Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Klimaatkortsluiting

Vrouwe Justitia ziet het halen van uitstootplafonds als een mensenrecht

In de week dat het Britse Lagerhuis voor vrijheid en Brexit stemde, bekrachtigde onze Hoge Raad het Urgendavonnis. Het kabinet had nog de ijdele hoop dat de Hoge Raad de rechtbank zou terugfluiten. Wat Rutte beleefde als vrijblijvende, dromerige idealen in de internationale diplomatie is nu star verankerd in jurisprudentie en brengt boeren en bouwvakkers tot stilstand.

Vrouwe Justitia ziet het halen van uitstootplafonds als een mensenrecht. Volgt daarin de lijn dat teveel CO2 klimaatverandering veroorzaakt, en vervolgens dat die klimaatverandering gevaarlijk is. Die gedachte is nodeloos complex, de verdubbelde concentratie CO2 in kantoren halveert denkvermogens. (De toegestane 1000 ppm CO2 in kantoren voorkomt alleen misselijkheid.)

Deze brede interpretatie van het mensenrechtenverdrag wordt gezien als de politicisering van de rechtsspraak. Het akkoord van Parijs geeft veel directer een klimaatdoelstelling en is door onze senaat geratificeerd. De EU tekende als voogd mee. De politiek beweegt in precies dezelfde richting, maar “het moet van Brussel” of “het moet van de Hoge Raad” is natuurlijk lekker makkelijk.

Hier halen bewindspersonen eerst internationaal een wit voetje, om daarna de invoering van pijnlijke maatregelen als een lijk in de kast over te laten aan hun opvolger. Rutte valt hier in zijn eigen zwaard. Dankzij activistische juridische procedures wordt het kabinet gehouden aan wetgeving die ze zelf geschreven heeft, of verdragen die ze zelf zijn aangegaan.  

De Hoge Raad bekrachtigd niet zo zeer het Urgenda-vonnis in het bijzonder, maar vooral de waarde van de Nederlandse handtekening onder een internationaal verdrag. Een appeltje-eitje, want de Nederlandse grondwet voorziet erin dat internationale verdragen voorgaan op ons interne wetgevende proces. Artikelen 93 & 94 zijn een gigantische backdoor in onze rechtsstaat.

Onze grondwet stelt strenge eisen aan de Nederlandse scheiding der machten, het Nederlandse wetgevingsproces en eventuele grondwetswijzigingen, maar accepteert gelaten, ongeclausuleerd en onvoorwaardelijke de inhoud van internationale verdragen. Verdragen die ontstaan in een ongekozen commissie, zonder toezicht, zonder notulen, hooguit gezamenlijke verklaringen.

De Tachtigjarige Oorlog was een onafhankelijkheidsstrijd. Met het Plakkaat van Verlatinghe namen we afstand van het katholieke juk van Madrid. De start van de Nederlandse republiek. De laatste wereldoorlog bevrijde ons van het juk van Berlijn. Nu laten we ons dwingen tot draconische lokale maatregelen, terwijl bomen in het buitenland goedkoper meer CO2 reductie kunnen veroorzaken.

Dit arrest is ook een streep door het gedoogbeleid. Het is niet aan het kabinet om beleidsmatig een deel van het wetboek te negeren. Stikstof werd alleen landelijk en op de lange termijn als globaal doel gezien, verdere uitstoot gedoogd. De vrijheid van een kabinet is niet onbegrensd, ook zij zijn gebonden door het wetboek. Dit gaat niet alleen om CO2 & PFAS en fosfaat, maar ook om THC.

Rutte geeft nog aan weglekeffecten en banenverlies niet te accepteren. Dat is prettig, anders zijn we water naar de zee aan het dragen. Banen naar het buitenland, terwijl de stikstof, koolstofdioxide, fosfaat en PFAS gewoon over de grens waait. De EU sluit om die reden geen nieuwe handelsakkoorden met landen die zich niet aan de klimaatdoelstellingen conformeren.

Helaas begint dit klimaatakkoord met het weggeven van historische uitstootrechten. Wat je in 1990 verkeerd deed, vormt de basis voor wat je in 2020 nog mag. Nederland deed het per inwoner al veel beter dan de China, VS, Rusland, VK, Canada, Duitsland, België en zo verder. Aardgas stoot veel minder CO2 uit per kWh dan andere fossiele brandstoffen zoals aardolie of kolen.

Landen die kolencentrales sluiten om door te stoken op gas kunnen deze doelstellingen gemakkelijk halen. Hier sluiten we gascentrales om door te gaan met windmolens en zonnepanelen, we vergeten accupakketten. Dichtbevolkte landen die al langer hun verantwoordelijkheid namen, beginnen met minder toegestane CO2 en missen betaalbare oplossingen.

Op basis van deze internationale verdragen en lokale jurisprudentie brengen wij nu onze economie, en daarmee financier van deze klimaattransitie op de knieën. Dit proces is geen race, het is een marathon. Dat win je op basis van gezonde voeding en training, niet vanuit wilskracht en tijdelijke uitputting. Er is niet alleen politiek draagvlak nodig, maar ook gewoon geld.

PBL schat 19 tot 26% CO2 reductie te halen ten opzichte van 1990. Net niet de 25% die beloofd is. Europa is eenzaam op deze weg. Nature schreef al in 2017 dat alle industriële landen hun beloften niet haalden. Gemiddeld stagneert de CO2-reductie in de VS en Japan. De VS trok zich terug, en zal zelfs als al hun beloofde maatregelen effect hebben, gaan ze meer uitstoten dan in 1990.

Klimaatactivisten leiden nu Nederland als klimaatvee naar de slachtbank. Ze trekken netjes over de wereldbol. Concurrerende economieën beloven plechtig mee te doen, stellen maatregelen uit, of trekken zich netjes terug. Deze landen laten dezelfde vonnissen zien, maar een tragere rechtsgang. Ons snellere juridische systeem maakte ons de eerste, maar zeker niet de laatste.

Rutte neemt zich nog voor dit arrest netjes uit te voeren, maar zal een Trump dat straks ook doen? In China of Rusland is zo'n zaak niet eens mogelijk. Deze juridische strijd zal het klimaat niet kunnen redden. Handelsembargo's tegen sterke vervuilers zullen meer effect hebben dan een failliete dominee met een warmtepomp en een leeg collectebakje.

Het wordt tijd dat de EU haar economische macht gebruikt, in plaats van zichzelf preventief sloopt. 

Reaguursels

Inloggen

Wie gaat het redden van het klimaat betalen ?
Wie hebben dat bedacht ?
youtu.be/Gw0F6wmeGpw

Bolder | 22-12-19 | 20:09

Nee.

Het is tijd dat we inzien dat wat tot nu toe bereikt is, voort komt uit een gestage groei in efficiency van energieopwekking en gebruik, vooral door nieuwe technologie. En niet uit megalomane wereldwijde akkoorden waarin elk land zelf mag zeggen wat ze denkt te gaan doen. De klimaatconferentie van Parijs was naar iedere redelijke maatstaaf mislukt, maar toch werd het resultaat als een "akkoord" gepresenteerd, en hetzelfde geldt voor alle "akkoorden" daarna. Dus in de prullenbak met die bureaucratische papierwinkel, en samen werken aan de ontwikkeling van technologiën die de uitstoot van CO2, roet, fijnstof etc. reduceren en tegelijk economisch rendabel zijn, zodat het arme deel van de wereldbevolking het ook gaat gebruiken. Niet alleen om uitstoot te verlagen, maar ook om sneller uit die armoede te komen en daarmee de bevolkingsgroei te remmen.

dihydrogenmonoxide | 22-12-19 | 16:29 | 2

"I thought restoration (van bossen dus) would be in the top 10, but it is overwhelmingly more powerful than all of the other climate change solutions proposed.”

Ik ga er gemakshalve even van uit dat die "other climate change solutions" technologieën zijn die de uitstoot van CO2, roet, fijnstof etc reduceren enzovoort. Maar dat is een aanname.

Een hypotheek nemen op toekomstige technologische ontwikkelingen is een tamelijke slag in de lucht. En het arme deel van de wereldbevolking heeft m.i. veel meer aan ouderwetse low-tech. Een houtfornuisje doet het altijd, vaker in ieder geval dan een inductieplaat als je 3 uur per etmaal elektriciteit hebt. Als je er al toegang toe hebt. Dit nog afgezien van het feit dat de derde wereld tot nu toe een hele belabberde track record heeft waar het gaat om het vervolgens in stand houden van eenmaal geleverde technologie.

Vandaar mijn pleidooi voor dat herbebossen. Een kwestie van lange adem, dat dan weer wel.

Guusneus | 22-12-19 | 18:15

@Guusneus | 22-12-19 | 18:15: Maar zoals gezegd: We gaan dat niet meemaken. Er zijn maar weinig belangen en centen gemoeid met het planten van bomen. Dit in tegenstelling tot het ontwikkelen en uitrollen van hoogwaardige technologie en het inboeken van snelle politieke succesjes.

Guusneus | 22-12-19 | 18:20

Dat internationaal recht boven nationale wetgeving gaat, kan heel prettig zijn. Het voorkomt - ik verzin maar even iets - dat je oorlogsmisdadigers nog gauw even asiel in je land kan verlenen in het zicht van de nederlaag, of dat een dealer zich een weg naar het presidentschap en daarmee internationaal aanzien schiet.

Of dat je de tanks naar Scheveningen moet sturen omdat je grootste bondgenoot met een landing op het strand dreigt.

Interessanter is natuurlijk de waarneming dat grootscheepse boomaanplant wellicht meer CO2 kan wegvangen dan alle technische maatregelen bij elkaar. Steek een wilgentak in de grond en hij schiet wortel. Het is goedkoop, low-tech, ouderwets en bereikbaar voor elke burger. Precies de reden waarom het niet gaat gebeuren.

Vraag u maar af wie er belang hebben bij blitse dure high-tech oplossingen voor whizzkids.

Een pluspunt is ook dat bomen in hun jeugd de meeste CO2 opnemen maar bij aftakeling steeds meer gaan uitstoten. Je zult daarom gecontroleerd moeten kappen waarbij een enorme hoeveelheid vrijwel gratis brandstof vrijkomt. Ongeveer zoals Nederland vroeger was gestoffeerd met knotbomen.

Win-win situatie dus. We zullen haar niet gaan meemaken.

Guusneus | 22-12-19 | 15:14 | 1

Bomen kosten ruimte en da mens vindt zat hij alle ruimte voor zichzelf nodig heeft. En ook al wordt er een X percentage aan land omgezet in bos, het neemt alléén CO2 op zolang het groeit (in biomassa). Zodra hier een evenwicht is bereikt stopt de opname, dus het is een oplossing voor een eenmalige batch CO2. Behoedzaam kappen kan en levert heel wat op, zoals de energie uit biomassa. Maar dus, aangenomen dat de mens fossiele brandstoffen blijft verbranden, lost dit op de lange termijn de problemen van de mens die steeds meer ruimte nodig heeft en het stijgen van de CO2-concentratie niet op.
(Niet dat ik volledig meega in dat die CO2 verantwoordelijk is voor alle klimaatverandering en dat die laatste catastrofaal is trouwens.)

Datum en tijd | 22-12-19 | 16:04

Dan morgen maar 50% van de raffinaderijen en energieproducenten als centrales sluiten en verwarmingen in vooral de universiteiten maar ook huizen en kantoren en scholen op 15 Graden zetten. Kijken hoever we komen; de ontstane werkloosheid oplossen door geld bij te drukken. Kortom, de rechtbank die aanspoort tot massamoord - is dit strafbaar?

h.oldeboom | 22-12-19 | 14:54 | 1

bedoel: massazelfmoord

h.oldeboom | 22-12-19 | 14:56

Die backdoor-artikelen 93 & 94 verklaren eigenlijk wel heel veel voor Nederland. Zoals waarom alle verdragen ter bevordering van (illegale) immigratie zo serieus worden genomen:
www.europeanfreedom.com/2018/06/21/af...
Ik vrees dat er ook verdragen zijn die Islamisering hier bevorderen. Maar waarom dan al dit soort verdragen überhaupt tekenen? Het is wel duidelijk dat het normale volk het hier niet wil c.q. echte democratie is hier niet de drijfveer. Blijkbaar komt dit van de elite die dit land wél regeert die een schuldgevoel heeft over slavernij en voor stabiele handel is met landen waarvan wij niet zonder hun producten kunnen behalen was we nu behalen. Landen zoals Saudi Arabië en Rusland.
Aan de top van die elite staat trouwens gewoon het koningshuis:
josbertlonnee.wordpress.com/2019/01/2...
Het komt er op neer dat dat gewoon geregeld is in weer die zelfde grondwet die we blijkbaar allemaal zo hoog hebben zitten.

Datum en tijd | 22-12-19 | 13:39

"Onze grondwet stelt strenge eisen aan de Nederlandse scheiding der machten,"
Pardon?
Nee, dus. Op bepaalde gebieden is er wat functiescheiding (b.v. art.57), maar doordat de regering ook uitvoerend bezig is is er geen scheiding van machten in Nederland. Ook de checks-and-balances in een trias politica zijn in Nederland niet volledig. Iets met toetsen aan de grondwet wat ontbreekt.
Ook laat de kwaliteit van wetgeving nogal wat te wensen over. Daardoor is de rechter niet meer 'bouche de la loi', maar wordt hij steeds meer gedwongen zelf interpretaties te geven aan regels. Wat sommige rechters dan ook met plezier doen. Hiermee wordt de rechter ook weer wetgevende macht.
Een voorbeeld van die interpretatie is ook te halen uit het Urgenda arrest:
"De Staat is dan ook verplicht om, overeenkomstig zijn aandeel, de uitstoot van broeikasgassen vanaf zijn grondgebied te verminderen. Deze verplichting voor de Staat om ‘het zijne’ te doen berust op de art. 2 en 8 EVRM, omdat een ernstig risico bestaat dat een gevaarlijke klimaatverandering plaatsvindt die het leven en het welzijn van velen in Nederland bedreigt."
lees even het EVRM erop na: 2 is recht op leven: "Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet." De hoge raad stelt, dat het niet nemen van CO2 maatregelen equivalent is aan het opzettelijk van het leven beroven.
8 EVRM gaat over het feit dat de overheid zich niet zomaar met prive, gezins- of familie leven mag bemoeien.
Ik weet niet wat de HR hier gebruikt heeft, ik weet alleen dat de dealer goed spul levert.
Overigens is het verweer van de staat ook zeer zwak. De incompetentie van de landsadvocaat zal ook eens onder de loep genomen moeten worden.

Veel reaguurdes stellen, dat er hier sprake is van de politisering van de rechtsmacht. Dat is niet het geval; de rechtmacht is altijd al een D66-bastion geweest en dat is al jaren in de uitspraaken terug te vinden. Wat wel nieuw is is de juridisering van de politiek: niet de gekozen volksvertegenwoordigers controleren de regering, nee: pressure-groups als Urgenda controleren de regering via de rechtspraak. Daar bij wordt niet de rechtspraak ondermijnd, maar krijgt zij juist een sterkere stem.

Wat ondermijnd wordt is de democratie.

ParadiseLost | 22-12-19 | 13:06 | 1

Klopt, Rutte gebruikt juist de rechterlijke macht om te doen alsof hij geen keus heeft.

Datsun_Cherry | 22-12-19 | 13:38

'Zandvoort" met enorme CO2- en stikstof-uitstoot gaat gewoon door, dus waarom zou ik me moeten houden aan milieuregels?

meneer Q | 22-12-19 | 12:55

Kan iemand mij uitleggen of er dan ook een mogelijkheid is, om een rechtszaak aan te spannen t.a.v. de contributie van 2% BNP voor de NAVO? Ik voel mij hier ook onveilig door. De staat houdt zich ook hierbij niet aan de afspraken.

Titia Heidekonijn | 22-12-19 | 12:03

Op naar de rechter om het verdrag van Dublin af te dwingen. Gezien de criminaliteit onder asielzoekers is dat eerder een acute en reële dreiging voor onze gezondheid.

witwas | 22-12-19 | 12:01

We moeten stoppen met uitademen.
Dit zal de uitstoot van het verschrikkelijke co2 vergif verminderen.
Ik stel voor dat Urgenda zelf het goede voorbeeld geeft en hier mee gaat beginnen.

Bolder | 22-12-19 | 11:51

Als voor ca. 9 minuten vechtsport men 3 dagen bezig is om een arena in te richten en daarna in totaal zo’n 32 vrachtwagenladingen aan spullen moeten worden afgevoerd (dus ook aangevoerd), waaronder 632 lampen, 96 speakers, 14 grote LED-schermen en 32 kilometer aan kabels, dan lijkt het co2/N/pfas/etc. probleem nog niet echt alarmerend. Zelfde geldt overigend voor dat F1 gedoe. Waarom gaan die klimaat fanaten daar eigenlijk niet demonstreren als ze zo bezorgd zijn.

watazooi | 22-12-19 | 11:30 | 2

Wat betreft het F1 gedoe in Zandvoort: daar heeft Prins Bril een vinger in de pap en dan gelden ineens andere normen.

matatwork | 22-12-19 | 11:53

@matatwork | 22-12-19 | 11:53:
Kan je nagaan dat het hele stikstof probleem een hoax is.Rondom dat circuit is er namelijk een bouwstop voor de bouw van woningen.

linus | 22-12-19 | 12:24

Maar zolang u nog mee doet met de Postcode loterij steunt u financieel Urgenda.
Postcode loterij ooit op gericht door extreem links.

Mo het varken | 22-12-19 | 11:10 | 1

Heel veel mensen weten niet eens waar hun geld naartoe gaat. Aan de andere kant, 80% van Nederland stemt links dus waarschijnlijk weten ze het wel.

Stonecity | 22-12-19 | 11:59

Citaat ''het moet van Brussel', en daarom uit de E.U. onze invloed in de E.U. is ±3,5%
Miljoenen soldaten die hun leven gaven voor een soeverein Nederland, en nu worden we als nog geknecht door Duitsland en Frankrijk.

Mo het varken | 22-12-19 | 11:07

Regeringen komen tegenwoordig wel tot stand door middel van een cordon sanitaire en onder pure minachting en opzichtig en negeren van de mening van een paar miljoen Nederlanders.

Schulzie | 22-12-19 | 11:01 | 2

Als je ook maar een greintje rechts bent zijn er maar 2 partijen over om op te stemmen. De rest is links inclusief de VVD. Stem op die 2 partijen of accepteer dat deze partijen voor altijd uit de regering worden gehouden door de overige partijen.

Stonecity | 22-12-19 | 12:01

@Stonecity | 22-12-19 | 12:01: Exact, maar dat had voorkomen kunnen en moeten worden. Wat we nu zien is volledige ontaarding in een geïnstutionaliseerd uitsluitingsmechanisme dat politieke correctheid bevoordeelt en dat de politieke vertegenwoordiging en belangenbehartiging van een enorme groep mensen verwatert in een travestie van democratie. Dat het juridische en bestuurlijke stelsel dit toestaat mag geen excuus zijn.

Schulzie | 22-12-19 | 12:10

Het is simpel. Organisaties als Urgenda met Minnesma als Grote Roerganger zijn op niets anders uit dan een neo-marxistische samenleving, met extreme overheidscontrole tot op iedere scheet die de burger laat. Waarin alles VERBOTEN is en iedereen gedwongen wordt volgens de regels van de Groene Khmer te leven.
Wie dat niet doet wordt extreem zwaar belast of sociaal uitgesloten.
Het valt mij op dat velen niet inzien dat het Urgenda en andere subsidiesponzen uit de Soros-school gewoon de ooit geflopte marxistische revolutie via klimaatonzin alsnog proberen te laten slagen. Daarmee is links als sinds 1968 bezig, toen het cultuur-marxisme over de samenleving werd uitgestort, door ondermijning van het gezag, van het traditionele gezin en van vele tradities en gewoonten. Dat heeft nog niet het gewenste effect gebracht, dus is nu het klimaat het nieuwe speeltje van compleet van de pot gerukte neo- en eco marxisten als mevrouw Minnesma en vele andere neo- en crypto marxisten. Ook de ongebreidelde omvolking is daar een onderdeel van.

Helaas is onze rechterlijke macht, tot en met de Hoge Raad en Raad van State toe, geïnfiltreerd met marxisme en links extremisme. Niet vreemd, want na de Mars door de Instituties, eind jaren 60, zijn de meeste magistraten opgeleid door extreem linkse docenten en de verwerpelijke ideeën van de Frankfurter Schüle. Niet voor niets zijn heel veel magistraten D66 of GL aanhangers.

Het zal een hele kluif worden om de invloed van extreem links op de gehele samenleving weer ongedaan te maken.

Nederlander65 | 22-12-19 | 10:55

Ik snap de algemene verontwaardiging en boosheid niet. De rechter toetst of de regering zich aan haar eigen opgelegde wetten houdt. Doen ze niet. Tja, wat verwacht je dan?

Als ik een formulier onderteken waarin plechtig beloof iemand te onderhouden etc, en ik doe dat dan niet, verlies ik het ook in een rechtszaal. Zelfde met de stikstof en de Natura 2000 gebieden. Iedere gemeente stond voorop om Natura gebieden aan te wijzen toen daar subsidie vanuit Brussel mee te krijgen was.

Gevalletje penny wise, pound foolish...

Dr_Prepper | 22-12-19 | 10:49 | 6

@Schulzie | 22-12-19 | 11:03: Slachtoffer denken is nooit een recept voor een gelukkig leven, mijn beste. Het leidt tot frustratie, gevoelens van onmacht en miskenning.

Dr_Prepper | 22-12-19 | 11:16

@Dr_Prepper | 22-12-19 | 11:16: Ik voel me geen slachtoffer. Ik constateer een feit, een democratische tekortkoming, ja zelfs exces, dat zal leiden tot een onhoudbare maatschappelijke tweedeling. U zult daar vanaf uw strikt-juridische high ground volkomen door worden verrast, ik niet.

Schulzie | 22-12-19 | 11:27

Ik heb dat formulier niet ondertekent. Ik heb er zelfs niet voor of tegen gestemd. Bij de laatste verkiezingen was het Parijse akkoord al geratificeerd en geen inzet van verkiezingen, en de klimaatwet was er niet, noch het plan van aanpak met “klimaattafels”, waar iedereen met een (financieel) belang mocht aanzitten, behalve de belastingbetaler die het hele circus mag betalen, dus dat was ook geen inzet van de verkiezingen. Sterker nog, in geen enkel verkiezingsprogramma stond de klimaatwet of een plan met exacte dekking, zelfs die van GL niet. Dus NIEMAND heeft er voor gestemd. NIEMAND.
Alles is bedisseld in de achterkamertjes en met stoom en kokend water door het parlement gejaagd. En voor de uitvoering wordt een hele nieuwe bestuurslaag opgetuigd van RES gebieden, waarvan de bestuurders aan helemaal niemand verantwoording hoeven af te leggen, waarvan de leden niet democratisch zijn gekozen en ook niet weggestuurd kunnen worden.
Het is godverdomme een schande.
Dus nee, niemand heeft er voor getekend. Er is ons niets gevraagd.

Stormageddon | 22-12-19 | 12:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Waar je de huidige politieke macht nooit over hoort dat Nederland wel eens te vol kan zijn...... als je elke week 700 mee vreters ( oh sorry... vluchtelingen) binnen haalt dat hou je als klein land niet vol..... woningen zijn er niet... de zorg wordt onbetaalbaar, de lasten voor de werkenden stijgen...... het is een keer genoeg !!

robdeventer | 22-12-19 | 10:48 | 1

Dat kan zich wel eens gaan oplossen. Als economisch draagkrachtigen en getalenteerde jongeren dit zinkend schip ontvluchten en Nederland eindelijk de ideale geïslamiseerde vuilnisbelt wordt waarvoor progressieven hebben gestreefd en waar hun door de straathonden aangevreten lijken liggen te rotten langs de wegen naar moskeeën, dan zoeken die vast snel genoeg ook elders hun maandelijkse gratis zakaat.

Mazzelstof | 22-12-19 | 11:46

(Rutte)Nee maar de grensen dicht gooien is toch wel het laatste waar je aan moet denken want economie weet je wel.
Ondertussen staan er zo’n 1500 mensen op straat omdat staal gigant TATA steel zijn heil ergens anders gaat zoeken. Denk nou niet dat er minder staal geproduceerd gaat worden maar dat wordt gewoon ergens anders gedaan waar het bedrijf geen of veel minder klimaat wurg maatregelen ondervind. Idem dito met de agrarische sector , niemand gaat minder eten en er komen alleen maar meer mensen bij.
Waarom gaan we dan niet onze grensen bewaken en de migratie instroom regelen? De meest voordehand liggende oplossing zou je denken maar niets is minder waar.
Dit is toch wel het laatste wat MP ( lees Malle Pietje) wil doen want Schenge ofzo., LEUGENS!
Voor degene die het nog niet door heeft, Nederland als zodanig is opgeheven maar dat hebben ze u, de Nederlander, nog niet verteld.. En zo wordt dit probleem dus ook opgelost, door het huidige volk dusdanig aantelengen todat men over enige jaren kan zeggen ; Wat is een Nederlander? Nederland als een TATA smeltkroes om een slecht en onsamenhangend brouwsel inwonende te creeeren.. want zo’n eigenzinnig volkje van “wooden shoes-wooden head and wouldn’t listen “, is erg schadelijk voor de globalistische gedachtengang.
Dit is nog maar het topje van de ijsberg van alle snode plannen die ze met ons van plan zijn. Boeren moeten oprotten omdat het bestemmingsplan van hun grond niet overeenkomt met het Agenda21/ VN Agenda2030.

Het Marakesh verdrag in drie woorden“ To enhance migration” waar onze Malle Pietje zijn krabbel onderzette is weer zo’n wurg verdrag. Waarom zou je zoiets uberhaupt willen ondertekenen en het migratie beleid niet in eigen regie willen houden?

“Onze “MP staat er niet meer om uw belangen te behartigen maar danst naar alle pijpen van EU/VN verdragen en is zijn eigenlijke functie compleet uit het oog verloren.

Datgingniegoed | 22-12-19 | 10:39 | 2

Dat klinkt handig, want er zijn in de afgelopen 3 weken weer 1500 mensen bijgekomen die ergens moeten wonen!

Rest In Privacy | 22-12-19 | 10:44

Was het niet Maxima die zei dat * De Nederlander * niet bestond.

PopeyeKamper | 22-12-19 | 13:29

Op het moment ook weer prima weertje om van die supergroene energie op te wekken. Windkracht nul en bewolkt in Alkmaar.
Henk! Gooi nog snel wat extra bomen in de centrale

Stevo365 | 22-12-19 | 10:25

Angst zaaien, propaganda en valse informatie verspreiden, controle over de media om de publieke opinie te controleren en te manipuleren. False flags in de vorm van willekeurig gekozen of in scene gezette ¨bewijzen¨. Ondersteund door pseudo- wetenschappelijke onderzoeken. Flans hierdoor gedekt wetten in elkaar, zelf of laat anonieme NGO's dat doen om de vrijheid van mensen te beperken. Of om ze financieel te tillen, immers wie betaalt mag nog steeds vervuilen. Klimaatontkenners zijn nu de ergste vijanden van de mensheid? Straks is alles geoorloofd om ze te vermorzelen. Alles...

squadra | 22-12-19 | 10:21

Er komt een moment dat groepen, zojuist ontslagen werknemers door "milieureden" zich bundelen en de ingetogenheid los gaan laten. Een reactief kantelmoment en dan is protesteren zoals hierboven behoorlijk risicovol.

larie | 22-12-19 | 10:01 | 1

Die gaan er komen. En velen die zich dit nu nog niet realiseren staan de komende paar maanden van nu op straat. En als die het komende of volgend jaar ook hun huizen uit moeten staan die inmiddels zo ver onder water dat ook hun moeizaam bij elkaar geschraapte spaargeld is verdampt. Ze gaan niet allemaal windmolens kunnen wassen.

Mazzelstof | 22-12-19 | 11:37

De NPO bracht laatst het nieuws dat het ijs op de noordpool in 2018 7x sneller smelt dan in 1992 en refereerde hierbij aan een artikel in Nature. Zo'n bericht voelt slecht aan "7x sneller"!!! Maar in hetzelfde artikel staat dat sinds 1992 de zeespiegel door het smelten van het ijs met 10 MIlLIMETER gestegen is en dat vermeld de NPO niet want dan zouden de mensen mogelijk reageren met;
"in 26 jaar maar 10 mm? Waar maken we ons druk om".
www.nature.com/articles/s41586-019-18...
Een artikel uit 2019 in Nature vermeld dat de gletsjer "Jakobshavn Isbrea" op Groenland in 2019 weer gegroeid is.
www.nature.com/articles/s41561-019-03...
Dat komt natuurlijk helemaal niet in het NPO nieuws want de mensen kunnen eens gaan denken dat het weer kouder inplaats van warmer wordt.
Verder hoor je de klimaat terroristen, ik noem ze zo omdat ze iedereen uitsluiten (wetenschappers) die een andere mening hebben precies zoals het partij kartel dat doet met partijen die het niet met ze eens zijn ook de oorzaak van de overstroming van Venetië j.l. aan de klimaatverandering toeschrijven. Dit klopt dus niet het water werd opgestuwd door de wind en van de bergen kwam water door de heftige regenval allemaal veroorzaakt door een lage drukgebied ter plaatse. De hoge waterstand was ook geen nieuw record want in de jaren 60 stond het water hoger.
Vorig jaar was er in de USA een zeer strenge winter en dit jaar is de winter daar ook weer vroeg ingevallen. In Oostenrijk is de sneeuw dit jaar vroeg gevallen en op dit moment valt er zeer veel sneeuw.
www.telegraaf.nl/nieuws/434089185/uit... vanwege de sneeuwval.
In Europa werd het warmer in andere delen v/d wereld werd het kouder waardoor de gemiddelde stijging van de temperatuur iets van 1 a 1,5 graad Celsius is.
Laatst bij WNL beweerde iemand van onze regering dat we allemaal GEKOOKT worden over 8 jaar als we niets zouden doen. Je vraagt je dan af of deze man wel openstaat voor wetenschappers met een andere mening of alleen afgaat op de onderbuikgevoelens van de klimaatgekkies.
Alles wat Algore voorspelt heeft is niet uitgekomen!
De politiek is momenteel zo ver van het padje af dat als een wetenschapper zou ontdekken dat de temperatuurstijging, klimaatverandering die we nu hebben komt doordat door onze maatregelen die we genomen hebben om de lucht schoner te maken waardoor er minder wolken ontstaan en de temperatuur stijgt hij dit beter bekend kan maken na zijn dood zoals de wetenschappers in de middeleeuwen die ontdekte dat de aarde rond de zon draait dat ook deden.
Het klimaat veranderd maar niet zo snel dat we een stijging van de zeespiegel mogen verwachten van 4 meter zoals ik laatst las in het blad eigen huis. Mocht dit toch gebeuren dan kunnen we ons geld beter besteden aan het verplaatsen van de bevolking dan om te proberen het stijgende water tegen te houden met hogere dijken.

johnelec | 22-12-19 | 09:50 | 2

Stuur dit maar als ingezonden brief naar de Volkskrant, waar in de wetenschapsbijlage van dit weekend 'wetenschapsjournalist' Maarten Keulemans alle door jou hierboven gesignaleerde leugens gewoon herhaalt. Keulemans heeft hiermee zijn schrijfopdrachten voor het komend jaar weer verzekerd. Tsja, hij zit ook met een hypotheek en zijn pelletkachel moet wel blijven branden.
Je zal maar uitsluitend je informatie uit De Volkskrant halen.

piloot47 | 22-12-19 | 10:07

Nog niet zo lang geleden heeft Obama een leuk huisje van 10 miljoen dollar gekocht aan het strand. En hij zou niet weten dat de zeespiegel zal gaan stijgen?

Saudi Arabie heeft plannen om miljarden te investeren op de Maldiven, luxe resorts, opgespoten eilanden e.d. En die olieboeren zouden niet weten dat de zeespiegel zal gaan stijgen?

De hittegolf in Australie weten ze nu te omschrijven als "record temperaturen"
Dat in de 19e eeuw Australie hittegolven heeft gekend met aanzienlijk hogere temperaturen dan nu laten de Gretoiden voor het gemak maar even weg.

Kortom we worden aan alle kanten belogen en bedrogen.

copywriter | 22-12-19 | 15:34

Kennelijk heeft de hoge raad een goddelijke ingeving gehad. Er zijn net zoveel geleerden die zeggen dat er niets urgents aan de hand is als geleerden die aan de bel trekken en zeggen dat we dringend iets moeten doen. Dus men kiest voor de tweede groep geleerden omdat die eerste groep niet gehoord wordt . Dus men heeft niet alle feiten ,maar kiest toch policor . Ik dacht dat vrouwe Justitia alleen blind was en niet doof voor andere argumenten.

Koning BongoBongo | 22-12-19 | 08:33 | 4

U vertelt onzin. En ik vermoed dat u dat ook weet. Los van de discussie of een vonnis als dit zin heeft of rechtvaardig is. Dat we de prijs niet willen betalen voor een veranderende wereld, betekent niet dat die wereld niet verandert.

In feite doet u hetzelfde als de mensen waar u zo tegen bent: probleem en oplossing dogmatisch aan elkaar proberen te verbinden om uw gelijk te halen.

Dr_Prepper | 22-12-19 | 10:46

Dr_prepper Het grote probleem is dat ook als we wel de prijs betalen we de verandering niet tegen houden. Het is symboolpolitiek op kosten van onze welvaart.

witwas | 22-12-19 | 11:39

@Dr_Prepper | 22-12-19 | 10:46: Ik zeg dat de voors en tegens op de weegschaal van vrouwe Justitia niet eerlijk verdeeld worden omdat er een plan achter zit waarbij alweer de multinationals en rijken hun voordeel doen. En ik vermoed dat u dit ook weet . Als er echt iets aan de hand is met ons klimaat wil ik alles op tafel hebben en niet alleen het hysterische gedram van extreem links ; dit notabene met goedkeuring van een man die dit land bij elkaar moet houden ,maar orecies het tegenovergestelde bewerkstelligd.

Koning BongoBongo | 22-12-19 | 12:46
▼ 1 antwoord verborgen

Laten we het eens hebben over de leefklimaatverandering
en de leefklimaatcrisis die er aan zit te komen...

wiener mit pommes | 22-12-19 | 08:29 | 2

Liever niet ........ wat dat betreft ben ik blij dat ik pensionado ben en het grootste deel van mijn leven er al op zit . Ben ook blij dat ik niet in een grote stad woon zodat het nog enigszins leefbaar is.

Koning BongoBongo | 22-12-19 | 08:41

Nou dat doen ze niet, want die leefklimaatcrisis is veroorzaakt door de zelfde mensen die Urgenda aanhangen. Neo- en eco-communisten. Smerig volk!

Nederlander65 | 22-12-19 | 11:00

Urgenda is Volksvijand nr 1
Spreek alleen maar lieden die pislink zijn, er klaar mee zijn met zulk soort extremisten.

Uw Verzekeringsadvis | 22-12-19 | 08:08 | 1

Sorry: maar de schuldigen zijn de politici die al die verdragen ondertekend hebben. Kijk, dat is het verschil tussen rechters en kiezers: rechter kunnen wel beloftes afdwingen.

ZoekEenVrijeNick | 22-12-19 | 09:11

De rechtstaat heeft ook last van klimaatverandering.

Zeddegeizot | 22-12-19 | 07:59 | 2

Laten we de rechtstaat dan ook maar afdwingen.Want onze politiek beloofd ook de bevolking te beschermen, toch?
Geen gewonden / doden meer door onderling geneuzel of verkeersruzie's.Iedere bejaarde veilig voor oplichters en erger....

Ben5570 | 22-12-19 | 09:45

@Ben5570 | 22-12-19 | 09:45: NA drie keer ben je af en verdwijn je voor je leven in de bak.Misschien de pil van kendrion een idee dan.

Ben5570 | 22-12-19 | 09:46

Een post-industriële samenleving, met een gemarginaliseerde landbouw- en productiesector en met een diensten- en ambtenarenwaterhoofd, kan veel gemakkelijker afhankelijk worden gemaakt van een groot-Europees collectief. De kabinetspartijen liggen op koers, maar ze beseffen niet dat ze met hun geconstrueerde klimaatproblemen het land verzwakken in zijn weerbaarheid tegen veel prozaïscher en acutere problemen. Alle huidige inspanningen worden (zo mogelijk) nóg futieler als die niet worden aangepakt.

Schulzie | 22-12-19 | 07:59 | 2

Mooi samen gevat.

Uw Verzekeringsadvis | 22-12-19 | 08:08

@Uw Verzekeringsadvis | 22-12-19 | 08:08: Het kan zelfs nog korter. Bij deze koers krijgen we de komende decennia te maken met een grotere kloof tussen arm en rijk, meer criminaliteit, meer geweld en meer segregatie, maar met een relatief schoner milieu. Na een bepaald etno-demografisch tipping-point verdwijnt dat laatste voordeeltje als sneeuw voor de zon, definitief!

Schulzie | 22-12-19 | 08:20

Brengt men nu de voedselvoorziening niet in gevaar?

David000000007 | 22-12-19 | 07:38

Een paar milieu activisten bepalen hoe het leven van alle Nederlanders eruit gaat zien. Dat die buren van die lui dit pikken. Maar goed dat niet bekend is waar deze gasten wonen. Die stuur je geen kerstkaart maar iets anders.

Dit is dus het nadeel van een zogenaamde rechtsstaat, een paar verzieken het leefklimaat van een heel land. Of het nu die gast uit Nijmegen is of deze dame van Urgenda. In Rusland en China heb je dit niet.

sprietatoom | 22-12-19 | 02:38 | 2

Daar heb je weer andere problemen. Zoals je pensioen volledig zien verdampen, of dood in een bos gevonden worden... Of gewaterboard worden in een heropvoedingskamp....

Dr_Prepper | 22-12-19 | 11:20

@Dr_Prepper | 22-12-19 | 11:20:

Nee dat zijn ook geen fijne landen om in te leven maar het blijft raar dat een paar van die lui het hele land op zijn kop kunnen zetten.

sprietatoom | 22-12-19 | 11:58

Nederland heeft al haar soevereiniteit dus allang overgedragen en deze overdracht zelfs vastgelegd in de grondwet, serieus ? Het is nog gekker dan gedacht.

We are doomed. Dank je Feynman voor dit idiote feit wat is.

sprietatoom | 22-12-19 | 02:20 | 1

Al zo vanaf de jaren 50 hoor. Democratische correctie is alleen mogelijk via opzegging van te knellende verdragen. De Trump methode dus.

Buerman | 22-12-19 | 10:17

Sinds waneer bepalen een aantal ongekozen... over het onderwerp onwetende en vooringenomen... rechters wat wij in onze democratie wel of niet doen met ons land.
Zo werkt het dus niet en dan bevrijd ons om welk dan ook verplichtingen wegens deze rechters na te komen
Tijd voor het houden van deze mensen aan de acte van verlaat

zoefff3 | 22-12-19 | 01:51 | 2

Waar heeft u het over?

Dr_Prepper | 22-12-19 | 11:22

01.51 uur.... u komt net uit de kroeg neem ik aan ?

Koning BongoBongo | 22-12-19 | 12:49

De bovenste foto bij dit verhaal zegt alles: klimaat-maagden met een semi-religieus symbool in hun handen gekerfd (een Alziend Oog of zoiets) die krijsend voorop lopen in de zoveelste processie ter ere van Het Klimaat, op weg naar de zoveelste instelling die "schuldig" moet worden verklaard.

Het reilen & zeilen van dit land, en uw & mijn leven & welzijn, worden niet langer bepaald door een regering of een overheid, maar door een opdringerige, bemoeizuchtige religieuze sekte van milieu- en klimaat-drammers, gesteund door rechters die politiek activisme bedrijven.

De voornoemde foto met de krijsende klimaat-maagden voorop, bevestigt me in mijn oordeel, dat ik niet langer als een vooroordeel beschouw; Klimaat en milieu zijn typische vrouwen-dingetjes. Een Partij als GroenLinks is niet voor niks een typische vrouwen-partij. Dat de leider een man is die thuis rondloopt in een eikeltjes-pyjama onderstreept dat alleen maar.

Sinds de teloorgang van de macht van de Kerken, zijn vooral vrouwen op zoek naar 'spiritualiteit'. Spiritualiteit. óók zo'n typisch vrouwen-dingetje. Tot voor kort zette dat aan tot een hoop onduidelijk gedoe met klankschalen, yoga, 'mindfullness', Tibetaanse mutsjes, wereldwinkeltjes, modieus bijgeloof en het in huis slepen van geurkaarsjes, etherische oliën en Boeddha-beelden.

Echter: Alles dat te maken heeft met de natuur, met de Aarde (of beter: Moeder Natuur en Moeder Aarde) heeft nu ineens een spirituele lading gekregen. Een nieuwe religie is geboren. Met een grote aantrekkingskracht op meiden & vrouwen. En met alle kenmerken van een religie: verkettering van ongelovigen, morele chantage, dwingelandij, het dwepen met een heilige (de Heilige Greta Onbevlekt Ontvangen) en het opdringen van een collectief schuldcomplex.

Dat collectieve schuldcomplex heette vroeger "Erfzonde". Tegenwoordig heet dat "ecologische voetafdruk".

De agressieve opdringerigheid van deze religieuze sekte bestaande uit een verzameling milieu- en klimaat-drammersclubs, uit zich in een niet aflatende reeks procedures die de regering tegen heug en meug en vooral tegen het Gezond Verstand in, dwingen tot maatregelen die onze economie kapot maken en die, net als bij de invloed van veel andere dominante religies het geval is, leiden tot stilstand en zelfs tot achteruitgang.

Voorlopig staan we erbij, kijken ernaar en mopperen wat en ondertussen nemen we de ongebreidelde macht van de klimaat- en milieubeweging voor lief. Tot nu toe zijn de boeren en de bouwers de enigen die de moed hebben en de moeite nemen de straat op te gaan om te protesteren tegen de waanzin die zich heeft meester gemaakt van de linkse politiek en het extreem-linkse actie-wezen.

Wellicht komen we ooit hiertegen collectief in opstand. Ik hoop het. Maar ik vrees dat dat pas zal gebeuren als we met z'n allen worden gedwongen te gaan wonen in huizen gemaakt van kamelenstront (want tegen die tijd is koeienstront een product van een politiek incorrect dier).

Peter Emile | 22-12-19 | 01:36 | 4

Vrouwen, ze hebben de onophoudelijke inconsequente neiging om alles in de gevoelssfeer te drukken. Kijk in de politiek hoeveel emo-politica daar plaats hebben genomen, en maar zeuren, ach wat zielig. Afkomstig van activistische organisaties en ander subsidie slurpende elementen. En dan zo'n wijf als Ollongren, dat is toch gewoon een monster.
Ik stam uit de tijd van mannelijke mannen en vrouwelijke vrouwen die met hun benen op de grond stonden.
Thans is het hip als je zweef teef bent.

Broadsquire | 22-12-19 | 09:35

Vroeger, zo'n 50-60 jaar geleden, stookten we allemaal kolen en aten s'winters aardappelen uit de kelder, voorrraad voor de winter he.
Toen was er kennelijk geen probleem.Misschien terug naar die tijd?Lange zomers en strenge winters hadden we toen ook.
Maarja, ik weet best dat we bedondert worden omwille van meer geld voor de staat en economie.

Ben5570 | 22-12-19 | 10:00

Ik snap wel dat u niet alle vrouwen over 1 kam wilt scheren (beetje rare uitdrukking in dit verband) maar ik wil me toch even distantiëren van die 'typische vrouwen' in dit geval. :-)

B. Randnetel | 22-12-19 | 11:52
▼ 1 antwoord verborgen

De Hoge Raad bekrachtigd ( 7e zin met hoofdletter ). Oeps.....

Doordewarloper070 | 22-12-19 | 01:29 | 1

Daar waar een t moet staat veelal en d alsook vice versa. Zal niet zo lang meer duren aleer de regels worden aangepast of het apert onjuiste gewoon in Van Dale wordt opgenomen omdat het algemeen is geaccepteerd.

Buerman | 22-12-19 | 10:24

Ging paar weken geleden naar Duitsland en moest milieusticker a 12,50 aanschaffen. Andersom betalen die Duitsers niets als ze naar Nederland komen.

AntonJensen | 22-12-19 | 00:46 | 6

@Baron-barry | 22-12-19 | 01:31:

Yep die ja. Maar let op, het rijden op de binnenring zou ook nog wel eens door de camera's kunnen worden gepakt ook al rijd je niet eens de stad in. Op zijn Belgisch dus.

sprietatoom | 22-12-19 | 01:44

Om naar Duitsland te gaan heb je geen sticker nodig, alleen in een Umweltzone is de sticker verplicht. De Autobahn is geen Umweltzone. www.umweltbundesamt.de/themen/luft/lu....

Overigens, de winterbandenplicht, in de zin van 'in de winter moeten er winterbanden onder de auto', bestaat in Duitsland ook niet. Winterbandenplicht geldt slecht als er sneeuw, ijs of ijzel op de weg ligt. De seizoen gebonden winterbandenplicht is verzonnen door de bandenmaffia.

Rest In Privacy | 22-12-19 | 02:21
▼ 3 antwoorden verborgen

GTL fuel(synthetische diesel) verplichten in heel Europa.
50% minder uitstoot,en verlost van die
OPEC.
Wel aardgas kopen van Rusland om het te produceren.
Shell heeft het al op voorraad,waarom gebeurd er bijna niets mee?

De Profundus | 22-12-19 | 00:05 | 2

Maar wat is de uitstoot om het te produceren?

botbot | 22-12-19 | 00:18

Botdinges - hij noemt gas als basis.. Figure it out.

donkieshot | 22-12-19 | 01:54

Uit alles blijkt dat de regie is overgenomen door globalisten en sleutel posities zijn ingenomen door aanhangers hiervan.
Dit gebeurd er als je geen baas in eigen huis meer bent en wordt geleeft door internationale verdragen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de landen . Waar Nederland al jaren op gas stookten lijkt het klimaat virus hier toch het zwaarst toe te slaan.
We hebben ons zwaar in de nesten gewerkt door blind dit soort verdagen te ondertekenen en hierdoor je eigen doodvonnis te ondertekenen. Is onze lucht kwaliteit zo zorgwekkend?
Ga eens in Mumbay-Jakarta of Mexico city kijken waarom wordt er hier niet ingegrepen vanwege de vermeende Klimaat crisis?

Datgingniegoed | 22-12-19 | 00:00 | 3

Vroeg of laat zijn deze landen ook aan de beurt,
maar u weet Nederland is altijd het braafste
jongetje van de klas. Borst en piemol vooruit...
& Houzee kameraad.

wiener mit pommes | 22-12-19 | 00:11

Hoezo blind? De gevolgen worden weldegelijk gezien........ En dan genegeerd.

IkWilOokWatZeggen | 22-12-19 | 01:33

De ondertekenaars ter verantwoording roepen
Maar die liggen op het kerkhof, of wonen in grote, beveiligde huizen, en de bevolking zit met de problemen opgescheept.

Ben5570 | 22-12-19 | 10:08

Aan de ene kant hartstikke grappig. Leugenaars dachten loze beloften te kunnen doen en er mee weg te komen (zoals zovele andere). Alleen nu zijn ze boos op de rechter omdat die ze aan hun eigen beloften houd.

Aan de andere kant natuurlijk hartstikke triest dat we hierdoor met allerlei belachelijke maatregelen opgescheept gaan worden, terwijl men het eigenlijke probleem (te veel mensen in NL) niet aan pakt, want de import gaat natuurlijk gewoon door.

Cyrax1301 | 21-12-19 | 23:47 | 1

1.000.000 per 10 jaar bij de huidige stand van zaken.
Dat betekent dat er over 10 jaar een stad ter grootte van Rotterdam plus Utrecht bijgebouwd moet worden, om die 1.000.000 mensen te voorzien van onderdak, onderwijs. gezondheidszorg, infrastructuur, werk en nog wat dingetjes te voorzien.
En dat allemaal klimaatneutraal.
Ik vraag me af hoe Rutte dat gaat schaffen.

de honden blaffen... | 22-12-19 | 01:14

Pffff wat een boel gelul om co2 en stikstof, ik ben inmiddels naar mexico vertrokken. Hier loop je door de straten en blazen de aircos de koele lucht zo de straat op, heerlijk... niks isolatie of wat ook, gewoon pure verspilling omdat het kan. Laatst was ik in Houston Texas als je een ford f150 rijdt is dat een normale auto. Btw Houston telt ongeveer 7 a 8 mlj inwoners pak em beet de helft van nederland en iedereen in een ford, gmc of escalade. Ik reed zelf in een bescheiden Jeep wrangler het was puur genot. Veel plezier met alle zelfkasteiding ik neem het er nog even van, de groeten

Masteryu | 21-12-19 | 23:35 | 4

@Baron-barry | 22-12-19 | 01:35:

Wat je in Nederland per 3 maanden betaalt aan wegenbelasting betaal je in Belgie per jaar. De basis ziektekostenverzekering kost maar een 10 euro ipv 100 hier.

Maar blijf maar geloven dat we een rijk land zijn. Ja de staat wel, de inwoners zijn armer dan waar dan ook gemiddeld.

sprietatoom | 22-12-19 | 03:25

De wegenbelasting in Fuerteventura, Canarias: 125 euro per jaar (voor Toyota 4rav).

lilymar | 22-12-19 | 07:57
▼ 1 antwoord verborgen

De maatregel om weer 100 te gaan rijden is grote onzin, dat snapt zelfs een VVDer. Bij GifLinks en X66 is het een ander verhaal, dat terzijde. De vraag rijst dus wat er dan achter zit. PFAS en stikstof zijn het vehikel dat gebruikt wordt om de gevel eruit te rijden, onder het mom van klimaatcorrectheid. Waarschijnlijker lijkt mij dat het verkeersnet in de randstad te vol begint te raken en er niet tegenaan gebouwd kan worden. Op die korte afstanden maakt 130 weinig uit. De rest van Nederland hoort niet bij de bubbel en kan dus doodvallen. De VVD heeft handjeklap gedaan en de linkse rakkers blij gemaakt met een dode mus. Maar wat heeft pRutte gekregen? In het voordeel van Nederland kan het niet geweest zijn.
Het elektrisch rijden komt ook niet van de grond. Het Nederlandse wagenpark is redelijk op leeftijd en geld voor nieuw is er niet. De middenklasse is nagenoeg dood. De kleinere elektrische auto's kunnen 100 km/u amper halen en moeten een relatief lage snelheid hebben om weinig luchtweerstand te hebben teneinde een redelijke reikwijdte te hebben. Ik vermoed dat het een verkapte maatregel is om het elektrisch rijden aantrekkelijker te maken en de wegendruk te reduceren. De linkse wappies kunnen het hun achterban verkopen als worden de 'rijken' zwaarder belast. De elektrische auto's zijn nu nog aantrekkelijker door de subsidie, maar zodra er genoeg e-wrakken op de weg zijn vallen de subsidies weg. Er kan geen onderscheid meer gemaakt worden tussen stroom voor thuis en stroom voor de auto. De stroomprijs zal dus fors omhoog moeten om het wegvallen van de accijns om brandstof te compenseren. Of men doet weer een poging rekeningrijden door te drukken. Waarschijnlijk tegen de tijd dat het zover is met 5G, want de poortjes zijn dan te duur. De overheid weet te allen tijde waar u bent en wat u doet.

Frau Merkel | 21-12-19 | 23:12 | 2

Vrachtverkeer dat veel meer uitstoot, zeker die met een kenteken uit het het oosten europa's, worden ontzien en hoeven geen kilometer te minderen. Je zou verwachten daar de meeste winst te behalen, maar Rutte weet ook wel dat de vervoerders eerder de hakken in het zand zetten en het land platleggen dan de burgers. Kan je straks vrachtverkeer dat tussen de 90 en 100 rijdt gaan inhalen met een vaartje van 100 hetzelfde geldt voor invoegen, dat zal heel wat opgefokte weggebruikers veroorzaken.

Damoos | 22-12-19 | 00:37

@Damoos | 22-12-19 | 00:37: Flitsmeister in Nederland, Blitzerapp in Duitsland. Waze schijnt ook te werken.

Frau Merkel | 22-12-19 | 01:11

We zijn beland in The Long Emergency, een term gemunt door James Howard Kunstler.
Goede lezing over energie: www.youtube.com/watch?v=wcZwpVVDP2s
(Colin Campbell)
Fracking heeft de olieproductie van de VS kunstmatig opgepompt. Fracking is olie produceren met grote verliezen. Olieproductie in de VS levert geen geld meer op, maar kost steeds meer geld.
Peak Oil: het moment waarop de olie de maatschappij gaat opeten, in plaats van andersom.
Peak Oil. Symptomen: paniekpolitiek, draconische maatregelen, gepaard gaande met algehele desinformatie.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 23:02 | 1

We zijn al jaren gelede.n allemaal doodgegaan.

bijna_raak | 21-12-19 | 23:42

Ben benieuwd of Thierry Baudet naast zijn boreale lofzang op de uil van Minerva nu ook Hegel's fameuze 'list der Rede' zal gaan aanhalen. Door die list der Rede is Rutte en zijn VVD-clan in de val gelopen van het klimaatgespuis. Hij kan draaikonten en "wij doen ons best"-en wat hij wil, maar zelfs de luizigste VVD tokkie heeft nu door, dat hij het belang van Nederland verkwanselt. De list der Rede laat Rutte nu vrezen met grote vreze voor Marrakesh, wat hij ook lachend als een Obama-na-aap heeft ondertekend. Weg met dit "we doen ons best" oliemannetje en Unilever-boter-op-het-hoofd smeerlap.

Eeuwig..Op..Vakantie | 21-12-19 | 22:55 | 2

Ergens wel goed wanneer je naar een rechter kan stappen wanneer politici weer eens loze beloftes maken. Doe mij die €1000 maar Rutte!

quazi | 22-12-19 | 08:01

Ik geloof niet dat Rutte in een val is gelopen ; die is slimmer dan Jetten en Klaver bij elkaar. Dat wil voor mij zeggen dat hij bewust verantwoordelijk is voor de wanorde en polarisatie in Nederland op dit moment. Dit kan nooit goed aflopen .

Koning BongoBongo | 22-12-19 | 12:55

Tja Trump heeft weer is gelijk gehad door fuck off Parijs te doen, rutte wilde weer het braafste jongetje in de klas spelen door ons te verraden en grenswaarde vast te leggen en te accepteren die onrealistisch ware en iemand uit zijn duim gezogen heeft. Ja nu kan hij niet zijn opvolger er mee belaste maar moet zelf de strontkar gaan trekken. Dat gaat stemmen kostte me jong.

jan huppeldepup | 21-12-19 | 22:41 | 1

Stemmen op Rutte/VVD zijn slechts aantallen. En het maakt niet uit of dat er veel of weinig zijn. Een stem op de VVD heeft geen inhoud en geen waarde, het is als een pleister op een voortwoekerend gezwel. Jarenlang heeft de VVD met Telegraaf voorpagina stijl de aandacht op zich weten te vestigen, en de grootste prestatie uit haar bestaan gescoord (130 op de snelweg). Thans is het kaarsje opgebrand. En links lacht zich de ballen uit de broek, ze hebben Rutte waar ze hem wilden krijgen.

Broadsquire | 21-12-19 | 22:49

Als een natie met zoveel linkse mantels der liefde is bedekt, stikt ze. Daar heb je geen luchtvervuiling van welke soort dan ook voor nodig.

Broadsquire | 21-12-19 | 22:28

Kut hè, een rechtsstaat waar de overheid zich ook aan de regels moet houden. Lol.

beldewouten | 21-12-19 | 22:20 | 3

De willekeur waarmee de overheid dat doet, is juist kut.

Deflatiemonster | 21-12-19 | 22:22

Het is vooral kut hoe onze overheid naïef allerlei 'juridisch niet bindende' verdragen ondertekent en nationale wetten ondergeschikt maakt.

GroetenVanUrk | 21-12-19 | 22:28

O daar denkt de Belastingdienst heel anders over, wordt et verdrag van Dublin overigens nageleefd het stabiliteitspact, de euro regels? Welnee komt Dld Fr en It even niet goed uit dus dan hoeft het niet. Regels zijn er alleen voor het domme klootjesvolk.

bijna_raak | 21-12-19 | 23:46

Als het om het aangaan van contracten gaat heeft Rutte een vrij beduimelde naam.
Schlemielige inlegvelletjes is meer zijn stijl, die altijd zonder juridische consequenties zijn totdat een slimme vogel de ware consequenties onder zijn verstopte neus wrijft, en/of wanneer de realiteit bovenkomt, dan is dat velletje van Rutte als een natte krant ontbonden.
Geen woord, geen contract, geen belofte, geen toezegging, geen referendum uitslag en geen wet heeft bij Rutte de status van werkelijkheid en de rechter heeft hem nu flink bij zijn taas. De sukkel.

Broadsquire | 21-12-19 | 22:19

Ik zie het als een uitnodiging voor meer groepen (burgers) om naar de rechter te stappen om hun gelijk te halen en politiek beleid af te dwingen. Het is alleen de vraag of niet-milieuclubs ook zo drammerig kunnen zijn.

Even wat mensenrechten die je ter hand kan nemen. Als het aan de interpretatie van de rechter ligt zijn de mogelijkheden immers eindeloos. www.amnesty.nl/encyclopedie/mensenrec...
www.amnesty.nl/encyclopedie/universel...

- Met culturele rechten kun je afdwingen dat culturele tradities onaangetast blijven en zwarte piet zwart blijft.
- Met recht op onderwijs kun je afdwingen dat de overheid voorziet in voldoende leraren, scholen, lesdagen, etc.
- Met het recht op behoorlijke huisvesting en gezinsleven kun je afdwingen dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden
- Met het recht op een billijke levensstandaard kun je afdwingen dat de overheid de bijna miljoen mensen onder de armoedegrens en bij de voedselbank een hogere levensstandaard bezorgt.
- Met het recht op de hoogst mogelijke graad van gezondheid en medische zorg bij ziekte kun je afdwingen dat er bepaalde medicijnen en behandelingen vergoed dienen te worden, er meer zorgpersoneel komt, ziekenhuizen open blijven, etc.

Als IS'ers terug kunnen komen onder het mom van recht op gezinsleven (en daarmee gezinshereniging) en er klimaatbeleid komt onder het mom van recht op privacy en weet ik wat niet meer dan is je fantasie de limiet.

GroetenVanUrk | 21-12-19 | 22:13 | 1

Hier heb je een zeer goed punt te pakken.
De VN heeft hier echter een zeer goed handvat voor:
Nl. De VN verklaring over de rechten van inheems volken.
www.hooglandindianen.nl/verklaring_inh...
Daar moet Baudet of Wilders of samen maar eens mee naar de rechter stappen.

de honden blaffen... | 22-12-19 | 00:43

Rutte heeft dat klimaatverdrag getekend. Nu dwingt de Hoge Raad Nederland om zich aan de belofte van Rutte te houden.
En hier op GS is men boos op de Hoge Raad. Maar Rutte is degene die ons land verkoopt, via dat klimaatverdrag en via dat Marrakeshverdrag. Hier gebeurt precies waar Thierry Baudet al op gehamerd heeft. Maar het parlement stuurt Rutte niet weg en wij blijven braaf op de VVD en zijn linkse handlangers stemmen.
Mijn conclusie: Nederland heft zichzelf op. Wij willen echt zelfmoord plegen. Het klimaat zal door onze zelfmoord niet veranderen en als ons land straks door Somaliërs of andere Arabieren is overgenomen heeft niemand meer een uitkering en niemand meer te vreten. Maar we hebben wel de Mensenrechten gerespecteerd en we hebben wel overal windmolens neergezet.

JvanDeventer | 21-12-19 | 22:05 | 5

@botbot | 21-12-19 | 22:12: Nee de rest van het kabinet en de steunende partijen zijn medeplichtig maar Rutte is wel chef leugenaar.

bijna_raak | 21-12-19 | 23:49

Rutte is met zijn koers de aanstichter. Maar een nuchtere rechter had door het 'consesus' gelul over CO2 is gevaarlijk heen geprikt. De redenering dat de overheid moet ingrijpen omdat wij burgers gevaar lopen is de valse frame, dat is immers helemaal niet zeker en er is al helemaal geen consensus over. Helaas is ook in hoger beroep datzelfde frame in stand gebleven omdat we in Nederland te maken hebben met ideologische gemotiveerde rechters (soms wel eens denigrerend D66-rechters genoemd). Nu kon de Hoge Raad enkel nog beoordelen of het recht correct is toegepast. Ook daar was zeker ruimte om de klimaat activisten terug te fluiten. Een rechtbank mag immers niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Dat deed ze toch. Ook hier is die ideologische waas voor de ogen doorslaggevend geweest voor dit uiterst gevaarlijk precedent. De controlerende macht heeft aan de politiek geroken en ruikt macht, dat smaakt naar meer. Soft law uit allerhande intentie verklaringen van politici die tegen die tijd al ruimschoots zijn weggestemd zullen worden bekrachtigd door activistische rechtzaken. Dit Urgenda vonnis is slechts het begin. Zelfs wanneer FvD en PVV nu bij verkiezingen een meerderheid verwerven, wat al een forse prestatie en zich zou zijn. Dan nog werken al deze supranationale verdragen via harde rechtspraak door en wordt ook kabinet Baudet-I tot dergelijke nonsens gedwongen. Het probleem zit hem in de grondwet, en die reparatie kost een tweederde meerderheid. Helaas lijkt een burgeroorlog nog waarschijnlijker dan een grondwetswijziging.

Joostmochtnietsweten | 22-12-19 | 09:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Zolang de hardste schreeuwers, die veelal een absolute minderheid vormen, erin slagen om kritische massa op te bouwen die de democratische samenleving ondergraaft, krijg je dit soort situaties.
Door de democratie te verkrachten, en ervoor te zorgen dat niet democratische elementen (ook de EU) de kiezer stukje bij beetje uitschakelt, verliest iedereen zijn stem en regeert de macht van de schreeuw (Timmerfrans).
Met name Rutte heeft met zijn optreden gedurende zijn kabinetten een samenleving weten om te vormen tot een nutteloos pakket rommel. Het aantal stemmen telt, hij waant zich groot, maar de inhoud is van nul en generlei waarde.
Via vele buiten parlementaire fronten wordt dit land (door links) geregeerd en gemanipuleerd en Rutte heeft zijn ziel verkocht zonder een cent wisselgeld, en dondert nu in zijn eigen zwaard. Als straks het woord 'boer' uit de Nederlandse taal wordt geschrapt is de laatste brug gevallen.
De media, het OM, de politie, lokaal bestuur e.d., Rutte/VVD is het totaal kwijt.
De VVD die links voorheen op de knietjes wist te houden, is nu zelf verworden tot hun onderdaan.
Nederland als natie is bestolen, bestolen van zijn eigen waarde, zijn tradities, zijn grondwettelijke status en soevereiniteit.
Degenen die daar achter staan bij deze gefeliciteerd met je lege handen.

Broadsquire | 21-12-19 | 22:01 | 11

@botbot | 22-12-19 | 00:03:
“Broeikasgas”. Dat woord zelf is al idioot en inderdaad, er is geen natuurkundige basis voor de hele theorie.
arxiv.org/abs/0707.1161
En zelfs al zou de Arrhenius-theorie in de praktijk wél werken zoals alarmisten claimen, dan nog is het effect op de mondiale temperatuur minimaal tot nihil.
Er zijn honderden onderzoeksartikelen, met verschillende methoden, die tot die conclusie komen.
notrickszone.com/50-papers-low-sensit...

Stormageddon | 22-12-19 | 01:04

@botbot | 22-12-19 | 00:01: beste botbot, u refereert aan de 'korte koolstofketen' waarbij geen extra CO2 zou vrijkomen omdat het uit de reeds circulerende CO2 wordt opgenomen en weer toegevoegd. In de kern is dat juist. Echter: Er zijn te weinig bossen om iedereen van biomassa te voorzien. Dat zal dus betekenen dat bestaande (oer)bossen ook opgebrand zullen moeten worden, hierdoor wordt deze korte CO2 keten uit balans gebracht en zal het in een hogere CO2 in de atmosfeer resulteren. Bovendien zorgt het verbranden van biomassa voor veel meer luchtvervuiling. De enige reelet optie om CO2 te reduceren is het aanplanten van meer bossen in combinatie met kernenergie. De energiedichtheid van kernenergie is hoog genoeg om ruimte over te laten voor bebossing. Zon en wind energie kosten duizenden malen meer ruimte voor de zelfde energie opbrengst. Wind en zonneparken kosten ons dus CO2 afvang.

Joostmochtnietsweten | 22-12-19 | 09:29

@botbot | 22-12-19 | 00:03: Nee, maar het is zeer de vraag of CO2 de vermeende oorzaak is van klimaatverandering dan wel het gevolg daarvan.

Buerman | 22-12-19 | 10:56
▼ 8 antwoorden verborgen

Urgenda wordt gesponserd door de postcode loterij. Wie met de postcode loterij meedoet is mede verantwoordelijk als onze economie straks in zwaar weer komt.

mikes43357369 | 21-12-19 | 21:45 | 1

Inderdaad, het prijzengeld is nihil.
Met de opbrengst wordt door RTL dure producties betaald, worden dure BN-ers betaald, worden linkse actiegroepen gesponsord en prijzen uitgedeeld in spelletjes.
En niet te vergeten een belachelijk bedrag aan PR en organisatie.
Ik heb in mijn omgeving nog nooit gezien dat er iemand in de prijzen viel.
Snap werkelijk niet, dat hieraan geen bekendheid wordt gegeven.

Bolhoed | 21-12-19 | 21:55

Heel goed dat het volk de staat via de rechter dwingt haar wetten zelf te respecteren. Ga zo door. Meer, meer, meer.

Beste_Landgenoten | 21-12-19 | 21:43 | 6

Zo, zo, dus Marjan Minnesma is het volk. Weer wat geleerd.

JvanDeventer | 21-12-19 | 22:07

Dat zooitje ongeregeld het volk?

de honden blaffen... | 21-12-19 | 22:07

Sinds wanneer is Urgenda het volk?

bijna_raak | 21-12-19 | 23:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Prima verhaal, maar de laatste zin is dan weer jammer. Het wordt tijd dat de EU gestopt wordt. Economische macht heeft ze al amper en ons sloopt ze al jaren.

Frau Merkel | 21-12-19 | 21:42
-weggejorist-
Koning BongoBongo | 21-12-19 | 21:37 | 1

Ach waar maken we ons druk om . Ik weet bijna zeker dat de rekeningen bij de multinationals , banken en superrijken wordt neergelegd. Bijna dan he.....

Koning BongoBongo | 21-12-19 | 21:31

Het komt allemaal door volkomen ondemocratische besluitvorming, vanaf de eerste onderhandelingen bij een verdrag, of het nu COP is of een EU top, en die teksten worden dan zonder enige tegenstand, kritiek door het parlement gejaagd.

Als verdragen, door de onze grondwet, boven nationale wetten gaan, en feitelijk ook boven onze grondwet (en dat gaan ze dus...) dan zou, in een echte democratie daarvoor minimaal een nieuw parlement over moeten stemmen en bij voorkeur met 2/3e meerderheid, zoals bij een grondwetswijziging. Dat betekent dat elk verdrag eerst inzet van verkiezingen moet worden. Dat, of een referendum natuurlijk.

Dan zou de meerderheid van de bevolking die compleet knettergek is, alsnog voor stemmen, want we willen zo graag deugen en lief gevonden worden door de rest van de wereld (waarom eigenlijk? Waarom willen we niet gewoon een stel eigenzinnige klootzakken zijn?), maar dan waren we er in elk geval met z’n allen met ons volle verstand bij. Ik heb namelijk nooit bij geen enkele verkiezing voor het klimaatverdrag van Parijs gestemd (het was nooit een verkiezingsthema), laat staan de door Rutte III in elkaar geknutselde klimaatwet, met de klimaattafels waar iedereen aan mocht zitten, van bedrijven tot ecoterroristische postcodeloterijclubjes, iedereen mocht z’n zegje doen en zijn vooral financiële belang en bestaansrecht verdedigen... behalve de kiezer.

Enfin... de Britten hebben gelijk.
youtu.be/V7AtfTqGpYA

Stormageddon | 21-12-19 | 21:28

De klimaatverandering is een feit. Groepen Hyena’s dwalen al door Nederlandse buurten.

ja,diedus! | 21-12-19 | 21:28 | 2

Ja, dat is die al miljoenen jaren.

piloot47 | 21-12-19 | 22:19

Mark Rutte is net terug uit Madrid waar hij op de klimaatconferentie de klimaatpaus aan het uithangen was. Benieuwd wat hij daar allemaal getekend heeft waar wij ons nu moeten houden. Zonder dat het door de Tweede Kamer is gegaan. Zonder dat het door de Eerste Kamer is gegaan. Maar als internationaal getekend document wel bindend.
En dan hebben we ook nog het verdrag van Marrakesh dat Nederland als een van de eerste heeft getekend. Blijkt dus ook bindend te zijn terwijl Rutte beweerde dat het vooral symbolisch was.

Osdorpertje | 21-12-19 | 21:27

Het probleem is dat de EU in "Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie" milieubescherming heeft vastgelegd, maar niet het recht op economische progressie. eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TX... Hierdoor kan de rechter niet toetsen wat redelijke milieumaatregelen zijn t.o.v. economische voorspoed, waardoor de rechter niet de belangen van de burgers die economische voorspoed willen goed kan afwegen en Urgenda keer op keer de rechtszaken winnen op basis van wat redelijk wordt geacht aan maatregelen in het Klimaatakkoord van Parijs, een verdrag waar niemand voor heeft gekozen. De rechter zit niet op de zetel van de politiek, maar EU-wetgeving is ongebalanceerd en daardoor spreekt de rechter op deze manier uit. Misschien kunnen de VVD, PVV en FVD daar eens naar gaan kijken in plaats van iedere keer de rechter aan te vallen.

Alexander des Burgus | 21-12-19 | 21:17 | 2

Die geluiden worden er al gehoord. Ook bij de VVD.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 21:27

De rechtelijke macht harkt zich aardig wat bevoegdheden toe.

bijna_raak | 21-12-19 | 23:58

Als deze maatregel één consequentie heeft dan is het wel dat het onveiliger wordt. Het is een kwestie van tijd tot de eerste serieuze stroom black-out gaat plaatsvinden door deze obsessie voor 'groene' onbetrouwbare energie. Hopen maar dat het aantal doden meevalt en de belangrijkste noodvoorzieningen op orde zijn.

Stevo365 | 21-12-19 | 21:13 | 1

ik kan niet wachten. Ik hoop niet dat er ziekenhuizen getroffen worden, maar voor de rest mag alles plat gaan. En zelfs dan sta ik er van te kijken dat er geen doden vallen omdat ze zonder telefoon of internet niet meer weten hoe ze zelfstandig adem moeten halen

brie-de-penis | 21-12-19 | 22:55

Het klimaat is geen probleem. Onze regering is het probleem .

Koning BongoBongo | 21-12-19 | 21:06

"De Hoge Raad bekrachtigd ..."
Toch voortaan maar weer eerst even die proofreader bellen voordat je iets plaats, Feynman?

EefjeWentelteefje | 21-12-19 | 21:01 | 2

verdorie, doe ik het zelf ook....

*plaatst

EefjeWentelteefje | 21-12-19 | 21:02

Klein uurtje later zelfde boodschap. Dus de rants op taalnazi gebied heb ik al gehad.

Disaronno | 21-12-19 | 22:05

Hert vertrouwen van onze (R)overheid is bij mij tot een dieptepunt gedaald, dat ik zelfs durf te beweren dat er van hoog tot laag onder een hoedje dit groene spel gespeeld word.

Mr_Pikibelly | 21-12-19 | 21:01

De overheid is schuldig
De burgers kiezen de overheid
En wat zit ertussen?
Lobby's, belangen.
Dingen die niet gekozen zijn en niet in het belang van ons land.

kloopindeslootjijook | 21-12-19 | 21:00 | 1

De burgers kiezen de overheid... onder valse voorwendsels !

Koning BongoBongo | 21-12-19 | 21:17

Nou schrijf de 300.000 huizen die we tekort hebben in NL ook maar op je buik.
De klimaatdrammers en dit rampenkabinet leggen alles lam.

stikstofhelp | 21-12-19 | 21:00 | 2

U vergeet: de boeren.

IJsbrekert | 21-12-19 | 21:08

Vele malen meer in strijd met het EVRM. Het recht op wonen.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 21:08

Chasing the clouds away. Prachtig. En dank, ik was er ff aan toe.

Deksmaat | 21-12-19 | 22:28

Maar er is hemelaal geen CO2 probleem! Dit is krankzinnig in het kwadraat. Echte wetenschappers worden niet gehoord, de bevolking wordt niets gevraagd en de rechter blaat gewoon de klimaatdrammers na, niet gehinderd door enige kennis.

Wat een complete idioterie, Nederland als psychiatrische inrichting. Ongelofeloos!

Kinkfactor | 21-12-19 | 20:57 | 14

@Stevo365 | 21-12-19 | 22:38:
Oh weerman: hoor de zonnewind waait door de bomen, zelfs in huis waait hier die wind.

piloot47 | 21-12-19 | 22:52

@DeWeerman | 21-12-19 | 21:18: CO2 is een levensnoodzaak, terwijl een stel politici het een gifgas noemt. Indien de concentratie van het gas in de lucht beneden 150 ppM daalt is er geen leven meer. Nu ja in de oceaan. Dan moet van daaruit alles weer opnieuw beginnen net als miljarden jaren geleden. Planten nemen CO2 op en stoten het uit bij verrotting of verbranding. Insecten stoten tien keer zoveel uit als mensen met al hun machines. De oceanen bevatten in de laag die meedoet aan de klimaatregulering honderd keer zoveel CO2 als de lucht. Een kleine verandering van de watertemperatuur en de plantjes groeien minder, of juist veel harder. De menselijke bijdrage aan de toevloed en afname van het gas in de lucht is 5%. We weten niet eens hoe het komt dat niet de lucht boven de industriegebieden maar die boven de tropische regenwouden en stukken Indische- en Grote oceaan de hoogste CO2-concentratie hebben ! [bron: climategate Kees le Pair]

Buerman | 22-12-19 | 11:10
▼ 11 antwoorden verborgen

Deze rechterlijke uitspraak zorgt voor een ontnuchtering binnen de coalitie partijen, met name VVD & CDA. Om eens en voor altijd te genezen van de ziekte die EU heet zou eens uitgezocht moeten worden welke afknellende verdragen er nog meer bestaan, waar NL nog geen handtekening onder heeft gezet. Gewoon achteraan deze kudde van lemmingen en pushen dat er nog steeds veel te weinig gebeurt. Zo duw je de voorste lemming, Mark Rutte, over de klif. Maak de linkse kerk doldwaas van hun eigen dogma's, jaag ze voort tot aanbidding van hun klimaatcrucifix, en blijf roepen dat het nog steeds niet genoeg is.

Eeuwig..Op..Vakantie | 21-12-19 | 20:56 | 5

@Koning BongoBongo | 21-12-19 | 21:14: Hoezo? Je kunt een verdrag toch gewoon opzeggen? Het verhaaltje dat een eenmaal getekend gedrag tot het einde der tijden vaststaat is onzinnig. Elke wet is te veranderen.

ole guapa | 21-12-19 | 21:38

@Koning BongoBongo | 21-12-19 | 21:14: Alles kan teruggedraaid worden. Verdragen kunnen opgezegd worden en een unie kan verlaten worden.

Frau Merkel | 21-12-19 | 21:41

@tweetybird | 21-12-19 | 21:02: Uiteindelijk beweert u niet 'Wel nee joh' maar het omgekeerde. De slapende kiezers en VVD stemautomaten worden wakker door dit scholastische pietjeprecies vasthouden aan met handtekening onderschreven regels. Voor de kiezer is de kwestie klaar als een klontje: stem op FvD/PVV en u wordt verlost uit deze Egyptische plagen of stem linkse kerk en u moet buigen, dieper dan een islamiet voor verzinsels en fanatieke dogmata.

Eeuwig..Op..Vakantie | 21-12-19 | 22:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Eerst gaat de regering lekker stoer doen bij de EU en in Madrid, dat Nederland het zo goed doet met het milieu en dat wij het beste zijn van heel de EU. Dus alle verdragen en afspraken over het milieu hebben de politici ongezien getekend. Dat met de gedachte dat ze deze milieu regeltjes met woorden wel weer om kunnen buigen. Maar nee dus.
Dat verdrag van Marrakesh gaat ons ook nog lelijk in de staart bijten. Maar dat is pas over een jaartje of 1,2. Dan zit Rutte stevig in Brussel.

HoniSoit | 21-12-19 | 20:52 | 2

Precies dat.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:55

Maar de burger wel op hert drukken niet zomaar overal mee accord te gaan op internet. lees vooral de cookies zeggen ze dan

brie-de-penis | 21-12-19 | 22:56

Wel ja... en gelijktijdig Schiphol uitbreiden, Lelystad openen, industrie ontzien, dit zou zo maar eens een burgeroorlog kunnen worden....

Mich2007 | 21-12-19 | 20:50 | 1

Ze gaan vast Lelystad niet openen. En als ze dat toch doen dan breekt inderdaad de pleuris uit. Trouw: 'Gisteren maakte minister Carola Schouten (landbouw) bekend dat de ontwikkeling van Lelystad niet stil hoeft te liggen vanwege het ontbreken van een natuurvergunning. Ze was door actiegroep Red de Veluwe opgeroepen om de activiteiten op Lelystad, waarvan de bouw vrijwel afgerond is, stil te leggen. Volgens Schouten is nu geen vergunning nodig, omdat stikstofuitstoot van het vliegverkeer onder een aparte regeling gaat vallen.' Ze laat haar eigen boeren in de steek. Maar nu gaat het niet meer over stikstof maar weer over CO2. Gaat CO2-uitstoot van het vliegverkeer ook onder een aparte regeling vallen? En van Nieuwenhuizen heeft iedereen ook al voorgelogen: 'Het is van begin af aan duidelijk geweest dat Lelystad nooit voor 100 procent vluchten zou kunnen overnemen van Schiphol, iedereen wist dat de Commissie een antidiscriminatiebepaling heeft.” Correctie: het is háár vanaf het begin duidelijk geweest.

grietmetgroenefiets | 21-12-19 | 22:24

En wat nu als de doelstellingen niet worden gehaald? Die worden namelijk nooit gehaald. Komen er dan boete's voor de Nederlandse Staat? Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk zal de belastingbetaler de rekening moeten betalen. Tja, dat krijg je als je op zulke stomme partijen stemt. O ja, voor het klimaat maakt het overigens toch geen zak uit, maar dat is kennelijk niet belangrijk.

Argyronauta | 21-12-19 | 20:48

Staat die rechter nu tussen de feestvierende klimaatdrammers?
lekker onafhankelijke rechtspraak....

Nico_the_Sparrow | 21-12-19 | 20:47 | 1

Zou zomaar de advocaat van Urgenda kunnen zijn.

Buerman | 22-12-19 | 11:12

Leefschaamte, kent u die uitdrukking?
Er komt een dag dat de rechter mij verbiedt mijn leven te leiden zoals ik dat wil.
Kacheltje aan, drankje, peukje, plezier, PaTaT, sex, zwarte Piet, scheet laten, boeren, benzineauto, vvmu.
Het is dat ik een labiele klaeudzak ben, anders zou ik last hebben van leefschaamte.
Ik leef, geniet, betaal belasting, ben vrijwilliger, donateur van goede doelen, sociaal, afvalscheider.
What ta fuck willen ze nog meer van mij?
Ze kunnen onderhand de pleuris krijgen, rupsjes nooitgenoeg!
Wat willen ze nou?
Oh, OK Boomer.
Krijg de Chinese slingerschijt! Bewijs maar eens dat je het beter gaat doen.
*\Kots!*
Waar zijn river en die vervelende Aap noot Mies eigenlijk?

Ruimedenker | 21-12-19 | 20:47 | 4

Heerlijke rant. :-D Wat jij zegt, Ruimedenker: wat willen ze nou?!

MickeyGouda | 21-12-19 | 20:54

@tweetybird | 21-12-19 | 20:49:
Och, bijna vergeten.
Ben bang, als ik ga kijken, dat wéér een Marro wint.
Ik zet m op. Hup Rocko!

Ruimedenker | 21-12-19 | 20:54
▼ 1 antwoord verborgen

Rutte, der Zauberlehrling.

Argyronauta | 21-12-19 | 20:42

Ok, maar wat als de regering nog steeds niets doet? Gaan we dan allemaal de gevangenis in (je weet wel, treinen naar het oosten enzo)? Of worden we uit de EU gezet? Of worden we door een ander land ingepikt? Krijgen we Kim Rutte? Dus wat?

Hadena | 21-12-19 | 20:41 | 2

Rechter heeft zijn rekening nummer gegeven voor het afkopen van naar gevoel.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:45

Dwangsommen. En die betaalt de burger ook natuurlijk, net als het stilleggen van economische activiteiten.
Laten we hopen op een een goocheltruc bij de berekeningen. Daar hebben ze ervaring mee.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:55

Vandaag las ik:
"Het Russische aardgasbedrijf Gazprom heeft geschillen met Oekraïne bijgelegd (..). Brussel was benauwd dat de juridische strijd tussen Kiev en Moskou de toevoer van het gas zou bedreigen en heeft bij de deal bemiddeld."
bron: www.rd.nl/vandaag/buitenland/gazprom-...

Als zelfs Brussel wil dat het (Russische) gas blijft stromen, waarom moet Nederland dan als enige zonodig van het aardgas af? Je zou dan dus de conslusie kunnen trekken, dat de wens om van het aardgas af te gaan, niet uit Brussel/EU komt, maar dat het de wens is van het Nederlandse Kabinet. Maar misschien zie ik het verkeerd en/of begrijp ik het allemaal niet.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:41 | 4

Duitsland is grootafnemer van Russisch gas. Dus ja, dan wil de EU wel bemiddelen.

Gazelle | 21-12-19 | 20:44

Zolang we een gedegen backup hebben is er niets mis met Russisch gas. Met het afbreken van onze huidige voorzieningen heb ik mijn twijfels.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:57

Volgens ir. Theo Wolters is Rusland een zeer betrouwbare leverancier. Putin houdt zich stipt aan alle leveringscontracten. Hij betaalt zelfs aan Oekraïne een flink bedrag om de pijpleiding door dat land te laten lopen.
Daarom moet Trump hierover niet zo moeilijk gaan lopen doen.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 21:04
▼ 1 antwoord verborgen

Hier moeten we 100 gaan rijden en in Duitsland mag je 1000 rijden,
Want vervuiling kent zijn grenzen..

snapal | 21-12-19 | 20:41 | 1

Bij 250 is het zo'n beetje afgelopen, maar u heeft een punt.

Frau Merkel | 21-12-19 | 22:54

Omdat het probleem in Den Haag zit, veeleer dan in Brussel (want in andere EU-landen speelt dit helemaal niet), kunnen we haast beter uit Nederland stappen dan uit de EU.

JTKDM | 21-12-19 | 20:39 | 1

U heeft niet op timmerzwanz gerekent. Die haalt dat wel in.

tweetybird | 21-12-19 | 20:41
-weggejorist-
smdyasc | 21-12-19 | 20:37

En zo steken we zelf een dolk in eigen rug.
Word mij duidelijk dat het hele recht systeem rammelt en dat rechters niet meer serieus genomen hoeven te worden.
Tijd voor muiterij alles aan de galg en opnieuw beginnen.
Zucht

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:33

Overigens vind ik die rotmaatregel niet zo heel vervelend. 120/130 op NL weg is vele malen hectischer dan 150 op de Autobahn. Nederlanders zijn levensgevaarlijke totaalmongolen op de weg (nee ik niet natuurlijk).

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:33

F. U. C. K. de EU.. En donder op met al die idiote verdragen.

Gewoon al die verrotte verdragen opzeggen, te beginnen met het klimaat verdrag van Parijs, alsmede het vluchtelingen verdrag, het Lissabon verdrag (dat bepaalt dat de EU wetten boven de NL wetten gaan) en uiteraard ook het beruchte Marrakech verdrag...

Nexit is de volgende stap. Ik ben om, dankzij die hufter in het Kotshuis

FrankOngerust | 21-12-19 | 20:29 | 2

Marrakech gaat over een aantal jaren vast ook weer een leuke rechtzaak opleveren. Kan niet wachten

elco485 | 21-12-19 | 20:37

Boris Johnson gaat ook zijn kpnt afvegen met een aantal verdragen, Trump heeft het goede voorbeeld gegeven door Parijs op te zeggen.

Begrijp me goed hoor, ik ben best voor een aantal zinnige maatregelen :zonnepanelen op ieders eigen dak, afval scheiden en hergebruiken, gebruik van reststromen warm water van riolen en vuilverbrandings installaties, bossen aanplanten, Thorium /kerncentrales bouwen, kolencentrales dicht gooien en verregaande gesubsidieerde isolatie van woningen.

Niet: van het schone gas af, zonneparken en windmolens, warmtepompen, bomen kappen, biomassa verbranden in wijkcentrales

FrankOngerust | 21-12-19 | 20:49

De uitspraak van de Hoge raad dat gebaseerd is op het recht van leven biedt mij
de mogelijkheid om te procederen tegen die vervloekte houtkachels. Is die uitspraak toch nog ergens goed voor.

ProAsfalt | 21-12-19 | 20:29 | 1

Helpt het als je er partij programma's in opstookt. Oud hout met opdruk.De uitstoot zijn dan alleen valse en loze beloftes.

tweetybird | 21-12-19 | 20:44

Het Oude Testament
Het Nieuwe Testament
Het Klimaat Testament

Leptob | 21-12-19 | 20:26

Vroeger was heel de EU een bos dus... voor morgen een bewolkte dag en regent of motregent het geregeld.

Poesman | 21-12-19 | 20:21 | 2

Maar eerst natuurlijk Glory.

tweetybird | 21-12-19 | 20:25

Geen werk meer, geen eten, maar heerlijk schone lucht.

de honden blaffen... | 21-12-19 | 20:18

Hebben die deugkneuzen nu echt niet door dat klimaat en CO2 een mondiaal karakter hebben. Hoe kunnen wij dat als speldenknopje op de globe ooit oplossen?
Massahysterie! Meer is het niet!

Harrie7949 | 21-12-19 | 20:17

Er staat ons nog wat te wachten. Van Balkenende was al bekend dat hij zonder ze te lezen internationale verdragen tekende, en bij Rutte is het niet veel beter. Al die ongelezen, maar wel getekende verdragen kunnen wet worden zodra iemand de moeite neemt om een rechtszaak aan te spannend zodat de rechter ze als wetgevend kan afdwingen.

Osdorpertje | 21-12-19 | 20:16 | 4

Deze landverraders roepen straks het harde als de "nieuwe" anti-kartel partijen de rommel op kunnen ruimen van decennia volksverlakkerij!! Read my Lips!

Harrie7949 | 21-12-19 | 20:19

Inderdaad, J.P. Balkenende pleegde hoogverraad. Maar hoe gaan we dat van M. Rutte benoemen? Hoogverraad in het kwadraat?

leaupveaugel | 21-12-19 | 20:24
▼ 1 antwoord verborgen

Dit wordt hét punt van de verkiezingen maart 2021, samen met de EU en de immigratie
Het moet mogelijk zijn om van de financiële ellende die dit veroorzaakt en nog gaat veroorzaken gebruik te maken om weer bij zinnen te komen indien genoeg mensen het kartel laten vallen en voor PVV en FvD stemmen, de enige partijen die denken a/h NL belang ipv dat de klimaat waanzin gevolgd wordt van Rutte en Timmermans.

Artikel op WUWT over dit geval : wattsupwiththat.com/2019/12/20/dutch-...

Lees vooral ook de comments.
(Er worden wel zaken op één hoop gegooid in het artikel, hoodreden van de boerenprotesten is uiteraard NO2)

Zwizalletju | 21-12-19 | 20:14 | 2

Je gewoon terugtrekken uit die verdragen en hopla het is geregeld. Dat is ook precies wat de PVV en het FvD gaan doen.

ja-ja-nee-nee | 21-12-19 | 20:19

@ja-ja-nee-nee | 21-12-19 | 20:19:
Die beginnen niet aan zulke domme verdragen waar je gelijk aan vast zit.
Dus doe hoeven dan ook niks terug te trekken.

tweetybird | 21-12-19 | 20:24

Inhoudelijk zoals meestal heel goed. Maar doe iets aan die spelling.

Disaronno | 21-12-19 | 20:08 | 6

bekrachtigt

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:40
▼ 3 antwoorden verborgen

Zeg maar gedag tegen de huidge manier van leven. Minder zekerheid op huisvesting, veiligheid en eten. Maar wel droge voetjes. Dat is wat de jeugd wil, toch?

Deflatiemonster | 21-12-19 | 20:07

Dit jaar zal de zeewaterspiegel meer stijgen als (de gebruikelijke) drie millimeter, wat de laatste jaren zo n beetje de norm was.
Het wordt 5 a 6 millimeter.
Denk dat die trend zich versterkt voortzet.

snapal | 21-12-19 | 20:06 | 10

De zeespiegel stijgt niet, het land klinkt in. Dat krijg je als het miljoenen meer mensen moet torsen.

Synecdoche | 21-12-19 | 20:35

@Abject | 21-12-19 | 20:21: Dat viel mij inderdaad ook al op sindsdien kom ik daar ook niet veel meer.

A.I. van Dee | 22-12-19 | 00:15
▼ 7 antwoorden verborgen

XR is de klimaat tak van antifa wat mij betreft..

killRoy1982 | 21-12-19 | 20:44

Eigenlijk is het gewoon hetzelfde als Antifa alleen ligt de nadruk op Climate Change als middel voor guilt tripping.

Wat ik zelf altijd "raar" vind aan XR is dat er best nog wat andere argumenten zijn om mensen tot minder verbruik te bewegen. Bijvoorbeeld dat we minder gestrest zouden zijn als we niet zo gebrand waren om de ideale consument te zijn.

In plaats daarvan gaat het vooral over de schuld hebben en dan natuurlijk vooral het Westen.

nikolaos | 22-12-19 | 10:46

Enige vorm van duurzame energie is kernenergie.

Waterstof fuseren naar helium. Helium fuseren naar Koolstof en zuurstof. Koolstof waar kennen wij dat van? En ten slotte fuseren naar zwaardere elementen edoch niet zwaarder dan ijzer.

Dan volgt vanzelf een super nova en zijn wij met zijn allen heel snel verlost van alle ellende.

ProAsfalt | 21-12-19 | 20:05 | 1

Kernfusie....

HetLichtInHetZuiden | 21-12-19 | 20:35

Het inzetten van geld voor nuttige zaken wordt niet gedaan de hele amazone wordt omgekapt, daar geld in investeren voor bescherming is zinvol, in Nederland wordt enkel de bonte woelmuis voor miljoenen beschermd.

dhrat | 21-12-19 | 20:04 | 7

@suscrofa | 21-12-19 | 20:18:

Die wonen daar. Maar het zijn de boeren daar die het afbranden voor grond om te verbouwen.Voor de indianen daar wordt het dus ook beter. Die houden hun leefomgeving.

tweetybird | 21-12-19 | 20:22

80% van het Amazonegebied brand niet. Te nat, regenwoud enzo.

Ed41 | 21-12-19 | 20:38
▼ 4 antwoorden verborgen

U gaat het zien... Het is niks anders dan genocide,
verpakt in cadeaupapier met een mooie strik.

wiener mit pommes | 21-12-19 | 20:03 | 1

The unwanted gift.

suscrofa | 21-12-19 | 20:04

Op papier wordt de wereld steeds groener. Valse hoop.

suscrofa | 21-12-19 | 20:02

Een regering die overal bij het kruisje tekent, om maar met de grote jongens mee te mogen spelen. En ons nu opgescheept heeft met wetten en verdragen die we alleen kunnen uitvoeren door onszelf economisch en sociaal op te heffen.
Een tweede kamer die de regering niet meer controleert (want coalitie en regeerakkoord) en zich zelfs zonder enig probleem continu laat voorliegen.
Een eerste kamer die zou moeten toetsen of allerlei wet- en regelgeving wel deugt (voordat er getekend wordt!), maar de afgelopen jaren dus heeft zitten slapen.
En dan gaat een rechter op de stoel van de falende politiek zitten en is de regering kennelijk drie keer niet in staat om het land daar te verdedigen.
Bijzonder gaaf.

Schmalz | 21-12-19 | 20:00
-weggejorist-
Geliquefieerde | 21-12-19 | 19:59

Als je ziet wat er achter het spandoek loopt dan snap je het wel die kerel/l*lhannes achteraan probeert zich nog onherkenbaar te maken.

likdoorn | 21-12-19 | 19:59
-weggejorist-
Kim-Jung-Un | 21-12-19 | 19:58 | 1

Nexit

Eierbal-is-fijn | 21-12-19 | 19:57

Laatste Jensen al gezien?
Op YouTube: Jensen aflevering 71

deugnietmee | 21-12-19 | 19:57

Nederland krijgt hoogstens hetzelfde klimaat als in Frankrijk.
Frankrijk is het favoriete vakantieland voor de Nederlanders.

dus wat is het probleem. is het wel een probleem?

De nederlander hoeft nu niet meer op vakantie naar Frankrijk.
Frankrijk wordt een soort woestijn dan (overdreven gezegd).

dus niet meer met de auto, trein, vliegtuig naar Frankrijk.
Dat bespaart een hoop fijnstof en CO2.
Kortom harstikke goed die klimaatverandering!

VanderGeelen-Coppens | 21-12-19 | 19:56

Wat de overheid ook zou doen, de overheid zal altijd schuldig zijn.
Je neemt zinloze maatregelen en het gaat niet ver genoeg of juist te ver.
De opwarming van het klimaat kent alleen maar verliezers, wat de ontkenners weer zullen ontkennen. (er is geen opwarming, dus ook geen verliezers)
De overheid verliest zelfs dubbel> de onpopulaire maatregelen hebben geen nut en een bevolking op kosten gejaagd/werkeloos gemaakt.

snapal | 21-12-19 | 19:56

Als Amsterdam eerdaags haar excuses aanbiedt voor het slavernijverleden, dan graag ook excuses aan het hele Nederlandse volk dat tot slaaf gemaakt is om onzinnige klimaat-utopie-doelen te halen voor EU-technocraten.

medusa324 | 21-12-19 | 19:55

Mijn portemonnee heeft ook last van weglekeffecten.

Deksmaat | 21-12-19 | 19:54

De ultime maakbaarheidswaan is nu tot maatschappelijke norm verheven.
Hoogmoed, waar blijft uw val?

CynicalBastard | 21-12-19 | 19:52

Ach, kost maar e 25 miljard per jaar en het volk wil dat. Sterker nog, het volk wil huizen vol met rook was zojuist te zien in Kassa. Het volk wil terug naar de middeleeuwen, hele wijken, dorpen, steden vol met dat verschrikkelijke houtmeur. Heel goed voor de longen en gezondheid kennelijk en dat terwijl wij over zeer schoon aardgas beschikken. CH4(g) + 2 O2(g) --> energie + 2 H2O(g) + CO2(g) . En wanneer men van H2O(g) H2O(l) maakt valt hieruit ook nog energie te halen waardoor het rendement 100% of meer wordt.
Dat haal je met zo'n stinkende meurende vervloekte houtkachel niet.

Ik vraag mij af wat asocialer is: het neoliberalisme of zo'n onder de buurt meurende houtkachel.

ProAsfalt | 21-12-19 | 19:52 | 11

Speciaal voor jou heb ik de kachel hier opgestookt.

ole guapa | 21-12-19 | 21:43

U roept echt al jaren hetzelfde te roepen hier op GS, toevallig een huis gekocht in een gemeente waar er geen kachel geplaatst mag worden en dan maar iedereen van het hout af? Er zijn inderdaad mensen die niet weten hoe een kachel te stoken, maar de meesten stoken dusdanig dat je er niks van ruikt of ziet

brie-de-penis | 21-12-19 | 23:02
▼ 8 antwoorden verborgen

Ik wacht nog even tot de volgende verkiezing. Is de huidige samenstelling nog steeds van kracht dan vertrek ik.
Nederland is dan niet meer leefbaar.

Remus McMillan | 21-12-19 | 19:52

Laten we de hoge raad maar het land besturen, want politici hebben klaarblijkelijk niks meer te zeggen. Leuk al die internationale verdragen waar zomaar een handtekening is ondergezet.

Dutch_Holland | 21-12-19 | 19:52

Kortom, de macht ligt niet in Den Haag, we hebben alles overgedragen aan Brussel en ons in geconformeerd aan internationale verdragen, zonder te weten waar we eigenlijk voor hebben getekend en ongeacht de consequenties.

Fatwabuster | 21-12-19 | 19:49

De klimaat extremisme, neemt steeds meer ernstige en bedreigde vorm aan.
Dit is nog niets, het gaat nog veel erger worden. Ze hebben de rechter aan hun kant, dus gaan ze helemaal los!

vluchtelingallergie | 21-12-19 | 19:48

Sancties? Boete??? Aan wie betalen dan? Aan vn? Dan op bijdrage korten toch?

mans6640 | 21-12-19 | 19:47

Als de Hoge Raad nu ook het verdrag van Marrakesh bevestigt dan kunnen we eindelijk beginnen met het terugsturen van al die ellendelingen naar hun veilige landen.

Maar dat zal natuurlijk niet gebreuren.

Mokum Kosher | 21-12-19 | 19:45 | 1

Alleen gekke Henkie landen houden zich aan verdragen.

ebonk | 21-12-19 | 20:31

Een rechter die te veel CO2 uitstoot beschouwt als strijdig met het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens.
Nooit gedacht dat zo raar kon lopen.
Zou de achteruitgang van de economie ook strijdig zijn met het EVRM?
Kan de rechter het bewijzen? Of Urgenda?

Rest In Privacy | 21-12-19 | 19:45 | 1

Dus dan eerst maar eens dat verdrag opzeggen. Dat haalt de angel er voorlopig uit.

langelat | 21-12-19 | 20:22

Op de foto rechts Esther Ouwehand, de extremistische activiste. Engnek.

ristretto | 21-12-19 | 19:44 | 2

Wellicht is ze op enigerlei wijze gerelateerd aan dat dierenpark ?

suscrofa | 21-12-19 | 20:00

Die handjes ook, de lucht in. Ze moeten blijkbaar ook een gezamenlijk gebaar maken. Mm. Waar ken ik dat ook alweer van?

Deksmaat | 21-12-19 | 20:03

Begin nu eerst even met het opheffen van de kinderbijslag en draai het maar om, net als hondenbelasting. De kinderbijslag die nu naar andere landen stroomt stroomt dan weer terug (not).
Als het maar helpt om het leefklimaat te frustreren, dan gaan mensen vanzelf weg. Of beter nog, sterven misschien wel uit. Utopia....

Go_Vegan2.0 | 21-12-19 | 19:43 | 2

"Of beter nog, sterven misschien wel uit. Utopia...."
Waar wacht je nog op?

Rest In Privacy | 21-12-19 | 19:45

Laat ze betalen voor kinderen, ipv ontvangen.
Ander staffeltje dan dat er nu gebruikt wordt met betalen.
Zal ze leren.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:29

Als dit kabinet ballen heeft, gaat 't terug naar de onderhandelingstafel om normen naar beneden bij te stellen na dit arrest. Maar door de tournure van de VVD richting links zal dat niet gebeuren. De VVD heeft zijn trouwe achterban genaaid en laten er a.u.b. vlot Tweede Kamerverkiezingen komen. Dan gaan we 't zien en als links dan een meerderheid heeft, zal ik niet meer zeuren.

Troumoetblijcken | 21-12-19 | 19:39

De meeste problemen lossen zichzelf op.
Geduld is een schone zaak.

Ruimedenker | 21-12-19 | 19:37

Heb me te veel verdiept en te druk gemaakt om al die waanzin, mijn brein kon het niet meer aan, ik leef nu met een "doof" gevoel en voel eigenlijk niet anders dan dat. Deze waanzin gaat veel dieper dan wat je aan de oppervlakte ziet.

Plat-forum | 21-12-19 | 19:34 | 2

Honderd % mee ééns!

vluchtelingallergie | 21-12-19 | 19:44

Zolang u nog hier reaguurt, bent u godzijdank nog niet helemaal murw.

Deksmaat | 21-12-19 | 19:58

Wat ik in het stuk mis, is de legitimiteit van deze maatregelen. Legitimiteit in de zin van, is het de waarheid die zij verkondigen, slechts een leugen. Een leugen van een mondiale groep mensen die een groot belang hebben en dat is het financiële belang of kansen die zich voor hen voordoen. Zij beïnvloeden wetenschappers, geld is ten slotte een middel om mensen te kopen. Niet voor het goede doel, only the money its what counts. Wetenschappers die een andere opvatting hebben, worden genegeerd, aan de schandpaal genageld en verliezen zelf hun baan of zij krijgen geen financiële ondersteuning meer voor onderzoek. Dit is de hypocriete wereld waarin wij leven. De sullige klimaatactivisten laten zich voor de groene, duurzame, klimaatwagen spannen. De managers en directeuren van deze belangorganisaties financieren alle acties en juridische procedures tegen staat, bedrijfsleven en binnenkort tegen de burger. Dit is ons voorland als wij er niets tegen doen.

De Evangelist | 21-12-19 | 19:28 | 4

Gewoon een goed verhaal, zonder klimaatverandering te ontkennen. Veel fijner dat het anti-sprookje weer eens erbij te halen.

Het brein erachter | 21-12-19 | 19:40

Veel bepalingen over maximaal toegestane hoeveelheden zijn gebaseerd op aannames, niet op wetenschappelijk uitgezochte data.
Oorzaken van bepaalde veranderingen in de natuur en het klimaat worden toegeschreven aan bepaalde invloeden, maar ook dat zijn aannames.
Het feit dat de natuur, de aarde en het klimaat al miljarden jaren verandert wordt genegeerd (en soms ook verzwegen of feiten gemanipuleerd) en een snapshot van 100 jaar wordt als leidend voorbeeld gepresenteerd.
Al Gore cum sis zijn nu grootverdieners door het verlenen van Co2 emissie vergunningen.
Stikstof vergunningen is ook big business, net als warmtepompen etc. Niet voor niet lobbyen enorm veel bedrijven bij politici.
Om een klip en klare voorbeeld te geven: Iedereen weet dat het importeren van duizenden gelukszoekers niets gaat opleveren voor een land, de diensten van dat land, de ouderen en de financiële houdbaarheid op de lange duur. Maar er wordt grof aan verdiend door een groep mensen. Sommige mensen zijn dermate rücksichtslos en sociopatisch dat het ze niets uitmaakt dat ze landen en culturen kapotmaken. Het enige wat telt is het eigen gewin

Olleke | 21-12-19 | 19:42

@Olleke | 21-12-19 | 19:42: Dat klopt. Het enige wat we kunnen doen, is stemmen op FvD of PVV. Pim Fortuyn had volkomen gelijk. Ook hij moest uit de weg worden geruimd. Volkert v.d. G. is ingehuurd door een machtige lobby uit links activistische hoek.

De Evangelist | 21-12-19 | 19:55
▼ 1 antwoord verborgen

Klimaatactivisten willen eigenlijk dat wij allen weer Cro Magnon mens worden (Ga terug naar af). Tegenover de Chinezen zijn wij dan wel de Neanderthalers van de moderne tijd. Dat vergeten ze bij die utopie van harmonieus leven.

suscrofa | 21-12-19 | 19:27

Onze Industrie en onze vervuiling wordt/is verhuisd naar Azië.
China gaat nog eens minstens 50 kolencentrales bouwen om ons goedkope meuk te kunnen leveren. OoK in India, heel Zuid-Oost Azië, Afrika en zelfs in Europa (de Balkanlanden) zullen (vele) kolencentrales worden gebouwd.
Maar wij zullen ze sluiten om ons moreel verheven te kunnen voelen.

nomo | 21-12-19 | 19:27 | 2

De grap is dat onze productiekosten zullen stijgen en de productiekosten in die landen zullen dalen waardoor ze een betere concurrentie positie zullen hebben dan nu al het geval is.

Mr.Crowley | 21-12-19 | 19:44

@Mr.Crowley | 21-12-19 | 19:44: Nee, dat de bedoeling. Wij hebben de welvaart al binnen; de landen lopen achter op ons en dat moet worden rechtgetrokken.

Arachne | 22-12-19 | 01:50

Grenzen dicht en de massa immigratie terugdraaien is dan zeker ook een mensenrecht, het worden interessante tijden bij de rechter.

smdyasc | 21-12-19 | 19:25 | 1

In Afrika is het volksgericht (publieke stenigingen, hack@slash, etc.) actiever dan het lokale gerecht. Dat wordt onze toekomst. Het gerecht hier zit over poosje zonder werk.

suscrofa | 21-12-19 | 19:39

Ja. Precies dit. Het spreekt elkaar tegen. Als ik. Nu bijvoorbeeld ga aantonen dat de veiligheid van mijn gezin in acuut gevaar komt door onbetaalbare maatregelen, wat reëler is dan klimaatverandering. Immers het aantal doden door klimaatverandering neemt sterk af. Die hoe groot is het gevaar? Het niet kunnen betalen van gezonde voeding, sport of onvoldoende thuis zijn, want veel moeten werken voor de warmtepomp, is een reëel en ter zijner tijd acuut probleem. Wie heeft er dan gelijk?

Rest In Privacy | 21-12-19 | 19:24

Merkwaardig is het wel dat de HR de urgendaclaim bekrachtigt, maar dat een claim tegen de regering wegens inbreuk op persoonlijke veiligheid van burgers hier ten lande vanwege de toevloed van asielzoekers - tegen de werking van de dublin en schengenverdragen - niet eens in onderzoek genomen kunnen worden.

Het is overigens geen politicisering, maar politisering, maar dat daargelaten is het onbegrijpelijk dat de politie de rechter toestaat om deze plaats op te eisen. Het moet de politiek zijn die normen stelt en niet de rechter die de staat nalaten kan opdringen. Vooral omdat de staat uiteindelijk de verzamelde belastingbetaler is, die hiermee via een ondemocratisch geitenpad zijn budgetrecht kwijt is geraakt. De urgendauitspraak is onaaceptabel n moet net als de pikmeerarresten op de vuilnisbelt.

Glasgow Argus | 21-12-19 | 19:22 | 4

Het mensenrecht voor veiligheid in Nederland tegen het wassende water, ligt in Nederland bij goede dijken, niet bij CO2-reductie. Daarom had Nederland al die VN-verdragen en EU-verdragen aangaande klimaat nooit mogen ondertekenen, omdat ze geen enkel nut dienen. De rechter kijkt enkel naar de handtekening van Rutte en wijst hem er op wat hij ondertekend heeft.

tipo | 21-12-19 | 19:41

We zouden rechters boetes, of ontslag moeten kunnen geven voor zulke uitspraken.... Of wacht, ik ben op vakantie in Warschau

Het brein erachter | 21-12-19 | 19:43

Helemaal eens, en dit gaat nog heel veel ellende opleveren, waarbij de mensenrechten van een gewone burger volstrekt non existent zijn. En Mark Rutte, gaat hij hier nog iets aan doen? Grondwet wijzigen, verdragen tegen het licht houden?

5611 | 21-12-19 | 19:56
▼ 1 antwoord verborgen

Om een aanmerkelijke uitstootreductie te verkrijgen zou men b.v. de stad Utrecht 24 uur van gas- en elektra moeten afsluiten. In de gemeenteraad daar is GL de grootste fractie en die zullen daar dus geen enkel bezwaar tegen hebben.

Eurohater | 21-12-19 | 19:21 | 1

De autoloze werkweek komt eraan, alles voor het klimaat!

Het brein erachter | 21-12-19 | 19:43

Je kan je er druk om maken, je kan het ook verwelkomen; willen we ooit van de EU en het kartel afkomen zal het eerst nog veel slechter moeten dus wat mij betreft: bring it on

witwas | 21-12-19 | 19:20 | 1

Het zal ons slechts afhankelijker maken

Rest In Privacy | 21-12-19 | 19:22

De religie van de gekte. Ze, de NOS gaan nu zo ver om echt jonge kinderen hun mening te vragen, hoe absurd wil je het hebben?

lanexx | 21-12-19 | 19:20 | 1

Die kindertjes zijn nog vers geïndoctrineerd door het onderwijs. Die hebben ook (nog) geen problemen met omvolking etc, dat komt op latere leeftijd pas. Maar dan vertellen ze de NOS ook niet meer wat de NOS wil horen. Zo heb ik ook het idee dat met opiniepeilingen gesjoemeld wordt door in een bepaald gebied vragen te gaan stellen waar ze van te voren de uitslag al bijna zeker weten.

brie-de-penis | 21-12-19 | 19:24

2% van het BBP naar defensie vanwege NATO? Is ook een internationaal verdragje...

Muxje | 21-12-19 | 19:20 | 1

Maar je moet eerst de kronkel maken dat het EVRM geschonden wordt door het niet halen van die 2%. Je zou best kunnen zeggen dat de overheid zich niet aan haar plicht houd fatsoenlijke militaire verdediging te regelen, maarja, dan moet je eerst even de rechtzaak aangaan. Tip voor een Trumpfan, wellicht.

De Eierbal | 21-12-19 | 19:31

Precies mijn gedachten. Dit proces is het gevolg van het zetten van handtekeningen in het verleden. Met de gemiddelde politici die niet verder denken dan 4 jaar, hebben zij zich niet druk gemaakt om de uitvoerbaarheid en de consequenties van die besluiten. Het is van de zotte dat een burgerorganisatie de regering via de rechter moet dwingen zich aan hun eigen wetten te houden. Dus het heeft geen zin om te schelden op de mensen van Urgenda. Maar op de visieloze plucheverwarmers in Den Haag.

loser | 21-12-19 | 19:19 | 3

Als politicus heb je maar voor de ambtstermijn verantwoordelijkheid. Kijk maar naar bijleveld en snel, die verantwoording af moeten leggen over hun voorgangers, en daardoor op moeten stappen. Het is absurd dat degenen die toen over het beleid gingen daar niet meer verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Dat kan alleen maar leiden tot perverse prikkels het goed te doen ten opzichte van bepaalde organisaties of bedrijven om zo hun toekomst zeker te stellen. En wat de bevolking daar van denkt in niet relevant, want ik heb een goede baan

brie-de-penis | 21-12-19 | 19:28

Onzin, wie zegt dat die verdragen een resultaatverplichting zijn en geen inspanningsverplichting? Hoe dan ook, algemeen beleid hoort niet in de rechtszaal thuis.

5611 | 21-12-19 | 19:59

@brie-de-penis | 21-12-19 | 19:28: Je overschat die verantwoordelijkheid schromelijk. Het ergste wat je als minister of staatssecretaris kan overkomen is dat je moet opstappen. Nou, poepoe, dan krijg je een baantje elders waar je wél meer mag verdienen (en dat bijgevolg ook krijgt). Dus hou op over de verantwoordelijkheid van een minister over de voorgangers, dat is een wassen neus en het opstappen van zo'n klojo is alleen goed voor de onderbuik, de facto wordt er vervolgens NIETS opgelost, kijk maar naar Snel.

Busverhuur | 22-12-19 | 08:00

Ik zeg niets doen en geld opzij zetten voor nieuwe/hogere dijken.

snapal | 21-12-19 | 19:18 | 2

Dat zou je denken. Maar helaas. Door pinokkio ruttegraat is dat geen optie meer. De klimaatdrammers zullen hem aan deze zelf veroorzaakte afspraak houden.

tweetybird | 21-12-19 | 19:21

.. voor emigratie. Duurzamer.

suscrofa | 21-12-19 | 20:06

Het gebrek van de voedingsstoffen in vlees tast het denkvermogen en redelijkheid van veganisten/klimaatdrammers aan, zo lijkt het.
De hele dag ik een lange zwarte jurk lopen en anderen te beoordelen en veroordelen oo basis van aannames of sprookjes leidt tot gekte. Bij rechters en moslims.
Het verkopen van je ziel voor macht en invloed door politici tast ons allen aan

Olleke | 21-12-19 | 19:17

Onze Grondwet heeft meerdere voor- en achterdeuren ingebouwd gekregen waarmee het nieuwe totalitaire- en ongekozen bestuur zijn voordeel kan doen.

Dat gebeurt dan ook steeds vaker, Rutte mag dan een volkomen onbetrouwbare sokpop van EU & globalisme zijn, maar hij is in ieder geval nog gekozen.
De linkse rechter niet. De EU niet. De VN niet. De klimaat-extremisten ook niet.

Jan Passant mk2 | 21-12-19 | 19:17 | 2

De EU is niet gekozen, direct of indirect zijn die allemaal (behalve de ambtenaren natuurlijk) gekozen... En de VN is niet gekozen? Ook daarvoor geldt dat het merendeel gekozen is, op enkele dictators na...

bvdbos | 22-12-19 | 07:38

@bvdbos | 22-12-19 | 07:38: Indirect gekozen bestaat niet. Dan ben je benoemd, dat is nogal een verschil.

Busverhuur | 22-12-19 | 07:57

Rubbish

WitteGrunneger | 21-12-19 | 19:16

Met zonder kinderen een toeslag geven in plaats van kindersubsidie. Misschien helpt dat.

kloopindeslootjijook | 21-12-19 | 19:15 | 3

Yes! En belasting betalen vanaf het 3e kind. Ook kom je in een hogere belastingschijf als je meer dan één paspoort hebt. Idem aanhangers van GL, PvdA, VVD, x66, CDA, denk, CU. Gewoon om te trollen.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:51

Invoeren in India, china en nigeria aub

Masteryu | 21-12-19 | 23:44

Eat more babies!

Jos Tiebent | 22-12-19 | 08:08

Er-is-GEEN-CO2-probleem. Er is wel een slim bedachte kapstok om een door een relatief klein clubje ongekozen boven-ons-gestelden agenda er wereldwijd door heen te jassen. Veel herhalen van deze leugen doet de rest. Als ik dit Feynman stukje lees, werkt het nog ook.

OudeNederlander | 21-12-19 | 19:14 | 1

Inderdaad, de verhoging van de CO2-concentratie wordt gezien als oorzaak van klimaatverandering terwijl het evengoed een gevolg kan zijn. Door stijgende temperatuur als gevolg van een klimaatcyclus van duizenden jaren en een a-cyclische zonne-activiteit is de concentratie CO2 aan het toenemen. Oorzaak is juist gevolg. De werkelijke oorzaak is niet te stoppen en denken dat het wel kan is overmoedig en vermetel.
Maar de teerling is geworpen en iedereen kachelt achter die gedachte aan. Maar wie een beetje kan rekenen, weet dat de mensheid hier part noch deel aan heeft.

Busverhuur | 22-12-19 | 07:56

Tot hun uitkering in gevaar komt .dan is alles anders .oh wacht op naar de 80 uur per week werken en ik werk al 67 uur. Gvd !

steefbeen | 21-12-19 | 19:14 | 1

Wat doet U hier dan?!?!
Hup, aan het werk!!

HogeNood | 21-12-19 | 19:56

Dus rechters bepalen nu de te volgen koers, dan kunnen we de 1e en 2e kamer wel afschaffen toch

stikstofhelp | 21-12-19 | 19:13 | 5

Ik zie het anders. De rechter dwingt de overheid te houden aan de wetten die zij zelf hebben ingevoerd en bekrachtigd. De rechter heeft de wet als richtlijn. Dus de overheid is degene die in gebreke is gebleken. Rutte is typisch een politicus die lacht en alles voor zich uitschuift.

loser | 21-12-19 | 19:22

Nee, handtekeningen van Nederlandse minister bepalen de te volgen koers. De rechter wijst enkel op de paaltjes die ministers in het verleden geslagen hebben, met medeweten en goedkeuring van de Tweede Kamer. Het probleem is, dat rechters politici serieus nemen en niet als volslagen idioten zien.

tipo | 21-12-19 | 19:33

Die twee Kamers hebben wetten en verdragen goedgekeurd, gebaseerd op twijfelachtige onderzoeken en gegevens, onderbuikgerommel en bovenal een gebrek aan kennis. Ze hebben ingestemd met onmogelijke doelstellingen omdat ze de impact nooit konden overzien maar water bij de wijn moesten doen voor de linkse gedoogpartijen omwille van eigen stokpaardjes.
Er is daardoor zoveel water bij de wijn gedaan dattie niet meer te zuipen is.

Busverhuur | 22-12-19 | 07:52
▼ 2 antwoorden verborgen

De klimaatreligie begint zo'n beetje de andere religies te ontstijgen want aan andere religies ontkom je nog wel als je echt niet wilt.
Aan het klimatisme is geen ontkomen aan.

keestelpro | 21-12-19 | 19:11 | 1

Nou, ik moet zeggen dat de deugreligie ook ongekende (lees: bizarre) proporties begint aan te nemen. Zapte net langs het NPO journaal en zag daar iets van een donker getint mini vrouwspersoon de presentatie doen. Soort van Gerda Havertong mini-me. Best schattig, met verlaagd tafeltje en alles. Dat zijn natuurlijk super extra veel mega deug punten. En dat mede dankzij míjn belastinggeld. #trotsopmezelf

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:46

Nou overdrijf je, Feynman.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 19:11 | 9

Nee. De uitspraak betekent een einde aan ons rechtssysteem.
Niet gekozen loebassen fröbelen verdragen in elkaar waarbij de parlementaire goedkeuring een wassen neus is. Niet meer dan 8 parlementariers bekijken het uiteindelijke verdrag, de rest maakt zich druk met het verzinnen van onbelangrijke kamervragen.
Dat ons rechtssysteem daarbij veelal wordt weggegeven aan actiegroepen en andere idioten, boeit geen kamerlid; als de shit de fan raakt dan zitten ze al op een andere beter betalende plaats, geregeld door het kartel.
Er zijn nog vele verdragen die zullen zorgen voor vergelijkbare uitspraken. Gezien de linkse inborst van onze rechters zullen we door hun bizarre uitleg van de verdragsbepalingen nog verbijsterd raken. Bah!

Antikwaar | 21-12-19 | 20:17

Kuif, hou op man. Je maakt me niet wijs dat je het sterke stuk van Feynman binnen 2 minuten aandachtig hebt doorgenomen. Zeker niet gezien je moeite met begrijpend lezen en je blinde vlek/ tunnelvisie. Reageer eens écht inhoudelijk, amice.

Rest In Privacy | 21-12-19 | 20:38
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl