Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ambassadeurs FR & DLD schrijven bullshitbrief vol nepnieuws en calimerogeklaag in AD

Hoop linktips vandaag, over de De Brief van De Ambassadeurs van Frankrijk en Duitsland in de PravAD van Hans "We kunnen ook de Duiters weer de baas maken" Nijenhuis. Ff lez0n.

DLD & FR: Beste Nederlanders, beste vrienden, Nu Europa wordt getroffen door de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, zien we hier in Nederland, net als in de meeste Europese landen, een discussie ontstaan over de tekortkomingen van Europa. 
GeenStijl: ZIN 1 en nu al WOII er in. Hulde voor deze record-Godwin.

DLD & FR: We willen het debat graag op een positievere manier voeren. Wij zien een Europa dat in staat is geweest om met eenheid, solidariteit en ambitie op te treden.  En, beste Nederlandse vrienden, mogen wij u vier dingen meegeven? 
GeenStijl: Ambitie kun je de EU niet ontzeggen nee. Maar die "solidariteit" is natuurlijk een doorzichtig PR-construct. En als je daar kritisch op bent, roepen de eurofielen: 'OH DUS JIJ BENT TEGEN SOLIDARITEIT!?' En zo kunnen ze met een smoesje de macht verder centraliseren, en de poen naar zich toe harken, en de nationale soevereiniteit verder eroderen in tijden dat MKB, horeca en overige kleine neringen in de eigen economie tussen de corona-kieren door lijken te gaan vallen. Maar hee, leg ons maar eens vier dingen voor, Europese vrienden.

DLD & FR: Ten eerste moet eenheid onze manier van denken bepalen. Zoals gebruikelijk wordt Europa van binnenuit en buitenaf op de proef gesteld. In sommige lidstaten zijn eurosceptici te vinden die vreemd genoeg beweren dat Europa niet genoeg doet. Elders pleiten andere eurosceptici voor een strategie van ieder voor zich, in een crisis die vraagt om grensoverschrijdende samenwerking. Complexe toeleveringsketens, zelfs binnen de EU, versterken de noodzaak van het delen van ervaringen en middelen.
GeenStijl: Typisch EU-denken. Punt 1 en meteen de calimerokaart trekken en critici tot boosdoener bombarderen. Als die EU zo goed in elkaar zit, waarom ZIJN die toeleveringsketens er dan nog niet? Waarom IS er geen centraal beleid? Waarom vingerwijzen naar critici die voor nationale strategie pleiten, als er überhaupt geen supranationale strategie is die ingezet kan worden? Het enige wat er uit de EU klinkt, zijn holle woorden over "solidariteit", die gepaard gaan met een cynische coronacoup voor eigen schaalvergroting.

DLD & FR: We zijn van mening dat we de uitdaging samen aankunnen. Het verkeer van goederen, inclusief voedsel of medische hulpmiddelen, is in stand gehouden. Grenscontroles dragen bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar houden níet de mensen tegen die aan de andere kant van onze grenzen werken. Dit is van essentieel belang voor landen waar een grote meerderheid van de werknemers in de gezondheidszorg van buitenaf komt.
GeenStijl: Dikke doei. In de eerste weken van de crisis stonden vrachtwagens met hulpgoederen uren- tot dagenlang stil aan sommige grenzen. Diverse zaken konden of mochten niet doorgevoerd worden. Nederlanders mochten zelfs hun eigen land niet in vanuit Duitsland. Landen kochten elkaars spullen op, op een 'first come, first serve' basis. Dit is gewoon niet waar.

DLD & FR:  Onze eenheid moet ook gebaseerd zijn op onze gemeenschappelijke waarden. We hebben kracht gevonden in onze beginselen van transparantie, verantwoordingsplicht en debat. In plaats van de klokkenluiders het zwijgen op te leggen, hebben we geluisterd naar onze artsen en wetenschappers. We hebben onze parlementen laten werken en de juiste strategie laten bepalen.
GeenStijl: Hoe kun je transparant zijn over beleid dat niet bestaat? Aan wie is verantwoording afgelegd voor die miljardenfondsen die ineens tot stand kwamen? Welk debat is er gevoerd - het Europees Parlement was het eerste parlement in Europa dat zichzelf in lockdown gooide - uiteraard met doorbetaling van alle onkostenvergoedingen. En iedereen die al vroeg aan de bel trok over corona, is Europabreed genegeerd! Dit is wederom allemaal niet. waar.

DLD & FR:  Nu wordt met propaganda getracht deze reactie af te schilderen als zwak of ongeorganiseerd; dat is bedoeld om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in ons democratisch systeem te verminderen. In het verleden zijn er pogingen gedaan om onze democratische processen te verstoren. Deze pogingen waren niet succesvol, zoals ook deze nieuwe ronde van manipulaties van informatie niet succesvol zal zijn.
GeenStijl: En weer dat calimerocomplex, ditmaal versterkt met een complottheorie. De enige die vertrouwen in democratische systemen schaadt, is de ondemocratische EU zelf. Zéker met dit soort propagandateksten, die volslagen ongegrond en ongefundeerd proberen om de EU sterk te laten lijken door een op valse onwaarheden gebouwd vijandsbeeld te schetsen.

DLD & FR: Ten tweede moet solidariteit onze leidraad zijn. Al tientallen jaren helpen rijkere regio’s de armere regio’s en onze landen zijn in staat geweest om in crisistijden bij elkaar te komen. Geconfronteerd met de wrede aanslagen van november 2015 in Parijs, zijn onze landen bijeengekomen op basis van de solidariteitsclausule, vastgelegd in artikel 42, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Ook deze keer werkt Europa aan de beste manier om deze geest van solidariteit in gang te zetten. De Europese Commissie heeft 37 miljard euro beschikbaar gesteld voor het Coronavirus Response Investment Initiative.
GeenStijl: Een initiatief van 37 miljard zonder heldere voorwaarden, zonder duidelijke kaders, zonder verantwoordingsnormen. Wanneer is het solidariteitsgeld voor zorg (betalen we graag aan mee), wanneer loopt het over naar andere gaten in (Zuid-)Europese economieën - gaten die niet met "solidariteit" te dichten zijn, maar alleen met keiharde pecunia uit de Non Olet-landen die hun huishoudboekje wél op orde hebben. En wat islamitische terreuraanslagen te maken hebben met corona is ons al helemaal een populistisch raadsel.

DLD & FR: Tegelijkertijd werd concrete steun verleend aan hen die zwaarder getroffen zijn. Duitse ziekenhuizen hebben patiënten uit Italië, Frankrijk en Nederland opgenomen. De regio Grand Est in Frankrijk werkt nauw samen met de Duitse deelstaten Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Saarland. Ook België en Nederland trekken samen op met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, onder meer door het uitwisselen van informatie. Onder andere Frankrijk en Duitsland hebben medische apparatuur naar Italië en andere landen gestuurd.
GeenStijl: Ja. Dat hebben landen onderling geregeld. Was geen EU voor nodig. Goed gedaan, natiestaten! Heel solidair, lekker gewerkt ook.

DLD & FR: Wat betreft de kwestie van terugkeer naar Europa van onze burgers die in het buitenland zijn gestrand, is samenwerking de regel geweest. Nederlandse vliegtuigen hebben Franse en Duitse burgers teruggevlogen en omgekeerd: of dat nu vanuit Djibouti, Argentinië, Egypte of vanaf cruiseschepen was – dit gevoel van solidariteit is opnieuw cruciaal geweest.
GeenStijl: Bullshit! Merde! Scheisse! Er waren vele verhalen in de media te lezen van Europese vliegtuigen die met lege stoelen vertrokken, omdat ze alleen maar burgers uit hun eigen land meenamen. 

DLD & FR: Onze ministers van Financiën hebben na twee discussierondes overeenstemming bereikt over een grootschalig steunprogramma. Er stond veel op het spel en het debat was complex, maar consensus zegevierde en Frankrijk en Duitsland hebben hun krachten gebundeld om een weg vooruit te vinden opdat we alle nodige middelen kunnen mobiliseren om te zorgen voor het herstel van onze economieën. Naast het optreden van de Europese Centrale Bank zullen ook de Europese Investeringsbank, de Europese begroting en het Europese Stabiliteitsmechanisme worden ingezet om de bescherming van werknemers, bedrijven en lidstaten te waarborgen.
GeenStijl: Eén week had Hoekstra een rechte rug, toen volgden een paar vuige scheldpartijen van onze "solidaire" collega-lidstaten, twee Zoomsessies en een pennestreek, en daar gingen onze miljarden. En reken maar niet dat het MKB in Nederland daar nog een cent van ziet. Alleen bedrijven en banken die tientallen lobbyisten in Brussel hebben rondlopen, gaan die poen pakken. De kroeg op het plein, de kapper op de hoek en de slijter in het grensgebied gaan allemaal naast de potjes pissen.

DLD & FR: Ten derde zal ambitie cruciaal zijn om de uitdagingen aan te gaan die ons te wachten staan. Wij zullen in de nabije toekomst geconfronteerd worden met enorme uitdagingen. Een van de belangrijkste taken voor Europa zal zijn om soevereiner en beter in staat te zijn om te beslissen hoe we met een crisis als deze moeten omgaan. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat de productie van strategische goederen, ook in de gezondheidssector, in Europa plaatsvindt. Dit betekent ook dat we onze concurrenten een gelijk speelveld moeten opleggen. Onze ambities met betrekking tot het klimaat, de digitale economie en het beheer van big data en platforms blijken juist te zijn. Al deze uitdagingen zullen gezamenlijk moeten worden aangegaan: geen van onze landen heeft de middelen om zelf een dominante speler op deze gebieden te worden. Nederland zal hierbij ook een belangrijke rol spelen.
GeenStijl: Daar komt de dikke blauwe kwast van Brussel uit de mouw! Openlijk verklaren onze Duitse en Franse vrienden hier dat we al onze soevereiniteit aan Brussel moeten afdragen. Met corona als smoesje, "solidariteit" als sentiment, maar met de politieke overdracht van alle grote onderwerpen als einddoel. Vies smaakje, geeft dit.

DLD & FR: Een andere belangrijke ambitie moet zijn om gezamenlijk op te treden ten aanzien van de ontwikkelingslanden en met name Afrika. Daarvoor zullen middelen en de bereidheid om te handelen nodig zijn.
GeenStijl: De enige collectieve Europese ambitie ten aanzien van Afrika moet zijn: buitengrenzen dicht en een collectief ontmoedigingsbeleid voor migratie uit die landen. Of niet, and suffer the consequences.

DLD & FR: En tot slot, in een tijd waarin onze landen proberen het multilateralisme te beschermen en te bevorderen, zijn wij van mening dat de Europeanen meer dan ooit de stem moeten zijn die pleit voor een op regels gebaseerd internationaal systeem. Binnen ons Europese kader komt het vertrouwen ook voort uit onze overtuiging dat elk lid de rechtsstaat in zijn eigen land zal respecteren. Ook daar kunnen Duitsland, Frankrijk en Nederland samenwerken om deze fundamenten van gedeelde waarden te bevorderen.
GeenStijl: De stemmen van Europeanen verstommen in de EU. Gedeelde waarden behoeven geen gecentraliseerd politiek bestuur dat op technocratische, ondemocratische en ondoorzichtige gronden is gebouwd, met de eigen schaalvergroting als enige ambitie en zelfverrijking als prettige bijvangst. 

DLD & FR:  Beste vrienden, laten we trots zijn op Europa en er vertrouwen in houden! Luis Vassy, ambassadeur van Frankrijk Dirk Brengelmann, ambassadeur van Duitsland
GeenStijl: Europa is een schitterend continent. Jammer dat de EU er zo'n puinhoop van maakt. En het is onverantwoord (maar niet onverwacht) dat het bijna-Belgische staatskrantje Algemeen Dagblad dit wankele verhaal vol leugens en verwijten zonder kritische context afdrukt.

Belangrijke Politiek-Geografische Les

Reaguursels

Inloggen

Hele brief van die leipe loetjes doet me een beetje denken aan de speeches van Adolf.

stunter | 17-04-20 | 14:34

Soldariteit krijg je pas met een zuidelijk en een noordelijk deel binnen deze EU. Dan krijg je de PIGS samen. Plaats daar de goedkope industrie en andere bullshit en ga daar op vakantie en in het noorden de exclusiviteit en de industrie die er toe doet. O ja en in Frankrijk alleen maar wijn verbouwen en verder niets. Daarnaast degene die " betaald bepaald " ! Zij die niet betalen, bepalen niets.
Net zo als in het echte leven. Heb je geld koop je alles. Heb je geen geld dan krijg je niets nada noppie niente nichts.

AMX pri | 17-04-20 | 13:11

Nexit.

Jan de Vries | 17-04-20 | 12:39 | 1

De EU...is dat niet die club die mij verbood een stofzuiger van 1600 Watt te kopen maar zelf zinloos van Brussel naar Straatsburg op en neer vliegt en rijdt. De afgelopen jaren hebben ze ervoor gezorgd dat de pensioenen niet meer worden geïndexeerd, dat de rente negatief is zodat De zuidelijke landen goedkoop kunnen lenen en wij dit moeten afbetalen. Solidariteit, daar ben ik een groot voorstander van. Dat betekent dat elk land zijn overheidsfinanciën op orde houdt en dat de burgers zichzelf niet verrijken en de belasting ontduiken ten koste van de overheid. Daarom lijken de zuidelijke landen arm en de noordelijke landen rijk. De werkelijkheid is omgekeerd. Wij worden nog meer uitgezogen door Brussel en de zuidelijke landen. Hoe zat dat met Air France en KLM. De winsten van de KLM verdwenen naar Frankrijk. De zeggenschap ook. Deze brief van de ambassadeurs is een voorbode van een verdere overheersing door de EU. Zullen we er maar eens uitstappen?

Lampie | 17-04-20 | 13:05

Ik bespeur bij Van Rossem dezelfde ergernis en frustratie aangaande de EU als wat bij mij al sinds de invoering van de euro leeft, en velen met mij.
Het AD stuk is duidelijk een wanhoopsdaad, maar de EU en hun minions beseffen niet dat al die solidariteit met het geweer is afgedwongen. Oftewel, zoals een andere reaguurder terecht opmerkte, van boven opgelegd. De enkele keren dat we onze mening konden laten gelden, zijn in de prullenbak geworpen. Elke kritiek die geuit wordt, is populistisch, of 'fake news', of 'de Russen'.
En wat hebben we nu concreet aan die EU. Al die 'solidariteit'. Man, het is net of ik Lech Walesa in 1982 hoor, Solidarnosc. We hebben, zoals Bart al opmerkte, gezien hoe die solidariteit wederom met intimidatie is afgedwongen.
En wat met die oplossingsgerichtheid van de EU. Noem maar een onderwerp of een probleem op, de EU sticht een fonds. Het is het enige waar ze succesvol in zijn, geld rondpompen, en dan vooral naar plekken waar het niet thuishoort. Een miljardje hier, 1100 miljard daar, een biljoen zus en miljarden zo, het kan niet op. Maar geen enkel echt probleem wordt aangepakt. Alles wat de Europeaan niet wil, wordt hem de strot door geduwd. Of het nu migranten zijn of milieumaatregelen, hoe sterk je stofzuiger is of je gloeilamp, om nog maar niet over de surveillance Unie te spreken die ze willen optuigen.

Wie wordt nu overtuigd door dat AD zwamverhaal, het maakt toch niet uit wat wij vinden, dat heeft de EU ons al lang duidelijk gemaakt.

Rest In Privacy | 17-04-20 | 11:52 | 1

Helemaal mee eens @DearMud. Schijtziek word ik van die selectieve wijsvingertjes vanuit Brussel en de bijbehorende machtskliekjes in Parijs en Berlijn. Het volk snapt het niet en moet z'n bek houden en bovenal de poeplap blijven trekken voor het blijvend falen van deze ongevraagde niet langs democratische weg gekozen baantjesjagers. Lekker zo doorgaan op weg naar de afgrond en alvast de schuldvraag opwerpen voor het nieuwe Europese conflict deel 3. Stelletje incompetente retards.....

VanOldenbarnevelt | 17-04-20 | 13:34

Laten ze de volgende brief samen met de Spanjolen en de Romeinen schrijven. Dan hebben we alle agressors bij elkaar. In de 1e zin kunnen ze Nederland verwijten dat niet solidair was in de Eerste Wereldoorlog.

Piet Karbiet | 17-04-20 | 11:37

De EU was van meet af aan gedoemd te mislukken, want van bovenaf opgelegd. Nu er een flinke crisis is, blijkt ook de totale overbodigheid van de EU en blijkt die "eenheid" gebaseerd te zijn op eenrichtingsverkeer. Maar Rutte kennende, zal er wel weer betaald worden, net als voorgaande keren. Alsof er in Nederland géén gigantische economische schade is!!

Rationa | 17-04-20 | 11:19

Ik ben na 10 zinnen afgehaakt. Deze pulp van de EU-kerk is nauwelijks een analyse waard.

boccelullus | 17-04-20 | 10:41

Ik hou het kort; de Typhus voor ze.

Piet Karbiet | 17-04-20 | 10:19 | 1

en dan nog ongezien ook Piet,wat mij betreft.

hertogvanzottegem | 17-04-20 | 12:28

Nou, na het lezen van die brief van onze hooggewaardeerde bondgenoten ben ik helemaal om, hoor. Ik was hartstikke eurosceptisch, maar nu... Mark, kom mijn geld maar halen en geef het cadeau aan Italië. Of Albanië. Of Ankara, of Gaza - nou ja, al die mooie en nuttige bestemmingen die Onze Grote Leiders In Brussel voor mijn geld weten te vinden.

MAD1950 | 17-04-20 | 10:14

Had ik even gemist gisteren. Het is nu duidelijk dat hoogmoedig Frankenland en het verraderlijke Germanica onder het mom van europese solidariteit de lakens willen gaan uitdelen in ons eigen land. Een krachtige puntsgewijze antwoordbrief ligt hier klaar dus. Doe 'm vandaag nog op de post naar beide ambassades ! (namens het kabinet)

suscrofa | 17-04-20 | 10:08 | 1

ontroerend,dat u zegt: 'ons eigen land'. IK denk dat heel veel Kartelkiezers bij deze kwalificatie de tokkie en extreem rechtskaart trekken. Als er ook maar een flauwe échte notie van 'ons eigen land' onder dit kiezerskorps was geweest,zou het Partijkartel ten hoogste de omvang van DENK hebben en RUtte loketambtenaar in de gemeente Renkum zijn geweest,wel bij de paspoorten natuurlijk.

hertogvanzottegem | 17-04-20 | 12:32

Crises? Shappy en Felix brokken zijn niet aan te slepen.

ron9129 | 17-04-20 | 10:00

"GeenStijl: ZIN 1 en nu al WOII er in. Hulde voor deze record-Godwin."

Lieve GS, dat betekent, of vertelt ons dat de brief is geschreven door "linkse loetjes" (=woordgrapje nl.m.wikipedia.org/wiki/Linke_Loetje )

De grote "haat" die onder die mensen leeft, proberen ze altijd te rechtvaardigen met WO2-verwijzingen. Omdat wo2 heel erg is, moet alles dat "links" zegt wel goed zijn, toch? Dat is hun strategie. Wie het oneens met ze is, is afhankelijk van huidskleur en afkomst ofwel "geradicaliseerd" of "extremist", ofwel een "rechts-extremist" en "racist". En ... het zijn ook altijd mannen. Met een "kaal kopje".

Soms denk ik: "links is het nieuwe extreem-rechts".

:?

gaffelbaard | 17-04-20 | 09:59 | 2

Het grote probleem van de EU: niet willen luisteren naar de bevolking.

Rest In Privacy | 17-04-20 | 11:57

@DearMud | 17-04-20 | 11:57: Eens,want de bevolking wil de grafstenen uit Brussel niet. Maar de bevolkingen zelf geven daar in het stemhokje en door de handlangers (MSM,PO's) uit elkaar gespeeld, geen consequent gevoilg aan. En daarom is er nog steeds deze door een meerderheid ongewenste EU.

hertogvanzottegem | 17-04-20 | 12:38

Hoop dat de Nederlandse ambassadeurs in die landen ook iets in de krant gaan zetten . Hoe NL door bezuinigingen, verhoging pensioenleeftijd enz haar eigen broek omhoog heeft gehouden. En dat ze dat in FR ook maar eens moeten gaan doen en niet voor ieder wissewasje het land dagen zelfs weken lam leggen.

Kattie | 17-04-20 | 09:39

Zodra er een pot geld klaarstaat komen de drogredenen er aan. Tjonge wat een eenheid tussen DE en FR. En de andere k*tlanden mogen verrekken. Waar was en is de eenheid mbt de staatsschuld van max 60%? Hadden we dat niet in een EU regel vastgelegd? Oh wacht, daar telt de eenheid niet. Dat Frankrijk voor Nederland de mondkapjes wegkaapt door meer geld te bieden, is dat eenheid? Ik zeg f*ck de EU. Laten we aub een soort vennootschap met de UK aan gaan, dat lijkt mij meer kans op succes. Kost ff wat geld maar dan krijg je ook wat.

Rdock | 17-04-20 | 09:37

Op de barricades voordat ze zometeen een Europeeseger voorstellen, oh wacht..

NumbNuts | 17-04-20 | 09:36

Wat een verschrikkelijk bullshit verhaal hebben ze vanuit FR en DLD opgesteld. Maar ja, hadden we dan ook iets anders verwacht?...

dorkovic | 17-04-20 | 08:44

Dit is gewoon een heel goed stukje. hulde!

Gladiator Fap | 17-04-20 | 08:41

Europa heeft verreweg de meeste corona-slachtoffers en dat is niet voor niets: we worden geleid door dit soort types die alleen maar met de beeldvorming bezig zijn. De werkelijkheid interesseert ze geen zier, ze drukken het gewoon weg.

dihydrogenmonoxide | 17-04-20 | 08:30

Totaal verblind door het eigen einddoel, gewoon negeren dat economische problemen in bepaalde landen met 3x hogere staatsschuld voor Corona er al waren, alsof die landen de laatste 15 jaar daarmee zo solidair zijn... Net doen alsof aantal besmettingen bepaalt welk land hoeveel geld nodig zou hebben, en niet direct gerelateerd is aan de al bestaande financiële situatie. Waarom die transferunie niet voor Corona? Omdat ze wisten dat het toen niet lukte zonder exits en opstanden. Nu moet iedereen thuisblijven en wordt op schuldgevoel ingespeeld. Het is misdadig en de enige "keuzes" die Nederland heeft is JA of nexit, een middenweg nee bestaat in de huidige EU constructie simpelweg niet. Waar er nog veto's zijn wordt je bedreigd met totale boycot, of gaan ze dat met noodwetten aanpassen.

Als je buurman z'n been heeft gebroken heeft, en zegt dat hij daarom verwacht dat je uit solidariteit z'n nieuwe dakopbouw betaalt, lach je hem toch uit?

een_mike | 17-04-20 | 08:29

Terug naar EEG en de fl weg uit deze neerwaartse spiraal

Habe das Gewust | 17-04-20 | 08:19

Even off topic of toch niet, waar zijn de bijdragen van de Banco Ambrosiano, akelig stil in die hoek........

Habe das Gewust | 17-04-20 | 08:17

We vergeten ook nog maar hoe "solidair" andere eu lidstaten zijn die al decennia lang door ons gesubsidieerd worden.

Italië beschuldigt Tsjechië en Polen van diefstal mondkapjes uit China

www.ad.nl/buitenland/italie-beschuldi...

Claude Jacque | 17-04-20 | 07:45 | 1

Het woord solidariteit is door Italië geëvolueerd tot een holle frase. Solidariteit is voor die pastapipo’s een eenrichtingsweg.

amateurrr | 17-04-20 | 08:00

De meest misbruikte term is "respect". Dat begint al bij Marokkaanse straatschoffies die dat eisen. Nu eisen de twee grootste landen respect voor de EU van de rest. Maar daar hoort dan toch ook respect voor de Staats begrotingsregels bij. Dus niet tientallen jaren er je reet mee afvegen zoals Frankrijk (en ... en ... en ...) doet!

Godderwrake | 17-04-20 | 06:42

De zin in de brief van onze vrienden die alles zegt: Ten eerste moet eenheid onze manier van denken bepalen.

Leest u die zin alstublieft net zo vaak als nodig is. We, die beoogde EUeenheidsworstburger, zijn zwaar de pineut. In tijden van crisis leer je je vrienden kennen. En dan beseffen wat een klein landje we eigenlijk zijn als puntje bij paaltje komt.

De Europese Commissie als het ultieme zakenkabinet. En dan nu al slecht slapen.

Rest In Privacy | 17-04-20 | 03:39

Wat een Emo brief, geen argumenten maar alleen maar roze lucht. We moeten solidair zijn. ok waarom dan, en op welke manier komt die solidariteit naar ons toe?

Wel eng trouwens als de Duitsers en Fransozen samen gaan werken, menig maal in de geschiedenis waren deze twee landen de agressors!

allesofniks | 17-04-20 | 02:54 | 2

Al tientallen jaren helpen de rijke regio's de arme regio's. En al tientallen jaren veranderen die regio's niet. Goh. Hoe kan dat dan? #nexit

BBRDWR | 17-04-20 | 07:27

Waarom hebben Duitsland en Frankrijk ambassadeurs hier? Ik dacht dat EU landen geen onderlinge ambassadeurs hadden. Wat een overbodige luxe.

Gazelle | 17-04-20 | 08:16

Wat veel tekst.
Als vrienden geld van me willen lenen, vragen ze simpel:
“Hé Ruime, kenk ff een geeltje van je lenen”?
Die vieze Franse kontelikkers spannen de Duitsers voor hun Lege karretje.
Duitsland kan de kar niet meer alleen trekken en doet daarom een beroep op “vriend” Nederland.
Frankrijk kent verder geen vrienden met poen.
“Ambitie, solidariteit, verbondenheid, collectiviteit”en al die andere blabla kotsTermen.
Uiteindelijk draait het allemaal om de munten.
Onze munten.
De tyfus! Trap er niet in.
Verslaafde geldJunken, die structureel te kort komen, omdat zij hun leven niet op een rijtje hebben, zijn mijn vrienden niet.
Opzouten! Wegwezen! Pars!

Ruimedenker | 17-04-20 | 01:03

Breek : Argentinië heeft zojuist aangekondigd te stoppen met betalingen op de staatsschuld. Ofwel : failliet.

CeesCloosd | 16-04-20 | 23:51 | 2

Alweer? Argentinië maakt daar een traditie van...

Antiquerulant | 17-04-20 | 01:18

Best apart voor een land dat haar naam ontleend aan zilver(lingen).

Reaganmania | 17-04-20 | 07:01

Ollongren is weer aan het werk en het nepnieuws ook.

Jemaintiendrai | 16-04-20 | 23:48 | 2

De ambassadeurs hebben dit nooit gezegd denkt U?

Rest In Privacy | 16-04-20 | 23:50

Ik denk dat deze Duitser en Fransman Russisch zijn.

BBRDWR | 17-04-20 | 07:29

*Onze eenheid moet ook gebaseerd zijn op onze gemeenschappelijke waarden.*
Zoals in een land als Japan? of Zuid-Korea?

Wij worden ons hele leven verteld dat diversiteit onze kracht is en dat eenheid een vies nationalistisch idee is. Maar die eenheid is blijkbaar heel belangrijk opeens als het op de EU aankomt. Nee dank je. Sterf EU...

Als Duitsland en Frankrijk samenwerken dan lijdt de rest van Europa. Dat is enige constante in de Europese geschiedenis...

Antiquerulant | 16-04-20 | 23:23 | 1

Eenheid door verscheidenheid, was het toch?

Gazelle | 17-04-20 | 08:18

Kortom we moeten gewoon doen wat er gevraagd wordt,
doen we dat niet dat zijn we niet constructief bezig.

spamzuiger | 16-04-20 | 23:21

Inmiddels geef ik zuur op in mijn mond als ik het woord solidariteit hoor

3Xniks | 16-04-20 | 23:14

1672 met brexit

Kernsplijter | 16-04-20 | 23:11 | 1

Radeloos, reddeloos, redeloos.

Reaganmania | 17-04-20 | 07:02

Deze brief is uiteraard gesanctioneerd, of zelfs geschreven door, de regeringen van Frankrijk en Duitsland.
En Nederland is wéér de geadresseerde. Wij doen het verkeerd, wij moeten luisteren, wij moeten niet zeuren en gewoon ons geld, onze soevereiniteit en ons land overhandigen aan de EU.
Zo niet, dan zijn we niet solidair, nationalistisch, dom en slecht.
Ik word kots- en kotsmisselijk van die smerige EU, van de leugens, de manipulatie en de nauwelijks verholen totalitaire neigingen van het EU-monster.
De EU kan maar op één manier eindigen: als dictatuur. En je hoeft maar te kijken naar arrogante hufters als Ollongren, Pechtold of Sophie in 't Veld, om te beseffen dat vrijheid en democratie de grootste vijanden van de EU zijn.

KeesBruin | 16-04-20 | 23:00

Ja goed dat jullie er aandacht aanbesteden. Schaamteloos paternalisme. En niet zuiver uit goede bedoelingen.
Zou in Italiaanse kranten ook zo'n stukje staan met iets van een boodschap dat de Nederlandse Woning- en Pensioenmarkt toch wat anders in elkaar zit dan bij hun en dat wij al jaren boeten voor het gebrek aan begrotingsdiscipline van malafide matennaaiers die altijd totaal eenzijdig een gore grote bek opentrekken over solidariteit als ze meer geld nodig hebben?

De verwarde man | 16-04-20 | 22:57

Flauw weer van die Duitsers. Nu proberen ze ons te 'tangen' met Frankrijk, de andere keer mag Nederland in feite ook voor de Duitsers verkondigen hoe slecht Eurobonds zijn. Nederland doet er goed aan de banden met de Britten en Scandinaviêrs (nog) verder aan te halen.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 22:40 | 2

Inderdaad. De Noren, Zwitsers, Denen, Britten en Oostenrijkers zijn onze bondgenoten tegen de geldingsdrang van de EU.

Reaganmania | 17-04-20 | 07:05

@Reaganmania | 17-04-20 | 07:05: Zweden normaliter ook maar die lijken op andere thema’s weer van het padje. Finland hoort ook bij rijtje hierboven trouwens.

Reaganmania | 17-04-20 | 07:06

Duitsland en Frankrijk hebben door het confisqueren van kritieke beschermingsmiddelen voor hun eugen land alle recht van spreken verloren. Onbegrijpelijk dat Italie daar niet boos over is. Dat gejammer over Nederland durven ze wel, de echte boosdoeners aanpakken niet. Lafaards

Rest In Privacy | 16-04-20 | 22:32

Never waste a hysterical letter from ambassadors

batvoca2 | 16-04-20 | 22:28

Er is bij aanvang van dat politieke EU gedrocht in Nederland een referendum geweest.
Ik heb net als de MEERDERHEID van de Nederlanders tegen deelname in dat gedrocht gestemd.
Mogen we nu onze jas pakken?

DatInternetDingetje | 16-04-20 | 22:27

Citaatje:
"Ten eerste moet eenheid onze manier van denken bepalen"

Zo. Dat was het dan. Meteen gestopt met verder lezen. Moralisten die mij vertellen hoe ik moet denken. Pleur toch op.
Ik heb het nl. he-le-maal gehad met moralisten. Als negenjarig jochie al, toen de moralisten van Rome, in de personen van de zwart gejurkte R.K. paters van mijn parochie, mij in de biechtstoel voorhielden dat spelen met het piemeltje van mijn buurjongetje en boezemvriendje Harry - op wie ik érg gesteld was en andersom - 'zondig' was en 'heel erg verkeerd' en viesbah en dat ik Onze Lieve Heer én zijn zoon Jezus daar groot verdriet mee deed.
Terwijl ik me tóen al afvroeg of die twee wel bestonden. Ik had ze immers nog nooit gezien of gehoord, laat staan ontmoet en gesproken.
Tevens vroeg ik me af hoe het mogelijk was dat die twee iets wat zóveel van God gegeven genot ende pleizier verschafte, viesbah en zondig zouden vinden, nog afgezien van de tegenstrijdigheid dat een onderdeeltje van Gods eigen schepping dat zomaar in grootte verdubbelde als je er mee speelde, 'viesbah' zou zijn.
En temeer ook, daar immers één van de leden van het grondpersoneel van de hemelse firma Vader & Zoon in mijn parochie, ook aan míjn piemeltje zat.

Moralisten. Zedelijkheids-moralisten. Milieu-moralisten. Klimaat-moralisten. Diversiteits-moralisten. Inclusie-moralisten. EU-moralisten. Wat heb ik het dáár toch enorm mee gehad. Het zal wel een jeugdtraumaatje zijn of zoiets. Maar wat kan míj dat bommen.

Kortom: Pleurt op, vazallen van het keizerrijk Europa met jullie valse moraal-gepreek over wát en hóe ik zou moeten denken. Opsodemieteren, en stop eens met het bezoedelen en bevlekken van die mooie maagd Europa. Straks ligt ze nog bevuild, geschonden en meer dood dan levend, in de goot.

Peter Emile | 16-04-20 | 22:24 | 4

Inderdaad opmerkelijk. Als het gaat om migratie, moet diversiteit weer onze manier van denken bepalen.
Als het gaat om geld, moet solidariteit het bepalen.
Als het gaat om een meningsverschil en redelijke standpunten, gaat het weer om eenheid.
Als het gaat dokken, dan wordt weer een beroep gedaan op onze wil ons te onderscheiden als meest sukkelige jongetje van de klas.

De verwarde man | 16-04-20 | 23:00

@De verwarde man | 16-04-20 | 23:00: Schitterend verwoord.

B. Randnetel | 17-04-20 | 09:38

Moralist, die hou ik er in, een mooie tegenhanger van populist.

Jan de Vries | 17-04-20 | 19:31
▼ 1 antwoord verborgen

"Solidariteit". Huil, huil...
Daar gaat het weer over.
Wanneer gaat het eens over afspraken, discipline, controle en handhaving?

Gerf | 16-04-20 | 22:15

Italie die ons voor vanalles uitmaakt maar toch verwacht dat we zonder vragen even miljarden overmaken. Portugal, nog zo'n subsidiespons, die ons de les meent te lezen. Nu die fransozen en moffen met hun briefje. Hoe lang denken die lui eigenlijk nog dat we dit alles ons laten aanleunen en kritiekloos onze welvaart steeds verder het putje door laten spoelen? Ze konden zich wel zorgen maken over dat kleine landje daar aan zee ofzo.

PolarWolf | 16-04-20 | 22:14

Nieuw links neo-fascisme

Hoe lang staan we deze linkse neo-fascistische indoctrinatie nog toe?
Voorstanders worden bewierookt. Tegenstanders worden zwart gemaakt, verketerd en stap-voor-stap naar de rand van de samenleving en liefst over de rand.

Verketerden toen: Joden, zigeuners, sociaal democraten, homofielen, iecereen die tegen de ideologie is.

Verketerden nu: Al diegenen die niet binnen de ideologie van pro-EU/anti NL, pro massa-immigratie, pro klimaat, pro gezondheid passen. Deze dienen verketerd te worden middels inzet van massamedia.

Verketerden door de llinkse neo-fascisten: Iedereen die conservatief is - Fortuyn, Wilders, Baudet, Trump, onze boeren, etc etc en hun aanhang.

Kijk ook weer de demonisatie van Baudet en indoctrinatie vanavond door de linkse neo-fascisten massamediazender NPO/BNNVARA bij Zembla. Pure demagogie en indoctrinatie.

Hoe lang staan we deze linkse neo-fascistische demagogie en indoctrinatie nog toe? Hoe lang staan we deze vekettering door de linkse neo-fascistische massamedia nog toe?

Jan3863 | 16-04-20 | 22:07 | 1

Verketteren.. dubbel "t".

Jan3863 | 16-04-20 | 22:08

Weinig woorden zijn de laatste tijd zó misbruikt als het woord 'solidariteit'. Zodra de EU over solidariteit begint, weet je dat ze bezig zijn met zakkenrollen. Het is één grote leugen.

KeesBruin | 16-04-20 | 22:05

Een Duitser en een Fransman,de Belg ontbreekt anders was die goed.

Ooievaar | 16-04-20 | 22:03

Gezonde discussie moet onze manier van denken bepalen. Ik haak DUS al bij punt 1 af.

CynicalBastard | 16-04-20 | 22:01

Veel trollen, beinvloeding en druk vanuit Frankrijk, Duitsland naast die uit Rusland. Waar gaat het allemaal om in zo een klein landje aan de Noordzee. toetreding tot de EU en het opgespaarde geld

HetOorAakel | 16-04-20 | 22:01

Lieve Vrienden! Laten we solidair zijn! Europa is geweldig! Ze krijgen ons niet klein! Gratis geld voor iedereen! Weg met de nationalisten, weg met Rusland, weg met de natiestaat. Amen!
Even een korte samenvatting van bovenstaand brabbelstuk van de Duitse en Franse ambassadeurs, die ons even willen 'omturnen' tot goede Europeanen.
Ik zeg: fuck you, fuck de EU, de Euro, de EC, de ECB en de hele Europese kolerezooi!

KeesBruin | 16-04-20 | 21:59 | 1

Wel ff volgens die gedachte stemmen dan hé

Mallepietje1001 | 17-04-20 | 08:12

Zijn wij van mening dat de Europeanen meer dan ooit de stem moeten zijn die pleit voor een op regels gebaseerd internationaal systeem.
Welke regels? Frankrijk houdt zich al sinds de vorige crisis niet aan de begrotingsregels. Na de Gele Hesjes helemaal ontspoort. Duitsland blies eenzijdig het migratiebeleid op met 'Wir schaffen das', verdrag van Dublin kon de kliko in. Italianen mochten met 100-(leeftijd plus arbeidsverleden) met pensioen. Frankrijk ook eerder met pensioen dan Nederland. Italië redde met belastinggeld weer een bank. Banca Monte dei Paschi di Siena. Wij SNS niet. Welke solidariteit dus?
ESM is eurobond, Nederland moet binnen 7 dagen garant staan als zij daartoe wordt opgeroepen. Men (Zuiden) wil geen regels. Nederland moet dus dommer dan de markt zijn. De burgers in het Zuiden hebben hun geld in het Noorden geparkeerd. Waarom moeten wij dan hen meer vertrouwen dan zij?
Over welk geld hebben zij het eigenlijk? Ze bedoelen extra schuld op een schuld van 400 miljard. Allemaal hersenspinsels van mensen die zowel thuis als op het werk zich achter een 2 meter hoog hek bevinden.

arlen | 16-04-20 | 21:56

Dat AD begint een steeds pijnlijker zweer in het journalistieke landschap te worden en ontpopt zich meer en meer als een agressief propagandamedium. Die Hans Nijenhuis is zo fout dat ik me afvraag waarom zo'n figuur in Godsnaam hoofdredacteur is.

blikjegrolsch | 16-04-20 | 21:46

Je mond vol hebben over propaganda en zelf de Donald Duck omkopen. Tuig!

amateurrr | 16-04-20 | 21:42

Solidariteit in de EU. OK, eerst moet Italië, uit solidariteit, zijn staatsschuld op de 60%-norm krijgen. Daarna praten we verder.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 21:41

Als er één ding is dat deze crisis heeft bewezen, dan is het wel dat de EU en de Euro een mislukking zijn. De enige redding is juist macht en geld terughalen uit de EU en de Euro ipv meer macht en geld inleveren. Dat het tot nu toe allemaal ondemocratisch is gebeurd is tot daar aan toe. Genoeg is genoeg.

Old_Spice | 16-04-20 | 21:40

Mijn auto kost in Duitsland de helft van hier. DE HELFT!! Ongelijke pensioenleeftijden, ongelijke (belasting)tarieven, de lijst is eindeloos. En dan 1 munt?? De volgorde was verkeerd. Eerst harmoniseren, dan de Euro. Niet nu onder valse voorwendselen ons opzadelen met lasten terwijl in bijv. Italië het particulier bezit 7X dat van NL is. En Italië de 4e goudvoorraad ter wereld heeft. Het enige wat zal gebeuren is dat de belastingmoraal hier net zo wordt als daar. En dan zijn we allemaal slechter af!

MKBer | 16-04-20 | 21:33 | 1

De kleine ondernemer wordt daar ook geholpen. Hier moeten ze failliet.

Patatter | 16-04-20 | 22:09

Iets met één Europa, één volk en een soort van leidinggevend figuur. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Rest In Privacy | 16-04-20 | 21:31 | 3

Naast Ceasar en Napoleon was er toch nog een ander ja. Tss maar wie ook al weer.

Patatter | 16-04-20 | 22:11

In documentaires....

Koning BongoBongo | 17-04-20 | 09:51

Wat vooral niet ondergesneeuwd moet raken in deze discussie is, dat zelfs al zou je de EURO van deze crisis 'redden' (dat mag met recht een 'big if' genoemd worden !) dan NOG ben je niet verlost van het kille feit dat er zóveel structurele ontwerpfouten in de Euro zitten dat het op lange termijn ALTIJD een keer game over zal zijn. Tekenend : de meest linkse van alle topeconomen van de USA, Krugman, die altijd sterk voorstander van de euro was, heeft (kort vóór de coronacrisis) toegegeven dat hij het eerder fout had gezien, en dat de EURO een tragische vergissing is. Beschouw de Euro maar een beetje als die foute tweedehands auto. Als je een eerlijke monteur vindt zal hij zeggen : het is vóór of ná dat je er een hele hoop geld naar hebt gesmeten, maar dit barrel ga je naar de sloop brengen. Het is tijd om de Euro ten grave te dragen, vóórdat de welvaart in dit hele continent definitief verloren is. Pure winst als daarbij de huidige EU ook door het putje gaat !

CeesCloosd | 16-04-20 | 21:28 | 1

Het vergelijk werd eerder gemaakt met een omelet: je krijgt de eieren niet terug in de schaal. Klopt. Een mislukt omelet gooi je weg en je maakt een nieuwe. De Euro was te vroeg en voor de verkeerde redenen. We zien het allemaal, maar wat kun je er aan doen? Behalve anders stemmen...

MKBer | 16-04-20 | 21:37

U zult werken tot uw 72ste zodat de arme Italianen op hun 52ste met pensioen kunnen bedoelen ze.

WldPlssr | 16-04-20 | 21:23 | 2

Na de miljarden aan hen na deze coronacrisis hou ik alvast 76 in mijn hoofd, dan zit die Italiaan met 56 bij zijn 2e huis in de tuin in de provincie. Absurd.

Jan, Leiden | 16-04-20 | 21:28

Dat denk ik dus ook. Het benoemen zal wel weer weggezet worden als nationalistisch en niet solidair. Laat eerst alle landen maar tot een standaard komen voor er uberhaupt EU tikkies worden gestuurd. Maar goed, gaat niet gebeuren.

Wensbaar Denken | 17-04-20 | 07:52

Heeft Ollongren al een voorstel ingediend dat kritiek op de EU strafbaar wordt?

BozePaarseMan | 16-04-20 | 21:21

De gewone Griek heeft destijds geen cent gezien van de honderden miljarden euro's die aan Griekenland zijn overgemaakt. Al dat belastinggeld werd heen en weer geschoven tussen grote banken en multinationals, of bleef hangen in de EU-baantjesmachines.
De Griekse economie is ondertussen nog steeds een ramp.
Bedenk bovendien dat de euro medeverantwoordelijk was voor die crisis.

De EU is dus als een kwakzalver die 10.000 euro vraagt voor een piepklein flesje hoestdrank dat niet werkt. Erger nog; wie niet hoest zal na inname van slechts één eetlepeltje ook snipverkouden zijn. Acht slokjes en je hebt een longontsteking.
Grote verschil is alleen dat zo'n kwakzalver weinig klanten overhoudt.
De EU verplicht ons allemaal haar hoestdrankjes te gebruiken èn te betalen.

De EU zegt nu dat zij honderden miljarden euro's belastinggeld heen en weer wil gaan schuiven tussen grote banken en multinationals, vanwege corona. Maar dat beleid gaat geen enkele corona patiënt helpen. Niet in Italië en niet in Nederland; helemaal nergens ter wereld.
Het draait de EU puur om het geld dat in de baantjesmachines blijft hangen.

Ik voel mij zowel Nederlander als Europeaan. Ik vind echt dat we Italianen, Grieken, Nigerianen en wie dan ook moeten helpen waar mogelijk.
Maar alleen als dat mogelijk is, en wel altijd rationeel:
- Zolang wij zuchten onder corona kunnen we Italië niet helpen.
- Bovendien los je corona in Italië niet op met blanco cheques, maar met gerichte hulp; dokters, ziekenhuisbedden, medicijnen, etc.

En dit geldt voor alle door de EU gecreëerde problemen, zie de vluchtelingencrisis. De problemen in Nigeria los je ook niet op door alle Nigerianen hier naartoe te lokken. Integendeel; vele duizenden verdrinken onderweg, of eindigen in Noord Afrika als slaaf. De EU heeft veel, héél veel bloed aan haar handen.

Dandruff | 16-04-20 | 21:16 | 3

De reden dat de Griekse redding niet bij de gewone Griek is terechtgekomen, is dezelfde als waarom deze redding niet bij de gewone Spanjaard of Italiaan terecht gaat komen. het is altijd alleen maar om het redden van banken gegaan. Voor een redding à la griekenland is dit probleem te groot. Waarom Duitsland langzaam voorsorteert op Eurobonds is in 2 woorden uit te leggen : Deutsche Bank (too big to fail en zo rot als de mispel..)

CeesCloosd | 16-04-20 | 21:43

@CeesCloosd | 16-04-20 | 21:43:

Deels eens, en de vraagt dringt zich op; als wij dit al snappen, waarom zijn er dan nauwelijks journalisten die dit snappen?
Zo moeilijk is het niet. En als pakweg 0,002% van wat de guurrechtse reaguurders hier beweren onjuist zou zijn geweest, dan was er vast al een journalist geweest die die 0,002% anti-EU-beweringen inhoudelijk had weerlegd. Maar niet dus.

Maar ik zei "deels", en met reden. Dit draait niet alleen om banken, maar ook om corruptie door de EU-dictators en apparatsjiks zelf. Er zitten niet voor niets 90.000 lobbyisten in Brussel.
Van cartoonesque aandoende slechterikken als Verhofstadt en van Baalen is bekend dat zij fors betaald worden door de bedrijven die zij in het eu-nepparlement bevoordelen. Desnoods met een oorlog in Oekraïne, vanwege fracking-mogelijkheden.

Van bloedzuiger Timmermans is volgens mij dat nog niet uitgezocht, maar deze kwaadaardige trol eigent zich niet voor niets honderden miljarden euro's toe voor "groen beleid". Juist omdat "groen beleid" ondefinieerbaar is (extreem vervuilende oerwoudverbranding is "klimaatneutraal") kan daar eindeloos gemeenschapsgeld op stuk geslagen worden. Er zal nooit iemand kunnen worden afgerekend op het niet halen van meetbare doelstellingen; die zijn er niet.

Dandruff | 16-04-20 | 22:15

Wat wel bij de gewone Griek terecht kwam (en nu bij de gewone Italiaan) is de niet betaalde/ontdoken belasting, het korter werken, het niet doorgeven van overlijdens en het pensioen blijven cashen. Dat was in Griekenland ook zeker een oorzaak van de crisis daar, en van die misstanden hebben heel veel gewone mensen echt wel geprofiteerd.

Het brein erachter | 16-04-20 | 23:42

Als de Eu met een goed plan komt kunnen we er een referendum over houden in de landen, zo simpel is het.

Er is geen legitimiteit voor verdere overdracht van macht of geld naar Brussel, tenzij daar over gestemd kan worden in de landen en daarna pas regeringen eventueel fiat geven aan Brussel.

Een overdracht van gelden noord-zuid, oprichting van fondsen, eurobonds, de EC gelden laten beheren op basis van Covid-19 is anti-democratisch, simpelweg omdat daar geen mandaat voor is op dit moment vanuit de kiezers.

Het verdrag van Lissabon is ook nog steeds anti democratisch tot stand gekomen.

Verhofstadt wil zelfs dat de commissie voorstelt om de unanimiteitseis te laten vervallen bij besluiten door Ec/Ep. Hoe ver kun je democratie en bijbehorend draagvlak slopen ? Verhofstadt de democratie sloper....

Tee Of Cup | 16-04-20 | 21:12 | 2

Wat is een referendum? Serieus, kan je dat eten of zo?

Abject | 16-04-20 | 21:23

De EU is een veelkoppig monster dat zich steeds meer volvreet en macht naar zich toetrekt. Het lijkt niet te stoppen wat er ook gebeurt. Elke crisis levert meer EU op.

sprietatoom | 16-04-20 | 21:27

Dat stukje over veronderstelde propaganda en vermeende manipulaties is ronduit griezelig te noemen. Alsof de EU-dictatuur reeds een feit is en het Ministerie van EU-propaganda spreekt. Echt beangstigend.

Schoorsteenveger | 16-04-20 | 21:05 | 3

Het begrip "nepnieuws" is niet voor niets in het leven geroepen, dat is bedoeld als handig stokje tegen onwelgevallige meningen.

Blauwpetje | 16-04-20 | 21:08

@Blauwpetje | 16-04-20 | 21:08: Tja, in China of Noord Korea weet je tenminste dat hetgeen je verteld wordt gewoon newspeak en propaganda is, dat veinzen die overheden niet eens meer. De EUhh doet nog steeds alsof.

Abject | 16-04-20 | 21:26

Kom eens in het licht van alle beslissingen ddie voor ons, grotendeels zonder onze steun EN/OF instemming worden genomen, die bovendien daarna in graniet zijn gebeiteld, met bewijzen van het tegendeel!

Mallepietje1001 | 17-04-20 | 09:18

Het hele idee van de EU en de rol van de Euro daarin als dwingende drijver richting een politieke unie is door Helmut Kohl hard naar voren geduwd in de jaren 80, met als voornaamste reden dat hij bang was dat Italië terug zou vallen richting fascisme tijdens de economische crisis destijds. Nu word ons gevraagd onze democratische basis te ruilen tegen een bureaucratie en onze portemonnee te overhandigen om Italië te redden. Ik denk dat we beter af zijn met een fascistisch Italië dan met een bureaucratische EU.

Blauwpetje | 16-04-20 | 21:03 | 1

Een fascistisch Nederland klinkt inmiddels een stuk minder vies dan een Europese unie....

Abject | 16-04-20 | 21:27

Begrijp dus dat Frankrijk en Italië de pensioenleeftijd naar 67 gaat brengen.
Niet dus vraag dan niet om solidariteit.

jaap932057795966 | 16-04-20 | 21:02 | 3

Dat gaan ze ook echt doen hoor! Heus wel! Maar nu nog even niet, dus als wij nou alvast overmaken, dan gaan zij dat later regelen, maar ook ècht dit keer! Beloofd....

Het brein erachter | 16-04-20 | 21:39

We krijgen het echt wel terug met rente. Hebben jullie ook soms het gevoel dat je iets al eens eerder gehoord hebt?

Patatter | 16-04-20 | 22:12

@Patatter | 16-04-20 | 22:12: Ik ben gestopt met luisteren toen er iemand zijn stoeltje kocht met de belofte van 1000 euro voor iedere werkende.

ScumbaggusMaximus | 17-04-20 | 08:26

Nederland heeft een Ambassade met een stelletje diplomaten in Peking, net als andere westerse landen. Bovendien heeft de Eu in Peking (zoals overal op de wereld) ook hordes diplomaten, die dus feitelijk totaal overbodig zijn (net zoals de hele Eu). Allerlei westerse universiteiten hebben uitgebreide uitwisselingen met China qua hoogleraren en qua studenten; bovendien hebben westerse landen in China mensen rondlopen die zich journalist noemen.
En toch waren al die gestudeerde lui niet in staat om onze regering fatsoenlijk te informeren. Was dat wellicht omdat ze alleen in hun eigen cocktail-party-kringetje rondhangen, geen Chinees spreken, geen Chinese vrienden hebben gemaakt en dus volledig afhankelijk zijn van informatie die door de Chinese overheid wordt gemaakt in de Engelse taal.

CiTy3 | 16-04-20 | 21:00

NEXIT NU en dan gewoon miljarden lenen en de geldpers aan. En vervolgens bondje met de UK en die hele EU kapot maken.......

zal ze leren

Petroselinum crispum | 16-04-20 | 21:00 | 2

Een Germaanse Unie van Scandinavië, Duitsland, Nederland, Vlaanderen en Polen. Als munt de Neuro, en als grootste kracht een hoogwaardige industrie.
Laat alles ten zuiden maar over aan de barbaren. Wij investeren gewoon een een fikse muur.

Abject | 16-04-20 | 21:30

@abject. Nee man, gewoon Itagriekegalje aan de Noordzee. Lenen tot 120% schuld lage belastingen, lage pensioenleeftijd en uitdelen. Iesereen in NL rijk en ze komen nergens meer om vragen want tja 120% schuld.

Roeieber | 16-04-20 | 21:44

Niet alleen de inhoud van dit epistel van deze ambassadeurs van bevriende naties slaat als een tang op een varken, ook de toon is gruwelijk. U moet dit, u moet dat.. En dan spreken over 'ons', wie is ons? De Nederlandse burger heeft nooit expliciet aangegeven dat men in een steeds verder federaal wordende EU wil wonen, en de paar keer dat de Nederlandse burger zijn oordeel mocht geven, ach laat ook maar. Ons, dat zijn de eurocraten zelf. Werk eerst maar eens aan de legitimiteit van het EU gedrocht..

therealbraindump | 16-04-20 | 20:56 | 1

Ja vooral dat: we leggen het nog 1 keer uit toontje! En met de veelzeggende verwijzing, dat je niet moet luisteren naar mensen met een realistische kijk op het geheel, namelijk critici. Contraproductief zo'n walgelijke brief.

Het brein erachter | 16-04-20 | 21:42

Pure propaganda, die brief.

ole guapa | 16-04-20 | 20:53 | 4

@sprietatoom | 16-04-20 | 20:55: Zeg dat,met weer die vreselijke Otten met appjes uit 2016 huhhh en die suggestieve bodemjournalistiek puur en alleen om te framen,wat een walgelijk omroep dat BNNVara.

Ooievaar | 16-04-20 | 21:51

Dus ze beginnen nu echt heel bang voor NEXIT te worden....

echtpaul | 17-04-20 | 01:59

@echtpaul | 17-04-20 | 01:59: mwa met de Nederlandse kiezers? Rutte is nog net geen Captain America, volgens de nieuwe peilingen, face it. Nexit gaat er nooit komen, zijn we (niet ik) te stom voor.

Mallepietje1001 | 17-04-20 | 09:24
▼ 1 antwoord verborgen

De Euro is een totaal mislukt en zelf in Zuid-Europa beginnen ze dat nu langzaam te begrijpen. De enige die er veel voor over hebben dit project door te zetten, zijn Frankrijk en Duitsland (en vazallen). Stop met de Euro, herstructureer de schulden die we niet meer terugbetaald krijgen en hef D66 op.

heldheino | 16-04-20 | 20:53 | 1

Iedereen weet wel dat het een verloren zaak ik. Maar wat er wordt gedaan is nog zoveel mogelijk uit de boedel trekken, voor het faillissement wordt uitgesproken. Ordinair pakken wat je pakken kan.

Het brein erachter | 16-04-20 | 21:44

Lief dat de redactie geluisterd heeft, al moet ik toch even kwijt dat de mijne beter was!
*veer in uitgang steekt*

Frau Merkel | 16-04-20 | 20:48

Het kan geen kwaad goed te luisteren naar onze Duitse en Franse vrienden

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:48 | 8

@marrretje | 16-04-20 | 20:52: Tja de Fransen die mij vroeger in Spangen de weg vroegen, waren niet mijn vrienden

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:57

Duitsland en Frankrijk zijn niet onze vrienden, maar onze vijanden met een sterk imperialistische strategie.

Tarak | 16-04-20 | 20:58

Luisteren kan inderdaad altijd! Wel jammer dat we dan zulke enorme moralistische, onware bullshit voorgeschoteld krijgen.

Het brein erachter | 16-04-20 | 21:46
▼ 5 antwoorden verborgen

Zorg eerst maar dat iedere burger in de EU gelijkwaardig belasting afdraagt, dan ga ik een beetje in die solidariteit geloven.

marrretje | 16-04-20 | 20:47 | 4

Ook de belastingmoraal is gewoonweg veel te verschillend. Ondanks alles hebben Nederlanders nog wel enig vertrouwen in de overheid, in mediterrane landen is dat echt wel anders. Onderschat de enorme culturele verschillen niet en de gevolgen die dit heeft.

therealbraindump | 16-04-20 | 20:58

@heldheino | 16-04-20 | 20:55:
We hebben het over solidariteit, waarom zou ik in het ene land dan meer belastingdruk hebben dan in het ander, lees meer in de gezamelijke pot gooien en er minder voor terugkrijgen.

marrretje | 16-04-20 | 21:01

@marrretje | 16-04-20 | 21:01: Als jij bijvoorbeeld op je 50ste met pensioen mag gaan, dan zou de belastingdruk hypothetisch hetzelfde kunnen zijn, maar draag je uiteindelijk veel minder af. Zo zijn er talloze voorbeelden te verzinnen hoe je zo'n systeem nooit eerlijk (tussen de landen) kan krijgen.

heldheino | 16-04-20 | 21:13
▼ 1 antwoord verborgen

Heel verhaal maar uiteindelijk gaat het erom dat uw belastinggeld naar Zuid-Europese landen en Frankrijk gaat zonder voorwaarden.
Von der Leyen ging ook nog even namens u excuses aanbieden omdat Italië zijn zaken niet op orde had en de EU zoals altijd tijdens crisis volkomen nutteloos was. www.trouw.nl/buitenland/von-der-leyen...

Vula | 16-04-20 | 20:47

Lees net dat Booddee eigenlijk uit de NAVO wil. Zembla weet er meer van.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:44 | 11

Ze zijn als de dood voor NEXIT

echtpaul | 17-04-20 | 02:02
▼ 8 antwoorden verborgen

we ervoor moeten zorgen dat de productie van strategische goederen, ook in de gezondheidssector, in Europa plaatsvindt.

Uitstekend punt. Europese landen moeten niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld China.

Vandaag in het nieuws: De huidige luchtbrug tussen Sjanghai en Amsterdam noemt Rutte "cruciaal".

Een gruwel.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:42 | 6

@letopuwzaak | 16-04-20 | 21:06: Afhankelijk zijn van genocidale totalitaire dictatuur China. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? In de koude oorlog waren we zo slim niet afhankelijk te zijn van de USSR.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 21:15
▼ 3 antwoorden verborgen

Friesland lijkt qua Corona enz enz op Zweden. Mag ik selectief winkelen in de Europese maatregelen? Ik zeg geef ons maar een unlock. Kunnen jullie zien hoe ons dat afgaat.

Donald | 16-04-20 | 20:40

"In het verleden zijn er pogingen gedaan om onze democratische processen te verstoren."

De grootste bedreiging voor onze democratie en vrijheid is op dit moment de EU. De EU is een grotere bedreiging dan China en Rusland bij elkaar.

Blauwpetje | 16-04-20 | 20:39 | 1

Welke democratische processen ? Hoe stem je Timmermans en Verhoffstadt weg dan ?

sprietatoom | 16-04-20 | 21:58

Citaat DLD en FR : ""In het verleden zijn er pogingen gedaan om onze democratische processen te verstoren. Deze pogingen waren niet succesvol, ""... wat bedoelen ze daarmee, dat NL in 2005 een referendum had over de EU grondwet en Frankrijk rond die tijd ook eentje en waar de kiezers in grote meerderheid tegen stemden?

Of zit ik te slapen en bedoelen ze er iets anders mee.

Keyboardspeler | 16-04-20 | 20:38 | 3

Ze bedoelen dat ze nu nogmaals een poging doen om de Nederlandse democratische processen te verstoren.

Glasgow Argus | 16-04-20 | 20:52

Ze doelen op Napoleon en Hitler denk ik.

marrretje | 16-04-20 | 20:56

Daar viel ik ook over. De ambassadeurs spreken in die alinea over nieuwsmanipulatie, propaganda en pogingen ons vertrouwen in de democratie te verminderen. De ambassadeurs zijn dus zelf besmet met de ouderwets-linkse complottheorie; de Russen hebben het weer eens gedaan. Misschien wil Kornilov wel extra betalen?

Ebert de R | 16-04-20 | 21:29

Nederland heeft nooit onder het bewind gestaan van een kolonelsregime, Nederland heeft nooit een fascistische leider zoals Mussolini aan het bewind gehad, laat staan die verschrikkelijke man met dat nationaal socialistische gedachtegoed. Prima wanneer veel lidstaten weinig vertrouwen hebben in eigen kunnen of met een oorlogstrauma zitten opgescheept, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat Nederland zich hoeft te onderwerpen aan de EU, dezelfde EU die steeds meer alleen de belangen behartigt van Duitsland en Frankrijk. Zo bekeken is het volstrekt logisch dat de zelfbewuste Britten de EU hebben verlaten.

therealbraindump | 16-04-20 | 20:38 | 3

Laat Kaas het niet horen.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:42

Nederland heeft wel (na Duitsland) het hoogste percentage vermoorde Joden tijdens WO2. Maar als contra-Godwin constateer ik dat Adolf aan de macht kwam mede door de herstelbetalingen (kapitaaloverdrachten) van Duitsland aan Frankrijk. Iets wat nu ook weer lijkt te gebeuren. Wat lastig allemaal, welke Godwin is nu belangrijker als je zaken uit het verleden gebruikt in hedendaagse politiek.

heldheino | 16-04-20 | 21:01

@heldheino | 16-04-20 | 21:01: en de schreeuwende armoede in het Duitsland van de jaren 20. Die armoede van de jaren 30, toen Berlijn de sex hoofdstad van Europa was (Marlene Dietrich was daar erg trots op) waar vele vrouwen zichzelf moesten verhoeren om eten op tafel te krijgen.

Arachne | 17-04-20 | 00:43

Heerlijk potje pingpong GS. Game, set and match.
Dit zou toch in een handvol talen op pamfletten boven Europa uitgestrooid moeten worden?
MSM verstokte mensen wordt zoveel gelul als hapklare brokken de keel door gemasseerd.. En het werkt nog steeds.

NiCeY | 16-04-20 | 20:36 | 3

Mwoah, vond het maar een matig weerwoord.
Niet sterker dan het EU epistel zelf.

Berbaar | 16-04-20 | 20:41

@Berbaar | 16-04-20 | 20:41:
Dit is uw mond al een heel groot compliment.
Niet verwacht. Zeker niet van u!

paost712 | 16-04-20 | 20:52

@Berbaar | 16-04-20 | 20:41: Want? Zou handig zijn om dat dan ook aan te tonen aan de hand van wat voorbeelden, toch? Moet niet moeilijk zijn, als je zo duidelijk bent in je beoordeling. Zo maar een kreet 'matig' in de lucht gooien, is wat mij betreft niet voldoende, dat moet onderbouwd worden.

FrankVeer | 16-04-20 | 21:49

Ik zou best bij de EU kunnen werken.
Minimale inspanning, maximale bankrekening.

HoerieHarry | 16-04-20 | 20:34

Zelfs reclame maken verpesten ze nog in Brussel. Jezelf promoten is haat afroepen van anderen. Knap hoor Brussel.

Zeiss | 16-04-20 | 20:34

Macron opent ook al de aanval in de Financial Times. Iets met solidariteit, gemeenschappelijke schulden en een mooie toekomst.

impy | 16-04-20 | 20:33 | 1

Ja, in Frambozenland eten ze ook veel knoflook, en als het effe kan, ons geld.

Doe mij maar een Neuro.

Abject | 16-04-20 | 20:46

Ik vind het epistel en de close-read eigenlijk beide matigjes.

Berbaar | 16-04-20 | 20:33 | 2

Dan bent u een van de weinigen. Maar ja 'Life is Good' hé ?

Zwizalletju | 16-04-20 | 22:45

@Zwizalletju | 16-04-20 | 22:45: Alle trollen hier hebben geld genoeg . Genoeg om alles van de EU te bagatelliseren.

Koning BongoBongo | 17-04-20 | 09:54

Het malle is dat de EU compleet leeg is. Dat zie je tijdens de Coronacrisis. Nul betekenis. Kennelijk is het alleen maar een geld transfer systeem. Uit uw zak in die van mensen die al heel veel hebben. De keizer heeft geen kleren aan.

van heinde en verre | 16-04-20 | 20:32

Heerlijk! De oogkleppen zijn eindelijk helemaal af, de ware vijand is ontmaskerd.
En zij is niet de politiek, de politiek is gelijk een schorpioen, je kan wel willen vertrouwen in haar mooie beloften, maar het zit in haar aard om je te steken.

De ware vijand is de hoernalist. Niet te verwarren met het eerzame beroep van een hoer, alwaar je waar voor je geld van krijgt. En ook niet te verwarren met het eerzame beroep van de praktisch uitgestorven diersoort de journalist, welke ontbering en hongerloon slechts zag als loutering op weg naar de feitelijke waarheid. De hoernalist is eigenlijk het jaloerse zusje van de voorlieger, aka voorlichter. Soms lukt het de hoernalist over te stappen naar die groene weide van voorlichting, maar doorgaans blijft het bij het schrijven van advertorials.
Zie daar het trieste leven van de hoernalist.

Abject | 16-04-20 | 20:31 | 1

Overschrijven van juichende persberichten van de overheid. Zie deze week het hallelujah van het gasloos maken van een hoop sociale woningen. Niemand die de bewoners iets vraagt, niemand die opmerkt dat de beoogde stadsverwarming twee maal zo duur is en blijft.

5611 | 16-04-20 | 22:34

Apart. Italië is namelijk woest op Duitsland. Ook al neemt Duitsland Italiaanse patiënten op en sturen ze medici naar Italië. *iets met geld*

Gazelle | 16-04-20 | 20:31 | 2

In de Spaanse kranten worden Hoekstra en Dijsselbloem steeds geciteerd. Harde, arrogante politici uit het Noorden, luidt de omschrijving.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:59

@Kuifje-naar-Brussel | 16-04-20 | 20:59: En hun geldsmijtende voetbalclubs zijn niet arrogant? 31 miljoen netto voor Christiano Ronaldo, terwijl topsalaris eredivisie 3-4 miljoen bruto bedraagt.

Reaganmania | 17-04-20 | 07:25

Huh? We hadden toch al een Boosmaak-topic-du-jour gehad?? Verdulleme, nu lust ik mijn aardappelpuree niet meer.

Whisper | 16-04-20 | 20:30

Deze inmenging in onze politieke besluitvorming door onze "partners" is een grof schandaal. Voer de discussie tijdens EUCO, niet zo.

algoritmos | 16-04-20 | 20:27 | 1

Ik vrees dat dit niet de laatste keer is...

Gazelle | 16-04-20 | 20:32

Jdaar is de closeread eindelijk waar ik al sinds vanochtend op zat te wachten!

luccmeister | 16-04-20 | 20:27

De EU die het goed doet? - machtsblok en continent met laagste economische groei.
De EU liet zich afpersen door een Turkse dictator
De EU had geen buitengrenzen.
Polen is economisch de snelst groeiende lidstaat, heeft weinig coronaslachtoffers, maar onderhandeld hulpgeld bij elkaar alsof het Italië of Spanje is.

Dit continent heeft vele keizerrijken geteld, en de meeste vielen van binnenuit om.

Feynman | 16-04-20 | 20:26

"Nu wordt met propaganda getracht deze reactie af te schilderen als zwak of ongeorganiseerd."
Dat is dan wel weer knap: anticiperen op een reactie van de GS-redactie.

De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:26

In de Spaanse kranten ook een boel van dit gezeik. Duitsland en Nederland - een belasting paradijs volgens veel Spanjaarden- zijn niet solidair. Terwijl de Duitsers na WO-2 geholpen zijn met het Marshallplan.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:25 | 1

De Duitsers zijn na WO2 bezet door de VS, die vervolgens hun een grondwet en de wiedergutmachung hebben opgelegd. Dit nadat de vergevorderde plannen om de Duitse bevolking uit te moorden/steriliseren/te laten creperen slechts ten dele zijn uitgevoerd. Het is NIET toevallig dat de VS haar bases in Duitsland volledig heeft behouden, waar in andere landen bases zijn gesloten.

Arachne | 17-04-20 | 00:39

Goed verhaal. Hulde. Helaas ziet het domme AD lezende volk dit nooit en zelfs als ze het zouden lezen zouden ze het niet snappen.

Zwizalletju | 16-04-20 | 20:24

Heel netjes en consequent gedebunkt.
Zinloos, dat wel. Want Mark tekent uiteindelijk toch wel.
Maakt niet uit wat.

Nuchternederland | 16-04-20 | 20:24 | 2

Alle argumenten van van Rossem worden simpelweg gepareerd met 'Meer EU had al deze problemen kunnen ondervangen'.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:25

En sinds wanneer richten ambassadeurs zich via couranten rechtstreeks tot de bevolking van bevriende naties met hun diplomatieke voetjevrijen?

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:23

Ik vroeg me al af wanneer GS dit artikel op zou pakken. Dit waardeloze artikel vol klaagzang en wijzende vingertjes stond vanmorgen ook in het Eindhovens Dagblad.
Schande!

Gravin v Kippenbouth | 16-04-20 | 20:23 | 1

ED=AD. Helaas....

5611 | 16-04-20 | 22:38

Wat is dit voor troep? Wie spint deze bagger?

Hemke-Valsema | 16-04-20 | 20:23 | 1

Waar heeft u het over ?

Zwizalletju | 16-04-20 | 20:25

Kunnen de Nederlandse, Finse en Oostenrijkse ambassadeur ook in knoflookkranten een brief publiceren met de mededeling dat ze eens geen geld moeten uitgeven aan feesten, drank en vrouwen, zodat niet bij elke tegenwind aan de tiet van het noorden moeten hangen. Dan kunnen ze bij echte nood wel op ruimhartige hulp rekenen.

BrutusBosch | 16-04-20 | 20:23

Geen woning geen Koning

Troumoetblijcken | 16-04-20 | 20:22

Ten eerste moet eenheid onze manier van denken bepalen??? Ja maar ja maar diversiteit enzo??... EU: Ein reich ein fuhrererer.

tio9314 | 16-04-20 | 20:22 | 1

Von Verhofstadt !

Koning BongoBongo | 17-04-20 | 09:56

Ik las deze brief meteen al met een kloosriet-bril op. Het grote probleem in de EU natuurlijk - er is geen enkele balans meer tussen macht en oppositie. Het is 100% méér EU.

de Voorzittert | 16-04-20 | 20:22

Kunnen Luis en Dirk met de kerende post naar huis?

hendrikjandetuinman | 16-04-20 | 20:20

De EU heeft pas een plan als de oorlog gestreden is..........

Fatwabuster | 16-04-20 | 20:19 | 1

Met de kennis van nu...
In de toekomst nóg beter...
Bla bla

Papa Jones | 16-04-20 | 20:22

Als ze ballen in Den Haag (helaas) hebben doen ze een referendum over de EU. In of uit heel simpel dan weet je hoe het volk er over denkt. Maar dan ook goed oplossen hee "bestuurders"

pajans | 16-04-20 | 20:18 | 4

Een referendum in Nederland heeft geen schijn van kans. Via de MSM is de Nederlandse SBS-6 bevolking al jaren ingeprent dat de EU het meest fantastische is wat ze ooit heeft kunnen overkomen. Jan-Gemiddeld heeft geen idee waar het over gaat.

marcoplarco | 16-04-20 | 20:26

@Vuurwezel | 16-04-20 | 20:22: Ik hoop de dag mee te mogen maken dat dat sujet zich voor de rechter moet verantwoorden voor hoogverraad met de Europese Grondwet aks het Verdrag van Lissabon

5611 | 16-04-20 | 22:41
▼ 1 antwoord verborgen

De EU kan de Corona krijgen.
Enge brief, lijkt wel door een sekte geschreven te zijn

Olleke | 16-04-20 | 20:18

Fuck the EU.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:18 | 6

@Kuifje-naar-Brussel | 16-04-20 | 20:43:
Een vrijhandelsverdrag met arbitragehof met VS vinden we al eng. En terecht. Die hele EU kán niet anders dan verder centraliseren, met of zonder Euro. Het moet centraliseren. Steeds verder.

Rest In Privacy | 16-04-20 | 20:45

@Kuifje-naar-Brussel | 16-04-20 | 20:26: Zeker wel. Tot die hele glazen en betonnen teringbende in die EU enclave met de grond gelijk is gemaakt. Klaar met dit faal expiriment wat met name voor bankiers en CEO's een feestje is. Mensen die niet ingelikt zijn in dst roversnest kunnen al jaren de tyfus krijgen en worden geacht te knielen voor die superstaat wat geen superstaat genoemd mag worden van die superstaat want stel je eens de fuck voor dat hun motieven bekend worden. De verdedigingsdrang voor die misselijke club uitvreters en charlatans is werkelijk pathetisch en psychopatisch. Dat het in een flits kapot mag gaan, en laat het alle likkers meenemen in die anti-democratische instortende ruïne. Basta!

Acar_ketimun | 16-04-20 | 20:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Terwijl we 75 jaar bevrijding herdenken is de bezetting door corrupte eurofielen volop gaande. Oude wijn in nieuwe zakken. Nexit is de enige reddingsboei die er nog rest.

B.Spiritus | 16-04-20 | 20:17 | 2

^^ Wat B.Spiritus zegt.

marcoplarco | 16-04-20 | 20:25

Een oud wijntje zou er nu wel in gaan...

Het brein erachter | 16-04-20 | 22:11

De ergste crisis sinds WO2 was de watersnoodramp van 1953 met bijna 1900 doden op een bevolking van 10 miljoen.
De griepepidemie van 2018 kostte circa 10.000 levens.
Laten we stoppen met het uitbuiten van corona voor eigen gewin en podium.

De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:17 | 6

@5611 | 16-04-20 | 22:45:
Ja, kom jij mijn feestje even verpesten met je feiten :D

De waard zijn gast | 16-04-20 | 22:56

@De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:53: De griepprik. Een van de grootste grepen in de zorgkas. De griepprik was ooit bedoeld voor een kleine groep zeer kwetsbare patiënten. Nu gaan dertigers om de griepprik, want "ik heb een spilfunctie op werk".

Arachne | 17-04-20 | 00:34
▼ 3 antwoorden verborgen

Logisch. De puppetmasters van de EU, Fr en DLD, loopt het XX-exit schijt als dunne diaree in 7 kleuren alle gaten uit. Offff... het is een soort aankondiging van de nieuwe Superstaat die erdoor gedrukt wordt nu. We zullen het vast wel (niet) zien na 28 april (weer een maand er bij dan). Ze hebben weer een slagje geslagen, want zoals Juncker ooit eens riep: stapje voor stapje... voor stapje... voor stapje. Het volk laat toch nooit meer van zich horen, zeker niet nu half Nederland in totale paniekswanhoop des doods is over iets waar ze maar halve verhalen van meekrijgen. Krijgt die dronken lor nog gelijk ook!

"Equilibrium" is echt, het is hier en is een mooie gelegenheid om volledig los te gaan. En dat dan een 1,5 meter maatschappij verkopen als het nieuwe normaal, de nieuwe wereld, de nieuwe realiteit. Ik mis alleen mijn shot prozium nog. All hail Father!!

Acar_ketimun | 16-04-20 | 20:16 | 3

Ee n1,5 meter maatschappij betekent het einde aan mooie feesten en van de vrije seks. Daartegen ga ik de barricades op. Zal ff lekker worden, tsss...

De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:20

@De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:20: Ook van de gedwongen seks btw.

Acar_ketimun | 16-04-20 | 20:43

Voor de zoveelste keer, der uit!! Nu! Dikke vette moneyspender franske als eerste met pek en veren uit Brussel bonjouren.

NorthStar | 16-04-20 | 20:15 | 3

"Binnen ons Europese kader komt het vertrouwen ook voort uit onze overtuiging dat elk lid de rechtsstaat in zijn eigen land zal respecteren."

Als de Fransen en Duitsers dit menen, dan hadden zij Frans Timmermans al lang verteld dat hij Polen en Hongarije voortaan met rust moet laten. Quod non.

OverdaanDerOnderheid | 16-04-20 | 20:23

komt Fransje nog goed weg..

Troumoetblijcken | 16-04-20 | 20:23

Eindelijk weer een goed stuk van Van Rossem. Na lang nadenken vind ik dat hij mag blijven.

threeheadedmonkey | 16-04-20 | 20:15 | 5

@De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:21: *blozen doet*

threeheadedmonkey | 16-04-20 | 20:35

Via mij heeft hij nog niets laten weten, en tot die tijd geldt het nucleaire sleutel verhaal: Tot de admiraal met de 3e sleutel aanwezig is, blijven de Minutemans op stal.

Acar_ketimun | 16-04-20 | 20:42
▼ 2 antwoorden verborgen

"Al tientallen jaren helpen rijkere regio’s de armere regio’s en onze landen zijn in staat geweest om in crisistijden bij elkaar te komen."
In de knoflooklanden is het permanent crisis door wanbeleid, corruptie, zwarte markten, parallelle zwarte economie (en nog meer). Waarom moeten de 'rijkere regio's' leegbloeden, voor de bloedzuigers uit een 'armere regio'?

paridae | 16-04-20 | 20:13 | 4

Waarom? Omdat de Eurocraten in iedere burger een melkkoe zien, ook in de armere lagen van de bevolking.

De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:23

@De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:23: Maar wat is het einddoel dan?
Alle EU-landen even arm?

paridae | 16-04-20 | 20:25

@paridae | 16-04-20 | 20:25:
Exact! Op een select gezelschap na. De bevolking afhankelijk maken van Brussel om te overleven. Opzitten, pootje geven en dan krijg je je kluif. Dit is opmaat naar een technocratie en heeft helaas niks te maken met vette beats in een donkere zaal vol zwetende en gedrogeerde naar seks hunkerende lichamen www.hpdetijd.nl/2019-09-02/technocrat...

De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:33
▼ 1 antwoord verborgen

Het is ieder voor zich en god voor ons allen en de EU heeft helemaal niets constructiefs bijgedragen aan de oplossing van de Corona crisis. Wel heel veel geld uit het niets creëren om bij landen als Italië, dat allang voor de crisis zwaar gesteund werd omdat ze de zaken niet op orde had, nog meer geld in een bodemloze put te storten.

Het gaat nooit iets worden met deze EU, de verschillen zijn en blijven te groot. Overigens lijkt me dat dit een vooraankondiging is van Eurobonds verpakt in solidariteits-gelul.

sprietatoom | 16-04-20 | 20:13 | 4

Duitsland wil geen eurobonds.

Gazelle | 16-04-20 | 20:34
▼ 1 antwoord verborgen

Van de week had ik het er met m'n Franse buurman over en zijn verhaal kwam er op neer dat NL nog wel eens FR en de rest van Europa harder nodig heeft dan omgekeerd, daar kun je het mee eens zijn of niet, ook niet leuk, onterecht of wat dan ook vinden, hij had daar gewoon wel een punt, wie vreet al die Hollandse kaas, tomaten varkens koteletjes als je geen buitenland meer hebt?

zwellevertje | 16-04-20 | 20:12 | 17

@zwellevertje | 16-04-20 | 20:27: Dus u stelt dat als we niet betalen de Fransen ons kunnen laten vallen? Heet dat niet gewoon afpersen?

Kluukluuk | 16-04-20 | 21:03

@witwas | 16-04-20 | 20:55: De Russische economie is net zo groot als de Italiaanse, niet echt een game changer he?

zwellevertje | 16-04-20 | 21:04

@Kluukluuk | 16-04-20 | 21:03: Ik stel niks, ik zeg alleen dat het niet handig is bepaalde landen tegen je in het harnas te jagen, nogmaals, ik ben ook anti EU en pro EEG maar het kan geen kwaad het spel wat minder lomp te spelen, dat had Duitsland in dit geval beter begrepen.

zwellevertje | 16-04-20 | 21:06
▼ 14 antwoorden verborgen

Er is buiten een paar seniele D’66ers geen hond in Nederland die nog in de EU geloofd.

Trumme | 16-04-20 | 20:12

Voor de EU is het hoogst haalbare dat de EU-burgers uit solidariteit doodgaan onder de EU-vlag, dat individuele lidstaten proberen hun burgers te redden in deze crisis, is voor de EU een gruwel.

smdyasc | 16-04-20 | 20:12

Ik snap het doel van de ingezonden brief niet. Waarom moeten ambassadeurs zoiets schrijven?

Zo'n zin als "Ten eerste moet eenheid onze manier van denken bepalen."

Nee. Waarom? Eenheid kan een middel zijn maar is zeker geen doel.

En daarnaast staat het hele artikel vol van valsigheden. Het is een heiligboontje-vermoorde-onschuld-stuk. Alsof er niet duizend miljard euro ergens zojuist van het podium af gereden is.

Dit stuk is echt het niveau Turkse verkoper nabij Analyiaans resort "you my special best friend, I do you favor, we together make good deal"

Knufter | 16-04-20 | 20:12 | 4

Waar ligt Analyia?

Acar_ketimun | 16-04-20 | 20:37
▼ 1 antwoord verborgen

Typisch moffen en de frambozengedrag weer. Teringvolken

geen_impulscontrole | 16-04-20 | 20:12 | 2

- en de

geen_impulscontrole | 16-04-20 | 20:13

Typisch moffen frambozengedrag weer?
Wordt er niet beter op.

Acar_ketimun | 16-04-20 | 20:36

Het eerste wat bij me op komt; de ambassadeurs van TL&DR

gemeentereiniging | 16-04-20 | 20:12

Ook zo iets. Schijnbaar moeten alle landsgrenzen open blijven vanwege medisch geschoold personeel uit het buitenland. Zeg, misschien moet je dat medisch personeel gewoon eens in eigen land aan het werk laten, in plaats van iedereen een tekort aanpraten? Scheelt coronareizigers en de grenzen kunnen dicht.

marcoplarco | 16-04-20 | 20:11 | 1

Geef ze "loopbriefjes" en een paar verplichte grensovergangen. Probleem opgelost en de rest kan met "legostenen volgezet worden. Probleem opgelost.

Heiner | 16-04-20 | 20:23

Sterf EU, als je nu nog moet komen ben je volledig overbodig.

jip_86 | 16-04-20 | 20:11

Waar mogen we tekenen?

Johnny_Hoogerland | 16-04-20 | 20:10

Way to go, sloop ze van Rossem!

skoftig | 16-04-20 | 20:09 | 3

Daar is geld voor nodig.

Normpje | 16-04-20 | 20:12

Nexit! NU!

Sgt. Pepper Spray | 16-04-20 | 20:09

We dansen de polonaise. Hulde voor de Joop Jetten pica.

Poesman | 16-04-20 | 20:09

Allemaal onwaar zo te zien....... kortom:

Fuck de EU, alleen maar hol gelul, geld verbrassen van een ander........ maar nooit daden!

Fatwabuster | 16-04-20 | 20:09

Hoeveel argumenten wilt u nog voor een #nexit horen?

kapotte_stofzuiger | 16-04-20 | 20:08

"Complexe toeleveringsketens, zelfs binnen de EU, versterken de noodzaak van het delen van ervaringen en middelen."
Was die ervaring delen hoe mondkapjes en ventilatoren op de beste manier bij de buren weg te kapen?

paridae | 16-04-20 | 20:08

Die onderste afbeelding is de sleutel. Ik word onpasselijk van die figuren die bij elk weerwoord beweren dat je tegen "Europa" bent, en vervolgens roepen dat de oplossing meer "EU" is.
Europa is een continent met individuele staten, met ieder hun eigen levenswijze, structuren, kracht en zwaktes.
EU is een niet te vreten bureaucratische eenheidsworst die slechts goed is in het verbranden van gemeenschapsgeld. Om de EU te redden moet er heel fors de bezem doorheen, met als uiteindelijk doel een ECONOMISCH samenwerkingsverband van indivuduele autonome lidstaten. Niet minder, en zeker niet meer!

marcoplarco | 16-04-20 | 20:07 | 4

@De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:37:

Haha geen oorlogen al duizenden jaren.

sprietatoom | 16-04-20 | 21:34

@De waard zijn gast | 16-04-20 | 20:37:
Of het nu Saksen, Romeinen, Galliërs of Grieken zijn, die volkeren hebben zich prima gered.

kapotte_stofzuiger | 16-04-20 | 21:50
▼ 1 antwoord verborgen

Die solidariteit zou moeten bestaan aan het gezamelijk China boycotten. Tariefmuren, godnondeju.

omanders | 16-04-20 | 20:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen