Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BankBlog - Centrale banken kunnen niet straffeloos geld printen

De meeste grote centrale banken die onze wereld rijk (ahum) is, hebben een lijst aan maatregelen aangekondigd en geëffectueerd. Heel kort door de bocht gesteld, gaan ze de geldprinter overuren laten draaien (digitaal dan). De geldprinter aanzetten en probleem is opgelost toch? De econoom Krugman is dol op dit soort ideeën, want volgens hem is het economisch onschadelijk om zo iets te doen. Gezien de klappen die de wereldwijde economie nu heeft gekregen, krijgen dit soort gratis geld ideeën weer tractie, maar het zijn gevaarlijke ideeën.   

De afgelopen weken ging het in dit bankblog over het voorkomen van een systeemcrisis en dat centrale banken en overheden flink moeten bijspringen. Normaal verafschuw ik dit soort Krugmaneske interventies. De paradox is dan nu dat, gegeven de al bestaande kromme situatie en de waanzinnige corona lock-up, ingrijpen wel vereist en gewenst is. Dit betekent echter niet dat het nu opeens wel kosteloos is; de optie om het niet te doen (wat dus een systeemcrisis zou inluiden) is alleen veel duurder.

Als er gekeken wordt naar het pre covid-19 tijdperk, dan waren er genoeg donkere wolken waar te nemen. De meeste van deze onderliggende problemen hebben een gedeelde oorsprong: te veel (slechte) schulden. De grote drijvende krachten achter deze schuldtoename zijn de overheden, centrale banken en, laten wij eerlijk zijn, wijzelf.

Op zich is er niks mis met schulden, mits de schuldenaar het verkregen geld juist aanwendt. Zo kan hij het investeren waardoor hij genoeg inkomen genereert om de interestlasten en de aflossing van de lening te kunnen betalen. Dit is prima, maar als de schuldenaar het gebruikt had om een pallet Gaja Darmagi Cabernet Sauvigon uit 1985 te kopen (iets waar ondergetekende op dit moment wel voor te porren is) en met het nodige vrouwelijk (en/of mannelijk, GBQTRS etc.) schoon te consumeren, dan is het uiteraard een minder slimme zet. Immers, de schuldenaar moet wel rente en aflossing betalen en zal dus flink minder moeten/kunnen consumeren in de toekomst om dit te kunnen doen (en dan laat ik de mogelijke alimentatieproblemen 9 maanden na het feestje nog achterwege). Het probleem is dus als er niet extra wordt verdiend door het aanwenden van de lening (of wanneer het extra inkomen niet opweegt tegen de rentelasten+ aflossing). 

Bovenstaand voorbeeld geldt natuurlijk ook voor bedrijven; hun investeringen moeten genoeg opleveren. Maar in dit voorbeeld wordt het beeld vervuild. De wijnmaker ervoer extra vraag naar zijn wijn. Mochten er honderden mensen zo handelen zoals onze schuldenaar, dan krijgt deze wijnmaker met een enorme vraagtoename te maken. Het krijgt hiermee een impuls om extra te investeren om de capaciteit uit te breiden om aan de toegenomen vraag te voldoen. Deze laatste actie is een gezonde, vanuit het perspectief van de wijnmaker. Maar als de wijnmaker zou weten dat de toegenomen vraag alleen kwam door toegenomen schulden en dat de schuldenaars dus in de toekomst geheel droog komen te staan, dan zou het dus besluiten om niet te investeren in extra capaciteit. 

Gezien de complexiteit van het economische verkeer, weet de wijnkoper bijna nooit hoe zijn klanten tot hun aankopen kwamen. Dus reageert het op de impulsen die het krijgt. De wijnmaker breidt dus uit, maar dan komt de vraaguitval omdat de schuldenaars krom moeten liggen om de leningen terug te betalen. Dit kan de wijnmaker weer in gevaar brengen want zij heeft de uitbreiding met een banklening gefinancierd. Mocht de wijnmaker de rentelasten en/of aflossing niet kunnen betalen, dan zal de bank het faillissement aanvragen.  Het personeel komt dan op straat te staan en zij hebben ook dingen gekocht op krediet en zo verder. Uiteindelijk krijgen de banken een probleem en zullen zij failliet gaan. Maar als dat op grote schaal zou gebeuren, dan komt de systeemcrisis weer om de hoek kijken en dat mag niet gebeuren. Vandaar de dat de banken een bailout kregen in de nasleep van de 2008 crisis. 

Het probleem begon natuurlijk bij het feit dat de schuldenaren de schuld konden aangaan voor iets stoms zoals een bacchanaal. Voor een deel ligt de schuld bij de overheid die het aangaan van schulden vaak fiscaal aantrekkelijk maakt (aftrekbaar voor belasting voor bedrijven en bij hypotheken voor consumenten) en sparen ontmoedigd via vermogensheffing. De andere schuldigen in dit verhaal zijn de centrale banken die de rente te laag hebben gehouden, waardoor het aangaan van leningen te goedkoop is geworden. En als iets goedkoper wordt, dan neemt de vraag ernaar toe, wat dus tot overkreditering leidt. Daardoor zijn er ook perverse prikkels om te investeren in de verkeerde dingen. Uiteindelijk is de hele economie krom en zal de boel gesaneerd moeten worden om terug te komen op een houdbaar pad. 

Nu gebeurde dit boom bust proces altijd wel in een economie, maar niet in de mate als nu. Nogmaals, de fiscale prikkels en de omlaag gemanipuleerde rente & liquiditeitsinfusies door de centrale banken zorgen ervoor dat er te makkelijk geleend kan worden. Schaarste heeft een functie en door het beleid wordt deze functie zowat teniet gedaan. 

Stel u heeft EUR 1 miljoen te investeren en u wilt ten minste 10% rendement. Verder zijn er vijf mogelijkheden van elk EUR 1 miljoen die elk minimaal 10% verwacht rendement hebben. Dan zult u de optie kiezen met de hoogste potentiële rendement gecorrigeerd voor het risico van de investering. Of wel, u kiest de beste en laat de mindere projecten links liggen. Mocht u echter EUR 4 miljoen kunnen lenen tegen een zeer lage rente, dan wellicht zult u ze allemaal kiezen, zolang de rente, aflossing ruimschoots betaald kunnen worden door het extra rendement. Waar voorheen alleen de beste optie het geld kreeg, krijgen nu ook de mindere opties geld. De efficiëntie van het geïnvesteerde geld zal dus omlaag gaan. De investeringen (per euro) worden dus minder productief. 

Nou stel de centrale bank verlaagt de rente en pompt liquiditeiten in de markt waardoor meer mensen geld kunnen aantrekken om te investeren. U bent dus niet meer alleen op zoek naar investeringsprojecten. In dat geval zullen de vijf projecten makkelijker en goedkoper geld kunnen krijgen. Immers, u concurreert nu met anderen om deze investering te doen, waardoor u nu niet langer 10% rendement kan eisen. Wellicht kunt u nu maar 5% eisen.

Als investeerders nu maar 5% eisen, dan zijn er niet vijf maar veel meer projecten beschikbaar. Andere projecten die eerst niet genoeg rendement (10%) opleverden komen nu ineens wel in beeld. De productiviteit van de investeringen gaat dus nog verder omlaag door de misallocatie van deze gelden.  

Erger nog, door deze hunt for yield worden de risico’s van de projecten steeds meer genegeerd. De natuurlijke selectie vindt nu niet meer plaats. Er is teveel geld (krediet) op zoek naar een bestemming. Uiteindelijk is deze situatie niet houdbaar: investeerders krijgen hun geld niet en sommige investeringen zullen een faillissement moeten aanvragen. Langzaam verspreidt dit fenomeen zich naar steeds meer bedrijven en dan knapt de zeepbel uit elkaar. Pensioenfondsen, beleggers, banken en andere geldschieters zijn (een deel van) hun geld kwijt en veel werknemers raken hun baan kwijt.

Nu vinden de meesten overheden en centrale banken (en kiezers) dit niet zo leuk en grijpen ze in met nog meer liquiditeiten en nog lagere rentes. Een schuldencrisis wordt “opgelost” met meer schulden. We hebben dit bij alle crises van de afgelopen 20 jaar (en langer eigenlijk) gezien. De hoognodige sanering wordt daarmee voorkomen en het onderliggende probleem juist vergroot.  

Geld printen is niet straffeloos. De misallocaties worden steeds groter en daarmee ook de negatieve effecten. De bailouts moeten dan steeds groter en vaker plaatsvinden.  Dit proces valt niet oneindig te herhalen, al denken vele economen daar anders over. En politici, die zijn alleen maar bezig met de volgende verkiezing dus die hebben vaker een après moi le déluge benadering. Iedere keer stellen we de onvermijdelijk sanering van de economie uit, waardoor de negatieve effecten van de uiteindelijke sanering exponentieel toenemen. Meer en meer schulden betekent meer en meer too big too fail actoren. Op een gegeven moment promoveren deze actoren naar de too big to save categorie en dan is de daaropvolgende crisis de nekslag.

But who cares, ik heb wijn! 

Reaguursels

Inloggen

Weet hier te weinig van, maar stel wel vast dat bijdrukken al jaren gemeengoed is. Een enkele uitzondering daargelaten (Venezuela bijv) lijkt dit vrij straffeloos

Rest In Privacy | 19-04-20 | 07:23 | 1

Duitsland voor WO2

van heinde en verre | 19-04-20 | 10:28

Waar we vroeger goud en deviezen als onderpand hadden, zijn die nu ingeruild voor staatsleningen. Dat maakt het speelveld totaal anders waardoor de oude mechanismen zoals hierboven zijn beschreven niet meer werken. Hoe het wel werkt weet ik niet, misschien kan daar de volgende column aan gewijd worden?

van heinde en verre | 18-04-20 | 20:50

“Basisinkomen, wat het kapitalisme je aan onkosten verschuldigd is.” Wanneer mensen zekerheid/stabiliteit hebben, worden ze in staat gesteld hun talenten in te zetten voor het groter geheel. Ik verwijs ook naar piramide van Maslow. En plus, ik verwacht DLT (m.n. ((hopelijk ;-) )) Cardano = crypto 3.0) to set things transparant... met je fucking strijkstok.

Hevvlan Demuru | 18-04-20 | 20:48

We gaan er telkens van uit dat het uitgeleende geld weer terug moet komen. Dat geldt niet meer voor overheden. Japan en nu ook de VS bewijzen dat je onbeperkt geld in de markt kan zetten, ook zonder dat dit lijdt tot inflatie. Hiermee creëer je meer welvaart. Je moet wel wat prikkels houden voor de mensen, studeren levert bijvoorbeeld meer op of ondernemen. Maar je af van het idee, zoals Nederland nog steeds hanteert, dat je een sluitende begroting moet hebben. Hierdoor moeten we veel te veel belasting betalen en doen we onszelf tekort.

mok | 18-04-20 | 20:14

De uitgangspunten die ik vroeger op school leerde gaan al jaren niet meer op.
De prijs van geld (rente) wordt bepaald door een centrale bank en niet door vraag en aanbod. Geld bijdrukken of met en paar muisklikken erbij pleuren aan de debetkant levert geen inflatie op. Voor hyperflatie zal de EU ook wel een plug-innetje maken.

Rolletje-tape | 18-04-20 | 18:07 | 1

Inflatie hebben we al, en die is waarschijnlijk hoger dan de EU ons wil doen geloven.
De reden dat de inflatie niet al hoger is, is dat al het nieuwe geld ten goede komt van grote organisaties, met de overheden uiteraard als grootste organisaties van allemaal.
Pas als er veel geld bij "Jan met de pet" terechtkomt, zal de inflatie echt hoge vormen aannemen. Zolang iedereen heel gedwee aan blijft zien dat wij allemaal steeds wat armer worden, en de grote organisaties en de mega-rijken steeds rijker worden, veranderd er niets.

Peter_K | 18-04-20 | 21:25

Ja dat weten we allemaal allang wat er gaat gebeuren als de centrale bank geld gaat printen. Dat hebben we gezien in Suriname toen Desi Bouterse dat deed. Iedereen en z'n pensioen ging naar de mallemoer. De Surinaamse gulden devalueerde met 1000 keer. En weet je wat ze toen deden? Toen haalden ze er gewoon drie nullen van af. In plaats van 3500 was de euro toen opeens weer 3,5. Simpel toch. En sindsdien is het van 3,5 naar 12 gestegen.

En dan komt fase 2, iets waar de Europese Centrale bank nog helemaal geen ervaring in heeft. Nadat de geldpersen tot stilstand zijn gekomen maakt decregering een wet dat je geen buitenlands geld meer mag hebben, alle transacties moeten in de locale munt, politie mag in je huis komen kijken of je zwart geld hebt, en dan de klapper, de regering graait eventjes eenderde van al het spaargeld dat de mensen hebben zonder dat het parlement iets weet. Ja doen ze gewoon hoor. Foetsie iedereen z'n spaargeld. En waar het is? Geen journalist die erachter kan komen, laat staan een kamerlid.

Maar ach ja, dit gaat de meeste Nederlanders toch de pet te boven. Gelukkig weten wij het al.

Brabant hier | 18-04-20 | 18:01 | 2

Klopt. Rutte schuift over een paar maanden het loket even open om net voor de verkiezingen nog een paar zetels veilig te stellen. 'De economie trekt weer aan'. Ofzo iets. Bedoeld om Greet en Sherry buiten de deur te houden want EU uber alles. Daarna naait ie je weer keihard terug.

Rolletje-tape | 18-04-20 | 18:12

Right. Dat '3-nullen-laten-verdwijnen' deed men met de Lire ook al eens. En dat heeft Italie toen 'gered'. Nu draait de hele EU ervoor op, dankzij de gezamenlijke euro. In Italie proosten ze er op. Wat een stomme politici die dit voor elkaar hebben gebokst.

Rest In Privacy | 18-04-20 | 19:03

Als land kan je, je jaren financieel misdragen (ook in goede tijden) en op het moment dat de nood aan de man is ga je krijsend om je heen slaan en eisen dat je verantwoordelijke buren je uit de shit trekken .......

Vervolgens als dit over is .... gaat men op dezelfde voet verder en steekt de middelvinger naar ieder die vind dat dit land financieel orde op zaken moeten stellen ..............

Zinloos ......... laat ze maar een keer zo diep in de stront zakken zodat ze begrijpen ze zelf moeten veranderen

Ervaringsdeskundige | 18-04-20 | 17:36

Wereldwijde burgeroorlogen in de maak.
Tegen de tijd dat de beurzen weer all time high records breken zullen de nieuwe bewegingen Occupy beweging zal in het niets laten verbleken.

Samenzwering is dat de beroepsbevolking mag geen welvaart genieten.
Zo lang mogelijk werkende klasse bestelen en als dat klaar is, dan oorlog om opnieuw te beginnen met bestelen.
Het probleem dat er nu is, er zijn geen vijanden op land niveau.
Er wacht ons aaneenschakeling van ellende jaar in jaar uit.
Totdat de oude garde dood is en nieuwe generatie moeten dingen begrijpen die ze voorheen niet wilde begrijpen.

aporlo | 18-04-20 | 17:31

Gompie. Buy Bitcoin.

ubiquity | 18-04-20 | 17:11 | 5

@AirborneDivision | 18-04-20 | 17:32: Maar kun je het zien, bewonderen, sierraden van maken, het van hand tot hand ruilen voor een paard, past het in je broekzak? Of is het als de stroom uitvalt in de wereld helemaal weg?

Graaier | 18-04-20 | 17:59

@surffee11 | 18-04-20 | 17:27: Fuck survive! ik wil lekker leven. Als het me ergens te heet onder de voeten word dan is bitcoin het ultieme escape asset.

nomofiat | 18-04-20 | 20:04

@Graaier | 18-04-20 | 17:59: Ja, het past in mijn broekzak. Een Ledger hard wallet is eigenlijk een slimme USB-stick. En daar past een onbeperkt bedrag aan Bitcoin op. En als de stroom permanent uitvalt zijn we sowieso allemaal doomed dus dat maakt geen verschil. Sieraden is trouwens met één r.

euroka | 18-04-20 | 23:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Geschetste problematiek is inherent aan een monetair systeem waarbij economische groei afhankelijk is van toenemende schuld. De schulden afbetalen kan allang niet meer, er is meer schuld dan kapitaal. Wat rest is rekken en in de tijd strekken van de route naar de apocalyps. De corona crisis is geen oorzaak maar een symptoom van een ziek systeem.

Rest In Privacy | 18-04-20 | 16:20

Een economisch systeem is gebouwd op groei (in iedr geval op langere termijn. Als dat niet meer plaatsvindt (lockdowns, krimpende bevolking) dan stort het in. investeren gebeurt slechts als je denkt dat je daardoor meer kunt krijgen, oftewel groei verwacht. Als je geen groei verwacht ga je dus niet investeren.

Hadena | 18-04-20 | 15:58 | 1

Hadema,
Weer een misvatting. Groei op zich zegt niets.... Je kan economisch groeien door een krimpende bevolking hoogwaardiger werk te laten doen als het resultaat groeit.... Overigens is dit proces natuurlijk al heel lang bezig door de robotisering en de vlucht naar lage lonen landen voor simpel productie werk...... Een gemiddeld hoogopgeleide kleine bevolking kan met een hoog loon en hoogwaardige producten prima concurreren zie Zwitserland, en ook Nederland.... Wat met open grenzen en overbodige werkkrachten die niet aan de eisen voldoen in zijn achteruit zit..... De bevolking in Afrika groeit, alleen de economie groeit niet mee...... door tientallen ongunstige factoren wat ze maar niet willen oplossen.... Nee, dus het probleem wordt naar ons geïmporteerd..... als was het een oplossing voor een niet bestaand probleem. (krimpende bevolking)

dijkbewaker | 18-04-20 | 17:35

Dat boom&bust principe wordt pas echt interessant als je het afzet tegen bevolkingsgroei. De europesche bevolking krimpt, en hard. Al het geld wat nu richting vastgoed gaat, hoeveel is dat nog waard over een looptijd van een hypotheek? Wanneer er niemand, of enkel een arme onderlaag is om te kopen? Nederland zal nog wel even doorgroeien, maar ook hier hebben we al krimpgebieden. Arbeidskosten zullen de pan uitrijzen wegens schaarste, tenzij we goedkope krachten binnen kunnen halen (iets met migratie 'crisis'?). En zelfs dat zal niet zo hard groeien door verdere automatisering en nieuwe technieken zoals AI, en verdere ontwikkeling van additive manufacturing en dergelijke. De middenklasse zal krimpen. schaalvergroting neemt al toe in bedrijven en overheden. Geld in aandelen steken? Wanneer dan? Tijdens de aankomende crisis? Gespreid (blijven) inkopen? Wat doen de mensen hier?Wat denken de mensen hier?

Jacques_SiConto | 18-04-20 | 15:25 | 1

Meerdere denkfouten hier in deze post. Immigranten niet alleen aanbieders van arbeid maar ook consumenten van arbeid. Immigranten moeten namelijk ook wonen, eten, autorijden, hebben ook verpleging nodig enzovoort. Meerdere onderzoeken in meerdere westerse landen hebben aangetoond dat immigranten uit de meeste derde wereldlanden meer kosten dan opbrengen, en dat blijft ook zo na meerdere generaties. Dus immigratie uit de meeste derde wereldlanden vergroot de tekorten aan arbeid hier inplaats van dat dat ze de tekorten verminderen.

petersteenkamp | 18-04-20 | 16:01

Resultaat is inflatie: die is torenhoog. Echter de Cpi prijsindex van het Cbs dekt niet de lading.

Feitelijk is een land zo rijk (kort door de bocht) als de totale infrastructuur, grondstoffen, onroerend goed en het aantal bedrijven in nationale handen.

En dan niet in Euro’s, maar nominaal in aantal. De huizenprijs is ca. 40% gestegen in 7 jaar, terwijl het aantal woningen bv maar 5% is gestegen. De inflatie (houseinflation) is dan ca. 33% geweest. Feitelijk het gevolg van lage rente i.c.m. helicoptergeld.

Verder gevolg: De rijken zijn in € fors rijker geworden maar in feitelijke bezittingen valt het wel mee.

De middenklasse en onderklasse is door deze inflatie fors armer geworden omdat de netto salarissen niet die 33% zijn gestegen, feitelijk minder loon dus maar wel hogere belastingen en lasten.

De koopkracht is al 20 jaar niet gestegen en voor bepaalde doelgroepen (bv pendionada’s) is die zelfs fors gedaald.

Het doel: het redden van de € en de banken en Griekenland.

Italië, Spanje en Frankrijk redden betekent dat voor de Nederlander uiteindelijk de koopkracht op DDR niveau komt te liggen - reeds nu al eigenlijk: in NL verouderd wagenpark, hoge hypotheken, extreem hoge huren, hoge gemeentelijke lasten, torenhoge BTW etc.

In griekenland nu: ook daar huren ondertussen vanaf 700 per maand , terwijl bijstand aldaar nu op 200 per maand ligt !

De € behouden is de weg naar de bodem met aks doel om Brussel zijn macht te behouden.

Er is maar 1 oplossing: € opdoeken, gtotendeels de schuldenberg van arme landen afboeken en doorstarten zonder €.

Eurobonds en de dan onvermijdelijke federatie lijdt tot DDR niveau koopkracht, dat wil de kiezer niet !

Tee Of Cup | 18-04-20 | 15:23 | 2

Dat wil de kiezer niet.
Maar gebeurt wel.

Kaas de Vies | 18-04-20 | 15:58

Dat is niet de enige reden waarom salarissen niet stijgen. Salarissen hangen samen met arbeidsproductiviteit en dat hangt weer samen met kapitaalinvesteringen. De afgelopen decennia hebben die vooral plaatsgevonden in Oost Azie, dank zij de vrije wereldhandel. Daar zijn de salarissen de afgelopen decennia wel gestegen.

petersteenkamp | 18-04-20 | 17:48

Door dat geprint van geld wordt geld minder waard. Een lagere rente en hogere inflatie dus. Daardoor ziet de spaarder z'n geld verdampen en de schuldenaar z'n schuld ook krimpen. Dit beleid is dus goed voor degene met veel schulden (zuid-Europa) en slecht voor degene met veel spaarders (noord-Europa). Dit is dus eigenlijk een verkapte vorm van de transferunie van noord naar zuid.

Fijn_dat_je_er_bent | 18-04-20 | 14:59

Met mijn wat verouderde kennis van macro-economie en mijn in zo'n halve eeuw opgebouwde intuïtie, geloof ik in de samenzweringstheorie dat die overvloed aan "gratis" geld met oneigenlijke argumenten, vooral ook bedoeld is om via (opkoop)beleggingsfondsen de macht over bedrijven en regeringen nog verder te concentreren dan sowieso in de afgelopen decennia al heeft plaatsgevonden.
Wacht op argumenten om me van die overtuiging af te helpen.

WirMachenMusik | 18-04-20 | 14:22

Banken creëren al jaren geld bij elke hypotheek.
Meestal als je geld wil uitlenen, moet je het eerst hebben.

kloopindeslootjijook | 18-04-20 | 14:21 | 1

Waren het vroeger de spaartegoeden van anderen die men weer uitleende.

sprietatoom | 18-04-20 | 15:15

Je kunt overigens prima in wijn (of nog beter: whisky) beleggen. Ik zou het niet in Italiaanse Cabernet Sauvignon 1985 doen, maar op zoek gaan naar een Leroy Musigny, Chateau Margaux of Romanée Conti.
Uiteraard geen Lafite-Rothschild of Mouton-Rothschild, want dan help je die rare bankfamilie alsnog (hoewel ze met de wijnbusiness tenminste wel een eerlijk product verkopen, in plaats van gebakken lucht in promesses).

En dan gewoon naar de Aldi of Lidl voor een Bag-in-box om op te zuipen.

Stormageddon | 18-04-20 | 14:06 | 5

@Stormageddon | 18-04-20 | 16:17: super Magnum van 6 liter, voor een charity auction, maar toch. Telt niet, even eerlijk zijn.

La Romanée-Conti is de naam van een grand cru wijngaard, gelegen in het dorp Vosne-Romanée, dat tot de Côtes de Nuits (Bourgogne) behoort, en waarnaar het beroemdste wijnhuis van de Bourgogne genoemd is. De wijn heeft grote smaakreserves en wordt beschreven als "een huwelijk van satijn en fluweel". Roald Dahl noemde het proeven van deze wijn "een orgasme op de tong". Het is de duurste wijn ter wereld. Niet mijn woorden, maar:
nl.wikipedia.org/wiki/Roman%C3%A9e-Co...
En iedereen die er een klein beetje verstand van heeft weet dat. Sorry.
En beleggen kan iedereen met verschillend kapitaal. Groot of klein....
Jij heb blijkbaar liever een aldiwijntje en belegt in mooie wijn die je puur voor de handel gebruikt.... Ik drink liever die mooie wijn en hou er ook nog geld aan over.... Maar goed , dat is mijn bourgondische inslag als levensgenieter.... waarmee ik gecombineerd met een beetje handig zakendoen prima rond kan komen.....

dijkbewaker | 18-04-20 | 17:49

@dijkbewaker | 18-04-20 | 17:49:
Ter aanvulling: www.wine-searcher.com/find/dom+de+la+...

"is quite easily one of the most famous vineyards in the world.The vineyard makes a single Pinot Noir that is one of the most expensive and sought-after wines in the world."
Gemiddelde prijs alweer gestegen naar 18.000 euro.....
Op Wine searcher schrijf ik ook regelmatig over een wijn die mee of tegenvalt.... Meestal het eerste.... Leuke hobby in een hobby....

dijkbewaker | 18-04-20 | 18:06
▼ 2 antwoorden verborgen

Te moe nog om het stuk te lezen. Gok van samenvatting: bijgedrukt geld is nooit gratis en uiteindelijk heel duur voor ons allemaal? Zoiets? Bah, wat ben ik lui of toch moe zeg.

Jan, Leiden | 18-04-20 | 14:02

Raar dat wijn als voorbeeld genomen wordt omdat de topwijnen via de beurs aan de handelaars worden verkocht waarbij de prijs niet door de wijnmaker wordt bepaald, maar door vraag en aanbod..... De top is meestal bekend en bij uitzonderlijke goede prestaties bij mindere goden (juiste moment oogsten, uitzonderlijk goed jaar) kan de prijs omhoog schieten... maar bijna nooit tot premier grand cru niveau alhoewel de wijn kwalitatief beter is, met meestal ook een langere levensduur.... Investeren in topwijn is zeer solide mits je de markt kent..... Alleen wel van eigen geld en niet via een lening... Als je het dan ook nog opdrinkt heb je een probleem wat overigens niets met de economische omstandigheden in de wereld economie te maken heeft, maar wel met je persoonlijke economische omstandigheden.....
Het wordt pas eng wanneer 1 euro wordt gebruikt om allerlei ondoorzichtige leningen aan te gaan en in verhouding voor 50 euro de zaak weg te zetten....
het bekende piramide spel.... Dat is nu nog niet aan de orde.....

dijkbewaker | 18-04-20 | 14:00

Uiteindelijk gaat er om of al dat geld printen tot forse inflatie leidt. Tot nu toe niet.

Rest In Privacy | 18-04-20 | 13:53 | 8

@Stormageddon | 18-04-20 | 14:43:

Officiële inflatie cijfers zijn net zo betrouwbaar als de dagelijkse RIVM cijfers, niet dus.

sprietatoom | 18-04-20 | 14:53

@sprietatoom | 18-04-20 | 14:53: Die cijfers zijn wel betrouwbaar. Je moet ook even kijken naar het mandje, dat wil zeggen de producten die meegewogen worden.

Rest In Privacy | 18-04-20 | 14:56

@Kuifje-naar-Brussel | 18-04-20 | 14:56:

Zie op CBS dat huur, energie en verzekeringspremies tegenwoordig wel worden meegenomen. Maar wat ik om 14;20 schreef inderdaad niet.

Verder gewoon kijken naar het winkelwagentje dat steeds minder gevuld is voor hetzelfde geld.

sprietatoom | 18-04-20 | 15:08
▼ 5 antwoorden verborgen

Het probleem met banken is dat ze te groot zijn en teveel macht hebben. Uiteindelijk wordt vrijwel alles in onze maatschappij bepaald en aangestuurd door de too big to fail-banken. Dat was al zo in 2008 en dat is nog steeds zo. Er is helaas niks wezenlijks veranderd. Ja, voor de bühne hebben ze hun ijzeren reserves wat opgehoogd en er is een "gedragscode" gekomen voor bankiers, maar ze zijn nog steeds te groot en hebben nog steeds teveel macht. Dat banken aan een financieel infuus gaan als ze in de problemen komen is ronduit beschamend. Voor de kleine ondernemer geldt kapitalisme: Ieder voor zich, God voor ons allen. Maar voor de megabanken geldt socialisme: Als de boel dreigt om te vallen staat de overheid plotseling klaar met een enorme zak geld. Men is kennelijk na 2008 ook niet in staat gebleken om dit wezenlijk te veranderen. Het is wat dat betreft nog steeds Same Old Shit. En ja, zolang er niks verandert is het wachten op de volgende grote crisis. Hoe dan ook, de Goldman Sachsen, de JP Morgans en de Wells Fargo's van deze wereld varen er wel bij. Zij strijken hun miljarden en hun bonussen wel op. De kleine ondernemer, de ZZP-er, de horeca uitbater, de winkelier, de hardwerkende middenstander... Die zijn de klos. Maar ja, dit is zo'n uitgescheten verhaal, het moet inmiddels honderden keren zijn verteld. Het probleem is helaas dat er niks gebeurt. Het wordt gesignaleerd, en vervolgens blijft alles bij het oude.

Motleycrew | 18-04-20 | 13:53 | 3

De kleine ondernemer, de ZZP-er, de horeca uitbater, de winkelier, de hardwerkende middenstander... enz allemaal stemmen ze op de kartel partijen want uit de EU gaan doen we niet en alle mensen op de hele wereld zijn zielig die moeten we helpen. Als je al je geld weggeeft aan EU en bijv. Afrika (wat we al 70 jaar doen maar er veranderd daar niets voor de gewone bevolking) dan heb op het einde zelf niets meer! Maar dat begrijpt kennelijk niemand.

johnelec | 18-04-20 | 15:01

Banken geven geen geld weg die zijn slimmer.

johnelec | 18-04-20 | 15:03

@johnelec | 18-04-20 | 15:01: Jawel hoor, in Afrika veranderd er genoeg.... daar is een enorme bevolkingsgroei gaande.

surffee11 | 18-04-20 | 17:30

Helder artikel. Ik kan het zo delen met mijn V5 leerlingen.

hustler01 | 18-04-20 | 13:47 | 1

Die pogingen tot humor mogen er wel uit trouwens. Niet voor mijn V5 leerlingen maar voor mijn kromme tenen.

hustler01 | 18-04-20 | 13:50

De kern van het probleem is juist dat Centrale Bank wel straffeloos geld kan printen.... Er is geen effectief controlemechanisme of corrigerend mechanisme op Centrale Banken. De aanname dat Europese Centrale Bankiers het beste met inwoners van de EU voor hebben, is fundamenteel onjuist. Deze staatsgevaarlijke bestuurders hebben maar één belang; totale submissie van inwoners...

Odin | 18-04-20 | 13:43 | 1

Dat lijkt me iets te achterdochtig.

Rest In Privacy | 18-04-20 | 13:54

Min of meer gerelateerd: net of je goud zou kunnen eten.. Of er een huis van zou kunnen bouwen..

MaximusAurelius | 18-04-20 | 13:40 | 3

Je bent met je goud van harte welkom bij de boer als de supermarkt leeg is, en dat papiergeld door niemand meer geaccepteerd wordt.

Kiwi45 | 18-04-20 | 14:00

Goud is het enige element op aarde dat perfect voldoet aan alle eisen waaraan geld moet voldoen. Daarom is 31 gram goud al duizenden jaren goed voor de kleding die een mens nodig heeft in een jaar. Dus als straks de boel klapt, maakt het voor de koopkracht van goud niet uit. Nog steeds heb je evenveel koopkracht als nu voor dezelfde gram. Het is gestolde koopkracht.

Graaier | 18-04-20 | 14:58

@Graaier | 18-04-20 | 14:58: Oh, ja het is ook gestold angstzweet. Dus hoe meer angst hoe beter voor de prijs.

Graaier | 18-04-20 | 15:33

Geld uitprinten kunnen we zelf ook wel.
Zet die files gewoon op Internet...
En dan gaan wij lekker op de reet zitten, en
zetten al die nieuwkomers AAN HET WERK.

wiener mit pommes | 18-04-20 | 13:38

Eerst de NL staat de pensioenfondsen over laten nemen en de pensioenen netto uitkeren. Hierdoor loopt de staatsschuld fors op en zijn we gelijk aan de zuidelijke landen. Daarna pas eurobonds als ze er dan toch moeten komen.

cheops | 18-04-20 | 13:37

Mij kan niets gebeuren, ik heb een warmtepomp! K'wist toch al niet waar ik met mijn geld heen moest.
Wat ontzettend goed trouwens deze bankblog. En dan ook nog door iemand die er verstand van heeft. Van de NPO verneem je niets!

bolletje kaas. | 18-04-20 | 13:32 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Hier wordt helder uitgelegd hoe het in de VS er aan toegaat:
www.youtube.com/watch?v=aTewPJ5b-5o
Hier in de EU gaan dingen niet veel beter. De tendens is er een naar een steeds (al)machtigere staat die alles denkt te kunnen regelen naar een soort centraal geplande communistisch model. Dat heeft nog nooit goed gewerkt, en gaat dat ook nu niet doen.

De enige manier dat dit kan werken is met volledige controle over de bevolking. Er zal niet meer geklaagd worden, omdat dat niet meer mag.

Men denkt dus dat het hier om ons geld gaat, maar feitelijk gaat het hier om onze vrijheid.

Peter_K | 18-04-20 | 13:30 | 1

Het zal wel helder zijn maar het toontje van die vent is net alsof hij een wasmiddel aan het verkopen is. Trek ik helaas niet.

Knufter | 18-04-20 | 13:38

'hunt for yield', in het Nederlands geld, in het Fries Jild en in oud Engels Yield.

Ephor | 18-04-20 | 13:22 | 1

nee, geen geld, maar opbrengst, rendement.

ThePozz | 18-04-20 | 18:46

Als rutte niet herkozen wordt dan zit zijn navolger met deze ellende en een land wat failliet gaat in zijn maag en krijgt de schuld. Dus moeten we rutte weer kiezen zodat hij de ellende die hij heeft veroorzaakt zelf kan opruimen maar dan wordt het misschien nog erger. Ojee moeilijk allemaal.

jan huppeldepup | 18-04-20 | 13:21 | 5

@Kuifje-naar-Brussel | 18-04-20 | 14:17:

Mijn onderbuik zegt van wel. Eerst nog wat zielige verhalen van arme Italianen op tv om de mensen wat week te masseren et voila, ze zijn er ineens want Merkel zal draaien en dus Rutte ook.

sprietatoom | 18-04-20 | 14:31

U denkt dat Rutte in staat is zijn eigen puinhopen op te ruimen?

jemagookniksmeer | 18-04-20 | 14:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Het mechanisme wat hier beschreven wordt is het mechanisme dat ons de crisis van 2009 in geholpen heeft. Even een ander feit hieromtrent, in het licht van de eurobonds.
Na het ingaan van de Euro als gemeenschappelijke munt profiteerden de zuidelijke economieën het meeste van de Euro. Zij konden lenen in een munt die door sterkere landen mede werd gegarandeerd en zodoende konden ze meer en goedkoper lenen.
Er ging verhoudingsgewijs meer geld naar het zuiden dan naar het noorden. Het noorden had indirect, door gestegen afzet wel een voordeel van de schulden die het zuiden aanging (a la de wijnboer), maar had een relatief nadeel waar het ging om investeringsgelden.
Dat ging goed totdat de bubbel barstte en toe draaide de situatie. Er ging relatief minder geld naar het zuiden en investeerders zochten liever het stabielere noorden weer op. Het waren toen de economieën als die van Duitsland en Nederland die een voordeel hadden van de Euro. Het geld kon doordat er geen valutagrenzen meer waren ook vrij kiezen of het naar het zuiden of het noorden wilde.
Eurobonds zullen als effect hebben dat we weer terug gaan naar de situatie van voor 2009, waarbij het zuiden weer volop en goedkoop kan lenen. Het noorden zal daar weer een relatief nadeel van ondervinden en een land als Nederland helemaal, dat gewoon de pensioenpotten nog harder zal zien verdampen dan nu. Maar we hebben dan wel weer een feestje tot ergens 2029 of zo.

Blauwpetje | 18-04-20 | 13:17 | 1

Zeer duidelijk. Dank.

laatste_waarschuwing | 18-04-20 | 14:19

Financieel gezeik, begrijp er de ballen van. één dingetje echter, waarom, als 'ze' in staat zijn om geld bij te drukken, betalen wij in godsnaam nog belasting?

Zwezerik | 18-04-20 | 13:17 | 2

Echt. Wat een geniale tegel.

zwartzondersuiker | 18-04-20 | 13:52

Er zijn inderdaad landen waar grote groepen bedrijven en personen geen belasting betalen en de overheden geld lenen om de kosten te betalen. Dat lenen kan alleen maar goedkoop als er óók landen zijn waar wél belasting wordt betaald waarmee o.a. de rente van eventuele leningen kan worden betaald, wat het voor de eerdergenoemde landen weer mogelijk maakt om goedkoop of gratis te lenen. De beperkte rente wordt door die landen ook betaald met geleend geld. Dan resteren er voor de aflossing van de schulden grofweg twee mogelijkheden: de toekomstige generatie betaalt ze terug, of Nederland.
Kijk, dáárom betalen wij nog belasting.

laatste_waarschuwing | 18-04-20 | 14:31

Quote:
“ Voor een deel ligt de schuld bij de overheid die het aangaan van schulden vaak fiscaal aantrekkelijk maakt (aftrekbaar voor belasting voor bedrijven en bij hypotheken voor consumenten) en sparen ontmoedigd via vermogensheffing.”

Logisch omdat je eerst veel belasting betaald, VPB is nog steeds 25% en vervolgens minder geld hebt om te investeren, wat je dan weer moet lenen.

AirborneDivision | 18-04-20 | 13:13

Krugman... Is dat niet die man die altijd achteraf in detail kan uitleggen waarom zijn voorspellingen niet zijn uitgekomen?

sailor 1 | 18-04-20 | 13:12

Gaat er vanavond iemand mee naar het casino?

Poesman | 18-04-20 | 13:07

Oh, ik dacht dat la casa de papel een fabeltje was.

geile pater | 18-04-20 | 13:05

In voorbije tijden hanteerde men de regel dat een schuld in 40 jaar afgelost moest kunnen worden. De generatie die de schuld aanging, kon deze niet doorschuiven naar de kinderen/kleinkinderen. De Romeinen lieten de aanstichters van een oorlog, na de overwinning, de kosten betalen. Zelfs de Romeinen, niet gekend voor hun liberale visies, wisten dat eeuwigdurende schuldbetalingen op den duur tot verzet, nieuwe oorlogen en het failliet van de schuldeiser zouden leiden.

Arachne | 18-04-20 | 13:03

Het is opvallend dat degenen die over de afgelopen decennia voor anderen hebben beslist dat het mes erin moest en de buikriem aangehaald, zelf van dit soort maatregelen gevrijwaard zijn gebleven. Onze bestuurders, in Den Haag en Brussel, alsmede de toplagen in de zorg en het bedrijfsleven hebben aan salariëring en bonussen bepaald niet ingeboet. "Samen spelen, samen delen" is makkelijk gezegd als je vanaf de zijlijn het spel overziet.

MickeyGouda | 18-04-20 | 13:02 | 8

Bestuurders in Brussel en Den Haag verdienen echt een schijntje vergeleken met topbestuurders van bedrijven en banken. Een CEO van een multinational doet het niet voor minder dan een paar miljoen, Rutte zit ergens rond de 2 ton.

Rest In Privacy | 18-04-20 | 13:58
▼ 5 antwoorden verborgen

Dat 'too big to save' scenario komt met rasse schreden naderbij. Kijk naar de Nederlandse situatie, sinds jaar en dag hebben hogere en lagere overheden hier maar één knop waar ze aan kunnen draaien: het uitschudden van werkende huiseigenaren. Onnodig te zeggen dat het inkrimpen van de overheid geen reële optie meer is. Dat peperdure ambtelijke waterhoofd hangt al als een molensteen om de hals van de belastingbetaler, het torsen van activistische wensdromen als de Green Deal, het redden van systeembanken plus het instandhouden van een geldverslindende transferunie trekt Bruin op een gegeven moment helemaal niet meer. Pensioenen en vermogens kunnen daarna nog worden weggepoeft, maar wat dan?

Schulzie | 18-04-20 | 13:01

In Brussel weten ze exact hoe alle problemen moeten worden aangepakt: één grote Europese superstaat waar alle zelfstandige natiestaten in opgaan, méér immigratie van meestentijds volstrekte kanslozen (Coudenhove-Kalergi, Wir schaffen das, De wereld is van iedereen), rechtstreekse belastingafdracht van alle EU-burgers aan Brussel (ze beginnen binnenkort met een klein percentage maar dit wordt langzamerhand opgeschroefd tot 100%, mark my words) en die verdeeld op haar beurt het geld over de lidstaten die dat het meeste nodig hebben zoals Italië. De Europese landen die nog niet bij de EU horen worden met miljarden zilverlingen gelokt want die zijn zielig en Poetin is de duivel, nietwaar?

eerstneukendanpraten | 18-04-20 | 12:58 | 2

verdeeld = verdeelt

Stopt den tijd!

eerstneukendanpraten | 18-04-20 | 12:59

Deden ze in de jaren 20 vorige eeuw ook, geld bijdrukken, met een lapje van 1000 marken in duitsland kon je je kont afvegen want dat was minder waard als een stukje wc papier.

thepinkpainter | 18-04-20 | 12:57 | 2

Wij zitten nu ook in de nieuwe Weimar Republiek.

Ephor | 18-04-20 | 13:37

Minder dan!
Neeeeee minder he...

krank-zinnig | 18-04-20 | 15:20

Zolang iedereen het gelooft en er naar handelt blijft een piramidespel werken.

piet7003 | 18-04-20 | 12:56

Nou zijn we het er dan over eens dat het hele economische systeem niets meer dan een pyramide spel is ? Er zullen altijd mensen aan het korte eind trekken. Economie is geen wetenschap. En ja overheden kunnen zoveel gratis geld printen als ze willen. Het geld wordt enkel herverdeeld en de elite zal zorgen dat ze altijd boven aan de pyramide staan.

zalkmarzegge | 18-04-20 | 12:54

Gewoon alle schulden kwijtschelden en opnieuw beginnen. Als de amerikanen dat ook doen hebben ze de Chinezen flink te pakken want die hebben nogal wat dollars gefinancierd.

AirborneDivision | 18-04-20 | 12:53 | 2

De hypotheken dan ook maar gelijk kwijtschelden?

EEnzame SchizofrEEN | 18-04-20 | 12:54

En mensen die zo onverstandig zijn geweest om geen schulden aan te gaan worden zo gestraft.
Nee, een ieder het zelfde geldelijke voordeel.

BP Richfield | 18-04-20 | 12:58

Europese schulden niviiering is een feestje

Alleen jammer voor de landen die met een strak en kuis beleid hun huishoudboekje op orde hebben gebracht. Deze mogen de uitstaande schulden overnemen die de zuid europese landen nog open hebben staan en niet meer zelf kunnen tergbetalen maar nog meer willen bijlenen

Hadden wij als land de afgelopen 20 jaar maar feest gevierd en geld rijkelijk laten stromen dan was er geen niverlering (waarde overdracht) nodig geweest want dan waren we allemaal al gelijk.

Dat tekenen voor die Euro in Maastrisch toendertijd blijkt ramzalig geweest te zijn en de daders (Lubbers etcetc ) liggen op het kerkhof.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus nu hard breken met Europa whatever it may cost ... of welke dreigementen het failiete zuid-europese mag uiten.

Ervaringsdeskundige | 18-04-20 | 12:50 | 4

Het rare is dat het soms lijkt alsof we de afgelopen decennia wel degelijk op grote voet leefden. Als ik zie wat er over de balk gesmeten is en wordt, dan verbaast het mij niets dat we nog steeds een staatsschuld hebben (wat eigenlijk moreel altijd genante aspecten heeft voor een “steenrijk” land als Nederland). Met miljarden tegelijk werd het toch altijd over de balk gesmeten. Metrotunnels, Zuidasmiskleunen, eekhoorn-ecoducten, bodemloze ICT-experimenten, de gemiddelde reaguurder kan ze moeiteloos opdreunen.

mpdeklerk | 18-04-20 | 14:01

@mpdeklerk | 18-04-20 | 14:01:
natuurlijk hebben 'we' (het land Nederland, de staatskas) op veel te grote voet geleefd. Want 'we' zijn zó'n rijk land...
De burgers zijn er al 40 jaar lang niet op vooruit gegaan.

Wering | 18-04-20 | 17:04

Zoals ze in Italie doen dus. En Spanje, en een beetje in Frankrijk

Rest In Privacy | 18-04-20 | 19:16
▼ 1 antwoord verborgen

“Stel u heeft EUR 1 miljoen te investeren en u wilt ten minste 10% rendement. Verder zijn er vijf mogelijkheden van elk EUR 1 miljoen die elk minimaal 10% verwacht rendement hebben. Dan zult u de optie kiezen met de hoogste potentiële rendement gecorrigeerd voor het risico van de investering. Of wel, u kiest de beste en laat de mindere projecten links liggen. Mocht u echter EUR 4 miljoen kunnen lenen tegen een zeer lage rente, dan wellicht zult u ze allemaal kiezen, zolang de rente, aflossing ruimschoots betaald kunnen worden door het extra rendement. Waar voorheen alleen de beste optie het geld kreeg, krijgen nu ook de mindere opties geld. De efficiëntie van het geïnvesteerde geld zal dus omlaag gaan. De investeringen (per euro) worden dus minder productief. ”

Dit is nu de reden dat jij maar beter geen bedrijf moet leiden.

jij kunt helemaal niet van tevoren bepalen hoe succesvol een investering is. Garanties bestaan niet. Dus hoewel het *lijkt* alsof niet lenen en 5 projecten opstarten slechter lijkt, is dat dus in de praktijk wel zo. Risicospreiding heet dat. Zeker als het risico van 2 projecten worden afgedekt door potentieel meer opbrengst van 2 andere.

En ja.. bij geld lenen is nog steeds alleen de bedoeling om kapitaal *dat je al hebt* liquide te maken. Maw je leent het van jezelf. Maar je was er waarschijnlijk ook al van uit gegaan dat niemand dat meer doet, en daar maak je de klassieke fout door te denken dat minder lenen dan wel kan.. nou nee.. dan moet je *niet* lenen.

Epistulae_Morales | 18-04-20 | 12:50 | 2

Epistulae Morales, jij bent echt van het niveau HEAO'er die de klok heeft horen luiden maar gee idee heeft hoe een kerk gebouwd wordt. Ga jij maar weer beleggen of golven, domoor.

mr.Cam | 18-04-20 | 13:26

Ik investeer alleen in bedrijven bij Harry Mens of vermogensbeheerders. Je weet het nooit vooraf idd.

arlen | 18-04-20 | 19:31

Daar is kasteelheer Sassen Van Elsloo weer met een onheilstijding. De stap van too big too (sic) fail naar too big to save wordt wel erg makkelijk genomen.

Spring Bruissteen | 18-04-20 | 12:47 | 2

Nee hoor. Overheden doen daar tientallen jaren en duizenden miljarden om dat te bereiken. De enige vraag is wanneer de eerste too big to fail sector of overheid, het niet meer redt. Dan is het shtf en afwachten waar het bloed gaat vloeien.

Graaier | 18-04-20 | 13:47

@Graaier | 18-04-20 | 13:47:
Sassen van Elsloo heeft een enorme woordenbrij nodig om aan te tonen dat ongelimiteerd de geldpersen laten draaien niet houdbaar is. Lijkt me evident. Maar ongefundeerd het einde der tijden prediken, net als u doet, is pure stemmingmakerij.

Spring Bruissteen | 18-04-20 | 14:18

Er zijn ook mensen die zeggen, op geg mom alle schulden kwijtschelden en op nieuw beginnen…..

ger1306 | 18-04-20 | 12:45 | 2

Ja maar dat zou pas echt fout zijn.

van Oeffelen | 18-04-20 | 16:14

@van Oeffelen | 18-04-20 | 16:14: Waarom?

ger1306 | 18-04-20 | 16:18

*gooit zijn printer de deur uit*

komtdatschot | 18-04-20 | 12:45

"..... en, laten wij eerlijk zijn, wijzelf."
Nee dus !

Der Schnitzeljäger | 18-04-20 | 12:38 | 3

Oh...? geen hypotheek begrijp ik, maar alleen een kleine goudvoorraad en een kistje edelstenen?

Bakschuif | 18-04-20 | 12:50

@PearlJamie | 18-04-20 | 13:06
Idem :-) maar velen kiezen voor de verleiding van (bijna) gratis geld.
Werkt verslavend voor velen

Bakschuif | 18-04-20 | 13:12

Gewoon een "debt jubilee" en we kunnen weer van voren af aan beginnen en hoeven de geldprinters geen overuren meer te draaien.

Bearableguy | 18-04-20 | 12:36 | 3

schulden zijn weer bezit van anderen, dus als je dat doet, zijn alle pensioenen ook weg.

Sassen | 18-04-20 | 12:52

@Sassen | 18-04-20 | 12:52:
Schulden kwijtschelden is niet hetzelfde als bezit verbeuren; en pensioenen zijn niet allemaal belegd in schuldpapier.

Stormageddon | 18-04-20 | 13:49

@Stormageddon | 18-04-20 | 13:49: Reken maar dat een aanzienlijk deel van 'veilige' staatsobli's bij de pensioenfondsen zit. Rommel met negatieve rente vooral. Ze moeten wel vanwege regelgeving.

ThePozz | 18-04-20 | 20:25

Eindelijk een keer een verhaal dat de spijker op de kop slaat. 'De economie' wordt bepaald door acceptatie en gedrag van Jan alleman. Dat de 'rich few' dit faciliteren en misbruik maken van dit irrationeel gedrag is een 2e. Maar eenieder die 40% van zijn gezinsinkomen wenst te besteden aan huisvesting is uiteraard niet goed bezig.

MaximusAurelius | 18-04-20 | 12:34 | 2

Kijk ook eens naar al die kleine ondernemers die maandelijkse enorme huur moeten opbrengen. Geen wonder dat er nooit vet op de botten komt en velen bij het minste of geringste omvalt.

Der Schnitzeljäger | 18-04-20 | 12:40

omvallen .... (wuflu dufheid).

Der Schnitzeljäger | 18-04-20 | 12:41

Ooit gaat het kwartje vallen bij dhr Sassen van Elsloo.
Geld moet weg. Het is het kwaad van de wereld.
Over een paar honderd jaar -want zo lang gaat die evolutie duren- is tijd het ruilmiddel geworden. Waar het kapitalisme geld het kwaad heeft gemaakt, zal humanisme de basis zijn voor de nieuwe waardering van tijd als ruilmiddel.
Ook banken en geldmakers volgen hun natuur: wat uit dreigt te sterven gaat sneller reproduceren en krijgt meer jongen. Dus geld wordt bijgedrukt, uitgeleend, nog meer bijgedrukt, nog meer uitgeleend. De consequenties van de systeemcrisis die onvermijdelijk zal blijken is de les voor de mensheid: geld is het kwaad van de wereld en het is slechts een machtsmiddel voor de rijkste 5% op aarde.
Een machtsmiddel over mensen, edoch geen machtsmiddel tegen een virus.
De ellende zal groot zijn, omdat er teveel mensen zijn die net als dhr Sassen van Elsloo in geld en maakbaarheid denken. Tijd is de enige oplossing, ongeacht hoe banken, beurzen en geldwolven zullen opereren. En die tijd zullen we allemaal doorstaan, beleven, voelen. De een denkend aan geld, de ander denkend aan de mensheid en weer een ander denkend aan de nationale bijentelling. Ergens vindt men dan de balans tussen waardeloos en waardevol: menswaarde.

Mensdier | 18-04-20 | 12:30 | 13

@Mensdier | 18-04-20 | 13:00
Begrijp me goed, ik vind het idee op zich sympathiek, denk nu ook even aan "eenheden levensgeluk" als de waarde-eenheid in Nepal (toch? is toch Nepal?), maar ik lees vele lichtjaren verschil tussen een kennelijk enorme administratie van een uiterst vluchtig begrip en de praktische toepassing ervan.
Wil niet zeuren hoor, maar kan ik ook betalen en ontvangen in ruimte?

Bakschuif | 18-04-20 | 13:07

@Bakschuif | 18-04-20 | 13:07: "Over een paar honderd jaar -want zo lang gaat die evolutie duren- is tijd het ruilmiddel geworden."
Als u voor Ruimte (=tijd+plaats) als het nieuwe ruilmiddel wil gaan, ook goed! Nog een paar honderd jaar om te schrijven, te onderzoeken en actief bij te dragen aan evolutie. Zolang het geen tastbare materie is die de speciale relativiteit van dit leven ontkent (zoals geld), allemaal prima!

Mensdier | 18-04-20 | 13:14

@Mensdier | 18-04-20 | 13:14:

"paar honderd jaar"...?
*teleurgesteld het Tijd-ruimte spaarbankboekje in de kliko laat glijden*

Bakschuif | 18-04-20 | 13:38
▼ 10 antwoorden verborgen

Ik heb eigenlijk best wel een goed idee.

We lenen gewoon iedereen 1 miljoen euro tegen 0% rente. Dan hoeft niemand ooit nog te werken. Lekker allemaal leuke dingen gaan doen.

Een beetje die logica heeft de ECB.

Knufter | 18-04-20 | 12:29 | 2

Klopt. En in verband met de solidariteit mogen de arme Palestijnen en Marokkanen met gebrek aan doorzettingsvermogen 1 miljoen hebben tegen -5% rente.

Graaier | 18-04-20 | 12:39

Eigenlijk zijn er twee soorten geld: het geld waar je dingen mee koopt(jouw en mijn geld), en geld waar je invloed mee koopt(investeringen).
Het probleem aan jouw idee is dat jouw idee de inflatie direct aanjaagt.
Tot nu toe is al het nieuw gedrukte geld naar de banken gegaan. Die kopen er alleen invloed van.

frank87 | 18-04-20 | 12:41

Gelukkig hebben we totaalmutsen aan het roer van de ECB en de Europese Commissie, die zo druk bezig waren met hun groene paniekhobby dat ze de werkelijke bedreigingen voor economie en welvaart eventjes niet zagen aankomen. En dan "namens Europa" sorry gaan zeggen tegen Italië.

Professor Superhirn | 18-04-20 | 12:28

misschien dat dhr Alexander van Sassen een van de grote drijvende krachten achter de huidige economische problemen is, als individu, ik ben niet genegen me dit probleem in de schoenen te laten schuiven door een hobby journalist.
De gemiddelde burger heeft net zoveel invloed op dit soort shit als ik zelf heb op de kleur van mn eigen kak.

stunter | 18-04-20 | 12:25 | 4

@Kaas de Vies | 18-04-20 | 12:26:
Kun je dat eten dan? Ik trek er altijd aan.

De waard zijn gast | 18-04-20 | 12:27

"we"is spreekwoordelijk, want de geleende gelden zijn er en daar achter zitten individuen, vandaar "we". We kopen lease auto's, we kopen TV op afbetaling, we nemen hypotheek, etc. Dat dit per individu nogal kan verschillen, duh-uh.

Sassen | 18-04-20 | 12:56

@Sassen | 18-04-20 | 12:56: Ha ! je zit in de panelen, net als vroeger op IEX toen je altijd mee-reaguurde bij je columns. Leuke discussies gaf dat daar.
Waarom ben je daar vertrokken ? Was altijd lachen daar tussen die serieuze IEX analisten als je met zo'n goed doortimmert doemverhaal kwam.

ThePozz | 18-04-20 | 16:38
▼ 1 antwoord verborgen

in begrijpelijke mensentaal HET probleem van deze eeuw uitgelegd. Echter, niet meedoen aan het gemak van de gratis geld gekte valt niet mee. Het is toch met geld te strooien en bewonderende blikken en herverkiezingen te krijgen voor je gekochte oplossingen. Twee landen kijken lachend toe met hun volle kassen en recent opgebouwde goudvoorraden. Rusland en China. De een met zijn grondstoffen. De ander met zijn hard werkende en slimme bevolking. De EU en de VS hadden de 20ste eeuw. Rusland en China de 21ste.

Graaier | 18-04-20 | 12:24 | 3

Als je niet meedoet wordt je gestraft. Dat is op micro, mesa en macro niveau.

Voorbeeld.
Nederland leent relatief en beheerst weinig en bouwt schulden af wanneer het kan.
Italië doet dit niet. Nederland dient ook schuld Italië op zich te nemen.

Kaas de Vies | 18-04-20 | 12:27

Dubbelpost

Kaas de Vies | 18-04-20 | 12:28

Als er geen afnemers meer zijn van je inferieure, goedkope meuk houdt het spelletje ook gauw op.

WayneGretzky*99* | 18-04-20 | 12:41

Op die Italiaanse fles wijn zit 7,7% local tax. Maak daar maar 21% van.
Hoeven ze ook geen miljarden van ons te eisen.
Ik betaal ook 21% btw over een pak melk.

Piet Karbiet | 18-04-20 | 12:19 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Straffeloos geld bij printen kan wel ..... als je doel inflatie is om je schulden te laten verdampen. Het is wel schadelijk voor je spaar en pensioen tegoeden

Bijkomende vraag: Welke landen hebben ook al weer baat baat bij inflatie vanwege hoge schulden?

Tadaaaaa ..... daar komt de zuid-europese aap uit de mouw

Ervaringsdeskundige | 18-04-20 | 12:18 | 14

very true

Sassen | 18-04-20 | 12:56

@Peter_la_Selie | 18-04-20 | 12:45: makkelijker en sneller is gewoon de pensioen direct overmaken naar die z-e luie uitvretende paupers. Kaassie.

WayneGretzky*99* | 18-04-20 | 15:34
▼ 11 antwoorden verborgen

De vraag is wie krijgt uiteindelijk de straf.

De burger.

Centrale banken kunnen dus wel straffeloos printen. Wat ik meer bijzonder vind is het opkopen van aandelen op de aandelenmarkt. Japanse central bank doet dit al jaren, zijn ECB en FED hier al mee begonnen? Wat vinden wij hier van?

Kaas de Vies | 18-04-20 | 12:18 | 2

Hangt er vanaf met welk geld ze dat doen en welke aandelen kopen ze hiervan?

WayneGretzky*99* | 18-04-20 | 12:31

Ik vind dat we rustig moeten wachten tot de aandelen (ETF) op zijn. De BOJ heeft al meer dan de helft van de Jappanse aandelen in bezit. En de junkobligaties, En dan de kredietwaardigen. Dan de staatsleningen. Dan bedrijven opkopen (nationaliseren). En dan de socialistische heilstaat uitroepen. Hierin is iedereen gelijk. Niemand heeft meer iets namelijk. Op een paar verbinders na.

squadra | 18-04-20 | 12:50

En 'gratis geld' bestaat ook niet. Alles wat nu wordt gegeven aan mensen in NL die door corona getroffen zijn in hun inkomen moet worden terugbetaald. En natuurlijk gaan we ongevraagd uitgeperst worden door de dictators in BruSSel en StaSiburg om de financiële instellingen in de arme landen te injecteren, desnoods via onze pensioenfondsen.

De waard zijn gast | 18-04-20 | 12:17

Dus we gaan allemaal economisch deaud begrijp ik.
Niet meer te redden. Lekker begin van het weekend dus.

Nuchternederland | 18-04-20 | 12:16

Goeie tip, die Gaia Darmagi !

Wijze uit het Oosten | 18-04-20 | 12:15 | 1

mijn favoriete wijn. alleen gezien de prijs drink ik deze niet bepaald vaak.

Sassen | 18-04-20 | 12:57

Het verhaal klopt, maar gaat meer over te veel schulden dan over geld printen. Dit is dus de reden dat helicoptergeld in een geval als dit veel aantrekkelijker is, organisaties en landen nu extra schulden gaan geven is vragen om problemen (want er is al veel te veel schuld), je kunt het beter van onderen aan individuen verspreiden (en dan niet als schuld maar als gift). Daar zitten ook wat haken en ogen aan en als je het te veel doet ook te veel devaluatie, maar wel stuk beter dan zelfde bedrag nu in schulden pompen. Stukje devaluatie kan verder weinig kwaad, Euro is achterlijk sterk wat niet fantastisch is voor onze handelspositie.

Blasfemie | 18-04-20 | 12:14 | 3

Maar waar moet dat geschonken geld vandaan komen? Als de overheid het leent op de kapitaalmarkt, dan is het schuld, en als het via belasting gaat dan is het alleen broekzak->vestzak.

Reaguurdeskundige | 18-04-20 | 12:23

Alleen het is niet de insteek Jan modaal en lager beter te maken maar de (super)rijken moeten nog rijker worden.

WayneGretzky*99* | 18-04-20 | 12:28

@Reaguurdeskundige | 18-04-20 | 12:23: Dat zouden wel de mooiste oplossingen zijn, maar omdat onze schuld al op de max staat en onze regeringen als debielen alle opties al opgebruikt hebben zou ik dat niet doen nu. Google maar eens op "Stimulus Without Debt" voor wat nog open staat... kun je wel een stukje mee vooruit komen in de huidige situatie. Natuurlijk geen oneindige oplossing.

Kort gezegd kan de centrale bank ook gewoon geld maken zonder schulden... daarmee natuurlijk ook de munt devaluerend.

Blasfemie | 18-04-20 | 12:32

De wijnmaker had ook kunnen zeggen: "Ik investeer niet". Ik ga niet voor groei maar voor stabiliteit. Door de schaarste van zijn gevraagde product was de prijs gestegen. Zonder investering. Hebzucht en de hang naar neurotische groei zijn de duivels.

Pedronegro | 18-04-20 | 12:14 | 9

@Sans Comique | 18-04-20 | 14:13: Dan heeft een ander ook wat. Het is geen wedstrijd in geld. Het is een wedstrijd in innovatie, kwaliteit en ideeën. En vooral niet ikke ikke. We gedragen ons als gedresseerde aapjes.

Pedronegro | 18-04-20 | 14:36
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik mis Das Kapitaal.

langelat | 18-04-20 | 12:13 | 1

Ja. Daar konden ze dit soort troep plempen.

overVecht | 18-04-20 | 12:27

Duidelijk verhaal, maar wanneer volgt de nekslag?

witwas | 18-04-20 | 12:11 | 2

Niet

van Oeffelen | 18-04-20 | 12:12

Staat erin. Als de eerste To big to save er is. Dan stort het zooitje in elkaar. Massa werkloosheid onder testosteronbommetjes en de daaruit volgende onrust en geweld.

Graaier | 18-04-20 | 12:29
-weggejorist-
van Oeffelen | 18-04-20 | 12:10 | 14
▼ 14 antwoorden verborgen

Als er iets is wat ik van mijn studie economie heb opgestoken is het wel dat het aanzetten van de geldpersen geen oplossing is. Het creëert alleen maar verdere problemen.

Gomezlopez | 18-04-20 | 12:09 | 7

Nou, ze mogen zo'n geldpers tijdelijk wel even in mijn schuur zetten hoor, dat creëert bij huize Keyboardspeler wel een ander probleem, waar zet ik deze neer (kost meen ik iets van 25.000 euro of zo) www.youtube.com/watch?v=UAV0av2SHTg

Keyboardspeler | 18-04-20 | 14:48

Dat zou best kunnen dan bent u een van de weinigen die dat vind, alle landen denken ze er echt anders over. Dus iets klopt er niet.

Banenenrepubliek | 18-04-20 | 17:44
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen