Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - 12% van onze economie moet knielen voor stikstof

HALT. STEHEN BLEIBEN

Defensie mag niet meer oefenen in en nabij Natura2000-gebieden. Militairen moeten weer pang-pang roepen. Straks wordt het kanonnenvlees ongetraind de zandbak ingestuurd, en dat ging er bij de manschappen niet in. Volledig solidair met het boerenprotest werd de binnenstad van Den Haag hermetisch afgezet met vrachtwagens van het leger. Trams moesten omrijden, bewoners mochten alleen te voet naar hun werk.

Voor deze camouflagelinie rond de Haagse kaasstolp stond de ME volledig opgesteld. De reactie van het kabinet na het eerste boerenprotest was een volledige militarisering. Wie bang is voor een politiestaat vanuit defensie, heeft woensdag een voorbeeld gezien. Maar de echte angst zit in het Torentje. Dit is geen visie meer, dit is paniek.

Een complete sector uit onze economie wordt gevraagd te halveren. Niet alleen veeteelt, ook voor intensieve landbouw of woningbouw is geen ruimte. Boeren zijn mensen die rustig tachtig uur in de week zwaar werk doen, soms voor minder dan een bijstandsuitkering binnen het familiebedrijf, puur om niet de generatie te zijn die de deur dicht moeten doen.

Die maken al jaren offers, dit is zelfopgelegde slavernij. Dit wordt een principekwestie, waarbij sommige boeren niet gaan kijken naar een paar jaar celstraf. Net zoals in Barcelona zullen jarenlange celstraffen voor het organiseren van een stembusgang alleen maar leiden tot nieuwe gigantische protesten. Gebrek aan politieke visie vertaalt zich in steeds verdere escalatie.

Maar deze draconische maatregelen zullen niet alleen de boeren raken. De agrarische sector was goed voor 7,5% van de economie. Als je die halveert, accepteert de coalitie alleen al vanuit die gedachte jaren van economische recessie. De volgende gedachte is onze nationale bouwstop, die al een spoor van faillissementen aan het starten is. De bouw vormde 4,5% van onze economie.

Er werken honderdduizenden mensen in de agrarische sector, moet de helft naar de sociale dienst? Is er voldoende ander werk in de buitengebieden? Moeten die mensen naar de steden verhuizen? Naar welke woningen? Kan de coalitie al die uitkeringen en toeslagen betalen? De eenmalige kosten om boerderijen uit te kopen vallen in het niet bij de structurele effecten.

Een economie met een halve landbouwsector en een gedecimeerde bouwsector die haar eten vooral moet importeren gaat fors minder belasting betalen. De rest van de Europese Unie zal ons geld met liefde ontvangen om ons te voeden met hun vee. Vee wat daar honderden keren meer mag uitstoten dan hier. Vee waarvoor de meeste belasting in het land van herkomst betaald wordt.

De ECB heeft met negatieve rentes en het opkopen van bedrijfsobligaties en staatsschulden zeer agressief de markt betreden om de Europese economie in leven te houden. De situatie is uiterst precair, op deze onbezonnen manier de klimaatreligie belijden geeft een nekslag voor de economie. Binnen het paniekvoetbal in de fase erna, zal het klimaat op niemands agenda blijven.

Deze tunnelvisie op de meest kostbare milieumaatregelen eerst worden door de milieulobby met gejuich ontvangen. Ze denken een revolutie mee te maken en vieren dat. Ondertussen worden goedkope en effectieve maatregelen vergeten. Erger nog, mensen zitten vast in slecht geïsoleerde huizen en we zullen alleen meer vlees importeren.

Als hier de veestapel gehalveerd wordt, terwijl de consumptie op peil blijft, dan stijgt onze ecologische footprint door extra transport. Dankzij de Europese single market kan Nederland geen producten weren die milieuonvriendelijk elders zijn gemaakt. Dankzij de handelsverdragen van de EU, kunnen we zelfs geen producten weren die met kinderarbeid gemaakt zijn.

In harde euro's lijkt onze handelsbalans van landbouw nog positief, negentig miljard exporteren, zestig miljard importeren. Dat is schone schijn. Het is beter om dat in kilo's of calorieën te beschouwen. Als we ruwe cacao importeren verwerkte producten exporteren, gaat de waarde meerdere malen over de kop. Hoe afhankelijk van anderen willen we voor voedsel zijn? 


De regelgeving werkt met dit kaartje. Ongekende precessie, het lijkt wel alsof binnen de computer geen wind waait. Hetzelfde zie je in de rekenmodellen en vergunningsverlening. Hier wordt een aanname gedaan dat eventuele uitstoot binnen honderden meters neerslaat, en alleen projecten aan de rand van Natura2000 gebieden niet meer mogen doorgaan.

Het RIVM wil zijn methodes niet delen, gelukkig hebben we nog andere meetdata, van een onafhankelijke partij, die haar methodes wel publiceert en laat peer reviewen. Hieruit blijkt dat stikstofverbindingen veel hoger in de atmosfeer komen om vanuit het Antwerpen, Brussel en Duitse Ruhrgebied toch Nederland te bereiken. Dit beleid rust op een pseudowerkelijkheid.

Het ministerie gaf al toe dat een derde van de neerslag van stikstofoxiden en ammoniak van onze buren is. Met dit beleid zal onze uitstoot iets dalen, en die van onze buren iets stijgen. Dan wordt de helft van de neerslag buitenlands. Wordt er voor mens en natuur niets bereikt. Zonder geld voor hogere dijken, zonnepanelen, bosbouw of andere oplossingen.

Stop de economische zelfmoord in naam van moeder aarde.

Reaguursels

Inloggen

Nederland 6 stikstof meetpunten waarvan er vier het doen en twee daarvan staan om de hoek van een boerderij. Mooi representatief beeld ontstaat er zo.

Extra.Paracetamol | 20-10-19 | 18:34 | 1

Eentje staat gewoon OP een rioolput. Zie de link meetfouten van de vorige keer.

Feynman | 20-10-19 | 18:45

Good artikel.
De klimaat-idolen zijn een product van de financiële sector en onze echte economie is dan ook vooral het slachtoffer van speculanten.
B.v.: "One of the most successful NGOs, the Carbon Disclosure
Project, boasts of 655 investors associated with this project managing more than $78 trillion in assets, and thus in
possession of a majority of the world’s top-selling
listed companies."
Kortom men heeft investeert in regressie van onze vooruitgang en men wil short term cash zien van long-term investment. Vandaar de tijdsdruk, die op de transitie ligt. All het geld na groene idolen of de wereld gaat anders onder.
Kortom we ervaren op dit moment een international gecoördineerde manipulatie, die als revolutie verkocht word: "Go back to the trees, you apes".
Jeremy Rifkin is adviseur van de EU of mag ik zeggen lubricant.
www.msn.com/en-gb/video/news/the-gree...
Tell eens voor de gein het word trillion in dit interview.

MistaRazista | 20-10-19 | 14:33

Boeren willen hun stikstof wel reduceren, maar niet op de botte en laffe manier waarop dit in de eerste plaats alleen op hen afgeschoven wordt. De boer wil gewoon niet alleen opdraaien voor de bewust verzwegen en genegeerde medeverantwoordelijke vervuilende topics zoals overbevolking (geeft per definitie veel vervuiling) door immigratie (1 miljoen woningen) en het gedoogde bulkgebruik in Nederland (en Europa) van vervuilende en klimaatonvriendelijke chemische drugs die onbeheersbare dodelijke drugscriminaliteit tot gevolg heeft. Boeren zijn niet gek en zijn heel goed op de hoogte van wat er zich in de steden en de politiek afspeelt, beter dan andersom. En ze zien het hypocriete schoonvegen van hun eigen straatje haarscherp.
Overbevolkt door immigratie en de autochtone bevolking krimpt volgens Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Immigratie mag geen quotum hebben, ondanks dat de politie, zorg, onderwijs en woningnood het niet aankunnen. Het overgebleven groen in Nederland zal verstedelijkt worden, de temperatuur stijgt daardoor (CO2 uitstoot). Maar een goed actie en beleid hierop is een heikel (met door links met racisme en discriminatie doordrenkt) punt, omdat dit hun achterban misschien niet zou kunnen bevallen.

agram | 20-10-19 | 14:32

Nogmaals dank,dat deze Plemsel eeuwig durend op de servers mag blijven staan.
Kunnen onze kindskinderen zien dat wij ons niet lieten nepnieuwsen.

De Profundus | 20-10-19 | 14:27

Vreemd, de natuur op militaire oefenterreinen doet het prima, af en toe een paar schoten de rondlopende beesten weten dit precies gaan ff achter een boom staan en de plantjes hebben al helemaal nergens last van.
Tanks hebben we niet meer en de kogeltjes zijn nog in bestelling dat oefenen stelt niet veel voor.

Uw Verzekeringsadvis | 20-10-19 | 13:51

Als je 80 uur werkt voor een hongerloon, ben je geen boer, maar gewoon gek. Subsidies stopzetten, en meer dan de helft van de Europese boeren is direct failliet. Sorry, maar dat soort “bedrijven” zijn niet levensvatbaar. Saneren is zo raar niet dus, kunnen de overgebleven boeren een fatsoenlijk bedrijf draaien en een redelijk bestaan hebben. Maakt me vast niet populair.

captainobvious | 20-10-19 | 13:15 | 1

Gebrek aan inhoudelijke kennis is inderdaad niet iets waarmee je hier hoog scoort. Want ook jij kunt jezelf informeren, als je dat echt wilt.

Punt dat je mist is dat Nederlandse boeren voortdurend aan nieuwe, vaak tegenstrijdige regels moeten voldoen. Vee moet naar buiten (dierenwelzijn), maar alle scheten van dat vee moeten worden opgevangen (milieubeheer). Dat soort werk.

Al die regels vragen om leningen van tienduizenden tot honderdduizenden euro's bij de bank; terwijl die investering door een volgend kabinet ongedaan kan worden gemaakt. Dat is ook waar deze protesten om begonnen.
Ondertussen kunnen die leningen nauwelijks worden terugverdiend door kunstmatig laag gehouden voedselprijzen. De relatief lage landbouwsubsidies die dat deels opvangen zijn wel een minste gebaar.

Dandruff | 20-10-19 | 13:28

Tja ik zie het meer als modeverschijnsel begonnen met een autistische kind wat misbruikt werd/word. Zodra de vvd stemmen gaat verliezen zal men zich tegen dezen maatregelen keren en groen links de schuld geven en dan komt er weer een ander mode verschijnsel waar ze mee hopen meer stemmen te verkrijgen.

jan huppeldepup | 20-10-19 | 12:57

En nog even ten overvloede; stikstof is geen vergif.
Onze atmosfeer bestaat voor ongeveer 80% uit stikstof, en planten groeien ervan. Alleen omdat we enkele evolutionair gezien in Nederland gefaalde planten zoals heide kunstmatig in leven willen houden, moet de stikstofuitstoot omlaag.

Die stikstofuitstoot is de afgelopen 30 jaar overigens al gehalveerd, ondanks 2,5 miljoen extra Nederlanders. Een enorme prestatie dus, ook van de boeren.
Maar voor de Middeleeuwers is dat niet voldoende.

Maar hoe ontstond heide hier eigenlijk, in de Middeleeuwen?
Eigenlijk door een reeks processen die de groene khmer nu stuk voor stuk fel zouden afwijzen;
- bevolkingsgroei leidde tot houtkap;
- ontboste gebieden werden gebruikt voor veehouderij (schapen);
- schapen vreten alles kaal;
- daardoor kon de regen de voedingsstoffen wegspoelen;
- bodemverarming is ideaal voor heideplanten. nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetati...

Heide ontstond door ontbossing en veeteelt; groene khmer, kijken jullie mee?

Dandruff | 20-10-19 | 12:46 | 2

het probleem draait niet om N
Eerder om NOxyz

geenjagergeenneeger | 20-10-19 | 12:59
-weggejorist-
agram | 20-10-19 | 12:44 | 1

Mooi geschreven column maar het gaat uit van bepaalde aannames:
1. dat het kabinet enorm begaan is met het klimaat en maatregelen neemt zonder over gevolgen na te denken.
2. dat er een klimaatprobleem is.

Punt 2 is door politici op hoog internationaal niveau aangezwengeld om een 'transitie' te kunnen bewerkstelligen. Niet een energietransitie maar een welvaartstransitie. Datgene dat zich tegenwoordig etaleert als zijnde 'de regering' voert slechts de opgedragen bevelen uit, en zoekt naar wegen om dit in de Nederlandse situatie in te passen. Hierbij gaat het niet om milieu maar om het verzwakken van de lokale economie ten gunste van een buitenlandse.

Dit kabinet is geen verzameling natuurliefhebbers, wie dat gelooft, is ongelofelijk naïef. Dit kabinet heeft zich gecommitteerd aan de opbouw en groei van mega-bio industrie in het voormalige Oostblok, en met name de Oekraïne. Een voormalige bobo van de NZO (branceverening zuivelinkopers)is nu een bobo van D66 en ijvert voor inkoop van zuivel voor een appel en een ei. Dit zal hij niet doen omdat hij zo graag op de kleintjes let, hij wordt hier voor betaald.
Nogmaals, denk eens wat dieper. Waarom zijn de Nederlandse media al vanaf dag 1 dat Hillary kandidaat werd voor de Democraten Hillary-fan? En waarom heeft men sinds de kandidaatstelling van Trump zo'n diepe haat jegens hem? Hillary, Bill, Joe en Hunter Biden, allemaal vuistdiep in het geld maken via staatswege, via het verkopen van staatseigendommen aan vijandige mogendheden in ruil voor harde dollars. Zo deed Hillary 20% van het Amerikaanse uranium over aan de Russen in ruil voor cold hard cash. Verraad is lucratief geworden en de etalagepoppen in de Tweede Kamer willen ook een 'piece of the action'. Zo kon het gebeuren dat het afschieten van een lijnvliegtuig door een zakenprospect aardig de gang van zaken negatief zou beïnvloeden, dus koos Rutte en zijn kliek voor holle frasen, emo-TV en de doofpot. Teveel belangen op het spel.
Na de verkiezingen dwarrelt het stof weer op het pluche en vormt een coalitie. Het blijkt ineens wilde plannen te hebben waarvan niemand vantevoren iets afwist. Zo gaat Nederland in zijn eentje het klimaat redden door als enigste land ter wereld aardgas in de ban te doen en zijn burgers met geweld dwingen een niet werkend product af te nemen. Vervolgens komt er weer een 'nieuwe bedreiging' die kennelijk alleen in Amish Nederland bestaat en het kabinet 'noodgedwongen' het boerenbedrijf moet halveren om aan normen te voldoen die alleen in Amish Nederland gelden. Duidelijk is dat hier aan twee behoeften wordt voldaan: decimatie van de Nederlandse boer ten gunste van de Oekraïense megaveestallen (daar is de Oekraïne link weer) en vrijkomen van land voor het volplempen met windturbines en zonneparken. En al deze plannen hebben niets maar dan ook niets te maken met welzijn van mens of dier, of de natuur, maar omdat deze politici zich hebben gecommiteerd aan een misdadige internationale maffia. Smeergeld doet de rest.

Datsun_Cherry | 20-10-19 | 12:04 | 3

De VVD is al jarenlang het politieke platform om meer geld van de burgers te jatten om het richting bedrijven te sluizen. In dit geval de installatietechniekbranche.t.

* Il Principe * | 20-10-19 | 12:13

Diepe buiging voor uw plempsel.

Alco-de-Holist | 20-10-19 | 12:45

Uitstekende analyse.

Voight-Kampff | 20-10-19 | 18:34

Goede column weer. Helaas gepredikt voor eigen parochie.
Deze totale waanzin doet me denken aan de Urgenda-uitspraak;
- een NIET-gekozen en NIET-gecontroleerde rechter;
- geeft een NIET-gekozen en NIET-gecontroleerde milieuclub "gelijk";
- in het afwijzen van democratische besluitvorming;
- allemaal in naam van wat NIET-bindende afspraken.

Ook in het stikstofverhaal draait het om ongekozen milieu-extremisten die een rechterlijke uitspraak van ongekozen rechters afdwingen. En dat over afspraken die onmogelijk haalbaar zijn, en bovendien onnodig; dat bewijst de regelgeving in Duitsland.
En nu moeten we dus een economische crisis in; volgens links omdat we terug willen naar de Middeleeuwen, en volgens nep-rechts VVD omdat corrupte politici heel veel geld kunnen verdienen aan milieuwaanzin en de daardoor veroorzaakte armoede.

Totaal bezopen.
En ondertussen is er geen enkel bewijs dat onze terugkeer naar de Middeleeuwen zal leiden tot 0,0000002% minder co2-uitstoot, zoals de Groene Khmer steeds beweren.
We zijn mensen. Mensen hebben huizen nodig, en voedsel, en een inkomen.

Dandruff | 20-10-19 | 11:36 | 5

@Dandruff | 20-10-19 | 11:36 |
"Mensen hebben huizen nodig, en voedsel, en een inkomen."

Niet alleen dat, maar men laat moedwillig jaarlijks(!) een stad als Leiden of Veenendaal qua inwoneraantal binnen stromen. Ieder. Jaar. Opnieuw. Dat dit allemaal géén desastreuze gevolgen zou hebben voor de leefomgeving (milieu/ natuur etc.) is complete kolder. Want al die lieden moeten pèr direct wonen etc.. Dus moet er ieder jaar een evenredig aantal woningen gerealiseerd worden op een landoppervlak dat niet mee groeit! Ergo; Er zal dus steeds meer ruimte gemaakt moeten worden ter faveure van deze instromers, met alle gevolgen van dien voor de natuur/ het milieu. Over de gevolgen voor de sociale cohesie, de Sociale Voorzieningen etc. heb ik dan nog niet eens gerept. Ook hier blijkt dus dat men zonder enige vorm van èchte kennis maar rücksichtslos wat aan prutst zonder oog te hebben voor de consequenties van het e.e.a.

Verder sluit ik me geheel aan bij uw uitstekend betoog.

Sjefke7807 | 20-10-19 | 12:40

@Sjefke7807 | 20-10-19 | 12:40:

Eens, echter vanwege mijn bloeddruk wou ik niet eens over het falende immigratiebeleid beginnen. Die milieuhysterie is al kwalijk genoeg.

Maar voor bijvoorbeeld dat akkoord van Marrakech geldt precies hetzelfde als voor die zogenaamd niet-afdwingbare afspraken over co2 en stikstof;
- NIET-gekozen en NIET-gecontroleerde rechters;
- gaan NIET-gekozen en NIET-gecontroleerde jihadlobby's gelijk geven;
- in het afwijzen van democratische besluitvorming;
- in naam van een zogenaamd NIET-afdwingbaar verdrag.

De hele Westerse wereld wordt geteisterd door linksextremisten die niet alleen media en universiteiten corrumperen, maar ook elke besluitvorming frustreren. Alleen politici die aan kunnen tonen dat hun beleid onherstelbare schade aan Nederland en de Nederlanders toe zal brengen, mogen dat beleid uitvoeren.
De rest wordt 24/7 tegengewerkt door blikken vol ambtenaren, gesubsidieerde akxiegroepuh en DDR66 rechters. Die onze ondergang misschien nog wel belangrijker vinden dan het schofferen van slachtoffers van zwaar (seksueel) geweld.

Zie ook de sabotage van de Brexit, door hamas-bondgenoot Labour maar ook door een flinke groep Tories. West Europese landen worden stelselmatig van binnenuit ondermijnd.

Dandruff | 20-10-19 | 13:09

@Dandruff | 20-10-19 | 13:09|
Helaas kan ik alleen maar bevestigend antwoorden op uw aangehaalde voorbeelden. Het móet kapot, links- dan wel rechtsom. En ook mijn bloeddruk gaat met regelmaat richting de gevarenzone. Het lijkt wel of men collectief het gezonde verstand aan de wilgen gehangen heeft. Je zit het met open mond van verbijstering aan te kijken.

*bloeddrukmeter aanreiken doet*

Sjefke7807 | 20-10-19 | 14:14
▼ 2 antwoorden verborgen

De uitstoot wordt voor een groot deel veroorzaakt door verbranding van (fossiele) brandstoffen. 3N02+H20->2HNO3+N0 waarbij de laatste weer reageert met zuurstof en ¨zure regen¨ vormt. Onder andere. Dus daar moeten we wel vanaf, ook om ons vrij te maken van oliesjeiks en Russen.

Wat doen wij: We zetten ons land en de Noordzee vol met windmolens. Van het beetje energie dat in wind opgesloten zit, kan maximaal 59,3% worden geconverteerd naar stroom (Wet van Betz). Een moderne windturbine realiseert 80% van dat theoretisch maximum, In 2018 is 4292Mw aan elektriciteit opgewekt door duizenden molens verspreid over een enorm gebied.
Je moet uiteindelijk een complete ZEE volgooien met windmolens om dus te voldoen aan de behoefte die enkele kolencentrales op een oppervlakte van een voetbalveld opleveren.
De energiedichtheid van wind is dus zeer beperkt. Die van steenkool al beter. Echter: Kernenergie is geweldig geconcentreerd. Je hebt duizenden keren minder grondstoffen en materialen nodig dan bij andere energiebronnen.
Ter vergelijking: als de brandstof voor een kerncentrale in een vrachtwagen past, heb je voor een kolencentrale met dezelfde capaciteit 25 duizend treinwagons nodig. Dankzij die enorme concentratie brengt kernenergie nauwelijks schade aan de natuur. De hoeveelheid afval is daarom ook een fractie van het afval veroorzaakt door wind, gas of kolen. Per Mw vallen ook de minste doden. Het is net als vliegen, duizenden auto´s per dag crashen maar als er 1 vliegtuig neerstort dan staan de kranten vol. Vliegen is verreweg het veiligst.

Jan Lange3373 | 20-10-19 | 11:17 | 3

Klinkt allemaal heel logisch, haalbaar en duurzaam.
Is dus onbespreekbaar voor de groene khmer, en hun nep-rechtse VVD-trawanten.

Dandruff | 20-10-19 | 11:41

Zo! Aan een ieder die het niet wil geloven: Lees eens Power Density van Vaclav Smil. En je zult voor eens en altijd begrijpen dat de complete duurzame energie hype een gotspe is.

By the way: de energiedichtheid van steenkool is veel beter, komt na die van uranium. Ook een enorme dichtheid. Zonder steenkolen geen hoogovens mogelijk.

Buerman | 20-10-19 | 12:23

Het is heel simpel. Pas de waardes aan aan de EU richtlijn, en dus ook aan die van België en Duitsland.

Zalluf | 20-10-19 | 10:31 | 1

Kan niet , want het milieu houd op bij de landsgrens .

elevator | 20-10-19 | 11:39

Bij een immer toenemende wereldbevolking de voedselproductie drastisch naar beneden schroeven, omdat de stikstofwaarden in lala land wat te hoog zijn. Hoe decadent wil je het hebben? Dit gaat uiteindelijk miljoenen doden kosten. De Groene Khmer is een ideologie.

El Gouda | 20-10-19 | 09:57 | 2

Dat dus.
Kunnen linksextremisten altijd wel heel schijnheilig Fair Trade producten promoten. Maar door een op wereldniveau zeer grote voedselproducent te dwingen haar productie te halveren stijgt gewoon de wereldvoedselprijs. Ook in landen die nog nooit een appel van ons gekocht hebben.

Dit is elementaire economie. Wie dat niet snapt is niet geschikt voor de politiek.
En eigenlijk voor geen enkele baan boven schoonmaakniveau.

Dandruff | 20-10-19 | 10:53

@Dandruff | 20-10-19 | 10:53: linksextremisten laten schoonmaken ? Past niet echt met elkaar . Dan moeten ze werken en iets schoon maken ...

elevator | 20-10-19 | 11:41

De Groene Gekte is een ideologie. En net als Fascisme en communisme gaat de Groene Khmer veel slachtoffers maken.

El Gouda | 20-10-19 | 09:52

We weten al 50 jaar dat Boeren te veel ammoniak uitstoten en vele Ministers van Landbouw hadden volgens hun zelf de oplossing hiervoor, met uiteindelijk een negatief resultaat. Anno 2019 is de situatie nog meer verslechterd, na opheffing melkquotum zijn vele uitgekochte melkveehouders toch weer met melken begonnen en vele bestaande melkveehouders zijn meer dieren gaan houden. Resultaat, 1 grote stinkende bende op het platteland. Wanneer het de tijd is voor de boeren om hun land te gaan bemesten kun je op het platteland het beste een gasmasker dragen. De boeren menen immuun te zijn voor de marktwerking. Produceren ze meer melk, gaat de prijs naar beneden ( Veel aanbod, lage prijs), dit willen ze dan weer gaan compenseren door nog meer te gaan produceren met als gevolg dat er nog meer aanbod komt. Dan beland je dus in een Negatieve Vicieuze cirkel. Er zal iets moeten gebeuren want platteland in Nederland is omgetoverd tot Agrarisch industrie gebied aan de ene kant en aan de andere kant zgn schone energie productiegebied (windmolens, zonneweides) aan de andere kant. Nederland is volledig volgebouwd met Wegen, industriegebieden, woongebieden, agrarische productie gebieden en relatief jong, de energie industrie gebieden. Hebben wij als Nederlanders nog ruimte om te leven?, een heel klein beetje maar gaan we zo door dan blijft er veel te weinig over. Er zal toch iets moeten gebeuren!

Toetsiemonster | 20-10-19 | 09:33 | 7

Die "vicieuze cirkel" heet ook wel economische groei: constant toenemende productie, meer producten en diensten voor een steeds lagere prijzen. Of dankzij geld printen door overheden en centrale banken een gelijkblijvende of stijgende prijs, maar onder de streep krijg je dus meer welvaart. Heb toch liever die cirkel dan eeuwige stagnatie zoals tijdens de Middeleeuwen tot een de Industriële Revolutie, of de omgekeerde cirkel: steeds hogere prijzen voor steeds minder producten in de schappen.

Wol | 20-10-19 | 12:42

@Sjefke7807 | 20-10-19 | 10:21:

Bedankt voor de link.
Prachtig gefileerd, die l*l van een Engelen.
Helaas zal hij daar niks mee doen, omdat hij zijn stalinistische kameraden gezworen heeft nooit het leer- en denk- niveau van een kroket te zullen overtreffen.

Dandruff | 20-10-19 | 13:51
▼ 4 antwoorden verborgen

Hoe kan met de in Nederland overheersende westelijke wind stikstofverbindingen en fijnstof vanuit het Ruhrgebied naar ons toe waaien? Tegen de wind in wellicht?

Alco-de-Holist | 20-10-19 | 09:28 | 5

De graaf woont dicht bij het Ruhrgebied en bemerkt regelmatig dat de lucht hier stinkt. En die stank komt inderdaad uit het Ruhrgebied vandaan. Maakt me niet uit hoe, maar dat het hier komt dat is vervelend en vies. Ook vandaag ruikt de graaf hier nu een vieze lucht die uit dat gebied afkomstig is. 100% zeker.

Graaf Monte Cristo | 20-10-19 | 10:44

@zeeman73 | 20-10-19 | 09:45: volgens dat kaartje van het RIVM blijft de stikstof op de plaats waar het vrij komt .

elevator | 20-10-19 | 11:43

Uit de meetdata van ESA zie je het gewoon gebeuren. www.esa.int/spaceinimages/Images/2017... Je kan gewoon herkennen wat de windrichting tijdens de meeting is geweest.

Dit is in kaart gebracht met spectrometrie vanuit een satelliet in een baan om de aarde. Die methode is volledig transparent (alle spectrometrie leunt op het deels doorlaten van licht), gepubliceerd en peer-reviewed. www.tropomi.eu/

Beide links had ik gisteren en vorige week ook al gedeeld.

Feynman | 20-10-19 | 12:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Ondanks alle goede dingen die de boeren doen, is de landbouw nog steeds verantwoordelijk voor 60% van de stikstofuitstoot. De landbouw in NL is gewoon te intensief, en moet minder intensief gemaakt worden. De landbouw dient dan ook 60% van de lasten van de reductie te dragen.
Wat burgers kunnen en moeten doen is meer gaan betalen voor duurzamer voedsel.
En ik kom uit een boerenfamilie.

zeeman73 | 20-10-19 | 09:28 | 9

@zeeman73 | 20-10-19 | 12:02: Een hogere kiloprijs is onmogelijk, want de Oekraïnse plofkippen moeten natuurlijk wel aan de man worden gebracht... Associatieverdrag, weet u nog wel?

Rhenium | 20-10-19 | 12:40

@zeeman73 | 20-10-19 | 12:02|
Ik haal mijn vlees voornamelijk bij de lokale boer. Net als de meeste groentes/ fruit/ honing/ eieren. Maar dan ben je er nog niet. Andere zaken kun je daar niet kopen. Verder wissel ik vlees, vis, eieren en plantaardig met elkaar af. Dus doe ik al wat ik kan. Ik heb een broertje dood aan al die lui die met dat dood irritante morele wijsvingertje gaan staan wapperen, want hun ecologische voetafdruk is vaak vele malen groter dan de mijne.

Sjefke7807 | 20-10-19 | 13:05
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik zie dit hele klimaat dictatuur zoals vorig jaar Rutte die winstbelasting wilde afschaffen en maar bleef rammen en drammen en stampen dat die erdoor ging, met als topic de Keuning erbij halen om alvast te vermelden dat dit als ware al gebeurd was... dit klimaat agressie is van hetzelfde kaliber..

fikkieblijf! | 20-10-19 | 09:23

Waanzin en linkse achterlijkheid ten top.

Misterspok | 20-10-19 | 08:58

Vuurwerk,
ook zoiets.

In alle vuurwerk zitten nitraatverbindingen, tjokvol met stikstof. In Nederland wordt jaarlijks voor circa 66 - 70 miljoen omgezet in de binnenlandse vuurwerkhandel. Dat is een schijntje in vergelijking met de jaarlijkse (potentiële) omzet in de bouwsector en de agrobusiness.

Me dunkt dat onze bouwsector en boeren óók knarsetandend naar de vuurwerkverkoop kijken. En terecht! Afschaffen van de particuliere handel scheelt vele grammen uitstoot van stikstof minder.

Boris Poepnagel | 20-10-19 | 07:55 | 2

Is niet correct. Nitraten is een onjuiste benaming, het zijn merendeels chloraten, aluminiumpoeder, zwavel en salpeterzuur. De grootste uitstoot bij vuurwerk is fijnstof, zwaveldioxide SO2, koolstofdioxide CO2 en deeltjes zware metalen. Er is wel stikstofdioxide en koolmonoxide als emissie, maar lang niet zo sterk. Vuurwerk relateren met flinke stikstof-emissie is daarom iets te kort door de bocht.

Buerman | 20-10-19 | 10:46

Er kan wel kaliumnitraat inzitten, dat dient als zuurstofleverancier:
KNO3+S→K2SO4+2NO
en
KNO3+3C→K2CO3+N2+CO2+CO

knutsel_ | 20-10-19 | 12:36

Het zal niet eens zo heel lang meer duren voordat er meer allochtonen zijn in Nederland dan de totale veestapel. Wiens schijt is slechter?

Fuckinghell | 20-10-19 | 07:35

Provinciale Staten in Groningen houden tot nu toe hun been stijf, daar konden ze wel eens spijt van krijgen. De meeste burgers van Groningen steunt de boeren, niet de stropdassen. Hup boeren!

quigg | 20-10-19 | 06:31

In de klimaatdocu van Poels (aanrader) zie je hoe er in Duitsland steeds minder vreten wordt geproduceerd, doordat er gewassen voor de biomassa centrales voor in de plaats komen. Dit alles voor hun Energiewende. Nu werd de vraag gesteld, waar komt het eten dan vandaan? Niet meer bij de lokale boer, maar geïmporteerd. Beeld je eens in dat je onder een eng regime leeft, je geen vreten bij de boer kan krijgen maar alles geïmporteerd wordt en daarmee beheerst kan worden door het regime. Dat moet je niet willen en dat is waar Nederland op afstevent als deze gekte doorzet.
En dan heb ik het niet eens gehad over de voedselkwaliteit en -veiligheid en de milieu-impact van eten importeren i.p.v. lokaal produceren.

NasiGordon | 20-10-19 | 05:58 | 2

Het is überhaupt doodeng dat een overheid zoveel macht heeft, dat zij bedrijfsvoering kan bepalen voor complete sectoren. Dát is daadwerkelijk fascisme

SicSeb | 20-10-19 | 11:37

@SicSeb | 20-10-19 | 11:37:

Dit is wat ook mij dwars zit aan deze discussie. Waarom heeft niemand het daarover?

Max Headroom | 20-10-19 | 14:05

Toch begin ik steeds meer de indruk te krijgen dat Nederland als een “ Lab rat” wordt gebruikt voor EU/ UN wetgevingen. Nergens wordt er zo’n belachelijk beleid gevoerd als in Nederland en het volk zo zo uitgemolken en geminacht.
Tijdens het boeren protest stond het gehele volk , op een paar kneusjes na, achter de boeren. De klimaat CO2 hetze is ook een vanuit het buitenland opgedrongen probleem die bij veel nuchtere en oplettende Nederlanders al als “Fake news” wordt gezien.
Toen deze hetze aan kracht begon te verliezen kwam de overheid met een zogenaamd Stikstof probleem die Bouw projecten luchtvaart en ja ,ook maar weer eens onze agrarieers de das om doen terwijl dit niets anders is dan een op papier gecreeerd probleem.
Wordt het nou niet eens tijd dat we weer eens gaan inzoomen op ons eigen kleine postzegeltje Nederland en hier orde op zaken stellen inplaats ons de maat te laten nemen door EU/UN engnekken en een hysterische 16 jarige asperger.
Krijg je als volk ook nog eens , van uit uit India notta bene, een trap na door Koning Willem die zich hier ook mee gaat bemoeien door te zeggen dat stikstof echt een probleem is. Willem heeft toch wel onze nijpende stikstof problemen met de de Indiase bewindslieden kunnen bespreken, hoop ik? En mischien heeft hij wel hulp uit India op “Ganges” gebracht want daar heeft men namelijk helemaal geen last van dit probleem.
Zou het misschien kunnen dat al deze vermeende problemen verdwijnen als we weer eens een kabinet hebben die er is voor de Nederlanders en niet een die een globalistische utopie najaagt en ons allerlei beperkingen oplegt? Ik ben er heilig van overtuigd dat wij als Nederlanders capabel genoeg zijn om onze eigen boontjes te doppen en niet voor de “one size fits all” constructie moeten gaan want daar zijn wij Nederlanders veel te vrijgevochten en te slim voor.
Ik wil niet de alarmist uit hangen maar ik voorzie ernstige problemen in de nabije toekomst als we op deze koers door gaan door een ernstig tekort aan Gezond boeren verstand in ons kabinet.

Datgingniegoed | 20-10-19 | 03:26 | 1

Goed gezegd, helaas is het volk veels te volgzaam om in opstand te komen. Het aantal stemmen op de , slechts 2, alternatieve partijen is te laag om aan de macht te komen. Zelf heb ik , helaas, eieren voor mijn geld gekozen en de EU verlaten, het gekkenhuis is gewoon te groot.

GerMonster | 20-10-19 | 05:43

dat hele stikstof gedoe is net zoiets als het fenomeen Timmerfrans..... opeens is het er..! uit het bijna niets en blijft op de meest irritante broeiplekken als een venijnig exceem verschrikkelijk dwarsgloeien................

grapjasz | 20-10-19 | 01:52 | 1

Lol. Ik moest lachen! U doet uw naam eer aan.

Nibdib Niddib | 20-10-19 | 02:20

Ironisch, onze veestapel is over de hele wereld bekend als het beste melkvee ter wereld. Je kan ze overal ter wereld tegenkomen. Dit is een van de bouwstenen waar we als land trots op kunnen zijn... In feite is de rest inferieur als het op productiviteit aan komt..... De mannen en vrouwen die het allemaal mogelijk maken zijn opeens met een soort illegale handel bezig. De wei moet leeg.
Elke koe is illegaal wegens giftige poep.... Hoe knettergek moet je als land zijn. om je kroonjuwelen en het symbool van Nederland waar onze landschap schilders wereld beroemd mee zijn geworden kapot te maken....
Onze melk, onze kaas, onze yoghurt en alle andere fantastische producten waar we eeuwen over gedaan hebben om te ontwikkelen even de nek omdraaien omdat de linkse groene maffia dat nou eenmaal wil..... Met hooivorken dit land uit jagen is een te makkelijke straf voor deze landverraders...... Wat een volk.

dijkbewaker | 20-10-19 | 01:29 | 3

Koeien kroonjuwelen? Ik denk dat je eerst boer bent voordat je dat ziet.
En die groene maffia van jou kan roepen wat ze wil. Maar betekent nog niet dat we jouw eeuwenlange zuivel ontwikkeling 'even de nek omdraaien'.
Dat is panisch gelul van beide kanten. Omdat je kut overheid niks goed regelt.

Shareholder II | 20-10-19 | 02:27

@Shareholder II | 20-10-19 | 02:27:

Ik ben opgegroeit met de witte moter. Heb er liters van gezopen. En yep daar kwamen ze. Het was helemaal niet goed voor je. Botontkalking. Nou nope geen last van. Spinazie ook . Pompie . Nou heb er kilos van gegeten. Nou bleek ook al niet zo goed. En zo gaat het tegenwoordig maar door. Ik zeg pleur op. Netjes gezegd. Als ik die sukkels moest geloven had ik al twintig jaar terug een tuintje op mijn buik. Nou ik heb nieuws voor al die sukkels van dat kabinet met al die nieuwe regeltjes tot je er bij neervalt. IK LEEF NOG STEEDS. Ik ga liever dood aan dingen die slecht voor mij zijn. Maar dat ik kan zeggen .IK HEB GELEEFT.En goed ook.Ik heb gerookt als een ketter. Gezopen als een bunzing. Maar ik heb het konijnenvoer over geslagen. Die paar jaar korter zijn goedgemaakt door dat ik die jaren super gelukkig ben geweest.Een beetje gezond leven is goed ,te gezond leven en je daardoor alles ontzeggen maakt je ongelukkig. Ik wordt liever 80 gelukkig als honderd ongelukkig. Ik zeg pleur die achterlijke gelovige gezondheids staatsecretaris er uit. Je weet wel die gelovige van dat CDA. Die alles verbied wat het leven leuk maakt. Morgen pleur je mischien van de stoep,dod. En wat heb je dan aan dat zogenaamde gezonde. Ik zeg pleur op met die eikels. Leef.

tweetybird | 20-10-19 | 03:02

@tweetybird | 20-10-19 | 03:02:
Levens regel 1:
Everything that makes you feel good , Will make you either Sick ,Poor or Fat.

Datgingniegoed | 20-10-19 | 03:34

Dit valt toch niet meer uit te leggen?
Bizarre verschillen in natuurbeleid in de grensstreek
www.youtube.com/watch?v=dm-BAuS5a7c
Onder boeren en bewoners groeien de frustraties over de bizarre verschillen in het natuurbeleid in de grensstreek met Duitsland.

Flappie2006 | 20-10-19 | 01:04 | 9

Roudup is verboden in nl.
Groeihormonen zijn verboden in nl.
Antibiotica gebruik wordt geregistreerd.

Jarrebak | 20-10-19 | 10:19

@Shareholder II | 20-10-19 | 02:01: in de stedelijke gebieden, daar zitten ze er dan veel en veel te ver over. Maar ja, de boeren afknijpen is gemakkelijk (dachten ze) en doet minder pijn voor ze dan wanneer zij zich moeten aanpassen. Een soort van nimby reflex.

toproy | 20-10-19 | 12:07

@Jarrebak | 20-10-19 | 10:19: Roundup staat nog gewoon in de schappen. Prima spul en breekt snel af ook. Groeihormonen zitten in importvlees. Is ook niets mis mee. Antibiotica is in wezen prima, maar door onverstandig gebruik kweek je resistentie en dat kan uiteindelijk wel eens het grootste probleem worden. Daar dus mee beginnen als het gaat om maatregelen of onderzoek naar alternatieven.

Buerman | 20-10-19 | 12:39
▼ 6 antwoorden verborgen

Zimbabwe deed ook de boeren weg en kreeg spijt.

Papierversnipperaar | 20-10-19 | 00:59 | 1

@Papierversnipperaar | 20-10-19 | 00:59 |
Zuid-Afrika doet een V2.0 van Zimbabwe en ook voor hen werkt het niet zo lekker uit.

Sjefke7807 | 20-10-19 | 01:04

Goed verhaal, Feynman! Dank voor de inzichtelijke grafiekjes. Wat natuurlijk niet helpt is dat alle stikstof verbindingen maar op 1 hoop gegooid worden. Het gaat natuurlijk om verschillende stoffen. Ammoniak is iets heel anders dan stikstofoxide. Als de overheid roept: De landbouw is voor 46 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof, dan bedoelen ze eigenlijk: voor 46 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van ammoniak. Het plaatje hierboven gaat over NO2 en schetst daarom een heel ander beeld. Iedereen heeft dus een beetje gelijk. De overheid probeert met dit rookgordijn, de sectoren die voornamelijk NO2 uitstoten (verkeer, luchtvaart) te ontzien ten opzichte van de sectoren die ook veel ammoniak uitstoten (landbouw). Je kunt het nog net geen nepnieuws noemen, maar het heeft een hoog spin gehalte.

Wat ik in de hele discussie mis is de noodzaak en de urgentie. Dit plaatje: themasites.pbl.nl/balansvandeleefomge... geeft aan dat de stikstofuitstoot sinds 1995 met de helft is afgenomen. Waarom moet dan nu het hele land op slot? Wat gebeurt er als we het niet zouden doen? Voor 2019 hadden we ook kwetsbare natuurgebieden en die hebben veel hogere concentraties prima overleeft. Het is niet zo dat alle bomen op de veluwe doodgaan als we niet per direct stoppen met bouwen. Sterker nog, stikstof is een meststof. Die bomen gaan er alleen maar beter van groeien. Temperatuurstijging dan? Helaas, NH3 en NOx worden op wikipedia niet genoemd als broeikasgas. En ook blauwalg associeer ik voornamelijk met fosfaten (al kan ik dat zo snel niet bevestigen). Dus het enige effect van een overdosis ammoniak is een betere bemesting van de natuurgebieden, waardoor sommige soorten planten die beter gedijen op arme grond mogelijk in de verdrukking komen. Is dat erg? Over de verdringing van soorten door invasieve exoten als de Japanse duizendknoop, de japanse oester of de nijlgans hoor je in ieder geval niemand. Bovendien is er niemand die kan aangeven hoe de huidige norm zich verhoud tot een afname in de biodiversiteit (er heeft zich tot nu toe niemand gemeld in de media).

Het is Brussel geweest die 1 norm voor de stikstofuitstoot heeft gemaakt voor heel Europa. Die heeft dus de hoogte van de maximale uitstoot bepaald. De vraag is in hoeverre die one-size-fits-all aanpak van toepassing is op de Nederlandse situatie? Een andere vraag die we ons moeten stellen is welke belangen er hebben meegewogen bij het bepalen van die ene norm. Brussel is immers niet de meest transparante omgeving. En natuurlijk zijn er ook belangen die helemaal niks te maken hebben met biodiversiteit. Feynman merkte al fijntjes op dat als de consumptie niet daalt, dat we dan extra zullen gaan importeren. En waar komt die import dan vandaan? Zeer waarschijnlijk uit de ons omringende landen (lees: Frankrijk en Duitsland). De EU is een zero-sum game. Als Frankrijk wint, verliest Nederland. We zitten hier te kijken naar een herhaling van de soap rond het pulsvissen. Opnieuw moet er een succesvolle economische sector in Nederland geofferd worden aan de Fransen. Wederom met dank aan de nuttige idioten in Den Haag.

EenGoedBegin | 20-10-19 | 00:49 | 4

hear hear

Openbaar Mysterie | 20-10-19 | 01:19

Lijkt er sterk op dat dit de agenda is. Landbouw verdwijnt ook naar Duitsland, Polen en andere voormalig Oost Blok landen.
Een opmerking over NOx, NOx is wel degelijk een broeikasgas, dat 265 maal sterker is als CO2, namelijk de N2O variant, beter bekend als lachgas.
Lachgas is een krachtig broeikasgas. Deze broeikaswerking is circa 250 maal groter dan die van koolstofdioxide.[13] In het algemeen is de uitstoot van lachgas relatief beperkt, ook op wereldschaal.[14] Het kan echter tot anderhalve eeuw duren voordat het afgebroken is. Daarom wordt het ook tot de belangrijkste broeikasgassen gerekend, waarbij het tot 7% van het broeikaseffect verklaart. Het gebruik van lachgas in spuitroom zou ook om die redenen verboden kunnen worden.[15] Ook is er toenemende aandacht voor het negatieve effect op de ozonlaag.[16][17]
De belangrijkste bronnen van lachgas zijn de landbouw (33,5%) (met name het gebruik van mest en kunstmest; lachgas komt ook vrij door het scheuren (omploegen) van grasland), de chemische industrie (38,2%), bijvoorbeeld bij de productie van nylon,[18] verbranding van fossiele brandstoffen (28%) en afvalverbranding (11%).
.
Op 22 mei 2019 kwam naar buiten dat Nederland jarenlang veel meer lachgas had uitgestoten dan gemeld. Het betreft de fabriek van het chemische bedrijf Anqore.[19]
Conclusie: Landbouw is mede verantwoordelijk voor 1/3 van de N2O emissies.
Andere NOx varianten worden ook door de landbouw sectoren uitgestoten.
Verder blijkt vlak naast een veeboerderij wonen niet risicoloos.
demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/zo-we...

Flappie2006 | 20-10-19 | 02:15

@Flappie2006 | 20-10-19 | 02:15: Dan verwijs ik je naar mijn eerste opmerking, door alles op één hoop te gooien wordt het erg ondoorzichtig. NxO is geen NOx. Door ook lachgas in de mix te gooien kun je mooi spinnen dat landbouw slecht is voor de opwarming van de aarde. Het valt nog mee dat men nog niet begonnen is over het methaan dat de koeien uitstootten.

EenGoedBegin | 20-10-19 | 03:08
▼ 1 antwoord verborgen

Terug naar 12miljoen inwoners. Voor iedereen prettig.

Ram_Ram | 20-10-19 | 00:36 | 2

Goede reis naar je nieuwe thuisland!

Rest In Privacy | 20-10-19 | 00:58

Dank je. Maar ik zoek het eerder in de groepen die nopes nada niets bijdragen aan dit geweldige land.

Ram_Ram | 20-10-19 | 01:15


Minder, minder minder boeren .......... blijkt niet strafbaar te zijn maar gewoon overheidsbeleid.

Ervaringsdeskundige | 20-10-19 | 00:26 | 2

Het lijkt wel of het overgewaaid is uit Zuid-Afrika.

Papierversnipperaar | 20-10-19 | 00:50

Dat komt omdat volgens Haagse VVD66 mafklappers Boeren (nog) geen ras zijn en Marokkanen wel.

Kinkfactor | 20-10-19 | 01:15

Als de boeren de helft minder produceren betekent dat ook dat de schatkist een aanzienlijk deel belasting misloopt. En u kunt wel raden wie dat gaan betalen.

justtheblues | 20-10-19 | 00:00 | 4

50% reductie kost maar 15000 banen en 2,7 miljard aan export.

Zoloft | 20-10-19 | 00:28

Die nieuwe medelanders gaan dat tekort ook niet aanvullen. Not any time soon, anyway.

Overmar | 20-10-19 | 01:05

@Berbaar | 20-10-19 | 00:01: nee simpelmans, het agro industriele complex kracht klappen en dat betekent minder inkomsten voor de overheid. Dit betekent dat de collectieve lastendruk voor de burger nogmaals gaat stijgen, standaard VVD beleid dus berbaartje..

therealbraindump | 20-10-19 | 06:35
▼ 1 antwoord verborgen

Wat veel belangrijker is om te laten zien hoe het met kwetsbare soorten gaat. En dat gaat prima, zelfs de paddestoelen die op arme grond groeien gaan de laatste jaren vooruit. De soorten waarbij het nog niet goed gaat hebben alle specifieke redenen. Zo gaat het niet goed met het vliegend hert, omdat Staatsbosbeheer de gekapte en dode bomen sinds jaar en dag opruimt, waardoor de levenscyclus van dit insect verstoord wordt. Dus wat er precies gemeten wordt is niet interessant als er vooruitgang is. Handhaven op dit niveau is prima, laat de boeren lekker gaan en bouw lekker door, maar een rem op vliegen lijkt me verstandig. Al is het maar voor CO2, want daar praat niemand meer over

mok69 | 19-10-19 | 23:51

Degroot van d66 is de domste lul die er op dit moment in de kamer zit. Mijn ath3 leerlingen zouden hem nog klem lullen terwijl ze ondertussen een potje mario kart spelen.

hustler01 | 19-10-19 | 23:43 | 2

U heeft geen leerlingen want Mario Kart is iets uit de prehistorie.

Berbaar | 20-10-19 | 00:02


De overheid is een onbetrouwbare partner ...................... maar het stemmend volk wilt dat nu eenmaal.

Ervaringsdeskundige | 19-10-19 | 23:40

Zo lang er nog heilige huisjes zijn ... 3 miljoen katten in Nederland doden honderden miljoenen vogels per jaar. Sterker nog: ze moorden complete ecosystemen uit (kikkers, vlinders, alles wat beweegt). Doe daar een wat aan? Tip: vraag es na in nieuw Zeeland en of Australië, daar weten ze wel raad.

Rest In Privacy | 19-10-19 | 23:36 | 11

@Sessine | 20-10-19 | 10:11: Dus omdat ik zwerfkatten een plekje en te vreten geef in een stad ben ik een aso? Right. Succes verder.

Kinkfactor | 20-10-19 | 14:02

@Sjaak Faal | 20-10-19 | 12:05: Jezus, nou noem je ook wel wat op zeg. De excuustruus-website van het bedrijfsleven over Vattenfail VØgelblënders. Die valt toch echt in de categorie RiVM enzo. Aansturen voor de omzet heet zoiets.

Kinkfactor | 20-10-19 | 14:05

@Sjaak Faal | 20-10-19 | 10:00: Ah, nog zo'n lekker objectief clubje. Ze schieten alles af wat beweegt en hebben nog een grote bek over katten ook? Echte vakmensen, zie Oostvaardersplassen.

Hier nog een linkje voor u: splinternews.com/let-cats-eat-the-bir...

Zoiets heet trouwens natuur. Daar bent u toch zo voor? Welnu, de grootste natuurvernielers en vogelkillers vindt u ter linkerzijde in de gelederen van de Groene Khmer en aanpalende wappieclubs.

Net zoals het klimaat verandert ook de natuur voortdurend. Sommige soorten evalueren en andere sterven uit. Sommige door menselijk falen. Hehehe. That's just the way it is (Bruce Hornsby).

Maarre, ik ga weer verder, groeten.

Kinkfactor | 20-10-19 | 14:32
▼ 8 antwoorden verborgen

Goed stuk van Feynman die de economische zelfmoord van Nederland ten faveure van buurlanden (en Zuid Europa) goed weergeeft. Rutte pruttelt 13% van onze economie geheel kapot en laat zich leiden door de klimaatsekte van groene khmer links van Yasser Klaver.

De VVD heeft zich genderneutraal laten verbouwen van ooit eens liberale partij tot zwaarcommunistische DDR heilstaatspartij. En toen DDR viel zagen we de puinhopen van verregaande staatsbemoeienis. Het land was kapot geídeologiseerd en weggegeven. Van wat nog een sprankje liberaal was in de VVD is niets meer over.

Het eens zo sterke Nederland wordt door Rutte en consorten nu in rap tempo totaal verkwanseld en zelfs onze koning kan dit niet meer politiek verbergen, hoewel hij onder ministeriële verantwoording valt. In India zei hij dat het niet alleen het probleem van de boeren is, maar van héél Nederland. M.a.w. hoezo wordt die rekening bij de boeren gelegd? De Oranjes weten door het Loo, Soestdijk tenminste nog wél wat agrarische sector betekent. En ja, 30% van de vervuiling komt van Duitsland en wordt straks nog
meer, mogelijk 40%.

Het CDA was ooit een partij voor de boeren, maar laten we hopen dat ze in die biblebelt en de rest zelf gaan nadenken i.p.v. te luisteren naar de kansel, je stemt tenslotte niet op een stel Farizeeërs die zich opblazen voor de camera als voor de boeren, maar intussen het economisch vernietigende klimaatbeleid volgen en bij het kruisje tekenen ín dit kabinet. Ga wég bij dat CDA, zeg je lidmaatschap op en stem of PVV of FvD. Anders ben je toch wel een enorme sukkel nu?

We zijn het lachertje van de rest in Europa geworden. En Rutte en zijn electoraat vinden dat blijkbaar prima.
Het tij van de teloorgang van ons land, is dit nog wel te keren?

Jan, Leiden | 19-10-19 | 23:08 | 1

VVD is nou eenmaal de partij van de huisjesmelkers en vastgoedhandelaren.
Dat de VVD nu samenwerkt met Groenlinks om de boeren weg te pesten doen ze alleen maar om snel bouwgrond beschikbaar te krijgen.

Rest In Privacy | 19-10-19 | 23:37

Fotobijschrift: Politieagente Anita zet politiebus klem in ingang Binnenhof. Het was voor de brandweer nog een hele klus Anita uit het voertuig te snijden. Een toevallig passerende Leopardtank terugkerend van het boerenprotest wist de politiebus vlot te trekken.

namensmijnhond | 19-10-19 | 22:53 | 2

Bedankt voor het lachen.

Rest In Privacy | 19-10-19 | 23:38

Die ene Leopard tank die we nog hebben staat vast ergens in een museum.

drs. P | 20-10-19 | 10:35

Boeren moeten de riooloverstorten op het platteland rond Den Haag en Amsterdam eens dichtslaan. Kijken hoe men er na een hoosbui dan over denkt wie de vervuilers zijn.

Mart6037 | 19-10-19 | 22:46

Een derde van stikstofverbindingen komt uit het buitenland, uit Antwerpen, Brussel en het Duitse Ruhrgebied. Hoe gebeurt dat? Verplaatst dit met de windrichting, of beweegt het in de hogere luchtlagen tegengesteld? Of stijgt het in Antwerpen op en regent het omlaag op NL?

Eeuwig..Op..Vakantie | 19-10-19 | 22:41

Fijn stuk weer, Feynman.

Gewone_mevrouw | 19-10-19 | 22:13

Protesten hebben effect. Rutte heeft ook hier een anti-boerentrollenleger losgelaten. Dus toch zenuwachtig.
Mooi man.

Mart6037 | 19-10-19 | 22:09 | 6

@kunnenzedanniks | 19-10-19 | 22:23: Dat sowieso niet. Als je gekkigheid van deze enorme omvang vol overtuiging aanhaalt geef je niet zomaar op. De geloofwaardigheid van het kabinet, ambtenaren, en instellingen als het RIVM CBS en Raad van state worden hierdoor echter nog meer onderuitgehaald.

Mart6037 | 19-10-19 | 22:32

@kunnenzedanniks | 19-10-19 | 22:23: Shareholder II cs, zeg je, leven van aanbrengfees? Of doen ze het gratis, uit liefde voor Rutte cs en hun idealen?

HaatbaardKnipper | 19-10-19 | 22:33

Ik zou voor mijn dubbele tarief nog geen trol voor Rutte willen zijn.

Shareholder II | 20-10-19 | 00:39
▼ 3 antwoorden verborgen

Welk hallucinerend middel hebben die minsters eigenlijk bij zichzelf ingespoten, vraag ik me af. De prullebakken in de Trêveszaal zitten na zo'n ministerraad vol met lege injectiespuiten, dat kan niet anders. Het lijkt op een totale ineenstorting van hun geestelijke vermogens, de historicus Rutte voorop. Derhalve, vanwege de momenteel heersende rechtsonzekerheid raad ik buitenlandse bedrijven af zich hier te vestigen en extra voorzichtig te zijn in welk project men stapt. En dat meen ik.

isitsoornot | 19-10-19 | 21:55 | 3

Er is gewoon een dubbele agenda waar Rutte mee bezig is. En daarbij staat Nederland onder aan het prioriteitenlijst.

zwartzondersuiker | 19-10-19 | 22:20

Het de prioriteitenlijst of het prioriteitenlijstje. Diepe zucht.

zwartzondersuiker | 19-10-19 | 22:46

Meestal is dat vloeibare lsd. Adertje open wippen. Klinkt eng, valt mee. Twee of drie druppeltjes hooguit. En dan de vergadering in. Woow *rondkijkt* Wiiiiiii :o) En dan achteraf een notulist neuken en wat dingetjes laten aanpassen en klaar ben je.
Politics as it should be.

Shareholder II | 20-10-19 | 00:45

Als we nou met ze'n allen aan de brandnetelkaas gaan dan woekert dit kruid ook minder en steunen we gelijk de boeren.

steekmug | 19-10-19 | 21:53 | 56

Omdat je verschillende kaassoorten hebt waarin het melkaandeel bij productie in verschilt en ze het gemiddelde dan rekenen oen, om zoals jou het op de man te spelen.
mobiel.voedingscentrum.nl/encyclopedi...

steekmug | 20-10-19 | 02:29

@Kinkfactor | 20-10-19 | 02:13: Feitelijk ontsnapt er steeds 3 kilo per seconde aan waterstof (element H van H2O) naar het heelal en is de Aarde over 3 miljard jaar uitgedroogd.
Maar wie of wat dan leeft dan zorgt.:),
Truste!

steekmug | 20-10-19 | 02:41
▼ 53 antwoorden verborgen

Vertrouw nooit kaartjes met kleurtjes als er geen getallen bij staan.
En al helemaal geen kaartjes waar verschillende waarden zonder toelichting en weging zomaar gecombineerd worden.

kloopindeslootjijook | 19-10-19 | 21:43

De meeste melkveehouders leggen 2 tot 3 cent per liter melk bij. Ze kunnen binnen de gestelde regels niet kostendekkend produceren. Dus kunnen ze hun Rabobanklening niet betalen en gaat de Rabo lobbiën in Den Haag bij het CDA. Dat is twee handen op één buik. Die slaan Nederland even over en gaan direct aan het regelen in Brussel waar ze een stevige poot aan de de grond hebben. Brussel komt voor de landbouw altijd met subsidie en zo ook hier. En dus kunnen veehouders overleven. Dankzij Brussel. Niets anders. Desondanks steun ik de boeren gewoon omdat die niet zoals de rest van de Nederlanders alles gezapig over zich heen laten komen en hooguit wat klagen achter het toetsenbord.

jan-lul-de-behanger | 19-10-19 | 21:41 | 4

@Shareholder II | 19-10-19 | 22:17: teveel? Wie zegt dat? RIVM zeker weer?

Mart6037 | 19-10-19 | 22:37

Denk je nu echt dat melkveehouders kunnen bestaan door de subsidie uit Brussel? Die ik ken hebben er een baan bij naast( daardoor kunnen ze overleven),geld word niet verdiend waar het product weggkomt maar in de 'tussenhandel ' die het levert aan de supermarkten en dergelijke. Teveel personen die er tussen weg eten dus. Deze tak overslaan en de boeren rechtstreeks aan de supermarkt laten leveren zou win win zijn.

dennistegelwerken | 19-10-19 | 22:47

@dennist: En wat heeft dat met teveel nitraten in de grond te maken ?

Shareholder II | 20-10-19 | 00:54
▼ 1 antwoord verborgen

Wellicht een simpele oplossing vanuit een invalshoek die zo goed als niet ter sprake komt.

Wat is er op tegen om de landbouw- en veeteeltproductie aan te passen aan de nationale behoefte?

Voight-Kampff | 19-10-19 | 21:41 | 17

Je hebt helemaal gelijk Sjef.

Shareholder II | 20-10-19 | 01:00

@arie-hoax. Micro-economie is geen macro-economie en economie is slechts een enkele macroeconomische factor.

1. Ik ben in afwachting van uw macroeconomische beschouwing inclusief de ambitie van het volk in relatie tot dit onderwerp? Het zou fijn zijn als u ook even iets meldt over (nationale) autarkie in een wereld met globale tendensen?

2. Tevens graag uw mening m.b t. mijn stelling dat de gehele macroeconomische sector wordt beheerst door de overheid en de overheid in de markt is getreden en deze stuurt ipv reguleert?

3. Omdat u schijnbaar veel over economie weet, dan ook graag even een meso-economische beschouwing over de bedrijfstak boeren.

Op voorhand geef ik u aan dat de zaak behoorlijk gecompliceerder ligt dan u doet voorkomen.

Voight-Kampff | 20-10-19 | 08:44
▼ 14 antwoorden verborgen

Is het iemand al opgevallen dat het rommelt in de EU, Spanje gedonder met Catalonie, In Parijs is het elk weekend gedonder. In 0031 krijgen de boeren het op hun heupen. In de Scandinavische landen rommelt het ook en laten we maar zwijgen over onze Oosterburen. Alleen MSM mag nog "nieuws" brengen. Zijn we allemaal ziende blind? Of zien we het wel maar zeggen we niks? Zijn te verknocht aan CSI op TV en een bakje nootjes met een biertje.
Politiek is zo enorm hard terrein aan het verliezen dat ze in paniek aan het raken zijn. En dat leidt tot 1 ding: Anarchie. En zou dat erg zijn? Ik weet het niet....

de Jager59 | 19-10-19 | 21:38 | 6

@steekmug: dat "laatst" van jou, mug, dat slaat op een paar vrachtwagens die een aantal routes blokkeerden. Omdat boeren te agressief de politiek bedreigden. En dat merkel-lego dat zouden jullie maar opzij getild hebben. Daarom was dat. Je moet van een mug geen olifant maken.

Shareholder II | 19-10-19 | 23:24

@Shareholder II | 19-10-19 | 23:24: Hallo holder als je morgen Rutte spreekt doe hem dan de groeten van mij.

Hoorneslaan | 19-10-19 | 23:57

@Hoorneslaan: Mark pakt op zondag rust en dat is em gegund.

Shareholder II | 20-10-19 | 00:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat gegeven is in "Den Haag" ook doorgedrongen poster. Het probleem is echter hoe zonder politiek gezichtsverlies deze faux pas teniet gedaan kan worden. Wellicht is een optie dat er weer gebouwd kan worden en waarbij stinstofverbindingen uitstoot nahet bouwen er toe gaan doen. Dan zal blijken dat een gebouw verder niets doet in die richting. Opgelost..

larie | 19-10-19 | 21:36

Zonnepanelen! Hahaha, dat is één van de slechtste investeringen die je als overheid kunt doen.

T2000 | 19-10-19 | 21:35 | 7

@Shareholder II | 19-10-19 | 22:45: Denk dat het meevalt. Paar demonstrerende hippies, maar dat los je met een giertank met stikstofverbindingen snel op.

Mart6037 | 19-10-19 | 22:48

@mono-culti | 19-10-19 | 22:15:
Geen onzin.
Daar om zei ik ook: in principe. In de zomer is er overcapaciteit over het hele jaar bekeken redden ze het. Maar ja, opslaan lukt niet zo goed he...

kloopindeslootjijook | 19-10-19 | 22:51

@Mart6037: Zegt een hoop over je, Mart. Maar logisch dat je naar geweld grijpt. Meer middelen heb je waarschijnlijk niet. Sta je dan met je giertankje midden in de stad, Mart.. Wat nu?

Shareholder II | 19-10-19 | 23:42
▼ 4 antwoorden verborgen

Het spijt mij zeer aan alle medelanders te moeten mededelen dat dit al lang in de kaarten te zien was.. tot mijn uiterste blijdschap heb ik gekozen voor een schamele carriere in de duikindustrie die wordt voorzien van geld uit de u es a. Welgenaamd mexico. Deze mexicanelingen weten maar 1 ding al te goed. Alles is te koop maar alleen als je geld hebt. In deze peninsula genaamd yucatan is de toerist koning, het kartel heerst, en de overheid kijkt toe.. het is een uiterst genot hier sinds een jaar te vertoeven al doet het mij treurnis te zien hoe het nederland ten onder gaat. Ik zag het gebeuren en heb mijn biezen gepakt. Het is voor jullie nog niet te laat, of sta op en vecht...

Masteryu | 19-10-19 | 21:33 | 5

@Xirdalan | 19-10-19 | 21:43:
De persoonlijke vrijheid is in Rusland in ieder geval een stuk beter he.

Beste_Landgenoten | 19-10-19 | 22:53

@Hoorneslaan | 20-10-19 | 00:00:
Ach houd toch op met die onzin. Je bent hier zo vrij als je nergens in de hele wereld kunt zijn. Met je slaven van de EU.

Beste_Landgenoten | 20-10-19 | 13:40
▼ 2 antwoorden verborgen

“ Gebrek aan politieke visie vertaalt zich in steeds verdere escalatie.”

Escalatie? In Nederland? Naaaah, ain’t gonna happen.

Dan was dit al jaren geleden gebeurd bij de toenemende belastingdruk, regeldruk en de rechtsongelijkheid tussen brave hardwerkende burgers die tegen de regering demonstreren, en tussen links werkeloos tuig die dmv “ludieke acties” al DECENNIA de agenda bepalen.

Werkende en belasting betalende Nederlanders zijn laffe en pragmatische sukkels die zich keer op keer laten naaien. Kijk maar naar de laatste verkiezingsuitslag, toen alle goedgelovige blanke sukkels zich na wat stoere praat van Rutte wederom lieten verleiden tot “4 more years” van “weg met ons” neocommunistisch Cultuur Marxisme.

Xirdalan | 19-10-19 | 21:31 | 1

Ergens ligt een kantelpunt. Je kunt beter in de bijstand gaan dan gaan werken. Dat pikken de werkenden niet meer. En dan nog die gelukszoekers.

Mart6037 | 19-10-19 | 22:10

Weer stikstof en boeren. Weer geen aandacht voor de zorg, onderwijs of veiligheid. Dat hele stikstof debat is proxy war tussen links en rechts geworden. Gaat al lang niet meer over de inhoud en alles en iedereen moet er voor sneuvelen. Niemand kan meer helder denken en iedereen heeft gelijk. Denkt men.

Het is een race naar de bodem. En op de bodem schijnt de zon niet.

Ignatius J Reilly | 19-10-19 | 21:30 | 1

Het speelt al meer dan vijftig jaar, dat weet je he ?
Maar goed.. dan kan je van zorg, educatie en defensie straks ook zeggen :-(

Shareholder II | 20-10-19 | 01:24

Ik zat zo eens te denken, wat levert de bouw van 50.000 nieuwe woningen per jaar op? Dat is minimaal wat we nodig hebben met de huidige immigratie cijfers. Zeg dat de kosten 50.000 Euro per woning zijn en de verkoopprijs 200.000 Euro.
Voorwaarde is dan wel dat er goedkope grond in de randstad beschikbaar is..... Wat levert dat op over 10 jaar?

Zapata10 | 19-10-19 | 21:29 | 4

Die migranten gaan die 200.000 per woning niet ophoesten

Sans Comique | 19-10-19 | 21:51

@Sans Comique | 19-10-19 | 21:51: Nee maar wij wel. Het zal de luitjes die daar geld aan verdienen geen drol uitmaken waar de poen vandaan komt.

Zapata10 | 19-10-19 | 21:55

@Beroep = Boerenlul | 19-10-19 | 21:51: Jij begrijpt het, maar die NL boeren uitkopen moet wel op zo een goedkoop mogelijke manier en dus is daar plotseling de stikstof zweep.
Het lijkt me eerder dat wat slimme luitjes een prachtig verdienmodel zien en daar mogen best wat boeren voor geofferd worden.

Zapata10 | 19-10-19 | 21:58
▼ 1 antwoord verborgen

Nog eventjes dit: "Wat verdient een boer gemiddeld? Een tweet van CBS-econoom Peter Hein van Mulligen leidde afgelopen week op Twitter tot discussie over het inkomen in de landbouwsector. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is van alle miljonairs in Nederland 18 procent actief in de landbouw, tegenover 1,5 procent miljonairs onder alle werkenden. Boeren hebben gemiddeld een inkomen van 42 duizend euro, alle werkenden 34 duizend euro."

18 procent. Als 1 op de 5 miljonairs Boer is vind ik dat toch echt een beetje akelig wetende dat ik of mijn bedrijf geen subsidie krijgt. Ik vind toch echt dat men daar goed over na moet denken. We betalen voor vervuilers en de vervuilers zijn boos omdat hun Audi A8 nu niet meer mogelijk is omdat ze moeten inleveren.

Prima dat Boeren hun centjes verdienen. Maar er iets hier erg oneerlijk.

Theodorus.Goldbach | 19-10-19 | 21:28 | 24

WIKI: ''In Nederland worden ruim 12 miljoen varkens gehouden. Per jaar zijn dit er ruim 20 miljoen.''
Ik geloof dat de Nederlandse boeren de beste en meest innovatieve boeren ter wereld zijn. Van Denemarken tot Canada zijn ze van harte welkom om de knowhow die ze meebrengen.
Maar, ... het kan niet zo zijn dat in dit dichtst bevolkte land van Europa twintig miljoen varkens worden vetgemest die vervolgens worden geexporteerd terwijl hun stront hier achterblijft. Hier is sprake van een achterhaald businessmodel. Als je zoveel stront produceert moet je dat in een omgeving doen waar je er ook afzet voor hebt. Die varkensmest die legaal of illegaal in het milieu wordt geloosd heeft er al voor gezorgd dat tientallen waterputten ten behoeve van ons drinkwater zijn gesloten. De mestverwerking in vergassingsinstallaties wordt met subsidies overeind gehouden. Het ministerie van Economische Zaken deelde in tien jaar tijd een kwart miljard euro uit onder eigenaren van 115 mestvergistinginstallaties. 250 miljoen euro subsidie!

theo-is-dood | 19-10-19 | 22:37

@theo-is-dood | 19-10-19 | 22:37: Vergeten we even niet de duizenden riooloverstorten in het buitengebied niet? Als je als boer maar naar een sloot kijkt krijgt hij een boete. Maar bij een stortbui drijft het maandverband van de stadse dames door de sloten. Riooloverstorten maar eens dichtslaan?

Mart6037 | 19-10-19 | 22:43
▼ 21 antwoorden verborgen

“ De volgende gedachte is onze nationale bouwstop...”

Prima excuus om de grenzen dicht te gooien? /sarc

Xirdalan | 19-10-19 | 21:23

Het eerlijke verhaal wordt verteld door de rechtschapen D’66-er de Groot, daarom halvering veestapel, zodat de plattelandpaupers weten dat de tofu etende grachtengordel het voor het zeggen heeft.

Rest In Privacy | 19-10-19 | 21:23 | 2

En zo is het maar net kerel.

Shareholder II | 19-10-19 | 21:32

Het eerlijke verhaal en D66?

Mart6037 | 19-10-19 | 22:26

Ik stel voor dat we de steden halveren, de haven van Rotterdam halveren, Schiphol halveren.
Verder de prijs van alle levensmiddelen van buiten Nederland verdubbelen. Vliegvakanties binnen de EU verdubbelen in prijs, buiten Europa verviervoudigen. Elektrische auto's verbieden, windmolens verbieden.

Allemaal dingen die wel echt helpen. Maar zouden Jesse en Greta het er óók mee eens zijn?

Pyrolobus | 19-10-19 | 21:17 | 4

Ik stel voor dat we beginnen met het halveren van de overheid, bij een krimpende bevolking hoort een slagvaardige kleine overheid. De huidige overheid is extreem vervuilend, disfunctioneel en belastend voor echte burgers. Een purge naar kerntaken voor slanke organisaties moet per direct ingevoerd.
Dit waterhoofd moet nu verslagen anders zuig het ons helemaal leeg.
De helft van de huidige ambtenaren mogen thuis op de bank of op een bankje in een natura2000 parkje gaan zitten, daar kunnen ze weinig schade aanrichten.
Zou houden we wat centen over voor voedsel dat we nu btw-vrij bij de boeren kunnen kopen.
Verder naast halveren Schiphol, door verbod hub-vluchten die enkel komen tanken, Rotterdam ook halveren door terugschroeven kerosine produktie, halveren transportsector inclusief binnenvaart en de bouwsector, bij een krimpende bevolking kun je met de helft aan nieuwbouw ook uit. Verder immigratie terug naar tijdelijk verblijf dat nooit kan worden opgerekt tot definitief burgerschap. Geen gezinshereniging mogelijk. Verder opheffing alle natura2000 gebieden die binnen 7,5 km van een boerenbedrijf zijn gepland of al liggen. Wij hebben enkel nep-natuur, het zijn allemaal parken of aangelegde bossen, niet meer en niet minder. Leuk voor een beetje recreatie maar verder van economisch lage waarde. Je kunt je hond er uitlaten (lekker veel ammoniak en mest achter laten) maar pas op voor teken!
Verder 10 kerncentrales om onze voorspoed te garanderen middels continue energieleverantie. De boeren draaien ook een bio-centrale op hun afval en overschotten.
Verder een algeheel verbod op klimaatgekkies en warmtepompaanbieders, inclusief 24-uurs monitoring van lobbyisten en ander tuig. Nederland is weer van ons, niet van Brussel, niet van de energie-cowboys en de banken.
Isoleer gewoon je huis en eis normale tarieven voor gas, stroom en water.

Flappie2006 | 19-10-19 | 22:10

@Flappie2006 | 19-10-19 | 22:10:
Ja goed idee, wat moeten we eigenlijk met al die gemeenteraden terwijl het gecentraliseerd kan worden met nieuwe technieken vanuit de provinciehuizen.
Onder directe leiding van Herr Kommissar des Königs.

steekmug | 19-10-19 | 22:34

Ik stel voor dat we plempsel lengte halveren.

Shareholder II | 20-10-19 | 01:26
▼ 1 antwoord verborgen

Maar daar is Mark Rutte juist tróts op, op dat gebrek aan politieke visie. Heeft ie zelf gezegd: "als ik het woord visie hoor moet ik denken aan de opticien" o.i.d.
Deze man komt niet verder dan "hard werken" en 130 rijden, daar houden zijn vergezichten wel zo'n beetje mee op. En o ja, vennootschapsbelasting, daar kun je m ook 's nachts voor wakker maken.

Zenzeo | 19-10-19 | 21:17 | 1

En vaasjes, heel veel vaasjes. Ik hoor hem trouwens amper de laatste tijd. Is hij weer in het buitenland om ons geld weg te onderhandelen?

5611 | 19-10-19 | 21:49

Wat ik heel erg mis in deze discussie is de impact op de natuur. Iedereen roept maar wat, definities zijn aangepast naar politieke wenselijkheid, maar wat is nou precies de impact van verkeer, Schiphol en agrarische sector op de natuur? Ik houd wel van natuur en wat ga ik niet meer zien als we ons niets van stikstof aan zouden trekken?

van heinde en verre | 19-10-19 | 21:07 | 3

Bepaalde (zeldzame) plantjes die van voedselarme grond houden.

knutsel_ | 19-10-19 | 21:14

Weinig verschil. Een paar plantjes, die in Nederland zeldzaam zijn en niet zo van stikstof houden, verdwijnen. Andere planten, die wel liefhebber zijn van stikstof, zullen extra goed gedijen.

Leffe Blonde | 19-10-19 | 21:23

Mensen zijn ook natuur:
15% van alle stikstof komt van Schiphol dat een onaantastbare positie lijkt te hebben. Wel heb je als omwonende van Schiphol 6x zoveel kans op kanker als de gemiddelde Nederlander.
Mensen die vlak bij een (snel)weg wonen zijn vroeger dement.
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat nieraandoening afhankelijk zijn van lokale vervuiling met fijnstof, die gelijk op gaat met de stikstofvervuiling.
www.nemokennislink.nl/publicaties/is-...

Flappie2006 | 20-10-19 | 01:54

Waarom niet de import van rozen uit Kenia of cacao stoppen als je iets aan stikstof wilt doen. Of stop de bescherming van streekproducten, zoals Feta, en laat het overal lokaal produceren.

arlen | 19-10-19 | 21:06

Beste Feynman, heb kennis genomen van de data. Kunt u ook een probleemstelling formuleren?

Voight-Kampff | 19-10-19 | 21:03 | 3

Nog een keer lezen morgen.

Mart6037 | 19-10-19 | 22:28

@Mart6037. Heb ik gedaan. Het is me nog steeds niet duidelijk welk probleem we hier aan het oplossen zijn. Het is u blijkbaar wel duidelijk. Mijn verzoek aan u; definieert u even de probleemstelling? Dank bij voorbaat.

Voight-Kampff | 20-10-19 | 08:50

blijkbaar = schijnbaar.

Voight-Kampff | 20-10-19 | 11:29

Het stoppen van de Nederlandse boeren zal gefinancierd worden vanuit de EU, Wat resulteert in hogere EU bijdrage (Netto betaler kan geen grote bedragen ontvangen zonder meer af te moeten dragen)
Langzaam maar zeker zal dat een recessie introduceren in de EU.

Gijsbert | 19-10-19 | 21:00

@Feynman download deze zip file (van de Nasa NH₃ vanuit de ruimte) en bekijk het in google earth Pro, dan zie je dat Europa en vooral de tweede exporteur vd wereld NL qua landbouw producten, het niet zo slecht doet met de NH₃ uitstoot.
Zie waar we onze sperzieboontjes moeten halen, van Jesse, in Ethiopië alsof daar geen NH₃ probleem is. Of de Basmati rijst uit India.
t.co/nCM89TREx5?amp=1&

2_amazing | 19-10-19 | 21:00

OT: misschien een crowdfunding beginnen voor het Sinterklaasfeest in Den Haag. Nu zijn sponsors afgehaakt na een brief van KOZP. Kinderen krijgen kutfeest dankzij die frusti's.

arlen | 19-10-19 | 20:59 | 2

Beter is om ze uit te nodigen voor een gesprek.

Ongeblustekalk | 19-10-19 | 21:24

OT: klaagnegers deporteren.

Pierke Pierlala | 19-10-19 | 21:41

@feynman, voor het eerst moet ik toch zeggen dat je uit je nek kletst. Google eens "het gat van Rotterdam".

zakkewasser | 19-10-19 | 20:55 | 1

Ik denk dat Feynman zich beter informeert dan even googlen.

Sans Comique | 19-10-19 | 21:56

Onze boeren zijn koplopers op het gebied van innovatie en milieuvriendelijkheid.
Als het voedsel, dat zij produceren, niet meer hier geproduceerd wordt, wordt het wel in een land geproduceerd met minder regels.
Dan krijg je dus meer uitstoot.

watergeus | 19-10-19 | 20:45 | 5

Dit is al vanaf dag 1 een argument wat men negeert.
Het is als het verbieden van het telen van wiet maar de verkoop wel toestaan.

Gijsbert | 19-10-19 | 21:04

Ach. Dan voldoen wij hier tenminste aan den doelstelling :o)

Shareholder II | 19-10-19 | 21:47

@nuchterbekeken: Ho ho. We gaan boeren niks zelf laten regelen. Dat is al teveel gedaan. Daarom o.a. zitten we nu met problemen.

Shareholder II | 19-10-19 | 22:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Prachtige speech. Alleen Omtzigt stemt gewoon altijd volgens de fractiediscipline. Hij laat zo nu en dan zijn tanden zien, maar bijt nooit door.

zwartzondersuiker | 19-10-19 | 22:00

Pieter komt alleen op dreef als hij bij de PVV zit,

Hoorneslaan | 20-10-19 | 00:12

Het is toch best logisch dat je het Binnenhof afsluit als er allemaal kerels op trekkers zeggen er naar binnen te willen rijden?

hadjeeenprobleem | 19-10-19 | 20:40 | 1

Het Binnenhof was niet afgesloten. De Haagse binnenstad van Malieveld tot Prinsengracht, van Veerkade tot Mauritskade, was in staat van beleg. Blokkades met containervrachtwagens van defensie, overlappend tegen elkaar aan geplaatst. Enorme betonblokken die steegjes afsloten. Doorgangen waar geen twee mensen langs elkaar konden, per doorgang bewaakt door 10, 20 agenten. Iedereen die er ook maar enigzins als een boer uitzag werd de toegang ontzegd. Dit was geen beveiliging of afsluiting. Dit was doodsangst.

Mr Dixit | 19-10-19 | 21:58

Toen fijnstof crisis heel gewoon was

www.npostart.nl/WO_NTR_3845102

In 2016 was de NPO ook al fout maar noemde ze het nog terecht FIJNstof ipv Stikstof crisis. Maar goed noem het woord stikstof is niet voor niets het woord dat de media gebruikt. Is toch een veel beter woord om het gepeupel extra
( negatief) te beïnvloeden.

ja-nee-misschien | 19-10-19 | 20:39 | 2

En niemand heeft het over de ultrafijnstof van de luchtvaart. Wat een prutsers in Den Haag , man man

pibasso | 19-10-19 | 22:04

@pibasso | 19-10-19 | 22:04: En niet te vergeten: Fijnstof van kolencentrales. Er staan enorme silo's vol met fijnstof bij die weer verwerkt wordt in de betonindustrie. Maar je wilt niet weten wat er wegwaait, brr. Als je daar teveel van inademt, overleef je het niet.

WitteGrunneger | 20-10-19 | 09:59

Nederland is vol, mensen die dat zeiden werden 25 jaar geleden weggehoond, maar ze hadden, nu blijkt, wel gelijk. Ze krijgen gelijk van de regering en het parlement, impliciet. Men zegt dat de veestand moet halveren, de maximum snelheid omlaag moet, de bouw stilgelegd moet worden, maar wat men daarmee eigenlijk zegt is dat Nederland vol is, overvol, te vol om te leven, en dat men eigenlijk 25 jaar geleden, en nog veel eerder, immigratie had moeten beperken, had moeten stop zetten. Houd een parlementaire enquete en geef het daarin toe: we hebben niet nagedacht, we wilden deugen, we dachten dat het wel goed zou komen, maar we hadden het fout.

Rest In Privacy | 19-10-19 | 20:35 | 10

Iets met MDMA geloof ik?

Twisted_Faith | 19-10-19 | 21:18

@harrie

Twisted_Faith | 19-10-19 | 21:19

@HoerieHarry | 19-10-19 | 20:47: Zonder de Randstad en dan vooral de onzin die eruit komt en de subsidie die er naar toe moet, zou Nederland veel beter af zijn. En Brabant zou als geheel (dus ook Brussel en vooral Antwerpen) zou het rijkste gebied van Europa kunnen zijn. Donder op met je Randstad!

5611 | 19-10-19 | 21:55
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik begrijp deze discussie niet.

Wij betalen boeren om over te produceren zodat ze onze leefomgeving verstieren.

Maar dat niet alleen.

Dus elk jaar gaat er meer dan 1 miljard euro EU geld naar Nederlandse boeren dit afgezien van andere subsidies. Het jaarlijkse EU budget bestaat grotendeels uit subsidies voor boeren. Sommigen krijgen slechts enkele duizenden euro's, anderen krijgen honderdduizenden euro's.

Dus de veestapel verziekt onze leefomgeving. Iets met ammoniak en stikstof. We betalen de boeren om veel meer te produceren dan we nodig hebben. Wij zijn de grootste exporteur van landbouwproducten na de VS. En de boeren zijn de spreekwoordelijke lul?

Ik ben geen expert hoor. Maar iets stinkt hier. Boeren die geld krijgen van ons en steen en been klagen omdat wetenschappers zeggen dat onze leefomgeving verziekt wordt. Wat klopt hier niet?

Wat is de economische impact als we de veestapel halveren?

Het is namelijk niet het kip met de gouden eieren.

Ik ben opgegroeid op het platteland. Boer Stienstra stond elke ochtend op de koeien te melken (uurtje werk) en ging daarna lekker op de bank hangen. Daarna de koeien voederen (uurtje werk) en daarna beetje kletsen met de andere boeren in de lokale kroeg. Wel elke dag dat wel. Maandag tot Zondag. Ik weet, want ik heb een week met hem samengewerkt.

Uiteindelijk heeft hij zijn bedrijf verkocht voor tonnen. Veel van die tonnen heeft hij gekregen van de belastingbetaler. Waar zijn we mee bezig?

Theodorus.Goldbach | 19-10-19 | 20:33 | 14

Als je gedwongen wordt door regels om voor bijvoorbeeld 4 ton te investeren vanwege een regeltje en je krijgt een halve ton subsidie, moet je dan blij zijn?

Mart6037 | 19-10-19 | 21:36

@Theodorus.Goldbach | 19-10-19 | 20:33 |
U bent inderdaad geen expert. Zelden zoveel kwats gehoord. En u weet dat uw anekdotisch 'bewijs' in een debat niet als valide kan worden beschouwd?

Als het boeren dan zo'n "walk in the park" is, waarom bent u dan zelf geen boer geworden zodat u ook zo'n gemakkelijk luizenleventje heeft?

Sjefke7807 | 20-10-19 | 00:23
▼ 11 antwoorden verborgen

Als de stikstofcrises het grootst is komt opeens het verhaal in het nieuws van het Nederlandse bombardement in Syrië met zoveel doden. De uitzending van Nieuwsuur gaat over dat bombardement en niet over de stikstofcrises. Worden wij als burger niet gewoon bij het ootje genomen? Ze kunnen beter de NPO afschaffen want als je Feynman leest weet je meer.

Brabant hier | 19-10-19 | 20:33 | 2

Kom je daar nu al achter? De NPOers gaan de politiek in en andersom. Mediamensen worden burgemeester. Nu weer Sjors Fröhlich. Het is 1 kliek met wederzijdse afhankelijkheden.

Nichtsneues | 19-10-19 | 20:40

Heeft wel lang geduurd voordat je het door had he?

Mart6037 | 19-10-19 | 21:37
-weggejorist-
TronaldTheDump | 19-10-19 | 20:32 | 3

Immigratie naar 0 en het 'probleem' lost zich vanzelf op.

osolemio | 19-10-19 | 20:31

Ik ben al tientallen jaren meestal buiten, maar ik zie geen veranderingen in de natuur, eerder verbeteringen. Behalve dan de tijdelijke droogte die veel zwakke soorten heeft doen opruimen.
Is hier iemand die de negatieve effecten van stikstof ziet in de natuur?
mensen die in amsterdam wonen hoeven niet te reageren.

Ongeblustekalk | 19-10-19 | 20:29 | 9

@TronaldTheDump | 19-10-19 | 20:45: je hebt zeker gelijk dat heide een tijdelijk stadium is. Als je de natuur zn gang laat gaan wordt Nederland één groot bos, maar om een of andere reden hebben veel natuurorganisaties andere plannen , die biodiverser zouden zijn(?)

canis lupus | 19-10-19 | 21:22

@canis lupus | 19-10-19 | 21:22: Daarom is Staatsbosbeheer op grote schaal bossen aan het slopen want heidetuintjes zijn in de mode. En dan kun je ook nog mooi die vieze bomen heel klimaatvriendelijke in biomassacentrales gooien.

5611 | 19-10-19 | 21:57

@5611 | 19-10-19 | 21:57: Staatsbosbeheer krijgt sinds enige jaren minder subsidie. Als alternatieve inkomstenbron leveren ze nu houtsnippers aan elektriciteitscentrales die zogenaamde biomassa verstoken. De houtversnipperaars draaien overuren.
Citaat: "Met het dochterbedrijf Energiehout vermarkt Staatsbosbeheer de biomassaproducten die vrijkomen bij het beheer van bossen en natuurterreinen. Houtchips uit onze terreinen zijn grondstof voor de vezelplaatindustrie, de energiesector en in de toekomst ook voor de bio-chemie. Ook hebben we soms geshredderd hout en stobben voorradig."
Link: www.staatsbosbeheer.nl/zakendoen/sect...

theo-is-dood | 19-10-19 | 22:20
▼ 6 antwoorden verborgen

Wat Mogwal zegt. Is al lang besloten, en wordt langzaam uitgevoerd. De bestemming van Nederland binnen het Grote EU-Rijk is een andere. Vanuit de EU gezien is dat ook beter. Maak Nederland afhankelijk voor z'n vreten. Geen eigen landbouw en boeren meer, zodat de eenheid met andere landen (EU-provincies) van levensbelang wordt, en een opstand of rebellie van populisten steeds onwaarschijnlijker. Verdeel en heers, niet vanuit nazi-bunkers te Berlijn, maar vanuit regenten-paleizen te Brussel. Er is echt niets nieuws onder de zon.

Fijnstoffer | 19-10-19 | 20:25

En nog even over de armlastige boer... Maar dat wist ik al want de meeste boeren komen met een dikke Mercedes naar de vereniging. www.welingelichtekringen.nl/samenlevi...

azijnseikerT | 19-10-19 | 20:25 | 9

Alweer eentje die boer had moeten worden...

5611 | 19-10-19 | 21:13

Ach ach ach gaat het weer over die 750m subsidie. De boeren die ik ken zouden die subsidie zo inruilen voor minder bemoeizucht.

5611 | 19-10-19 | 21:15
▼ 6 antwoorden verborgen

Honderddrieenzestig gebieden. Niet normaal.

Sliptong | 19-10-19 | 20:25

Het allerergste is nog dat PvdD ons wil onthouden van brandnetelsoep. Schande.

ProAsfalt | 19-10-19 | 20:23

Wel gaaf, dat onze militairen zo solidair zijn! Na zélf ook afgeknepen te zijn door die lachende idioot, wéten ze wat het is. Klimaat is een issue, en mag zeker een issue zijn. Maar het direct doorvertalen naar de burgers en zelfs de mensen die dagelijks in de modder staan -terwijl de multinationals, China en India vrijuit gaan- is bizar en vies.

kotelet | 19-10-19 | 20:22 | 2

Jij hebt dit stukje geschreven.

Ongeblustekalk | 19-10-19 | 20:31

Rutte liberaal? Leven en laten leven? Ga weg, Rutte is voor repressie. Het aanharken van Nederland volgens een blauwdruk. Alles wat daar niet in past wordt weg geschoffeld. Het lijkt haast communisme.

Rest In Privacy | 19-10-19 | 20:16 | 10

@botbot | 19-10-19 | 20:38:
Die tweede kamer zit er meer voor Brussel dan voor ons, en de leden die daar zonder last of ruggespraak (kunnen) stemmen nemen we niet serieus of noemen we fout. Dolletjes.

Aap Noot Miesje | 19-10-19 | 21:26

Poetin kan alles , judo paardrijden zingen vissen duiken dansen en onze Rutte kan niets,herstel kan toch wat liegen als de beste!

Hoorneslaan | 20-10-19 | 00:26

@Sitting_targets | 19-10-19 | 20:50:
Laat ik nu menen dat de handtekening voor de EU grondwet ondanks vele protesten door het kabinet Bakke ellende is gezet.

botbot | 20-10-19 | 10:31
▼ 7 antwoorden verborgen

80 uur zwaar werk? Haha yeah right.

azijnseikerT | 19-10-19 | 20:13 | 3

80 uur achter de gebreide onderbroek more likely, als de shit van het land is, ik woon er midden tussen.

uisge baugh | 19-10-19 | 20:35

@uisge baugh | 19-10-19 | 20:35:
Bijzonder. Woon er ook tussen. Voor zonsopgang tot na zonsondergang. Alleen 's winters is het rustiger. Voor de akkerbouw dan.

Rest In Privacy | 19-10-19 | 20:46

@Hollende_Kleurling | 19-10-19 | 20:46: Ja, op de trekker zitten met de GPS stuurinrichting een beetje kijken hoe-of-dattie-het-doet. Boeren hoeven al lang geen fysiek werk meer te doen, dat heeft de mechanisatie allemaal overgenomen. Prima overigens, gebeurt het tenminste precies en heeft de boer mooi tijd voor de Haagse administratiedruk.

Bakkeleures | 20-10-19 | 08:57

Onbekend is hoeveel boeren zonder opvolger zijn en heimelijk best wel uitgekocht willen worden met veel stikstofgeld. Nu wordt de indruk hoog gehouden, dat de hele boerenstand één gesloten homogeen front vormt. Dat is niet het geval. Hoeveel procent van de boeren zijn genegen om via een riante uitkoopregeling te stoppen met hun bedrijf?

Eeuwig..Op..Vakantie | 19-10-19 | 20:12 | 2

Dat is natuurlijk ook zo. Ligt eraan hoe riant het is. Als Schouten voor alle huizen in Nederland een half miljoen biedt, verkoopt ook driekwart.

De vraag is of het goed is voor ons land om een succesvolle sector zo maar te halveren.

5611 | 19-10-19 | 21:19

Volgens het vakblad ''Boerderij'' is voor vier op de tien boeren stoppen bespreekbaar.
De crisis komt als geroepen. Den Haag gaat rammelen met de geldbuidel om de boerenopstand te bedaren.

theo-is-dood | 19-10-19 | 22:43

De agrarische sector in Nederland mot kapot en verplaatsen naar Oekraïne. Daar zijn die modelletjes en normen voor gemaakt, niets anders. Uitfaseren is begonnen.

Mogwai | 19-10-19 | 20:10 | 3

Frankrijk. Samen met de visserij moet ook de agrarische sector van NL kapot, zodat Frankrijk eea kan bijbenen. Nederland is op die gebieden te succesvol.

glaaf | 19-10-19 | 20:44

Op de vrijgekomen grond worden woningen gebouwd, want alle migranten moeten een huis. Voor al deze nieuwkomers importeren we gewoon meer producten uit de Oekraïne. Dat het er daar een stuk dier- en milieuonvriendelijker aan toe gaat dat wordt 'gewoon' verzwegen.

miss error | 19-10-19 | 20:53

@miss error | 19-10-19 | 20:53: Vergeet hun zonneparken niet. Volgens de Volkskrant puur natuur en veel mooier dan die saaie groene weilanden en akkers.

5611 | 19-10-19 | 21:20

In groenlinkslogica maakt dit niet uit want we gaan toch stoppen met vlees eten, ofzo.

Aap Noot Miesje | 19-10-19 | 20:10 | 1

in VVD-logica maakt het ook niets uit. NL wordt toch een soort New York (fapfapfap). Het overgebleven platteland kunnen we dan volstouwen met windmolens en zonneweides.

Rest In Privacy | 19-10-19 | 20:17

"Stop de economische zelfmoord in naam van moeder aarde."
Dit dus. Dit is de keuze. En dat door een stuurloos kabinet waar VVD en CDA in zitten. Dat ze zich niet kapot schamen. Er zijn belangrijker zaken dan 'doorregeren'. Nondedju

Rest In Privacy | 19-10-19 | 20:08

Ik hoorde deze week de voorzitter van LTO Noord op de radio zeggen:

Al ontdoet Nederland zich van de complete veestapel, dan nog kan je niet voldoen aan de geldende normen.........!

Dus er is maar 1 oplossing voor dit non probleem....... al die Natura2000 gebieden direct ontdoen van dat stempeltje!

Op naar de volgende crisis......

Fatwabuster | 19-10-19 | 20:07 | 5

@botbot | 19-10-19 | 20:17: Als je het kaartje bekijkt lijkt het zo dat er boven de grote rivieren niet of nauwelijks een probleem is........ De Randstad en een deel van Brabant en Limburg daarentegen lijkt letterlijk te 'stikken' in bovenmatige uitstoot van stikstof.... het kan toch niet zo zijn dat dit grotendeels op het conto van de landbouwsector kan worden geschreven!

Fatwabuster | 19-10-19 | 20:23

@Fatwabuster | 19-10-19 | 20:23:
Dat komt omdat 46% van de stikstof uit Belgie komt en dus de onderkant van Nederland bedekt. Vandaar dat het een compleet zinlose excersitie is om stikstof hier tegen te gaan

Ronnie02 | 19-10-19 | 21:11

@Fatwabuster | 19-10-19 | 20:23: Kijk allereerst naar de schaalverdeling en kleur van het kaartje.

Je conclusie is sowieso juist. Stikstof komt uit de grootstedelijke gebieden in en om ons land en waaiert wat uit over de omgeving. Satellietkaartjes (geen RIVM-metingen of berekeningen!) laten dat nog duidelijker zien.

5611 | 19-10-19 | 21:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Doe totale landbouw ouders zeggen natuurlijk niet zoveel. Hoe groot is het aandeel van de veeteelt? En weten we inmiddels al dat het daar vooral draait om ammoniak of blijven we dat verwisselen met N2?

hadjeeenprobleem | 19-10-19 | 20:07

stikstof/co2 /ozonlaag/ zure regen/ bottom oil point is trend gevoelig... na verloop van tijd hoor je er niets meer van want "uit de mode"
Wanneer ziet men dat dit niet meer is als een melkkoe?
jullie tuinen er elke keer weer in.

Kamikazepiloot | 19-10-19 | 20:06 | 4

Nou nou we hebben weet ik niet hoe lang al een mestprobleem. Wie tuint nu waar in?

azijnseikerT | 19-10-19 | 20:18

Ik heb mijn tuin terug aan de natuur gegeven, dus.

Aap Noot Miesje | 19-10-19 | 20:22

Het mestprobleem hebben we bijna onder de knie

nuchterbekeken | 19-10-19 | 20:37
▼ 1 antwoord verborgen

De zwakzinnigheid knalt ervan af. Ze kunnen lekker allemaal de tyfus krijgen die milieuclubs met hun revolutionaire fantasietjes.

ratelaar | 19-10-19 | 20:06

Visieloos, wanneer je luchtvaart en scheepvaart (binnenvaart wel) niet meeneemt in de berekeningen en het bij de buren over de schutting gooit.

gebruikesrnaam | 19-10-19 | 20:04

2e X
De klimaatgekkies in het parlement
Kosten onze economie menige cent
De winkeliers en de boeren
Met wie ze oorlog voeren
Werken voor ons wat niet wordt erkend
De klimaatgekkies blijven maar tieren
En vaak zijn het nog maar scholieren
Opgejut door linkse activisten
Oh als ze nou maar eens wisten
Ons land is veel te klein om te pionieren
De klimaatgekkies verwoesten de welvaart
En overschreeuwen ons in elke toonaard
Met steun van ’t kabinet
Worden we flink afgezet
Alleen in ons land wordt zoiets aanvaard
De klimaatgekkies vinden nu hun Waterloo
De veestapel halveren van achter ‘t bureau
Wordt verhinderd door de boeren
Dat zijn Hollandse kerels, hele stoere
En ‘t RIVM kan stoppen met z’n domme show

Angélica de Sancé | 19-10-19 | 20:01 | 8

@Bakschuif | 19-10-19 | 22:16: Super!!! ;-)
Zullen we onszelf de 'Stijlloze dichters' noemen? Hoe meer er meedoen, hoe leuker het wordt.

Angélica de Sancé | 20-10-19 | 00:12

@Angélica de Sancé | 20-10-19 | 00:12: mooi man, ik geniet van uw plempsels!

WitteGrunneger | 20-10-19 | 10:13
▼ 5 antwoorden verborgen

De modellen zijn niet geweldig maar dat hoeft eigenlijk ook niet. Ook zonder modellen kun je het probleem zien. De boeren bemesten hun land en niet ver uit de buurt liggen "natuurgebieden" waar geen grammetje stikstof mag komen want "wilde plantjes". De normen zijn vastgelegd door Groenlinksers bij RIVM en WUR. De strijd van de stad tegen het platteland in een notedop. Maar ja, alle boeren samen leveren net een kamerzetel op.

nancystjago | 19-10-19 | 20:01

Socialistische partijen moeten verboden worden omdat ze de staat ondermijnen.

Ongeblustekalk | 19-10-19 | 20:01 | 4

Hoe wil het huidige beleid noemen, socialistisch?
De liberale regeringen Rutte zijn de zaak aan het verneuken.

VW, alles ist vorbei | 19-10-19 | 20:11

@VW, alles ist vorbei | 19-10-19 | 20:11:
Dat is geen liberalisme. De vvd gebruikt links om geld te verdienen intussen de samenleving slopend en het is een socialistisch beleid waar multinationals aan verdienen.
Dat kan, maar noem jezelf dan niet liberaal. Het is een leugen.

Ongeblustekalk | 19-10-19 | 20:25

@VW, alles ist vorbei | 19-10-19 | 20:11: Niks liberaals aan. Onder Mark Rutte is VVD een merknaam van Groen Links geworden en hij is er nog trots op ook.

5611 | 19-10-19 | 21:26
▼ 1 antwoord verborgen

Meestal lossen we problemen genuanceerd op, bijvoorbeeld met technologische oplossingen. Maar hier 'moet een hele bedrijfstak gehalveerd worden'. Een hele bedrijfstak gehalveerd?!? Waarom geen technische oplossingen bijvoorbeeld kunstmest veel preciezer distribueren en daardoor een veel lager gebruik? Of afvangen van 'stikstof'?
Dit gaat niet over het milieu... Dit is gewoon links-veganistisch fascisme! En dan met name gericht op varkensvlees? Of zit daar ook wat achter? En over de massa-immigratie wordt ook niet gerept. Er moet waarschijnlijk gewoon ruimte gemaakt worden voor nog veeeeeeeeeeeel meer woningen voor immigranten. En als het aan D66 en GroenLinks licht vooral voor de islam!

Aristotalloss | 19-10-19 | 19:58 | 3

Nuance is dood en begraven. Humor en relativeringsvermogen liggen er naast. Wat overblijft zijn een heleboel Gretaatjes.

MickeyGouda | 19-10-19 | 20:08

@ Aristotalloss | 19-10-19 | 19:58
Daar zijn de boeren al heel lang mee bezig, meten, nog meer meten, waar de groei achterblijft, kan er bij gemest worden.
Bovendien is het aanwenden van mest, kunstmest geplafonneerd.

VW, alles ist vorbei | 19-10-19 | 20:15

@VW, alles ist vorbei | 19-10-19 | 20:15: Hopelijk is het de boeren ondertussen duidelijk dat CDA en VVD hen een dolk in de rug steken. Alle boeren worden uiteindelijk weggejorist om ruimte te maken voor woningen en andere faciliteiten c.q. infrastructuur voor immigranten. Dat is als je mij vraagt het plan dat er uiteindelijk onder ligt.
En als ze daar nou gewoon helder over waren... En transparant... Nee, het moet allemaal achterbaks!

Aristotalloss | 19-10-19 | 21:43

Dat kaartje met stikstofconcentraties. Dat zijn volgens mij allemaal agrarische gebieden. Aanpakken die boeren.

Een paar jaar terug was er in het verre oosten een beweging die terug wilde naar het pre industiele rurale Cambodja. Die beweging heette de Rode Khmer.
Hier hebben wij de Groene Khmer. Die wil precies hetzelfde. Ze zitten niet eens in de regering, en toch voert de regering hun plannen uit. Nederland moet kapot. Iedereen moet maar weer op een lapje grond gaan wonen en zijn eigen eten verbouwen.

Osdorpertje | 19-10-19 | 19:56 | 4

@Bolder | 19-10-19 | 20:02:
Paul Rosenmöller, die nu names de Groene Khmer in de Eerste Kamer zit, heeft nooit afstand genomen van de de misdaden die toen begaan zijn. "Als je een revolutie wilt zul je een paar slachtoffers moeten accepteren" (een kwart van het land is toen uitgemoord)

Osdorpertje | 19-10-19 | 20:14

Ik zit ni in Sleeswijk-Holstein. Het platteland staat hier vol met hoogspanningsmasten, windmolens en zonneparken. Typisch GL D666-landschap.

5611 | 19-10-19 | 21:28
▼ 1 antwoord verborgen

We hadden jaren geleden al de eu-zaak on hold moeten zetten en alles goed op de rails terug zetten en dan eventueel verder te kijken hoe verder. Nu blijft iedereen stug doorgaan omdat er onhoudbare en onwerkbare kruisjes zijn gezet door mensen die niet de juiste kennis over die betreffende zaken hebben en wat iedereen die niet onder een steen leeft al lang in de gaten heeft.

van stampij | 19-10-19 | 19:55

Wanneer het leger opgedragen wordt om steun te verlenen mogen ze dat niet weigeren als instrument van de politiek, of stel je anarchisme voor?
Als mens heb je af en toe frustraties, dat is heel gewoon, maar je hoeft het niet te delen met iedereen.
Emo shit.

Ongeblustekalk | 19-10-19 | 19:54 | 3

Had je anders verwacht in een €mocratie?

schoon-schip-maken | 19-10-19 | 19:59

@schoon-schip-maken | 19-10-19 | 19:59:
Ik kan me er nog steeds over verbazen dat mensen met een zeer goed stel hersens de plank compleet mis kunnen slaan.
En dat niet zien.
Volgens mij zijn het ziellozen.

Ongeblustekalk | 19-10-19 | 20:03

Jij, daarentegen, reaguurt altijd beheerst en rationeel.
*proest*

knutsel_ | 19-10-19 | 20:32

"De reactie van het kabinet na het eerste boerenprotest was een volledige militarisering."
18 vrachtwagens om de binnenstad af te sluiten voor trekkers, meer was het niet (zie plaatje met een verkeersregelaar voor één van die vrachtwagens).
Sorry Feynman na dit soort onzin haak ik af.
Fijne avond.

Berbaar | 19-10-19 | 19:53 | 10

bedoel je het afhaken definitief? als in "weggejorist en voorgoed opgerot? Te mooi om waar te zijn. Het gaat om een principe, maar daar hebben VVD-achtigen geen binding mee. Net zo moreel failliet als Rutte en de rest van het gajes.

Bakschuif | 19-10-19 | 22:22
▼ 7 antwoorden verborgen

Begriep d'r niks van. Dus wij zijn vanuit het hoge noorden en verre oosten naar de randstad getrokken omdat wij boeren alles verzieken terwijl onze ztikztof-voetafdruk donkerblauw is dus vrijwel 0 is. It's a mad world.

suscrofa | 19-10-19 | 19:52 | 1

Opvallend onze hoofdverkeersaders overigens. Wie is nou de boosdoener dan ? (gvd)

suscrofa | 19-10-19 | 19:53

Niet beter Timmerfrans en van Baalen op hun kant kunnen leggen?
Slappe reuzel klimt moeilijker dan banden en buitenspiegels.

schoon-schip-maken | 19-10-19 | 19:51

Stinkstof, op het pluche. Dat is het probleem.

Kaas de Vies | 19-10-19 | 19:51

Ik heb het al vaker geschreven.
Het is louter een probleem die door regeltjes ontstaan is.
Als een boer in Groningen stopt wordt de lucht in Amsterdam daar niet beter van.

botbot | 19-10-19 | 19:50 | 1

Als heel Amsterdam stopt wordt niet alleen Groningen beter..... krijgt de boer ook weer lucht

Bakschuif | 19-10-19 | 22:24

Stel je voor, we vragen de helft van de miljoen recente immigranten terug te gaan, dan hebben we ineens weer een betaalbaar zorgsysteem en een leefbaar land, doen!

smdyasc | 19-10-19 | 19:49 | 6

@Blauwpetje | 19-10-19 | 19:50:
Hmm zou wel een hoop vliegverkeer schelen, die mensen pendelen zich het hele jaar door suf namelijk om zoveel mogelijk van de 'best of both' te kunnen genieten. Tsja, als ze het aangereikt krijgen...

2tribes | 19-10-19 | 21:32

Doen!
Doe de andere helft ook maar terug gaan...

Bakschuif | 19-10-19 | 22:31

Goed!
Niet te vergeten je welbevinden op straat terug als zij weg zijn, heel graag.

Montesquieue | 20-10-19 | 04:00
▼ 3 antwoorden verborgen

Hoe is het mogelijk dat we in deze waanzin terecht zijn gekomen?

Schuldenbrau | 19-10-19 | 19:49 | 4

Doordat een meerderheid van de bevolking blijft stemmen op dezelfde idioten. Stem NOOIT meer op VVD/D66/PvdA/CDA/GL/CU. Kies met je hart, kies met je hoofd of volg je intuïtie, maar stem NOOIT meer op deze boeven.

Bakschuif | 19-10-19 | 22:26

@pibasso | 19-10-19 | 21:58:
''Politieke lichtgewichten' zo noemde Sita van Keimpema, de voorvrouw van Farmers Defence Force, het Haagse schoelje. Van torentje tot backbenchers gevaarlijk incompetent. Zoals dagelijks weer blijkt. Opzouten met die destructieve bende uit de Trêvezaal.

Han-Xi | 19-10-19 | 23:21
▼ 1 antwoord verborgen

Dat politiebusje staat daar ook niet echt handig geparkeerd. Moet je als voetganger via voorband, buitenspiegel, op het dak en aan de andere kant weer naar beneden.

Maar eh, on topic, eerst naar de Duitse maatstaven en dan ook nog de stikstof die over de grens komt waaien eerst er van af trekken. Ter compensatie natuurlijk wel de zelf gegenereerde stikstof meetellen die over de grens gaat. Dan valt het allemaal nog wel mee.

EnNouJijWeer | 19-10-19 | 19:47 | 5

@Pedronegro | 19-10-19 | 20:15: Het is net de Dik voor Elkaarshow van vroeger. "Grote boodschappentassen voor de deur, De Groot"

Heiner | 20-10-19 | 00:07
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl