Ik weet niet zeker of Rutte alleen maar lijsttrekker is/blijft en/of een 4e termijn aanpakt. Wellicht laat hij dat aan een ander over. Die beslissing zal mogelijk mede afhangen van hoe hij inschat dat de vlag ervoor komt te staan na de verkiezingsuitslag en natuurlijk ook hoe sterk hij nog staat met het bloed wat al aan zijn handen kleeft en waarvan de etterende wond alles behalve genezen is.
Ergens hoop ik dat hij MP wordt, dan kan het karwei worden afgemaakt, dan kan het eindoordeel over hem neerdalen, want hij verdient de galg.

Broadsquire | 16-01-21 | 21:49

Het trieste is dat de refro’s met hun 5 zeteltjes al die jaren op het midden vd wip zaten en met Paultje Blokhuis Arie Segers en Tut Schouten meer beleid hebben gemaakt dan de PvdA PVV en SP bij elkaar.

Trumme | 16-01-21 | 22:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Pek en veren...

Steve1234 | 16-01-21 | 21:29 | 2

Dan ziet hij er wel uit als Zwarte Piet.

Mr_Natural | 16-01-21 | 21:33

Mooi stuk, meneer Feynman.

Poesmobiel | 16-01-21 | 21:28 | 3

De teerling is geworpen. Voor Thierry: Alea iacta est. Nu nog actie! 17 maart kunt u allen actie nemen.

GekkePietje | 16-01-21 | 21:32

@GekkePietje | 16-01-21 | 21:32: Ik vrees dat de verkiezingen niet door zullen gaan, en voor onbepaalde tijd worden uitgesteld wegens corona-
perikelen.

getzappad | 16-01-21 | 21:41

@GekkePietje | 16-01-21 | 21:32: Hmm, hoop is overal om ons heen aanwezig, maar ik ben bang dat de verkiezingen naar oktober worden verschoven. Nog maar even wachten met dobbelstenen gooien dus.

Poesmobiel | 16-01-21 | 21:41

Tja de inteelt van msm & cv-tjes politiek is niet meer te harden.
Ruimen die troep

MoslimMolen | 16-01-21 | 21:27 | 2

Ja maar, die topambtenaren dan, blijven die (weer) buiten schot, of hoe zit dat ? Vragen vragen vragen.....

serieusgenomen | 16-01-21 | 21:29
-weggejorist-
Judasboom | 16-01-21 | 21:33

mwah, volgens mij is Rutte met vlag en wimpel de beste premier sinds zeer lange tijd..... dat bashen mag op Joop

V-styn | 16-01-21 | 21:26 | 5

De beste premier sinds Jan Peter Balkenende.

goedverstaander | 16-01-21 | 21:52

Hij kan zo in een Hollywoodfilm ja, zo'n goede acteur vind je niet zo snel meer.

Ommezwaai | 16-01-21 | 21:55

Zo kapot is ons politieke systeem. Dat een man als Rutte bewonderd wordt, omdat het inderdaad nog veel erger kan en de lat ieder jaar lager komt te liggen.

DezeNicknameBestaat | 17-01-21 | 08:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Krokodillentranen en de muffe, ranzige doofpotgeur. Veel geluk mensjes in Chiquitaland.

inCol | 16-01-21 | 21:24

Stevige fiets, dat 'ie niet bezwijkt onder die bak arrogantie.

Dr. Blechtrummel | 16-01-21 | 21:24 | 1

Mooi!

inCol | 16-01-21 | 21:24

De volgende die hardop durft te zeggen dat hij/zij op de VVD stemt, verdient een trap in het gezicht door Akwasi.

Mahatma | 16-01-21 | 21:23 | 3

Nee in de beerput er zijn wel een paar boeren die graag willen helpen , en daar hoor hij ook thuis

witchmaster | 16-01-21 | 21:25

Ik stem op de VVD, speciaal om jou te zieken.

En Akwasi heb ik in zijn zak geschopt zodra hij zijn been opheft.

Papa Jones | 16-01-21 | 21:27

@Papa Jones | 16-01-21 | 21:27:
Hopelijk volgen niet veel mensen uw voorbeeld, het stemmen op die club parasieten, Rutte voorop.

Ommezwaai | 16-01-21 | 21:54

Ik heb de belastingdienst "leren kennen" als altijd meedenkend bij mijn problemen.
Snap niets van de handelwijze die nu geschetst wordt. Of is er toch nog steeds een stevig vermoeden van (grootschalig) misbruik van de regeling. En wat is er mis mee om als men een compensatie krijgt en er zijn tevens schulden die moeten worden voldaan om in eerste instantie de normale gang van zaken (belastingdienst is preferente schuldeiser) te volgen ?

Peerke Poep | 16-01-21 | 21:23 | 4

Ik ken ‘ze’ als intimiderende hufters,
hebben zelfs telefonisch mijn moeder bedreigd ergens eind jaren 80.
Over 400 gulden, terwijl ik 900 van ze terug moest krijgen.
Woonde al jaren niet meer bij haar.

Flikkers.

vander F | 16-01-21 | 21:50

Op 1x na heb ik ook nooit last met de belastingdienst gehad. Vorig jaar stuurden ze mij zelfs een bericht of ik aangifte wilde doen over 2019 want naar hun berekening kreeg ik geld terug (en dat was een leuk bedrag ook nog). Dus hier niets te klagen.

Lupuslupus | 16-01-21 | 21:51

U heeft duidelijk nog maar weinig van de affaire meegekregen. Ouders werden aangemerkt als fraudeur, kwamen zo op een zwarte lijst, zonder daar van op de hoogte te zijn. Als je op die lijst staat krijg je GEEN hulp meer van de belastingdienst, want fraudeurs helpen is natuurlijk niet de bedoeling.

nieuwe_Deen | 16-01-21 | 21:59
▼ 1 antwoord verborgen

Als ik zo de meeste GS-reacties lees dan kom ik steeds meer tot het inzicht dat hij het steengoed doet.

Prinsemarij | 16-01-21 | 21:22 | 3

Wat mij betreft niet. Ik wens alleen geen rechter en beul te zijn. Geen lid van het volkstribunaal zogezegd.

Lupuslupus | 16-01-21 | 21:24

Wat? Liegen?

zwenkwieltje | 16-01-21 | 21:35

klopt, an sich doet ie niks anders dan zijn voorgangers, ongeacht politieke kleur.

nobodiesunmighty | 16-01-21 | 21:54

Ik kan inkomstenbelasting niet uitleggen... Ik werk, ik ontvang daarvoor een salaris en mag 40 procent wegbrengen naar de fiscus. Ik ben zelfstandig en betaal dus daarbovenop ook nog eens de premies werkgever. Enfin, dan ga ik naar de benzine pomp en sta daar per week 70 euro af te tikken waarvan 80 procent of zo naar de fiscus gaat. Dan ga ik braaf naar de supermarkt en betaal als gekke henkie ook nog eens 21 procent BTW. Vervolgens mag ik rum 200 euro per maand aan ziektekostenpremies betalen. En uiteraard moeten wij ook waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen betalen.

Eigenlijk ben ik knettergek dat ik voor een inkomen zoveel risico ga lopen. Je wordt door de roofstaat Nederland gestraft als je werkt, als je moeite doet, als je onderneemt. Ik ben woest op die uitvreters die hier komen, de boel verzieken, en hun hand ophouden. Ik ben razend dat ik als brave lul in de lockdown door mijn eigen roverheid bestraft wordt omdat ik mijn best doe. Dat is namelijk aan de orde. Daar hoor je nooit iemand over. Wij de brave sukkels blijven maar vrolijk door ploeteren... Wat we hebben zo'n geweldig gaaf land toch?
Roverheid? Ik spuug erop, ik blijf er zo ver mogelijk bij uit de buurt. Schorem en onbetrouwbaar volk. Ik heb voor mijn business geen roverheidsbemoeienis nodig. Niemand in het bedrijfsleven heeft bemoeienis van een roverheid nodig., Als mensen zaken willen doen, kan dat heel goed zonder de roverheid,

Helpt natuurlijk niks dit verhaal, maar t lucht me wel even op.
Wanneer kan je zien als een politicus gaat liegen? Zodra hij begint te praten.

de Jager59 | 16-01-21 | 21:21 | 7

Ja, wat betaal je nu eigenlijk echt als jan modaal? Tussen werkgever en werknemer verdwijnt er ongeveer 45%, dan heb je lokale belastingen, je doet een boodschap waarover je 21% betaalt, die boodschap wordt in de schappen gelegd door mensen die ook 45% meer kosten dan zonder belasting, je hebt wat spaargeld waarover je betaalt, je tankt je auto eens vol met accijnsbenzine, je betaalt belasting over de aankoop van je auto, de auto is ooit geimporteerd, wegenbelasting, riool, afval, een 'vergunning' voor een dakkapel, het gaat maar door. 80%?

DezeNicknameBestaat | 17-01-21 | 08:54
▼ 4 antwoorden verborgen

De dood en belastingen zijn niet te vermijden

Hai D. | 16-01-21 | 21:19 | 6

Dementie ook niet.

Gumush | 16-01-21 | 21:31

een goeie drol draaien ook niet

nobodiesunmighty | 16-01-21 | 21:57
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik heb zelf een tijdje in de kinderopvang gewerkt, toen was ik trainer bij een jeugd trampolineclub.

Mr_Natural | 16-01-21 | 21:19 | 6

@Mr_Natural | 16-01-21 | 21:40: Je bent altijd weer een kunstenaar met woorden. Mr_Natural lezen is voor mij altijd dikke pret. Cheers man!

grapo | 16-01-21 | 21:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Lieve goed bedoelende mensen bij de belastingdienst,

Kunnen jullie die ouders nu even niet een jaartje met rust laten?
Gewoon even stoppen met brieven en herinneringen en beslaglegging.
Gewoon op pauze zetten. Elk creditmanagementbureau kan dat, dus jullie ook.
Gewoon even met rust laten tot 1 jan 2022. Even op adem komen allemaal. Even wat uitzoeken eerst en dan een soort eindrekening opstellen.
Kijken we dan weer rustig verder ok?

kloopindeslootjijook | 16-01-21 | 21:19

De dood en belastingen zijn niet te vermijden

Hai D. | 16-01-21 | 21:18 | 1

En zeurende wijven.

goedverstaander | 16-01-21 | 21:45

Zou fantastisch zijn als de heer Rutte uw stukjes las heer Feynman... wie weet.. keurig nette tegel overigens waarvoor mijn welgemeende complimenten!

aardv@rk | 16-01-21 | 21:18 | 2

Stel je voor. En stel je voor dat Rutte daar dan ook nog consequenties aan zou verbinden. Dan krijgt Feynman een eigen altaar op de burelen van Geenstijl.

goedverstaander | 16-01-21 | 21:45

@goedverstaander | 16-01-21 | 21:45: U denkt dat Rutte dit alles niet weet? Hij weet het kleine beetje dat Feynman weet, en dan nog veeeeel meer.

DezeNicknameBestaat | 17-01-21 | 08:57

Voordat het toeslagensysteem voor de kinderopvang werd ingevoerd hadden we een perfect systeem. De opvangouder maakte een jaaropgaaf voor de belastingdienst van de ontvangen bedragen en betaalde daar via de IB belasting over. De ouders konden met hun exemplaar van de opgave dit bedrag van hun belastbare inkomen aftrekken. Er kwam geen bureau aan te pas dat de bedragen flink afroomde zonder iets toe te voegen. Iedereen blij, goedkoop, efficiënt en niemand kwam wat te kort. Ook kwam het het aanbod ten goede. Het nieuwe systeem is het tegenovergestelde en heeft alleen maar nadelen en kan alleen maar door politici en ambtenaren zijn verzonnen. Het zou mooi zijn als die opgespoord werden en ook voor de hoge raad werden gebracht.

down | 16-01-21 | 21:14 | 5

@Papa Jones | 16-01-21 | 21:25: Dat is exact waar het gros van de mensen de fout in gaat. Die geven het geld uit en krijgen later een navordering die ze niet kunnen betalen.

Het hele probleem met de kinderopvang is dat parttime werken is aangemoedigd omdat je van één normaal salaris geen huishouding meer kunt runnen. Toen is de volgende stap in het rondpompen van geld begonnen.

goedverstaander | 16-01-21 | 21:41

Dat dus. Roep ik hier al een tijdje. Wij kwamen in de shit omdat de BD het begrip gastouder niet kende. Kleinschalige private opvang. Allebei fulltime aan het werk. Drie dagen opvang en de rest zelf via vrije dagen opnemen, oppas van studentes en opa en ma. Totaal financieel verneukt, Toen al in 2006/7. Want succces was een keuze.

Piet Karbiet | 16-01-21 | 21:46

Tot de belastingdienst zegt dat de opvangouder en ouders fraude hebben gepleegd en niks betalen.
Het zit hem bij deze affaire niet in het ingewikkelde systeem van de toeslag, maar in het gedrag en de houding van de belastingdienst en verantwoordelijke politici.

Bataafje | 16-01-21 | 21:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Je kunt zeggen wat je wilt, maar Markie is na al die jaren list en bedrog gewoon zichzelf gebleven.

Koekkeloere | 16-01-21 | 21:13 | 1

Vergeet de hoofd dader niet, Lodewijk A.

Astroturfer | 17-01-21 | 07:18

Sluit hem op, sluit hem op, sluit hem op...

P-unit | 16-01-21 | 21:12 | 4

Rutte heeft immers al een veroordeling op z'n naam.. We kunnen hem straks bijna een recidivist gaan noemen.

Ommezwaai | 16-01-21 | 21:50

Gaat het niet worden.. Droom lekker verder in lalalala land..

niv01 | 16-01-21 | 22:16
▼ 1 antwoord verborgen

Hongarije is een baken van vrijheid en democratie vergeleken met de Vijanden van het Volk, de gehele Trias Politica, hier ten lande.

Om van de ultra infra uiterst corruptie en de miljarden fraude bij de energie transitie nog maar niet te spreken.

vander F | 16-01-21 | 21:12 | 2

Dat dossier komt hierna.. reken maar.

MooseNL | 16-01-21 | 21:57

@MooseNL | 16-01-21 | 21:57:
Kan er niet op wachten,
maar na de verkiezingen graag.
Anders wordt het weer weggemoffeld.

vander F | 16-01-21 | 22:12

Goed artikel! Helaas word ik er misselijk van bij het lezen. Maar dat ligt aan de inhoud.

zevensprong | 16-01-21 | 21:10

"Mark R. gaf in verhoor al toe dat alles op zijn ministerie van Algemene Zaken mondeling en ad hoc gaat."
Zo werken gemeentes ook. Bij voorkeur bellen en niets op schrift dan valt er achteraf bijna niets te bewijzen.

Der Schnitzeljäger | 16-01-21 | 21:10 | 1

Dergelijke gesprekken opnemen is geen overbodige luxe inderdaad.

Upendo | 16-01-21 | 21:15

Kaag, wie zijn die mensen die nog steeds VVD stemmen?

dedwarsligger | 16-01-21 | 21:09 | 2

Corona is een minder serieuze pandemie dan de collectieve dementie onder stemmers...

Ommezwaai | 16-01-21 | 21:46

De vijanden?

MoonBeebe | 16-01-21 | 22:39

Heeft die Kuif en/of z'n familie al iets laten horen ?

demaup | 16-01-21 | 21:07 | 7

@Kowalski11 | 16-01-21 | 21:18:
Kuif heeft nogal wat invloed in de panelen. Een verkeerde opmerking over Kuif en Joris is er als de kippen bij....

Ommezwaai | 16-01-21 | 21:45

Die meldt zich nog wel met een nieuwe Nick, Kuifje en de Noorderzon.

MoonBeebe | 16-01-21 | 22:42
▼ 4 antwoorden verborgen

En de NPO echoot de remedie van rutte 'Overheidsmedewerkers bijscholen over discriminatie noodzakelijk' terwijl dat helemaal niet het probleem is. Hoe stuk kan een systeem zijn?!? De verantwoordelijken moeten voor de rechter worden gebracht (na onderzoek hetgeen OM weigerd). Ik denk dat gevangenisstraffen voor enkele ambtelijke topfiguren en een berufsverbot voor enkele politici op zijn plaats zijn.

xyzzy42 | 16-01-21 | 21:06

Toch vind ik het niet terecht dat Rutte alle schuld krijgt. Ja hij is minister van Algemene Zaken maar dat betekent toch niet dat hij elk dossier leest/kan lezen dat op zijn ministerie verschijnt. Ja hij is eindverantwoordelijke maar de eerst verantwoordelijken (de ambtenaren) mogen er dan net zo min ongeschonden vanaf komen en dat dreigt nu natuurlijk wel te gebeuren, dat m.i. zeer onterecht is.

Lupuslupus | 16-01-21 | 21:05 | 8

Het inlegvelletje Oekraïne.
'Ik ga je partijtje kapotmaken', Wilders
Uitverkoop Nederland.
Dwarrelende corona beleid.
Nog aanvullingen?

Rest In Privacy | 16-01-21 | 21:23

Persconferentie prediking of hij voor een land vol debielen staat.
Uitsluiting van Wilders.
De hele rechtsgang rond Wilders, bijkans onzichtbaar.
Afschaffing referendum.
Afbreken van de zorg.

Rest In Privacy | 16-01-21 | 21:32

Lijsttrekker VVD Rita Verdonk 'weggewerkt. Kan me nog herinneren dat gedoe rondom de verkiezingen van toen waardoor Rutte dan toch vrij onverwacht
uit het niets M.P. werd.
Ik vond het toen vermakelijk dat zo'n broekje iedereen de hielen liet zien.
Nu niet meer.

Rest In Privacy | 16-01-21 | 21:42
▼ 5 antwoorden verborgen

Uiteindelijk zou men voorzichtig kunnen concluderen dat er is gekozen voor een toeslagregeling die blijkbaar zo fraudegevoelig is dat de belastingdienst automatisch overal spoken ging zien.

MickeyGouda | 16-01-21 | 21:05 | 7

@MickeyGouda | 16-01-21 | 21:12: een totale herstructurering van steun van de lagere inkomensgroepen. Waarbij de verantwoordelijkheid terug naar de overheid gaat.

Torwart | 16-01-21 | 21:20

@Torwart | 16-01-21 | 21:20:
Dat, en tegelijkertijd misschien werken aan simplificering van het systeem.

MickeyGouda | 16-01-21 | 21:24

@MickeyGouda | 16-01-21 | 21:24: dat zou voor mij de eerste beweegreden zijn, zeker. Tweede reden zou zijn de kwetsbare groepen met baan( belangrijk) en een laag loon te beschermen.

Torwart | 16-01-21 | 21:28
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat dacht je van eenvoudigere belastingregels (toeslagen, subsidies meegeteld). Het kan met die wirwar aan regels niet anders dan fout gaan. Fout als in mazen in de wet of dat zaken geautomatiseerd worden en die mutaties in de wet niet aan kan. Dat kan alleen maar fout gaan. En wie worden geraakt? De mensen die al geen cent te makken hebben. Wie anders. Een multinational (Shell ofzo) die heeft gewoon een bataljon advocaten en accounts klaar staan om die ambtenaren de oren te wassen.

upbeat | 16-01-21 | 21:04 | 1

En mochten de advocaten en accounts van Shell van Oranje het niet redden, dan is dat zo weer rechtgetrokken tijdens het wekelijkse uurtje van Rutte met Willem (dat uurtje waarbij het koningshuis hun tijd echt niet gebruikt om invloed op de regering uit te oefenen).

DezeNicknameBestaat | 17-01-21 | 09:09

Ja, maar in Polen en Hongarije...

Mr_Natural | 16-01-21 | 21:02 | 2

Zou het daar ook sneeuwen?

trekarm | 16-01-21 | 21:04

In Nederland kan werkelijk waar alles. Laten we daar eens de rekening voor vragen. Meneer Biden, KOM ER MAAR IN.

not_as_cheap_af | 16-01-21 | 21:01

De politiek en met name de oppositie laten het er flink bij zitten vooral qua controle. Ik heb ze nog nooit gehoord over dat verschrikkelijke gedrocht van Jetta Klijnsma, de Participatie wet, waar minstens zoveel mis mee is als met de toeslagenaffaire. Het aantal kamerleden met de kwaliteiten en inzet van Pieter Omtzigt is bijna nihil.

Der Schnitzeljäger | 16-01-21 | 21:00 | 6

@Trumme | 16-01-21 | 21:16: gelukkig, en door kunde en moed van beide kamerleden, hebben zij doorgezet.

Torwart | 16-01-21 | 21:22

@Torwart | 16-01-21 | 21:03:
Partijen zijn lui. Heb meerdere malen de PVV en de SP aangeschreven en daarin exact de plekken aangegeven die niet klopten (sommige gedeelten zijn zo krom geformuleerd dat een gemeente er alle kanten mee uit kan, zelfs een advocaat die ik er op zette kwam er niet uit) maar nooit antwoord gehad.

Der Schnitzeljäger | 16-01-21 | 21:23

@Der Schnitzeljäger | 16-01-21 | 21:23: misschien hebben zij jou persoonlijk niet geïnformeerd. Maar ik weet dat bijvoorbeeld bij de SP wel deze informatie gebruikt om vanuit de praktijk te verbeteren. Alleen, ze missen slagkracht.

Torwart | 16-01-21 | 21:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Sluit rutte op.

rotator | 16-01-21 | 20:55

'De val van Rutte' kun je op 2 manieren uitleggen.

Mr_Natural | 16-01-21 | 20:54

Met weemoed denk ik nog wel eens terug aan de tijden van Johan van Oldebarnevelt op Het Binnenhof. Om precies te zijn 13 mei 1619.

goedverstaander | 16-01-21 | 20:53 | 10

En Jan van Schaffelaar

Vroeger was alles beter

Zie Rutte al uit het Torentje in de Hofvijver springen.

KlaagGraag | 16-01-21 | 21:04
▼ 7 antwoorden verborgen

De smeerlap Rutte hoort in een gevangenis thuis.

Reebensteeltje | 16-01-21 | 20:53

Zijn volgend baantje wacht al.

Alwayscurious | 16-01-21 | 20:52 | 5

Hij kan niet kiezen tussen Shell en UniLever

KlaagGraag | 16-01-21 | 21:04

Rutte heeft toch vangnet EU baantje achter zich. Vandaar dat hij altijd grijnst ook al valt er niets te lachen.

Der Schnitzeljäger | 16-01-21 | 21:04
▼ 2 antwoorden verborgen

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”

Torwart | 16-01-21 | 20:51

Ik maak me zorgen over the Great Reset of het Build Back Better van Klaus Swab. Rutte heeft zich daaraan geconformeerd, dat weten we zeker. Zijn we nu veilig na zijn aftreden? Of krijgen we een nieuwe uitvoerder? Gaat hij de verkiezingen uitstellen om het program door te laten gaan? Vragen.

entredeuxbieres | 16-01-21 | 20:51 | 3

Nee we zijn niet veilig dus na Rutte komt er een nieuwe uitvoerder. Maxima schuift immers ook regelmatig aan bij het WEF.

Lupuslupus | 16-01-21 | 20:56

Over de Great Reset hoeft U zich geen zorgen te maken. Die is geborgd in de ministeries en binnen het grootbedrijf.

Glasgow Argus | 16-01-21 | 20:56

Rutte verlaat nu het toneel met ~35 stoeltjes, en komt straks weer terug met ~45 stoeltjes. Wat denkt u zelf?

marcoplarco | 16-01-21 | 21:23

Ik vind het prima dat de overheid streng is op toeslagen

miko | 16-01-21 | 20:47 | 10

Naja als je kan aantonen dat je 17.020 euro hebt betaald, maar 40 euro niet kan aantonen, en dan wordt bestempeld als fraudeur en dan zonder betalingsregeling *alles* terug moet betalen, heeft dat niets te maken met overal spoken zien, of met een verkeerd systeem dan heeft het gewoon te maken met een criminele overheid die misbruik maakt van zijn macht.

peterdh | 16-01-21 | 23:16

@marcoplarco | 16-01-21 | 21:20: De ellende is veroorzaakt door privatisering van eerste levensbehoeften? Semi-privatisering bedoel je?

De ellende wordt juist veroorzaakt door de overheid. Dat er woningnood is dat komt niet door privatisering, dat komt omdat je in Nederland als particulier nauwelijks een huis kunt bouwen. Zo nu en dan wordt er een vergunning afgegeven aan schimmige ontwikkelaars, maar zelfs dat te weining.

Als ik naar de bakker loop dan ben ik altijd zo blij dat de overheid nooit heeft bedacht dat brood een eerste levensbehoefte is waar de overheid in moet voorzien. Het is zo lekker simpel nu, een broodje halen. Wil ik graag zo houden.

DezeNicknameBestaat | 17-01-21 | 09:16
▼ 7 antwoorden verborgen

'De Raad van State veroordeelde een ouder die met € 40 euro de fout in ging, tot betaling van € 18.067' moet zijn 'De Raad van Kennelijke State'.
Jezus, in wat voor wereld leven die mensen?

Mr_Natural | 16-01-21 | 20:47 | 2

Volkomen gestoord,
de gehele trias politica is door en door verrot.

De Hoge Raad dient onverwijld af te treden, nu en zonder gemaar en getreuzel.

De staat is waarlijk tot vijand van het volk verworden.

vander F | 16-01-21 | 21:06

De Raad Van State gaat hier zelf op criminele wijze de fout in (en alle rechters voor hen). Het proportionaliteitsbeginsel is tot aan de hoogste rechter geschonden. Onvoorstelbaar dat dit kan. Werken daar dan geen mensen bij de Raad van State?

tipo | 16-01-21 | 21:37

Helaas is de regeling voor vervolging van misdrijven gepleegd door politieke ambtsdragers dat ofwel de Tweede Kamer, ofwel de regering opdracht voor vervolging moet geven die door de Hoge Raad in eerste en laatste aanleg berecht zal worden.

Regering of Tweede Kamer. Geen ruimte voor aangifte bij de PG.

Het zou de Tweede Kamer sieren om de vervolging van Wiebes, Rutte, Hoekstra, Snel, Dijsselbloem, Weekers, Asscher en de ander eindverantwoordelijken te eisen.

Wat moeten ze in Polen en Hongarije eigenlijk denken van de verkrachting van de rechtsstaat in Nederland? Tijd voor sancties?

Glasgow Argus | 16-01-21 | 20:44 | 4

Pikmeer arresten. Ambtenaartjes kunnen nauwelijk vervolgd worden. Zie ook mattie van Rutte smeerpijpje Demmink.

Graaf_van_Hogendorp | 16-01-21 | 20:48

@Graaf_van_Hogendorp | 16-01-21 | 20:48: ministers zijn geen ambtenaren. Politieke ambtsdragers en daar heeft de Grondwet een aparte rechtsgang voor bedacht.

En Demmink, ja Demmink. Die heeft waarschijnlijk nog een kast vol met dossiers die hem beschermen tegen te veel aandacht. Eens komt het moment dat de angst is uitgewerkt. Komen ze dan te dichtbij dan zal hij zich gewoon oo tijd opknopen.

Glasgow Argus | 16-01-21 | 20:54

@Glasgow Argus | 16-01-21 | 20:54: vergeet Fredje Teeven niet.

Trumme | 16-01-21 | 21:04
▼ 1 antwoord verborgen

Oprotten die Rutte, en nooit meer terug komen.
10 jaar lang leugens en bedrog, alleen ezels pikken dit nog.
Omtzigt zou een goede premier zijn denk ik, maar daar hebben ze Hoekstra voor bij het CDA.
Hoekstra moet ook weg uit de politiek, hij liegt ook.
Er moet weer respect zijn, ook vanuit de politiek naar het volk toe.
Maar geloof me, Rutte is een RAT.

allesmoetkunnen12 | 16-01-21 | 20:42 | 1

Als Omtzigt genoeg voorkeursstemmen krijgt, geeft hem dat meer macht.

nieuwe_Deen | 16-01-21 | 22:18
-weggejorist-
RZRZ | 16-01-21 | 20:42 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Het ernstigste is dat onder deze bewindslaag een grote groep ambtenaren zit die hier rechtstreeks verantwoordelijk voor zijn, dit beleid zelf uitgestippeld en uitgevoerd hebben, die tot op de dag van vandaag achter de anonieme muur van 'ministerie' schuil gaan. Zij vertrekken niet. Zij verschijnen niet voor het gerecht. Zij strijken iedere maand een riant bedrag aan belastinggeld op, in de wetenschap onaantastbaar te zijn. Want het kabinet is afgetreden. En wij mogen weer kruisjes zetten. Maar zij zitten er nog. Ook ná 17 maart.

marcoplarco | 16-01-21 | 20:41 | 1

Dat roep ik ook al tijden. Het lijkt wel of niemand dat begrijpt of ziet. Het zijn juist _die_ mensen die ze aan moeten pakken en voor het gerecht moeten zetten! Die sokpoppetjes vervangen in de tweede kamer heeft weinig zin als bovenstaande niet wordt aangepakt. Dat ettert het precies zo door...

Vanilla | 16-01-21 | 21:51

Ik neem aan dat Mark Rutte gratis en voor niets een advocaat krijgt, mocht het zover komen. Zijn partijgenoot kreeg zijn kosten ook vergoed: www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/artikel...

El Rico Grande | 16-01-21 | 20:41

"Change". - die verandering komt er niet na 17 maart. Rutte gaat weer als premier verder. Nu zijn het weer mooie woorden als "het moet anders", net zoals al die andere keren. Tot een veroordeling komt het ZEKER niet, bij GEEN van de ministers.

Het houdt pas op als een van de getroffen ouders serieus doordraait en hoogst persoonlijk persoonlijke schade toedient. Als ik het netjes moet verwoorden.

Koekkeloere | 16-01-21 | 20:40 | 3

Ik bedoelde meer het Franse chàngé, wat je roept zodat iedereen van danspartner wisselt en vrolijk verder walst.

Feynman | 16-01-21 | 20:46

@Feynman | 16-01-21 | 20:46: Duidelijke taal, dat maakt de alinea nog sterker. Hoe dan ook, ik ben van mening dat men er te diep in zit en wellicht angstig zijn dat zodra er die "geen actieve herinnering" toch ineens op tafel komt, zij op persoonlijke titel aansprakelijk zijn en voor het hekje moeten komen. Bijvoorbeeld voor meineed.

Ik hoop het van harte. Minister of niet.

Koekkeloere | 16-01-21 | 20:53

Het verbaast mij tot op de dag van vandaag dat er nog geen enkele ouder is doorgeflipt en een van die mafkezen thuis is gaan opzoeken. Knap. Ik zou het niet lang droog houden.

Bakkeleures | 16-01-21 | 22:38

Ik kijk naar buiten en zie de kinderen in de straat sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen bouwen. Heb ze al tijden niet meer buiten zien spelen. Vind ik mooi. En Rutte moet gewoon voor het gerecht verschijnen, de sloper van gezinnen.

Sinterbikske | 16-01-21 | 20:40 | 4

lekker voor de jeugd volgende week om 20.00 naar binnen.

Trumme | 16-01-21 | 21:05
▼ 1 antwoord verborgen

Wat het terughalen van die vergoeding betreft: hoog tijd dat de belastingdienst achter aansluit bij faillissementen. We vergoeden als eerste hen die het meest te lijden hebben van niet betaalde claims: particulieren en kleine zelfstandigen. Daarna de grotere bedrijven, die bij grotere faillissementen ook zwaar in de problemen kunnen komen door onbetaalde rekeningen. En als allerlaatste de belastingdienst... Als die iets niet kunnen innen, dan wordt de pijn over ons allemaal verdeeld.

Muxje | 16-01-21 | 20:39 | 2

Meen je dat? Dat is toch ook vragen om problemen dan? BVtje A gaat failliet, maar niet nadat ze nog even schuld opbouwen bij BVtje B dat, ach jee, dezelfde eigenaar heeft. Lijkt me dat de regel om belastingdienst voorrang te geven over het algement toch niet verkeerd is?

nieuwe_Deen | 16-01-21 | 22:22

@nieuwe_Deen | 16-01-21 | 22:22: Dat is al strafbaar. En de belastingdienst in zo'n geval voorrang verlenen betekent slechts dat een stel particulieren en bedrijfjes genaaid worden in plaats van de staat. Ook in dat geval meen ik dat de staat achter aan moet sluiten.

Muxje | 17-01-21 | 00:00

De afgelopen vijf jaar heeft de rechter de overheid 694 keer een tik op de vingers gegeven, omdat er te veel informatie geheim werd gehouden. www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/52086...

Feynman | 16-01-21 | 20:39 | 3

In de verschillende ranglijsten voor transparantie van de overheid doet Nederland het internationaal gezien niet eens slecht. Maar op het gebied van de WOB specifiek staan we ergens achter Uganda of zo...

Muxje | 16-01-21 | 20:43

@Muxje | 16-01-21 | 20:43: maar die ranglijsten worden opgesteld door een soort WHO en dat moet je met 2 korrels zout nemen.

Trumme | 16-01-21 | 21:07

Laten we eens beginnen met de ambtenaren die het in hun hoofd halen om direct die schadevergoedingen op te eisen, zonder enige vorm van proces uit dat kantoor van ze te slepen, en een paar diep in een donkere, koude kelder te stoppen. Ze leren het maar niet.

Als je juristen hun gang laat gaan, dan hebben ze de neiging tot in extremis rechtlijnig te denken met als gevolg altijd krankzinnige uitkomsten. Zie die D666-rechters, zie hier weer.

5611 | 16-01-21 | 20:38

Misschien wordt het tijd voor een partij die niet blijft snijden in de overheid maar een overheid neerzet die er voor de burger i.p.v. Shell en Unilever.

* Il Principe * | 16-01-21 | 20:38 | 6

@* Il Principe * | 16-01-21 | 20:53: true that, maar wel omdat de Franse burgers de overheid scherp houdt met haar staakbereidheid. Daar zouden de Nederlanders wat van kunnen (en moeten!) leren, misschien dat het dan ooit weer wat wordt hier. Vooralsnog holt het allemaal hard bergafwaarts. Vaker denk ik dat we in een of ander parallel universum terecht zijn gekomen met alle stupiditeit die tentoon gespreid wordt.

Vanilla | 16-01-21 | 21:45
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
piempaulus | 16-01-21 | 20:37

Je doet geen aangifte tegen personen, strikt genomen. Je doet aangifte van een strafbaar en kunt daar een mogelijke dader bij noemen. Als je als zodanig wordt genoemd ben je nog geen verdachte. Dat word je pas als er daadwerkelijk een onderzoek wordt ingesteld. Er is dus geen reden voor een Mark R (beetje goedkoop). Verder word ik uit het stuk niet wijzer of de analyse van het OM echt onjuist is (op de passage over de reikwijdte van art 366 St na). Neemt niet weg dat er geen erge dingen zijn gebeurd.

BobDobalina | 16-01-21 | 20:35 | 14

@BobDobalina | 16-01-21 | 21:41:
Ik triggerde vooral op uw afsluitende zin:
"Neemt niet weg dat er geen erge dingen zijn gebeurd. "

U zegt daarmee dat er naar uw mening geen erge dingen gebeurd zijn. Maar misschien bedoelde u het tegenovergestelde te zeggen?

libertat | 16-01-21 | 21:56

@BobDobalina | 16-01-21 | 21:41:
Overigens waardering voor uw uitwerking, echter jammer genoeg alleen op de bijzaken. Ik ben erg benieuwd naar de analyse van terzake deskundigen die de conclusie van het OM ondersteunen dan wel aan gort zagen.

libertat | 16-01-21 | 21:58

@libertat | 16-01-21 | 21:58: 1. Lees hierboven: ik had al aangegeven dat de laatste zin onjuist was. 2: ik schrijf hier al enige tijd dat ik niet pretendeer te weten of de beslissing van het OM juist was (ik heb geen tijd en zin om dat te gaan analyseren). Ik verwacht wel dat wanneer men dit onderwerp ter hand neemt dat er dan een goede analyse komt. Heb ik hier nog niet gezien. En ik daag Feynman dus uit dit wel te doen als hij hierop doorgaat. .

BobDobalina | 16-01-21 | 22:13
▼ 11 antwoorden verborgen
-weggejorist-
PorFavor | 16-01-21 | 20:35 | 3

Een van de beste stukken ooit. Chapeau. Wel jammer dat Mark ze niet leest. Of ze wel leest en dan snel zijn teflonlaag nog eens oppoetst. 17 maart! Lijst 2!

jan1956 | 16-01-21 | 20:35 | 3
-weggejorist-
PorFavor | 16-01-21 | 20:36

@PorFavor: en er vervolgens zijn ministriële reet aan afveegt. De man denkt overal mee weg te komen, tijd dat hij de deksel eens op zijn neus krijgt.

Ad1617 | 16-01-21 | 20:45

Dat is geen reden om mensen die niet frauderen zo aan te pakken. Het is ook geen reden om stukken te censureren met de zwarte stift. Dat allemaal goedgekeurd door Teflon Don.

El Rico Grande | 16-01-21 | 20:46

Dus als ik het goed begrijp; moeten Nederlanders, die een klein foutje van 40 euro hebben gemaakt, bloeden tot de dood omdat er Bulgaren zijn die echt frauderen?

Grutte Pier | 16-01-21 | 21:49

Neem me even niet kwalijk, beste Vula,

Bedoelt u dat deze geestelijke en fysieke mishandeling van duizenden mensen jarenlang onvermijdelijk voortkomt uit de roep om straffe maatregelen wegens de Bilgaren fraude?
Hoop van niet!

Weet u wat Rutte zelf zei in zijn aftreedrede:
“de harde alles-of-niets uitleg van de wet”
en
“buitensporige fraudejacht”
Lijkt mij duidelijk. Evocatus

Evocatus | 16-01-21 | 23:54

De overheid is verplicht binnen 8 weken of in sommige gevallen 14 weken een beslissing te nemen op zo'n Wob-verzoek. Maar in 2020 was de Rijksoverheid in 564 van de in totaal 829 gevallen te laat tot zelfs veel te laat, ofwel bij 68 procent van de Wob-verzoeken. www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/52086...

Feynman | 16-01-21 | 20:33 | 8

@Vula | 16-01-21 | 20:35: Als je het over een heel verhaal omdraaien hebt! Weet je hoeveel werk het is om iemand strafrechtelijk achter de tralies te krijgen met waterdichte bewijzen? Kunnen we dat ook wel afschaffen, werken ook heel erg veel ambtenaren iedere dag hard voor.

Vanilla | 16-01-21 | 21:42

Daarom is de boete voor te laat aanleveren geschrapt.

nieuwe_Deen | 16-01-21 | 22:27
▼ 5 antwoorden verborgen

Deelname aan een criminele organisatie, we gaan nu door voor de koelkast. Waar kunnen we de verdachten nog meer voor aanklagen?

Herr Inspector | 16-01-21 | 20:33

Psychopaten hebben nooit het vermogen tot bespiegeling of spijt, wat dat betreft hoeft Wiebes niet bij het Pieter Baan Centrum langs, die is een open boek, scheelt kosten en moeite bij zijn vervolging en bij Rutte ditto.

smdyasc | 16-01-21 | 20:32 | 1

Opvallend trouwens dat ie voor het eerst sinds tijden zijn scheerapparaat teruggevonden had.

Der Schnitzeljäger | 16-01-21 | 21:16

En vergeet niet de miljoenen die met groot gemak worden uitgekeerd aan assielzoekers omdat ze niet op hun wenken worden bediend.

watazooi | 16-01-21 | 20:31 | 2

Eigen bevolking laatst!

5611 | 16-01-21 | 20:45
-weggejorist-
Pimzeewolde | 16-01-21 | 20:28 | 1

Ja, ja, nou weten we het wel. Heb maar 1 vraag; wat gebeurde er op die onderste foto?

FordPrefect | 16-01-21 | 20:27 | 2

Radio 538 ofzo... kingsday

Ruimedenker | 16-01-21 | 20:36

SuperspreadEvent 2020.

grapo | 16-01-21 | 20:45

Afgetreden = geen verantwoordelijkheid meer. (Als ratten het zinkend schip verlaten) Zoek het zelf maar uit stemvolk!

Crematorium-de-Asbak | 16-01-21 | 20:24 | 2

Blijft de GROOTSTE rat aan boord...........

BoseWitteman | 16-01-21 | 20:41

Hij is dan ook niet direct verantwoordelijk...

lovekila | 17-01-21 | 13:11

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl