Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Rapport: 'Stikstofsommetjes naaien boeren'

Huisvlijtrapportjes door geïnteresseerde leken altijd +100

<3 voor dit plaatje

Hee kijk nou. Een aanhanger van Farmers Defence Force die meer kan dan piswoeste persberichten, halfbakken Holocaustvergelijkingen en stamelende sorry's. Politicoloog en medisch informaticus Evert Mouw is aan het rekenen geslagen met de emissiedata die het RIVM pas na een rechtszaak (foei) heeft vrijgegeven. Evert vindt het model van het RIVM niet goed genoeg om lokaal stikstofbeleid op te baseren, terwijl dat nu wel gebeurt. In het rapport onderbouwt hij die mening met berekeningen op basis van de brondata (die geen brondata zijn, zoals hij laat zien), maar ook met andere documenten en bronnenmateriaal. U kunt het hele rapport hier downloaden (mirror-pdf). Verplichte kost voor stikstofstamelaar Rob Jetten!

In dit draadje van een hoogleraar zit op het oog valide kritiek op enkele beweringen in het rapport en verder vooral de zin die het voor ons als leken goed lijkt samen te vatten "In feite onderstreept dit rapport dus wat we eigenlijk al wisten: we moeten beter weten waar de depositie op natuurgebieden nu precies vandaan komt. En we moeten de emissies van industrie/luchtvaart niet negeren." Mouw verbindt aan deze constatering in zijn rapport een aantal aanbevelingen, die niet zozeer uit zijn berekeningen voortvloeien maar meer laten zien hoe hij politiek in de discussie staat. Wat verder prima is, omdat Mouw er ook niet geheimzinnig over doet hoe hij in de wedstrijd zit. 

Wij zouden zeggen: het stuk en de hele stikstofdiscussie onderstrepen vooral dat de politiek goed moet nadenken over hoe lastig het is dat steeds meer beleid wordt gemaakt op basis van voor de leek volstrekt onnavolgbare (en per definitie imperfecte) modellen van de werkelijkheid. Je kunt wel betere modellen en betere metingen eisen, maar ook als die niet beschikbaar zijn moet er beleid worden gemaakt. Of die modellen goed genoeg zijn, is uiteindelijk ook weer een politieke afweging.

Het vervelende is dit. Aan de ene kant moet de politiek juist erkennen dat door het beleid op modellen te baseren, individuele boeren niet alleen als gevolg van beleidskeuzes worden benadeeld, maar ook als gevolg van bepaalde technische keuzes. Die keuzes worden niet met de intentie gemaakt om boeren te benadelen, maar pakken in sommige gevallen wel zo uit. Door zo'n tekentafelwerkelijkheid benadeeld worden is voor individuele burgers extreem wrang, ook al is het in het grotere plaatje misschien onvermijdelijk. Zo'n onrechtvaardigheid is niet weg te wuiven door je te verschuilen achter de onafhankelijkheid van instituten en boos te worden als die door boeren (of anderen) in twijfel wordt getrokken. De politiek moet juist de feilbaarheid van de door die instituten gebruikte modellen erkennen en dat meewegen in de manier waarop de boeren worden behandeld. 

Aan de andere kant moeten de boeren accepteren dat er nu eenmaal beleid gemaakt moet worden op basis van imperfecte modellen. Meten is weten, maar meten is erg duur en heel erg goed meten helemaal. Er is geen perfecte oplossing de stikstofcrisis. Het is geen kwestie van 'die heeft gelijk, die niet, en nu gaan we allemaal weer door'. Wij durven dan ook nu al wel te voorspellen dat de berekeningen van het Mesdag-Zuivelfonds op 20 februari ook niet het eindpunt van de discussie gaan worden. Er is namelijk een politiek probleem, dat de politiek moet gaan oplossen. Het liefst samen met de boeren (en de natuurbeschermers). 

Reaguursels

Inloggen

Hey wat leuk: een genuanceerd artikel. Vroeger was D66 van de nuance. Das war einmal.

van heinde en verre | 10-02-20 | 15:48

De berekening is super simpel, je begin met de gewenste uitkomst en brij je er een sommetje omheen die klopt.

revolte | 10-02-20 | 13:08

Als ik de TROPOMI satellietbeelden bekijk, zie ik de hoogste concentraties voornamelijk boven de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Ruhrgebied... Maar het zal wel aan de boeren en automobilisten liggen

Fatass | 10-02-20 | 11:00

Overheid, beleid en juiste cijfertjes zullen nooit in één en dezelfde zin voorkomen.

Ruikbaard | 10-02-20 | 10:15

Voor de carrièrepolitici die nu aan de macht zijn, of die binnenkort aan de macht willen komen, doen feiten er al lang niet meer toe. Ze hebben een bepaald doel en zoeken daar excuusjes bij. Soms is dat een utopie, en is deugen het middel. Soms zijn dat goedbetaalde luizenbaantjes voor vriendjes met een adviesbureau, en dat is stikstof het middel. Zo simpel is het.

Chuck the plant | 10-02-20 | 09:53

Ten eerste is hier een papieren stikstofprobleem. Zou Duitsland bijvoorbeeld dezelfde extreem lage normen hanteren, dan lag het hele land plat.
Ten tweede is ammoniak uit de landbouw niet schadelijk. Dit in tegenstelling tot NOx uit de industrie, verkeer, etc.
Ten derde is meten weten duur? Misschien. Maar altijd beter dan blindelings miljoenen onterecht uitgeven, en sectoren vals beschuldigen.
Of is het uiteindelijk toch allemaal te doen om bouwgrond te verkrijgen voor de omvolking en iedere vorm van zelfstandigheid weg te vagen ( Zie ook het fiscaal moeilijker maken voor zelfstandigen)?

Mart6037 | 10-02-20 | 09:32

Ik herhaal het hier nog maar eens. Heide is een cultuurlandschap.
Een cultuurlandschap is een landschap dat onder invloed van de mens is gevormd.
En wel door: BOEREN!!

Dommelsch | 10-02-20 | 09:32

Planten leven van CO2 en Stikstof, WTF

A.C.H.M.E.D | 10-02-20 | 09:18

stikstofstamelaar... 3x woordwaarde. Jeetje... Hebben we nú al hét woord van 2020 gespot?

Teeweetwee | 10-02-20 | 09:16

De hele berekening is simpel. Het hele klimafaat beleid gaat ons 1000 miljard kosten. Linksom, rechtsom, goede modellen, slechte modellen, wetten, eu regels, verdragen etc.. Het maakt geen reet uit met hoeveel tegen argumenten je komt de blinde klimaat hysterie kost 1000 miljard. Kapotte boeren, uitgekochte boeren, hogere btw zijn slechts het gevolg. De ontvangers van deze 1000 miljard zullen er alles aan doen om de stroom geld te ontvangen
De modellen zijn zo gemaakt om dit de faciliteren. Het daadwerkelijke klimaat heeft er geen ruk mee te maken.

peterdh | 10-02-20 | 07:37 | 5

@God Zelf | 10-02-20 | 08:05: de rijkere landen zoals Griekenland! Heb ik iets gemist?

Harrie7949 | 10-02-20 | 08:30
▼ 2 antwoorden verborgen

TNO kwam met de mededeling dat NL 4x zoveel stikstof uitstoot als andere Europese landen (en weet dat aan de landbouw). Kennelijk negeren TNO (en het RIVM) dat NL 4x zo dicht bevolkt is als het Euroees gemiddelde. Dat negeren, mijne dames en heren, is het frame dat onze “wetenschappers” gebruiken.

Rest In Privacy | 10-02-20 | 07:23 | 3

Het gaat vooral om landbouwstikstof in deze bewering. Ik snap nog immer niet dat jarenlang voor de boeren nadelig beleid in de schoenen van RIVM en TNO wordt geschoven. Natuurlijk zijn de boeren de grote vervuiler, maar de schuld daarvan ligt bij de politiek.

DeWeerman | 10-02-20 | 08:20

@DeWeerman | 10-02-20 | 08:20: Hoezo natuurlijk? Industrie stikstof wordt geeneens meegenomen, terwijl dat vele malen schadelijker is.

Mart6037 | 10-02-20 | 09:25

@Mart6037 | 10-02-20 | 09:25: Er zit een onzekerheidsmarge rondom de metingen, maar de landbouwcontributie is dusdanig hoog dat het weinig zin heeft om het RIVM de zwarte Piet toe te spelen. Dit is enorm slinks van de regering, omdat zij dondersgoed weten dat het probleem het resultaat is van het CDA-Rabobank-veevoeder-supermarktenkartel. Laten we dat kartel nu eens gaan breken, de boeren een fatsoenlijke prijs betalen voor hun producten en die excessieve overproductie reduceren.

DeWeerman | 10-02-20 | 09:50

Zolang het kabinet OOK bestaat uit (semi) geinteresseerde leken, moet bij hen ook duidelijk zijn dat elk model begint met een aantal aannames. Verkondigen dat zij de waarheid kennen in complexe dossiers zonder de aannames mee te nemen, laat zien dat zij net zo slim (dom?) zijn als de gemiddelde SBS6 kijkert.

ScumbaggusMaximus | 10-02-20 | 07:05 | 1

Leken is nog te gemakkelijk gezegd. Zoek voor de grap op hoe Jetten bij Jinek uitlegt dat je met stikstof kunt koken en dat het gaat om een stofje dat een 'deken' over de plantengroei legt (STIKstof) en de groei aldus verstikt. Dit is geen leek, dit is een 'vollidiot'. Hoe is het mogelijk dat wij worden geregeerd door zulke onbenullen.

God Zelf | 10-02-20 | 08:10

Er is geen stikstof en CO2 probleem het wordt u aangepraat. Men probeert u bang te maken en bange mensen betalen wel aan de maffia.

Mo het varken | 10-02-20 | 06:47 | 1

Precies en je wordt bang gemaakt met of iets onzichtbaars of het is onbereikbaar.

Boerenlogica | 10-02-20 | 07:24

Dank zij de storm "De storm des doods" is al de CO2 naar Duitsland gewaaid. Dus hebben we komend jaar geen probleem meer. Ik vier dat met een moorkop die zo niet meer mag heten van de vegan drambakker. Ieder mag eten wat hij zelf wil en misschien evolueren wij naar veganisten maar dat zal minimaal 10.000 jaar duren voordat ons darmstelsel aangepast is. De mens en andere mensapen zijn omnivoor. Mijn kat lust geen spruitjes die zijn niet gezond voor hem. NL is gek aan het worden. We moeten kunst verwijderen omdat moslims misschien Degas aanstootgevend vinden. (van Gogh museum). Negers mogen niet meer blote vrouwen zijn vies. Wat is de volgende stap: zandgebak, zandbak verbieden omdat dat verwijst naar Berbers de noord Afrikaanse slavenhandelaars
c.q. woestijn bewoners? Kat doet boerenkool zonder worst uitkotsen. Krankzinnig land zijn we.

I.Q. NUL | 10-02-20 | 06:26 | 3

Goeie nick

Beste_Landgenoten | 10-02-20 | 09:06

Stikstof: de stok waarmee de boeren van hun grond worden geslagen. De overheid wil huizen bouwen nl. En de enige plaats is landbouwgrond. Stikstof gast niet meer weg.

K.A. Leneet | 10-02-20 | 05:40 | 1

Nee, Maar dit kabinet wel.
En de EU
Al in time.

Ben Adam | 10-02-20 | 06:25

Die Evert Mouw , maak deze man de nieuwe minister president.

Banenenrepubliek | 10-02-20 | 05:04

De zoveelste 'aangepraatte' crisis. Buiten dat zou het effect van Nederlandse maatregelen globaal minimaal zijn. Zoiets moet globaal aangepakt worden, maar er zijn natuurlijk teveel landen die op basis van wetenschappelijke geruchten geen (overhaast) beleid gaan maken.

SlimmeBelg | 10-02-20 | 03:48 | 1

Welnee man. NOx is ontzettend ongezond en komt nauwelijks de stadsgrenzen uit.

DeWeerman | 10-02-20 | 08:22

Die Rob Jetten en zijn uitleg over stikstof, dat het een verstikkende deken is. Oh echt he! Dit land gaat ten onder. De hele wereld praat over stikstof en Rob heeft werkelijk geen flauw idee waarover het gaat. Dat ze die ooit die functie hebben kunnen geven, werkelijk er zijn geen woorden voor!

Tuinhekje | 10-02-20 | 02:29 | 3

Een fractieleider moet zijn fractieleden in het gareel houden. Andere kwaliteiten worden er niet van hem verlangd.

Leffe Blonde | 10-02-20 | 06:56

Totaal oninteressant wat Jette onder zijn verstikkende deken doet. Ik wil daar niet over fantaseren.

I.Q. NUL | 10-02-20 | 07:03

Het schijnt dat stikstofvergiftiging te herkennen is aan robot gedrag!

Harrie7949 | 10-02-20 | 07:39

“Je kunt wel betere modellen en betere metingen eisen, maar ook als die niet beschikbaar zijn moet er beleid worden gemaakt.”. Dat lijkt me een denkfout. Je gaat ook geen patiënten behandelen op basis van onvolledige diagnoses. Bij onvoldoende kennis ligt het voor de hand om te blijven doen wat je doet totdat je meer weet.

Hetze Haatstra | 10-02-20 | 00:03 | 8

@Hetze Haatstra | 10-02-20 | 01:14:
Hele goeie vergelijking.

Datgingniegoed | 10-02-20 | 02:04

Ehh op basis van slechte modellen moet je maar handelen op basis daarvan. Dus alsnog de tandarts tijdens het maken van je foto even hard met het apparaat schud en *al* je tanden klaarblijkelijk op de verkeerde plek zitten op basis van de gemaakte foto gaan we gewoon al je tanden trekken. Want tja, de foto is wel bagger, maar is nu eenmaal de enige die we hebben?

peterdh | 10-02-20 | 07:45

@Hetze Haatstra | 10-02-20 | 01:14: dat klopt, maar mijn grootste probleem is dat Rob Jesse zich verschuilt achter die krakkemikkige scan, en iedere opmerking afdoen met "hoe durf je aan het #rivm te twijfelen".

frank87 | 10-02-20 | 09:35
▼ 5 antwoorden verborgen

Een tweetje van een professor is valide kritiek, Ronaldo? Op het oog? Omdat het lekker blond wijffie is?

Stormageddon | 09-02-20 | 23:47 | 5

@DeWeerman | 10-02-20 | 08:25:
Mevrouw geeft in heur tweetje geen enkele onderbouwing. En dat is het enige linkje van Ronaldo’s beoordeling van “valide kritiek”. En ik kan niet beoordelen of ze verstand van zaken heeft. Ik ga niet zomaar af op iemand die “professor” in de twitternaam heeft en koketteert met heur titeltje en dat als autoriteitsargument gebruikt. Dat maakt op mij geen indruk. Integendeel, dat wantrouw ik als de neten. Als je meent dat nodig te moeten hebben om “op persoonlijke titel” tweeten (dat is al ironisch, want nee, dat doe je dan juist niet, je gebruikt de titel van je aanstelling in je twitternaam) en alleen je “expertise” opvoert als argument en onderbouwing, dan ben je geen knip voor de neus waard.
(En inmiddels is dat tweetje ook voorzien van correct commentaar door ene André Meekes.)
Duidelijk?

Stormageddon | 10-02-20 | 13:58

@Stormageddon | 10-02-20 | 13:58: Ik vind haar Twitterfeed wel interessant, ze legt er veel op uit. Ik mag helaas geen links delen.

DeWeerman | 10-02-20 | 14:26
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vind partijen die met miljarden belastinggeld willen smijten om "de natuur te redden" en tegelijkertijd niets doen tegen de massa-immigratie zooo schattig. Die "geredde natuur" daar gaat in de loop van deze eeuw een lap beton overheen om de volgende serie Afrikaanse/islamitische getto's op te bouwen.

petersteenkamp | 09-02-20 | 23:44 | 4

Inderdaad, en anders gaan er wel zonnepanelen overheen...

oh no | 10-02-20 | 02:21

Als we nu eens afstappen van de gedachte dat natuur maakbaar is (Oostvaarders plassen) dan hebben we al veel gewonnen. We leven in een en/en maatschappij je kunt niet mensen blijven importeren en tegelijk meer natuur hebben. De boeren zouden zeggen : de geit en de kool sparen. De boeren zijn zo dom nog niet.

I.Q. NUL | 10-02-20 | 06:44

@I.Q. NUL | 10-02-20 | 06:44:
Tja schattig, die hoop op realistische leiders. Die op basis van realiteit besluiten nemen.

peterdh | 10-02-20 | 07:49
▼ 1 antwoord verborgen

Heeft Evert Mouw dit gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift? Is er peer-review geweest? Is hij wetenschappelijk opgeleid in dit gebied? Wil hij serieus bijdragen aan een wetenschappelijke discussie? Nee, nee, nee en nee. Het is gewoon iemand met een politieke mening die het equivalent van een blogpost heeft geschreven en het een "rapport" heeft genoemd. Leuk voor de "farmers" om lekker mee te wapperen, maar het gaat de discussie geen steek verder helpen.

Dr.Faasse | 09-02-20 | 23:39 | 8

Sta ik verbaast te kijken?
Het hele vermeende klimaat probleem is een valse wetenschap met alleen maar politieke intenties en zo ook het stikstof “probleem”

Datgingniegoed | 10-02-20 | 01:51

@Dr.Faase,
Een wetenschappelijke theorie klopt, Totdat het tegendeel bewezen is.
Maar dan moet dat ook openbaar worden en niet worden weggemoffeld.

Datgingniegoed | 10-02-20 | 02:00
▼ 5 antwoorden verborgen

Goeie genade wat is die Jetten een onbenul.

knutsel_ | 09-02-20 | 23:26

'We moeten besluiten nemen op imperfectie modellen' klinkt als 'We hebben geen ingenieurs, maar bouwen toch een brug'. Hoe onafhankelijk is een overheid die Schiphol en gedeeltelijk KLM in bezit heeft.
Jarenlang heb ik de koning en koningin horen zeggen dat het met het milieu beter ging tijdens prinsjesdag, en verder kunnen lezen in rapportages van verantwoordelijke ministeries. Nu laat de RvS een scheet en moet alles op de schop. Een puur hypothetisch probleem.

arlen | 09-02-20 | 23:13 | 1

Juist,

Datgingniegoed | 10-02-20 | 00:34

De onzekerheid van de metingen is dus echt gi-gantisch, en dan beleid op basis van verschillen van tienden van een procent maken, ongelooflijk. Mooi rapport, goed gedaan! LaTeX altijd +1.

grownoodlyappendages | 09-02-20 | 23:09

Ik heb het rapport gelezen en is in mijn optiek objectief, maar ik zou tegen al die wijsneuzen die het maar niks vinden zeggen, hoe kun je een overheid en die Klavertje en Jetten nog serieus nemen door te zeggen dat bv. houtcentrales wel goed zijn voor het klimaat terwijl kernenergie de oplossing is.
Wel beste reaguurders het gaat Rutte en zijn bedriegers niet om de boeren maar om goedkope landbouwgrond die weer duur wordt vekocht als bouwgrond.
Het beleid van Rutte is al 10 jaar desastreus en nog is Nederland niet wakker.

oakmont | 09-02-20 | 23:05

Een beetje naïef stuk, Ronaldo! ‘De politiek moet goed nadenken..’ Er is door Duyvendak en consorten goed nagedacht wie er politiek/ anders onder druk moet worden gezet met fabels, maar die worden één voor één doorgeprikt

Guust Kadaver | 09-02-20 | 22:59

Ik nodig iedereen uit om zich door een leek te laten behandelen voor prostaatkanker. Of door een leek hun kinderen op dyslectie te laten onderzoeken. Of een leek de ontsluiting tijdens de bevalling van hun eerste kind te laten bepalen. Of, beter nog, een leek te laten bepalen of ze wel of niet hun rijbewijs krijgen. Of in een door een leek onderhouden Boeing te stappen naar een door een leek te begeleiden diepzeeduik cursus op Aruba, met een leek als piloot.

Ignatius J Reilly | 09-02-20 | 22:52 | 5

Het lijkt mij helemaal niet onverstandig dat we dit vermeende probleem nogmaals door objectieve deskundigen laten onderzoeken voordat we onnodig de halve agrarische industrie de nek omdraaien.

Datgingniegoed | 09-02-20 | 23:09

@Ignatius J Reilly | 09-02-20 | 23:03:
Nou kom maar op met die meet data dan .
Durf te wedden dat de FDF daar best interesse in heeft.

Datgingniegoed | 09-02-20 | 23:14

Een leek, dan kun je nog geluk hebben.
Maar met volidioten zoals Klaver en Jetten gaat het gegarandeerd mis.

de honden blaffen... | 09-02-20 | 23:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Er is dus al heel lang (2012) een veldstudie van de Wageningen Universiteit, naar stikstofdepositie in een natura2000 gebied (Dwingelderveld) omringd door boerenbedrijven, waaruit blijkt dat het RIVM verhaal niet klopt, maar die studie is jarenlang onderdrukt, in een diepe la gelegd, onder het motto: “lekker gewerkt pik, goed verhaal, maar doen we helemaal niets mee”.
edepot.wur.nl/328849

Stormageddon | 09-02-20 | 22:51 | 2

Prachtig gebied.
Een van weinige onaangetaste stukjes Nederland.

de honden blaffen... | 09-02-20 | 23:22

Tkx, wordt tijd voor een excuus aan @FarmersDefenceForce

Guust Kadaver | 10-02-20 | 00:06

ach ,straks gewoon lekker met elkaar op een half lege snelweg 100 rijden .kortom de auto met aanhanger of vrachtwagen gaat net zo hard .word dan lekker achter elkaar aan sukkelen.en .. oja over half jaar bericht in de dooie boom dat er heul veul grove snelheids overtredingen zijn .want reken er maar op dat er geflitst gaat worden .stik lekker in de stikstof en zelfgemaakte crisis ,dan trap ik t gaspedaal nog ff in op de oostenrijkse snelweg met 140 ... vroem..

bowlfabriek | 09-02-20 | 22:41 | 2

Voor de Tesla boys maakt het niet uit die haal ik nu al massaal in met 120. Die 400 km halen ze alleen met 90 kmh.

Trumme | 09-02-20 | 23:11

Zoals eerder al gezegd jet stikstof propleem is een probleem op papier.
En waarschijnlijk een list om de boer van zijn grond te onteigenen.
m.youtube.com/watch?v=A6zssjZM5Js

Datgingniegoed | 09-02-20 | 22:33 | 5

@Stonecity | 09-02-20 | 22:35:
Hhm, Ik denk dat ze er zonne weides en windmolen parken gaan bouwen .
Het volk wordt weggestopt in torenflats in mega grote steden die grote winkel centra er onder hebben. Total control-Sustainable development.

Datgingniegoed | 09-02-20 | 22:46

@Datgingniegoed | 09-02-20 | 22:46:
Precies. Dat is ook de worst die aan de gemeenten wordt voorgehouden. Op zich zijn een heleboel gemeenten en gemeenteraden helemaal niet vóór wind- en zonneparken (kijk maar naar het Oostermoergebied, Aa en Hunze), maar ze zijn allemaal de RES gebieden ingerommeld omdat het moet van het Rijk. Het is eigenlijk een nieuwe bestuurslaag zonder democratisch mandaat of verantwoording, vermomd als een soort gemeenschappelijke regeling waar je niet uit kunt als gemeente, en als je niet je deel van de energie-opwekkingsopgave “vrijwillig” oo je grondgebied realiseert dan wordt het door het Rijk gewoon opgelegd (inclusief onteigeningen e.d.), maar de worst die wordt voorgehouden is de OZB. Want wind- en zonneparken zijn industriële bedrijfsobjecten en kunnen dus met een gedifferentieerd OZB tarief zwaar worden belast door de gemeenten. Dat kan armlastige plattelandsgemeenten dus miljoenen opleveren. Dat hun burgers daardoor een vele hogere energierekening krijgen is niet boeiend.
Gewone woningen leveren ook wel meer OZB op dan weiland, maar lang niet zoveel als industrie. Dus zo wordt het voor gemeenten aantrekkelijk gemaakt.
Da’s het spel.

Stormageddon | 09-02-20 | 23:20

@Stormageddon | 09-02-20 | 23:20:
Het zou heel goed kunnen. Ik denk dat Nederland zo’n beetje dezelfde aanpak hanteert als de “energie wende” van onze oosterburen. Een ordinair verdien model waar milieu/klimaat/welvaart geen ene moer mee opschiet.
Ook hier dicteren internationale verdragen wat er in Nederland moet gebeuren en dit is ook de reden waarom Trump uit het klimaat akkoord is gestapt.
Maar goed , Waarschijnlijk dat ik bij u nu ook een open deur probeer in te trappen.

Datgingniegoed | 10-02-20 | 01:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Nederland heeft +- 100 natura 2000 gebieden en bv Frankrijk maar 30 .

Boerenlogica | 09-02-20 | 22:30 | 1

Ik grens aan zo'n gebied. Als ik een scheet laat gaan de alarm bellen af ... (Bij Jetten en Klaver) ,,,

Zwizalletju | 09-02-20 | 22:32

Heeft Jetten zonder smetten al getwitterd dat Mouw een racistische fascistische xenofobe rabiaat-rechtse populist is die roep-toetert vanaf de zijlijn?

isitsoornot | 09-02-20 | 22:27 | 1

Het zal volgens Jetten een spiNAZI zijn.

RenedieLange | 09-02-20 | 23:39

Ja, echt goed onderbouwd dit, ook helemaal niet geschreven door een duidelijke aanhanger van FDF. Kom op, ik snap dat dit leuk is als clickbait en dus advertenties, maar wat een non-schrijfsel.

captainobvious | 09-02-20 | 22:25 | 1

Jij hebt alle 46 pagina's gelezen begrepen? Zo ja, graag een uitgebreide reactie over wat er niet klopt, met bronnen. Zo nee, hou je muil man.

TheBigKirth | 09-02-20 | 22:28

Ik zie uit naar de dag dat degenen die het kartel blindelings blijven volgen en soms tegen beter weten in daarop stemmen, knuppel hard met hun neus op de realiteit klappen. Dat de gepeperde rekening als zure druiven over hen heen daalt en dat ze niets anders kunnen prevelen dan: hadden we dan toch maar............ En dan gaan ontkennen en natuurlijk lopen janken.
Jawel, na de oorlog zat echt iedereen bij het verzet........

Broadsquire | 09-02-20 | 22:24

We gaan richting het Japan scenario.
Het land heeft zelf bijna niets en moet alles importeren.
Met een kleine kanttekening dat Japan en 100% homogene gemeenschap is.
Vorig jaar vingen ze dacht ik, ik meen 9 vluchtelingen op. U mag raden hoeveel daarvan moslim waren?

Miezerig | 09-02-20 | 22:22 | 2

Mij vrouw is Japans, we komen regelmatig in dat land. De immigratie eisen zijn super streng. Maar de Japanse satelliet tv uitzendingen die we hier kunnen ontvangen laten meer dan voorheen zien dat het land in de ons zo bekende zieligheidsindustrie stuip kruipt. Steeds vaker verschijnen er excuus negers, excuus hoofddoeken, excuus buitenlandiers in de programma's, want wel lief zijn voor elkaar en zoveel mogelijk schuldgevoelen uitzaaien. Dat maakt een vruchtbare grond waar een land mee verziekt kan worden. Elke zondagavond is er een half uur durend programma dat vrijwel niets anders laat zien dan Trump en Brexit bashing, jawel. Dat virus is nog sneller dan Corona.

Broadsquire | 09-02-20 | 22:33

"Het land heeft zelf bijna niets en moet alles importeren." Maar dat geld niet voor Nederland en heeft boter, kaas, melk, eieren, vlees, graan, mais, groentes, tomaten etc. Alles waar de kritische zwemelaars in Brussel en omstreken meteen de hoofdprijs voor willen betalen.

rmstock | 10-02-20 | 00:12

In plaats van simpel wat linkjes plaatsen zou u dit kunnen kunnen voorzien van enige context ?

Zwizalletju | 09-02-20 | 22:31

Carola Schouten uitgelachen om Stikstof-tweet / Hahaha. Schiphol = schoon 4 okt. 2019 www.geenstijl.nl/5149882/carola-schou...
Volgens Schouten en het RIVM hebben de boeren het gedaan en is schiphol as clean as a whistle. Maar niet volgens de meetgegevens van KNMI/ESA. Het Ministerie van IenW praat over stikstof/CO2 depositie. Over CO2 is geen discussie omdat iedereen wat CO2 is. Als men over stikstof praat waar hebben we het dan over ? N2, N2O, N0, NO2, NO3 of NH3 en NH4 ? en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_cycle Er is een chemische reactie NH4 + NO2 → N2 + 2H2O die water en stikstofgas oplevert. Dus in plaats van de boeren de schuld te geven dient de overheid een werkend proces en oplossing aan te leveren, en geen extra belasting of halvering van de veestapel.

Feynman en/of Feiten – De Pokongranaat / De dubieuze rol van het RIVM in de stikstofgekte 5 okt. 2019 www.geenstijl.nl/5149888/feynman-en-o...
Feynman geeft een duidelijk overzicht hoe en waar de stikstof data tot propaganda wordt voor de overheid. Volgens de tweet van Carola Schouten : "Stikstofdepositie per bron - Stikstofdepositie is het neerdalen van stikstofoxiden en ammoniak vanuit de lucht op de grond. Deze tabel geeft een overzicht van de stikstofdepositie per bron in 2018." Volgens de beschrijving van het KNMI/RIVM voor NO2 metingen per satelliet wordt NOx in de troposfeer nl.wikipedia.org/wiki/Troposfeer binnen een paar uur volkomen afgebroken. Dat stikstofoxiden en ammoniak vanuit de lucht kunnen neerdalen op de grond is nagenoeg onmogelijk. De MetOp (Meteorological Operational Satellite) NO2 meting wordt met name gebruikt lokalisatie en detectie van stikstofoxiden en ammoniak bronnen in en op de aardbodem.

GSTV. Heel Holland remt voor stikstofcrisis / Ook uw voet moet van het gas af 5 nov. 2019 www.geenstijl.nl/5150412/gstv-heel-ho...
De internationale lobby die de stikstofcrisis aanzwengelt, maakt zelf regelmatig ook overdrijvingen en aannames ter eigen voordeel : "Controlled human exposure studies evaluating the effect of inhaled nitrogen dioxide (NO2) on the inherent responsiveness of the airways to challenge by broncho-constricting agents have had mixed results. In general, existing meta-analyses show statistically significant effects of NO2 on the airway responsiveness of individuals with asthma. However, no meta-analysis has provided a comprehensive assessment of the clinical relevance of changes in airway responsiveness, the potential for methodological biases in the original papers, and the distribution of responses [ ... ]"

rmstock | 09-02-20 | 22:59

Het is wel raar dat de cijfers consequent negatief uitvallen voor de agrarische sector en niet voor luchtvaart en industrie en verkeer. Nu kan GS wel stellen dat we dat maar te accepteren hebben met zn allen dat modellen niet perfect zijn.
Maar als je nu al weet dat er van de cijfers niet veel klopt gaan de maatregelen natuurlijk nooit werken. En zal de stikstofdepositie amper afnemen.
Geeft te denken dat het werkelijke motief toch is om boeren van hun land te scheiden. Want grond daar is gebrek aan in NL, grond die nodig is voor alle groene plannen.

FredJ | 09-02-20 | 22:17 | 1

Als je het stikstofprobleem als juridisch probleem ziet, dan geldt ook de rechtsgelijkheid. Dat is een juridisch punt, dat als boeren ammoniak-uitstoot moeten reduceren, omdat er via het vergunningenstelsel nu eenmaal veel over bekend is, dat de reductie van NOx van andere sectoren net zo veel moet zijn, te meer omdat NOX ook nog eens gezondheidsschade te weeg brengt naast de mileuschade, ook al is er niet zo veel over NOx-uitstoot van verkeer en industrie bekend, bij gebrek aan gehandhaafd vergunningenstelsel voor die sectoren.

tipo | 10-02-20 | 09:07

Al eerder aangehaald, er komt een dag dat vele gebieden in Nederland die wij thans nog kennen als groene weiden en natuur, een volgepropte bebouwing krijgen. Uw horizon is niets meer dan kilometers beton en stenen, omgeven door windmolen parken, velden vol zonnepanelen, een infra van wegen en spoorlijnen. Is dat niet mooi? Zo kennen wij ons land weer, een bomvol sardienenblik waar de originele smaak van is verdwenen. Vervangen door eenheidsworst.
Stadse mensen regeren over ons, mensen die niet beter weten dan dat hun woonkamer uitkijkt op een muur aan de overzijde, de slaapkamer kijkt uit op de schutting van de buurman, enzovoorts, enzovoorts. Groen is het stadspark wat overbevolkt wordt door hipsters met hun biologische avocado smoothies. Die denken dat zuurstof gemaakt wordt van zuurkoolsap, weten zij veel, dat hebben ze op school niet geleerd, en je hoort er niks over bij de walki talki shows op TV. Het klimaat beleid in Nederland is op basis van list en bedrog, niets meer dan een manier om de boeren, burgers en buitenlui nog zwaarder te treiteren en te belasten.
Stem ze weg!

Broadsquire | 09-02-20 | 22:12 | 7

@botbot | 09-02-20 | 22:39:
Geen contact. Een akkoord. Het is niet eens een verdrag, maar een niet juridisch bindende slotverklaring van een conference of the parties van de IPCC, met niet meer dan een inspanningsverplichting van de deelnemers. Als er 100% is ingespannen zonder enig resultaat, dan is er ook aan de verplichting van het akkoord voldaan.

Stormageddon | 10-02-20 | 03:27

De plannen liggen al klaar; zie TristateCityEurope, Nederland wereldstad - 30 miljoen mensen, sustainable urban powerhouse. Als je doorscrollt op 'over ons' kom je veel bekende speknekken tegen.

accuvrijezondag | 10-02-20 | 10:49
▼ 4 antwoorden verborgen

Lees het rapport en de schellen vallen van je ogen, ze doen echt maar wat in Den Haag en zijn zeer selectief in welke bedrijfstak wel meetelt qua uitstoot / neerslag en welke niet.
Met name t.a.v. de cijfers van de industrie en luchtvaart is het een rommeltje.
Dit rapport haal m.i. het hele kulverhaal van Rutte en co. onderuit.

oakmont | 09-02-20 | 22:11 | 2

Een rapportje wat in uw straatje past spreekt natuurlijk de waarheid.

botbot | 09-02-20 | 22:15

Vertel eens heb jij het gelezen, zo te horen niet.

oakmont | 09-02-20 | 22:28

Er wordt helemaal geen beleid gemaakt op basis van modellen. De politiek weet niks maar wordt grotendeels beïnvloed door (gesubsidieerde) lobbyclubs, multinationals en geldpushers. Daar rolt een klimaatsprookje uit, daar worden modellen op aangepast en daarom zijn boeren ook zo fel tegenstander. Boeren moeten weg voor milieuvervuilende windmolens en zonnepanelen om die dystopische Randstad van stroom te voorzien.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:09

De militaire vliegvelden bestaan volgens het RIVM niet. Ik zou soms willen dat ze gelijk zouden hebben.

Ploertje | 09-02-20 | 22:07

Maar Jetten komt in dat fragment wel met de oplossing voor het aardgasprobleem.
We gaan gewoon op stikstof koken.

de honden blaffen... | 09-02-20 | 22:07 | 1

Maar vergeet even dat het aardgasnetwerk dasrvoor niet geschikt is.
Dus ff een nieuwe voor stikstof aanleggen.

RenedieLange | 09-02-20 | 23:54

En het volgende boekhoudkundig ambtelijk probleem met reële gevolgen voor de burgers is al weer in de maak. Met de uittreding van Groot Brittanie uit de EU moeten waarschijnlijk de andere EU lidstaten de CO2 uitstoot nog een keer extra beperken. De Britten voldoen nu namelijk al aan de CO2 doelstellingen van 2030 .. www.welt.de/wirtschaft/video205701055...

therealbraindump | 09-02-20 | 22:06 | 7

@botbot | 09-02-20 | 22:25: daar gaat die link helemaal niet over... ach, laat ook maar zitten.

therealbraindump | 09-02-20 | 22:27
▼ 4 antwoorden verborgen

Ambtenaren zijn selectief blind en doof als het op feiten en waarheden aankomt, dus dit document is aan dovemansoren en blindemansogen gericht...

Eagle_Eye | 09-02-20 | 22:05

Nu gaat het weer koud worden in Nederland....
"Doordat het water in de oceaan opwarmt kan een belangrijke arctische golfstroom omkeren. Als dat gebeurt krijgt West-Europa mogelijk te maken met veel kouder in plaats van warmer weer. Daarvoor waarschuwen wetenschappers van NASA""
www.welingelichtekringen.nl/wetenscha...

pga | 09-02-20 | 22:00 | 4

Er is helemaal geen consensus dat het water in de oceanen opwarmt.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:12

Dat wordt lachen met je warmtepomp.

TheBigKirth | 09-02-20 | 22:31
▼ 1 antwoord verborgen

Heb het gelezen en is zeer goed onderbouwd.
Het beleid van Rutte en co. is gebaseerd op drijfzand, ze doen maar wat van op hoop van zegen.

oakmont | 09-02-20 | 21:57 | 1

Goh.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:12

Het boerenjournaal van 6 feb over het verraad van de LTO (blue Tiger studio) is redelijk schokkend wat mij betreft. Hoop dat GeenStijl hier ook eens in duikt, de beerput is diep, heel diep.

Stevo365 | 09-02-20 | 21:57 | 2

Hier gaan inderdaad rode vlaggen omhoog.

Bolhoed | 09-02-20 | 22:24

Volgens het RIVM is de stikstof uitstoot van de landbouw 46% van het totaal in Nederland, (volgens Jetten 70% maar die is niet goed snik).
Volgens datzelfde RIVM is de uitstoot van de industrie 1%.
Iedereen snapt dat dit niet kan kloppen.
Wordt ook de de stikstof opname door de teelt van gewassen meegewogen?

de honden blaffen... | 09-02-20 | 21:56 | 3

Alles wat u zegt klopt niet, aangezien 80% van de atmosfeer en dus van dat wat u in ademt uit Stikstof (N) bestaat.

Zwizalletju | 09-02-20 | 22:10

Stikstofverbindingen zijn al een eeuw gewoon kunstmest. Met stikstof wordt het groener. Stikstofcrisis, depositie is allemaal onzin. Bizar dat dit nog zolang doorgaat.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:23

@Zwizalletju | 09-02-20 | 22:10:
Mijn God, ik dacht dat we dat niveau inmiddels toch wel gepasseerd waren?
Maar niet op GS blijkbaar ..

RandyBiel | 09-02-20 | 22:52

Door stikstof geen landbouw grond meer,dit wordt volgebouwd met beton is co2

Boerenlogica | 09-02-20 | 21:48 | 2

Ja, maar tegen die CO2, daar kunnen bossen gekapt worden. Probleem opgelost.

Rest In Privacy | 09-02-20 | 21:53

CO2 is het belangrijkste voedsel van de planten, zoals mensen zuurstof nodig hebben. Dat hele CO2 probleem is complete onzin. CO2 is goed. Maakt de aarde groener. Libtards helpen alles naar de kloten, ook de wetenschap.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:26

En de EU betaalt in Italië subsidies om boeren te stimuleren een veebedrijf te starten. Het geld verdween in de zakken van de Mafia.
Hier wordt een eerlijke boer, met goede wil en kennis van de bedrijfsvoering alleen maar dwars gezeten. Heel NEderland profiteert van inkomsten die boeren maken. Moeten we soms achteruit hollen in dit land?

Tapioca pudding | 09-02-20 | 21:47 | 6

@SterF... | 09-02-20 | 21:59:

Je haalt verschillende zaken door elkaar.
Wij willen niet betalen voor wanbeleid in Italië, dat klopt; Nexit.
Dat neemt niet weg dat iedereen gebaat is bij het samen oppakken van reële problemen.
De feitelijke constatering dat EU-landen hetzelfde probleem op tegengestelde wijze proberen "op te lossen", geeft aan dat ze;
- òf niet weten wat ze doen;
- òf niet geloven dat er een probleem is.
Kies maar.

*waarschuwen tegen denkfouten door overmatig alcoholgebruik doet*

Dandruff | 09-02-20 | 22:10

@SterF... | 09-02-20 | 21:59:
Sommige reaguurders, wie? Ik of anderen? Geen idee wat je probleem is. Ik zag op het nieuws dat een helling op een kale berg was bedoeld voor veeteelt. EU betaalde subsidie maar veeteelt kwam er niet. Mijn punt is dat in de EU men kennelijk vindt dat de stikstofproductie in Italië omhoog moet. Waarom zouden wij dan moeten minderen. Wij zijn gewoon beter in boeren en dat levert ons onze welvaart op. EU probeert de economie te sturen en NL doet aan dat communistische model mee. Dat dat sturen ten ongunst van de Nederlandse economie is wordt door onze regering genegeerd. Hele departementen ministeries zijn aan het bewijzen dat we geen recht op onze welvaart hebben. Het zijn gewoon allemaal hardcore old skool communisten.

Tapioca pudding | 10-02-20 | 07:59
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is inmiddels vaste prik. Ik lees een artikel op GS dat de plank mis slaat en er staat steevast Ronaldo onder.
Wat een slap gelul dat je op verkeerde modellen beleid zou moeten maken. Er is een papieren crisis gebaseerd op valse informatie. De oplossing is dus: met juiste informatie deze nonsens ontmantelen. Niet doormodderen op een berg nonsens, daarmee maak je de problemen enkel groter.

Joostmochtnietsweten | 09-02-20 | 21:46 | 5

Exact, GS gaat mee in het frame dat er een probleem is.

harryverdetsie | 09-02-20 | 22:23

@botbot | 09-02-20 | 22:00: De informatie is overduidelijk onvolledig en onjuist en daar heb ik dat rapport niet voor nodig. Als we eerst eens een stap terug gaan en de definitie van de gewenste natuur eens bekijken blijft er helemaal niets van het probleem over. Het is onzin.

Frau Merkel | 09-02-20 | 22:27

Valse informatie. Serieus. Google nou gewoon zelf eens, dan kom je genoeg wetenschappers tegen die alle klimaatgekte onderuit halen. Alles. Opwarming, CO2, stikstof, zeespiegel, allemaal paniekzaaierij om de macht te behouden en belasting te verhogen.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Zinloze wellus-nietus discussie over NO2 depositie. Zolang Tropomi een veul te hoge NO2 depositie vanuit orbit laat zien, maakt het allemaal niet uit want moet fors omlaag. Helaas mag ik geen url's posten anders had ik wel de satelliet foto laten zien.

ZwarteDag | 09-02-20 | 21:43 | 1

No2 en No3 is KUNSTMEST. Zoek maar op. Wordt de natuur groener van. Serieus. Je wordt gewoon voor de gek gehouden. Gewoon omdat het kan. Omdat de libtards zo gewend zijn geraakt de waarheid te verdraaien.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:33

Ik woon vlakbij Schiphol. Zo'n 1500 omwonenden meten nu met wetenschappelijke en deels zelf-ontwikkelde en door TUV-geijkte geluidmeetapparatuur de geluidsoverlast. 40 keer wakker in 1 nacht en de meetapparatuur matches mijn 'slaapritme' op mijn Fitbit. Tot op de seconde kan ik aangeven wanneer een vliegtuig bij mij onder de 600 meter overkomt.

Onze meetresultaten vergeleken met deze van het Ministerie zijn schokkend. Nog een goede twee maanden en u weet meer........

Hetzelfde geldt voor de uitstoot. Schiphol, in casu het Ministerie meet niet de start en landingen. Andere partijen wel. 18 uur per dag iedere 3 minuten een start-/en of landing. Ze gaan er alles aan doen om iedereen te misleiden met als verhaal dat de 60.000 arbeidsplaatsen van 'de banenmotor van Nederland' in gevaar komen. Het gaat een hete zomer worden!

Crossing_The_Rubicon | 09-02-20 | 21:43 | 6

Als die mensen toch aan het meten zijn, waarom dan niet gelijk ook een C02/stikstof/fijnstof-metertje geplaatst? Je weet wel, zo'n metertje dat de meetgegevens (automatische) naar een website kan sturen?

Rest In Privacy | 09-02-20 | 21:51

En hoe zit het dan met die uitstoot? Luchtvaart is verantwoordelijk voor 3% van de uitstoot wereldwijd, maar dat is een gemiddelde, rond luchthavens zal de resulterende uitstoot uiteraard significant hoger liggen. Maar als je het over concentraties in specifieke (natuur-)gebieden hebt, dan geldt dat voor boeren ook. Gemiddeld 40% van de stikstof komt daar vandaan, maar voor boeren bij een natuurgebied zal het wel een heel stuk hoger liggen.

Natuurlijk moeten we beter meten en ook beter gaan bepalen waar nu welke uitstoot in welk gebied van afkomstig is, maar laten we nu niet net gaan doen alsof het terugdringen van de luchtvaart het probleem in de natuurgebieden opeens gaat oplossen. En laten we al helemaal niet voor dat verhaal van GL gaan: elke sector een beetje. Dus met heel veel pijn en moeite (en schade) een half procentje bij de luchtvaart wegsnoepen, en ongeveer 0.1% bij het wegverkeer door een vervelende snelheidsbeperking, terwijl je het probleem wellicht op kan lossen door het uitkopen van een paar boeren, waarmee tegelijkertijd nuttige grond vrijkomt. Of we beslissen dat we niet meer aan heidegrond doen, en laten daar de boel vergroenen. Maar dat laatste is politiek gewoon geen haalbare kaart, ook in Europa niet.

Muxje | 09-02-20 | 21:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Ok boomer. Er wordt nog steeds geponeerd dat er een stikstofcrisis is. Wanneer de maximumsnelheid op de snelweg naar 40 wordt gezet, is iedereen in eerste instantie ook heel lang onderweg naar bestemmingen, maar belangrijker in de vergelijkingen, dan zullen er veel zijn die de maximumsnelheid gaan overschrijden.

LuNaTeeQ | 09-02-20 | 21:40 | 2

Daar is het Den Haag om te doen, hogere boetes. De VVD durfde zo voor de verkiezingen niet nóg een belastingverhoging aan. Dus dan maar verkapt in de vorm van boetes.

Joostmochtnietsweten | 09-02-20 | 21:48

Flitsmeister app op je telefoon zetten. Blitzer app in Duitsland, telefoon uit het zicht houden en iedereen melden als er weer een blauwe belastingambtenaar staat. Je bent dom als je je nog laat pakken.

Frau Merkel | 09-02-20 | 22:29

Gekke Geert en Ijdele Thierry kunnen nog wel eens heel erg groot gaan worden.

Sinterbikske | 09-02-20 | 21:39 | 3

Dan maar weer stemmen op Rutte Sinterbikske, zoals al jaren. Toch?

Crossing_The_Rubicon | 09-02-20 | 21:45

Maakt geen reet uit wie aan de macht is.

ZwarteDag | 09-02-20 | 21:46

Wij van wc-eend....

Er zijn een reeks mensen die er voor gestudeerd hebben die tot een conclusie zijn gekomen, die onjuist zou kunnen zijn en dan komt er een andere, niet onafhankelijke geleerde met een andere conclusie, waarom zou die dan wel kloppen? Alleen omdat die beter aansluit op de wensen van degene die hij vertegenwoordigd?

Capt. Iglo | 09-02-20 | 21:31 | 6

@Capt. Iglo | 09-02-20 | 21:42: Niemand ( geen van de onderzoekende partijen ) is onafhankelijk.

ikbenerweer! | 09-02-20 | 21:49

Wetenschap is linkse politiek geworden. Er is geen klimaatcrisis. Ja Timmermans. Hij is de klimaatcrisis. De klimaatcrisis van de enorme belastingverhogingen om zijn imperium mee te financieren. Laat je niet voor de gek houden. Afgelopen tien jaar flinke belastingverhogingen, terwijl er meer belastingopbrengst is dan ooit.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Daarom ook hier TRUMP!!

ritter vn hüpfburg | 09-02-20 | 21:30 | 3

Wat heeft dat er nu mee te maken man?

SterF... | 09-02-20 | 21:42

Leuk dat ze willen figureren in Clown World maar betaal die dure kaartjes lekker zelf. Idioten.

Piet Karbiet | 09-02-20 | 21:28

Er is geen stikstofprobleem. Een stel kudt ambtenaren hebben in Brussel getekend voor zogenaamde Natura2000 gebieden zonder na te denken. Door teveel stikstof verandert de biodiversiteit van deze gebieden. Wat an sich helemaal niet erg is, dat hele Natura2000 slaat dan ook nergens op. Het is een gecreëerd probleem. Wat een degelijke rechter had moeten doen is de afweging maken tussen het maatschappelijk belang (economie, huizen bouwen, mobiliteit, etc) en het kunstmatig (want dat doe je eigenlijk) constant houden van de biodiversiteit van bepaalde natuurgebieden. Sowieso, het kunstmatig constant houden van biodiversiteit van natuurgebieden die van origine die biodiversiteit helemaal niet horen te hebben is complete waanzin. Biodiversiteit hoort niet constant te zijn!! Oftewel, de afweging van de rechter is foutief geweest vanwege simpel gebrek aan kennis. De staat moet dit aanvechten zodat een andere rechter een beter oordeel kan vellen. Het maatschappelijke belang heeft te weinig meegewogen in de vorige uitspraak, daarnaast is Natura2000 complete kolder.

Old_Spice | 09-02-20 | 21:28 | 15

@Dandruff | 09-02-20 | 23:04: van nature zit er nauwelijks stikstof in de grond, door de hoeveelheden die nu in de bodem belanden wordt de balans verstoord en alles draait om balans, die is nu zoek. Nederland is gewoon te klein om de afvalstoffen van het aantal dieren dat hier nu leeft op te vangen zonder de balans te verstoren en dus zullen er minder moeten komen, dat heeft niks met natuurgebieden te maken maar met logisch nadenken.

Capt. Iglo | 09-02-20 | 23:33

@Capt. Iglo | 09-02-20 | 22:47: Onzin,bramen en brandnetels zijn pionierssoorten die zul je niet veel vinden in successie bossen of vegetaties.Natuur is dynamisch en niet star. Als een veld vol et brandnetels staat zal het op zeer korte tijd veranderen in een ander soort vegetatie. de plant maakt zich immers kwetsbaar voor plagen etc.

miko | 09-02-20 | 23:41

@Capt. Iglo | 09-02-20 | 23:33:
De natuur draait nergens om balans maar voortdurend overtippen.
Algenbloei veroorzaakt sardine en ansjovis explosie en dat geeft weer ruimte aan apex predatoren etc. etc.

miko | 09-02-20 | 23:43
▼ 12 antwoorden verborgen

Document even gescand. Zoals al opgemerkt is het opgemaakt in Latex, wat aangeeft dat de auteur waarschijnlijk academisch geschoold is in een exacte wetenschap. Latex wordt verplicht gesteld voor sommige wetenschappelijke artikelen en is in het bijzonder goed in het opmaken van formules.

Duidelijk opgezet rapport, met open-data aan het eind en de instructies om de berekeningen zelf uit te voeren.

Inhoudelijk kan ik en zal ik er weinig over zeggen, maar dit is een robuust stuk.

ikbenerweer! | 09-02-20 | 21:27

Lekker man die Amercentrale.Hoeveel boeren waren dat ook alweer?
Val in de knup met die Jetten en Klaver!

SpicyMchaggis | 09-02-20 | 21:25

Ik heb medelijden met Evert Mouw. Evert is iemand die beweert dat de aarde om de zon draait. En dat zal weerstand oproepen, want er zijn mensen die het beter weten. Dus horen we binnenkort dat Evert een slecht artikel heeft geschreven. Kleine onvolkomenheden zullen worden uitvergroot zodat zijn werk als "onwetenschappelijk" zal worden betiteld. Voor de politici uit het kartel staat het beleid al tijden vast, en doet de effectiviteit van de maatregels niet ter zake; dat hebben we al meermaals gezien. De emotie regeert en de feiten doen niet meer ter zake.

Ik wens het kartel veel succes met het behalen van normen die ook in een leeg land overschreden zullen worden.

Evert, bedankt voor jouw voortreffelijke rapport!

Pianoman | 09-02-20 | 21:22 | 1

En ook dit epistel effent een weg naar algemene acceptatie van een non-probleem.

Het hele stikstof probleem is een boekhoudkundig monster wat in de werkelijke wereld niet bestaat. Het is het gevolg van de inhaligheid van ambtenaren die zo nodig natura gebieden wilden hebben.

DatInternetDingetje | 09-02-20 | 21:21 | 2

Ter aanvulling.
Die natura2000 gebieden ontstonden ooit door houtkap en veeteelt. De regen spoelde de vruchtbare grond weg, en schapen vraten alles kaal behalve de heide.

De beste manier om die gebieden te behouden is dus houtkap en schapenhouden. Niet een verbod op Nederlandse koeienscheten, uitmondend in de import van rundvlees uit Brazilië. Van koeien die daar net zo hard scheten laten, voor hun vlees per op stookolie varende zeeschepen hiernaartoe komt.

Dandruff | 09-02-20 | 21:33

@Dandruff | 09-02-20 | 21:33:
Nee schapen vreten alles,zelfs heide.Daarom had je op de heide schaapsherders. De potstal werd voorzien van schapen mest en geplagde heide, hierdoor ontstonden weer de stuifvlaktes die in de negentiende eeuw hele dorpen verzwolgen. Staatsbosbeheer is opgericht om dit tegen te gaan e de woeste gronden(stuifvlaktes en heides te bedwingen en te herplanten, Daar hebben we onze dennenbossen aan te danke.

miko | 09-02-20 | 22:33

Ik denk dat Evert Mouw op pagina 6 toch mis zit met zijn uitspraak over immissies. Die is wel degelijk juist. Mouw gaat er waarschijnlijk van uit dat het om emissies moet gaan, uitstoot. Immissies gaan juist over de ontvangende waarden. Zie ook aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/l...

gozoman | 09-02-20 | 21:21

Het rapport niet gelezen hebbende meen ik toch dat de stikstofmisère direct voortvloeit uit de EU Natura2000 richtlijnen. Dan kun je wel gaan mopperen op het RIVM en weet ik wie allemaal, maar is het dan niet zinvoller om die gebieden te heroverwegen? Ook die opportunistische fröbelwetgeving inzake stikstofnormen zou terug mogen naar de tekentafel.

Dat er geen bereidheid lijkt te bestaan om het "stikstofprobleem" bij de bron aan te pakken, maar vooral landbouwgrond voor een prikkie op te kopen, wijst er inderdaad op dat woningbouw (inclusief datacenters, distributiecentra, etc.) voor gaat. En dat door zich groen noemende partijen. Eerder deze week in de vvdbode een pleidooi voor focus op mobiliteit: nog meer asfalt dus.

Een monsterverbond tussen projectontwikkelaars en milieuactivisten: wat een land. Voedselproductie opofferen aan woestijnvorming, woningen en asfalt. De weg van de minste weerstand in plaats van op landelijk niveau eens goed nadenken over de ruimtelijke ordening van Nederland. Het kan allemaal ongetwijfeld slimmer en dus veel doelmatiger.

Rest In Privacy | 09-02-20 | 21:20 | 1

Inderdaad de natura2000 gebieden zijn ooit willekeurig aangewezen door subsidie clubs als Natuurmonumenten en Milieudefensie. Dat zijn willekeurig aangewezen heidegronden. Die moeten zo blijven (natura2000). Als je daar stikstofverbindingen laat neerkomen - dat is gewoon KUNSTMEST, zoek het maar op - dan worden die gebieden... GROENER! Kan het nog onzinniger? Natura2000 gebieden moeten arme heidegronden blijven, dat mag geen bos worden!

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:47

De klimaatdictatuur heeft in al zijn wijsheid een computermodel laten bouwen dat zijn gelijk onderstreept. Dat maakt deze staatsreligie Wetenschap, met wetenschap valt niet te spotten. Mag niet mee gespot worden.

Houzee kameraden. Morgen spijbelen voor het klimaat en daarna wat boeren offeren op het altaar. De noodzaak daarvoor zal iedereen die geen boer is wel begrijpen, stikstof is immers een levensgevaarlijk strijdgas en dat komt van boeren.

Hoorde dat van iemand uit Brussel - en die lui weten alles.

Jan Passant mk2 | 09-02-20 | 21:17 | 1

Stikstofverbindingen is kunstmest. Je weet wel, om planten te laten groeien!

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:49

Zegt de kleermaker tegen een klant die zich geheel vrijwillig in het pak liet naaien; ik heb nog wel wat stikstof, dus daar valt wel een mouw aan te passen. En zo speldde de klaarmaker de klant van alles op de mouw.

Rest In Privacy | 09-02-20 | 21:15 | 2

Mooi!

Sinterbikske | 09-02-20 | 21:33

leuk!

hertogvanzottegem | 09-02-20 | 22:13

De regering kan ook tegen de EU zeggen: Fcuk you. Ons land is overvol, alle natuur is aangelegd dus die eisen inzake die stikstofnormen moeten jullie maar herberekenen naar aantal inwoners per km2 en dan verdelen over de EU. Zoals met de illegale asielzoekers. Maar dat doen ze niet.

Piet Karbiet | 09-02-20 | 21:15 | 4

@kweethetooknietbeter | 09-02-20 | 21:23:
Rutte kennende zal hij wel een geitenpaadje voor zichzelf vinden tussen Brussel de hoofdprijs betalen - en ons wat anders wijs maken.

"hahaha", aldus onze koene ondertekenaar van Marra-kech.

Jan Passant mk2 | 09-02-20 | 21:25

Rutte gaat roepen dat we niets extra gaan betalen. De EU krijgt de bijdrage als percentage van de ingenomen BTW. En wanneer kwam die BTW verhoging ook al weer? Precies. De verhoging aan Brussel is er al lang door. Net voor de verkiezingen gaat Rutte goede sier maken. U wordt al lang droog achterlangs genomen, excuses voor de plastische uitdrukking.

Frau Merkel | 09-02-20 | 22:34
▼ 1 antwoord verborgen

Boerenbedrijven moeten massaal het loodje leggen. Het is nou eenmaal besloten door een 2(1) Agenda van het kabinet/UN. Aan die terreur van de boven u staande corrupte elite gaat werkelijk helemaal niemand wat veranderen.

laagvliegert | 09-02-20 | 21:14 | 1

Het is waar. Deze hele 'groene' transitie die ons land op alle fronten ingrijpend gaat veranderen is beleid van de Verenigde Naties wat wordt uitgerold.

Nehemia | 09-02-20 | 21:49

Als ik mij een scenario voorstel waarin het Coronavirus inderdaad pandemische vormen aanneemt, bij wijze van voorbeeld, willen wij als land dan voor een belangrijk deel van onze voedselvoorziening afhankelijk zijn van buitenlandse partijen? Als dan ook nog hetzelfde zou gebeuren met onze nutsbedrijven - de overname van Eneco is al een feit - dan maken we onszelf wel erg kwetsbaar.

MickeyGouda | 09-02-20 | 21:13 | 1

Dat is het grote gevaar van het verdwijnen van ambachtelijke kennis. Als ASML en nog een paar bedrijven opeens weg vallen of een paar sleutelfiguren verdwijnen die de kennis hebben hoe een printplaat te maken is het heel snel afgelopen.

Frau Merkel | 09-02-20 | 22:35

Ik kom klaar op CO2.

Poesman | 09-02-20 | 21:12 | 1

He JO,we hebben het over NO niet over CO.

miko | 09-02-20 | 22:25

De Nederlandse burger hoeft niet dood, maar mag wel spartelen. Dus wordt het volk volledig uitgeknepen. Daar waar de sjamaan of priester vroeger kon dreigen met de hemel die naar beneden kon storten (donder en bliksem) of de hel, wordt de Sheople nu wijsgemaakt dat de wereld binnenkort ten onder gaat aan klimaatverandering als je nu niet snel (verplicht) vegan wordt en al je geld uitgeeft aan elektrische auto’s en klimaatmaatregelen. En Nederlanders zijn na de VOC tijd toch altijd al een ruggengraatloos volgzaam volkje geweest, dus dat komt wel goed voor de 0,1%.....

benjeallanggek | 09-02-20 | 21:12

Laat ons beginnen met: er is geen stikstofprobleem! En gaan over tot de orde van de dag.

kokenrel | 09-02-20 | 21:12

Aangezien de minister zelf op de radio heeft gezegd dat er gebouwd kan/gaat worden op vrijgekomen landbouwgrond, vermoed ik dat het met die stikstof allemaal wel meevalt.

Gazelle | 09-02-20 | 21:09 | 2

Hear, hear!

benjeallanggek | 09-02-20 | 21:13

Bouwen betekent beton =co2

Boerenlogica | 09-02-20 | 21:46

Zoals bij elke religie zijn de feiten bij de groene religie van ondergeschikt belang.

Berend_Breedreet | 09-02-20 | 21:09 | 1

Amen!

benjeallanggek | 09-02-20 | 21:13

En wat is het hele probleem? De verkeerde plantjes groeien in de groenstrook. En daarvoor mogen hele sectoren van de economie kapot.

supah | 09-02-20 | 21:07 | 2

Het is nog vele malen gekker.
Weet u hoe die verkeerde plantjes überhaupt in Nederland terecht kwamen?
Welnu;
- opwarming van NL's klimaat leidde tot bevolkingsgroei;
- dat leidde tot bomenkap voor hout, en voor veeteelt;
- schapen aten de lage begroeiing weg;
- de regen spoelde alle voedingsstoffen uit onze vruchtbare grond weg;
- zo ontstonden de heidegronden, waarop die natura2000 gebaseerd zijn.

Kortom, als onze grond zo nodig arm gehouden moet worden, dan hebben wat kuddes schapen meer effect dan afschaffing van onze landbouw.

En, nog een leuk detail; precies hetzelfde principe speelt al een paar decennia ook in het tropisch regenwoud. Maar daar werd en wordt dit als een groot probleem gezien. Op zich terecht denk ik, maar dat plaatst de claim dat wij per se arme grond nodig hebben wel in perspectief.

Dandruff | 09-02-20 | 21:20

Onze boeren zijn als een gek bezig alles eco en schoon te doen, en het is nooit goed genoeg.
Dan klopt er iets niet met de gekozen meetmethode.
Als wij stoppen met koe exporteren en vervolgens neemt iemand dat in de Oekraïne over kan dat onmogelijk per koe of per kip schoner zijn.
Ja wij exporteren krankzinnig veel groenten en vlees per km2. Maar dan moet je ook rekenen per kg groenen en vlees. En niet per km2 of per inwoner.

kloopindeslootjijook | 09-02-20 | 21:02 | 2

' t Zal goed in Ruttes Europees plaatje passen om de boeren 'te verplaatsen' naar Oost-Europa. Iets met herverdeling van de economische sectoren en werkgelegenheid.

Flow82 | 09-02-20 | 21:19

@Flow82 | 09-02-20 | 21:19: Rutte vindt helemaal niks, die wil gewoon Klaver pleasen zodat hij de macht kan houden. Als er weer een keutel ingetrokken moet worden straks, dan krijgt Klaver de klappen en Rutte weer een machtstermijn.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:54

Kan deze "niemand minder dan Evert Mouw" ook de meetmethoden van het CJIB door het slijk halen. Dan hoef ik mijn snelheidsboete niet te betalen. Goh Evert Mouw (wie kent/kende hem niet?) is het niet eens met de RIVM-cijfers. Kan Evert ook 9/11 met cijfers tot een "inside job" toveren. Zijn de meetmethodes van de stelling "de aarde is rond ipv plat" misschien door Evert te downgraden? Heeft de holocaust wel plaatsgevonden. Klopt de Stelling van Pythagoras wel? Er is nog zoveel onduidelijkheid. Is E misschien wel gelijk aan MC2 + 3? Hoe zit het met de wet van Archimedes.
Als Evert het zegt moet het wel waar zijn natuurlijk...

Alle gekheid op een stokje...
Kijk eens naar:
twitter.com/evert_mouw

Het is gewoon een door de FDF betaalde "wetenschapper". Het FDF heeft heel wat verdiend met haar webwinkel farmersdefenceforce.nl/winkel/
Hij presenteert een boekwerk met "best wel veul nummers en getall'n en met van grafiek'n enzo" en het FDF heeft zijn wetenschappelijke gelijk bevestigd verklaard.

TB2318 | 09-02-20 | 20:57 | 4

Ooit maakten boeren en schaapherders de heide; nu heet het natuur en moeten boeren ervoor wijken. Hoe is dit zo gekomen? Een longread.

Dit is alles wat je hoeft te weten. Er wordt in ieder geval aan één kant gegoocheld met wetenschap. Nu ga ik het verhaal van Evert Mouw even lezen.

fail | 09-02-20 | 21:18

TB2318 | 09-02-20 | 20:57,

Je gebruikt wel erg veel stropoppen om aan te tonen dat je niet weet waar je over praat. Jouw argument dat je daar ook allerlei andere drogredenen zoals de ad hominem aan toevoegt doet daar niks aan af.

Leg uit wat er volgens jou niet klopt aan het rapport en waarom, of zeg niks.

Dandruff | 09-02-20 | 21:27

@benjeallanggek | 09-02-20 | 21:01: Ik ben niet verder gegaan in de scheikunde dat klopt. Ik heb ook niet de pretentie om te snappen waar het over gaat. Dat klopt. Zo ver mijn informatie reikt bestaat het RIVM al sinds 1939. En het KNMI sinds 1862 of zoiets (heel oud dus). Instituten die nooit erg omstreden zijn geweest. Het KNMI kon de stormachtige zondag exact op het uur "voorzien" zo'n 4 dagen van te voren. Knap dus.
En deze meneer Mouw kan ons wel wat op de Mouw spelden.
Hij is iig een vooringenomen pro-FDF-figuur. En iedereen kan wel wat eenzijdig indrukwekkende grafieken maken met een hoop scheikundige termen.
Ik kan ook wel twijfel uiten over de meetmethoden van het CJIB. Dat vrijwaardt mij niet tot het betalen van een snelheidsboete.
Ik zeg alleen dat Mouw de WC-eend van de FDF is, (Staat die eend trouwens al in de webwinkel van de FDF?)

TB2318 | 10-02-20 | 07:06
▼ 1 antwoord verborgen

Maakt allemaal niet uit, de te volgen strategie staat al vast; boeren worden uitgekocht en wie daar geen gehoor aan geeft gaat het heeeul moeilijk krijgen. Stikstofcrisis? Leugens de uitstoot is nog nooit zo laag geweest. Keiharde bewijzen m.b.t. klimaatverandering ontbreken. Gaat allemaal om de poen, nix milieu..

stikstofhelp | 09-02-20 | 20:56 | 2

En precies dat gebeurt. De regeldruk breekt de boeren op en ze laten zich van ellende dan maar uitkopen voor een habbekrats en verhuizen naar Canada of elders. En onze eigen voorziening van producten en groenten is straks niet meer. Vervolgens worden bestemmingsplannen n.a.v. nieuwe stikstofberekeningen anders en worden er toch weer huizen gebouwd, maar niet voor de autochtonen, maar voor de nieuwkomers uit Noord-Afrika. Vervolgens gaat links door met heulen met het extremistische salafisme en komen er sharia-achtige toestanden in onze wetgeving net als in Indonesië net is gebeurd.
De Nederlandse boeren in Canada zullen dan des te minder spijt hebben van hun vertrek.

Jan, Leiden | 09-02-20 | 21:12

Exactly.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:56

Ik heb nu net dat filmpje van Rob Jetten gezien waarIn hij ‘uitlegt’ wat stikstof is. Wat een complete onbenul is dat ook. Maar goed, ik denk dat dit aantoont dat hij de juiste persoon is om zo’n debiel clubje als D66 te leiden. Ga vooral zo door, zou ik zeggen!

kunstliefhebber | 09-02-20 | 20:56 | 2

De buren stonden net aan de deur om te vragen of alles goed ging. Ze hadden de klap gehoord toen mijn bakkes op tafel viel. Hoe is een dergelijke nono ooit in de Tweede Kamer terecht gekomen? Ik wist dat de grens laag lag, maar dat?!

Frau Merkel | 09-02-20 | 22:38

Als het hetzelfde filmpje is als wat ik gezien heb is het wel de meest spectaculaire intellectuele zelfdisqualificatie in 20 seconden ooit door een politicus.

Dezenaamhier | 10-02-20 | 00:00

Die stikstofdeposities van de landbouwsector dalen al jaren. Een jaar geleden had niemand het nog over stikstof en nu is het opeens het grootste probleem van Nederland. Het enige dat je hoeft te weten is dat het simpelweg beleid is dat zoveel mogelijk boerenland moet worden onteigend zodat er eindeloos gebouwd kan worden ten behoeve van de massaimmigratie...

Antiquerulant | 09-02-20 | 20:53 | 4

Niet stikstof is het doel, het om zeep helpen van de boeren is het doel. Kijk naar die D666er die meteen riep dat de veestapel gehalveerd moet worden en je weet genoeg. En zodra de boeren uitgeroeid zijn, wordt het land vol gelegd met die prachtige zonneparken van ze. En eet smakelijk van de chloorkippen uit de Oekraïne, u aangeboden door de EU.

5611 | 09-02-20 | 21:09

Niet alleen dat maar ook met het terugdringen van de amonniakuitstoot maakt de agrarische sector flinke stappen.

Nehemia | 09-02-20 | 21:54

Stikstofverbindingen zijn gewoon kunstmest. Zoek maar op, kunstmest. Groeien planten van. Wordt het groener.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:58
▼ 1 antwoord verborgen

Het is gewoon sniet waar dat veel stikstof een probleem is. Planten houden van stikstof, daarom strooien boeren dus ook (kunst)mest op hun akkers, omdat de plantjes dan beter groeien!

Padre Grassi | 09-02-20 | 20:49 | 5

@Dezenaamhier | 09-02-20 | 20:51:

Breng de mensen die twee jaar verplicht biologie hebben gehad en die die lestijd hebben benut om hun Frans te leren nou niet in verwarring.

MickeyGouda | 09-02-20 | 20:57

Hehe jij hebt het door.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 22:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Sterker nog: Je moet er straks extra voor betalen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 09-02-20 | 20:47 | 1
-weggejorist-
Jan-Joris-Jaap-Joop | 09-02-20 | 20:48
-weggejorist-
Jan-Joris-Jaap-Joop | 09-02-20 | 20:46 | 1

Kan deze man misschien ook een poging wagen het PFAS debacle met eenzelfde feiten onderbouwde insteek wat duidelijker te maken?
Bij voorbaat dank.

Dezenaamhier | 09-02-20 | 20:44 | 1

Okee pfas is niet fijn. Dat is plaksel wat niet verdwijnt. Plakbandplak, postitmemoplak enz. Maar pfasgrond kan altijd prima gebruikt worden voor viaducten, wallen, winwin.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 23:01

OK, we worden dus bestuurd door idioten, graaiers EN leugenaars. Goh.

Piet Karbiet | 09-02-20 | 20:44

Nah, het lijkt me verstandig om de hoogleraar te volgen in deze. Net iets meer kennis dan huisvlijt.

beldewouten | 09-02-20 | 20:44

Ik zou die gesubsidieerde natuurbeschermers en andere belangen groeperingen met onduidelijke financiering er even buiten laten.Het blijft belastinggeld van de burger.En die blijft niet al dit soort spelletjes financieren.

van stampij | 09-02-20 | 20:44

Hoeveel stikstof heeft de storm Ciara inmiddels verspreid?? Dit kabinet met hun achterlijke stikstof regels. De complete arrogante waanzin dat wij als mens de natuur kunnen beheren. Typisch voor de Linkse ideologie, alles moet en zal controleerbaar zijn. Ordung muss sein! Of het nu via communisme, socialisme of nationaal socialisme gaat. Zo rolt Links.

Indoneesje | 09-02-20 | 20:40 | 2

Welke storm, een beetje harde wind en wat regen, er was nergens storm ook van dat paniek zaaien om niks krijg je een stikstof overschot. Iedereen weet toch dat het stikstofverhaal verzonnen is, van Co2 naar pfas en toen maar stikstof, we kunnen die rapportage verspreiden maar het zal voor het beleid verder niets uitmaken, "ze" gaan gewoon door met liegen en bedriegen.

Plat-forum | 09-02-20 | 20:46

Nee joh, die stikstof stopt bij de grens. Nationalisme is binnen de EU een vies woord maar voor deze gekte gelden de landsgrenzen opeens weer wel.

Piet Karbiet | 09-02-20 | 20:48

Politici laten zich leiden door de waan van de dag en rennen als kippen zonder kop achter de stikstofhysterie aan. Als ze echt iet s voor het milieu (en dus niet perse het klimaat) willen doen moeten ze de import uit milieuvervuilende landen als China verbieden. (Maar dan wel pas nadat mijn pakjes van Ali Express binnen zijn).
De politiek neemt wel vaken beslissingen zonder goed en volledig te zijn ingelicht. Eigenlijk doen ze niks anders. Dus waarom zou het nu wel anders moeten zijn?

Osdorpertje | 09-02-20 | 20:39 | 5

Plastic uit zee, plastic vervangen. Overbevolking tegengaan.

ger1306 | 09-02-20 | 21:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Het zijn niet de metingen die bepaald beleid noodzakelijk maken. Het beleid staat al lang vast en nu worden er argumenten voor verzonnen. Trap er niet in.

witwas | 09-02-20 | 20:38 | 1

Zo is het.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 23:02

Het RIVM is zoals zoveel ambtelijke apparaten politiek beinvloed door de extremisten in het groen te linkerzijde. De realiteit op de akkers en in de bossen is niet relevant. De meetmethoden van het RIVM zijn een machtsinstrument voor de linksen om hun politieke agenda realiteit te maken. De resultaten *moeten* zijn dat de landbouwsector fout bezig is, er is nooit een poging gewagad om een weloverwogen beeld van de situatie te krijgen. De inspanning zit in het maken van een rekenmodel dat netjes aansluit op het gospel van Yasser en kornuiten.

Nederland80 | 09-02-20 | 20:37 | 2

Lijkt wel het OM ook zo betrouwbaar,gewoon een boer en geen liegende (kroon)getuige.

RenedieLange | 09-02-20 | 20:57

Juist.

Cepalislam500mg | 09-02-20 | 23:03

Alsof Jetten of wie dan ook dit rapport gaat lezen.

Deksmaat | 09-02-20 | 20:36 | 4

Amen. Zoveelste bewijs over falende wetgeving, maar het is besloten en door....

prutsclown | 09-02-20 | 20:58

Moeten ze het eerst in binair zetten. Anders kan hij er niks mee.

miko | 09-02-20 | 22:10
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom kookt u niet allemáál op stikstof? Volgens rob jetten kan dat prima want hij doet 't zelf ook al.

pa_niek | 09-02-20 | 20:35

Die berekeningen van de overheid kennen we inmiddels van Schiphol..... en Lelystad Airport

Baardvansinterklaas | 09-02-20 | 20:31 | 1

Joh, ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in het welzijn van de gewone mensen, die mogen rustig voor rotzooi opdraaien. Bankencrisis, Groningen, Schiphol....
Meer winst moeten ze maken. Desnoods ten koste van de gewone man.

kloopindeslootjijook | 09-02-20 | 21:07

Boeren in de buurt van natuurgebieden worden uitgekocht om stikstof te verminderen. D66 wil deze gebieden volbouwen met woningen wat juist tot meer stikstof leidt. Trap er niet in, FDF!

TRUMP | 09-02-20 | 20:30 | 1

De agrarische sector eruit, immigratie naar binnen.
Én vooral clusteren voor betere controlle.
Links Rechts een paar trolletjes om een fatsoenlijke discussie te slopen..
Je gaat er bijna respect voor opbrengen.

Ray69 | 09-02-20 | 20:53

Times New Roman: altijd -1
We willen de discussie graag fact-free, maar op emotie gebaseerd houden. We zijn niet allemaal ingenieur of bèta opgeleid.

King of the Oneliner | 09-02-20 | 20:28 | 6

Computer Modern. Font die voornamelijk in LaTeX documenten gebruikt wordt

einz | 09-02-20 | 20:41
▼ 3 antwoorden verborgen

En 1 stap over de grens in Duitsland liggen de normen 120 (of was het 200) keer hoger... Complete idioterie waar de boer slachtoffer van is.

Rest In Privacy | 09-02-20 | 20:28 | 1

400

Jos Tiebent | 09-02-20 | 22:31

Het gaat politici niet om getallen maar wat je vanuit partij ideologisch gebied ervan moet vinden. Getallen moeten aan de wenselijke waarheid worden aangepast zodat het klopt en je bewijs hebt. Vandaar. De echte reden is dat boeren geen stadbewoners zijn en dus niet Links. Dus moeten ze weg en vervangen worden door vinexwijken voor de nieuwkomers die dat wel zijn.

Rest In Privacy | 09-02-20 | 20:28 | 1

En vergeet de immigratie niet: die moet koste wat koste doorgaan.
Bovendien haten de milieu- en 'natuur'-salafisten - die nagenoeg allemaal linkse veganisten zijn - varkensboeren!

Aristotalloss | 09-02-20 | 22:02

Wat is daar mis mee? Ik zie het probleem niet.

Rest In Privacy | 09-02-20 | 20:27 | 8

@Indoneesje | 09-02-20 | 20:44: Juist moeder Gaia redt zichzelf wel. Heeft ze helemaal niemand voor nodig. Ze is sterker en venijniger dan die aliens waar Ripley mee te dealen had.

Nehemia | 09-02-20 | 22:00
▼ 5 antwoorden verborgen

Tuurlijk.

Zo gaat het altijd.

Jij wordt ook al jaren genaaid doordat je geen waar voor je belastinggeld krijgt.

Kaas de Vies | 09-02-20 | 20:27 | 2

En je kunt je lidmaatschap ook niet opzeggen...

Ommezwaai | 09-02-20 | 20:31

@Ommezwaai | 09-02-20 | 20:31:
Dat kan wel maar dan moet je huis en haard verlaten.
Best ingrijpend allemaal wat de overheid ons aan doet.

keestelpro | 09-02-20 | 20:52

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland